{"type":"FeatureCollection","crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"2177"}},"features":[{"type":"Feature", "id":217,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"217","DYMEK":"ul. Ananasowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/217","LA":"ul. Ananasowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428571.31,5814969.03],[6428582.6,5815027.66],[6428590.85,5815073.17],[6428607.5,5815154.14]]}}, {"type":"Feature", "id":218,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"218","DYMEK":"ul. Mandarynkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/218","LA":"ul. Mandarynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428654.23,5814894.94],[6428665.47,5814950.74],[6428677.17,5815009.01],[6428686.01,5815055.46],[6428694.56,5815098.77],[6428702.25,5815135.94]]}}, {"type":"Feature", "id":219,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"219","DYMEK":"ul. Cytrynowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/219","LA":"ul. Cytrynowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428497.48,5815090.54],[6428551.76,5815080.69],[6428559.59,5815078.99],[6428590.85,5815073.17],[6428686.01,5815055.46],[6428779.12,5815038.26],[6428921.9,5815010.4],[6428973.62,5814999.73],[6429078.12,5814978.76],[6429140.09,5814966.76]]}}, {"type":"Feature", "id":220,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"220","DYMEK":"ul. Kokosowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/220","LA":"ul. Kokosowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428743.27,5814878.38],[6428755.96,5814933.73],[6428769.08,5814990.96],[6428779.12,5815038.26],[6428789.37,5815081.47],[6428799.64,5815117.15]]}}, {"type":"Feature", "id":221,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"221","DYMEK":"ul. Bananowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/221","LA":"ul. Bananowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428941.59,5814836.64],[6428953.64,5814896.58],[6428964.8,5814953],[6428973.62,5814999.73],[6428982.83,5815043.67]]}}, {"type":"Feature", "id":222,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"222","DYMEK":"ul. Migdałowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/222","LA":"ul. Migdałowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428499.45,5814986.55],[6428571.31,5814969.03],[6428665.47,5814950.74],[6428755.96,5814933.73],[6428858.81,5814914.56],[6428953.64,5814896.58],[6429058.84,5814876.84],[6429246.63,5814841.93]]}}, {"type":"Feature", "id":223,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"223","DYMEK":"ul. Rodzynkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/223","LA":"ul. Rodzynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429046.08,5814812.44],[6429046.58,5814814.8],[6429058.84,5814876.84],[6429068.67,5814932.7],[6429078.12,5814978.76]]}}, {"type":"Feature", "id":285,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"285","DYMEK":"ul. Anyżowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/285","LA":"ul. Anyżowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427743.54,5815910.97],[6427710.42,5815836.99]],[[6427743.54,5815910.97],[6427802.93,5815884.72]],[[6427643.38,5816073.49],[6427663.02,5816014.53],[6427673.95,5815987.85],[6427684.23,5815970.12],[6427716.21,5815931.35],[6427743.54,5815910.97]]]}}, {"type":"Feature", "id":286,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"286","DYMEK":"ul. Tadeusza Rugego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/286","LA":"ul. Tadeusza Rugego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424925.43,5814271.26],[6424973.46,5814246.19],[6425002.91,5814229.62],[6425011.3,5814223.5],[6425030.6,5814204.78],[6425040.75,5814192.41],[6425050.57,5814177.26],[6425080.84,5814134.11]]}}, {"type":"Feature", "id":287,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"287","DYMEK":"ul. Józefa Hallera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18
1945-11-19 XCVIII/573/94
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/287","LA":"ul. Józefa Hallera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423054.78,5805706.25],[6423128.31,5805623.03],[6423220.13,5805516.78],[6423298.22,5805428.8]]}}, {"type":"Feature", "id":288,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"288","DYMEK":"ul. Bułgarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/288","LA":"ul. Bułgarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422591.08,5807516.3],[6422580.25,5807537.89],[6422538.42,5807618.45],[6422531.26,5807634.49],[6422526.38,5807649.83],[6422522.9,5807671.89],[6422523.43,5807688.97],[6422527.97,5807711.98],[6422536.69,5807735.26],[6422594.04,5807853.81],[6422630.3,5807915.08],[6422676.86,5808008.7],[6422733.33,5808126.03],[6422813.2,5808291.12],[6422903.84,5808477.3],[6422910.64,5808492.81],[6422934.36,5808642.12],[6422955.27,5808770.6],[6422963.47,5808827.52],[6422972.18,5808884.78],[6422977.41,5808913.19],[6422979.85,5808922.95],[6422994.67,5808979.53],[6423051.68,5809197.8],[6423081.66,5809317.91],[6423091.61,5809356.18],[6423093.72,5809370.78]]}}, {"type":"Feature", "id":289,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"289","DYMEK":"ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18
1985-09-26 XCVIII/573/94
IX/48/85","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/289","LA":"ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424760.62,5807620.06],[6424853.83,5807578.98],[6424987.73,5807520.86],[6424991.34,5807519.52],[6424999,5807515.05],[6425118.36,5807439.52],[6425188.73,5807391.91]]}}, {"type":"Feature", "id":290,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"290","DYMEK":"ul. Nieszawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/290","LA":"ul. Nieszawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430402.93,5809411.54],[6430410.5,5809421.17],[6430476.16,5809513.9],[6430593.05,5809672.76],[6430600.6,5809682.46],[6430607.28,5809687.76],[6430615.74,5809688.94],[6430707.33,5809683.64],[6430940.86,5809665.93],[6431034.83,5809659.46],[6431171.26,5809649.22],[6431416,5809629.47]]}}, {"type":"Feature", "id":291,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"291","DYMEK":"ul. Szwajcarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1999-02-16
1994-01-18 VIII/59/III/99
XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/291","LA":"ul. Szwajcarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431284.58,5807186.34],[6431370.19,5807061.83],[6431395.78,5806971.78],[6431412.89,5806532.62],[6431440.14,5806460.2],[6431462.49,5806421.15],[6431561.77,5806363.91],[6431579.56,5806344.25],[6431646.56,5806253.23],[6431683.65,5806219.93],[6431724.16,5806201.49],[6431767.09,5806142.68],[6431761.52,5806118.03],[6431880.76,5805978.91]]}}, {"type":"Feature", "id":292,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"292","DYMEK":"ul. Nad Spławką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/292","LA":"ul. Nad Spławką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431748.75,5802577.81],[6431857.34,5802801.38]]}}, {"type":"Feature", "id":293,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"293","DYMEK":"ul. Romana Brandstaettera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/293","LA":"ul. Romana Brandstaettera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427522.28,5810896.51],[6427527.43,5810709.34]]}}, {"type":"Feature", "id":294,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"294","DYMEK":"ul. Ignacego Kaczmarka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/294","LA":"ul. Ignacego Kaczmarka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424782.77,5813982.19],[6424884.06,5813932.5],[6424964.25,5813891.72],[6425004.53,5813871.18],[6425109.66,5813817.94]]}}, {"type":"Feature", "id":295,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"295","DYMEK":"ul. Dolne Chyby | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/295","LA":"ul. Dolne Chyby","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417227.97,5814540.54],[6417226.22,5814565.81],[6417240.96,5814587.43]]}}, {"type":"Feature", "id":296,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"296","DYMEK":"ul. Przylaszczkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/296","LA":"ul. Przylaszczkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418832.15,5806310.81],[6418882.01,5806246.93],[6418928.75,5806216.84],[6418934.99,5806216.06],[6419074.38,5806126.53]]}}, {"type":"Feature", "id":297,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"297","DYMEK":"ul. Poronińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/297","LA":"ul. Poronińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423890.98,5813785.68],[6423965.21,5813839.44],[6424055.13,5813905.47],[6424063.46,5813907.97],[6424111.14,5813942.51],[6424175.05,5813993.33]]}}, {"type":"Feature", "id":298,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"298","DYMEK":"ul. Rzeszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/298","LA":"ul. Rzeszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421716.76,5814167.13],[6421731.32,5814131.72],[6421752.8,5814084.95],[6421765.84,5814064.74],[6421786.21,5814040.88],[6421881.66,5813936.47]]}}, {"type":"Feature", "id":299,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"299","DYMEK":"ul. Żnińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/299","LA":"ul. Żnińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421659.05,5814115.94],[6421666.5,5814097.69],[6421707.27,5814052.36]]}}, {"type":"Feature", "id":319,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"319","DYMEK":"ul. Balonowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/319","LA":"ul. Balonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421940.8,5810642.35],[6422005.68,5810611.76],[6422030.74,5810667.06]]}}, {"type":"Feature", "id":320,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"320","DYMEK":"ul. Franciszka Stróżyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2013-12-17
1984-11-29
1973-10-03 LX/940/VI/2013
IV/19/84
XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/320","LA":"ul. Franciszka Stróżyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426500.32,5815168],[6426288.36,5815244.02],[6426267.21,5815249.55],[6426132.98,5815296.05],[6426123.17,5815299.33],[6426070.66,5815309.5],[6426052.67,5815311.32],[6425995.06,5815314.23],[6425949.07,5815312.96],[6425876.94,5815305.51],[6425743.91,5815293.53],[6425652.86,5815284.46],[6425625.06,5815277.37],[6425582.9,5815254.47],[6425530.79,5815205.29],[6425506.4,5815165.97],[6425492.94,5815131.09],[6425487.5,5815099.64],[6425487.13,5815079.93],[6425487.68,5815030.22],[6425487.68,5814976.98],[6425486.77,5814913.2],[6425487.68,5814771.45],[6425489.67,5814707.85],[6425503.84,5814611.53],[6425517.11,5814534.12],[6425522.8,5814493.23],[6425525.29,5814475.78],[6425528.73,5814398.92],[6425524.73,5814376.39],[6425520.91,5814296.79],[6425520.91,5814238.82],[6425522.73,5814172.49],[6425530.91,5814063.64],[6425531.77,5814051.69],[6425537.81,5813962.97],[6425541.26,5813906.63],[6425542.53,5813854.12],[6425530.53,5813816.68],[6425493.27,5813727.64]]}}, {"type":"Feature", "id":321,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"321","DYMEK":"ul. Mariana Jaroczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1973-10-03 IV/19/84
XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/321","LA":"ul. Mariana Jaroczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425350.29,5813928.48],[6425405.28,5813951.04],[6425447.15,5813966.53],[6425464.21,5813971.24],[6425480.54,5813970.76],[6425500.99,5813968.58],[6425537.81,5813962.97],[6425576.98,5813953.45],[6425604.45,5813947.76],[6425663.98,5813940.98],[6425785.58,5813929.13],[6425845.75,5813922.83],[6425885.29,5813918.6],[6425920.01,5813915.21],[6425943.21,5813911.63],[6425950.75,5813909.65],[6425975.06,5813897.67],[6425992,5813884.23]]}}, {"type":"Feature", "id":322,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"322","DYMEK":"ul. Zygmunta Wojciechowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1973-10-03 IV/19/84
XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/322","LA":"ul. Zygmunta Wojciechowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425992,5813884.23],[6426002.78,5813868.52],[6426011.13,5813850.12],[6426021.03,5813813.34],[6426032.78,5813768.48],[6426038.44,5813738.06],[6426046.78,5813695.62],[6426054.57,5813662.23],[6426072.96,5813586.4],[6426077.43,5813561.78],[6426096.3,5813481.42],[6426101.67,5813459.63],[6426118.11,5813379.29],[6426148.09,5813244.68],[6426161.66,5813184.15],[6426172.3,5813137.48],[6426182.18,5813076.62],[6426184.04,5813055.43],[6426180.9,5813024.07],[6426176.05,5812994.97],[6426166.35,5812967.36],[6426140.99,5812901.14],[6426135.77,5812886.41],[6426108.54,5812818.79],[6426095.88,5812777.64],[6426089.76,5812746.59]]}}, {"type":"Feature", "id":365,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"365","DYMEK":"ul. Kornela Makuszyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/365","LA":"ul. Kornela Makuszyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420711.19,5808735.93],[6420713.11,5808743.97],[6420727.48,5808775.96],[6420765.02,5808862.15],[6420799.49,5808948.05],[6420832.82,5809032.99],[6420854.09,5809085.45]]}}, {"type":"Feature", "id":366,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"366","DYMEK":"ul. Makowej Panienki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/366","LA":"ul. Makowej Panienki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421052.98,5809376.74],[6421088.11,5809373.85],[6421161.41,5809367.12]]}}, {"type":"Feature", "id":367,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"367","DYMEK":"ul. Sierotki Marysi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/367","LA":"ul. Sierotki Marysi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421040.77,5809150.41],[6421042.66,5809161.83],[6421062.91,5809264.66],[6421065.58,5809271.07],[6421071.47,5809282.63],[6421076.51,5809311.86],[6421088.11,5809373.85]]}}, {"type":"Feature", "id":368,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"368","DYMEK":"ul. Misia Uszatka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/368","LA":"ul. Misia Uszatka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421076.51,5809311.86],[6421131.87,5809292.79]]}}, {"type":"Feature", "id":369,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"369","DYMEK":"ul. Krasnoludków | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/369","LA":"ul. Krasnoludków","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420988.1,5809166.4],[6420998.65,5809163.81],[6421040.77,5809150.41],[6421070.6,5809143.95],[6421076.75,5809141.49],[6421106.68,5809127.65],[6421165.11,5809102.69]]}}, {"type":"Feature", "id":370,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"370","DYMEK":"ul. Rumcajsa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/370","LA":"ul. Rumcajsa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420574.29,5809172.58],[6420574.9,5809174.28],[6420590.57,5809217.1],[6420634.58,5809202.16]]}}, {"type":"Feature", "id":371,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"371","DYMEK":"ul. Wieczorynki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/371","LA":"ul. Wieczorynki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421116.16,5808979.7],[6421165.11,5809102.69],[6421211.89,5809220.54],[6421272.19,5809372.13],[6421273.2,5809376.17],[6421272.7,5809381.34],[6421271.94,5809385.38],[6421269.42,5809388.97],[6421264.63,5809392],[6421248.52,5809398.59]]}}, {"type":"Feature", "id":372,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"372","DYMEK":"ul. Baśniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/372","LA":"ul. Baśniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421106.68,5809127.65],[6421153.3,5809244.15],[6421214.55,5809397.09],[6421217.56,5809400.67],[6421221.02,5809403.21],[6421224.49,5809404.48],[6421229.46,5809405.41],[6421232.58,5809404.95],[6421248.52,5809398.59]]}}, {"type":"Feature", "id":373,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"373","DYMEK":"ul. Rokity | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/373","LA":"ul. Rokity","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420933.74,5808945.44],[6420997.38,5808919.92]]}}, {"type":"Feature", "id":323,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"323","DYMEK":"ul. Karola Szymanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/323","LA":"ul. Karola Szymanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425503.84,5814611.53],[6425567.62,5814627.33],[6425663.47,5814643.45],[6425680.83,5814645.96],[6425771.67,5814659.04],[6425826.01,5814665.73],[6425879.68,5814665.73],[6426086.29,5814665.55],[6426164.83,5814664.69],[6426231.36,5814670.68],[6426278,5814673.6],[6426433.35,5814675.8],[6426451.57,5814674.67]]}}, {"type":"Feature", "id":324,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"324","DYMEK":"ul. Karola Kurpińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/324","LA":"ul. Karola Kurpińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425646.39,5813505.86],[6425748.29,5813518.4],[6425840.02,5813526.56],[6425900.72,5813532.72],[6425922.42,5813537.1],[6425999.43,5813550.04],[6426037.05,5813555.01],[6426077.43,5813561.78],[6426152.66,5813579.68],[6426239.83,5813596.6],[6426302.9,5813605.36],[6426367.99,5813610.33],[6426432.86,5813605.75],[6426473.65,5813602.17],[6426604.41,5813602.96]]}}, {"type":"Feature", "id":359,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"359","DYMEK":"ul. Bronisława Malinowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/359","LA":"ul. Bronisława Malinowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426165.87,5800755.2],[6426354.05,5800689.72],[6426380.66,5800673.65],[6426472.26,5800640.9],[6426697.81,5800560.96],[6426706.22,5800558.87]]}}, {"type":"Feature", "id":360,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"360","DYMEK":"ul. Wacława Rzewuskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/360","LA":"ul. Wacława Rzewuskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426652.62,5800520.05],[6426653.96,5800496.87],[6426665.81,5800368.45],[6426668.71,5800339.57]]}}, {"type":"Feature", "id":361,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"361","DYMEK":"ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/361","LA":"ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426584.26,5800361.53],[6426665.81,5800368.45],[6426724.65,5800373.76]]}}, {"type":"Feature", "id":362,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"362","DYMEK":"ul. Henryka Arctowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/362","LA":"ul. Henryka Arctowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426573.26,5800512.82],[6426573.42,5800462.33],[6426584.26,5800361.53],[6426584.82,5800355.63]]}}, {"type":"Feature", "id":363,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"363","DYMEK":"ul. Arkońska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/363","LA":"ul. Arkońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434971.3,5809696.98],[6435019.52,5809642.01],[6435092.52,5809563.14],[6435101.93,5809549.41],[6435147.4,5809471.61],[6435190.87,5809391.27],[6435234.49,5809312.35],[6435278.11,5809232.08],[6435305.82,5809183.52]]}}, {"type":"Feature", "id":364,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"364","DYMEK":"ul. Janiny Porazińskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1980-02-21
1977-05-25 XII/38/80

1945-11-19 V/24/74

1987-05-28 XLIII/539/V/2008
XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/273","LA":"ul. ks. Edwarda Nawrota","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417261.33,5816341.74],[6417245.26,5816387.31],[6417243.04,5816418.97],[6417248.28,5816461.32],[6417250.9,5816521.22],[6417252.11,5816628.93],[6417267.44,5816655.76],[6417296.49,5816686.01],[6417317.06,5816704.15],[6417342.46,5816738.25]]}}, {"type":"Feature", "id":274,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"274","DYMEK":"ul. Podjazdowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/274","LA":"ul. Podjazdowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6413897.69,5814950.34],[6413954.49,5814985.67],[6413988.36,5815009.49],[6414007.41,5815026.42],[6414025.4,5815047.59],[6414046.04,5815079.87],[6414056.09,5815104.74],[6414070.38,5815153.42],[6414080.43,5815195.75],[6414098.95,5815234.91],[6414127.1,5815274.87],[6414212.57,5815345.23],[6414314.4,5815426.45],[6414377.02,5815475.45],[6414612.64,5815659.03],[6414736.95,5815757.94],[6414840.95,5815837.59],[6414920.14,5815897.11],[6414968.28,5815936.98],[6415028.27,5816006.1],[6415096.55,5816085.27],[6415172.03,5816179.17],[6415190.19,5816199.07],[6415206.03,5816211.05],[6415247.75,5816236.54],[6415290.33,5816272.56],[6415367.96,5816340.61],[6415378.94,5816355.93],[6415393.89,5816380.41],[6415472.43,5816462.25],[6415529.89,5816527.36],[6415581.98,5816581.29],[6415597.27,5816592.45],[6415638.41,5816618.7],[6415754.58,5816683.81],[6415828.15,5816723.91],[6415993.3,5816809.47],[6416025.75,5816814.64],[6416299.41,5816842.53],[6416367.83,5816843.98],[6416416.61,5816842.53],[6416456.87,5816838.83],[6416569.56,5816829.1],[6416628.26,5816826.41],[6416690.48,5816826.4],[6416795.68,5816828.87],[6416812.42,5816831.77],[6416829.38,5816839.22],[6416841.16,5816850.59],[6416859.35,5816902.26],[6416866.38,5816913.63],[6416878.16,5816924.17],[6416893.66,5816931.61],[6416904.61,5816933.87],[6416922.38,5816934.49],[6416936.85,5816932.84],[6416953.18,5816928.29],[6416987.71,5816915.48],[6417014.16,5816909.28]]}}, {"type":"Feature", "id":275,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"275","DYMEK":"ul. Wilków Morskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/275","LA":"ul. Wilków Morskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416021.85,5816311.65],[6416140.91,5816245.86],[6416170.09,5816237.06],[6416205.33,5816238.15],[6416296.94,5816245.74],[6416369.11,5816258.96],[6416402.46,5816266.81],[6416431.16,5816284.21],[6416472.07,5816308.69],[6416491.24,5816319.52],[6416520.66,5816320.75],[6416682.81,5816291.53],[6416776.89,5816279.52],[6416798.62,5816283.47],[6416893.74,5816459.81],[6416920.29,5816508.19],[6416973.14,5816604.48],[6416994.76,5816630.15],[6417056.34,5816680.01],[6417092.15,5816709.51],[6417124.34,5816745.52],[6417156.54,5816789.42]]}}, {"type":"Feature", "id":276,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"276","DYMEK":"ul. Christiana Andersena | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/276","LA":"ul. Christiana Andersena","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420676.25,5809302.32],[6420700.82,5809300.14],[6420736.41,5809297.77],[6420768.47,5809295.22],[6420858.31,5809288.06],[6420903.23,5809283.46],[6420951.65,5809277.74],[6420998.99,5809269.04],[6421012.91,5809268.34],[6421058.97,5809271.53],[6421065.58,5809271.07],[6421077.88,5809268.75],[6421107.58,5809262.6],[6421153.3,5809244.15],[6421211.89,5809220.54]]}}, {"type":"Feature", "id":277,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"277","DYMEK":"ul. Kopciuszka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/277","LA":"ul. Kopciuszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420951.65,5809277.74],[6420961.77,5809394.17],[6420966.15,5809454.34]]}}, {"type":"Feature", "id":278,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"278","DYMEK":"ul. Królewny Śnieżki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/278","LA":"ul. Królewny Śnieżki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420858.31,5809288.06],[6420868.67,5809402.02],[6420871.41,5809437.14],[6420873.44,5809463.29]]}}, {"type":"Feature", "id":279,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"279","DYMEK":"ul. Guliwera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/279","LA":"ul. Guliwera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420768.47,5809295.22],[6420779.05,5809410.05]]}}, {"type":"Feature", "id":280,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"280","DYMEK":"ul. Mariana Smoluchowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/280","LA":"ul. Mariana Smoluchowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421512.44,5807526.66],[6421519.63,5807517.61],[6421621.34,5807386.5],[6421742.27,5807230.43],[6421814.89,5807136.29],[6421922.65,5806998.66],[6421961.59,5806950.64],[6421977.69,5806933.8],[6421999.38,5806909.96]]}}, {"type":"Feature", "id":281,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"281","DYMEK":"ul. Poznańskie Sady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/281","LA":"ul. Poznańskie Sady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431876.33,5803730.08],[6431873.34,5803707.25],[6431878.72,5803652.77],[6431895.1,5803500.98],[6431907.66,5803392.25],[6431920.66,5803297.97],[6431940.39,5803120.18],[6431942.64,5803098.32]]}}, {"type":"Feature", "id":282,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"282","DYMEK":"ul. Andrychowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/282","LA":"ul. Andrychowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426282.13,5801567.49],[6426306.28,5801561.13],[6426473.98,5801507.52],[6426635.65,5801448.53],[6426799.71,5801392.91],[6426973.04,5801335.64],[6427116.87,5801287.29]]}}, {"type":"Feature", "id":252,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"252","DYMEK":"ul. Gąsawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/252","LA":"ul. Gąsawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430561.28,5809360.97],[6430557.5,5809326.66],[6430564.29,5809311.84],[6430562.2,5809290.58]]}}, {"type":"Feature", "id":253,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"253","DYMEK":"ul. Rogowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/253","LA":"ul. Rogowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430499.53,5809367.53],[6430495.77,5809333.29],[6430502.17,5809319.47],[6430500.59,5809296.97]]}}, {"type":"Feature", "id":211,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"211","DYMEK":"ul. Knyszyn | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/211","LA":"ul. Knyszyn","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425954.45,5817937.36],[6425970.97,5817950.24],[6426054.52,5817960.38]]}}, {"type":"Feature", "id":212,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"212","DYMEK":"ul. Drogocin | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/212","LA":"ul. Drogocin","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425957.08,5817868.31],[6426047.45,5817880.86]]}}, {"type":"Feature", "id":213,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"213","DYMEK":"ul. Łysy Młyn | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/213","LA":"ul. Łysy Młyn","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426054.52,5817960.38],[6426252.23,5817974.98],[6426268.58,5817973.5]]}}, {"type":"Feature", "id":214,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"214","DYMEK":"ul. Janowo | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/214","LA":"ul. Janowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426047.45,5817880.86],[6426254.58,5817896.91]]}}, {"type":"Feature", "id":215,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"215","DYMEK":"ul. Figowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/215","LA":"ul. Figowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429176.76,5814966.51],[6429279.4,5814946.74]]}}, {"type":"Feature", "id":216,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"216","DYMEK":"ul. Pomarańczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/216","LA":"ul. Pomarańczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428498.38,5815043.73],[6428582.6,5815027.66],[6428677.17,5815009.01],[6428769.08,5814990.96],[6428964.8,5814953],[6429068.67,5814932.7],[6429263.38,5814894.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1946,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1946","DYMEK":"ul. Sarnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1946","LA":"ul. Sarnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434874.35,5809333.88],[6434872.47,5809328.95],[6434868.28,5809312.72],[6434864.63,5809284.82],[6434864.91,5809276.42],[6434867.66,5809260.47],[6434886.78,5809190.18],[6434895.04,5809159.1],[6434901.27,5809135.18],[6434930.11,5809028.8],[6434952.86,5808947.48],[6434967.92,5808899.67],[6434987.94,5808834.3],[6434991.57,5808815.24],[6434995.15,5808790.42],[6434996.34,5808776.47],[6434997.94,5808765.16],[6435001.85,5808751.26],[6435015.61,5808717.7],[6435021.25,5808704.08],[6435025.91,5808689.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1950,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1950","DYMEK":"ul. Sędziwoja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1950","LA":"ul. Sędziwoja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433454.55,5808635.15],[6433431.18,5808627],[6433382.04,5808556.27],[6433322.75,5808473.01],[6433264.27,5808390.94],[6433210.14,5808313.66],[6433155.9,5808237.2],[6433115.25,5808182.56],[6433110.25,5808171.6],[6433109.53,5808167.92],[6433115.51,5808162.04],[6433121.96,5808150.99],[6433127.11,5808138.89],[6433189.29,5807991.33],[6433192.41,5807987.54],[6433198.24,5807986.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1951,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1951","DYMEK":"ul. Siedmiogrodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1951","LA":"ul. Siedmiogrodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427643.61,5813557.25],[6427753.25,5813473.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1955,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1955","DYMEK":"ul. Sierakowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1955","LA":"ul. Sierakowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423794.9,5808496.94],[6423795.41,5808612.01],[6423796.89,5808626.98],[6423817.42,5808749.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1957,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1957","DYMEK":"ul. Siewierska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1957","LA":"ul. Siewierska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432127.97,5801154.11],[6432174.49,5801152.51],[6432184.62,5801150.55],[6432200.2,5801144.72],[6432219.32,5801133.56],[6432245.53,5801111.96],[6432258.98,5801103.47],[6432272.79,5801097.27],[6432308.55,5801086.57],[6432342.71,5801077.88],[6432359.17,5801075.58],[6432425.2,5801074.71],[6432435.37,5801075.39]],[[6432127.97,5801154.11],[6432150.66,5801212.44]],[[6432035.58,5801156.34],[6432127.97,5801154.11]]]}}, {"type":"Feature", "id":1958,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1958","DYMEK":"ul. Siewna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1958","LA":"ul. Siewna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426055.97,5812622.57],[6426155.21,5812616.81],[6426254.3,5812611.43],[6426352.6,5812615.32],[6426449.95,5812616.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1960,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1960","DYMEK":"ul. Silniki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1960","LA":"ul. Silniki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430465.27,5800872.79],[6430474.4,5800850.32],[6430512.63,5800756.97],[6430532.1,5800719.33],[6430548.05,5800689.07],[6430573.86,5800648.96],[6430596.37,5800618.58],[6430626.4,5800582.81],[6430666.28,5800541.54],[6430707.79,5800503.07],[6430765.96,5800451.58],[6430886.06,5800341.46],[6431061.27,5800182.55],[6431071.83,5800171.29],[6431077.52,5800163.41]]}}, {"type":"Feature", "id":3177,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3177","DYMEK":"ul. Silniki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3177","LA":"ul. Silniki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430262.31,5798172.29],[6430187.15,5797990.57],[6430188.83,5797990.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1964,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1964","DYMEK":"ul. Skoczowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1964","LA":"ul. Skoczowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426651.35,5803016.17],[6426903.94,5802935.14]]}}, {"type":"Feature", "id":2326,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2326","DYMEK":"os. Czecha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2326","LA":"os. Czecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431041.4,5806186.58],[6431034.32,5806184.83],[6430852.28,5806064.61],[6430831.02,5806051.01],[6430710.67,5805972.71],[6430655.27,5805927.72],[6430652.05,5805920.9],[6430623.75,5805899.05],[6430610.44,5805891.44],[6430594.17,5805884.75],[6430575.64,5805878.82],[6430559.12,5805875.22],[6430542.03,5805873.13],[6430467.14,5805870.31],[6430450.08,5805872.21],[6430433.08,5805875.81],[6430412.08,5805882.58],[6430407.74,5805885.51],[6430405.41,5805888.85],[6430404.32,5805893.44],[6430405.22,5805898.22],[6430385.09,5805906.26],[6430382.07,5805903.62],[6430379.63,5805902.29],[6430376.63,5805903.02],[6430369.08,5805908.65],[6430361.68,5805915.53],[6430350.31,5805927.67],[6430339.34,5805941.09],[6430332.86,5805949.68],[6430305.17,5805988.38],[6430266.06,5806043.12],[6430239.49,5806080.39],[6430227.4,5806098.2],[6430132.01,5806232.02],[6430129.11,5806237.18],[6430127.49,5806241.83],[6430126.67,5806248.38],[6430127.19,5806255.77],[6430129.37,5806263.96],[6430131.78,5806267.98],[6430135.82,5806271.81],[6430143.06,5806276.04],[6430148.87,5806278.92],[6430168.9,5806287.45],[6430205.72,5806303.34],[6430209.17,5806304.54],[6430231.72,5806315.62],[6430250.84,5806326.06],[6430261.92,5806332.95],[6430272.82,5806340.38],[6430286.72,5806350.9],[6430301.02,5806362.73],[6430304.2,5806358.88],[6430322.13,5806374.57],[6430322.02,5806382.03],[6430337.55,5806398.54],[6430348.79,5806412.48],[6430357.35,5806423.89],[6430365.41,5806435.72],[6430381.23,5806460.7],[6430402.28,5806494.31],[6430425.71,5806531.52],[6430441.45,5806556.85],[6430446.37,5806566.11],[6430452.72,5806576.59],[6430471.72,5806607.02],[6430479.01,5806618.61],[6430480.87,5806620.83],[6430483.52,5806621.99],[6430486.58,5806621.99],[6430491.45,5806619.77],[6430492.83,5806616.96],[6430521.72,5806597.86],[6430552.84,5806577.33],[6430582.85,5806557.54],[6430593.09,5806548.21],[6430600.14,5806543.2],[6430619.67,5806532.03],[6430640.26,5806526],[6430658.2,5806515.03],[6430683.86,5806501.76],[6430716.24,5806485.2],[6430744.27,5806470.92],[6430753.29,5806466.26],[6430772.18,5806454.67],[6430791.33,5806444.93],[6430803.19,5806441.1],[6430820.65,5806432.95],[6430834.54,5806423.68],[6430848.75,5806402.7],[6430863.51,5806381.64],[6430882.16,5806351.09],[6430900.92,5806322.48],[6430912.56,5806305.56],[6430913.79,5806303.76],[6430920.25,5806295.15],[6430928.18,5806287.08],[6430936.06,5806280.94],[6430945,5806275.44],[6430965.53,5806265.91],[6430974.11,5806262.05],[6430990.48,5806255.17],[6431001.21,5806249.48],[6431025.17,5806229.8],[6431030.93,5806224.21],[6431035.97,5806218.14],[6431046.18,5806202.47],[6431047.15,5806198.86],[6431047.17,5806196.04],[6431046.17,5806192.05],[6431044.11,5806189],[6431041.4,5806186.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2327,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2327","DYMEK":"os. Dębina | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1980-02-21 XII/38/80","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2327","LA":"os. Dębina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425413.91,5803303.76],[6425400.37,5803311.45],[6425377.31,5803822.63],[6425542.16,5803832.47],[6425561.23,5803880.76],[6425568.31,5803877.37],[6425569.54,5803879.53],[6425636.89,5803848.77],[6425638.12,5803842],[6425621.82,5803814.63],[6425622.44,5803811.86],[6425641.2,5803786.64],[6425659.35,5803772.19],[6425674.72,5803758.96],[6425672.88,5803752.81],[6425680.26,5803746.04],[6425697.18,5803733.12],[6425708.86,5803720.21],[6425714.09,5803718.98],[6425721.48,5803711.9],[6425742.7,5803680.53],[6425738.7,5803670.69],[6425677.8,5803588.88],[6425434.21,5803303.45],[6425413.91,5803303.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2328,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2328","DYMEK":"os. Hetmańskie HCP | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2328","LA":"os. Hetmańskie HCP","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424757.4,5806835.61],[6424755.08,5806834.38],[6424743.43,5806818.29],[6424735.82,5806823.83],[6424725.91,5806809.31],[6424735.36,5806801.93],[6424734.44,5806800.55],[6424713.01,5806770.77],[6424708.82,5806772.14],[6424697.94,5806756.46],[6424695.37,5806757.59],[6424665.57,5806715.42],[6424642.88,5806730.66],[6424630.96,5806715.17],[6424684.13,5806693.45],[6424699.07,5806715.63],[6424712.01,5806707.26],[6424714.14,5806702.3],[6424937.87,5806615.08],[6424943.19,5806616.49],[6424960.2,5806644.5],[6424978.29,5806697.33],[6424975.81,5806707.62],[6424757.4,5806835.61]]}}, {"type":"Feature", "id":2329,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2329","DYMEK":"os. Jagiellońskie | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2329","LA":"os. Jagiellońskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428859.38,5807167.48],[6428780.59,5807012.97],[6428773.49,5806997.7],[6428780.06,5806994.15],[6428801.23,5806983.02],[6428808.39,5806979.28],[6428782.1,5806931.09],[6428770.61,5806908.12],[6428764,5806906.67],[6428771.31,5806871.85],[6428742.38,5806865.68],[6428752.49,5806810.06],[6428724.41,5806803.88],[6428732.16,5806764.01],[6428541.01,5806726.69],[6428445.55,5806712.96],[6428394.76,5806727.42],[6428373.68,5806742.62],[6428350.93,5806767.04],[6428335.67,5806771.05],[6428370.5,5806888.49],[6428377.55,5806912.8],[6428384.47,5806909.25],[6428415.18,5806996.83],[6428426.94,5806999],[6428490.87,5807139.92],[6428504.08,5807167.32],[6428494.71,5807188.95],[6428493.88,5807193.49],[6428494.87,5807217.06],[6428519.29,5807277.84],[6428520.53,5807280.92],[6428535.4,5807307.14],[6428547.81,5807328.97],[6428570.4,5807368.68],[6428575.46,5807369.69],[6428585.18,5807372.94],[6428590.57,5807375.71],[6428594.1,5807377.7],[6428596.55,5807377.88],[6428604.18,5807377.13],[6428652.4,5807354.41],[6428666.58,5807347.74],[6428698.24,5807332.83],[6428771.86,5807298.16],[6428792.28,5807288.55],[6428864.7,5807254.42],[6428868.89,5807239.05],[6428880.17,5807197.84],[6428884.75,5807181.67],[6428859.38,5807167.48]]}}, {"type":"Feature", "id":2330,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2330","DYMEK":"os. Jana III Sobieskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2330","LA":"os. Jana III Sobieskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425949.07,5815312.96],[6425995.06,5815314.23],[6426052.67,5815311.32],[6426070.66,5815309.5],[6426123.17,5815299.33],[6426132.98,5815296.05],[6426267.21,5815249.55],[6426261.97,5815238.13],[6426290.46,5815183.12],[6426302.47,5815183.12],[6426353.91,5815113.27],[6426357.96,5815107.77],[6426357.96,5815096.14],[6426357.96,5814935.78],[6426357.95,5814888.38],[6426357.95,5814827.15],[6426328.35,5814800.88],[6426291.45,5814768.14],[6426279.45,5814752.14],[6426271.96,5814733.65],[6426268.96,5814713.65],[6426268.96,5814693.64],[6426268.95,5814673.27],[6426231.36,5814670.68],[6426164.83,5814664.69],[6426086.29,5814665.55],[6425879.68,5814665.73],[6425826.01,5814665.73],[6425771.67,5814659.04],[6425663.47,5814643.45],[6425567.62,5814627.33],[6425503.84,5814611.53],[6425489.67,5814707.85],[6425487.68,5814771.45],[6425486.77,5814913.2],[6425487.68,5814976.98],[6425487.68,5815030.22],[6425487.13,5815079.93],[6425487.5,5815099.64],[6425492.94,5815131.09],[6425506.4,5815165.97],[6425530.79,5815205.29],[6425582.9,5815254.47],[6425625.06,5815277.37],[6425652.86,5815284.46],[6425743.91,5815293.53],[6425876.94,5815305.51],[6425949.07,5815312.96]]}}, {"type":"Feature", "id":3000,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3000","DYMEK":"skwer Rabina Akivy Egera | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2008-04-08 XXXV/351/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3000","LA":"skwer Rabina Akivy Egera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427510.57,5809174.47],[6427503.32,5809170.31],[6427502.73,5809169.96],[6427502.24,5809169.61],[6427501.62,5809169.14],[6427501.19,5809168.52],[6427500.7,5809167.71],[6427500.36,5809167.21],[6427499.82,5809165.82],[6427499.59,5809165.09],[6427499.43,5809164.33],[6427498.93,5809150.83],[6427499.01,5809150.04],[6427499.22,5809149.21],[6427499.88,5809147.83],[6427500.38,5809147.41],[6427503.64,5809144.97],[6427507.55,5809142.01],[6427509.9,5809141.97],[6427510.35,5809163.34],[6427510.57,5809174.47]]}}, {"type":"Feature", "id":3001,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3001","DYMEK":"ul. Mariampolska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2008-02-26 XXXIII/329/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3001","LA":"ul. Mariampolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427923.05,5816391.18],[6428062.44,5816377.99]]}}, {"type":"Feature", "id":3007,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3007","DYMEK":"skwer Bogdana Jańskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2008-04-08 XXXV/350/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3007","LA":"skwer Bogdana Jańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426419.74,5806518.72],[6426475.16,5806509.51],[6426463.93,5806444.85],[6426460.61,5806445.37],[6426461.14,5806448.1],[6426463.48,5806449.67],[6426465.4,5806459.7],[6426451.4,5806449.75],[6426450.79,5806446.93],[6426409.29,5806453.53],[6426419.74,5806518.72]]}}, {"type":"Feature", "id":3047,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3047","DYMEK":"ul. Nad Starynką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2008-09-16 XLII/505/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3047","LA":"ul. Nad Starynką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427308.06,5803697.76],[6427278.5,5803640.96],[6427216.32,5803641.92],[6427141.38,5803640.64]],[[6427225.57,5803718.13],[6427234.82,5803712.07],[6427281.06,5803712.08],[6427308.06,5803697.76]],[[6427135.32,5803824.96],[6427194.96,5803809.02],[6427222.38,5803809.02],[6427250.44,5803795.94],[6427327.3,5803766.92],[6427335.27,5803750.02],[6427308.06,5803697.76]]]}}, {"type":"Feature", "id":3052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3052","DYMEK":"park ks. Józefa Jasińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2008-09-16 XLII/506/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3052","LA":"park ks. Józefa Jasińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423142.08,5806305.51],[6423042.66,5806260.39],[6423021.92,5806250.32],[6422928.29,5806217.73],[6422926.51,5806249.13],[6422876.14,5806245.57],[6422794.36,5806358.76],[6422851.25,5806396.09],[6422830.51,5806423.94],[6422834.66,5806428.09],[6422834.66,5806431.64],[6422880.88,5806498.61],[6422852.45,5806531.79],[6422874.96,5806543.64],[6422916.44,5806557.87],[6422947.25,5806568.53],[6422960.88,5806568.53],[6423023.69,5806517.57],[6423061.63,5806468.98],[6423080,5806430.46],[6423124.44,5806333.87],[6423131.55,5806325.58],[6423142.08,5806305.51]]}}, {"type":"Feature", "id":3117,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3117","DYMEK":"ul. Melisowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-01-13 XLVIII/632/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3117","LA":"ul. Melisowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429114.63,5817436.36],[6429116.8,5817443.5],[6429118.98,5817457.8],[6429121.46,5817482.34],[6429133.89,5817519.32],[6429136.38,5817532.99],[6429137,5817542.93],[6429137.31,5817569.65],[6429138.56,5817596.69],[6429143.22,5817624.34],[6429143.22,5817623.72]]}}, {"type":"Feature", "id":3127,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3127","DYMEK":"ul. Winogronowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-01-13 XLVIII/631/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3127","LA":"ul. Winogronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433777.06,5803389.5],[6434054.95,5803309.42],[6434054.42,5803309.69]]}}, {"type":"Feature", "id":5474,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5474","DYMEK":"ul. Konstancji Łubieńskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-07-14
2012-11-20 XV/150/VII/2015
XLI/620/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5474","LA":"ul. Konstancji Łubieńskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422951.67,5808940.13],[6422884.87,5808972.56],[6422678.17,5809059.47],[6422640.98,5809074.66],[6422607.84,5809088.76],[6422598.5,5809093.38],[6422568.52,5809101.27],[6422541.01,5809104.71],[6422421.73,5809103.53],[6422411.78,5809103.96],[6422170.63,5809102.26],[6422142.63,5809106.68],[6422110.4,5809117.49]]}}, {"type":"Feature", "id":5475,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5475","DYMEK":"ul. Pastelowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-07-14
2013-09-24
2012-11-20 XV/150/VII/2015
LVI/875/VI/2013
XLI/620/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5475","LA":"ul. Pastelowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422887.86,5809216.6],[6422815.79,5809001.65],[6422797.8,5808923.75],[6422781.77,5808832.81],[6422712.49,5808808.48]]}}, {"type":"Feature", "id":5570,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5570","DYMEK":"ul. Zygmunta Żuraszka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-02-26 XLVI/709/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5570","LA":"ul. Zygmunta Żuraszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420697.17,5811572.99],[6420694.12,5811984.42]]}}, {"type":"Feature", "id":5670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5670","DYMEK":"ul. Burzowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-04-16 XLIX/755/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5670","LA":"ul. Burzowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426226.19,5816258.6],[6426111.07,5816313.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2019,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2019","DYMEK":"ul. Sulechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2019","LA":"ul. Sulechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424554.52,5803643.78],[6424565.43,5803641.3],[6424604.34,5803643.63],[6424612.34,5803642.25],[6424634.42,5803619.22],[6424638.7,5803610.11],[6424640.91,5803599.07],[6424701.35,5803612.32]]}}, {"type":"Feature", "id":2020,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2020","DYMEK":"ul. Swantibora | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2020","LA":"ul. Swantibora","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432939.68,5808613.38],[6432957.18,5808608.17],[6433078.24,5808550.49],[6433084.7,5808542.73],[6433093.99,5808523.97],[6433103.07,5808507.75],[6433109.92,5808500.57],[6433264.27,5808390.94],[6433334.3,5808341.96],[6433399.76,5808294.14]]}}, {"type":"Feature", "id":2331,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2331","DYMEK":"os. Mikołaja Kopernika | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2331","LA":"os. Mikołaja Kopernika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422268.27,5806640.54],[6422223.31,5806701.37],[6422401.22,5806793.41],[6422505.89,5806848.29],[6422594.7,5806894.21],[6422612.08,5806916.12],[6422615.87,5806932.19],[6422615.11,5806986.98],[6422598.03,5807006.71],[6422629.77,5807037.97],[6422632.49,5807041.04],[6422591.15,5807107.25],[6422560.74,5807153.54],[6422559.01,5807160.75],[6422561.13,5807168.64],[6422568.63,5807178.27],[6422605.58,5807197.9],[6422663.26,5807230.52],[6422675.82,5807238.1],[6422679.56,5807232.32],[6422685.39,5807226.5],[6422692.21,5807226.01],[6422699.25,5807228.42],[6422696.15,5807224.38],[6422694.96,5807221.04],[6422694.49,5807216.62],[6422695.21,5807211.56],[6422697.95,5807204.52],[6422733.6,5807149.71],[6422759.25,5807106.01],[6422778.33,5807075.25],[6422850.37,5806962.2],[6422860.38,5806940.97],[6422868.97,5806919.5],[6422873.74,5806900.66],[6422877.8,5806879.08],[6422879.94,5806859.99],[6422881.61,5806836.5],[6422881.62,5806783.31],[6422880.67,5806762.68],[6422878.05,5806740.03],[6422872.08,5806700.91],[6422857.48,5806635.15],[6422852.34,5806611.61],[6422836.07,5806567.09],[6422819.73,5806536.82],[6422810.57,5806530.35],[6422767.83,5806497.19],[6422734.14,5806468.33],[6422636.53,5806391.5],[6422559.96,5806331.31],[6422537.32,5806353.34],[6422531.66,5806355.18],[6422518.13,5806359.47],[6422501.91,5806361.51],[6422482.62,5806365.97],[6422466.3,5806372.11],[6422442.76,5806385.89],[6422430.47,5806398.08],[6422325.52,5806562.07],[6422268.27,5806640.54]]}}, {"type":"Feature", "id":2332,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2332","DYMEK":"os. Kosmonautów | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2332","LA":"os. Kosmonautów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428326.62,5811524.17],[6428323.07,5811524.86],[6428300.31,5811538.11],[6428300.31,5811539.92],[6428294.64,5811543.05],[6428257.65,5811564.16],[6428244.9,5811571.5],[6428238.43,5811575.11],[6428193.72,5811605.39],[6428184.2,5811611.3],[6428113.85,5811661.39],[6428100.6,5811670.9],[6428047.31,5811707.73],[6428039.53,5811713.45],[6428030.83,5811719.11],[6428010.01,5811733.61],[6427976.84,5811756.31],[6427943.86,5811779.14],[6427937.58,5811783.56],[6427928.62,5811790.15],[6427913.07,5811801.72],[6427875.53,5811830.79],[6427872.83,5811834.81],[6427867.61,5811847.82],[6427864.81,5811855.27],[6427866.42,5811869.2],[6427873.96,5811909.2],[6427904.86,5811981.27],[6427953.96,5812092.15],[6427968.62,5812146.8],[6427976.13,5812205.8],[6427979.3,5812222.04],[6427980.88,5812236.3],[6427977.32,5812250.95],[6427981.29,5812302.43],[6427998.69,5812526.18],[6428006.61,5812615.28],[6428029.98,5812610.53],[6428054.13,5812603.8],[6428077.5,5812595.09],[6428099.28,5812586.77],[6428138.48,5812562.22],[6428167.79,5812533.31],[6428176.5,5812524.2],[6428243.82,5812450.54],[6428296.1,5812391.14],[6428303.22,5812382.03],[6428310.75,5812379.26],[6428314.71,5812376.88],[6428322.63,5812367.77],[6428328.57,5812359.85],[6428333.72,5812349.16],[6428351.93,5812328.96],[6428412.48,5812298.45],[6428443.42,5812176.35],[6428442.56,5812163.02],[6428433.97,5812105.85],[6428423.65,5812038.78],[6428411.17,5811958.82],[6428410.06,5811953.93],[6428408.67,5811945.81],[6428404.04,5811911.71],[6428394.77,5811853.02],[6428382.47,5811774.38],[6428299.67,5811815.08],[6428289.25,5811796.68],[6428268.43,5811754.05],[6428221.94,5811777.3],[6428282.77,5811892.92],[6428331.63,5811987.11],[6428266.64,5812019.75],[6428059.97,5812126.63],[6428004.5,5812022.13],[6427946.6,5811910.98],[6427922.59,5811865.69],[6427922.41,5811863.53],[6427927.25,5811861.33],[6428025.15,5811813.05],[6428004.97,5811767.27],[6428117.29,5811706.45],[6428117.98,5811722.99],[6428119.7,5811731.6],[6428129.18,5811751.64],[6428257.45,5811693.75],[6428342.83,5811664.78],[6428356.99,5811662.51],[6428356.74,5811660.76],[6428352.38,5811632.96],[6428349.82,5811615.6],[6428348.51,5811609.63],[6428343.08,5811583.78],[6428339.56,5811563.97],[6428334.27,5811530.39],[6428331.51,5811526.43],[6428326.62,5811524.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2333,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2333","DYMEK":"os. Lecha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2333","LA":"os. Lecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430470.68,5806643.3],[6430393.04,5806518.1],[6430339.94,5806434.5],[6430315.92,5806407.71],[6430287.75,5806380],[6430259.58,5806358.29],[6430233.65,5806342.17],[6430192.79,5806321.95],[6430146.55,5806302.2],[6430085.49,5806275.26],[6430045.04,5806336.36],[6430015.78,5806376.97],[6430005.13,5806393.08],[6429918.01,5806512.68],[6429805.72,5806668.74],[6429726.02,5806781.33],[6429703.69,5806809.11],[6429720.22,5806825.45],[6429818.3,5806930.9],[6429905.73,5807023.29],[6429932.19,5807051.39],[6429938.25,5807054.88],[6429950.05,5807054.35],[6430128.64,5806996.43],[6430157.17,5806987.06],[6430179.16,5806978.56],[6430194.84,5806968.76],[6430258.65,5806923.24],[6430274.11,5806909.52],[6430291.76,5806890.14],[6430310.49,5806865.09],[6430326.6,5806838.31],[6430346.2,5806799.98],[6430375.38,5806732.91],[6430385.18,5806716.14],[6430406.91,5806691.03],[6430424.48,5806674.96],[6430470.68,5806643.3]]}}, {"type":"Feature", "id":5671,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5671","DYMEK":"ul. Gradowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-04-16 XLIX/755/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5671","LA":"ul. Gradowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426082.55,5816251.81],[6426236.68,5816178.13]]}}, {"type":"Feature", "id":5770,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5770","DYMEK":"ul. Arnikowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-05-21 L/782/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5770","LA":"ul. Arnikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427599.09,5818125.86],[6428088.31,5818168.07],[6428151.13,5818132.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1998,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1998","DYMEK":"ul. Staszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1998","LA":"ul. Staszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426816.31,5801857.51],[6426774.12,5801762.05],[6426736.36,5801675.46],[6426680.2,5801543.84],[6426572.17,5801304.52],[6426524.38,5801200.37]]}}, {"type":"Feature", "id":2001,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2001","DYMEK":"ul. Stewnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2001","LA":"ul. Stewnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431750,5805138.91],[6431759.9,5805130.1],[6431768.22,5805120.76],[6431781.2,5805105.39],[6431790.3,5805090.7],[6431795.54,5805079.66],[6431799.98,5805061.6],[6431808.41,5804982.61],[6431818.25,5804873.76],[6431829.47,5804758.18],[6431829.27,5804749.14],[6431828.79,5804740.02],[6431793.38,5804629.2],[6431781.88,5804597.21],[6431774.36,5804586.05],[6431755.13,5804563.75]]}}, {"type":"Feature", "id":2003,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2003","DYMEK":"ul. Stobnicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2003","LA":"ul. Stobnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418485.97,5814124.36],[6418507.38,5814130.62],[6418569.13,5814143.89],[6418657.64,5814167.3],[6418750.36,5814193.39],[6418839.6,5814216.7],[6419031.52,5814268.32],[6419143.99,5814299.12],[6419266.95,5814332.21],[6419457.03,5814385.58],[6419723.06,5814457.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2007,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2007","DYMEK":"ul. Romka Strzałkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1981-06-02 XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2007","LA":"ul. Romka Strzałkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425607.42,5809311],[6425662.19,5809443.77],[6425675.77,5809477.55],[6425681.24,5809494.6],[6425684.05,5809508.36],[6425683.44,5809517.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2011,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2011","DYMEK":"ul. Pawła Strzeleckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2011","LA":"ul. Pawła Strzeleckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426679.16,5800812.89],[6426685.64,5800766.02],[6426693.44,5800685.22],[6426706.22,5800558.87],[6426712.24,5800498.42],[6426722.39,5800393.13],[6426724.65,5800373.76],[6426737.06,5800308.53],[6426764.7,5800194.48],[6426798.91,5800130.47],[6426798.35,5800124.64]]}}, {"type":"Feature", "id":2012,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2012","DYMEK":"ul. Strzelińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2012","LA":"ul. Strzelińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420281.01,5805863.5],[6420334.82,5805803.25],[6420408.86,5805723.19],[6420495.04,5805629.2],[6420498.22,5805627.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2306,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2306","DYMEK":"al. ks. Mieczysława Radziejewskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2003-03-25 XIII/82/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2306","LA":"al. ks. Mieczysława Radziejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430080.67,5807131.03],[6430087.4,5807126.18],[6430109.91,5807114.52],[6430131.71,5807103.13],[6430138.35,5807099.99],[6430149.38,5807094.88],[6430162.66,5807090.3],[6430172.62,5807088.15],[6430179.61,5807087.34],[6430234.07,5807081.42],[6430303.94,5807072.54],[6430325.2,5807069.31],[6430346.11,5807063.03],[6430360.82,5807055.85],[6430376.96,5807046.34],[6430393.74,5807031.72],[6430406.84,5807016.83],[6430411.5,5807008.85],[6430426.84,5806980.86],[6430437.34,5806946.77],[6430447.02,5806901.07],[6430460.12,5806838.28],[6430467.12,5806806.34],[6430476.11,5806762.27],[6430477.7,5806755.6]]}}, {"type":"Feature", "id":2307,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2307","DYMEK":"al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/910/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2307","LA":"al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427592.66,5810132.67],[6427775.94,5810202.55],[6428046.54,5810303.49],[6428050.2,5810293.94],[6428092.84,5810315.9],[6428095.54,5810321.95],[6428094.27,5810327.36],[6428089.54,5810332.29],[6428039.87,5810392.39],[6428021.29,5810414.44],[6427980.21,5810455.05],[6427933.25,5810492.89],[6427863.49,5810535.25],[6427832.08,5810548.23],[6427780.74,5810561.37],[6427744.04,5810568.62],[6427701.75,5810571.64],[6427662.04,5810569.53],[6427515.4,5810557.44],[6427489.73,5810551.55],[6427378.74,5810506.75],[6427346.65,5810506.98],[6427280.81,5810489.12],[6427253.7,5810480.74],[6427228.47,5810469.68],[6427208.24,5810457.29],[6427188.91,5810442],[6427172.23,5810421.88],[6427165.05,5810399.71],[6427163.39,5810388.61],[6427164.37,5810370.84],[6427183.99,5810277.62],[6427189.82,5810263.54],[6427200.39,5810247.16],[6427212.47,5810235.27],[6427236.33,5810220.09],[6427253.69,5810214.01],[6427285.03,5810208.2],[6427313.94,5810207.75],[6427353.79,5810210.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2311,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2311","DYMEK":"al. Aleje Solidarności | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2005-07-12 LXXV/807/IV/2005","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2311","LA":"al. Aleje Solidarności","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427749.58,5811836.65],[6427437.82,5811874.66],[6427272.89,5811892.8],[6427112.22,5811908.34],[6426925.67,5811926.05],[6426855.71,5811938.14],[6426689.46,5811962.33],[6426622.53,5811966.22],[6426433.4,5811975.29],[6426324.58,5811954.99],[6426059,5811900.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2310,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2310","DYMEK":"al. Aleje Solidarności | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2005-07-12 LXXV/807/IV/2005","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2310","LA":"al. Aleje Solidarności","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426059,5811900.58],[6425828.42,5811861.72],[6425751.56,5811852.23],[6425630.21,5811840.14],[6425595.68,5811840.57],[6425513.62,5811878.14],[6425270.51,5811996.04]]}}, {"type":"Feature", "id":2321,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2321","DYMEK":"os. Armii Krajowej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-07-27
1970-04-28 VII/41/90
X/13/70","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2321","LA":"os. Armii Krajowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428183.03,5805753.2],[6428151.17,5805780.03],[6428136.89,5805804.36],[6428156.19,5805796.06],[6428203.3,5805777.72],[6428214.11,5805792.97],[6428374.14,5805819.22],[6428700.57,5805878.48],[6428830.87,5805902.81],[6428855.58,5805899.33],[6428859.76,5805834.45],[6428859.26,5805770.92],[6428858.79,5805757.38],[6428856.8,5805700.99],[6428865.17,5805618.26],[6428864.68,5805566.06],[6428861.23,5805510.9],[6428855.32,5805489.73],[6428846.46,5805478.41],[6428831.68,5805471.02],[6428739.6,5805452.8],[6428725.32,5805453.78],[6428648.66,5805462.04],[6428636.63,5805461.56],[6428508.6,5805526.05],[6428326.19,5805629.53],[6428186.51,5805750.13],[6428183.03,5805753.2]]}}, {"type":"Feature", "id":2442,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2442","DYMEK":"tunel Miłostowo | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2442","LA":"tunel Miłostowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432226.36,5809019.22],[6432224.16,5809052.88]]}}, {"type":"Feature", "id":2443,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2443","DYMEK":"tunel Leszka | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2443","LA":"tunel Leszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433842.35,5808921.89],[6433874.16,5808985.18]]}}, {"type":"Feature", "id":2444,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2444","DYMEK":"wiadukt Antoninek im. Orląt Lwowskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24
1974-12-06 XLI/706/VII/2017
V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2444","LA":"wiadukt Antoninek im. Orląt Lwowskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433258.32,5809073.49],[6433338.92,5809077.32],[6433351.75,5809078.12],[6433366.11,5809079.66],[6433380.33,5809081.69],[6433411.94,5809088.09],[6433493,5809110.31],[6433542.82,5809124.88],[6433559.24,5809128.84],[6433574.8,5809131.96],[6433593.07,5809134.11],[6433607.34,5809135.14],[6433625.79,5809134.53],[6433662.09,5809130.74],[6433693.11,5809123.29],[6433716.22,5809114.76],[6433724.11,5809111.49]]}}, {"type":"Feature", "id":2445,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2445","DYMEK":"tunel Tumski | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2445","LA":"tunel Tumski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428354.44,5809024.07],[6428338.07,5809080.31]]}}, {"type":"Feature", "id":2446,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2446","DYMEK":"tunel Komandoria | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2446","LA":"tunel Komandoria","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430032.05,5808953.24],[6430034.2,5808909.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2447,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2447","DYMEK":"tunel Łomżyński | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2447","LA":"tunel Łomżyński","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430958.5,5808941.06],[6430957.05,5808995.33]]}}, {"type":"Feature", "id":2448,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2448","DYMEK":"wiadukt Gabriela Narutowicza | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2003-05-27 XVIII/129/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2448","LA":"wiadukt Gabriela Narutowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424599.73,5814999.11],[6424522.96,5815111.79],[6424490.94,5815158.69],[6424475.26,5815182.14],[6424466.23,5815194.69]]}}, {"type":"Feature", "id":2449,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2449","DYMEK":"skwer Ignacego Łukasiewicza | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2005-09-13 LXXVII/841/IV/2005","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2449","LA":"skwer Ignacego Łukasiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428032.67,5808342.74],[6428041.52,5808338.8],[6428054.13,5808241.39],[6428049.34,5808233.98],[6427979.86,5808249.27],[6427943,5808268.76],[6427942.41,5808272.45],[6427939.53,5808274.23],[6428032.67,5808342.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2451,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2451","DYMEK":"most Dębiński | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2451","LA":"most Dębiński","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427066.35,5804370.29],[6426892.58,5804445.68]]}}, {"type":"Feature", "id":4453,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4453","DYMEK":"ul. Bychawska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/499/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4453","LA":"ul. Bychawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431004.69,5803249.41],[6430959.35,5803163.25],[6430535.31,5803384.57],[6430579.88,5803470.75]]}}, {"type":"Feature", "id":4540,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4540","DYMEK":"ul. Brylantowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/497/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4540","LA":"ul. Brylantowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429361.12,5815607.61],[6429372.36,5815755.13]]}}, {"type":"Feature", "id":4541,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4541","DYMEK":"ul. Krzemieniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/497/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4541","LA":"ul. Krzemieniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429372.36,5815755.13],[6429451.21,5815754.86],[6429479.59,5815755.52],[6429506.32,5815754.2],[6429631.38,5815753.53]]}}, {"type":"Feature", "id":4560,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4560","DYMEK":"ul. Cyrkoniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/497/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4560","LA":"ul. Cyrkoniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429631.38,5815753.53],[6429631.49,5815626.41]]}}, {"type":"Feature", "id":4570,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4570","DYMEK":"ul. Stanisława Skalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/502/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4570","LA":"ul. Stanisława Skalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422492.77,5811052.47],[6422481.19,5811047],[6422467.31,5811023.73],[6422413.95,5810907.85],[6422366.14,5810791.31],[6422260.12,5810560.96],[6422205.81,5810424.42]]}}, {"type":"Feature", "id":4580,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4580","DYMEK":"skwer Ireny Bobowskiej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/501/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4580","LA":"skwer Ireny Bobowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424505.37,5809696.68],[6424518.94,5809691.94],[6424545.28,5809683],[6424551.67,5809676.47],[6424542.3,5809652.16],[6424509.01,5809665.05],[6424495.23,5809626.93],[6424481.81,5809632.07],[6424505.37,5809696.68]]}}, {"type":"Feature", "id":4590,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4590","DYMEK":"ul. Redarowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/505/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4590","LA":"ul. Redarowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429125.88,5805944.84],[6429139.74,5805928.84],[6429209.16,5805845.81],[6429219.78,5805842.02],[6429332.84,5805850.31],[6429392.02,5805778.61],[6429482.32,5805667.92]]}}, {"type":"Feature", "id":5170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5170","DYMEK":"ul. Cynamonowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5170","LA":"ul. Cynamonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427441.89,5816336.94],[6427423.53,5816097.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1970","DYMEK":"ul. Skwierzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1970","LA":"ul. Skwierzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427663.91,5813067.24],[6427680.51,5813283.87],[6427685.33,5813334.56],[6427689.41,5813356.54],[6427695.91,5813376.15],[6427705.28,5813398.61],[6427715.14,5813417.56],[6427730.18,5813441.85],[6427753.25,5813473.37],[6427797.58,5813529.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1971,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1971","DYMEK":"ul. Słodyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1971","LA":"ul. Słodyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418621.06,5816955.5],[6418619.7,5816949.45],[6418619.9,5816939.83],[6418621.34,5816922.63],[6418621.13,5816907.37],[6418616.73,5816875.84],[6418600.26,5816777.77],[6418586.95,5816699.35],[6418574.04,5816624.21],[6418570.98,5816602.71],[6418570.98,5816592.37],[6418572.92,5816586.54],[6418576.3,5816582.65],[6418582.75,5816580.09],[6418596.16,5816579.68],[6418668.54,5816581.12],[6418713.98,5816581.93],[6418728.32,5816581.01],[6418738.55,5816579.06],[6418770.39,5816568.31],[6418810.03,5816549.28],[6418820.05,5816545.03],[6418906.14,5816509.14],[6418957.53,5816486.31],[6418989.37,5816475.15],[6419020.48,5816459.18],[6419025.7,5816455.48],[6419028.82,5816451],[6419030.21,5816448.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1975,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1975","DYMEK":"ul. Słowiańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1975","LA":"ul. Słowiańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426344.79,5810974.9],[6426402.13,5810974.86],[6426434.11,5810975.4],[6426451.32,5810976.68],[6426533.34,5810979.46],[6426544.46,5810978.82],[6426556.07,5810976.36],[6426570.98,5810973.26],[6426621.88,5810969.84],[6426634.93,5810968.98],[6426652.02,5810969.62],[6426667.64,5810970.91],[6426684.21,5810974.53],[6426697.9,5810977.74],[6426712.32,5810982.29],[6426731.79,5810988.44],[6426757.03,5811000.05],[6426788.15,5811019.51],[6426847.07,5811057.41],[6426898.82,5811092.85],[6426936.78,5811120.07],[6426996.99,5811172.41],[6427076.75,5811250.21],[6427111.93,5811282.23],[6427131.5,5811296.67],[6427159.94,5811314.04],[6427180.79,5811324.52],[6427212.87,5811336.71],[6427236.83,5811343.65],[6427275.43,5811350.87],[6427384.39,5811372.36],[6427449.52,5811381.51],[6427462.99,5811382.04],[6427469.08,5811381.72],[6427476.25,5811381.29],[6427487.05,5811380.55],[6427513.57,5811375.63],[6427586.28,5811355.31],[6427630.97,5811345.85],[6427655.43,5811342],[6427691.17,5811334.62],[6427734.05,5811323.01],[6427783.13,5811308.25],[6427846.22,5811285.1],[6427886.97,5811268.84],[6427984.9,5811222.77],[6428110.01,5811164.96],[6428244.55,5811102.49],[6428306.43,5811072.68],[6428405.39,5811025.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1976,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1976","DYMEK":"ul. Słubicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1976","LA":"ul. Słubicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427569.73,5813078.75],[6427593.71,5813294.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1978,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1978","DYMEK":"ul. Słupska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1978","LA":"ul. Słupska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418962.64,5811640.01],[6418992.62,5811779.14],[6418997.16,5811798.44],[6419002.05,5811831.46],[6419006.42,5811892.64],[6419006.43,5811913.65],[6419006.65,5811970.26],[6419005.41,5811991.11],[6419003.84,5812101.8],[6419003.44,5812133.79],[6419002.29,5812231.66],[6419000.92,5812353.79],[6418998.16,5812367.36],[6418994.31,5812382.29],[6418988.75,5812401.92],[6418940.43,5812577.25],[6418931.45,5812622.45],[6418923.18,5812695.47],[6418916.52,5812759.07],[6418905.01,5812809.32],[6418895.58,5812834.86],[6418882.47,5812855.79],[6418851.89,5812902.13],[6418840.62,5812923.98],[6418826.59,5812976.54],[6418794.39,5813109.6],[6418739.2,5813339.47],[6418683.31,5813578.22],[6418672.53,5813626.23],[6418655.02,5813704.03],[6418648.35,5813722.2],[6418612.7,5813807.65],[6418529.45,5814013.96],[6418485.97,5814124.36],[6418460.22,5814196],[6418451.93,5814227.86],[6418409.38,5814467.06],[6418394.21,5814553.54],[6418391.91,5814579.08],[6418394.44,5814611.51],[6418410.05,5814759.99],[6418429.76,5814928.75],[6418474.15,5815241.59],[6418535.66,5815672.16],[6418549.64,5815779.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1980,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1980","DYMEK":"ul. Smołdzinowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2019-09-24
1945-11-19 XVII/283/VIII/2019
