Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz kolizji (wersja testowa)        Powrót do strony głównej

zmień styl:
standard
edycja
kolizje na odcinkach
zwiń kolizje
wybierz tylko zadania z kolizjami z:

znaleziono w 6 warstwach 411 realizowanych zadań, w tym 292 (71%) przedstawiono na mapie czytaj opis
              od 1  (411-liczba znalezionych zadań)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz kolizji (wersja testowa)
KOLIZJE
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO2999
->pokaż
ul. Trzemeszyńska (strona północna)projekt zagospodarowania północnej strony ul. Trzemeszyńskiej budowa zatoczek parkingowych i chodnikówbudowa chodników2016-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
2999 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
4 
2016-11-25 12:43:01 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3025
->pokaż
ul. NałęczowskaEtap na odc. ul. Lubieńska - ul. KrynickaWykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Nałęczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubieńskiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany)przebudowa utwardzonych ulic gminnych2016-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET6054
->pokaż
PodolanyNałęczowska, Raciborska i Jastarnicka, Szczawnicka, Kartuska, Szafran, Obornicka (na odcinku od ul. Kopczyńska do ul. Stróżyńska), Krynicka, Cieszkowskiego, Strzeszyńska, Raczyńskiego, KowarskiejPoznań - kanalizacja sanitarna na terenie Podolan - Etap II Zakres nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szczawnicka, Kartuska, Szafran, Obornicka (na odcinku od ul. Kopczyńskiego do ul. Stróżyńskiego), Krynicka, Cieszkowskiego, Strzeszyńska, Raczyńskiego, Kowarskiej o ¶rednicy DN 200 mm i dł. 1,66 km wraz z przył±czami, 2 szt. przepompowni, ruroci±g tłoczny DN 90 o dł. 210 m. 2019-2021 roboty budowlano-montażowe Zakres nr 2: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej w złym stanie technicznym w ulicy Nałęczowskiej, Raciborskiej i Jastarnickiej, DN 200 mm, o dł. 318 + ....m. 2020-01-01
2021-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3025 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
5 
2016-12-15 08:45:24 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3035
->pokaż
ul. Szczepankowo, ul. Skibowau zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowawykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa (Os. Szcz.-Spł.-Krz.)przebudowa utwardzonych ulic gminnych2016-01-01
2018-12-31
zadania remonty ze ¶rodków celowych RO6563
->pokaż
ul. Szczepankowona odc. od ul. Skibowej do ul. OliwkowejRemont chodnika w ul. Szczepankowo (od ul. Skibowej do ul. Oliwkowej) - kontynuacja zadania z 2017 r.remont chodnika2018-04-24
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3035 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
8 
2016-12-15 10:04:40 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3036
->pokaż
ul. Murawapo zachodniej stronie ul. Murawa wzdłuż bloków PTBSbudowa brakuj±cego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysoko¶ci bloków PTBS (Os. Nowe Winogrady Południe)budowa utwardzonych ulic gminnych2016-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje WZKIB6593
->pokaż
ul. Murawaod skrzyż. z ulic± Słowiańsk± do skrzyż. z ulic± Hercena wraz z obszarem obu skrzyżowańRozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku CzarneckiegoBudowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego2018-05-07
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3036 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
8 
2017-10-10 09:47:57 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3040
->pokaż
ul. Wańkowiczaodc. od ul. Biskupińskiej do ul. TołstojaPrzebudowa drogi polegaj±ca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z o¶wietleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstojaprzebudowa utwardzonych ulic gminnych, budowa chodnika przy ul. Wańkowicza, budowa pieszojezdni rowerowej, o¶wietlenie2016-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3040 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
7 
2017-07-12 13:21:31 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3044
->pokaż
ul. Sierpowana odc. od ul. Skibowej do ul. Owocowejopracowanie dokumentacji projektowej o¶wietlenia ul. Sierpowej (ul. Skibowej do ul. Owocowej) (Os. Szcz.-Spł.-Krz.)dokumentacja projektowa budowy o¶wietlenia ulicznego2016-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1341
->pokaż
os. Szczepankowo etap IVul. Przedpole, Kobylepole, Michałowo, Sierpowa, Ro¶linna, Skibowa, Sowice, Owocowa, Porzeczkowa, Dereniowa, Winogronowa, Nad Łężynk±, Bobrownicka, Aroniowa, ŻyznaPoznań - kanalizacja sanitarna na terenie os.Szczepankowo - ETAP IVBudowa:a) zlewnia P¦ 11 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 165 m, 1 szt. przep. ¶cieków, r. tłocznego DN 90 mm o długo¶ci l = 355 m b) zlewnia P¦ 12 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 855 m, 1 szt. przep. ¶cieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 755 m c) zlewnia P¦ 10 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok. 1 750 m, 1 szt. przep. ¶cieków, r.tłocznego DN 150 mm o dł. ok. 370 m d) zlewnia P¦ 9 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł. ok. 1 550 m, 1 szt. przep. ¶cieków, r.tłocznego DN 100 mm o dł. ok. 240 m e) zlewnia P¦ 8 - budowa kanalizacji DN 200 mm o dł.ok.1 685 m, 1 szt. przep. scieków, r.tłocznego DN 90 mm o dł.ok. 805 m2018-07-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3044 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
