styl: standard wydruk
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego        Powrót do strony głównej

W celu uzyskania szczegółowych informacji o planach miejscowych proszę wybrać z listy poszukiwany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Listy w menu posortowane są po dacie zatwierdzenia planu (plany zatwierdzone) lub dacie przystąpienia do sporządzenia planu (plany w opracowaniu)
W celu szybkiego znalezienia planu prosimy użyć wyszukiwarki. By odszukać plan np.: Śródmieście Centrum 5 - należy wpisać frazę w polu formularza "śród", "cent", "5".Po wysłaniu zapytania wyświetlą się wyniki.

szukaj frazy
ZATWIERDZONE
MPZP w POZNANIU

OPRACOWYWANE
MPZP w POZNANIU

W związku z przenoszeniem usług do nowej bazy ORACLE, dane w nich przedstawiane mogą być nieaktualne i niekompletne. Przepraszamy uzytkowników SIP za utrudnienia w pracy. Patrz wykaz zmian dotyczących przenoszenia tych usług
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ
Dokument do użytku wewnętrznego w
(Jednostka organizacyjna/Wydział)

Sporządził(a)
data 26-05-2017 11:09:29