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1980","LA":"ul. Smołdzinowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434399.18,5809102.2],[6434448.9,5809162.76],[6434505.2,5809233.93],[6434569.88,5809331.28],[6434625.65,5809416.3],[6434647.85,5809440.2],[6434783.12,5809576.88]]}}, {"type":"Feature", "id":2322,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2322","DYMEK":"os. Bajkowe | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2322","LA":"os. Bajkowe","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420694.55,5809449.3],[6420717.08,5809450.05],[6420790.57,5809443.75],[6421106.82,5809416.4],[6421305.62,5809399.12],[6421316.98,5809398.06],[6421258.44,5809251.96],[6421199.42,5809104.42],[6421145.33,5808968.4],[6421094.99,5808842.68],[6421032.99,5808686],[6421026.04,5808668.41],[6420911.55,5808608.42],[6420818.58,5808560.1],[6420748.57,5808589.66],[6420672.79,5808696.57],[6420656.51,5808719.3],[6420650.17,5808728.1],[6420644.94,5808738.56],[6420625.46,5808775.98],[6420595.92,5808842.79],[6420579.71,5808887.68],[6420573.56,5808904.19],[6420564.84,5808935.7],[6420555.46,5808970.07],[6420545.24,5809005.93],[6420532.42,5809088.52],[6420528.16,5809130.11],[6420525.05,5809169.11],[6420523.42,5809216.12],[6420522.96,5809229.02],[6420524.26,5809252.78],[6420526.11,5809289.35],[6420534.25,5809286.85],[6420602.89,5809266.29],[6420617.27,5809302.08],[6420635.36,5809346.86],[6420640.27,5809405.95],[6420643.32,5809405.68],[6420675.01,5809403.35],[6420692.27,5809426.93],[6420694.14,5809448.89],[6420694.55,5809449.3]]}}, {"type":"Feature", "id":2323,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2323","DYMEK":"os. Bohaterów II Wojny Światowej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1970-04-28 X/13/70","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2323","LA":"os. Bohaterów II Wojny Światowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428376.81,5805864.84],[6428325.41,5806146.26],[6428327.94,5806149.43],[6428339.37,5806152.51],[6428387.94,5806161.67],[6428614.91,5806204.87],[6428659.53,5806212.27],[6428713.94,5805924.33],[6428708.62,5805917.75],[6428704.16,5805912.53],[6428392.89,5805854.55],[6428376.81,5805864.84]]}}, {"type":"Feature", "id":2324,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2324","DYMEK":"os. Bolesława Chrobrego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2324","LA":"os. Bolesława Chrobrego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425824.1,5814260.87],[6425767,5814289.47],[6425751.08,5814289.34],[6425738.94,5814298.04],[6425737.32,5814320.43],[6425721.92,5814318.2],[6425718.03,5814455.51],[6425682.12,5814458.84],[6425681.01,5814498.02],[6425671.93,5814499.84],[6425679.93,5814512.72],[6425769.23,5814513.96],[6425810.56,5814533.45],[6425836.98,5814545.15],[6425874.66,5814543.71],[6426008.4,5814545.62],[6426161.73,5814543.14],[6426282.63,5814544.17],[6426310.06,5814505.56],[6426318.07,5814506.94],[6426346.83,5814510.52],[6426352.07,5814462.14],[6426355.21,5814460.42],[6426356.12,5814311.49],[6426384.84,5814164.45],[6426430.54,5814024.29],[6426435.41,5814024.86],[6426477.54,5813887.88],[6426495.71,5813770.89],[6426502.13,5813703.42],[6426501.16,5813638.74],[6426502.86,5813622.17],[6426503.58,5813576.26],[6426511.49,5813372.21],[6426515.66,5813073.25],[6426466.22,5813073.07],[6426352.96,5813070.81],[6426335.02,5813072.35],[6426318.81,5813077.33],[6426291.57,5813093.8],[6426281.07,5813064.86],[6426256.26,5812991.27],[6426247.75,5812959.63],[6426239.93,5812943.52],[6426237.4,5812936.16],[6426236.02,5812931.33],[6426233.25,5812898.19],[6426232.79,5812891.4],[6426199.2,5812890.71],[6426195.92,5812880.91],[6426135.77,5812886.41],[6426140.05,5812895.16],[6426176.05,5812994.97],[6426176.69,5812997.61],[6426180.9,5813024.07],[6426184.04,5813055.43],[6426182.18,5813076.62],[6426172.3,5813137.48],[6426189.57,5813131.38],[6426217.98,5813125.15],[6426251.76,5813116],[6426274.24,5813102.98],[6426301.76,5813128.78],[6426297.45,5813142.57],[6426344.87,5813401.97],[6426349.23,5813425.81],[6426350.88,5813438.35],[6426335.69,5813438.82],[6426276.98,5813441.93],[6426273.61,5813424.52],[6426268.42,5813425.83],[6426237.25,5813431.65],[6426229.02,5813386.53],[6426223.96,5813358.84],[6426215.98,5813315.08],[6426212.78,5813299.93],[6426207.36,5813267.82],[6426238.65,5813262.4],[6426243.66,5813261.48],[6426237.84,5813229.38],[6426232.99,5813230.14],[6426233.47,5813232.85],[6426210.29,5813236.82],[6426210.01,5813235.14],[6426207.55,5813235.61],[6426207.97,5813237.17],[6426201.72,5813237.12],[6426201.45,5813235.54],[6426164.69,5813241.84],[6426148.09,5813244.68],[6426118.11,5813379.29],[6426102.9,5813375.77],[6426094.92,5813372.39],[6426061.93,5813377.55],[6426064.61,5813325.5],[6426074.97,5813323.08],[6426071.96,5813307.52],[6426065.24,5813308.29],[6426064.35,5813305.48],[6426013.09,5813313.69],[6426025.32,5813414.3],[6426012.45,5813415.89],[6425983.68,5813419.14],[6425977.2,5813423.1],[6425974.25,5813428.13],[6425969.22,5813431.77],[6425936.97,5813435.41],[6425840.04,5813445.99],[6425807.61,5813446.68],[6425782.13,5813445.64],[6425767.39,5813443.39],[6425766.4,5813456.05],[6425760.67,5813487.7],[6425758.31,5813494.41],[6425748.29,5813518.4],[6425840.02,5813526.56],[6425900.72,5813532.72],[6425922.42,5813537.1],[6425973.81,5813559.87],[6425990.29,5813653.27],[6426010.52,5813650.21],[6426016.07,5813652.08],[6426014.35,5813658.52],[6426006.2,5813661.14],[6426001.73,5813680.12],[6426003.59,5813682.97],[6426015.92,5813683.96],[6426015.45,5813686.47],[6426033.29,5813683.44],[6426049.85,5813682.78],[6426032.78,5813768.48],[6426021.03,5813813.34],[6426011.13,5813850.12],[6426002.78,5813868.52],[6425992,5813884.23],[6425975.06,5813897.67],[6425950.75,5813909.42],[6425943.21,5813911.63],[6425947.37,5813922.89],[6425968.66,5813921.95],[6425972.91,5813952.15],[6425971.25,5813959.03],[6425948.45,5813962.44],[6425952.06,5813997.72],[6425955.86,5813997.61],[6425944.84,5814067.1],[6425928.67,5814143.4],[6425921.77,5814182.25],[6425913.8,5814207.39],[6425903.28,5814212.22],[6425894.71,5814253.39],[6425874.9,5814260.25],[6425824.1,5814260.87]]}}, {"type":"Feature", "id":2325,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2325","DYMEK":"os. Bolesława Śmiałego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2325","LA":"os. Bolesława Śmiałego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427066.22,5813342.69],[6427077.41,5813253.62],[6427092.08,5813126.62],[6426991.67,5813137.52],[6426980.64,5813234.33],[6426915.21,5813239],[6426912.31,5813220.39],[6426906.52,5813221.76],[6426856.92,5813230.96],[6426853.36,5813212.72],[6426862.37,5813211.07],[6426857.32,5813183.33],[6426790.13,5813195.63],[6426781.84,5813150.2],[6426816.47,5813144.03],[6426817.99,5813055.33],[6426766.95,5813064.77],[6426722.79,5813071.17],[6426725.46,5813086],[6426684.95,5813086.54],[6426685.1,5813076.23],[6426649.43,5813081.43],[6426655.43,5813115.76],[6426637.41,5813118.98],[6426637.75,5813126.54],[6426636.91,5813219.73],[6426655.81,5813250.13],[6426655.69,5813258.59],[6426640.7,5813315.16],[6426634.78,5813314.89],[6426633.71,5813394.94],[6426632.12,5813484.09],[6426648.55,5813541.9],[6426663.53,5813556.9],[6426662.29,5813646.85],[6426646.95,5813663.17],[6426622.25,5813759.19],[6426612.26,5813833.49],[6426535.46,5814093.85],[6426542.96,5814102.59],[6426837.79,5814099.98],[6426975.21,5814100.42],[6426986.78,5814100.33],[6426960.24,5814039.89],[6426954.27,5814019.67],[6426952.23,5813999.06],[6426949.61,5813975.41],[6426947.3,5813922.35],[6426955.88,5813912.43],[6426954.55,5813857.15],[6426981.49,5813856.14],[6426999.06,5813855.56],[6426997.04,5813837.97],[6426993.97,5813814.12],[6426992.63,5813732.38],[6427077.57,5813724.28],[6427073.48,5813667.87],[6427034.06,5813625.73],[6427033.03,5813579.67],[6427068.31,5813544.99],[6427066.87,5813501.38],[6427035.09,5813503.41],[6427033.68,5813473.92],[6427064.67,5813471.77],[6427065.27,5813429.24],[6427033.43,5813430.98],[6427034.28,5813384.76],[6427065.69,5813385.11],[6427065.47,5813367.66],[6427059.79,5813362.51],[6426948.48,5813375.59],[6426986.5,5813580.88],[6426970.38,5813577.84],[6426961.25,5813530.09],[6426911.98,5813538.91],[6426908.33,5813517.32],[6426862.71,5813525.83],[6426872.44,5813578.75],[6426872.75,5813582.1],[6426767.21,5813581.19],[6426740.14,5813435.5],[6426731.93,5813391.1],[6426739.53,5813379.85],[6427065.88,5813344.87],[6427066.22,5813342.69]]}}, {"type":"Feature", "id":2452,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2452","DYMEK":"most Przemysła I | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2452","LA":"most Przemysła I","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427507.06,5805920.6],[6427604.42,5805895.26]]}}, {"type":"Feature", "id":2453,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2453","DYMEK":"most Mieszka I | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2453","LA":"most Mieszka I","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428591.55,5809081.82],[6428681.28,5809096.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2454,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2454","DYMEK":"most Lecha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2454","LA":"most Lecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429452.9,5811228.95],[6429546.73,5811112.55],[6429611.24,5811031.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2455,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2455","DYMEK":"most Lucjana Ballenstedta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: 2008-09-16
2003-06-10 XLII/504/V/2008
XXI/153/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2455","LA":"most Lucjana Ballenstedta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426208.04,5802693.59],[6426361.55,5802670.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2456,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2456","DYMEK":"most Królowej Jadwigi | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2456","LA":"most Królowej Jadwigi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427810.95,5807756.42],[6427898.63,5807720.53],[6427977.18,5807688.12]]}}, {"type":"Feature", "id":2461,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2461","DYMEK":"most Uniwersytecki | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2461","LA":"most Uniwersytecki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426028.49,5808821.9],[6426072.89,5808813.81],[6426128.55,5808803.65]]}}, {"type":"Feature", "id":2462,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2462","DYMEK":"most Biskupa Jordana | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2007-11-20 XXVI/254/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2462","LA":"most Biskupa Jordana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428669.04,5809201.41],[6428561.8,5809218.13]]}}, {"type":"Feature", "id":2465,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2465","DYMEK":"ul. o. Mariana Żelazka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2008-08-15 XXX/286/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2465","LA":"ul. o. Mariana Żelazka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426826.53,5807012.64],[6426924.66,5806994.34],[6427155.17,5806941.73],[6427296.36,5806902.74]]}}, {"type":"Feature", "id":5171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5171","DYMEK":"ul. Czekoladowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5171","LA":"ul. Czekoladowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427386.61,5816398.54],[6427365.59,5816125.05]]}}, {"type":"Feature", "id":5172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5172","DYMEK":"ul. Karmelowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5172","LA":"ul. Karmelowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427307.22,5816346.34],[6427293.75,5816146.53]]}}, {"type":"Feature", "id":5173,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5173","DYMEK":"ul. Waniliowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5173","LA":"ul. Waniliowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427307.22,5816346.34],[6427441.87,5816337.01]]}}, {"type":"Feature", "id":5470,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5470","DYMEK":"ul. Nagłowicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-11-20 XLI/622/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5470","LA":"ul. Nagłowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427795.45,5803618.81],[6427657.01,5803573.61]]}}, {"type":"Feature", "id":5471,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5471","DYMEK":"skwer Kazimierza Nowaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2012-11-20 XLI/623/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5471","LA":"skwer Kazimierza Nowaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425187.24,5807367.66],[6425193.69,5807363.49],[6425195.39,5807359.52],[6425193.34,5807356.34],[6425189.98,5807351.11],[6425186.62,5807345.9],[6425183.31,5807340.66],[6425182.14,5807338.8],[6425176.34,5807334.95],[6425166.37,5807336.48],[6425152.95,5807338.57],[6425108.76,5807345.31],[6425109.3,5807348.95],[6425163.34,5807361.88],[6425181.22,5807366.22],[6425187.24,5807367.66]]}}, {"type":"Feature", "id":5472,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5472","DYMEK":"ul. Kolorowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-07-14
2013-09-24
2012-11-20 XV/150/VII/2015
LVI/875/VI/2013
XLI/620/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5472","LA":"ul. Kolorowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422733.72,5808544.54],[6422750.24,5808643.42],[6422750.97,5808675.84],[6422745.82,5808712.68],[6422734.76,5808747.31],[6422714.13,5808804.04],[6422667.71,5808932.25],[6422661.82,5808966.88],[6422665.5,5809024.35],[6422678.17,5809059.47],[6422758.1,5809338.61]]}}, {"type":"Feature", "id":5473,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5473","DYMEK":"ul. Prosta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2015-07-14
2012-11-20 XV/150/VII/2015
XLI/620/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5473","LA":"ul. Prosta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422252.73,5809345.25],[6422231.98,5809102.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1981,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1981","DYMEK":"ul. Sobotecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1981","LA":"ul. Sobotecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421776.61,5806062.07],[6421837.26,5806005.06],[6421898.89,5805931.52],[6421960.32,5805859.2],[6421965.53,5805853.78],[6421967.02,5805852.23],[6422016.84,5805801.73],[6422091.15,5805728.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1983,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1983","DYMEK":"ul. Solna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1983","LA":"ul. Solna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426629.55,5809496.17],[6426658.51,5809491.39],[6426692.13,5809461.69],[6426720.28,5809438.06],[6426738.57,5809425.67],[6426841.76,5809376.54],[6427017.75,5809294.52],[6427048.89,5809281.2],[6427067.37,5809274.65],[6427137.39,5809254.79],[6427190.52,5809240.38],[6427254.21,5809219.79],[6427282.11,5809211.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1984,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1984","DYMEK":"ul. Sołtysia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1980-02-21 XII/38/80","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1984","LA":"ul. Sołtysia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427662.53,5811117.05],[6427678.37,5811114.7],[6427745.57,5811101.79],[6427758.95,5811098.45],[6427835.34,5811075.26],[6427854.27,5811068.47],[6427895.95,5811051.31],[6427920.04,5811040.7],[6427943.56,5811030.09],[6428000.54,5811002.89],[6428041.79,5810984.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1986,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1986","DYMEK":"ul. Sośnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1986","LA":"ul. Sośnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434883.99,5808448.64],[6434978.65,5808579.67],[6435022.89,5808639.38],[6435027.5,5808650.31],[6435029.08,5808659.52],[6435029.08,5808671.04],[6435025.91,5808689.74],[6435047.07,5808697.66],[6435069.66,5808701.54],[6435124.19,5808707.17],[6435142.76,5808708.45],[6435149.18,5808708.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1991,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1991","DYMEK":"ul. Spławie | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1991","LA":"ul. Spławie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433424.69,5802423.5],[6433439.01,5802417.95],[6433532.53,5802388.11],[6433606.51,5802366.39],[6433622.03,5802364.84]],[[6433424.69,5802423.5],[6433427.3,5802464.03],[6433462.09,5802471.79],[6433474.86,5802475.3],[6433488.38,5802477.3],[6433497.14,5802477.55],[6433507.9,5802476.3],[6433521.17,5802473.04],[6433637.58,5802440.25]],[[6431873,5803110.7],[6431892.48,5803107.82],[6431942.64,5803098.32],[6432054.39,5803077.98],[6432074.28,5803073.45],[6432089.81,5803068.56],[6432130.63,5803051.55],[6432285.38,5802982.55],[6432449.39,5802910.05],[6432552.33,5802865.31],[6432784.89,5802761.84],[6432937.22,5802694.32],[6432965.65,5802679.49],[6433000.9,5802660.47],[6433036.5,5802637.44],[6433072.08,5802613.45],[6433135.94,5802567.91],[6433158.27,5802553.25],[6433191.25,5802536.07],[6433257.37,5802505.19],[6433334.67,5802467.15],[6433410.21,5802429.12],[6433424.69,5802423.5]]]}}, {"type":"Feature", "id":1993,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1993","DYMEK":"ul. Starkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1993","LA":"ul. Starkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434886.78,5809190.18],[6434941.02,5809203.72],[6435001.5,5809219.83],[6435010.14,5809223.36],[6435021,5809232.23],[6435190.87,5809391.27],[6435278.17,5809512.74],[6435279.13,5809522.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1995,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1995","DYMEK":"ul. Starołęcka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1995","LA":"ul. Starołęcka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425814.3,5800541.19],[6425821.27,5800572.35],[6425872.83,5800774.37],[6425900.47,5800880.03],[6425913.96,5800930.81],[6425917.03,5800947.11],[6425918.22,5800957.7],[6425920.11,5801034.76],[6425920.28,5801042.27],[6425922.66,5801056.95],[6425927.1,5801075.3],[6425934.27,5801095.1],[6425954.07,5801146.9],[6425968.58,5801180.96],[6425978.65,5801196.15],[6425991.28,5801212.02],[6426004.41,5801225.17],[6426021.31,5801238.91],[6426044.02,5801251.54],[6426069.28,5801263.4],[6426089.42,5801275.52],[6426104.1,5801285.25],[6426116.9,5801294.98],[6426128,5801305.74],[6426138.24,5801317.86],[6426159.58,5801347.99],[6426222.84,5801436.78],[6426254.83,5801481.73],[6426266.26,5801498.28],[6426274.63,5801510.4],[6426279.75,5801522.18],[6426282.82,5801531.91],[6426282.13,5801567.49],[6426279.23,5801673.42],[6426278.03,5801728.89],[6426277.69,5801767.46],[6426278.71,5801788.8],[6426280.36,5801815.33],[6426282.47,5801826.44],[6426287.25,5801848.2],[6426306.73,5801916.58],[6426314.39,5801943.19],[6426337.61,5802015.05],[6426356.21,5802077.78],[6426399.74,5802210.23],[6426455.74,5802390.9],[6426491.74,5802507.84],[6426567.38,5802749.62],[6426593.48,5802831.64],[6426616.71,5802906.74],[6426619.61,5802915.28],[6426651.35,5803016.17],[6426693.51,5803149.13],[6426750.7,5803331.18],[6426784.32,5803440.51],[6426834.16,5803599.59],[6426893.22,5803789.24],[6426920.53,5803877.06],[6426933.16,5803916.23],[6426943.4,5803950.12],[6426967.47,5804022.57],[6426973.62,5804035.54],[6426980.62,5804048],[6427038.32,5804132.15],[6427083.71,5804200.69],[6427137.3,5804282.37],[6427158.98,5804314.02],[6427173.32,5804339.2],[6427185.27,5804354.73],[6427193.46,5804368.66],[6427265.84,5804475.75],[6427271.48,5804483.76],[6427315.51,5804549.07],[6427351.87,5804605.83],[6427411.44,5804698.17],[6427459.4,5804768.92],[6427551.91,5804906.16],[6427638.63,5805033.41],[6427729.44,5805167.57],[6427806.9,5805282],[6427898.52,5805418.68],[6427945.42,5805489.17],[6427960.27,5805507.85],[6427972.55,5805516.04],[6427986.64,5805544.97],[6428002.24,5805587.98],[6428013.76,5805632.02],[6428026.82,5805682.71]]}}, {"type":"Feature", "id":3236,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3236","DYMEK":"ul. Petuniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-12-06 XXII/290/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3236","LA":"ul. Petuniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419124.18,5806203.68],[6418995.9,5806320.59]]}}, {"type":"Feature", "id":3237,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3237","DYMEK":"ul. Pierwiosnkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-12-06 XXII/290/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3237","LA":"ul. Pierwiosnkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418856.51,5806279.79],[6418943.27,5806348.47]]}}, {"type":"Feature", "id":3238,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3238","DYMEK":"ul. Krakowiaków i Górali | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-12-06 XXII/291/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3238","LA":"ul. Krakowiaków i Górali","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425623.28,5818088.17],[6425570.14,5818102.65],[6425449.06,5818233.89],[6425306.58,5818383.57]]}}, {"type":"Feature", "id":3239,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3239","DYMEK":"ul. Trocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2012-02-28 XXVII/373/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3239","LA":"ul. Trocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430383.21,5808490.52],[6430614.21,5808360.06]]}}, {"type":"Feature", "id":3240,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3240","DYMEK":"ul. Przy Autostradzie | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-02-28 XXVII/374/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3240","LA":"ul. Przy Autostradzie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422086.45,5802585.71],[6421703.41,5802532.65],[6421682.54,5802527.77],[6421672.1,5802525.08],[6421634.71,5802513.08],[6421598.18,5802492.2],[6421542.51,5802452.19]]}}, {"type":"Feature", "id":3241,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3241","DYMEK":"ul. Serwisowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-02-28 XXVII/374/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3241","LA":"ul. Serwisowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421535.01,5802646.82],[6421556.75,5802659.53],[6421572.68,5802660.46],[6421595.44,5802648.41],[6421626.36,5802634.89],[6421654.48,5802624.58],[6421686.07,5802619.23],[6421708.7,5802621.78],[6421743.24,5802628.74],[6422260.09,5802735.3]]}}, {"type":"Feature", "id":3242,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3242","DYMEK":"ul. Mirosławy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2012-02-28 XXVII/375/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3242","LA":"ul. Mirosławy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432219.8,5808857.45],[6432227.19,5808815.02],[6432264.75,5808776.15],[6432265.28,5808772.51],[6432273.91,5808765.22],[6432303.13,5808712.62],[6432312.94,5808699.62],[6432347.52,5808633.41]]}}, {"type":"Feature", "id":4452,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4452","DYMEK":"ul. Jedlicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/499/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4452","LA":"ul. Jedlicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430894.38,5803504.91],[6430615.89,5803653.13],[6430616.73,5803678.54],[6430614.09,5803688.9],[6430608.41,5803692.55],[6430538.59,5803726.91]]}}, {"type":"Feature", "id":19030,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19030","DYMEK":"ul. Moniki Gruchmanowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1312/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19030","LA":"ul. Moniki Gruchmanowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423284.6,5812596.06],[6423366.39,5812577.72],[6423413.2,5812562.35],[6423471.88,5812537.2],[6423504.02,5812517.64],[6423545.94,5812485.5],[6423580.17,5812458.26],[6423607.41,5812440.79],[6423664,5812411.45],[6423740.16,5812381.41],[6423791.16,5812361.85],[6423825.39,5812356.26],[6423882.68,5812359.75],[6423916.21,5812370.23],[6423947.65,5812387.69],[6423976.29,5812412.15],[6424008.43,5812455.46],[6424024.5,5812487.6],[6424041.96,5812519.04],[6424063.62,5812564.45],[6424073.23,5812596.15],[6424075.89,5812623.32],[6424074.1,5812644.79],[6424065.02,5812677.63],[6424059.68,5812684.87],[6424055.35,5812686.85]]}}, {"type":"Feature", "id":24052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24052","DYMEK":"skwer Jerzego Mielocha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/385/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24052","LA":"skwer Jerzego Mielocha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430553.27,5806725.03],[6430554.75,5806707.75],[6430568.69,5806713.83],[6430582.94,5806714.15],[6430585.84,5806714.22],[6430588.16,5806714.67],[6430597.88,5806715.49],[6430604.81,5806716.07],[6430641.48,5806713.31],[6430677.32,5806712.66],[6430677.24,5806707.81],[6430676.99,5806694.81],[6430666.65,5806667],[6430644.92,5806608.56],[6430642.41,5806601.82],[6430640.85,5806597.62],[6430624.24,5806608.18],[6430572.91,5806641.45],[6430536.11,5806665.18],[6430532.38,5806667.56],[6430531.94,5806668.51],[6430525.85,5806681.65],[6430527.62,5806684.65],[6430536.44,5806699.72],[6430543.59,5806712],[6430547.24,5806717.09],[6430553.27,5806725.03]]}}, {"type":"Feature", "id":24067,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24067","DYMEK":"park Forteczny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/384/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24067","LA":"park Forteczny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430927.79,5806287.45],[6430936.17,5806280.82],[6430945.31,5806275.27],[6430950.11,5806272.95],[6430974.21,5806261.92],[6430986.69,5806255.59],[6430989.48,5806253.9],[6430990.47,5806255.27],[6431000.73,5806249.91],[6431025.34,5806229.76],[6431030.66,5806224.56],[6431036.04,5806218.06],[6431046.41,5806202.17],[6431047.25,5806198.81],[6431047.11,5806195.28],[6431046.05,5806191.92],[6431044.11,5806188.96],[6431040.98,5806186.43],[6431034.34,5806184.74],[6430988.35,5806154.06],[6430852.12,5806064.58],[6430768.88,5806010.8],[6430710.38,5805972.42],[6430707.46,5805970.09],[6430697.65,5805962.26],[6430674.68,5805943.72],[6430654.95,5805927.29],[6430661.41,5805946.59],[6430662.53,5805949.25],[6430674.1,5805979.07],[6430710.35,5805978.74],[6430720.49,5805981.86],[6430730.82,5805988.85],[6430741.85,5806002.41],[6430769,5806020.85],[6430803.46,5806056.66],[6430813.5,5806070.08],[6430740.84,5806079.64],[6430709.55,5806088.48],[6430709.55,5806093.13],[6430709.44,5806107.31],[6430684.57,5806107.28],[6430684.58,5806130.65],[6430684.59,5806148.64],[6430690.58,5806152.02],[6430690.42,5806158.11],[6430684.42,5806160.51],[6430682.97,5806180.37],[6430682.75,5806183.31],[6430688.94,5806194.77],[6430706.61,5806220.42],[6430713.46,5806229.54],[6430737.16,5806262.63],[6430695.21,5806281.37],[6430691.75,5806273.61],[6430668.95,5806283.76],[6430672.32,5806291.57],[6430681.5,5806312.56],[6430688.86,5806323.21],[6430697.23,5806335.28],[6430698.54,5806337.33],[6430712.21,5806349.56],[6430720.38,5806356.86],[6430726.58,5806362.4],[6430770.36,5806401.55],[6430810.73,5806437.66],[6430821,5806432.78],[6430834.49,5806423.76],[6430848.76,5806402.71],[6430863.42,5806381.72],[6430882.19,5806350.87],[6430901.92,5806320.99],[6430913.83,5806303.52],[6430920.29,5806295.08],[6430927.79,5806287.45]]}}, {"type":"Feature", "id":24083,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24083","DYMEK":"skwer Filipiny i Konstancji Studzińskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/376/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24083","LA":"skwer Filipiny i Konstancji Studzińskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427560.8,5807978.27],[6427558.88,5807977.78],[6427556.89,5807978.82],[6427555.33,5807980.12],[6427547,5808000.66],[6427547.18,5808003.26],[6427548.13,5808005.78],[6427549.95,5808007.25],[6427559.75,5808009.59],[6427563.56,5808009.59],[6427565.3,5808009.06],[6427567.11,5808007.94],[6427568.59,5808005.34],[6427562.29,5807979.63],[6427560.8,5807978.27]]}}, {"type":"Feature", "id":24099,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24099","DYMEK":"ul. Portowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/383/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24099","LA":"ul. Portowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6415795.36,5816475.04],[6415715.86,5816514.77],[6415774.04,5816629.67]]}}, {"type":"Feature", "id":2116,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2116","DYMEK":"ul. Urbanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2116","LA":"ul. Urbanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425965.86,5810598.12],[6425982.58,5810578.83],[6425995.6,5810565.81],[6426012.44,5810555.86],[6426036.93,5810542.84],[6426226.26,5810464.77],[6426257.13,5810453.54],[6426309.93,5810431.09],[6426346.44,5810416.67],[6426377.32,5810402.75],[6426392.01,5810397.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1366,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1366","DYMEK":"ul. Gwiaździsta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1366","LA":"ul. Gwiaździsta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422851.56,5806959.68],[6422900.77,5807000.37],[6422933.43,5807028.6],[6422966.57,5807056.76],[6422984.81,5807072.44]],[[6423003.13,5807090.21],[6423008.7,5807095.26],[6423124.88,5807193.3],[6423268.22,5807313.98]]]}}, {"type":"Feature", "id":2154,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2154","DYMEK":"ul. Wilczak | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2154","LA":"ul. Wilczak","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428405.39,5811025.63],[6428430.11,5811030.53],[6428444.43,5811042.17],[6428491.78,5811100.15],[6428598.4,5811235.59],[6428611.77,5811250.24],[6428733.37,5811365.94],[6428767.3,5811401.77],[6428798.65,5811445.54],[6428872.09,5811562.71],[6428935.76,5811665.91],[6428946.87,5811691.66],[6428987.53,5811784.49],[6428995.06,5811803.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1699,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1699","DYMEK":"ul. Michałowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1699","LA":"ul. Michałowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426067.98,5810970.98],[6426072.03,5810932.55],[6426076.1,5810923.06],[6426083.55,5810917.81],[6426246.17,5810825.48],[6426262.77,5810817.69],[6426272.93,5810817.35],[6426291.23,5810822.43],[6426321.38,5810833.28],[6426371.64,5810851.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1317,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1317","DYMEK":"ul. Głęboka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1317","LA":"ul. Głęboka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426850.06,5807583.41],[6426865.48,5807579.85],[6426928.19,5807563.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1637,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1637","DYMEK":"ul. Franciszka Lubeckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1637","LA":"ul. Franciszka Lubeckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423645.17,5808489.16],[6423670.31,5808125.32],[6423681.48,5807952.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1827,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1827","DYMEK":"ul. Pilska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1827","LA":"ul. Pilska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431128.58,5809362.11],[6431317.08,5809365.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1173,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1173","DYMEK":"ul. Ignacego Dobrogojskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1173","LA":"ul. Ignacego Dobrogojskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426254.3,5812611.43],[6426259.93,5812428.94],[6426266.5,5812203.73]]}}, {"type":"Feature", "id":2213,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2213","DYMEK":"ul. Zacisze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2213","LA":"ul. Zacisze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426009.8,5809432.36],[6426128.41,5809372.77]]}}, {"type":"Feature", "id":2075,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2075","DYMEK":"ul. Heliodora Święcickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2075","LA":"ul. Heliodora Święcickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425586.93,5808710.33],[6425526.53,5808385.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1436,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1436","DYMEK":"ul. Kanałowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1436","LA":"ul. Kanałowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425329.17,5807739.95],[6425380.7,5807723.68],[6425401.72,5807715.54],[6425431.21,5807702.81],[6425441.55,5807698.93],[6425574.97,5807643.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1937,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1937","DYMEK":"ul. Sadowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1937","LA":"ul. Sadowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427373.85,5811357.67],[6427393.69,5811254.09],[6427421.53,5811105.67],[6427422.68,5811096.47],[6427460.78,5810892.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2099,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2099","DYMEK":"ul. św. Trójcy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2099","LA":"ul. św. Trójcy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425431.92,5805117.28],[6425595.46,5805078.31],[6425617.74,5805072.79],[6425674.5,5805058.75],[6425715.4,5805039.97],[6425720.93,5805040.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1648,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1648","DYMEK":"ul. Łazienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1648","LA":"ul. Łazienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427854.69,5808634.98],[6427925.68,5808729.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1199","DYMEK":"ul. Dominikańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1199","LA":"ul. Dominikańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427542.62,5809011.97],[6427634.05,5808996.81],[6427754.79,5808977.08]]}}, {"type":"Feature", "id":10020,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"10020","DYMEK":"skwer Jana Suwarta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-11-22 XXXVIII/645/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/10020","LA":"skwer Jana Suwarta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428095.58,5808261.29],[6428085.07,5808242.71],[6428072.98,5808249.66],[6428061.38,5808340.31],[6428066.3,5808343.41],[6428121.95,5808315.74],[6428122.86,5808313],[6428114.09,5808296.05],[6428104.92,5808278.5],[6428095.58,5808261.29]]}}, {"type":"Feature", "id":10131,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"10131","DYMEK":"skwer Bohaterów Akcji Bollwerk | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24 XLI/703/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/10131","LA":"skwer Bohaterów Akcji Bollwerk","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427931.9,5809315.97],[6427932.43,5809309.75],[6427937.38,5809310.14],[6427938.19,5809293.19],[6427937.7,5809293.16],[6427934.21,5809302.81],[6427931.66,5809309.63],[6427930.41,5809313.33],[6427926.86,5809322.88],[6427926.43,5809323.94],[6427923.59,5809330.94],[6427919.13,5809341.13],[6427917.5,5809344.59],[6427914.04,5809350.64],[6427911.27,5809355.68],[6427909.62,5809358.37],[6427907.94,5809361.01],[6427906.21,5809363.61],[6427902.56,5809369.13],[6427903.09,5809370.52],[6427907.75,5809370.04],[6427910.15,5809369.75],[6427911.25,5809369.56],[6427913.9,5809368.74],[6427916.3,5809368.07],[6427917.16,5809367.83],[6427919.08,5809367.21],[6427920.67,5809366.73],[6427921.59,5809366.61],[6427922.64,5809366.44],[6427924.08,5809366.25],[6427924.99,5809366.1],[6427926,5809365.81],[6427926.67,5809365.57],[6427927.29,5809365.14],[6427928.01,5809364.57],[6427928.44,5809363.9],[6427928.83,5809363.36],[6427929.02,5809362.69],[6427929.26,5809361.88],[6427929.6,5809360.87],[6427929.79,5809360.34],[6427929.84,5809359.72],[6427930.85,5809354.77],[6427931.57,5809351.5],[6427932.43,5809346.75],[6427933.34,5809341.61],[6427935.41,5809328.89],[6427935.92,5809324.21],[6427936.66,5809317.7],[6427936.8,5809316.35],[6427931.9,5809315.97]]}}, {"type":"Feature", "id":10451,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"10451","DYMEK":"ul. Kaprala Wojtka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2017-01-24 XLI/704/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/10451","LA":"ul. Kaprala Wojtka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433059.18,5807897.46],[6433185.15,5807985.12]]}}, {"type":"Feature", "id":10452,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"10452","DYMEK":"rondo Obrońców Grodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24 XLI/705/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/10452","LA":"rondo Obrońców Grodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433547.8,5808994.31],[6433544.35,5808994.01],[6433540.9,5808994.31],[6433537.56,5808995.2],[6433534.43,5808996.67],[6433531.59,5808998.65],[6433529.15,5809001.1],[6433527.16,5809003.93],[6433525.7,5809007.07],[6433524.81,5809010.41],[6433524.5,5809013.85],[6433524.81,5809017.3],[6433525.7,5809020.64],[6433527.16,5809023.78],[6433529.15,5809026.61],[6433531.59,5809029.06],[6433534.43,5809031.04],[6433537.56,5809032.5],[6433540.9,5809033.4],[6433544.35,5809033.7],[6433547.8,5809033.4],[6433551.14,5809032.5],[6433554.27,5809031.04],[6433557.11,5809029.06],[6433559.55,5809026.61],[6433561.54,5809023.78],[6433563,5809020.64],[6433563.89,5809017.3],[6433564.2,5809013.85],[6433563.89,5809010.41],[6433563,5809007.07],[6433561.54,5809003.93],[6433559.55,5809001.1],[6433557.11,5808998.65],[6433554.27,5808996.67],[6433551.14,5808995.2],[6433547.8,5808994.31]]}}, {"type":"Feature", "id":10771,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"10771","DYMEK":"ul. Dzikiej Róży | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24 XLI/699/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/10771","LA":"ul. Dzikiej Róży","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433435.09,5803310.68],[6433556.36,5803262.42],[6433577.13,5803313.78]]}}, {"type":"Feature", "id":19731,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19731","DYMEK":"skwer o. Jana Góry | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-09-25 LXXIII/1374/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19731","LA":"skwer o. Jana Góry","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426658.06,5809212.1],[6426655.8,5809208.68],[6426636.97,5809220.26],[6426638.32,5809226.7],[6426638.96,5809227.11],[6426639.6,5809227.05],[6426643.69,5809225.3],[6426655.08,5809220.4],[6426656.71,5809219.23],[6426658.58,5809217.13],[6426659.11,5809215.49],[6426658.99,5809213.74],[6426658.06,5809212.1]]}}, {"type":"Feature", "id":20067,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"20067","DYMEK":"ul. Stefanii Wołynki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-09-25 LXXIII/1376/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/20067","LA":"ul. Stefanii Wołynki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431647.8,5807084.2],[6431565.83,5806879.94]]}}, {"type":"Feature", "id":20068,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"20068","DYMEK":"ul. Florentyny Luboińskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-09-25 LXXIII/1375/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/20068","LA":"ul. Florentyny Luboińskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431608.04,5807004.16],[6431481.2,5807055.65],[6431475.51,5807044.81],[6431470.36,5807028.01],[6431473.61,5806933.15],[6431479.03,5806926.38],[6431528.36,5806906.86],[6431563.59,5806893.31]]}}, {"type":"Feature", "id":20387,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"20387","DYMEK":"ul. Marii Dulębianki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-09-25 LXXIII/1372/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/20387","LA":"ul. Marii Dulębianki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423846.66,5812600.92],[6423815.41,5812537.97],[6423791.7,5812497.15],[6423763.71,5812463.01]]}}, {"type":"Feature", "id":20388,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"20388","DYMEK":"ul. Marii Swinarskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-09-25
2018-07-10 LXXIII/1373/VII/2018
LXXI/1304/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/20388","LA":"ul. Marii Swinarskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423720.34,5812661.31],[6423677.03,5812577.84],[6423654.1,5812549.62],[6423630.98,5812527.22]]}}, {"type":"Feature", "id":20707,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"20707","DYMEK":"skwer Skautów Powstańców Wielkopolskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-11-13 LXXV/1414/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/20707","LA":"skwer Skautów Powstańców Wielkopolskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426708.97,5808104.48],[6426707.85,5808103.79],[6426706.73,5808103.82],[6426704.76,5808104.89],[6426702.61,5808106.99],[6426698.15,5808111.12],[6426688.48,5808119.36],[6426679.69,5808125.58],[6426670.85,5808130.66],[6426663.24,5808134.64],[6426651.98,5808139.51],[6426632.98,5808146.78],[6426637.95,5808162.48],[6426642.15,5808175.33],[6426643.34,5808177.74],[6426645.53,5808182.56],[6426647.99,5808183.89],[6426650.43,5808185.22],[6426651.44,5808183.9],[6426658.27,5808175.07],[6426668.73,5808160.83],[6426689.63,5808133.18],[6426695.72,5808125.28],[6426700.76,5808118.6],[6426707.26,5808110.19],[6426709.03,5808107.5],[6426709.45,5808105.47],[6426708.97,5808104.48]]}}, {"type":"Feature", "id":931,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"931","DYMEK":"ul. Bosa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/931","LA":"ul. Bosa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424245.05,5806236.3],[6424273.27,5806214.84],[6424286.35,5806210.11],[6424292.6,5806208.13],[6424300.4,5806202.96],[6424304.36,5806197.8],[6424319.64,5806180.71],[6424345.58,5806155.26],[6424359.53,5806142.08],[6424371.85,5806132.96],[6424418.01,5806104.77],[6424504.5,5806049.92],[6424510,5806045.41],[6424515.93,5806037.29],[6424530.11,5806010.19],[6424542.23,5805990.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1810,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1810","DYMEK":"ul. Paczkowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1810","LA":"ul. Paczkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420451.6,5806050.68],[6420459.59,5806043.97],[6420643.87,5805842.67],[6420781.16,5805694.34],[6420782.85,5805690.69],[6420786.53,5805645.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1922,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1922","DYMEK":"ul. Różana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1922","LA":"ul. Różana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426784.45,5807870.72],[6426796.3,5807825.06],[6426797.72,5807736.83],[6426793.41,5807712.87],[6426772.66,5807650.06],[6426769.44,5807598.28],[6426772.74,5807553.38],[6426778.55,5807512.93]]}}, {"type":"Feature", "id":2044,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2044","DYMEK":"ul. Szpitalna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2044","LA":"ul. Szpitalna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423581.1,5809251.95],[6423609.65,5809366.04],[6423617.97,5809393.63],[6423632.74,5809425.71],[6423663.98,5809467.25],[6423725.21,5809554.49],[6423759.64,5809602.46],[6423815.47,5809684.21],[6423864.3,5809753.22],[6423889.91,5809791.98],[6423930.44,5809854.38],[6423960.23,5809899.93],[6423975.22,5809930.72]]}}, {"type":"Feature", "id":3199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3199","DYMEK":"park Karola Marcinkowskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3199","LA":"park Karola Marcinkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426578.59,5808258.43],[6426606.62,5808221.72],[6426604.76,5808220.3],[6426602.71,5808223.06],[6426595.71,5808218.23],[6426602.33,5808209.41],[6426609.2,5808214.31],[6426605.86,5808218.82],[6426607.74,5808220.25],[6426623.37,5808199.79],[6426620.21,5808197.31],[6426618.74,5808192.58],[6426617.29,5808191.54],[6426594.73,5808175.33],[6426588.86,5808173.63],[6426584.23,5808175.27],[6426581.96,5808172.61],[6426576.78,5808166.52],[6426500.91,5808190.85],[6426375.33,5808234.97],[6426359.87,5808242.43],[6426359.48,5808240.4],[6426327.25,5808273.56],[6426280.75,5808321.1],[6426279.67,5808324.88],[6426281.4,5808328.48],[6426292.06,5808330.53],[6426302.13,5808333.62],[6426308.72,5808335.93],[6426317.98,5808339.69],[6426327.8,5808344.4],[6426359.02,5808360.48],[6426390.73,5808376.15],[6426408.95,5808384.41],[6426427.31,5808392.26],[6426445.91,5808399.6],[6426483.77,5808412.39],[6426528.43,5808334.47],[6426533.58,5808325.83],[6426538.61,5808317.08],[6426544.07,5808308.46],[6426549.42,5808299.91],[6426555.11,5808291.4],[6426560.9,5808283.05],[6426566.5,5808274.71],[6426572.25,5808266.47],[6426578.59,5808258.43]],[[6426287.64,5808347.05],[6426278.6,5808344.98],[6426274.97,5808347.55],[6426272.23,5808352.59],[6426262.69,5808402.42],[6426261.73,5808411.49],[6426261.8,5808414.87],[6426275.47,5808474.75],[6426284.38,5808512.13],[6426297.52,5808567.46],[6426301.98,5808586.27],[6426381.9,5808589.77],[6426386.05,5808582.58],[6426398.48,5808560.88],[6426473.34,5808430.31],[6426475.06,5808427.28],[6426441.4,5808415.95],[6426427.02,5808410.94],[6426413.23,5808405.15],[6426399.38,5808399.17],[6426385.86,5808392.8],[6426333.84,5808366.68],[6426319.91,5808359.4],[6426311.34,5808355.28],[6426302.45,5808351.78],[6426297.1,5808349.94],[6426287.64,5808347.05]]]}}, {"type":"Feature", "id":1686,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1686","DYMEK":"ul. Marzanny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1686","LA":"ul. Marzanny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427779.64,5813378.23],[6427795.98,5813410.72],[6427854.13,5813484.09]]}}, {"type":"Feature", "id":2174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2174","DYMEK":"ul. Wojskowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2174","LA":"ul. Wojskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424657.68,5807919.42],[6424657.65,5807933.48],[6424634.13,5808195.8],[6424621.06,5808352.47],[6424623.31,5808388.02],[6424638.48,5808560.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1879,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1879","DYMEK":"ul. Przesmyk | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1879","LA":"ul. Przesmyk","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424979.33,5805333.91],[6424962.78,5805399.35],[6424953.13,5805436.46],[6424954.01,5805442.6],[6424957.74,5805449.28],[6424969.8,5805489.79],[6424973.19,5805496.04],[6424996.43,5805575.5],[6425020,5805655.78]]}}, {"type":"Feature", "id":2163,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2163","DYMEK":"ul. Wisłocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2163","LA":"ul. Wisłocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422339.92,5810976.59],[6422406.22,5811121.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1432,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1432","DYMEK":"ul. Kalinowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1432","LA":"ul. Kalinowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425343.73,5804346.29],[6425236.84,5804367.29],[6425232.91,5804374.27],[6425255.73,5804497.49],[6425261.1,5804504.32],[6425336.14,5804507.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1962,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1962","DYMEK":"ul. Piotra Skargi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1962","LA":"ul. Piotra Skargi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423815.51,5806450.43],[6423854.68,5806409.95],[6423869.23,5806391.74],[6423876.96,5806375.89],[6423886.78,5806360.82],[6423900.54,5806346.41],[6423914.95,5806330.69],[6423924.64,5806322.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1636,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1636","DYMEK":"ul. Lotnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1636","LA":"ul. Lotnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421746.71,5811149.23],[6421751.29,5811162.61],[6421783.36,5811233.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1798,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1798","DYMEK":"ul. Osiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1798","LA":"ul. Osiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423052.84,5804924.67],[6423059.52,5804944.1],[6423115.11,5805053.85],[6423135.55,5805094.94]]}}, {"type":"Feature", "id":2218,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2218","DYMEK":"ul. Zakątek | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2218","LA":"ul. Zakątek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424590.44,5808556.17],[6424577.18,5808406.86],[6424585.82,5808394.5]]}}, {"type":"Feature", "id":2176,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2176","DYMEK":"ul. Wolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2176","LA":"ul. Wolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422854.88,5807480.59],[6422970.42,5807580.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1371,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1371","DYMEK":"ul. Hawelańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1371","LA":"ul. Hawelańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428489.59,5811911.78],[6428508.19,5811910.17],[6428531.26,5811915.17],[6428566.14,5811928.22],[6428625.7,5811952.72],[6428641.43,5811956.3],[6428659.86,5811958.98],[6428672.2,5811958.27],[6428685.79,5811955.41],[6428771.63,5811932.69],[6428785.76,5811929.47],[6428817.95,5811931.26],[6428828.86,5811932.69],[6428844.42,5811937.7],[6428907.92,5811952.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1674,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1674","DYMEK":"ul. Mała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1674","LA":"ul. Mała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424782.27,5805468.41],[6424834.65,5805456.52],[6424871.37,5805449.94],[6424900.42,5805446.76],[6424943.38,5805443.69],[6424954.01,5805442.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1869,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1869","DYMEK":"ul. Północna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1869","LA":"ul. Północna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427475.06,5809603.39],[6427510.33,5809598.76],[6427658.85,5809579.39],[6427786.07,5809562.55],[6427802.08,5809556.73],[6427827.15,5809538.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1813,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1813","DYMEK":"ul. Pałucka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1813","LA":"ul. Pałucka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425717.88,5810132.4],[6425784.45,5810106.74],[6425807.48,5810097.86],[6425879.03,5810068.7],[6425923.81,5810046.3],[6425976.98,5810017.93],[6426029.25,5809985.64],[6426054.41,5809970.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2156,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2156","DYMEK":"ul. Wilkońskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2156","LA":"ul. Wilkońskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424514.93,5809739.86],[6424523.87,5809764.86],[6424568.15,5809888.35],[6424571.86,5809891.08],[6424579.28,5809892.06],[6424585.13,5809891.47],[6424628.31,5809875.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1617,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1617","DYMEK":"ul. Lidzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1617","LA":"ul. Lidzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430769.88,5808936.82],[6430772.69,5808871.08],[6430776.89,5808783.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1849,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1849","DYMEK":"ul. Pogodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1849","LA":"ul. Pogodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423293.12,5806481.81],[6423346.09,5806510.2],[6423395.74,5806558.45],[6423405.07,5806574.66],[6423416.54,5806591.94],[6423434.74,5806609.02],[6423486.86,5806654.09],[6423510.76,5806675.14],[6423561.14,5806722.93],[6423593.42,5806746.72],[6423610.35,5806764.94],[6423741.3,5806882.49],[6423748.49,5806886.49],[6423754.76,5806894.21],[6423762.37,5806910.66],[6423763.31,5806916.91],[6423797.92,5807012.37],[6423828.07,5807090.85],[6423861.24,5807177.45],[6423867.16,5807192.02],[6423907.6,5807302.07],[6423948.08,5807409.95],[6423964.37,5807430.86]]}}, {"type":"Feature", "id":24115,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24115","DYMEK":"ul. Szafranowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/379/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24115","LA":"ul. Szafranowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428656.63,5817497.57],[6428664.86,5817601.18]],[[6428664.86,5817601.18],[6428692.49,5817597.4]],[[6428637.09,5817605.24],[6428664.86,5817601.18]]]}}, {"type":"Feature", "id":24116,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24116","DYMEK":"ul. Orłowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/381/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24116","LA":"ul. Orłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419264.04,5812039.4],[6419363.36,5812040.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1882,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1882","DYMEK":"ul. Leona Przyłuskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1882","LA":"ul. Leona Przyłuskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426064.22,5812349.43],[6426068.97,5812185.88]],[[6426062.4,5812423.89],[6426063.32,5812367.36]]]}}, {"type":"Feature", "id":1844,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1844","DYMEK":"ul. Podhalańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1844","LA":"ul. Podhalańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425306.86,5810709.61],[6425331.62,5810698.89],[6425344.87,5810690.9],[6425434.87,5810636.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1787,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1787","DYMEK":"ul. Olimpijska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1787","LA":"ul. Olimpijska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426959.03,5807738.11],[6427155.82,5807697.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1961,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1961","DYMEK":"ul. Fryderyka Skarbka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1961","LA":"ul. Fryderyka Skarbka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423742.54,5808493.6],[6423775.46,5808058.05]]}}, {"type":"Feature", "id":2113,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2113","DYMEK":"ul. Jana Umińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2113","LA":"ul. Jana Umińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425878.49,5806606.9],[6425981.5,5806780.28],[6426046.21,5806885.15],[6426096.98,5806971.49]]}}, {"type":"Feature", "id":2193,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2193","DYMEK":"ul. Wschodnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2193","LA":"ul. Wschodnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430193,5810054.15],[6430215.85,5810064.01],[6430247.93,5810072.46],[6430298.47,5810080.12],[6430314.9,5810084.34],[6430344.97,5810095.19]]}}, {"type":"Feature", "id":2097,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2097","DYMEK":"ul. Romualda Traugutta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2097","LA":"ul. Romualda Traugutta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426649.59,5806275.5],[6426534.33,5806292.97],[6426510.16,5806296.95],[6426384.78,5806314.58],[6426304.04,5806324.26],[6426278.66,5806324.98],[6426268.78,5806324.54],[6426123.7,5806343.34],[6426111.84,5806343.98],[6426022.63,5806372.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1464,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1464","DYMEK":"ul. Jana Kassyusza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1464","LA":"ul. Jana Kassyusza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424750.07,5809286.45],[6424825.35,5809474.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1508,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1508","DYMEK":"ul. Kmieca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1508","LA":"ul. Kmieca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427855.38,5810856.42],[6427920.04,5811040.7],[6427984.9,5811222.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1645,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1645","DYMEK":"ul. Łacina | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1645","LA":"ul. Łacina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428627.65,5807629.89],[6428648.05,5807621],[6428776.05,5807552.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1572,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1572","DYMEK":"ul. Krótka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1572","LA":"ul. Krótka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429899.11,5810435.19],[6429948.47,5810396.79],[6429962.29,5810388.73],[6429977.65,5810381.43],[6430001.65,5810360.79],[6430007.91,5810353.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1713,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1713","DYMEK":"ul. Miła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1713","LA":"ul. Miła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424222.19,5809830.63],[6424269.77,5809966.6],[6424325.08,5810125.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1815,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1815","DYMEK":"ul. Parkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1815","LA":"ul. Parkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425318.48,5808181.6],[6425381.99,5808190.29]]}}, {"type":"Feature", "id":9630,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9630","DYMEK":"rondo Moraczewskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/530/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9630","LA":"rondo Moraczewskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428687.16,5813509.66],[6428685.11,5813509.33],[6428683.04,5813509.36],[6428681,5813509.75],[6428679.06,5813510.49],[6428677.28,5813511.55],[6428675.71,5813512.91],[6428674.4,5813514.52],[6428673.39,5813516.33],[6428672.71,5813518.29],[6428672.38,5813520.33],[6428672.41,5813522.41],[6428672.8,5813524.45],[6428673.54,5813526.38],[6428674.6,5813528.17],[6428675.95,5813529.74],[6428677.56,5813531.05],[6428679.37,5813532.06],[6428681.33,5813532.74],[6428683.38,5813533.07],[6428685.46,5813533.04],[6428687.49,5813532.65],[6428689.43,5813531.91],[6428691.21,5813530.85],[6428692.78,5813529.49],[6428694.09,5813527.88],[6428695.1,5813526.07],[6428695.78,5813524.11],[6428696.12,5813522.06],[6428696.09,5813519.99],[6428695.7,5813517.95],[6428694.96,5813516.01],[6428693.89,5813514.23],[6428692.54,5813512.66],[6428690.93,5813511.35],[6428689.12,5813510.34],[6428687.16,5813509.66]]}}, {"type":"Feature", "id":9651,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9651","DYMEK":"park Stanisława Moniuszki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/908/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9651","LA":"park Stanisława Moniuszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426422.25,5809563.46],[6426427.78,5809542.3],[6426428.87,5809542.52],[6426435.07,5809518.87],[6426452.62,5809451.63],[6426472.98,5809375.08],[6426471.1,5809372.57],[6426472.7,5809365.88],[6426474.9,5809356.82],[6426475.87,5809346.19],[6426475.46,5809342.26],[6426475.39,5809342.11],[6426470.58,5809335.74],[6426468.78,5809333.61],[6426466.27,5809331.72],[6426463.88,5809330.88],[6426461.95,5809330.51],[6426459,5809330.61],[6426452.43,5809331.8],[6426444.12,5809336.74],[6426438.62,5809340.11],[6426379.78,5809375.35],[6426389.1,5809391.1],[6426384.76,5809406.05],[6426372.01,5809414.77],[6426356.06,5809423.23],[6426367.95,5809440.75],[6426360.97,5809445.35],[6426371.15,5809461.11],[6426370.84,5809470.05],[6426353.73,5809481.58],[6426352.83,5809482.15],[6426365.08,5809499.22],[6426376.78,5809515.38],[6426388.62,5809531.18],[6426400.81,5809546.9],[6426406.94,5809554.56],[6426407.18,5809554.36],[6426415.7,5809564.92],[6426422.25,5809563.46]]}}, {"type":"Feature", "id":9720,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9720","DYMEK":"ul. Sokalska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/538/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9720","LA":"ul. Sokalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433274.98,5802265.93],[6433221.7,5802141.49],[6433174.4,5802025.81],[6433137.62,5801933.72],[6433126.55,5801909.36],[6433105.56,5801858.79],[6433086.23,5801812.52],[6433067.79,5801770.12],[6433060.47,5801753.14],[6433058.85,5801748.98],[6433052.85,5801736.27],[6433034.53,5801698.63]]}}, {"type":"Feature", "id":9721,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9721","DYMEK":"ul. bł. Marka z Aviano | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/540/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9721","LA":"ul. bł. Marka z Aviano","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425285.85,5815202.33],[6425294.08,5815203.64],[6425304.53,5815207.88],[6425317.26,5815215.06],[6425329.01,5815220.94],[6425352.52,5815228.77],[6425370.79,5815232.04],[6425477.86,5815230.41],[6425499.41,5815223.55],[6425519.22,5815211.98]]}}, {"type":"Feature", "id":9722,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9722","DYMEK":"ul. Haliny Brodowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/536/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9722","LA":"ul. Haliny Brodowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422203.9,5814075.78],[6422408.54,5813902.48],[6422422.82,5813886.12]]}}, {"type":"Feature", "id":19347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19347","DYMEK":"ul. Olgi Sawickiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1311/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19347","LA":"ul. Olgi Sawickiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423969.34,5812539.55],[6423948.61,5812499.89],[6423935.75,5812478.45],[6423920.98,5812461.78],[6423906.22,5812449.88],[6423879.55,5812436.54],[6423856.21,5812430.83],[6423836.2,5812430.35],[6423812.87,5812433.68],[6423782.86,5812445.11],[6423765.24,5812451.78],[6423742.37,5812462.26],[6423701.89,5812479.88],[6423672.84,5812493.7],[6423649.02,5812507.03],[6423614.22,5812530.41],[6423567.1,5812565.14],[6423521.38,5812598.48],[6423494.47,5812615.73]]}}, {"type":"Feature", "id":19348,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19348","DYMEK":"ul. Alicji Iwańskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1308/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19348","LA":"ul. Alicji Iwańskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423916.07,5812740.11],[6423855.41,5812618.95]]}}, {"type":"Feature", "id":19349,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19349","DYMEK":"ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1313/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19349","LA":"ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423627.78,5812310.24],[6423672.14,5812397.93]]}}, {"type":"Feature", "id":19350,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19350","DYMEK":"ul. Lucyny Sieciechowiczowej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1309/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19350","LA":"ul. Lucyny Sieciechowiczowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423819.37,5812536.04],[6423929.93,5812479.85]]}}, {"type":"Feature", "id":19351,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19351","DYMEK":"ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1310/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19351","LA":"ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423890.07,5812677.23],[6424007.01,5812617.65],[6423977.24,5812557.95]]}}, {"type":"Feature", "id":19667,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19667","DYMEK":"ul. Papuszy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1303/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19667","LA":"ul. Papuszy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423662.46,5812715.57],[6423724.01,5812836.27]]}}, {"type":"Feature", "id":24117,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24117","DYMEK":"ul. Przedwiośnia | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/380/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24117","LA":"ul. Przedwiośnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425802.35,5816776.97],[6425893.45,5816728.16],[6426033.72,5816695.62],[6426153.29,5816666.47],[6426166.39,5816658.02],[6426182.02,5816644.5],[6426198.5,5816635.63],[6426363.7,5816558.73],[6426429.55,5816562.43]]}}, {"type":"Feature", "id":24419,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24419","DYMEK":"skwer Stanisława Pawlickiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-06-09 XXIX/518/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24419","LA":"skwer Stanisława Pawlickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425167.38,5802096.13],[6425166.16,5802096.04],[6425165.64,5802096.26],[6425164.12,5802096.99],[6425162.66,5802098.56],[6425161.1,5802100.97],[6425155.45,5802110.61],[6425156.35,5802110.78],[6425182.98,5802105.86],[6425183.55,5802105.76],[6425183.49,5802103.86],[6425183.41,5802103.37],[6425182.77,5802102.89],[6425170.91,5802097.45],[6425169.18,5802096.66],[6425167.38,5802096.13]]}}, {"type":"Feature", "id":24420,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24420","DYMEK":"skwer Milana Kwiatkowskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-06-09 XXIX/520/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24420","LA":"skwer Milana Kwiatkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428480.6,5807452.31],[6428491.99,5807410.36],[6428437.56,5807432.16],[6428436.67,5807431.28],[6428428.7,5807449.91],[6428450.85,5807469.92],[6428480.6,5807452.31]]}}, {"type":"Feature", "id":24435,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24435","DYMEK":"ul. Wdzięczna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2020-06-09 XXIX/519/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24435","LA":"ul. Wdzięczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434853.85,5802276.81],[6434741.82,5801844.82]]}}, {"type":"Feature", "id":24755,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24755","DYMEK":"skwer Marii Rataj | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-07-14 XXXIII/552/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24755","LA":"skwer Marii Rataj","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426772.52,5807435.77],[6426772.45,5807435.09],[6426772.31,5807434.53],[6426772.11,5807434.08],[6426771.52,5807432.89],[6426771.27,5807432.51],[6426771.12,5807432.26],[6426771,5807432.14],[6426770.7,5807432.02],[6426770.42,5807431.96],[6426769.26,5807431.85],[6426768.2,5807431.86],[6426767.48,5807431.95],[6426766.9,5807432.05],[6426766.21,5807432.24],[6426763.08,5807433.93],[6426763.38,5807434.53],[6426763.86,5807435.29],[6426762.86,5807435.83],[6426761.67,5807435.57],[6426760.53,5807435.37],[6426749.28,5807441.57],[6426745.7,5807443.92],[6426745.5,5807444.12],[6426745.43,5807444.32],[6426745.41,5807444.54],[6426745.48,5807444.81],[6426748.42,5807449.91],[6426748.51,5807450.1],[6426748.65,5807450.24],[6426748.79,5807450.34],[6426749.02,5807450.38],[6426749.23,5807450.35],[6426749.46,5807450.24],[6426753.27,5807448.59],[6426763.79,5807442.99],[6426770.18,5807439.55],[6426770.3,5807439.48],[6426770.54,5807439.34],[6426771.09,5807438.91],[6426771.6,5807438.32],[6426771.97,5807437.75],[6426772.23,5807437.15],[6426772.35,5807436.84],[6426772.46,5807436.28],[6426772.52,5807435.77]]}}, {"type":"Feature", "id":24756,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24756","DYMEK":"skwer Haliny Szwarc | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-07-14 XXXIII/553/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24756","LA":"skwer Haliny Szwarc","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425590.64,5809765.01],[6425587.48,5809755.39],[6425566.59,5809761.53],[6425569.1,5809771.68],[6425571.4,5809781.08],[6425582.92,5809828.44],[6425590.49,5809854.67],[6425629.1,5809840.74],[6425608.92,5809796.93],[6425596.84,5809770.78],[6425595.09,5809767.55],[6425590.64,5809765.01]]}}, {"type":"Feature", "id":2161,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2161","DYMEK":"ul. Wiosenna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2161","LA":"ul. Wiosenna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423195.51,5809366.09],[6423204.19,5809400.11],[6423214.04,5809438.72],[6423222.49,5809471.88],[6423225.26,5809482.68],[6423228.46,5809494.97],[6423231.93,5809508.18],[6423235.25,5809520.92],[6423236.25,5809524.83],[6423243.14,5809552.15],[6423250.51,5809581.57],[6423257.61,5809609.98],[6423259.78,5809618.69],[6423263.63,5809634.14],[6423267.76,5809650.75],[6423271.73,5809666.79],[6423272.95,5809671.7],[6423277.08,5809688.48],[6423281.5,5809706.51],[6423285.78,5809723.92],[6423287.09,5809729.26]]}}, {"type":"Feature", "id":503,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"503","DYMEK":"ul. św. Barbary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/503","LA":"ul. św. Barbary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426918.42,5809638.24],[6426943.44,5809540.37]]}}, {"type":"Feature", "id":283,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"283","DYMEK":"ul. Antoniego Andrzejewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/283","LA":"ul. Antoniego Andrzejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423968.82,5805834.74],[6424146.94,5805986.16],[6424153.22,5805990.72],[6424234.99,5806062.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2378,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2378","DYMEK":"pl. Adama Mickiewicza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2378","LA":"pl. Adama Mickiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426278.65,5808822.87],[6426278.53,5808822.89],[6426276.59,5808811.86],[6426276.38,5808807.31],[6426288.18,5808805.43],[6426313.73,5808801.59],[6426316.69,5808803.47],[6426320.2,5808805.59],[6426322.77,5808808.72],[6426324.73,5808812.19],[6426328.41,5808811.39],[6426326.89,5808812.95],[6426325.92,5808815.93],[6426325.97,5808817.55],[6426332.88,5808841.32],[6426338.9,5808867.93],[6426335.29,5808868.45],[6426336.95,5808880.09],[6426323.9,5808881.95],[6426321.34,5808864.45],[6426327.82,5808863.56],[6426325.98,5808850.09],[6426298.42,5808853.96],[6426298.39,5808853.49],[6426288.08,5808854.71],[6426283.9,5808855.13],[6426282.82,5808848.47],[6426279.86,5808846.29],[6426277.83,5808844.68],[6426278.86,5808841.86],[6426279.76,5808837.41],[6426280.09,5808834.43],[6426279.99,5808831.48],[6426279,5808825.56],[6426278.65,5808822.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1605,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1605","DYMEK":"ul. Kurpiowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1605","LA":"ul. Kurpiowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426104.25,5809951.63],[6426150.61,5809922.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1826,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1826","DYMEK":"ul. Pilicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1826","LA":"ul. Pilicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423256.54,5810400.35],[6423268.97,5810423.4],[6423318.35,5810520.39],[6423376.52,5810635.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1652,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1652","DYMEK":"ul. Łobżenicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1652","LA":"ul. Łobżenicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421341.78,5811149.97],[6421408.18,5811286.74],[6421437.81,5811354.21],[6421452.47,5811385.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1870,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1870","DYMEK":"ul. Ignacego Prądzyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1870","LA":"ul. Ignacego Prądzyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426134.77,5806669.73],[6426173.28,5806748.33],[6426223.05,5806847.87],[6426266.81,5806929.09],[6426298.24,5806992.36],[6426332.05,5807064.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1021,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1021","DYMEK":"ul. Józefa Chełmońskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1021","LA":"ul. Józefa Chełmońskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425036.32,5808138.96],[6425062.92,5807973.16],[6425091.17,5807800.45],[6425091.99,5807790.08]]}}, {"type":"Feature", "id":2207,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2207","DYMEK":"ul. Wzgórze św. Wojciecha | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2207","LA":"ul. Wzgórze św. Wojciecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427293.78,5809430.93],[6427338.69,5809440.92]]}}, {"type":"Feature", "id":1316,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1316","DYMEK":"ul. Gładka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1316","LA":"ul. Gładka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427834.3,5804558.06],[6427840.26,5804564.02],[6427888.58,5804620.79]]}}, {"type":"Feature", "id":9723,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9723","DYMEK":"ul. Haliny Brodowskiej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/536/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9723","LA":"ul. Haliny Brodowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422169.16,5814104.93],[6422191.74,5814085.12]]}}, {"type":"Feature", "id":9725,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9725","DYMEK":"ul. Sofii Lutosławskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/536/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9725","LA":"ul. Sofii Lutosławskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422257.41,5814037.93],[6422368.78,5814146.57]]}}, {"type":"Feature", "id":9726,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9726","DYMEK":"ul. Amelii Łączyńskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/536/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9726","LA":"ul. Amelii Łączyńskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422318.85,5814089.44],[6422425.53,5813999.35]]}}, {"type":"Feature", "id":9727,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9727","DYMEK":"ul. Marii Szembekowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/536/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9727","LA":"ul. Marii Szembekowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422369.41,5813943.42],[6422487.86,5814044.67]]}}, {"type":"Feature", "id":9728,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9728","DYMEK":"ul. Emilii Waśniowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/536/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9728","LA":"ul. Emilii Waśniowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422157.32,5814032.76],[6422198.13,5814082],[6422338.03,5814217.75],[6422493.54,5814299.13]]}}, {"type":"Feature", "id":9920,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9920","DYMEK":"ul. Jarosława Ziętary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2016-09-06 XXXIV/562/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9920","LA":"ul. Jarosława Ziętary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425002.65,5808534.87],[6424985.77,5808574.81]]}}, {"type":"Feature", "id":19683,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19683","DYMEK":"ul. Emmy Puffke | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1305/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19683","LA":"ul. Emmy Puffke","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423791.21,5812802.6],[6423731.49,5812683.25]]}}, {"type":"Feature", "id":19684,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19684","DYMEK":"ul. Jadwigi Żylińskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1306/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19684","LA":"ul. Jadwigi Żylińskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423783.29,5812632.68],[6423769.7,5812602.59],[6423749.16,5812562.16],[6423733.42,5812536.16],[6423709.6,5812506.22],[6423696.6,5812490.76]]}}, {"type":"Feature", "id":19685,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19685","DYMEK":"ul. Idy Fink | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1307/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19685","LA":"ul. Idy Fink","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423853.63,5812771.38],[6423792.2,5812650.6]]}}, {"type":"Feature", "id":19687,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19687","DYMEK":"ul. Żołnierzy Górników | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1314/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19687","LA":"ul. Żołnierzy Górników","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423053.46,5812337.37],[6422935.7,5812406.49],[6422909.06,5812433.64],[6422900.35,5812453.11],[6422899.84,5812478.21],[6422910.63,5812537.89]]}}, {"type":"Feature", "id":19688,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19688","DYMEK":"ul. Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1316/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19688","LA":"ul. Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421720.21,5810698.81],[6421582.95,5810770.13],[6421559.33,5810784.22],[6421243.13,5810946.48]]}}, {"type":"Feature", "id":19689,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19689","DYMEK":"ul. 3. Pułku Lotniczego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1315/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19689","LA":"ul. 3. Pułku Lotniczego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421571.07,5810786.42],[6421743.3,5811145.36]]}}, {"type":"Feature", "id":19715,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19715","DYMEK":"al. Orderu Uśmiechu | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-09-04 LXXII/1351/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19715","LA":"al. Orderu Uśmiechu","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428154.42,5808749.79],[6428136.67,5808749.43],[6428130.73,5808750.34],[6428124.92,5808752.45],[6428116.34,5808756.48],[6428106.04,5808762.54],[6428091.01,5808772.53],[6428066.67,5808784.96],[6428060.92,5808787.22],[6428048.21,5808790.01],[6428032.36,5808793.31],[6428023.35,5808794.19],[6428014.43,5808795.75],[6428006.59,5808797.49],[6427999.8,5808799.58],[6427991.79,5808802.41],[6427976.29,5808810.38],[6427970.72,5808812.82],[6427950.94,5808816.5],[6427915.87,5808826.75],[6427902.46,5808829.53],[6427896.35,5808828.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2199","DYMEK":"ul. Wyłom | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2199","LA":"ul. Wyłom","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426127.47,5811650.03],[6426235.03,5811643.58],[6426342.2,5811637.99],[6426450.48,5811632.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1926,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1926","DYMEK":"ul. Rybaki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1926","LA":"ul. Rybaki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427153.6,5808004.65],[6427228.53,5808189.42],[6427247.04,5808225],[6427295.16,5808265.43],[6427331.32,5808288.78],[6427382.28,5808317.11],[6427423.08,5808326.75]]}}, {"type":"Feature", "id":2023,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2023","DYMEK":"ul. Swoboda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2023","LA":"ul. Swoboda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423224.78,5808470.08],[6423215.27,5808628.97],[6423210.9,5808701.36],[6423206.15,5808768.46],[6423206.15,5808785.57],[6423208.96,5808804.34],[6423212.99,5808820.13],[6423222.13,5808857.07],[6423228.79,5808886.38],[6423261.08,5809014.3],[6423267.74,5809038.07],[6423281.43,5809094.65],[6423306.34,5809198.45],[6423333.87,5809312.02]]}}, {"type":"Feature", "id":916,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"916","DYMEK":"ul. Borówki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/916","LA":"ul. Borówki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433795.48,5806426.31],[6433804.7,5806428.7],[6433813.3,5806434.9],[6433873.2,5806491.17],[6433965.61,5806577.31],[6434029.46,5806635.74],[6434056.83,5806663.02],[6434156.82,5806779.18],[6434163.01,5806783.49],[6434169.04,5806785.55],[6434177.3,5806785.21],[6434186.25,5806781.77],[6434232.89,5806759.39],[6434287.45,5806732.46],[6434313.95,5806723.17],[6434351.12,5806711.63],[6434485.36,5806671.63],[6434603.77,5806633.25],[6434777.24,5806574.13],[6434963.28,5806511.24],[6435011.98,5806495.14],[6435225.53,5806427.25]]}}, {"type":"Feature", "id":7890,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7890","DYMEK":"park Szelągowski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7890","LA":"park Szelągowski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428468.86,5811022.86],[6428481.99,5810980.53],[6428521.69,5810992.9],[6428533.06,5810952.84],[6428571.3,5810963.53],[6428583.36,5810966.91],[6428557.1,5810942.78],[6428587.55,5810909.66],[6428553.41,5810872.5],[6428558.64,5810867.04],[6428609.25,5810814.25],[6428611.57,5810811.82],[6428619.54,5810802.37],[6428642.71,5810783.34],[6428669.82,5810820.47],[6428681.79,5810811.73],[6428703.62,5810830.29],[6428753.13,5810868.64],[6428778.39,5810850.18],[6428808.91,5810827.3],[6428735.06,5810742.47],[6428687.41,5810686.57],[6428658.58,5810650.19],[6428656.81,5810647.8],[6428601.78,5810572.11],[6428584.63,5810552.62],[6428566.11,5810533.79],[6428535.03,5810504.95],[6428522.03,5810514.69],[6428504.76,5810527.61],[6428531.11,5810563.75],[6428535,5810569.59],[6428513.03,5810574.72],[6428514.8,5810581.99],[6428518.29,5810602.85],[6428520.24,5810623.86],[6428520.56,5810644.87],[6428519.28,5810665.96],[6428516.4,5810686.88],[6428511.83,5810707.96],[6428477.64,5810821.71],[6428466.91,5810857.93],[6428423.41,5811003.34],[6428460.44,5811050.03],[6428468.86,5811022.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1503,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1503","DYMEK":"ul. Klonowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1503","LA":"ul. Klonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425517.4,5804598.12],[6425533.39,5804673.78],[6425562.27,5804811.84]]}}, {"type":"Feature", "id":2170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2170","DYMEK":"ul. Pawła Włodkowica | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2170","LA":"ul. Pawła Włodkowica","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423561.85,5808485.83],[6423571.23,5808347.85],[6423582.46,5808180.42],[6423589,5808082.15],[6423597.42,5807945.22],[6423599.91,5807919.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2457,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2457","DYMEK":"most Bolesława Chrobrego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2457","LA":"most Bolesława Chrobrego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428152.04,5809025.89],[6428285.41,5809038]]}}, {"type":"Feature", "id":2271,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2271","DYMEK":"ul. Urbanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2271","LA":"ul. Urbanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425839.04,5810628.26],[6425861.57,5810622.05],[6425901.37,5810613.22],[6425965.86,5810598.12]]}}, {"type":"Feature", "id":9620,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9620","DYMEK":"ul. Bogumiła Krygowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/527/VII/2016 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9620","LA":"ul. Bogumiła Krygowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427381.86,5815030.45],[6427491.47,5814988.31],[6427552.82,5814962.29],[6427597.44,5814945.55],[6427664.37,5814921.38],[6427729.44,5814897.22],[6427775.92,5814880.48],[6427806.59,5814871.19],[6427818.58,5814868.24],[6427832.7,5814866.3],[6427854.93,5814865.61],[6427872.52,5814867.19],[6427886.54,5814870.26],[6427906.06,5814875.84],[6427919.07,5814881.41],[6427935.81,5814889.78],[6427946.1,5814897.34],[6427963.69,5814912.09],[6427977.64,5814926.96],[6427988.64,5814942.99],[6427994.69,5814953.49],[6428003.01,5814971.07],[6428015.44,5815005.24],[6428030.24,5815051.76],[6428046.2,5815100.98],[6428066.88,5815164.93],[6428093.41,5815247.93],[6428119.86,5815330.4],[6428140.31,5815393.61],[6428145.89,5815408.48],[6428150.54,5815416.85],[6428174.64,5815449.7]]}}, {"type":"Feature", "id":18709,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18709","DYMEK":"ul. Babiego Lata | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1319/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18709","LA":"ul. Babiego Lata","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426303.18,5816917.44],[6426334.1,5816799.14]]}}, {"type":"Feature", "id":18710,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18710","DYMEK":"ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1299/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18710","LA":"ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424030.13,5812520.2],[6423724.28,5812672.78],[6423523.28,5812773.28],[6423494.7,5812787.57],[6423479.94,5812801.38],[6423463.27,5812820.43],[6423446.12,5812836.15],[6423428.5,5812845.2],[6423413.24,5812852.59]]}}, {"type":"Feature", "id":19027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19027","DYMEK":"ul. bł. Marii Karłowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1300/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19027","LA":"ul. bł. Marii Karłowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423587.91,5812730.53],[6423563.99,5812683.01],[6423553.08,5812665.15],[6423542.49,5812652.58],[6423531.25,5812642],[6423517.03,5812632.74],[6423500.16,5812624.14],[6423488.25,5812617.53],[6423477.67,5812610.91],[6423465.1,5812599.34],[6423454.52,5812586.11],[6423446.25,5812574.86],[6423438.43,5812564.92]]}}, {"type":"Feature", "id":19028,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19028","DYMEK":"ul. Anny Memoraty | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1301/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19028","LA":"ul. Anny Memoraty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423596.11,5812748.78],[6423657.2,5812869.73]]}}, {"type":"Feature", "id":19029,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"19029","DYMEK":"ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1302/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/19029","LA":"ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423654.11,5812697.38],[6423639.45,5812668.07],[6423624.77,5812637.91],[6423615.24,5812621.63],[6423606.11,5812608.54],[6423595.4,5812597.42],[6423583.49,5812586.71],[6423568.65,5812574.97]]}}, {"type":"Feature", "id":124,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"124","DYMEK":"ul. Gorzowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/124","LA":"ul. Gorzowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419578.71,5809577.74],[6419579.4,5809512.22],[6419582.04,5809445.25],[6419586.7,5809431.26],[6419599.27,5809354.55],[6419621.36,5809359.82],[6419637.57,5809360.63],[6419651.6,5809351.94]]}}, {"type":"Feature", "id":125,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"125","DYMEK":"ul. Sławińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12
