
przystanek autobusowy podmiejski nr PADWR01 Palędzie Dworzec Kolejowy, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414497.95,5805307.22]}}, {"type":"Feature", "id":1103,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1103","DYMEK":"Strefa: C |Dąbrówka Las, przystanek autobusowy podmiejski nr DKLAS01 Dąbrówka Las, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414616.65,5806653.27]}}, {"type":"Feature", "id":383,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"383","DYMEK":"Strefa: C |Dąbrówka Las, przystanek autobusowy podmiejski nr DKLAS02 Dąbrówka Las, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414618.63,5806683.47]}}, {"type":"Feature", "id":1334,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1334","DYMEK":"Strefa: C |Dąbrowa Poprzeczna, przystanek autobusowy podmiejski nr DBLES01 Dąbrowa Poprzeczna, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414938.77,5807309.43]}}, {"type":"Feature", "id":1670,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1670","DYMEK":"Strefa: C |Dąbrowa Poprzeczna, przystanek autobusowy podmiejski nr DBLES02 Dąbrowa Poprzeczna, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414950.34,5807318.23]}}, {"type":"Feature", "id":929,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"929","DYMEK":"Strefa: C |Dąbrowa Leśna, przystanek autobusowy podmiejski nr DBWIL02 Dąbrowa Leśna, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415169.22,5807923.96]}}, {"type":"Feature", "id":2276,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2276","DYMEK":"Strefa: C |Dąbrowa Leśna, przystanek autobusowy podmiejski nr DBWIL01 Dąbrowa Leśna, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415332.39,5807845.76]}}, {"type":"Feature", "id":1604,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1604","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Młyn, przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY02 Biedrusko Młyn, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY02 Biedrusko Młyn, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428007.87,5820738.81]}}, {"type":"Feature", "id":1441,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1441","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Jesionowa, przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES01 Biedrusko Jesionowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES01 Biedrusko Jesionowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428315.81,5823053.07]}}, {"type":"Feature", "id":56,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"56","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Jesionowa, przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES02 Biedrusko Jesionowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES02 Biedrusko Jesionowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428333.93,5823104.91]}}, {"type":"Feature", "id":621,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"621","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Jednostka Wojskowa, przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW02 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW02 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428407.8,5823549.19]}}, {"type":"Feature", "id":324,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"324","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Jednostka Wojskowa, przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW01 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW01 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428401.77,5823589.32]}}, {"type":"Feature", "id":361,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"361","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Park, przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428556.6,5824067.34]}}, {"type":"Feature", "id":867,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"867","DYMEK":"Strefa: B |Biedrusko Młyn, przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY01 Biedrusko Młyn, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY01 Biedrusko Młyn, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428006.06,5820709.72]}}, {"type":"Feature", "id":347,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"347","DYMEK":"Strefa: B |Turystyczna, przystanek autobusowy nocny nr TURY02 Turystyczna, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417149.49,5817295.88]}}, {"type":"Feature", "id":603,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"603","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Sanktuarium, przystanek autobusowy nocny nr KISAN02 Kiekrz Sanktuarium, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416910.19,5817812.66]}}, {"type":"Feature", "id":1156,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1156","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Sanktuarium, przystanek autobusowy nocny nr KISAN01 Kiekrz Sanktuarium, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416887.91,5817871.06]}}, {"type":"Feature", "id":1489,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1489","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Zielona, przystanek autobusowy nocny nr KIZIE02 Kiekrz Zielona, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416658.24,5818349.22]}}, {"type":"Feature", "id":734,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"734","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Zielona, przystanek autobusowy nocny nr KIZIE01 Kiekrz Zielona, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416637.22,5818410.45]}}, {"type":"Feature", "id":1178,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1178","DYMEK":"Strefa: B |Starzyny Rynkowa, przystanek autobusowy nocny nr STPET01 Starzyny Rynkowa, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr STPET01 Starzyny Rynkowa, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415465.16,5818527.77]}}, {"type":"Feature", "id":1761,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1761","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Starzyńska, przystanek autobusowy nocny nr KISTA02 Kiekrz Starzyńska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416409.39,5818901.62]}}, {"type":"Feature", "id":1940,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1940","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Starzyńska, przystanek autobusowy nocny nr KISTA01 Kiekrz Starzyńska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416394.93,5818950.23]}}, {"type":"Feature", "id":1411,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1411","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Czereśniowa, przystanek autobusowy nocny nr KICZE01 Kiekrz Czereśniowa, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415149.61,5819117.33]}}, {"type":"Feature", "id":291,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"291","DYMEK":"Strefa: B |Kiekrz Czereśniowa, przystanek autobusowy nocny nr KICZE02 Kiekrz Czereśniowa, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415146.81,5819130.3]}}, {"type":"Feature", "id":862,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"862","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Os. Kalinowe, przystanek autobusowy nocny nr RKKAL02 Rokietnica Os. Kalinowe, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414676.56,5819745.28]}}, {"type":"Feature", "id":2155,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2155","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Golęcińska, przystanek autobusowy nocny nr RKGOL02 Rokietnica Golęcińska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415882.25,5819752.42]}}, {"type":"Feature", "id":1856,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1856","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Golęcińska, przystanek autobusowy nocny nr RKGOL01 Rokietnica Golęcińska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415766.75,5819835.82]}}, {"type":"Feature", "id":1586,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1586","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Os. Kalinowe, przystanek autobusowy nocny nr RKKAL01 Rokietnica Os. Kalinowe, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414585.7,5819841.93]}}, {"type":"Feature", "id":1705,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1705","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Rolna, przystanek autobusowy nocny nr RKROL02 Rokietnica Rolna, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415499.51,5820093.5]}}, {"type":"Feature", "id":889,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"889","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Rolna, przystanek autobusowy nocny nr RKROL01 Rokietnica Rolna, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415507.09,5820111.11]}}, {"type":"Feature", "id":664,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"664","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Szkoła, przystanek autobusowy nocny nr RKSZK02 Rokietnica Szkoła, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414473.27,5820374.58]}}, {"type":"Feature", "id":228,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"228","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Szkoła, przystanek autobusowy nocny nr RKSZK01 Rokietnica Szkoła, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414472.42,5820393.02]}}, {"type":"Feature", "id":2040,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2040","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Stacja, przystanek autobusowy nocny nr RKSTA01 Rokietnica Stacja, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415399.25,5820531.29]}}, {"type":"Feature", "id":1687,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1687","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica Stacja, przystanek autobusowy nocny nr RKSTA02 Rokietnica Stacja, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415310.52,5820585.97]}}, {"type":"Feature", "id":67,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"67","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica ROS, przystanek autobusowy nocny nr RKROS03 Rokietnica ROS, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414709.82,5820645.88]}}, {"type":"Feature", "id":2096,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2096","DYMEK":"Strefa: B |Rokietnica ROS, przystanek autobusowy nocny nr RKROS04 Rokietnica ROS, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414602.27,5820654.43]}}, {"type":"Feature", "id":1260,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1260","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Pętla, przystanek autobusowy nocny nr KCPET01 Kicin Pętla, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KCPET01 Kicin Pętla, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433439.42,5815149.97]}}, {"type":"Feature", "id":423,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"423","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Pętla, przystanek autobusowy podmiejski nr KCPET01 Kicin Pętla, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr KCPET01 Kicin Pętla, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433439.42,5815149.97]}}, {"type":"Feature", "id":115,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"115","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Leśne, przystanek autobusowy nocny nr KZOSL02 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431484.4,5813822.79]}}, {"type":"Feature", "id":2124,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2124","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Leśne, przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSL02 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431484.4,5813822.79]}}, {"type":"Feature", "id":1713,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1713","DYMEK":"Strefa: B |Czerwonak Św. Wojciecha, przystanek autobusowy podmiejski nr CESWW01 Czerwonak Św. Wojciecha, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431576.59,5814288.68]}}, {"type":"Feature", "id":145,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"145","DYMEK":"Strefa: B |Czerwonak Cmentarz, przystanek autobusowy podmiejski nr CECME01 Czerwonak Cmentarz, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
przystanek autobusowy podmiejski nr CECME01 Czerwonak Cmentarz, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431725.66,5814351.4]}}, {"type":"Feature", "id":348,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"348","DYMEK":"Strefa: B |Czerwonak Cmentarz, przystanek autobusowy nocny nr CECME02 Czerwonak Cmentarz, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431771.67,5814393.1]}}, {"type":"Feature", "id":2180,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2180","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Wichrowa, przystanek autobusowy nocny nr KCWIC01 Kicin Wichrowa, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432125.17,5815000.92]}}, {"type":"Feature", "id":1857,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1857","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Prosta, przystanek autobusowy nocny nr KCPRO01 Kicin Prosta, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432591.71,5814862.35]}}, {"type":"Feature", "id":267,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"267","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Jonschera, przystanek autobusowy nocny nr KCJON01 Kicin Jonschera, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433206.62,5814314.19]}}, {"type":"Feature", "id":563,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"563","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Jonschera, przystanek autobusowy podmiejski nr KCJON01 Kicin Jonschera, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433206.62,5814314.19]}}, {"type":"Feature", "id":602,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"602","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Jonschera, przystanek autobusowy podmiejski nr KCJON02 Kicin Jonschera, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433222.77,5814310.34]}}, {"type":"Feature", "id":1278,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1278","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Szkoła, przystanek autobusowy nocny nr KCSZK01 Kicin Szkoła, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433288.55,5814841.36]}}, {"type":"Feature", "id":444,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"444","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Szkoła, przystanek autobusowy podmiejski nr KCSZK01 Kicin Szkoła, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433288.55,5814841.36]}}, {"type":"Feature", "id":370,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"370","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Szkoła, przystanek autobusowy nocny nr KCSZK02 Kicin Szkoła, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433314.21,5814882.52]}}, {"type":"Feature", "id":371,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"371","DYMEK":"Strefa: B |Kicin Szkoła, przystanek autobusowy podmiejski nr KCSZK02 Kicin Szkoła, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433314.21,5814882.52]}}, {"type":"Feature", "id":94,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"94","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Piaskowa COŚ, przystanek autobusowy nocny nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430907.48,5813058.29]}}, {"type":"Feature", "id":2097,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2097","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Piaskowa COŚ, przystanek autobusowy podmiejski nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430907.48,5813058.29]}}, {"type":"Feature", "id":802,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"802","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Piaskowa Szkoła, przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431317.16,5813068.13]}}, {"type":"Feature", "id":245,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"245","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Piaskowa Szkoła, przystanek autobusowy nocny nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431317.16,5813068.13]}}, {"type":"Feature", "id":2002,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2002","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Karolin, przystanek autobusowy nocny nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431376.17,5812779.37]}}, {"type":"Feature", "id":1698,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1698","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Karolin, przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431376.17,5812779.37]}}, {"type":"Feature", "id":925,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"925","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Piaskowa Szkoła, przystanek autobusowy nocny nr KZSZK04 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr KZSZK04 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZSZK04 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431387.33,5813072.83]}}, {"type":"Feature", "id":1505,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1505","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Piaskowa Szkoła, przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK04 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431387.33,5813072.83]}}, {"type":"Feature", "id":1828,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1828","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Leśne, przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSL01 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431433.54,5813709.56]}}, {"type":"Feature", "id":2137,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2137","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Leśne, przystanek autobusowy nocny nr KZOSL01 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZOSL01 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr KZOSL01 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431433.54,5813709.56]}}, {"type":"Feature", "id":2114,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2114","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Karolin, przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431444.41,5812923.51]}}, {"type":"Feature", "id":106,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"106","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Os. Karolin, przystanek autobusowy nocny nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431444.41,5812923.51]}}, {"type":"Feature", "id":483,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"483","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Pływalnia, przystanek autobusowy nocny nr KZPLY01 Koziegłowy Pływalnia, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZPLY01 Koziegłowy Pływalnia, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431488.88,5813242.61]}}, {"type":"Feature", "id":197,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"197","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Pływalnia, przystanek autobusowy podmiejski nr KZPLY01 Koziegłowy Pływalnia, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431488.88,5813242.61]}}, {"type":"Feature", "id":2244,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2244","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Pływalnia, przystanek autobusowy nocny nr KZPLY02 Koziegłowy Pływalnia, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr KZPLY02 Koziegłowy Pływalnia, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KZPLY02 Koziegłowy Pływalnia, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431490.84,5813381.72]}}, {"type":"Feature", "id":1380,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1380","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Pływalnia, przystanek autobusowy podmiejski nr KZPLY02 Koziegłowy Pływalnia, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431490.84,5813381.72]}}, {"type":"Feature", "id":1329,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1329","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Krótka, przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO01 Koziegłowy Krótka, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO01 Koziegłowy Krótka, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431711.04,5813120.55]}}, {"type":"Feature", "id":1910,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1910","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Krótka, przystanek autobusowy nocny nr KZKRO01 Koziegłowy Krótka, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431711.04,5813120.55]}}, {"type":"Feature", "id":1616,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1616","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Krótka, przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO02 Koziegłowy Krótka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO02 Koziegłowy Krótka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431787.22,5813135.25]}}, {"type":"Feature", "id":577,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"577","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Zakłady Drobiarskie, przystanek autobusowy podmiejski nr KZZDR01 Koziegłowy Zakłady Drobiarskie, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431873.31,5812465.81]}}, {"type":"Feature", "id":1678,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1678","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Zakłady Drobiarskie, przystanek autobusowy podmiejski nr KZZDR02 Koziegłowy Zakłady Drobiarskie, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431873.31,5812465.81]}}, {"type":"Feature", "id":1650,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1650","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Taczaka I, przystanek autobusowy podmiejski nr KZTJE02 Koziegłowy Taczaka I, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432071.24,5813225.33]}}, {"type":"Feature", "id":525,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"525","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Taczaka I, przystanek autobusowy podmiejski nr KZTJE01 Koziegłowy Taczaka I, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432082.72,5813218.31]}}, {"type":"Feature", "id":1403,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1403","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Taczaka II, przystanek autobusowy podmiejski nr KZTDW02 Koziegłowy Taczaka II, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432203.91,5812696.89]}}, {"type":"Feature", "id":1955,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1955","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Taczaka II, przystanek autobusowy podmiejski nr KZTDW01 Koziegłowy Taczaka II, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432213.24,5812702.98]}}, {"type":"Feature", "id":252,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"252","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Działki, przystanek autobusowy nocny nr KZDZI01 Koziegłowy Działki, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432336.19,5813485.24]}}, {"type":"Feature", "id":1977,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1977","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Działki, przystanek autobusowy podmiejski nr KZDZI01 Koziegłowy Działki, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432336.19,5813485.24]}}, {"type":"Feature", "id":2067,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2067","DYMEK":"Strefa: B |Koziegłowy Działki, przystanek autobusowy podmiejski nr KZDZI02 Koziegłowy Działki, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432346.86,5813472.85]}}, {"type":"Feature", "id":298,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"298","DYMEK":"Strefa: B |Janikowo Asfaltowa, przystanek autobusowy nr JAASF02 Janikowo Asfaltowa, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433844.65,5812347.17]}}, {"type":"Feature", "id":1810,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1810","DYMEK":"Strefa: B |Janikowo Asfaltowa, przystanek autobusowy nr JAASF01 Janikowo Asfaltowa, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433857.11,5812340.15]}}, {"type":"Feature", "id":2001,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2001","DYMEK":"Strefa: B |Janikowo Ogrodnicza, przystanek autobusowy nr JAOGR01 Janikowo Ogrodnicza, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr JAOGR01 Janikowo Ogrodnicza, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434216.03,5812700.65]}}, {"type":"Feature", "id":1183,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1183","DYMEK":"Strefa: B |Baranowo Os. Rubinowe, przystanek autobusowy podmiejski nr BNRUB01 Baranowo Os. Rubinowe, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
przystanek autobusowy podmiejski nr BNRUB01 Baranowo Os. Rubinowe, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418379.1,5811310.05]}}, {"type":"Feature", "id":1521,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1521","DYMEK":"Strefa: B |Bogucin Bałtycka, przystanek autobusowy nr BOBA01 Bogucin Bałtycka, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr BOBA01 Bogucin Bałtycka, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432756.24,5811225.55]}}, {"type":"Feature", "id":280,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"280","DYMEK":"Strefa: B |Bogucin Pętla, przystanek autobusowy nr BGPET02 Bogucin Pętla, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,

przystanek autobusowy nocny nr LUKRE01 Luboń Kręta, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423690.68,5799159.05]}}, {"type":"Feature", "id":830,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"830","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Podgórna, przystanek autobusowy nocny nr LUPOD02 Luboń Podgórna, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423595.8,5799615.13]}}, {"type":"Feature", "id":357,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"357","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Podgórna, przystanek autobusowy nocny nr LUPOD01 Luboń Podgórna, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423609.53,5799657.09]}}, {"type":"Feature", "id":2115,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2115","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Ośrodek Kultury, przystanek autobusowy nocny nr LUOSK02 Luboń Ośrodek Kultury, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423489.77,5799973.67]}}, {"type":"Feature", "id":146,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"146","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Ośrodek Kultury, przystanek autobusowy nocny nr LUOSK01 Luboń Ośrodek Kultury, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423494.94,5799993.38]}}, {"type":"Feature", "id":949,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"949","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Kościół, przystanek autobusowy nocny nr LUKOS02 Luboń Kościół, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423458.72,5800247.15]}}, {"type":"Feature", "id":2027,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2027","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Kościół, przystanek autobusowy nocny nr LUKOS01 Luboń Kościół, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423472.11,5800278.83]}}, {"type":"Feature", "id":1623,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1623","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Parkowa, przystanek autobusowy nocny nr LUPAR02 Luboń Parkowa, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423373.73,5800628.94]}}, {"type":"Feature", "id":2110,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2110","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Parkowa, przystanek autobusowy nocny nr LUPAR01 Luboń Parkowa, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423371.21,5800703.88]}}, {"type":"Feature", "id":2028,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2028","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Orlen, przystanek autobusowy nocny nr LUORL02 Luboń Orlen, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423298.17,5801124.53]}}, {"type":"Feature", "id":1041,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1041","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Orlen, przystanek autobusowy nocny nr LUORL01 Luboń Orlen, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423307.51,5801186.21]}}, {"type":"Feature", "id":2106,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2106","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nocny nr LUWPL01 Luboń Wojska Polskiego, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423325.04,5801627.33]}}, {"type":"Feature", "id":1484,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1484","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Szkolna, przystanek autobusowy nocny nr LUSZN01 Luboń Szkolna, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422868.08,5801635.6]}}, {"type":"Feature", "id":16,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"16","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nocny nr LUWPL04 Luboń Wojska Polskiego, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423310.69,5801667.14]}}, {"type":"Feature", "id":1934,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1934","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Straż Pożarna, przystanek autobusowy nocny nr LUSTP02 Luboń Straż Pożarna, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423620.3,5802006.97]}}, {"type":"Feature", "id":1222,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1222","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Straż Pożarna, przystanek autobusowy nocny nr LUSTP04 Luboń Straż Pożarna, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423507.42,5802019.1]}}, {"type":"Feature", "id":1266,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1266","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Os. Lubonianka, przystanek autobusowy nocny nr LUOLU01 Luboń Os. Lubonianka, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423718.31,5802220.73]}}, {"type":"Feature", "id":937,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"937","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Sikorskiego, przystanek autobusowy nocny nr LUSIK01 Luboń Sikorskiego, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423219.56,5802264.51]}}, {"type":"Feature", "id":1364,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1364","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Os. Lubonianka, przystanek autobusowy nocny nr LUOLU03 Luboń Os. Lubonianka, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423777.31,5802276.41]}}, {"type":"Feature", "id":66,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"66","DYMEK":"Strefa: B |Luboń Sikorskiego, przystanek autobusowy nocny nr LUSIK02 Luboń Sikorskiego, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423167.32,5802332.54]}}, {"type":"Feature", "id":1061,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1061","DYMEK":"Strefa: A |Umultowo, przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA02 Umultowo, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA02 Umultowo, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428253.06,5816980.99]}}, {"type":"Feature", "id":1354,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1354","DYMEK":"Strefa: A |Umultowo, przystanek autobusowy nocny nr UMTA02 Umultowo, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428253.06,5816980.99]}}, {"type":"Feature", "id":214,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"214","DYMEK":"Strefa: A |Umultowo, przystanek autobusowy nr UMTA02 Umultowo, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428253.06,5816980.99]}}, {"type":"Feature", "id":467,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"467","DYMEK":"Strefa: A |Umultowo, przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA01 Umultowo, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA01 Umultowo, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428238.13,5817050.06]}}, {"type":"Feature", "id":747,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"747","DYMEK":"Strefa: A |Umultowo, przystanek autobusowy nocny nr UMTA01 Umultowo, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428238.13,5817050.06]}}, {"type":"Feature", "id":1593,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1593","DYMEK":"Strefa: A |Umultowo, przystanek autobusowy nr UMTA01 Umultowo, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428238.13,5817050.06]}}, {"type":"Feature", "id":354,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"354","DYMEK":"Strefa: A |Łopianowa, przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI02 Łopianowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI02 Łopianowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428168.46,5817585.54]}}, {"type":"Feature", "id":64,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"64","DYMEK":"Strefa: A |Łopianowa, przystanek autobusowy nocny nr LOPI02 Łopianowa, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428168.46,5817585.54]}}, {"type":"Feature", "id":1752,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1752","DYMEK":"Strefa: A |Łopianowa, przystanek autobusowy nr LOPI02 Łopianowa, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428168.46,5817585.54]}}, {"type":"Feature", "id":527,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"527","DYMEK":"Strefa: A |Łopianowa, przystanek autobusowy nocny nr LOPI01 Łopianowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428178.42,5817588.73]}}, {"type":"Feature", "id":234,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"234","DYMEK":"Strefa: A |Łopianowa, przystanek autobusowy nr LOPI01 Łopianowa, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428178.42,5817588.73]}}, {"type":"Feature", "id":1952,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1952","DYMEK":"Strefa: A |Łopianowa, przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI01 Łopianowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI01 Łopianowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428178.42,5817588.73]}}, {"type":"Feature", "id":610,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"610","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lubczykowa Góra, przystanek autobusowy nr LUGO02 Os. Lubczykowa Góra, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428123.07,5817866.29]}}, {"type":"Feature", "id":2045,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2045","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lubczykowa Góra, przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO02 Os. Lubczykowa Góra, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO02 Os. Lubczykowa Góra, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428123.07,5817866.29]}}, {"type":"Feature", "id":2046,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2046","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lubczykowa Góra, przystanek autobusowy nocny nr LUGO02 Os. Lubczykowa Góra, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428123.07,5817866.29]}}, {"type":"Feature", "id":317,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"317","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lubczykowa Góra, przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO01 Os. Lubczykowa Góra, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO01 Os. Lubczykowa Góra, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428121.53,5817937.79]}}, {"type":"Feature", "id":2042,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2042","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lubczykowa Góra, przystanek autobusowy nr LUGO01 Os. Lubczykowa Góra, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428121.53,5817937.79]}}, {"type":"Feature", "id":1451,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1451","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lubczykowa Góra, przystanek autobusowy nocny nr LUGO01 Os. Lubczykowa Góra, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428121.53,5817937.79]}}, {"type":"Feature", "id":712,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"712","DYMEK":"Strefa: A |Arnikowa, przystanek autobusowy nr ARNI01 Arnikowa, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428156.99,5818134.88]}}, {"type":"Feature", "id":151,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"151","DYMEK":"Strefa: A |Arnikowa, przystanek autobusowy nocny nr ARNI01 Arnikowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428156.99,5818134.88]}}, {"type":"Feature", "id":711,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"711","DYMEK":"Strefa: A |Arnikowa, przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI01 Arnikowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI01 Arnikowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428156.99,5818134.88]}}, {"type":"Feature", "id":1359,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1359","DYMEK":"Strefa: A |Arnikowa, przystanek autobusowy nocny nr ARNI02 Arnikowa, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428180.17,5818188.81]}}, {"type":"Feature", "id":1941,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1941","DYMEK":"Strefa: A |Arnikowa, przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI02 Arnikowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI02 Arnikowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428180.17,5818188.81]}}, {"type":"Feature", "id":1942,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1942","DYMEK":"Strefa: A |Arnikowa, przystanek autobusowy nr ARNI02 Arnikowa, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428180.17,5818188.81]}}, {"type":"Feature", "id":2056,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2056","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo I, przystanek autobusowy nr RA I02 Radojewo I, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428422.28,5818697.51]}}, {"type":"Feature", "id":1179,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1179","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo I, przystanek autobusowy nocny nr RA I02 Radojewo I, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428422.28,5818697.51]}}, {"type":"Feature", "id":36,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"36","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo I, przystanek autobusowy podmiejski nr RA I02 Radojewo I, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr RA I02 Radojewo I, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428422.28,5818697.51]}}, {"type":"Feature", "id":2057,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2057","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo, przystanek autobusowy nr RADO01 Radojewo, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr RADO01 Radojewo, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428438.47,5818787.27]}}, {"type":"Feature", "id":1739,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1739","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo, przystanek autobusowy nocny nr RADO01 Radojewo, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo,
przystanek autobusowy nocny nr RADO01 Radojewo, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428438.47,5818787.27]}}, {"type":"Feature", "id":1465,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1465","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo, przystanek autobusowy podmiejski nr RADO01 Radojewo, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr RADO01 Radojewo, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428438.47,5818787.27]}}, {"type":"Feature", "id":33,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"33","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo II, przystanek autobusowy podmiejski nr RAII01 Radojewo II, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr RAII01 Radojewo II, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428027.36,5819055.83]}}, {"type":"Feature", "id":138,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"138","DYMEK":"Strefa: A |Radojewo II, przystanek autobusowy podmiejski nr RAII02 Radojewo II, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr RAII02 Radojewo II, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427937.07,5819103.52]}}, {"type":"Feature", "id":553,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"553","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Dworzec, przystanek autobusowy nocny nr KIDW01 Kiekrz Dworzec, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417748.09,5816474.2]}}, {"type":"Feature", "id":1116,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1116","DYMEK":"Strefa: A |Admiralska, przystanek autobusowy nr ADMI02 Admiralska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr ADMI02 Admiralska, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416940.49,5816535.87]}}, {"type":"Feature", "id":1685,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1685","DYMEK":"Strefa: A |Admiralska, przystanek autobusowy nocny nr ADMI02 Admiralska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ADMI02 Admiralska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416940.49,5816535.87]}}, {"type":"Feature", "id":184,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"184","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Kościół, przystanek autobusowy nocny nr KIKO02 Kiekrz Kościół, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417403.96,5816707.15]}}, {"type":"Feature", "id":750,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"750","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Kościół, przystanek autobusowy nr KIKO02 Kiekrz Kościół, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KIKO02 Kiekrz Kościół, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417403.96,5816707.15]}}, {"type":"Feature", "id":891,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"891","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Kościół, przystanek autobusowy nr KIKO01 Kiekrz Kościół, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr KIKO01 Kiekrz Kościół, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr KIKO01 Kiekrz Kościół, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417373.88,5816730.83]}}, {"type":"Feature", "id":2073,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2073","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Kościół, przystanek autobusowy nocny nr KIKO01 Kiekrz Kościół, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417373.88,5816730.83]}}, {"type":"Feature", "id":554,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"554","DYMEK":"Strefa: A |Wilków Morskich, przystanek autobusowy nocny nr WIMO02 Wilków Morskich, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WIMO02 Wilków Morskich, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417119.1,5816731.96]}}, {"type":"Feature", "id":1681,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1681","DYMEK":"Strefa: A |Wilków Morskich, przystanek autobusowy nr WIMO02 Wilków Morskich, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr WIMO02 Wilków Morskich, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417119.1,5816731.96]}}, {"type":"Feature", "id":2050,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2050","DYMEK":"Strefa: A |Wilków Morskich, przystanek autobusowy nr WIMO01 Wilków Morskich, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr WIMO01 Wilków Morskich, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr WIMO01 Wilków Morskich, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417203.23,5816782.07]}}, {"type":"Feature", "id":1172,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1172","DYMEK":"Strefa: A |Wilków Morskich, przystanek autobusowy nocny nr WIMO01 Wilków Morskich, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417203.23,5816782.07]}}, {"type":"Feature", "id":1938,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1938","DYMEK":"Strefa: A |Turystyczna, przystanek autobusowy nocny nr TURY01 Turystyczna, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417159.74,5817280.11]}}, {"type":"Feature", "id":450,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"450","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek tramwajowy nocny nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426455.7,5815071.15]}}, {"type":"Feature", "id":1190,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1190","DYMEK":"Strefa: A |UAM Wydział Geografii, przystanek autobusowy nr UAMG02 UAM Wydział Geografii, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428073.25,5815209.8]}}, {"type":"Feature", "id":1756,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1756","DYMEK":"Strefa: A |UAM Wydział Geografii, przystanek autobusowy podmiejski nr UAMG02 UAM Wydział Geografii, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428073.25,5815209.8]}}, {"type":"Feature", "id":2220,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2220","DYMEK":"Strefa: A |UAM Os. Różany Potok, przystanek autobusowy nocny nr ORP02 UAM Os. Różany Potok, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428088.79,5815347.74]}}, {"type":"Feature", "id":2221,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2221","DYMEK":"Strefa: A |UAM Os. Różany Potok, przystanek autobusowy nr ORP02 UAM Os. Różany Potok, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM),
przystanek autobusowy nr ORP02 UAM Os. Różany Potok, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428088.79,5815347.74]}}, {"type":"Feature", "id":1047,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1047","DYMEK":"Strefa: A |UAM Os. Różany Potok, przystanek autobusowy podmiejski nr ORP02 UAM Os. Różany Potok, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428088.79,5815347.74]}}, {"type":"Feature", "id":1243,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1243","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy nocny nr KRES01 Kresowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428488.13,5815486.51]}}, {"type":"Feature", "id":395,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"395","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy nr KRES01 Kresowa, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428488.13,5815486.51]}}, {"type":"Feature", "id":957,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"957","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy podmiejski nr KRES01 Kresowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428488.13,5815486.51]}}, {"type":"Feature", "id":112,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"112","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy nocny nr KRES03 Kresowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428374.58,5815511.99]}}, {"type":"Feature", "id":680,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"680","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy podmiejski nr KRES03 Kresowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428374.58,5815511.99]}}, {"type":"Feature", "id":1048,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1048","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy nr KRES02 Kresowa, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428475.07,5815563.17]}}, {"type":"Feature", "id":1346,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1346","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy nocny nr KRES02 Kresowa, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428475.07,5815563.17]}}, {"type":"Feature", "id":1345,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1345","DYMEK":"Strefa: A |Kresowa, przystanek autobusowy podmiejski nr KRES02 Kresowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr KRES02 Kresowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428475.07,5815563.17]}}, {"type":"Feature", "id":35,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"35","DYMEK":"Strefa: A |Widłakowa, przystanek autobusowy nocny nr WDNZ01 Widłakowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428482.48,5815962.04]}}, {"type":"Feature", "id":1450,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1450","DYMEK":"Strefa: A |Widłakowa, przystanek autobusowy nr WDNZ01 Widłakowa, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428482.48,5815962.04]}}, {"type":"Feature", "id":605,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"605","DYMEK":"Strefa: A |Widłakowa, przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ01 Widłakowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ01 Widłakowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428482.48,5815962.04]}}, {"type":"Feature", "id":1449,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1449","DYMEK":"Strefa: A |Widłakowa, przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ02 Widłakowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ02 Widłakowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428471.77,5815997.1]}}, {"type":"Feature", "id":604,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"604","DYMEK":"Strefa: A |Widłakowa, przystanek autobusowy nr WDNZ02 Widłakowa, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428471.77,5815997.1]}}, {"type":"Feature", "id":316,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"316","DYMEK":"Strefa: A |Widłakowa, przystanek autobusowy nocny nr WDNZ02 Widłakowa, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428471.77,5815997.1]}}, {"type":"Feature", "id":1320,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1320","DYMEK":"Strefa: A |Rumiankowa, przystanek autobusowy nocny nr RUMA01 Rumiankowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428418.18,5816278.64]}}, {"type":"Feature", "id":475,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"475","DYMEK":"Strefa: A |Rumiankowa, przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA01 Rumiankowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA01 Rumiankowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428418.18,5816278.64]}}, {"type":"Feature", "id":187,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"187","DYMEK":"Strefa: A |Rumiankowa, przystanek autobusowy nr RUMA01 Rumiankowa, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428418.18,5816278.64]}}, {"type":"Feature", "id":568,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"568","DYMEK":"Strefa: A |Rumiankowa, przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA02 Rumiankowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA02 Rumiankowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428405.63,5816363.99]}}, {"type":"Feature", "id":1691,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1691","DYMEK":"Strefa: A |Rumiankowa, przystanek autobusowy nr RUMA02 Rumiankowa, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428405.63,5816363.99]}}, {"type":"Feature", "id":1123,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1123","DYMEK":"Strefa: A |Rumiankowa, przystanek autobusowy nocny nr RUMA02 Rumiankowa, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428405.63,5816363.99]}}, {"type":"Feature", "id":515,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"515","DYMEK":"Strefa: A |Dziurawcowa, przystanek autobusowy nocny nr DUNZ01 Dziurawcowa, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428361.14,5816708.89]}}, {"type":"Feature", "id":516,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"516","DYMEK":"Strefa: A |Dziurawcowa, przystanek autobusowy nr DUNZ01 Dziurawcowa, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428361.14,5816708.89]}}, {"type":"Feature", "id":1363,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1363","DYMEK":"Strefa: A |Dziurawcowa, przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ01 Dziurawcowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ01 Dziurawcowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428361.14,5816708.89]}}, {"type":"Feature", "id":536,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"536","DYMEK":"Strefa: A |Dziurawcowa, przystanek autobusowy nocny nr DUNZ02 Dziurawcowa, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428338.36,5816738.31]}}, {"type":"Feature", "id":2254,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2254","DYMEK":"Strefa: A |Dziurawcowa, przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ02 Dziurawcowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ02 Dziurawcowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428338.36,5816738.31]}}, {"type":"Feature", "id":239,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"239","DYMEK":"Strefa: A |Dziurawcowa, przystanek autobusowy nr DUNZ02 Dziurawcowa, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428338.36,5816738.31]}}, {"type":"Feature", "id":1582,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1582","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek tramwajowy nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SOB41 Os. Sobieskiego, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426455.7,5815071.15]}}, {"type":"Feature", "id":2041,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2041","DYMEK":"Strefa: A |Szeligowskiego, przystanek autobusowy nocny nr SZLI01 Szeligowskiego, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426463.74,5814932.44]}}, {"type":"Feature", "id":315,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"315","DYMEK":"Strefa: A |Szeligowskiego, przystanek autobusowy nr SZLI01 Szeligowskiego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr SZLI01 Szeligowskiego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426463.74,5814932.44]}}, {"type":"Feature", "id":1062,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1062","DYMEK":"Strefa: A |Szeligowskiego I, przystanek autobusowy nr SZNZ02 Szeligowskiego I, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SZNZ02 Szeligowskiego I, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426493.21,5814089.81]}}, {"type":"Feature", "id":1755,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1755","DYMEK":"Strefa: A |Szeligowskiego I, przystanek autobusowy nr SZNZ01 Szeligowskiego I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SZNZ01 Szeligowskiego I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426536.67,5814037.49]}}, {"type":"Feature", "id":2076,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2076","DYMEK":"Strefa: A |Szeligowskiego I, przystanek autobusowy nocny nr SZNZ01 Szeligowskiego I, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426536.67,5814037.49]}}, {"type":"Feature", "id":2082,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2082","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy nocny nr SZYM04 Szymanowskiego, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426541.99,5814654.42]}}, {"type":"Feature", "id":1929,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1929","DYMEK":"Strefa: A |Opieńskiego, przystanek autobusowy nocny nr OPIE02 Opieńskiego, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426714.93,5814616.97]}}, {"type":"Feature", "id":2219,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2219","DYMEK":"Strefa: A |Opieńskiego, przystanek autobusowy nr OPIE02 Opieńskiego, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr OPIE02 Opieńskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr OPIE02 Opieńskiego, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426714.93,5814616.97]}}, {"type":"Feature", "id":1046,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1046","DYMEK":"Strefa: A |Opieńskiego, przystanek autobusowy podmiejski nr OPIE02 Opieńskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426714.93,5814616.97]}}, {"type":"Feature", "id":1603,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1603","DYMEK":"Strefa: A |Opieńskiego, przystanek autobusowy podmiejski nr OPIE01 Opieńskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426818.53,5814629.85]}}, {"type":"Feature", "id":1326,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1326","DYMEK":"Strefa: A |Opieńskiego, przystanek autobusowy nr OPIE01 Opieńskiego, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OPIE01 Opieńskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OPIE01 Opieńskiego, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426818.53,5814629.85]}}, {"type":"Feature", "id":644,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"644","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy nocny nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427047.71,5814571.96]}}, {"type":"Feature", "id":1198,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1198","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427047.71,5814571.96]}}, {"type":"Feature", "id":73,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"73","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427047.71,5814571.96]}}, {"type":"Feature", "id":1436,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1436","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego I, przystanek autobusowy nocny nr OSBI02 Os. Batorego I, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427092.69,5814223.91]}}, {"type":"Feature", "id":2029,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2029","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego I, przystanek autobusowy nr OSBI02 Os. Batorego I, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr OSBI02 Os. Batorego I, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427092.69,5814223.91]}}, {"type":"Feature", "id":1353,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1353","DYMEK":"Strefa: A |Strugarka, przystanek autobusowy nr STRU02 Strugarka, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr STRU02 Strugarka, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427093.8,5813873.39]}}, {"type":"Feature", "id":1937,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1937","DYMEK":"Strefa: A |Strugarka, przystanek autobusowy nocny nr STRU02 Strugarka, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427093.8,5813873.39]}}, {"type":"Feature", "id":994,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"994","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy nr OSBA03 Os. Batorego II, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OSBA03 Os. Batorego II, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OSBA03 Os. Batorego II, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427103.57,5814606.68]}}, {"type":"Feature", "id":154,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"154","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA03 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427103.57,5814606.68]}}, {"type":"Feature", "id":1015,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1015","DYMEK":"Strefa: A |Strugarka, przystanek autobusowy nr STRU01 Strugarka, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr STRU01 Strugarka, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427109.94,5813968.15]}}, {"type":"Feature", "id":1361,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1361","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego I, przystanek autobusowy nr OSBI01 Os. Batorego I, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OSBI01 Os. Batorego I, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427113.58,5814289.99]}}, {"type":"Feature", "id":1741,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1741","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA02 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427185.38,5814677.89]}}, {"type":"Feature", "id":624,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"624","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy nr OSBA02 Os. Batorego II, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427185.38,5814677.89]}}, {"type":"Feature", "id":641,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"641","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA01 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427209.27,5814698.51]}}, {"type":"Feature", "id":70,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"70","DYMEK":"Strefa: A |Os. Batorego II, przystanek autobusowy nr OSBA01 Os. Batorego II, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427209.27,5814698.51]}}, {"type":"Feature", "id":931,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"931","DYMEK":"Strefa: A |UAM Kampus, przystanek autobusowy nr UAMK02 UAM Kampus, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM),