7 
2016-12-15 11:36:02 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA5827
->pokaż
Łazarzul.Palacza dz.13/77Budowa przył±cza sieci cieplnej przył±cze s.c. dn 65-32 l=63m2018-06-01
2018-07-02
zadania planowane inwestycje ZDM3047
->pokaż
ul. Palaczaprzebudowa ul. Palaczaprace projektowe, roboty2016-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane remonty ENEA Operator1214
->pokaż
PalaczaObszar GrunwaldENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzaj±ce do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zast±pieniu jej sieci± o napięciu 15 kVWymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV2015-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3047 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
5 
2017-02-03 12:40:10 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3087
->pokaż
ul. ¦w. Wawrzyńcaodc. od ul. Żeromskiego do ul. Pułaskiegobudowa ul. ¦w. Wawrzyńca2016-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3087 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
6 
2017-06-27 12:12:22 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
w trakcie 
2017-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3088
->pokaż
ul. Opolskaprzepust na cieku Górczynka w ul. OpolskiejCiek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania2017-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane remonty PSG2008
->pokaż
OpolskaOpolskamodernizacja sieci gazowejgazociag n/c dn 180, L=400m, przył±cza 26 szt.2020-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3088 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
6 
2016-12-15 11:52:06 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3089
->pokaż
ul. Grunwaldzkanad lini± kolejow± Poznań - Berlin w ci±gu ul. Grunwaldzkiejbudowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejow± E20prace projektowe2016-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3089 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
7 
2017-06-27 12:27:15 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3090
->pokaż
ul. Milczańskaprzebudowa przej¶cia podziemnego w ul. Milczańskiejprace projektowe2016-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane remonty PIM1412
->pokaż
KrzywoustegoPrzebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2(DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflanck± i ul. Chartowo Przebudowa obiektów mostowych w ci±gu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflanck± oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze.2019-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3090 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
6 
2017-02-07 11:46:31 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3091
->pokaż
most Cybina Płn. i Płd.przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd.realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych2016-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane remonty PSG2018
->pokaż
WarszawskaWarszawskamodernizacja sieci gazowejgazociag n/c dn 180, L=310m, przył±cza 8 szt.2020-01-01
2020-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3091 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
5 
2017-02-07 11:52:29 
planowane inwestycje ZDM 
etap planowania 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM6239
->pokaż
ul. Szymanowskiego, ul. TrójpoleProjekt drogi rowerowej wzdłuż trasy PST (odc. Szymanowskiego-Trójpole)dokumentacja projektowa2018-02-06
2018-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM3092
->pokaż
ul. Szymanowskiegoprzebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiegorealizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych2016-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3092 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
5 
2017-02-07 13:22:03 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET1111
->pokaż
SpławieSpławie, Poznańskie Sady, SnopowaPoznań - kanalizacja sanitarna Szczepankowo etap IIIbudowa kanału sanitarnego w ul.Spławie, Poznańskie Sady i Snopowej fi 200 mm o dł 1920 m budowa przył±czy kan. san. do granic posesji - 101 szt. 2017 - realizacja ul. Snopowej 2018-2019 - realizacja ul. Spławie i ul. Poznańskie Sady2017-01-01
2019-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM3094
->pokaż
ul. Snopowabudowa ul. Snopowejrealizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych2016-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3094 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
5 
2017-02-07 13:25:21 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2017-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje ENEA Operator5732
->pokaż
ulice G±siorowskich, Kolejowana działkach nr: (obr/ark) 40_39/10 41_39/10 42_39/10 43_39/10Projekt wymiany linii kablowej SN 6kV relacji MST-731 do MST-251. (z.105)budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV2018-01-01
2019-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM3095
->pokaż
ul. Kolejowana odc. od ul. Klaudyny Potockiej do ul. G±siorowskichprzebudowa ul. Kolejowejnadzór nad realizacj± projektu2017-01-01
2018-12-31
koordynacja planowane remonty PSG1991
->pokaż
KolejowaKolejowamodernizacja sieci gazowejgazoci±g n/c dn 315, L=1000m, przył±cza 24 szt.2017-10-01
2018-11-30