1945-11-19 XXVIII/98/83
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/125","LA":"ul. Sławińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6419655.95,5809199.01],[6419670.82,5809198.25],[6419682.19,5809194.99],[6419696.16,5809190.02],[6419717.71,5809180.3],[6419760.82,5809158.16],[6419789.96,5809140.63],[6419823.6,5809119.31],[6419867.18,5809089.82],[6419883.91,5809084.39]],[[6419489.91,5809584.82],[6419527.27,5809418.31],[6419544.45,5809349.48],[6419560.37,5809293.47]]]}}, {"type":"Feature", "id":126,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"126","DYMEK":"ul. Ławica | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12
1945-11-19 XXVIII/98/83
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/126","LA":"ul. Ławica","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419560.37,5809293.47],[6419636.79,5809296.41],[6419653.68,5809289.4],[6419675.91,5809282.69],[6419724.22,5809259.62],[6419799.22,5809222.34],[6419856.7,5809193.59],[6419942.94,5809153.06],[6419953.29,5809142.03]]}}, {"type":"Feature", "id":127,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"127","DYMEK":"ul. Gniewka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/127","LA":"ul. Gniewka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433194.43,5808205.95],[6433249.53,5808285.5]]}}, {"type":"Feature", "id":128,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"128","DYMEK":"ul. Kłecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/128","LA":"ul. Kłecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430978.84,5809244.16],[6431042.76,5809246.53]]}}, {"type":"Feature", "id":129,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"129","DYMEK":"ul. Naramowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/129","LA":"ul. Naramowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428178.16,5817551.23],[6428174.96,5817411.4],[6428171.2,5817267.49],[6428178.16,5817219.62],[6428185.99,5817182.2],[6428222.54,5817078.34],[6428248.36,5817006.68],[6428249.25,5817004.27],[6428349.82,5816726.83],[6428387.92,5816619.45],[6428401.2,5816574.13],[6428410.42,5816522.18],[6428414.74,5816480.33],[6428414.18,5816421.15],[6428409.13,5816331.62],[6428408.39,5816309.15],[6428410.7,5816287.79],[6428418.5,5816263.27],[6428422.83,5816254.32],[6428446.78,5816196.01],[6428459.77,5816158.19],[6428467.57,5816124.71],[6428472.76,5816086.61],[6428476.23,5816038.98],[6428476.76,5815977.03],[6428478.24,5815843.28],[6428478.82,5815740.51],[6428480.25,5815548.28],[6428481.64,5815448.41],[6428481.1,5815323.13],[6428483.99,5815287.05],[6428495.38,5815161.86],[6428497.55,5815088.17],[6428499.57,5814979.93],[6428499.86,5814949.62],[6428501.59,5814831.56],[6428496.96,5814800.68],[6428486,5814767.78],[6428469.26,5814738.62],[6428435.49,5814697.64],[6428417.59,5814676.85],[6428400.67,5814655.49],[6428388.33,5814634.29],[6428386.37,5814612],[6428392.53,5814571.78],[6428414.4,5814428.1],[6428427.16,5814341.48],[6428446.08,5814219.4],[6428462.33,5814116.51],[6428468.59,5814075.33],[6428475.22,5814032.83],[6428478.61,5814001.68],[6428480.12,5813987.97],[6428480.4,5813942.71],[6428478.29,5813889.02],[6428476.89,5813812.38],[6428476.18,5813773.94],[6428471.25,5813619.9],[6428466.04,5813460.11],[6428465.76,5813453.52],[6428460.99,5813299.19],[6428453.74,5813250.84],[6428429.9,5813146.19],[6428424.87,5813119.09],[6428410.59,5813059.94],[6428383.52,5812957.62],[6428358.43,5812898.19],[6428331.79,5812832.87],[6428323.66,5812813.66],[6428319.03,5812797.26],[6428314.97,5812773.02],[6428316.51,5812756.48],[6428329.07,5812697.82],[6428346.69,5812619.47],[6428371.13,5812511.9],[6428383.47,5812456.51],[6428396.42,5812400.74],[6428420.98,5812304.13],[6428442.86,5812207.43],[6428448.18,5812180.68],[6428448.76,5812165.83],[6428447.62,5812147.93],[6428440.38,5812103.11],[6428423.25,5812000.41],[6428414.91,5811943.3],[6428388.53,5811771.49],[6428378.08,5811701.71],[6428371.09,5811659.98],[6428360.78,5811596.55],[6428356.03,5811576.65],[6428344.98,5811520.9],[6428339.84,5811478.88],[6428330.45,5811440.2],[6428324.53,5811424.72],[6428318.46,5811398.33],[6428316.34,5811377.41],[6428318.92,5811362.39],[6428351.83,5811232.46],[6428367.76,5811174.53],[6428397.33,5811060.02],[6428405.39,5811025.63]]}}, {"type":"Feature", "id":162,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"162","DYMEK":"ul. Wincentego Jezierskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/162","LA":"ul. Wincentego Jezierskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427894.12,5815545.01],[6427895.44,5815655.44],[6427905.02,5815677.58]]}}, {"type":"Feature", "id":163,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"163","DYMEK":"ul. Stanisława Rungego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/163","LA":"ul. Stanisława Rungego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427831.68,5815546.98],[6427894.12,5815545.01],[6427948.88,5815543.55]]}}, {"type":"Feature", "id":164,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"164","DYMEK":"ul. Wacława Strażewicza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/164","LA":"ul. Wacława Strażewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427926.83,5815488.9],[6427948.88,5815543.55],[6427952.93,5815553.57],[6427954.03,5815655.01]]}}, {"type":"Feature", "id":165,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"165","DYMEK":"ul. Żywokostowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/165","LA":"ul. Żywokostowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428341.53,5815752.19],[6428389.78,5815745.86],[6428430.22,5815740.3],[6428478.82,5815740.51]],[[6428335.48,5815922.7],[6428386.64,5815913.6],[6428389.36,5815745.92]]]}}, {"type":"Feature", "id":166,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"166","DYMEK":"ul. Dziurawcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/166","LA":"ul. Dziurawcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428349.82,5816726.83],[6428399.82,5816753.21],[6428474.16,5816794.16],[6428546.51,5816834.55]]}}, {"type":"Feature", "id":167,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"167","DYMEK":"ul. Bazyliowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/167","LA":"ul. Bazyliowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428373.1,5816825.82],[6428399.82,5816753.21]]}}, {"type":"Feature", "id":168,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"168","DYMEK":"ul. Gorczycowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/168","LA":"ul. Gorczycowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428446.29,5816867.93],[6428474.16,5816794.16]]}}, {"type":"Feature", "id":169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"169","DYMEK":"ul. Bursztynowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/169","LA":"ul. Bursztynowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428629.95,5816200.47],[6428608.93,5816123.99],[6428599.35,5816087.99],[6428606.5,5816007.24],[6428614.27,5815931.33],[6428620.33,5815865.69],[6428619.9,5815850.96],[6428595.27,5815720.24]]}}, {"type":"Feature", "id":170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"170","DYMEK":"ul. Agatowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/170","LA":"ul. Agatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428507.01,5816151.59],[6428608.93,5816123.99]]}}, {"type":"Feature", "id":171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"171","DYMEK":"ul. Kryształowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/171","LA":"ul. Kryształowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428922.3,5815658.61],[6428937.73,5815737.94],[6428905.14,5815744.09]]}}, {"type":"Feature", "id":172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"172","DYMEK":"ul. Nefrytowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/172","LA":"ul. Nefrytowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428996.68,5815645.13],[6429011.19,5815727.43]]}}, {"type":"Feature", "id":173,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"173","DYMEK":"ul. Diamentowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/173","LA":"ul. Diamentowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429265.85,5815624.86],[6429277.27,5815782],[6429280.29,5815819.13],[6429283.46,5815854.23],[6429290.3,5815947.72],[6429292.56,5815978.63],[6429295.27,5816015.58]]}}, {"type":"Feature", "id":174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"174","DYMEK":"ul. Rubinowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/174","LA":"ul. Rubinowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429288.3,5815979.38],[6429254.62,5815986.14],[6429196.73,5815999.98]],[[6429143.18,5815987.89],[6429148.81,5816011.43]],[[6429125.28,5815992.5],[6429143.18,5815987.89]],[[6429196.73,5815999.98],[6429191.1,5815976.44],[6429143.18,5815987.89]],[[6429148.81,5816011.43],[6429196.73,5815999.98]],[[6429148.81,5816011.43],[6429159.41,5816059.79]]]}}, {"type":"Feature", "id":175,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"175","DYMEK":"ul. Ametystowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/175","LA":"ul. Ametystowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429083.51,5815815.79],[6429086.4,5815840.89],[6429095.42,5815875.76],[6429125.28,5815992.5]]}}, {"type":"Feature", "id":176,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"176","DYMEK":"ul. Szmaragdowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/176","LA":"ul. Szmaragdowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429095.42,5815875.76],[6429163.21,5815868.35],[6429245.6,5815858.92],[6429279.09,5815854.77]]}}, {"type":"Feature", "id":177,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"177","DYMEK":"ul. Opalowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/177","LA":"ul. Opalowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429163.21,5815868.35],[6429191.1,5815976.44]]}}, {"type":"Feature", "id":178,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"178","DYMEK":"ul. Topazowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/178","LA":"ul. Topazowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429245.6,5815858.92],[6429254.62,5815986.14]]}}, {"type":"Feature", "id":179,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"179","DYMEK":"ul. Kminkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26
1988-03-31 XXXIII/504/VI/2012
XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/179","LA":"ul. Kminkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428434.39,5818805.29],[6428456.49,5818811.04],[6428526.38,5818792.56],[6428565.5,5818777.47],[6428558.16,5818743.76]]}}, {"type":"Feature", "id":180,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"180","DYMEK":"ul. Majerankowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/180","LA":"ul. Majerankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428489.12,5818736.52],[6428546.22,5818717.5]]}}, {"type":"Feature", "id":181,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"181","DYMEK":"ul. Niepołomicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/181","LA":"ul. Niepołomicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423960.64,5813691.3],[6424035.17,5813743.77]]}}, {"type":"Feature", "id":182,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"182","DYMEK":"ul. Karsińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/182","LA":"ul. Karsińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419805.94,5811184.04],[6419807.97,5811332.8]]}}, {"type":"Feature", "id":183,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"183","DYMEK":"ul. Sępoleńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/183","LA":"ul. Sępoleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419920.11,5811182.84],[6419921.5,5811303.83]]}}, {"type":"Feature", "id":201,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"201","DYMEK":"ul. Witosława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/201","LA":"ul. Witosława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433309.28,5808620.75],[6433320.44,5808601.26],[6433327.48,5808594.37],[6433382.04,5808556.27],[6433445.94,5808510.27],[6433517.08,5808462.21]]}}, {"type":"Feature", "id":202,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"202","DYMEK":"ul. Sobiesława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/202","LA":"ul. Sobiesława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433425.07,5808669.81],[6433431.76,5808657.11],[6433441.47,5808645.9],[6433464.11,5808627.67],[6433507.25,5808596.83],[6433568.94,5808553.04],[6433578.33,5808551.45]]}}, {"type":"Feature", "id":204,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"204","DYMEK":"ul. Letnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/204","LA":"ul. Letnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434316.7,5808431.53],[6434348.35,5808556.27]]}}, {"type":"Feature", "id":205,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"205","DYMEK":"ul. Zdunowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/205","LA":"ul. Zdunowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6435171.46,5809131.45],[6435183.12,5809143.73],[6435278.11,5809232.08]]}}, {"type":"Feature", "id":206,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"206","DYMEK":"ul. Sobolowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/206","LA":"ul. Sobolowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434958.07,5809293.95],[6435147.4,5809471.61]]}}, {"type":"Feature", "id":207,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"207","DYMEK":"ul. Starachowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/207","LA":"ul. Starachowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434870.78,5809667.94],[6434898.54,5809642.38],[6434915.46,5809628.91],[6434933.19,5809617.01],[6434965.67,5809591.19],[6434982.12,5809578.11],[6435013.32,5809550.4],[6435034.2,5809529.4],[6435054.61,5809506.54]]}}, {"type":"Feature", "id":208,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"208","DYMEK":"ul. Wczasowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/208","LA":"ul. Wczasowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433818.63,5807742.8],[6433847.83,5807662.4],[6433911.95,5807484.57],[6433977.62,5807308.59]]}}, {"type":"Feature", "id":245,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"245","DYMEK":"ul. Eurypidesa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/245","LA":"ul. Eurypidesa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423612.74,5812947.29],[6423675.22,5813075.53],[6423651.69,5813148.44],[6423615.57,5813246.75]]}}, {"type":"Feature", "id":246,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"246","DYMEK":"ul. Ajschylosa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/246","LA":"ul. Ajschylosa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423678.54,5812914.78],[6423742.26,5813042.3],[6423783.76,5813126.55],[6423798.01,5813155.23],[6423775.98,5813189.4]]}}, {"type":"Feature", "id":247,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"247","DYMEK":"ul. Sofoklesa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/247","LA":"ul. Sofoklesa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423744.56,5812881.13],[6423809.29,5813008.2],[6423881.42,5813151.78],[6423893.58,5813160.33]]}}, {"type":"Feature", "id":248,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"248","DYMEK":"ul. Teokryta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/248","LA":"ul. Teokryta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423810.82,5812846.46],[6423876.03,5812974.11],[6423936.17,5813092.95]]}}, {"type":"Feature", "id":249,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"249","DYMEK":"ul. Safony | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/249","LA":"ul. Safony","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423875.8,5812809.38],[6423939.66,5812943.02]]}}, {"type":"Feature", "id":250,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"250","DYMEK":"ul. Wergiliusza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/250","LA":"ul. Wergiliusza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423483.61,5813135.66],[6423516.25,5813137.69],[6423538.3,5813133.97],[6423575.26,5813123.37],[6423609.34,5813109.05],[6423675.22,5813075.53],[6423742.26,5813042.3],[6423809.29,5813008.2],[6423876.03,5812974.11],[6423939.66,5812943.02],[6423951.08,5812937.44],[6424016.14,5812952.8]]}}, {"type":"Feature", "id":251,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"251","DYMEK":"ul. Homera | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/251","LA":"ul. Homera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423645.14,5813531.44],[6423728.1,5813412.11],[6423796.42,5813307.97],[6423873.9,5813192.21],[6423893.58,5813160.33],[6423936.17,5813092.95],[6423993.2,5813003.4],[6424001.92,5812986.96],[6424016.14,5812952.8]]}}, {"type":"Feature", "id":209,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"209","DYMEK":"ul. Bałtycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/209","LA":"ul. Bałtycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433641.62,5809314.58],[6433652.99,5809260.22],[6433660.81,5809221.84],[6433660.87,5809131.06]],[[6433641.62,5809314.58],[6433670.03,5809277.51],[6433702.47,5809217.39],[6433721.81,5809184.5],[6433754.7,5809136.82],[6433778.93,5809105.49],[6433808.49,5809063.38],[6433835.95,5809014.35]],[[6429611.24,5811031.58],[6429619.23,5811023.21],[6429633.43,5811009.57],[6429656.62,5810990.24],[6429675.27,5810978.26],[6429695.74,5810967.04],[6429718.48,5810956.89],[6429740.77,5810950.44],[6429748.81,5810948.78],[6429934.67,5810919.67],[6430054.89,5810901.23],[6430271.92,5810868.26],[6430349.17,5810856.52],[6430502.75,5810835.06],[6430570.22,5810825.21],[6430694.84,5810826.57],[6430856.91,5810828.39],[6430927.72,5810828.7],[6431087.81,5810829.44],[6431118.74,5810830.67],[6431163.92,5810834.45],[6431220.32,5810842.48],[6431278.38,5810854.46],[6431342.36,5810873.49],[6431401.18,5810897],[6431452.89,5810921.93],[6431495.34,5810945.72],[6431545.07,5810978.47],[6431730.63,5811132.12],[6431815.08,5811200.8],[6431848.59,5811223.7],[6431894.98,5811253.49],[6431948.96,5811283.27],[6431990.8,5811303.59],[6432056.75,5811329.44],[6432131.19,5811352.64],[6432243.84,5811380.38],[6432316,5811395.62],[6432356.93,5811400.77],[6432398.17,5811400.47],[6432437.14,5811395.62],[6432473.22,5811386.22],[6432507.32,5811372.44],[6432552.51,5811346.05],[6432588.74,5811315.35],[6432618.76,5811281.45],[6432666.81,5811204.84],[6432743.68,5811053.59],[6432846.17,5810857.7],[6432952.14,5810654.55],[6433084.5,5810401.44],[6433216.54,5810147.26],[6433337.08,5809916.73],[6433357.81,5809876.72],[6433487.97,5809628.07],[6433567.7,5809458.17],[6433641.62,5809314.58]]]}}, {"type":"Feature", "id":210,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"210","DYMEK":"ul. Glinno | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/210","LA":"ul. Glinno","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425953.58,5818001.05],[6426059.85,5818014.57]]}}, {"type":"Feature", "id":240,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"240","DYMEK":"ul. Hezjoda | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/240","LA":"ul. Hezjoda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423465.51,5813022.56],[6423543.13,5812982.55],[6423612.74,5812947.29],[6423678.55,5812914.81],[6423744.56,5812881.13],[6423810.82,5812846.46],[6423875.8,5812809.38],[6424014.35,5812735.17]]}}, {"type":"Feature", "id":241,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"241","DYMEK":"ul. Seneki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/241","LA":"ul. Seneki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423574.73,5813483.97],[6423655.77,5813363.27]]}}, {"type":"Feature", "id":242,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"242","DYMEK":"ul. Plauta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/242","LA":"ul. Plauta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423511.08,5813440.08],[6423593.78,5813320.65]]}}, {"type":"Feature", "id":243,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"243","DYMEK":"ul. Lukrecjusza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/243","LA":"ul. Lukrecjusza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423445.32,5813396.03],[6423528.97,5813276.75]]}}, {"type":"Feature", "id":244,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"244","DYMEK":"ul. Arystofanesa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/244","LA":"ul. Arystofanesa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423543.13,5812982.55],[6423609.34,5813109.05],[6423618.36,5813124.41],[6423626.94,5813133.6],[6423637.59,5813141.49],[6423651.69,5813148.44],[6423740.13,5813176.7],[6423775.99,5813189.39]]}}, {"type":"Feature", "id":130,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"130","DYMEK":"ul. Nadwarciańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/130","LA":"ul. Nadwarciańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429813.6,5818091.8],[6429839.8,5817832.44],[6429845.31,5817715.64],[6429850.57,5817486.5],[6429852.93,5817411.27],[6429855.2,5817404.59],[6429869.83,5817377.01],[6429924.41,5817301.79],[6429976.18,5817243.09],[6429993.89,5817202.58],[6430009.19,5817054.01],[6430012,5817017.62],[6430015.38,5816945.6],[6430014.25,5816937.35],[6430008.05,5816934.27],[6429980.61,5816931.86],[6429952.61,5816930.22],[6429832.49,5816920.07],[6429769.79,5816897.59],[6429684.06,5816898.13],[6429671.33,5816895.29],[6429674.17,5816773],[6429677.05,5816730.64],[6429685.14,5816596.81],[6429689.52,5816522.77],[6429690.7,5816510.69],[6429699.91,5816471.68],[6429706.27,5816454.08],[6429710.06,5816430.11],[6429718.04,5816312.02],[6429723.99,5816186.33],[6429724,5816072.04],[6429726.17,5816052.54],[6429732.83,5816010.31],[6429729.96,5815912.78],[6429731.86,5815882.18],[6429749.18,5815762.19],[6429751.08,5815741.33],[6429750,5815613.22],[6429754.33,5815531.96],[6429782.2,5815398.77],[6429793.08,5815334.82],[6429793.63,5815324.45],[6429792.55,5815291.11],[6429793.48,5815021.22],[6429795.75,5814883.34]]}}, {"type":"Feature", "id":131,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"131","DYMEK":"ul. Kresowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/131","LA":"ul. Kresowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428481.64,5815448.41],[6428520.07,5815466.11],[6428532.65,5815466.81],[6428547.09,5815466.35],[6428615.28,5815466.67],[6428642.81,5815465.67],[6428684.95,5815464.85],[6428714.09,5815461.67],[6428743.77,5815455.97],[6428787.64,5815442.94],[6428811.99,5815432.13],[6428870.54,5815402.58],[6428901.93,5815385.36],[6428932.51,5815369.57],[6428976.98,5815358.93],[6428983.99,5815361.53]]}}, {"type":"Feature", "id":132,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"132","DYMEK":"ul. Urocza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/132","LA":"ul. Urocza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428607.5,5815154.14],[6428629.83,5815263.71],[6428633.95,5815285.32],[6428636.91,5815313.4],[6428640.38,5815412.39],[6428642.81,5815465.67],[6428643.08,5815471.67],[6428644.96,5815618.22],[6428644.64,5815710.79]]}}, {"type":"Feature", "id":133,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"133","DYMEK":"ul. Poręba | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/133","LA":"ul. Poręba","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428702.25,5815135.94],[6428714.31,5815191.47],[6428729.96,5815265.26],[6428739.25,5815298.67],[6428770.45,5815391.83],[6428787.64,5815442.94],[6428790.35,5815450.43],[6428800.53,5815486.37],[6428800.99,5815502.68],[6428795.8,5815559.71],[6428794.7,5815578.38],[6428796.8,5815599.35]]}}, {"type":"Feature", "id":134,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"134","DYMEK":"ul. Jarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/134","LA":"ul. Jarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428799.64,5815117.15],[6428813.92,5815167],[6428824.7,5815203.23],[6428835.19,5815232.75],[6428847.18,5815262.13],[6428901.93,5815385.36],[6428904.44,5815390.47],[6428914.89,5815410.43],[6428920.02,5815432.33],[6428919.32,5815471.46],[6428908.73,5815546.03],[6428912.57,5815586.07],[6428922.3,5815658.61]]}}, {"type":"Feature", "id":101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"101","DYMEK":"ul. Franciszka Kleeberga | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/101","LA":"ul. Franciszka Kleeberga","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427836.76,5812921.89],[6427842.95,5812960.14],[6427841.88,5812970.5],[6427851.88,5813040.38]]}}, {"type":"Feature", "id":102,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"102","DYMEK":"ul. Franciszka Włada | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/102","LA":"ul. Franciszka Włada","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427943.21,5812820.82],[6427952.36,5812882.57],[6427949.19,5812885.73],[6427937.23,5812888.37],[6427945.98,5812944.84],[6427948.84,5812963.3],[6427945.15,5812979.67],[6427949.88,5813026.18]]}}, {"type":"Feature", "id":103,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"103","DYMEK":"ul. Władysława Bortnowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/103","LA":"ul. Władysława Bortnowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428011.47,5812906.44],[6428028.93,5813014.41]]}}, {"type":"Feature", "id":104,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"104","DYMEK":"ul. Edmunda Knolla-Kownackiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/104","LA":"ul. Edmunda Knolla-Kownackiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427795.04,5812990.98],[6427792.63,5812974.39],[6427794.73,5812967.73],[6427807.14,5812964.34],[6427842.75,5812958.84],[6427945.59,5812942.28]]}}, {"type":"Feature", "id":105,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"105","DYMEK":"ul. Franciszka Altera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/105","LA":"ul. Franciszka Altera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427743.37,5812971.21],[6427752.88,5813038.42],[6427753.68,5813054.59]]}}, {"type":"Feature", "id":106,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"106","DYMEK":"ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/106","LA":"ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427848.99,5812860.15],[6427854.82,5812898.19],[6427932.78,5812887.42],[6427937.23,5812888.37]]}}, {"type":"Feature", "id":107,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"107","DYMEK":"ul. Berylowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/107","LA":"ul. Berylowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429163.84,5815784.8],[6429233.86,5815783.07],[6429277.27,5815782]]}}, {"type":"Feature", "id":108,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"108","DYMEK":"ul. Granatowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/108","LA":"ul. Granatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429155.62,5815625.18],[6429157.89,5815665.96],[6429163.84,5815784.8],[6429164.72,5815806.51],[6429083.51,5815815.79],[6428996.83,5815825.85]]}}, {"type":"Feature", "id":109,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"109","DYMEK":"ul. Jaspisowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/109","LA":"ul. Jaspisowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429157.89,5815665.96],[6429227.91,5815662.46],[6429233.86,5815783.07]]}}, {"type":"Feature", "id":110,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"110","DYMEK":"ul. Słonecznikowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/110","LA":"ul. Słonecznikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427975.74,5816537.71],[6427939.6,5816504.16]],[[6427975.74,5816537.71],[6427987.17,5816530.43],[6427989.23,5816488.19]],[[6428009.15,5816568.73],[6427975.74,5816537.71]],[[6427814.07,5816569.93],[6427945.44,5816556.36],[6427975.74,5816537.71]]]}}, {"type":"Feature", "id":111,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"111","DYMEK":"ul. Brzozowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/111","LA":"ul. Brzozowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425015.01,5804529.01],[6425001.58,5804532.61],[6424901.34,5804545.54],[6424785.56,5804560.6],[6424629.75,5804580.51],[6424538.67,5804592.02],[6424534.82,5804572.74],[6424533.28,5804536.32],[6424534.63,5804498.54],[6424539.11,5804459.83],[6424531.48,5804459.21],[6424538.64,5804362.87],[6424543.79,5804323.69]]}}, {"type":"Feature", "id":112,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"112","DYMEK":"ul. Hanny Januszewskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/112","LA":"ul. Hanny Januszewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421322.31,5808913.26],[6421336.26,5808958.04],[6421358.71,5809038.49]]}}, {"type":"Feature", "id":113,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"113","DYMEK":"ul. Stanisława Jachowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29
1987-06-25 IX/57/89
XXI/145/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/113","LA":"ul. Stanisława Jachowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6421221.55,5808992.25],[6421208.62,5808948.48]],[[6421221.55,5808992.25],[6421269,5808978.08],[6421336.26,5808958.04],[6421399.06,5808939.4],[6421421.75,5809014.81]],[[6421161.6,5809008.65],[6421202.64,5808997.89],[6421221.55,5808992.25]]]}}, {"type":"Feature", "id":114,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"114","DYMEK":"ul. Romana Abrahama | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/114","LA":"ul. Romana Abrahama","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427846.34,5812867.93],[6427842.94,5812840.87],[6427846.04,5812829.74],[6427855.78,5812822.93],[6427943.21,5812820.82],[6427969.4,5812820.33]]}}, {"type":"Feature", "id":115,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"115","DYMEK":"ul. Konstantego Hrynakowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/115","LA":"ul. Konstantego Hrynakowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420495.05,5807277.29],[6420543.08,5807304.27],[6420572.68,5807320.03]]}}, {"type":"Feature", "id":116,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"116","DYMEK":"ul. Ireneusza Wierzejewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/116","LA":"ul. Ireneusza Wierzejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420495.05,5807277.29],[6420552.95,5807202.61]]}}, {"type":"Feature", "id":184,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"184","DYMEK":"ul. Rozwadowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1955-06-03 XIV/2/60
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/184","LA":"ul. Rozwadowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426280.22,5801813.14],[6426290.57,5801810.28],[6426363.64,5801787.03],[6426549.03,5801732.07],[6426657.75,5801700.62],[6426736.36,5801675.46],[6426878.2,5801627.99],[6426999.49,5801588.46],[6427159.36,5801536],[6427282.84,5801495.45],[6427407.74,5801453.67]]}}, {"type":"Feature", "id":185,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"185","DYMEK":"ul. Tomaszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/185","LA":"ul. Tomaszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427010.27,5801157.53],[6427065.41,5801224.69],[6427116.87,5801287.29],[6427187.95,5801376.64],[6427282.84,5801495.45],[6427345.85,5801684.62]]}}, {"type":"Feature", "id":186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"186","DYMEK":"ul. Lubartowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/186","LA":"ul. Lubartowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427159.36,5801536],[6427221.75,5801723.08]]}}, {"type":"Feature", "id":187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"187","DYMEK":"ul. Pruszkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/187","LA":"ul. Pruszkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430692.87,5801339.02],[6430753.33,5801388.48],[6430855.44,5801473.13],[6430867.18,5801477.26]]}}, {"type":"Feature", "id":188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"188","DYMEK":"ul. Janowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/188","LA":"ul. Janowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430529.27,5801082.74],[6430547.01,5801099.54],[6430750.7,5801269.52],[6430849.97,5801349.39],[6430900.09,5801391.41],[6430905.36,5801396.44]]}}, {"type":"Feature", "id":189,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"189","DYMEK":"ul. Pabianicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/189","LA":"ul. Pabianicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430996.99,5801308.97],[6431018.47,5801318.16],[6431052.8,5801333.92],[6431074.9,5801341.09],[6431104.04,5801349.74],[6431143.3,5801356.92],[6431179.74,5801361.15],[6431213.81,5801360.8]]}}, {"type":"Feature", "id":190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"190","DYMEK":"ul. Wybieg | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/190","LA":"ul. Wybieg","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430998.5,5803879.08],[6430998.94,5803877.77],[6430999.4,5803876.34],[6430999.99,5803875.18],[6431000.24,5803874.93],[6431002.39,5803873.15],[6431048.09,5803836.08],[6431101.74,5803792.98],[6431153.64,5803751.18],[6431166.4,5803740.84],[6431172.91,5803735.36],[6431179.85,5803729.31],[6431186.55,5803723.49],[6431188.62,5803721.73],[6431203,5803709.49],[6431218.5,5803696.34],[6431233.53,5803683.8],[6431238.16,5803680.03],[6431269.7,5803654.83],[6431303.92,5803627.79],[6431336.95,5803601.67],[6431347.02,5803593.64],[6431367.73,5803576.99],[6431389.95,5803558.99],[6431411.4,5803541.59],[6431417.98,5803536.26]]}}, {"type":"Feature", "id":191,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"191","DYMEK":"ul. Oliwkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/191","LA":"ul. Oliwkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433055.48,5803087.11],[6433091.92,5803201.5],[6433100.9,5803226.56],[6433109.3,5803241.63],[6433122.34,5803259.59],[6433205.5,5803363.68],[6433215.65,5803379.21]]}}, {"type":"Feature", "id":192,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"192","DYMEK":"ul. Porzeczkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28
1955-06-03 X/32/79
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/192","LA":"ul. Porzeczkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432905.4,5803630.42],[6432957.53,5803673.46],[6432994.39,5803699.56],[6433049.58,5803735.92],[6433086.03,5803755.44],[6433114.9,5803769.29],[6433121.28,5803771.68],[6433136.82,5803776.46],[6433214.33,5803794.98],[6433253.57,5803802.55],[6433297.8,5803807.73],[6433357.17,5803810.52],[6433406.57,5803810.52],[6433440.44,5803808.33],[6433517.33,5803798.37],[6433539.25,5803801.75],[6433548.81,5803802.55],[6433708.01,5803760.32],[6433909.2,5803705.84],[6433951.05,5803694.48],[6434006.63,5803678.14],[6434040.7,5803668.08],[6434187.52,5803626.04],[6434224.83,5803614.04]]}}, {"type":"Feature", "id":193,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"193","DYMEK":"ul. Jagodowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/193","LA":"ul. Jagodowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432014.95,5804766.03],[6432019.9,5804722.44],[6432022.17,5804675.81],[6432022.74,5804661.02],[6432025.59,5804654.76],[6432035.54,5804647.09],[6432071.19,5804623.45],[6432114.32,5804585.36],[6432144.57,5804558.31],[6432181.92,5804527.53],[6432264.37,5804460.2],[6432354.79,5804385.69],[6432433.78,5804323.2],[6432520.74,5804252.58],[6432561.88,5804219.99],[6432570.44,5804209.51]]}}, {"type":"Feature", "id":194,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"194","DYMEK":"ul. Agrestowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/194","LA":"ul. Agrestowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431930.45,5804421.49],[6431955.77,5804450.98],[6431988.56,5804495.25],[6432033.49,5804559.44],[6432056.16,5804595.77],[6432068.46,5804617.3],[6432071.19,5804623.45],[6432086,5804660.07],[6432097.74,5804700.11],[6432105.6,5804741.64],[6432108.67,5804769.15],[6432109.21,5804774.79]]}}, {"type":"Feature", "id":195,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"195","DYMEK":"ul. Morwowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/195","LA":"ul. Morwowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431844.21,5804489.99],[6431851.72,5804498.55],[6431873.84,5804532.97],[6431886.3,5804557.58],[6431900.63,5804598.93],[6431915.27,5804652.27],[6431918.39,5804671.12],[6431920.72,5804707.01],[6431919.32,5804739.95],[6431916.53,5804757.04]]}}, {"type":"Feature", "id":196,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"196","DYMEK":"ul. Łabędzia | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-01-16
1955-06-03 XI/19/76
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/196","LA":"ul. Łabędzia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428239.61,5806384.17],[6428331.99,5806402.04],[6428347.5,5806403.6],[6428478.52,5806428.37],[6428574.51,5806444.15]]}}, {"type":"Feature", "id":197,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"197","DYMEK":"ul. Sowia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/197","LA":"ul. Sowia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428902.65,5807779.96],[6428906.75,5807783.45],[6428913.75,5807810.08],[6428920.74,5807834.06],[6428947.15,5807913.18]]}}, {"type":"Feature", "id":198,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"198","DYMEK":"ul. Zdrojowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/198","LA":"ul. Zdrojowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429727.32,5809032.25],[6429795.72,5809034.69],[6429818.03,5809031.47],[6429832.02,5809028.45],[6429916.71,5809016.35]]}}, {"type":"Feature", "id":199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"199","DYMEK":"ul. Koralowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/199","LA":"ul. Koralowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429946.95,5809087.9],[6429917.47,5809048.87],[6429918.79,5809024.86],[6429916.71,5809016.35],[6429919.52,5808927.17]]}}, {"type":"Feature", "id":200,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"200","DYMEK":"ul. Władymira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/200","LA":"ul. Władymira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432957.18,5808842.5],[6432999.95,5808958.52],[6432998.53,5808979],[6432994.78,5809003.57]]}}, {"type":"Feature", "id":135,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"135","DYMEK":"ul. Radłowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/135","LA":"ul. Radłowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428982.83,5815043.67],[6428984.1,5815198.58],[6428985.37,5815282.61],[6428986.12,5815349.35],[6428983.99,5815361.53],[6428986.84,5815366.87],[6429011.04,5815642.86]]}}, {"type":"Feature", "id":136,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"136","DYMEK":"ul. Spokojna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/136","LA":"ul. Spokojna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428547.09,5815466.35],[6428550.12,5815681.34],[6428557.85,5815727.22]]}}, {"type":"Feature", "id":4670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4670","DYMEK":"ul. Dolna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4670","LA":"ul. Dolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429265.37,5815619.58],[6429361.12,5815607.61],[6429402.6,5815602.29],[6429478.11,5815619.88],[6429527.45,5815642.19],[6429561.35,5815659.35],[6429591.81,5815665.78],[6429631.44,5815675.65]]}}, {"type":"Feature", "id":137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"137","DYMEK":"ul. Dolna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/137","LA":"ul. Dolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428478.82,5815740.51],[6428495.76,5815739.13],[6428557.85,5815727.22],[6428595.17,5815720.06],[6428638.93,5815712.01],[6428644.7,5815710.78],[6428922.3,5815658.61],[6428996.68,5815645.13],[6429011.04,5815642.86],[6429108.45,5815627.46],[6429155.62,5815625.18],[6429265.37,5815619.58]]}}, {"type":"Feature", "id":138,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"138","DYMEK":"ul. Łagodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/138","LA":"ul. Łagodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428644.93,5815618.22],[6428796.8,5815599.35],[6428912.57,5815586.07]]}}, {"type":"Feature", "id":139,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"139","DYMEK":"ul. Miętowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/139","LA":"ul. Miętowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428422.83,5816254.32],[6428629.95,5816200.47],[6429013.3,5816101.02],[6429159.41,5816059.79],[6429295.77,5816022.4],[6429377.16,5815999.59],[6429512.75,5816008.63],[6429732.83,5816010.31]]}}, {"type":"Feature", "id":140,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"140","DYMEK":"ul. Kajakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/140","LA":"ul. Kajakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416910.39,5816752.16],[6416866.63,5816732.44],[6416847.7,5816717.16],[6416764.22,5816593.51],[6416728.67,5816540.18],[6416696.45,5816484.64],[6416600.89,5816426.63],[6416538.37,5816430.48]]}}, {"type":"Feature", "id":141,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"141","DYMEK":"ul. Jachtowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/141","LA":"ul. Jachtowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6416472.07,5816308.69],[6416494.55,5816349.37],[6416510.16,5816378.1],[6416538.37,5816430.48],[6416575.02,5816500.42],[6416608.35,5816560.45],[6416657.55,5816650.32],[6416691.23,5816712.82]],[[6416691.23,5816712.82],[6416707.3,5816740.06],[6416754.28,5816827.95]],[[6416690.48,5816826.4],[6416691.23,5816712.82]]]}}, {"type":"Feature", "id":142,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"142","DYMEK":"ul. Bojerowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/142","LA":"ul. Bojerowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6415491.75,5815675.61],[6415685.16,5815822.71],[6415763.58,5815914.51],[6415849.53,5816022.7],[6415903.92,5816101.86],[6415952.77,5816180.36],[6416021.85,5816311.65],[6416054.29,5816373.85],[6416084.42,5816430.48],[6416116.34,5816492.67],[6416260.21,5816768.24],[6416299.41,5816842.53]]}}, {"type":"Feature", "id":143,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"143","DYMEK":"ul. Fregatowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/143","LA":"ul. Fregatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416054.29,5816373.85],[6416081.12,5816360.6],[6416090.91,5816351.14],[6416098.86,5816336.12],[6416105.28,5816320.78],[6416112.56,5816307.95],[6416123.44,5816296.31],[6416147.92,5816282.93],[6416171.09,5816275.53],[6416195.57,5816272.81],[6416263.58,5816273.89],[6416271.74,5816272.47],[6416296.94,5816245.74]]}}, {"type":"Feature", "id":144,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"144","DYMEK":"ul. Korwetowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/144","LA":"ul. Korwetowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416126.58,5816407.52],[6416127.35,5816398.53],[6416135.22,5816367.19],[6416146.95,5816345.85],[6416161.89,5816333.45],[6416174.96,5816326.65],[6416182.96,5816324.78],[6416202.96,5816321.05],[6416221.23,5816321.05],[6416250.97,5816327.18],[6416272.84,5816328.51],[6416283.78,5816320.5],[6416342.97,5816279.84],[6416367.87,5816258.92]]}}, {"type":"Feature", "id":145,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"145","DYMEK":"ul. Galeonowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/145","LA":"ul. Galeonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416182.96,5816324.78],[6416192.21,5816377.26]]}}, {"type":"Feature", "id":146,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"146","DYMEK":"ul. Szkunerowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/146","LA":"ul. Szkunerowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416180.72,5816459],[6416166,5816422.18],[6416165.19,5816408.94],[6416166.36,5816402.48],[6416174.27,5816387.41],[6416192.21,5816377.26],[6416219.26,5816375.16],[6416262.1,5816382.4],[6416276.01,5816382.12],[6416282.74,5816381.25],[6416325.47,5816380.98]]}}, {"type":"Feature", "id":147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"147","DYMEK":"ul. Karawelowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/147","LA":"ul. Karawelowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416328.53,5816439.78],[6416328.22,5816435.08],[6416327.78,5816430.24],[6416327.53,5816425.62],[6416327.29,5816420.79],[6416327.05,5816415.59],[6416326.77,5816410.91],[6416326.5,5816406.21],[6416326.37,5816401.56],[6416326.2,5816397.15],[6416325.81,5816391.9],[6416325.74,5816386.95],[6416325.69,5816382.31],[6416325.19,5816377.26],[6416325.01,5816372.53],[6416325.02,5816367.93],[6416325.62,5816364.04],[6416326.31,5816360.17],[6416327.36,5816356.38],[6416329.31,5816351.88],[6416331.76,5816347.63],[6416334.53,5816343.58],[6416336.9,5816340.47],[6416339.42,5816337.49],[6416342.16,5816334.71],[6416345.14,5816332.19],[6416349.22,5816329.54],[6416353.57,5816327.37],[6416358.11,5816325.62],[6416362.78,5816324.23],[6416366.74,5816323.36],[6416370.75,5816322.76],[6416374.79,5816322.47],[6416378.85,5816322.51],[6416383.17,5816322.98],[6416387.44,5816323.85],[6416391.63,5816325.05],[6416395.71,5816326.57],[6416399.86,5816328.59],[6416403.83,5816330.94],[6416407.72,5816333.44],[6416411.64,5816336],[6416415.52,5816338.62],[6416419.14,5816341.49],[6416422.66,5816344.65],[6416426.27,5816347.63],[6416429.26,5816351.23],[6416431.47,5816354.51],[6416433.47,5816357.92],[6416435.7,5816362.3],[6416437.62,5816366.83],[6416439.22,5816371.49],[6416440.5,5816376.24]]}}, {"type":"Feature", "id":148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"148","DYMEK":"ul. Szkutnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/148","LA":"ul. Szkutnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416326.14,5816392.89],[6416355.74,5816386.91],[6416385.86,5816379.52],[6416413.23,5816375.21],[6416430.48,5816375.46],[6416440.5,5816376.24],[6416465.57,5816379.69],[6416474.28,5816380.43],[6416510.16,5816378.1]]}}, {"type":"Feature", "id":149,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"149","DYMEK":"ul. Żaglowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/149","LA":"ul. Żaglowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416084.42,5816430.48],[6416126.58,5816407.52],[6416133.55,5816403.91],[6416144.4,5816400.55],[6416166.36,5816402.48]]}}, {"type":"Feature", "id":150,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"150","DYMEK":"ul. Morska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/150","LA":"ul. Morska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416272.84,5816328.51],[6416276.01,5816382.12],[6416277.79,5816442.66]]}}, {"type":"Feature", "id":151,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"151","DYMEK":"ul. Regatowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/151","LA":"ul. Regatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416116.34,5816492.68],[6416180.72,5816459],[6416218.01,5816447.47],[6416241.65,5816444.01],[6416277.79,5816442.66],[6416328.53,5816439.78],[6416345.94,5816439.22],[6416538.37,5816430.48]]}}, {"type":"Feature", "id":152,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"152","DYMEK":"ul. Marynarska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/152","LA":"ul. Marynarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416431.9,5816646.3],[6416491.22,5816621.91],[6416608.35,5816560.45]]}}, {"type":"Feature", "id":153,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"153","DYMEK":"ul. Bosmańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/153","LA":"ul. Bosmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416389.25,5816566.94],[6416428.21,5816547.25],[6416459.11,5816533.58],[6416575.02,5816500.42]]}}, {"type":"Feature", "id":154,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"154","DYMEK":"ul. Kapitańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/154","LA":"ul. Kapitańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416235.43,5816550.27],[6416270.98,5816551.36],[6416307.35,5816542.33],[6416362.25,5816518.42]]}}, {"type":"Feature", "id":155,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"155","DYMEK":"ul. Komandorska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/155","LA":"ul. Komandorska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416272.05,5816640.86],[6416312.82,5816639.95],[6416353.56,5816628.74],[6416407.71,5816601.2]]}}, {"type":"Feature", "id":156,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"156","DYMEK":"ul. Admiralska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/156","LA":"ul. Admiralska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416260.21,5816768.24],[6416297.21,5816749.18],[6416337.52,5816734.82],[6416372.03,5816729.85],[6416449.23,5816723.84],[6416480.28,5816722.11],[6416507.06,5816717.97],[6416541.86,5816709.13],[6416577.48,5816695.05],[6416657.55,5816650.32],[6416764.22,5816593.51],[6416858.25,5816542.53],[6416920.29,5816508.19]]}}, {"type":"Feature", "id":157,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"157","DYMEK":"ul. Zygmunta Szweykowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/157","LA":"ul. Zygmunta Szweykowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427666.03,5815573.6],[6427739.15,5815542.57],[6427780.01,5815525.37],[6427798.74,5815512.77],[6427829.05,5815498.99],[6427858.95,5815485.43],[6427926.83,5815488.9],[6427947.67,5815480.69]]}}, {"type":"Feature", "id":158,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"158","DYMEK":"ul. Romana Pollaka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/158","LA":"ul. Romana Pollaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427752.81,5815724.4],[6427795.69,5815723.48],[6427805.78,5815723.25],[6427905.02,5815677.58],[6427954.03,5815655.01]]}}, {"type":"Feature", "id":159,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"159","DYMEK":"ul. Szczęsnego Dettloffa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/159","LA":"ul. Szczęsnego Dettloffa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427739.15,5815542.57],[6427745.24,5815546.2],[6427749.19,5815552.55],[6427750.88,5815619.71],[6427770.5,5815619.43],[6427771.16,5815667.85],[6427794.63,5815667.83],[6427895.15,5815631.03]]}}, {"type":"Feature", "id":160,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"160","DYMEK":"ul. Władysława Kozłowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/160","LA":"ul. Władysława Kozłowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427780.01,5815525.37],[6427788.42,5815532.94],[6427791.52,5815541.68],[6427794.63,5815599.54],[6427814.1,5815599.54],[6427814.94,5815652.31]]}}, {"type":"Feature", "id":161,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"161","DYMEK":"ul. Józefa Paczoskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/161","LA":"ul. Józefa Paczoskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427829.05,5815498.99],[6427831.68,5815546.98],[6427831.87,5815587.75],[6427854.36,5815587.73],[6427854.04,5815644.59]]}}, {"type":"Feature", "id":117,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"117","DYMEK":"ul. Ignacego Zielewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/117","LA":"ul. Ignacego Zielewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420543.09,5807304.28],[6420596.31,5807235.57]]}}, {"type":"Feature", "id":118,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"118","DYMEK":"ul. Kazimierza Brossa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/118","LA":"ul. Kazimierza Brossa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420426.47,5807131.49],[6420497.99,5807170.15]],[[6420497.99,5807170.15],[6420507.41,5807146.68],[6420504.67,5807128.53]],[[6420497.99,5807170.15],[6420506.04,5807171.35],[6420532.76,5807186.5],[6420549.37,5807199.17]],[[6420549.37,5807199.17],[6420565.13,5807178.46]],[[6420549.37,5807199.17],[6420552.72,5807202.43],[6420583.8,5807226.07]],[[6420583.8,5807226.07],[6420600.42,5807205.18]],[[6420583.8,5807226.07],[6420596.31,5807235.57],[6420622.03,5807256.44]]]}}, {"type":"Feature", "id":119,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"119","DYMEK":"ul. Franciszka Adamanisa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/119","LA":"ul. Franciszka Adamanisa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420542.62,5807139.27],[6420562.93,5807114.52],[6420576.47,5807127.89],[6420582.72,5807133.79],[6420665.87,5807199.42]]}}, {"type":"Feature", "id":120,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"120","DYMEK":"ul. Józefa Edwarda Grobelnego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/120","LA":"ul. Józefa Edwarda Grobelnego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420684.68,5807050.86],[6420683.97,5807071.71],[6420689.85,5807102.11]],[[6420689.85,5807102.11],[6420721.11,5807127.95]],[[6420576.47,5807127.89],[6420605.12,5807105.49],[6420609.17,5807095.32],[6420609.98,5807089.52],[6420611.89,5807084.48],[6420616.93,5807080.14],[6420620.58,5807078.49],[6420631.93,5807075.15],[6420649.98,5807077.94],[6420656.34,5807081.44],[6420674.92,5807097.59],[6420689.85,5807102.11]]]}}, {"type":"Feature", "id":121,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"121","DYMEK":"ul. Stefana Różyckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/121","LA":"ul. Stefana Różyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420691.55,5807048.92],[6420723.57,5807054.02],[6420728.03,5807051.74]],[[6420728.03,5807051.74],[6420750.56,5807023.37],[6420763.99,5807016.05],[6420774.53,5807016.61],[6420781.41,5807019.56],[6420797.02,5807031.72]],[[6420761.73,5807075.85],[6420728.03,5807051.74]]]}}, {"type":"Feature", "id":122,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"122","DYMEK":"ul. Czesława Gerwela | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/122","LA":"ul. Czesława Gerwela","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420651.19,5807125.2],[6420652.87,5807126.5],[6420696.53,5807160.12]]}}, {"type":"Feature", "id":123,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"123","DYMEK":"ul. Kiemliczów | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/123","LA":"ul. Kiemliczów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420409.99,5807339.75],[6420424.38,5807349.25],[6420514.18,5807396.58],[6420578.93,5807429.37],[6420776.95,5807531.92],[6420785.39,5807536.24]]}}, {"type":"Feature", "id":3703,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3703","DYMEK":"ul. 23 Lutego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2018-01-13
1951-04-25
1945-11-19 KN-I.4102.35.2017.16
