ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej

Informujemy, że strony oraz przeglądarki internetowe map SIP przestały działać z powodu prac technicznych na serwerach.

Ponowne włączenie serwerów nastąpi przypuszczalnie 9.07.2017 r.