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3095 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
4 
2017-02-03 11:14:15 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2018-01-01
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania planowane inwestycje ZDM3097
->pokaż
ul. Krzywoustegoestakada nad ul. Inflanck± i wiadukt nad ul. Chartowo-ŻegrzeProgram "Poznań Rataje-Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflanck± i ul. Chartoworealizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych2018-01-01
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3097 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
7 
2017-02-07 10:11:22 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-01-01
2018-12-31 

brak kolizji->zwiń kolizje
tylko ikona 
3102 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
6 
2017-02-06 12:07:30 
remonty ze ¶rodków celowych RO 
etap planowania 
w trakcie 
2016-02-18
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania remonty ze ¶rodków celowych RO3189
->pokaż
ul. Poranekna odc. od przej¶cia przy bloku nr 19 (przy łuku) do ul. Marcelińskiej, po stronie północnejremont chodnika w ul. Poranek na odc. od przej¶cia przy bloku o numerze 19 (przy łuku) do ul. Marcelińskiej, po stronie północnejremont chodnika2016-02-18
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3189 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-18 11:37:57 
romjac 
4 
2016-12-15 13:47:21 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3195
->pokaż
ul. Radyńskana odc. od ul. Kowalewickiej do bez przejazduBudowa ul. Radyńskiej wraz z o¶wietleniem i odwodnieniemprojekt i budowa drogi2016-02-18
2019-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3195 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-18 11:59:34 
romjac 
7 
2017-04-03 16:02:48 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-02-18
2019-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3199
->pokaż
ul. Budziszyńskana odc. od ul. Kamiennogórskiej do ul. Braniborskiej, po stronie wschodniejBudowa chodnika w ul. Budziszyńskiej od ul. Kamiennogórskiej do ul.Braniborskiej (strona wschodnia)budowa chodnika2016-02-18
2019-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3199 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-18 12:08:37 
romjac 
5 
2016-12-16 14:22:09 
remonty ze ¶rodków celowych RO 
etap planowania 
w trakcie 
2016-02-18
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania remonty ze ¶rodków celowych RO3216
->pokaż
ul. Czechosłowackana odc. od ul. Skalnej do ul. Przełęcz, po stronie południowejremont chodnika w ul. Czechosłowackiej na odc. od ul. Skalnej do ul. Przełęcz, po stronie południowej (Os. Górczyn)remont chodnika2016-02-18
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3216 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-18 13:02:03 
romjac 
3 
2016-12-23 12:51:56 
remonty ze ¶rodków celowych RO 
etap planowania 
w trakcie 
2016-02-18
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje AQUANET6063
->pokaż
ul. WrońskiegoPoznań - kanalizacja sanitarna w ul. Wrońskiego Budowa kanału sanitarnego DN 250 mm o dł. ok 80 m Budowa punktu podnoszenia ¶cieków. Budowa 4 szt. przył±czy kanalizacyjnych 2021-01-01
2022-12-31
zadania remonty ze ¶rodków celowych RO3217
->pokaż
ul. Krauthofferana odc. od ul. Dmowskiego do ul. Góreckiej, po stronie południowejremont chodnika w ul. Krauthoffera na odc. od ul. Dmowskiego do ul. Góreckiej, po stronie południowej (Os. Górczyn)remont chodnika2016-02-18
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3217 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-18 13:04:05 
