Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz        Powrˇt do strony g│ˇwnej

zmie˝ styl:
standard
edycja
odcinki
poka┐ kolizje z planowanymi inwestycjami i remontami
znaleziono w 7 warstwach 326 realizowanych zada˝, w tym 311 (95.4%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (326-liczba znalezionych zada˝)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
2993 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051 
 
Ârodki na projekt "Promenada Pi▒tkowsko-Winogradzka - I etap" 
ul. Ks. Mieszka I 
odc. od ul. Trˇjpole do ul. Szymanowskiego 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:07:45 
romjac 
10 
2016-11-25 12:43:01 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
2994 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051 
 
Ârodki na projekt "Z│otowska - chodnik i Âcie┐ka rowerowa" 
ul. Z│otowska 
 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:09:37 
romjac 
59 
2016-11-25 12:43:01 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
2996 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056/01 
Junikowo 
Budowa parkingu Žcinawska/Kurcewiczˇwny 
ul. Žcinawska, ul. Kurcewiczˇwny 
 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:10:05 
romjac 
5 
2017-02-28 12:16:16 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
2999 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051 
 
projekt zagospodarowania pˇ│nocnej strony ul. Trzemeszy˝skiej budowa zatoczek parkingowych i chodnikˇw 
ul. Trzemeszy˝ska (strona pˇ│nocna) 
 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:10:53 
romjac 
3 
2016-11-25 12:43:01 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3008 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051 
Umultowo 
budowa chodnika na ul. Naramowickiej (kontynuacja) (Os. Umultowo) 
ul. Naramowicka 
 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:11:24 
romjac 
4 
2016-12-14 13:15:57 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3022 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/067/02 (wydzia│ ZN) 
 
przebudowa ul. Czernichowskiej 
ul. Czernichowska 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:11:49 
romjac 
4 
2017-02-03 11:26:52 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3025 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056 
Podolany 
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Na│ŕczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubie˝skiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
ul. Na│ŕczowska 
Etap na odc. ul. Lubie˝ska - ul. Krynicka 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:12:13 
romjac 
4 
2016-12-15 08:45:24 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3028 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056 
úawica 
budowa drogi rowerowej w ul. Strzegomskiej od strony Lasku Marceli˝skiego 
ul. Strzegomska 
na odc. od ul. Ga│czy˝skiego do parkingu leÂnego przy Lasku Marceli˝skim, na brakuj▒cym odcinku po stronie po│udniowej; rys. dla ID 3028 
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budow▒ nawierzchni drogi rowerowej 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:13:33 
romjac 
6 
2017-03-07 11:53:43 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3035 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056-03 TBU.220.0011.NM.2016 
Szczepankowo-Sp│awie-Krzesinki 
wykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa (Os. Szcz.-Sp│.-Krz.) 
ul. Szczepankowo, ul. Skibowa 
u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:13:51 
romjac 
7 
2016-12-15 10:04:40 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3036 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051-04, 60016-6050-0861-15104 
Nowe Winogrady Po│udnie 
budowa brakuj▒cego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokoÂci blokˇw PTBS (Os. Nowe Winogrady Po│udnie) 
ul. Murawa 
po zachodniej stronie ul. Murawa wzd│u┐ blokˇw PTBS 
budowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:14:10 
romjac 
8 
2017-10-10 09:47:57 
realizowane z Grantˇw 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3040 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051/02 (Wydzia│ ZN) 
Strzeszyn 
Przebudowa drogi polegaj▒ca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oÂwietleniem drogowym wzd│u┐ ul. Wa˝kowicza na odcinku od ul. Biskupi˝skiej do ul. To│stoja 
ul. Wa˝kowicza 
odc. od ul. Biskupi˝skiej do ul. To│stoja 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych, budowa chodnika przy ul. Wa˝kowicza, budowa pieszojezdni rowerowej, oÂwietlenie 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:14:42 
romjac 
5 
2017-07-12 13:21:31 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3041 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/053/04 
Naramowice 
Monta┐ oÂwietlenia na ulicy Jasna Rola 
ul. Jasna Rola 
 