przystanek autobusowy nr UAMK02 UAM Kampus, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427317.96,5815039.11]}}, {"type":"Feature", "id":1788,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1788","DYMEK":"Strefa: A |UAM Kampus, przystanek autobusowy podmiejski nr UAMK02 UAM Kampus, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr UAMK02 UAM Kampus, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427317.96,5815039.11]}}, {"type":"Feature", "id":1482,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1482","DYMEK":"Strefa: A |UAM Wydział Geografii, przystanek autobusowy podmiejski nr UAMG01 UAM Wydział Geografii, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428045.14,5815066.11]}}, {"type":"Feature", "id":353,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"353","DYMEK":"Strefa: A |UAM Wydział Geografii, przystanek autobusowy nr UAMG01 UAM Wydział Geografii, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428045.14,5815066.11]}}, {"type":"Feature", "id":341,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"341","DYMEK":"Strefa: A |Burysława, przystanek autobusowy podmiejski nr BURY02 Burysława, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428408.28,5814421.88]}}, {"type":"Feature", "id":881,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"881","DYMEK":"Strefa: A |Burysława, przystanek autobusowy nocny nr BURY02 Burysława, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428408.28,5814421.88]}}, {"type":"Feature", "id":1180,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1180","DYMEK":"Strefa: A |Burysława, przystanek autobusowy nr BURY02 Burysława, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428408.28,5814421.88]}}, {"type":"Feature", "id":95,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"95","DYMEK":"Strefa: A |Burysława, przystanek autobusowy nr BURY01 Burysława, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428417.48,5814466.79]}}, {"type":"Feature", "id":377,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"377","DYMEK":"Strefa: A |Burysława, przystanek autobusowy podmiejski nr BURY01 Burysława, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428417.48,5814466.79]}}, {"type":"Feature", "id":1781,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1781","DYMEK":"Strefa: A |Burysława, przystanek autobusowy nocny nr BURY01 Burysława, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428417.48,5814466.79]}}, {"type":"Feature", "id":1473,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1473","DYMEK":"Strefa: A |Bronisza, przystanek autobusowy nocny nr BRON02 Bronisza, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr BRON02 Bronisza, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428470.2,5813879.96]}}, {"type":"Feature", "id":1166,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1166","DYMEK":"Strefa: A |Bronisza, przystanek autobusowy nr BRON02 Bronisza, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr BRON02 Bronisza, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr BRON02 Bronisza, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr BRON02 Bronisza, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428470.2,5813879.96]}}, {"type":"Feature", "id":325,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"325","DYMEK":"Strefa: A |Bronisza, przystanek autobusowy podmiejski nr BRON02 Bronisza, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428470.2,5813879.96]}}, {"type":"Feature", "id":236,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"236","DYMEK":"Strefa: A |Bronisza, przystanek autobusowy nocny nr BRON01 Bronisza, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428473.49,5814095.7]}}, {"type":"Feature", "id":528,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"528","DYMEK":"Strefa: A |Bronisza, przystanek autobusowy podmiejski nr BRON01 Bronisza, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428473.49,5814095.7]}}, {"type":"Feature", "id":235,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"235","DYMEK":"Strefa: A |Bronisza, przystanek autobusowy nr BRON01 Bronisza, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr BRON01 Bronisza, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr BRON01 Bronisza, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr BRON01 Bronisza, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428473.49,5814095.7]}}, {"type":"Feature", "id":748,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"748","DYMEK":"Strefa: A |Maków Polnych, przystanek autobusowy podmiejski nr MAPO02 Maków Polnych, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428491.05,5815002.15]}}, {"type":"Feature", "id":468,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"468","DYMEK":"Strefa: A |Maków Polnych, przystanek autobusowy nocny nr MAPO02 Maków Polnych, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428491.05,5815002.15]}}, {"type":"Feature", "id":1018,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1018","DYMEK":"Strefa: A |Maków Polnych, przystanek autobusowy nr MAPO02 Maków Polnych, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428491.05,5815002.15]}}, {"type":"Feature", "id":209,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"209","DYMEK":"Strefa: A |Boranta I, przystanek autobusowy nr BORI02 Boranta I, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr BORI02 Boranta I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr BORI02 Boranta I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428494.96,5814226.75]}}, {"type":"Feature", "id":1368,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1368","DYMEK":"Strefa: A |Boranta I, przystanek autobusowy nocny nr BORI02 Boranta I, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428494.96,5814226.75]}}, {"type":"Feature", "id":1767,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1767","DYMEK":"Strefa: A |Maków Polnych, przystanek autobusowy nocny nr MAPO01 Maków Polnych, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428503.8,5814999.13]}}, {"type":"Feature", "id":71,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"71","DYMEK":"Strefa: A |Maków Polnych, przystanek autobusowy nr MAPO01 Maków Polnych, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428503.8,5814999.13]}}, {"type":"Feature", "id":2083,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2083","DYMEK":"Strefa: A |Maków Polnych, przystanek autobusowy podmiejski nr MAPO01 Maków Polnych, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428503.8,5814999.13]}}, {"type":"Feature", "id":1184,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1184","DYMEK":"Strefa: A |Boranta, przystanek autobusowy nr BORA02 Boranta, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr BORA02 Boranta, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr BORA02 Boranta, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428774.44,5814228.59]}}, {"type":"Feature", "id":1748,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1748","DYMEK":"Strefa: A |Boranta, przystanek autobusowy nocny nr BORA02 Boranta, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428774.44,5814228.59]}}, {"type":"Feature", "id":797,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"797","DYMEK":"Strefa: A |Boranta, przystanek autobusowy nr BORA01 Boranta, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr BORA01 Boranta, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr BORA01 Boranta, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428774.44,5814228.59]}}, {"type":"Feature", "id":1569,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1569","DYMEK":"Strefa: A |Tułodzieckiej, przystanek autobusowy nr TULO01 Tułodzieckiej, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr TULO01 Tułodzieckiej, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424350.71,5813826.2]}}, {"type":"Feature", "id":438,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"438","DYMEK":"Strefa: A |Tułodzieckiej, przystanek autobusowy nocny nr TULO01 Tułodzieckiej, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr TULO01 Tułodzieckiej, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424350.71,5813826.2]}}, {"type":"Feature", "id":858,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"858","DYMEK":"Strefa: A |Tułodzieckiej, przystanek autobusowy nocny nr TULO02 Tułodzieckiej, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr TULO02 Tułodzieckiej, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424386.46,5813767.43]}}, {"type":"Feature", "id":34,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"34","DYMEK":"Strefa: A |Tułodzieckiej, przystanek autobusowy nr TULO02 Tułodzieckiej, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr TULO02 Tułodzieckiej, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424386.46,5813767.43]}}, {"type":"Feature", "id":866,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"866","DYMEK":"Strefa: A |Łęgowskiego I, przystanek autobusowy nr LENZ01 Łęgowskiego I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr LENZ01 Łęgowskiego I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr LENZ01 Łęgowskiego I, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424472.23,5815041.91]}}, {"type":"Feature", "id":588,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"588","DYMEK":"Strefa: A |Łęgowskiego I, przystanek autobusowy nr LENZ02 Łęgowskiego I, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr LENZ02 Łęgowskiego I, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr LENZ02 Łęgowskiego I, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424559.71,5814973.91]}}, {"type":"Feature", "id":857,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"857","DYMEK":"Strefa: A |Łęgowskiego, przystanek autobusowy nr LEGO02 Łęgowskiego, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr LEGO02 Łęgowskiego, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr LEGO02 Łęgowskiego, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424749.11,5814768.17]}}, {"type":"Feature", "id":2068,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2068","DYMEK":"Strefa: A |Łęgowskiego, przystanek autobusowy nr LEGO01 Łęgowskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr LEGO01 Łęgowskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr LEGO01 Łęgowskiego, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424774.49,5814756.31]}}, {"type":"Feature", "id":470,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"470","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska II, przystanek autobusowy nr STII02 Strzeszyńska II, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr STII02 Strzeszyńska II, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424849.78,5813428.21]}}, {"type":"Feature", "id":2194,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2194","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska II, przystanek autobusowy nocny nr STII02 Strzeszyńska II, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr STII02 Strzeszyńska II, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424849.78,5813428.21]}}, {"type":"Feature", "id":257,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"257","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska II, przystanek autobusowy nocny nr STII01 Strzeszyńska II, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr STII01 Strzeszyńska II, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424895.58,5813415.26]}}, {"type":"Feature", "id":1110,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1110","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska II, przystanek autobusowy nr STII01 Strzeszyńska II, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr STII01 Strzeszyńska II, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424895.58,5813415.26]}}, {"type":"Feature", "id":1328,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1328","DYMEK":"Strefa: A |Hulewiczów, przystanek autobusowy nr HULE01 Hulewiczów, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425091.11,5814272.78]}}, {"type":"Feature", "id":754,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"754","DYMEK":"Strefa: A |Mateckiego, przystanek autobusowy nr MAGO01 Mateckiego, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr MAGO01 Mateckiego, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425092.85,5814792.54]}}, {"type":"Feature", "id":1511,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1511","DYMEK":"Strefa: A |Hulewiczów, przystanek autobusowy nr HULE02 Hulewiczów, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425122.96,5814186.61]}}, {"type":"Feature", "id":1262,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1262","DYMEK":"Strefa: A |Mateckiego, przystanek autobusowy nr MAGO02 Mateckiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr MAGO02 Mateckiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425139.01,5814910.45]}}, {"type":"Feature", "id":1213,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1213","DYMEK":"Strefa: A |Stróżyńskiego, przystanek autobusowy nr STRO01 Stróżyńskiego, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425447.74,5813805.43]}}, {"type":"Feature", "id":1307,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1307","DYMEK":"Strefa: A |Os. Marysieńki I, przystanek autobusowy nr OM I02 Os. Marysieńki I, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr OM I02 Os. Marysieńki I, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr OM I02 Os. Marysieńki I, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr OM I02 Os. Marysieńki I, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425479.65,5814867.66]}}, {"type":"Feature", "id":459,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"459","DYMEK":"Strefa: A |Os. Marysieńki I, przystanek autobusowy nocny nr OM I02 Os. Marysieńki I, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425479.65,5814867.66]}}, {"type":"Feature", "id":1312,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1312","DYMEK":"Strefa: A |Stróżyńskiego, przystanek autobusowy nr STRO02 Stróżyńskiego, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425488.11,5813724.37]}}, {"type":"Feature", "id":2230,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2230","DYMEK":"Strefa: A |Os. Marysieńki II, przystanek autobusowy nr OMII01 Os. Marysieńki II, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr OMII01 Os. Marysieńki II, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr OMII01 Os. Marysieńki II, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OMII01 Os. Marysieńki II, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425495.75,5815051.72]}}, {"type":"Feature", "id":591,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"591","DYMEK":"Strefa: A |Os. Marysieńki I, przystanek autobusowy nr OM I01 Os. Marysieńki I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr OM I01 Os. Marysieńki I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr OM I01 Os. Marysieńki I, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OM I01 Os. Marysieńki I, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425505.13,5814696.89]}}, {"type":"Feature", "id":206,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"206","DYMEK":"Strefa: A |Wieża RTV, przystanek autobusowy nocny nr WRTV02 Wieża RTV, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425516.14,5814347.6]}}, {"type":"Feature", "id":2203,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2203","DYMEK":"Strefa: A |Wieża RTV, przystanek autobusowy nr WRTV02 Wieża RTV, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr WRTV02 Wieża RTV, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr WRTV02 Wieża RTV, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr WRTV02 Wieża RTV, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425516.14,5814347.6]}}, {"type":"Feature", "id":773,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"773","DYMEK":"Strefa: A |Wieża RTV, przystanek autobusowy nocny nr WRTV01 Wieża RTV, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425535.49,5814439.87]}}, {"type":"Feature", "id":2218,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2218","DYMEK":"Strefa: A |Wieża RTV, przystanek autobusowy nr WRTV01 Wieża RTV, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr WRTV01 Wieża RTV, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WRTV01 Wieża RTV, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WRTV01 Wieża RTV, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425535.49,5814439.87]}}, {"type":"Feature", "id":1715,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1715","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiełły, przystanek autobusowy nr OJLY01 Os. Jagiełły, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OJLY01 Os. Jagiełły, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OJLY01 Os. Jagiełły, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OJLY01 Os. Jagiełły, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425540.49,5814058.46]}}, {"type":"Feature", "id":1716,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1716","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiełły, przystanek autobusowy nocny nr OJLY01 Os. Jagiełły, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425540.49,5814058.46]}}, {"type":"Feature", "id":1477,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1477","DYMEK":"Strefa: A |Os. Marysieńki II, przystanek autobusowy nr OMII02 Os. Marysieńki II, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr OMII02 Os. Marysieńki II, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425569.31,5815253.61]}}, {"type":"Feature", "id":629,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"629","DYMEK":"Strefa: A |Os. Marysieńki II, przystanek autobusowy nocny nr OMII02 Os. Marysieńki II, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425569.31,5815253.61]}}, {"type":"Feature", "id":342,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"342","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego II, przystanek autobusowy nr SOII01 Os. Sobieskiego II, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SOII01 Os. Sobieskiego II, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425696.08,5815282.59]}}, {"type":"Feature", "id":55,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"55","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiełły, przystanek autobusowy nr OJLY02 Os. Jagiełły, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OJLY02 Os. Jagiełły, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OJLY02 Os. Jagiełły, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr OJLY02 Os. Jagiełły, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425727.27,5813930.19]}}, {"type":"Feature", "id":623,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"623","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiełły, przystanek autobusowy nocny nr OJLY02 Os. Jagiełły, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425727.27,5813930.19]}}, {"type":"Feature", "id":182,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"182","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zygmunta Starego, przystanek autobusowy nr OSZY02 Os. Zygmunta Starego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr OSZY02 Os. Zygmunta Starego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr OSZY02 Os. Zygmunta Starego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OSZY02 Os. Zygmunta Starego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425806.38,5814673.01]}}, {"type":"Feature", "id":2151,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2151","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zygmunta Starego, przystanek autobusowy nr OSZY01 Os. Zygmunta Starego, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr OSZY01 Os. Zygmunta Starego, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr OSZY01 Os. Zygmunta Starego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OSZY01 Os. Zygmunta Starego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425922.29,5814656.89]}}, {"type":"Feature", "id":1841,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1841","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zygmunta Starego, przystanek autobusowy nocny nr OSZY01 Os. Zygmunta Starego, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425922.29,5814656.89]}}, {"type":"Feature", "id":592,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"592","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego I, przystanek autobusowy nr SO I02 Os. Sobieskiego I, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr SO I02 Os. Sobieskiego I, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425942.34,5815321.76]}}, {"type":"Feature", "id":1145,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1145","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego I, przystanek autobusowy nocny nr SO I02 Os. Sobieskiego I, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425942.34,5815321.76]}}, {"type":"Feature", "id":323,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"323","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego I, przystanek autobusowy nr SO I01 Os. Sobieskiego I, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SO I01 Os. Sobieskiego I, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426000.03,5815307.57]}}, {"type":"Feature", "id":1485,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1485","DYMEK":"Strefa: A |Os. Chrobrego, przystanek autobusowy nr OSCH01 Os. Chrobrego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OSCH01 Os. Chrobrego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OSCH01 Os. Chrobrego, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OSCH01 Os. Chrobrego, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426035.71,5813786.83]}}, {"type":"Feature", "id":635,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"635","DYMEK":"Strefa: A |Os. Chrobrego, przystanek autobusowy nocny nr OSCH01 Os. Chrobrego, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426035.71,5813786.83]}}, {"type":"Feature", "id":1088,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1088","DYMEK":"Strefa: A |Os. Chrobrego, przystanek autobusowy nr OSCH02 Os. Chrobrego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OSCH02 Os. Chrobrego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OSCH02 Os. Chrobrego, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr OSCH02 Os. Chrobrego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426036.57,5813698.73]}}, {"type":"Feature", "id":1089,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1089","DYMEK":"Strefa: A |Os. Chrobrego, przystanek autobusowy nocny nr OSCH02 Os. Chrobrego, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426036.57,5813698.73]}}, {"type":"Feature", "id":613,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"613","DYMEK":"Strefa: A |Suszki, przystanek autobusowy nocny nr SUSZ01 Suszki, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426171.48,5813177.53]}}, {"type":"Feature", "id":45,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"45","DYMEK":"Strefa: A |Suszki, przystanek autobusowy nr SUSZ01 Suszki, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SUSZ01 Suszki, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426171.48,5813177.53]}}, {"type":"Feature", "id":726,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"726","DYMEK":"Strefa: A |Wojciechowskiego, przystanek autobusowy nr WOKI01 Wojciechowskiego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr WOKI01 Wojciechowskiego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426193.41,5813598.16]}}, {"type":"Feature", "id":2059,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2059","DYMEK":"Strefa: A |Wojciechowskiego, przystanek autobusowy nr WOKI02 Wojciechowskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr WOKI02 Wojciechowskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426252.35,5813589.64]}}, {"type":"Feature", "id":630,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"630","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy nocny nr SZYM08 Szymanowskiego, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426312.16,5814656.35]}}, {"type":"Feature", "id":346,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"346","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy nr SZYM08 Szymanowskiego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr SZYM08 Szymanowskiego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426312.16,5814656.35]}}, {"type":"Feature", "id":1273,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1273","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy podmiejski nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426368.15,5815195.34]}}, {"type":"Feature", "id":1572,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1572","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426368.15,5815195.34]}}, {"type":"Feature", "id":714,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"714","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy nocny nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426368.15,5815195.34]}}, {"type":"Feature", "id":1022,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1022","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy nr SOB01 Os. Sobieskiego, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SOB01 Os. Sobieskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SOB01 Os. Sobieskiego, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426374.38,5815069.21]}}, {"type":"Feature", "id":2199,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2199","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy podmiejski nr SOB01 Os. Sobieskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426374.38,5815069.21]}}, {"type":"Feature", "id":126,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"126","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek tramwajowy nocny nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426376.53,5815055.6]}}, {"type":"Feature", "id":125,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"125","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SOB42 Os. Sobieskiego, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426376.53,5815055.6]}}, {"type":"Feature", "id":226,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"226","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek tramwajowy nocny nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426389.7,5814673.8]}}, {"type":"Feature", "id":227,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"227","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr SZYM42 Szymanowskiego, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426389.7,5814673.8]}}, {"type":"Feature", "id":352,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"352","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy podmiejski nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426395,5814649.41]}}, {"type":"Feature", "id":1187,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1187","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 198, kurs Os. Sobieskiego - UAM Os. Różany Potok ( bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426395,5814649.41]}}, {"type":"Feature", "id":2053,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2053","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 198, kurs UAM Os. Różany Potok - Os. Sobieskiego (bez UAM)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426396.57,5814694.57]}}, {"type":"Feature", "id":618,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"618","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek autobusowy podmiejski nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426396.57,5814694.57]}}, {"type":"Feature", "id":1563,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1563","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek tramwajowy nocny nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426404.49,5814676.34]}}, {"type":"Feature", "id":1564,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1564","DYMEK":"Strefa: A |Szymanowskiego, przystanek tramwajowy nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SZYM41 Szymanowskiego, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426404.49,5814676.34]}}, {"type":"Feature", "id":1210,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1210","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy nr SOB26 Os. Sobieskiego, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SOB26 Os. Sobieskiego, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SOB26 Os. Sobieskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SOB26 Os. Sobieskiego, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426412.55,5815191.96]}}, {"type":"Feature", "id":183,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"183","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy nocny nr SOB21 Os. Sobieskiego, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426438.6,5815171.36]}}, {"type":"Feature", "id":2193,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2193","DYMEK":"Strefa: A |Os. Sobieskiego, przystanek autobusowy nr SOB21 Os. Sobieskiego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr SOB21 Os. Sobieskiego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426438.6,5815171.36]}}, {"type":"Feature", "id":207,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"207","DYMEK":"Strefa: A |Szeligowskiego, przystanek autobusowy nr SZLI02 Szeligowskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr SZLI02 Szeligowskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426439.94,5814919.66]}}, {"type":"Feature", "id":643,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"643","DYMEK":"Strefa: A |Morszyńska, przystanek autobusowy nr MORS02 Morszyńska, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423325.53,5814485.91]}}, {"type":"Feature", "id":1740,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1740","DYMEK":"Strefa: A |Morszyńska, przystanek autobusowy nocny nr MORS01 Morszyńska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MORS01 Morszyńska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423383.36,5814447.03]}}, {"type":"Feature", "id":1466,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1466","DYMEK":"Strefa: A |Morszyńska, przystanek autobusowy nr MORS01 Morszyńska, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423383.36,5814447.03]}}, {"type":"Feature", "id":1186,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1186","DYMEK":"Strefa: A |Synów Pułku, przystanek autobusowy nr SYPU01 Synów Pułku, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr SYPU01 Synów Pułku, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SYPU01 Synów Pułku, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423409.86,5814741.66]}}, {"type":"Feature", "id":46,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"46","DYMEK":"Strefa: A |Hezjoda, przystanek autobusowy nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423441.83,5812983.48]}}, {"type":"Feature", "id":1456,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1456","DYMEK":"Strefa: A |Hezjoda, przystanek autobusowy nocny nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr HEZJ02 Hezjoda, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423441.83,5812983.48]}}, {"type":"Feature", "id":543,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"543","DYMEK":"Strefa: A |Literacka, przystanek autobusowy nr LITE02 Literacka, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr LITE02 Literacka, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr LITE02 Literacka, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423455.77,5813209.51]}}, {"type":"Feature", "id":2262,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2262","DYMEK":"Strefa: A |Literacka, przystanek autobusowy nocny nr LITE02 Literacka, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr LITE02 Literacka, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr LITE02 Literacka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr LITE02 Literacka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423455.77,5813209.51]}}, {"type":"Feature", "id":1782,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1782","DYMEK":"Strefa: A |Literacka, przystanek autobusowy nr LITE01 Literacka, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr LITE01 Literacka, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr LITE01 Literacka, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423468.16,5813217.44]}}, {"type":"Feature", "id":900,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"900","DYMEK":"Strefa: A |Hezjoda, przystanek autobusowy nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423477.77,5813041.75]}}, {"type":"Feature", "id":1487,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1487","DYMEK":"Strefa: A |Hezjoda, przystanek autobusowy nocny nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr HEZJ01 Hezjoda, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423477.77,5813041.75]}}, {"type":"Feature", "id":1553,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1553","DYMEK":"Strefa: A |Synów Pułku, przystanek autobusowy nr SYPU02 Synów Pułku, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SYPU02 Synów Pułku, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SYPU02 Synów Pułku, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423491.43,5814663.11]}}, {"type":"Feature", "id":984,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"984","DYMEK":"Strefa: A |Kosowska, przystanek autobusowy nocny nr KOSO02 Kosowska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr KOSO02 Kosowska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423688.31,5814230.4]}}, {"type":"Feature", "id":1552,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1552","DYMEK":"Strefa: A |Kosowska, przystanek autobusowy nr KOSO02 Kosowska, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr KOSO02 Kosowska, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423688.31,5814230.4]}}, {"type":"Feature", "id":2188,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2188","DYMEK":"Strefa: A |Kosowska, przystanek autobusowy nocny nr KOSO01 Kosowska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KOSO01 Kosowska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423697.55,5814227.96]}}, {"type":"Feature", "id":180,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"180","DYMEK":"Strefa: A |Kosowska, przystanek autobusowy nr KOSO01 Kosowska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr KOSO01 Kosowska, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423697.55,5814227.96]}}, {"type":"Feature", "id":1447,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1447","DYMEK":"Strefa: A |Białczańska, przystanek autobusowy nr BIAL03 Białczańska, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr BIAL03 Białczańska, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr BIAL03 Białczańska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423749.64,5814437.72]}}, {"type":"Feature", "id":1435,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1435","DYMEK":"Strefa: A |Białczańska, przystanek autobusowy nr BIAL01 Białczańska, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr BIAL01 Białczańska, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423813.14,5814372.75]}}, {"type":"Feature", "id":590,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"590","DYMEK":"Strefa: A |Białczańska, przystanek autobusowy nocny nr BIAL01 Białczańska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr BIAL01 Białczańska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423813.14,5814372.75]}}, {"type":"Feature", "id":589,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"589","DYMEK":"Strefa: A |Białczańska, przystanek autobusowy nocny nr BIAL02 Białczańska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr BIAL02 Białczańska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423830.06,5814337.9]}}, {"type":"Feature", "id":850,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"850","DYMEK":"Strefa: A |Białczańska, przystanek autobusowy nr BIAL02 Białczańska, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr BIAL02 Białczańska, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423830.06,5814337.9]}}, {"type":"Feature", "id":418,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"418","DYMEK":"Strefa: A |Kartuska, przystanek autobusowy nr KART01 Kartuska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423856.57,5813996.02]}}, {"type":"Feature", "id":1733,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1733","DYMEK":"Strefa: A |Szarych Szeregów, przystanek autobusowy nr SZSZ02 Szarych Szeregów, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SZSZ02 Szarych Szeregów, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SZSZ02 Szarych Szeregów, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423903.72,5814575.33]}}, {"type":"Feature", "id":731,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"731","DYMEK":"Strefa: A |Kartuska, przystanek autobusowy nr KART02 Kartuska, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423949.28,5813852.41]}}, {"type":"Feature", "id":2031,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2031","DYMEK":"Strefa: A |Szarych Szeregów, przystanek autobusowy nr SZSZ01 Szarych Szeregów, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SZSZ01 Szarych Szeregów, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr SZSZ01 Szarych Szeregów, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SZSZ01 Szarych Szeregów, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr SZSZ01 Szarych Szeregów, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr SZSZ01 Szarych Szeregów, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424022.78,5814671.46]}}, {"type":"Feature", "id":1490,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1490","DYMEK":"Strefa: A |Rzepeckiej, przystanek autobusowy nocny nr RZEP01 Rzepeckiej, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RZEP01 Rzepeckiej, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424037.53,5814143.41]}}, {"type":"Feature", "id":883,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"883","DYMEK":"Strefa: A |Rzepeckiej, przystanek autobusowy nr RZEP01 Rzepeckiej, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr RZEP01 Rzepeckiej, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424037.53,5814143.41]}}, {"type":"Feature", "id":1173,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1173","DYMEK":"Strefa: A |Rzepeckiej, przystanek autobusowy nocny nr RZEP02 Rzepeckiej, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RZEP02 Rzepeckiej, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424052.3,5814109.1]}}, {"type":"Feature", "id":873,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"873","DYMEK":"Strefa: A |Rzepeckiej, przystanek autobusowy nr RZEP02 Rzepeckiej, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr RZEP02 Rzepeckiej, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424052.3,5814109.1]}}, {"type":"Feature", "id":2179,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2179","DYMEK":"Strefa: A |Lubieńska, przystanek autobusowy nr LUBI02 Lubieńska, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424223.39,5813462.84]}}, {"type":"Feature", "id":62,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"62","DYMEK":"Strefa: A |Szarych Szeregów I, przystanek autobusowy nr SS I02 Szarych Szeregów I, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SS I02 Szarych Szeregów I, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SS I02 Szarych Szeregów I, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424228.27,5814866.5]}}, {"type":"Feature", "id":852,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"852","DYMEK":"Strefa: A |Lubieńska, przystanek autobusowy nr LUBI01 Lubieńska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424290.08,5813372.76]}}, {"type":"Feature", "id":993,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"993","DYMEK":"Strefa: A |Szarych Szeregów I, przystanek autobusowy nr SS I01 Szarych Szeregów I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr SS I01 Szarych Szeregów I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SS I01 Szarych Szeregów I, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424294.82,5814928.34]}}, {"type":"Feature", "id":1387,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1387","DYMEK":"Strefa: A |Truskawiecka, przystanek autobusowy nr TRUS02 Truskawiecka, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr TRUS02 Truskawiecka, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424309.32,5812755.39]}}, {"type":"Feature", "id":1918,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1918","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy nr KRZY01 Krzyżowniki, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr KRZY01 Krzyżowniki, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418924.22,5812724.72]}}, {"type":"Feature", "id":811,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"811","DYMEK":"Strefa: A |Koszalińska, przystanek autobusowy nr KKNZ02 Koszalińska, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419900.01,5815732.08]}}, {"type":"Feature", "id":921,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"921","DYMEK":"Strefa: A |Koszalińska, przystanek autobusowy nr KKNZ01 Koszalińska, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419911.25,5815736.16]}}, {"type":"Feature", "id":1182,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1182","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszynek, przystanek autobusowy nr STEK02 Strzeszynek, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr STEK02 Strzeszynek, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420358.8,5815187.38]}}, {"type":"Feature", "id":1908,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1908","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszynek, przystanek autobusowy nr STEK01 Strzeszynek, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr STEK01 Strzeszynek, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420389.35,5815172.77]}}, {"type":"Feature", "id":1570,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1570","DYMEK":"Strefa: A |Krajenecka, przystanek autobusowy nr KRAJ01 Krajenecka, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr KRAJ01 Krajenecka, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421350.11,5814152.71]}}, {"type":"Feature", "id":727,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"727","DYMEK":"Strefa: A |Krajenecka, przystanek autobusowy nr KRAJ02 Krajenecka, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr KRAJ02 Krajenecka, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421368.44,5814123.34]}}, {"type":"Feature", "id":1995,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1995","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn, przystanek autobusowy nr SZYN01 Strzeszyn, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr SZYN01 Strzeszyn, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421695.33,5813830.66]}}, {"type":"Feature", "id":660,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"660","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn, przystanek autobusowy nr SZYN02 Strzeszyn, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421736.83,5813769.93]}}, {"type":"Feature", "id":918,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"918","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn, przystanek autobusowy nocny nr SZYN02 Strzeszyn, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SZYN02 Strzeszyn, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421736.83,5813769.93]}}, {"type":"Feature", "id":191,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"191","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn, przystanek autobusowy nocny nr SZYN04 Strzeszyn, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr SZYN04 Strzeszyn, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421754.99,5813795.53]}}, {"type":"Feature", "id":759,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"759","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn, przystanek autobusowy nr SZYN04 Strzeszyn, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421754.99,5813795.53]}}, {"type":"Feature", "id":1812,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1812","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn, przystanek autobusowy nr SZYN21 Strzeszyn, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SZYN21 Strzeszyn, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SZYN21 Strzeszyn, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr SZYN21 Strzeszyn, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421754.99,5813795.53]}}, {"type":"Feature", "id":2052,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2052","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, przystanek autobusowy nocny nr INTP01 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr INTP01 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422172.71,5814223.73]}}, {"type":"Feature", "id":614,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"614","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, przystanek autobusowy nr INTP01 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr INTP01 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr INTP01 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422172.71,5814223.73]}}, {"type":"Feature", "id":1415,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1415","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, przystanek autobusowy nr INTP02 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr INTP02 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr INTP02 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422220.02,5814253.43]}}, {"type":"Feature", "id":1692,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1692","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, przystanek autobusowy nocny nr INTP02 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr INTP02 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422220.02,5814253.43]}}, {"type":"Feature", "id":755,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"755","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn I, przystanek autobusowy nocny nr SNZ01 Strzeszyn I, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SNZ01 Strzeszyn I, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422257.52,5813189.86]}}, {"type":"Feature", "id":1599,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1599","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn I, przystanek autobusowy nr SNZ01 Strzeszyn I, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422257.52,5813189.86]}}, {"type":"Feature", "id":368,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"368","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn I, przystanek autobusowy nocny nr SNZ02 Strzeszyn I, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr SNZ02 Strzeszyn I, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422287.91,5813137.63]}}, {"type":"Feature", "id":2095,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2095","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyn I, przystanek autobusowy nr SNZ02 Strzeszyn I, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422287.91,5813137.63]}}, {"type":"Feature", "id":2072,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2072","DYMEK":"Strefa: A |Puszkina, przystanek autobusowy nr PUSA02 Puszkina, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr PUSA02 Puszkina, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr PUSA02 Puszkina, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422841.7,5813879.95]}}, {"type":"Feature", "id":2099,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2099","DYMEK":"Strefa: A |Puszkina, przystanek autobusowy nr PUSA21 Puszkina, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr PUSA21 Puszkina, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr PUSA21 Puszkina, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422841.7,5813879.95]}}, {"type":"Feature", "id":1122,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1122","DYMEK":"Strefa: A |Podolany, przystanek autobusowy nocny nr PODO04 Podolany, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PODO04 Podolany, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422958.57,5814836.28]}}, {"type":"Feature", "id":9,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"9","DYMEK":"Strefa: A |Podolany, przystanek autobusowy nr PODO04 Podolany, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422958.57,5814836.28]}}, {"type":"Feature", "id":1014,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1014","DYMEK":"Strefa: A |Podolany, przystanek autobusowy nr PODO03 Podolany, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422959.55,5814863.55]}}, {"type":"Feature", "id":181,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"181","DYMEK":"Strefa: A |Podolany, przystanek autobusowy nocny nr PODO03 Podolany, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PODO03 Podolany, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422959.55,5814863.55]}}, {"type":"Feature", "id":171,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"171","DYMEK":"Strefa: A |Podolany, przystanek autobusowy nr PODO01 Podolany, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr PODO01 Podolany, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr PODO01 Podolany, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422977.62,5814919.79]}}, {"type":"Feature", "id":609,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"609","DYMEK":"Strefa: A |Podolany, przystanek autobusowy nr PODO02 Podolany, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr PODO02 Podolany, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr PODO02 Podolany, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422981.18,5814903.18]}}, {"type":"Feature", "id":1448,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1448","DYMEK":"Strefa: A |Sucholeska, przystanek autobusowy nr SUCH01 Sucholeska, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr SUCH01 Sucholeska, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr SUCH01 Sucholeska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423106.39,5814969.21]}}, {"type":"Feature", "id":1714,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1714","DYMEK":"Strefa: A |Sucholeska, przystanek autobusowy nr SUCH02 Sucholeska, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SUCH02 Sucholeska, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr SUCH02 Sucholeska, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423127.27,5814942.74]}}, {"type":"Feature", "id":363,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"363","DYMEK":"Strefa: A |Tołstoja, przystanek autobusowy nr TOLT01 Tołstoja, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr TOLT01 Tołstoja, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr TOLT01 Tołstoja, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423170.64,5813657.27]}}, {"type":"Feature", "id":1479,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1479","DYMEK":"Strefa: A |Tołstoja, przystanek autobusowy nr TOLT02 Tołstoja, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr TOLT02 Tołstoja, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr TOLT02 Tołstoja, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423221.27,5813562.86]}}, {"type":"Feature", "id":72,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"72","DYMEK":"Strefa: A |Morszyńska, przystanek autobusowy nocny nr MORS02 Morszyńska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MORS02 Morszyńska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423325.53,5814485.91]}}, {"type":"Feature", "id":1407,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1407","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy nr KRZY02 Krzyżowniki, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418915.99,5812715.24]}}, {"type":"Feature", "id":817,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"817","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy nocny nr KRZY02 Krzyżowniki, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418915.99,5812715.24]}}, {"type":"Feature", "id":1028,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1028","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy nocny nr KRZY01 Krzyżowniki, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418924.22,5812724.72]}}, {"type":"Feature", "id":1919,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1919","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy podmiejski nr KRZY01 Krzyżowniki, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418924.22,5812724.72]}}, {"type":"Feature", "id":2167,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2167","DYMEK":"Strefa: A |Słupska, przystanek autobusowy nocny nr SLUP01 Słupska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418717.28,5813451.73]}}, {"type":"Feature", "id":992,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"992","DYMEK":"Strefa: A |Słupska, przystanek autobusowy nr SLUP01 Słupska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr SLUP01 Słupska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418717.28,5813451.73]}}, {"type":"Feature", "id":1212,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1212","DYMEK":"Strefa: A |Słupska, przystanek autobusowy nocny nr SLUP02 Słupska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418700.11,5813486.56]}}, {"type":"Feature", "id":928,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"928","DYMEK":"Strefa: A |Słupska, przystanek autobusowy nr SLUP02 Słupska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418700.11,5813486.56]}}, {"type":"Feature", "id":912,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"912","DYMEK":"Strefa: A |Stobnicka, przystanek autobusowy nocny nr STOB02 Stobnicka, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418517.57,5814030.79]}}, {"type":"Feature", "id":651,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"651","DYMEK":"Strefa: A |Stobnicka, przystanek autobusowy nr STOB02 Stobnicka, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418517.57,5814030.79]}}, {"type":"Feature", "id":1987,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1987","DYMEK":"Strefa: A |Stobnicka, przystanek autobusowy nr STOB01 Stobnicka, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr STOB01 Stobnicka, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418504.01,5814089.02]}}, {"type":"Feature", "id":1988,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1988","DYMEK":"Strefa: A |Stobnicka, przystanek autobusowy nocny nr STOB01 Stobnicka, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418504.01,5814089.02]}}, {"type":"Feature", "id":1111,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1111","DYMEK":"Strefa: A |Uzdrowiskowa Szpital, przystanek autobusowy nr UZSZ01 Uzdrowiskowa Szpital, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr UZSZ01 Uzdrowiskowa Szpital, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418478.58,5815216.62]}}, {"type":"Feature", "id":816,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"816","DYMEK":"Strefa: A |Uzdrowiskowa Szpital, przystanek autobusowy nocny nr UZSZ01 Uzdrowiskowa Szpital, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418478.58,5815216.62]}}, {"type":"Feature", "id":1202,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1202","DYMEK":"Strefa: A |Uzdrowiskowa Szpital, przystanek autobusowy nr UZSZ02 Uzdrowiskowa Szpital, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418473.94,5815273.95]}}, {"type":"Feature", "id":364,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"364","DYMEK":"Strefa: A |Uzdrowiskowa Szpital, przystanek autobusowy nocny nr UZSZ02 Uzdrowiskowa Szpital, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418473.94,5815273.95]}}, {"type":"Feature", "id":795,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"795","DYMEK":"Strefa: A |Chojnicka, przystanek autobusowy nr CHKA01 Chojnicka, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr CHKA01 Chojnicka, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418549.06,5815724.12]}}, {"type":"Feature", "id":238,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"238","DYMEK":"Strefa: A |Chojnicka, przystanek autobusowy nocny nr CHKA01 Chojnicka, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418549.06,5815724.12]}}, {"type":"Feature", "id":1406,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1406","DYMEK":"Strefa: A |Chojnicka, przystanek autobusowy nocny nr CHKA02 Chojnicka, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418540.16,5815736.86]}}, {"type":"Feature", "id":258,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"258","DYMEK":"Strefa: A |Chojnicka, przystanek autobusowy nr CHKA02 Chojnicka, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418540.16,5815736.86]}}, {"type":"Feature", "id":2080,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2080","DYMEK":"Strefa: A |Psarskie Przejazd Kolejowy, przystanek autobusowy nr PSPK01 Psarskie Przejazd Kolejowy, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr PSPK01 Psarskie Przejazd Kolejowy, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418595.7,5816026.92]}}, {"type":"Feature", "id":1458,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1458","DYMEK":"Strefa: A |Nad Jeziorem, przystanek autobusowy nr NJEZ02 Nad Jeziorem, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr NJEZ02 Nad Jeziorem, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418121.69,5816189.89]}}, {"type":"Feature", "id":1175,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1175","DYMEK":"Strefa: A |Nad Jeziorem, przystanek autobusowy nocny nr NJEZ02 Nad Jeziorem, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418121.69,5816189.89]}}, {"type":"Feature", "id":38,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"38","DYMEK":"Strefa: A |Psarskie, przystanek autobusowy nr PSAR02 Psarskie, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418671.61,5816224.98]}}, {"type":"Feature", "id":991,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"991","DYMEK":"Strefa: A |Nad Jeziorem, przystanek autobusowy nocny nr NJEZ01 Nad Jeziorem, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418084.32,5816243.47]}}, {"type":"Feature", "id":439,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"439","DYMEK":"Strefa: A |Nad Jeziorem, przystanek autobusowy nr NJEZ01 Nad Jeziorem, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr NJEZ01 Nad Jeziorem, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr NJEZ01 Nad Jeziorem, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418084.32,5816243.47]}}, {"type":"Feature", "id":322,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"322","DYMEK":"Strefa: A |Psarskie, przystanek autobusowy nr PSAR01 Psarskie, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418691.15,5816277.58]}}, {"type":"Feature", "id":1601,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1601","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz, przystanek autobusowy nocny nr KIEK02 Kiekrz, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KIEK02 Kiekrz, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416734.05,5816312.03]}}, {"type":"Feature", "id":1600,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1600","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz, przystanek autobusowy nr KIEK02 Kiekrz, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KIEK02 Kiekrz, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr KIEK02 Kiekrz, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr KIEK02 Kiekrz, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr KIEK02 Kiekrz, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416734.05,5816312.03]}}, {"type":"Feature", "id":666,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"666","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Dworzec, przystanek autobusowy nr KIDW02 Kiekrz Dworzec, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KIDW02 Kiekrz Dworzec, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417771.33,5816446.67]}}, {"type":"Feature", "id":96,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"96","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Dworzec, przystanek autobusowy nocny nr KIDW02 Kiekrz Dworzec, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417771.33,5816446.67]}}, {"type":"Feature", "id":766,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"766","DYMEK":"Strefa: A |Admiralska, przystanek autobusowy nocny nr ADMI01 Admiralska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ADMI01 Admiralska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416896.75,5816473.2]}}, {"type":"Feature", "id":751,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"751","DYMEK":"Strefa: A |Admiralska, przystanek autobusowy nr ADMI01 Admiralska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr ADMI01 Admiralska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr ADMI01 Admiralska, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416896.75,5816473.2]}}, {"type":"Feature", "id":259,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"259","DYMEK":"Strefa: A |Kiekrz Dworzec, przystanek autobusowy nr KIDW01 Kiekrz Dworzec, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr KIDW01 Kiekrz Dworzec, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr KIDW01 Kiekrz Dworzec, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417748.09,5816474.2]}}, {"type":"Feature", "id":318,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"318","DYMEK":"Strefa: A |Lechicka Poznań Plaza, przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426555.82,5812679.54]}}, {"type":"Feature", "id":1119,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1119","DYMEK":"Strefa: A |Lechicka Poznań Plaza, przystanek tramwajowy nocny nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426573.91,5812682.92]}}, {"type":"Feature", "id":1989,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1989","DYMEK":"Strefa: A |Lechicka Poznań Plaza, przystanek tramwajowy nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr LECH41 Lechicka Poznań Plaza, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426573.91,5812682.92]}}, {"type":"Feature", "id":1395,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1395","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nocny nr UMUL02 Umultowska, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427185.77,5812696.93]}}, {"type":"Feature", "id":1666,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1666","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nr UMUL02 Umultowska, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr UMUL02 Umultowska, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427185.77,5812696.93]}}, {"type":"Feature", "id":220,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"220","DYMEK":"Strefa: A |Estońska, przystanek autobusowy nr ESTO01 Estońska, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427671.6,5812701.37]}}, {"type":"Feature", "id":1661,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1661","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nr UMUL04 Umultowska, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427275.37,5812735.07]}}, {"type":"Feature", "id":2245,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2245","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nocny nr UMUL03 Umultowska, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427128.59,5812765.76]}}, {"type":"Feature", "id":53,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"53","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nr UMUL01 Umultowska, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr UMUL01 Umultowska, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr UMUL01 Umultowska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427170.86,5812868.68]}}, {"type":"Feature", "id":378,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"378","DYMEK":"Strefa: A |Sarmacka, przystanek autobusowy nr SARM02 Sarmacka, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr SARM02 Sarmacka, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SARM02 Sarmacka, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427112.64,5813029.55]}}, {"type":"Feature", "id":328,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"328","DYMEK":"Strefa: A |Sarmacka, przystanek autobusowy nr SARM01 Sarmacka, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SARM01 Sarmacka, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr SARM01 Sarmacka, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427104.07,5813177.04]}}, {"type":"Feature", "id":326,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"326","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek autobusowy nr KURP04 Kurpińskiego, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr KURP04 Kurpińskiego, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426590.66,5813532.62]}}, {"type":"Feature", "id":1506,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1506","DYMEK":"Strefa: A |Stoińskiego, przystanek autobusowy nr STOI02 Stoińskiego, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr STOI02 Stoińskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr STOI02 Stoińskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427067.69,5813533.4]}}, {"type":"Feature", "id":1766,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1766","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek autobusowy nr KURP02 Kurpińskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr KURP02 Kurpińskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426550.94,5813575.62]}}, {"type":"Feature", "id":899,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"899","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek autobusowy nr KURP06 Kurpińskiego, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr KURP06 Kurpińskiego, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr KURP06 Kurpińskiego, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr KURP06 Kurpińskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr KURP06 Kurpińskiego, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426703.42,5813583.01]}}, {"type":"Feature", "id":885,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"885","DYMEK":"Strefa: A |Kupały, przystanek autobusowy nocny nr KULY01 Kupały, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427743.13,5813584.43]}}, {"type":"Feature", "id":1468,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1468","DYMEK":"Strefa: A |Kupały, przystanek autobusowy nr KULY01 Kupały, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr KULY01 Kupały, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr KULY01 Kupały, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr KULY01 Kupały, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr KULY01 Kupały, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427743.13,5813584.43]}}, {"type":"Feature", "id":1602,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1602","DYMEK":"Strefa: A |Stoińskiego, przystanek autobusowy nocny nr STOI04 Stoińskiego, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427176.03,5813586.61]}}, {"type":"Feature", "id":2197,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2197","DYMEK":"Strefa: A |Stoińskiego, przystanek autobusowy nr STOI04 Stoińskiego, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr STOI04 Stoińskiego, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr STOI04 Stoińskiego, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr STOI04 Stoińskiego, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427176.03,5813586.61]}}, {"type":"Feature", "id":757,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"757","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek tramwajowy nocny nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426541.84,5813600.62]}}, {"type":"Feature", "id":756,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"756","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr KURP42 Kurpińskiego, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426541.84,5813600.62]}}, {"type":"Feature", "id":1384,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1384","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek tramwajowy nocny nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426556.76,5813603.11]}}, {"type":"Feature", "id":1081,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1081","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek tramwajowy nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KURP41 Kurpińskiego, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426556.76,5813603.11]}}, {"type":"Feature", "id":1362,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1362","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek autobusowy nr KURP01 Kurpińskiego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr KURP01 Kurpińskiego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426549.05,5813620.22]}}, {"type":"Feature", "id":853,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"853","DYMEK":"Strefa: A |Stoińskiego, przystanek autobusowy nr STOI03 Stoińskiego, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr STOI03 Stoińskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr STOI03 Stoińskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr STOI03 Stoińskiego, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr STOI03 Stoińskiego, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427013.36,5813620.42]}}, {"type":"Feature", "id":2030,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2030","DYMEK":"Strefa: A |Stoińskiego, przystanek autobusowy nocny nr STOI03 Stoińskiego, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427013.36,5813620.42]}}, {"type":"Feature", "id":872,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"872","DYMEK":"Strefa: A |Kupały, przystanek autobusowy nocny nr KULY02 Kupały, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427654.21,5813629.85]}}, {"type":"Feature", "id":327,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"327","DYMEK":"Strefa: A |Kupały, przystanek autobusowy nr KULY02 Kupały, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr KULY02 Kupały, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr KULY02 Kupały, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr KULY02 Kupały, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr KULY02 Kupały, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427654.21,5813629.85]}}, {"type":"Feature", "id":1625,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1625","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek autobusowy nr KURP03 Kurpińskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr KURP03 Kurpińskiego, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426617.22,5813671.34]}}, {"type":"Feature", "id":208,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"208","DYMEK":"Strefa: A |Kurpińskiego, przystanek autobusowy nocny nr KURP03 Kurpińskiego, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426617.22,5813671.34]}}, {"type":"Feature", "id":2033,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2033","DYMEK":"Strefa: A |Łużycka, przystanek autobusowy nocny nr LUCK01 Łużycka, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427493.19,5813688.86]}}, {"type":"Feature", "id":1444,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1444","DYMEK":"Strefa: A |Łużycka, przystanek autobusowy nr LUCK01 Łużycka, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr LUCK01 Łużycka, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr LUCK01 Łużycka, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr LUCK01 Łużycka, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427493.19,5813688.86]}}, {"type":"Feature", "id":1017,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1017","DYMEK":"Strefa: A |Stoińskiego, przystanek autobusowy nr STOI01 Stoińskiego, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr STOI01 Stoińskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427105.42,5813705.26]}}, {"type":"Feature", "id":926,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"926","DYMEK":"Strefa: A |Os. Łokietka, przystanek autobusowy nr OLOK02 Os. Łokietka, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OLOK02 Os. Łokietka, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427572.7,5813724.13]}}, {"type":"Feature", "id":529,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"529","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kosmonautów, przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427976.46,5812209.65]}}, {"type":"Feature", "id":1080,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1080","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kosmonautów, przystanek autobusowy podmiejski nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427976.46,5812209.65]}}, {"type":"Feature", "id":2246,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2246","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kosmonautów, przystanek autobusowy nocny nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427976.46,5812209.65]}}, {"type":"Feature", "id":2259,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2259","DYMEK":"Strefa: A |Os. Wichrowe Wzgórze, przystanek autobusowy nocny nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427978.83,5812520.73]}}, {"type":"Feature", "id":1667,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1667","DYMEK":"Strefa: A |Os. Wichrowe Wzgórze, przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427978.83,5812520.73]}}, {"type":"Feature", "id":541,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"541","DYMEK":"Strefa: A |Os. Wichrowe Wzgórze, przystanek autobusowy podmiejski nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427978.83,5812520.73]}}, {"type":"Feature", "id":699,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"699","DYMEK":"Strefa: A |Os. Wichrowe Wzgórze, przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428000.22,5812570.26]}}, {"type":"Feature", "id":698,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"698","DYMEK":"Strefa: A |Os. Wichrowe Wzgórze, przystanek autobusowy nocny nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428000.22,5812570.26]}}, {"type":"Feature", "id":1843,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1843","DYMEK":"Strefa: A |Os. Wichrowe Wzgórze, przystanek autobusowy podmiejski nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428000.22,5812570.26]}}, {"type":"Feature", "id":642,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"642","DYMEK":"Strefa: A |Os. Łokietka I, przystanek autobusowy nocny nr OSLO02 Os. Łokietka I, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428132.73,5813284.57]}}, {"type":"Feature", "id":1197,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1197","DYMEK":"Strefa: A |Os. Łokietka I, przystanek autobusowy nr OSLO02 Os. Łokietka I, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr OSLO02 Os. Łokietka I, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr OSLO02 Os. Łokietka I, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr OSLO02 Os. Łokietka I, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OSLO02 Os. Łokietka I, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428132.73,5813284.57]}}, {"type":"Feature", "id":1486,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1486","DYMEK":"Strefa: A |Os. Łokietka I, przystanek autobusowy nr OSLO01 Os. Łokietka I, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr OSLO01 Os. Łokietka I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr OSLO01 Os. Łokietka I, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr OSLO01 Os. Łokietka I, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OSLO01 Os. Łokietka I, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428191.19,5813278.48]}}, {"type":"Feature", "id":1191,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1191","DYMEK":"Strefa: A |Os. Łokietka I, przystanek autobusowy nocny nr OSLO01 Os. Łokietka I, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428191.19,5813278.48]}}, {"type":"Feature", "id":1455,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1455","DYMEK":"Strefa: A |Naramowice, przystanek autobusowy nr NARA02 Naramowice, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr NARA02 Naramowice, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr NARA02 Naramowice, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428340.27,5812874.61]}}, {"type":"Feature", "id":44,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"44","DYMEK":"Strefa: A |Naramowice, przystanek autobusowy podmiejski nr NARA02 Naramowice, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428340.27,5812874.61]}}, {"type":"Feature", "id":2051,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2051","DYMEK":"Strefa: A |Naramowice, przystanek autobusowy nocny nr NARA02 Naramowice, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr NARA02 Naramowice, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr NARA02 Naramowice, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428340.27,5812874.61]}}, {"type":"Feature", "id":888,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"888","DYMEK":"Strefa: A |Naramowice, przystanek autobusowy podmiejski nr NARA01 Naramowice, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428375.19,5812919.59]}}, {"type":"Feature", "id":1185,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1185","DYMEK":"Strefa: A |Naramowice, przystanek autobusowy nocny nr NARA01 Naramowice, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj),