romjac 
3 
2016-12-23 12:54:35 
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
w trakcie 
2018-02-18
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
koordynacja planowane inwestycje ENEA Operator5733
->pokaż
ulice Grunwaldzka, ¦niadeckichna działkach nr: (obr/ark) 11/1_39/08 12/1_39/08 12/14_39/08 12/11_39/08 33/3_39/08 33/4_39/08 33/6_39/08 3/2_39/09 3/3_39/09 3/1_39/09 56_39/11 37/1_39/11Projekt wymiany linii kablowej SN 6kV relacji od GPZ Jeżyce do MST-307 (z.108)budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV2018-01-01
2019-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM3225
->pokaż
ul. Grunwaldzkana odc. od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiejbudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacj± ¶wietln± na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i ¦niadeckichwykonanie dokumentacji2018-02-18
2018-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM6183
->pokaż
ul. Grunwaldzkana odc. od ul. Roosevelta do ul. Promienistejbudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odcinek od Roosevelta do ul. Promienistejwykonanie dokumentacji2018-02-18
2018-12-31
koordynacja planowane remonty ENEA Operator1200
->pokaż
BukowskaObszar Winogrady Golęcin  JeżyceENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzaj±ce do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zast±pieniu jej sieci± o napięciu 15 kVWymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV2015-01-01
2019-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3225 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-18 13:24:22 
romjac 
11 
2016-12-14 12:20:39 
inwestycje ze ¶rodków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
w trakcie 
2016-02-19
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków własnych RO3254
->pokaż
ul. Dobrowitana odc. od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja; rys. nr 5wykonanie projektu budowy dróg ul. Dobrowita - na odc. od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja (Os. Antoninek-Z-K)budowa w zakresie jezdni i chodników (chodnik jednostronny lub pieszojezdnia) wraz z odwodnieniem, o¶wietlenie istniej±ce2016-02-19
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3254 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-19 13:57:49 
romjac 
4 
2016-12-27 12:08:05 
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2016-02-19
2018-12-31 
ikona na mapie realizowane zadanie, planowane utrudnienie, nazwa gestora id utrudnienia położenie dokładne położenie nazwa zadania zakres zadania planowany termin realizacji wykres na osi czasu
zadania inwestycje ze ¶rodków 2016-2019 RO4518
->pokaż
ul. Dobrochnybudowa ulicy Dobrochny, zgodnie z dokumentacj± projektow± wykonywan± w ramach ¶rodków wolnych na 2016 r.Zadanie nr 2 w kolejno¶ci ważno¶ci RO. Realizacja zgodnie z opracowywan± dokumentacj±. Powierzchnia jezdni 5.650,0m2, powierzchnia chodnika 260,0m2 + budowa kanału deszczowego2016-12-02
2019-12-31
zadania planowane inwestycje ZDM3255
->pokaż
ul. Dobrochnyna odc. od ul. ¦w. Kingi do ul. ¦więtochny; rys. nr 6budowa drogi w ul. Dobrochny na odc. od ul. ¦w. Kingi do ul. ¦więtochny wraz z odwodnieniem, w zakresie jezdni i chodników (Os. Antoninek-Z-K)budowa w zakresie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem2016-02-19
2018-12-31


->zwiń kolizje
OK 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
3255 

edycja
wszystkie odcinki zadania
zwiń kolizje
2016-02-19 13:58:53 
romjac 
9 
2017-07-12 13:50:37 
             
od 1  (411-liczba znalezionych zadań)

czas dostępu do bazy: 1527140693.9838 sec