Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz        Powrˇt do strony g│ˇwnej

zmie˝ styl:
standard
edycja
odcinki
poka┐ kolizje z planowanymi inwestycjami i remontami
znaleziono w 7 warstwach 273 realizowanych zada˝, w tym 259 (94.9%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (273-liczba znalezionych zada˝)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
2999 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051 
 
projekt zagospodarowania pˇ│nocnej strony ul. Trzemeszy˝skiej budowa zatoczek parkingowych i chodnikˇw 
ul. Trzemeszy˝ska (strona pˇ│nocna) 
 
budowa chodnikˇw 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:10:53 
romjac 
3 
2016-11-25 12:43:01 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3025 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056 
Podolany 
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Na│ŕczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubie˝skiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
ul. Na│ŕczowska 
Etap na odc. ul. Lubie˝ska - ul. Krynicka 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:12:13 
romjac 
4 
2016-12-15 08:45:24 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3035 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056-03 TBU.220.0011.NM.2016 
Szczepankowo-Sp│awie-Krzesinki 
wykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa (Os. Szcz.-Sp│.-Krz.) 
ul. Szczepankowo, ul. Skibowa 
u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:13:51 
romjac 
7 
2016-12-15 10:04:40 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3036 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051-04, 60016-6050-0861-15104 
Nowe Winogrady Po│udnie 
budowa brakuj▒cego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokoÂci blokˇw PTBS (Os. Nowe Winogrady Po│udnie) 
ul. Murawa 
po zachodniej stronie ul. Murawa wzd│u┐ blokˇw PTBS 
budowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:14:10 
romjac 
8 
2017-10-10 09:47:57 
realizowane z Grantˇw 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3040 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051/02 (Wydzia│ ZN) 
Strzeszyn 
Przebudowa drogi polegaj▒ca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oÂwietleniem drogowym wzd│u┐ ul. Wa˝kowicza na odcinku od ul. Biskupi˝skiej do ul. To│stoja 
ul. Wa˝kowicza 
odc. od ul. Biskupi˝skiej do ul. To│stoja 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych, budowa chodnika przy ul. Wa˝kowicza, budowa pieszojezdni rowerowej, oÂwietlenie 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:14:42 
romjac 
5 
2017-07-12 13:21:31 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3044 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/053 
Szczepankowo-Sp│awie-Krzesinki 
opracowanie dokumentacji projektowej oÂwietlenia ul. Sierpowej (ul. Skibowej do ul. Owocowej) (Os. Szcz.-Sp│.-Krz.) 
ul. Sierpowa 
na odc. od ul. Skibowej do ul. Owocowej 
dokumentacja projektowa budowy oÂwietlenia ulicznego 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:16:49 
romjac 
6 
2016-12-15 11:36:02 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3047 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/063/02 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa ul. Palacza 
ul. Palacza 
 
prace projektowe, roboty 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-19 11:16:51 
romjac 
5 
2017-02-03 12:40:10 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3087 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/045 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa ul. Žw. Wawrzy˝ca 
ul. Žw. Wawrzy˝ca 
odc. od ul. »eromskiego do ul. Pu│askiego 
 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:14:29 
romjac 
6 
2017-06-27 12:12:22 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2017-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3088 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/022 (Wydzia│ ZN) 
 
Ciek Gˇrczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania 
ul. Opolska 
przepust na cieku Gˇrczynka w ul. Opolskiej 
 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:15:39 
romjac 
5 
2016-12-15 11:52:06 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3089 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/046/01 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa zintegrowanego wŕz│a transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez liniŕ kolejow▒ E20 
ul. Grunwaldzka 
nad lini▒ kolejow▒ Pozna˝ - Berlin w ci▒gu ul. Grunwaldzkiej 
prace projektowe 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:16:29 
romjac 
7 
2017-06-27 12:27:15 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3090 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/048/01 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa przejÂcia podziemnego w ul. Milcza˝skiej 
ul. Milcza˝ska 
 
prace projektowe 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:17:15 
romjac 
6 
2017-02-07 11:46:31 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3091 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/049/02 (wydzia│ ZN) 
 
przebudowa mostu Cybina P│n. i P│d. 
most Cybina P│n. i P│d. 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:21:50 
romjac 
4 
2017-02-07 11:52:29 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3092 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/050/02 (wydzia│ ZN) 
 
przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego 
ul. Szymanowskiego 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-22 12:29:31 
romjac 
4 
2017-02-07 13:22:03 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3094 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/017/02 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa ul. Snopowej 
ul. Snopowa 
 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:08:15 
romjac 
5 
2017-02-07 13:25:21 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2017-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3095 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/024/07 (Wydzia│ ZN) 
 
przebudowa ul. Kolejowej 
ul. Kolejowa 
na odc. od ul. Klaudyny Potockiej do ul. G▒siorowskich 
nadzˇr nad realizacj▒ projektu 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:09:17 
romjac 
4 
2017-02-03 11:14:15 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2018-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3097 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/027/02 (Wydzia│ ZN) 
 