przystanek autobusowy nocny nr NARA01 Naramowice, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428375.19,5812919.59]}}, {"type":"Feature", "id":2069,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2069","DYMEK":"Strefa: A |Naramowice, przystanek autobusowy nr NARA01 Naramowice, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr NARA01 Naramowice, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr NARA01 Naramowice, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428375.19,5812919.59]}}, {"type":"Feature", "id":424,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"424","DYMEK":"Strefa: A |Rubież, przystanek autobusowy nr RUBI02 Rubież, na linii 144, kurs Boranta - Kurpińskiego,
przystanek autobusowy nr RUBI02 Rubież, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszynek (obj),
przystanek autobusowy nr RUBI02 Rubież, na linii 146, kurs Boranta - Strzeszyn (obj),
przystanek autobusowy nr RUBI02 Rubież, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428455.08,5813367.4]}}, {"type":"Feature", "id":1842,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1842","DYMEK":"Strefa: A |Rubież, przystanek autobusowy podmiejski nr RUBI02 Rubież, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428455.08,5813367.4]}}, {"type":"Feature", "id":2152,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2152","DYMEK":"Strefa: A |Rubież, przystanek autobusowy nocny nr RUBI02 Rubież, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr RUBI02 Rubież, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428455.08,5813367.4]}}, {"type":"Feature", "id":1742,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1742","DYMEK":"Strefa: A |Rubież, przystanek autobusowy podmiejski nr RUBI01 Rubież, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428479.28,5813576.8]}}, {"type":"Feature", "id":1467,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1467","DYMEK":"Strefa: A |Rubież, przystanek autobusowy nr RUBI01 Rubież, na linii 144, kurs Kurpińskiego - Boranta,
przystanek autobusowy nr RUBI01 Rubież, na linii 146, kurs Strzeszyn - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr RUBI01 Rubież, na linii 146, kurs Strzeszynek - Boranta (obj),
przystanek autobusowy nr RUBI01 Rubież, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428479.28,5813576.8]}}, {"type":"Feature", "id":343,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"343","DYMEK":"Strefa: A |Rubież, przystanek autobusowy nocny nr RUBI01 Rubież, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428479.28,5813576.8]}}, {"type":"Feature", "id":2198,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2198","DYMEK":"Strefa: A |Wilczy Młyn, przystanek autobusowy nocny nr WIML01 Wilczy Młyn, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428809.64,5812155.54]}}, {"type":"Feature", "id":1906,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1906","DYMEK":"Strefa: A |Wilczy Młyn, przystanek autobusowy nr WIML01 Wilczy Młyn, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428809.64,5812155.54]}}, {"type":"Feature", "id":2260,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2260","DYMEK":"Strefa: A |Wilczy Młyn, przystanek autobusowy nocny nr WIML02 Wilczy Młyn, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr WIML02 Wilczy Młyn, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428821.66,5812064.3]}}, {"type":"Feature", "id":542,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"542","DYMEK":"Strefa: A |Wilczy Młyn, przystanek autobusowy nr WIML02 Wilczy Młyn, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428821.66,5812064.3]}}, {"type":"Feature", "id":959,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"959","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska II, przystanek autobusowy nocny nr GDII01 Gdyńska II, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr GDII01 Gdyńska II, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430690.03,5811923.38]}}, {"type":"Feature", "id":399,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"399","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska II, przystanek autobusowy podmiejski nr GDII01 Gdyńska II, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII01 Gdyńska II, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII01 Gdyńska II, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430690.03,5811923.38]}}, {"type":"Feature", "id":1811,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1811","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska Karolin, przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430694.08,5812057.83]}}, {"type":"Feature", "id":1242,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1242","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska Karolin, przystanek autobusowy nocny nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430694.08,5812057.83]}}, {"type":"Feature", "id":1165,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1165","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska Karolin, przystanek autobusowy nocny nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430756.39,5812156.26]}}, {"type":"Feature", "id":1452,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1452","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska Karolin, przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430756.39,5812156.26]}}, {"type":"Feature", "id":1615,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1615","DYMEK":"Strefa: A |Janikowo, przystanek autobusowy nr JANI02 Janikowo, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr JANI02 Janikowo, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433212.6,5811925.59]}}, {"type":"Feature", "id":1607,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1607","DYMEK":"Strefa: A |Janikowo, przystanek autobusowy nr JANI01 Janikowo, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr JANI01 Janikowo, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433248.44,5811912.03]}}, {"type":"Feature", "id":905,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"905","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek autobusowy nr ALSO04 Aleje Solidarności, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426604,5811883.98]}}, {"type":"Feature", "id":10,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"10","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zwycięstwa, przystanek autobusowy nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426981.72,5811893.91]}}, {"type":"Feature", "id":1125,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1125","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zwycięstwa, przystanek autobusowy nocny nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426981.72,5811893.91]}}, {"type":"Feature", "id":275,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"275","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zwycięstwa, przystanek autobusowy podmiejski nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426981.72,5811893.91]}}, {"type":"Feature", "id":908,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"908","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427865.86,5811897.46]}}, {"type":"Feature", "id":1491,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1491","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427865.86,5811897.46]}}, {"type":"Feature", "id":907,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"907","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy nocny nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427865.86,5811897.46]}}, {"type":"Feature", "id":161,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"161","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy nocny nr POLA01 Połabska, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427195.17,5811920.82]}}, {"type":"Feature", "id":1293,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1293","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy nr POLA01 Połabska, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr POLA01 Połabska, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr POLA01 Połabska, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr POLA01 Połabska, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr POLA01 Połabska, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427195.17,5811920.82]}}, {"type":"Feature", "id":1887,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1887","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy podmiejski nr POLA01 Połabska, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427195.17,5811920.82]}}, {"type":"Feature", "id":2214,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2214","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek autobusowy podmiejski nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426560.78,5811931.51]}}, {"type":"Feature", "id":1341,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1341","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek autobusowy nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426560.78,5811931.51]}}, {"type":"Feature", "id":1357,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1357","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zwycięstwa, przystanek autobusowy nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426934.39,5811946.98]}}, {"type":"Feature", "id":509,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"509","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zwycięstwa, przystanek autobusowy nocny nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426934.39,5811946.98]}}, {"type":"Feature", "id":2233,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2233","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zwycięstwa, przystanek autobusowy podmiejski nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426934.39,5811946.98]}}, {"type":"Feature", "id":430,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"430","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek tramwajowy nocny nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426571.37,5811953.15]}}, {"type":"Feature", "id":2160,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2160","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek tramwajowy nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ALSO41 Aleje Solidarności, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426571.37,5811953.15]}}, {"type":"Feature", "id":665,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"665","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek tramwajowy nocny nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426555.47,5811957.14]}}, {"type":"Feature", "id":1779,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1779","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ALSO42 Aleje Solidarności, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426555.47,5811957.14]}}, {"type":"Feature", "id":1381,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1381","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy nr POLA03 Połabska, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr POLA03 Połabska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427295.19,5811966.35]}}, {"type":"Feature", "id":530,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"530","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy nocny nr POLA03 Połabska, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427295.19,5811966.35]}}, {"type":"Feature", "id":2109,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2109","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek autobusowy nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426559.08,5811981.93]}}, {"type":"Feature", "id":103,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"103","DYMEK":"Strefa: A |Aleje Solidarności, przystanek autobusowy podmiejski nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426559.08,5811981.93]}}, {"type":"Feature", "id":57,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"57","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kosmonautów, przystanek autobusowy podmiejski nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427948.52,5812202.83]}}, {"type":"Feature", "id":1743,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1743","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kosmonautów, przystanek autobusowy nocny nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427948.52,5812202.83]}}, {"type":"Feature", "id":886,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"886","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kosmonautów, przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427948.52,5812202.83]}}, {"type":"Feature", "id":464,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"464","DYMEK":"Strefa: A |Połabska SAM, przystanek autobusowy nocny nr PSAM01 Połabska SAM, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427314.3,5812228.06]}}, {"type":"Feature", "id":1313,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1313","DYMEK":"Strefa: A |Połabska SAM, przystanek autobusowy nr PSAM01 Połabska SAM, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr PSAM01 Połabska SAM, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427314.3,5812228.06]}}, {"type":"Feature", "id":1994,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1994","DYMEK":"Strefa: A |Połabska SAM, przystanek autobusowy nr PSAM02 Połabska SAM, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr PSAM02 Połabska SAM, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427267.55,5812291.1]}}, {"type":"Feature", "id":569,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"569","DYMEK":"Strefa: A |Połabska SAM, przystanek autobusowy nocny nr PSAM02 Połabska SAM, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427267.55,5812291.1]}}, {"type":"Feature", "id":520,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"520","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nr UMUL05 Umultowska, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr UMUL05 Umultowska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427215.88,5812667.76]}}, {"type":"Feature", "id":1947,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1947","DYMEK":"Strefa: A |Umultowska, przystanek autobusowy nocny nr UMUL05 Umultowska, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427215.88,5812667.76]}}, {"type":"Feature", "id":1437,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1437","DYMEK":"Strefa: A |Estońska, przystanek autobusowy nr ESTO02 Estońska, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427760.46,5812673.19]}}, {"type":"Feature", "id":863,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"863","DYMEK":"Strefa: A |Lechicka Poznań Plaza, przystanek tramwajowy nocny nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr LECH42 Lechicka Poznań Plaza, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426555.82,5812679.54]}}, {"type":"Feature", "id":1805,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1805","DYMEK":"Strefa: A |Leśnowolska, przystanek autobusowy nr LEKA02 Leśnowolska, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419905.91,5811574.81]}}, {"type":"Feature", "id":1475,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1475","DYMEK":"Strefa: A |Wichrowa, przystanek autobusowy nr WICH02 Wichrowa, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419017.31,5811586.87]}}, {"type":"Feature", "id":627,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"627","DYMEK":"Strefa: A |Wichrowa, przystanek autobusowy nocny nr WICH02 Wichrowa, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr WICH02 Wichrowa, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WICH02 Wichrowa, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419017.31,5811586.87]}}, {"type":"Feature", "id":548,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"548","DYMEK":"Strefa: A |Leśnowolska, przystanek autobusowy nr LEKA01 Leśnowolska, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419902.07,5811615.36]}}, {"type":"Feature", "id":222,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"222","DYMEK":"Strefa: A |Smochowice, przystanek autobusowy nocny nr SMOC01 Smochowice, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr SMOC01 Smochowice, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420592.74,5811620]}}, {"type":"Feature", "id":1370,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1370","DYMEK":"Strefa: A |Smochowice, przystanek autobusowy nr SMOC01 Smochowice, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr SMOC01 Smochowice, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr SMOC01 Smochowice, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr SMOC01 Smochowice, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420592.74,5811620]}}, {"type":"Feature", "id":1071,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1071","DYMEK":"Strefa: A |Smochowice, przystanek autobusowy podmiejski nr SMOC01 Smochowice, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420592.74,5811620]}}, {"type":"Feature", "id":1671,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1671","DYMEK":"Strefa: A |Wichrowa, przystanek autobusowy nr WICH01 Wichrowa, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419071.88,5811659.66]}}, {"type":"Feature", "id":39,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"39","DYMEK":"Strefa: A |Człopska, przystanek autobusowy podmiejski nr CZKA02 Człopska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419338.18,5811966.04]}}, {"type":"Feature", "id":1453,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1453","DYMEK":"Strefa: A |Człopska, przystanek autobusowy nr CZKA02 Człopska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr CZKA02 Człopska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419338.18,5811966.04]}}, {"type":"Feature", "id":1315,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1315","DYMEK":"Strefa: A |Braniewska, przystanek autobusowy podmiejski nr BRAN02 Braniewska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419971.99,5811971.48]}}, {"type":"Feature", "id":2190,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2190","DYMEK":"Strefa: A |Braniewska, przystanek autobusowy nr BRAN02 Braniewska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr BRAN02 Braniewska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419971.99,5811971.48]}}, {"type":"Feature", "id":2087,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2087","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy nocny nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419051.36,5811974.28]}}, {"type":"Feature", "id":652,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"652","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy podmiejski nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419051.36,5811974.28]}}, {"type":"Feature", "id":78,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"78","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419051.36,5811974.28]}}, {"type":"Feature", "id":2212,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2212","DYMEK":"Strefa: A |Łupowska, przystanek autobusowy podmiejski nr LUPO02 Łupowska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420449.52,5811974.31]}}, {"type":"Feature", "id":486,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"486","DYMEK":"Strefa: A |Łupowska, przystanek autobusowy nr LUPO02 Łupowska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr LUPO02 Łupowska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420449.52,5811974.31]}}, {"type":"Feature", "id":1084,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1084","DYMEK":"Strefa: A |Człopska, przystanek autobusowy nr CZKA01 Człopska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr CZKA01 Człopska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr CZKA01 Człopska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419461.82,5811979.5]}}, {"type":"Feature", "id":2251,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2251","DYMEK":"Strefa: A |Człopska, przystanek autobusowy nocny nr CZKA01 Człopska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr CZKA01 Człopska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419461.82,5811979.5]}}, {"type":"Feature", "id":1388,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1388","DYMEK":"Strefa: A |Człopska, przystanek autobusowy podmiejski nr CZKA01 Człopska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419461.82,5811979.5]}}, {"type":"Feature", "id":1693,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1693","DYMEK":"Strefa: A |Braniewska, przystanek autobusowy nr BRAN01 Braniewska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr BRAN01 Braniewska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr BRAN01 Braniewska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419868.05,5811981.14]}}, {"type":"Feature", "id":826,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"826","DYMEK":"Strefa: A |Braniewska, przystanek autobusowy nocny nr BRAN01 Braniewska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr BRAN01 Braniewska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419868.05,5811981.14]}}, {"type":"Feature", "id":825,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"825","DYMEK":"Strefa: A |Braniewska, przystanek autobusowy podmiejski nr BRAN01 Braniewska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419868.05,5811981.14]}}, {"type":"Feature", "id":560,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"560","DYMEK":"Strefa: A |Łupowska, przystanek autobusowy nr LUPO01 Łupowska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr LUPO01 Łupowska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr LUPO01 Łupowska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420436.21,5811985.99]}}, {"type":"Feature", "id":261,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"261","DYMEK":"Strefa: A |Łupowska, przystanek autobusowy nocny nr LUPO01 Łupowska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr LUPO01 Łupowska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420436.21,5811985.99]}}, {"type":"Feature", "id":559,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"559","DYMEK":"Strefa: A |Łupowska, przystanek autobusowy podmiejski nr LUPO01 Łupowska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420436.21,5811985.99]}}, {"type":"Feature", "id":1325,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1325","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy nr MIED02 Międzyzdrojska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr MIED02 Międzyzdrojska, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr MIED02 Międzyzdrojska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418999.28,5811991.32]}}, {"type":"Feature", "id":190,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"190","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy podmiejski nr MIED02 Międzyzdrojska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418999.28,5811991.32]}}, {"type":"Feature", "id":1622,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1622","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy nocny nr MIED02 Międzyzdrojska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418999.28,5811991.32]}}, {"type":"Feature", "id":2266,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2266","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy podmiejski nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419009.85,5812124.92]}}, {"type":"Feature", "id":1101,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1101","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy nocny nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419009.85,5812124.92]}}, {"type":"Feature", "id":809,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"809","DYMEK":"Strefa: A |Międzyzdrojska, przystanek autobusowy nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419009.85,5812124.92]}}, {"type":"Feature", "id":379,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"379","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy nr KRZY04 Krzyżowniki, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr KRZY04 Krzyżowniki, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KRZY04 Krzyżowniki, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KRZY04 Krzyżowniki, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418906.51,5812710.37]}}, {"type":"Feature", "id":667,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"667","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowniki, przystanek autobusowy podmiejski nr KRZY04 Krzyżowniki, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418906.51,5812710.37]}}, {"type":"Feature", "id":212,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"212","DYMEK":"Strefa: A |Os. Winiary, przystanek autobusowy nr WINI02 Os. Winiary, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr WINI02 Os. Winiary, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr WINI02 Os. Winiary, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WINI02 Os. Winiary, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425792.42,5811836.01]}}, {"type":"Feature", "id":1060,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1060","DYMEK":"Strefa: A |Os. Winiary, przystanek autobusowy nocny nr WINI02 Os. Winiary, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WINI02 Os. Winiary, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425792.42,5811836.01]}}, {"type":"Feature", "id":1867,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1867","DYMEK":"Strefa: A |Obornicka, przystanek autobusowy nr OBOR01 Obornicka, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425797.58,5813030.83]}}, {"type":"Feature", "id":362,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"362","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka Szpital, przystanek tramwajowy nr LUSZ42 Lutycka Szpital, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr LUSZ42 Lutycka Szpital, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425883.2,5812383.04]}}, {"type":"Feature", "id":1318,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1318","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka Szpital, przystanek tramwajowy nr LUSZ41 Lutycka Szpital, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr LUSZ41 Lutycka Szpital, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425894.09,5812378.49]}}, {"type":"Feature", "id":1638,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1638","DYMEK":"Strefa: A |Os. Winiary, przystanek autobusowy nocny nr WINI01 Os. Winiary, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WINI01 Os. Winiary, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425903.02,5811896.01]}}, {"type":"Feature", "id":1939,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1939","DYMEK":"Strefa: A |Os. Winiary, przystanek autobusowy nr WINI01 Os. Winiary, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr WINI01 Os. Winiary, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr WINI01 Os. Winiary, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr WINI01 Os. Winiary, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425903.02,5811896.01]}}, {"type":"Feature", "id":781,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"781","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek tramwajowy nr PIAT42 Piątkowska, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PIAT42 Piątkowska, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425926.42,5812579.74]}}, {"type":"Feature", "id":1536,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1536","DYMEK":"Strefa: A |Św. Leonarda, przystanek tramwajowy nr SWLE42 Św. Leonarda, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr SWLE42 Św. Leonarda, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425952.15,5811597.56]}}, {"type":"Feature", "id":6,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"6","DYMEK":"Strefa: A |Os. Winiary, przystanek tramwajowy nr WINI42 Os. Winiary, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr WINI42 Os. Winiary, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425966.04,5811929.1]}}, {"type":"Feature", "id":1851,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1851","DYMEK":"Strefa: A |Św. Leonarda, przystanek tramwajowy nr SWLE41 Św. Leonarda, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr SWLE41 Św. Leonarda, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425966.33,5811613.96]}}, {"type":"Feature", "id":1134,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1134","DYMEK":"Strefa: A |Os. Winiary, przystanek tramwajowy nr WINI41 Os. Winiary, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr WINI41 Os. Winiary, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425979.26,5811959.67]}}, {"type":"Feature", "id":1214,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1214","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek tramwajowy nr PIAT41 Piątkowska, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr PIAT41 Piątkowska, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425987.15,5812570.68]}}, {"type":"Feature", "id":1522,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1522","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek autobusowy podmiejski nr PIAT04 Piątkowska, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
przystanek autobusowy podmiejski nr PIAT04 Piątkowska, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425995.32,5812563.4]}}, {"type":"Feature", "id":1492,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1492","DYMEK":"Strefa: A |Trójpole, przystanek autobusowy nr TROJ02 Trójpole, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr TROJ02 Trójpole, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr TROJ02 Trójpole, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr TROJ02 Trójpole, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426000.82,5812034.64]}}, {"type":"Feature", "id":1493,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1493","DYMEK":"Strefa: A |Trójpole, przystanek autobusowy nocny nr TROJ02 Trójpole, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr TROJ02 Trójpole, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426000.82,5812034.64]}}, {"type":"Feature", "id":645,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"645","DYMEK":"Strefa: A |Trójpole, przystanek autobusowy podmiejski nr TROJ02 Trójpole, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426000.82,5812034.64]}}, {"type":"Feature", "id":1244,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1244","DYMEK":"Strefa: A |Trójpole, przystanek autobusowy podmiejski nr TROJ01 Trójpole, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426001.26,5812217.3]}}, {"type":"Feature", "id":113,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"113","DYMEK":"Strefa: A |Trójpole, przystanek autobusowy nr TROJ01 Trójpole, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr TROJ01 Trójpole, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr TROJ01 Trójpole, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr TROJ01 Trójpole, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426001.26,5812217.3]}}, {"type":"Feature", "id":1523,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1523","DYMEK":"Strefa: A |Trójpole, przystanek autobusowy nocny nr TROJ01 Trójpole, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr TROJ01 Trójpole, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426001.26,5812217.3]}}, {"type":"Feature", "id":1323,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1323","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek autobusowy nr PIAT02 Piątkowska, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr PIAT02 Piątkowska, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr PIAT02 Piątkowska, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426039.58,5812571.22]}}, {"type":"Feature", "id":1324,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1324","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek autobusowy nocny nr PIAT02 Piątkowska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr PIAT02 Piątkowska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426039.58,5812571.22]}}, {"type":"Feature", "id":2084,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2084","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek autobusowy nocny nr PIAT03 Piątkowska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PIAT03 Piątkowska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426051.24,5812501.71]}}, {"type":"Feature", "id":1382,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1382","DYMEK":"Strefa: A |Piątkowska, przystanek autobusowy nr PIAT01 Piątkowska, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr PIAT01 Piątkowska, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr PIAT01 Piątkowska, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426060.23,5812592.91]}}, {"type":"Feature", "id":356,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"356","DYMEK":"Strefa: A |Św. Leonarda, przystanek autobusowy nr SWLE01 Św. Leonarda, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426108.05,5811746.71]}}, {"type":"Feature", "id":1594,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1594","DYMEK":"Strefa: A |Włościańska, przystanek autobusowy nocny nr WLOA02 Włościańska, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426118.32,5812878.17]}}, {"type":"Feature", "id":469,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"469","DYMEK":"Strefa: A |Włościańska, przystanek autobusowy nr WLOA02 Włościańska, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr WLOA02 Włościańska, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426118.32,5812878.17]}}, {"type":"Feature", "id":127,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"127","DYMEK":"Strefa: A |Os. Powstańców W-wy, przystanek autobusowy nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426139.9,5811898.96]}}, {"type":"Feature", "id":973,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"973","DYMEK":"Strefa: A |Os. Powstańców W-wy, przystanek autobusowy podmiejski nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426139.9,5811898.96]}}, {"type":"Feature", "id":1668,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1668","DYMEK":"Strefa: A |Włościańska, przystanek autobusowy nr WLOA01 Włościańska, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WLOA01 Włościańska, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426162.88,5812925.94]}}, {"type":"Feature", "id":2261,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2261","DYMEK":"Strefa: A |Włościańska, przystanek autobusowy nocny nr WLOA01 Włościańska, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426162.88,5812925.94]}}, {"type":"Feature", "id":1020,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1020","DYMEK":"Strefa: A |Suszki, przystanek autobusowy nocny nr SUSZ02 Suszki, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426169.85,5813086.67]}}, {"type":"Feature", "id":1904,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1904","DYMEK":"Strefa: A |Suszki, przystanek autobusowy nr SUSZ02 Suszki, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr SUSZ02 Suszki, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426169.85,5813086.67]}}, {"type":"Feature", "id":1695,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1695","DYMEK":"Strefa: A |Św. Leonarda, przystanek autobusowy nr SWLE02 Św. Leonarda, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426184.55,5811450.97]}}, {"type":"Feature", "id":307,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"307","DYMEK":"Strefa: A |Druskienicka, przystanek autobusowy nr DRUS02 Druskienicka, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr DRUS02 Druskienicka, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424378.92,5812942.83]}}, {"type":"Feature", "id":396,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"396","DYMEK":"Strefa: A |Druskienicka, przystanek autobusowy nr DRUS01 Druskienicka, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr DRUS01 Druskienicka, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424401.95,5812979.05]}}, {"type":"Feature", "id":521,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"521","DYMEK":"Strefa: A |Szczawnicka, przystanek autobusowy nr SZKA02 Szczawnicka, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr SZKA02 Szczawnicka, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424516.58,5812294.35]}}, {"type":"Feature", "id":1438,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1438","DYMEK":"Strefa: A |Szczawnicka, przystanek autobusowy nr SZKA01 Szczawnicka, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr SZKA01 Szczawnicka, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424536.21,5812295.23]}}, {"type":"Feature", "id":1194,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1194","DYMEK":"Strefa: A |Golęcin, przystanek autobusowy nocny nr GOLE01 Golęcin, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr GOLE01 Golęcin, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424581.75,5811391.3]}}, {"type":"Feature", "id":1985,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1985","DYMEK":"Strefa: A |Os. Reduta, przystanek autobusowy nr OSRE01 Os. Reduta, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424720.31,5812898.52]}}, {"type":"Feature", "id":452,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"452","DYMEK":"Strefa: A |Os. Reduta, przystanek autobusowy nr OSRE02 Os. Reduta, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424724.24,5812909.92]}}, {"type":"Feature", "id":1201,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1201","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka II, przystanek autobusowy nr LUII01 Lutycka II, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424814.19,5812270.97]}}, {"type":"Feature", "id":1174,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1174","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka II, przystanek autobusowy nr LUII02 Lutycka II, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424912.44,5812295.31]}}, {"type":"Feature", "id":987,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"987","DYMEK":"Strefa: A |Jasielska, przystanek autobusowy nr JASI02 Jasielska, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424972.62,5813016.55]}}, {"type":"Feature", "id":1338,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1338","DYMEK":"Strefa: A |Jasielska, przystanek autobusowy nr JASI01 Jasielska, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424984.76,5813006.15]}}, {"type":"Feature", "id":1974,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1974","DYMEK":"Strefa: A |Dojazd Biocentrum, przystanek autobusowy nr DZDB01 Dojazd Biocentrum, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425140.77,5811628]}}, {"type":"Feature", "id":262,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"262","DYMEK":"Strefa: A |Dojazd Biocentrum, przystanek autobusowy nr DZDB02 Dojazd Biocentrum, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425144.43,5811663.43]}}, {"type":"Feature", "id":1314,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1314","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Genetyki, przystanek autobusowy nocny nr STNZ01 Instytut Genetyki, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr STNZ01 Instytut Genetyki, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425214.08,5813080.53]}}, {"type":"Feature", "id":745,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"745","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Genetyki, przystanek autobusowy nr STNZ01 Instytut Genetyki, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425214.08,5813080.53]}}, {"type":"Feature", "id":2098,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2098","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Genetyki, przystanek autobusowy nocny nr STNZ02 Instytut Genetyki, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr STNZ02 Instytut Genetyki, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425249.09,5813018.88]}}, {"type":"Feature", "id":927,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"927","DYMEK":"Strefa: A |Instytut Genetyki, przystanek autobusowy nr STNZ02 Instytut Genetyki, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425249.09,5813018.88]}}, {"type":"Feature", "id":522,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"522","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka I, przystanek autobusowy nr LU I01 Lutycka I, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425272.74,5812519.79]}}, {"type":"Feature", "id":2077,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2077","DYMEK":"Strefa: A |Dojazd, przystanek autobusowy nr DOZD02 Dojazd, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425279.62,5812041.73]}}, {"type":"Feature", "id":1474,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1474","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka I, przystanek autobusowy nr LU I02 Lutycka I, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425312.18,5812521.62]}}, {"type":"Feature", "id":2181,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2181","DYMEK":"Strefa: A |Dojazd Szpital, przystanek autobusowy nr DOSZ91 Dojazd Szpital, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425326.94,5812151.35]}}, {"type":"Feature", "id":1460,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1460","DYMEK":"Strefa: A |Dojazd Szpital, przystanek autobusowy nr DOSZ92 Dojazd Szpital, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425335.32,5812174.26]}}, {"type":"Feature", "id":1902,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1902","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska I, przystanek autobusowy nr ST I02 Strzeszyńska I, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425417.43,5812842.14]}}, {"type":"Feature", "id":749,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"749","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska I, przystanek autobusowy nocny nr ST I02 Strzeszyńska I, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ST I02 Strzeszyńska I, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425417.43,5812842.14]}}, {"type":"Feature", "id":1720,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1720","DYMEK":"Strefa: A |Dojazd, przystanek autobusowy nr DOZD01 Dojazd, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr DOZD01 Dojazd, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425420.35,5811939.04]}}, {"type":"Feature", "id":2189,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2189","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska I, przystanek autobusowy nocny nr ST I01 Strzeszyńska I, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ST I01 Strzeszyńska I, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425441.02,5812837.6]}}, {"type":"Feature", "id":1589,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1589","DYMEK":"Strefa: A |Strzeszyńska I, przystanek autobusowy nr ST I01 Strzeszyńska I, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425441.02,5812837.6]}}, {"type":"Feature", "id":829,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"829","DYMEK":"Strefa: A |Witosa Wiadukt, przystanek autobusowy nocny nr WIWI02 Witosa Wiadukt, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WIWI02 Witosa Wiadukt, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425554.95,5811765.29]}}, {"type":"Feature", "id":1998,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1998","DYMEK":"Strefa: A |Witosa Wiadukt, przystanek autobusowy nr WIWI02 Witosa Wiadukt, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr WIWI02 Witosa Wiadukt, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425554.95,5811765.29]}}, {"type":"Feature", "id":1294,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1294","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Obornicka, przystanek autobusowy nocny nr ROOB01 Rondo Obornicka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr ROOB01 Rondo Obornicka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425664.98,5812715.5]}}, {"type":"Feature", "id":2071,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2071","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka Szpital, przystanek autobusowy nr LUSZ01 Lutycka Szpital, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425699.54,5812554.91]}}, {"type":"Feature", "id":517,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"517","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Obornicka, przystanek autobusowy nocny nr ROOB02 Rondo Obornicka, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr ROOB02 Rondo Obornicka, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425735.14,5812762.86]}}, {"type":"Feature", "id":911,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"911","DYMEK":"Strefa: A |Lutycka Szpital, przystanek autobusowy nr LUSZ02 Lutycka Szpital, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425760.15,5812456.5]}}, {"type":"Feature", "id":1905,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1905","DYMEK":"Strefa: A |Obornicka, przystanek autobusowy nr OBOR02 Obornicka, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425762.86,5813096.69]}}, {"type":"Feature", "id":1239,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1239","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SLKA42 Słowiańska, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426489.7,5810971.64]}}, {"type":"Feature", "id":947,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"947","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek tramwajowy nocny nr SLKA42 Słowiańska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr SLKA42 Słowiańska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426489.7,5810971.64]}}, {"type":"Feature", "id":1284,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1284","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nr SLKA03 Słowiańska, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SLKA03 Słowiańska, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426492.58,5810995.59]}}, {"type":"Feature", "id":1412,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1412","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nr SLKA04 Słowiańska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr SLKA04 Słowiańska, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426497.33,5810953.05]}}, {"type":"Feature", "id":1011,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1011","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek tramwajowy nocny nr SLKA41 Słowiańska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr SLKA41 Słowiańska, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426506.04,5810975.94]}}, {"type":"Feature", "id":1892,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1892","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek tramwajowy nr SLKA41 Słowiańska, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SLKA41 Słowiańska, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SLKA41 Słowiańska, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SLKA41 Słowiańska, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SLKA41 Słowiańska, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SLKA41 Słowiańska, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426506.04,5810975.94]}}, {"type":"Feature", "id":1283,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1283","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nocny nr SLKA02 Słowiańska, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr SLKA02 Słowiańska, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426538.41,5810903.56]}}, {"type":"Feature", "id":999,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"999","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nr SLKA02 Słowiańska, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr SLKA02 Słowiańska, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr SLKA02 Słowiańska, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426538.41,5810903.56]}}, {"type":"Feature", "id":2043,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2043","DYMEK":"Strefa: A |Księcia Mieszka I, przystanek autobusowy nocny nr KSMI02 Księcia Mieszka I, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426542.8,5811210.05]}}, {"type":"Feature", "id":2044,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2044","DYMEK":"Strefa: A |Księcia Mieszka I, przystanek autobusowy nr KSMI02 Księcia Mieszka I, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr KSMI02 Księcia Mieszka I, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426542.8,5811210.05]}}, {"type":"Feature", "id":1126,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1126","DYMEK":"Strefa: A |Wyłom, przystanek autobusowy nr WYLO02 Wyłom, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr WYLO02 Wyłom, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426544.72,5811555.8]}}, {"type":"Feature", "id":11,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"11","DYMEK":"Strefa: A |Wyłom, przystanek autobusowy nocny nr WYLO02 Wyłom, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426544.72,5811555.8]}}, {"type":"Feature", "id":611,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"611","DYMEK":"Strefa: A |Księcia Mieszka I, przystanek autobusowy nr KSMI01 Księcia Mieszka I, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr KSMI01 Księcia Mieszka I, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426564.65,5811299.03]}}, {"type":"Feature", "id":1169,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1169","DYMEK":"Strefa: A |Księcia Mieszka I, przystanek autobusowy nocny nr KSMI01 Księcia Mieszka I, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426564.65,5811299.03]}}, {"type":"Feature", "id":954,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"954","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nr SLKA01 Słowiańska, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr SLKA01 Słowiańska, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426576.05,5811050.92]}}, {"type":"Feature", "id":955,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"955","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nocny nr SLKA01 Słowiańska, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426576.05,5811050.92]}}, {"type":"Feature", "id":1592,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1592","DYMEK":"Strefa: A |Wyłom, przystanek autobusowy nocny nr WYLO01 Wyłom, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426595.66,5811650.67]}}, {"type":"Feature", "id":1591,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1591","DYMEK":"Strefa: A |Wyłom, przystanek autobusowy nr WYLO01 Wyłom, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr WYLO01 Wyłom, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426595.66,5811650.67]}}, {"type":"Feature", "id":842,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"842","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nr SLKA06 Słowiańska, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr SLKA06 Słowiańska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr SLKA06 Słowiańska, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426629.38,5810956.65]}}, {"type":"Feature", "id":557,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"557","DYMEK":"Strefa: A |Słowiańska, przystanek autobusowy nocny nr SLKA06 Słowiańska, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426629.38,5810956.65]}}, {"type":"Feature", "id":1160,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1160","DYMEK":"Strefa: A |Ozimina, przystanek autobusowy nr OZIM02 Ozimina, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OZIM02 Ozimina, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OZIM02 Ozimina, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426790.79,5811039.43]}}, {"type":"Feature", "id":607,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"607","DYMEK":"Strefa: A |Ozimina, przystanek autobusowy nocny nr OZIM02 Ozimina, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426790.79,5811039.43]}}, {"type":"Feature", "id":404,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"404","DYMEK":"Strefa: A |Ozimina, przystanek autobusowy nocny nr OZIM01 Ozimina, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426872.98,5811064.87]}}, {"type":"Feature", "id":678,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"678","DYMEK":"Strefa: A |Ozimina, przystanek autobusowy nr OZIM01 Ozimina, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr OZIM01 Ozimina, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OZIM01 Ozimina, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426872.98,5811064.87]}}, {"type":"Feature", "id":1504,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1504","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przyjaźni, przystanek autobusowy nocny nr OPRZ02 Os. Przyjaźni, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427221.22,5811350.85]}}, {"type":"Feature", "id":374,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"374","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przyjaźni, przystanek autobusowy nr OPRZ02 Os. Przyjaźni, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OPRZ02 Os. Przyjaźni, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OPRZ02 Os. Przyjaźni, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427221.22,5811350.85]}}, {"type":"Feature", "id":1968,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1968","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy podmiejski nr POLA02 Połabska, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427322.38,5811864]}}, {"type":"Feature", "id":1097,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1097","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek autobusowy nr POLA02 Połabska, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr POLA02 Połabska, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr POLA02 Połabska, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr POLA02 Połabska, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr POLA02 Połabska, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427322.38,5811864]}}, {"type":"Feature", "id":1066,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1066","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przyjaźni, przystanek autobusowy nr OPRZ01 Os. Przyjaźni, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr OPRZ01 Os. Przyjaźni, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OPRZ01 Os. Przyjaźni, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427336.33,5811351.95]}}, {"type":"Feature", "id":779,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"779","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przyjaźni, przystanek autobusowy nocny nr OPRZ01 Os. Przyjaźni, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427336.33,5811351.95]}}, {"type":"Feature", "id":2166,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2166","DYMEK":"Strefa: A |Pasieka, przystanek tramwajowy nr PASI42 Pasieka, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PASI42 Pasieka, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PASI42 Pasieka, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PASI42 Pasieka, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PASI42 Pasieka, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PASI42 Pasieka, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427348.83,5810877.43]}}, {"type":"Feature", "id":2094,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2094","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek tramwajowy nr POLA41 Połabska, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POLA41 Połabska, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POLA41 Połabska, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POLA41 Połabska, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427370.74,5811860.5]}}, {"type":"Feature", "id":1057,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1057","DYMEK":"Strefa: A |Połabska, przystanek tramwajowy nr POLA42 Połabska, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLA42 Połabska, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr POLA42 Połabska, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLA42 Połabska, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427396.98,5811818.81]}}, {"type":"Feature", "id":466,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"466","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy nocny nr OPL03 Os. Pod Lipami, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427549.86,5811378.09]}}, {"type":"Feature", "id":746,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"746","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy nr OPL03 Os. Pod Lipami, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OPL03 Os. Pod Lipami, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OPL03 Os. Pod Lipami, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427549.86,5811378.09]}}, {"type":"Feature", "id":1990,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1990","DYMEK":"Strefa: A |Murawa, przystanek tramwajowy nr MURA42 Murawa, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MURA42 Murawa, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr MURA42 Murawa, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MURA42 Murawa, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427616.98,5810930.51]}}, {"type":"Feature", "id":732,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"732","DYMEK":"Strefa: A |Murawa, przystanek tramwajowy nr MURA41 Murawa, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MURA41 Murawa, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MURA41 Murawa, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MURA41 Murawa, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427628.09,5810936.13]}}, {"type":"Feature", "id":122,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"122","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek