standard wydruk
 Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.        Powrót do strony g_ównej


na podstawie danych z dnia 03-08-2018

wskaż lokalizację
podaj numery działek (do 20)lub adreslub całe miasto