Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz kolizji        Powrót do strony głównej

zmień styl:
standard
podaj zakres dat (w formacie 20-01-2018)
od do

znaleziono w 25 warstwach 1478 planowanych inwestycji i remontów, w tym 1358(91.9%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (1478-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji i remontów - wykaz kolizji
wykaz kolizji z realizowanymi zadaniami oraz planowanymi inwestycjami i remontami
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET918
->pokaż
Huby MoraskiePoznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Huby MoraskieBudowa kanalizacji sanitarnej: grawitacja: D 200 mm - dł. ca. 5727 m D 250 mm - dł. ca. 425 m D 300 mm - dł. ca. 141 m D 350 mm - dł. ca. 442 m D 400 mm - dł. ca. 717 m, rurociąg tłoczny: D 125 mm - dł. ca. 254 m Budowa przepompowni ścieków P7. Budowa przyłączy kanalizacyjnych, około 102 szt.2023-01-01
2025-12-31
koordynacja planowane inwestycje ORANGE5530
->pokaż
ul. Morasko, ul. Szklarniowa, ul. Huby Moraskieul. Morasko - od skrzyżowania z ul. Szklarniową do Morasko 31, od ul. Morasko 31 do dz. 227/33 (ark. 21), ul. Szklarniowa - od krzyżowania z ul. Morasko do skrzyżowania z ul. Huby Moraskie, ul. Huby Moraskie - od ul. Huby Moraskie 10 do dz. 252/6 (ark. 24)Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej  budowa rury 110/6,3; posadowienie nowych studni SKR-1 - 22 szt  oraz SK-2 - 3 szt.2017-10-01
2018-04-30
koordynacja planowane inwestycje ORANGE5531
->pokaż
ul. Huby Moraskieul. Huby Moraskie - od ul. Huby Moraskie dz. 252/6 (ark. 24) do ul. Huby Moraskie 37Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej  budowa rurociągu 2xHDPE 40/3,7; posadowienie nowej studni SK-2 - 1 szt.2017-10-01
2018-04-30


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
918 
2015-10-08 13:01:48 
artrut 
4 
2017-11-28 08:35:16 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-06-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1439
->pokaż
HulewiczówPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Hulewiczów1. kanał grawitacyjny DN 200mm, dł. 205m z przyłączami (7 szt.) 2. kanał grawitacyjny DN 200mm, dł. 40m kanał tłoczny PE 90, dł. 15m przepompownia 5 l/s przyłącze (1szt.) 2018-01-01
2019-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1158
->pokaż
ul. Obornickaul. Jarogniewa Drwęskiego - od skrzyżowania z ul. Tadeusza Rudego do skrzyżowania z ul. Obornicką; ul. Hulewiczów - od skrzyżowania z ul. Obornicką do ul. Hulewiczów 4a; ul. Obornicka - od skrzyżowania z ul. Hulewiczów do wysokości adresu ul. Obornicka 314.Poznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, DrwęskiegoI etap - wybudowaniem brakującego fragmentu w ul. Obornickiej do wysokości ul. Hulewiczów + wodociąg w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE 2018-06-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET919
->pokaż
HulewiczówPoznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, DrwęskiegoI etap - wybudowaniem brakującego fragmentu w ul. Obornickiej do wysokości ul. Hulewiczów + wodociąg w ul. Hulewiczów z wpięciem do ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE 2018-06-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET998
->pokaż
DrwęskiegoPoznań - sieć wodociągowa w ul. Hulewiczów, Obornicka, DrwęskiegoII etap - budowa połączenia wodociągów ul. Drwęskiego do nowo wybudowanego wodociągu w ul. Obornickiej D 180 mm z rur PE 2018-06-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
919 
2015-10-27 09:40:09 
artrut 
4 
2017-11-22 10:59:17 
planowane remonty AQUANET 
OK 
zakończone 
2015-01-01
2016-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM4770
->pokaż
Rondo Śródkadokumentacja projektowa wykonywana przez TO. Zadanie zostanie przekazane do PIM. Po stronie PIM będzie wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz przeprowadzenie robót budowlanychPrzebudowa Ronda Śródka (Rondo Śródka - PIESI górą)prace projektowe, realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych2017-02-07
2018-10-31
koordynacja planowane remonty AQUANET4214
->pokaż
ul. Hetmańska, ul. Jana Pawła II, ul. Kórnicka, ul. Piotrowo, ul. Starołęckana odcinku od ul. Fortecznej do ul. Jana Pawła II oraz odcinka kolektora od ul. Chemicznej do Oczyszczalni Ścieków COŚ w KoziegłowachPoznań - kolektor Prawobrzeżny IRenowacja kolektora Prawobrzeżnego I na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Jana Pawła II oraz odcinka kolektora od ul. Chemicznej do Oczyszczalni Ścieków COŚ w Koziegłowach. Zakres średnic od DN 600 mm do DN 2500mm. Łączna długość ok. 6 940m.2018-05-01
2023-12-31