23/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3703","LA":"ul. 23 Lutego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426837.34,5809038.73],[6426844.06,5809040.88],[6426981.82,5809062.59],[6427119.19,5809083.26],[6427127.59,5809084.2],[6427135.86,5809083.93],[6427147.91,5809080.79],[6427227.75,5809051.28],[6427286.39,5809028.6],[6427349.37,5809003.2],[6427374.39,5808993.97],[6427385.39,5808987.86]]}}, {"type":"Feature", "id":21027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21027","DYMEK":"ul. ks. Tomasza Maćkowiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-11-13 LXXV/1413/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21027","LA":"ul. ks. Tomasza Maćkowiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420230.01,5809133.27],[6420145.19,5809094.91],[6420096.25,5808990.79]]}}, {"type":"Feature", "id":21347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21347","DYMEK":"skwer Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-04-02 IX/123/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21347","LA":"skwer Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427495.09,5815284.98],[6427497.83,5815284.69],[6427500.8,5815284.92],[6427502.93,5815285.3],[6427510.61,5815287.97],[6427520.46,5815292.96],[6427521.96,5815294.36],[6427528.53,5815303.37],[6427529.56,5815304.77],[6427532.74,5815301.65],[6427492.75,5815246.75],[6427487.86,5815240.04],[6427451.34,5815203.7],[6427446.02,5815198.41],[6427407.32,5815213.19],[6427372.93,5815225.73],[6427364.58,5815202.72],[6427363.28,5815199.66],[6427330.02,5815211.57],[6427330.39,5815212.69],[6427336.37,5815229.42],[6427348.9,5815264.45],[6427350.72,5815269.52],[6427355.31,5815282.37],[6427400.51,5815405.96],[6427416.17,5815400.41],[6427409.85,5815383.35],[6427409.56,5815382.11],[6427409.85,5815381.44],[6427412.2,5815380.35],[6427416.98,5815378.42],[6427434.46,5815370.56],[6427439.98,5815366.54],[6427443.51,5815362.28],[6427446.52,5815355.64],[6427448.62,5815350.65],[6427451.97,5815341.91],[6427456.95,5815328.44],[6427458.83,5815324.08],[6427461.42,5815317.99],[6427464.47,5815312],[6427466.91,5815308.03],[6427468.29,5815306.07],[6427469.98,5815303.49],[6427476.5,5815296.06],[6427481.35,5815292.27],[6427488.32,5815287.66],[6427493.29,5815285.52],[6427495.09,5815284.98]]}}, {"type":"Feature", "id":21667,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21667","DYMEK":"ul. Wszechnicy Piastowskiej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-04-02 IX/122/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21667","LA":"ul. Wszechnicy Piastowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427397.77,5815407.09],[6427312.01,5815172.49]]}}, {"type":"Feature", "id":21668,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21668","DYMEK":"ul. Uniwersytetu Poznańskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-04-02 IX/120/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21668","LA":"ul. Uniwersytetu Poznańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427373.11,5815034.92],[6427285.49,5815068.39],[6427279.3,5815072.58],[6427279.38,5815080.07],[6427282.7,5815090.19],[6427311.64,5815168.99],[6426572.64,5815438.4]]}}, {"type":"Feature", "id":10772,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"10772","DYMEK":"rondo Poznańskich Ogrodników | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24 XLI/698/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/10772","LA":"rondo Poznańskich Ogrodników","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432299.16,5803548.94],[6432296.93,5803548.74],[6432294.7,5803548.94],[6432292.53,5803549.52],[6432290.5,5803550.47],[6432288.67,5803551.75],[6432287.08,5803553.34],[6432285.8,5803555.17],[6432284.85,5803557.2],[6432284.27,5803559.37],[6432284.08,5803561.6],[6432284.27,5803563.83],[6432284.85,5803565.99],[6432285.8,5803568.03],[6432287.08,5803569.86],[6432288.67,5803571.44],[6432290.5,5803572.73],[6432292.53,5803573.68],[6432294.7,5803574.26],[6432296.93,5803574.45],[6432299.16,5803574.26],[6432301.33,5803573.68],[6432303.36,5803572.73],[6432305.19,5803571.44],[6432306.78,5803569.86],[6432308.06,5803568.03],[6432309.01,5803565.99],[6432309.59,5803563.83],[6432309.78,5803561.6],[6432309.59,5803559.37],[6432309.01,5803557.2],[6432308.06,5803555.17],[6432306.78,5803553.34],[6432305.19,5803551.75],[6432303.36,5803550.47],[6432301.33,5803549.52],[6432299.16,5803548.94]]}}, {"type":"Feature", "id":11091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11091","DYMEK":"ul. Aleksandra Studniarskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2017-02-21 XLII/729/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11091","LA":"ul. Aleksandra Studniarskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430302.12,5810261.47],[6430145.09,5810213.2]]}}, {"type":"Feature", "id":11411,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11411","DYMEK":"ul. Romana Konkiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/791/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11411","LA":"ul. Romana Konkiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423374.83,5812874.38],[6423248.97,5813076.92]]}}, {"type":"Feature", "id":11412,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11412","DYMEK":"ul. Jana Wiencka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/792/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11412","LA":"ul. Jana Wiencka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423292.4,5812710.22],[6423166.4,5812774.81],[6423057.67,5812839.44]]}}, {"type":"Feature", "id":11413,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11413","DYMEK":"ul. Adama Poszwińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/794/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11413","LA":"ul. Adama Poszwińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423236.93,5812603.92],[6423067.07,5812638.04],[6423036.74,5812648.93],[6422970.65,5812686.08]]}}, {"type":"Feature", "id":11731,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11731","DYMEK":"ul. Jarmużowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/785/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11731","LA":"ul. Jarmużowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432460.05,5804567.52],[6432434.7,5804465.16],[6432371.78,5804388.89]]}}, {"type":"Feature", "id":11732,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11732","DYMEK":"ul. Szpinakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/784/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11732","LA":"ul. Szpinakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432522.28,5804412.88],[6432451.13,5804324.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1006,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1006","DYMEK":"ul. Bystra | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1006","LA":"ul. Bystra","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427427.73,5804687.97],[6427486.93,5804645.09],[6427536.98,5804610.77],[6427551.81,5804602.79],[6427652.06,5804569.94],[6427778.24,5804530.73],[6427787.21,5804534.15],[6427792.75,5804534.48],[6427849.65,5804518.18],[6427867.03,5804513.99],[6427985.71,5804480.38],[6427997.08,5804475.98],[6428010.03,5804466.69],[6428075.05,5804411.93],[6428095.38,5804394.06],[6428148.25,5804349.3],[6428173.46,5804331.3],[6428264.1,5804319.54],[6428330.62,5804310.73],[6428344.62,5804302.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1934,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1934","DYMEK":"ul. Rzeczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1934","LA":"ul. Rzeczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430217.87,5810771.37],[6430467.22,5810684.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1388,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1388","DYMEK":"ul. Heweliusza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1388","LA":"ul. Heweliusza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423240.83,5807339.54],[6423457.65,5807585]]}}, {"type":"Feature", "id":1921,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1921","DYMEK":"ul. Równa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1921","LA":"ul. Równa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427858.41,5804693.53],[6427971.23,5804824.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2263,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2263","DYMEK":"ul. Żurawia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2263","LA":"ul. Żurawia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425521.36,5809342.7],[6425526.61,5809364.15],[6425536.51,5809414.23],[6425538.64,5809443.64],[6425535.7,5809471.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1128,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1128","DYMEK":"ul. Czwartaków | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1128","LA":"ul. Czwartaków","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426210.12,5805954.49],[6426366.78,5805917.48],[6426421.62,5805903.2],[6426535.02,5805873.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1540,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1540","DYMEK":"ul. Koronkarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1540","LA":"ul. Koronkarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429230.36,5809730.84],[6429295.22,5809690.43]],[[6429343.56,5809768.68],[6429423.09,5809721.98],[6429483.26,5809751.47],[6429544.58,5809884.25],[6429553.27,5809891.2],[6429568.31,5809893.52],[6429593.78,5809890.05],[6429666.41,5809862.47]]]}}, {"type":"Feature", "id":2221,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2221","DYMEK":"ul. Zakręt | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2221","LA":"ul. Zakręt","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423853.49,5808412.97],[6423895.91,5808414.81],[6423899.57,5808414.1],[6423902.41,5808411.03],[6423904.9,5808401.21],[6423940.49,5808181.68],[6423940.02,5808178.37],[6423937.41,5808176],[6423880.09,5808156.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1903,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1903","DYMEK":"ul. Tadeusza Rejtana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1903","LA":"ul. Tadeusza Rejtana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426049,5811654.05],[6426047.95,5811603.44],[6426051.55,5811587.26],[6426062.21,5811548.7],[6426075.97,5811502.27],[6426112.34,5811378.95]]}}, {"type":"Feature", "id":2258,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2258","DYMEK":"ul. Żmigrodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2258","LA":"ul. Żmigrodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420628.65,5806165.05],[6420654.12,5806100.62],[6420678.24,5806042.5],[6420728.27,5805919.9],[6420736.91,5805906.47],[6420748.27,5805894.03],[6420816.78,5805821.17],[6420866.69,5805767.94],[6420914.46,5805717.64],[6420922.6,5805708.43],[6420927.05,5805701.97],[6420929.09,5805697.18],[6420935.57,5805682.2],[6420942.06,5805660.64]]}}, {"type":"Feature", "id":903,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"903","DYMEK":"ul. Bojanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/903","LA":"ul. Bojanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423178.71,5805333.73],[6423255.86,5805271.35],[6423335.71,5805205.74],[6423354.98,5805189.7],[6423364.64,5805182.13],[6423396.35,5805156.56],[6423492.51,5805078.23],[6423509.52,5805065.96],[6423517.23,5805061.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1113,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1113","DYMEK":"ul. Czekalskie | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1113","LA":"ul. Czekalskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430860.78,5808487.06],[6430884.32,5808486.41],[6430966.18,5808483.62],[6430977.88,5808484.64],[6431020.79,5808485.66],[6431090.63,5808489.33],[6431222.98,5808495.1],[6431267.51,5808492.25],[6431358.44,5808483.76],[6431390.07,5808482.44],[6431474.71,5808483.47],[6431544.84,5808485.08],[6431565.64,5808485.52],[6431608.97,5808493.13],[6431702.4,5808512.75],[6431762.72,5808526.22],[6431842.84,5808542.16],[6431895.36,5808553.6],[6431928.42,5808561.56],[6431978.85,5808581.02],[6432028.66,5808605.51],[6432115.52,5808611.78],[6432197.98,5808635.11],[6432203.17,5808636.75]]}}, {"type":"Feature", "id":12695,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12695","DYMEK":"skwer ks. mjra Rudolfa Marszałka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/528/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12695","LA":"skwer ks. mjra Rudolfa Marszałka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427903.33,5816127.84],[6427902.94,5816127.82],[6427902.65,5816127.84],[6427902.44,5816127.85],[6427902.1,5816127.9],[6427901.6,5816127.99],[6427900.89,5816128.33],[6427867.94,5816143.13],[6427867.43,5816143.35],[6427866.98,5816143.61],[6427866.82,5816143.73],[6427866.57,5816143.93],[6427866.36,5816144.14],[6427866.14,5816144.39],[6427866,5816144.59],[6427865.84,5816144.79],[6427865.65,5816145.11],[6427865.52,5816145.4],[6427865.46,5816145.68],[6427865.42,5816146],[6427865.43,5816146.27],[6427865.46,5816146.53],[6427865.51,5816146.75],[6427865.58,5816146.99],[6427865.65,5816147.16],[6427865.74,5816147.34],[6427865.82,5816147.56],[6427865.91,5816147.76],[6427866.05,5816148.05],[6427866.22,5816148.35],[6427866.46,5816148.69],[6427866.59,5816148.85],[6427866.76,5816149.04],[6427866.96,5816149.25],[6427867.15,5816149.43],[6427867.42,5816149.66],[6427917.21,5816167.06],[6427919.31,5816165.03],[6427905.04,5816128.17],[6427904.8,5816128.1],[6427904.53,5816128.02],[6427904.27,5816127.96],[6427903.97,5816127.9],[6427903.61,5816127.85],[6427903.33,5816127.84]]}}, {"type":"Feature", "id":9340,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9340","DYMEK":"skwer Ady Rusowicz | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/534/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9340","LA":"skwer Ady Rusowicz","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428943.42,5807286.9],[6428948.36,5807279.45],[6428937.29,5807285.28],[6428896.37,5807297.91],[6428872.65,5807305.23],[6428866.31,5807307.19],[6428857.68,5807337.99],[6428846.9,5807376.6],[6428842.19,5807393.81],[6428920.16,5807353.36],[6428962.76,5807331.3],[6428956.95,5807319.45],[6428943.96,5807292.55],[6428943.16,5807290.89],[6428943.42,5807286.9]]}}, {"type":"Feature", "id":9420,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9420","DYMEK":"ul. Anny Jantar | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/535/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9420","LA":"ul. Anny Jantar","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429049.36,5807201.79],[6429080.54,5807270.54]],[[6429090.38,5807305.68],[6429150.87,5807449.54]]]}}, {"type":"Feature", "id":9423,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9423","DYMEK":"ul. Czesława Niemena | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/535/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9423","LA":"ul. Czesława Niemena","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429170.86,5807449.48],[6429000.85,5807523.05],[6429063.92,5807675.83]]}}, {"type":"Feature", "id":18052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18052","DYMEK":"ul. Stanisława Zwierzchowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1263/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18052","LA":"ul. Stanisława Zwierzchowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430317.04,5805516.3],[6429974.86,5805278.45],[6429910.19,5805235.33],[6429823.14,5805186.43],[6429804.63,5805177.35],[6429516.5,5804975.57]]}}, {"type":"Feature", "id":18053,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18053","DYMEK":"ul. Wiktora Jankowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1264/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18053","LA":"ul. Wiktora Jankowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429853.45,5805187.7],[6430044.62,5804904.42]]}}, {"type":"Feature", "id":18067,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18067","DYMEK":"ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-03 LXIX/1266/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18067","LA":"ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424055.99,5812677.17],[6423471.59,5812968.92]]}}, {"type":"Feature", "id":18387,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18387","DYMEK":"rondo Wandy Błeńskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-03 LXIX/1265/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18387","LA":"rondo Wandy Błeńskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425549.58,5813948.27],[6425546.76,5813948.03],[6425543.94,5813948.27],[6425541.21,5813949.01],[6425538.65,5813950.2],[6425536.33,5813951.82],[6425534.33,5813953.83],[6425532.71,5813956.14],[6425531.51,5813958.71],[6425530.78,5813961.44],[6425530.53,5813964.26],[6425530.78,5813967.08],[6425531.51,5813969.81],[6425532.71,5813972.38],[6425534.33,5813974.69],[6425536.33,5813976.69],[6425538.65,5813978.32],[6425541.21,5813979.51],[6425543.94,5813980.24],[6425546.76,5813980.49],[6425549.58,5813980.24],[6425552.32,5813979.51],[6425554.88,5813978.32],[6425557.2,5813976.69],[6425559.2,5813974.69],[6425560.82,5813972.38],[6425562.02,5813969.81],[6425562.75,5813967.08],[6425563,5813964.26],[6425562.75,5813961.44],[6425562.02,5813958.71],[6425560.82,5813956.14],[6425559.2,5813953.83],[6425557.2,5813951.82],[6425554.88,5813950.2],[6425552.32,5813949.01],[6425549.58,5813948.27]]}}, {"type":"Feature", "id":18707,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18707","DYMEK":"ul. Przytulna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1317/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18707","LA":"ul. Przytulna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433483.24,5802090.89],[6433627.52,5802081.23],[6433703.17,5802106.86]]}}, {"type":"Feature", "id":18708,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18708","DYMEK":"ul. Porannej Rosy | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-10 LXXI/1318/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18708","LA":"ul. Porannej Rosy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426362.29,5816936.68],[6426234.39,5816901.89]]}}, {"type":"Feature", "id":23699,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"23699","DYMEK":"rondo Honorowych Dawców Krwi | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-11-19 XIX/318/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/23699","LA":"rondo Honorowych Dawców Krwi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430851.25,5805726.22],[6430847.34,5805725.84],[6430843.44,5805726.22],[6430839.69,5805727.36],[6430836.23,5805729.21],[6430833.2,5805731.7],[6430830.71,5805734.73],[6430828.87,5805738.19],[6430827.73,5805741.94],[6430827.34,5805745.84],[6430827.73,5805749.74],[6430828.87,5805753.49],[6430830.71,5805756.95],[6430833.2,5805759.98],[6430836.23,5805762.47],[6430839.69,5805764.32],[6430843.44,5805765.46],[6430847.34,5805765.84],[6430851.25,5805765.46],[6430855,5805764.32],[6430858.46,5805762.47],[6430861.49,5805759.98],[6430863.97,5805756.95],[6430865.82,5805753.49],[6430866.96,5805749.74],[6430867.34,5805745.84],[6430866.96,5805741.94],[6430865.82,5805738.19],[6430863.97,5805734.73],[6430861.49,5805731.7],[6430858.46,5805729.21],[6430855,5805727.36],[6430851.25,5805726.22]]}}, {"type":"Feature", "id":24019,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24019","DYMEK":"ul. Doleńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2019-11-19 XIX/320/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24019","LA":"ul. Doleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430114.68,5805827.69],[6430103.83,5805818.86],[6430089.21,5805827.14],[6429835.48,5805979.29]]}}, {"type":"Feature", "id":24020,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24020","DYMEK":"ul. Wielecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2019-11-19 XIX/319/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24020","LA":"ul. Wielecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429765.47,5806022.21],[6429711.49,5806054.48],[6429647.89,5806096.39]]}}, {"type":"Feature", "id":24037,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24037","DYMEK":"skwer Gerarda Labudy | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/378/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24037","LA":"skwer Gerarda Labudy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423038.57,5808451.63],[6423063.42,5808451.22],[6423087.34,5808452.12],[6423093.71,5808452.48],[6423099.77,5808413.66],[6423098.3,5808410.79],[6423009.6,5808452.61],[6423014.59,5808453.28],[6423038.57,5808451.63]]}}, {"type":"Feature", "id":24036,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24036","DYMEK":"skwer Stanisława Powalisza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/382/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24036","LA":"skwer Stanisława Powalisza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429222.2,5809451.97],[6429175.57,5809440.49],[6429174.6,5809443.89],[6429173.45,5809447.12],[6429172.03,5809450.44],[6429170.42,5809453.66],[6429168.6,5809456.78],[6429166.49,5809459.93],[6429164.29,5809462.79],[6429162.05,5809465.37],[6429159.38,5809468.08],[6429156.7,5809470.48],[6429154.01,5809472.6],[6429150.95,5809474.73],[6429147.81,5809476.63],[6429144.66,5809478.27],[6429141.48,5809479.69],[6429137.93,5809481.02],[6429134.59,5809482.8],[6429142.85,5809485.14],[6429182.97,5809499.41],[6429213.32,5809507.1],[6429220.81,5809471.02],[6429222.2,5809451.97]]}}, {"type":"Feature", "id":24051,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"24051","DYMEK":"skwer Klementyny Śliwińskiej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2020-01-21 XXII/377/VIII/2020","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/24051","LA":"skwer Klementyny Śliwińskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426099.37,5806332.24],[6426093.92,5806330.44],[6426092.34,5806330.5],[6426091.33,5806330.54],[6426088.04,5806330.8],[6426087.14,5806330.95],[6426086.25,5806331.12],[6426084.6,5806331.54],[6426083.73,5806331.79],[6426082.76,5806332.13],[6426081.5,5806332.64],[6426078.07,5806333.89],[6426076.4,5806335.1],[6426073.54,5806336.83],[6426067.82,5806341.49],[6426068.03,5806343.01],[6426064.45,5806344.2],[6426041.35,5806361],[6426040.06,5806362.38],[6426040.36,5806363.24],[6426109.61,5806340.01],[6426108.05,5806338.19],[6426106.64,5806336.61],[6426104.92,5806335.3],[6426099.37,5806332.24]]}}, {"type":"Feature", "id":9422,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9422","DYMEK":"ul. Zygmunta Warczygłowy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/535/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9422","LA":"ul. Zygmunta Warczygłowy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428717.35,5807811.9],[6429094.59,5807669.95]]}}, {"type":"Feature", "id":9421,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9421","DYMEK":"al. Krzysztofa Komedy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/535/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9421","LA":"al. Krzysztofa Komedy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428788.75,5807507.34],[6428649.56,5807468.32]]}}, {"type":"Feature", "id":9520,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9520","DYMEK":"ul. Szuwarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/529/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9520","LA":"ul. Szuwarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422071.05,5804378.56],[6422050.52,5804321.22],[6422089.74,5804301.94],[6422064.46,5804240.61],[6422067.07,5804235.83],[6422052.74,5804201.43]]}}, {"type":"Feature", "id":9530,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9530","DYMEK":"zaułek Ślepego Antka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/531/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9530","LA":"zaułek Ślepego Antka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428168.35,5808839.54],[6428155.35,5808789.56]]}}, {"type":"Feature", "id":9531,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9531","DYMEK":"rondo Antoniego Wojewody | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-07-12 XXXIII/539/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9531","LA":"rondo Antoniego Wojewody","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421041.2,5802926.78],[6421036.56,5802926.52],[6421031.94,5802927],[6421027.45,5802928.19],[6421023.2,5802930.07],[6421019.3,5802932.59],[6421015.84,5802935.7],[6421012.91,5802939.3],[6421010.58,5802943.32],[6421008.9,5802947.65],[6421007.93,5802952.19],[6421007.68,5802956.83],[6421008.15,5802961.46],[6421009.34,5802965.95],[6421011.22,5802970.19],[6421013.75,5802974.1],[6421016.85,5802977.55],[6421020.45,5802980.49],[6421024.47,5802982.82],[6421028.8,5802984.49],[6421033.35,5802985.47],[6421037.99,5802985.72],[6421042.61,5802985.25],[6421047.1,5802984.05],[6421051.35,5802982.17],[6421055.25,5802979.65],[6421058.71,5802976.55],[6421061.64,5802972.94],[6421063.97,5802968.92],[6421065.64,5802964.59],[6421066.62,5802960.05],[6421066.87,5802955.41],[6421066.4,5802950.79],[6421065.2,5802946.3],[6421063.32,5802942.05],[6421060.8,5802938.15],[6421057.7,5802934.69],[6421054.1,5802931.76],[6421050.08,5802929.43],[6421045.74,5802927.75],[6421041.2,5802926.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1261,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1261","DYMEK":"ul. Ewangelicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1261","LA":"ul. Ewangelicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428141.27,5808322.83],[6428133.62,5808318.37],[6428120.89,5808292.73],[6428091.24,5808239.1]],[[6427814.8,5808795.26],[6427850.94,5808782.65],[6427861.77,5808776.6],[6427879.76,5808760.03],[6427898.08,5808750.8]]]}}, {"type":"Feature", "id":1412,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1412","DYMEK":"ul. św. Jerzego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1412","LA":"ul. św. Jerzego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426502.03,5807033.7],[6426578.45,5807029.34],[6426678.11,5807022.66],[6426826.53,5807012.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1152,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1152","DYMEK":"ul. Dąbrówki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1152","LA":"ul. Dąbrówki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426471.26,5806430.19],[6426485.08,5806517.69],[6426500.09,5806605.71]]}}, {"type":"Feature", "id":1851,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1851","DYMEK":"ul. Polanka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1851","LA":"ul. Polanka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428840.15,5807941.5],[6428851.49,5807939.32],[6428947.15,5807913.18],[6429134.03,5807863.58],[6429244.9,5807834.94],[6429337.89,5807809.86],[6429366.04,5807802.81]]}}, {"type":"Feature", "id":2017,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2017","DYMEK":"ul. Sucha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2017","LA":"ul. Sucha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430449.24,5810636.14],[6430467.72,5810636.02],[6430542.87,5810642.34],[6430560.26,5810643.91],[6430651.08,5810661.42],[6430679.53,5810667.44],[6430711.75,5810675.22],[6430718.56,5810676.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2127,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2127","DYMEK":"ul. Warszawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2127","LA":"ul. Warszawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433835.95,5809014.35],[6433858.68,5808983.38],[6433885.78,5808956.54],[6433911.86,5808935.34],[6433950.75,5808913.46],[6434031.54,5808873.65],[6434224.35,5808776.76],[6434241.66,5808767.05],[6434360.6,5808706.38],[6434547.17,5808614.49],[6434649.83,5808562.74],[6434712.07,5808532.37],[6434779.22,5808502.37],[6434883.99,5808448.64],[6435039.3,5808369.04]]}}, {"type":"Feature", "id":2128,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2128","DYMEK":"ul. Warszawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2128","LA":"ul. Warszawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429052.32,5809028.18],[6429061.56,5809026.6],[6429139.69,5809010.59],[6429160.66,5809004.82],[6429185.28,5808996.01],[6429209.29,5808986.43],[6429222.35,5808980.05],[6429280.4,5808951.79],[6429304.41,5808942.67],[6429330.85,5808933.86],[6429366.1,5808925.65],[6429397.71,5808917.75],[6429440.86,5808910.46],[6429486.15,5808910.15],[6429731.1,5808918.66],[6429919.52,5808927.17],[6429993.48,5808930.32],[6430283.57,5808942.66],[6430616.03,5808958.46],[6430676.39,5808960.01],[6430768.71,5808964.05],[6430819.12,5808966.34],[6430956.04,5808972.19],[6431156.08,5808981.61],[6431202.4,5808983.63],[6431340.85,5808991.78],[6431367.06,5808992.54],[6431386.15,5808991.26],[6431404.99,5808991.02],[6431482.36,5808994.58],[6431763.36,5809006.79],[6432102.11,5809023.84],[6432178.97,5809028.93],[6432397.34,5809034.91],[6432424.83,5809034.91],[6432609.6,5809046.61],[6432689.01,5809049.67],[6432707.85,5809048.65],[6432914.46,5809057.82],[6433179.7,5809070.14],[6433266.44,5809071.52],[6433326.77,5809075.87],[6433348.71,5809078.7],[6433401.24,5809085.46],[6433432.31,5809093.23],[6433461.54,5809101.91],[6433558.32,5809127.92],[6433593.89,5809133.85],[6433624.89,5809135.67],[6433660.87,5809131.68],[6433694.06,5809123.76],[6433712.07,5809116.18],[6433742.88,5809101.62],[6433779.06,5809077.39],[6433804.65,5809054.16],[6433835.95,5809014.35]]}}, {"type":"Feature", "id":2308,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2308","DYMEK":"al. Wielkopolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2308","LA":"al. Wielkopolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425886.81,5810195.82],[6425924.54,5810166.33],[6426081.74,5810057.64],[6426159.6,5810002.18],[6426202.73,5809971.47],[6426263.69,5809922.58],[6426302.03,5809887.98],[6426336.71,5809852.76],[6426368.95,5809817.48],[6426394.31,5809787.45],[6426433.42,5809734.21],[6426443.4,5809722.08]],[[6425886.81,5810195.82],[6425888.8,5810212.16],[6425883,5810221.4],[6425794.08,5810308.25],[6425776.38,5810323.22],[6425758.67,5810338.09]],[[6425745.83,5810255.89],[6425783.69,5810241.57],[6425862.22,5810197.26],[6425876.11,5810191.39],[6425886.81,5810195.82]]]}}, {"type":"Feature", "id":1544,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1544","DYMEK":"ul. Juliusza Kossaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1544","LA":"ul. Juliusza Kossaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424941.96,5808123.56],[6424969.29,5807958.4],[6424989.49,5807834.53],[6424987.62,5807822.82]]}}, {"type":"Feature", "id":2234,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2234","DYMEK":"ul. Zdziechowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2234","LA":"ul. Zdziechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423585.61,5806819.03],[6423705.82,5806924.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2264,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2264","DYMEK":"ul. Franciszka Żwirki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2264","LA":"ul. Franciszka Żwirki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421773.3,5810913.42],[6421776.26,5810921.21],[6421816.27,5811016.28],[6421833.25,5811054.85],[6421852.53,5811099.27]]}}, {"type":"Feature", "id":2267,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2267","DYMEK":"ul. Żytnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2267","LA":"ul. Żytnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428004.5,5812022.13],[6428043.31,5812001.8],[6428161.36,5811938.62],[6428178.52,5811931.37],[6428210.46,5811913.97],[6428235.35,5811901.38],[6428269.8,5811883.91]]}}, {"type":"Feature", "id":2201,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2201","DYMEK":"ul. Wysoka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2201","LA":"ul. Wysoka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427032.4,5808506.59],[6427083.57,5808524.72],[6427161.32,5808545.2],[6427162.74,5808595.91]]}}, {"type":"Feature", "id":8820,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8820","DYMEK":"ul. Mysłowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12 XXIII/313/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8820","LA":"ul. Mysłowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427099.62,5802482.52],[6426685.15,5802255.47],[6426363.95,5802081.96]]}}, {"type":"Feature", "id":8910,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8910","DYMEK":"ul. Sielankowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-12 XXIII/315/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8910","LA":"ul. Sielankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421941.26,5803536.62],[6421863.41,5803616.07]]}}, {"type":"Feature", "id":8920,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8920","DYMEK":"ul. Starosądecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12 XXIII/311/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8920","LA":"ul. Starosądecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428441.82,5802325.41],[6428404.34,5802208.9],[6428386.12,5802151.42],[6428376.87,5802122.82],[6428364.03,5802070.87]]}}, {"type":"Feature", "id":12692,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12692","DYMEK":"skwer Alojzego Andrzeja Łuczaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/388/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12692","LA":"skwer Alojzego Andrzeja Łuczaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424632.93,5813713.87],[6424629.89,5813709.59],[6424602.16,5813731.33],[6424615.56,5813758.32],[6424590.85,5813802.24],[6424599.05,5813796.65],[6424603.46,5813793.65],[6424611.11,5813788.44],[6424666.3,5813761.49],[6424650.53,5813730.31],[6424634.36,5813715.89],[6424632.93,5813713.87]]}}, {"type":"Feature", "id":9021,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9021","DYMEK":"ul. Brneńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/391/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9021","LA":"ul. Brneńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429456.08,5807187.78],[6429391.07,5807168.84],[6429351.54,5807164.04],[6429322.26,5807166.77],[6429242.43,5807203.93],[6429145.4,5807257.61],[6428994.01,5807332.62],[6428838.25,5807411.41]]}}, {"type":"Feature", "id":9030,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9030","DYMEK":"ul. Bogdanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/387/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9030","LA":"ul. Bogdanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420037.44,5808914.71],[6419996.77,5808953.13]]}}, {"type":"Feature", "id":9031,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9031","DYMEK":"ul. Kwarcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/390/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9031","LA":"ul. Kwarcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429086.8,5815636.63],[6429092.23,5815741.44]],[[6429092.23,5815741.44],[6429051.8,5815743.31]],[[6429092.23,5815741.44],[6429093.49,5815765.65]]]}}, {"type":"Feature", "id":15795,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15795","DYMEK":"skwer Ireny Sendlerowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-04-17 LXV/1204/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15795","LA":"skwer Ireny Sendlerowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427722.09,5809111.41],[6427722.02,5809111.37],[6427695.36,5809125.96],[6427668.18,5809131.64],[6427659.92,5809133.15],[6427661.6,5809143.22],[6427691.88,5809133.68],[6427697.83,5809131.94],[6427717.34,5809125.76],[6427721.11,5809116.63],[6427722.61,5809113.26],[6427722.73,5809112.99],[6427722.79,5809112.75],[6427722.8,5809112.48],[6427722.77,5809112.3],[6427722.69,5809112.05],[6427722.47,5809111.79],[6427722.28,5809111.55],[6427722.27,5809111.53],[6427722.09,5809111.41]]}}, {"type":"Feature", "id":16115,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"16115","DYMEK":"skwer Marii Zamoyskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-05-08 LXVI/1217/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/16115","LA":"skwer Marii Zamoyskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424136.96,5807326.98],[6424114.91,5807288.37],[6424022.7,5807391.47],[6424034.91,5807384.56],[6424042.87,5807380.05],[6424136.96,5807326.98]]}}, {"type":"Feature", "id":16435,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"16435","DYMEK":"rondo Wielka Starołęka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-04-17 LXV/1203/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/16435","LA":"rondo Wielka Starołęka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426284.94,5801497.83],[6426282.83,5801497.65],[6426280.71,5801497.83],[6426278.66,5801498.38],[6426276.74,5801499.28],[6426275,5801500.49],[6426273.5,5801502],[6426272.29,5801503.73],[6426271.39,5801505.66],[6426270.84,5801507.7],[6426270.65,5801509.82],[6426270.84,5801511.93],[6426271.39,5801513.98],[6426272.29,5801515.9],[6426273.5,5801517.64],[6426275,5801519.14],[6426276.74,5801520.36],[6426278.66,5801521.26],[6426280.71,5801521.8],[6426282.83,5801521.99],[6426284.94,5801521.8],[6426286.99,5801521.26],[6426288.91,5801520.36],[6426290.65,5801519.14],[6426292.15,5801517.64],[6426293.37,5801515.9],[6426294.26,5801513.98],[6426294.81,5801511.93],[6426295,5801509.82],[6426294.81,5801507.7],[6426294.26,5801505.66],[6426293.37,5801503.73],[6426292.15,5801502],[6426290.65,5801500.49],[6426288.91,5801499.28],[6426286.99,5801498.38],[6426284.94,5801497.83]]}}, {"type":"Feature", "id":16755,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"16755","DYMEK":"ul. Przy Lotnisku | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2018-05-08 LXVI/1218/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/16755","LA":"ul. Przy Lotnisku","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430028.65,5798847.19],[6429973.5,5798771.93],[6429732.05,5798448.54],[6429580.18,5798261.98]]}}, {"type":"Feature", "id":17075,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"17075","DYMEK":"ul. Byka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-05-08 LXVI/1216/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/17075","LA":"ul. Byka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431258.67,5807174.09],[6431235.92,5807162.03],[6431220.05,5807158.86],[6431194.12,5807165.47],[6431153.93,5807179.22]]}}, {"type":"Feature", "id":17076,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"17076","DYMEK":"ul. Malachitowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2018-05-08 LXVI/1219/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/17076","LA":"ul. Malachitowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429587.36,5815494.6],[6429588.76,5815564.56]],[[6429263.83,5815516.35],[6429190.68,5815483.57]],[[6429265.47,5815613.71],[6429261.64,5815571.52],[6429263.83,5815516.37],[6429374.4,5815513.08],[6429485.47,5815503.7],[6429586.41,5815494.68],[6429627.54,5815490.91]]]}}, {"type":"Feature", "id":22005,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22005","DYMEK":"ul. Dobrego Pasterza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2019-05-28 XII/172/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22005","LA":"ul. Dobrego Pasterza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425905.07,5811895.66],[6425848.85,5811922.51],[6425844.95,5811923.64],[6425759.18,5811966.61],[6425758.98,5811966.71]]}}, {"type":"Feature", "id":22019,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22019","DYMEK":"rondo Krzesiny | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-05-28 XII/173/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22019","LA":"rondo Krzesiny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430869.17,5801529.18],[6430866.66,5801528.94],[6430864.15,5801529.18],[6430861.74,5801529.92],[6430859.52,5801531.1],[6430857.57,5801532.7],[6430855.97,5801534.65],[6430854.79,5801536.87],[6430854.06,5801539.28],[6430853.81,5801541.79],[6430854.06,5801544.29],[6430854.79,5801546.7],[6430855.97,5801548.93],[6430857.57,5801550.87],[6430859.52,5801552.47],[6430861.74,5801553.66],[6430864.15,5801554.39],[6430866.66,5801554.64],[6430869.17,5801554.39],[6430871.58,5801553.66],[6430873.8,5801552.47],[6430875.75,5801550.87],[6430877.34,5801548.93],[6430878.53,5801546.7],[6430879.26,5801544.29],[6430879.51,5801541.79],[6430879.26,5801539.28],[6430878.53,5801536.87],[6430877.34,5801534.65],[6430875.75,5801532.7],[6430873.8,5801531.1],[6430871.58,5801529.92],[6430869.17,5801529.18]]}}, {"type":"Feature", "id":22035,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22035","DYMEK":"skwer abpa Edwarda Likowskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-07-09 XV/223/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22035","LA":"skwer abpa Edwarda Likowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428918.56,5808152.15],[6428929.54,5808125.96],[6428946.78,5808085.77],[6428956.86,5808059.33],[6428957.14,5808048.79],[6428952.45,5808037.28],[6428947.35,5808032.54],[6428930.7,5808055.18],[6428915.31,5808045.35],[6428904.95,5808038.75],[6428880.81,5808023.39],[6428855.63,5808007.38],[6428829.5,5807990.97],[6428802.77,5807973.78],[6428779.23,5807958.68],[6428779.37,5807959.1],[6428787.92,5807978.83],[6428790.93,5807990.35],[6428793.34,5807995.62],[6428792.84,5807995.85],[6428810.03,5808033.41],[6428830.5,5808078.86],[6428856.69,5808135.5],[6428873.28,5808133.06],[6428918.56,5808152.15]]}}, {"type":"Feature", "id":22036,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22036","DYMEK":"skwer Lecha Molewskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-07-09 XV/222/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22036","LA":"skwer Lecha Molewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420810.96,5807002.87],[6420829.9,5806978.73],[6420840.56,5806965.38],[6420845.06,5806959.75],[6420812.83,5806943.23],[6420790.89,5806957.23],[6420768.88,5806964.96],[6420737.49,5806968.82],[6420744.74,5806988.12],[6420749.02,5806986.26],[6420753.48,5806985.27],[6420757.93,5806984.51],[6420762.54,5806983.97],[6420767.19,5806984.17],[6420771.51,5806984.44],[6420775.56,5806985.26],[6420779.72,5806986.04],[6420783.59,5806987.41],[6420787.63,5806988.73],[6420791.51,5806990.52],[6420796.25,5806992.73],[6420800.71,5806995.4],[6420804.93,5806998.48],[6420810.96,5807002.87]]}}, {"type":"Feature", "id":22356,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22356","DYMEK":"ul. Marii Aleksandrowicz | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-07-09 XV/220/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22356","LA":"ul. Marii Aleksandrowicz","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6431622.96,5806618.72],[6431491.46,5806668.77]],[[6431482.66,5806673.33],[6431415.67,5806698.81]]]}}, {"type":"Feature", "id":22675,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22675","DYMEK":"ul. Wągrowiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-07-09 XV/221/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22675","LA":"ul. Wągrowiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422137.94,5805776.19],[6422023.04,5805891.68]]}}, {"type":"Feature", "id":2179,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2179","DYMEK":"ul. Wołkowyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2179","LA":"ul. Wołkowyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429870.03,5807904.94],[6429867.94,5807887.18],[6429866.56,5807863.15],[6429867.6,5807849.58],[6429868.65,5807837.56],[6429871.78,5807827.12],[6429877,5807813.54],[6429910.43,5807740.07],[6429951.16,5807654.76],[6429969.62,5807615.06],[6429984.94,5807577.81],[6429987.72,5807567.01],[6430036.12,5807553.08],[6430146.49,5807526.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1407,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1407","DYMEK":"ul. Jasna Rola | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1407","LA":"ul. Jasna Rola","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427627.43,5814836.74],[6427632.78,5814801.42],[6427639.31,5814776.06],[6427655.04,5814722.77],[6427674.91,5814672.02],[6427704.59,5814583.28],[6427760.98,5814455.21],[6427814.26,5814339.89],[6427901.36,5814248.34],[6427944.98,5814168.06],[6427983.27,5814094.6],[6428025.12,5814027.52],[6428082.39,5813950.64],[6428150.81,5813840.53],[6428260.03,5813667.5],[6428357.36,5813512.11],[6428401.59,5813472.64],[6428465.76,5813453.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1535,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1535","DYMEK":"ul. Mikołaja Kopernika | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1535","LA":"ul. Mikołaja Kopernika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427396.32,5808167.65],[6427370.05,5808250.33],[6427435.92,5808272.16]]}}, {"type":"Feature", "id":2041,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2041","DYMEK":"ul. Szewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2041","LA":"ul. Szewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427612.14,5808902.55],[6427618.98,5808910.53],[6427634.05,5808996.81],[6427658.25,5809127.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1749,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1749","DYMEK":"ul. Napoleońska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1749","LA":"ul. Napoleońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426235.03,5811643.58],[6426280.77,5811505.93],[6426309.44,5811416]]}}, {"type":"Feature", "id":1594,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1594","DYMEK":"ul. Kujawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1594","LA":"ul. Kujawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425303.01,5810793.31],[6425307.41,5810714.44],[6425306.86,5810709.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1943,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1943","DYMEK":"ul. Saperska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1943","LA":"ul. Saperska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426186.2,5805334.49],[6426297.15,5805570.79],[6426363.02,5805716.91],[6426394.35,5805807.08],[6426421.62,5805903.2],[6426473.78,5806119.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1804,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1804","DYMEK":"ul. Ostrówek | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1804","LA":"ul. Ostrówek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428668.82,5809201.41],[6428728.11,5809189.84],[6428750.76,5809179.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1611,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1611","DYMEK":"ul. Lednicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1611","LA":"ul. Lednicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421775.66,5811331.73],[6421879.72,5811283.75],[6421970.17,5811242.23],[6422059.56,5811199.21]]}}, {"type":"Feature", "id":2269,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2269","DYMEK":"ul. Żywocicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2269","LA":"ul. Żywocicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421518.33,5806476.46],[6421521.3,5806474.48],[6421541.68,5806429.95],[6421546.03,5806424.11],[6421609.11,5806365.26]]}}, {"type":"Feature", "id":2103,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2103","DYMEK":"ul. Trybunalska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2103","LA":"ul. Trybunalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422630.81,5807656.28],[6422629.34,5807668.31],[6422725.15,5807869.12],[6422827.75,5808080.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1550,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1550","DYMEK":"ul. Józefa Kościelskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1550","LA":"ul. Józefa Kościelskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424363.9,5809958.2],[6424499.2,5809908.29]]}}, {"type":"Feature", "id":6170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6170","DYMEK":"pl. Pomorski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6170","LA":"pl. Pomorski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425169.55,5810663.77],[6425168.12,5810665.74],[6425169.61,5810693.76],[6425174.27,5810781.9],[6425176.79,5810784.11],[6425197.4,5810782.44],[6425199.57,5810779.87],[6425194.23,5810677.44],[6425193.27,5810658.83],[6425191.61,5810657.61],[6425169.55,5810663.77]]}}, {"type":"Feature", "id":9040,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9040","DYMEK":"ul. Bocheńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/383/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9040","LA":"ul. Bocheńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433173.29,5802031.56],[6433091.35,5802078.2]]}}, {"type":"Feature", "id":9042,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9042","DYMEK":"rondo Szczepankowo im. Mycielskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-04-26 XXVIII/409/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9042","LA":"rondo Szczepankowo im. Mycielskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431311.46,5804557.52],[6431306.82,5804557.16],[6431302.18,5804557.56],[6431297.67,5804558.72],[6431293.41,5804560.61],[6431289.52,5804563.17],[6431286.11,5804566.33],[6431283.26,5804570.02],[6431281.06,5804574.12],[6431279.56,5804578.53],[6431278.8,5804583.12],[6431278.81,5804587.78],[6431279.59,5804592.37],[6431281.11,5804596.77],[6431283.33,5804600.86],[6431286.19,5804604.53],[6431289.62,5804607.68],[6431293.52,5804610.23],[6431297.79,5804612.1],[6431302.3,5804613.24],[6431306.94,5804613.62],[6431310.91,5804613.33],[6431314.79,5804612.47],[6431318.51,5804611.06],[6431321.99,5804609.13],[6431325.61,5804606.41],[6431328.75,5804603.15],[6431331.33,5804599.43],[6431333.27,5804595.35],[6431334.54,5804591],[6431335.1,5804586.51],[6431334.92,5804581.99],[6431334.03,5804577.55],[6431332.44,5804573.31],[6431330.19,5804569.39],[6431327.33,5804565.87],[6431323.96,5804562.86],[6431320.14,5804560.43],[6431315.98,5804558.64],[6431311.46,5804557.52]]}}, {"type":"Feature", "id":9120,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9120","DYMEK":"ul. Nektarynkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/386/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9120","LA":"ul. Nektarynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434137.44,5803443.74],[6434387,5803336.75],[6434397.09,5803327.41],[6434646.02,5803221.31]]}}, {"type":"Feature", "id":12697,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12697","DYMEK":"park Stare Koryto Warty | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-06-21 XXXI/444/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12697","LA":"park Stare Koryto Warty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427972.8,5808819.78],[6427984.57,5808817.27],[6427984.56,5808817.7],[6427988.77,5808817.31],[6427994.25,5808815.91],[6428017.49,5808809.08],[6428020.9,5808808.65],[6428029.36,5808807.6],[6428031.85,5808807.29],[6428037.48,5808805.86],[6428045.54,5808803.79],[6428053.76,5808801.68],[6428052.1,5808794.86],[6428096.55,5808774.54],[6428112.63,5808768.46],[6428150.07,5808754.18],[6428161.35,5808770.17],[6428158.06,5808772.96],[6428168.82,5808785.42],[6428176.71,5808778.68],[6428193.5,5808764.22],[6428198.29,5808740.63],[6428201.13,5808729.76],[6428204.27,5808720.33],[6428211.6,5808697.53],[6428218.37,5808676.03],[6428221.39,5808662.85],[6428223.52,5808652.75],[6428226.28,5808630.7],[6428227.34,5808607.4],[6428227.33,5808580.13],[6428224.68,5808552.54],[6428222.07,5808529.89],[6428216.67,5808505.4],[6428207.75,5808473.54],[6428201.71,5808452.95],[6428195.47,5808431.99],[6428187.4,5808408.25],[6428176.7,5808378.72],[6428169.54,5808359.84],[6428164.35,5808345.93],[6428157.87,5808329.75],[6428155.38,5808324.14],[6428151.43,5808317.56],[6428145.48,5808309.41],[6428141.75,5808305.82],[6428149.06,5808322.82],[6428150.05,5808324.94],[6428153.11,5808331.73],[6428158.43,5808344.18],[6428165.9,5808363.03],[6428172.89,5808381.92],[6428176.2,5808390.69],[6428179.62,5808399.74],[6428186.63,5808420.03],[6428193.5,5808443.46],[6428193.82,5808444.42],[6428194.12,5808445.59],[6428196.21,5808453.54],[6428199.52,5808479.49],[6428200.7,5808495.2],[6428201.6,5808506.86],[6428201.58,5808523.74],[6428198.11,5808539.2],[6428193.92,5808557.98],[6428193.01,5808560.4],[6428184.07,5808584.73],[6428182.63,5808588.78],[6428178.86,5808598.63],[6428177.52,5808602.67],[6428175.8,5808606.76],[6428173.85,5808611.05],[6428171.55,5808614.78],[6428163.87,5808625.25],[6428161.84,5808629.07],[6428158.25,5808633.66],[6428140.55,5808661.26],[6428135.5,5808666.18],[6428115.66,5808684.13],[6428114.83,5808686.72],[6428097.58,5808701.37],[6428075.06,5808715.4],[6428067.76,5808719.94],[6428058.17,5808725.04],[6428045.42,5808730.13],[6428046.18,5808732.64],[6428035.65,5808742.02],[6428036.3,5808743.5],[6428036.32,5808745.69],[6428035.79,5808747.37],[6428035.21,5808748.02],[6428033.52,5808748.3],[6428031.87,5808748.3],[6428030.52,5808747.73],[6428029.65,5808747.49],[6428025.78,5808751.43],[6428005.04,5808756.88],[6427989.26,5808759.2],[6427982.35,5808761.62],[6427959.21,5808769.7],[6427953.32,5808771.11],[6427918.48,5808778.44],[6427837.36,5808808.43],[6427835.98,5808808.91],[6427844.4,5808820.27],[6427848.96,5808825.03],[6427859.96,5808834.71],[6427879.01,5808851.1],[6427882.66,5808845.62],[6427893.1,5808839.73],[6427895.77,5808838.98],[6427902.62,5808836.83],[6427905.88,5808835.73],[6427915.46,5808834.15],[6427931.19,5808828.97],[6427944.61,5808824.79],[6427952.8,5808822.4],[6427972.8,5808819.78]]}}, {"type":"Feature", "id":17395,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"17395","DYMEK":"skwer Trzech Tramwajarek | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1254/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/17395","LA":"skwer Trzech Tramwajarek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425854.11,5809234.17],[6425856.77,5809242.68],[6425853.49,5809244.25],[6425840.67,5809249.62],[6425837.51,5809250.94],[6425833.14,5809239.28],[6425836.28,5809238.1],[6425840.64,5809239.57],[6425854.11,5809234.17]]}}, {"type":"Feature", "id":17715,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"17715","DYMEK":"skwer Świętosławy Sygrydy | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-07-03 LXIX/1268/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/17715","LA":"skwer Świętosławy Sygrydy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428943.7,5809316.47],[6428914.01,5809279.4],[6428784.89,5809291.51],[6428869.02,5809319.95],[6428870.73,5809320.53],[6428900.02,5809332.5],[6428900.7,5809332.81],[6428908.81,5809336.51],[6428910.61,5809337.34],[6428912.51,5809338.2],[6428915.92,5809339.76],[6428943.7,5809316.47]]}}, {"type":"Feature", "id":18035,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18035","DYMEK":"ul. Jana Czochralskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1259/VII/2018 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18035","LA":"ul. Jana Czochralskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430032.75,5805306.85],[6430224.5,5805022.15]]}}, {"type":"Feature", "id":18036,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18036","DYMEK":"ul. Kazimierza Drewnowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1260/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18036","LA":"ul. Kazimierza Drewnowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430039.14,5804891.63],[6430332.6,5805085.64]]}}, {"type":"Feature", "id":18037,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18037","DYMEK":"ul. Adama Kręglewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1261/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18037","LA":"ul. Adama Kręglewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430323.93,5805522.64],[6430518.85,5805234.37],[6430573.1,5805148.94]]}}, {"type":"Feature", "id":18051,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"18051","DYMEK":"ul. Józefa Węglarza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1262/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/18051","LA":"ul. Józefa Węglarza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430138.29,5804964.86],[6429962.97,5805226.95],[6429878.47,5805170.18]]}}, {"type":"Feature", "id":22995,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22995","DYMEK":"ul. adm. Józefa Unruga | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-07-09 XV/225/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22995","LA":"ul. adm. Józefa Unruga","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6415927.51,5816771.16],[6415940.15,5816754.69],[6415863.7,5816601.93],[6415803.33,5816486.04],[6415747.39,5816374.24],[6415679.31,5816242.14]],[[6415960.13,5816788.32],[6415946.54,5816761.4],[6415940.13,5816754.73]]]}}, {"type":"Feature", "id":23315,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"23315","DYMEK":"skwer Marii Paradowskiej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-09-24 XVII/279/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/23315","LA":"skwer Marii Paradowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425655.18,5809920.53],[6425652.11,5809906.96],[6425649.01,5809895.88],[6425646.31,5809887.61],[6425643.73,5809880.31],[6425636.49,5809858.82],[6425635.02,5809856.46],[6425633.05,5809855.34],[6425630.81,5809854.88],[6425628.15,5809855.43],[6425603.79,5809867.18],[6425601.59,5809868.76],[6425600.29,5809870.69],[6425599.94,5809872.98],[6425600.6,5809875.65],[6425611.26,5809895.64],[6425622.89,5809917.1],[6425632.78,5809911.63],[6425636.77,5809918.82],[6425627.38,5809923.99],[6425633.47,5809932.24],[6425637.84,5809937.52],[6425642.95,5809943.05],[6425646.56,5809945.84],[6425650.95,5809947.81],[6425655.88,5809946.82],[6425658.58,5809945.46],[6425658.87,5809943.2],[6425659.39,5809941.02],[6425659.16,5809938.55],[6425655.18,5809920.53]]}}, {"type":"Feature", "id":23316,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"23316","DYMEK":"park Bambrów Poznańskich | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-09-24 XVII/285/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/23316","LA":"park Bambrów Poznańskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425871.89,5803959.72],[6425844.77,5803891.14],[6425838.43,5803893.94],[6425761.43,5803927.98],[6425779.41,5803972.81],[6425783.46,5803982.92],[6425786.52,5803990.55],[6425788.7,5803995.98],[6425800.22,5804024.43],[6425794.45,5804026.87],[6425816.75,5804063.07],[6425822.85,5804067.37],[6425824.98,5804074.09],[6425828.43,5804081.02],[6425830,5804085.99],[6425837.15,5804110.68],[6425840.58,5804122.53],[6425851.08,5804136.96],[6425858.4,5804167.55],[6425906.17,5804169.13],[6425925.42,5804189.78],[6425930.45,5804195.07],[6425956.36,5804185.67],[6425957.62,5804185.21],[6425960.63,5804184.12],[6425923.17,5804089.39],[6425874.72,5803966.88],[6425871.89,5803959.72]]}}, {"type":"Feature", "id":23331,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"23331","DYMEK":"skwer Michała Tomiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-09-24 XVII/284/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/23331","LA":"skwer Michała Tomiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430655.75,5806559.98],[6430672.08,5806551.57],[6430661.44,5806530.72],[6430649.52,5806537.13],[6430655.75,5806559.98]]}}, {"type":"Feature", "id":23347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"23347","DYMEK":"ul. Konstantego Skąpskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-09-24 XVII/281/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/23347","LA":"ul. Konstantego Skąpskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422839.16,5810038],[6422892.42,5810052.77],[6422917.59,5810062.56],[6422932.97,5810071.51],[6422957.86,5810090.81],[6422985.27,5810113.19],[6423005.35,5810130.24],[6423018.62,5810137.54],[6423048.68,5810144.9],[6423084.82,5810151.77],[6423103.84,5810152.05],[6423122.58,5810150.65],[6423142.42,5810147.01],[6423159.76,5810144.5],[6423184.93,5810138.9],[6423201.43,5810131.07],[6423236.11,5810114.01],[6423249.94,5810105.74]]}}, {"type":"Feature", "id":23683,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"23683","DYMEK":"ul. Wypoczynkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-09-24 XVII/280/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/23683","LA":"ul. Wypoczynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417767.78,5813408.27],[6417491.12,5813314.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1419,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1419","DYMEK":"ul. Henryka Jordana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1419","LA":"ul. Henryka Jordana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427355.25,5807142.05],[6427620.25,5807069.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1666,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1666","DYMEK":"ul. Antoniego Madalińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1666","LA":"ul. Antoniego Madalińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426076.95,5806513.01],[6426114.35,5806575.7],[6426130.39,5806608.71],[6426148.13,5806666.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1997,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1997","DYMEK":"ul. Stanisława Staszica | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1997","LA":"ul. Stanisława Staszica","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425003.84,5809211.28],[6425116.28,5809496.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1639,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1639","DYMEK":"ul. Lubieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1639","LA":"ul. Lubieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423979.29,5813199.48],[6424064.32,5813255.56],[6424069.54,5813260.31],[6424119.6,5813295.57],[6424191.49,5813347.2],[6424197.07,5813350.74],[6424270.15,5813402.27],[6424359.27,5813463.7],[6424364.19,5813465.65],[6424461.17,5813469.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1777,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1777","DYMEK":"ul. Obrzeże | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1777","LA":"ul. Obrzeże","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424979.33,5805333.91],[6425006.14,5805343.52],[6425026.58,5805351.07],[6425054.01,5805363.77],[6425080.34,5805378.87],[6425103.9,5805393.69],[6425120.66,5805406.76],[6425139.26,5805423.89],[6425153.06,5805438.52],[6425160.61,5805447.91],[6425164.11,5805453.07],[6425170.92,5805464.12],[6425179.39,5805485.29],[6425183.63,5805497.53],[6425187.68,5805510.24],[6425190.26,5805520],[6425194.31,5805536.57],[6425197.8,5805557.65],[6425199.84,5805572.01],[6425199.1,5805584.35],[6425194.13,5805592.08]],[[6424748.82,5805342.86],[6424828.29,5805324.51],[6424849.56,5805321.01],[6424872.57,5805319.35],[6424893.1,5805319.26],[6424925.04,5805322.48],[6424939.96,5805325.15]]]}}, {"type":"Feature", "id":1323,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1323","DYMEK":"ul. Główna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1323","LA":"ul. Główna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429374.23,5810011.86],[6429389.5,5810027.67],[6429407.23,5810043.4],[6429424.96,5810056.39],[6429442.93,5810063.88],[6429464.38,5810068.37],[6429489.86,5810070.62],[6429536.03,5810073.12],[6429677.54,5810082.38],[6429720.21,5810084.61],[6429737.92,5810086.11],[6429751.3,5810090.11],[6429769.63,5810096.85],[6429786.85,5810107.57],[6429829.76,5810143.61],[6429903.39,5810206.38],[6429963.79,5810256.32],[6429977.03,5810268.29],[6429988.75,5810274.78],[6430007.35,5810283.83],[6430074.85,5810305.65],[6430180.42,5810336.43],[6430233.83,5810351.14],[6430313.93,5810377.6],[6430344.27,5810386.16]]}}, {"type":"Feature", "id":259,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"259","DYMEK":"ul. Akacjowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/259","LA":"ul. Akacjowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424770.22,5804471.82],[6424795.88,5804469.74],[6424827.99,5804466.19],[6424873.67,5804461.19],[6424903.7,5804456.81],[6424925.81,5804450.13],[6424935.41,5804445.13],[6424943.54,5804438.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1196,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1196","DYMEK":"ul. Dolina | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1196","LA":"ul. Dolina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426738.82,5807443.96],[6426774.74,5807426.24],[6426781.38,5807377.92],[6426777.47,5807301.97],[6426785.48,5807242.81],[6426793.31,5807187.32],[6426793.71,5807169.93],[6426789.59,5807137.57]]}}, {"type":"Feature", "id":2159,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2159","DYMEK":"ul. Winna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2159","LA":"ul. Winna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427094.01,5811016.8],[6427108.73,5810981.65],[6427124.52,5810943.91],[6427139.81,5810907.55],[6427144.53,5810896.43],[6427154.87,5810872.35],[6427166.13,5810846.47],[6427177.04,5810821.48],[6427180.36,5810813.82]]}}, {"type":"Feature", "id":596,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"596","DYMEK":"ul. Berestecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/596","LA":"ul. Berestecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423788.04,5807609.65],[6423840.11,5807659.84],[6423841.23,5807661.48],[6423849.91,5807705.63],[6423858.14,5807746.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1634,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1634","DYMEK":"ul. Lodowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1634","LA":"ul. Lodowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424875.28,5806835.4],[6424915.48,5806899.37],[6424951.58,5806954.13],[6424961.63,5806967.37],[6425041.86,5807066.99],[6425049.02,5807078],[6425082.76,5807146.35],[6425113.51,5807221.77],[6425146.9,5807302.79],[6425157.75,5807330.52]]}}, {"type":"Feature", "id":9320,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9320","DYMEK":"ul. Janusza Kulasa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-06-21 XXXI/445/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9320","LA":"ul. Janusza Kulasa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426978.26,5809544.53],[6426965.01,5809541.76],[6426943.47,5809540.52],[6426867.21,5809538.35],[6426855.83,5809538.03],[6426837.89,5809534.67],[6426811.37,5809525.03],[6426793.95,5809514.22],[6426778.55,5809500.85],[6426761.47,5809480.54],[6426737.74,5809452.73]]}}, {"type":"Feature", "id":15780,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15780","DYMEK":"ul. Andrzeja Sobczaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-03-06 LXIII/1175/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15780","LA":"ul. Andrzeja Sobczaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429367.59,5807477.33],[6429183.15,5807553.15],[6429047.1,5807610.12]]}}, {"type":"Feature", "id":2460,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2460","DYMEK":"most Teatralny | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2460","LA":"most Teatralny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426071.52,5809134.56],[6426118.95,5809121.99],[6426195.74,5809091.51]]}}, {"type":"Feature", "id":459,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"459","DYMEK":"ul. Babicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/459","LA":"ul. Babicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427722.76,5798411.12],[6427839.49,5798547.48],[6428048.33,5798796.36],[6428224.98,5799004.02],[6428342.78,5799145.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1733,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1733","DYMEK":"ul. Marcelego Mottego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1733","LA":"ul. Marcelego Mottego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425342.3,5807257.3],[6425354.13,5807260.11],[6425503.68,5807317.5],[6425511.94,5807315.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1009,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1009","DYMEK":"ul. Bzowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1009","LA":"ul. Bzowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425646.93,5805357.3],[6425632.2,5805315.69],[6425632.04,5805311.18],[6425638.42,5805306.51],[6425658.96,5805295.15],[6425684.17,5805282.86],[6425712.95,5805271.5],[6425733.96,5805264.81],[6425746.66,5805262.02]]}}, {"type":"Feature", "id":1818,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1818","DYMEK":"ul. Pasterska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1818","LA":"ul. Pasterska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428104.51,5811642.21],[6428115.66,5811656.25],[6428118.76,5811663.08],[6428117.29,5811706.45],[6428117.98,5811722.99],[6428119.7,5811731.6],[6428129.18,5811751.64],[6428155.89,5811808.28],[6428183.29,5811861.2],[6428210.46,5811913.97],[6428215.97,5811923.04],[6428256.4,5812003.9],[6428266.65,5812019.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1692,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1692","DYMEK":"ul. Mazowiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1692","LA":"ul. Mazowiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424991.35,5810851.3],[6425030.17,5810832.38],[6425059.23,5810820.07],[6425093.69,5810807.55],[6425120.8,5810800.5],[6425161.56,5810793.02],[6425169.19,5810791.38],[6425187.46,5810790.5],[6425205.89,5810788.7],[6425213.68,5810788.55],[6425303.01,5810793.31],[6425329.23,5810794.52],[6425347.36,5810793.62],[6425369.97,5810789.59],[6425394.26,5810782.38],[6425424.38,5810769.49],[6425448.5,5810755.48],[6425491.04,5810728.06],[6425627.69,5810634.86],[6425661.09,5810613.28],[6425684.33,5810600.17],[6425730.16,5810581]]}}, {"type":"Feature", "id":1342,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1342","DYMEK":"ul. Górczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1342","LA":"ul. Górczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423853.3,5806691.09],[6423868.25,5806672.14],[6423879.56,5806661.22],[6423895.29,5806650.48],[6423923.27,5806640.07],[6423974.65,5806599.58],[6423976.17,5806595.93],[6424001.28,5806577.72],[6424042.11,5806550.7],[6424056.68,5806542.17],[6424088.64,5806524.77],[6424116.64,5806509.13],[6424123.4,5806502.49],[6424224.6,5806412.69],[6424289.59,5806352.3],[6424325.85,5806321.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1647,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1647","DYMEK":"ul. Łanowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1647","LA":"ul. Łanowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426045.19,5805814.05],[6426049.56,5805910.86],[6426051.3,5805957.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1664,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1664","DYMEK":"ul. Łysogórska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1664","LA":"ul. Łysogórska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427173.3,5801885.37],[6427264.8,5801856.58],[6427413.75,5801806.84],[6427766.07,5801692.12]]}}, {"type":"Feature", "id":2309,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2309","DYMEK":"al. Aleje Karola Marcinkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2309","LA":"al. Aleje Karola Marcinkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427066.11,5808610.42],[6427076.61,5808629.69],[6427102.15,5808704.77],[6427106.51,5808733.03],[6427123.29,5808775.57],[6427127.94,5808796.14],[6427128.8,5808805.71],[6427132.32,5808824.15],[6427138.09,5808861.58],[6427146.89,5809031.24],[6427147.91,5809080.79],[6427148.62,5809100.31],[6427178.29,5809208.69],[6427190.52,5809240.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1336,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1336","DYMEK":"ul. Gospodarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1336","LA":"ul. Gospodarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433820.82,5802889.66],[6433810.98,5802869.56],[6433724.62,5802715.29],[6433692.87,5802657.73],[6433683.38,5802626.45],[6433637.58,5802440.25],[6433622.67,5802379.96],[6433622.03,5802364.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1335,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1335","DYMEK":"ul. Gospodarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1335","LA":"ul. Gospodarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433622.03,5802364.84],[6433628.21,5802344.97],[6433669.88,5802226.97],[6433694.87,5802150.79],[6433739.61,5802022.98],[6433790.28,5801867.79],[6433855.1,5801681.91],[6433867.81,5801639.52],[6433880.14,5801597.19],[6433911.3,5801471.58],[6433934.39,5801386.04],[6433940.69,5801294.18],[6433933.87,5801200.76],[6433903.95,5801019.68],[6433843.6,5800716.84],[6433770.64,5800347.86],[6433752.79,5800283.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1425,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1425","DYMEK":"ul. Tarninowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1425","LA":"ul. Tarninowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424883.27,5805062.42],[6424897.09,5805140.18],[6424913.86,5805229.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1426,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1426","DYMEK":"ul. Leska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1426","LA":"ul. Leska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426716.61,5801139.81],[6426750.08,5801245.51],[6426762.68,5801281.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1427,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1427","DYMEK":"ul. Rudzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-02-13
1983-05-12 XI/74/86
XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1427","LA":"ul. Rudzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430963.43,5801510.19],[6430984.39,5801549.08],[6431003.28,5801581.69],[6431013.63,5801599],[6431017.68,5801603.05],[6431048.5,5801625.98],[6431057.94,5801630.7],[6431073.91,5801637.01],[6431214.03,5801684.64],[6431224.58,5801687.16],[6431318.13,5801720.89],[6431524.63,5801779.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1428,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1428","DYMEK":"ul. Marcelińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1428","LA":"ul. Marcelińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422399.9,5808692.51],[6422422.56,5808678.43],[6422458.82,5808662.77],[6422615.12,5808593.05],[6422681.88,5808563.67],[6422728.83,5808546.02],[6422776.88,5808531.31],[6422803.41,5808523.88],[6422899.23,5808496.38],[6422910.64,5808492.81],[6422932.01,5808483.47],[6422954.51,5808475.14],[6422998.26,5808466.67],[6423029.51,5808462.23],[6423056.16,5808461.39],[6423098.95,5808462.71],[6423163.8,5808466.6],[6423224.78,5808470.08],[6423288.8,5808472.99],[6423342.14,5808475.76],[6423474.22,5808481.45],[6423561.85,5808485.83],[6423626.84,5808488.6],[6423645.17,5808489.16],[6423710.87,5808492.63],[6423742.54,5808493.6],[6423794.9,5808496.94],[6423845.73,5808499.3],[6423870.18,5808500.83],[6423969.47,5808504.99],[6424058.5,5808509.16],[6424135.99,5808512.91],[6424184.61,5808516.38],[6424257.25,5808523.33],[6424365.84,5808534.51],[6424508.75,5808548.69],[6424590.44,5808556.17],[6424638.48,5808560.35],[6424675.55,5808563.21],[6424827.64,5808565.7],[6424871.54,5808568.05],[6424917.65,5808572.35],[6424992.25,5808581.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1429,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1429","DYMEK":"ul. Starogardzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1429","LA":"ul. Starogardzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419642.3,5811601.71],[6419640,5811576.81],[6419640.48,5811561.2],[6419645.27,5811526.19],[6419657.63,5811452.98],[6419667.68,5811413.85],[6419676.21,5811374.83],[6419683.58,5811334.27],[6419686.74,5811311.43],[6419694.2,5811277.67],[6419701.19,5811247.07],[6419715.66,5811185.01],[6419733.06,5811109.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1278,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1278","DYMEK":"ul. Galileusza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1278","LA":"ul. Galileusza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422488.19,5806563.17],[6422487.67,5806563.13],[6422488.19,5806563.13],[6422488.19,5806563.17]],[[6422488.19,5806563.17],[6422475.1,5806702.71],[6422488.09,5806702.97],[6422480.96,5806801],[6422478.44,5806825.94],[6422482.04,5806833.84],[6422594.7,5806893.58],[6422685.22,5806900.18]],[[6422522.06,5806565.74],[6422539.26,5806351.61]],[[6422588.74,5806641.27],[6422592.92,5806571.47],[6422488.19,5806563.17]]]}}, {"type":"Feature", "id":1279,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1279","DYMEK":"ul. Jana Keplera | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1279","LA":"ul. Jana Keplera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422663.26,5807230.52],[6422667.48,5807193.17],[6422678.02,5807021.4],[6422688.42,5806894.81],[6422692.4,5806823.44],[6422699.76,5806721.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1280,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1280","DYMEK":"ul. Izaaka Newtona | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1280","LA":"ul. Izaaka Newtona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422732.98,5806095.81],[6422741.43,5806106.91],[6422737.13,5806176.45]],[[6422736.99,5806176.45],[6422795.17,5806181.16],[6422826.47,5806183.93],[6422826.61,5806183.66]],[[6422736.99,5806176.59],[6422730.48,5806262.46],[6422727.57,5806307.34],[6422705.27,5806306.37],[6422701.94,5806337.4],[6422700.28,5806363.17],[6422724.94,5806366.07]],[[6422826.61,5806183.79],[6422885.48,5806188.64]],[[6422826.75,5806183.93],[6422822.18,5806251.95],[6422819.96,5806280.9]],[[6422885.62,5806188.64],[6422881.19,5806238.37]],[[6422731.17,5806254.29],[6422774.53,5806257.48],[6422772.17,5806299.59],[6422766.91,5806346.68]],[[6422727.71,5806307.34],[6422727.57,5806336.99],[6422724.94,5806366.07]],[[6422724.94,5806366.07],[6422724.94,5806366.08]],[[6422724.94,5806366.07],[6422725.08,5806366.08],[6422723.69,5806393.92]]]}}, {"type":"Feature", "id":1281,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1281","DYMEK":"ul. Galla Anonima | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28
1945-11-19 X/32/79