tramwajowy nr OPL42 Os. Pod Lipami, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr OPL42 Os. Pod Lipami, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OPL42 Os. Pod Lipami, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OPL42 Os. Pod Lipami, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427654.04,5811380.18]}}, {"type":"Feature", "id":89,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"89","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek tramwajowy nr OPL41 Os. Pod Lipami, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr OPL41 Os. Pod Lipami, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr OPL41 Os. Pod Lipami, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr OPL41 Os. Pod Lipami, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427664.49,5811386.38]}}, {"type":"Feature", "id":499,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"499","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy nocny nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427682.03,5811415.42]}}, {"type":"Feature", "id":498,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"498","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy podmiejski nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427682.03,5811415.42]}}, {"type":"Feature", "id":202,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"202","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427682.03,5811415.42]}}, {"type":"Feature", "id":1605,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1605","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427731.37,5811863.28]}}, {"type":"Feature", "id":1023,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1023","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427731.37,5811863.28]}}, {"type":"Feature", "id":576,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"576","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy nr OPL02 Os. Pod Lipami, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr OPL02 Os. Pod Lipami, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr OPL02 Os. Pod Lipami, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr OPL02 Os. Pod Lipami, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427733.38,5811308.5]}}, {"type":"Feature", "id":575,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"575","DYMEK":"Strefa: A |Os. Pod Lipami, przystanek autobusowy podmiejski nr OPL02 Os. Pod Lipami, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427733.38,5811308.5]}}, {"type":"Feature", "id":54,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"54","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427735.04,5811704.79]}}, {"type":"Feature", "id":2058,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2058","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy nocny nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427735.04,5811704.79]}}, {"type":"Feature", "id":882,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"882","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427735.04,5811704.79]}}, {"type":"Feature", "id":1801,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1801","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek tramwajowy nr ROSO42 Rondo Solidarności, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSO42 Rondo Solidarności, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROSO42 Rondo Solidarności, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ROSO42 Rondo Solidarności, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427759.73,5811711.82]}}, {"type":"Feature", "id":1879,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1879","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek tramwajowy nr ROSO41 Rondo Solidarności, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ROSO41 Rondo Solidarności, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ROSO41 Rondo Solidarności, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ROSO41 Rondo Solidarności, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427773.32,5811716.58]}}, {"type":"Feature", "id":1776,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1776","DYMEK":"Strefa: A |Kmieca, przystanek tramwajowy nr KMIE41 Kmieca, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KMIE41 Kmieca, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427798.3,5810864.83]}}, {"type":"Feature", "id":1786,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1786","DYMEK":"Strefa: A |Kmieca, przystanek tramwajowy nr KMIE42 Kmieca, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KMIE42 Kmieca, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427817.1,5810871.79]}}, {"type":"Feature", "id":86,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"86","DYMEK":"Strefa: A |Wójtowska, przystanek autobusowy nr WOJT01 Wójtowska, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr WOJT01 Wójtowska, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr WOJT01 Wójtowska, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WOJT01 Wójtowska, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427901.17,5811272.43]}}, {"type":"Feature", "id":914,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"914","DYMEK":"Strefa: A |Wójtowska, przystanek autobusowy podmiejski nr WOJT01 Wójtowska, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427901.17,5811272.43]}}, {"type":"Feature", "id":798,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"798","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO04 Rondo Solidarności, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427937.62,5811732.93]}}, {"type":"Feature", "id":537,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"537","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Solidarności, przystanek autobusowy nr ROSO04 Rondo Solidarności, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSO04 Rondo Solidarności, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427937.62,5811732.93]}}, {"type":"Feature", "id":1064,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1064","DYMEK":"Strefa: A |Naramowicka/Serbska, przystanek autobusowy podmiejski nr NASE03 Naramowicka/Serbska, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428291.35,5811542.51]}}, {"type":"Feature", "id":1644,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1644","DYMEK":"Strefa: A |Naramowicka/Serbska, przystanek autobusowy nr NASE03 Naramowicka/Serbska, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr NASE03 Naramowicka/Serbska, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428291.35,5811542.51]}}, {"type":"Feature", "id":2103,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2103","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek tramwajowy nr WILC41 Wilczak, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WILC41 Wilczak, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr WILC41 Wilczak, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr WILC41 Wilczak, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428363.19,5810947.31]}}, {"type":"Feature", "id":1814,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1814","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek autobusowy nocny nr WILC02 Wilczak, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr WILC02 Wilczak, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428413.85,5810960.72]}}, {"type":"Feature", "id":114,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"114","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek autobusowy podmiejski nr WILC02 Wilczak, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428413.85,5810960.72]}}, {"type":"Feature", "id":958,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"958","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek autobusowy nr WILC02 Wilczak, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr WILC02 Wilczak, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr WILC02 Wilczak, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr WILC02 Wilczak, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428413.85,5810960.72]}}, {"type":"Feature", "id":1369,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1369","DYMEK":"Strefa: A |Naramowicka/Serbska, przystanek autobusowy podmiejski nr NASE04 Naramowicka/Serbska, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428423.35,5811413.4]}}, {"type":"Feature", "id":221,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"221","DYMEK":"Strefa: A |Naramowicka/Serbska, przystanek autobusowy nr NASE04 Naramowicka/Serbska, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr NASE04 Naramowicka/Serbska, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428423.35,5811413.4]}}, {"type":"Feature", "id":385,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"385","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek autobusowy nocny nr WILC01 Wilczak, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428446.19,5810924.96]}}, {"type":"Feature", "id":100,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"100","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek autobusowy nr WILC01 Wilczak, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr WILC01 Wilczak, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr WILC01 Wilczak, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WILC01 Wilczak, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428446.19,5810924.96]}}, {"type":"Feature", "id":1792,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1792","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak, przystanek autobusowy podmiejski nr WILC01 Wilczak, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428446.19,5810924.96]}}, {"type":"Feature", "id":367,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"367","DYMEK":"Strefa: A |Sołacz, przystanek tramwajowy nr SOLA42 Sołacz, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr SOLA42 Sołacz, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425421.59,5810531.16]}}, {"type":"Feature", "id":2159,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2159","DYMEK":"Strefa: A |Sołacz, przystanek tramwajowy nr SOLA41 Sołacz, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr SOLA41 Sołacz, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425408.02,5810587.12]}}, {"type":"Feature", "id":2148,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2148","DYMEK":"Strefa: A |Sochaczewska, przystanek autobusowy nr SOCH02 Sochaczewska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426142.63,5810605.12]}}, {"type":"Feature", "id":28,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"28","DYMEK":"Strefa: A |Śląska, przystanek autobusowy nocny nr SLAS01 Śląska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SLAS01 Śląska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr SLAS01 Śląska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr SLAS01 Śląska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425803.92,5810665.29]}}, {"type":"Feature", "id":1146,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1146","DYMEK":"Strefa: A |Śląska, przystanek autobusowy nr SLAS01 Śląska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr SLAS01 Śląska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr SLAS01 Śląska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr SLAS01 Śląska, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425803.92,5810665.29]}}, {"type":"Feature", "id":1873,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1873","DYMEK":"Strefa: A |Śląska, przystanek autobusowy nocny nr SLAS02 Śląska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr SLAS02 Śląska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SLAS02 Śląska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SLAS02 Śląska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425712.07,5810705.73]}}, {"type":"Feature", "id":156,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"156","DYMEK":"Strefa: A |Śląska, przystanek autobusowy nr SLAS02 Śląska, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr SLAS02 Śląska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr SLAS02 Śląska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr SLAS02 Śląska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425712.07,5810705.73]}}, {"type":"Feature", "id":1723,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1723","DYMEK":"Strefa: A |Os. Słowiańskie, przystanek autobusowy nr OSSL01 Os. Słowiańskie, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426356.82,5810759.04]}}, {"type":"Feature", "id":1573,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1573","DYMEK":"Strefa: A |Os. Słowiańskie, przystanek autobusowy nr OSSL02 Os. Słowiańskie, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426396.54,5810856.64]}}, {"type":"Feature", "id":2075,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2075","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Przyrodniczy, przystanek autobusowy nocny nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425518.34,5810877.92]}}, {"type":"Feature", "id":896,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"896","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Przyrodniczy, przystanek autobusowy nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr UP01 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425518.34,5810877.92]}}, {"type":"Feature", "id":274,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"274","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Przyrodniczy, przystanek autobusowy nocny nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425452.61,5810887.33]}}, {"type":"Feature", "id":273,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"273","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Przyrodniczy, przystanek autobusowy nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr UP02 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425452.61,5810887.33]}}, {"type":"Feature", "id":1238,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1238","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Przyrodniczy, przystanek tramwajowy nr UP41 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr UP41 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425588.56,5810904.4]}}, {"type":"Feature", "id":1891,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1891","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Przyrodniczy, przystanek tramwajowy nr UP42 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr UP42 Uniwersytet Przyrodniczy, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425604.88,5810961.36]}}, {"type":"Feature", "id":283,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"283","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO02 Wojska Polskiego, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr WOPO02 Wojska Polskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr WOPO02 Wojska Polskiego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek autobusowy nr WOPO02 Wojska Polskiego, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425036.2,5811038.43]}}, {"type":"Feature", "id":1310,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1310","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425201.27,5811047.65]}}, {"type":"Feature", "id":179,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"179","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nocny nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WOPO04 Wojska Polskiego, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425201.27,5811047.65]}}, {"type":"Feature", "id":736,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"736","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nocny nr WOPO08 Wojska Polskiego, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WOPO08 Wojska Polskiego, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424994.51,5811116.95]}}, {"type":"Feature", "id":453,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"453","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO08 Wojska Polskiego, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr WOPO08 Wojska Polskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr WOPO08 Wojska Polskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr WOPO08 Wojska Polskiego, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424994.51,5811116.95]}}, {"type":"Feature", "id":102,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"102","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO01 Wojska Polskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WOPO01 Wojska Polskiego, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425225.92,5811135.57]}}, {"type":"Feature", "id":1232,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1232","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nocny nr WOPO01 Wojska Polskiego, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WOPO01 Wojska Polskiego, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425225.92,5811135.57]}}, {"type":"Feature", "id":97,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"97","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nocny nr WOPO03 Wojska Polskiego, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WOPO03 Wojska Polskiego, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425004.98,5811145.71]}}, {"type":"Feature", "id":1221,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1221","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO03 Wojska Polskiego, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr WOPO03 Wojska Polskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr WOPO03 Wojska Polskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr WOPO03 Wojska Polskiego, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425004.98,5811145.71]}}, {"type":"Feature", "id":1576,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1576","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO06 Wojska Polskiego, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424971.51,5811190.18]}}, {"type":"Feature", "id":1211,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1211","DYMEK":"Strefa: A |Koronna, przystanek autobusowy nr KORA01 Koronna, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426268.5,5811224.39]}}, {"type":"Feature", "id":1686,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1686","DYMEK":"Strefa: A |Wojska Polskiego, przystanek autobusowy nr WOPO05 Wojska Polskiego, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424995.92,5811228.41]}}, {"type":"Feature", "id":365,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"365","DYMEK":"Strefa: A |Bonin, przystanek tramwajowy nr BONN42 Bonin, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr BONN42 Bonin, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425910.74,5811324.05]}}, {"type":"Feature", "id":1957,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1957","DYMEK":"Strefa: A |Bonin, przystanek tramwajowy nr BONN41 Bonin, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr BONN41 Bonin, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425926.18,5811334.36]}}, {"type":"Feature", "id":74,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"74","DYMEK":"Strefa: A |Golęcin, przystanek autobusowy nocny nr GOLE02 Golęcin, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr GOLE02 Golęcin, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424608.13,5811360.69]}}, {"type":"Feature", "id":1768,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1768","DYMEK":"Strefa: A |Golęcin, przystanek autobusowy nr GOLE02 Golęcin, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr GOLE02 Golęcin, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr GOLE02 Golęcin, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr GOLE02 Golęcin, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr GOLE02 Golęcin, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424608.13,5811360.69]}}, {"type":"Feature", "id":1711,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1711","DYMEK":"Strefa: A |Witosa Kładka, przystanek autobusowy nr WIKL02 Witosa Kładka, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr WIKL02 Witosa Kładka, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425346.98,5811361.53]}}, {"type":"Feature", "id":845,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"845","DYMEK":"Strefa: A |Witosa Kładka, przystanek autobusowy nocny nr WIKL02 Witosa Kładka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WIKL02 Witosa Kładka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425346.98,5811361.53]}}, {"type":"Feature", "id":1764,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1764","DYMEK":"Strefa: A |Golęcin, przystanek autobusowy nr GOLE01 Golęcin, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr GOLE01 Golęcin, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr GOLE01 Golęcin, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr GOLE01 Golęcin, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr GOLE01 Golęcin, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424581.75,5811391.3]}}, {"type":"Feature", "id":917,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"917","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OGDY41 Ogrody, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423972.12,5809889.92]}}, {"type":"Feature", "id":1035,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1035","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy podmiejski nr OGDY04 Ogrody, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
przystanek autobusowy podmiejski nr OGDY04 Ogrody, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423880.46,5809983.83]}}, {"type":"Feature", "id":200,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"200","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody,
przystanek autobusowy nr OGDY04 Ogrody, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423880.46,5809983.83]}}, {"type":"Feature", "id":61,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"61","DYMEK":"Strefa: A |Polska, przystanek autobusowy nocny nr PONZ01 Polska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr PONZ01 Polska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423326.43,5810078.71]}}, {"type":"Feature", "id":887,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"887","DYMEK":"Strefa: A |Polska, przystanek autobusowy nr PONZ01 Polska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr PONZ01 Polska, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr PONZ01 Polska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr PONZ01 Polska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423326.43,5810078.71]}}, {"type":"Feature", "id":2065,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2065","DYMEK":"Strefa: A |Polska, przystanek autobusowy podmiejski nr PONZ01 Polska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423326.43,5810078.71]}}, {"type":"Feature", "id":1975,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1975","DYMEK":"Strefa: A |Polska, przystanek autobusowy nocny nr PONZ02 Polska, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PONZ02 Polska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423323.7,5810272.5]}}, {"type":"Feature", "id":188,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"188","DYMEK":"Strefa: A |Bużańska, przystanek autobusowy nr BUZA02 Bużańska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr BUZA02 Bużańska, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr BUZA02 Bużańska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422886.52,5810620.83]}}, {"type":"Feature", "id":768,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"768","DYMEK":"Strefa: A |Bużańska, przystanek autobusowy podmiejski nr BUZA02 Bużańska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422886.52,5810620.83]}}, {"type":"Feature", "id":1322,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1322","DYMEK":"Strefa: A |Bużańska, przystanek autobusowy nocny nr BUZA02 Bużańska, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr BUZA02 Bużańska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422886.52,5810620.83]}}, {"type":"Feature", "id":1885,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1885","DYMEK":"Strefa: A |Bużańska, przystanek autobusowy nocny nr BUZA01 Bużańska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr BUZA01 Bużańska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422918.32,5810638.37]}}, {"type":"Feature", "id":1001,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1001","DYMEK":"Strefa: A |Bużańska, przystanek autobusowy podmiejski nr BUZA01 Bużańska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422918.32,5810638.37]}}, {"type":"Feature", "id":2176,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2176","DYMEK":"Strefa: A |Bużańska, przystanek autobusowy nr BUZA01 Bużańska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr BUZA01 Bużańska, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr BUZA01 Bużańska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr BUZA01 Bużańska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422918.32,5810638.37]}}, {"type":"Feature", "id":631,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"631","DYMEK":"Strefa: A |Przelot, przystanek autobusowy nr PLOT02 Przelot, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr PLOT02 Przelot, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr PLOT02 Przelot, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422447.19,5810910.82]}}, {"type":"Feature", "id":890,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"890","DYMEK":"Strefa: A |Przelot, przystanek autobusowy nocny nr PLOT02 Przelot, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PLOT02 Przelot, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422447.19,5810910.82]}}, {"type":"Feature", "id":632,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"632","DYMEK":"Strefa: A |Przelot, przystanek autobusowy podmiejski nr PLOT02 Przelot, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422447.19,5810910.82]}}, {"type":"Feature", "id":1611,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1611","DYMEK":"Strefa: A |Przelot, przystanek autobusowy nr PLOT01 Przelot, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr PLOT01 Przelot, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr PLOT01 Przelot, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr PLOT01 Przelot, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422454.1,5810938.4]}}, {"type":"Feature", "id":2208,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2208","DYMEK":"Strefa: A |Przelot, przystanek autobusowy nocny nr PLOT01 Przelot, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr PLOT01 Przelot, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422454.1,5810938.4]}}, {"type":"Feature", "id":1333,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1333","DYMEK":"Strefa: A |Przelot, przystanek autobusowy podmiejski nr PLOT01 Przelot, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422454.1,5810938.4]}}, {"type":"Feature", "id":545,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"545","DYMEK":"Strefa: A |Golęcińska, przystanek autobusowy nocny nr GOKA02 Golęcińska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr GOKA02 Golęcińska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424144.79,5811493.18]}}, {"type":"Feature", "id":2247,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2247","DYMEK":"Strefa: A |Golęcińska, przystanek autobusowy nr GOKA02 Golęcińska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr GOKA02 Golęcińska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr GOKA02 Golęcińska, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr GOKA02 Golęcińska, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424144.79,5811493.18]}}, {"type":"Feature", "id":2064,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2064","DYMEK":"Strefa: A |Golęcińska, przystanek autobusowy nr GOKA01 Golęcińska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr GOKA01 Golęcińska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr GOKA01 Golęcińska, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr GOKA01 Golęcińska, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424126.77,5811577.64]}}, {"type":"Feature", "id":60,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"60","DYMEK":"Strefa: A |Golęcińska, przystanek autobusowy nocny nr GOKA01 Golęcińska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr GOKA01 Golęcińska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424126.77,5811577.64]}}, {"type":"Feature", "id":1960,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1960","DYMEK":"Strefa: A |Podolańska, przystanek autobusowy nr PDNZ01 Podolańska, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424331.02,5811956.98]}}, {"type":"Feature", "id":1327,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1327","DYMEK":"Strefa: A |Podolańska, przystanek autobusowy nr PDNZ02 Podolańska, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424317.2,5811963.57]}}, {"type":"Feature", "id":547,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"547","DYMEK":"Strefa: A |Literacka I, przystanek autobusowy nr LINZ02 Literacka I, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr LINZ02 Literacka I, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr LINZ02 Literacka I, na linii 170, kurs Puszkina - Połabska,
przystanek autobusowy nr LINZ02 Literacka I, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423279.88,5812478.58]}}, {"type":"Feature", "id":546,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"546","DYMEK":"Strefa: A |Literacka I, przystanek autobusowy nocny nr LINZ02 Literacka I, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr LINZ02 Literacka I, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423279.88,5812478.58]}}, {"type":"Feature", "id":1021,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1021","DYMEK":"Strefa: A |Literacka I, przystanek autobusowy nocny nr LINZ01 Literacka I, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr LINZ01 Literacka I, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423282.41,5812492.28]}}, {"type":"Feature", "id":1321,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1321","DYMEK":"Strefa: A |Literacka I, przystanek autobusowy nr LINZ01 Literacka I, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr LINZ01 Literacka I, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr LINZ01 Literacka I, na linii 170, kurs Rondo Solidarności - Puszkina,
przystanek autobusowy nr LINZ01 Literacka I, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423282.41,5812492.28]}}, {"type":"Feature", "id":1751,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1751","DYMEK":"Strefa: A |Koszalińska Działki, przystanek autobusowy nocny nr KODZ02 Koszalińska Działki, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr KODZ02 Koszalińska Działki, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423015.78,5812533.27]}}, {"type":"Feature", "id":63,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"63","DYMEK":"Strefa: A |Koszalińska Działki, przystanek autobusowy nr KODZ02 Koszalińska Działki, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423015.78,5812533.27]}}, {"type":"Feature", "id":380,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"380","DYMEK":"Strefa: A |Koszalińska Działki, przystanek autobusowy nocny nr KODZ01 Koszalińska Działki, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KODZ01 Koszalińska Działki, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422997.66,5812548.81]}}, {"type":"Feature", "id":1507,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1507","DYMEK":"Strefa: A |Koszalińska Działki, przystanek autobusowy nr KODZ01 Koszalińska Działki, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422997.66,5812548.81]}}, {"type":"Feature", "id":1578,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1578","DYMEK":"Strefa: A |Truskawiecka, przystanek autobusowy nr TRUS01 Truskawiecka, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr TRUS01 Truskawiecka, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424310.38,5812703.94]}}, {"type":"Feature", "id":2,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2","DYMEK":"Strefa: A |Koronkarska, przystanek autobusowy nocny nr KORO02 Koronkarska, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr KORO02 Koronkarska, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429202.28,5809701.1]}}, {"type":"Feature", "id":1660,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1660","DYMEK":"Strefa: A |Koronkarska, przystanek autobusowy nr KORO01 Koronkarska, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr KORO01 Koronkarska, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr KORO01 Koronkarska, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429264.36,5809761.94]}}, {"type":"Feature", "id":1980,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1980","DYMEK":"Strefa: A |Koronkarska, przystanek autobusowy nocny nr KORO01 Koronkarska, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr KORO01 Koronkarska, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429264.36,5809761.94]}}, {"type":"Feature", "id":1390,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1390","DYMEK":"Strefa: A |Koronkarska, przystanek autobusowy podmiejski nr KORO01 Koronkarska, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr KORO01 Koronkarska, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429264.36,5809761.94]}}, {"type":"Feature", "id":1795,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1795","DYMEK":"Strefa: A |Studzienna, przystanek autobusowy nr STUD01 Studzienna, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr STUD01 Studzienna, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr STUD01 Studzienna, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429643.77,5810072.55]}}, {"type":"Feature", "id":1817,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1817","DYMEK":"Strefa: A |Studzienna, przystanek autobusowy nocny nr STUD01 Studzienna, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr STUD01 Studzienna, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429643.77,5810072.55]}}, {"type":"Feature", "id":935,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"935","DYMEK":"Strefa: A |Studzienna, przystanek autobusowy podmiejski nr STUD01 Studzienna, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr STUD01 Studzienna, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429643.77,5810072.55]}}, {"type":"Feature", "id":777,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"777","DYMEK":"Strefa: A |Hlonda, przystanek autobusowy nr HLDA02 Hlonda, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr HLDA02 Hlonda, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429278.74,5810083.08]}}, {"type":"Feature", "id":686,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"686","DYMEK":"Strefa: A |Studzienna, przystanek autobusowy podmiejski nr STUD02 Studzienna, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr STUD02 Studzienna, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429568.61,5810083.5]}}, {"type":"Feature", "id":1800,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1800","DYMEK":"Strefa: A |Studzienna, przystanek autobusowy nocny nr STUD02 Studzienna, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr STUD02 Studzienna, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429568.61,5810083.5]}}, {"type":"Feature", "id":1799,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1799","DYMEK":"Strefa: A |Studzienna, przystanek autobusowy nr STUD02 Studzienna, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr STUD02 Studzienna, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr STUD02 Studzienna, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429568.61,5810083.5]}}, {"type":"Feature", "id":1819,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1819","DYMEK":"Strefa: A |Hlonda, przystanek autobusowy nr HLDA01 Hlonda, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr HLDA01 Hlonda, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429371.82,5810141.15]}}, {"type":"Feature", "id":232,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"232","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wschodni, przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429936.84,5810220.36]}}, {"type":"Feature", "id":1378,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1378","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wschodni, przystanek autobusowy nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429936.84,5810220.36]}}, {"type":"Feature", "id":1379,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1379","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wschodni, przystanek autobusowy nocny nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429936.84,5810220.36]}}, {"type":"Feature", "id":2035,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2035","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wschodni, przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429923.93,5810234]}}, {"type":"Feature", "id":1446,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1446","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wschodni, przystanek autobusowy nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429923.93,5810234]}}, {"type":"Feature", "id":2036,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2036","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wschodni, przystanek autobusowy nocny nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429923.93,5810234]}}, {"type":"Feature", "id":2174,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2174","DYMEK":"Strefa: A |Smolna, przystanek autobusowy nr SMNA02 Smolna, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SMNA02 Smolna, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429540.16,5810471.89]}}, {"type":"Feature", "id":1120,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1120","DYMEK":"Strefa: A |Smolna, przystanek autobusowy nr SMNA01 Smolna, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr SMNA01 Smolna, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429610.52,5810528.97]}}, {"type":"Feature", "id":1025,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1025","DYMEK":"Strefa: A |Winogrady, przystanek autobusowy nr WIGR01 Winogrady, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr WIGR01 Winogrady, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr WIGR01 Winogrady, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WIGR01 Winogrady, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428519.42,5810605.12]}}, {"type":"Feature", "id":1610,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1610","DYMEK":"Strefa: A |Winogrady, przystanek autobusowy nocny nr WIGR01 Winogrady, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428519.42,5810605.12]}}, {"type":"Feature", "id":195,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"195","DYMEK":"Strefa: A |Winogrady, przystanek autobusowy podmiejski nr WIGR01 Winogrady, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428519.42,5810605.12]}}, {"type":"Feature", "id":268,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"268","DYMEK":"Strefa: A |Chemiczna, przystanek autobusowy nr CHEM04 Chemiczna, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr CHEM04 Chemiczna, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429649.79,5810910.58]}}, {"type":"Feature", "id":966,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"966","DYMEK":"Strefa: A |Chemiczna, przystanek autobusowy podmiejski nr CHEM02 Chemiczna, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429720.99,5810937.05]}}, {"type":"Feature", "id":2130,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2130","DYMEK":"Strefa: A |Chemiczna, przystanek autobusowy nr CHEM02 Chemiczna, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429720.99,5810937.05]}}, {"type":"Feature", "id":1374,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1374","DYMEK":"Strefa: A |Chemiczna, przystanek autobusowy nr CHEM01 Chemiczna, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr CHEM01 Chemiczna, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr CHEM01 Chemiczna, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429659.76,5810998.9]}}, {"type":"Feature", "id":1649,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1649","DYMEK":"Strefa: A |Chemiczna, przystanek autobusowy podmiejski nr CHEM01 Chemiczna, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429659.76,5810998.9]}}, {"type":"Feature", "id":1560,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1560","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak II, przystanek autobusowy nocny nr WIII04 Wilczak II, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr WIII04 Wilczak II, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428697.22,5811342.99]}}, {"type":"Feature", "id":349,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"349","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak II, przystanek autobusowy nr WIII02 Wilczak II, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr WIII02 Wilczak II, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr WIII02 Wilczak II, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428861.04,5811359.22]}}, {"type":"Feature", "id":1749,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1749","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak II, przystanek autobusowy podmiejski nr WIII02 Wilczak II, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428861.04,5811359.22]}}, {"type":"Feature", "id":1478,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1478","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak II, przystanek autobusowy nocny nr WIII02 Wilczak II, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428861.04,5811359.22]}}, {"type":"Feature", "id":650,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"650","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak II, przystanek autobusowy nr WIII01 Wilczak II, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr WIII01 Wilczak II, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428708.64,5811423.48]}}, {"type":"Feature", "id":1773,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1773","DYMEK":"Strefa: A |Wilczak II, przystanek autobusowy podmiejski nr WIII01 Wilczak II, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428708.64,5811423.48]}}, {"type":"Feature", "id":77,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"77","DYMEK":"Strefa: A |Polna, przystanek autobusowy nocny nr PONA71 Polna, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr PONA71 Polna, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424953.85,5809564.55]}}, {"type":"Feature", "id":1463,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1463","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nr ZERO06 Żeromskiego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek autobusowy nr ZERO06 Żeromskiego, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424530.84,5809603.1]}}, {"type":"Feature", "id":1033,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1033","DYMEK":"Strefa: A |Wielkopolska, przystanek autobusowy nr WIKA01 Wielkopolska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426384.42,5809661.83]}}, {"type":"Feature", "id":1032,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1032","DYMEK":"Strefa: A |Wielkopolska, przystanek autobusowy nocny nr WIKA01 Wielkopolska, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj),
przystanek autobusowy nocny nr WIKA01 Wielkopolska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WIKA01 Wielkopolska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426384.42,5809661.83]}}, {"type":"Feature", "id":2011,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2011","DYMEK":"Strefa: A |Wielkopolska, przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr WIKA42 Wielkopolska, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426406.5,5809681.36]}}, {"type":"Feature", "id":428,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"428","DYMEK":"Strefa: A |Wielkopolska, przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr WIKA41 Wielkopolska, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426427.51,5809686.73]}}, {"type":"Feature", "id":1753,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1753","DYMEK":"Strefa: A |Wielkopolska, przystanek autobusowy nocny nr WIKA02 Wielkopolska, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr WIKA02 Wielkopolska, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr WIKA02 Wielkopolska, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426387.67,5809689.3]}}, {"type":"Feature", "id":2092,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2092","DYMEK":"Strefa: A |Wielkopolska, przystanek autobusowy nr WIKA02 Wielkopolska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426387.67,5809689.3]}}, {"type":"Feature", "id":1275,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1275","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nocny nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424536.85,5809708.76]}}, {"type":"Feature", "id":1870,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1870","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424536.85,5809708.76]}}, {"type":"Feature", "id":1869,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1869","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr ZERO72 Żeromskiego, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424536.85,5809708.76]}}, {"type":"Feature", "id":158,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"158","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nocny nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424512.19,5809734.02]}}, {"type":"Feature", "id":2161,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2161","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424512.19,5809734.02]}}, {"type":"Feature", "id":704,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"704","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr ZERO71 Żeromskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424512.19,5809734.02]}}, {"type":"Feature", "id":978,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"978","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nr ZERO01 Żeromskiego, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr ZERO01 Żeromskiego, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr ZERO01 Żeromskiego, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr ZERO01 Żeromskiego, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424630.12,5809771.05]}}, {"type":"Feature", "id":1654,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1654","DYMEK":"Strefa: A |Jeżycka, przystanek autobusowy nr JEZY01 Jeżycka, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425561.03,5809771.43]}}, {"type":"Feature", "id":2249,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2249","DYMEK":"Strefa: A |Jeżycka, przystanek autobusowy nocny nr JEZY01 Jeżycka, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr JEZY01 Jeżycka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425561.03,5809771.43]}}, {"type":"Feature", "id":1710,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1710","DYMEK":"Strefa: A |Jeżycka, przystanek autobusowy nocny nr JEZY02 Jeżycka, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr JEZY02 Jeżycka, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425622.47,5809807.62]}}, {"type":"Feature", "id":26,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"26","DYMEK":"Strefa: A |Jeżycka, przystanek autobusowy nr JEZY02 Jeżycka, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425622.47,5809807.62]}}, {"type":"Feature", "id":834,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"834","DYMEK":"Strefa: A |Żeromskiego, przystanek autobusowy nr ZERO02 Żeromskiego, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr ZERO02 Żeromskiego, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr ZERO02 Żeromskiego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek autobusowy nr ZERO02 Żeromskiego, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424610.16,5809829.41]}}, {"type":"Feature", "id":1653,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1653","DYMEK":"Strefa: A |Klin, przystanek autobusowy nocny nr KLIN02 Klin, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr KLIN02 Klin, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426103.15,5810025.05]}}, {"type":"Feature", "id":793,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"793","DYMEK":"Strefa: A |Klin, przystanek autobusowy nr KLIN02 Klin, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr KLIN02 Klin, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426103.15,5810025.05]}}, {"type":"Feature", "id":780,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"780","DYMEK":"Strefa: A |Klin, przystanek tramwajowy nr KLIN42 Klin, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr KLIN42 Klin, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426120.36,5810035.3]}}, {"type":"Feature", "id":264,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"264","DYMEK":"Strefa: A |Klin, przystanek tramwajowy nr KLIN41 Klin, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr KLIN41 Klin, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426125.05,5810047.93]}}, {"type":"Feature", "id":916,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"916","DYMEK":"Strefa: A |Klin, przystanek autobusowy nocny nr KLIN01 Klin, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr KLIN01 Klin, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426092.58,5810078.33]}}, {"type":"Feature", "id":2093,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2093","DYMEK":"Strefa: A |Klin, przystanek autobusowy nr KLIN01 Klin, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr KLIN01 Klin, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426092.58,5810078.33]}}, {"type":"Feature", "id":1432,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1432","DYMEK":"Strefa: A |Nad Wierzbakiem, przystanek autobusowy nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425757.8,5810272.79]}}, {"type":"Feature", "id":302,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"302","DYMEK":"Strefa: A |Nad Wierzbakiem, przystanek autobusowy nocny nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr NADW02 Nad Wierzbakiem, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425757.8,5810272.79]}}, {"type":"Feature", "id":2054,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2054","DYMEK":"Strefa: A |Nad Wierzbakiem, przystanek autobusowy nocny nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425739.75,5810279.02]}}, {"type":"Feature", "id":337,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"337","DYMEK":"Strefa: A |Nad Wierzbakiem, przystanek autobusowy nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr NADW01 Nad Wierzbakiem, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425739.75,5810279.02]}}, {"type":"Feature", "id":373,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"373","DYMEK":"Strefa: A |Nad Wierzbakiem, przystanek tramwajowy nr NADW42 Nad Wierzbakiem, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr NADW42 Nad Wierzbakiem, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425723.61,5810337.12]}}, {"type":"Feature", "id":20,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"20","DYMEK":"Strefa: A |Nad Wierzbakiem, przystanek tramwajowy nr NADW41 Nad Wierzbakiem, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr NADW41 Nad Wierzbakiem, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425719.77,5810349.51]}}, {"type":"Feature", "id":241,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"241","DYMEK":"Strefa: A |Niestachowska, przystanek autobusowy nr NIES01 Niestachowska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr NIES01 Niestachowska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr NIES01 Niestachowska, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr NIES01 Niestachowska, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424823.1,5810354.89]}}, {"type":"Feature", "id":1834,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1834","DYMEK":"Strefa: A |Niestachowska, przystanek autobusowy nr NIES02 Niestachowska, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr NIES02 Niestachowska, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika,
przystanek autobusowy nr NIES02 Niestachowska, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek autobusowy nr NIES02 Niestachowska, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424785.85,5810366.57]}}, {"type":"Feature", "id":1620,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1620","DYMEK":"Strefa: A |Kopciuszka, przystanek autobusowy nr KOPC02 Kopciuszka, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421015.6,5809442.51]}}, {"type":"Feature", "id":796,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"796","DYMEK":"Strefa: A |Złotowska, przystanek autobusowy nr ZLOT02 Złotowska, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420682.02,5809480.16]}}, {"type":"Feature", "id":81,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"81","DYMEK":"Strefa: A |Kopciuszka, przystanek autobusowy nr KOPC01 Kopciuszka, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420920.16,5809480.91]}}, {"type":"Feature", "id":2187,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2187","DYMEK":"Strefa: A |Złotowska, przystanek autobusowy nocny nr ZLOT01 Złotowska, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420557.89,5809521.2]}}, {"type":"Feature", "id":461,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"461","DYMEK":"Strefa: A |Złotowska, przystanek autobusowy nr ZLOT01 Złotowska, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr ZLOT01 Złotowska, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420557.89,5809521.2]}}, {"type":"Feature", "id":2019,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2019","DYMEK":"Strefa: A |Port Lotniczy Ławica, przystanek autobusowy nr PLL04 Port Lotniczy Ławica, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420216.75,5809521.45]}}, {"type":"Feature", "id":1621,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1621","DYMEK":"Strefa: A |Port Lotniczy Ławica, przystanek autobusowy nr PLL01 Port Lotniczy Ławica, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420129.19,5809556.72]}}, {"type":"Feature", "id":1646,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1646","DYMEK":"Strefa: A |Port Lotniczy Ławica, przystanek autobusowy nocny nr PLL21 Port Lotniczy Ławica, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420289.3,5809634.01]}}, {"type":"Feature", "id":1075,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1075","DYMEK":"Strefa: A |Port Lotniczy Ławica, przystanek autobusowy nr PLL21 Port Lotniczy Ławica, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420289.3,5809634.01]}}, {"type":"Feature", "id":1389,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1389","DYMEK":"Strefa: A |Port Lotniczy Ławica, przystanek autobusowy nr PLL02 Port Lotniczy Ławica, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420289.3,5809634.01]}}, {"type":"Feature", "id":1658,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1658","DYMEK":"Strefa: A |Port Lotniczy Ławica, przystanek autobusowy nocny nr PLL02 Port Lotniczy Ławica, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420289.3,5809634.01]}}, {"type":"Feature", "id":722,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"722","DYMEK":"Strefa: A |Pilotów, przystanek autobusowy nocny nr PILO02 Pilotów, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PILO02 Pilotów, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422198.99,5811028.89]}}, {"type":"Feature", "id":2169,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2169","DYMEK":"Strefa: A |Pilotów, przystanek autobusowy nr PILO02 Pilotów, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr PILO02 Pilotów, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr PILO02 Pilotów, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422198.99,5811028.89]}}, {"type":"Feature", "id":446,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"446","DYMEK":"Strefa: A |Pilotów, przystanek autobusowy podmiejski nr PILO02 Pilotów, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422198.99,5811028.89]}}, {"type":"Feature", "id":481,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"481","DYMEK":"Strefa: A |Pilotów, przystanek autobusowy podmiejski nr PILO01 Pilotów, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422087.37,5811106.28]}}, {"type":"Feature", "id":1026,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1026","DYMEK":"Strefa: A |Pilotów, przystanek autobusowy nr PILO01 Pilotów, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr PILO01 Pilotów, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr PILO01 Pilotów, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr PILO01 Pilotów, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422087.37,5811106.28]}}, {"type":"Feature", "id":1915,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1915","DYMEK":"Strefa: A |Pilotów, przystanek autobusowy nocny nr PILO01 Pilotów, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr PILO01 Pilotów, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422087.37,5811106.28]}}, {"type":"Feature", "id":2275,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2275","DYMEK":"Strefa: A |Tatrzańska, przystanek autobusowy podmiejski nr TATR02 Tatrzańska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421689.64,5811258.38]}}, {"type":"Feature", "id":1112,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1112","DYMEK":"Strefa: A |Tatrzańska, przystanek autobusowy nr TATR02 Tatrzańska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr TATR02 Tatrzańska, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr TATR02 Tatrzańska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421689.64,5811258.38]}}, {"type":"Feature", "id":1682,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1682","DYMEK":"Strefa: A |Tatrzańska, przystanek autobusowy nocny nr TATR02 Tatrzańska, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr TATR02 Tatrzańska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421689.64,5811258.38]}}, {"type":"Feature", "id":80,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"80","DYMEK":"Strefa: A |Tatrzańska, przystanek autobusowy podmiejski nr TATR01 Tatrzańska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421632.49,5811315.9]}}, {"type":"Feature", "id":79,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"79","DYMEK":"Strefa: A |Tatrzańska, przystanek autobusowy nocny nr TATR01 Tatrzańska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr TATR01 Tatrzańska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421632.49,5811315.9]}}, {"type":"Feature", "id":2088,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2088","DYMEK":"Strefa: A |Tatrzańska, przystanek autobusowy nr TATR01 Tatrzańska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr TATR01 Tatrzańska, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr TATR01 Tatrzańska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr TATR01 Tatrzańska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421632.49,5811315.9]}}, {"type":"Feature", "id":2100,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2100","DYMEK":"Strefa: A |Smochowice, przystanek autobusowy nocny nr SMOC02 Smochowice, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SMOC02 Smochowice, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420586.86,5811492.62]}}, {"type":"Feature", "id":2101,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2101","DYMEK":"Strefa: A |Smochowice, przystanek autobusowy nr SMOC02 Smochowice, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr SMOC02 Smochowice, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr SMOC02 Smochowice, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420586.86,5811492.62]}}, {"type":"Feature", "id":1783,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1783","DYMEK":"Strefa: A |Smochowice, przystanek autobusowy podmiejski nr SMOC02 Smochowice, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420586.86,5811492.62]}}, {"type":"Feature", "id":1579,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1579","DYMEK":"Strefa: A |Kołobrzeska, przystanek autobusowy nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 156, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 161, kurs Krzyżowniki - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 186, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421006.92,5811496.86]}}, {"type":"Feature", "id":162,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"162","DYMEK":"Strefa: A |Kołobrzeska, przystanek autobusowy nocny nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421006.92,5811496.86]}}, {"type":"Feature", "id":1580,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1580","DYMEK":"Strefa: A |Kołobrzeska, przystanek autobusowy podmiejski nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421006.92,5811496.86]}}, {"type":"Feature", "id":1571,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1571","DYMEK":"Strefa: A |Kołobrzeska, przystanek autobusowy nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421000.7,5811546.83]}}, {"type":"Feature", "id":2168,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2168","DYMEK":"Strefa: A |Kołobrzeska, przystanek autobusowy podmiejski nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421000.7,5811546.83]}}, {"type":"Feature", "id":1868,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1868","DYMEK":"Strefa: A |Kołobrzeska, przystanek autobusowy nocny nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421000.7,5811546.83]}}, {"type":"Feature", "id":1519,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1519","DYMEK":"Strefa: A |Leśnowolska, przystanek autobusowy nocny nr LEKA02 Leśnowolska, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr LEKA02 Leśnowolska, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419905.91,5811574.81]}}, {"type":"Feature", "id":211,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"211","DYMEK":"Strefa: A |Urząd Wojewódzki, przystanek autobusowy nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426450.04,5809190.04]}}, {"type":"Feature", "id":1932,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1932","DYMEK":"Strefa: A |Urząd Wojewódzki, przystanek autobusowy nocny nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nocny nr URWO01 Urząd Wojewódzki, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426450.04,5809190.04]}}, {"type":"Feature", "id":1532,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1532","DYMEK":"Strefa: A |Fredry, przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr FRRY41 Fredry, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426452.78,5808987.11]}}, {"type":"Feature", "id":1251,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1251","DYMEK":"Strefa: A |Fredry, przystanek tramwajowy nocny nr FRRY41 Fredry, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr FRRY41 Fredry, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426452.78,5808987.11]}}, {"type":"Feature", "id":137,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"137","DYMEK":"Strefa: A |Nowowiejskiego, przystanek autobusowy nr NOGO01 Nowowiejskiego, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426496.66,5809644.74]}}, {"type":"Feature", "id":1836,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1836","DYMEK":"Strefa: A |Nowowiejskiego, przystanek autobusowy nr NOGO02 Nowowiejskiego, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426499.62,5809603.16]}}, {"type":"Feature", "id":2222,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2222","DYMEK":"Strefa: A |Urbanowska, przystanek autobusowy nr URBA02 Urbanowska, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr URBA02 Urbanowska, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr URBA02 Urbanowska, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426512.62,5810374.5]}}, {"type":"Feature", "id":2223,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2223","DYMEK":"Strefa: A |Urbanowska, przystanek autobusowy nocny nr URBA02 Urbanowska, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr URBA02 Urbanowska, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426512.62,5810374.5]}}, {"type":"Feature", "id":134,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"134","DYMEK":"Strefa: A |Libelta, przystanek autobusowy nr LIBE02 Libelta, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr LIBE02 Libelta, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr LIBE02 Libelta, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr LIBE02 Libelta, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr LIBE02 Libelta, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426535.55,5809413.37]}}, {"type":"Feature", "id":684,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"684","DYMEK":"Strefa: A |Libelta, przystanek autobusowy nocny nr LIBE02 Libelta, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr LIBE02 Libelta, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr LIBE02 Libelta, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr LIBE02 Libelta, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr LIBE02 Libelta, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426535.55,5809413.37]}}, {"type":"Feature", "id":1420,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1420","DYMEK":"Strefa: A |Przepadek, przystanek autobusowy nocny nr PRNZ02 Przepadek, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426645.54,5810160.33]}}, {"type":"Feature", "id":409,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"409","DYMEK":"Strefa: A |Armii Poznań, przystanek autobusowy nocny nr ARPO01 Armii Poznań, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj),