->zwiń kolizje
921 
2015-11-02 09:37:15 
hanna_m 
2 
2016-06-17 12:43:32 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET922
->pokaż
JanikowskaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. JanikowskiejII etap (1250 m sieci + 9 szt. przyłączy) 2021-01-01
2022-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1440
->pokaż
JanikowskaPoznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janikowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej DN = 200 mm o długości 1 520 m, r.tłoczny DN = 100 mm o długości 940 m, 2 szt. przepompowni ścieków 2022-01-01
2024-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
922 
2015-10-23 15:08:44 
artrut 
3 
2017-12-13 14:04:49 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2017-08-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET924
->pokaż
JarowaJarowaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej.Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie 2017-08-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje ORANGE6008
->pokaż
ul. Naramowicka, Widłakowa, Dzięgielowa, Kopcowa, Jasne Błonie, Kresowa, Łagodna, Dolna, Spokojna, Bursztynowa, Urocza, Poręba, Jarowa, Radłowa, Nefrytowa, Kryształowa, Żywokostowaul.Naramowicka od ul.Kopcowej do nr 318, ul.Widłakowa od nr 1 do 16, cała ul.Dzięgielowa, ul.Kopcowa od nr 1 do 3a, cała ul.Jasne Błonie, cała ul.Kresowa, cała ul.Łagodna, ul.Dolna od nr 1 do 33, cała ul.Spokojna, ul.Bursztynowa od nr 1 do 55, cała ul.Urocza, cała ul.Poręba, cała ul.Jarowa, cała ul.Radłowa, cała ul.Nefrytowa, cała ul.Kryształowa, cała ul.ŻywokostowaLinia telekomunikacyjna z przyłączamiLinia telekomunikacyjna z przyłączami - 4379m2018-04-01
2018-08-30


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
924 
2015-10-26 09:36:32 
artrut 
3 
2017-11-22 11:01:39 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
zakończone 
2016-01-01
2016-12-31 

brak kolizji->zwiń kolizje
925 
2015-10-23 13:14:20 
katast 
3 
2016-02-18 09:05:52 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
zakończone 
2016-01-01
2016-12-31 

brak kolizji->zwiń kolizje
926 
2015-10-02 09:44:07 
katast 
1 
2016-02-18 09:09:20 
planowane remonty AQUANET 
OK 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 

