styl: standard wydruk
 Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej       

ZGiKM Geopoz
61-655, ul. Gronowa 20
telefon: centrala 061 827 15 00
fax: 061 823 02 01
adres http: www.geopoz.pl
e-mail: 
geopoz@geopoz.poznan.pl

System oparty na oprogramowaniu iGeoMap firmy Geo-System sp. z o.o.
W celu wykorzystania nowych możliwości przeglądarki danych SIP niezbędne jest używanie najnowszej wersji środowiska Java.

Informujemy, że przeglądarka iGEOMAP działa prawidłowo przy użyciu
przeglądarek internetowych Internet Eksplorer do wersji 11, oraz Mozilla Firefox.
lub po ściągnięciu i uruchomieniu wtyczki (użytkownicy Windowsa korzystający z innych przeglądarek internetowych).
Ściągnij wtyczkę uruchamiającą iGeoMap.

Informacje na temat pluginu Java (TM). Konfiguracja pamięci środowiska Java
Pobierz oprogramowanie Java
Brak aktualnej wersji Java może uniemożliwić pracę na mapie!
MAPA MIEJSKA

aktywne warstwy fotogrametrycznePAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

aktywny schemat granic działek i konturów budynkówTestowa wersja przeglądarkiMAPA MIEJSKA GOAP

gospodarka odpadami aglomeracji poznańskiejKorzystając z powyższych map można wyświetlać dane SIP zapisane w warstwach tematycznych.
Jeżeli chcesz korzystać z dostępnych warstw wybierz
MAPĘ MIEJSKĄ lub MAPĘ PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO.dostępy nie wymagające hasła:

 • LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
 • Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • CMENTARZE MIASTA POZNANIA
 • SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
 • Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz
 • Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz (wersja testowa)
 • Wydział Spraw Obywatelskich - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
 • Spis pomników Miasta Poznania - Wydział Kultury
 • Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
 • ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
 • Prognoza Demograficzna do 2035 roku.
 • Wydział Komunikacji
 • Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne