Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz odcinków (wersja testowa)        Powrót do strony głównej

zmień styl:
standard
wykaz ulic
kolizje na odcinkach
wykaz realizowanych zadań
wybierz tylko odcinki z kolizjami z:

znaleziono w 6 warstwach 315 realizowanych zadań, w tym 236 (74.9%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (280-liczba znalezionych odcinków)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz odcinków (wersja testowa)
początek odcinka
koniec odcinka
77 
ul. Głuszyna 

cała ulica
do węzła:

ul. Głuszyna
(8103)
ul. Klimontowska
(8102)
do węzła:

ul. Pawła Strzeleckiego
(5866)
ul. Głuszyna
(8581)
ul. Tony Halika
(11805)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2016-05-19
2018-12-31 
ul. Głuszyna 
na odc. od ul. Klimontowskiej do ul. Pawła Strzeleckiego 
3732 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
opracowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi rowerowej w ul. Głuszyna na odc. od ul. Klimontowskiej do ul. Pawła Strzeleckiego wraz z odwodnieniem, bez oświetlenia (Os. Starołęka-Minikowo-Marlewo) 
opracowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi rowerowej, wraz z odwodnieniem, bez oświetlenia 
2016-05-19 14:25:06 
romjac 
646 
ul. Saperska 

cała ulica
do węzła:

ul. Saperska
(645)
ul. Łęgi Dębińskie
(5344)
do węzła:

ul. Czwartaków
(924)
ul. Saperska
(647)
ul. Czwartaków
(923)
remonty ze środków własnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-03-07
2018-12-31 
ul. Saperska 
strona wschodnia odcinek od Łęgi Dębińskie do ul. Czwartaków 
4963 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Remont chodników w ul. Saperskiej - strona wschodnia odcinek od ul. Łęgi Dębińskie do ul. Czwartaków i dalszy odcinek do wysokości posiadanych środków 
remont chodnika 
2017-03-07 13:53:23 
romjac 
732 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Meteorytowa
(5518)
ul. Polarna
(2695)
ul. Morasko
(731)
do węzła:

ul. Nad Różanym Potokiem
(6119)
ul. Morasko
(733)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-08
2018-12-31 
ul. Morasko 
Uzgodniono podział kosztorysu: 1. od przepustu do ul. Nad Różanym Potokiem 2. od ul. Nad Różanym Potokiem do ul. Hodowlanej 3. od ul. Hodowlanej do ul. Szklarniowej 
4990 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko 
 
2017-03-08 08:53:17 
romjac 
732 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Meteorytowa
(5518)
ul. Polarna
(2695)
ul. Morasko
(731)
do węzła:

ul. Nad Różanym Potokiem
(6119)
ul. Morasko
(733)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2016-03-18
2018-12-31 
ul. Morasko 
Etap na odc. od ul. Nad Różanym Potokiem do ul. Deszczowej 
3486 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej, po stronie wschodniej, wraz z odwodnieniem - poprzez separator do istniejących rowów (Os. Morasko-Radojewo) 
dokumentacja projektowa budowy chodników 
2016-03-18 10:22:09 
romjac 
733 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Morasko
(732)
ul. Nad Różanym Potokiem
(6119)
do węzła:

ul. Inspektowa
(2527)
ul. Morasko
(734)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-08
2018-12-31 
ul. Morasko 
Uzgodniono podział kosztorysu: 1. od przepustu do ul. Nad Różanym Potokiem 2. od ul. Nad Różanym Potokiem do ul. Hodowlanej 3. od ul. Hodowlanej do ul. Szklarniowej 
4990 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko 
 
2017-03-08 08:53:17 
romjac 
733 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Morasko
(732)
ul. Nad Różanym Potokiem
(6119)
do węzła:

ul. Inspektowa
(2527)
ul. Morasko
(734)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2016-03-18
2018-12-31 
ul. Morasko 
Etap na odc. od ul. Hodowlanej do ul. Nad Różanym Potokiem 
3485 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej, po stronie wschodniej, wraz z odwodnieniem - poprzez separator do istniejących rowów (Os. Morasko-Radojewo) 
dokumentacja projektowa budowy chodników 
2016-03-18 10:21:23 
romjac 
734 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Morasko
(733)
ul. Inspektowa
(2527)
do węzła:

ul. Morasko
(735)
ul. Hodowlana
(2503)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-08
2018-12-31 
ul. Morasko 
Uzgodniono podział kosztorysu: 1. od przepustu do ul. Nad Różanym Potokiem 2. od ul. Nad Różanym Potokiem do ul. Hodowlanej 3. od ul. Hodowlanej do ul. Szklarniowej 
4990 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko 
 