przystanek autobusowy nocny nr ARPO01 Armii Poznań, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426731.63,5810329.76]}}, {"type":"Feature", "id":2142,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2142","DYMEK":"Strefa: A |Armii Poznań, przystanek autobusowy nr ARPO01 Armii Poznań, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr ARPO01 Armii Poznań, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr ARPO01 Armii Poznań, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426731.63,5810329.76]}}, {"type":"Feature", "id":294,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"294","DYMEK":"Strefa: A |Przepadek, przystanek autobusowy nocny nr PRNZ04 Przepadek, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426754.09,5810065.46]}}, {"type":"Feature", "id":1706,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1706","DYMEK":"Strefa: A |Przepadek, przystanek autobusowy nr PRNZ04 Przepadek, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr PRNZ04 Przepadek, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr PRNZ04 Przepadek, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426754.09,5810065.46]}}, {"type":"Feature", "id":1652,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1652","DYMEK":"Strefa: A |Armii Poznań, przystanek tramwajowy nr ARPO42 Armii Poznań, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ARPO42 Armii Poznań, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ARPO42 Armii Poznań, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ARPO42 Armii Poznań, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ARPO42 Armii Poznań, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr ARPO42 Armii Poznań, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426772.04,5810325.42]}}, {"type":"Feature", "id":2135,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2135","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Ratajskiego, przystanek tramwajowy nr PLRA42 Pl. Ratajskiego, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PLRA42 Pl. Ratajskiego, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PLRA42 Pl. Ratajskiego, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PLRA42 Pl. Ratajskiego, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PLRA42 Pl. Ratajskiego, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PLRA42 Pl. Ratajskiego, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426780.35,5809017.66]}}, {"type":"Feature", "id":392,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"392","DYMEK":"Strefa: A |Armii Poznań, przystanek tramwajowy nr ARPO41 Armii Poznań, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ARPO41 Armii Poznań, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ARPO41 Armii Poznań, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ARPO41 Armii Poznań, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ARPO41 Armii Poznań, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ARPO41 Armii Poznań, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426781.62,5810322.29]}}, {"type":"Feature", "id":1263,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1263","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Ratajskiego, przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLRA41 Pl. Ratajskiego, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426799.1,5809015.5]}}, {"type":"Feature", "id":915,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"915","DYMEK":"Strefa: A |Urząd Marszałkowski, przystanek autobusowy nr URMA02 Urząd Marszałkowski, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr URMA02 Urząd Marszałkowski, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr URMA02 Urząd Marszałkowski, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426951.65,5809672.1]}}, {"type":"Feature", "id":1499,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1499","DYMEK":"Strefa: A |Urząd Marszałkowski, przystanek autobusowy nocny nr URMA02 Urząd Marszałkowski, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426951.65,5809672.1]}}, {"type":"Feature", "id":910,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"910","DYMEK":"Strefa: A |Żniwna, przystanek tramwajowy nr ZNIW71 Żniwna, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ZNIW71 Żniwna, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ZNIW71 Żniwna, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ZNIW71 Żniwna, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ZNIW71 Żniwna, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ZNIW71 Żniwna, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426967.82,5810656.47]}}, {"type":"Feature", "id":693,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"693","DYMEK":"Strefa: A |Urząd Marszałkowski, przystanek autobusowy nr URMA01 Urząd Marszałkowski, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr URMA01 Urząd Marszałkowski, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr URMA01 Urząd Marszałkowski, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426984.99,5809647.02]}}, {"type":"Feature", "id":1835,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1835","DYMEK":"Strefa: A |Urząd Marszałkowski, przystanek autobusowy nocny nr URMA01 Urząd Marszałkowski, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426984.99,5809647.02]}}, {"type":"Feature", "id":1771,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1771","DYMEK":"Strefa: A |Żniwna, przystanek tramwajowy nr ZNIW42 Żniwna, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZNIW42 Żniwna, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ZNIW42 Żniwna, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ZNIW42 Żniwna, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ZNIW42 Żniwna, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr ZNIW42 Żniwna, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427000.62,5810697.95]}}, {"type":"Feature", "id":1759,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1759","DYMEK":"Strefa: A |Solna, przystanek autobusowy nocny nr SOLN01 Solna, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr SOLN01 Solna, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr SOLN01 Solna, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427105.77,5809245.51]}}, {"type":"Feature", "id":1488,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1488","DYMEK":"Strefa: A |Solna, przystanek autobusowy nr SOLN01 Solna, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr SOLN01 Solna, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr SOLN01 Solna, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427105.77,5809245.51]}}, {"type":"Feature", "id":2147,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2147","DYMEK":"Strefa: A |Solna, przystanek autobusowy nocny nr SOLN02 Solna, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr SOLN02 Solna, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr SOLN02 Solna, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr SOLN02 Solna, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427124.81,5809279.69]}}, {"type":"Feature", "id":1550,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1550","DYMEK":"Strefa: A |Solna, przystanek autobusowy nr SOLN02 Solna, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr SOLN02 Solna, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr SOLN02 Solna, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427124.81,5809279.69]}}, {"type":"Feature", "id":719,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"719","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Wielkopolski, przystanek tramwajowy nr PLWI42 Pl. Wielkopolski, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PLWI42 Pl. Wielkopolski, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PLWI42 Pl. Wielkopolski, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PLWI42 Pl. Wielkopolski, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PLWI42 Pl. Wielkopolski, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PLWI42 Pl. Wielkopolski, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427251.27,5809094.65]}}, {"type":"Feature", "id":1537,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1537","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Wielkopolski, przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLWI41 Pl. Wielkopolski, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427264.28,5809090.31]}}, {"type":"Feature", "id":2277,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2277","DYMEK":"Strefa: A |Pasieka, przystanek tramwajowy nr PASI41 Pasieka, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PASI41 Pasieka, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PASI41 Pasieka, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PASI41 Pasieka, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PASI41 Pasieka, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PASI41 Pasieka, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427301.91,5810852.15]}}, {"type":"Feature", "id":933,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"933","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427666.65,5809199.24]}}, {"type":"Feature", "id":386,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"386","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nocny nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr MAGA04 Małe Garbary, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427666.65,5809199.24]}}, {"type":"Feature", "id":639,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"639","DYMEK":"Strefa: A |Termalna, przystanek autobusowy nocny nr TERM02 Termalna, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr TERM02 Termalna, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430126.14,5808953.63]}}, {"type":"Feature", "id":1689,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1689","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW02 Główna, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW02 Główna, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430220.22,5810356.92]}}, {"type":"Feature", "id":1413,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1413","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy nr GLOW02 Główna, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr GLOW02 Główna, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr GLOW02 Główna, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430220.22,5810356.92]}}, {"type":"Feature", "id":823,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"823","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy nocny nr GLOW02 Główna, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr GLOW02 Główna, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430220.22,5810356.92]}}, {"type":"Feature", "id":37,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"37","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW01 Główna, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW01 Główna, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430376.13,5810433.12]}}, {"type":"Feature", "id":608,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"608","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy nr GLOW01 Główna, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430376.13,5810433.12]}}, {"type":"Feature", "id":1163,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1163","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy nocny nr GLOW01 Główna, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr GLOW01 Główna, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430376.13,5810433.12]}}, {"type":"Feature", "id":2126,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2126","DYMEK":"Strefa: A |Główna, przystanek autobusowy nr GLOW03 Główna, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr GLOW03 Główna, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430394.3,5810380.12]}}, {"type":"Feature", "id":1013,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1013","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy podmiejski nr BALA03 Bałtycka, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430451.27,5810856.94]}}, {"type":"Feature", "id":174,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"174","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy nr BALA03 Bałtycka, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430451.27,5810856.94]}}, {"type":"Feature", "id":1264,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1264","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy nocny nr BALA02 Bałtycka, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr BALA02 Bałtycka, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430472.69,5810728.79]}}, {"type":"Feature", "id":143,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"143","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy podmiejski nr BALA02 Bałtycka, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA02 Bałtycka, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430472.69,5810728.79]}}, {"type":"Feature", "id":1853,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1853","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy nr BALA02 Bałtycka, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430472.69,5810728.79]}}, {"type":"Feature", "id":398,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"398","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy podmiejski nr BALA01 Bałtycka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA01 Bałtycka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA01 Bałtycka, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430526.19,5810875.91]}}, {"type":"Feature", "id":1246,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1246","DYMEK":"Strefa: A |Bałtycka, przystanek autobusowy nocny nr BALA01 Bałtycka, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr BALA01 Bałtycka, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430526.19,5810875.91]}}, {"type":"Feature", "id":1815,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1815","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska I, przystanek autobusowy nocny nr GDI02 Gdyńska I, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr GDI02 Gdyńska I, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430611.02,5811533.34]}}, {"type":"Feature", "id":1816,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1816","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska I, przystanek autobusowy podmiejski nr GDI02 Gdyńska I, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI02 Gdyńska I, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI02 Gdyńska I, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430611.02,5811533.34]}}, {"type":"Feature", "id":1079,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1079","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska I, przystanek autobusowy podmiejski nr GDI01 Gdyńska I, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI01 Gdyńska I, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI01 Gdyńska I, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430635.31,5811592.69]}}, {"type":"Feature", "id":233,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"233","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska I, przystanek autobusowy nocny nr GDI01 Gdyńska I, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr GDI01 Gdyńska I, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430635.31,5811592.69]}}, {"type":"Feature", "id":1247,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1247","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska II, przystanek autobusowy nocny nr GDII02 Gdyńska II, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr GDII02 Gdyńska II, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430660.61,5811834.79]}}, {"type":"Feature", "id":1526,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1526","DYMEK":"Strefa: A |Gdyńska II, przystanek autobusowy podmiejski nr GDII02 Gdyńska II, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII02 Gdyńska II, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII02 Gdyńska II, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430660.61,5811834.79]}}, {"type":"Feature", "id":2267,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2267","DYMEK":"Strefa: A |Krańcowa, przystanek tramwajowy nr KRAN42 Krańcowa, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr KRAN42 Krańcowa, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KRAN42 Krańcowa, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KRAN42 Krańcowa, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430666.79,5808942.34]}}, {"type":"Feature", "id":1983,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1983","DYMEK":"Strefa: A |Krańcowa, przystanek tramwajowy nr KRAN41 Krańcowa, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KRAN41 Krańcowa, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KRAN41 Krańcowa, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KRAN41 Krańcowa, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KRAN41 Krańcowa, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430680.18,5808930.19]}}, {"type":"Feature", "id":2127,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2127","DYMEK":"Strefa: A |Urwista, przystanek autobusowy nr URWI01 Urwista, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr URWI01 Urwista, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430832.33,5810456.37]}}, {"type":"Feature", "id":967,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"967","DYMEK":"Strefa: A |Urwista, przystanek autobusowy nr URWI02 Urwista, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr URWI02 Urwista, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430910.97,5810483.08]}}, {"type":"Feature", "id":1956,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1956","DYMEK":"Strefa: A |Łomżyńska, przystanek autobusowy nocny nr LOMZ01 Łomżyńska, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr LOMZ01 Łomżyńska, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430919.9,5808956.28]}}, {"type":"Feature", "id":2232,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2232","DYMEK":"Strefa: A |Łomżyńska, przystanek autobusowy nocny nr LOMZ02 Łomżyńska, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr LOMZ02 Łomżyńska, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430947.74,5808988.2]}}, {"type":"Feature", "id":849,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"849","DYMEK":"Strefa: A |Łomżyńska, przystanek tramwajowy nr LOMZ42 Łomżyńska, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr LOMZ42 Łomżyńska, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr LOMZ42 Łomżyńska, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr LOMZ42 Łomżyńska, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430949.45,5808960.99]}}, {"type":"Feature", "id":1276,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1276","DYMEK":"Strefa: A |Łomżyńska, przystanek tramwajowy nr LOMZ41 Łomżyńska, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr LOMZ41 Łomżyńska, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr LOMZ41 Łomżyńska, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr LOMZ41 Łomżyńska, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr LOMZ41 Łomżyńska, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430959.33,5808946.9]}}, {"type":"Feature", "id":175,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"175","DYMEK":"Strefa: A |Gnieźnieńska, przystanek autobusowy nr GNIE01 Gnieźnieńska, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr GNIE01 Gnieźnieńska, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431195.09,5810521.94]}}, {"type":"Feature", "id":1402,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1402","DYMEK":"Strefa: A |Gnieźnieńska, przystanek autobusowy nr GNIE02 Gnieźnieńska, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr GNIE02 Gnieźnieńska, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431329.72,5810589.64]}}, {"type":"Feature", "id":1394,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1394","DYMEK":"Strefa: A |Mogileńska, przystanek tramwajowy nr MOGI42 Mogileńska, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MOGI42 Mogileńska, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MOGI42 Mogileńska, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MOGI42 Mogileńska, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431435.21,5808969.07]}}, {"type":"Feature", "id":532,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"532","DYMEK":"Strefa: A |Mogileńska, przystanek tramwajowy nr MOGI41 Mogileńska, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MOGI41 Mogileńska, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MOGI41 Mogileńska, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MOGI41 Mogileńska, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MOGI41 Mogileńska, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431452.3,5808969.83]}}, {"type":"Feature", "id":4,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"4","DYMEK":"Strefa: A |Mogileńska, przystanek autobusowy nocny nr MOGI02 Mogileńska, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MOGI02 Mogileńska, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MOGI02 Mogileńska, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr MOGI02 Mogileńska, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr MOGI02 Mogileńska, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431455.94,5808965.15]}}, {"type":"Feature", "id":821,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"821","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek tramwajowy nr MAGA42 Małe Garbary, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MAGA42 Małe Garbary, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MAGA42 Małe Garbary, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr MAGA42 Małe Garbary, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr MAGA42 Małe Garbary, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MAGA42 Małe Garbary, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427687.88,5809147.9]}}, {"type":"Feature", "id":1288,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1288","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MAGA41 Małe Garbary, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427704,5809132.06]}}, {"type":"Feature", "id":2192,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2192","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nr MAGA02 Małe Garbary, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr MAGA02 Małe Garbary, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr MAGA02 Małe Garbary, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427745.64,5809098.69]}}, {"type":"Feature", "id":1700,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1700","DYMEK":"Strefa: A |Wielka, przystanek autobusowy nr WIEL01 Wielka, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr WIEL01 Wielka, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary,
przystanek autobusowy nr WIEL01 Wielka, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427758.36,5808918.57]}}, {"type":"Feature", "id":2022,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2022","DYMEK":"Strefa: A |Grochowe Łąki, przystanek autobusowy podmiejski nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427794.66,5809382.99]}}, {"type":"Feature", "id":2021,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2021","DYMEK":"Strefa: A |Grochowe Łąki, przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427794.66,5809382.99]}}, {"type":"Feature", "id":1429,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1429","DYMEK":"Strefa: A |Grochowe Łąki, przystanek autobusowy nocny nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427794.66,5809382.99]}}, {"type":"Feature", "id":1317,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1317","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy podmiejski nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427800.28,5809240.36]}}, {"type":"Feature", "id":1016,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1016","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nocny nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427800.28,5809240.36]}}, {"type":"Feature", "id":1901,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1901","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary,
przystanek autobusowy nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427800.28,5809240.36]}}, {"type":"Feature", "id":216,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"216","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy nr GABA03 Garbary, na linii 160, kurs Strzeszyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr GABA03 Garbary, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr GABA03 Garbary, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427826.54,5809799.55]}}, {"type":"Feature", "id":1673,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1673","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy nr GABA04 Garbary, na linii 160, kurs Garbary - Strzeszyn,
przystanek autobusowy nr GABA04 Garbary, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GABA04 Garbary, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427826.54,5809799.55]}}, {"type":"Feature", "id":656,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"656","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nr MAGA03 Małe Garbary, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427833.47,5809117.23]}}, {"type":"Feature", "id":1206,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1206","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy nocny nr MAGA03 Małe Garbary, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr MAGA03 Małe Garbary, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427833.47,5809117.23]}}, {"type":"Feature", "id":657,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"657","DYMEK":"Strefa: A |Małe Garbary, przystanek autobusowy podmiejski nr MAGA03 Małe Garbary, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427833.47,5809117.23]}}, {"type":"Feature", "id":215,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"215","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy nr GABA02 Garbary, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr GABA02 Garbary, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr GABA02 Garbary, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr GABA02 Garbary, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427847.69,5809796.24]}}, {"type":"Feature", "id":1642,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1642","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy nocny nr GABA02 Garbary, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr GABA02 Garbary, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427847.69,5809796.24]}}, {"type":"Feature", "id":1641,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1641","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy podmiejski nr GABA02 Garbary, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427847.69,5809796.24]}}, {"type":"Feature", "id":104,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"104","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy nr GABA01 Garbary, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr GABA01 Garbary, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr GABA01 Garbary, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr GABA01 Garbary, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427909.31,5809879.17]}}, {"type":"Feature", "id":1517,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1517","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy podmiejski nr GABA01 Garbary, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427909.31,5809879.17]}}, {"type":"Feature", "id":674,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"674","DYMEK":"Strefa: A |Garbary, przystanek autobusowy nocny nr GABA01 Garbary, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427909.31,5809879.17]}}, {"type":"Feature", "id":1633,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1633","DYMEK":"Strefa: A |Przełajowa, przystanek tramwajowy nr PZEL42 Przełajowa, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PZEL42 Przełajowa, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428215.78,5810729.58]}}, {"type":"Feature", "id":1907,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1907","DYMEK":"Strefa: A |Przełajowa, przystanek tramwajowy nr PZEL41 Przełajowa, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PZEL41 Przełajowa, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428235.44,5810741.87]}}, {"type":"Feature", "id":1515,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1515","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek tramwajowy nr KATE42 Katedra, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KATE42 Katedra, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KATE42 Katedra, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KATE42 Katedra, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KATE42 Katedra, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KATE42 Katedra, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428360.24,5809050.06]}}, {"type":"Feature", "id":1944,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1944","DYMEK":"Strefa: A |Winogrady, przystanek autobusowy nocny nr WIGR02 Winogrady, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr WIGR02 Winogrady, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428367.07,5810377.5]}}, {"type":"Feature", "id":770,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"770","DYMEK":"Strefa: A |Winogrady, przystanek autobusowy nr WIGR02 Winogrady, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr WIGR02 Winogrady, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr WIGR02 Winogrady, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr WIGR02 Winogrady, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428367.07,5810377.5]}}, {"type":"Feature", "id":500,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"500","DYMEK":"Strefa: A |Winogrady, przystanek autobusowy podmiejski nr WIGR02 Winogrady, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428367.07,5810377.5]}}, {"type":"Feature", "id":1554,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1554","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KATE41 Katedra, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428372.65,5809042.19]}}, {"type":"Feature", "id":1728,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1728","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek autobusowy nr KATE02 Katedra, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428409.59,5809068.85]}}, {"type":"Feature", "id":1162,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1162","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek autobusowy podmiejski nr KATE02 Katedra, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428409.59,5809068.85]}}, {"type":"Feature", "id":1161,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1161","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek autobusowy nocny nr KATE02 Katedra, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr KATE02 Katedra, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428409.59,5809068.85]}}, {"type":"Feature", "id":1401,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1401","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek autobusowy nocny nr KATE01 Katedra, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr KATE01 Katedra, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428426.06,5809039.91]}}, {"type":"Feature", "id":1677,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1677","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek autobusowy nr KATE01 Katedra, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428426.06,5809039.91]}}, {"type":"Feature", "id":2270,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2270","DYMEK":"Strefa: A |Katedra, przystanek autobusowy podmiejski nr KATE01 Katedra, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428426.06,5809039.91]}}, {"type":"Feature", "id":5,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"5","DYMEK":"Strefa: A |Mogileńska, przystanek autobusowy nr MOGI02 Mogileńska, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr MOGI02 Mogileńska, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431455.94,5808965.15]}}, {"type":"Feature", "id":1164,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1164","DYMEK":"Strefa: A |Gnieźnieńska Cmentarz, przystanek autobusowy nr CMEN01 Gnieźnieńska Cmentarz, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr CMEN01 Gnieźnieńska Cmentarz, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431561.66,5810684.52]}}, {"type":"Feature", "id":321,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"321","DYMEK":"Strefa: A |Pusta, przystanek autobusowy nr PUST01 Pusta, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431607.29,5808984.11]}}, {"type":"Feature", "id":865,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"865","DYMEK":"Strefa: A |Pusta, przystanek autobusowy nocny nr PUST01 Pusta, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr PUST01 Pusta, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431607.29,5808984.11]}}, {"type":"Feature", "id":1200,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1200","DYMEK":"Strefa: A |Gnieźnieńska Cmentarz, przystanek autobusowy nr CMEN02 Gnieźnieńska Cmentarz, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr CMEN02 Gnieźnieńska Cmentarz, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431617.81,5810727.61]}}, {"type":"Feature", "id":2133,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2133","DYMEK":"Strefa: A |Pusta, przystanek tramwajowy nr PUST42 Pusta, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PUST42 Pusta, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PUST42 Pusta, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PUST42 Pusta, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431633.18,5808986.53]}}, {"type":"Feature", "id":159,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"159","DYMEK":"Strefa: A |Pusta, przystanek tramwajowy nr PUST41 Pusta, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PUST41 Pusta, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PUST41 Pusta, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PUST41 Pusta, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PUST41 Pusta, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431654.37,5808974.68]}}, {"type":"Feature", "id":1978,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1978","DYMEK":"Strefa: A |Pusta, przystanek autobusowy nocny nr PUST02 Pusta, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr PUST02 Pusta, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431672.7,5809020.4]}}, {"type":"Feature", "id":812,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"812","DYMEK":"Strefa: A |Pusta, przystanek autobusowy nr PUST02 Pusta, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431672.7,5809020.4]}}, {"type":"Feature", "id":2136,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2136","DYMEK":"Strefa: A |Gnieźnieńska I, przystanek autobusowy nr GNNZ02 Gnieźnieńska I, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr GNNZ02 Gnieźnieńska I, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432122.17,5810985.33]}}, {"type":"Feature", "id":254,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"254","DYMEK":"Strefa: A |Miłostowo, przystanek tramwajowy nr MILO42 Miłostowo, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MILO42 Miłostowo, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MILO42 Miłostowo, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MILO42 Miłostowo, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432130.09,5809007.8]}}, {"type":"Feature", "id":1614,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1614","DYMEK":"Strefa: A |Janikowska , przystanek autobusowy nr JANZ02 Janikowska , na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr JANZ02 Janikowska , na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432130.97,5811401.35]}}, {"type":"Feature", "id":480,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"480","DYMEK":"Strefa: A |Gnieźnieńska I, przystanek autobusowy nr GNNZ01 Gnieźnieńska I, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr GNNZ01 Gnieźnieńska I, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432133.66,5810977.76]}}, {"type":"Feature", "id":597,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"597","DYMEK":"Strefa: A |Miłostowo, przystanek tramwajowy nr MILO41 Miłostowo, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MILO41 Miłostowo, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MILO41 Miłostowo, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MILO41 Miłostowo, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MILO41 Miłostowo, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432154.1,5808941.87]}}, {"type":"Feature", "id":401,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"401","DYMEK":"Strefa: A |Janikowska , przystanek autobusowy nr JANZ01 Janikowska , na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr JANZ01 Janikowska , na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432176.34,5811447.35]}}, {"type":"Feature", "id":2239,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2239","DYMEK":"Strefa: A |Miłostowo, przystanek autobusowy nr MILO02 Miłostowo, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432246.98,5809042.82]}}, {"type":"Feature", "id":2240,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2240","DYMEK":"Strefa: A |Miłostowo, przystanek autobusowy nocny nr MILO02 Miłostowo, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MILO02 Miłostowo, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432246.98,5809042.82]}}, {"type":"Feature", "id":1744,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1744","DYMEK":"Strefa: A |Miłostowo, przystanek autobusowy nocny nr MILO01 Miłostowo, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr MILO01 Miłostowo, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432254.13,5809011.65]}}, {"type":"Feature", "id":625,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"625","DYMEK":"Strefa: A |Miłostowo, przystanek autobusowy nr MILO01 Miłostowo, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432254.13,5809011.65]}}, {"type":"Feature", "id":1793,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1793","DYMEK":"Strefa: A |Prząśniczki, przystanek autobusowy nr PRZA02 Prząśniczki, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr PRZA02 Prząśniczki, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432551.47,5811634.88]}}, {"type":"Feature", "id":1063,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1063","DYMEK":"Strefa: A |Prząśniczki, przystanek autobusowy nr PRZA01 Prząśniczki, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr PRZA01 Prząśniczki, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432580.74,5811633.73]}}, {"type":"Feature", "id":1498,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1498","DYMEK":"Strefa: A |Bogucin Bałtycka, przystanek autobusowy nr BOBA02 Bogucin Bałtycka, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr BOBA02 Bogucin Bałtycka, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432605.36,5811190.61]}}, {"type":"Feature", "id":2023,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2023","DYMEK":"Strefa: A |Bożeny, przystanek autobusowy nr BONY01 Bożeny, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433051.91,5809047.02]}}, {"type":"Feature", "id":299,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"299","DYMEK":"Strefa: A |Bożeny, przystanek autobusowy nocny nr BONY01 Bożeny, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr BONY01 Bożeny, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433051.91,5809047.02]}}, {"type":"Feature", "id":2271,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2271","DYMEK":"Strefa: A |Antoninek Stacja, przystanek autobusowy nocny nr ANST01 Antoninek Stacja, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433917.93,5808909.8]}}, {"type":"Feature", "id":813,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"813","DYMEK":"Strefa: A |Antoninek Stacja, przystanek autobusowy nr ANST01 Antoninek Stacja, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433917.93,5808909.8]}}, {"type":"Feature", "id":192,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"192","DYMEK":"Strefa: A |Antoninek Stacja, przystanek autobusowy nr ANST02 Antoninek Stacja, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433957.16,5808930.83]}}, {"type":"Feature", "id":1912,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1912","DYMEK":"Strefa: A |Antoninek Stacja, przystanek autobusowy nocny nr ANST02 Antoninek Stacja, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433957.16,5808930.83]}}, {"type":"Feature", "id":2173,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2173","DYMEK":"Strefa: A |Sarnia, przystanek autobusowy nr SARN02 Sarnia, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434941.47,5808957.91]}}, {"type":"Feature", "id":1007,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1007","DYMEK":"Strefa: A |Sarnia, przystanek autobusowy nocny nr SARN02 Sarnia, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434941.47,5808957.91]}}, {"type":"Feature", "id":300,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"300","DYMEK":"Strefa: A |Zieliniec, przystanek autobusowy nr ZIEL01 Zieliniec, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ZIEL01 Zieliniec, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6435028.66,5809527.55]}}, {"type":"Feature", "id":1431,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1431","DYMEK":"Strefa: A |Zieliniec, przystanek autobusowy nocny nr ZIEL01 Zieliniec, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr ZIEL01 Zieliniec, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6435028.66,5809527.55]}}, {"type":"Feature", "id":48,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"48","DYMEK":"Strefa: A |Ognik, przystanek autobusowy nocny nr OGNI02 Ognik, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422946.78,5808867.57]}}, {"type":"Feature", "id":47,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"47","DYMEK":"Strefa: A |Ognik, przystanek autobusowy nr OGNI02 Ognik, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr OGNI02 Ognik, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OGNI02 Ognik, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422946.78,5808867.57]}}, {"type":"Feature", "id":201,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"201","DYMEK":"Strefa: A |Brzask, przystanek autobusowy nocny nr BRZA01 Brzask, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr BRZA01 Brzask, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423481.45,5808905.75]}}, {"type":"Feature", "id":496,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"496","DYMEK":"Strefa: A |Brzask, przystanek autobusowy nr BRZA01 Brzask, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr BRZA01 Brzask, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423481.45,5808905.75]}}, {"type":"Feature", "id":1141,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1141","DYMEK":"Strefa: A |Grodziska, przystanek autobusowy nr GROD01 Grodziska, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr GROD01 Grodziska, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr GROD01 Grodziska, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GROD01 Grodziska, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424190.7,5809109.63]}}, {"type":"Feature", "id":306,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"306","DYMEK":"Strefa: A |Grodziska, przystanek autobusowy nocny nr GROD01 Grodziska, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr GROD01 Grodziska, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424190.7,5809109.63]}}, {"type":"Feature", "id":1923,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1923","DYMEK":"Strefa: A |Grodziska, przystanek autobusowy nocny nr GROD02 Grodziska, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr GROD02 Grodziska, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424078.88,5809116.91]}}, {"type":"Feature", "id":1924,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1924","DYMEK":"Strefa: A |Grodziska, przystanek autobusowy nr GROD02 Grodziska, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr GROD02 Grodziska, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr GROD02 Grodziska, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr GROD02 Grodziska, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424078.88,5809116.91]}}, {"type":"Feature", "id":488,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"488","DYMEK":"Strefa: A |Jasna, przystanek autobusowy nr JASN03 Jasna, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422706.1,5809197.84]}}, {"type":"Feature", "id":1962,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1962","DYMEK":"Strefa: A |Szpitalna, przystanek autobusowy nocny nr SZPI03 Szpitalna, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr SZPI03 Szpitalna, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423817.35,5809199.54]}}, {"type":"Feature", "id":1961,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1961","DYMEK":"Strefa: A |Szpitalna, przystanek autobusowy nr SZPI03 Szpitalna, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr SZPI03 Szpitalna, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr SZPI03 Szpitalna, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SZPI03 Szpitalna, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423817.35,5809199.54]}}, {"type":"Feature", "id":1003,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1003","DYMEK":"Strefa: A |Szpitalna, przystanek autobusowy nr SZPI04 Szpitalna, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr SZPI04 Szpitalna, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr SZPI04 Szpitalna, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr SZPI04 Szpitalna, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423638.25,5809227.33]}}, {"type":"Feature", "id":163,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"163","DYMEK":"Strefa: A |Szpitalna, przystanek autobusowy nocny nr SZPI04 Szpitalna, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SZPI04 Szpitalna, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423638.25,5809227.33]}}, {"type":"Feature", "id":487,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"487","DYMEK":"Strefa: A |Szpitalna, przystanek autobusowy nr SZPI01 Szpitalna, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr SZPI01 Szpitalna, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr SZPI01 Szpitalna, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423597.86,5809284.49]}}, {"type":"Feature", "id":661,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"661","DYMEK":"Strefa: A |Swoboda, przystanek autobusowy nr SWOB01 Swoboda, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr SWOB01 Swoboda, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SWOB01 Swoboda, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr SWOB01 Swoboda, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo,
przystanek autobusowy nr SWOB01 Swoboda, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423398.64,5809305.07]}}, {"type":"Feature", "id":297,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"297","DYMEK":"Strefa: A |Swoboda, przystanek autobusowy nr SWOB02 Swoboda, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr SWOB02 Swoboda, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr SWOB02 Swoboda, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr SWOB02 Swoboda, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr SWOB02 Swoboda, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423282.18,5809313.84]}}, {"type":"Feature", "id":248,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"248","DYMEK":"Strefa: A |Bukowska I, przystanek autobusowy nocny nr BUKI02 Bukowska I, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423059.45,5809317.41]}}, {"type":"Feature", "id":1102,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1102","DYMEK":"Strefa: A |Bukowska I, przystanek autobusowy nr BUKI02 Bukowska I, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr BUKI02 Bukowska I, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423059.45,5809317.41]}}, {"type":"Feature", "id":223,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"223","DYMEK":"Strefa: A |Jasna, przystanek autobusowy nr JASN02 Jasna, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr JASN02 Jasna, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr JASN02 Jasna, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422779.48,5809324.88]}}, {"type":"Feature", "id":1948,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1948","DYMEK":"Strefa: A |Jasna, przystanek autobusowy nocny nr JASN02 Jasna, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422779.48,5809324.88]}}, {"type":"Feature", "id":397,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"397","DYMEK":"Strefa: A |Zgorzelecka, przystanek autobusowy nocny nr ZGOR02 Zgorzelecka, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422320.18,5809329.21]}}, {"type":"Feature", "id":2120,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2120","DYMEK":"Strefa: A |Zgorzelecka, przystanek autobusowy nr ZGOR02 Zgorzelecka, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr ZGOR02 Zgorzelecka, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422320.18,5809329.21]}}, {"type":"Feature", "id":1371,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1371","DYMEK":"Strefa: A |Jasna, przystanek autobusowy nr JASN01 Jasna, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr JASN01 Jasna, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422677.32,5809351.79]}}, {"type":"Feature", "id":224,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"224","DYMEK":"Strefa: A |Jasna, przystanek autobusowy nocny nr JASN01 Jasna, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422677.32,5809351.79]}}, {"type":"Feature", "id":1606,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1606","DYMEK":"Strefa: A |Szpitalna, przystanek autobusowy nr SZPI02 Szpitalna, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SZPI02 Szpitalna, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SZPI02 Szpitalna, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423590.41,5809355.59]}}, {"type":"Feature", "id":2209,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2209","DYMEK":"Strefa: A |Bukowska I, przystanek autobusowy nocny nr BUKI01 Bukowska I, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423010.08,5809383.09]}}, {"type":"Feature", "id":763,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"763","DYMEK":"Strefa: A |Bukowska I, przystanek autobusowy nr BUKI01 Bukowska I, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr BUKI01 Bukowska I, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr BUKI01 Bukowska I, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423010.08,5809383.09]}}, {"type":"Feature", "id":533,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"533","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd),
przystanek tramwajowy nr OGDY42 Ogrody, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424000.85,5809812.59]}}, {"type":"Feature", "id":723,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"723","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy nr OGDY06 Ogrody, na linii 195, kurs Ogrody - Kiekrz","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424154.69,5809845.72]}}, {"type":"Feature", "id":1750,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1750","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 156, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 161, kurs Ogrody - Krzyżowniki,
przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz,
przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 186, kurs Ogrody - Kiekrz ( przez Psarskie),
przystanek autobusowy nr OGDY01 Ogrody, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423927.43,5809874.26]}}, {"type":"Feature", "id":350,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"350","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy nocny nr OGDY01 Ogrody, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr OGDY01 Ogrody, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423927.43,5809874.26]}}, {"type":"Feature", "id":633,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"633","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy podmiejski nr OGDY01 Ogrody, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423927.43,5809874.26]}}, {"type":"Feature", "id":1029,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1029","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy nocny nr OGDY02 Ogrody, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr OGDY02 Ogrody, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423957.15,5809876.26]}}, {"type":"Feature", "id":1336,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1336","DYMEK":"Strefa: A |Ogrody, przystanek autobusowy nr OGDY02 Ogrody, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr OGDY02 Ogrody, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr OGDY02 Ogrody, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OGDY02 Ogrody, na linii 195, kurs Kiekrz - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423957.15,5809876.26]}}, {"type":"Feature", "id":638,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"638","DYMEK":"Strefa: A |Zeylanda, przystanek tramwajowy nr ZEYL71 Zeylanda, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ZEYL71 Zeylanda, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425739.39,5808887.85]}}, {"type":"Feature", "id":359,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"359","DYMEK":"Strefa: A |Zeylanda, przystanek autobusowy nocny nr ZEYL71 Zeylanda, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr ZEYL71 Zeylanda, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425739.39,5808887.85]}}, {"type":"Feature", "id":871,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"871","DYMEK":"Strefa: A |Zeylanda, przystanek autobusowy nocny nr ZEYL72 Zeylanda, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ZEYL72 Zeylanda, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425748.93,5808876.22]}}, {"type":"Feature", "id":1454,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1454","DYMEK":"Strefa: A |Zeylanda, przystanek tramwajowy nr ZEYL72 Zeylanda, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ZEYL72 Zeylanda, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ZEYL72 Zeylanda, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425748.93,5808876.22]}}, {"type":"Feature", "id":663,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"663","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP01 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP01 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP01 Rondo Kaponiera, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP01 Rondo Kaponiera, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425903.09,5808874.23]}}, {"type":"Feature", "id":562,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"562","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd),
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426002.69,5808904.13]}}, {"type":"Feature", "id":266,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"266","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP71 Rondo Kaponiera, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426002.69,5808904.13]}}, {"type":"Feature", "id":88,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"88","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426018.86,5809152.69]}}, {"type":"Feature", "id":658,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"658","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nr MT72 Most Teatralny, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426018.86,5809152.69]}}, {"type":"Feature", "id":1208,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1208","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nocny nr MT72 Most Teatralny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MT72 Most Teatralny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426018.86,5809152.69]}}, {"type":"Feature", "id":2258,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2258","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426019,5808902.47]}}, {"type":"Feature", "id":244,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"244","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP72 Rondo Kaponiera, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426019,5808902.47]}}, {"type":"Feature", "id":1561,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1561","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nocny nr MT02 Most Teatralny, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MT02 Most Teatralny, na linii 234, kurs Os. Batorego II - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr MT02 Most Teatralny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr MT02 Most Teatralny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MT02 Most Teatralny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MT02 Most Teatralny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426031.38,5809079.05]}}, {"type":"Feature", "id":2213,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2213","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek tramwajowy nr RKAP45 Rondo Kaponiera, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP45 Rondo Kaponiera, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RKAP45 Rondo Kaponiera, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RKAP45 Rondo Kaponiera, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426049.74,5808869.94]}}, {"type":"Feature", "id":426,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"426","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd),
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MT71 Most Teatralny, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426050.38,5809075.66]}}, {"type":"Feature", "id":427,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"427","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nocny nr MT71 Most Teatralny, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MT71 Most Teatralny, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MT71 Most Teatralny, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MT71 Most Teatralny, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426050.38,5809075.66]}}, {"type":"Feature", "id":1876,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1876","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek tramwajowy nr RKAP46 Rondo Kaponiera, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RKAP46 Rondo Kaponiera, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RKAP46 Rondo Kaponiera, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426060.43,5808867.02]}}, {"type":"Feature", "id":437,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"437","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr MT44 Most Teatralny, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426089.89,5809180.06]}}, {"type":"Feature", "id":1567,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1567","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nocny nr MT44 Most Teatralny, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr MT44 Most Teatralny, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426089.89,5809180.06]}}, {"type":"Feature", "id":2256,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2256","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nr MT01 Most Teatralny, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426103.63,5809174.05]}}, {"type":"Feature", "id":242,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"242","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nocny nr MT01 Most Teatralny, na linii 234, kurs Rondo Kaponiera - Os. Batorego II (obj),
przystanek autobusowy nocny nr MT01 Most Teatralny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr MT01 Most Teatralny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426103.63,5809174.05]}}, {"type":"Feature", "id":505,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"505","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek autobusowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 248, kurs Rondo Kaponiera - Radojewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426130.06,5809109.39]}}, {"type":"Feature", "id":225,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"225","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr MT73 Most Teatralny, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426130.06,5809109.39]}}, {"type":"Feature", "id":1050,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1050","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MT73 Most Teatralny, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426130.06,5809109.39]}}, {"type":"Feature", "id":1730,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1730","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nr MT46 Most Teatralny, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MT46 Most Teatralny, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MT46 Most Teatralny, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MT46 Most Teatralny, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426138.73,5809253.7]}}, {"type":"Feature", "id":1095,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1095","DYMEK":"Strefa: A |Most Teatralny, przystanek tramwajowy nr MT45 Most Teatralny, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MT45 Most Teatralny, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MT45 Most Teatralny, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426156.07,5809246.91]}}, {"type":"Feature", "id":703,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"703","DYMEK":"Strefa: A |Poznańska, przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr POZN41 Poznańska, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426192.5,5809440.05]}}, {"type":"Feature", "id":1255,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1255","DYMEK":"Strefa: A |Poznańska, przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr POZN42 Poznańska, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426269.02,5809525.63]}}, {"type":"Feature", "id":129,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"129","DYMEK":"Strefa: A |Zamek, przystanek autobusowy nocny nr ZAME02 Zamek, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME02 Zamek, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426352.69,5808910.39]}}, {"type":"Feature", "id":128,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"128","DYMEK":"Strefa: A |Zamek, przystanek autobusowy nr ZAME02 Zamek, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr ZAME02 Zamek, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr ZAME02 Zamek, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr ZAME02 Zamek, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr ZAME02 Zamek, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426352.69,5808910.39]}}, {"type":"Feature", "id":284,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"284","DYMEK":"Strefa: A |Zamek, przystanek autobusowy nr ZAME01 Zamek, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr ZAME01 Zamek, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr ZAME01 Zamek, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany,