brak kolizji->zwiń kolizje
927 
2015-11-02 13:38:24 
hanna_m 
2 
2015-11-02 13:38:44 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2016-08-01
2018-03-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1043
->pokaż
Leszczyńska od posesji nr 151 do posesji nr 143 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Dębca i ŚwierczewaBudowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Leszczyńskiej DN 200 mm o dł. ok. 80m od wys. posesji nr 151 do wys. posesji nr 143. 2017-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1042
->pokaż
Leszczyńskaod ul. Vetulaniego do posesji nr 151 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Dębca i ŚwierczewaBudowa kanału sanitarnego w ul. Leszczyńskiej DN 200 mm dł. ok.190 m od ul. Vetulaniego do posesji nr 151 oraz przyłączy kanalizacyjnych 10 szt. Przełączenie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej - 3 szt.2017-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1077
->pokaż
PszczyńskaPoznań - sieć wodociągowa w ul. PszczyńskiejBudowa sieci wodociągowej (bez przyłączy). Na etapie budowy należy zweryfikować zasadność budowy sieci na odcinkach bez istn. zabudowy, oznaczonych na mapie poglądowej linią przerywaną o łącznej długości ok. 125m. 2019-01-01
2019-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1134
->pokaż
ul. Świerczewskaod skrzyżowania ul. Świerczewskiej z ul. Wiktora Gosienieckiego do skrzyżowania ul. Świerczewskiej z ul. Opolską, następnie ul. Opolską do skrzyżowania z ul. LeszczyńskąPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej, Leszczyńskiej i ŚwierczewskiejBudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 310 m rurociagu tłocznego DN 100 mm o dł. ca 170 m i 1 przepompowni2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1044
->pokaż
ul. LeszczyńskaPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej, Leszczyńskiej i ŚwierczewskiejBudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 310 m rurociagu tłocznego DN 100 mm o dł. ca 170 m i 1 przepompowni2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET928
->pokaż
od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej (Głogowska, Ostatnia, Leszczyńska, Opolska, Żabikowska, Samotna)Przepompownię ścieków projektuje się przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej z ul. Klinkierową. Przebieg projektowanego rurociągu tłocznego przewiduje się od projektowanej przepompowni ścieków przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej z ul Klinkierową, pod ul. Głogowską wzdłuż ul. Ostatniej, do skrzyżowania z ul. Leszczyńską, następnie dalej wzdłuż ul. Leszczyńskiej, aż do ul. Opolskiej w Poznaniu, następnie przechodzi do ul. Żabikowskiej w Luboniu. W pasie drogowym ul. Żabikowskiej projektuje się komorę rozprężną KRs i komorę spiralną KSs na kanale grawitacyjnym pełniącym również funkcję rozprężną. Włączenie kanału grawitacyjnego przewiduje się do istniejącego kanału grawitacyjnego DN1200 zlokalizowanego wzdłuż drogi eksploatacyjnej autostrady A2. Następnie od istniejącej, komory Saistn na kanale DN1400 w rejonie drogi eksploatacyjnej autostrady A2, do ul. Samotnej projektuje się kanał grawitacyjny z rur GRP DN1400 – na odcinku ok. 15 m projektuje się przejście pod ciekiem Górczynka, dwoma równoległymi kanałami DN1000 każdy. Ostatecznie po przejściu pod torami kolejowymi, włączenie kanału grawitacyjnego DN1400 projektuje się do komory S1 istniejącej w ul. Samotnej.Poznań - kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. GłogowskiejEtap I - na odc. od ul. Samotnej do autostrady A2: - budowa kanału DN1400 L=1122m, - budowa kanału DN1000 L=28m, - budowa kanału DN250 L=15m, - zamulenie istniejącego kanału DN1000 L=1050m - budowa drogi eksploatacyjnej. Etap II - na odc. od autostrady A2 do ul. Głogowskiej: - budowa przepompowni ścieków Q=580l/s, - budowa rurociągu tłocznego DN600 L=300m, - budowa rurociagu tłocznego DN700 L=2524m, - budowa kanału DN800 L=46m, - budowa kanału DN1000 L=27m.2016-08-01
2018-03-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1370
->pokaż
ul. OpolskaPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej, Leszczyńskiej i ŚwierczewskiejBudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. ca 310 m rurociagu tłocznego DN 100 mm o dł. ca 170 m i 1 przepompowni2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje ENEA Operator6023
->pokaż
ul. Bohaterów Westerplatte, Leszczyńska, Ostatnia, MikołowskaBudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kVPoznań - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w ul. Bohaterów Westerplatte, Leszczyńska, Ostatnia, Mikołowska2018-04-01
2018-06-30
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA5786
->pokaż
Dębiecul.Opolska-Samotna-28 czerwca 1956-ŁozowaBudowa sieci cieplnej wspólnej sieć cieplna dn 200 l=2000m2021-01-02
2021-12-31
koordynacja planowane remonty ENEA Operator1205
->pokaż
GłogowskaObszar GrunwaldENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzające do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zastąpieniu jej siecią o napięciu 15 kVWymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV2015-01-01
2019-12-31
koordynacja planowane remonty PSG2008
->pokaż
OpolskaOpolskamodernizacja sieci gazowejgazociag n/c dn 180, L=400m, przyłącza 26 szt.2020-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
928 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
4 
2017-11-22 10:31:58 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET929
->pokaż
ul. JurandaPoznań - sieć wodociągowa w ul. JurandaBudowa 275 m wodociągu fi 180 mm z rur PE w ul. Juranda do wysokości posesji o adresie: ul. Rubież 44 2018-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
929 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-22 11:04:39 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-10-01
2021-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET931
->pokaż
KaczaPoznań - kanalizacja sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i GiżyckiejProjekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.425m. Budowa przyłączy do granicy działki - 31szt. o łącznej długości ok. 135m.2020-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET930
->pokaż
KaczaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzkiej, Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i KaczejWymiana wodociągów: DN150 w ul. Gęsiej i Kaczej na dł. ok. 250 m2019-10-01
2021-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
930 
2015-10-09 13:16:20 
artrut 
4 