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1281","LA":"ul. Galla Anonima","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424553.52,5809564.13],[6424644.83,5809528.35],[6424654.99,5809523.2],[6424737.02,5809494.27],[6424785.89,5809476.4],[6424825.35,5809474.85],[6424947.77,5809426.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1282,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1282","DYMEK":"ul. Kazimierza Jarochowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1282","LA":"ul. Kazimierza Jarochowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423889.15,5806286.86],[6423903.7,5806301.64],[6423924.03,5806321.51],[6423937.88,5806332.13],[6423955.9,5806344.37],[6424039.76,5806404.32],[6424053.16,5806419.8],[6424123.4,5806502.49],[6424125.13,5806504.79],[6424136.79,5806521.67],[6424144.4,5806533.92],[6424152.95,5806551.23],[6424170.04,5806584.15],[6424190.6,5806624.81],[6424198.1,5806634.96],[6424205.67,5806646.74],[6424280.02,5806748.25],[6424361.8,5806861.6],[6424367.22,5806865.19],[6424480.68,5807029.17],[6424537.59,5807112.05],[6424542.77,5807119.94],[6424579.54,5807205.36],[6424617.35,5807292.26],[6424661.78,5807394.42],[6424698.05,5807477.13],[6424760.62,5807620.06],[6424828.85,5807772.88],[6424864.68,5807857.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1382,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1382","DYMEK":"ul. Jarosława Iwaszkiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1382","LA":"ul. Jarosława Iwaszkiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423138.83,5813853.48],[6423233.32,5813714.6],[6423266.69,5813665.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1811,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1811","DYMEK":"ul. Ignacego Paderewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1811","LA":"ul. Ignacego Paderewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427132.32,5808824.15],[6427227.06,5808818.43],[6427277.64,5808813.41],[6427307.39,5808810.28],[6427351.78,5808803.78],[6427366.11,5808810.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1819,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1819","DYMEK":"ul. Perkuna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1819","LA":"ul. Perkuna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428031.03,5813014.1],[6428047.98,5813133.52],[6428056.47,5813186.67],[6428065.24,5813223.39],[6428075.38,5813253.11],[6428100.46,5813309.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1182,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1182","DYMEK":"ul. Przasnyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1182","LA":"ul. Przasnyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421770.68,5814370.57],[6421802.15,5814337.14],[6421848.91,5814287.38],[6421857.27,5814183.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1183,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1183","DYMEK":"ul. Suwalska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1183","LA":"ul. Suwalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421546.05,5814611.89],[6421573.52,5814581.66],[6421631,5814519.89],[6421688.48,5814458.11],[6421744.46,5814397.63],[6421770.68,5814370.57],[6421784.13,5814171.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1184,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1184","DYMEK":"ul. Dobromiły | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1184","LA":"ul. Dobromiły","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432564.36,5808628.11],[6432584.83,5808631.9],[6432656.84,5808638.42],[6432680.32,5808637.47],[6432755.94,5808624.97],[6432791.1,5808725.54],[6432831.88,5808833.72],[6432887.97,5808985.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1185,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1185","DYMEK":"ul. Dobrowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1185","LA":"ul. Dobrowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433388.99,5808429.13],[6433458.08,5808377.79]],[[6433166.92,5808660.72],[6433203.54,5808575.85],[6433211.76,5808551.02],[6433322.75,5808473.01]]]}}, {"type":"Feature", "id":1186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1186","DYMEK":"ul. Wacława Gieburowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1186","LA":"ul. Wacława Gieburowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426101.67,5813459.63],[6426180.62,5813449.44],[6426276.98,5813441.93],[6426335.69,5813438.82],[6426350.88,5813438.35],[6426380.25,5813437.12],[6426462.6,5813437.97],[6426508.94,5813437.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1187","DYMEK":"ul. Stanisława Wachowiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1187","LA":"ul. Stanisława Wachowiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426741.9,5813389.84],[6426748.42,5813386.59],[6426827.98,5813378.39],[6426939.05,5813367.3],[6427076.42,5813351.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1188","DYMEK":"ul. Henryka Łowmiańskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1188","LA":"ul. Henryka Łowmiańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426217.98,5813125.15],[6426237.84,5813229.38],[6426243.66,5813261.48],[6426258.16,5813341.48],[6426273.61,5813424.52],[6426276.98,5813441.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1899,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1899","DYMEK":"ul. Franciszka Ratajczaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1899","LA":"ul. Franciszka Ratajczaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426865.83,5808901.52],[6426858.85,5808838.31],[6426875.23,5808836.22],[6426858.24,5808659.5],[6426859.7,5808648.66],[6426822.36,5808517.47],[6426780.09,5808388.53],[6426779.19,5808377.12],[6426749.57,5808288.28],[6426738.3,5808268.88],[6426725.58,5808252.61],[6426713.97,5808241.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1901,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1901","DYMEK":"ul. Reczeńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1901","LA":"ul. Reczeńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424443.7,5803599.71],[6424450.83,5803601.55],[6424489.69,5803616.04],[6424535.22,5803626.84],[6424541.43,5803630.98],[6424554.52,5803643.78],[6424554.8,5803654.55],[6424550.94,5803669.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1904,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1904","DYMEK":"ul. Reknicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1904","LA":"ul. Reknicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432989.5,5806509.62],[6433060.9,5806512.61],[6433120.58,5806514.73],[6433192.48,5806520.13],[6433212.21,5806522.25],[6433233.58,5806527.65],[6433306.89,5806548.45],[6433314.41,5806552.21],[6433324.28,5806559.48],[6433398.52,5806621.86],[6433464.78,5806676.49],[6433564.07,5806757.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1905,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1905","DYMEK":"ul. Rekreacyjna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/578/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1905","LA":"ul. Rekreacyjna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418474.15,5815241.59],[6418463.86,5815243.69],[6418447.57,5815249.94],[6418426.57,5815261.54],[6418423.66,5815276.77],[6418405.91,5815288.73],[6418383.1,5815301.56],[6418376.94,5815307.64],[6418369.24,5815320.63],[6418362.27,5815332.32],[6418330.17,5815357.35],[6418320.24,5815367.98],[6418301.92,5815384.47],[6418249.37,5815442.52],[6418202.46,5815494.71],[6418176.37,5815520.46],[6418162.44,5815532.77],[6418107.49,5815574.55],[6418100.98,5815616.29],[6418070.95,5815688.59],[6418041.29,5815752.56],[6418037.24,5815752.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1906,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1906","DYMEK":"ul. Uzdrowiskowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/578/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1906","LA":"ul. Uzdrowiskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418094.12,5815219.92],[6418094.72,5815202.95],[6418102.87,5815165.11],[6418108.19,5815153.83],[6418114.93,5815147.88],[6418138.9,5815140.67],[6418175.25,5815125.7],[6418200.01,5815119.44],[6418213.48,5815117.87],[6418227.27,5815123.2],[6418300.6,5815157.98],[6418360.45,5815223.46],[6418426.57,5815261.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1907,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1907","DYMEK":"ul. Spacerowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/578/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1907","LA":"ul. Spacerowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6418064.44,5815367.78],[6418058.92,5815377.87],[6418054.59,5815392.04],[6418053.87,5815398.05],[6418054.35,5815406.94],[6418062.77,5815445.01],[6418065.17,5815459.66],[6418063.73,5815477.92]],[[6418106.04,5815572.38],[6418103.55,5815500.74],[6418101.44,5815459.78],[6418103.12,5815418.83],[6418100.95,5815359.85]]]}}, {"type":"Feature", "id":1908,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1908","DYMEK":"ul. Rewalska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1908","LA":"ul. Rewalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423346.76,5814132.1],[6423374.25,5814153.9],[6423388.21,5814169.03],[6423447.75,5814235.53],[6423522.02,5814315.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1219,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1219","DYMEK":"ul. Żyzna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1219","LA":"ul. Żyzna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434405.81,5804584.49],[6433973.92,5804579.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1512,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1512","DYMEK":"ul. Kociewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1512","LA":"ul. Kociewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419002.29,5812231.66],[6419191.05,5812237.41],[6419217.34,5812246.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1513,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1513","DYMEK":"ul. Żukowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1513","LA":"ul. Żukowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419053.3,5812188.27],[6419099.56,5812189.06],[6419145.92,5812180.33],[6419200.34,5812181.91],[6419235.23,5812194.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1514,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1514","DYMEK":"ul. Olecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1514","LA":"ul. Olecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6419122.81,5812034.7],[6419080.33,5812034.08]],[[6419122.81,5812034.7],[6419251.87,5812038.41],[6419257.82,5812038.65]],[[6419121.46,5812105.32],[6419122.81,5812034.7]]]}}, {"type":"Feature", "id":1515,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1515","DYMEK":"ul. Sztormowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1515","LA":"ul. Sztormowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417171.57,5817090.73],[6417277.71,5817105.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1516,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1516","DYMEK":"ul. Okrętowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1516","LA":"ul. Okrętowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416431.16,5816284.21],[6416419.36,5816308.19],[6416446.37,5816328.97],[6416463.18,5816349.19],[6416476.41,5816352.78],[6416487.74,5816352.59],[6416494.55,5816349.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1517,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1517","DYMEK":"ul. Stanisława Wiechowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1517","LA":"ul. Stanisława Wiechowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426604.41,5813602.96],[6426622.52,5813599.37],[6426727.99,5813600.97],[6426780.97,5813600.9],[6426864.16,5813600.78],[6426981.72,5813601.55],[6427083.94,5813602.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1518,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1518","DYMEK":"ul. Tadeusza Szeligowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1518","LA":"ul. Tadeusza Szeligowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426604.41,5813602.96],[6426605.47,5813620.05],[6426604.2,5813677.06],[6426599.76,5813731.41],[6426591.51,5813786.9],[6426577.04,5813863.72],[6426533.1,5814009.48],[6426503.65,5814109.03],[6426475.36,5814204.25],[6426463.42,5814253.39],[6426449.06,5814347.22],[6426445.16,5814448.92],[6426448.82,5814557.49],[6426449.72,5814654.63],[6426451.57,5814674.67],[6426459.01,5814979.43],[6426500.32,5815168]]}}, {"type":"Feature", "id":1604,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1604","DYMEK":"ul. Kupały | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1604","LA":"ul. Kupały","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427551.23,5813399.36],[6427552.74,5813415.58],[6427556.6,5813429.97],[6427564.66,5813450.92],[6427580.12,5813476.05],[6427600.12,5813503.36],[6427643.61,5813557.25],[6427687.62,5813613.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1614,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1614","DYMEK":"ul. Leszka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1614","LA":"ul. Leszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432778.25,5808407.62],[6432801.16,5808419.39],[6432828.32,5808429.1],[6432893.5,5808444.35],[6432913.71,5808449.61],[6432953.46,5808465.2],[6432985.01,5808478.03],[6433093.99,5808523.97],[6433107.74,5808534.19],[6433203.54,5808575.85],[6433275.42,5808606.65],[6433309.28,5808620.75],[6433414.94,5808665.52],[6433425.07,5808669.81],[6433631.57,5808757.1],[6433648.79,5808758.96],[6433653.65,5808768.2],[6433675.38,5808782.65],[6433703.8,5808805.36],[6433726.22,5808823.91],[6433813.35,5808896.31],[6433830.46,5808906.3],[6433842.04,5808921.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1383,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1383","DYMEK":"ul. ks. Jana Twardowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1383","LA":"ul. ks. Jana Twardowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423082.96,5813804.3],[6423139.26,5813720.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1385,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1385","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1385","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427554.21,5805916.94],[6427640.76,5805894.18],[6427707.83,5805876.26],[6427741.37,5805865.26],[6427794.35,5805845.03],[6427871.16,5805808.68],[6427945.66,5805770.78],[6428002.24,5805743.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1384,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1384","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1384","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425360.63,5806516.79],[6425427.27,5806491.9],[6425467.04,5806479.74],[6425551.67,5806459.86],[6425637.55,5806440.81],[6425678.96,5806433.63],[6425752.95,5806427.64],[6425841.74,5806421.63],[6425868.53,5806417.79],[6425895.31,5806411.06],[6425922.49,5806403.2],[6425960.14,5806387.84],[6426000.59,5806365.72],[6426040.68,5806339.39],[6426095.47,5806296.23],[6426147.64,5806256.78],[6426183.98,5806233.18],[6426207.21,5806220.9],[6426235.5,5806208.35],[6426277.26,5806193.94],[6426306.7,5806186.07],[6426479.77,5806146.64],[6426620.75,5806118.17],[6426916.23,5806059.25],[6427276.36,5805987.05],[6427379.06,5805962.83],[6427421.08,5805952.28],[6427554.21,5805916.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1387,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1387","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1387","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428074.95,5805706.14],[6428188.87,5805646.1],[6428328.63,5805571.08],[6428413.5,5805520.56],[6428518.35,5805456.84],[6428576.83,5805427],[6428709.09,5805363.29],[6428852.05,5805293.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1386,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1386","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1386","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424181.46,5807213.13],[6424292.1,5807145.49],[6424324.18,5807125.84],[6424369.7,5807098.39],[6424480.68,5807029.17],[6424563.32,5806977.57],[6424635.11,5806931.98],[6424722.62,5806880.99],[6424767.75,5806853.62],[6424888.34,5806784.18],[6424931.48,5806758.03],[6424993.07,5806721.52],[6425004.81,5806714.51],[6425036.52,5806695.14],[6425208.65,5806595.44],[6425298.14,5806545.06],[6425340.52,5806520.74],[6425358.93,5806511.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1694,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1694","DYMEK":"ul. Mgielna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1694","LA":"ul. Mgielna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423712.42,5808762.12],[6423757.29,5808961.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1695,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1695","DYMEK":"ul. Szronowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1695","LA":"ul. Szronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423651.13,5808853.81],[6423671.35,5808936.31],[6423689.8,5809011.56]],[[6423747.37,5808917.04],[6423714.55,5808925.36]]]}}, {"type":"Feature", "id":1189,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1189","DYMEK":"ul. Kazimierza Tymienieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1189","LA":"ul. Kazimierza Tymienieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426617.58,5813026.33],[6426703.57,5813026.83],[6426763.18,5813018.44],[6426871.98,5812994.66],[6426935.72,5812978.89],[6426979.15,5812971.7],[6427115.74,5812952.23],[6427135.45,5812955.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1190","DYMEK":"ul. Floriana Znanieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1190","LA":"ul. Floriana Znanieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426871.98,5812994.66],[6426889.87,5813093.15],[6426912.08,5813218.8],[6426915.22,5813239]]}}, {"type":"Feature", "id":1454,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1454","DYMEK":"ul. Gertrudy Konatkowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1454","LA":"ul. Gertrudy Konatkowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424380.51,5814194.44],[6424528.47,5814121.66],[6424535.18,5814117.2],[6424787.78,5813992.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1455,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1455","DYMEK":"ul. Aleksandry Karpińskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1455","LA":"ul. Aleksandry Karpińskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423656.61,5814781.17],[6423754.78,5814699.49],[6423838.56,5814627.47],[6423875.13,5814597.33],[6423884.38,5814573.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1456,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1456","DYMEK":"ul. Józefa Łęgowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1456","LA":"ul. Józefa Łęgowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424393.82,5814873.77],[6424438.51,5814892.48],[6424506.46,5814930.62],[6424608.59,5814983.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1457,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1457","DYMEK":"ul. Edwarda Raczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1457","LA":"ul. Edwarda Raczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424240.59,5814156.69],[6424280.69,5814115.71],[6424289.14,5814109.06],[6424309.98,5814098.19],[6424317.23,5814094.27],[6424414.64,5814046.28],[6424472.42,5814017.48],[6424479.74,5814014.08],[6424595.65,5813956.56],[6424730.31,5813889.41]],[[6424102.66,5814273.27],[6424153.58,5814237.69],[6424160.33,5814231.32],[6424227.98,5814161.33]],[[6424109.4,5814296.52],[6424061.69,5814329.76]],[[6424061.69,5814329.76],[6424013.11,5814259.65]],[[6424061.69,5814329.76],[6424061.68,5814329.77],[6424045.25,5814341.33],[6424000.69,5814371.96],[6423922.42,5814427.37],[6423877.43,5814457.36],[6423816.08,5814491.71]]]}}, {"type":"Feature", "id":1458,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1458","DYMEK":"ul. Nikodema Pajzderskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1458","LA":"ul. Nikodema Pajzderskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424064.77,5814106.21],[6424099.92,5814155.54],[6424110.03,5814166.53],[6424155.94,5814235.45],[6424245.26,5814364.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1465,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1465","DYMEK":"ul. Conrada Drzewieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/806/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1465","LA":"ul. Conrada Drzewieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422865.88,5807751.63],[6422910.05,5807647.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1220,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1220","DYMEK":"ul. Drwali | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1220","LA":"ul. Drwali","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434941.02,5809203.72],[6434945.89,5809196.81],[6434953.01,5809183.59],[6434962.77,5809172.2],[6434996.52,5809149.53],[6434989.41,5809120.66],[6435023.77,5809102.11],[6435054.68,5809089.91],[6435073.12,5809086.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1221,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1221","DYMEK":"ul. Pobiedziska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1221","LA":"ul. Pobiedziska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431617.1,5808496.84],[6431610.53,5808527.76],[6431749.84,5808555.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1222,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1222","DYMEK":"ul. Ślesińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1222","LA":"ul. Ślesińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431543.04,5808539.99],[6431587.27,5808549.11],[6431575.37,5808610.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1225,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1225","DYMEK":"ul. Dukielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1225","LA":"ul. Dukielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424497.85,5813293.32],[6424478.67,5813297.84],[6424472.86,5813300.74],[6424469.96,5813307.37],[6424461.17,5813469.48],[6424450.37,5813670.68],[6424448.39,5813695.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1226,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1226","DYMEK":"ul. Pszczelna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1226","LA":"ul. Pszczelna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427292.17,5811274.62],[6427206.74,5811254.05],[6427208.46,5811244.67],[6427242.42,5811117.15],[6427256.16,5811062.13],[6427309.29,5810863.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1232,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1232","DYMEK":"ul. abpa Walentego Dymka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2004-03-09 XL/418/IV/2004","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1232","LA":"ul. abpa Walentego Dymka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432049.9,5806940.33],[6432226.7,5806944.8],[6432360.18,5806946.44],[6432405.85,5806945.26],[6432439.51,5806938.2],[6432467.76,5806933.73],[6432520.27,5806930.67],[6432539.09,5806933.72],[6432570.4,5806936.78],[6432609.71,5806949.03],[6432652.55,5806968.56],[6432709.76,5806985.75],[6432861.36,5807028.12],[6432922.81,5807047.66],[6432987.54,5807072.84]],[[6430777.72,5807451.41],[6430793.49,5807439.45],[6430829.94,5807423.72],[6430870.19,5807411.72],[6430943.36,5807383.73],[6431136.29,5807306.51],[6431176.13,5807285.73],[6431196.06,5807271.63],[6431228.81,5807238.16],[6431259.73,5807197.81],[6431272.42,5807190.11],[6431284.58,5807186.34],[6431307.03,5807196.06],[6431331.66,5807203.62],[6431355.44,5807203.77],[6431386.99,5807193.41],[6431523.99,5807139.96],[6431687.13,5807074.52],[6431838.97,5807013.31],[6431874.05,5807000.36],[6431974.81,5806953.51],[6431991.52,5806946.45],[6432019.78,5806940.57],[6432049.9,5806940.56]]]}}, {"type":"Feature", "id":1233,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1233","DYMEK":"ul. Dziadoszańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1233","LA":"ul. Dziadoszańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429904.3,5805407.04],[6429953.57,5805269.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1615,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1615","DYMEK":"ul. Leśna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1615","LA":"ul. Leśna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433516.14,5809635.29],[6433548.22,5809644.46],[6433598.95,5809658.31],[6433612.67,5809660.33],[6433635.14,5809661.07],[6433658.27,5809659.59],[6433764.97,5809654.21],[6434778.95,5809595.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1616,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1616","DYMEK":"ul. Karola Libelta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1616","LA":"ul. Karola Libelta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426204.68,5809465.21],[6426230.5,5809452.82],[6426300.41,5809413.5],[6426483.28,5809303.21],[6426600.23,5809231.24],[6426695.52,5809173.18],[6426705.93,5809163.25],[6426721.95,5809145],[6426741.97,5809121.68],[6426754.15,5809102.46],[6426774.65,5809066.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1618,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1618","DYMEK":"ul. Bolesława Limanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1945-11-19 XII/66/89
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1618","LA":"ul. Bolesława Limanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424828.85,5807772.88],[6424841.42,5807767.2],[6424927.93,5807722.18],[6424970.27,5807696.65],[6425064.45,5807636.95],[6425133.65,5807595.63],[6425200.08,5807555.92]]}}, {"type":"Feature", "id":1619,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1619","DYMEK":"ul. Podgórna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1619","LA":"ul. Podgórna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427102.15,5808704.77],[6427276.5,5808585.03],[6427288.82,5808580.78],[6427372.75,5808553.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1620,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1620","DYMEK":"ul. Klaudyny Potockiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1620","LA":"ul. Klaudyny Potockiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424839.47,5807039.24],[6424850.83,5807028.75],[6424951.58,5806954.13],[6424965.86,5806948.86],[6425087.27,5806904.8],[6425267.57,5806844.52],[6425287.52,5806836.85],[6425299.23,5806830.03],[6425309.13,5806822.06],[6425397.53,5806730.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1621,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1621","DYMEK":"ul. Gustawa Potworowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1621","LA":"ul. Gustawa Potworowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424579.54,5807205.36],[6424665.43,5807151.05],[6424741.45,5807103.32],[6424828.18,5807048.56],[6424839.47,5807039.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1075,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1075","DYMEK":"ul. Giżycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1075","LA":"ul. Giżycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422207.48,5806023.05],[6422209.37,5806026.92],[6422212.11,5806029.84],[6422282.44,5806090.6],[6422335.52,5806137.5],[6422344.83,5806148.37],[6422348.31,5806157.04],[6422349.22,5806159.69],[6422351.32,5806172.7],[6422355.7,5806180.93],[6422367.58,5806188.96],[6422419.09,5806221.04],[6422441.92,5806236.2],[6422459.93,5806252.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1076,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1076","DYMEK":"ul. Gęsia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1076","LA":"ul. Gęsia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422282.88,5806090.99],[6422365.39,5806000.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1077,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1077","DYMEK":"ul. Sulmierzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1077","LA":"ul. Sulmierzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423692.79,5805640.91],[6423639.21,5805703.56],[6423624.64,5805720.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1698,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1698","DYMEK":"ul. Michałowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1698","LA":"ul. Michałowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431559.29,5804735.1],[6431596.25,5804734.24],[6431699.73,5804737.31],[6431727.13,5804739.28],[6431829.27,5804749.14],[6431916.53,5804757.04],[6432014.94,5804766.03],[6432109.21,5804774.79],[6432291.81,5804792.66],[6432359.98,5804798.8],[6432375.33,5804799.24],[6432390.45,5804797.7],[6432409.09,5804794.2],[6432602.86,5804735.55],[6432805.42,5804675.82],[6432839.82,5804665.29],[6432857.57,5804658.28],[6432888.27,5804652.81],[6432915.9,5804652.59],[6433105.74,5804674.95],[6433349.29,5804709.37],[6433481.93,5804724.83],[6433533.87,5804727.89],[6433839.02,5804727.89],[6433974.66,5804728.04],[6434224.27,5804726.07],[6434379.9,5804726.59],[6434388.17,5804724.83],[6434415.82,5804719.05],[6434452.79,5804716.95],[6434660.22,5804720.86],[6434671.31,5804720.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1701,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1701","DYMEK":"ul. Miechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1701","LA":"ul. Miechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427197.33,5802864.87],[6427479.42,5802774.84],[6427487.9,5802772.58],[6427520.55,5802717.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1703,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1703","DYMEK":"ul. Mielecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1703","LA":"ul. Mielecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430641.72,5801399.68],[6430647.68,5801393.47],[6430692.87,5801339.02],[6430750.7,5801269.52],[6430829.39,5801173.21],[6430898,5801090.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1704,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1704","DYMEK":"ul. Mieleszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1704","LA":"ul. Mieleszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422259.28,5804094.17],[6422284.31,5804071.33],[6422361.74,5804027.21],[6422416.89,5803994.89],[6422440.5,5803979.45],[6422455.94,5803967.97],[6422497.35,5803931.8],[6422519.15,5803910.56],[6422523.58,5803904.52],[6422525.27,5803896.76],[6422548.05,5803873.16],[6422550.28,5803869.05],[6422561.59,5803859.48],[6422579.22,5803860.01],[6422706.32,5803743.58],[6422731.96,5803722.22],[6422828.1,5803671.21],[6423049.75,5803587.36],[6423224.93,5803562.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1705,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1705","DYMEK":"ul. Kazimierza Mielęckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1705","LA":"ul. Kazimierza Mielęckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426486.59,5806181.51],[6426510.16,5806296.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1706,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1706","DYMEK":"ul. Nad Krzesinką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1706","LA":"ul. Nad Krzesinką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432210.84,5800336.12],[6432264.15,5800428.49],[6432379.98,5800628.11],[6432398.33,5800659.48],[6432423.19,5800781.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1707,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1707","DYMEK":"ul. Ustrzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1707","LA":"ul. Ustrzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431616.53,5802928.54],[6431628.85,5802926.12],[6431638.34,5802921.48],[6431784.95,5802844.05],[6431858.31,5802806.19],[6431942.26,5802761.15],[6431953.57,5802757.11],[6431969.32,5802754.49],[6431980.03,5802753.68],[6431987.95,5802755.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1121,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1121","DYMEK":"ul. 28 Czerwca 1956 r. | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1985-09-26
1981-06-02 XII/66/89
IX/48/85
XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1121","LA":"ul. 28 Czerwca 1956 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425419.75,5803265.85],[6425365.42,5803202.34],[6425313.96,5803138.55],[6425281.76,5803091.24],[6425268.96,5803064.08],[6425247.41,5803013.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1468,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1468","DYMEK":"ul. Katowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/384/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1468","LA":"ul. Katowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429367.41,5807501.43],[6429350.62,5807550.7],[6429348.66,5807563.16],[6429347.94,5807571.2],[6429347.77,5807581.86],[6429346.9,5807590.38],[6429346.81,5807602.49],[6429350.13,5807619.56],[6429355.79,5807655.73],[6429368.51,5807716.65],[6429371.9,5807739.83],[6429376.71,5807822.51],[6429376.42,5807895.57],[6429374.16,5807931.19],[6429370.76,5807985.32],[6429371.04,5808001.72],[6429398.83,5808096.08],[6429410.05,5808125.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1559,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1559","DYMEK":"ul. Krajenecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-10-20
1945-11-19 XVIII/221/VII/2015
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1559","LA":"ul. Krajenecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421371.47,5814143.16],[6421380.41,5814144.81],[6421476.45,5814152.63],[6421571.8,5814159.56],[6421652.1,5814163.84],[6421716.77,5814167.13],[6421784.13,5814171.13],[6421811.8,5814173.06],[6421839.9,5814168.34],[6421925.04,5814141.1],[6421950.99,5814133.81],[6421959.57,5814133.81],[6422010.83,5814141.75],[6422061.58,5814119.39],[6422062.91,5814118.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1560,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1560","DYMEK":"ul. Krakowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1560","LA":"ul. Krakowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427052.91,5808028.95],[6427078.34,5808017.56],[6427109.05,5808010.32],[6427153.6,5808004.65],[6427216.69,5807997.2],[6427313.19,5807984.28],[6427357.88,5807974.96],[6427396.78,5807977.21],[6427446.3,5807999.07],[6427479.09,5808003.89],[6427535.03,5808012.89],[6427584.76,5808028.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1561,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1561","DYMEK":"ul. Kramarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1561","LA":"ul. Kramarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427385.39,5808987.86],[6427458.36,5808973.61],[6427529.78,5808962.8],[6427578.32,5808956.22],[6427572.33,5808907.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1564,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1564","DYMEK":"ul. Józefa Kraszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1564","LA":"ul. Józefa Kraszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425248.01,5808843.8],[6425287.95,5808989.37],[6425312.05,5809044.19],[6425328.23,5809088.77],[6425335.17,5809108.91],[6425384.38,5809248.25],[6425408.82,5809314.96],[6425437.87,5809373.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1567,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1567","DYMEK":"ul. Krobska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1567","LA":"ul. Krobska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420302.56,5805631.03],[6420309.34,5805634.89],[6420383.98,5805703.09],[6420407.31,5805724.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1568,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1568","DYMEK":"ul. Krośnieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1568","LA":"ul. Krośnieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421937.64,5806259.06],[6421996.85,5806262.51],[6422120.65,5806265.79],[6422138.59,5806266.24],[6422296.79,5806269.14],[6422382.73,5806272.37],[6422424.85,5806275.37],[6422430.24,5806274.68],[6422436.33,5806271.64],[6422448.15,5806263.84],[6422459.93,5806252.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1494,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1494","DYMEK":"ul. Henryka Sucharskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1494","LA":"ul. Henryka Sucharskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423876.81,5804586.58],[6423926.13,5804581.74],[6423960.08,5804578.92],[6423967.96,5804579.59],[6424000.49,5804576.29],[6424041.23,5804569.94],[6424074.86,5804562.96],[6424088.87,5804560.66],[6424144.42,5804546.92],[6424153.97,5804545.64],[6424162.81,5804544.7],[6424199.05,5804533.51],[6424201.88,5804532.71],[6424277.32,5804509.81],[6424381.3,5804487.43],[6424385.5,5804486.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1495,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1495","DYMEK":"ul. Zbigniewa Kiedacza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1495","LA":"ul. Zbigniewa Kiedacza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424080.53,5804599.18],[6424164.46,5804592.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1496,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1496","DYMEK":"ul. Kazimierza Pużaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1496","LA":"ul. Kazimierza Pużaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424057.08,5804264.89],[6424108.05,5804249.35],[6424155.71,5804235.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1497,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1497","DYMEK":"ul. Kielecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1497","LA":"ul. Kielecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428101.33,5803192.67],[6428173.14,5803166.78],[6428274.76,5803132.25],[6428376.84,5803098.75],[6428476.57,5803064.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1499,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1499","DYMEK":"ul. św. Kingi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1499","LA":"ul. św. Kingi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432831.88,5808833.72],[6432852.59,5808827.15],[6432877.57,5808841.33],[6432907.1,5808846.53],[6432926.87,5808848.09],[6432957.18,5808842.5],[6433018.45,5808820.26],[6433064.65,5808803.66],[6433079.64,5808843.56],[6433093.74,5808870.56],[6433149.08,5808958.83],[6433148.85,5808967.64],[6433188.06,5809029.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1505,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1505","DYMEK":"ul. Kluczborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1505","LA":"ul. Kluczborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424549.66,5803674.81],[6424700.86,5803707.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1506,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1506","DYMEK":"ul. Kłońska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1506","LA":"ul. Kłońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431163.86,5805565.49],[6431202.96,5805553.13],[6431230.03,5805542.49],[6431253.2,5805531.85],[6431276.1,5805520.27],[6431293.61,5805507.74],[6431322.29,5805484.37],[6431400,5805421.4],[6431489.17,5805350.15],[6431499.14,5805342.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1597,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1597","DYMEK":"ul. Pyrzyczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1597","LA":"ul. Pyrzyczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429991.24,5805553.58],[6430008.84,5805546.77],[6430017.21,5805546.39],[6430022.43,5805548.07],[6430031.36,5805553.1],[6430036.2,5805558.12],[6430057.98,5805586.05],[6430065.43,5805598.89],[6430087.89,5805645.23],[6430113.64,5805705.36],[6430129.53,5805741.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1078,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1078","DYMEK":"ul. Słowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1078","LA":"ul. Słowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423414.26,5805989.17],[6423533.36,5806098.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1079,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1079","DYMEK":"ul. Miedziana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1079","LA":"ul. Miedziana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423977.86,5805814.28],[6424100.75,5805824.42],[6424267.3,5805834.95],[6424323.21,5805839.16],[6424405.42,5805853.35],[6424460.07,5805863.86],[6424473.66,5805868.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1081,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1081","DYMEK":"ul. Graniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1081","LA":"ul. Graniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424017.9,5805472.43],[6424101.84,5805401.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1082,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1082","DYMEK":"ul. Skalna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1082","LA":"ul. Skalna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423882.01,5805309.86],[6423942.87,5805388.32],[6424017.43,5805471.83],[6424061.14,5805521.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1083,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1083","DYMEK":"ul. Jaskiniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1083","LA":"ul. Jaskiniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423982.64,5805259.03],[6424034.43,5805322.55],[6424101.8,5805402.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1084,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1084","DYMEK":"ul. Turniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1084","LA":"ul. Turniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423947.81,5805393.85],[6424034.43,5805322.55],[6424156.64,5805246.35],[6424156.96,5805246.17],[6424216.56,5805213.09],[6424312.34,5805171.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1085,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1085","DYMEK":"ul. Głazowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1085","LA":"ul. Głazowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424279.12,5805093.98],[6424298.79,5805087.5],[6424344.01,5805067.59],[6424399.29,5805041.82],[6424504.47,5804994.35]],[[6423897.66,5805330.03],[6423982.45,5805259.19],[6424016.51,5805230.76],[6424056.47,5805205.4],[6424124.35,5805162.36],[6424195.31,5805125.73],[6424277.54,5805090.89]]]}}, {"type":"Feature", "id":1246,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1246","DYMEK":"ul. Maków Polnych | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12
1987-05-28 XXXIII/526/VII/2016
XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1246","LA":"ul. Maków Polnych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428223.75,5815005.57],[6428384.92,5814972.79],[6428455.84,5814958.56],[6428490.4,5814951.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1247,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1247","DYMEK":"ul. Zagajnikowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1247","LA":"ul. Zagajnikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427911.3,5816129.32],[6427917.93,5816126.08],[6427984.55,5815952.97],[6428115.61,5815617.84],[6428178.61,5815456.15],[6428198.69,5815411.14],[6428239.53,5815361.98],[6428286.62,5815317.66],[6428330.93,5815284.09],[6428453.17,5815193.21],[6428495.38,5815161.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1122,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1122","DYMEK":"ul. Bolesława Czerwińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1122","LA":"ul. Bolesława Czerwińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423531.92,5804418.72],[6423611.27,5804437.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1126,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1126","DYMEK":"ul. Człuchowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1126","LA":"ul. Człuchowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420973.15,5812625.49],[6421015.99,5812574.23],[6421023.39,5812564.18],[6421112.17,5812417.45],[6421178.94,5812306],[6421234.52,5812212.87],[6421347.19,5812020.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1132,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1132","DYMEK":"ul. Dalemińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1132","LA":"ul. Dalemińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427389.86,5813316.09],[6427400.82,5813415.85],[6427414.16,5813526.37],[6427421.47,5813557.97],[6427432.43,5813584.85],[6427450.27,5813615.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1133,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1133","DYMEK":"ul. Danuty | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1133","LA":"ul. Danuty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432411.37,5808751.03],[6432446.43,5808683.97]],[[6432395.89,5808759.51],[6432371.76,5808802.83],[6432329.93,5808877.17]]]}}, {"type":"Feature", "id":1135,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1135","DYMEK":"ul. Darzyborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1135","LA":"ul. Darzyborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434868.57,5805479.39],[6434895.52,5805447.02],[6434925.29,5805410.97],[6435004.69,5805273.58],[6435021.74,5805254.08],[6435024.16,5805243.61],[6435043.25,5805193.8],[6435104.76,5805039.53],[6435197.58,5804806.38],[6435269.44,5804624.19],[6435302.26,5804541.49],[6435403.89,5804286.08],[6435441.2,5804192.17],[6435442.93,5804187.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1134,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1134","DYMEK":"ul. Darzyborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1134","LA":"ul. Darzyborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433873.2,5806491.17],[6433902.43,5806462.38],[6433951.19,5806410.82],[6433968.43,5806398.82],[6434043.13,5806337.62],[6434062.98,5806321.07],[6434090.84,5806296.77],[6434103.38,5806288.94],[6434113.13,5806283.53],[6434128.46,5806276.39],[6434141.52,5806268.55],[6434224.06,5806206.48],[6434307.64,5806136.66],[6434420.13,5806038.54],[6434466.97,5806003.62],[6434502.68,5805969.48],[6434526.7,5805935.97],[6434620.04,5805796.32],[6434649.46,5805752.95],[6434720.34,5805666.16],[6434780.94,5805589.98],[6434868.57,5805479.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1137","DYMEK":"ul. Daszewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1137","LA":"ul. Daszewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428466.95,5798300.89],[6428467.74,5798327.26],[6428469.93,5798345.75],[6428475.44,5798360.4],[6428484.78,5798376.51],[6428521.57,5798423.57],[6428558.92,5798468.23],[6428566.8,5798482.06],[6428575.04,5798505.68],[6428598.11,5798603.55],[6428609.28,5798662.87],[6428622.28,5798727.69],[6428638.74,5798808.25],[6428649.35,5798836.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1569,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1569","DYMEK":"ul. Krośniewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1569","LA":"ul. Krośniewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434406.89,5809111.78],[6434539.83,5809102.55],[6434633.59,5809065.35],[6434700.45,5809081.33],[6434729.66,5809092.7],[6434794.83,5809095.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1823,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1823","DYMEK":"ul. Piątkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1823","LA":"ul. Piątkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426089.76,5812746.59],[6426085.17,5812726.95],[6426055.97,5812622.57],[6426053.63,5812611.72],[6426047.65,5812536.51],[6426039.12,5812466.05],[6426033.69,5812423.24],[6426008.6,5812311.94],[6425985.59,5812175.94],[6425984.04,5812165.08],[6425984.82,5812148.53],[6425989.72,5812123.06],[6426004.45,5812062.3],[6426024.81,5811980.89],[6426049.77,5811900.42],[6426067.79,5811842.3],[6426127.47,5811650.03],[6426167.3,5811527.8],[6426211.83,5811386.55],[6426220.06,5811360.26],[6426243.81,5811284.35],[6426292.87,5811126.19],[6426308.86,5811077.45],[6426331.64,5811012.52],[6426344.79,5810974.9],[6426379.27,5810876.48],[6426412.85,5810781.89],[6426415.05,5810775.86],[6426455.88,5810658.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1828,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1828","DYMEK":"ul. Pińczowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1828","LA":"ul. Pińczowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427841.75,5803478.43],[6427912.02,5803497.82],[6427915.12,5803497.08],[6428075.08,5803422.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1835,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1835","DYMEK":"ul. Pniewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1835","LA":"ul. Pniewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419983.72,5811181.73],[6419985.45,5811330.77],[6419988.52,5811518.87],[6419988.61,5811593.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1836,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1836","DYMEK":"ul. Pobielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1836","LA":"ul. Pobielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421158.03,5804224.75],[6421286.62,5804460.15],[6421286.23,5804465.16],[6421283.34,5804470.56],[6421251.73,5804475.18],[6421250.57,5804477.69],[6421300.65,5804568.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1838,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1838","DYMEK":"ul. Podbórska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1838","LA":"ul. Podbórska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434774.07,5809740.31],[6434876.1,5809835.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1840,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1840","DYMEK":"ul. Podgórze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1840","LA":"ul. Podgórze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427341.91,5809314.11],[6427357.17,5809318.25],[6427399.86,5809327.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1843,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1843","DYMEK":"ul. Podmiejska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1843","LA":"ul. Podmiejska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428326.41,5804019.87],[6428406.22,5804220.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1845,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1845","DYMEK":"ul. Podolańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1845","LA":"ul. Podolańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424383.34,5811492.79],[6424392.79,5811521],[6424386.61,5811549.31],[6424382.51,5811567.77],[6424374.3,5811589.93],[6424330.82,5811715.88],[6424325.89,5811733.53],[6424322.61,5811751.98],[6424321.78,5811861.52],[6424329.56,5812119.18],[6424333.26,5812148.92],[6424331.61,5812172.31],[6424327.92,5812213.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1598,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1598","DYMEK":"ul. Wagi | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1598","LA":"ul. Wagi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430687.22,5807179.07],[6430693.12,5807190.63],[6430701.73,5807204.41],[6430739.12,5807313.39],[6430743.79,5807318.56],[6430749.45,5807320.28],[6430757.81,5807319.3],[6430834.08,5807295.68],[6430836.54,5807290.51],[6430835.8,5807284.12],[6430824.73,5807256.07],[6430815.87,5807258.29],[6430810.95,5807255.58],[6430808.49,5807250.91],[6430778.98,5807165.78],[6430768.13,5807138.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1599,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1599","DYMEK":"ul. Lwa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1599","LA":"ul. Lwa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430840.84,5807101.72],[6430845.35,5807113.66],[6430890.59,5807238.23],[6430895.37,5807245.24],[6430903.01,5807251.93],[6430916.08,5807259.25],[6430923.72,5807260.21],[6430931.05,5807259.25],[6430952.4,5807251.61],[6430956.22,5807245.55],[6430966.73,5807221.66],[6430967.37,5807215.29],[6430963.87,5807205.41],[6430943.16,5807145.2],[6430943.16,5807142.02],[6430950.8,5807117.17],[6430950.8,5807112.71],[6430948.89,5807109.52],[6430945.52,5807106.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1600,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1600","DYMEK":"ul. Przedpole | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1600","LA":"ul. Przedpole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432630.87,5804829.5],[6432733.81,5804800.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1601,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1601","DYMEK":"ul. Andrzeja Łaskarza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1601","LA":"ul. Andrzeja Łaskarza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429344.93,5809255.03],[6429401.82,5809253.9],[6429452.68,5809241.09],[6429567,5809220.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1602,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1602","DYMEK":"ul. św. Wincentego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-05-17
1984-11-29 XI/122/VI/2011
IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1602","LA":"ul. św. Wincentego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428558.43,5809846.14],[6428561.84,5809783.23],[6428562.02,5809756.68],[6428556.97,5809723.78],[6428532.1,5809625.05],[6428531.36,5809606.91],[6428537.34,5809583.91],[6428548.93,5809569.89],[6428567.81,5809555.5],[6428600.16,5809538.3],[6428613.06,5809532.69],[6428626.89,5809528.53],[6428697.12,5809508.68],[6428730.11,5809502.22],[6428783.77,5809494.91],[6428859.88,5809487.06],[6428889.22,5809488.74],[6428964.2,5809492.66],[6428999.9,5809497.71],[6429084.42,5809516.22],[6429102.93,5809520.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1603,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1603","DYMEK":"ul. Panny Marii | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1603","LA":"ul. Panny Marii","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428210.7,5809601.93],[6428196.29,5809512.24],[6428192.97,5809500.39],[6428185.62,5809488.78],[6428142.47,5809430.46],[6428156.46,5809409.6],[6428169.5,5809395.14],[6428181.82,5809389.68],[6428267.4,5809366.22],[6428282.8,5809356.26],[6428292.28,5809338.72],[6428295.6,5809324.73],[6428294.65,5809304.82],[6428286.59,5809229.2],[6428286.37,5809200.99],[6428288.98,5809177.52],[6428303.67,5809123.7],[6428319.54,5809084.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1850,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1850","DYMEK":"ul. Pokrzywno | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1850","LA":"ul. Pokrzywno","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430520.73,5804263.82],[6430548.63,5804243.17],[6430583.39,5804215.77],[6430596.72,5804199.09],[6430666.33,5804143.9],[6430669.79,5804140.95],[6430668.94,5804135.91],[6430596.33,5803908.34],[6430552.65,5803771.14],[6430474.38,5803525],[6430460.56,5803476.91],[6430459.13,5803467.13],[6430459.13,5803458.06],[6430461.98,5803446.36],[6430515.9,5803268.59],[6430525.93,5803225.99],[6430531.89,5803197.36],[6430549.07,5803088.06],[6430550.74,5803069.93],[6430555.76,5802949.9],[6430559.8,5802856],[6430563.38,5802763.17],[6430566.48,5802711.15],[6430569.35,5802672.01],[6430572.92,5802653.76],[6430587.72,5802598.4],[6430657.39,5802345.33],[6430715.13,5802128.06],[6430775.75,5801901.48],[6430833.5,5801684.22],[6430864.56,5801554.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1248,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1248","DYMEK":"ul. Dzięgielowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12
1987-05-28 XXXIII/526/VII/2016
XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1248","LA":"ul. Dzięgielowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428182.52,5815459.11],[6428337.13,5815505.28]],[[6428337.13,5815505.28],[6428343.95,5815457.14]],[[6428337.13,5815505.28],[6428384.36,5815519.38]],[[6428384.36,5815519.38],[6428401.83,5815460.55]],[[6428384.36,5815519.38],[6428413.23,5815528]],[[6428413.23,5815528],[6428472.85,5815545.8]],[[6428413.23,5815528],[6428412.04,5815620.89]]]}}, {"type":"Feature", "id":1249,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1249","DYMEK":"ul. Mleczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1249","LA":"ul. Mleczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427226.43,5815500.77],[6427259.2,5815559.19],[6427291.65,5815640.68],[6427296.17,5815663.85],[6427295.72,5815704.53],[6427292.44,5815739.23],[6427279.78,5815795.63],[6427300.99,5815838.68],[6427534.89,5816036.68],[6427643.38,5816073.49],[6427930.18,5816175.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1250,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1250","DYMEK":"ul. Rumiankowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1250","LA":"ul. Rumiankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426760.06,5816480.85],[6427112.27,5816574.28],[6427251.39,5816610.55],[6427324.36,5816630.27],[6427343.19,5816640.17],[6427399.29,5816655.2],[6427603.87,5816636.88],[6427966.24,5816604.39],[6428032.17,5816564.09],[6428034.04,5816556.6],[6428043.39,5816441.77],[6428077.15,5816430.34],[6428133,5816413.72],[6428409.13,5816331.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1251,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1251","DYMEK":"ul. Widłakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1251","LA":"ul. Widłakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427917.93,5816126.08],[6427934.35,5816119.04],[6428068.81,5816084.24],[6428182.32,5816054.57],[6428476.76,5815977.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1252,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1252","DYMEK":"ul. Łopianowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1252","LA":"ul. Łopianowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427741.69,5816953.14],[6427738.07,5816959.02],[6427737.11,5816985.19],[6427762.6,5817303.07],[6427773.8,5817446.37],[6427779.94,5817554.95],[6427784.47,5817608.6],[6427781.24,5817645.45],[6427810.11,5817645.3],[6427845.34,5817642.2],[6427940.63,5817613.34],[6428079.64,5817576.74],[6428178.16,5817551.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1337,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1337","DYMEK":"ul. Wonna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1337","LA":"ul. Wonna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423280.07,5809513.53],[6423301.41,5809600],[6423305.41,5809599.01],[6423309.78,5809616.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1338,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1338","DYMEK":"ul. Majowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1338","LA":"ul. Majowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423214.04,5809438.72],[6423262.6,5809426.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1283,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1283","DYMEK":"ul. Garaszewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1283","LA":"ul. Garaszewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429551.21,5803765.92],[6429543.91,5803651],[6429498.27,5803254.24],[6429480.83,5803087.19],[6429467.27,5802968.36],[6429441.23,5802736.19],[6429424,5802593.67],[6429407,5802435.34],[6429407,5802427.16],[6429413.02,5802415.11],[6429477.18,5802222.22],[6429504.51,5802142.36],[6429512.69,5802125.36],[6429523.67,5802110.72],[6429548.87,5802088.65],[6429571.47,5802070.77],[6429581.37,5802060.88],[6429591.71,5802050.33],[6429610.86,5802023.64],[6429631.52,5801999.85],[6429646.16,5801987.58],[6429660.59,5801979.84],[6429729.05,5801948.83],[6430062.06,5801822.47],[6430073.68,5801818.16],[6430262.71,5801751.31],[6430447.85,5801687.69],[6430594.18,5801636.1],[6430845.67,5801547.76],[6430852.33,5801546.25],[6430866.9,5801544.62]],[[6429321.6,5804747.76],[6429426.4,5804548.57],[6429434.06,5804528.68],[6429435.91,5804503.66],[6429461.53,5804343.08],[6429475.53,5804247.45],[6429488.64,5804218.85],[6429503.53,5804187.57],[6429513.17,5804149.33],[6429517.02,5804126.22],[6429513.45,5804069.01],[6429508.77,5804042.32],[6429510.97,5804019.49]]]}}, {"type":"Feature", "id":1284,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1284","DYMEK":"ul. Garaszewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1284","LA":"ul. Garaszewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430866.9,5801544.62],[6430888.5,5801541.74],[6430902.93,5801537.21],[6430963.43,5801510.19],[6431032.75,5801478.34],[6431067.62,5801461.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1285,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1285","DYMEK":"ul. Garbary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25
1945-11-19 23/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1285","LA":"ul. Garbary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427584.76,5808028.01],[6427587.41,5808046.48],[6427604.69,5808108.59],[6427636.29,5808228.16],[6427652.1,5808302.75],[6427656.68,5808328.58],[6427655.73,5808341.08],[6427683.04,5808422.3],[6427686.66,5808434.42],[6427701.92,5808558.89],[6427710.9,5808630.72],[6427724.05,5808733],[6427733.27,5808805.28],[6427744.11,5808887.3],[6427754.79,5808977.08],[6427756.99,5808994.29],[6427763.94,5809066.73],[6427762.3,5809104.61],[6427768.37,5809144.57],[6427773.83,5809169.97],[6427777.82,5809197.52],[6427788.75,5809246.78],[6427796.87,5809303.87],[6427802.5,5809344.71],[6427808.1,5809387.16],[6427827.15,5809538.49],[6427853.58,5809750.29],[6427868.06,5809847.48],[6427870.42,5809865.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1289,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1289","DYMEK":"ul. Maksymiliana Garsteckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1289","LA":"ul. Maksymiliana Garsteckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426741.9,5813389.84],[6426750.62,5813433.75],[6426780.97,5813600.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1290,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1290","DYMEK":"ul. Stanisława Pawłowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1290","LA":"ul. Stanisława Pawłowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425727.25,5813580.4],[6425781.67,5813601.71],[6425806.76,5813607.06],[6425831.35,5813608.07],[6425889.55,5813602.88],[6425932.04,5813594.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1291,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1291","DYMEK":"ul. Stanisława Strugarka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1291","LA":"ul. Stanisława Strugarka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426947.3,5813922.35],[6427006.41,5813920.56],[6427102.59,5813919.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1191,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1191","DYMEK":"ul. Jana Sokołowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1191","LA":"ul. Jana Sokołowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426939.05,5813367.3],[6426960.18,5813478.73],[6426971,5813539.18],[6426981.72,5813601.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1192,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1192","DYMEK":"ul. Mikołaja Dobrzyckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1192","LA":"ul. Mikołaja Dobrzyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426155.21,5812616.81],[6426159.84,5812427.29],[6426166.78,5812194.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1193,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1193","DYMEK":"ul. Strzegomska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1193","LA":"ul. Strzegomska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421397.44,5808876.37],[6421406.77,5808871.56],[6421575.29,5808824.44],[6421741.28,5808774.53],[6421825.6,5808743.73],[6421949.67,5808697.08],[6421972.82,5808688.02],[6422000.13,5808679.06],[6422025.69,5808670.76],[6422044.69,5808665.96],[6422057.8,5808663.12],[6422071.78,5808657.65],[6422078.33,5808653.71],[6422088.59,5808647.6],[6422095.8,5808641.48],[6422104.98,5808633.63],[6422173.56,5808576.71],[6422192.12,5808565.58],[6422246.99,5808533.62],[6422265.1,5808525.39],[6422284.54,5808521.76],[6422307.59,5808520.12],[6422315.5,5808520.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1194,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1194","DYMEK":"ul. Dojazd | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1194","LA":"ul. Dojazd","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424963.09,5811148.78],[6425007.83,5811275.86],[6425039.73,5811362.76],[6425112.76,5811563.13],[6425158.88,5811690.66],[6425235.97,5811901.11],[6425271.36,5811998.32],[6425346.92,5812207.01],[6425399.59,5812350.02],[6425433.53,5812445.06],[6425435.61,5812453.9],[6425434.78,5812461.4],[6425429.99,5812468.06],[6425360.04,5812541.03],[6425350.49,5812552.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1197,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1197","DYMEK":"ul. Dolna Wilda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1197","LA":"ul. Dolna Wilda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425419.75,5803265.85],[6425489.5,5803347.53],[6425533.03,5803395.27],[6425602.38,5803475.87],[6425691.1,5803579.85],[6425764.87,5803678.07],[6425789.86,5803716.08],[6425827.75,5803789],[6425844.1,5803824.57],[6425898.23,5803957.92],[6425963.28,5804122.97],[6425986.48,5804179.67],[6426059.4,5804362.11],[6426083.11,5804434.91],[6426103.47,5804495.85],[6426123.04,5804541.87],[6426169.44,5804649.82],[6426221.75,5804772.75]],[[6426620.75,5806118.17],[6426640.31,5806221.67],[6426649.59,5806275.5],[6426698.34,5806488.08],[6426715.08,5806567.35],[6426747.14,5806698.86],[6426791.87,5806860.48],[6426826.53,5807012.64],[6426844.11,5807130.87],[6426856.07,5807235.26],[6426862.79,5807270.23],[6426900.61,5807413.43],[6426928.19,5807563.72],[6426959.03,5807738.11],[6426983.45,5807876.04],[6426970.48,5807891.63]]]}}, {"type":"Feature", "id":1198,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1198","DYMEK":"ul. Dolna Wilda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1198","LA":"ul. Dolna Wilda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426221.93,5804772.52],[6426270.38,5804883.92],[6426297.43,5804947.32],[6426311.8,5804997.06],[6426353.79,5805163.88],[6426382.54,5805300.28],[6426417.47,5805439.76],[6426450.16,5805580.1],[6426498.63,5805736.49],[6426535.02,5805873.89],[6426564.85,5805990.95],[6426591.06,5806038.15],[6426620.75,5806118.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1200,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1200","DYMEK":"ul. Józefa Dowbora-Muśnickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1992-11-17
1988-12-01 LXVIII/354/92

2003-03-25 IX/98/VI/2011
XIII/83/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3224","LA":"ul. Prymasa Augusta Hlonda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429324.79,5810114.15],[6429354.82,5810094.99],[6429385.55,5810076.07],[6429417.95,5810051.72]],[[6429669.35,5810982.05],[6429663.96,5810880.05],[6429654.26,5810736.52],[6429624.36,5810617.21],[6429548.29,5810443.78],[6429425.01,5810239.53],[6429324.4,5810113.8]]]}}, {"type":"Feature", "id":1389,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1389","DYMEK":"ul. Prymasa Augusta Hlonda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 2011-04-12
2003-03-25 IX/98/VI/2011
XIII/83/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1389","LA":"ul. Prymasa Augusta Hlonda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429324.51,5810113.94],[6429247.09,5810001.82],[6429056.9,5809632.02],[6429029.99,5809567.68],[6429019.38,5809501.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1391,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1391","DYMEK":"ul. Hutnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1391","LA":"ul. Hutnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425746.65,5805423.7],[6425790.49,5805510.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1393,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1393","DYMEK":"ul. Iłowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1393","LA":"ul. Iłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431474.32,5804645.65],[6431772.76,5804403.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1395,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1395","DYMEK":"ul. Iwonicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1395","LA":"ul. Iwonicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423850.94,5813501.16],[6424015.91,5813616.31],[6424091.15,5813667.53],[6424180.19,5813729.15],[6424259.39,5813783.72],[6424320.63,5813844.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1398,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1398","DYMEK":"ul. Maksymiliana Jackowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1398","LA":"ul. Maksymiliana Jackowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424526.78,5809162.92],[6424690.08,5809121.64],[6424694.07,5809134.11],[6424701.53,5809138.49],[6424717.86,5809138.61],[6424826.64,5809121.13],[6424838.6,5809121],[6425072.36,5809084.87],[6425086.24,5809081.14],[6425242.09,5809055.81],[6425312.05,5809044.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1399,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1399","DYMEK":"ul. Jałowcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1399","LA":"ul. Jałowcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425298.98,5805133.8],[6425293.25,5805088.84],[6425282.31,5805038.72],[6425263.48,5804954.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1472,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1472","DYMEK":"ul. Koprowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1472","LA":"ul. Koprowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428455.84,5814958.56],[6428454.62,5815141.67],[6428453.17,5815193.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1473,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1473","DYMEK":"ul. Szczawiowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1473","LA":"ul. Szczawiowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428384.92,5814972.79],[6428395.64,5815028.25],[6428390.69,5815055.06],[6428387.6,5815111.15],[6428397.5,5815139.4],[6428454.62,5815141.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1474,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1474","DYMEK":"ul. Sopocka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1474","LA":"ul. Sopocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424083.46,5813345.34],[6424120.45,5813296.16]],[[6423994.34,5813468.97],[6424047.62,5813388.28]]]}}, {"type":"Feature", "id":1475,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1475","DYMEK":"ul. Reglowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1475","LA":"ul. Reglowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423803.67,5805535.86],[6423942.87,5805388.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1477,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1477","DYMEK":"ul. Rezedowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1477","LA":"ul. Rezedowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418662.51,5807924.32],[6418692.16,5807889.13],[6418699.43,5807877.81],[6418809.5,5807749.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1478,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1478","DYMEK":"ul. Ku Dębinie | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1478","LA":"ul. Ku Dębinie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426527.96,5804984.95],[6426538.67,5804944.58],[6426547.95,5804929.64],[6426562.48,5804913.5],[6426580.24,5804895.74],[6426598,5804877.17],[6426609.7,5804865.07],[6426620.6,5804855.38],[6426628.67,5804845.69],[6426635.13,5804835.2],[6426644.01,5804821.88],[6426662.98,5804793.63],[6426670.25,5804778.7],[6426677.11,5804763.36],[6426683.97,5804738.74],[6426685.58,5804727.44],[6426682.76,5804715.74],[6426677.51,5804695.15],[6426656.38,5804581.23],[6426653.03,5804558.71],[6426647.17,5804542.79],[6426647.34,5804533.91],[6426654.87,5804500.91],[6426656.21,5804485.5],[6426656.38,5804468.91],[6426653.7,5804453.16],[6426642.31,5804416.13],[6426632.61,5804401.14],[6426633.43,5804390.19],[6426637.15,5804377.99],[6426647.07,5804365.39],[6426653.53,5804358.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1479,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1479","DYMEK":"ul. Eugeniusza Piaseckiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1479","LA":"ul. Eugeniusza Piaseckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431456.33,5806480.14],[6431467.39,5806504.17],[6431471.2,5806516.37],[6431477.3,5806580.44],[6431486.07,5806671.59],[6431566.36,5806878.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1480,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1480","DYMEK":"ul. Zajęcza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1480","LA":"ul. Zajęcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432939,5806913.73],[6433023.66,5806903.64],[6433100.92,5806913.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1236,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1236","DYMEK":"ul. Działyńskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1236","LA":"ul. Działyńskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426721.95,5809145],[6426855.08,5809259.14]]}}, {"type":"Feature", "id":1237,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1237","DYMEK":"ul. Dzicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2003-07-08 XXIV/164/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1237","LA":"ul. Dzicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434784.06,5808935.47],[6434820.96,5808928.24],[6434862.1,5808921.26],[6434878.8,5808919.01],[6434902.24,5808915.77],[6434912.46,5808917.52],[6434931.4,5808913.03],[6434948.61,5808903.55],[6434971.3,5808888.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1239,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1239","DYMEK":"ul. Dziedzicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1239","LA":"ul. Dziedzicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426593.48,5802831.64],[6426607.82,5802826.83],[6426845.77,5802752.67],[6427133.39,5802662.59],[6427236.48,5802629.85],[6427238.88,5802627.44],[6427262.21,5802584.07],[6427267.47,5802578.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1242,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1242","DYMEK":"ul. Dziewińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1242","LA":"ul. Dziewińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420779.33,5807536.38],[6420785.39,5807536.24],[6420791.23,5807532.51],[6420824.41,5807488.46],[6420861.73,5807438.33],[6420880.03,5807414.1],[6420930.12,5807347.07],[6421194.81,5807004.96],[6421206.51,5806987.55],[6421223.03,5806967.94],[6421474.01,5806642.27],[6421477.66,5806630.5],[6421482.48,5806621.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1243,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1243","DYMEK":"ul. Skrzypowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1243","LA":"ul. Skrzypowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429210.7,5816499.45],[6429252.98,5816489.25],[6429689.52,5816522.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1244,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1244","DYMEK":"ul. Szałwiowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1244","LA":"ul. Szałwiowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429210.7,5816499.45],[6429258.4,5816580.62],[6429305.15,5816678.62],[6429319.58,5816731.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1245,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1245","DYMEK":"ul. Tymiankowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1245","LA":"ul. Tymiankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429319.58,5816731.81],[6429368.31,5816719.82],[6429677.05,5816730.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1510,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1510","DYMEK":"ul. Kobylepole | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1510","LA":"ul. Kobylepole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432954.91,5806798.45],[6432979.18,5806809.33],[6433007.57,5806821.92],[6433032.76,5806830.8],[6433061.04,5806836.48],[6433109.07,5806841.06],[6433205.78,5806848.43],[6433316.66,5806854.8],[6433347.79,5806855.58],[6433374.96,5806853.7],[6433398.96,5806849.79],[6433435,5806841.14],[6433470.07,5806826.6],[6433506.41,5806807.96],[6433540.53,5806783.55],[6433557.75,5806764.83],[6433564.07,5806757.24],[6433617.63,5806680.54],[6433634.22,5806657.4],[6433680.97,5806588.27],[6433693.14,5806569.7],[6433726.8,5806521.13],[6433789.04,5806431.78],[6433795.48,5806426.31],[6433794.7,5806418.67],[6433795.32,5806393.64],[6433795.32,5806365.18],[6433792.52,5806351.79],[6433785.97,5806336.66],[6433778.02,5806324.65],[6433764.76,5806311.01],[6433680.56,5806250.73],[6433668.09,5806242.62],[6433658.11,5806238.57],[6433645.48,5806234.84],[6433638.62,5806230.47],[6433601.05,5806197.65],[6433390.39,5806051.63],[6433257.39,5805959.33],[6433161.65,5805893.83],[6432987.79,5805772.92],[6432881.45,5805698.85],[6432830.62,5805664.09],[6432804.26,5805645.3],[6432776.04,5805625.34],[6432752.19,5805606.16],[6432731.91,5805585.65],[6432719.13,5805570.22],[6432701.04,5805543.94],[6432688.88,5805522.27],[6432674.84,5805489.76],[6432663.31,5805448.36],[6432659.56,5805427.15],[6432658.63,5805405.64],[6432658.95,5805375.32],[6432663.77,5805294.39],[6432672.66,5805166.21],[6432672.5,5805151.09],[6432669.38,5805124.97],[6432650.68,5804983.17],[6432630.87,5804829.5],[6432602.86,5804735.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1623,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1623","DYMEK":"ul. Święty Marcin | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1623","LA":"ul. Święty Marcin","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426128.55,5808803.65],[6426179.94,5808795.49],[6426265.68,5808786.29],[6426333.57,5808779.14],[6426476.02,5808758.23],[6426579.17,5808736.12],[6426640.96,5808724.74],[6426685.15,5808711.87],[6426701.39,5808706.74],[6426785.59,5808681.07],[6426858.24,5808659.5],[6426869.67,5808653.53],[6426999.37,5808619.29],[6427041.02,5808612.61],[6427066.11,5808610.42],[6427162.74,5808595.91],[6427260.53,5808581.89],[6427276.5,5808585.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1624,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1624","DYMEK":"ul. Wierzbięcice | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1624","LA":"ul. Wierzbięcice","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426617.04,5808133.55],[6426584.19,5808041.48],[6426580.68,5808020.67],[6426584.73,5807936.89],[6426584.49,5807837.19],[6426582.63,5807627.2],[6426581.93,5807529.38],[6426580.87,5807433.66],[6426579.84,5807298.46],[6426578.1,5807212.53],[6426580.37,5807168.86],[6426578.45,5807029.34],[6426578.09,5806908.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1631,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1631","DYMEK":"ul. Lisia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1631","LA":"ul. Lisia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433569.57,5807182.66],[6433583.62,5807135.73],[6433599.82,5807084.67],[6433601.17,5807076.57],[6433626.63,5806996.88],[6433631.22,5806986.77],[6433647.91,5806933.55],[6433656.98,5806904.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1638,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1638","DYMEK":"ul. Lubelska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1638","LA":"ul. Lubelska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430745.42,5800964.34],[6430898,5801090.11],[6431003.42,5801177.23],[6431060.83,5801223.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1640,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1640","DYMEK":"ul. Lubowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1640","LA":"ul. Lubowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419867.43,5812319.43],[6419977.64,5812324.95],[6420147.21,5812331.18],[6420375.9,5812340.11],[6420477.27,5812343.9],[6420576.48,5812347.37],[6420674.07,5812351.12],[6420771.88,5812355.2],[6420810.12,5812357.23],[6420870.05,5812359.16],[6420967.2,5812362.99],[6421025.65,5812365.42],[6421112.17,5812417.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1646,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1646","DYMEK":"ul. Łagowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1646","LA":"ul. Łagowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419003.84,5812101.8],[6419122.06,5812105.33],[6419245.32,5812108.8],[6419338.35,5812110.09],[6419347.98,5812109.6],[6419379.21,5812106.79],[6419420.69,5812093.37],[6419438.75,5812090.2],[6419480.67,5812087.53],[6419610.62,5812091.67],[6419723.83,5812093.74],[6419835.57,5812097.02],[6419911.13,5812097.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1654,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1654","DYMEK":"ul. Łomżyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1654","LA":"ul. Łomżyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430959.54,5808927.87],[6430961.83,5808880.87],[6430967.69,5808736.65],[6430969.35,5808696],[6430973.63,5808599.95],[6430973.04,5808570],[6430972.53,5808549.11],[6430977.88,5808484.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1086,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1086","DYMEK":"ul. Pszczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03
1945-11-19 IV/14/55