przystanek autobusowy nr ZAME01 Zamek, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr ZAME01 Zamek, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426371.11,5808895.17]}}, {"type":"Feature", "id":285,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"285","DYMEK":"Strefa: A |Zamek, przystanek autobusowy nocny nr ZAME01 Zamek, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426371.11,5808895.17]}}, {"type":"Feature", "id":1595,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1595","DYMEK":"Strefa: A |Fredry, przystanek tramwajowy nocny nr FRRY42 Fredry, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr FRRY42 Fredry, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426429.51,5809011.48]}}, {"type":"Feature", "id":471,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"471","DYMEK":"Strefa: A |Fredry, przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr FRRY42 Fredry, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426429.51,5809011.48]}}, {"type":"Feature", "id":474,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"474","DYMEK":"Strefa: A |Termalna, przystanek autobusowy nr TERM03 Termalna, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr TERM03 Termalna, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430100.38,5808866.44]}}, {"type":"Feature", "id":345,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"345","DYMEK":"Strefa: A |Termalna, przystanek autobusowy nr TERM04 Termalna, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr TERM04 Termalna, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430111.57,5808881.57]}}, {"type":"Feature", "id":1308,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1308","DYMEK":"Strefa: A |Termalna, przystanek tramwajowy nr TERM41 Termalna, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr TERM41 Termalna, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr TERM41 Termalna, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr TERM41 Termalna, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr TERM41 Termalna, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430068.35,5808907.11]}}, {"type":"Feature", "id":403,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"403","DYMEK":"Strefa: A |Św. Michała, przystanek tramwajowy nr SWMI41 Św. Michała, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr SWMI41 Św. Michała, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr SWMI41 Św. Michała, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr SWMI41 Św. Michała, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr SWMI41 Św. Michała, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429392.59,5808914.48]}}, {"type":"Feature", "id":1930,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1930","DYMEK":"Strefa: A |Termalna, przystanek autobusowy nocny nr TERM01 Termalna, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr TERM01 Termalna, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430031.95,5808917.4]}}, {"type":"Feature", "id":844,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"844","DYMEK":"Strefa: A |Termalna, przystanek tramwajowy nr TERM42 Termalna, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr TERM42 Termalna, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr TERM42 Termalna, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr TERM42 Termalna, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430069.44,5808919.72]}}, {"type":"Feature", "id":1295,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1295","DYMEK":"Strefa: A |Św. Michała, przystanek tramwajowy nr SWMI42 Św. Michała, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr SWMI42 Św. Michała, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SWMI42 Św. Michała, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SWMI42 Św. Michała, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429365.8,5808932.58]}}, {"type":"Feature", "id":1881,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1881","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 167, kurs Radojewo - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428944.27,5808963.45]}}, {"type":"Feature", "id":720,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"720","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428944.27,5808963.45]}}, {"type":"Feature", "id":1067,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1067","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Mogileńska,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428860.1,5808969.39]}}, {"type":"Feature", "id":1367,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1367","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj),
przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428860.1,5808969.39]}}, {"type":"Feature", "id":1068,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1068","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428860.1,5808969.39]}}, {"type":"Feature", "id":741,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"741","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr ROSR44 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428991.34,5808974.33]}}, {"type":"Feature", "id":1872,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1872","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ROSR43 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428976.98,5808978.25]}}, {"type":"Feature", "id":1332,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1332","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy nr ROSR01 Rondo Śródka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ROSR01 Rondo Śródka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429079.36,5808993.15]}}, {"type":"Feature", "id":558,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"558","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR45 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR45 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR45 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR45 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR45 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429085.26,5809014.52]}}, {"type":"Feature", "id":1684,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1684","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR46 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR46 Rondo Śródka, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR46 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR46 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429106.39,5809022.85]}}, {"type":"Feature", "id":1674,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1674","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSR41 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428949.4,5809040.39]}}, {"type":"Feature", "id":1140,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1140","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR42 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ROSR42 Rondo Śródka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ROSR42 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ROSR42 Rondo Śródka, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ROSR42 Rondo Śródka, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ROSR42 Rondo Śródka, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428937.93,5809057.73]}}, {"type":"Feature", "id":142,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"142","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR02 Rondo Śródka, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428927.91,5809078.2]}}, {"type":"Feature", "id":1852,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1852","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy nr ROSR02 Rondo Śródka, na linii 167, kurs Rondo Śródka - Radojewo (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428927.91,5809078.2]}}, {"type":"Feature", "id":1400,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1400","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek tramwajowy nr ROSR47 Rondo Śródka, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr ROSR47 Rondo Śródka, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429055.65,5809086.8]}}, {"type":"Feature", "id":1559,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1559","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429094.07,5809131.57]}}, {"type":"Feature", "id":2154,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2154","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Śródka, przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429094.07,5809131.57]}}, {"type":"Feature", "id":1659,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1659","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy nr ZAWA02 Zawady, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ZAWA02 Zawady, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ZAWA02 Zawady, na linii 178, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ZAWA02 Zawady, na linii 183, kurs Szarych Szeregów - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ZAWA02 Zawady, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429043.02,5809369.95]}}, {"type":"Feature", "id":2253,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2253","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy nocny nr ZAWA02 Zawady, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr ZAWA02 Zawady, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429043.02,5809369.95]}}, {"type":"Feature", "id":1087,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1087","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA02 Zawady, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA02 Zawady, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429043.02,5809369.95]}}, {"type":"Feature", "id":1231,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1231","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek tramwajowy nr ZAWA42 Zawady, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr ZAWA42 Zawady, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZAWA42 Zawady, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ZAWA42 Zawady, na linii 7, kurs Franowo - Zawady","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429130.37,5809438.26]}}, {"type":"Feature", "id":1309,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1309","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy nr ZAWA03 Zawady, na linii 178, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów,
przystanek autobusowy nr ZAWA03 Zawady, na linii 183, kurs Rondo Śródka - Szarych Szeregów","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429051.55,5809564.98]}}, {"type":"Feature", "id":2091,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2091","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA01 Zawady, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA01 Zawady, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429143.69,5809568.15]}}, {"type":"Feature", "id":2090,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2090","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy nr ZAWA01 Zawady, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo,
przystanek autobusowy nr ZAWA01 Zawady, na linii 173, kurs Rondo Śródka - Janikowo Ogrodnicza,
przystanek autobusowy nr ZAWA01 Zawady, na linii 185, kurs Rondo Śródka - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429143.69,5809568.15]}}, {"type":"Feature", "id":87,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"87","DYMEK":"Strefa: A |Zawady, przystanek autobusowy nocny nr ZAWA01 Zawady, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr ZAWA01 Zawady, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429143.69,5809568.15]}}, {"type":"Feature", "id":3,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"3","DYMEK":"Strefa: A |Koronkarska, przystanek autobusowy nr KORO02 Koronkarska, na linii 173, kurs Janikowo Ogrodnicza - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr KORO02 Koronkarska, na linii 173, kurs Janikowo - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr KORO02 Koronkarska, na linii 185, kurs Os. Sobieskiego - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429202.28,5809701.1]}}, {"type":"Feature", "id":1688,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1688","DYMEK":"Strefa: A |Koronkarska, przystanek autobusowy podmiejski nr KORO02 Koronkarska, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KORO02 Koronkarska, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(55,113,200,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429202.28,5809701.1]}}, {"type":"Feature", "id":292,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"292","DYMEK":"Strefa: A |Brzechwy, przystanek autobusowy nr BRZE03 Brzechwy, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421453.23,5808862.21]}}, {"type":"Feature", "id":393,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"393","DYMEK":"Strefa: A |Brzechwy, przystanek autobusowy nr BRZE02 Brzechwy, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr BRZE02 Brzechwy, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421341.91,5808898.51]}}, {"type":"Feature", "id":948,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"948","DYMEK":"Strefa: A |Brzechwy, przystanek autobusowy nocny nr BRZE02 Brzechwy, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421341.91,5808898.51]}}, {"type":"Feature", "id":489,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"489","DYMEK":"Strefa: A |Brzechwy, przystanek autobusowy nocny nr BRZE01 Brzechwy, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421447.74,5808941.09]}}, {"type":"Feature", "id":1617,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1617","DYMEK":"Strefa: A |Brzechwy, przystanek autobusowy nr BRZE01 Brzechwy, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421447.74,5808941.09]}}, {"type":"Feature", "id":892,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"892","DYMEK":"Strefa: A |Wieczorynki, przystanek autobusowy nr WIEC02 Wieczorynki, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr WIEC02 Wieczorynki, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421138.87,5808961.66]}}, {"type":"Feature", "id":1480,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1480","DYMEK":"Strefa: A |Wieczorynki, przystanek autobusowy nocny nr WIEC02 Wieczorynki, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421138.87,5808961.66]}}, {"type":"Feature", "id":615,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"615","DYMEK":"Strefa: A |Wieczorynki, przystanek autobusowy nocny nr WIEC01 Wieczorynki, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421091.75,5808996.42]}}, {"type":"Feature", "id":1176,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1176","DYMEK":"Strefa: A |Wieczorynki, przystanek autobusowy nr WIEC01 Wieczorynki, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr WIEC01 Wieczorynki, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421091.75,5808996.42]}}, {"type":"Feature", "id":2217,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2217","DYMEK":"Strefa: A |Edwardowo, przystanek autobusowy nocny nr EDWA02 Edwardowo, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421575.53,5809065.25]}}, {"type":"Feature", "id":771,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"771","DYMEK":"Strefa: A |Edwardowo, przystanek autobusowy nr EDWA02 Edwardowo, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421575.53,5809065.25]}}, {"type":"Feature", "id":2102,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2102","DYMEK":"Strefa: A |Edwardowo, przystanek autobusowy nr EDWA01 Edwardowo, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421571.54,5809082.99]}}, {"type":"Feature", "id":1784,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1784","DYMEK":"Strefa: A |Edwardowo, przystanek autobusowy nocny nr EDWA01 Edwardowo, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421571.54,5809082.99]}}, {"type":"Feature", "id":570,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"570","DYMEK":"Strefa: A |Ławica, przystanek autobusowy nr LAWI01 Ławica, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419909.95,5809117.93]}}, {"type":"Feature", "id":616,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"616","DYMEK":"Strefa: A |Ławica, przystanek autobusowy nocny nr LAWI02 Ławica, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419966,5809138.17]}}, {"type":"Feature", "id":1177,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1177","DYMEK":"Strefa: A |Ławica, przystanek autobusowy nr LAWI02 Ławica, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr LAWI02 Ławica, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr LAWI02 Ławica, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419966,5809138.17]}}, {"type":"Feature", "id":1897,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1897","DYMEK":"Strefa: A |Os. Bajkowe, przystanek autobusowy nocny nr OBA02 Os. Bajkowe, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420767.49,5809151.22]}}, {"type":"Feature", "id":462,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"462","DYMEK":"Strefa: A |Os. Bajkowe, przystanek autobusowy nr OBA02 Os. Bajkowe, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr OBA02 Os. Bajkowe, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420767.49,5809151.22]}}, {"type":"Feature", "id":1037,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1037","DYMEK":"Strefa: A |Os. Bajkowe, przystanek autobusowy nocny nr OBA01 Os. Bajkowe, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420692.24,5809229.21]}}, {"type":"Feature", "id":1038,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1038","DYMEK":"Strefa: A |Os. Bajkowe, przystanek autobusowy nr OBA01 Os. Bajkowe, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr OBA01 Os. Bajkowe, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420692.24,5809229.21]}}, {"type":"Feature", "id":904,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"904","DYMEK":"Strefa: A |Leśnych Skrzatów, przystanek autobusowy nocny nr LESK03 Leśnych Skrzatów, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421776.69,5809316.65]}}, {"type":"Feature", "id":69,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"69","DYMEK":"Strefa: A |Leśnych Skrzatów, przystanek autobusowy nr LESK03 Leśnych Skrzatów, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421776.69,5809316.65]}}, {"type":"Feature", "id":1391,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1391","DYMEK":"Strefa: A |Malechowska, przystanek autobusowy nr MALE02 Malechowska, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr MALE02 Malechowska, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420397.11,5809355.58]}}, {"type":"Feature", "id":1662,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1662","DYMEK":"Strefa: A |Malechowska, przystanek autobusowy nocny nr MALE02 Malechowska, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420397.11,5809355.58]}}, {"type":"Feature", "id":176,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"176","DYMEK":"Strefa: A |Zgorzelecka, przystanek autobusowy nr ZGOR01 Zgorzelecka, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr ZGOR01 Zgorzelecka, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422301.53,5809361.6]}}, {"type":"Feature", "id":177,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"177","DYMEK":"Strefa: A |Zgorzelecka, przystanek autobusowy nocny nr ZGOR01 Zgorzelecka, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422301.53,5809361.6]}}, {"type":"Feature", "id":724,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"724","DYMEK":"Strefa: A |Leśnych Skrzatów, przystanek autobusowy nr LESK02 Leśnych Skrzatów, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr LESK02 Leśnych Skrzatów, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421929.31,5809363.6]}}, {"type":"Feature", "id":2177,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2177","DYMEK":"Strefa: A |Leśnych Skrzatów, przystanek autobusowy nocny nr LESK02 Leśnych Skrzatów, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421929.31,5809363.6]}}, {"type":"Feature", "id":653,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"653","DYMEK":"Strefa: A |Perzycka, przystanek autobusowy nr PERZ02 Perzycka, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419644.75,5809377.84]}}, {"type":"Feature", "id":1512,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1512","DYMEK":"Strefa: A |Perzycka, przystanek autobusowy nocny nr PERZ02 Perzycka, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419644.75,5809377.84]}}, {"type":"Feature", "id":2216,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2216","DYMEK":"Strefa: A |Malechowska, przystanek autobusowy nr MALE01 Malechowska, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420436.37,5809387.4]}}, {"type":"Feature", "id":827,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"827","DYMEK":"Strefa: A |Folwark Edwardowo, przystanek autobusowy nr FOED02 Folwark Edwardowo, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421510.07,5809402.98]}}, {"type":"Feature", "id":875,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"875","DYMEK":"Strefa: A |Leśnych Skrzatów, przystanek autobusowy nr LESK01 Leśnych Skrzatów, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421760.92,5809411]}}, {"type":"Feature", "id":1612,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1612","DYMEK":"Strefa: A |Folwark Edwardowo, przystanek autobusowy nr FOED01 Folwark Edwardowo, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421518.31,5809431.18]}}, {"type":"Feature", "id":91,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"91","DYMEK":"Strefa: A |Bukowska, przystanek autobusowy nr BUKO02 Bukowska, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr BUKO02 Bukowska, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424347.36,5809016.28]}}, {"type":"Feature", "id":1459,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1459","DYMEK":"Strefa: A |Bukowska, przystanek autobusowy nr BUKO01 Bukowska, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424420.85,5809150.46]}}, {"type":"Feature", "id":1337,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1337","DYMEK":"Strefa: A |Polna Szpital, przystanek autobusowy nocny nr POLN02 Polna Szpital, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POLN02 Polna Szpital, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424522.05,5809010.34]}}, {"type":"Feature", "id":490,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"490","DYMEK":"Strefa: A |Polna Szpital, przystanek autobusowy nr POLN02 Polna Szpital, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr POLN02 Polna Szpital, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr POLN02 Polna Szpital, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr POLN02 Polna Szpital, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr POLN02 Polna Szpital, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424522.05,5809010.34]}}, {"type":"Feature", "id":240,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"240","DYMEK":"Strefa: A |Polna Szpital, przystanek autobusowy nocny nr POLN01 Polna Szpital, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr POLN01 Polna Szpital, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424714.62,5808983.25]}}, {"type":"Feature", "id":1093,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1093","DYMEK":"Strefa: A |Polna Szpital, przystanek autobusowy nr POLN01 Polna Szpital, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr POLN01 Polna Szpital, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr POLN01 Polna Szpital, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr POLN01 Polna Szpital, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr POLN01 Polna Szpital, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424714.62,5808983.25]}}, {"type":"Feature", "id":649,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"649","DYMEK":"Strefa: A |Polna, przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr PONA71 Polna, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424953.85,5809564.55]}}, {"type":"Feature", "id":1072,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1072","DYMEK":"Strefa: A |Polna, przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr PONA72 Polna, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424958.94,5809553.94]}}, {"type":"Feature", "id":1664,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1664","DYMEK":"Strefa: A |Polna, przystanek autobusowy nocny nr PONA72 Polna, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr PONA72 Polna, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424958.94,5809553.94]}}, {"type":"Feature", "id":617,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"617","DYMEK":"Strefa: A |Szylinga, przystanek autobusowy nocny nr SZYL01 Szylinga, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr SZYL01 Szylinga, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425065.43,5808902.48]}}, {"type":"Feature", "id":329,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"329","DYMEK":"Strefa: A |Szylinga, przystanek autobusowy nr SZYL01 Szylinga, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr SZYL01 Szylinga, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr SZYL01 Szylinga, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SZYL01 Szylinga, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr SZYL01 Szylinga, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425065.43,5808902.48]}}, {"type":"Feature", "id":369,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"369","DYMEK":"Strefa: A |Szylinga, przystanek autobusowy nocny nr SZYL02 Szylinga, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr SZYL02 Szylinga, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425156.11,5808850.98]}}, {"type":"Feature", "id":1509,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1509","DYMEK":"Strefa: A |Kraszewskiego, przystanek autobusowy nr KRAS01 Kraszewskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr KRAS01 Kraszewskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425272.77,5808964.45]}}, {"type":"Feature", "id":1118,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1118","DYMEK":"Strefa: A |Kraszewskiego, przystanek autobusowy nr KRAS02 Kraszewskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr KRAS02 Kraszewskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425277.93,5808933.03]}}, {"type":"Feature", "id":782,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"782","DYMEK":"Strefa: A |Kraszewskiego, przystanek autobusowy nocny nr KRAS71 Kraszewskiego, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr KRAS71 Kraszewskiego, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425346.42,5808987.24]}}, {"type":"Feature", "id":783,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"783","DYMEK":"Strefa: A |Kraszewskiego, przystanek tramwajowy nr KRAS71 Kraszewskiego, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KRAS71 Kraszewskiego, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425346.42,5808987.24]}}, {"type":"Feature", "id":133,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"133","DYMEK":"Strefa: A |Kraszewskiego, przystanek autobusowy nocny nr KRAS42 Kraszewskiego, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KRAS42 Kraszewskiego, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425382.15,5808966.75]}}, {"type":"Feature", "id":419,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"419","DYMEK":"Strefa: A |Kraszewskiego, przystanek tramwajowy nr KRAS42 Kraszewskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KRAS42 Kraszewskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr KRAS42 Kraszewskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425382.15,5808966.75]}}, {"type":"Feature", "id":1921,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1921","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425397.67,5809302.53]}}, {"type":"Feature", "id":1355,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1355","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek tramwajowy nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425397.67,5809302.53]}}, {"type":"Feature", "id":2231,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2231","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nocny nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RJEZ72 Rynek Jeżycki, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425397.67,5809302.53]}}, {"type":"Feature", "id":1170,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1170","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nocny nr RJEZ71 Rynek Jeżycki, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr RJEZ71 Rynek Jeżycki, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425426.27,5809331.48]}}, {"type":"Feature", "id":856,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"856","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nr RJEZ71 Rynek Jeżycki, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr RJEZ71 Rynek Jeżycki, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425426.27,5809331.48]}}, {"type":"Feature", "id":31,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"31","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek tramwajowy nr RJEZ71 Rynek Jeżycki, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RJEZ71 Rynek Jeżycki, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425426.27,5809331.48]}}, {"type":"Feature", "id":148,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"148","DYMEK":"Strefa: A |Kościelna, przystanek autobusowy nocny nr KOSC01 Kościelna, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KOSC01 Kościelna, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425431.65,5809470.21]}}, {"type":"Feature", "id":706,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"706","DYMEK":"Strefa: A |Kościelna, przystanek autobusowy nr KOSC01 Kościelna, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425431.65,5809470.21]}}, {"type":"Feature", "id":1272,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1272","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nocny nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425469.17,5809368.7]}}, {"type":"Feature", "id":153,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"153","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425469.17,5809368.7]}}, {"type":"Feature", "id":990,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"990","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RJEZ73 Rynek Jeżycki, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425469.17,5809368.7]}}, {"type":"Feature", "id":2140,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2140","DYMEK":"Strefa: A |Kościelna, przystanek autobusowy nr KOSC02 Kościelna, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425476.55,5809479.07]}}, {"type":"Feature", "id":124,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"124","DYMEK":"Strefa: A |Kościelna, przystanek autobusowy nocny nr KOSC02 Kościelna, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr KOSC02 Kościelna, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425476.55,5809479.07]}}, {"type":"Feature", "id":1787,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1787","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek tramwajowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425550.02,5809324.69]}}, {"type":"Feature", "id":382,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"382","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nocny nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425550.02,5809324.69]}}, {"type":"Feature", "id":1510,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1510","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Jeżycki, przystanek autobusowy nr RJEZ74 Rynek Jeżycki, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425550.02,5809324.69]}}, {"type":"Feature", "id":1372,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1372","DYMEK":"Strefa: A |Niezłomnych, przystanek autobusowy nocny nr NIEZ02 Niezłomnych, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr NIEZ02 Niezłomnych, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr NIEZ02 Niezłomnych, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426559.58,5808289.19]}}, {"type":"Feature", "id":640,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"640","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POGL41 Poznań Główny, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426167.25,5808295.5]}}, {"type":"Feature", "id":282,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"282","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nocny nr POGL73 Poznań Główny, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr POGL73 Poznań Główny, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr POGL73 Poznań Główny, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426255.98,5808363.49]}}, {"type":"Feature", "id":13,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"13","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL73 Poznań Główny, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr POGL73 Poznań Główny, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426255.98,5808363.49]}}, {"type":"Feature", "id":1418,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1418","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek tramwajowy nr POGL73 Poznań Główny, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426255.98,5808363.49]}}, {"type":"Feature", "id":1356,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1356","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nocny nr POGL74 Poznań Główny, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr POGL74 Poznań Główny, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr POGL74 Poznań Główny, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr POGL74 Poznań Główny, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426265.86,5808376.76]}}, {"type":"Feature", "id":775,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"775","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek tramwajowy nr POGL74 Poznań Główny, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426265.86,5808376.76]}}, {"type":"Feature", "id":1637,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1637","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL74 Poznań Główny, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr POGL74 Poznań Główny, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426265.86,5808376.76]}}, {"type":"Feature", "id":436,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"436","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Ekonomiczny, przystanek autobusowy nocny nr UE01 Uniwersytet Ekonomiczny, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr UE01 Uniwersytet Ekonomiczny, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr UE01 Uniwersytet Ekonomiczny, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr UE01 Uniwersytet Ekonomiczny, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426354.62,5808591.47]}}, {"type":"Feature", "id":988,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"988","DYMEK":"Strefa: A |Uniwersytet Ekonomiczny, przystanek autobusowy nr UE01 Uniwersytet Ekonomiczny, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr UE01 Uniwersytet Ekonomiczny, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426354.62,5808591.47]}}, {"type":"Feature", "id":1351,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1351","DYMEK":"Strefa: A |Ratajczaka, przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr RATA72 Ratajczaka, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426809.15,5808674.07]}}, {"type":"Feature", "id":1632,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1632","DYMEK":"Strefa: A |Ratajczaka, przystanek tramwajowy nocny nr RATA72 Ratajczaka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr RATA72 Ratajczaka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426809.15,5808674.07]}}, {"type":"Feature", "id":2108,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2108","DYMEK":"Strefa: A |Bałtyk, przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr BALT42 Bałtyk, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425921.5,5808686.16]}}, {"type":"Feature", "id":1865,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1865","DYMEK":"Strefa: A |Bałtyk, przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd),
przystanek tramwajowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425901.53,5808695.75]}}, {"type":"Feature", "id":1268,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1268","DYMEK":"Strefa: A |Bałtyk, przystanek autobusowy nocny nr BALT71 Bałtyk, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr BALT71 Bałtyk, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425901.53,5808695.75]}}, {"type":"Feature", "id":2165,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2165","DYMEK":"Strefa: A |Bałtyk, przystanek autobusowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica,
przystanek autobusowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr BALT71 Bałtyk, na linii 177, kurs Bałtyk - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425901.53,5808695.75]}}, {"type":"Feature", "id":1809,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1809","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426057.82,5808701.91]}}, {"type":"Feature", "id":679,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"679","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP06 Rondo Kaponiera, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426057.82,5808701.91]}}, {"type":"Feature", "id":29,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"29","DYMEK":"Strefa: A |Towarowa, przystanek tramwajowy nr TO I42 Towarowa, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426321.64,5808703.52]}}, {"type":"Feature", "id":508,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"508","DYMEK":"Strefa: A |Towarowa, przystanek autobusowy nr TO I71 Towarowa, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr TO I71 Towarowa, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426311.03,5808709.07]}}, {"type":"Feature", "id":1635,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1635","DYMEK":"Strefa: A |Towarowa, przystanek tramwajowy nr TO I71 Towarowa, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426311.03,5808709.07]}}, {"type":"Feature", "id":1636,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1636","DYMEK":"Strefa: A |Towarowa, przystanek autobusowy nocny nr TO I71 Towarowa, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr TO I71 Towarowa, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr TO I71 Towarowa, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426311.03,5808709.07]}}, {"type":"Feature", "id":846,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"846","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426047.99,5808742.77]}}, {"type":"Feature", "id":1434,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1434","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr RKAP05 Rondo Kaponiera, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426047.99,5808742.77]}}, {"type":"Feature", "id":581,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"581","DYMEK":"Strefa: A |Zamek, przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr ZAME42 Zamek, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie )","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426426.91,5808758.61]}}, {"type":"Feature", "id":454,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"454","DYMEK":"Strefa: A |Gwarna, przystanek tramwajowy nocny nr GWAR71 Gwarna, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr GWAR71 Gwarna, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426585.05,5808771.34]}}, {"type":"Feature", "id":166,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"166","DYMEK":"Strefa: A |Gwarna, przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr GWAR71 Gwarna, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426585.05,5808771.34]}}, {"type":"Feature", "id":2196,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2196","DYMEK":"Strefa: A |Zamek, przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 233, kurs Mogileńska - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 248, kurs Radojewo - Rondo Kaponiera (obj),
przystanek autobusowy nocny nr ZAME03 Zamek, na linii 248, kurs Boranta - Rondo Kaponiera (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426298.28,5808805.32]}}, {"type":"Feature", "id":974,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"974","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426066.81,5808806.8]}}, {"type":"Feature", "id":1543,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1543","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426066.81,5808806.8]}}, {"type":"Feature", "id":131,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"131","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP73 Rondo Kaponiera, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426066.81,5808806.8]}}, {"type":"Feature", "id":2039,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2039","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426068.36,5808822.6]}}, {"type":"Feature", "id":1724,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1724","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RKAP74 Rondo Kaponiera, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426068.36,5808822.6]}}, {"type":"Feature", "id":758,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"758","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Wolności, przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426909.97,5808829.28]}}, {"type":"Feature", "id":801,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"801","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek autobusowy nr DWZA02 Dworzec Zachodni, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr DWZA02 Dworzec Zachodni, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425803.86,5808070.62]}}, {"type":"Feature", "id":2017,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2017","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek tramwajowy nr DWZA41 Dworzec Zachodni, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr DWZA41 Dworzec Zachodni, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr DWZA41 Dworzec Zachodni, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425836.24,5808087.78]}}, {"type":"Feature", "id":2038,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2038","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek tramwajowy nr DWZA42 Dworzec Zachodni, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr DWZA42 Dworzec Zachodni, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA42 Dworzec Zachodni, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA42 Dworzec Zachodni, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425822.33,5808091.1]}}, {"type":"Feature", "id":1065,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1065","DYMEK":"Strefa: A |Palmiarnia, przystanek autobusowy nr PALM02 Palmiarnia, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr PALM02 Palmiarnia, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425143.73,5808100.11]}}, {"type":"Feature", "id":1581,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1581","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek autobusowy nocny nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo,
przystanek autobusowy nocny nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425738.52,5808156.25]}}, {"type":"Feature", "id":1296,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1296","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr DWZA71 Dworzec Zachodni, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425738.52,5808156.25]}}, {"type":"Feature", "id":155,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"155","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek autobusowy nocny nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425757.39,5808161.96]}}, {"type":"Feature", "id":441,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"441","DYMEK":"Strefa: A |Dworzec Zachodni, przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr DWZA72 Dworzec Zachodni, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425757.39,5808161.96]}}, {"type":"Feature", "id":702,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"702","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek tramwajowy nr RONJ74 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RONJ74 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RONJ74 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr RONJ74 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424400.36,5808195.22]}}, {"type":"Feature", "id":425,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"425","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek autobusowy nr RONJ74 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr RONJ74 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424400.36,5808195.22]}}, {"type":"Feature", "id":819,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"819","DYMEK":"Strefa: A |Palmiarnia, przystanek autobusowy nr PALM01 Palmiarnia, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr PALM01 Palmiarnia, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425114.18,5808212.43]}}, {"type":"Feature", "id":1871,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1871","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek tramwajowy nr RONJ41 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RONJ41 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RONJ41 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr RONJ41 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr RONJ41 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RONJ41 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424326.54,5808248.29]}}, {"type":"Feature", "id":360,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"360","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek autobusowy nocny nr RONJ01 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek,
przystanek autobusowy nocny nr RONJ01 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424323.72,5808267.64]}}, {"type":"Feature", "id":2170,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2170","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RONJ42 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424462.51,5808292.87]}}, {"type":"Feature", "id":205,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"205","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek autobusowy nocny nr RONJ02 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RONJ02 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424535.3,5808307.19]}}, {"type":"Feature", "id":1900,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1900","DYMEK":"Strefa: A |Konopnickiej, przystanek autobusowy nr KONZ02 Konopnickiej, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr KONZ02 Konopnickiej, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425127.42,5808349.41]}}, {"type":"Feature", "id":838,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"838","DYMEK":"Strefa: A |Wojskowa, przystanek autobusowy nocny nr WOJS01 Wojskowa, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek,
przystanek autobusowy nocny nr WOJS01 Wojskowa, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424586.55,5808354.35]}}, {"type":"Feature", "id":1392,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1392","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, przystanek autobusowy nr RONJ73 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr RONJ73 Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424392.98,5808362.86]}}, {"type":"Feature", "id":107,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"107","DYMEK":"Strefa: A |Wojskowa, przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd),
przystanek tramwajowy nr WOJS41 Wojskowa, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424646.19,5808367.84]}}, {"type":"Feature", "id":1058,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1058","DYMEK":"Strefa: A |Most Dworcowy, przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425899.6,5808393.28]}}, {"type":"Feature", "id":507,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"507","DYMEK":"Strefa: A |Most Dworcowy, przystanek autobusowy nocny nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr MODW72 Most Dworcowy, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425899.6,5808393.28]}}, {"type":"Feature", "id":1965,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1965","DYMEK":"Strefa: A |Most Dworcowy, przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425893.6,5808408.06]}}, {"type":"Feature", "id":800,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"800","DYMEK":"Strefa: A |Most Dworcowy, przystanek autobusowy nocny nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo,
przystanek autobusowy nocny nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr MODW71 Most Dworcowy, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425893.6,5808408.06]}}, {"type":"Feature", "id":628,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"628","DYMEK":"Strefa: A |Matejki, przystanek autobusowy nr MATE01 Matejki, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr MATE01 Matejki, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425140.82,5808514.97]}}, {"type":"Feature", "id":1054,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1054","DYMEK":"Strefa: A |Opalenicka, przystanek autobusowy nr OPAL02 Opalenicka, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr OPAL02 Opalenicka, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424294.83,5808519.18]}}, {"type":"Feature", "id":913,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"913","DYMEK":"Strefa: A |Opalenicka, przystanek autobusowy nr OPAL01 Opalenicka, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr OPAL01 Opalenicka, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424283.76,5808533.07]}}, {"type":"Feature", "id":1613,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1613","DYMEK":"Strefa: A |Matejki, przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr MATE42 Matejki, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425104.58,5808556.38]}}, {"type":"Feature", "id":659,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"659","DYMEK":"Strefa: A |Matejki, przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr MATE71 Matejki, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425209.58,5808617.18]}}, {"type":"Feature", "id":387,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"387","DYMEK":"Strefa: A |Matejki, przystanek autobusowy nocny nr MATE71 Matejki, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr MATE71 Matejki, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425209.58,5808617.18]}}, {"type":"Feature", "id":2143,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2143","DYMEK":"Strefa: A |Matejki, przystanek autobusowy nr MATE02 Matejki, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr MATE02 Matejki, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425212.39,5808670.66]}}, {"type":"Feature", "id":413,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"413","DYMEK":"Strefa: A |Matejki, przystanek autobusowy nocny nr MATE02 Matejki, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MATE02 Matejki, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425212.39,5808670.66]}}, {"type":"Feature", "id":1292,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1292","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nocny nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425826.55,5808849.8]}}, {"type":"Feature", "id":1291,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1291","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Kaponiera, przystanek autobusowy nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr RKAP02 Rondo Kaponiera, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425826.55,5808849.8]}}, {"type":"Feature", "id":919,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"919","DYMEK":"Strefa: A |Szylinga, przystanek autobusowy nr SZYL02 Szylinga, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr SZYL02 Szylinga, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr SZYL02 Szylinga, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr SZYL02 Szylinga, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr SZYL02 Szylinga, na linii 177, kurs Junikowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425156.11,5808850.98]}}, {"type":"Feature", "id":336,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"336","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek autobusowy nr AWF02 AWF, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr AWF02 AWF, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427580.56,5807909.45]}}, {"type":"Feature", "id":1844,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1844","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek tramwajowy nr AWF42 AWF, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr AWF42 AWF, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427561.84,5807911.55]}}, {"type":"Feature", "id":1135,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1135","DYMEK":"Strefa: A |Półwiejska, przystanek autobusowy nocny nr POLW02 Półwiejska, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427066.61,5807919.43]}}, {"type":"Feature", "id":1285,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1285","DYMEK":"Strefa: A |Półwiejska, przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POLW42 Półwiejska, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427052.2,5807933.87]}}, {"type":"Feature", "id":2186,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2186","DYMEK":"Strefa: A |Półwiejska, przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POLW41 Półwiejska, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427068.87,5807940.49]}}, {"type":"Feature", "id":1205,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1205","DYMEK":"Strefa: A |Półwiejska, przystanek autobusowy nocny nr POLW01 Półwiejska, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr POLW01 Półwiejska, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426939.82,5807974.52]}}, {"type":"Feature", "id":930,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"930","DYMEK":"Strefa: A |Politechnika, przystanek tramwajowy nocny nr PP71 Politechnika, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr PP71 Politechnika, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428456.15,5807990.08]}}, {"type":"Feature", "id":956,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"956","DYMEK":"Strefa: A |Politechnika, przystanek tramwajowy nr PP71 Politechnika, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PP71 Politechnika, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PP71 Politechnika, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PP71 Politechnika, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr PP71 Politechnika, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PP71 Politechnika, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie )","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428456.15,5807990.08]}}, {"type":"Feature", "id":494,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"494","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek autobusowy nr AWF05 AWF, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF,
przystanek autobusowy nr AWF05 AWF, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427623.13,5808029.69]}}, {"type":"Feature", "id":1920,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1920","DYMEK":"Strefa: A |Łąkowa, przystanek tramwajowy nr LAKO41 Łąkowa, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr LAKO41 Łąkowa, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr LAKO41 Łąkowa, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427471.77,5808140.61]}}, {"type":"Feature", "id":2026,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2026","DYMEK":"Strefa: A |Łąkowa, przystanek tramwajowy nr LAKO42 Łąkowa, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr LAKO42 Łąkowa, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427472.88,5808167.15]}}, {"type":"Feature", "id":51,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"51","DYMEK":"Strefa: A |Most Św. Rocha, przystanek autobusowy nr MORO01 Most Św. Rocha, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr MORO01 Most Św. Rocha, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary,
przystanek autobusowy nr MORO01 Most Św. Rocha, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427904.08,5808185.28]}}, {"type":"Feature", "id":969,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"969","DYMEK":"Strefa: A |Most Św. Rocha, przystanek tramwajowy nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie )","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428024.34,5808227.27]}}, {"type":"Feature", "id":1827,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1827","DYMEK":"Strefa: A |Most Św. Rocha, przystanek tramwajowy nocny nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr MORO71 Most Św. Rocha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428024.34,5808227.27]}}, {"type":"Feature", "id":1732,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1732","DYMEK":"Strefa: A |Most Św. Rocha, przystanek tramwajowy nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428018.43,5808239.6]}}, {"type":"Feature", "id":1457,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1457","DYMEK":"Strefa: A |Most Św. Rocha, przystanek tramwajowy nocny nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr MORO72 Most Św. Rocha, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428018.43,5808239.6]}}, {"type":"Feature", "id":579,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"579","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Bernardyński, przystanek autobusowy nr PLBE02 Pl. Bernardyński, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr PLBE02 Pl. Bernardyński, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr PLBE02 Pl. Bernardyński, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427662.74,5808384.26]}}, {"type":"Feature", "id":271,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"271","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Bernardyński, przystanek tramwajowy nocny nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427662.17,5808417.41]}}, {"type":"Feature", "id":7,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"7","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Bernardyński, przystanek tramwajowy nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr PLBE71 Pl. Bernardyński, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie )","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427662.17,5808417.41]}}, {"type":"Feature", "id":164,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"164","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Bernardyński, przystanek tramwajowy nocny nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427646.24,5808430.09]}}, {"type":"Feature", "id":1004,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1004","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Bernardyński, przystanek tramwajowy nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PLBE72 Pl. Bernardyński, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427646.24,5808430.09]}}, {"type":"Feature", "id":408,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"408","DYMEK":"Strefa: A |Mostowa, przystanek autobusowy nr MOST01 Mostowa, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr MOST01 Mostowa, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary,
przystanek autobusowy nr MOST01 Mostowa, na linii 190, kurs AWF - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427841.79,5808475.8]}}, {"type":"Feature", "id":1352,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1352","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Wiosny Ludów, przystanek tramwajowy nr PLWL41 Pl. Wiosny Ludów, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PLWL41 Pl. Wiosny Ludów, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PLWL41 Pl. Wiosny Ludów, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427287.52,5808503.03]}}, {"type":"Feature", "id":477,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"477","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Wiosny Ludów, przystanek tramwajowy nr PLWL42 Pl. Wiosny Ludów, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PLWL42 Pl. Wiosny Ludów, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427306.55,5808507.26]}}, {"type":"Feature", "id":1596,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1596","DYMEK":"Strefa: A |Wrocławska, przystanek tramwajowy nr WROC71 Wrocławska, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WROC71 Wrocławska, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WROC71 Wrocławska, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WROC71 Wrocławska, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr WROC71 Wrocławska, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WROC71 Wrocławska, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie )","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427332.46,5808560.96]}}, {"type":"Feature", "id":1319,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1319","DYMEK":"Strefa: A |Wrocławska, przystanek tramwajowy nocny nr WROC71 Wrocławska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr WROC71 Wrocławska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427332.46,5808560.96]}}, {"type":"Feature", "id":1433,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1433","DYMEK":"Strefa: A |Wrocławska, przystanek tramwajowy nr WROC72 Wrocławska, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WROC72 Wrocławska, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr WROC72 Wrocławska, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr WROC72 Wrocławska, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WROC72 Wrocławska, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WROC72 Wrocławska, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427344.3,5808565.4]}}, {"type":"Feature", "id":2025,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2025","DYMEK":"Strefa: A |Wrocławska, przystanek tramwajowy nocny nr WROC72 Wrocławska, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr WROC72 Wrocławska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427344.3,5808565.4]}}, {"type":"Feature", "id":2034,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2034","DYMEK":"Strefa: A |Marcinkowskiego, przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427083.76,5808659.56]}}, {"type":"Feature", "id":859,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"859","DYMEK":"Strefa: A |Marcinkowskiego, przystanek tramwajowy nocny nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr MRCI71 Marcinkowskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427083.76,5808659.56]}}, {"type":"Feature", "id":2145,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2145","DYMEK":"Strefa: A |Grobla, przystanek autobusowy nr GROL02 Grobla, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr GROL02 Grobla, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nr GROL02 Grobla, na linii 190, kurs Os. Sobieskiego - AWF","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427712.21,5808689.94]}}, {"type":"Feature", "id":998,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"998","DYMEK":"Strefa: A |Marcinkowskiego, przystanek tramwajowy nocny nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427114.38,5808757.52]}}, {"type":"Feature", "id":445,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"445","DYMEK":"Strefa: A |Marcinkowskiego, przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr MRCI72 Marcinkowskiego, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427114.38,5808757.52]}}, {"type":"Feature", "id":476,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"476","DYMEK":"Strefa: A |Pl. Wolności, przystanek tramwajowy nocny nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr PLWO71 Pl. Wolności, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426909.97,5808829.28]}}, {"type":"Feature", "id":1555,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1555","DYMEK":"Strefa: A |Promienista, przystanek autobusowy nr PROM01 Promienista, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr PROM01 Promienista, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423839.69,5807539.89]}}, {"type":"Feature", "id":695,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"695","DYMEK":"Strefa: A |Promienista, przystanek autobusowy nr PROM02 Promienista, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr PROM02 Promienista, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423846.67,5807563.7]}}, {"type":"Feature", "id":2008,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2008","DYMEK":"Strefa: A |Drzewieckiego, przystanek autobusowy nocny nr DRZE02 Drzewieckiego, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr DRZE02 Drzewieckiego, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422892.54,5807622.74]}}, {"type":"Feature", "id":140,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"140","DYMEK":"Strefa: A |Drzewieckiego, przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr DRZE42 Drzewieckiego, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422875.45,5807629.63]}}, {"type":"Feature", "id":1802,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1802","DYMEK":"Strefa: A |Drzewieckiego, przystanek tramwajowy nr DRZE41 Drzewieckiego, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr DRZE41 Drzewieckiego, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr DRZE41 Drzewieckiego, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr DRZE41 Drzewieckiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr DRZE41 Drzewieckiego, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr DRZE41 Drzewieckiego, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422922.2,5807656.52]}}, {"type":"Feature", "id":412,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"412","DYMEK":"Strefa: A |Drzewieckiego, przystanek autobusowy nocny nr DRZE01 Drzewieckiego, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek,