2017-11-22 11:06:11 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2020-01-01
2020-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET931
->pokaż
KaczaPoznań - kanalizacja sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i GiżyckiejProjekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.425m. Budowa przyłączy do granicy działki - 31szt. o łącznej długości ok. 135m.2020-01-01
2020-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET930
->pokaż
KaczaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzkiej, Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i KaczejWymiana wodociągów: DN150 w ul. Gęsiej i Kaczej na dł. ok. 250 m2019-10-01
2021-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
931 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
2 
2017-11-22 11:12:56 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1153
->pokaż
Naramowicka, KarpiaPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Naramowickiej 144 i ul. KarpiejBudowa kanalizacji sanitarnej: D 200 mm, dł. ca. 265 m, Di 300 mm, dł. ca. 310 m, Budowa przyłączy kanalizacyjnych: 5 sztuk.2022-01-01
2023-12-31
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA5706
->pokaż
Naramowiceul.Karpia (dz. 80/7)Budowa przyłącza sieci cieplnej przyłącze dn 100-80-65 l=220m 2018-08-01
2018-10-01
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA5621
->pokaż
Naramowice ul. Karpia (dz 516/2)Budowa przyłącza sieci cieplnej przyłącze dn 65 l=15m2018-07-01
2018-11-07
koordynacja planowane remonty AQUANET932
->pokaż
KarpiaPoznań - modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. KarpiejModernizacja górnej głowicy syfonu 2018-01-01
2018-12-31
zadania remonty ze środków własnych RO3359
->pokaż
ul. Karpiaskrzyżowanie ul. Karpia z ul. Dworskąwykonanie dokumentacji projektowej na skrzyżowanie ul. Karpia z ul. Dworską (Os. Naramowice)przebudowa utwardzonych ulic gminnych2016-03-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
932 
2015-11-02 12:27:55 
artrut 
3 
2017-11-22 11:46:35 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2023-01-01
2025-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET934
->pokaż
KminkowaKminkowaPoznań - kanalizacja sanitarna w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego - etap IIETAP II Budowa: rurociągi tłoczne: DN 90 mm, dł. ok.1456m; DN110mm, dł. ok. 384m; DN180mm, dł. ok. 142m; DN250mm,dł. ok. 1024m; - kanały grawitacyjne:DN 200mm,dł. ok. 5387m; DN250mm, dł. ok. 510m; DN 300mm, dł. ok. 978m; DN 350mm, dł. ok. 1590m; - przepompownie ścieków: P8, P9, P10, P11, P21 2023-01-01
2025-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
934 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
1 
2017-11-28 09:05:53 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2020-04-30 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET4645
->pokaż
ul. Kobylepoleul. KobylepolePoznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Kobylepole.Kanalizacja sanitarna DN 200 mm o dł. ok. 660 m, 20 szt. przyłączy2017-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET935
->pokaż
KobylepolePoznań - sieć wodociągowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, DarzyborskaBudowa wodociągu o średnicy DN = 300 mm o długości l = 1 370 m i o średnicy DN = 150 mm o długości l = 2170m 2019-01-01
2020-04-30
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1341
->pokaż
os. Szczepankowo etap IVul. Przedpole, Kobylepole, Michałowo, Sierpowa, Roślinna, Skibowa, Sowice, Owocowa, Porzeczkowa, Dereniowa, Winogronowa, Nad Łężynką, Bobrownicka, Aroniowa, ŻyznaPoznań - kanalizacja sanitarna na terenie os.Szczepankowo - ETAP IVBudowa:a) zlewnia PŚ 11 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 165 m, 1 szt. przep. ścieków, r. tłocznego DN 90 mm o długości l = 355 m b) zlewnia PŚ 12 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 855 m, 1 szt. przep. ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 755 m c) zlewnia PŚ 10 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok. 1 750 m, 1 szt. przep. ścieków, r.tłocznego DN 150 mm o dł. ok. 370 m d) zlewnia PŚ 9 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 550 m, 1 szt. przep. ścieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 240 m e) zlewnia PŚ 8 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok.1 685 m, 1 szt. przep. scieków, r.tłocznego DN 90 mm o dł.ok. 805 m2018-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
935 
2015-10-27 11:30:35 
artrut 
4 
2017-11-22 12:18:44 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2017-01-01
2019-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET936
->pokaż
Cytrynowa CytrynowaPoznań - kanalizacja sanitarna w zlewni istniejącego Kolektora UmultowskiegoBudowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, dł. ok.1738m na następujących odcinkach: 1. Zachodni odcinek ul. Widłakowej, północny odcinek ul. Zagajnikowej, dwie drogi odchodzące na wschód od ul. Zagajnikowej, ul. Ślazowa 2. Południowy odcinek ul. Zagajnikowej 3. Droga odchodząca na południe od ul. Jasne Błonie 4. Odcinki ul. Pomarańczowej. 5. Odcinek ul. Cytrynowej 6. Rejon między ul. Bożydara a ul. Daktylową 2017-01-01
2019-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM4133
->pokaż
ul. Cytrynowaul. Cytrynowa (ul. Naramowicka - ul. Rodzynkowa)budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta Poznaniabudowa oświetlenia ulicznego w ul. Cytrynowa 2016-09-19
2019-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
936 
2015-10-05 11:08:21 
artrut 
4 
2017-11-28 09:42:12 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2017-08-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET937
->pokaż
Jasne Błonie Jasne Błonie Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej.Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie 2017-08-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje ORANGE6008
->pokaż
ul. Naramowicka, Widłakowa, Dzięgielowa, Kopcowa, Jasne Błonie, Kresowa, Łagodna, Dolna, Spokojna, Bursztynowa, Urocza, Poręba, Jarowa, Radłowa, Nefrytowa, Kryształowa, Żywokostowaul.Naramowicka od ul.Kopcowej do nr 318, ul.Widłakowa od nr 1 do 16, cała ul.Dzięgielowa, ul.Kopcowa od nr 1 do 3a, cała ul.Jasne Błonie, cała ul.Kresowa, cała ul.Łagodna, ul.Dolna od nr 1 do 33, cała ul.Spokojna, ul.Bursztynowa od nr 1 do 55, cała ul.Urocza, cała ul.Poręba, cała ul.Jarowa, cała ul.Radłowa, cała ul.Nefrytowa, cała ul.Kryształowa, cała ul.ŻywokostowaLinia telekomunikacyjna z przyłączamiLinia telekomunikacyjna z przyłączami - 4379m2018-04-01
2018-08-30