modernizacja oÂwietlenia ulicznego  
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:15:04 
romjac 
4 
2017-04-03 15:29:44 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3042 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/053 
Gˇrczyn 
Projekt oÂwietlenia ul. Piargowej na odc. od ul. Leszczy˝skiej do ul. Skalnej i "siŕgacza" do posesji nr 11 (Os. Gˇrczyn) 
ul. Piargowa 
na odc. od ul. Leszczy˝skiej do ul. Skalnej i "siŕgacz" do posesji nr 11 
budowa oÂwietlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:15:59 
romjac 
6 
2016-12-15 10:26:31 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3044 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/053 
Szczepankowo-Sp│awie-Krzesinki 
opracowanie dokumentacji projektowej oÂwietlenia ul. Sierpowej (ul. Skibowej do ul. Owocowej) (Os. Szcz.-Sp│.-Krz.) 
ul. Sierpowa 
na odc. od ul. Skibowej do ul. Owocowej 
dokumentacja projektowa budowy oÂwietlenia ulicznego 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:16:49 
romjac 
6 
2016-12-15 11:36:02 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3045 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/053/03 TBU.220.0042.NM.2016 
Szczepankowo-Sp│awie-Krzesinki 
budowa oÂwietlenia ul. Sokalskiej (dawna ul. Przemyska) na odc. od ul. Chrzanowskiej do ul. Dobrepole (Os. Szcz.-Sp│.-Krz.) 
ul. Sokalska (dawna ul. Przemyska) 
na odc. od ul. Chrzanowskiej do ul. Dobrepole 
budowa oÂwietlenia ulicznego 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:17:17 
romjac 
9 
2017-07-12 13:34:53 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3046 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/062/02 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa ul. Chociszewskiego 
ul. Chociszewskiego 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:17:53 
romjac 
4 
2017-02-03 12:18:08 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3047 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/063/01 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa ul. Palacza 
ul. Palacza 
 
 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:19:15 
romjac 
4 
2017-02-03 12:40:10 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3080 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/023/02 (wydzia│ ZN) 
 
budowa Wŕz│a Drogowego D╩BIEC 
ul. Czechos│owacka 
na odc. od skrzy┐owania z ul. Modrzewiow▒ do skrzy┐owania z ul. úozow▒ 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:19:29 
romjac 
4 
2017-02-03 13:08:24 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3081 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/027/02 (wydzia│ ZN) 
 
Program "Pozna˝ Rataje-Franowo" - przebudowa obiektˇw in┐ynierskich nad ul. Inflanck▒ i ul. Chartowo 
ul. Inflancka, ul. Chartowo 
nad ul. Inflanck▒ oraz nad ulicami Chartowo-»egrze 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:19:45 
romjac 
5 
2017-02-03 13:15:07 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3086 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/040/02 (wydzia│ ZN) 
 
budowa ronda Staro│ŕcka/G│uszyna 
rondo Staro│ŕcka/G│uszyna - skrzy┐owanie 
rondo Staro│ŕcka/G│uszyna - skrzy┐owanie oraz odcinek ul. G│uszyna od ronda do ul. Klimontowskiej 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:20:07 
romjac 
5 
2017-02-03 13:18:08 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3087 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/045 (wydzia│ ZN) 
 
budowa ul. Žw. Wawrzy˝ca 
ul. Žw. Wawrzy˝ca 
odc. od ul. »eromskiego do ul. Pu│askiego 
 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:20:34 
romjac 
5 
2017-06-27 12:12:22 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2017-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3088 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/022 (wydzia│ ZN) 
 
Ciek Gˇrczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania 
ul. Opolska 
przepust na cieku Gˇrczynka w ul. Opolskiej 
 
2016-02-05 10:52:35 
2016-11-25 13:44:53 
romjac 
4 
2016-12-15 11:52:06 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3089 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/046/01 (wydzia│ ZN) 
 
budowa zintegrowanego wŕz│a transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez liniŕ kolejow▒ E20 
ul. Grunwaldzka 
nad lini▒ kolejow▒ Pozna˝ - Berlin w ci▒gu ul. Grunwaldzkiej 
prace projektowe 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:21:07 
romjac 
6 
2017-06-27 12:27:15 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3090 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/048/01 (wydzia│ ZN) 
 
przebudowa przejÂcia podziemnego w ul. Milcza˝skiej 
ul. Milcza˝ska 
 
prace projektowe 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:21:21 
romjac 
5 
2017-02-07 11:46:31 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3091 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/049/02 (wydzia│ ZN) 
 
przebudowa mostu Cybina P│n. i P│d. 
most Cybina P│n. i P│d. 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:21:50 
romjac 
4 
2017-02-07 11:52:29 
             
od 1  (326-liczba znalezionych zada˝)

czas dostŕpu do bazy: 13.722586 sec