przystanek autobusowy nocny nr DRZE01 Drzewieckiego, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422925.42,5807671.54]}}, {"type":"Feature", "id":655,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"655","DYMEK":"Strefa: A |Grochowska, przystanek autobusowy nocny nr GROC01 Grochowska, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr GROC01 Grochowska, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423461.73,5807848.83]}}, {"type":"Feature", "id":1557,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1557","DYMEK":"Strefa: A |Grochowska, przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr GROC42 Grochowska, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423501.55,5807876.75]}}, {"type":"Feature", "id":1712,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1712","DYMEK":"Strefa: A |Grochowska, przystanek tramwajowy nr GROC41 Grochowska, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr GROC41 Grochowska, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr GROC41 Grochowska, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr GROC41 Grochowska, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr GROC41 Grochowska, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr GROC41 Grochowska, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423490.78,5807884.1]}}, {"type":"Feature", "id":1218,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1218","DYMEK":"Strefa: A |Grochowska, przystanek autobusowy nocny nr GROC02 Grochowska, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr GROC02 Grochowska, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423472.03,5807887.21]}}, {"type":"Feature", "id":15,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"15","DYMEK":"Strefa: A |Grochowska, przystanek autobusowy nr GROC03 Grochowska, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr GROC03 Grochowska, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423503.88,5807972.07]}}, {"type":"Feature", "id":2116,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2116","DYMEK":"Strefa: A |Grochowska, przystanek autobusowy nr GROC04 Grochowska, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr GROC04 Grochowska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423528.49,5807986.95]}}, {"type":"Feature", "id":1588,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1588","DYMEK":"Strefa: A |Ostroroga, przystanek autobusowy nocny nr OSTR02 Ostroroga, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr OSTR02 Ostroroga, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423901.27,5808029.8]}}, {"type":"Feature", "id":985,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"985","DYMEK":"Strefa: A |Ostroroga, przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr OSTR42 Ostroroga, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423880.71,5808030.9]}}, {"type":"Feature", "id":1848,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1848","DYMEK":"Strefa: A |Ostroroga, przystanek tramwajowy nr OSTR41 Ostroroga, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr OSTR41 Ostroroga, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr OSTR41 Ostroroga, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr OSTR41 Ostroroga, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr OSTR41 Ostroroga, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr OSTR41 Ostroroga, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423935.81,5808062.08]}}, {"type":"Feature", "id":1997,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1997","DYMEK":"Strefa: A |Ostroroga, przystanek autobusowy nocny nr OSTR01 Ostroroga, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr OSTR01 Ostroroga, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423943.75,5808075.67]}}, {"type":"Feature", "id":27,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"27","DYMEK":"Strefa: A |Marcelińska, przystanek autobusowy nr MARC03 Marcelińska, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr MARC03 Marcelińska, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423467.49,5808436.81]}}, {"type":"Feature", "id":894,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"894","DYMEK":"Strefa: A |Rycerska, przystanek autobusowy nocny nr RYCE02 Rycerska, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422853.07,5808438.4]}}, {"type":"Feature", "id":351,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"351","DYMEK":"Strefa: A |Rycerska, przystanek autobusowy nr RYCE02 Rycerska, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr RYCE02 Rycerska, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr RYCE02 Rycerska, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr RYCE02 Rycerska, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422853.07,5808438.4]}}, {"type":"Feature", "id":895,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"895","DYMEK":"Strefa: A |Rycerska, przystanek autobusowy nr RYCE04 Rycerska, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr RYCE04 Rycerska, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423053.54,5808454.52]}}, {"type":"Feature", "id":1497,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1497","DYMEK":"Strefa: A |Rycerska, przystanek autobusowy nocny nr RYCE04 Rycerska, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr RYCE04 Rycerska, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423053.54,5808454.52]}}, {"type":"Feature", "id":1663,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1663","DYMEK":"Strefa: A |Marcelińska, przystanek autobusowy nr MARC02 Marcelińska, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr MARC02 Marcelińska, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423524.18,5808473.19]}}, {"type":"Feature", "id":2066,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2066","DYMEK":"Strefa: A |Marcelińska, przystanek autobusowy nr MARC01 Marcelińska, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr MARC01 Marcelińska, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423410.7,5808488.09]}}, {"type":"Feature", "id":1476,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1476","DYMEK":"Strefa: A |Marcelińska, przystanek autobusowy nocny nr MARC01 Marcelińska, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr MARC01 Marcelińska, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423410.7,5808488.09]}}, {"type":"Feature", "id":648,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"648","DYMEK":"Strefa: A |Szamotulska, przystanek autobusowy nr SZAM02 Szamotulska, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr SZAM02 Szamotulska, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423810.02,5808489.97]}}, {"type":"Feature", "id":1964,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1964","DYMEK":"Strefa: A |Szamotulska, przystanek autobusowy nr SZAM01 Szamotulska, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr SZAM01 Szamotulska, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424003.54,5808513.41]}}, {"type":"Feature", "id":1220,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1220","DYMEK":"Strefa: A |Rycerska, przystanek autobusowy nr RYCE01 Rycerska, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr RYCE01 Rycerska, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr RYCE01 Rycerska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422923.49,5808523.18]}}, {"type":"Feature", "id":932,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"932","DYMEK":"Strefa: A |Rycerska, przystanek autobusowy nocny nr RYCE01 Rycerska, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422923.49,5808523.18]}}, {"type":"Feature", "id":1219,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1219","DYMEK":"Strefa: A |Marcelińska, przystanek autobusowy nr MARC04 Marcelińska, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr MARC04 Marcelińska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423480.99,5808540.56]}}, {"type":"Feature", "id":1789,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1789","DYMEK":"Strefa: A |Marcelińska, przystanek autobusowy nocny nr MARC04 Marcelińska, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr MARC04 Marcelińska, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423480.99,5808540.56]}}, {"type":"Feature", "id":828,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"828","DYMEK":"Strefa: A |Brzask, przystanek autobusowy nr BRZA02 Brzask, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr BRZA02 Brzask, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423483.78,5808803.62]}}, {"type":"Feature", "id":1124,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1124","DYMEK":"Strefa: A |Brzask, przystanek autobusowy nocny nr BRZA02 Brzask, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr BRZA02 Brzask, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423483.78,5808803.62]}}, {"type":"Feature", "id":1694,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1694","DYMEK":"Strefa: A |Ognik, przystanek autobusowy nr OGNI01 Ognik, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nr OGNI01 Ognik, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr OGNI01 Ognik, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422974.19,5808816.29]}}, {"type":"Feature", "id":272,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"272","DYMEK":"Strefa: A |Ognik, przystanek autobusowy nocny nr OGNI01 Ognik, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422974.19,5808816.29]}}, {"type":"Feature", "id":752,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"752","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428531.26,5807354.13]}}, {"type":"Feature", "id":231,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"231","DYMEK":"Strefa: A |Polanka, przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POKA41 Polanka, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429463.79,5807469.12]}}, {"type":"Feature", "id":1376,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1376","DYMEK":"Strefa: A |Polanka, przystanek tramwajowy nocny nr POKA41 Polanka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr POKA41 Polanka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr POKA41 Polanka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429463.79,5807469.12]}}, {"type":"Feature", "id":1894,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1894","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT42 Rondo Rataje, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428469.57,5807478.23]}}, {"type":"Feature", "id":301,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"301","DYMEK":"Strefa: A |Polanka, przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr POKA42 Polanka, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429467.08,5807482.47]}}, {"type":"Feature", "id":869,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"869","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nocny nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 244, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 247, kurs Sypniewo - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428482.94,5807508.92]}}, {"type":"Feature", "id":41,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"41","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RRAT06 Rondo Rataje, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428482.94,5807508.92]}}, {"type":"Feature", "id":460,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"460","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RRAT43 Rondo Rataje, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428587.6,5807534.19]}}, {"type":"Feature", "id":1669,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1669","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nocny nr RRAT04 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT04 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT04 Rondo Rataje, na linii 247, kurs Sypniewo - Rondo Rataje (przez Rondo Minikowo)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428623.17,5807544.78]}}, {"type":"Feature", "id":1099,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1099","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nr RRAT04 Rondo Rataje, na linii 165, kurs Starołęka - Kórnicka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428623.17,5807544.78]}}, {"type":"Feature", "id":1780,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1780","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428584.73,5807577.32]}}, {"type":"Feature", "id":376,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"376","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nocny nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 244, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT03 Rondo Rataje, na linii 247, kurs Rondo Rataje - Sypniewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428584.73,5807577.32]}}, {"type":"Feature", "id":1399,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1399","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek autobusowy nr KORN03 Kórnicka, na linii 165, kurs Kórnicka - Starołęka,
przystanek autobusowy nr KORN03 Kórnicka, na linii 165, kurs Starołęka - Kórnicka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428765.97,5807757.03]}}, {"type":"Feature", "id":2005,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2005","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN42 Kórnicka, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428690.5,5807784.82]}}, {"type":"Feature", "id":1100,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1100","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nocny nr KORN42 Kórnicka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr KORN42 Kórnicka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr KORN42 Kórnicka, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428690.5,5807784.82]}}, {"type":"Feature", "id":491,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"491","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN41 Kórnicka, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428680.01,5807788.02]}}, {"type":"Feature", "id":32,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"32","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KORN43 Kórnicka, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428774.66,5807810.75]}}, {"type":"Feature", "id":1442,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1442","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nocny nr KORN43 Kórnicka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr KORN43 Kórnicka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr KORN43 Kórnicka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428774.66,5807810.75]}}, {"type":"Feature", "id":310,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"310","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr KORN44 Kórnicka, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428767.78,5807826.31]}}, {"type":"Feature", "id":1078,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1078","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek autobusowy nocny nr KORN02 Kórnicka, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr KORN02 Kórnicka, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428734.57,5807854.6]}}, {"type":"Feature", "id":1286,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1286","DYMEK":"Strefa: A |Kórnicka, przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr KORN45 Kórnicka, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428733.43,5807901.36]}}, {"type":"Feature", "id":972,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"972","DYMEK":"Strefa: A |Wołkowyska, przystanek autobusowy nr WOLK01 Wołkowyska, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr WOLK01 Wołkowyska, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr WOLK01 Wołkowyska, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429784.82,5807937.07]}}, {"type":"Feature", "id":934,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"934","DYMEK":"Strefa: A |Wołkowyska, przystanek autobusowy nr WOLK02 Wołkowyska, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr WOLK02 Wołkowyska, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WOLK02 Wołkowyska, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WOLK02 Wołkowyska, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429811.86,5807944.78]}}, {"type":"Feature", "id":2107,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2107","DYMEK":"Strefa: A |Politechnika, przystanek tramwajowy nr PP72 Politechnika, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PP72 Politechnika, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PP72 Politechnika, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PP72 Politechnika, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PP72 Politechnika, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr PP72 Politechnika, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428456.15,5808002.85]}}, {"type":"Feature", "id":1516,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1516","DYMEK":"Strefa: A |Politechnika, przystanek autobusowy nocny nr PP72 Politechnika, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr PP72 Politechnika, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428456.15,5808002.85]}}, {"type":"Feature", "id":388,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"388","DYMEK":"Strefa: A |Politechnika, przystanek tramwajowy nocny nr PP72 Politechnika, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr PP72 Politechnika, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428456.15,5808002.85]}}, {"type":"Feature", "id":1577,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1577","DYMEK":"Strefa: A |Katowicka, przystanek autobusowy nr KATO01 Katowicka, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr KATO01 Katowicka, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr KATO01 Katowicka, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429434.52,5808124.43]}}, {"type":"Feature", "id":1708,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1708","DYMEK":"Strefa: A |Katowicka, przystanek autobusowy nr KATO02 Katowicka, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr KATO02 Katowicka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr KATO02 Katowicka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr KATO02 Katowicka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429376.98,5808184.62]}}, {"type":"Feature", "id":22,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"22","DYMEK":"Strefa: A |Baraniaka, przystanek autobusowy nocny nr BAKA03 Baraniaka, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr BAKA03 Baraniaka, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428834.79,5808246.21]}}, {"type":"Feature", "id":2013,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2013","DYMEK":"Strefa: A |Baraniaka, przystanek autobusowy nr BAKA01 Baraniaka, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr BAKA01 Baraniaka, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr BAKA01 Baraniaka, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428920,5808283]}}, {"type":"Feature", "id":1709,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1709","DYMEK":"Strefa: A |Baraniaka, przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr BAKA42 Baraniaka, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428843.74,5808338.67]}}, {"type":"Feature", "id":808,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"808","DYMEK":"Strefa: A |Baraniaka, przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr BAKA41 Baraniaka, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428829.78,5808359]}}, {"type":"Feature", "id":2128,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2128","DYMEK":"Strefa: A |Baraniaka, przystanek autobusowy nr BAKA02 Baraniaka, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr BAKA02 Baraniaka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr BAKA02 Baraniaka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr BAKA02 Baraniaka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428849.1,5808379.01]}}, {"type":"Feature", "id":1529,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1529","DYMEK":"Strefa: A |Baraniaka, przystanek autobusowy nocny nr BAKA02 Baraniaka, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr BAKA02 Baraniaka, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428849.1,5808379.01]}}, {"type":"Feature", "id":1831,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1831","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zodiak, przystanek autobusowy nr OSZO01 Os. Zodiak, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSZO01 Os. Zodiak, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSZO01 Os. Zodiak, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSZO01 Os. Zodiak, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431245.22,5806908.47]}}, {"type":"Feature", "id":989,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"989","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zodiak, przystanek autobusowy nocny nr OSZO02 Os. Zodiak, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431138.16,5806913.17]}}, {"type":"Feature", "id":2164,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2164","DYMEK":"Strefa: A |Os. Zodiak, przystanek autobusowy nr OSZO02 Os. Zodiak, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr OSZO02 Os. Zodiak, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OSZO02 Os. Zodiak, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431138.16,5806913.17]}}, {"type":"Feature", "id":843,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"843","DYMEK":"Strefa: A |Orle Gniazdo, przystanek autobusowy nocny nr ORGN01 Orle Gniazdo, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr ORGN01 Orle Gniazdo, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430270.06,5806925.7]}}, {"type":"Feature", "id":1139,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1139","DYMEK":"Strefa: A |Orle Gniazdo, przystanek autobusowy nr ORGN01 Orle Gniazdo, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ORGN01 Orle Gniazdo, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr ORGN01 Orle Gniazdo, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ORGN01 Orle Gniazdo, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430270.06,5806925.7]}}, {"type":"Feature", "id":1540,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1540","DYMEK":"Strefa: A |Kurlandzka, przystanek autobusowy nr KURL02 Kurlandzka, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr KURL02 Kurlandzka, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr KURL02 Kurlandzka, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430827.67,5806976.9]}}, {"type":"Feature", "id":692,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"692","DYMEK":"Strefa: A |Kurlandzka, przystanek autobusowy nocny nr KURL02 Kurlandzka, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430827.67,5806976.9]}}, {"type":"Feature", "id":2062,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2062","DYMEK":"Strefa: A |Kurlandzka, przystanek autobusowy nr KURL01 Kurlandzka, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr KURL01 Kurlandzka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr KURL01 Kurlandzka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr KURL01 Kurlandzka, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430713.54,5807014.01]}}, {"type":"Feature", "id":1585,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1585","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek autobusowy nr OSTY02 Os. Tysiąclecia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OSTY02 Os. Tysiąclecia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr OSTY02 Os. Tysiąclecia, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSTY02 Os. Tysiąclecia, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430021.62,5807024.7]}}, {"type":"Feature", "id":2182,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2182","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek autobusowy nocny nr OSTY02 Os. Tysiąclecia, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430021.62,5807024.7]}}, {"type":"Feature", "id":1574,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1574","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek autobusowy nr OSTY01 Os. Tysiąclecia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OSTY01 Os. Tysiąclecia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr OSTY01 Os. Tysiąclecia, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSTY01 Os. Tysiąclecia, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430025.56,5807034.63]}}, {"type":"Feature", "id":997,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"997","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek autobusowy nocny nr OSTY01 Os. Tysiąclecia, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr OSTY01 Os. Tysiąclecia, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430025.56,5807034.63]}}, {"type":"Feature", "id":1070,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1070","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek tramwajowy nocny nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430043.21,5807040.46]}}, {"type":"Feature", "id":1069,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1069","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY41 Os. Tysiąclecia, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430043.21,5807040.46]}}, {"type":"Feature", "id":1298,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1298","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia, przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OSTY42 Os. Tysiąclecia, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430030.23,5807056.08]}}, {"type":"Feature", "id":416,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"416","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia I, przystanek autobusowy nocny nr OT I01 Os. Tysiąclecia I, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430630.97,5807123.44]}}, {"type":"Feature", "id":415,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"415","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia I, przystanek autobusowy nr OT I01 Os. Tysiąclecia I, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OT I01 Os. Tysiąclecia I, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OT I01 Os. Tysiąclecia I, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OT I01 Os. Tysiąclecia I, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430630.97,5807123.44]}}, {"type":"Feature", "id":1348,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1348","DYMEK":"Strefa: A |Biała Góra, przystanek autobusowy nr BIGO03 Biała Góra, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr BIGO03 Biała Góra, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431297.73,5807135.21]}}, {"type":"Feature", "id":1722,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1722","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia I, przystanek autobusowy nocny nr OT I02 Os. Tysiąclecia I, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430604.32,5807136.91]}}, {"type":"Feature", "id":313,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"313","DYMEK":"Strefa: A |Os. Tysiąclecia I, przystanek autobusowy nr OT I02 Os. Tysiąclecia I, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OT I02 Os. Tysiąclecia I, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OT I02 Os. Tysiąclecia I, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430604.32,5807136.91]}}, {"type":"Feature", "id":1699,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1699","DYMEK":"Strefa: A |Biała Góra, przystanek autobusowy nocny nr BIGO02 Biała Góra, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431274.71,5807219.08]}}, {"type":"Feature", "id":2003,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2003","DYMEK":"Strefa: A |Biała Góra, przystanek autobusowy nr BIGO02 Biała Góra, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr BIGO02 Biała Góra, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431274.71,5807219.08]}}, {"type":"Feature", "id":1911,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1911","DYMEK":"Strefa: A |Chartowo, przystanek autobusowy nr CHAR04 Chartowo, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr CHAR04 Chartowo, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr CHAR04 Chartowo, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430744.29,5807417.74]}}, {"type":"Feature", "id":2204,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2204","DYMEK":"Strefa: A |Chartowo, przystanek autobusowy nocny nr CHAR04 Chartowo, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430744.29,5807417.74]}}, {"type":"Feature", "id":2123,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2123","DYMEK":"Strefa: A |Chartowo, przystanek autobusowy nocny nr CHAR01 Chartowo, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430806.29,5807420.55]}}, {"type":"Feature", "id":2122,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2122","DYMEK":"Strefa: A |Chartowo, przystanek autobusowy nr CHAR01 Chartowo, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr CHAR01 Chartowo, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430806.29,5807420.55]}}, {"type":"Feature", "id":411,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"411","DYMEK":"Strefa: A |Chartowo, przystanek autobusowy nr CHAR02 Chartowo, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr CHAR02 Chartowo, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr CHAR02 Chartowo, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr CHAR02 Chartowo, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430724.17,5807499.1]}}, {"type":"Feature", "id":1690,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1690","DYMEK":"Strefa: A |Wiankowa, przystanek autobusowy nr WIAN01 Wiankowa, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr WIAN01 Wiankowa, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr WIAN01 Wiankowa, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430271.97,5807706.87]}}, {"type":"Feature", "id":375,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"375","DYMEK":"Strefa: A |Wiankowa, przystanek autobusowy nr WIAN02 Wiankowa, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr WIAN02 Wiankowa, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WIAN02 Wiankowa, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WIAN02 Wiankowa, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430156.65,5807786.69]}}, {"type":"Feature", "id":1883,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1883","DYMEK":"Strefa: A |Krańcowa I, przystanek autobusowy nr KRNZ02 Krańcowa I, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431236.57,5808165.49]}}, {"type":"Feature", "id":1855,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1855","DYMEK":"Strefa: A |Krańcowa I, przystanek autobusowy nr KRNZ01 Krańcowa I, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431180.26,5808196.1]}}, {"type":"Feature", "id":1470,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1470","DYMEK":"Strefa: A |Czekalskie, przystanek autobusowy nr CZEK02 Czekalskie, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430907.14,5808414.35]}}, {"type":"Feature", "id":1969,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1969","DYMEK":"Strefa: A |Czekalskie, przystanek autobusowy nr CZEK01 Czekalskie, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430890.61,5808423.87]}}, {"type":"Feature", "id":472,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"472","DYMEK":"Strefa: A |Termy Maltańskie, przystanek autobusowy nr TEMA01 Termy Maltańskie, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr TEMA01 Termy Maltańskie, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr TEMA01 Termy Maltańskie, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr TEMA01 Termy Maltańskie, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430326.44,5808506.35]}}, {"type":"Feature", "id":1825,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1825","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowa, przystanek autobusowy nr KRZA01 Krzyżowa, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426740.82,5806704.01]}}, {"type":"Feature", "id":1143,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1143","DYMEK":"Strefa: A |Kosińskiego, przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426357.6,5806759.8]}}, {"type":"Feature", "id":1144,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1144","DYMEK":"Strefa: A |Kosińskiego, przystanek autobusowy nocny nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr KOSI71 Kosińskiego, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426357.6,5806759.8]}}, {"type":"Feature", "id":1558,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1558","DYMEK":"Strefa: A |Kosińskiego, przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426392.65,5806784.74]}}, {"type":"Feature", "id":429,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"429","DYMEK":"Strefa: A |Kosińskiego, przystanek autobusowy nocny nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr KOSI72 Kosińskiego, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426392.65,5806784.74]}}, {"type":"Feature", "id":330,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"330","DYMEK":"Strefa: A |Krzyżowa, przystanek autobusowy nr KRZA02 Krzyżowa, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426819.64,5806935.21]}}, {"type":"Feature", "id":637,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"637","DYMEK":"Strefa: A |ZNTK, przystanek autobusowy nr ZNTK01 ZNTK, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426033.86,5807078.66]}}, {"type":"Feature", "id":2004,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2004","DYMEK":"Strefa: A |ZNTK, przystanek autobusowy nr ZNTK02 ZNTK, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426063.4,5807102.46]}}, {"type":"Feature", "id":884,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"884","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wildecki, przystanek autobusowy nocny nr RYWI71 Rynek Wildecki, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta,
przystanek autobusowy nocny nr RYWI71 Rynek Wildecki, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426576.14,5807262.87]}}, {"type":"Feature", "id":1181,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1181","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wildecki, przystanek tramwajowy nr RYWI71 Rynek Wildecki, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426576.14,5807262.87]}}, {"type":"Feature", "id":1893,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1893","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wildecki, przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RYWI43 Rynek Wildecki, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426617.74,5807270.73]}}, {"type":"Feature", "id":1106,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1106","DYMEK":"Strefa: A |Bergera, przystanek autobusowy nr BERG01 Bergera, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426202.11,5807294.31]}}, {"type":"Feature", "id":1217,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1217","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wildecki, przystanek tramwajowy nr RYWI44 Rynek Wildecki, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RYWI44 Rynek Wildecki, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RYWI44 Rynek Wildecki, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr RYWI44 Rynek Wildecki, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RYWI44 Rynek Wildecki, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426654.09,5807295.32]}}, {"type":"Feature", "id":2237,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2237","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wildecki, przystanek autobusowy nocny nr RYWI72 Rynek Wildecki, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RYWI72 Rynek Wildecki, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426586.72,5807327.72]}}, {"type":"Feature", "id":219,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"219","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Wildecki, przystanek tramwajowy nr RYWI72 Rynek Wildecki, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RYWI72 Rynek Wildecki, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426586.72,5807327.72]}}, {"type":"Feature", "id":30,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"30","DYMEK":"Strefa: A |Bergera, przystanek autobusowy nr BERG02 Bergera, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426271.57,5807357.15]}}, {"type":"Feature", "id":2175,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2175","DYMEK":"Strefa: A |Różana, przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ROZA41 Różana, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426795.9,5807557.84]}}, {"type":"Feature", "id":1496,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1496","DYMEK":"Strefa: A |Św. Czesława, przystanek tramwajowy nr SWCZ71 Św. Czesława, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426578.41,5807564.43]}}, {"type":"Feature", "id":1772,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1772","DYMEK":"Strefa: A |Św. Czesława, przystanek autobusowy nocny nr SWCZ71 Św. Czesława, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Os. Dębina,
przystanek autobusowy nocny nr SWCZ71 Św. Czesława, na linii 243, kurs Rondo Kaponiera - Luboń Kręta","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426578.41,5807564.43]}}, {"type":"Feature", "id":2024,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2024","DYMEK":"Strefa: A |Różana, przystanek tramwajowy nr ROZA42 Różana, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROZA42 Różana, na linii 2, kurs Dębiec - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr ROZA42 Różana, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROZA42 Różana, na linii 9, kurs Dębiec - Piątkowska,
przystanek tramwajowy nr ROZA42 Różana, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426826.96,5807607.25]}}, {"type":"Feature", "id":1896,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1896","DYMEK":"Strefa: A |Św. Czesława, przystanek tramwajowy nr SWCZ72 Św. Czesława, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr SWCZ72 Św. Czesława, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426586.86,5807678.15]}}, {"type":"Feature", "id":1895,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1895","DYMEK":"Strefa: A |Św. Czesława, przystanek autobusowy nocny nr SWCZ72 Św. Czesława, na linii 243, kurs Os. Dębina - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr SWCZ72 Św. Czesława, na linii 243, kurs Luboń Kręta - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426586.86,5807678.15]}}, {"type":"Feature", "id":2047,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2047","DYMEK":"Strefa: A |Niedziałkowskiego, przystanek autobusowy nr NIED01 Niedziałkowskiego, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426394.2,5807771.62]}}, {"type":"Feature", "id":979,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"979","DYMEK":"Strefa: A |Niedziałkowskiego, przystanek autobusowy nr NIED02 Niedziałkowskiego, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426404.74,5807791.12]}}, {"type":"Feature", "id":1076,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1076","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL06 Poznań Główny, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426229.87,5808042.27]}}, {"type":"Feature", "id":549,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"549","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL04 Poznań Główny, na linii 151, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego (obj),
przystanek autobusowy nr POGL04 Poznań Główny, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426136.08,5808084.89]}}, {"type":"Feature", "id":265,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"265","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL05 Poznań Główny, na linii 151, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny (obj),
przystanek autobusowy nr POGL05 Poznań Główny, na linii 171, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426207.38,5808137.13]}}, {"type":"Feature", "id":1215,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1215","DYMEK":"Strefa: A |Wierzbięcice, przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr WIER42 Wierzbięcice, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426559.93,5808149.16]}}, {"type":"Feature", "id":820,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"820","DYMEK":"Strefa: A |Wierzbięcice, przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 10, kurs Dębiec - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr WIER41 Wierzbięcice, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426553.46,5808160.42]}}, {"type":"Feature", "id":1634,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1634","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL01 Poznań Główny, na linii 159, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nr POGL01 Poznań Główny, na linii 168, kurs Podolany - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425969.04,5808240.22]}}, {"type":"Feature", "id":774,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"774","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 235, kurs Os. Sobieskiego - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 239, kurs Starzyny Rynkowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 239, kurs Wichrowa - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 242, kurs Port Lotniczy Ławica - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL01 Poznań Główny, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425969.04,5808240.22]}}, {"type":"Feature", "id":2089,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2089","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nr POGL02 Poznań Główny, na linii 159, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nr POGL02 Poznań Główny, na linii 168, kurs Poznań Główny - Podolany","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425974.15,5808265.52]}}, {"type":"Feature", "id":84,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"84","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 235, kurs Poznań Główny - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 236, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 239, kurs Poznań Główny - Starzyny Rynkowa,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 239, kurs Poznań Główny - Wichrowa,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 242, kurs Poznań Główny - Port Lotniczy Ławica,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 246, kurs Poznań Główny - Poznań Główny (obj.),
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr POGL02 Poznań Główny, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425974.15,5808265.52]}}, {"type":"Feature", "id":1397,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1397","DYMEK":"Strefa: A |Poznań Główny, przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 10, kurs Połabska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr POGL42 Poznań Główny, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426162,5808285.75]}}, {"type":"Feature", "id":1073,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1073","DYMEK":"Strefa: A |Robocza, przystanek autobusowy nr ROBO02 Robocza, na linii 171, kurs Os. Dębina - Os. Wichrowe Wzgórze","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425889.03,5806650.35]}}, {"type":"Feature", "id":1287,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1287","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 10, kurs Głogowska/Hetmańska - Połabska,
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo (przez Hetmańską),
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd),
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr GLHE44 Głogowska/Hetmańska, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424775.09,5806844.4]}}, {"type":"Feature", "id":1274,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1274","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 10, kurs Dębiec - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 17, kurs Starołęka - Głogowska/Hetmańska (p. Hetmańską),
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 2, kurs Dębiec - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr GLHE43 Głogowska/Hetmańska, na linii 9, kurs Dębiec - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424757.55,5806865.56]}}, {"type":"Feature", "id":1675,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1675","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek autobusowy nr GLHE02 Głogowska/Hetmańska, na linii 179, kurs Kacza - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424665.06,5806894.94]}}, {"type":"Feature", "id":940,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"940","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek tramwajowy nr GLHE06 Głogowska/Hetmańska, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE06 Głogowska/Hetmańska, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424679.95,5806911.42]}}, {"type":"Feature", "id":1423,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1423","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424744.21,5806926.01]}}, {"type":"Feature", "id":2012,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2012","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek autobusowy nocny nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo,
przystanek autobusowy nocny nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr GLHE71 Głogowska/Hetmańska, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424744.21,5806926.01]}}, {"type":"Feature", "id":1763,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1763","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek autobusowy nr GLHE01 Głogowska/Hetmańska, na linii 179, kurs Dębiec - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424674.24,5806927.74]}}, {"type":"Feature", "id":1253,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1253","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424766.66,5806934.31]}}, {"type":"Feature", "id":1535,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1535","DYMEK":"Strefa: A |Głogowska/Hetmańska, przystanek autobusowy nocny nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr GLHE72 Głogowska/Hetmańska, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424766.66,5806934.31]}}, {"type":"Feature", "id":1525,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1525","DYMEK":"Strefa: A |Chociszewskiego, przystanek autobusowy nr CHOC02 Chociszewskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr CHOC02 Chociszewskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424666.49,5807033.09]}}, {"type":"Feature", "id":953,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"953","DYMEK":"Strefa: A |Chociszewskiego, przystanek autobusowy nr CHOC01 Chociszewskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr CHOC01 Chociszewskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424719.14,5807076.52]}}, {"type":"Feature", "id":941,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"941","DYMEK":"Strefa: A |Arciszewskiego, przystanek tramwajowy nr ARCI42 Arciszewskiego, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ARCI42 Arciszewskiego, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ARCI42 Arciszewskiego, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr ARCI42 Arciszewskiego, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424234.27,5807175.45]}}, {"type":"Feature", "id":237,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"237","DYMEK":"Strefa: A |Szymborska, przystanek autobusowy nr SSKA01 Szymborska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr SSKA01 Szymborska, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424426.83,5807181.08]}}, {"type":"Feature", "id":2178,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2178","DYMEK":"Strefa: A |Arciszewskiego, przystanek tramwajowy nr ARCI41 Arciszewskiego, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ARCI41 Arciszewskiego, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr ARCI41 Arciszewskiego, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ARCI41 Arciszewskiego, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ARCI41 Arciszewskiego, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ARCI41 Arciszewskiego, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424219.45,5807196.37]}}, {"type":"Feature", "id":1107,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1107","DYMEK":"Strefa: A |Szymborska, przystanek autobusowy nr SSKA02 Szymborska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr SSKA02 Szymborska, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424343.85,5807214.44]}}, {"type":"Feature", "id":1986,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1986","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Łazarski, przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425029.66,5807319.22]}}, {"type":"Feature", "id":1115,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1115","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Łazarski, przystanek autobusowy nocny nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo,
przystanek autobusowy nocny nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr RYLA71 Rynek Łazarski, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425029.66,5807319.22]}}, {"type":"Feature", "id":1154,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1154","DYMEK":"Strefa: A |Sczanieckiej, przystanek autobusowy nr SOEJ02 Sczanieckiej, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr SOEJ02 Sczanieckiej, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424898.15,5807348.92]}}, {"type":"Feature", "id":721,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"721","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Łazarski, przystanek autobusowy nocny nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425072.79,5807364.97]}}, {"type":"Feature", "id":160,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"160","DYMEK":"Strefa: A |Rynek Łazarski, przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr RYLA72 Rynek Łazarski, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425072.79,5807364.97]}}, {"type":"Feature", "id":1377,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1377","DYMEK":"Strefa: A |Sczanieckiej, przystanek autobusowy nr SOEJ01 Sczanieckiej, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr SOEJ01 Sczanieckiej, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424922.87,5807418.74]}}, {"type":"Feature", "id":1269,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1269","DYMEK":"Strefa: A |Park Wilsona, przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 2, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 9, kurs Głogowska/Hetmańska - Piątkowska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425271.64,5807650.24]}}, {"type":"Feature", "id":1270,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1270","DYMEK":"Strefa: A |Park Wilsona, przystanek autobusowy nocny nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr PAWI72 Park Wilsona, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425271.64,5807650.24]}}, {"type":"Feature", "id":672,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"672","DYMEK":"Strefa: A |Arena, przystanek tramwajowy nr AREN41 Arena, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr AREN41 Arena, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr AREN41 Arena, na linii 7, kurs Głogowska/Hetmańska - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr AREN41 Arena, na linii 7, kurs Starołęka - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr AREN41 Arena, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr AREN41 Arena, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424340.13,5807683.48]}}, {"type":"Feature", "id":787,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"787","DYMEK":"Strefa: A |Wyspiańskiego, przystanek autobusowy nr WYSP02 Wyspiańskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr WYSP02 Wyspiańskiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425106.82,5807688.86]}}, {"type":"Feature", "id":1104,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1104","DYMEK":"Strefa: A |Park Wilsona, przystanek autobusowy nr PAWI01 Park Wilsona, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425178.02,5807728.14]}}, {"type":"Feature", "id":1878,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1878","DYMEK":"Strefa: A |Arena, przystanek tramwajowy nr AREN42 Arena, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AREN42 Arena, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr AREN42 Arena, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr AREN42 Arena, na linii 7, kurs Ogrody - Starołęka (objazd)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424344.73,5807738.34]}}, {"type":"Feature", "id":255,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"255","DYMEK":"Strefa: A |Park Wilsona, przystanek autobusowy nr PAWI02 Park Wilsona, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425294.98,5807769.18]}}, {"type":"Feature", "id":540,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"540","DYMEK":"Strefa: A |Park Wilsona, przystanek autobusowy nocny nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo,
przystanek autobusowy nocny nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425348.21,5807775.33]}}, {"type":"Feature", "id":1665,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1665","DYMEK":"Strefa: A |Park Wilsona, przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 10, kurs Połabska - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 17, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 2, kurs Ogrody - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PAWI71 Park Wilsona, na linii 9, kurs Piątkowska - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425348.21,5807775.33]}}, {"type":"Feature", "id":435,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"435","DYMEK":"Strefa: A |Wyspiańskiego, przystanek autobusowy nr WYSP01 Wyspiańskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr WYSP01 Wyspiańskiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425147.04,5807787.63]}}, {"type":"Feature", "id":1729,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1729","DYMEK":"Strefa: A |Ułańska, przystanek autobusowy nr ULAN01 Ułańska, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424737.99,5807890.05]}}, {"type":"Feature", "id":1760,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1760","DYMEK":"Strefa: A |Ułańska, przystanek autobusowy nr ULAN02 Ułańska, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424755.91,5807895.07]}}, {"type":"Feature", "id":1513,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1513","DYMEK":"Strefa: A |Sobiesława, przystanek autobusowy nocny nr SOBI02 Sobiesława, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433498.51,5808449.96]}}, {"type":"Feature", "id":960,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"960","DYMEK":"Strefa: A |Sobiesława, przystanek autobusowy nocny nr SOBI01 Sobiesława, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433532.25,5808475.33]}}, {"type":"Feature", "id":2121,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2121","DYMEK":"Strefa: A |Sobiesława, przystanek autobusowy nr SOBI01 Sobiesława, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr SOBI01 Sobiesława, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433532.25,5808475.33]}}, {"type":"Feature", "id":1430,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1430","DYMEK":"Strefa: A |Światopełka, przystanek autobusowy nocny nr SWIA02 Światopełka, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433620.72,5808707.33]}}, {"type":"Feature", "id":583,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"583","DYMEK":"Strefa: A |Światopełka, przystanek autobusowy nr SWIA02 Światopełka, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SWIA02 Światopełka, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433620.72,5808707.33]}}, {"type":"Feature", "id":961,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"961","DYMEK":"Strefa: A |Kobylepole Lokomotywownia, przystanek autobusowy nr KLOK02 Kobylepole Lokomotywownia, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr KLOK02 Kobylepole Lokomotywownia, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433637.6,5806640.84]}}, {"type":"Feature", "id":2060,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2060","DYMEK":"Strefa: A |Światopełka, przystanek autobusowy nocny nr SWIA01 Światopełka, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433638.12,5808832.34]}}, {"type":"Feature", "id":344,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"344","DYMEK":"Strefa: A |Światopełka, przystanek autobusowy nr SWIA01 Światopełka, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr SWIA01 Światopełka, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433638.12,5808832.34]}}, {"type":"Feature", "id":58,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"58","DYMEK":"Strefa: A |Kobylepole Lokomotywownia, przystanek autobusowy nr KLOK01 Kobylepole Lokomotywownia, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr KLOK01 Kobylepole Lokomotywownia, na linii 155, kurs Zalasewo Planetarna Szkoła - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433651.96,5806643.82]}}, {"type":"Feature", "id":311,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"311","DYMEK":"Strefa: A |Darzybór, przystanek autobusowy nr DARZ02 Darzybór, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr DARZ02 Darzybór, na linii 155, kurs Zalasewo Planetarna Szkoła - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433904.86,5806531.03]}}, {"type":"Feature", "id":2236,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2236","DYMEK":"Strefa: A |Darzybór, przystanek autobusowy nr DARZ01 Darzybór, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr DARZ01 Darzybór, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433948.96,5806551.15]}}, {"type":"Feature", "id":1000,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1000","DYMEK":"Strefa: A |Borówki, przystanek autobusowy nr BORO02 Borówki, na linii 155, kurs Zalasewo Planetarna Szkoła - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434073.06,5806689.86]}}, {"type":"Feature", "id":1882,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1882","DYMEK":"Strefa: A |Borówki, przystanek autobusowy nr BORO01 Borówki, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434090.09,5806693.4]}}, {"type":"Feature", "id":2079,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2079","DYMEK":"Strefa: A |Żywiczna, przystanek autobusowy nr ZYNA01 Żywiczna, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434278,5806802.1]}}, {"type":"Feature", "id":1973,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1973","DYMEK":"Strefa: A |Żywiczna Nastawnia, przystanek autobusowy nr ZNAS02 Żywiczna Nastawnia, na linii 155, kurs Zalasewo Planetarna Szkoła - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434504.75,5807288.78]}}, {"type":"Feature", "id":682,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"682","DYMEK":"Strefa: A |Żywiczna Nastawnia, przystanek autobusowy nr ZNAS01 Żywiczna Nastawnia, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434525,5807293.02]}}, {"type":"Feature", "id":1398,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1398","DYMEK":"Strefa: A |Sośnicka, przystanek autobusowy nocny nr SOSN02 Sośnicka, na linii 233, kurs Zieliniec - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434825.59,5808498.36]}}, {"type":"Feature", "id":251,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"251","DYMEK":"Strefa: A |Sośnicka, przystanek autobusowy nr SOSN02 Sośnicka, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434825.59,5808498.36]}}, {"type":"Feature", "id":753,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"753","DYMEK":"Strefa: A |Sośnicka, przystanek autobusowy nr SOSN03 Sośnicka, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434942.81,5808515.51]}}, {"type":"Feature", "id":185,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"185","DYMEK":"Strefa: A |Sośnicka, przystanek autobusowy nocny nr SOSN03 Sośnicka, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434942.81,5808515.51]}}, {"type":"Feature", "id":390,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"390","DYMEK":"Strefa: A |Sarnia, przystanek autobusowy nr SARN01 Sarnia, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434993.77,5808829.57]}}, {"type":"Feature", "id":1234,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1234","DYMEK":"Strefa: A |Sarnia, przystanek autobusowy nocny nr SARN01 Sarnia, na linii 233, kurs Rondo Kaponiera - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6434993.77,5808829.57]}}, {"type":"Feature", "id":1683,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1683","DYMEK":"Strefa: A |Os. Kopernika, przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 179, kurs Dębiec - Kacza,
przystanek autobusowy nr OSKO01 Os. Kopernika, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422633.3,5806408.06]}}, {"type":"Feature", "id":1747,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1747","DYMEK":"Strefa: A |Jawornicka, przystanek autobusowy nr JAWO01 Jawornicka, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422230.58,5806681.23]}}, {"type":"Feature", "id":1778,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1778","DYMEK":"Strefa: A |Jawornicka, przystanek autobusowy nr JAWO02 Jawornicka, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422220.66,5806712.2]}}, {"type":"Feature", "id":147,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"147","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Skubiszewskiego, przystanek autobusowy nr ROSK03 Rondo Skubiszewskiego, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422013.68,5806851.62]}}, {"type":"Feature", "id":1979,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1979","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Skubiszewskiego, przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr ROSK42 Rondo Skubiszewskiego, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421945.68,5806888.63]}}, {"type":"Feature", "id":1036,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1036","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Skubiszewskiego, przystanek autobusowy nocny nr ROSK01 Rondo Skubiszewskiego, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek,
przystanek autobusowy nocny nr ROSK01 Rondo Skubiszewskiego, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421907.73,5806896.13]}}, {"type":"Feature", "id":662,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"662","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Skubiszewskiego, przystanek autobusowy nr ROSK02 Rondo Skubiszewskiego, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422086.9,5806961.61]}}, {"type":"Feature", "id":1500,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1500","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Skubiszewskiego, przystanek autobusowy nocny nr ROSK02 Rondo Skubiszewskiego, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr ROSK02 Rondo Skubiszewskiego, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422086.9,5806961.61]}}, {"type":"Feature", "id":1976,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1976","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Skubiszewskiego, przystanek tramwajowy nr ROSK41 Rondo Skubiszewskiego, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ROSK41 Rondo Skubiszewskiego, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ROSK41 Rondo Skubiszewskiego, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr ROSK41 Rondo Skubiszewskiego, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr ROSK41 Rondo Skubiszewskiego, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ROSK41 Rondo Skubiszewskiego, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422033.57,5806970.29]}}, {"type":"Feature", "id":1195,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1195","DYMEK":"Strefa: A |Jugosłowiańska, przystanek autobusowy nocny nr JUGO01 Jugosłowiańska, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422804.98,5807023]}}, {"type":"Feature", "id":2081,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2081","DYMEK":"Strefa: A |Jugosłowiańska, przystanek autobusowy nr JUGO01 Jugosłowiańska, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr JUGO01 Jugosłowiańska, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422804.98,5807023]}}, {"type":"Feature", "id":1864,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1864","DYMEK":"Strefa: A |Jugosłowiańska, przystanek autobusowy nocny nr JUGO02 Jugosłowiańska, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422823.23,5807023.92]}}, {"type":"Feature", "id":1863,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1863","DYMEK":"Strefa: A |Jugosłowiańska, przystanek autobusowy nr JUGO02 Jugosłowiańska, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr JUGO02 Jugosłowiańska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422823.23,5807023.92]}}, {"type":"Feature", "id":1117,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1117","DYMEK":"Strefa: A |Węgorka, przystanek autobusowy nr WEGO02 Węgorka, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422252.73,5807121.58]}}, {"type":"Feature", "id":822,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"822","DYMEK":"Strefa: A |Węgorka, przystanek autobusowy nocny nr WEGO02 Węgorka, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr WEGO02 Węgorka, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422252.73,5807121.58]}}, {"type":"Feature", "id":718,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"718","DYMEK":"Strefa: A |Węgorka, przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr WEGO41 Węgorka, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422235.85,5807124.92]}}, {"type":"Feature", "id":713,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"713","DYMEK":"Strefa: A |Węgorka, przystanek tramwajowy nr WEGO42 Węgorka, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WEGO42 Węgorka, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WEGO42 Węgorka, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr WEGO42 Węgorka, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr WEGO42 Węgorka, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WEGO42 Węgorka, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422278.5,5807177.69]}}, {"type":"Feature", "id":109,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"109","DYMEK":"Strefa: A |Węgorka, przystanek autobusowy nocny nr WEGO01 Węgorka, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja,