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
937 
2015-10-23 15:42:21 
artrut 
3 
2017-11-22 12:20:50 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2017-08-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET938
->pokaż
Kopcowa KopcowaPoznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Uroczej.Budowa 1720m sieci wodociągowej fi 180 mm z rur PE w ulicach: Jarowa, Poręba, Urocza, Kopcowa, Jasne Błonie 2017-08-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje ORANGE6008
->pokaż
ul. Naramowicka, Widłakowa, Dzięgielowa, Kopcowa, Jasne Błonie, Kresowa, Łagodna, Dolna, Spokojna, Bursztynowa, Urocza, Poręba, Jarowa, Radłowa, Nefrytowa, Kryształowa, Żywokostowaul.Naramowicka od ul.Kopcowej do nr 318, ul.Widłakowa od nr 1 do 16, cała ul.Dzięgielowa, ul.Kopcowa od nr 1 do 3a, cała ul.Jasne Błonie, cała ul.Kresowa, cała ul.Łagodna, ul.Dolna od nr 1 do 33, cała ul.Spokojna, ul.Bursztynowa od nr 1 do 55, cała ul.Urocza, cała ul.Poręba, cała ul.Jarowa, cała ul.Radłowa, cała ul.Nefrytowa, cała ul.Kryształowa, cała ul.ŻywokostowaLinia telekomunikacyjna z przyłączamiLinia telekomunikacyjna z przyłączami - 4379m2018-04-01
2018-08-30