Program "Pozna˝ Rataje-Franowo" - przebudowa obiektˇw in┐ynierskich nad ul. Inflanck▒ i ul. Chartowo 
ul. Krzywoustego 
estakada nad ul. Inflanck▒ i wiadukt nad ul. Chartowo-»egrze 
realizacja robˇt budowlanych/budowlano-monta┐owych/g│ˇwnych 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:10:12 
romjac 
7 
2017-02-07 10:11:22 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
tylko ikona 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
3102 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/041/02 (Wydzia│ ZN) 
 
budowa k│adki pieszo-rowerowej nad rzek▒ Wart▒ oraz Cybin▒ pomiŕdzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem 
 
pomiŕdzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem 
prace projektowe, roboty 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-19 11:15:00 
romjac 
6 
2017-02-06 12:07:30 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3105 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/043 (Wydzia│ ZN) 
 
projekt i budowa drogi rowerowej w ul. Czechos│owackiej (odc. úozowa-Dolna Wilda) i Dolna Wilda (odc. Czechos│owacka-Piastowska) 
ul. Dolna Wilda 
odc. od ul. Czechos│owackiej do ul. Piastowskiej 
 
2016-02-05 10:52:35 
2017-11-28 12:10:10 
romjac 
3 
2016-12-14 12:51:03 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3107 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/007 (Wydzia│ ZN) 
 
koncepcja budowy zespo│u szkolno-przedszkolnego na Naramowicach 
w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa 
 
opracowanie koncepcji uk│adˇw komunikacyjnych, projekty i studia wykonalnoÂci  
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:12:29 
romjac 
4 
2016-11-25 12:43:01 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3115 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/058 (Wydzia│ RO) 
 
Wydzielenie bus pasa w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Kra˝cowej do ul. Žw. Micha│a  
ul. Warszawska 
na odc. od ul. Kra˝cowej do ul. Žw. Micha│a  
usprawnienie transportu publicznego 
2016-02-05 10:52:35 
2018-01-16 13:13:18 
romjac 
6 
2017-10-05 08:42:16 
remonty ze Ârodkˇw celowych RO 
etap planowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-18
2018-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3189 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
 
Grunwald Pˇ│noc 
remont chodnika w ul. Poranek na odc. od przejÂcia przy bloku o numerze 19 (przy │uku) do ul. Marceli˝skiej, po stronie pˇ│nocnej (Os. Grunwald P│n.) 
ul. Poranek 
na odc. od przejÂcia przy bloku nr 19 (przy │uku) do ul. Marceli˝skiej, po stronie pˇ│nocnej 
remont chodnika 
2016-02-18 11:37:57 
2017-11-28 12:12:28 
romjac 
3 
2016-12-15 13:47:21 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
zako˝czony etap projektowania 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3195 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/056/01 60016-6050-1003-05601 
Fabianowo-Kotowo 
Budowa ul. Rady˝skiej wraz z oÂwietleniem i odwodnieniem 
ul. Rady˝ska 
na odc. od ul. Kowalewickiej do bez przejazdu 
projekt i budowa drogi 
2016-02-18 11:59:34 
2018-01-19 12:49:44 
romjac 
7 
2017-04-03 16:02:48 
inwestycje ze Ârodkˇw w│asnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
OK 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3199 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
ZDM/P/051/04 TBU.220.0015.G.2016 
Junikowo 
Budowa chodnika w ul. Budziszy˝skiej od ul. Kamiennogˇrskiej do ul.Braniborskiej (strona wschodnia) 
ul. Budziszy˝ska 
na odc. od ul. Kamiennogˇrskiej do ul. Braniborskiej, po stronie wschodniej 
budowa chodnika 
2016-02-18 12:08:37 
2018-01-19 11:27:59 
romjac 
5 
2016-12-16 14:22:09 
remonty ze Ârodkˇw celowych RO 
etap planowania 
 
brak geometrii 
w trakcie 
2016-02-18
2018-12-31 
3209 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
 
Gˇrczyn 
remont nawierzchni jezdni ul. Kobyli˝skiej na odc. od ul. Turniowej w kierunku pˇ│nocnym, do zakrŕtu (Os. Gˇrczyn) 
ul. Kobyli˝ska 
na odc. od ul. Turniowej w kierunku pˇ│nocnym, do zakrŕtu 
remont nawierzchni jezdni 
2016-02-18 12:34:37 
2017-11-28 12:13:39 
romjac 
3 
2016-12-16 14:44:52 
remonty ze Ârodkˇw celowych RO 
etap planowania 
 
brak geometrii 
w trakcie 
2016-02-18
2018-12-31 
3210 

edycja
wszystkie odcinki zadania
kolizje
 
Gˇrczyn 
remont chodnika w ul. Kobyli˝skiej na odc. od ul. G│azowej w kierunku pˇ│nocnym, do zakrŕtu, po stronie wschodniej (Os. Gˇrczyn) 
ul. Kobyli˝ska 
na odc. od ul. G│azowej w kierunku pˇ│nocnym, do zakrŕtu, po stronie wschodniej 
remont chodnika 
2016-02-18 12:37:56 
2017-11-28 12:13:52 
romjac 
3 
2017-01-09 13:53:50 
             
od 1  (273-liczba znalezionych zada˝)

czas dostŕpu do bazy: 10.145839 sec