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1086","LA":"ul. Pszczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423259.02,5804439.29],[6423304.24,5804472.34],[6423348.92,5804506.63],[6423372.98,5804525.1],[6423447.49,5804586.09],[6423442.84,5804601.3],[6423435.46,5804627.49],[6423428.76,5804652.58],[6423422.26,5804692.57],[6423418.34,5804718.85],[6423411.89,5804761.58],[6423409.68,5804789.45],[6423411.09,5804798.91],[6423433.03,5804832.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1708,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1708","DYMEK":"ul. Seweryna Mielżyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1708","LA":"ul. Seweryna Mielżyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426619.72,5808884.03],[6426636.85,5808898.88],[6426754.59,5808998.25],[6426762.75,5809003.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1709,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1709","DYMEK":"ul. Międzychodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1709","LA":"ul. Międzychodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423626.84,5808488.6],[6423627.66,5808506.84],[6423630.75,5808760.28],[6423631.39,5808765.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1710,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1710","DYMEK":"ul. Międzyzdrojska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1710","LA":"ul. Międzyzdrojska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419005.41,5811991.11],[6418981.88,5812070.44],[6418964.24,5812142.11],[6418956.54,5812164.86],[6418927.01,5812241.59],[6418888.76,5812324.42],[6418872.02,5812370.64],[6418859.92,5812380.48],[6418857.99,5812382.18],[6418835.17,5812428.69],[6418811.51,5812495.63],[6418800.35,5812536.52],[6418788.83,5812607.96],[6418786.57,5812634.62],[6418782.21,5812657.8],[6418778.03,5812675.57],[6418765.83,5812698.13],[6418762.87,5812713.81],[6418765.32,5812724.52],[6418774.2,5812735.32],[6418782.04,5812737.94],[6418806.77,5812738.46],[6418838.48,5812740.55],[6418884.48,5812750.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1711,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1711","DYMEK":"ul. Milczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1711","LA":"ul. Milczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429367.54,5807501.2],[6429409.15,5807376.27],[6429451.38,5807243.05],[6429504.99,5807078.85],[6429558.25,5806911.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1712,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1712","DYMEK":"ul. Milczańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1712","LA":"ul. Milczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429500.36,5806178.98],[6429543.06,5806246.57],[6429546.25,5806252.47],[6429565.8,5806307.38],[6429603.4,5806392.12],[6429642.76,5806488.41],[6429653.05,5806503.15]]}}, {"type":"Feature", "id":1714,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1714","DYMEK":"ul. Miłowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1714","LA":"ul. Miłowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433629.67,5809012.5],[6433735.6,5808959.23],[6433821.72,5808916.89],[6433830.46,5808906.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1717,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1717","DYMEK":"ul. Minikowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1717","LA":"ul. Minikowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427730.4,5803787.38],[6427736.72,5803779.77],[6427748.53,5803758.22],[6427757.77,5803734.27],[6427841.75,5803478.43],[6427885.37,5803346.79],[6427927.96,5803217.38],[6427948.32,5803155.02],[6427999.63,5803000.88],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1719,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1719","DYMEK":"ul. Modlińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1719","LA":"ul. Modlińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431132.49,5808698.77],[6431214.23,5808702.18],[6431477.72,5808713.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1570,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1570","DYMEK":"ul. Krotoszyńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1096/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1570","LA":"ul. Krotoszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430478.5,5803391.76],[6430468.73,5803389.46],[6430422.74,5803406.77],[6430366.49,5803428.47],[6430279.77,5803462.88],[6430163.66,5803508.58],[6430044.96,5803555.43],[6430009.18,5803569.22],[6430003,5803574.68],[6430006.6,5803643.37],[6430010.91,5803714.78],[6430013.06,5803734.61],[6430021.25,5803821.11],[6430051.14,5803889.66],[6430064.51,5803909.63],[6430122.99,5803995.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1571,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1571","DYMEK":"ul. Królowej Jadwigi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1571","LA":"ul. Królowej Jadwigi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426750.3,5808044.41],[6426778.51,5808018.49],[6426798.11,5808004.09],[6426820.58,5807991.99],[6426847.36,5807981.04],[6426876.74,5807974.13],[6427003.52,5807948.77],[6427198.09,5807909.07],[6427539.17,5807840.07],[6427659.73,5807813.18],[6427810.95,5807756.42]],[[6426616.56,5808133.93],[6426632.19,5808129.15],[6426663.45,5808118.3],[6426689.28,5808103.95],[6426700.77,5808094.06],[6426750.3,5808044.41]],[[6426639.52,5808195.74],[6426652.57,5808186.19],[6426708.35,5808117.15],[6426715.65,5808104.5],[6426750.3,5808044.41]]]}}, {"type":"Feature", "id":1575,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1575","DYMEK":"ul. Bolesława Krysiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1575","LA":"ul. Bolesława Krysiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427094.19,5808349.23],[6427127.98,5808377.53],[6427253.34,5808519.4],[6427257.9,5808524.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1576,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1576","DYMEK":"ul. Poświata | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1576","LA":"ul. Poświata","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423778.64,5807434.01],[6423814.53,5807467.46],[6423814.94,5807471.15],[6423822.27,5807477.96],[6423836.38,5807490.95],[6423823.09,5807504.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1577,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1577","DYMEK":"ul. Ognik | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1577","LA":"ul. Ognik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422934.36,5808642.12],[6422947.14,5808640.57],[6423012.57,5808630.39],[6423017.81,5808630.31],[6423020.01,5808634.2],[6423039.45,5808758.46]],[[6423039.45,5808758.46],[6422955.27,5808770.6]],[[6423039.45,5808758.46],[6423056.95,5808756.19],[6423061.6,5808757.04],[6423064.82,5808761.18],[6423085.11,5808883.8],[6423085.45,5808890.56],[6423084.35,5808895.38],[6423062.45,5808902.35]],[[6423062.45,5808902.35],[6422979.85,5808922.95]],[[6423062.45,5808902.35],[6423099.82,5809045.05]]]}}, {"type":"Feature", "id":1578,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1578","DYMEK":"ul. Spadochronowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1578","LA":"ul. Spadochronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421773.3,5810913.42],[6421823.99,5810893.15],[6421828.12,5810894.21],[6421830.92,5810897.81],[6421867.42,5810986.64],[6421874.21,5810990.9],[6421922.77,5810972.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1579,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1579","DYMEK":"ul. Krywiczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1579","LA":"ul. Krywiczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427100.65,5813850.26],[6427115.31,5813872.85],[6427123.06,5813893.36],[6427132.2,5813911.45],[6427141.68,5813929.2],[6427152.54,5813946.27],[6427165.81,5813962.99],[6427196.53,5813999.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1580,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1580","DYMEK":"ul. Krzepicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1580","LA":"ul. Krzepicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421034.05,5805358.04],[6421086.53,5805416.79],[6421170.42,5805507.15],[6421225.31,5805566.86]]}}, {"type":"Feature", "id":2334,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2334","DYMEK":"os. Lotnictwa Polskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1999-03-16
1988-05-27 XI/81/III/99
XXVII/173/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2334","LA":"os. Lotnictwa Polskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422856.9,5810590.61],[6422985.17,5810506.4],[6422979,5810488.36],[6422958.44,5810428.33],[6422955.72,5810420.38],[6422953.12,5810412.83],[6422951.29,5810407.45],[6422921.79,5810321.3],[6422918.79,5810312.57],[6422916.1,5810304.7],[6422905.9,5810311.24],[6422888.29,5810322.56],[6422868.06,5810335.55],[6422856.8,5810349.98],[6422816.04,5810376.43],[6422795.69,5810349.31],[6422792.35,5810350.78],[6422804.61,5810378.56],[6422785.71,5810387],[6422734.9,5810409.67],[6422741.08,5810419.25],[6422722.6,5810431.56],[6422714.34,5810418.38],[6422712.79,5810415.91],[6422648.64,5810444.97],[6422665.7,5810484.02],[6422672.13,5810481.21],[6422678.82,5810478.25],[6422680.65,5810482.53],[6422681.83,5810485.31],[6422683,5810488.05],[6422684.18,5810490.81],[6422685.34,5810493.54],[6422686.52,5810496.31],[6422687.69,5810499.06],[6422688.87,5810501.82],[6422690.06,5810504.6],[6422691.23,5810507.37],[6422692.41,5810510.11],[6422693.84,5810513.47],[6422680.97,5810518.96],[6422685.35,5810528.97],[6422692.16,5810525.99],[6422710.17,5810518.11],[6422717.11,5810536.07],[6422734.48,5810525.18],[6422750.74,5810564.08],[6422752.86,5810569.14],[6422766.57,5810562.87],[6422772.31,5810576.84],[6422781.41,5810598.95],[6422814.17,5810583.67],[6422828.09,5810609.52],[6422856.9,5810590.61]]}}, {"type":"Feature", "id":3132,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3132","DYMEK":"wiadukt Kosynierów Górczyńskich | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-01-13 XLVIII/630/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3132","LA":"wiadukt Kosynierów Górczyńskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423906.42,5805950.25],[6423581.2,5805673.94]]}}, {"type":"Feature", "id":3137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3137","DYMEK":"ul. o. Honoriusza Kowalczyka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-02-10 XLIX/644/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3137","LA":"ul. o. Honoriusza Kowalczyka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426411.53,5809105.15],[6426525.6,5809062.77]]}}, {"type":"Feature", "id":3147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3147","DYMEK":"ul. Alzacka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3147","LA":"ul. Alzacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427498.25,5813304.54],[6427473.75,5813086.88]]}}, {"type":"Feature", "id":3148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3148","DYMEK":"ul. Prowansalska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3148","LA":"ul. Prowansalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427144.86,5813344.63],[6427143.28,5813336.7],[6427129,5813207.47],[6427125.04,5813163.6],[6427125.3,5813163.33]]}}, {"type":"Feature", "id":3149,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3149","DYMEK":"ul. Burgundzka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3149","LA":"ul. Burgundzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427408.9,5813313.67],[6427384.6,5813095.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1087,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1087","DYMEK":"ul. Mikołowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1087","LA":"ul. Mikołowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423007.18,5804456.49],[6423101.46,5804567.29],[6423200.26,5804685.32],[6423285.88,5804785.18],[6423337.68,5804847.04],[6423343.33,5804856.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1088,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1088","DYMEK":"ul. Gronowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1088","LA":"ul. Gronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427469.08,5811381.72],[6427475.39,5811342.71],[6427489.79,5811246.98],[6427499.46,5811179.21],[6427508.46,5811119.84],[6427533.2,5810967.37],[6427543.75,5810896.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1089,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1089","DYMEK":"ul. Sławomira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1089","LA":"ul. Sławomira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433334.3,5808341.96],[6433388.99,5808429.13],[6433445.94,5808510.27],[6433507.25,5808596.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1090,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1090","DYMEK":"ul. Cybińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1090","LA":"ul. Cybińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428728.62,5809137.57],[6428694.93,5809155.72]],[[6428694.93,5809155.72],[6428674.77,5809166.58]],[[6428694.93,5809155.72],[6428702.94,5809194.75]]]}}, {"type":"Feature", "id":1091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1091","DYMEK":"ul. Ludwika Zamenhofa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1997-11-18
1974-12-06
1960-02-16 LXIV/471/II/97
V/24/74
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1091","LA":"ul. Ludwika Zamenhofa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428537.91,5807388.53],[6428471.5,5807218.99],[6428465.35,5807203.53],[6428449.18,5807161.97],[6428369.06,5806955.42],[6428347.29,5806891.51],[6428298.66,5806727.11],[6428252.82,5806571.96],[6428221.6,5806468.34],[6428170,5806304.07],[6428116.97,5806147.81],[6428105.93,5806115.25],[6428095.56,5806080.69],[6428092.36,5806067.89],[6428089.8,5806056.95],[6428088.91,5806053.17],[6428083.27,5806024.49],[6428077.64,5805981.35],[6428068.17,5805899.05],[6428058.82,5805818.92],[6428054.74,5805793.05],[6428049.23,5805770.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1093,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1093","DYMEK":"ul. Cyprysowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1968-05-31 XXX/26/68","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1093","LA":"ul. Cyprysowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425438.26,5804272.86],[6425445.92,5804145.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1095,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1095","DYMEK":"ul. Czapla | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1095","LA":"ul. Czapla","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428706.58,5810910.21],[6428725.35,5810924.02],[6428771.85,5810974.41],[6428847.41,5811060.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1253,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1253","DYMEK":"ul. Lubczykowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1253","LA":"ul. Lubczykowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429664.71,5817399.48],[6429762.7,5817403.88],[6429852.93,5817411.27]],[[6428331.7,5817540.85],[6428343.63,5817539.31],[6428550.92,5817510.63],[6428701.5,5817488.05],[6428734.64,5817483.86],[6428989.53,5817454.35],[6429052.53,5817445.97],[6429114.24,5817435.96],[6429182.53,5817423.39],[6429245.7,5817412.47],[6429350.76,5817403.54],[6429382.07,5817404.81],[6429428.69,5817406.63],[6429663.75,5817399.7]],[[6428331.7,5817540.85],[6428348.75,5817672.31]],[[6428177.87,5817559.93],[6428331.7,5817540.85]]]}}, {"type":"Feature", "id":1430,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1430","DYMEK":"ul. Kadecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1430","LA":"ul. Kadecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422965.19,5806954.38],[6423078.46,5806822.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1431,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1431","DYMEK":"ul. Wincentego Kadłubka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1431","LA":"ul. Wincentego Kadłubka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424683.31,5809344.05],[6424737.02,5809494.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1767,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1767","DYMEK":"ul. Nowosądecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12
1945-11-19 XXIII/310/VII/2016
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1767","LA":"ul. Nowosądecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428578.76,5802755.11],[6428625.98,5802903.45],[6428640.53,5802948.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1768,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1768","DYMEK":"ul. Nowosolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-08-05 XVII/14/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1768","LA":"ul. Nowosolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420574.42,5805096.2],[6420588.91,5805126.61],[6420592.21,5805139.83],[6420588.92,5805233.97],[6420581.79,5805417.92],[6420579.26,5805495.03],[6420581.79,5805508.24],[6420587.38,5805517.64],[6420625.76,5805553.6],[6420640.74,5805567.57],[6420645.06,5805573.67],[6420647.35,5805580.28],[6420648.43,5805587.16],[6420648.43,5805593.24],[6420648.36,5805598.7],[6420647.48,5805620.08]],[[6420379.68,5805971.52],[6420565.75,5805767.06],[6420643.06,5805683.19],[6420644.41,5805677.39],[6420644.81,5805634.94]]]}}, {"type":"Feature", "id":1769,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1769","DYMEK":"ul. Nowotarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1769","LA":"ul. Nowotarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430411.34,5801248.49],[6430474.83,5801290.85],[6430597.81,5801371.19],[6430628.62,5801391.41],[6430641.72,5801399.68],[6430720.34,5801451.99],[6430848.6,5801535.79],[6430854.06,5801539.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1770,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1770","DYMEK":"ul. Nowotomyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1770","LA":"ul. Nowotomyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423710.87,5808492.63],[6423711.07,5808638.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1771,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1771","DYMEK":"ul. Feliksa Nowowiejskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1771","LA":"ul. Feliksa Nowowiejskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426621.2,5809452.87],[6426687.71,5809395.02],[6426700.07,5809388.41],[6426771.4,5809328.31],[6426855.08,5809259.14],[6426886.5,5809235.76],[6426917.68,5809207.94],[6426951.61,5809167.17],[6426956.97,5809157.94],[6426984.41,5809125.69],[6426989.14,5809114.22],[6426981.82,5809062.59],[6426981.53,5809051.11],[6426957.05,5808897.6]],[[6426443.4,5809722.08],[6426458.88,5809697.89],[6426484.54,5809647.89],[6426509.02,5809606.9],[6426531.73,5809574.24],[6426556.51,5809545.99],[6426587.49,5809516.05],[6426602.98,5809504.92],[6426629.55,5809496.17]]]}}, {"type":"Feature", "id":1772,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1772","DYMEK":"ul. Nowy Świat | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1772","LA":"ul. Nowy Świat","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423889.91,5809791.98],[6423987.43,5809730.93],[6423984.62,5809722.51],[6423948.26,5809675.65],[6423920.2,5809638.56],[6423906.28,5809612.35],[6423898.99,5809591.14],[6423885.39,5809555.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1912,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1912","DYMEK":"ul. Rodawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1912","LA":"ul. Rodawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431665.43,5803753.69],[6431688.9,5803752.68],[6431774.66,5803743.26],[6431876.33,5803730.08],[6431891.34,5803728.04],[6431927.89,5803722.31],[6431960.59,5803716.16],[6431993.58,5803707.22],[6432037.74,5803693.24],[6432084.68,5803676.47],[6432135.56,5803655.93],[6432189.79,5803631.06],[6432247.92,5803597.24],[6432278.78,5803578.34],[6432287.36,5803570.14]]}}, {"type":"Feature", "id":1915,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1915","DYMEK":"ul. Rokietnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1952-02-22 III/11/52","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1915","LA":"ul. Rokietnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424348.38,5808745.08],[6424466.42,5808751.14],[6424622.35,5808757.91],[6424677.82,5808760.49],[6424713.06,5808763.15],[6424724.19,5808763.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1917,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1917","DYMEK":"ul. Franklina Roosevelta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1917","LA":"ul. Franklina Roosevelta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425882.81,5808358.71],[6425907.69,5808441.15],[6425936.65,5808572.49],[6425949.6,5808630.13],[6425970.45,5808689.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1918,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1918","DYMEK":"ul. Franklina Roosevelta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1918","LA":"ul. Franklina Roosevelta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425970.45,5808689.42],[6425983.2,5808727.07],[6425988.12,5808745.03],[6425994.45,5808793.71],[6425998.84,5808827.31],[6426003.67,5808862.25],[6426007.24,5808888.15],[6426013.91,5808921.47],[6426041.11,5809022.13],[6426071.52,5809134.56],[6426107.41,5809263.06],[6426115.06,5809290.46],[6426125.82,5809318.54],[6426137.25,5809344.52],[6426152.97,5809375.53],[6426179.57,5809424.44],[6426194.98,5809453.59],[6426199.64,5809460.49],[6426204.68,5809465.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1920,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1920","DYMEK":"ul. Roztocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1920","LA":"ul. Roztocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420447.44,5809501.67],[6420446.38,5809488.39],[6420486.04,5809407.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1923,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1923","DYMEK":"ul. Rubież | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1923","LA":"ul. Rubież","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428466.04,5813460.11],[6428556.24,5813482.89],[6428626.93,5813501.46],[6428656.55,5813513.71],[6428680.21,5813530.22],[6428689.76,5813539.08],[6428790.09,5813794.7],[6428848.68,5813945.93],[6428861.79,5813982.03],[6428875.76,5814020.51],[6428889.01,5814055.52],[6428903.35,5814093.74],[6428914.59,5814119.12],[6428926.85,5814138.19],[6428990.38,5814223.85],[6429038.4,5814289.58],[6429081.49,5814327.05],[6429113.16,5814357.85],[6429127.82,5814378.65],[6429141.1,5814400.45],[6429157.44,5814467.02],[6429161.52,5814547.58],[6429170.72,5814591.68],[6429196.95,5814676.64],[6429246.63,5814841.93],[6429263.38,5814894.3],[6429279.4,5814946.74],[6429300.17,5815014.6],[6429321.11,5815083.16],[6429394.01,5815184.82],[6429456.33,5815272.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1924,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1924","DYMEK":"ul. Rugijska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1924","LA":"ul. Rugijska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434832.97,5809386.95],[6434817.83,5809453],[6434783.12,5809576.88],[6434780.81,5809585.1],[6434778.95,5809595.78],[6434774.07,5809740.31],[6434771.44,5809838.84],[6434774.73,5809867.63],[6434789.04,5809920.93],[6434791.51,5809929.98],[6434804.89,5809970.62],[6434808.97,5809981.44],[6434815.03,5809990.14],[6434822.55,5809997.65]]}}, {"type":"Feature", "id":3150,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3150","DYMEK":"ul. Lotaryńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3150","LA":"ul. Lotaryńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427325.07,5813325.56],[6427299.7,5813104.45]]}}, {"type":"Feature", "id":3151,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3151","DYMEK":"ul. Normandzka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3151","LA":"ul. Normandzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427234.22,5813335.15],[6427209.2,5813114.4]]}}, {"type":"Feature", "id":5870,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5870","DYMEK":"ul. Żołnierzy Wyklętych | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2013-09-03 LV/854/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5870","LA":"ul. Żołnierzy Wyklętych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422917.84,5812557.73],[6422930.13,5812636.34],[6422960.48,5812697.61],[6423048.64,5812843.84],[6423112.89,5812947.17],[6423192.28,5813072.49]]}}, {"type":"Feature", "id":5871,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5871","DYMEK":"ul. Popularna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-09-03
2013-09-03 LV/856/VI/2013
Uzasadnienie RMP","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5871","LA":"ul. Popularna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433739.29,5802023.87],[6434058.7,5801955.88]]}}, {"type":"Feature", "id":5872,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5872","DYMEK":"ul. Maltańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2013-09-03 Uzasadnienie Maltańska
LV/855/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5872","LA":"ul. Maltańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429364.71,5808079.06],[6429247.96,5808039.63],[6429092.96,5807989.91],[6429056.46,5807991.49],[6428936.8,5808015.08]]}}, {"type":"Feature", "id":5874,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5874","DYMEK":"skwer Janusza Ziółkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-09-03 LV/858/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5874","LA":"skwer Janusza Ziółkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423509.73,5808256.39],[6423547.89,5808260.1],[6423545.15,5808300.37],[6423530,5808299.1],[6423524.2,5808385.16],[6423507.78,5808383.93],[6423501.95,5808472.04],[6423488.82,5808471.43],[6423491.59,5808442.89],[6423492.06,5808438.03],[6423509.73,5808256.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1254,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1254","DYMEK":"ul. Radojewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1254","LA":"ul. Radojewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427990.08,5819076.13],[6428159.06,5818957.75],[6428276.27,5818875.36],[6428289.61,5818869.26],[6428309.63,5818865.19],[6428338.06,5818865.19],[6428360.4,5818859.97],[6428369.11,5818847.78],[6428410.01,5818767.13],[6428429.74,5818745.95],[6428424.21,5818663.55],[6428419.28,5818622.64],[6428410.87,5818587.83],[6428371.41,5818513.28],[6428110.86,5818062.13],[6428103.61,5818045.89],[6428101.87,5818028.77],[6428102.74,5818013.97],[6428119.28,5817910.98],[6428152.92,5817712.25],[6428164.37,5817642.34],[6428177.87,5817559.93],[6428178.16,5817551.23]],[[6427856.81,5819169.2],[6427990.08,5819076.13]],[[6427945.36,5819204.87],[6427990.08,5819076.13]]]}}, {"type":"Feature", "id":1255,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1255","DYMEK":"ul. Halszki | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1255","LA":"ul. Halszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428424.21,5818663.55],[6428463.87,5818657.07],[6428521.46,5818633.97],[6428634.53,5818585.14],[6428868.21,5818484.9],[6428895.93,5818478.13],[6428975.69,5818441.17],[6429012.63,5818420.96],[6429037.56,5818412.01],[6429046.18,5818406.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1256,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1256","DYMEK":"ul. Piołunowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1256","LA":"ul. Piołunowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428429.74,5818745.95],[6428434.39,5818805.29],[6428440.42,5818881.27],[6428441.66,5818896.34],[6428477.39,5818965.12],[6428484.62,5818977.52],[6428492.26,5818988.26],[6428504.45,5818997.97],[6428552.57,5819025.02],[6428569.51,5819032.25],[6428600.9,5819034.11],[6428652.54,5819030.38],[6428666.16,5819031.42],[6428742.79,5819043.2],[6428757.45,5819048.77],[6428768.81,5819056.61],[6428932.19,5819194.16],[6429209.09,5819426.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1257,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1257","DYMEK":"ul. Umultowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1958-05-30 XX/143/87
III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1257","LA":"ul. Umultowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427318.96,5814903.21],[6427327.12,5814920.87],[6427360.78,5814994.66],[6427376.61,5815027.56],[6427399.11,5815121.27],[6427404.05,5815135.6],[6427413.94,5815152.76],[6427446.04,5815191.9],[6427492.97,5815237.95],[6427548.3,5815315.5],[6427567.04,5815350.51],[6427666.03,5815573.6],[6427727.4,5815713.48],[6427802.93,5815884.72],[6427847.1,5815982.33],[6427911.3,5816129.32],[6427930.18,5816175.49],[6427978.99,5816285.03],[6427983.51,5816288.87],[6427990.92,5816288.52],[6428026.99,5816275],[6428064.59,5816384.55],[6428077.15,5816430.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1258,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1258","DYMEK":"ul. Umultowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1958-05-30 XX/143/87
III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1258","LA":"ul. Umultowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427184.01,5812759.3],[6427137.13,5812946.68],[6427125.93,5813004.48],[6427113.51,5813070.49],[6427103.55,5813124.24],[6427086.56,5813253.97],[6427076.42,5813351.84],[6427074.21,5813386.32],[6427073.78,5813427.11],[6427073.79,5813473.59],[6427074.96,5813486.47],[6427075.69,5813498.95],[6427083.94,5813602.31],[6427092.78,5813725.19],[6427101.44,5813862.77],[6427102.59,5813919.45],[6427102.6,5814045.41],[6427103.09,5814159.32],[6427102.77,5814354.89],[6427109.63,5814427.44],[6427122.7,5814497.2],[6427137.42,5814550.96],[6427151.97,5814589.5],[6427188.4,5814668.11],[6427243.63,5814785.74],[6427252.78,5814800.78],[6427276.31,5814828.56],[6427291.34,5814848.49],[6427306.64,5814875.17],[6427318.96,5814903.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1361,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1361","DYMEK":"ul. Gryfińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1361","LA":"ul. Gryfińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420287.18,5809023.25],[6420289.53,5809031.26],[6420352.32,5809189.06],[6420405.11,5809323.81],[6420423.38,5809367.91],[6420424.66,5809377.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1363,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1363","DYMEK":"ul. Gwarna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1363","LA":"ul. Gwarna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426579.17,5808736.12],[6426607.38,5808862.81],[6426612.67,5808874.65],[6426619.72,5808884.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1778,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1778","DYMEK":"ul. Obrzyca | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-01-16 XI/19/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1778","LA":"ul. Obrzyca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428119.85,5806852.97],[6428250.04,5806873.98],[6428326.52,5806889.63],[6428338.81,5806892.4],[6428347.29,5806891.51],[6428366.37,5806881.07],[6428378.48,5806878.29],[6428512.06,5806902.08],[6428664.98,5806929.93],[6428671.99,5806935.18],[6428680.45,5806952.39],[6428680.01,5806969.02],[6428675.93,5806993.53],[6428671.55,5807016],[6428673.01,5807022.42],[6428684.97,5807044.88]],[[6427863.86,5807050.14],[6427975.21,5807016.68],[6427978.19,5807013.69],[6428010.17,5807002.86]]]}}, {"type":"Feature", "id":1781,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1781","DYMEK":"ul. Odrzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1781","LA":"ul. Odrzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419724.22,5809259.62],[6419752.38,5809331.32],[6419780.19,5809401.43],[6419807.58,5809479],[6419810.85,5809490.25],[6419836.54,5809554.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1163,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1163","DYMEK":"ul. Dobrepole | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1163","LA":"ul. Dobrepole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433176.94,5802032.04],[6433365.64,5801923.11],[6433601.38,5801785.15],[6433816.33,5801659.83],[6433847.94,5801645.16],[6433867.81,5801639.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1164,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1164","DYMEK":"ul. Konarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1164","LA":"ul. Konarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425418.62,5804840.66],[6425416.64,5804725.77],[6425418.52,5804716.94],[6425425.09,5804709.81],[6425440.96,5804701.37],[6425471.64,5804688.98],[6425485.53,5804684.28],[6425533.39,5804673.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1165,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1165","DYMEK":"ul. Łady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1165","LA":"ul. Łady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425996.07,5809900.62],[6426029.25,5809985.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1166,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1166","DYMEK":"ul. Wituchowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1166","LA":"ul. Wituchowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420535.83,5811068.8],[6420537.12,5811090.88],[6420546.99,5811293.2],[6420557.8,5811501.53],[6420559.18,5811545.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1167,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1167","DYMEK":"ul. Prusimska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1167","LA":"ul. Prusimska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420714.71,5811493.26],[6420702.81,5811264.84],[6420699.74,5811248.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1168,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1168","DYMEK":"ul. Przytoczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1168","LA":"ul. Przytoczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420690.49,5811041.46],[6420692.04,5811083.06],[6420699.74,5811248.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1201,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1201","DYMEK":"ul. Urszuli Ledóchowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1992-11-17 LXVIII/354/92","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1201","LA":"ul. Urszuli Ledóchowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423378.25,5814759.99],[6423428.67,5814827.85],[6423434.22,5814833.45],[6423477.83,5814891.43],[6423544.4,5814978.14],[6423602.6,5815054.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1202,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1202","DYMEK":"ul. Dożynkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1202","LA":"ul. Dożynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426721.43,5810693.03],[6426758.48,5810717.85],[6426791.14,5810739],[6426812.87,5810753.45],[6426817.9,5810756.61],[6426836.21,5810769.67],[6426868.54,5810790.92],[6426895.16,5810807.68],[6426947.97,5810843.65],[6426973.56,5810860.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1203,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1203","DYMEK":"ul. Drewlańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1203","LA":"ul. Drewlańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427197.35,5813737.57],[6427203.39,5813780.8],[6427207.18,5813800.28],[6427217.35,5813836.29],[6427233.38,5813867.66],[6427252.69,5813896.45],[6427282.12,5813931.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1205,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1205","DYMEK":"ul. Droga Dębińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1205","LA":"ul. Droga Dębińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426666.32,5804581.08],[6426683.97,5804616.72],[6426687.33,5804626.9],[6426696.16,5804669.86],[6426733.18,5804799.62],[6426765.55,5804921.13],[6426786.71,5804986.37],[6426800.5,5805044.55],[6426824.86,5805125.99],[6426838.81,5805170.9],[6426845.51,5805185.14],[6426922.07,5805475.01],[6427076.08,5806060.31],[6427189.34,5806490.27],[6427295.41,5806896.97],[6427355.25,5807142.05],[6427424.88,5807403.91],[6427459.24,5807534.44],[6427539.17,5807840.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1206,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1206","DYMEK":"ul. Romana Maya | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-07-11
1990-01-30 LII/912/VII/2017
XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1206","LA":"ul. Romana Maya","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428423.87,5803980.63],[6428326.52,5804019.37],[6428005.13,5804146.99],[6427849.34,5804213.57],[6427866.84,5804294.24]],[[6427898.52,5805418.68],[6427922.68,5805405.15],[6427929.32,5805398.06],[6427931.98,5805390.97],[6427930.88,5805382.99],[6427890.32,5805244.22],[6427884.78,5805223.4],[6427880.57,5805202.34],[6427864.16,5805095.49],[6427842.88,5804958.06],[6427824.9,5804845.3],[6427820.05,5804815.75],[6427808.54,5804735.5],[6427797.66,5804664.13],[6427797.44,5804654.83],[6427799.88,5804645.74],[6427834.3,5804558.06],[6427849.65,5804518.18],[6427895.42,5804404.57],[6427896.53,5804398.81],[6427896.21,5804394.94],[6427896.09,5804393.45],[6427893.81,5804382.02],[6427882.98,5804334.51],[6427874.5,5804306.77]]]}}, {"type":"Feature", "id":1207,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1207","DYMEK":"ul. Druskienicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1207","LA":"ul. Druskienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424272.48,5812617.47],[6424301.44,5812702.78],[6424365.25,5812889.8],[6424423.13,5813057.66],[6424461.56,5813164.89],[6424481.37,5813225.97],[6424491.95,5813267.7],[6424497.85,5813293.32],[6424516.76,5813473.02],[6424526.58,5813520.27],[6424535.2,5813543.62],[6424578.14,5813617.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1481,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1481","DYMEK":"ul. Leśników | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1481","LA":"ul. Leśników","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6435070.88,5809070.4],[6435113.34,5809064.44],[6435151.03,5809053.45],[6435217.35,5809030.56],[6435241.05,5809023.43],[6435292.06,5809016.7]]}}, {"type":"Feature", "id":5970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5970","DYMEK":"ul. Żurawicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-09-24 LVI/874/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5970","LA":"ul. Żurawicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430516.65,5803265.45],[6430077.41,5803437.65]]}}, {"type":"Feature", "id":6270,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6270","DYMEK":"ul. Smoleńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2013-12-17
2013-12-17 LX/938/VI/2013 Projekt
LX/938/VI/2013 Uzasadnienie","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6270","LA":"ul. Smoleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426288.36,5815244.02],[6426279.61,5815218.93],[6426291.58,5815194.02],[6426305.11,5815191],[6426363.5,5815113.29],[6426363.75,5814819.75],[6426291.65,5814754.2],[6426279.05,5814722.28],[6426278,5814673.6]]}}, {"type":"Feature", "id":2021,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2021","DYMEK":"ul. Swarożyca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2021","LA":"ul. Swarożyca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427753.68,5813054.59],[6427785.29,5813273.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2025,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2025","DYMEK":"ul. Sycowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2025","LA":"ul. Sycowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420260.59,5802864.67],[6420432.49,5803184.55]],[[6420436.46,5803182.38],[6420453.93,5803213.5],[6420581.95,5803446.99],[6420686.33,5803635.76],[6420850.41,5803937.28],[6420893.76,5804020.56],[6420972.17,5804162.24],[6421081.05,5804360.47],[6421126.02,5804441.05],[6421201.63,5804576.3],[6421211.56,5804591.99],[6421225.4,5804602.06]]]}}, {"type":"Feature", "id":2027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2027","DYMEK":"ul. Sypniewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2027","LA":"ul. Sypniewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431711.96,5796300.09],[6431707.33,5796308.93],[6431683.56,5796341.33],[6431653.26,5796377.41],[6431637.48,5796393.82],[6431607.61,5796436],[6431587.2,5796466.29],[6431574.37,5796487.12],[6431528.5,5796601.14],[6431513.34,5796633.86],[6431424.15,5796805.54],[6431366.7,5796882.11],[6431329.89,5796927.55],[6431275.6,5796992.03],[6431260.25,5797008.02],[6431158.22,5797110.05],[6430945.52,5797319.07],[6430813.19,5797448.88],[6430697.47,5797551.64],[6430644.1,5797597.47]]}}, {"type":"Feature", "id":2026,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2026","DYMEK":"ul. Sypniewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2026","LA":"ul. Sypniewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430644.1,5797597.47],[6430623.84,5797614.86],[6430590.38,5797646.21],[6430574.4,5797662.2],[6430566.61,5797668.93],[6430486.02,5797730.37],[6430439.53,5797769.08],[6430421.44,5797785.9],[6430391.57,5797825.03],[6430349.06,5797877],[6430329.27,5797894.67],[6430213.16,5797979.66],[6430187.9,5797991.28],[6430027.18,5798060.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2035,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2035","DYMEK":"ul. Szczecińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2035","LA":"ul. Szczecińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420405.11,5809323.81],[6420449.26,5809305.46],[6420453.56,5809304.99],[6420488.41,5809291.96]]}}, {"type":"Feature", "id":2037,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2037","DYMEK":"ul. Szczepankowo | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2037","LA":"ul. Szczepankowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431369.85,5804876.63],[6431426.81,5804828.55],[6431538.82,5804738.55],[6431549.94,5804728.13],[6431612.28,5804678.8],[6431755.13,5804563.75],[6431844.21,5804489.99],[6431930.45,5804421.49],[6432043.07,5804330.09],[6432245.78,5804165.42],[6432345.62,5804084.57],[6432391.47,5804047.52],[6432563.75,5803907.31],[6432569.03,5803903.46],[6432734.4,5803768.72],[6432819.1,5803700.11],[6432905.4,5803630.42],[6433103.26,5803470.74],[6433215.65,5803379.21],[6433258.74,5803344.22],[6433304.33,5803307.97],[6433408.96,5803223.06],[6433606.83,5803063.25],[6433820.82,5802889.66],[6433969.07,5802767.81],[6434091.03,5802668.88],[6434297.13,5802502.47],[6434407.47,5802413.44],[6434424.56,5802402.27],[6434439.83,5802395.2],[6434472.2,5802384.95],[6434576.84,5802358.38],[6434695.63,5802328.41],[6434722.62,5802321.12],[6434911.73,5802271.87],[6435060.58,5802233.91],[6435132.17,5802221.15],[6435175.7,5802213.17],[6435207.16,5802206.1],[6435256.16,5802191.74],[6435519.05,5802097.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1364,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1364","DYMEK":"ul. Murawa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1364","LA":"ul. Murawa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427779.58,5811760.3],[6427753.45,5811694.4],[6427718.28,5811612.07],[6427701.1,5811568.22],[6427689.06,5811544.63],[6427672.38,5811489.75],[6427671.1,5811477.44],[6427663.91,5811436.15],[6427657.24,5811341.78],[6427646.98,5811208.69],[6427640.82,5811140.21],[6427632.36,5811031.48],[6427631.33,5811017.38],[6427621.06,5810896.59]],[[6427879.01,5811958.56],[6427936.61,5812084.39],[6427951.59,5812131.74],[6427962.48,5812195.69],[6427974.31,5812352.86],[6427990.73,5812560.96],[6427999.24,5812670.3]]]}}, {"type":"Feature", "id":1365,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1365","DYMEK":"ul. Kazimiery Iłłakowiczówny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1365","LA":"ul. Kazimiery Iłłakowiczówny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424483.58,5808305.38],[6424496.25,5808131.51],[6424507.51,5807964.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1367,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1367","DYMEK":"ul. Haliny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1367","LA":"ul. Haliny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432664.61,5808723.51],[6432680.32,5808637.47]],[[6432676.46,5808731.86],[6432659.62,5808820.56]],[[6432634.24,5808815.55],[6432650.9,5808727.03]],[[6432623.57,5808933.53],[6432644.69,5808825.61]]]}}, {"type":"Feature", "id":1373,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1373","DYMEK":"ul. Stanisława Hejmowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2015-07-14
2006-05-16 XLI/701/VII/2017
XV/153/VII/2015
XCIII/1042/IV/2006 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1373","LA":"ul. Stanisława Hejmowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426972.02,5809534.11],[6426972.37,5809512.71],[6427071.04,5809464.12],[6427069.33,5809433.05],[6427063.54,5809357.14],[6427033.57,5809327.97],[6427029.37,5809317.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1374,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1374","DYMEK":"ul. Czesława Miłosza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-09-05
2016-07-12
2007-03-06 LIII/950/VII/2017
XXXIII/525/VII/2016
IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1374","LA":"ul. Czesława Miłosza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423032.31,5813781.56],[6423329.14,5813982.06]],[[6423243.01,5814108.53],[6423442.33,5813816.14]]]}}, {"type":"Feature", "id":1655,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1655","DYMEK":"ul. Łopawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1655","LA":"ul. Łopawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431411.61,5804486.16],[6431427.88,5804492.52],[6431450.92,5804499.75],[6431461.51,5804501.89],[6431470.62,5804501.49],[6431482.14,5804497.87],[6431493.66,5804492.11],[6431507.6,5804482.8],[6431594.42,5804412.4],[6431706.03,5804321.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1169","DYMEK":"ul. Gorajska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1169","LA":"ul. Gorajska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420153.51,5811512.04],[6420224.63,5811510.28],[6420337.06,5811512.04]],[[6420337.06,5811512.04],[6420489.27,5811504.98],[6420557.8,5811501.53],[6420633.5,5811497.72],[6420714.71,5811493.26],[6420743.35,5811494.78],[6420791.23,5811517.79],[6420817.99,5811529.52],[6420824.69,5811531.26],[6420839.58,5811533.75],[6420866.81,5811534.69],[6420905.88,5811544]],[[6420337.06,5811512.04],[6420318.05,5811520.13],[6420187.53,5811568.49],[6420134.04,5811590.12]]]}}, {"type":"Feature", "id":1170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1170","DYMEK":"ul. Lubosińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1170","LA":"ul. Lubosińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420546.99,5811293.2],[6420625.5,5811290.44]]}}, {"type":"Feature", "id":1171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1171","DYMEK":"ul. Przybrodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1171","LA":"ul. Przybrodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420537.12,5811090.88],[6420613.01,5811086.49],[6420692.04,5811083.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1434,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1434","DYMEK":"ul. Kamienicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1434","LA":"ul. Kamienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421623.91,5805836.34],[6421732.55,5805746.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1435,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1435","DYMEK":"ul. Kamieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1435","LA":"ul. Kamieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434874.35,5809333.88],[6434879.43,5809342.42],[6434894.35,5809355.48],[6435054.61,5809506.54],[6435101.93,5809549.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1440,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1440","DYMEK":"ul. Karkonoska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1440","LA":"ul. Karkonoska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422194.79,5811869.67],[6422396.18,5811641.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1441,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1441","DYMEK":"ul. Karmelicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1441","LA":"ul. Karmelicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427381.58,5807871.96],[6427397.14,5807942.16],[6427396.78,5807977.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1443,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1443","DYMEK":"ul. Karpia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1443","LA":"ul. Karpia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428383.52,5812957.62],[6428458.96,5812940.06],[6428547.25,5812921.04],[6428613.23,5812906.48],[6428620.8,5812904.25],[6428632.25,5812903.81],[6428692.43,5812917.78],[6428708.19,5812919.86],[6428740.58,5812921.19],[6428749.06,5812920.3],[6428830.79,5812901.12],[6428956.5,5812869.03],[6428979.55,5812861.89],[6428996.34,5812851.2],[6429159.09,5812737.64],[6429234.24,5812686.05],[6429248.91,5812678.35],[6429305.8,5812645.31],[6429338.27,5812627.67],[6429410.02,5812603.2],[6429495.82,5812578.3],[6429575.56,5812550.59],[6429658.42,5812514.57],[6429921.08,5812417.07],[6429923.65,5812413.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1444,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1444","DYMEK":"ul. Synów Pułku | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1444","LA":"ul. Synów Pułku","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423477.82,5814697.99],[6423522.23,5814756.83],[6423634.56,5814903.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1483,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1483","DYMEK":"ul. Henryka Zygalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1483","LA":"ul. Henryka Zygalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423849.74,5804343.13],[6423860.77,5804432.04],[6423867.91,5804489.7],[6423874.3,5804559.69],[6423876.81,5804586.58],[6423882.46,5804646.11],[6423887.78,5804689.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1484,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1484","DYMEK":"ul. Mariana Rejewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1484","LA":"ul. Mariana Rejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423663.67,5804728.15],[6423741.07,5804710.2],[6423817.2,5804694.4],[6423887.78,5804689.48],[6423962.88,5804684.35],[6424052.75,5804694.41],[6424129.68,5804704.25],[6424146.3,5804704.86],[6424173.39,5804704.45],[6424224.7,5804698.5],[6424297.53,5804692.76],[6424404.02,5804685.57],[6424482.81,5804678.39],[6424551.95,5804670.39],[6424561.98,5804669.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1485,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1485","DYMEK":"ul. Jerzego Różyckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1485","LA":"ul. Jerzego Różyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424066.62,5804534.09],[6424071.04,5804532.18],[6424134.65,5804504.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1486,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1486","DYMEK":"ul. Leopolda Okulickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1486","LA":"ul. Leopolda Okulickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423907.59,5804329.87],[6423888.73,5804187.06],[6423887.49,5804155.19],[6423890.41,5804126.54],[6423902.43,5804075.72],[6423916.85,5804019.34],[6423945.86,5803896.16],[6423973.26,5803784.24],[6423977.74,5803758.79],[6423979.13,5803727.99],[6423976.35,5803700.42],[6423970.03,5803673.16],[6423956.02,5803636.05],[6423934.92,5803607.4],[6423912.6,5803585.69],[6423897.04,5803575.22],[6423778.57,5803505.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1487,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1487","DYMEK":"ul. Romana Kozaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1487","LA":"ul. Romana Kozaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424132.99,5803421.1],[6424106.68,5803406.67],[6424083.16,5803391.58],[6424044.25,5803370.63],[6423953.02,5803327.34],[6423892.94,5803306.36]],[[6424132.99,5803421.1],[6424150.95,5803425.51]],[[6424133.41,5803421.2],[6424132.99,5803421.1]]]}}, {"type":"Feature", "id":1581,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1581","DYMEK":"ul. Krzesiny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1581","LA":"ul. Krzesiny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430234.84,5800784.21],[6430324.88,5800812.19],[6430352.26,5800821.49],[6430407.44,5800845.4],[6430465.27,5800872.79],[6430487.55,5800890.87],[6430497.36,5800899.05],[6430527.81,5800924.28],[6430647.26,5801023.37],[6430829.39,5801173.21],[6430911.78,5801241.64],[6430996.99,5801308.97],[6431003.93,5801324.51],[6431029.9,5801363.84],[6431044.2,5801391.84],[6431053.6,5801412.27],[6431059.93,5801429.24],[6431067.62,5801461.12],[6431074.44,5801479.81],[6431097.12,5801516.49],[6431102.03,5801520.27],[6431141.67,5801548.87],[6431157.2,5801563.38],[6431212.41,5801676.06],[6431214.03,5801684.64],[6431207.27,5801749.14],[6431205.64,5801769.78],[6431201.75,5801779.28],[6431166.19,5801832.82],[6431155.57,5801846.82],[6431103.66,5801909.46],[6431078.32,5801937.24],[6431057.89,5801956.66],[6430964.08,5802004.59],[6430836.96,5802069.26],[6430727.22,5802124.13],[6430715.13,5802128.06]]}}, {"type":"Feature", "id":2043,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2043","DYMEK":"ul. Szpaków | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-08-05 XVII/14/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2043","LA":"ul. Szpaków","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432652.66,5806969.1],[6432655.47,5806960.1],[6432666.99,5806884.85],[6432686.42,5806760.55]]}}, {"type":"Feature", "id":2045,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2045","DYMEK":"ul. Szwedzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1999-02-16 VIII/59/III/99","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2045","LA":"ul. Szwedzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431546.27,5806336.67],[6431451.78,5806286.1],[6431330.47,5806247.28],[6431135.36,5806166.07],[6430587.81,5805806.48]]}}, {"type":"Feature", "id":2335,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2335","DYMEK":"os. Lotników Wielkopolskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2335","LA":"os. Lotników Wielkopolskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422367.55,5809903.73],[6422510.14,5809881.34],[6422593.3,5809868.25],[6422640.09,5809861.32],[6422720.17,5809851.31],[6422765.79,5809845.53],[6422829.7,5809837.63],[6422837.41,5809905.78],[6422846.84,5809991.05],[6422854.73,5809997.21],[6422845.69,5810027.63],[6422745.2,5810028.8],[6422732.87,5810029.37],[6422705.72,5810033.42],[6422673,5810049.4],[6422647.79,5810065.19],[6422607.17,5810090.79],[6422546.72,5810128.72],[6422531.13,5810103.89],[6422482.24,5810085.79],[6422407.54,5810058.65],[6422386.75,5810037.28],[6422381.93,5810003.79],[6422371.52,5809931.22],[6422367.55,5809903.73]]}}, {"type":"Feature", "id":2336,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2336","DYMEK":"os. Marysieńki | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2336","LA":"os. Marysieńki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425476.87,5814714.25],[6425454.62,5814699.57],[6425454.17,5814692.55],[6425450.83,5814691.86],[6425437.58,5814690.6],[6425432.5,5814687.14],[6425433.43,5814685.75],[6425417.17,5814680.57],[6425412.78,5814666.91],[6425405,5814666.65],[6425399.19,5814664.66],[6425386.86,5814665.12],[6425361.58,5814664.08],[6425319.57,5814712.31],[6425319.7,5815053.84],[6425319.79,5815204.93],[6425338.45,5815214.62],[6425349.45,5815218.8],[6425363.86,5815221.57],[6425377.55,5815222.48],[6425465.32,5815222.26],[6425474.23,5815221.42],[6425484.01,5815219],[6425503.28,5815211.05],[6425512.68,5815204],[6425513.38,5815198.14],[6425506.86,5815188.57],[6425485.68,5815145.04],[6425480.12,5815124.66],[6425476.52,5815098.72],[6425476.04,5815026.88],[6425476.5,5814973.4],[6425477.46,5814970.24],[6425477.78,5814922.65],[6425476.08,5814900.62],[6425476.88,5814876.18],[6425473.31,5814872.38],[6425473.54,5814804.48],[6425477.23,5814799.87],[6425477.19,5814747.93],[6425476.87,5814714.25]]}}, {"type":"Feature", "id":2337,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2337","DYMEK":"os. Na Murawie | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-06-25 XXI/145/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2337","LA":"os. Na Murawie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427617.7,5811182.3],[6427566.25,5811206.33],[6427563.52,5811177.05],[6427506.59,5811181.63],[6427513.93,5811135.93],[6427515.54,5811124.34],[6427530.77,5811026.32],[6427539.77,5810967.55],[6427559.89,5810965.96],[6427599.76,5810962.83],[6427607.19,5811050.85],[6427611.25,5811103.8],[6427611.95,5811115.44],[6427614.07,5811146.15],[6427617.7,5811182.3]]}}, {"type":"Feature", "id":2338,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2338","DYMEK":"os. Orła Białego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18
1979-09-28 XVI/108/90
X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2338","LA":"os. Orła Białego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429009.26,5805448.45],[6429025.18,5805463.12],[6429039.53,5805476.54],[6429062.94,5805494.95],[6429094.46,5805514.6],[6429128.16,5805531.15],[6429168.11,5805544.57],[6429218.03,5805557.04],[6429264.84,5805568.59],[6429306.66,5805581.39],[6429354.1,5805599.17],[6429418.7,5805629.76],[6429460.84,5805653.49],[6429474.57,5805661.91],[6429523.87,5805696.23],[6429574.41,5805735.55],[6429605.62,5805764.89],[6429650.57,5805812.32],[6429680.83,5805848.83],[6429726.08,5805912.49],[6429793.19,5806009.23],[6429839.37,5806075.38],[6429854.97,5806095.36],[6429871.01,5806114.61],[6429891.21,5806136.49],[6429906.86,5806150.87],[6429947.06,5806090.92],[6429983.25,5806040.3],[6430071.62,5805916.8],[6430127.98,5805839.1],[6430103.82,5805818.75],[6430097.76,5805822.38],[6430010.68,5805603.78],[6429991.24,5805553.58],[6429964.74,5805489.9],[6429963.83,5805483.2],[6429964.74,5805477.41],[6429974.57,5805456.97],[6429904.3,5805407.04],[6429779.36,5805325.06],[6429644.1,5805234.42],[6429509.68,5805144.07],[6429460.04,5805113.11],[6429438.56,5805106.42],[6429411.79,5805100.84],[6429377.77,5805101.12],[6429353.78,5805106.14],[6429323.66,5805118.13],[6429302.74,5805132.36],[6429273.19,5805161.63],[6429166.66,5805278.5],[6429124.26,5805323.4],[6429041.44,5805414.86],[6429009.26,5805448.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1657,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1657","DYMEK":"ul. Łozowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1657","LA":"ul. Łozowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425369.57,5803835.06],[6425402.57,5803836.66],[6425434.3,5803838.53],[6425510.01,5803842.43],[6425522.24,5803843.5],[6425532.6,5803846.73],[6425539.99,5803851.57],[6425546.72,5803859.37],[6425560.83,5803891.38],[6425572.66,5803919.61],[6425599.03,5803987.92],[6425623.1,5804043.6],[6425635.46,5804071.16],[6425641.37,5804090.26],[6425643.79,5804102.9],[6425644.06,5804110.43],[6425642.24,5804156.37],[6425635.83,5804282.03],[6425632.36,5804351.25],[6425627.45,5804431.5],[6425621.65,5804553.77]],[[6425697.13,5804932.35],[6425657.23,5804836.35],[6425655.41,5804825.71],[6425663.34,5804818.35],[6425638.78,5804704.27],[6425619.16,5804614.44],[6425620,5804575.1]]]}}, {"type":"Feature", "id":1658,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1658","DYMEK":"ul. Łuczanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1658","LA":"ul. Łuczanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427355.5,5813676.06],[6427369.22,5813701.48],[6427379.76,5813718.57],[6427396.21,5813742.54],[6427443.3,5813802.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1659,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1659","DYMEK":"ul. Łuczkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1659","LA":"ul. Łuczkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431072.33,5805387.97],[6431095.82,5805376.3],[6431133.04,5805357.04],[6431144.56,5805349.01],[6431215.19,5805292.61],[6431282.91,5805238.76],[6431312.23,5805213.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1662,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1662","DYMEK":"ul. Ługańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1662","LA":"ul. Ługańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431333.43,5804594.71],[6431358.11,5804600.79],[6431374.22,5804608.74],[6431387.36,5804613.21],[6431445.07,5804632.12],[6431467.35,5804641.67],[6431474.32,5804645.65],[6431490.04,5804658.79],[6431504.37,5804673.71],[6431549.94,5804728.13],[6431559.29,5804735.1],[6431594.91,5804861.27],[6431626.36,5804979.47],[6431653.61,5805079.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1663,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1663","DYMEK":"ul. Łużycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1663","LA":"ul. Łużycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427102.72,5814074.25],[6427196.53,5813999.94],[6427282.12,5813931.26],[6427359.56,5813869.42],[6427443.3,5813802.08],[6427485.78,5813768.54],[6427588.29,5813694.01],[6427613.94,5813673.33],[6427687.62,5813613.87],[6427708.85,5813599.37],[6427797.58,5813529.32],[6427810.91,5813519.23],[6427854.13,5813484.09],[6427934.1,5813421.26],[6427973.07,5813390.79],[6428042.19,5813337.33],[6428100.46,5813309.2],[6428145.59,5813288.7],[6428182.37,5813271.87],[6428252.15,5813239.13],[6428279.77,5813226.16],[6428371.89,5813175.34],[6428429.9,5813146.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1665,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1665","DYMEK":"ul. gen. Stanisława Maczka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1665","LA":"ul. gen. Stanisława Maczka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425965.86,5810598.12],[6425984.32,5810597.34],[6426048.79,5810601.83],[6426091.65,5810604.78],[6426117.4,5810608.31],[6426140.49,5810612.9],[6426161.47,5810621.01],[6426185.98,5810632.3],[6426301.15,5810709.99],[6426379.97,5810763.07],[6426406.42,5810777.89],[6426412.85,5810781.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1667,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1667","DYMEK":"ul. Madziarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1667","LA":"ul. Madziarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427076.42,5813351.84],[6427117.59,5813347.48],[6427241.26,5813334.96],[6427334.83,5813324.66],[6427389.86,5813316.09],[6427593.71,5813294.29],[6427680.51,5813283.87],[6427785.29,5813273.17],[6427883.05,5813262.13],[6427931.6,5813256.65],[6427944.39,5813252.74],[6427957.35,5813245.28],[6427962.32,5813239.95],[6427970.31,5813228.95],[6427974.75,5813216.52],[6427975.1,5813203.91],[6427966.76,5813145.32],[6427949.88,5813026.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1096,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1096","DYMEK":"ul. Czaplinecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1096","LA":"ul. Czaplinecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420956.7,5812625.6],[6420960.24,5812554.8],[6420967.2,5812362.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1445,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1445","DYMEK":"ul. Straży Ludowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1445","LA":"ul. Straży Ludowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424119.28,5814050.26],[6424232.49,5814157.38],[6424236.48,5814161.37],[6424258.05,5814181.86],[6424322.05,5814274.97],[6424353.58,5814320.64],[6424390.41,5814374.84],[6424433.35,5814436.27],[6424444.77,5814443.03],[6424829.14,5814662.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1446,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1446","DYMEK":"ul. Anieli Tułodzieckiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1446","LA":"ul. Anieli Tułodzieckiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424320.63,5813844.08],[6424409.73,5813930.42],[6424449.83,5813966.53],[6424476.57,5814016.42],[6424528.47,5814121.66],[6424594.35,5814253.62],[6424636.31,5814338.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1519,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1519","DYMEK":"ul. Henryka Opieńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1519","LA":"ul. Henryka Opieńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426451.57,5814674.67],[6426480.76,5814672.38],[6426546.27,5814670.75],[6426607.86,5814662.09],[6426732.22,5814631.52],[6426753.76,5814625.82],[6426834,5814604.56],[6426879.44,5814596.22],[6426953.76,5814588.22],[6427021.08,5814588.39],[6427151.97,5814589.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1520,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1520","DYMEK":"ul. Stefana Stoińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1520","LA":"ul. Stefana Stoińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427083.94,5813602.31],[6427111.36,5813599.5],[6427151.69,5813600.03],[6427197.98,5813603.65],[6427249.97,5813612.21],[6427312.36,5813623.75],[6427380.94,5813641.37],[6427473.92,5813665.23],[6427588.29,5813694.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1521,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1521","DYMEK":"ul. Świecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1521","LA":"ul. Świecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419281.38,5812585.03],[6419281.73,5812565.02],[6419282.45,5812529.74],[6419322.75,5812498.49],[6419340.31,5812490.89],[6419395.7,5812480.97],[6419408.74,5812467.81],[6419429.19,5812427.52],[6419440.27,5812422.45],[6419494.93,5812424.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1522,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1522","DYMEK":"ul. Oliwska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1522","LA":"ul. Oliwska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419158.14,5812581.77],[6419158.4,5812537.81],[6419163.98,5812526.88],[6419190.54,5812500.54],[6419278.48,5812425.21],[6419306.81,5812412.49],[6419350.11,5812401.33],[6419362.99,5812390.19],[6419393.86,5812348.87],[6419412.14,5812332.22],[6419451.13,5812312.82],[6419499.26,5812315.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1527,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1527","DYMEK":"ul. Kołobrzeska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1527","LA":"ul. Kołobrzeska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420985.78,5811526.37],[6421022.17,5811590.07],[6421094.78,5811717.16],[6421174.77,5811858.39],[6421218.75,5811935.26],[6421222.16,5811944.36],[6421223.11,5811952.7],[6421223.31,5811985.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1532,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1532","DYMEK":"ul. Konopna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1532","LA":"ul. Konopna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429792.96,5815129.23],[6430040.56,5815273.59],[6430311.95,5815429.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1582,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1582","DYMEK":"ul. Krzywa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1953-08-12 VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1582","LA":"ul. Krzywa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424076.87,5806093.71],[6424101.87,5806058.86],[6424122.02,5806029.23],[6424153.22,5805990.72],[6424209.77,5805927.56],[6424234.9,5805949.01],[6424246.39,5805943.59],[6424384.62,5805860.72],[6424405.42,5805853.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1583,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1583","DYMEK":"ul. Radziwoja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1953-08-12 XIV/2/60
VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1583","LA":"ul. Radziwoja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433703.8,5808805.36],[6433748.59,5808769.93],[6433770.84,5808752.36],[6433783.93,5808738.29],[6433812.73,5808706.28],[6433825.93,5808695.59],[6433838.79,5808686.92],[6433861.48,5808674.71],[6433907.18,5808654.59],[6433929.32,5808641.83],[6433948.08,5808630.33],[6434044.17,5808561.46],[6434059.98,5808551.75],[6434072.09,5808546.42],[6434112.99,5808532.42],[6434147.99,5808519.58],[6434176.89,5808506.49],[6434206.89,5808488.49],[6434242.22,5808460.3],[6434255.63,5808452.24],[6434279.74,5808442.75],[6434316.7,5808431.53],[6434332.3,5808429.93],[6434356.85,5808432.88],[6434391.97,5808441.06],[6434419.78,5808451.17],[6434443.88,5808461.18],[6434469.19,5808469.47],[6434486.31,5808473.4],[6434500.71,5808473.72],[6434515.97,5808472.62],[6434543.78,5808467.28],[6434570.5,5808464.44],[6434588.28,5808464.55],[6434605.51,5808467.61],[6434630.6,5808474.6],[6434651.65,5808482.45],[6434664.52,5808491.66],[6434674.66,5808498.97],[6434680.99,5808501.7],[6434686.11,5808501.81],[6434690.8,5808503.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1584,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1584","DYMEK":"ul. Ludosławy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1953-08-12 XIV/2/60
VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1584","LA":"ul. Ludosławy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433578.33,5808551.45],[6433612.55,5808539.64],[6433638.83,5808533.53],[6433662.45,5808531.09],[6433691.78,5808530.88],[6433729.67,5808533.33],[6433742.5,5808536.18],[6433771.22,5808544.74],[6433790.78,5808546.57],[6433815.22,5808544.94],[6433840.68,5808542.7],[6433943.74,5808537.61],[6434027.45,5808522.14],[6434102,5808526.72],[6434112.99,5808532.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1585,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1585","DYMEK":"ul. Metalowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1953-08-12 VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1585","LA":"ul. Metalowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424100.75,5805824.42],[6424192.87,5805901.22],[6424208.93,5805917.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1586,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1586","DYMEK":"ul. Owocowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-06-26
1953-08-12 XIV/103/86

1998-06-16 XX/270/VI/2011
LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1211","LA":"ul. Opoczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427250.78,5803043.09],[6427278.49,5803134.34],[6427297.76,5803236.3]]}}, {"type":"Feature", "id":3162,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3162","DYMEK":"ul. Augusta Emila Fieldorfa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3162","LA":"ul. Augusta Emila Fieldorfa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422518.47,5812849.73],[6422608.98,5812927.22],[6422629.16,5812942.84],[6422805.62,5812994.28],[6423168.29,5813102.36]]}}, {"type":"Feature", "id":6280,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6280","DYMEK":"ul. ks. Zdzisława Bernata | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-12-17 LX/939/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6280","LA":"ul. ks. Zdzisława Bernata","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429324.73,5810114.2],[6429273.7,5810155.28],[6429229.54,5810089.99],[6429202.46,5810052.57],[6429157.01,5809981.49],[6429113.26,5809907.44],[6429072.29,5809843.35],[6429042.02,5809801.77],[6429020.29,5809778.34],[6429008.42,5809766.89],[6428917.47,5809558.37],[6428887.31,5809488.63]]}}, {"type":"Feature", "id":6281,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6281","DYMEK":"ul. Polarna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-12-17 LX/941/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6281","LA":"ul. Polarna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425368.17,5815925.81],[6425178.36,5816502.35]]}}, {"type":"Feature", "id":6470,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6470","DYMEK":"ul. Pastewna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-02-25 LXIII/996/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6470","LA":"ul. Pastewna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432351.65,5803611.58],[6432469.22,5803515.89]]}}, {"type":"Feature", "id":6670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6670","DYMEK":"park im. ks. Feliksa Michalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-08 LXV/1030/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6670","LA":"park im. ks. Feliksa Michalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421396.37,5806566.32],[6421426.39,5806513.21],[6421456.77,5806527.09],[6421495.04,5806501.84],[6421515.48,5806485.6],[6421523.25,5806492.88],[6421519.4,5806499.62],[6421513.24,5806543.81],[6421577.35,5806578.33],[6421573.43,5806590.44],[6421563.76,5806593.11],[6421548.26,5806568.81],[6421518.29,5806587.98],[6421506.9,5806608.67],[6421483.82,5806595.61],[6421476.52,5806609.16],[6421396.37,5806566.32]]}}, {"type":"Feature", "id":6770,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6770","DYMEK":"park Tadeusza Mazowieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-05-20 LXVII/1067/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6770","LA":"park Tadeusza Mazowieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427590.33,5807951.01],[6427598.46,5807950.88],[6427603.62,5807938.51],[6427642.26,5807894.36],[6427708.57,5807917.66],[6427702.98,5807929.54],[6427733.63,5807942.32],[6427785.01,5807979.81],[6427797.35,5807959.13],[6427849.34,5807998.54],[6427886.14,5808026.64],[6427945.82,5808034.64],[6428009.25,5808120.45],[6428020.36,5808136.06],[6428029.43,5808149.63],[6428040.1,5808165.92],[6428053.37,5808187.08],[6428061.83,5808201.03],[6428078.26,5808190.75],[6428070.39,5808177.7],[6428061.32,5808163.08],[6428041.02,5808131.96],[6428037.76,5808126.99],[6428017.52,5808098.98],[6428001.37,5808077.03],[6427978.62,5808046.12],[6427956.97,5808017.16],[6427909.17,5807952.98],[6427900.49,5807941.41],[6427885.56,5807921.11],[6427871.08,5807898.34],[6427842.53,5807850.16],[6427836.53,5807839.41],[6427826.05,5807820.47],[6427823.55,5807814.75],[6427811.97,5807788.37],[6427807.58,5807778.37],[6427783.15,5807788.72],[6427755.65,5807801.15],[6427757.18,5807812.45],[6427707.1,5807827.51],[6427700.18,5807825.96],[6427693.53,5807829.23],[6427616.51,5807845.54],[6427614.35,5807846.4],[6427572.05,5807856.25],[6427567.93,5807861.99],[6427576.59,5807890.51],[6427578.26,5807894.34],[6427579.19,5807897.73],[6427590.33,5807951.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1268,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1268","DYMEK":"ul. Folwarczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1268","LA":"ul. Folwarczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6431150.74,5805058.95],[6431155.69,5805060.79],[6431161.63,5805065.6],[6431193.17,5805095.16],[6431228.67,5805132.85],[6431233.8,5805138.04],[6431267,5805172.8],[6431290.46,5805194.37],[6431312.23,5805213.08],[6431342.65,5805235.67],[6431371.08,5805255.4],[6431405.96,5805277.21],[6431425.1,5805289.13],[6431456.22,5805311.19],[6431483.94,5805332.18],[6431499.14,5805342.2],[6431567.09,5805388.26],[6431702.72,5805482.31],[6431883.88,5805609.45],[6432017.67,5805702.22],[6432062.65,5805732.77],[6432078.35,5805745.36],[6432109.6,5805778.87],[6432122.19,5805788.28],[6432243.52,5805872.15],[6432261.34,5805889.68],[6432272.38,5805908.07],[6432291.47,5805943.21],[6432298.82,5805952.4],[6432312.82,5805962.16],[6432450.28,5806056.91],[6432557.63,5806131.73],[6432568.38,5806140.22],[6432580.54,5806156.76],[6432591.85,5806178.75],[6432597.09,5806196],[6432599.49,5806210.64],[6432599.35,5806231.99],[6432591.15,5806345.14],[6432583.51,5806445.19],[6432582.46,5806450.48],[6432577.99,5806451.86],[6432570.74,5806450.63],[6432509.69,5806405.29],[6432498.58,5806398.74],[6432492.72,5806398.43],[6432485.47,5806400.28],[6432478.69,5806405.83],[6432473.14,5806413.24],[6432472.52,5806421.25],[6432474.99,5806430.51],[6432496.73,5806471.76],[6432504.29,5806494.18],[6432508.61,5806516.23],[6432510.46,5806540.97],[6432508.76,5806562.42],[6432501.05,5806585.86],[6432478.85,5806651.4],[6432470.68,5806668.05],[6432460.19,5806685.02],[6432438.6,5806713.93],[6432418.55,5806731.67],[6432400.51,5806743.55],[6432365.19,5806757.19],[6432358.25,5806759.97]],[[6432129,5806424.66],[6432145.17,5806436.28],[6432154.81,5806447.13],[6432157.62,5806460.39],[6432154.81,5806495.75],[6432153.6,5806530.51],[6432156.42,5806554.21],[6432164.05,5806571.89],[6432177.7,5806588.76],[6432193.78,5806604.43],[6432268.11,5806660.49],[6432327.99,5806705.89],[6432340.44,5806721.56],[6432351.29,5806742.86],[6432358.25,5806759.97]],[[6432358.25,5806759.97],[6432360.72,5806776.19],[6432365.53,5806794.92],[6432374.95,5806832.13],[6432379.93,5806859.04],[6432379.45,5806874.93],[6432374.95,5806896.28],[6432360.73,5806946.41]]]}}, {"type":"Feature", "id":1269,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1269","DYMEK":"ul. Witnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1269","LA":"ul. Witnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419484.87,5809131.22],[6419561.67,5809151.28],[6419656.78,5809178.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1270,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1270","DYMEK":"ul. Lubniewicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1270","LA":"ul. Lubniewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419561.67,5809151.28],[6419568.25,5809125.11],[6419573.89,5809079.34],[6419624.33,5809025.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1271,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1271","DYMEK":"ul. Forsycjowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1271","LA":"ul. Forsycjowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419357.37,5806111.64],[6419330.8,5806083.55],[6419307.58,5806057.44],[6419270.55,5806016.66],[6419240.88,5805984.1],[6419204.31,5805941.81],[6419167.41,5805901.42],[6419158.66,5805891.62],[6419151.43,5805883.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1272,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1272","DYMEK":"ul. Tadeusza Kotarbińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1272","LA":"ul. Tadeusza Kotarbińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424409.15,5803913.08],[6424418.59,5803950.69],[6424430.67,5804056.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1375,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1375","DYMEK":"ul. Eugeniusza Paukszty | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1375","LA":"ul. Eugeniusza Paukszty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423180.25,5814065.17],[6423260.75,5813946.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1376,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1376","DYMEK":"ul. Stanisława Lema | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1376","LA":"ul. Stanisława Lema","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423117.01,5814022.9],[6423198.31,5813904]]}}, {"type":"Feature", "id":1794,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1794","DYMEK":"ul. Opolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25