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
938 
2015-10-23 15:58:22 
artrut 
7 
2017-11-22 12:22:16 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-05-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET940
->pokaż
Zygalskiego ŚwierczewoPoznań - sieć wodociagowa na terenie ŚwierczewaBudowa wodociagu w ul. Gołuchowskiej, ul. Żerkowskiej, Wielichowskiej, ul. Zygalskiego o ul. Kunickiego o dł. 114 m2018-05-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
940 
2015-10-23 08:54:33 
artrut 
5 
2017-11-28 09:49:43 
planowane remonty AQUANET 
OK 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane remonty PSG2084
->pokaż
św. Marcin, al. Karola Marcinkowskiegośw. Marcin, al. Karola Marcinkowskiegomodernizacja sieci gazowejgazociąg: dn 180 PE, dn 250 PE, n/c, L=940m, przyłącza 23 szt.2018-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
948 
2015-11-02 13:15:38 
monika_p 
2 
2015-11-02 13:17:00 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2021-01-01
2022-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje ZZM4867
->pokaż
Al. Wielkopolskadz. 76/6, 76/8 ark 41; dz. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2 cz., 28, 29 cz. ark. 44; dz. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark. 42, obr. 20Renowacja parku im. A. Wodziczki w PoznaniuPrzebudowa parku im. A. Wodziczki2016-10-06
2020-12-31
koordynacja planowane remonty AQUANET949
->pokaż
al. WielkopolskaStrona północnaPoznań - sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska - strona północna Wymiana sieci wodociągowej o dł. ok 939 m DN 180 mm z rur PE. W zakresie planowanej inwestycji należy dokonać wymiany istniejących przyłączy (15 sztuk) na przyłącza z rur PE.2021-01-01
2022-12-31
koordynacja planowane remonty PSG2019
->pokaż
Al. WielkopolskaAl. Wielkopolskamodernizacja sieci gazowejgazociag n/c dn 180 ,L=700m, przyłącza 30 szt.2020-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
949 
2015-10-09 14:09:08 
artrut 
4 
2017-11-28 10:01:14 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2022-01-01
2023-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET950
->pokaż
al..Solidarnościpołudniowa nitka al. Solidarności pomiędzy al. Solidarności 42 (CH Kaufland), a al. Solidarności 46 (biurowiec MetLife - Winogrady Business Center)Poznań - sieć wodociągowa w Al. SolidarnościBudowa wodociągu DN 150 mm o dł. ok. 30 m2022-01-01
2023-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
950 
2015-09-04 00:00:00 
artrut 
3 
2017-11-28 10:03:00 
planowane remonty AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2019-01-01
2019-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane remonty AQUANET951
->pokaż
al. Solidarnościinwestycja punktowa, renowacja komory znajdującej się w chodniku przy al. Solidarności (współrzędne geograficzne: 52°26\`07.8\"N 16°54\`53.1\"E)Poznań - komora wodociągowa w Alejach SolidarnościModernizacja komory DN1000 i armatury (1 przepustnica DN1000 i 1 zasuwa DN250) 2019-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
951 
2015-11-02 12:40:39 
artrut 
5 
2017-11-28 15:09:19 
planowane inwestycje AQUANET 
OK 
w trakcie i planowane 
2018-01-01
2018-06-30 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET952
->pokaż
ArkońskaPoznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Starachowickiej i Arkońskiej.Budowa kanalizacji sanitarnej DN = 200 mm o długości 63 m w ulicy Starachowickiej oraz 53 m w ul. Arkońskiej 2018-01-01
2018-06-30


->zwiń kolizje
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
952 
2015-10-13 09:04:39 
artrut 
4 
2017-11-28 15:24:50 
planowane remonty AQUANET 
OK 
zakończone 
2015-01-01
2015-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane remonty AQUANET5871
->pokaż
Ul. KoronnaOd ul. Cytadela, ulicami Armii Poznań, Księcia Mieszka, Piątkowska do ul. KoronnaPoznań - Pompownia Koronna - zasilanie energetyczneWymiana przyłącza kablowego 15 kV relacji: GPZ 24 Cytadela - K359 Koronna o długości ok. 1600 m. Przyłącze będzie układane na tej samej trasie co istniejące przyłącze kablowe SN ( z korektami wynikającymi z sytuacji terenowej2019-01-01
2019-03-31


->zwiń kolizje
953 
2015-11-02 13:38:26 
monika_p 
2 
2015-11-02 13:39:51 
             
od 1  (1478-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 1516407534.8199 sec