2017-03-08 08:53:17 
romjac 
734 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Morasko
(733)
ul. Inspektowa
(2527)
do węzła:

ul. Morasko
(735)
ul. Hodowlana
(2503)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2016-03-18
2018-12-31 
ul. Morasko 
Etap na odc. od ul. Hodowlanej do ul. Nad Różanym Potokiem 
3485 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej, po stronie wschodniej, wraz z odwodnieniem - poprzez separator do istniejących rowów (Os. Morasko-Radojewo) 
dokumentacja projektowa budowy chodników 
2016-03-18 10:21:23 
romjac 
735 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Morasko
(734)
ul. Hodowlana
(2503)
do węzła:

ul. Morasko
(736)
ul. Szklarniowa
(3114)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-08
2018-12-31 
ul. Morasko 
Uzgodniono podział kosztorysu: 1. od przepustu do ul. Nad Różanym Potokiem 2. od ul. Nad Różanym Potokiem do ul. Hodowlanej 3. od ul. Hodowlanej do ul. Szklarniowej 
4990 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko 
 
2017-03-08 08:53:17 
romjac 
735 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Morasko
(734)
ul. Hodowlana
(2503)
do węzła:

ul. Morasko
(736)
ul. Szklarniowa
(3114)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap projektowania 
 
w trakcie 
2016-03-18
2018-12-31 
ul. Morasko 
Etap na odc. od ul. Szklarniowej do ul. Hodowlanej 
3484 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej, po stronie wschodniej, wraz z odwodnieniem - poprzez separator do istniejących rowów (Os. Morasko-Radojewo) 
dokumentacja projektowa budowy chodników 
2016-03-18 10:20:17 
romjac 
739 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Sióstr Misjonarek
(6843)
ul. Morasko
(738)
do węzła:

ul. Poligonowa
(8323)
ul. Morasko
(740)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-07-06
2018-12-31 
ul. Meteorytowa, ul. Morasko, ul. Sióstr Misjonarek 
zbieg ulic 
5472 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
budowa chodnika w ulicy Sióstr Misjonarek 
projekt budowy chodnika 
2017-07-06 13:51:57 
romjac 
740 
ul. Morasko 

cała ulica
do węzła:

ul. Poligonowa
(8323)
ul. Morasko
(739)
do węzła:

ul. Morenowa
(741)
ul. Meteorytowa
(5518)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-07-06
2018-12-31 
ul. Meteorytowa, ul. Morasko, ul. Sióstr Misjonarek 
zbieg ulic 
5472 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
budowa chodnika w ulicy Sióstr Misjonarek 
projekt budowy chodnika 
2017-07-06 13:51:57 
romjac 
909 
ul. Cicha 

cała ulica
do węzła:

ul. Sporna
(2831)
ul. Cicha
(910)
do węzła:

ul. Kazimierza Pułaskiego
(7127)
ul. Kazimierza Pułaskiego
(7126)
remonty ze środków celowych RO 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-07
2018-12-31 
ul. Cicha 
na odc. od al. Niepodległości do ul. Pułaskiego; obustronnie 
4881 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
remont chodnika ul. Cicha 
remont chodnika 
2017-03-07 07:54:07 
romjac 
910 
ul. Cicha 

cała ulica
do węzła:

al. Niepodległości
(150)
al. Niepodległości
(151)
do węzła:

ul. Sporna
(2831)
ul. Cicha
(909)
remonty ze środków celowych RO 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-07
2018-12-31 
ul. Cicha 
na odc. od al. Niepodległości do ul. Pułaskiego; obustronnie 
4881 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
remont chodnika ul. Cicha 
remont chodnika 
2017-03-07 07:54:07 
romjac 
1036 
ul. Podmokła 

cała ulica
do węzła:

ul. Błotna
(1048)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-10-05
2019-12-31 
ul. Podmokła 
 
5793 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
projekt i budowa oświetlenia w ul. Podmokłej 
projekt i budowa 
2017-10-05 14:22:24 
romjac 
1066 
ul. Augustyna Kordeckiego 

cała ulica
do węzła:

ul. Piotra Skargi
(5187)
do węzła:

ul. Sielska
(4102)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-07
2018-12-31 
ul. Kordeckiego 
od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej 
4909 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Projekt przebudowy ul. Kordeckiego 
projekt przebudowy ulicy; należy zbudować jezdnię, obustronne chodniki oraz oświetlenie 
2017-03-07 10:40:20 
romjac 
1099 
ul. Heweliusza 

cała ulica
do węzła:

ul. Macieja Palacza
(7337)
ul. Macieja Palacza
(8356)
do węzła:

ul. Belwederska
(11217)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
w trakcie 
2016-12-02
2019-12-31 
ul. Heweliusza 
 