1945-11-19 23/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1794","LA":"ul. Opolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423993.62,5803098.48],[6424011.26,5803159.71],[6424047.67,5803278.87],[6424055.5,5803298.96],[6424065.21,5803315.84],[6424082.09,5803338.68],[6424150.95,5803425.51],[6424183.93,5803466.59],[6424194.34,5803479.49],[6424227.4,5803522.4],[6424270.89,5803575.24],[6424351.77,5803675.87],[6424468.18,5803824.71],[6424502.16,5803868.85],[6424574.65,5803966.83],[6424576.64,5803969.72],[6424612.49,5804018.79],[6424695.24,5804126.59],[6424717.32,5804154.08],[6424828.1,5804293.75],[6424940.21,5804433.67],[6424946.72,5804442.17],[6425015.01,5804529.01],[6425068.63,5804597.31],[6425118.06,5804659.98],[6425172.13,5804728.72],[6425187.91,5804752.89],[6425206.45,5804789.63],[6425237.12,5804846.35],[6425248.27,5804846.13],[6425283.09,5804844.57],[6425292.51,5804937.49],[6425340.72,5805021.02],[6425369.19,5805070.66],[6425381.15,5805085.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1802,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1802","DYMEK":"ul. Ostrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1951-09-20
1945-11-19 XIV/2/60
XIII/45/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1802","LA":"ul. Ostrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432907.18,5800886.37],[6432867.31,5800955.25],[6432777.33,5801107.96],[6432722.49,5801201.61],[6432673.85,5801283.22],[6432657.33,5801312.69],[6432624.22,5801359.69],[6432573.08,5801429.18],[6432450.8,5801590.43],[6432347.18,5801728.95],[6432327.24,5801755.65],[6432306.23,5801793.04],[6432290.21,5801827.59],[6432277.39,5801862.48],[6432238.48,5801981.8],[6432134.91,5802301.84],[6431987.95,5802755.29],[6431896.28,5803037.48],[6431873,5803110.7],[6431826.15,5803255.07],[6431735.34,5803535.39],[6431665.43,5803753.69],[6431663.74,5803759.03],[6431579.28,5804019.47],[6431501.54,5804260.56],[6431488,5804302.03],[6431437.58,5804435.84],[6431411.61,5804486.16],[6431395.07,5804511.47],[6431384.16,5804527.38],[6431371.42,5804539.66],[6431354.6,5804551.02],[6431330.74,5804570.36]],[[6431317.88,5804807.88],[6431309.56,5804788.22],[6431295.58,5804773.48],[6431275.92,5804756.85],[6431263.82,5804735.68],[6431260.8,5804718.29],[6431266.09,5804698.63],[6431277.05,5804684.64],[6431288.02,5804669.9],[6431296.53,5804657.63],[6431301.62,5804646.09],[6431305.4,5804627.94],[6431307.14,5804613.61]]]}}, {"type":"Feature", "id":1172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1172","DYMEK":"ul. Mrowińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1172","LA":"ul. Mrowińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420612.37,5811064.85],[6420613.01,5811086.49],[6420622.04,5811251.13],[6420625.5,5811290.44],[6420629.8,5811374.59],[6420630.96,5811403.16],[6420632.11,5811446.78],[6420633.5,5811497.72],[6420634.55,5811522.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1174","DYMEK":"ul. Franciszka Firlika | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1174","LA":"ul. Franciszka Firlika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425103.19,5813607.38],[6425202.95,5813751.87],[6425297.56,5813888.38]],[[6425297.56,5813888.38],[6425298.21,5813889.32],[6425336.84,5813943.77]],[[6425174.81,5814012.15],[6425297.56,5813888.38]]]}}, {"type":"Feature", "id":1175,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1175","DYMEK":"ul. Dobromiejska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1175","LA":"ul. Dobromiejska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421596.44,5814433.82],[6421626.64,5814401.9],[6421684.24,5814339.93],[6421707.01,5814314.13],[6421716.76,5814167.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1176,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1176","DYMEK":"ul. Gołdapska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1176","LA":"ul. Gołdapska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421519.81,5814301.81],[6421576.08,5814241.71]]}}, {"type":"Feature", "id":1177,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1177","DYMEK":"ul. Grajewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1177","LA":"ul. Grajewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421839.9,5814168.34],[6421857.27,5814183.57],[6421952.08,5814283.73],[6421965.32,5814312.58],[6422006.85,5814407.86],[6422041.54,5814483.6],[6422047.46,5814493.76]]}}, {"type":"Feature", "id":1212,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1212","DYMEK":"ul. Korbielowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1212","LA":"ul. Korbielowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427024.1,5803657.13],[6427021.52,5803690.53],[6427021.98,5803741.61],[6427025.38,5803770.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1213,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1213","DYMEK":"ul. Makoszowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1213","LA":"ul. Makoszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427093.01,5803659.06],[6427085.48,5803773.16],[6427083.42,5803806.59],[6427021.75,5803835.77],[6426986.32,5803839.1],[6426968.05,5803777.6],[6426922.56,5803627.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1214,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1214","DYMEK":"ul. Szopienicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1214","LA":"ul. Szopienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427139.49,5803660.14],[6427093.01,5803659.06],[6427024.1,5803657.13],[6426994.81,5803655.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1215,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1215","DYMEK":"ul. Sułkowicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1215","LA":"ul. Sułkowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427131.78,5803774.88],[6427008.24,5803770.3],[6426968.05,5803777.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1216,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1216","DYMEK":"ul. Marklowicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1216","LA":"ul. Marklowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426944.34,5803699.29],[6426978.8,5803687.98],[6427021.52,5803690.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1217,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1217","DYMEK":"ul. Leżajska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1217","LA":"ul. Leżajska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431252.87,5803120.56],[6431193.67,5803009.5],[6431023.19,5803095.92]]}}, {"type":"Feature", "id":1218,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1218","DYMEK":"ul. Przyjemna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1218","LA":"ul. Przyjemna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434695.63,5802328.41],[6434731.72,5802456.87],[6434748.83,5802517.58],[6434789.39,5802660.93],[6434829.95,5802805.1],[6434849.17,5802874.01],[6434852.92,5802901.44],[6434856.2,5802916.45],[6434892.78,5803043.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1488,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1488","DYMEK":"ul. Tadeusza Vetulaniego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1488","LA":"ul. Tadeusza Vetulaniego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423723.85,5803666.08],[6423784.26,5803702.13],[6423844.94,5803740.32],[6423873.63,5803753.15],[6423907.29,5803764.16],[6423973.26,5803784.24],[6424048.88,5803808.1]]}}, {"type":"Feature", "id":6780,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6780","DYMEK":"ul. Klinkierowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1047/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6780","LA":"ul. Klinkierowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422736.61,5805362.67],[6422657.52,5805292.44],[6422650.31,5805279.68],[6422634.23,5805243.09],[6422628.69,5805215.36],[6422627.02,5805185.97],[6422634.23,5805149.93],[6422658.07,5805102.8],[6422670.83,5805084.5],[6422681.92,5805065.1],[6422704.65,5805036.26],[6422717.52,5805023.19]]}}, {"type":"Feature", "id":2046,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2046","DYMEK":"ul. Szybowcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2046","LA":"ul. Szybowcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421981.07,5810757.02],[6422076.51,5810712.13],[6422112.19,5810695.15],[6422165.71,5810669.85],[6422254.19,5810629.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2048,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2048","DYMEK":"ul. Szydłowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2048","LA":"ul. Szydłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425409.51,5811324.67],[6425419.67,5811315.73],[6425433.59,5811303.19],[6425500.31,5811244.72],[6425570.67,5811184.96],[6425597.67,5811166.2],[6425683.8,5811109.24],[6425704.38,5811095.35],[6425800.77,5811042.89],[6425864.54,5811008.77],[6425893.98,5810995.48],[6425906.67,5810989.75],[6425960.12,5810968.55],[6426017.64,5810970.98],[6426067.98,5810970.98],[6426240.15,5810976.04],[6426299.62,5810977.4],[6426331.1,5810976.62],[6426344.79,5810974.9]]}}, {"type":"Feature", "id":2053,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2053","DYMEK":"ul. Piotra Ściegiennego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2053","LA":"ul. Piotra Ściegiennego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422756.09,5807583.95],[6422854.88,5807480.59],[6422891.53,5807442.2],[6422929.69,5807400.28],[6423004.31,5807320.11],[6423065.96,5807254.97],[6423125.75,5807191.81],[6423208.48,5807102.71],[6423298.16,5807008.97],[6423317.17,5806986.3],[6423339.21,5806966.89],[6423373.9,5806931.81],[6423475.87,5806824.27],[6423525.98,5806770.1],[6423544.43,5806748.07],[6423561.14,5806722.93],[6423593.11,5806677.51],[6423607.91,5806656.51],[6423634.64,5806632.41],[6423701.45,5806536.57],[6423708.14,5806525.19]]}}, {"type":"Feature", "id":2054,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2054","DYMEK":"ul. Piotra Ściegiennego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2054","LA":"ul. Piotra Ściegiennego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423708.14,5806525.19],[6423716.25,5806512.15],[6423747.9,5806461.64],[6423760.63,5806443.66],[6423793.24,5806402.06],[6423889.15,5806286.86],[6423891.16,5806284.51],[6423948.81,5806213.65],[6423994.97,5806157.22],[6424004.62,5806147.62],[6424018.51,5806132.32],[6424050.33,5806103.14],[6424065.55,5806086.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2055,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2055","DYMEK":"ul. Ścinawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2055","LA":"ul. Ścinawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420718.77,5807427.92],[6420753.74,5807381.44],[6420759.6,5807374.31],[6420772,5807357.02],[6420779.11,5807347.95],[6420789.76,5807333.06],[6420811.73,5807304.74],[6420835.29,5807274.33],[6420860.52,5807241.7],[6420882.2,5807214.05],[6420903.66,5807186.6],[6420930.33,5807152.13],[6420955.85,5807119.58],[6421040.89,5807010.32],[6421073.66,5806967.11],[6421112.81,5806916.37],[6421113.54,5806915.5],[6421238.85,5806753.15],[6421283.84,5806694.29],[6421372.79,5806578.81],[6421380.18,5806567.21]]}}, {"type":"Feature", "id":2057,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2057","DYMEK":"ul. Ślężańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2057","LA":"ul. Ślężańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429974.57,5805456.97],[6429964.74,5805477.41],[6429963.83,5805483.2],[6429964.74,5805489.9],[6429991.24,5805553.58],[6430010.68,5805603.78],[6430097.76,5805822.38]]}}, {"type":"Feature", "id":2058,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2058","DYMEK":"ul. Śliska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2058","LA":"ul. Śliska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427839.29,5804936.02],[6427914.02,5804872.72],[6427925.54,5804864.11],[6427971.23,5804824.51],[6428065.79,5804744.4],[6428172.27,5804653.15],[6428265.29,5804573.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1377,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1377","DYMEK":"ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1377","LA":"ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423053.6,5813979.5],[6423138.82,5813853.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1378,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1378","DYMEK":"ul. Stefana Kisielewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1378","LA":"ul. Stefana Kisielewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422992.46,5813937.72],[6423072.96,5813818.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1379,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1379","DYMEK":"ul. Janusza Szpotańskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1379","LA":"ul. Janusza Szpotańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422989.24,5813865.29],[6422989.23,5813865.29]],[[6422989.24,5813865.29],[6423007.46,5813837.22]],[[6423019.08,5813886.26],[6422989.24,5813865.29]],[[6422957.61,5813914.01],[6422989.24,5813865.29]]]}}, {"type":"Feature", "id":1380,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1380","DYMEK":"ul. Stanisława Grochowiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1380","LA":"ul. Stanisława Grochowiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423266.07,5813939.39],[6423353.18,5813811.24],[6423379.48,5813773.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1381,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1381","DYMEK":"ul. Zbigniewa Herberta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1381","LA":"ul. Zbigniewa Herberta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423202.76,5813896.08],[6423294.62,5813762.03],[6423315.43,5813730.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1669,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1669","DYMEK":"ul. 3 Maja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1981-06-02 XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1669","LA":"ul. 3 Maja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426813.57,5808996.11],[6426865.83,5808901.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1178,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1178","DYMEK":"ul. Jeziorańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1178","LA":"ul. Jeziorańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421571.8,5814159.56],[6421566.65,5814232.7],[6421576.09,5814241.71],[6421621.28,5814282.62],[6421684.24,5814339.93],[6421744.46,5814397.63],[6421816.63,5814464.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1179,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1179","DYMEK":"ul. Lidzbarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1179","LA":"ul. Lidzbarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421407.74,5814253.13],[6421434.36,5814223.25],[6421475.28,5814180.06],[6421476.45,5814152.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1180,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1180","DYMEK":"ul. Mikołajecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1180","LA":"ul. Mikołajecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421621.28,5814282.62],[6421647.07,5814253.97],[6421652.1,5814163.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1181,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1181","DYMEK":"ul. Ostródzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1181","LA":"ul. Ostródzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421434.36,5814223.25],[6421519.81,5814301.81],[6421626.64,5814401.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1447,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1447","DYMEK":"ul. Heleny Rzepeckiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1447","LA":"ul. Heleny Rzepeckiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424012.93,5814159.4],[6424043.98,5814194.21],[6424099.14,5814274.39],[6424111.82,5814294.48],[6424158.97,5814359.66],[6424245.26,5814364.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1448,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1448","DYMEK":"ul. Janiny Omańkowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1448","LA":"ul. Janiny Omańkowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424578.14,5813617.54],[6424644.2,5813709.47],[6424658.37,5813734.35],[6424675.69,5813768.05],[6424735.08,5813887.45],[6424782.77,5813982.19],[6424787.78,5813992.24],[6424853.93,5814124.79],[6424896.64,5814210.67],[6424915.35,5814248.28],[6424925.43,5814271.26],[6424928.89,5814291.73],[6424943.25,5814427.58],[6424945.99,5814448.04],[6424948.94,5814457.95],[6424952.11,5814463.01],[6424956.11,5814466.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1449,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1449","DYMEK":"ul. Szarych Szeregów | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1449","LA":"ul. Szarych Szeregów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423767.75,5814404.61],[6423780.03,5814424.06],[6423816.08,5814491.71],[6423828.65,5814516.48],[6423839.18,5814534.25],[6423848.23,5814550.19],[6423856.07,5814558.56],[6423884.38,5814573.52],[6423938.84,5814600.01],[6423987.59,5814622.84],[6424004.87,5814634.86],[6424053.89,5814692.51],[6424148.55,5814805.54],[6424175.84,5814836.6],[6424197.44,5814854.42],[6424260.1,5814898.71],[6424420.26,5815001.88],[6424542.32,5815080.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1450,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1450","DYMEK":"ul. Zofii Sokolnickiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1450","LA":"ul. Zofii Sokolnickiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423910.45,5814265.75],[6423956.98,5814312.34],[6424000.69,5814371.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1489,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1489","DYMEK":"ul. Ignacego Krasickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1489","LA":"ul. Ignacego Krasickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423821.02,5804345.71],[6423817.46,5804245.41],[6423814.85,5804186.6],[6423815.03,5804156.82],[6423820.71,5804114.7],[6423830.16,5804074.29],[6423848.01,5804003.75],[6423878.28,5803879.32],[6423907.29,5803764.16],[6423908.25,5803740.05],[6423904.52,5803719.78],[6423887.61,5803682.6],[6423863.98,5803649.77],[6423846.32,5803632.61],[6423816.22,5803613.46],[6423753.25,5803578.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1490,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1490","DYMEK":"ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1490","LA":"ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423631.3,5804335.46],[6423657.33,5804224.59],[6423668.37,5804173.16],[6423687.38,5804072.68],[6423710.35,5803971.29],[6423741.04,5803845.87],[6423763.26,5803757.97],[6423768.99,5803737.98],[6423784.26,5803702.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1491,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1491","DYMEK":"ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1491","LA":"ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423520.93,5804468.24],[6423558.3,5804477.7],[6423592.06,5804485.34],[6423644.62,5804496.72],[6423684.21,5804501.4],[6423726.39,5804503.35],[6423762.71,5804502.45],[6423799.17,5804499.3],[6423821.24,5804497.05],[6423867.91,5804489.7],[6423902.13,5804482.35],[6423940.25,5804471.38],[6424000.13,5804446.93],[6424080.13,5804408.5],[6424129.05,5804386.3],[6424161.17,5804371.28],[6424189.06,5804360.91],[6424237.25,5804346.74],[6424263.17,5804339.36],[6424340.24,5804320.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1492,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1492","DYMEK":"ul. Władysława Zamoyskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1492","LA":"ul. Władysława Zamoyskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424250.4,5804069.82],[6424254.85,5804014.68],[6424256.96,5803995.57],[6424261.53,5803976.09],[6424268.31,5803958.45],[6424274.16,5803946.76],[6424284.22,5803931.33],[6424298.03,5803916.04],[6424311.59,5803903.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1493,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1493","DYMEK":"ul. Bohdana Winiarskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1493","LA":"ul. Bohdana Winiarskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423806.66,5803431.74],[6423936.87,5803507.25],[6423966.01,5803527.48],[6423988.8,5803547.54],[6424022.31,5803586.34],[6424025.03,5803592.83],[6424044.66,5803638.57],[6424052.05,5803663.63],[6424064.43,5803753.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1588,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1588","DYMEK":"ul. Książęca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1588","LA":"ul. Książęca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427108.96,5803524.47],[6427109.6,5803539.89],[6427113.24,5803554.02],[6427120.09,5803565.37],[6427131.87,5803578.44],[6427137.22,5803585.29],[6427141.72,5803597.92],[6427142.79,5803607.34],[6427141.72,5803628.97],[6427132.51,5803757.44],[6427130.58,5803803.38],[6427131.66,5803813.01],[6427134.44,5803824.58],[6427160.99,5803900.7],[6427180.7,5803959.48],[6427182.33,5803970.07],[6427183.49,5803988.49],[6427185.62,5804083.47],[6427187.76,5804169.22],[6427189.26,5804251.98],[6427184.76,5804270.72],[6427174.05,5804289.99],[6427158.98,5804314.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2061,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2061","DYMEK":"ul. Śmigi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2061","LA":"ul. Śmigi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429581.37,5802060.88],[6429560.38,5802037.68],[6429553.54,5802028.3],[6429549.83,5802020.1],[6429549.25,5802012.48],[6429553.15,5802001.14],[6429572.3,5801966.27],[6429589.29,5801938.92],[6429609.81,5801904.62],[6429678.01,5801781.04],[6429723.72,5801688.05],[6429752.63,5801649.66],[6429835.28,5801535.85],[6429891.55,5801456.91],[6429922.03,5801411.48],[6429939.62,5801381.99],[6429959.73,5801344.67],[6429971.06,5801316.63],[6430032.63,5801205.55],[6430082.82,5801115.1],[6430136.56,5800992.79],[6430173.87,5800917.56],[6430189.32,5800884.54],[6430223.12,5800806.49],[6430234.84,5800784.21],[6430243.25,5800755.98],[6430283.54,5800641.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2340,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2340","DYMEK":"os. Piastowskie | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2340","LA":"os. Piastowskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428172.17,5807539.6],[6428170.23,5807550.68],[6428171.27,5807610.04],[6428351.19,5807537.36],[6428399.15,5807517.26],[6428427.8,5807503.98],[6428469.33,5807484.53],[6428508.16,5807464.96],[6428505.04,5807457.68],[6428503.05,5807445.42],[6428503.95,5807429.54],[6428506.48,5807417.81],[6428512.62,5807404.99],[6428526.88,5807394.89],[6428537.91,5807388.53],[6428471.5,5807218.99],[6428465.35,5807203.53],[6428449.18,5807161.97],[6428369.06,5806955.42],[6428347.29,5806891.51],[6428298.66,5806727.11],[6428277.97,5806657.23],[6428252.82,5806571.96],[6428221.6,5806468.34],[6428170,5806304.07],[6428116.97,5806147.81],[6428105.93,5806115.25],[6428095.56,5806080.69],[6428092.36,5806067.89],[6428089.8,5806056.95],[6428073.65,5806060.63],[6428067.94,5806057.78],[6428022.24,5805932.68],[6428019.09,5805930.11],[6428011.67,5805929.54],[6427998.53,5805929.54],[6427984.25,5805927.26],[6427909.3,5805913.81],[6427909.72,5805905.63],[6427900.37,5805893.44],[6427877.2,5805888.15],[6427849.15,5805884.91],[6427816.22,5805885.72],[6427796.31,5805890.6],[6427775.58,5805898.72],[6427743.07,5805907.66],[6427616.65,5805944.25],[6427619.9,5806022.7],[6427623.15,5806109.28],[6427629.25,5806143.02],[6427649.97,5806216.59],[6427697.11,5806408.04],[6427721.11,5806492.57],[6427770.27,5806645.02],[6427785.31,5806688.92],[6427800.76,5806721.44],[6427813.36,5806762.49],[6427834.09,5806838.49],[6427845.06,5806888.49],[6427850.33,5806919.8],[6427854.01,5806952.31],[6427863.86,5807050.14],[6427869.44,5807105.96],[6427878,5807181.13],[6427889.79,5807244.96],[6427904.1,5807312.05],[6427931.95,5807440.85],[6427937.33,5807456.68],[6427943.66,5807469.65],[6427952.52,5807480.1],[6427963.29,5807488.97],[6427974.68,5807498.15],[6427988.29,5807505.43],[6428012.66,5807512.71],[6428172.17,5807539.6]]}}, {"type":"Feature", "id":2341,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2341","DYMEK":"os. Pod Lipami | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-04-27
1967-10-27 XVI/88/90
XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2341","LA":"os. Pod Lipami","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427683.15,5811408.35],[6427690.28,5811471.47],[6427694.93,5811492.64],[6427698.41,5811505.99],[6427710.02,5811532.68],[6427717.27,5811550.66],[6427740.04,5811602.96],[6427752.52,5811629.75],[6427769,5811663.36],[6427769.34,5811669.18],[6427777.67,5811684.99],[6427784.34,5811697.46],[6427794.81,5811715.6],[6427800.4,5811726.93],[6427803.96,5811731.09],[6427817.43,5811748.59],[6427823.17,5811747.61],[6427833.07,5811745.68],[6427836.34,5811743.89],[6427846.49,5811738.15],[6427857.5,5811729.32],[6427875.19,5811712.77],[6427879.13,5811709.02],[6427882.33,5811706.14],[6427885.12,5811703.36],[6427971.42,5811621.81],[6428090.89,5811498.68],[6428081.26,5811490.65],[6428078.51,5811491.57],[6428055.35,5811472.3],[6428042.97,5811447.77],[6428095.48,5811420.48],[6428089.57,5811404.95],[6428098.7,5811400.94],[6428088.01,5811377.79],[6428133.21,5811372.22],[6428177.73,5811366.43],[6428247.19,5811360.64],[6428280.58,5811357.75],[6428280.67,5811357.44],[6428303.73,5811357.41],[6428313.52,5811358.31],[6428317.73,5811342.69],[6428328,5811301.84],[6428347.84,5811226.99],[6428359.65,5811180.36],[6428378.92,5811105.04],[6428391.03,5811057.9],[6428383.16,5811085.57],[6428339.64,5811085.57],[6428311.33,5811093.36],[6428270.27,5811113.53],[6428258.59,5811112.82],[6428115.27,5811179.35],[6427986.1,5811238.82],[6427888.08,5811284.11],[6427846.67,5811301.45],[6427784.03,5811323.4],[6427729.53,5811337.91],[6427692.69,5811347.42],[6427688.85,5811347.98],[6427684.7,5811348.36],[6427678.39,5811348.64],[6427683.15,5811408.35]]}}, {"type":"Feature", "id":2342,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2342","DYMEK":"os. Polan | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18
1985-04-25 XVI/108/90
VII/38/85","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2342","LA":"os. Polan","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428929.64,5805919.13],[6428952.26,5805950.89],[6428981.86,5805994.44],[6429000.44,5806032.93],[6429113.33,5806178.37],[6429137.76,5806200.39],[6429155.56,5806214.35],[6429191.9,5806222.29],[6429318.7,5806317.09],[6429326.16,5806322.86],[6429360.32,5806271.13],[6429363.93,5806226.38],[6429362.49,5806201.11],[6429331.69,5806170.56],[6429248.92,5806101.98],[6429242.91,5806108.72],[6429222.94,5806092.36],[6429225.1,5806087.31],[6429205.86,5806070.46],[6429191.43,5806056.03],[6429170.72,5806037.26],[6429160.62,5806024.51],[6429080.26,5805956.18],[6429020.59,5805904.21],[6429008.56,5805896.99],[6428978.49,5805890.74],[6428929.64,5805919.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1670","DYMEK":"ul. Włodzimierza Majakowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2004-03-09
2004-03-09
1951-04-25 XL/417/IV/2004
XL/418/IV/2004
23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1670","LA":"ul. Włodzimierza Majakowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432987.64,5807072.62],[6433061.87,5807096.2],[6433090.11,5807105.07],[6433129.56,5807113.48],[6433162.01,5807117.68],[6433175.78,5807118.37],[6433360.43,5807140.66],[6433425.09,5807146.73],[6433461.04,5807151.4],[6433489.99,5807158.39],[6433569.57,5807182.66],[6433660.62,5807210.37],[6433853.81,5807269.45],[6433982.07,5807308.08],[6434014.51,5807314.82],[6434036.22,5807321.59],[6434057.47,5807329.06],[6434104.6,5807351.72],[6434157.37,5807379.12],[6434202.19,5807395.23],[6434253.54,5807418.58],[6434296.73,5807440.16],[6434335.02,5807463.27],[6434348.56,5807470.74],[6434373.77,5807482.42],[6434386.61,5807486.15],[6434402.25,5807487.32],[6434413.22,5807488.95],[6434424.43,5807492.22],[6434441.94,5807498.05],[6434516.86,5807532.25],[6434568.45,5807553.96],[6434617.94,5807578.01],[6434634.75,5807588.62],[6434657.63,5807607.77],[6434686.8,5807635.43],[6434711.78,5807661.81],[6434737.69,5807688.64],[6434773.87,5807720.86],[6434851.93,5807790.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1672,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1672","DYMEK":"ul. Malechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1672","LA":"ul. Malechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420374,5809508.13],[6420371.99,5809484.9],[6420424.66,5809377.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1678,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1678","DYMEK":"ul. Małoszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1678","LA":"ul. Małoszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420850.86,5806962.72],[6420948.49,5806840.19],[6420970.11,5806812.01],[6420973.57,5806805.9],[6421053.99,5806656.84],[6421055.22,5806654.6],[6421110.42,5806551.98],[6421163.74,5806450.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1679,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1679","DYMEK":"ul. Petera Mansfelda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1991-10-15 XL/208/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1679","LA":"ul. Petera Mansfelda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425662.19,5809443.77],[6425687.55,5809434.99],[6425696.85,5809434.6],[6425720.49,5809426.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1681,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1681","DYMEK":"ul. Floriana Marciniaka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-10-13
1983-02-10 LXI/856/V/2009
XXVI/89/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1681","LA":"ul. Floriana Marciniaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423169.38,5815114.96],[6423306.4,5815021.76],[6423477.83,5814891.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1110,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1110","DYMEK":"ul. Owczarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1110","LA":"ul. Owczarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420019.56,5811714.72],[6420020.87,5811796.31],[6420025.97,5811799.91],[6420092.87,5811799.76],[6420099.77,5811796.46],[6420100.39,5811715.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1451,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1451","DYMEK":"ul. Marii Wicherkiewicz | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1451","LA":"ul. Marii Wicherkiewicz","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424390.41,5814374.84],[6424464.07,5814319.25],[6424594.35,5814253.62],[6424853.93,5814124.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1452,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1452","DYMEK":"ul. Marii i Celestyna Rydlewskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1452","LA":"ul. Marii i Celestyna Rydlewskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423697.29,5814493.42],[6423756.29,5814565.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1453,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1453","DYMEK":"ul. Heleny Szafran | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1453","LA":"ul. Heleny Szafran","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425302.03,5813527.9],[6425516.7,5813698.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1547,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1547","DYMEK":"ul. Koszalińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1547","LA":"ul. Koszalińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418771.05,5816438.92],[6418779.75,5816439],[6418789.69,5816437],[6418841.89,5816407.54],[6418871.83,5816389.48],[6418900.28,5816377.11],[6418990.71,5816354.86],[6419148.72,5816323.65],[6419293.72,5816294.19],[6419318.21,5816286.77],[6419340.73,5816278.6],[6419372.16,5816264.01],[6419402.33,5816246.93],[6419438.71,5816225.16],[6419478.3,5816194.72],[6419507.75,5816168.74],[6419529.76,5816148.2],[6419545.59,5816131.13],[6419554.25,5816115.79],[6419559.45,5816099.21],[6419561.93,5816080.16],[6419559.45,5816056.65],[6419550.54,5816022.75],[6419545.84,5816001.47],[6419545.84,5815991.57],[6419549.55,5815983.9],[6419562.67,5815975.98],[6419676.74,5815930.94],[6419701.98,5815918.32],[6419731.67,5815901],[6419769.28,5815874.52],[6419783.63,5815862.89],[6419817.29,5815828.99],[6419899.43,5815741.15],[6419983.81,5815654.72],[6420080.92,5815543.93],[6420214.34,5815383.6],[6420318.22,5815256.71],[6420346.78,5815222.79],[6420373.57,5815180.38],[6420383.27,5815161.12],[6420388.08,5815146.68],[6420392.33,5815129.54],[6420396.44,5815104.06],[6420406.06,5815027.87],[6420415.84,5814963.31],[6420421.5,5814936.55],[6420427.87,5814921.11],[6420441.74,5814897.18],[6420482.66,5814843.8],[6420543.41,5814766.35],[6420600.33,5814694.42],[6420632.75,5814655.76],[6420659.94,5814631.83],[6420695.05,5814604.36],[6420797.99,5814523.79],[6420913.09,5814432.31],[6420960.95,5814399.32],[6421305.58,5814176.31],[6421361.17,5814139.18],[6421381.19,5814125.89],[6421533.27,5813995.9],[6421576.87,5813954.27],[6421585.08,5813944.08],[6421694.39,5813823.44],[6421724.13,5813793.99],[6421840.79,5813663.44],[6422075.28,5813407.15],[6422142.66,5813332.09],[6422246.03,5813198.15],[6422345.72,5813068.73],[6422545.36,5812814.7],[6422624.08,5812715.02],[6422657.21,5812676.23],[6422691.47,5812645.36],[6422731.12,5812617.32],[6422774.17,5812595.52],[6422814.66,5812581.07],[6422862.18,5812567.93],[6422913.84,5812558.33],[6422936.78,5812554.87],[6423206.02,5812501.9],[6423327.97,5812475.96],[6423357.46,5812467.95],[6423404.07,5812450.1],[6423441.57,5812426.44],[6423474.88,5812398.32],[6423572.27,5812297.56],[6423732.28,5812131.08],[6423782.35,5812077.93],[6423816.75,5812037.69],[6423843.32,5812003.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1551,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1551","DYMEK":"ul. Tadeusza Kościuszki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1551","LA":"ul. Tadeusza Kościuszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427052.91,5808028.95],[6427044.72,5808028.67],[6426938.98,5808092.56],[6426886.58,5808126.08],[6426845.28,5808163.66],[6426824.35,5808178.11],[6426733.23,5808236.91],[6426713.97,5808241.54],[6426679.91,5808264.13],[6426668.43,5808274.5],[6426659.54,5808289.6],[6426595.27,5808430.62],[6426580.09,5808466.55],[6426520.28,5808597.11],[6426476.76,5808688.87],[6426476.02,5808758.23],[6426479.72,5808795.36],[6426508.98,5808973.42],[6426510.83,5808993.05],[6426518.8,5809043.15],[6426525.46,5809060.93],[6426600.23,5809231.24],[6426638.62,5809316.77],[6426650.66,5809339.55],[6426670.1,5809369],[6426687.71,5809395.02],[6426713.06,5809425.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1552,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1552","DYMEK":"ul. Kotowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1552","LA":"ul. Kotowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421771.88,5803558.55],[6421862.01,5803468.55],[6422034.55,5803288.9],[6422056.5,5803267.72],[6422078.97,5803249.38],[6422119.95,5803218.09],[6422121.84,5803216.66],[6422308.08,5803072.45],[6422340.37,5803047.68],[6422423.92,5802982.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1590,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1590","DYMEK":"ul. Księcia Mieszka I | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1590","LA":"ul. Księcia Mieszka I","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426707.88,5810125.17],[6426688.37,5810132.34],[6426640.3,5810174.86],[6426607.89,5810211.09],[6426574.1,5810254.81],[6426558.76,5810281.98],[6426542.74,5810319.44],[6426507.9,5810406.89],[6426489.95,5810462.46],[6426483.52,5810500.79],[6426483.17,5810516.9],[6426488.98,5810563.85],[6426494.48,5810604.28],[6426506.66,5810692.44],[6426513.72,5810729.9],[6426522.43,5810762.27],[6426536.98,5810810.7],[6426542.09,5810831.43],[6426545.55,5810851.7],[6426549.9,5810889.32],[6426551.56,5810914.86],[6426553.52,5810959.24],[6426556.07,5810976.36],[6426558.17,5810992.05],[6426560.72,5811075.03],[6426560.42,5811141.1],[6426557.1,5811272.52],[6426554.12,5811425.03],[6426551.7,5811483.91],[6426552.16,5811498.62],[6426553.97,5811518.37],[6426559.82,5811550.36],[6426572.58,5811614.12],[6426594.98,5811703.32],[6426597.68,5811724.87],[6426596.33,5811746.8],[6426608.63,5811800.27],[6426615.7,5811846.67],[6426619.31,5811898.4],[6426620.06,5811925.22],[6426622.47,5811953.5],[6426623.81,5811978.9],[6426619.32,5812050.02],[6426615.71,5812120],[6426611.51,5812269.28],[6426615.41,5812340.47],[6426611.52,5812541.71],[6426607.32,5812750.77],[6426607.62,5812866.48],[6426610.02,5812912.74],[6426614.82,5812962],[6426617.58,5813026.33],[6426619.5,5813121.1],[6426618.41,5813207.76],[6426617.01,5813306.55],[6426612.56,5813387.57],[6426604.2,5813489.53],[6426602.55,5813582.97],[6426604.41,5813602.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1591,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1591","DYMEK":"ul. Księżycowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1591","LA":"ul. Księżycowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423295.55,5807630.19],[6423303.26,5807633.75],[6423361.78,5807688.37],[6423431.92,5807751.84],[6423447.62,5807762.52],[6423453.63,5807767.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1593,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1593","DYMEK":"ul. Zygmunta Kubiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2014-02-25
2007-08-28 XLI/702/VII/2017
LXIII/995/VI/2014
XX/174/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1593","LA":"ul. Zygmunta Kubiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423086.48,5813244.25],[6423174.95,5813305.13],[6423322.2,5813405.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1595,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1595","DYMEK":"ul. Kukułcza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1595","LA":"ul. Kukułcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428366.16,5805661.3],[6428401.69,5805670.55],[6428612.6,5805708.05],[6428735.23,5805731.59],[6428789.4,5805740.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1596,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1596","DYMEK":"ul. Lubuszańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1596","LA":"ul. Lubuszańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430087.89,5805645.23],[6430120.9,5805623.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1898,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1898","DYMEK":"ul. Raszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1898","LA":"ul. Raszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423070.29,5806467.7],[6423083.86,5806479.26],[6423191.88,5806573.31],[6423313.65,5806680.17],[6423425.03,5806777.06],[6423470.42,5806816.93],[6423475.87,5806824.27]]}}, {"type":"Feature", "id":2343,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2343","DYMEK":"os. ks. Jerzego Popiełuszki | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1991-11-12 XLII/216/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2343","LA":"os. ks. Jerzego Popiełuszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422975.42,5808753.84],[6422979.05,5808753.24],[6422979.34,5808755.8],[6422980.97,5808770.49],[6422978.64,5808771.19],[6423001.03,5808911.83],[6423002.66,5808924.89],[6423069.13,5809180.76],[6423071.23,5809192.89],[6423101.11,5809307],[6423118.28,5809302.87],[6423125.38,5809331.16],[6423124,5809349.49],[6423125.35,5809349.16],[6423560.57,5809242.8],[6423559.87,5809239.3],[6423513.22,5809048.51],[6423475.67,5808897.14],[6423455.85,5808807.11],[6423445.58,5808718.48],[6423445.35,5808707.98],[6423443.95,5808656.44],[6423457.71,5808492.7],[6423303.77,5808485.94],[6423304.01,5808489.9],[6423231.47,5808486.87],[6423215.38,5808487.57],[6423215.38,5808484.54],[6423112.75,5808478.71],[6423066.8,5808475.91],[6423036.71,5808476.84],[6423002.2,5808480.11],[6422961.84,5808487.34],[6422961.09,5808490.61],[6422947.2,5808562.69],[6422974.59,5808753.92],[6422975.42,5808753.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1324,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1324","DYMEK":"ul. Głuszyna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1324","LA":"ul. Głuszyna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428619.69,5798862.97],[6428637.11,5798849.07],[6428649.34,5798836.65],[6428755.73,5798757.79],[6428841.35,5798691.25],[6428885.66,5798657.8],[6428986.29,5798597.56],[6429098.23,5798532.98],[6429263.36,5798435.68],[6429508.2,5798290.65],[6429571.57,5798257.48],[6429584.81,5798250.69],[6429729.94,5798188.47],[6430027.18,5798060.02]],[[6428458.31,5799023.41],[6428468,5798997.84],[6428476.46,5798981.13],[6428489.04,5798958.54],[6428500.33,5798939.79],[6428515.9,5798919.4],[6428526.28,5798910.32],[6428539.26,5798902.26],[6428592.26,5798874.09],[6428619.69,5798862.97]],[[6428458.31,5799023.41],[6428491.12,5799005.05],[6428525.5,5798986.55],[6428543.74,5798975.34],[6428562.5,5798958.66],[6428573.97,5798945.11],[6428592.47,5798907.58],[6428619.69,5798862.97]],[[6426282.82,5801531.91],[6426327.55,5801442.2],[6426353.22,5801394.92],[6426381.97,5801342.54],[6426430.79,5801257.74],[6426448.59,5801224.44],[6426468.17,5801189.84],[6426523.34,5801091.12],[6426578.27,5800992.6],[6426679.16,5800812.89],[6426687.11,5800798.9],[6426704.64,5800767.37],[6426768.72,5800654.1],[6426779.91,5800637.95],[6426797.46,5800618.63],[6426814.75,5800603.63],[6426831.52,5800592.18],[6426861.02,5800577.69],[6427044.35,5800516.8],[6427163.6,5800479.04],[6427181.14,5800469.88],[6427203.52,5800453.23],[6427237.51,5800425.71],[6427239.56,5800423.51],[6427415.91,5800279.93],[6427535.97,5800182.15],[6427642.83,5800095.11],[6427665.11,5800072.82],[6427761.66,5799923.25],[6427824.78,5799827.34],[6427851.19,5799795.77],[6427985.49,5799659.21],[6428061.2,5799581.34],[6428089.87,5799548.54],[6428099.77,5799535.54],[6428121.02,5799495.31],[6428196.93,5799337.28],[6428230.97,5799269.73],[6428250.98,5799240.85],[6428274.5,5799215.27],[6428342.78,5799145.13],[6428440.36,5799047.24],[6428450.05,5799034.35],[6428458.31,5799023.41]]]}}, {"type":"Feature", "id":1325,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1325","DYMEK":"ul. Gminna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1325","LA":"ul. Gminna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433736.06,5802148.72],[6433740.81,5802191.89],[6433747.25,5802250],[6433753.41,5802306.64],[6433756.24,5802333.6],[6433756.34,5802334.58],[6433756.55,5802337.98],[6433756.56,5802341.48],[6433756.24,5802344.3],[6433756.1,5802344.78],[6433755.2,5802346.58],[6433753.9,5802348.32],[6433752.57,5802349.2],[6433744.73,5802350.35],[6433714.08,5802354.09],[6433678.7,5802357.99],[6433646.15,5802361.66],[6433643.92,5802361.93],[6433636.63,5802362.88],[6433629.06,5802363.89],[6433622.03,5802364.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1326,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1326","DYMEK":"ul. Strzyżowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1326","LA":"ul. Strzyżowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430555.76,5802949.9],[6430645.59,5802912.49],[6430793.16,5802860.27],[6430907.46,5802820.48],[6431152.9,5802729.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1332,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1332","DYMEK":"ul. Gołężycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1332","LA":"ul. Gołężycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428185.28,5803382.44],[6428186.82,5803387.84],[6428192.68,5803395.4],[6428224.92,5803425.89],[6428228.01,5803430.06],[6428230.06,5803435.87],[6428234.02,5803454.44],[6428238.81,5803478.74],[6428244.05,5803495.87],[6428251.15,5803513.76],[6428275.53,5803567.23],[6428293.12,5803605.88],[6428295.12,5803613.44],[6428294.97,5803619.61],[6428293.12,5803625.32],[6428289.41,5803630.41],[6428275.37,5803639.59],[6428207.18,5803684.87],[6428202.39,5803690.89],[6428200.39,5803697.99],[6428200.7,5803706.32],[6428204.55,5803715.27],[6428259.5,5803785.94],[6428318.11,5803861.69],[6428344.7,5803890.06],[6428382.33,5803929.4],[6428397.88,5803946.85],[6428429.5,5803975.08],[6428432.28,5803977.24],[6428487.3,5804022.19],[6428496.32,5804033.93],[6428500.21,5804042.77],[6428502.11,5804048.93],[6428502.23,5804056.6],[6428502.62,5804063.65],[6428513.79,5804084.93],[6428565.74,5804184.5],[6428620.49,5804291.19],[6428679.39,5804402.9],[6428765.66,5804566.41],[6428771.71,5804579.08],[6428767.92,5804584.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1111,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1111","DYMEK":"ul. Ownicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1111","LA":"ul. Ownicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420179.99,5811716.07],[6420180.87,5811764.65]],[[6420180.87,5811764.65],[6420225.61,5811764.33]],[[6420180.87,5811764.65],[6420180.65,5811812.66],[6420227.46,5811812.33]]]}}, {"type":"Feature", "id":1112,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1112","DYMEK":"ul. Sułowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1112","LA":"ul. Sułowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420259.59,5811715.94],[6420258.62,5811759.84],[6420248.78,5811823.48],[6420248.34,5811854.21],[6420247.98,5811876.24]],[[6420247.98,5811876.26],[6420247.98,5811876.5],[6420247.98,5811876.74],[6420253.32,5811876.94]]]}}, {"type":"Feature", "id":1114,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1114","DYMEK":"ul. Czeladzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1114","LA":"ul. Czeladzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424270.89,5803575.24],[6424320.22,5803535.56],[6424342.53,5803527.28],[6424354.25,5803522.91],[6424357.24,5803520.38],[6424359.54,5803507.5],[6424403.23,5803516.93],[6424422.08,5803528.2],[6424442.08,5803533.72],[6424453.58,5803538.55],[6424457.03,5803542.46],[6424457.72,5803546.13],[6424449.68,5803586.6],[6424443.7,5803599.71]]}}, {"type":"Feature", "id":1120,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1120","DYMEK":"ul. 28 Czerwca 1956 r. | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1985-09-26
1981-06-02 XII/66/89
IX/48/85
XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1120","LA":"ul. 28 Czerwca 1956 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426578.1,5807212.53],[6426527.02,5807174.04],[6426518.44,5807166.68],[6426491.7,5807122.02],[6426486.06,5807099.7],[6426502.03,5807033.7],[6426514.27,5806993.95],[6426515.26,5806977.28],[6426510.36,5806953.24],[6426497.61,5806931.16],[6426449.45,5806887.4],[6426436.76,5806873.99],[6426342.53,5806720.17],[6426298.64,5806643.62],[6426249.32,5806557.27],[6426200.48,5806474.58],[6426123.7,5806343.34],[6426095.47,5806296.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1119,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1119","DYMEK":"ul. 28 Czerwca 1956 r. | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1985-09-26
1981-06-02 XII/66/89
IX/48/85
XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1119","LA":"ul. 28 Czerwca 1956 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425346.79,5804808.28],[6425342.62,5804800.13],[6425330.77,5804773.93],[6425324.48,5804754.67],[6425321.14,5804733.93],[6425320.22,5804706.06],[6425322.16,5804674.12],[6425331.94,5804603.83],[6425336.14,5804507.39],[6425340.77,5804409.15],[6425343.73,5804346.29],[6425347.08,5804266.76],[6425353.36,5804141.04],[6425359.01,5804023.09],[6425362.62,5803963.92],[6425366.51,5803883],[6425369.57,5803835.06],[6425374.38,5803712.19],[6425377.89,5803653.78],[6425381.69,5803558.97],[6425386.14,5803455.18],[6425393.27,5803297.79],[6425396.6,5803290.66],[6425419.75,5803265.85]],[[6425346.79,5804808.28],[6425283.09,5804844.57]],[[6425604.79,5805460.59],[6425559.82,5805384.33],[6425517.88,5805314.52],[6425490.2,5805267.12],[6425458.71,5805214.06],[6425438.35,5805181.01],[6425407.7,5805129.91],[6425381.15,5805085.86],[6425387.79,5805074.26],[6425396.78,5805050.19],[6425397.52,5805037.42],[6425391.41,5804983.35],[6425383.81,5804920.58],[6425375.12,5804850.78],[6425365.77,5804839.3],[6425346.79,5804808.28]],[[6426095.47,5806296.23],[6425988.27,5806110.76],[6425886.45,5805934.12],[6425712.76,5805637.99],[6425607.37,5805464.13],[6425605.09,5805460.44]]]}}, {"type":"Feature", "id":1275,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1275","DYMEK":"ul. Franowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2012-06-26
1945-11-19 XXXIII/500/VI/2012
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1275","LA":"ul. Franowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430992.69,5805181.52],[6430981.33,5805191.92],[6430977.8,5805197.66],[6430977.8,5805205.18],[6431021.77,5805289.47],[6431072.33,5805387.97],[6431124.52,5805488.92],[6431163.86,5805565.49],[6431169.23,5805576.59],[6431268.97,5805772.11],[6431322.88,5805877.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1554,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1554","DYMEK":"ul. Kowalewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-10-20
1945-11-19 XVIII/222/VII/2015
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1554","LA":"ul. Kowalewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421285.02,5804577.87],[6421300.65,5804568.87],[6421335.24,5804548.97],[6421358.59,5804535.38],[6421368.22,5804528.66],[6421379.09,5804518.29],[6421387.24,5804508.78],[6421403.79,5804483.89],[6421417.61,5804454.78],[6421437.87,5804412.08],[6421451.46,5804389.29],[6421467.39,5804371.07],[6421498.31,5804340.32],[6421565.7,5804278.21],[6421604.98,5804242.21],[6421619.3,5804227.39],[6421628.93,5804215.91],[6421634.74,5804202.27],[6421639.18,5804184.85],[6421650.8,5804112.35],[6421674.88,5803973.36],[6421692.39,5803905.9],[6421723.07,5803871.01],[6421774.98,5803832.28],[6421864.95,5803766.26],[6421901.19,5803739.76],[6421968.9,5803690.27],[6422058.32,5803615.91]]}}, {"type":"Feature", "id":1555,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1555","DYMEK":"ul. Kowalska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1980-02-21 XII/38/80","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1555","LA":"ul. Kowalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425638.86,5811476.47],[6425637.44,5811499.98],[6425648.19,5811523.26],[6425663.74,5811555.27]],[[6425828.72,5811861.43],[6425826.67,5811877.71],[6425847.21,5811919.13]]]}}, {"type":"Feature", "id":1803,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1803","DYMEK":"ul. Ostrów Tumski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1996-12-17 LI/339/II/96","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1803","LA":"ul. Ostrów Tumski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428321.36,5809041.11],[6428321.68,5809059.7],[6428319.54,5809084.31],[6428352.32,5809097.93],[6428369.28,5809112.1],[6428381.78,5809130.99],[6428386.78,5809143.22]],[[6428386.78,5809143.22],[6428396.23,5809156.56],[6428408.46,5809165.17],[6428497.66,5809194.63],[6428562.12,5809218.25],[6428522.35,5809230.22],[6428483.76,5809244.65],[6428399.56,5809214.65],[6428367.89,5809202.96],[6428386.78,5809143.22]]]}}, {"type":"Feature", "id":1805,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1805","DYMEK":"ul. Oświęcimska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12
1945-11-19 XXIII/312/VII/2016
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1805","LA":"ul. Oświęcimska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427267.47,5802578.5],[6427424.75,5802665],[6427520.55,5802717.56],[6427655.7,5802790.09],[6427659.06,5802792.16],[6427794.21,5802865.27],[6427797.73,5802867.19],[6427910,5802929.97],[6427979.73,5802967.94],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1806,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1806","DYMEK":"ul. Otwocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1806","LA":"ul. Otwocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430967.69,5808736.65],[6430983.63,5808738.31],[6431053.3,5808740.95],[6431130.27,5808743.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1809,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1809","DYMEK":"ul. Ożarowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1809","LA":"ul. Ożarowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427143.4,5798899.92],[6427154.25,5798962.9],[6427166.78,5799023.53],[6427163.95,5799102.16],[6427152.23,5799197.74],[6427102.1,5799294.96],[6427137.67,5799497.26],[6427161.92,5799678.55],[6427176.07,5799811.32],[6427170.01,5799852.55],[6427157.48,5799914.2],[6427144.54,5799997.47],[6427147.37,5800073.26],[6427148.18,5800100.74],[6427160.7,5800185.43],[6427165.55,5800220.99],[6427177.27,5800267.27],[6427190.21,5800293.95],[6427207.59,5800365.7],[6427229.81,5800413.8],[6427237.51,5800425.71],[6427262.56,5800486.67],[6427293.86,5800601.56],[6427298.78,5800615.95],[6427305.31,5800631],[6427309.97,5800643.59],[6427313.97,5800662.36],[6427315.83,5800695.19],[6427313.3,5800806.95],[6427310.92,5800895.27],[6427308.91,5800946.42],[6427306.38,5801014.74],[6427307.72,5801035.25],[6427311.97,5801056.3],[6427316.77,5801077],[6427332.22,5801113.1],[6427341.54,5801126.49],[6427345.54,5801130.22],[6427351,5801134.75],[6427360.99,5801139.54],[6427378.31,5801144.34],[6427393.76,5801146.6],[6427406.68,5801147.27],[6427416.4,5801146.74],[6427449.04,5801137.28],[6427459.7,5801135.41],[6427473.55,5801136.75],[6427491.13,5801143.14],[6427506.05,5801150.67],[6427517.37,5801159.19],[6427538.82,5801177.44],[6427562.93,5801203.48],[6427573.05,5801215.07],[6427579.45,5801226.26],[6427585.45,5801241.58],[6427586.2,5801243.76],[6427608.1,5801273.88],[6427620.08,5801288.27],[6427629.14,5801305.65],[6427635.66,5801322.37],[6427649.64,5801370.45],[6427661.9,5801405.82],[6427686.01,5801473.09],[6427704.92,5801528.17],[6427715.31,5801556.87],[6427718.64,5801563.53],[6427729.57,5801581.51],[6427748.75,5801624.6],[6427759.41,5801654.77],[6427765.53,5801678.14],[6427766.73,5801686.66],[6427766.07,5801692.12],[6427762.6,5801712.64],[6427763.27,5801724.1],[6427766.73,5801740.29],[6427787.38,5801850.43],[6427814.54,5801985.04],[6427841.45,5802117.37],[6427867.02,5802255.5],[6427868.38,5802261.77],[6427897.53,5802412.21],[6427912.57,5802491.73],[6427922.03,5802540.87],[6427942.41,5802649.17],[6427964.79,5802766.18],[6427976.11,5802825.8],[6427999.28,5802950.53],[6428000.74,5802961.32],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2016,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2016","DYMEK":"ul. 5 Stycznia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2016","LA":"ul. 5 Stycznia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422278.42,5810360.9],[6422386.18,5810293.75],[6422568,5810177.27],[6422756.62,5810055.29],[6422813.01,5810019.49]],[[6421725.08,5810710.98],[6421928.26,5810607.43],[6421930.52,5810605.72],[6422144.71,5810451.08],[6422171.16,5810435.85],[6422174.48,5810433.96],[6422205.81,5810424.42]]]}}, {"type":"Feature", "id":1784,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1784","DYMEK":"ul. Okopowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1784","LA":"ul. Okopowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428005.96,5804146.95],[6428051.46,5804250.32],[6428080.33,5804344.49],[6428095.38,5804394.06]]}}, {"type":"Feature", "id":2062,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2062","DYMEK":"ul. Śmigielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2062","LA":"ul. Śmigielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422960.96,5804952.03],[6423028.66,5805087.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1362,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1362","DYMEK":"ul. Grzybowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1362","LA":"ul. Grzybowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425218.64,5804965.4],[6425257.93,5805153.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1902,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1902","DYMEK":"ul. Mikołaja Reja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1902","LA":"ul. Mikołaja Reja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425643.26,5809037.64],[6425684,5809143.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1299,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1299","DYMEK":"ul. Gdyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1299","LA":"ul. Gdyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430344.27,5810386.16],[6430357.83,5810409.44],[6430394.69,5810492.43],[6430449.24,5810636.14],[6430465.15,5810678.18],[6430467.22,5810684.83],[6430489.34,5810755.86],[6430496.71,5810788.44],[6430502.75,5810835.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1298,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1298","DYMEK":"ul. Gdyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1298","LA":"ul. Gdyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430502.75,5810835.06],[6430511.16,5810882.8],[6430527.11,5810975.73],[6430560.91,5811179.16],[6430567.88,5811222.26],[6430579.23,5811288.82],[6430613.58,5811494.31],[6430637.25,5811635.96],[6430659.27,5811766.13],[6430667.48,5811815.93],[6430677.88,5811885.49],[6430698.8,5811998.12],[6430703.55,5812033.96],[6430706.56,5812070.42],[6430709.85,5812079.73],[6430719.74,5812090.47],[6430729.05,5812097.06],[6430735.21,5812103.51],[6430738.5,5812108.3],[6430743.09,5812118.33],[6430745.67,5812135.65],[6430747.1,5812146.68],[6430760.99,5812225.33],[6430774.17,5812301.25],[6430787.21,5812354.6],[6430799.89,5812408.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1688,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1688","DYMEK":"ul. Masztalarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1688","LA":"ul. Masztalarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427374.39,5808993.97],[6427383.98,5809069.1],[6427438.28,5809073.77],[6427476.54,5809066.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2064,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2064","DYMEK":"ul. Śpiewaków | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2064","LA":"ul. Śpiewaków","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425607.39,5810925.21],[6425756.92,5810808.13]]}}, {"type":"Feature", "id":2155,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2155","DYMEK":"ul. Wileńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2155","LA":"ul. Wileńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430538.21,5808225.77],[6430547.96,5808258.06],[6430556.17,5808278.59],[6430572.8,5808308.78],[6430596.3,5808341.35],[6430612.92,5808359.31],[6430630.69,5808374.99],[6430636.23,5808379.19],[6430661.45,5808393.9],[6430688.97,5808406.8],[6430718.59,5808417.87],[6430783.35,5808435.26],[6430847.17,5808450.55],[6430875.51,5808459.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1056,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1056","DYMEK":"ul. Cienista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1056","LA":"ul. Cienista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423773.6,5809816.74],[6423822.49,5809887.11],[6423850.32,5809932.14],[6423880.07,5809977.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1676,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1676","DYMEK":"ul. Małe Garbary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1676","LA":"ul. Małe Garbary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427424.99,5809179.48],[6427437.42,5809180.05],[6427462.47,5809184.84],[6427501.52,5809195.91],[6427528.71,5809201.87],[6427541.76,5809204.13],[6427562.14,5809204.13],[6427595.58,5809199.36],[6427701.69,5809167.23],[6427743.96,5809149.91],[6427768.37,5809144.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1886,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1886","DYMEK":"ul. Pszenna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1886","LA":"ul. Pszenna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426817.9,5810756.61],[6426920.24,5810616.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1739,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1739","DYMEK":"ul. Myśliwska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1739","LA":"ul. Myśliwska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424292.6,5806208.13],[6424302.1,5806224.97],[6424349.04,5806297.05]]}}, {"type":"Feature", "id":434,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"434","DYMEK":"ul. Adama Asnyka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/434","LA":"ul. Adama Asnyka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425509.91,5809060],[6425534.19,5809132.1],[6425553.67,5809188.71]]}}, {"type":"Feature", "id":2094,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2094","DYMEK":"ul. Toruńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2094","LA":"ul. Toruńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6430837.94,5809399.05],[6430839.69,5809357.16],[6430839.97,5809348.67],[6430843.48,5809274.77],[6430847.02,5809178.67],[6430847.84,5809165.18],[6430850.28,5809114.62],[6430849.87,5809110.28],[6430848.11,5809106.34],[6430833.04,5809083.61],[6430816.34,5809056.46],[6430815.25,5809054.02],[6430815.25,5809050.76],[6430819.12,5808966.34]],[[6430593.05,5809672.76],[6430602.65,5809670.12],[6430626.17,5809668.44],[6430632.65,5809666.52],[6430637.44,5809662.92],[6430639.36,5809658.36],[6430638.88,5809637],[6430642.48,5809631],[6430644.88,5809627.17],[6430646.07,5809616.13],[6430648.24,5809592.85],[6430701.27,5809490.01],[6430748.21,5809397.2]]]}}, {"type":"Feature", "id":2160,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2160","DYMEK":"ul. Winogrady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2160","LA":"ul. Winogrady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426762.67,5810298.19],[6426767.54,5810319.53],[6426775,5810366.99],[6426781.77,5810392.75],[6426796.33,5810428.24],[6426819.95,5810473.87],[6426839.38,5810507.45],[6426854.13,5810531.4],[6426887.45,5810577.3],[6426920.24,5810616.26],[6426978.9,5810677.43],[6427018.99,5810710.05],[6427043.96,5810730.62],[6427081.1,5810756.47],[6427110.08,5810775.73],[6427180.36,5810813.82],[6427243.53,5810840.8],[6427309.29,5810863.88],[6427379.23,5810881.23],[6427424.52,5810888],[6427460.78,5810892.51],[6427508.34,5810895.72],[6427524.3,5810896.07],[6427543.75,5810896.59],[6427618.99,5810896.57],[6427687.76,5810892.08],[6427709.45,5810890.17],[6427784.93,5810877.68],[6427818.94,5810869.61],[6427850.52,5810858.15],[6427855.38,5810856.42],[6427895.12,5810843.75],[6427919.76,5810832.47],[6428020.58,5810775.64],[6428176.06,5810688.36],[6428203.47,5810672.92],[6428441.38,5810539.81],[6428476.84,5810517.66]]}}, {"type":"Feature", "id":2002,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2002","DYMEK":"ul. Stęszewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2002","LA":"ul. Stęszewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423174.29,5805168.78],[6423185.81,5805184.4],[6423251.14,5805265.84],[6423255.86,5805271.35],[6423265.87,5805279.71],[6423380.29,5805375.92],[6423475.16,5805455.9],[6423602.49,5805563.85],[6423692.79,5805640.91],[6423727.46,5805670.22]]}}, {"type":"Feature", "id":9652,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9652","DYMEK":"park Tysiąclecia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9652","LA":"park Tysiąclecia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430002.81,5808888.46],[6430014.2,5808883.54],[6430015.54,5808884.3],[6430060.36,5808866.05],[6430059.56,5808852.87],[6430057.98,5808826.81],[6430050.63,5808705.54],[6430049.55,5808687.74],[6430051.7,5808686.35],[6430055.24,5808685],[6430055.97,5808684.84],[6429949.13,5808508.33],[6429949.83,5808503.03],[6429924.22,5808461.48],[6429919.62,5808460.98],[6429905.45,5808437.98],[6429893.03,5808417.82],[6429878.63,5808429.34],[6429841.73,5808436.65],[6429607.32,5808556.13],[6429552.4,5808605.55],[6429422.15,5808702.5],[6429425.81,5808712.06],[6429480.53,5808856.37],[6429499.2,5808867.74],[6429527.74,5808874.32],[6429561.76,5808873.75],[6429600.57,5808874.7],[6429720.33,5808880.53],[6429841.4,5808886.42],[6429898.67,5808889.73],[6429916.26,5808890.16],[6429975.96,5808893.34],[6429991.91,5808892.3],[6430002.81,5808888.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1848,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1848","DYMEK":"ul. Podwale | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1848","LA":"ul. Podwale","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429022.75,5809471.36],[6429038.11,5809412.71],[6429084.16,5809325.38],[6429095.76,5809303.09],[6429104.49,5809280.38],[6429110.61,5809253],[6429111.47,5809222.72],[6429105.65,5809195.35],[6429091.97,5809163.32],[6429034.64,5809063.7]]}}, {"type":"Feature", "id":2225,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2225","DYMEK":"ul. Zamkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2225","LA":"ul. Zamkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427349.37,5809003.2],[6427333.39,5808947.78],[6427378.82,5808938.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1224,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1224","DYMEK":"ul. Michała Drzymały | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1224","LA":"ul. Michała Drzymały","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426205.22,5810413.21],[6426207.82,5810409.4],[6426208.68,5810389.31],[6426213.36,5810386.71],[6426278.12,5810376.75],[6426345.76,5810368.57],[6426359.53,5810352.75],[6426392,5810344.76]],[[6426205.22,5810413.21],[6426226.26,5810464.77]],[[6425811.27,5810490.78],[6425900.31,5810466.44],[6425964.9,5810451.04],[6426035.01,5810437.01],[6426115.19,5810424.46],[6426205.22,5810413.21]]]}}, {"type":"Feature", "id":2237,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2237","DYMEK":"ul. Zgoda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2237","LA":"ul. Zgoda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423568.72,5805819.17],[6423578.74,5805819.9],[6423615.65,5805826.13],[6423623.5,5805828.6],[6423631.64,5805833.41],[6423791.46,5805968.61],[6423954.35,5806102.65],[6423996.05,5806136.58],[6424004.62,5806147.62],[6424016.28,5806162.71],[6424065.86,5806204.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1208,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1208","DYMEK":"ul. Elżbiety Drużbackiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1208","LA":"ul. Elżbiety Drużbackiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424970.27,5807696.65],[6425038.86,5807807.08]]}}, {"type":"Feature", "id":2145,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2145","DYMEK":"ul. Wiejska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2145","LA":"ul. Wiejska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430233.83,5810351.14],[6430247.47,5810329.77],[6430260.61,5810305.75],[6430280.97,5810285.15],[6430330.73,5810247.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2214,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2214","DYMEK":"ul. Zagonowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2214","LA":"ul. Zagonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426936.78,5811120.07],[6426964.14,5811066.91],[6427003,5810990.43],[6427110.08,5810775.73]]}}, {"type":"Feature", "id":502,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"502","DYMEK":"ul. Baranowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/502","LA":"ul. Baranowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428000.53,5802974.46],[6428012.91,5802998.97],[6428099.64,5803189.36],[6428101.33,5803192.67],[6428120.62,5803234.57],[6428143.3,5803286.64],[6428183.27,5803373.66],[6428185.12,5803378.89],[6428185.28,5803382.44]]}}, {"type":"Feature", "id":2015,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2015","DYMEK":"ul. Studzienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2015","LA":"ul. Studzienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429536.03,5810073.12],[6429569.96,5810152.39],[6429598.71,5810208.86],[6429602.45,5810214.46],[6429615.15,5810230.34],[6429637.18,5810259.93],[6429666.12,5810293.82]]}}, {"type":"Feature", "id":2243,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2243","DYMEK":"ul. Zielona | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2243","LA":"ul. Zielona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427415.35,5808410.58],[6427506.34,5808421.22],[6427572.73,5808428.61],[6427607.83,5808429.62],[6427611.56,5808429.49]]}}, {"type":"Feature", "id":2194,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2194","DYMEK":"ul. Wschowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2194","LA":"ul. Wschowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421860.99,5805761.07],[6421913.14,5805807.36],[6421965.53,5805853.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1929,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1929","DYMEK":"ul. Rydzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1929","LA":"ul. Rydzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425088.99,5804181.33],[6425057.83,5804064.21],[6425047.89,5804022.77],[6425035.22,5803960.8],[6425036.59,5803956.69],[6425029.11,5803923.61],[6425025.76,5803908.9],[6425018.36,5803875.82],[6425016.11,5803865.94],[6425005.37,5803819.32],[6424996.49,5803781.72],[6424994.54,5803780.22],[6424991.2,5803777.91],[6424987.47,5803762],[6424982.13,5803739.76],[6424976.68,5803716.19],[6424970.82,5803691.75],[6424968.47,5803681.77],[6424964.81,5803667.51],[6424962.06,5803656.71],[6424958.49,5803642.33],[6424955.78,5803631.33],[6424954.32,5803625.4],[6424953.03,5803623.75],[6424950.55,5803621.98]],[[6425180.67,5804632.68],[6425166.78,5804566.74],[6425158.22,5804557.77],[6425151.15,5804528.42],[6425159.98,5804514.42],[6425147.21,5804459.53],[6425130.23,5804384.79],[6425130.1,5804375.01],[6425122.21,5804338.86],[6425118.68,5804322.42],[6425117.07,5804308.21],[6425115.87,5804301.7],[6425109.88,5804275.34],[6425088.82,5804181.16]]]}}, {"type":"Feature", "id":1677,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1677","DYMEK":"ul. Małopolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1677","LA":"ul. Małopolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424945.42,5810717.9],[6425006.41,5810702.42],[6425069.25,5810685.06],[6425161.79,5810658.85],[6425178.78,5810654.13],[6425199.79,5810648.46],[6425269.91,5810629.57],[6425336.76,5810595.94],[6425403.05,5810557.61],[6425581.85,5810431.78],[6425642.71,5810389.16],[6425650.25,5810384.98],[6425679.99,5810370.38],[6425706.92,5810358.13],[6425750.82,5810341.7],[6425758.67,5810338.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1055,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1055","DYMEK":"ul. Ciechocińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1055","LA":"ul. Ciechocińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423698.48,5813950.59],[6423766.48,5813920.83],[6423794.57,5813910.73],[6423803.42,5813904.64],[6423890.98,5813785.68],[6423913.58,5813755.8],[6423960.64,5813691.3],[6424015.91,5813616.31],[6424078.05,5813525.82],[6424197.07,5813350.74],[6424208.19,5813327.77],[6424262.94,5813203.49]],[[6423698.48,5813950.59],[6423732.16,5814025.56]],[[6423596.32,5813994.19],[6423698.48,5813950.59]]]}}, {"type":"Feature", "id":1238,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1238","DYMEK":"ul. Dzieci Wrzesińskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1238","LA":"ul. Dzieci Wrzesińskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433351.28,5807233.6],[6433627.98,5807317.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2230,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2230","DYMEK":"ul. Zbąszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2230","LA":"ul. Zbąszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424135.99,5808512.91],[6424140.78,5808532.62],[6424198.07,5808769.38],[6424268.36,5809065.91],[6424270.81,5809070.46],[6424280.39,5809079.35]]}}, {"type":"Feature", "id":2135,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2135","DYMEK":"ul. Wenecjańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2135","LA":"ul. Wenecjańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427880.02,5808869.11],[6427886.6,5808886.49],[6427970.77,5808933.97],[6427996.67,5808951.19],[6428057.83,5808999.47]]}}, {"type":"Feature", "id":2052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2052","DYMEK":"ul. Szyperska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2052","LA":"ul. Szyperska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427756.99,5808994.29],[6427787.22,5808991.24],[6427829.67,5809027.43],[6427842.73,5809043.21],[6427879.74,5809105.92]],[[6427808.1,5809387.16],[6427892.13,5809378.24],[6427913.21,5809374.79],[6427931.82,5809371.53],[6427935.83,5809368.18],[6427939.06,5809352.25],[6427945.83,5809313.78],[6427946.79,5809282.12],[6427946.6,5809244.89],[6427944.3,5809229.93],[6427938.92,5809213.62],[6427931.62,5809199.09],[6427908.61,5809154.14],[6427901.44,5809142.93],[6427892.42,5809125.82]]]}}, {"type":"Feature", "id":1765,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1765","DYMEK":"ul. Nowogrodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1765","LA":"ul. Nowogrodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430772.69,5808871.08],[6430865.6,5808875.79],[6430897.91,5808877.19],[6430944.54,5808879.29],[6430961.83,5808880.87],[6430982.62,5808881.02],[6431046.89,5808883.29],[6431124.42,5808886.79],[6431206.34,5808889.93],[6431403.78,5808898.