standard wydruk
 ZGiKM GEOPOZ-wykaz nieistniejących nazw ulic        Powrót do strony g_ównej

stan od roku: do roku:ulica (po frazie):
tylko błędy
x????: ERROR: syntax error at or near "AND" LINE 5: WHERE nazwy_ulic_historyczne.a3 >= AND sytuacja.naz... ^