4558 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Heweliusza - dokumentacja bud. drogi 
Budowa jezdni i chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i progów zwalniających. Jezdnia z asfaltobetonu, chodniki z kostki pozbruk jako kontynuacja. Powierzchnia jezdni i chodnika 2.400,0m2 + oświetlenie + kan. deszczowa i progi 1szt. 
2016-12-02 13:13:57 
romjac 
1124 
ul. Piargowa 

cała ulica
do węzła:

ul. Piargowa
(1126)
ul. Piargowa
(1125)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
w trakcie 
2016-12-02
2019-12-31 
ul. Piargowa 
odc. ul. Leszczyńska do ul. Skalnej 
4546 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Piargowa odc. Leszczyńska - Skalna - projekt 
Budowa jezdni, chodników i ścieżki rowerowej z kostki pozbruk bezfazowej wraz z budową kanału deszczowego. Pow. jezdni 1.680,0m2, pow. chodnika 560,0m2 
2016-12-02 12:49:37 
romjac 
1126 
ul. Piargowa 

cała ulica
do węzła:

ul. Leszczyńska
(7173)
ul. Leszczyńska
(771)
do węzła:

ul. Piargowa
(1124)
ul. Piargowa
(1125)
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
w trakcie 
2016-12-02
2019-12-31 
ul. Piargowa 
odc. ul. Leszczyńska do ul. Skalnej 
4546 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Piargowa odc. Leszczyńska - Skalna - projekt 
Budowa jezdni, chodników i ścieżki rowerowej z kostki pozbruk bezfazowej wraz z budową kanału deszczowego. Pow. jezdni 1.680,0m2, pow. chodnika 560,0m2 
2016-12-02 12:49:37 
romjac 
1298 
ul. Bursztynowa 

cała ulica
do węzła:

ul. Agatowa
(1299)
ul. Bursztynowa
(1297)
do węzła:

ul. Dolna
(7990)
ul. Dolna
(10296)
inwestycje ze środków własnych RO 
etap planowania 
 
w trakcie 
2017-03-07
2018-12-31 
ul. Bursztynowa, ul. Agatowa 
 
4929 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
projekt i budowa oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej Grant 
 
2017-03-07 11:59:43 
romjac 
1394 
ul. Warszawska 

cała ulica
do węzła:

ul. Jana Pawła II
(1534)
rondo Śródka
(8887)
rondo Śródka
(8888)
do węzła:

ul. Świętojańska
(1895)
ul. Warszawska
(1395)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-02-07
2018-10-31 
Rondo Śródka 
dokumentacja projektowa wykonywana przez TO. Zadanie zostanie przekazane do PIM. Po stronie PIM będzie wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz przeprowadzenie robót budowlanych 
4770 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Przebudowa Ronda Śródka (Rondo Śródka - PIESI górą) 
prace projektowe, realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 
2017-02-07 10:31:27 
romjac 
1403 
ul. Warszawska 

cała ulica
do węzła:

ul. Warszawska
(1402)
ul. Warszawska
(2683)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
most Cybina Płn. i Płd. 
 
3091 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. 
realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
1441 
ul. Warszawska 

cała ulica
do węzła:

ul. Warszawska
(1440)
ul. Sośnicka
(6448)
do węzła:

ul. Warszawska
(1442)
ul. Świętowidzka
(4984)
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
most Cybina Płn. i Płd. 
 
3091 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. 
realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
1456 
ul. Warszawska 

cała ulica
do węzła:

ul. Piotra Tomickiego
(6376)
ul. Warszawska
(1455)
do węzła:

ul. Podwale
(1436)
rondo Śródka
(8889)
rondo Śródka
(8888)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-02-07
2018-10-31 
Rondo Śródka 
dokumentacja projektowa wykonywana przez TO. Zadanie zostanie przekazane do PIM. Po stronie PIM będzie wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz przeprowadzenie robót budowlanych 
4770 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Przebudowa Ronda Śródka (Rondo Śródka - PIESI górą) 
prace projektowe, realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 
2017-02-07 10:31:27 
romjac 
1536 
ul. Jana Pawła II 

cała ulica
do węzła:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
(9565)
rondo Śródka
(8886)
rondo Śródka
(8887)
do węzła:

ul. Jana Pawła II
(9185)
ul. Jana Pawła II
(9183)
ul. Jana Pawła II
(9184)
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
w trakcie 
2017-02-07
2018-10-31 
Rondo Śródka 
dokumentacja projektowa wykonywana przez TO. Zadanie zostanie przekazane do PIM. Po stronie PIM będzie wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz przeprowadzenie robót budowlanych 
4770 

->edycja
->mapa
->wszystkie odcinki zadania
->kolizje
Przebudowa Ronda Śródka (Rondo Śródka - PIESI górą) 
prace projektowe, realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych 
2017-02-07 10:31:27 
romjac 
             
od 1  (280-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 3.73704 sec