styl: standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych        Powrót do strony głównej

baza adresowa ZGiKM

wszystkie
Wykaz wg ZGiKM GEOPOZ Parafia Rzymsko-Katolicka :
ulica (po frazie):
nr adresowy : grupuj parzyste i nieparzyste

                                       od 1 do 10 pokaż następne 10         78 - liczba znalezionych parafii
Wykaz parafii
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 42 Świętego Józefa w Kicinie
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 141 Świętej Barbary w Luboniu
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 195 Świętego Wawrzyńca
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 196 Świętego Michała Archanioła
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 197 Świętego Jerzego
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 198 Świętego Jana Kantego
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 199 Świętych Cyryla i Metodego
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 200 Podwyższenia Krzyża Świętego
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 201 Objawienia Pańskiego
galeria
kontakt
Parafia Rzymsko-Katolicka () 202 Najświętszego Serca Jezusa i Świętego Floriana