przystanek autobusowy nocny nr WEGO01 Węgorka, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422302.74,5807221.77]}}, {"type":"Feature", "id":1806,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1806","DYMEK":"Strefa: A |Węgorka, przystanek autobusowy nr WEGO01 Węgorka, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422302.74,5807221.77]}}, {"type":"Feature", "id":90,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"90","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nr STMI05 Stadion Miejski, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422497.41,5807446.55]}}, {"type":"Feature", "id":1501,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1501","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nocny nr STMI05 Stadion Miejski, na linii 251, kurs Poznań Główny - Plewiska Rynek,
przystanek autobusowy nocny nr STMI05 Stadion Miejski, na linii 251, kurs Poznań Główny - Junikowo Stacja","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422497.41,5807446.55]}}, {"type":"Feature", "id":204,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"204","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nocny nr STMI02 Stadion Miejski, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422608.92,5807452.98]}}, {"type":"Feature", "id":1045,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1045","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nr STMI02 Stadion Miejski, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr STMI02 Stadion Miejski, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr STMI02 Stadion Miejski, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422608.92,5807452.98]}}, {"type":"Feature", "id":482,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"482","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nocny nr STMI04 Stadion Miejski, na linii 251, kurs Plewiska Straż Pożarna - Poznań Główny,
przystanek autobusowy nocny nr STMI04 Stadion Miejski, na linii 251, kurs Junikowo Stacja - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422543.57,5807455.35]}}, {"type":"Feature", "id":1888,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1888","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 1, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 13, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 15, kurs Budziszyńska - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 6, kurs Junikowo - Głogowska/Hetmańska,
przystanek tramwajowy nr STMI42 Stadion Miejski, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422566.45,5807496.96]}}, {"type":"Feature", "id":1877,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1877","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek tramwajowy nr STMI41 Stadion Miejski, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr STMI41 Stadion Miejski, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr STMI41 Stadion Miejski, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr STMI41 Stadion Miejski, na linii 15, kurs Głogowska/Hetmańska - Budziszyńska,
przystanek tramwajowy nr STMI41 Stadion Miejski, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr STMI41 Stadion Miejski, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Junikowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422631.05,5807536.92]}}, {"type":"Feature", "id":654,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"654","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nr STMI01 Stadion Miejski, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr STMI01 Stadion Miejski, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr STMI01 Stadion Miejski, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr STMI01 Stadion Miejski, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422569.41,5807587.55]}}, {"type":"Feature", "id":1775,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1775","DYMEK":"Strefa: A |Stadion Miejski, przystanek autobusowy nocny nr STMI01 Stadion Miejski, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422569.41,5807587.55]}}, {"type":"Feature", "id":839,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"839","DYMEK":"Strefa: A |Marszałkowska, przystanek autobusowy nocny nr MARS02 Marszałkowska, na linii 240, kurs Poznań Główny - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422676.48,5808066.47]}}, {"type":"Feature", "id":23,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"23","DYMEK":"Strefa: A |Marszałkowska, przystanek autobusowy nr MARS02 Marszałkowska, na linii 145, kurs Dworzec Zachodni - Kacza,
przystanek autobusowy nr MARS02 Marszałkowska, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr MARS02 Marszałkowska, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr MARS02 Marszałkowska, na linii 191, kurs Os. Sobieskiego - Os. Kopernika","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422676.48,5808066.47]}}, {"type":"Feature", "id":1785,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1785","DYMEK":"Strefa: A |Marszałkowska, przystanek autobusowy nr MARS01 Marszałkowska, na linii 145, kurs Kacza - Dworzec Zachodni,
przystanek autobusowy nr MARS01 Marszałkowska, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr MARS01 Marszałkowska, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr MARS01 Marszałkowska, na linii 191, kurs Os. Kopernika - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422758.29,5808176.77]}}, {"type":"Feature", "id":381,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"381","DYMEK":"Strefa: A |Marszałkowska, przystanek autobusowy nocny nr MARS01 Marszałkowska, na linii 240, kurs Kacza - Poznań Główny","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422758.29,5808176.77]}}, {"type":"Feature", "id":510,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"510","DYMEK":"Strefa: A |Świerzawska, przystanek autobusowy nr SWRZ02 Świerzawska, na linii 148, kurs Ławica - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422539.41,5808615.99]}}, {"type":"Feature", "id":1762,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1762","DYMEK":"Strefa: A |Świerzawska, przystanek autobusowy nr SWRZ01 Świerzawska, na linii 148, kurs Bałtyk - Ławica","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422519.89,5808640.1]}}, {"type":"Feature", "id":1171,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1171","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek autobusowy nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428135.27,5806273.36]}}, {"type":"Feature", "id":612,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"612","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek autobusowy nocny nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr ORZE01 Os. Rzeczypospolitej, na linii 247, kurs Rondo Rataje - Sypniewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428135.27,5806273.36]}}, {"type":"Feature", "id":837,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"837","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr ORZE41 Os. Rzeczypospolitej, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428164.11,5806302.61]}}, {"type":"Feature", "id":455,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"455","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428175.52,5806306.2]}}, {"type":"Feature", "id":167,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"167","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek tramwajowy nocny nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr ORZE42 Os. Rzeczypospolitej, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428175.52,5806306.2]}}, {"type":"Feature", "id":902,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"902","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek autobusowy nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428209.08,5806365.34]}}, {"type":"Feature", "id":1758,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1758","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rzeczypospolitej, przystanek autobusowy nocny nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 247, kurs Sypniewo - Rondo Rataje (przez Rondo Minikowo),
przystanek autobusowy nocny nr ORZE02 Os. Rzeczypospolitej, na linii 247, kurs Sypniewo - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428209.08,5806365.34]}}, {"type":"Feature", "id":2202,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2202","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek tramwajowy nocny nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428328.58,5806812.92]}}, {"type":"Feature", "id":2201,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2201","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr OPIA42 Os. Piastowskie, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428328.58,5806812.92]}}, {"type":"Feature", "id":389,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"389","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OPIA41 Os. Piastowskie, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428329.28,5806851.88]}}, {"type":"Feature", "id":1847,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1847","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek autobusowy nocny nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 247, kurs Rondo Rataje - Sypniewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428334.54,5806916]}}, {"type":"Feature", "id":1556,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1556","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek autobusowy nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OPIA01 Os. Piastowskie, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428334.54,5806916]}}, {"type":"Feature", "id":165,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"165","DYMEK":"Strefa: A |Żelazka, przystanek autobusowy nr ZEKA02 Żelazka, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427034.27,5806957.23]}}, {"type":"Feature", "id":878,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"878","DYMEK":"Strefa: A |Żelazka, przystanek autobusowy nr ZEKA01 Żelazka, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427035.94,5806974.72]}}, {"type":"Feature", "id":135,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"135","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek autobusowy nocny nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne,
przystanek autobusowy nocny nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 247, kurs Sypniewo - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nocny nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 247, kurs Sypniewo - Rondo Rataje (przez Rondo Minikowo)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428410.27,5807014.58]}}, {"type":"Feature", "id":1545,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1545","DYMEK":"Strefa: A |Os. Piastowskie, przystanek autobusowy nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OPIA02 Os. Piastowskie, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428410.27,5807014.58]}}, {"type":"Feature", "id":1993,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1993","DYMEK":"Strefa: A |Wioślarska, przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 13, kurs Junikowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 3, kurs Wilczak - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 4, kurs Połabska - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 7, kurs Zawady - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr WIOS41 Wioślarska, na linii 8, kurs Miłostowo - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428437.19,5807146.66]}}, {"type":"Feature", "id":1880,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1880","DYMEK":"Strefa: A |Wioślarska, przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 13, kurs Starołęka - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 3, kurs Starołęka - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 4, kurs Starołęka - Połabska,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 7, kurs Ogrody - Zawady (objazd),
przystanek tramwajowy nr WIOS42 Wioślarska, na linii 8, kurs Starołęka - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428450.1,5807149.7]}}, {"type":"Feature", "id":1282,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1282","DYMEK":"Strefa: A |Wioślarska, przystanek tramwajowy nocny nr WIOS42 Wioślarska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr WIOS42 Wioślarska, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr WIOS42 Wioślarska, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428450.1,5807149.7]}}, {"type":"Feature", "id":1538,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1538","DYMEK":"Strefa: A |Bielniki, przystanek autobusowy nr BIEL02 Bielniki, na linii 176, kurs Os. Dębina - Garbary","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427410.07,5807319.73]}}, {"type":"Feature", "id":806,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"806","DYMEK":"Strefa: A |Bielniki, przystanek autobusowy nr BIEL01 Bielniki, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427400.93,5807352.87]}}, {"type":"Feature", "id":668,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"668","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr RRAT41 Rondo Rataje, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428452.75,5807499.1]}}, {"type":"Feature", "id":942,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"942","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nr RRAT08 Rondo Rataje, na linii 174, kurs Os. Orła Białego - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428423.41,5807531.5]}}, {"type":"Feature", "id":1803,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1803","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nocny nr RRAT08 Rondo Rataje, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT08 Rondo Rataje, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428423.41,5807531.5]}}, {"type":"Feature", "id":804,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"804","DYMEK":"Strefa: A |Serafitek, przystanek autobusowy nr SERA01 Serafitek, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428244.39,5807564.04]}}, {"type":"Feature", "id":1098,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1098","DYMEK":"Strefa: A |Serafitek, przystanek autobusowy nocny nr SERA01 Serafitek, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428244.39,5807564.04]}}, {"type":"Feature", "id":760,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"760","DYMEK":"Strefa: A |Serafitek, przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr SERA42 Serafitek, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428241.86,5807586.4]}}, {"type":"Feature", "id":587,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"587","DYMEK":"Strefa: A |Serafitek, przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr SERA41 Serafitek, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428160.55,5807609.26]}}, {"type":"Feature", "id":358,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"358","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek autobusowy nr AWF01 AWF, na linii 176, kurs Garbary - Os. Dębina","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427502.55,5807743.86]}}, {"type":"Feature", "id":705,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"705","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek autobusowy nocny nr AWF03 AWF, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427637.78,5807802.24]}}, {"type":"Feature", "id":715,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"715","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 2, kurs Dębiec - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 6, kurs Junikowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 6, kurs Głogowska/Hetmańska - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr AWF73 AWF, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427579.89,5807826.46]}}, {"type":"Feature", "id":728,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"728","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek autobusowy nr AWF73 AWF, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427579.89,5807826.46]}}, {"type":"Feature", "id":139,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"139","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 10, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 12, kurs Starołęka - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 2, kurs Starołęka - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 2, kurs Ogrody - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 6, kurs Miłostowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr AWF41 AWF, na linii 9, kurs Piątkowska - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427496.4,5807854.09]}}, {"type":"Feature", "id":946,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"946","DYMEK":"Strefa: A |AWF, przystanek autobusowy nocny nr AWF04 AWF, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr AWF04 AWF, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427455.72,5807875.99]}}, {"type":"Feature", "id":717,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"717","DYMEK":"Strefa: A |Krzywoustego, przystanek autobusowy nocny nr KRUS02 Krzywoustego, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429983.27,5806177.25]}}, {"type":"Feature", "id":1277,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1277","DYMEK":"Strefa: A |Krzywoustego, przystanek autobusowy nr KRUS02 Krzywoustego, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429983.27,5806177.25]}}, {"type":"Feature", "id":1027,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1027","DYMEK":"Strefa: A |Inflancka, przystanek autobusowy nr INFL03 Inflancka, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr INFL03 Inflancka, na linii 165, kurs Kórnicka - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429368.53,5806183.67]}}, {"type":"Feature", "id":2085,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2085","DYMEK":"Strefa: A |Milczańska, przystanek autobusowy nr MILC01 Milczańska, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429813.68,5806266.26]}}, {"type":"Feature", "id":1737,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1737","DYMEK":"Strefa: A |Inflancka, przystanek autobusowy nr INFL01 Inflancka, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr INFL01 Inflancka, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr INFL01 Inflancka, na linii 165, kurs Starołęka - Kórnicka,
przystanek autobusowy nr INFL01 Inflancka, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr INFL01 Inflancka, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr INFL01 Inflancka, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429494.66,5806291.34]}}, {"type":"Feature", "id":1464,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1464","DYMEK":"Strefa: A |Inflancka, przystanek autobusowy nocny nr INFL01 Inflancka, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429494.66,5806291.34]}}, {"type":"Feature", "id":1544,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1544","DYMEK":"Strefa: A |Inflancka, przystanek autobusowy nocny nr INFL02 Inflancka, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr INFL02 Inflancka, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429401.95,5806298.13]}}, {"type":"Feature", "id":1256,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1256","DYMEK":"Strefa: A |Inflancka, przystanek autobusowy nr INFL02 Inflancka, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr INFL02 Inflancka, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr INFL02 Inflancka, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr INFL02 Inflancka, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr INFL02 Inflancka, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr INFL02 Inflancka, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429401.95,5806298.13]}}, {"type":"Feature", "id":1829,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1829","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lecha II, przystanek autobusowy nr L II02 Os. Lecha II, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429960.79,5806469.82]}}, {"type":"Feature", "id":442,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"442","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lecha I, przystanek autobusowy nocny nr LI01 Os. Lecha I, na linii 244, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429732.68,5806550.17]}}, {"type":"Feature", "id":716,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"716","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lecha I, przystanek autobusowy nocny nr LI02 Os. Lecha I, na linii 244, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429777.45,5806565.91]}}, {"type":"Feature", "id":1254,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1254","DYMEK":"Strefa: A |Os. Oświecenia, przystanek autobusowy nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429113.84,5806673.98]}}, {"type":"Feature", "id":1830,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1830","DYMEK":"Strefa: A |Os. Oświecenia, przystanek autobusowy nocny nr OSWI01 Os. Oświecenia, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429113.84,5806673.98]}}, {"type":"Feature", "id":1138,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1138","DYMEK":"Strefa: A |Os. Oświecenia, przystanek autobusowy nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429106.28,5806744.44]}}, {"type":"Feature", "id":586,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"586","DYMEK":"Strefa: A |Os. Oświecenia, przystanek autobusowy nocny nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr OSWI02 Os. Oświecenia, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429106.28,5806744.44]}}, {"type":"Feature", "id":121,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"121","DYMEK":"Strefa: A |Wiatraczna, przystanek autobusowy nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 165, kurs Kórnicka - Starołęka,
przystanek autobusowy nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429654.63,5806796.57]}}, {"type":"Feature", "id":1824,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1824","DYMEK":"Strefa: A |Wiatraczna, przystanek autobusowy nocny nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr WIAT04 Wiatraczna, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429654.63,5806796.57]}}, {"type":"Feature", "id":2048,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2048","DYMEK":"Strefa: A |Wiatraczna, przystanek autobusowy nocny nr WIAT03 Wiatraczna, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429732.62,5806833.28]}}, {"type":"Feature", "id":42,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"42","DYMEK":"Strefa: A |Wiatraczna, przystanek autobusowy nr WIAT03 Wiatraczna, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr WIAT03 Wiatraczna, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr WIAT03 Wiatraczna, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr WIAT03 Wiatraczna, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429732.62,5806833.28]}}, {"type":"Feature", "id":1949,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1949","DYMEK":"Strefa: A |Wiatraczna, przystanek autobusowy nr WIAT02 Wiatraczna, na linii 165, kurs Starołęka - Kórnicka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429672.92,5806847.24]}}, {"type":"Feature", "id":1981,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1981","DYMEK":"Strefa: A |Piłsudskiego, przystanek autobusowy nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428733.7,5807005.47]}}, {"type":"Feature", "id":552,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"552","DYMEK":"Strefa: A |Piłsudskiego, przystanek autobusowy nocny nr PILS01 Piłsudskiego, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428733.7,5807005.47]}}, {"type":"Feature", "id":157,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"157","DYMEK":"Strefa: A |Piłsudskiego, przystanek autobusowy nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428620,5807098.59]}}, {"type":"Feature", "id":995,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"995","DYMEK":"Strefa: A |Piłsudskiego, przystanek autobusowy nocny nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr PILS02 Piłsudskiego, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428620,5807098.59]}}, {"type":"Feature", "id":784,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"784","DYMEK":"Strefa: A |Brneńska, przystanek autobusowy nr BRKA01 Brneńska, na linii 165, kurs Kórnicka - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429464.16,5807161.95]}}, {"type":"Feature", "id":2131,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2131","DYMEK":"Strefa: A |Brneńska, przystanek autobusowy nr BRKA02 Brneńska, na linii 165, kurs Starołęka - Kórnicka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429430.15,5807195.95]}}, {"type":"Feature", "id":1207,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1207","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiellońskie, przystanek autobusowy nocny nr OJAG01 Os. Jagiellońskie, na linii 244, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428952.1,5807207.32]}}, {"type":"Feature", "id":1385,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1385","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiellońskie, przystanek autobusowy nocny nr OJAG02 Os. Jagiellońskie, na linii 244, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428997.16,5807232.47]}}, {"type":"Feature", "id":1082,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1082","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiellońskie, przystanek autobusowy nr OJAG02 Os. Jagiellońskie, na linii 165, kurs Starołęka - Kórnicka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428997.16,5807232.47]}}, {"type":"Feature", "id":2172,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2172","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nocny nr RRAT02 Rondo Rataje, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT02 Rondo Rataje, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT02 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Starołęka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT02 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Starołęka - Koziegłowy Os. Leśne","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428504.54,5807252.8]}}, {"type":"Feature", "id":287,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"287","DYMEK":"Strefa: A |Os. Jagiellońskie, przystanek autobusowy nr OJAG03 Os. Jagiellońskie, na linii 165, kurs Kórnicka - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429116.76,5807256.87]}}, {"type":"Feature", "id":962,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"962","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nocny nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Koziegłowy Os. Leśne - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 237, kurs Kicin Pętla - Starołęka,
przystanek autobusowy nocny nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 247, kurs Rondo Rataje - Sypniewo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428489.91,5807338.31]}}, {"type":"Feature", "id":1248,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1248","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek autobusowy nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 174, kurs Os. Sobieskiego - Os. Orła Białego,
przystanek autobusowy nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RRAT01 Rondo Rataje, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428489.91,5807338.31]}}, {"type":"Feature", "id":1903,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1903","DYMEK":"Strefa: A |Rondo Rataje, przystanek tramwajowy nocny nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr RRAT44 Rondo Rataje, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428531.26,5807354.13]}}, {"type":"Feature", "id":764,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"764","DYMEK":"Strefa: A |Biała Góra, przystanek autobusowy nr BIGO01 Biała Góra, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr BIGO01 Biała Góra, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431419.24,5807171.08]}}, {"type":"Feature", "id":1916,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1916","DYMEK":"Strefa: A |Biała Góra, przystanek autobusowy nocny nr BIGO01 Biała Góra, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431419.24,5807171.08]}}, {"type":"Feature", "id":1335,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1335","DYMEK":"Strefa: A |Nowe ZOO, przystanek autobusowy nr ZOO02 Nowe ZOO, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ZOO02 Nowe ZOO, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431459.05,5807922.94]}}, {"type":"Feature", "id":289,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"289","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Centrum Handlowe, przystanek autobusowy nr SZCH01 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 154, kurs Spławie - Franowo,
przystanek autobusowy nr SZCH01 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431708.16,5806152.84]}}, {"type":"Feature", "id":1132,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1132","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Centrum Handlowe, przystanek autobusowy nocny nr SZCH01 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431708.16,5806152.84]}}, {"type":"Feature", "id":594,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"594","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Centrum Handlowe, przystanek autobusowy nocny nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431718.63,5806186.03]}}, {"type":"Feature", "id":1147,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1147","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Centrum Handlowe, przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 154, kurs Franowo - Spławie,
przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SZCH02 Szwajcarska Centrum Handlowe, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431718.63,5806186.03]}}, {"type":"Feature", "id":584,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"584","DYMEK":"Strefa: A |Żelazna, przystanek autobusowy nr ZELA02 Żelazna, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ZELA02 Żelazna, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431828.2,5807031.17]}}, {"type":"Feature", "id":585,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"585","DYMEK":"Strefa: A |Żelazna, przystanek autobusowy nocny nr ZELA02 Żelazna, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431828.2,5807031.17]}}, {"type":"Feature", "id":860,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"860","DYMEK":"Strefa: A |Żelazna, przystanek autobusowy nr ZELA01 Żelazna, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr ZELA01 Żelazna, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431896.76,5806985.05]}}, {"type":"Feature", "id":1721,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1721","DYMEK":"Strefa: A |Żelazna, przystanek autobusowy nocny nr ZELA01 Żelazna, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431896.76,5806985.05]}}, {"type":"Feature", "id":814,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"814","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przemysława, przystanek autobusowy nocny nr PRZM02 Os. Przemysława, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432497.66,5806939.97]}}, {"type":"Feature", "id":815,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"815","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przemysława, przystanek autobusowy nr PRZM02 Os. Przemysława, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr PRZM02 Os. Przemysława, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432497.66,5806939.97]}}, {"type":"Feature", "id":2158,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2158","DYMEK":"Strefa: A |Folwarczna, przystanek autobusowy nr FONA02 Folwarczna, na linii 155, kurs Zalasewo Planetarna Szkoła - Franowo,
przystanek autobusowy nr FONA02 Folwarczna, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432541.29,5806643.42]}}, {"type":"Feature", "id":1992,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1992","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przemysława, przystanek autobusowy nr PRZM01 Os. Przemysława, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr PRZM01 Os. Przemysława, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432559.38,5806926.95]}}, {"type":"Feature", "id":565,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"565","DYMEK":"Strefa: A |Os. Przemysława, przystanek autobusowy nocny nr PRZM01 Os. Przemysława, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432559.38,5806926.95]}}, {"type":"Feature", "id":855,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"855","DYMEK":"Strefa: A |Folwarczna, przystanek autobusowy nr FONA01 Folwarczna, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła,
przystanek autobusowy nr FONA01 Folwarczna, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432560.31,5806606.02]}}, {"type":"Feature", "id":788,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"788","DYMEK":"Strefa: A |Piwna, przystanek autobusowy nr PIWN03 Piwna, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr PIWN03 Piwna, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432920.65,5806988.25]}}, {"type":"Feature", "id":1528,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1528","DYMEK":"Strefa: A |Piwna, przystanek autobusowy nr PIWN04 Piwna, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432931.63,5807025.76]}}, {"type":"Feature", "id":2061,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2061","DYMEK":"Strefa: A |Piwna, przystanek autobusowy nr PIWN01 Piwna, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr PIWN01 Piwna, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432943.8,5807048.55]}}, {"type":"Feature", "id":1469,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1469","DYMEK":"Strefa: A |Piwna, przystanek autobusowy nocny nr PIWN01 Piwna, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432943.8,5807048.55]}}, {"type":"Feature", "id":1404,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1404","DYMEK":"Strefa: A |Piwna, przystanek autobusowy nocny nr PIWN02 Piwna, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432949.63,5807066.85]}}, {"type":"Feature", "id":1108,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1108","DYMEK":"Strefa: A |Piwna, przystanek autobusowy nr PIWN02 Piwna, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432949.63,5807066.85]}}, {"type":"Feature", "id":526,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"526","DYMEK":"Strefa: A |Kobylepole, przystanek autobusowy nr KOBY02 Kobylepole, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr KOBY02 Kobylepole, na linii 155, kurs Zalasewo Planetarna Szkoła - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433120.65,5806847.38]}}, {"type":"Feature", "id":578,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"578","DYMEK":"Strefa: A |Kobylepole, przystanek autobusowy nr KOBY01 Kobylepole, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr KOBY01 Kobylepole, na linii 155, kurs Franowo - Zalasewo Planetarna Szkoła","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433167.2,5806839.85]}}, {"type":"Feature", "id":564,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"564","DYMEK":"Strefa: A |Browarna Młyn, przystanek autobusowy nr BRML02 Browarna Młyn, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr BRML02 Browarna Młyn, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433176.89,5807772.39]}}, {"type":"Feature", "id":269,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"269","DYMEK":"Strefa: A |Browarna Młyn, przystanek autobusowy nocny nr BRML02 Browarna Młyn, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433176.89,5807772.39]}}, {"type":"Feature", "id":2272,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2272","DYMEK":"Strefa: A |Browarna Młyn, przystanek autobusowy nocny nr BRML01 Browarna Młyn, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433198.65,5807793.24]}}, {"type":"Feature", "id":1109,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1109","DYMEK":"Strefa: A |Browarna Młyn, przystanek autobusowy nr BRML01 Browarna Młyn, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr BRML01 Browarna Młyn, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433198.65,5807793.24]}}, {"type":"Feature", "id":792,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"792","DYMEK":"Strefa: A |Ziemowita, przystanek autobusowy nr ZIEM02 Ziemowita, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr ZIEM02 Ziemowita, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433306.77,5808194.13]}}, {"type":"Feature", "id":249,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"249","DYMEK":"Strefa: A |Ziemowita, przystanek autobusowy nocny nr ZIEM02 Ziemowita, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433306.77,5808194.13]}}, {"type":"Feature", "id":1679,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1679","DYMEK":"Strefa: A |Ziemowita, przystanek autobusowy nr ZIEM01 Ziemowita, na linii 157, kurs Rondo Śródka - Mogileńska,
przystanek autobusowy nr ZIEM01 Ziemowita, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433332.46,5808204.08]}}, {"type":"Feature", "id":550,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"550","DYMEK":"Strefa: A |Ziemowita, przystanek autobusowy nocny nr ZIEM01 Ziemowita, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433332.46,5808204.08]}}, {"type":"Feature", "id":1229,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1229","DYMEK":"Strefa: A |Sobiesława, przystanek autobusowy nr SOBI02 Sobiesława, na linii 157, kurs Mogileńska - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy nr SOBI02 Sobiesława, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433498.51,5808449.96]}}, {"type":"Feature", "id":983,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"983","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek autobusowy nocny nr PK01 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431015.57,5806147.37]}}, {"type":"Feature", "id":1738,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1738","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek autobusowy nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 154, kurs Franowo - Spławie,
przystanek autobusowy nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431019.85,5806172.34]}}, {"type":"Feature", "id":338,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"338","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek autobusowy nocny nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr PK02 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431019.85,5806172.34]}}, {"type":"Feature", "id":1927,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1927","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 1, kurs Starołęka - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo (przez Hetmańską),
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431047.5,5806251.75]}}, {"type":"Feature", "id":1928,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1928","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek tramwajowy nocny nr PK41 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431047.5,5806251.75]}}, {"type":"Feature", "id":514,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"514","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek tramwajowy nocny nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431056.79,5806259.9]}}, {"type":"Feature", "id":1922,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1922","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka/Kurlandzka, przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr PK42 Piaśnicka/Kurlandzka, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431056.79,5806259.9]}}, {"type":"Feature", "id":864,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"864","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek autobusowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430262.81,5806353.47]}}, {"type":"Feature", "id":1159,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1159","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 1, kurs Starołęka - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo (przez Hetmańską),
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 7, kurs Zawady - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430262.81,5806353.47]}}, {"type":"Feature", "id":319,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"319","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek autobusowy nocny nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr OCZ72 Os. Czecha, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430262.81,5806353.47]}}, {"type":"Feature", "id":1258,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1258","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek autobusowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430251.37,5806360.29]}}, {"type":"Feature", "id":1549,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1549","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek autobusowy nocny nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430251.37,5806360.29]}}, {"type":"Feature", "id":1547,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1547","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 7, kurs Franowo - Zawady","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430251.37,5806360.29]}}, {"type":"Feature", "id":1548,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1548","DYMEK":"Strefa: A |Os. Czecha, przystanek tramwajowy nocny nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr OCZ71 Os. Czecha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430251.37,5806360.29]}}, {"type":"Feature", "id":1261,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1261","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rusa, przystanek autobusowy nr RUSA01 Os. Rusa, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr RUSA01 Os. Rusa, na linii 154, kurs Spławie - Franowo,
przystanek autobusowy nr RUSA01 Os. Rusa, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RUSA01 Os. Rusa, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr RUSA01 Os. Rusa, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431327.74,5806492.83]}}, {"type":"Feature", "id":1568,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1568","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rusa, przystanek autobusowy nocny nr RUSA01 Os. Rusa, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431327.74,5806492.83]}}, {"type":"Feature", "id":502,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"502","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka Rynek, przystanek tramwajowy nocny nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430696.48,5806518.47]}}, {"type":"Feature", "id":2200,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2200","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka Rynek, przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 1, kurs Junikowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 1, kurs Starołęka - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo (przez Hetmańską),
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 7, kurs Zawady - Franowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR41 Piaśnicka Rynek, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430696.48,5806518.47]}}, {"type":"Feature", "id":1043,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1043","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka Rynek, przystanek tramwajowy nocny nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 201, kurs Franowo - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430708.47,5806525.85]}}, {"type":"Feature", "id":1042,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1042","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka Rynek, przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 1, kurs Franowo - Junikowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 14, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 7, kurs Franowo - Zawady,
przystanek tramwajowy nr PIAR42 Piaśnicka Rynek, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430708.47,5806525.85]}}, {"type":"Feature", "id":295,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"295","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rusa, przystanek autobusowy nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 152, kurs Darzybór - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 154, kurs Franowo - Spławie,
przystanek autobusowy nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431338.85,5806615.61]}}, {"type":"Feature", "id":1425,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1425","DYMEK":"Strefa: A |Os. Rusa, przystanek autobusowy nocny nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 232, kurs Os. Rusa - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr RUSA02 Os. Rusa, na linii 238, kurs Franowo - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431338.85,5806615.61]}}, {"type":"Feature", "id":1858,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1858","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Szpital, przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 154, kurs Spławie - Franowo,
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Rondo Śródka (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 184, kurs Nowe ZOO - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Nowe ZOO (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 184, kurs Rondo Rataje - Termy Maltańskie (nowy bez szpitala),
przystanek autobusowy nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 184, kurs Termy Maltańskie - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431392.1,5806645.38]}}, {"type":"Feature", "id":149,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"149","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Szpital, przystanek autobusowy nocny nr SSZP02 Szwajcarska Szpital, na linii 238, kurs Rondo Kaponiera - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431392.1,5806645.38]}}, {"type":"Feature", "id":2149,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2149","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka, przystanek autobusowy nr PIAS01 Piaśnicka, na linii 166, kurs Rondo Rataje - Zieliniec,
przystanek autobusowy nr PIAS01 Piaśnicka, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430517.59,5806688.17]}}, {"type":"Feature", "id":422,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"422","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka, przystanek autobusowy nocny nr PIAS01 Piaśnicka, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa,
przystanek autobusowy nocny nr PIAS01 Piaśnicka, na linii 245, kurs Starołęka - Mogileńska","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430517.59,5806688.17]}}, {"type":"Feature", "id":420,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"420","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka, przystanek autobusowy nocny nr PIAS02 Piaśnicka, na linii 245, kurs Mogileńska - Starołęka","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430504.74,5806729.51]}}, {"type":"Feature", "id":1838,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1838","DYMEK":"Strefa: A |Piaśnicka, przystanek autobusowy nr PIAS02 Piaśnicka, na linii 166, kurs Zieliniec - Rondo Rataje (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr PIAS02 Piaśnicka, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430504.74,5806729.51]}}, {"type":"Feature", "id":1426,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1426","DYMEK":"Strefa: A |Szwajcarska Szpital, przystanek autobusowy nr SSZP01 Szwajcarska Szpital, na linii 152, kurs Rondo Rataje - Darzybór,
przystanek autobusowy nr SSZP01 Szwajcarska Szpital, na linii 181, kurs Krzywoustego Kinepolis - Rondo Rataje (bez szpitala)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431418.41,5806756.01]}}, {"type":"Feature", "id":1531,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1531","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lecha, przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 10, kurs Dębiec - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 10, kurs Połabska - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 12, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 15, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 16, kurs Os. Sobieskiego - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 17, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 17, kurs Głogowska/Hetmańska - Starołęka (p. Centrum),
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 17, kurs Ogrody - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 18, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 2, kurs Ogrody - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 6, kurs Miłostowo - Franowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 9, kurs Dębiec - Franowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430405.31,5806763.05]}}, {"type":"Feature", "id":118,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"118","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lecha, przystanek tramwajowy nocny nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nocny nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje),
przystanek tramwajowy nocny nr OSLE41 Os. Lecha, na linii 201, kurs Os. Sobieskiego - Franowo (p. Rondo Rataje)","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,48,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430405.31,5806763.05]}}, {"type":"Feature", "id":1422,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1422","DYMEK":"Strefa: A |Os. Lecha, przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 10, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 10, kurs Franowo - Połabska,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 12, kurs Franowo - Starołęka,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 15, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 16, kurs Franowo - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 17, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 17, kurs Starołęka - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 18, kurs Franowo - Ogrody,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 2, kurs Franowo - Dębiec,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 6, kurs Franowo - Miłostowo,
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 7, kurs Franowo - Ogrody (objazd),
przystanek tramwajowy nr OSLE42 Os. Lecha, na linii 9, kurs Franowo - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430417.47,5806790.92]}}, {"type":"Feature", "id":503,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"503","DYMEK":"Strefa: A |Orle Gniazdo, przystanek autobusowy nocny nr ORGN02 Orle Gniazdo, na linii 232, kurs Rondo Kaponiera - Os. Rusa","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430322.94,5806827.38]}}, {"type":"Feature", "id":1629,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1629","DYMEK":"Strefa: A |Orle Gniazdo, przystanek autobusowy nr ORGN02 Orle Gniazdo, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje,
przystanek autobusowy nr ORGN02 Orle Gniazdo, na linii 162, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje ( przez Spławie ),
przystanek autobusowy nr ORGN02 Orle Gniazdo, na linii 181, kurs Rondo Rataje - Krzywoustego Kinepolis (bez szpitala),
przystanek autobusowy nr ORGN02 Orle Gniazdo, na linii 196, kurs Rondo Rataje - Rondo Rataje","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430322.94,5806827.38]}}, {"type":"Feature", "id":2268,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2268","DYMEK":"Strefa: A |Górczyn, przystanek autobusowy nocny nr GORC21 Górczyn, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr GORC21 Górczyn, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr GORC21 Górczyn, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr GORC21 Górczyn, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423861.48,5805949.62]}}, {"type":"Feature", "id":2269,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2269","DYMEK":"Strefa: A |Górczyn, przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 149, kurs Dębiec - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 175, kurs Dębiec - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 180, kurs Sycowska Centrum Handlowe - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr GORC21 Górczyn, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423861.48,5805949.62]}}, {"type":"Feature", "id":1136,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1136","DYMEK":"Strefa: A |Górczyn, przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 149, kurs Górczyn - Dębiec,
przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 175, kurs Górczyn - Dębiec,
przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 180, kurs Górczyn - Sycowska Centrum Handlowe,
przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr GORC30 Górczyn, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423842.85,5805973.05]}}, {"type":"Feature", "id":1587,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1587","DYMEK":"Strefa: A |Sielska, przystanek autobusowy nocny nr SIEL72 Sielska, na linii 249, kurs Dębiec - Rondo Kaponiera,
przystanek autobusowy nocny nr SIEL72 Sielska, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424212.59,5806199.54]}}, {"type":"Feature", "id":173,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"173","DYMEK":"Strefa: A |Sielska, przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 14, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 14, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego,
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 3, kurs Górczyn - Wilczak,
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 3, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo,
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 5, kurs Górczyn - Starołęka ( po trasie ),
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 5, kurs Górczyn - Stomil,
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 5, kurs Górczyn - Franowo (przez Hetmańską),
przystanek tramwajowy nr SIEL72 Sielska, na linii 8, kurs Górczyn - Miłostowo","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424212.59,5806199.54]}}, {"type":"Feature", "id":2242,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2242","DYMEK":"Strefa: A |Sielska, przystanek autobusowy nocny nr SIEL71 Sielska, na linii 249, kurs Rondo Kaponiera - Dębiec,
przystanek autobusowy nocny nr SIEL71 Sielska, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424211.17,5806212.36]}}, {"type":"Feature", "id":229,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"229","DYMEK":"Strefa: A |Sielska, przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 14, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 14, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 3, kurs Wilczak - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 3, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 5, kurs Starołęka - Górczyn (po trasie),
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 5, kurs Stomil - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 5, kurs Franowo - Górczyn,
przystanek tramwajowy nr SIEL71 Sielska, na linii 8, kurs Miłostowo - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(0,128,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6424211.17,5806212.36]}}, {"type":"Feature", "id":1383,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1383","DYMEK":"Strefa: A |Częstochowska, przystanek autobusowy nocny nr CZNZ01 Częstochowska, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423953.49,5806223.28]}}, {"type":"Feature", "id":791,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"791","DYMEK":"Strefa: A |Częstochowska, przystanek autobusowy nr CZNZ01 Częstochowska, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr CZNZ01 Częstochowska, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr CZNZ01 Częstochowska, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr CZNZ01 Częstochowska, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423953.49,5806223.28]}}, {"type":"Feature", "id":2215,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2215","DYMEK":"Strefa: A |Częstochowska, przystanek autobusowy nocny nr CZNZ02 Częstochowska, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423920.72,5806226.71]}}, {"type":"Feature", "id":497,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"497","DYMEK":"Strefa: A |Częstochowska, przystanek autobusowy nr CZNZ02 Częstochowska, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr CZNZ02 Częstochowska, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr CZNZ02 Częstochowska, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr CZNZ02 Częstochowska, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423920.72,5806226.71]}}, {"type":"Feature", "id":111,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"111","DYMEK":"Strefa: A |Kordeckiego, przystanek autobusowy nr KORD02 Kordeckiego, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr KORD02 Kordeckiego, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr KORD02 Kordeckiego, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr KORD02 Kordeckiego, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423722.37,5806468.88]}}, {"type":"Feature", "id":950,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"950","DYMEK":"Strefa: A |Kordeckiego, przystanek autobusowy nocny nr KORD02 Kordeckiego, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423722.37,5806468.88]}}, {"type":"Feature", "id":1609,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1609","DYMEK":"Strefa: A |Kordeckiego, przystanek autobusowy nr KORD04 Kordeckiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr KORD04 Kordeckiego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr KORD04 Kordeckiego, na linii 179, kurs Kacza - Dębiec,
przystanek autobusowy nr KORD04 Kordeckiego, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr KORD04 Kordeckiego, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423781.86,5806572.77]}}, {"type":"Feature", "id":2009,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"2009","DYMEK":"Strefa: A |Trębacka, przystanek autobusowy nr TREB01 Trębacka, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr TREB01 Trębacka, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr TREB01 Trębacka, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr TREB01 Trębacka, na linii 169, kurs Os. Łokietka - Os. Kopernika (obj),
przystanek autobusowy nr TREB01 Trębacka, na linii 179, kurs Dębiec - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422912.51,5806592.58]}}, {"type":"Feature", "id":1702,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1702","DYMEK":"Strefa: A |Trębacka, przystanek autobusowy nocny nr TREB01 Trębacka, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422912.51,5806592.58]}}, {"type":"Feature", "id":1129,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1129","DYMEK":"Strefa: A |Kordeckiego, przystanek autobusowy nocny nr KORD01 Kordeckiego, na linii 252, kurs Rondo Kaponiera - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423663.95,5806617.41]}}, {"type":"Feature", "id":1,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1","DYMEK":"Strefa: A |Kordeckiego, przystanek autobusowy nr KORD01 Kordeckiego, na linii 150, kurs Górczyn - Ogrody,
przystanek autobusowy nr KORD01 Kordeckiego, na linii 163, kurs Górczyn - Garbary,
przystanek autobusowy nr KORD01 Kordeckiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr KORD01 Kordeckiego, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr KORD01 Kordeckiego, na linii 179, kurs Dębiec - Kacza","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423663.95,5806617.41]}}, {"type":"Feature", "id":1936,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1936","DYMEK":"Strefa: A |Trębacka, przystanek autobusowy nr TREB02 Trębacka, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr TREB02 Trębacka, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr TREB02 Trębacka, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr TREB02 Trębacka, na linii 169, kurs Os. Kopernika - Os. Łokietka (obj),
przystanek autobusowy nr TREB02 Trębacka, na linii 179, kurs Kacza - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423044.13,5806631.07]}}, {"type":"Feature", "id":1951,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1951","DYMEK":"Strefa: A |Trębacka, przystanek autobusowy nocny nr TREB02 Trębacka, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423044.13,5806631.07]}}, {"type":"Feature", "id":729,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"729","DYMEK":"Strefa: A |Palacza, przystanek autobusowy nr PALA01 Palacza, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza,
przystanek autobusowy nr PALA01 Palacza, na linii 164, kurs Puszkina - Kacza (obj.),
przystanek autobusowy nr PALA01 Palacza, na linii 179, kurs Dębiec - Kacza,
przystanek autobusowy nr PALA01 Palacza, na linii 182, kurs Os. Wichrowe Wzgórze - Górczyn,
przystanek autobusowy nr PALA01 Palacza, na linii 193, kurs Os. Sobieskiego - Górczyn","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423832.26,5806694.11]}}, {"type":"Feature", "id":836,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"836","DYMEK":"Strefa: A |Palacza, przystanek autobusowy nr PALA02 Palacza, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr PALA02 Palacza, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr PALA02 Palacza, na linii 179, kurs Kacza - Dębiec,
przystanek autobusowy nr PALA02 Palacza, na linii 182, kurs Górczyn - Os. Wichrowe Wzgórze,
przystanek autobusowy nr PALA02 Palacza, na linii 193, kurs Górczyn - Os. Sobieskiego","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423996.58,5806849.92]}}, {"type":"Feature", "id":531,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"531","DYMEK":"Strefa: A |Ściegiennego, przystanek autobusowy nocny nr SCIE04 Ściegiennego, na linii 252, kurs Kacza - Rondo Kaponiera","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(85,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423417.06,5806871.63]}}, {"type":"Feature", "id":790,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"790","DYMEK":"Strefa: A |Ściegiennego, przystanek autobusowy nr SCIE04 Ściegiennego, na linii 150, kurs Ogrody - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SCIE04 Ściegiennego, na linii 163, kurs Garbary - Górczyn,
przystanek autobusowy nr SCIE04 Ściegiennego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina (objazd),
przystanek autobusowy nr SCIE04 Ściegiennego, na linii 164, kurs Kacza - Puszkina,
przystanek autobusowy nr SCIE04 Ściegiennego, na linii 179, kurs Kacza - Dębiec","LI":"","LA":"","K":"rgba(255,255,255,1)","GL":"3","KL":"rgba(212,0,0,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"5","IK2":""},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423417.06,5806871.63]}}, {"type":"Feature", "id":1999,"properties":{"ID_API":"156", "OBJECTID":"1999","DYMEK":"Strefa: A |Ściegiennego, przystanek autobusowy nr SCIE01 Ściegiennego, na linii 150,