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1459,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1459","DYMEK":"ul. Kartuska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1459","LA":"ul. Kartuska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423869.49,5813456.21],[6423850.94,5813501.16],[6423809.04,5813593],[6423778.86,5813660.33],[6423727.78,5813768.83],[6423734.1,5813781.72],[6423761.74,5813839.44],[6423794.57,5813910.73],[6423840.24,5814009.9],[6423845.45,5814017.83],[6423918.79,5814088.19],[6424002.55,5814169.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2211,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2211","DYMEK":"ul. Za Groblą | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2211","LA":"ul. Za Groblą","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427924.55,5808269.6],[6428049.61,5808361.89],[6428133.62,5808318.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1409,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1409","DYMEK":"ul. Jaśminowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1409","LA":"ul. Jaśminowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424940.21,5804433.67],[6424955.98,5804423.74],[6424981.14,5804412.27],[6425016.41,5804402.01],[6425058.87,5804393.28],[6425135.52,5804378.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1913,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1913","DYMEK":"ul. Józefa Rogalińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1913","LA":"ul. Józefa Rogalińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424200.33,5806929.83],[6424206.1,5806942.5],[6424292.1,5807145.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1549,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1549","DYMEK":"ul. Kościelna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1549","LA":"ul. Kościelna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425392.59,5809391.24],[6425404.93,5809421.61],[6425407.84,5809428.77],[6425415.02,5809440.41],[6425432.7,5809454.51],[6425461.35,5809479.58],[6425472.75,5809494.79],[6425508.79,5809556.12]],[[6425508.79,5809556.12],[6425519.31,5809566.64],[6425538.1,5809597.3],[6425554.44,5809629.07],[6425568.32,5809674.28],[6425585.12,5809738.29],[6425588.7,5809746.34],[6425635.69,5809847.28],[6425650.22,5809890.58],[6425662.82,5809942.83],[6425668.72,5809968.23],[6425657.46,5809951.95],[6425647.28,5809949],[6425629.59,5809931.85],[6425614.84,5809906.39],[6425593.95,5809868.31],[6425588.86,5809859.74],[6425573.84,5809805.61],[6425557.22,5809737.8],[6425547.03,5809704.58],[6425528.27,5809660.62],[6425518.1,5809633.28],[6425511.4,5809609.97],[6425507.1,5809587.19],[6425508.79,5809556.12]]]}}, {"type":"Feature", "id":2060,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2060","DYMEK":"ul. Ślusarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2060","LA":"ul. Ślusarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427579.92,5808711.98],[6427582.06,5808724.87],[6427589.86,5808758.12],[6427604.95,5808827.5],[6427604.06,5808830.82],[6427612.14,5808902.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1349,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1349","DYMEK":"ul. Grąbczowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1349","LA":"ul. Grąbczowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419856.7,5809193.59],[6419911.99,5809330.47],[6419964.82,5809462.98],[6419995.71,5809541.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1414,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1414","DYMEK":"ul. Jesionowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1414","LA":"ul. Jesionowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424575.16,5804665.51],[6424629.75,5804580.51],[6424670.81,5804518.18],[6424726.24,5804432.92],[6424781.13,5804349.03],[6424799.79,5804323.9],[6424828.1,5804293.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1967,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1967","DYMEK":"ul. Skrajna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1967","LA":"ul. Skrajna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422280.85,5805697.51],[6422316.7,5805698.66],[6422341.06,5805700.33],[6422426.4,5805706.22],[6422445.16,5805705.78],[6422458.03,5805703.03],[6422465.84,5805696.59],[6422487,5805671.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1650,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1650","DYMEK":"ul. Łęczycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1650","LA":"ul. Łęczycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431048.8,5809202.03],[6431136.1,5809204],[6431337.81,5809207.01]]}}, {"type":"Feature", "id":2192,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2192","DYMEK":"ul. Wrzosowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2192","LA":"ul. Wrzosowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425728.67,5805009.95],[6425808.95,5804995.03],[6425813,5804991.87],[6425907.73,5804917.13]]}}, {"type":"Feature", "id":2106,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2106","DYMEK":"ul. Trzebińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2106","LA":"ul. Trzebińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420494.18,5804317.88],[6420562.73,5804332.61],[6420712.67,5804363.02],[6421115.71,5804441.73],[6421126.02,5804441.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1773,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1773","DYMEK":"ul. Obornicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1773","LA":"ul. Obornicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424462.81,5815197.19],[6424542.32,5815080.9],[6424608.59,5814983.98],[6424684.2,5814873.33],[6424829.14,5814662.87],[6424942.09,5814489.5],[6424956.11,5814466.6],[6425114.85,5814216.44],[6425140.27,5814174.87],[6425176.24,5814123.39],[6425196.83,5814096.31],[6425243.54,5814046.92],[6425261.35,5814027.05],[6425294.47,5813991.94],[6425350.29,5813928.48],[6425392.86,5813867.18],[6425442.11,5813801.8],[6425474.01,5813757.76],[6425493.27,5813727.64],[6425516.15,5813699.15],[6425550.12,5813654.41],[6425592.78,5813597.37],[6425618.79,5813559.56],[6425646.39,5813505.86],[6425675.84,5813428.48],[6425681.73,5813414.79],[6425715.55,5813324.78],[6425726.46,5813293.75],[6425747.96,5813216.94],[6425760.05,5813169.77],[6425765.15,5813139.87],[6425779.26,5813071.38],[6425789.48,5813021.55],[6425806.95,5812934.01],[6425822.68,5812856.69],[6425837.33,5812784.22],[6425840.15,5812768.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1693,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1693","DYMEK":"ul. Mączna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1693","LA":"ul. Mączna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425693.58,5809771.32],[6425711.75,5809827.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1820,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1820","DYMEK":"ul. Perłowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1820","LA":"ul. Perłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420046.57,5808592.57],[6420120.62,5808641.72],[6420139.97,5808659.38],[6420192.17,5808692.54],[6420202.92,5808700.53],[6420263.11,5808759.03],[6420303.02,5808795.57],[6420319.92,5808815.22],[6420344.8,5808864.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1030,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1030","DYMEK":"ul. Chodzieska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1030","LA":"ul. Chodzieska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421070.53,5811504.07],[6421095.63,5811551.49],[6421168.25,5811676.22],[6421248.46,5811818.25],[6421254.01,5811827.55],[6421306.98,5811921.95],[6421332.54,5811971.92],[6421344.8,5811999.97],[6421347.19,5812020.81],[6421355.15,5812037.29],[6421393.27,5812096.98],[6421398.82,5812100.8],[6421403.7,5812102.31],[6421416.95,5812105.79],[6421426.95,5812103.53],[6421436.01,5812098.25],[6421449.97,5812085.98],[6421469.78,5812064.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1230,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1230","DYMEK":"ul. Dworkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1230","LA":"ul. Dworkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426265.65,5809774.57],[6426274.08,5809809.94],[6426284.62,5809842.09],[6426302.03,5809887.98]]}}, {"type":"Feature", "id":12387,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12387","DYMEK":"ul. Jacka Rychlewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-05-16 XLVIII/837/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12387","LA":"ul. Jacka Rychlewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428516.73,5808479.68],[6428563.95,5808555.27],[6428643.72,5808690.95],[6428666.56,5808739.7],[6428671.31,5808750.55],[6428673.94,5808758.43],[6428674.85,5808762.04],[6428675.71,5808764.18],[6428676.63,5808766.44],[6428678.03,5808768.39],[6428680.05,5808770.23],[6428682.31,5808771.51],[6428684.63,5808771.88],[6428687.14,5808772.12],[6428689.64,5808771.63],[6428691.91,5808770.47],[6428694.23,5808768.64],[6428695.76,5808766.44],[6428696.86,5808763.81],[6428697.34,5808761.12],[6428697.16,5808758.86],[6428696.49,5808756.29],[6428694.47,5808753.97],[6428692.33,5808752.01],[6428689.7,5808750.79],[6428686.59,5808749.94],[6428683.41,5808749.94],[6428679.56,5808749.75],[6428675.1,5808749.94],[6428671.04,5808749.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2111,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2111","DYMEK":"ul. Ugory | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2111","LA":"ul. Ugory","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428403.61,5811184.88],[6428457.91,5811132.49],[6428491.78,5811100.15],[6428502.89,5811088.44],[6428638.77,5810962.53],[6428658.34,5810945.52],[6428706.58,5810910.21],[6428816.96,5810829.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1725,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1725","DYMEK":"ul. Mogileńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1725","LA":"ul. Mogileńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431386.15,5808991.26],[6431394,5808956.52],[6431397.82,5808932.73],[6431402.13,5808905.37],[6431403.78,5808898.58],[6431409.09,5808886.64],[6431438.6,5808811.46],[6431466.28,5808742.33],[6431477.72,5808713.65],[6431514.36,5808621.14],[6431515.85,5808613.85],[6431516.85,5808608.38],[6431543.04,5808539.99],[6431544.04,5808534.19],[6431544.69,5808498.15],[6431544.84,5808485.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1724,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1724","DYMEK":"ul. Mogileńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1724","LA":"ul. Mogileńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431314.09,5809402.09],[6431317.08,5809365.38],[6431327.53,5809287.32],[6431326.98,5809283.2],[6431327.53,5809276.81],[6431337.81,5809207.01],[6431338.31,5809199.88],[6431340.3,5809181.31],[6431342.62,5809164.72],[6431344.94,5809147.48],[6431355.22,5809078.12],[6431360.03,5809061.13],[6431364.82,5809050.68],[6431375.43,5809032.2],[6431378.09,5809024.08],[6431386.15,5808991.26]]}}, {"type":"Feature", "id":15043,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15043","DYMEK":"ul. Grzegorza Ciechowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-01-23 LXI/1121/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15043","LA":"ul. Grzegorza Ciechowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429606.07,5807308.13],[6429485.92,5807199.38]]}}, {"type":"Feature", "id":15059,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15059","DYMEK":"ul. Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-01-23 LXI/1115/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15059","LA":"ul. Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424554.49,5804695.07],[6424532.64,5804695.83],[6424482.34,5804698.88],[6424421.63,5804704.21],[6424391.4,5804710.82],[6424361.94,5804720.21],[6424337.55,5804729.11],[6424272.27,5804754.25],[6424249.66,5804761.87],[6424233.91,5804765.18],[6424191.85,5804769.34]]}}, {"type":"Feature", "id":15075,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15075","DYMEK":"ul. ks. Bolesława Sulka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-01-23 LXI/1114/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15075","LA":"ul. ks. Bolesława Sulka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428897.28,5809177.45],[6428992,5809151.57]]}}, {"type":"Feature", "id":15091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15091","DYMEK":"skwer Romana Ulatowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-03-06 LXIII/1177/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15091","LA":"skwer Romana Ulatowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427878.25,5808883.77],[6427876.57,5808882.09],[6427876.34,5808881.87],[6427876.13,5808881.7],[6427873.1,5808879.39],[6427866.59,5808878.49],[6427867.91,5808883.08],[6427868.96,5808882.77],[6427871.56,5808890.44],[6427872.51,5808892.75],[6427872.92,5808893.65],[6427883.78,5808916.24],[6427887.26,5808914.66],[6427897.76,5808898.62],[6427896.36,5808898],[6427894.97,5808897.25],[6427894.59,5808897.04],[6427894.32,5808896.89],[6427894.04,5808896.73],[6427893.68,5808896.53],[6427893.38,5808896.37],[6427892.75,5808896.01],[6427891.54,5808895.33],[6427891.31,5808895.19],[6427887.56,5808893.22],[6427887.35,5808893.12],[6427887.17,5808893.03],[6427886.96,5808892.92],[6427886.78,5808892.82],[6427886.52,5808892.68],[6427886.06,5808892.42],[6427885.6,5808892.14],[6427885.3,5808891.95],[6427884.92,5808891.69],[6427884.42,5808891.35],[6427883.9,5808890.97],[6427883.29,5808890.49],[6427882.62,5808889.92],[6427882.04,5808889.38],[6427881.51,5808888.85],[6427878.94,5808885.23],[6427878.25,5808883.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1824,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1824","DYMEK":"ul. Piekary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1824","LA":"ul. Piekary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426999.37,5808619.29],[6427032.4,5808506.59],[6427094.19,5808349.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2144,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2144","DYMEK":"ul. Wiece | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2144","LA":"ul. Wiece","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425706.76,5810847.84],[6425800.77,5811042.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1834,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1834","DYMEK":"ul. Płowiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1834","LA":"ul. Płowiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423656.15,5807745.95],[6423662.12,5807764.44],[6423685.4,5807844.07]],[[6423685.4,5807844.07],[6423618.71,5807863.47]],[[6423685.4,5807844.07],[6423721.15,5807968.57]]]}}, {"type":"Feature", "id":1537,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1537","DYMEK":"ul. Kopylnik | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1537","LA":"ul. Kopylnik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430644.1,5797597.47],[6430652.41,5797540.12],[6430651.12,5797508.61],[6430631.26,5797426.18],[6430587.25,5797302.31],[6430576.46,5797284.18],[6430564.8,5797273.82],[6430541.49,5797260.44],[6430492.73,5797241.88],[6430452.59,5797224.62],[6430427.56,5797206.06],[6430402.52,5797181.02],[6430375.76,5797143.9],[6430351.59,5797103.76],[6430332.61,5797066.64],[6430310.6,5797012.27],[6430297.22,5796974.72],[6430287.72,5796950.11],[6430286.43,5796937.17],[6430287.72,5796915.58],[6430294.63,5796893.14],[6430291.61,5796885.8],[6430282.53,5796879.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1723,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1723","DYMEK":"ul. Mokra | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1723","LA":"ul. Mokra","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427475.6,5809058.8],[6427548.58,5809041.42]]}}, {"type":"Feature", "id":2067,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2067","DYMEK":"ul. Śródka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2067","LA":"ul. Śródka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428828.92,5809152.47],[6428815.25,5809156.5]],[[6428815.25,5809156.5],[6428817.92,5809163.32],[6428822.42,5809182.9]],[[6428750.76,5809179.98],[6428767.28,5809167.19],[6428780.59,5809160.8],[6428803.77,5809153.07],[6428812.97,5809150.68],[6428815.25,5809156.5]]]}}, {"type":"Feature", "id":2401,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2401","DYMEK":"rynek Jeżycki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2401","LA":"rynek Jeżycki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425492.59,5809286.26],[6425489.54,5809278.01],[6425460.32,5809289.47],[6425437.99,5809298.24],[6425417.7,5809306.19],[6425421.71,5809314.08],[6425439.59,5809349.19],[6425444.82,5809359.5],[6425454.1,5809356.01],[6425510.54,5809334.77],[6425510.07,5809333.5],[6425505.78,5809321.91],[6425492.59,5809286.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1830,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1830","DYMEK":"ul. Piotrowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1830","LA":"ul. Piotrowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428419.95,5808017.72],[6428629.82,5808345.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1896,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1896","DYMEK":"ul. Rakoniewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1896","LA":"ul. Rakoniewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423648.39,5805740.48],[6423687.93,5805706.47],[6423727.46,5805670.22],[6423806.8,5805596.88],[6423836.99,5805569.21],[6423862.56,5805553.76],[6423880.57,5805546.19],[6423905.11,5805539.14],[6424045.03,5805526.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1273,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1273","DYMEK":"ul. Forteczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1273","LA":"ul. Forteczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427271.48,5804483.76],[6427291.06,5804476.38],[6427316.13,5804475.85],[6427333.75,5804475.05],[6427405.55,5804454.23],[6427576.12,5804400.04],[6427594,5804394.7],[6427743.72,5804346.53],[6427795.25,5804331.85],[6427868.9,5804308.1],[6427874.5,5804306.77],[6428051.46,5804250.32],[6428118.72,5804229.76],[6428156.37,5804219.61],[6428177.71,5804219.08],[6428201.73,5804222.29],[6428224.42,5804228.43],[6428254.06,5804242.31],[6428344.62,5804302.33],[6428348.4,5804304.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1982,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1982","DYMEK":"ul. Sokoła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1982","LA":"ul. Sokoła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425984.32,5810597.34],[6425984.65,5810613.13],[6425999.45,5810772.3],[6426012.68,5810921.36],[6426017.64,5810970.98],[6426030.35,5811099.98],[6426055.48,5811367.66],[6426059.03,5811372.36]]}}, {"type":"Feature", "id":1999,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1999","DYMEK":"ul. Stawna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1999","LA":"ul. Stawna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427489.9,5809136.05],[6427569.16,5809134.65],[6427632.29,5809131.84],[6427658.25,5809127.28],[6427690.52,5809121.32],[6427711.91,5809109.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2082,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2082","DYMEK":"ul. Taborowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2082","LA":"ul. Taborowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424201.67,5807665.31],[6424230.8,5807796.77],[6424358.31,5807768.88]]}}, {"type":"Feature", "id":836,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"836","DYMEK":"ul. Bnińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/836","LA":"ul. Bnińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429731.1,5808918.66],[6429727.32,5809032.25],[6429723.75,5809123.53],[6429725.54,5809130.38],[6429759.49,5809202.6],[6429861.64,5809419.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1612,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1612","DYMEK":"ul. Legnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1612","LA":"ul. Legnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421409.82,5805564.57],[6421453.48,5805629.53],[6421663.82,5805502.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1722,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1722","DYMEK":"ul. Modrzewiowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1722","LA":"ul. Modrzewiowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424770.42,5804471.96],[6424771.83,5804491.83],[6424776.5,5804518.11],[6424785.56,5804560.6],[6424800.77,5804633.5],[6424816.65,5804707.4],[6424829.71,5804773.93],[6424839.8,5804821.81],[6424844.53,5804832.2]],[[6424770.36,5804472.04],[6424768.11,5804466.96],[6424765.37,5804464.72],[6424759.21,5804460.81],[6424751.47,5804456.4],[6424739.99,5804449.41],[6424733.5,5804445.75],[6424729.18,5804443.09],[6424722.19,5804439.09]]]}}, {"type":"Feature", "id":2187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2187","DYMEK":"ul. Wroniecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2187","LA":"ul. Wroniecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427448.97,5808918.21],[6427458.36,5808973.61],[6427475.6,5809058.8],[6427476.54,5809066.63],[6427489.9,5809136.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1562,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1562","DYMEK":"ul. Krańcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1562","LA":"ul. Krańcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6431415.51,5807984.22],[6431424.86,5807976.4],[6431437.23,5807966.83],[6431452.88,5807959.36],[6431470.63,5807953.52],[6431476.94,5807948.84],[6431476.47,5807942.07],[6431473.2,5807933.9],[6431466.43,5807928.99],[6431455.69,5807927.59],[6431443.77,5807930.16],[6431435.37,5807934.6],[6431427.66,5807946.51],[6431419.02,5807967.99],[6431415.51,5807984.22]],[[6431415.51,5807984.22],[6431385.16,5808022.52],[6431355.97,5808055.44],[6431322.33,5808092.23],[6431285.2,5808121.2],[6431215.02,5808172.93],[6431209.52,5808178.09],[6431204.27,5808182.99],[6431182.95,5808200.67],[6431169.08,5808207.78],[6431152.79,5808212.72],[6431105.82,5808225.02],[6431083.99,5808235.59],[6431052.1,5808256.73],[6430957.48,5808324.93],[6430940.33,5808345.99],[6430875.51,5808459.07],[6430860.78,5808487.06],[6430844.84,5808510.11],[6430822.13,5808556.3],[6430806.35,5808590.48],[6430761.89,5808684.67],[6430717.61,5808778.4],[6430680.03,5808855.94],[6430665.82,5808882.63],[6430648.84,5808910.97],[6430616.03,5808958.46],[6430581.34,5809041.11],[6430554.24,5809111.33],[6430520.15,5809199.45],[6430506.56,5809226.46],[6430464.37,5809301.24],[6430402.93,5809411.54],[6430345.22,5809514.32],[6430320.27,5809566.13],[6430300.67,5809615.44],[6430290.23,5809651.47],[6430289.87,5809654.52],[6430288.66,5809667.56],[6430289.18,5809698.16],[6430298.04,5809823.33],[6430307.26,5809941.87],[6430312.82,5809978.55],[6430319.08,5809994.98],[6430326.9,5810008.02],[6430366.53,5810044.61],[6430344.97,5810095.19],[6430331.57,5810127.62],[6430327.24,5810147.35],[6430327.59,5810167.15],[6430330.55,5810189.4],[6430332.12,5810209.48],[6430330.73,5810247.03],[6430330.2,5810269.8],[6430336.63,5810360.21],[6430336.8,5810373.42],[6430344.27,5810386.16]]]}}, {"type":"Feature", "id":2107,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2107","DYMEK":"ul. Trzemeszeńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2107","LA":"ul. Trzemeszeńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430464.37,5809301.24],[6430500.59,5809296.97],[6430562.2,5809290.58],[6430635.6,5809283.03],[6430680.24,5809279.03],[6430717.66,5809274.8],[6430755.2,5809271.47],[6430760.31,5809270.75],[6430777.74,5809269.54],[6430833.25,5809275.09],[6430843.48,5809274.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1022,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1022","DYMEK":"ul. Chemiczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1022","LA":"ul. Chemiczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429619.23,5811023.21],[6429629.51,5811030.72],[6429634.25,5811039.02],[6429676.93,5811162.12],[6429682.05,5811174.76],[6429722.98,5811256.08],[6429729.7,5811266.36],[6429754.6,5811298.66],[6429817.83,5811441.63],[6429825.13,5811453.19],[6429834.63,5811460.5],[6429844.11,5811462.08],[6429859.33,5811460.1],[6430248.2,5811352.11],[6430443.44,5811298.47],[6430456.68,5811291.74],[6430468.53,5811282.35],[6430498.57,5811246.78],[6430510.03,5811238.88],[6430526.04,5811232.75],[6430567.88,5811222.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1875,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1875","DYMEK":"ul. Przelot | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1875","LA":"ul. Przelot","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422293.73,5810718.38],[6422254.19,5810629.03],[6422230.87,5810573.28],[6422171.16,5810435.85]],[[6422293.73,5810718.38],[6422256.86,5810734.75],[6422274.12,5810774.38]],[[6422327.01,5810796.48],[6422319.33,5810777.8],[6422293.73,5810718.38]]]}}, {"type":"Feature", "id":1965,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1965","DYMEK":"ul. Skośna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1965","LA":"ul. Skośna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426194.74,5808783.2],[6426184.89,5808741.17],[6426186.1,5808733.49],[6426193.3,5808732.04],[6426239.89,5808738.29]]}}, {"type":"Feature", "id":12707,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12707","DYMEK":"skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/913/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12707","LA":"skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426454.23,5809544.82],[6426442.52,5809541.64],[6426434.74,5809571.11],[6426434.07,5809575.06],[6426434.64,5809579.02],[6426436.33,5809582.48],[6426475.67,5809628.85],[6426477.04,5809629.75],[6426478.55,5809631.18],[6426480.32,5809631.66],[6426481.86,5809631.44],[6426484.04,5809630.72],[6426485.53,5809629.47],[6426486.66,5809627.77],[6426493.15,5809615.91],[6426503.79,5809597.88],[6426515.86,5809580.45],[6426518.19,5809577.54],[6426508.43,5809570.49],[6426499.77,5809565.39],[6426490.99,5809560.56],[6426482.05,5809556.1],[6426472.97,5809551.91],[6426464.36,5809548.04],[6426454.23,5809544.82]]}}, {"type":"Feature", "id":12708,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12708","DYMEK":"skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/911/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12708","LA":"skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427790.04,5807709.79],[6427782.59,5807686.31],[6427773.6,5807653.59],[6427759.79,5807605.45],[6427747.79,5807607.09],[6427741.18,5807607.75],[6427736.22,5807608.28],[6427718.37,5807610.12],[6427698.58,5807609.6],[6427695.66,5807609.28],[6427689.28,5807607.31],[6427687.93,5807606.66],[6427682.37,5807604.02],[6427680.17,5807602.92],[6427677.3,5807602.25],[6427669.49,5807600.11],[6427658.78,5807599.7],[6427647.2,5807599.4],[6427635.87,5807598.76],[6427632.33,5807630.81],[6427624.5,5807674.77],[6427625.88,5807675.18],[6427633.08,5807676.09],[6427631.53,5807688.64],[6427630.09,5807706.98],[6427646.7,5807700.4],[6427648.52,5807707.12],[6427657.3,5807739.4],[6427657.59,5807740.61],[6427657.73,5807741.77],[6427657.77,5807743.06],[6427657.68,5807744.1],[6427657.49,5807745.3],[6427657.04,5807746.75],[6427656.55,5807747.92],[6427655.86,5807749.09],[6427651.47,5807756.96],[6427646.55,5807765.77],[6427641.32,5807775.16],[6427638.1,5807780.92],[6427647.9,5807778.16],[6427678.55,5807769.53],[6427708.59,5807755.17],[6427756.15,5807734.15],[6427761.27,5807731.89],[6427792.46,5807718.09],[6427790.04,5807709.79]]}}, {"type":"Feature", "id":22037,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22037","DYMEK":"skwer Policji Państwowej II RP | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-09-24
2019-07-09
2017-07-11 XVII/277/VIII/2019
XV/224/VIII/2019
LII/914/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22037","LA":"skwer Policji Państwowej II RP","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423473.41,5808879.42],[6423457.42,5808806.99],[6423453.21,5808771.45],[6423436.07,5808762.14],[6423359.59,5808762.36],[6423345.27,5808761.92],[6423345.59,5808779.59],[6423332.92,5808779.99],[6423333.7,5808812.03],[6423317.47,5808815.16],[6423299.35,5808815.74],[6423258.02,5808811.11],[6423246.33,5808811.34],[6423227.8,5808814.48],[6423221.73,5808815.51],[6423217.61,5808814.17],[6423222.52,5808833.89],[6423229.43,5808831.95],[6423228.86,5808829.52],[6423234.57,5808826.58],[6423253.28,5808822.06],[6423258.94,5808820.68],[6423264.23,5808842.75],[6423267.83,5808841.89],[6423269.02,5808846.92],[6423274.1,5808845.39],[6423274.48,5808845.3],[6423274.61,5808845.79],[6423295.74,5808840.75],[6423295.17,5808838.41],[6423302.75,5808836.57],[6423303.31,5808838.9],[6423324.41,5808833.77],[6423323.85,5808831.44],[6423341.44,5808827.16],[6423358.36,5808823.04],[6423361.98,5808836.36],[6423395.67,5808828.14],[6423426.71,5808820.56],[6423442.92,5808886.84],[6423473.41,5808879.42]]}}, {"type":"Feature", "id":913,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"913","DYMEK":"ul. Borecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/913","LA":"ul. Borecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434576.84,5802358.38],[6434580.02,5802371.42],[6434583.07,5802388.74],[6434584.77,5802399.61],[6434584.77,5802423.38],[6434584.43,5802497.93],[6434585.79,5802519.31],[6434590.55,5802536.97],[6434652.36,5802754.66],[6434719.94,5802989.33],[6434738.27,5803055.03],[6434772.91,5803174.39],[6434783.1,5803228.22],[6434787.85,5803257.77],[6434842.18,5803357.77],[6434903.31,5803471.19],[6434976.98,5803654.58],[6435061.56,5803719.27],[6435231.69,5803926.6],[6435277.19,5803984.17],[6435435.46,5804179.43],[6435442.93,5804187.97],[6435657.55,5804325.3],[6435758.08,5804391.34],[6435769.42,5804401.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1737,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1737","DYMEK":"ul. Mylna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1737","LA":"ul. Mylna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425683.44,5809517.46],[6425685.54,5809536],[6425689.84,5809555.21],[6425701.6,5809593.3],[6425718.49,5809631.22],[6425736.87,5809682.06],[6425763.37,5809752.43],[6425780.41,5809801.27]]}}, {"type":"Feature", "id":15107,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15107","DYMEK":"ul. Pagórkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-02-27 LXII/1156/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15107","LA":"ul. Pagórkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424117.68,5805174.29],[6424153.6,5805240.31]],[[6424159.25,5805250.99],[6424180.57,5805289.72],[6424242.25,5805264.34],[6424328.06,5805227.65]]]}}, {"type":"Feature", "id":15108,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15108","DYMEK":"ul. Wąwozowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-02-27 LXII/1155/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15108","LA":"ul. Wąwozowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424177.57,5805500.83],[6424158.47,5805455.12],[6424143.79,5805432.5],[6424137.83,5805424.17],[6424130.69,5805414.24],[6424139.82,5805409.88],[6424160.06,5805400.75],[6424188.63,5805388.45],[6424213.51,5805377.94],[6424226.04,5805369.71],[6424234.21,5805359.49],[6424238.68,5805343.5],[6424239,5805336.95],[6424239.35,5805327.33],[6424239.29,5805316.61],[6424239.29,5805300.34],[6424239.29,5805285.26],[6424238.89,5805269.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1790,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1790","DYMEK":"ul. Olzańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1790","LA":"ul. Olzańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422267.75,5811009.9],[6422277.89,5811030.2],[6422304.38,5811088.1],[6422335.71,5811155.66]]}}, {"type":"Feature", "id":2129,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2129","DYMEK":"ul. Warzywna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2129","LA":"ul. Warzywna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427134.89,5811176.5],[6427153.63,5811117.03],[6427160.96,5811092.72],[6427164.76,5811080.03],[6427177.88,5811040.15],[6427240.57,5810847.73],[6427243.53,5810840.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1498,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1498","DYMEK":"ul. Jana Kilińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1498","LA":"ul. Jana Kilińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426298.24,5806992.36],[6426457.36,5806962.75],[6426497.61,5806931.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1539,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1539","DYMEK":"ul. Augustyna Kordeckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1539","LA":"ul. Augustyna Kordeckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423363.7,5806048.24],[6423687,5806341.2],[6423696.63,5806346.83],[6423710.53,5806355.97],[6423749.24,5806392.23],[6423899.19,5806530.25]]}}, {"type":"Feature", "id":2196,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2196","DYMEK":"ul. Wszystkich Świętych | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2196","LA":"ul. Wszystkich Świętych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427606.33,5808556.6],[6427701.92,5808558.89],[6427787.56,5808561.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1752,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1752","DYMEK":"ul. Niecała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1752","LA":"ul. Niecała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424514.37,5808314.11],[6424511.57,5808436.82],[6424508.75,5808548.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1231,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1231","DYMEK":"ul. Dworska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1231","LA":"ul. Dworska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428331.79,5812832.87],[6428406.66,5812815.08],[6428462.09,5812802.15],[6428554.68,5812781.35],[6428561.07,5812781.94],[6428569.84,5812787.14],[6428574.45,5812794.57],[6428611.14,5812887.61],[6428620.8,5812904.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1125,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1125","DYMEK":"ul. Częstochowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1125","LA":"ul. Częstochowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423689.34,5806115.64],[6423861.43,5806259.32],[6423891.16,5806284.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2251,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2251","DYMEK":"ul. Zwrotnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2251","LA":"ul. Zwrotnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424855,5805386.93],[6424883.43,5805386.64],[6424899.21,5805387.51],[6424933.19,5805392.56],[6424954.45,5805396.72],[6424962.78,5805399.35],[6424988.21,5805407.02],[6425006.63,5805415.14],[6425034.69,5805428.84],[6425056.62,5805442.43],[6425061.88,5805447.91],[6425064.95,5805454.05],[6425068.67,5805474.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1842,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1842","DYMEK":"ul. Podlaska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1842","LA":"ul. Podlaska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425047.92,5810923.34],[6425066.87,5810913.24],[6425127.36,5810886.96],[6425143.43,5810881.74],[6425168.76,5810874.5],[6425205.18,5810873.83],[6425217.8,5810876],[6425247.96,5810883.42],[6425317.23,5810908.46],[6425383.8,5810932.45],[6425397.33,5810940.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1985,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1985","DYMEK":"ul. Sosnowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1985","LA":"ul. Sosnowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424561.98,5804669.12],[6424575.16,5804665.51],[6424604.66,5804660.33],[6424800.77,5804633.5],[6424989.67,5804608.09],[6425068.63,5804597.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1241,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1241","DYMEK":"ul. Dziewanny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1241","LA":"ul. Dziewanny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427962.32,5813239.95],[6428042.19,5813337.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1328,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1328","DYMEK":"ul. Golęcińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1328","LA":"ul. Golęcińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423843.32,5812003.12],[6423988.02,5811825.76],[6423999.26,5811808.7],[6424016.74,5811786.31],[6424035.81,5811766.03],[6424073.56,5811734.91],[6424083.19,5811725.48],[6424127.56,5811694.26],[6424137.8,5811684.62],[6424146.45,5811669.56],[6424148.04,5811655.81],[6424145.43,5811637.54],[6424110.9,5811558.54],[6424107.29,5811545.39],[6424108.09,5811536.96],[6424111.5,5811529.13],[6424119.33,5811520.49],[6424171.73,5811478.52],[6424188.19,5811467.68],[6424203.25,5811460.76],[6424215.1,5811457.75],[6424230.96,5811456.15],[6424246.22,5811456.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1330,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1330","DYMEK":"ul. Golęcińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1330","LA":"ul. Golęcińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423424.77,5812215.8],[6423428.49,5812196.37],[6423433.31,5812187.13],[6423437.12,5812183.42],[6423444.55,5812179.4],[6423550.96,5812138.86],[6423687.68,5812085.34],[6423696.71,5812080.32],[6423843.32,5812003.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1504,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1504","DYMEK":"ul. Sebastiana Klonowica | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1504","LA":"ul. Sebastiana Klonowica","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425133.65,5807595.63],[6425213.17,5807711.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2030,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2030","DYMEK":"ul. Kazimierza Szałasa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2030","LA":"ul. Kazimierza Szałasa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422165.71,5810669.85],[6422266.79,5810900.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1731,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1731","DYMEK":"ul. Mostowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1731","LA":"ul. Mostowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427864.91,5808357.99],[6427880.74,5808336.16],[6427890.85,5808319.13],[6427920.86,5808274.59],[6427924.55,5808269.6],[6427938.08,5808258.84],[6427956.84,5808247.77],[6427972.56,5808241.67],[6428067.52,5808220.71],[6428078.9,5808217.02],[6428096.9,5808207.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1732,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1732","DYMEK":"ul. Mostowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1732","LA":"ul. Mostowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427779.32,5808883.72],[6427809.27,5808802.95],[6427814.8,5808795.26],[6427812.65,5808781.73],[6427779.91,5808708.71],[6427775.14,5808691.8],[6427762.69,5808614.25],[6427787.56,5808561.39],[6427840.93,5808462.45],[6427868.29,5808376.98],[6427864.91,5808357.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1685,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1685","DYMEK":"ul. Marszałkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1685","LA":"ul. Marszałkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422733.33,5808126.03],[6422827.75,5808080.07],[6422917.42,5808036.06],[6423006.89,5807993],[6423097.17,5807950.03],[6423189.15,5807905.61],[6423194.17,5807899.13],[6423198.13,5807886.99],[6423202.52,5807875.71],[6423238.19,5807779.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1369,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1369","DYMEK":"ul. Hangarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1369","LA":"ul. Hangarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421764.64,5810794.39],[6421839.42,5810760.6],[6421899.57,5810732.92],[6421961.49,5810703.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1127,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1127","DYMEK":"ul. Czorsztyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1127","LA":"ul. Czorsztyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423869.49,5813456.21],[6423899.88,5813411.44],[6423903.8,5813407.1],[6423925.64,5813377.21],[6423931.66,5813370.49],[6423941.6,5813360.83],[6423969.88,5813337.73],[6424038.19,5813283.97],[6424069.54,5813260.31],[6424072.9,5813255.62],[6424184.2,5813168.06],[6424259.66,5813108.07],[6424288.64,5813084.62],[6424309.07,5813053.83]]}}, {"type":"Feature", "id":9640,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9640","DYMEK":"park Sołacki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9640","LA":"park Sołacki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425340.27,5810353.41],[6425347.97,5810349],[6425351.73,5810349.19],[6425352.86,5810349.64],[6425356.81,5810362.07],[6425361.15,5810374.12],[6425357.46,5810385.92],[6425370.03,5810408.38],[6425361.03,5810413.33],[6425352.18,5810415.26],[6425343.86,5810420.15],[6425340.64,5810421.44],[6425336.92,5810427.34],[6425332.19,5810432.11],[6425325.56,5810440.9],[6425316.65,5810444.35],[6425305.84,5810447.73],[6425302.16,5810448.57],[6425299.7,5810449.08],[6425297.64,5810449.04],[6425295.39,5810447.94],[6425294.07,5810446.32],[6425292.96,5810443.4],[6425291.03,5810437.97],[6425288.9,5810432.82],[6425284.72,5810426.27],[6425280.79,5810421.74],[6425274.19,5810405.21],[6425273.26,5810398.9],[6425273.39,5810395.54],[6425273.84,5810393.29],[6425273.18,5810392.27],[6425285.35,5810384.98],[6425293.67,5810379.09],[6425315.56,5810366.47],[6425331.39,5810358.61],[6425340.27,5810353.41]],[[6425075.8,5810667.78],[6425117.36,5810656.25],[6425170.58,5810641.48],[6425262.31,5810616.26],[6425276.32,5810610.32],[6425282.83,5810607.84],[6425292.18,5810604.09],[6425301.16,5810600.13],[6425310.26,5810595.99],[6425319.14,5810591.7],[6425327.96,5810587.09],[6425336.75,5810582.07],[6425345.24,5810576.91],[6425353.65,5810571.5],[6425435.33,5810517.26],[6425437.22,5810516],[6425478.61,5810487.94],[6425519.43,5810459],[6425559.63,5810429.24],[6425588.26,5810407.57],[6425596.67,5810401.49],[6425605.34,5810395.47],[6425613.8,5810389.66],[6425633.59,5810377.1],[6425635.55,5810375.99],[6425628.44,5810363.14],[6425641.2,5810356.13],[6425648.22,5810368.81],[6425651.86,5810366.75],[6425660.65,5810362.06],[6425670.05,5810357.27],[6425679.59,5810352.85],[6425688.73,5810348.4],[6425698.51,5810344.15],[6425707.92,5810340.22],[6425717.71,5810336.29],[6425743.78,5810326.65],[6425742.85,5810322.29],[6425741,5810312.65],[6425739.45,5810302.77],[6425738.03,5810292.84],[6425735.42,5810272.07],[6425723.22,5810275.17],[6425711.78,5810276.68],[6425700.12,5810277.32],[6425688.95,5810276.97],[6425652.73,5810274.87],[6425643.16,5810274.37],[6425633.73,5810274.07],[6425624.62,5810274.75],[6425615.31,5810274.73],[6425601.15,5810275.67],[6425578.29,5810277.78],[6425559.49,5810280.02],[6425539.68,5810282.8],[6425519.94,5810285.73],[6425500.24,5810289.24],[6425480.47,5810292.73],[6425405.2,5810307.46],[6425395.46,5810309.49],[6425385.8,5810312.01],[6425372.65,5810316.47],[6425366.79,5810318.45],[6425357.2,5810321.24],[6425348.02,5810325.11],[6425339.06,5810329.07],[6425330.34,5810333.31],[6425321.46,5810338.15],[6425312.76,5810343.23],[6425304.4,5810348.46],[6425296.19,5810354.15],[6425288.11,5810360.03],[6425280.27,5810366.21],[6425263.35,5810380.22],[6425263.2,5810380.35],[6425131.11,5810489.52],[6425123.41,5810495.83],[6425115.56,5810502.01],[6425108.64,5810507.11],[6425097.45,5810515.27],[6425091.42,5810519.6],[6425083.18,5810525.25],[6425074.84,5810530.87],[6425066.42,5810536.19],[6425057.8,5810541.4],[6425049.18,5810546.37],[6425040.52,5810551.34],[6425031.78,5810556.03],[6425022.87,5810560.82],[6425013.92,5810565.31],[6425004.98,5810569.69],[6424996.09,5810573.73],[6424986.94,5810577.95],[6424977.76,5810581.78],[6424968.34,5810585.55],[6424959.06,5810589.08],[6424949.67,5810592.49],[6424940.25,5810595.77],[6424931.35,5810598.63],[6425001.61,5810615.82],[6425035.78,5810661.85],[6425061.08,5810659.74],[6425062.79,5810661.03],[6425064.2,5810663.86],[6425064.59,5810670.82],[6425072.28,5810668.76],[6425075.8,5810667.78]]]}}, {"type":"Feature", "id":2091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2091","DYMEK":"ul. Tęczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2091","LA":"ul. Tęczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423503.21,5807386.23],[6423682.61,5807226.27],[6423773.38,5807144.25],[6423805.83,5807108.98],[6423822.23,5807095.25],[6423828.07,5807090.85]]}}, {"type":"Feature", "id":2405,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2405","DYMEK":"rynek Wschodni | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2405","LA":"rynek Wschodni","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429956.49,5810261.19],[6429907.99,5810220.05],[6429902.1,5810227.1],[6429885.7,5810246.75],[6429934.34,5810284.69],[6429950.81,5810267.22],[6429956.49,5810261.19]]}}, {"type":"Feature", "id":2253,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2253","DYMEK":"ul. Żagańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2253","LA":"ul. Żagańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421288.31,5805745.1],[6421322,5805703.59],[6421335.16,5805689.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2186","DYMEK":"ul. Wrocławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2186","LA":"ul. Wrocławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427372.58,5808553.64],[6427386.27,5808621.79],[6427398.03,5808679.05],[6427410.41,5808743.33],[6427420.68,5808801.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1632,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1632","DYMEK":"ul. Listopadowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1632","LA":"ul. Listopadowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422792.7,5807142.43],[6422897.68,5807230.7],[6423004.31,5807320.11],[6423135.79,5807432.28]]}}, {"type":"Feature", "id":2183,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2183","DYMEK":"ul. Woźna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2183","LA":"ul. Woźna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427494.48,5808847.03],[6427550.46,5808835.84],[6427604.95,5808827.5],[6427733.27,5808805.28],[6427775.31,5808798.91],[6427809.27,5808802.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1866,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1866","DYMEK":"ul. Powstańcza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1866","LA":"ul. Powstańcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426650.17,5806893.36],[6426678.11,5807022.66],[6426705.63,5807148.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1716,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1716","DYMEK":"ul. Miodowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1716","LA":"ul. Miodowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423117.22,5809554.45],[6423154.04,5809545.28],[6423236.25,5809524.83],[6423280.07,5809513.53],[6423335.69,5809499.89],[6423441.64,5809473.83],[6423543.95,5809448.58],[6423632.74,5809425.71]]}}, {"type":"Feature", "id":1751,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1751","DYMEK":"ul. Władysława Nehringa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1751","LA":"ul. Władysława Nehringa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424440.22,5806825.88],[6424563.32,5806977.57]]}}, {"type":"Feature", "id":2123,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2123","DYMEK":"ul. Warecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2123","LA":"ul. Warecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427797.51,5802694.05],[6427829.72,5802802.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1700,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1700","DYMEK":"ul. Adama Mickiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1700","LA":"ul. Adama Mickiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425809.32,5808868.6],[6425847.83,5808973.45],[6425882.37,5809075.29],[6425923.41,5809191.7],[6425974.51,5809335.09],[6426009.8,5809432.36],[6426031.84,5809495.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1327,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1327","DYMEK":"ul. Gnieźnieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1327","LA":"ul. Gnieźnieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430344.27,5810386.16],[6430360.18,5810388.19],[6430417.97,5810392],[6430458.62,5810395.46],[6430507.53,5810402.33],[6430516.74,5810403.59],[6430640.09,5810425.81],[6430720.53,5810441.03],[6430887.98,5810472.34],[6430922.22,5810478.3],[6431075.33,5810507.54],[6431168.91,5810526.39],[6431234.3,5810538.32],[6431256.1,5810542.22],[6431272.71,5810548.27],[6431413.7,5810618.25],[6431595.5,5810707.68],[6431699.64,5810757.5],[6431837.17,5810825.48],[6431858.63,5810840.71],[6431912.77,5810886.46],[6431931.79,5810900.3],[6431968.29,5810920.98],[6432013.27,5810938.97],[6432107.73,5810973.47],[6432160.31,5810993.88],[6432240.58,5811028.32],[6432372.22,5811091.2],[6432398.34,5811101.95],[6432463.39,5811126.91],[6432583.44,5811172.5],[6432627.9,5811188.24],[6432655.75,5811199.49],[6432666.81,5811204.84],[6432691.41,5811214.52]]}}, {"type":"Feature", "id":598,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"598","DYMEK":"ul. Ryszarda Berwińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/598","LA":"ul. Ryszarda Berwińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425181.01,5807820.7],[6425192.39,5807813.77],[6425333.71,5807745.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1589,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1589","DYMEK":"ul. Księcia Józefa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1589","LA":"ul. Księcia Józefa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427120.36,5809745.47],[6427129.44,5809742.65],[6427134.91,5809737.18],[6427151.31,5809693.93],[6427156.78,5809686.64],[6427242.51,5809583.74],[6427258.35,5809574.69],[6427284.82,5809578.44],[6427301.62,5809577.6],[6427410.52,5809565.14],[6427418.5,5809568.16],[6427471.07,5809595.48],[6427475.06,5809603.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2208,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2208","DYMEK":"ul. Wzlotowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2208","LA":"ul. Wzlotowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421746.71,5811149.23],[6421852.53,5811099.27],[6421955.4,5811050.93],[6422064.97,5810999.1]]}}, {"type":"Feature", "id":624,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"624","DYMEK":"ul. Biała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/624","LA":"ul. Biała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424382.25,5808418.21],[6424511.57,5808436.82]]}}, {"type":"Feature", "id":2065,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2065","DYMEK":"ul. Średnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2065","LA":"ul. Średnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429870.29,5810247.71],[6429939.51,5810301.36],[6430007.91,5810353.98],[6430092.29,5810418.8],[6430127.17,5810444.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1893,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1893","DYMEK":"ul. Radosna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1893","LA":"ul. Radosna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423294.93,5809334.43],[6423300.7,5809357.8],[6423306.89,5809382.91],[6423312.87,5809407.15],[6423314.71,5809414.59],[6423320.83,5809439.46],[6423327.4,5809466.18],[6423333.74,5809491.97],[6423335.69,5809499.89],[6423349.89,5809558.55],[6423365.12,5809621.65],[6423380.11,5809681.49],[6423384.83,5809699.37],[6423388.84,5809711.56],[6423394.03,5809724.71],[6423399.16,5809737.42],[6423400.65,5809741.31],[6423408.49,5809762.21],[6423416.92,5809784.71],[6423424.78,5809806.41],[6423427.09,5809813.04],[6423437.58,5809844.58],[6423448.62,5809878.82],[6423459.18,5809911.93],[6423462.42,5809922.05],[6423468.92,5809943.6],[6423475.81,5809966.9],[6423482.9,5809988.4],[6423485.27,5809994.55],[6423488.34,5810000.65],[6423493.18,5810008.29],[6423499.52,5810017.38],[6423503.91,5810023.8],[6423525.11,5810056.16],[6423547.99,5810090.96],[6423569.96,5810124.51],[6423576.63,5810134.77],[6423581.71,5810142.79],[6423587.09,5810151.5],[6423592.27,5810159.93],[6423592.5,5810160.32]]}}, {"type":"Feature", "id":2231,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2231","DYMEK":"ul. Zbożowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2231","LA":"ul. Zbożowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426707.1,5810893.92],[6426737.46,5810845.01],[6426791.14,5810739]]}}, {"type":"Feature", "id":2259,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2259","DYMEK":"ul. Żmudzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2259","LA":"ul. Żmudzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425839.07,5809977.25],[6425875.84,5810062.72],[6425879.03,5810068.7],[6425909.07,5810138.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1124,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1124","DYMEK":"ul. Cześnikowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1124","LA":"ul. Cześnikowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423021.5,5808251.81],[6423068.85,5808218.08],[6423103.53,5808192.36],[6423174.63,5808140.87],[6423185.11,5808132.28],[6423269.12,5808071.21],[6423374.47,5807994.84],[6423385.35,5807836.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1750,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1750","DYMEK":"ul. Narewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1750","LA":"ul. Narewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423184.37,5810486.04],[6423223.04,5810563.32],[6423275.3,5810664.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1952,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1952","DYMEK":"ul. Sielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1952","LA":"ul. Sielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423899.19,5806530.25],[6423919.81,5806515.22],[6423945.87,5806490.2],[6423963.13,5806471.98],[6424000.7,5806438.33],[6424028.99,5806411.32],[6424039.76,5806404.32],[6424057.44,5806391.18],[6424110.83,5806347.3],[6424235.51,5806243.96],[6424245.05,5806236.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1756,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1756","DYMEK":"ul. Niestachowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1756","LA":"ul. Niestachowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424761.4,5810225.2],[6424801.43,5810350.16],[6424834.87,5810470.03],[6424872.55,5810606.03],[6424893.05,5810679.93],[6424911.65,5810738.53],[6424930.51,5810789.13],[6424951.84,5810835.39],[6424980.62,5810887.77],[6425011.06,5810936.31],[6425038.37,5810973.26],[6425082.26,5811027.09],[6425134.76,5811087.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1541,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1541","DYMEK":"ul. Koronna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1541","LA":"ul. Koronna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426059.03,5811372.36],[6426067.14,5811375.66],[6426112.34,5811378.95],[6426211.83,5811386.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1807,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1807","DYMEK":"ul. Owsiana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1807","LA":"ul. Owsiana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426712.32,5810982.29],[6426715.43,5810969.98],[6426715.03,5810964.89],[6426712.07,5810961.02],[6426704.98,5810958.81],[6426692.67,5810956.69],[6426652.74,5810931.76],[6426623.25,5810912.55],[6426653,5810859.15],[6426696.04,5810782.37],[6426706.84,5810745.98],[6426719.59,5810723.3],[6426721.43,5810693.03],[6426721.71,5810689.05],[6426737.29,5810668.32],[6426806.19,5810579.14],[6426854.13,5810531.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1764,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1764","DYMEK":"ul. Nowina | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1764","LA":"ul. Nowina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423282.88,5810093.74],[6423385.55,5810042.62],[6423485.27,5809994.55],[6423584.15,5809945.12],[6423683.83,5809879.07],[6423773.6,5809816.74],[6423864.3,5809753.22]]}}, {"type":"Feature", "id":1832,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1832","DYMEK":"ul. Plebańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1832","LA":"ul. Plebańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426002.42,5811484.42],[6426045.95,5811495.69],[6426075.97,5811502.27],[6426167.3,5811527.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1526,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1526","DYMEK":"ul. Kolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1526","LA":"ul. Kolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431137.88,5809143.66],[6431142.57,5809140.4],[6431148.15,5809139.42],[6431344.94,5809147.48]]}}, {"type":"Feature", "id":2149,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2149","DYMEK":"ul. Wierchowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2149","LA":"ul. Wierchowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421750.52,5811905.88],[6421840.89,5811992.84]]}}, {"type":"Feature", "id":838,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"838","DYMEK":"ul. Boczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/838","LA":"ul. Boczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422671.39,5805263.07],[6422674.24,5805269.64],[6422742.63,5805338.67],[6422751.03,5805344.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1466,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1466","DYMEK":"ul. Kasztelańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1466","LA":"ul. Kasztelańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422538.42,5807618.45],[6422630.81,5807656.28],[6422775.38,5807715.42],[6422865.88,5807751.63],[6422912.5,5807771.59],[6423052.11,5807827.37],[6423198.13,5807886.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1928,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1928","DYMEK":"ul. Rycerska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1928","LA":"ul. Rycerska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423098.94,5808462.71],[6423108.25,5808405.25],[6423111.97,5808400.97],[6423268.68,5808327.73],[6423498.86,5808220.04],[6423582.46,5808180.42],[6423596.23,5808172.42],[6423670.31,5808125.32],[6423710.51,5808099.54],[6423775.46,5808058.05],[6423826.82,5808029.29],[6423839.3,5808016.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1774,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1774","DYMEK":"ul. Obozowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1774","LA":"ul. Obozowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423984.32,5807918.72],[6424062.68,5807900.66],[6424099.75,5807893.32],[6424103.25,5807893.56],[6424106.98,5807896.47],[6424144.5,5808070.14],[6424119.33,5808125.67],[6424114.5,5808138.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1415,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1415","DYMEK":"ul. Jeżycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1415","LA":"ul. Jeżycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425613.95,5809858.86],[6425635.69,5809847.28],[6425644.16,5809843.75],[6425711.75,5809827.45],[6425764.54,5809811.9],[6425774.28,5809806.81],[6425780.41,5809801.27],[6425789.23,5809793.19],[6425795.51,5809784.08],[6425835.44,5809719.92],[6425891.07,5809629.74],[6425905.88,5809609.85],[6425925.62,5809592.5],[6426014.76,5809513.53],[6426031.84,5809495.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1117,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1117","DYMEK":"ul. Czernichowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1117","LA":"ul. Czernichowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426337.61,5802015.05],[6426816.31,5801857.51],[6426940.34,5801816.03],[6427064.14,5801775.06],[6427221.75,5801723.08],[6427345.85,5801684.62],[6427469.01,5801644.27],[6427594.86,5801603.62],[6427718.64,5801563.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1092,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1092","DYMEK":"ul. Wojciecha Cybulskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1092","LA":"ul. Wojciecha Cybulskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424279.56,5806895.73],[6424342.24,5807034.68],[6424369.7,5807098.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2177,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2177","DYMEK":"ul. Wolsztyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2177","LA":"ul. Wolsztyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424058.5,5808509.16],[6424124.66,5808787.19],[6424195.23,5809081.15]]}}, {"type":"Feature", "id":1024,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1024","DYMEK":"ul. Chlebowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1024","LA":"ul. Chlebowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429102.93,5809520.7],[6429126.35,5809525.41],[6429206.51,5809550.49],[6429212.78,5809557.09],[6429295.22,5809690.43],[6429343.83,5809769.12],[6429424.25,5809902.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1758,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1758","DYMEK":"ul. Niska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1758","LA":"ul. Niska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426235.41,5809518.69],[6426214.89,5809597.14],[6426202.77,5809632.21],[6426190.27,5809660.09],[6426182.77,5809674.59],[6426164.49,5809707.57]],[[6426067.81,5809857.36],[6426079.09,5809819.48],[6426122.64,5809772.02],[6426146.42,5809739.08]]]}}, {"type":"Feature", "id":2042,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2042","DYMEK":"ul. Szkolna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2042","LA":"ul. Szkolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427288.82,5808580.78],[6427314.65,5808638.57],[6427324.14,5808664.08],[6427330.44,5808695.61],[6427342.09,5808755.28],[6427351.78,5808803.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1531,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1531","DYMEK":"ul. Konińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1531","LA":"ul. Konińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431093.04,5809066.14],[6431355.22,5809078.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1841,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1841","DYMEK":"ul. Podkomorska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1841","LA":"ul. Podkomorska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422775.38,5807715.42],[6422770.57,5807730.29],[6422770.79,5807734.47],[6422917.42,5808036.06],[6422922.35,5808045.52],[6423021.5,5808251.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1939,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1939","DYMEK":"ul. Samotna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1939","LA":"ul. Samotna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425062.71,5803574.81],[6425386.14,5803455.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1469,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1469","DYMEK":"ul. Kazimierza Wielkiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1469","LA":"ul. Kazimierza Wielkiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427584.76,5808028.01],[6427606.33,5808030.96],[6427666.11,5808053.54],[6427804.82,5808132.95],[6427964.02,5808229.71],[6427972.56,5808241.67]]}}, {"type":"Feature", "id":2050,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2050","DYMEK":"ul. Romana Szymańskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2050","LA":"ul. Romana Szymańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427161.32,5808545.2],[6427162.73,5808533.93],[6427257.9,5808524.62],[6427270.41,5808526.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2390,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2390","DYMEK":"pl. Wolności | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2390","LA":"pl. Wolności","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426927.22,5808881.73],[6426948.2,5808878.7],[6426948.51,5808880.64],[6427115.45,5808853.64],[6427100.17,5808813.54],[6426940.44,5808833.07],[6426925.95,5808834.9],[6426926.71,5808840.09],[6426922.65,5808840.65],[6426922.8,5808842.16],[6426923.17,5808842.11],[6426923.5,5808844.37],[6426922.85,5808844.74],[6426926.26,5808872.55],[6426926.9,5808872.47],[6426928.33,5808878.71],[6426929.15,5808879.48],[6426926.9,5808879.65],[6426927.22,5808881.73]]}}, {"type":"Feature", "id":2005,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2005","DYMEK":"ul. Józefa Strusia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2005","LA":"ul. Józefa Strusia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425280.88,5807669.95],[6425377.05,5807604.36],[6425432.38,5807566.37],[6425437.99,5807560.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1331,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1331","DYMEK":"ul. Gołębia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1331","LA":"ul. Gołębia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427330.44,5808695.61],[6427398.03,5808679.05],[6427467.09,5808666.35],[6427511.79,5808659.11],[6427538.18,5808659.11],[6427547.55,5808660.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2109,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2109","DYMEK":"ul. Tylne Chwaliszewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2109","LA":"ul. Tylne Chwaliszewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428018.56,5808838.05],[6428087.13,5808879.77]],[[6428087.05,5808879.73],[6428137.66,5808909.44],[6428137.33,5808909.36]]]}}, {"type":"Feature", "id":802,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"802","DYMEK":"ul. Bławatkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/802","LA":"ul. Bławatkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425922.47,5804764.52],[6425935.85,5804826.55],[6425940.37,5804849.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1154,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1154","DYMEK":"ul. Długa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1154","LA":"ul. Długa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427215.62,5808374.78],[6427348.68,5808365.66],[6427427,5808361.24],[6427511.64,5808356.16],[6427602.18,5808350.05],[6427649.93,5808338.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1791,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1791","DYMEK":"ul. Opalenicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1791","LA":"ul. Opalenicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424239.89,5808758.96],[6424242.6,5808753.04],[6424243.9,5808744.45],[6424246.01,5808650.46],[6424254.76,5808540.81],[6424257.25,5808523.33]],[[6424239.89,5808758.96],[6424246.93,5808763.24],[6424329.44,5808759.79],[6424348.38,5808760.13]],[[6423951.61,5808829.21],[6424042,5808807.13],[6424124.66,5808787.19],[6424198.07,5808769.38],[6424239.89,5808758.96]]]}}, {"type":"Feature", "id":1052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1052","DYMEK":"ul. Ciasna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1052","LA":"ul. Ciasna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427996.67,5808951.19],[6428025.68,5808914.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1858,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1858","DYMEK":"ul. Południowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1858","LA":"ul. Południowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424729.11,5805267.84],[6424789.15,5805255.34],[6424803.28,5805253.71],[6424913.86,5805229.28],[6425006.28,5805210.05],[6425079.95,5805194.28],[6425170.92,5805174.58],[6425246.11,5805158.7],[6425258.71,5805153.31],[6425279.57,5805145.53],[6425298.98,5805133.8]]}}, {"type":"Feature", "id":2255,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2255","DYMEK":"ul. Żeglarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2255","LA":"ul. Żeglarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426693.51,5803149.13],[6426945.66,5803068.62],[6427232.69,5802977.29],[6427521.08,5802885.49],[6427611.92,5802855.93],[6427620.96,5802852],[6427627.6,5802844.76],[6427659.06,5802792.16]]}}, {"type":"Feature", "id":2100,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2100","DYMEK":"ul. Trójpole | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2100","LA":"ul. Trójpole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425985.59,5812175.94],[6426042.86,5812181.04],[6426068.97,5812185.88],[6426166.78,5812194.58],[6426266.5,5812203.73],[6426363.86,5812213.41],[6426458.55,5812221.11],[6426462.14,5812225.96]]}}, {"type":"Feature", "id":2402,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2402","DYMEK":"rynek Łazarski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2402","LA":"rynek Łazarski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425188.31,5807325.65],[6425191,5807338.49],[6425210.06,5807370.85]],[[6425188.31,5807325.65],[6425157.75,5807330.52],[6425088.38,5807341.81],[6425077.96,5807346.69],[6425051.38,5807343.38],[6425071.76,5807372.18],[6425084.83,5807357.99],[6425091.7,5807353.12],[6425099.46,5807353.56],[6425179.03,5807372.62],[6425188.73,5807391.91]],[[6425210.06,5807370.85],[6425188.73,5807391.91]],[[6425210.06,5807370.85],[6425244.41,5807421.93]],[[6425188.73,5807391.91],[6425216.93,5807437.89],[6425220.92,5807441.22],[6425225.79,5807441.22],[6425246.85,5807427.03],[6425244.41,5807421.93]],[[6425244.41,5807421.93],[6425292.73,5807390.02],[6425296.05,5807384.48],[6425294.28,5807377.49],[6425267.24,5807318.54],[6425264.8,5807314.77],[6425259.04,5807314.77],[6425188.31,5807325.65]]]}}, {"type":"Feature", "id":1880,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1880","DYMEK":"ul. Stanisława Przybyszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1880","LA":"ul. Stanisława Przybyszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424376.5,5809056.07],[6424367.55,5809011.93],[6424361.05,5808967.11],[6424356.6,5808921.1],[6424352.5,5808868.07],[6424349.4,5808805.63],[6424348.38,5808760.13],[6424348.38,5808745.08],[6424350.44,5808674.44],[6424355.57,5808614.06],[6424365.84,5808534.51],[6424371.31,5808491.41],[6424382.25,5808418.21],[6424394.53,5808306.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1743,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1743","DYMEK":"ul. Nad Potokiem | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1743","LA":"ul. Nad Potokiem","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425706.05,5810720.92],[6425767.91,5810799.53],[6425756.92,5810808.13],[6425807.41,5810932.81],[6425864.54,5811008.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1118,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1118","DYMEK":"ul. Czerniejewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1118","LA":"ul. Czerniejewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430520.15,5809199.45],[6430532.2,5809200.63],[6430763.77,5809184.78],[6430847.02,5809178.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1720,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1720","DYMEK":"ul. Modra | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1720","LA":"ul. Modra","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423489.01,5808884.58],[6423368.26,5808914.65],[6423366.2,5808917.44],[6423366.2,5808924.35],[6423386.62,5809005.07],[6423395.73,5809038.04],[6423400.43,5809047.88],[6423416.76,5809080.49],[6423417.62,5809089.01],[6423416.15,5809100.32],[6423413.06,5809116.19],[6423413.36,5809130.95],[6423410.42,5809151.81],[6423426.49,5809212.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1507,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1507","DYMEK":"ul. Kłuszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1507","LA":"ul. Kłuszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423230.31,5806779.62],[6423274.87,5806725.65],[6423308.96,5806686.53],[6423313.65,5806680.17],[6423318.72,5806674.37],[6423405.07,5806574.66]],[[6423216.01,5806805.06],[6423156.94,5806880.81]]]}}, {"type":"Feature", "id":2153,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2153","DYMEK":"ul. Stanisława Wigury | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2153","LA":"ul. Stanisława Wigury","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421839.42,5810760.6],[6421919.4,5810962.85],[6421922.77,5810972.73],[6421955.4,5811050.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1348,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1348","DYMEK":"ul. Graniczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1348","LA":"ul. Graniczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425347.19,5807515.8],[6425368.98,5807526.01],[6425440.7,5807560.88],[6425492.94,5807585.08],[6425561.85,5807618.37],[6425570.28,5807618.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1229,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1229","DYMEK":"ul. Dworcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1229","LA":"ul. Dworcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425940.39,5808208.05],[6426072.89,5808813.81]]}}, {"type":"Feature", "id":736,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"736","DYMEK":"ul. Bielniki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/736","LA":"ul. Bielniki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427421.97,5807393.03],[6427679.95,5807323.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1067,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1067","DYMEK":"ul. Cisowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1067","LA":"ul. Cisowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424705.72,5805177.99],[6424897.09,5805140.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1956,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1956","DYMEK":"ul. Sieroca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1956","LA":"ul. Sieroca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427298.57,5808760.08],[6427307.39,5808810.28],[6427318.51,5808880.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1635,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1635","DYMEK":"ul. Adama Logi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1635","LA":"ul. Adama Logi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423687.86,5806245.52],[6423704.3,5806244.69],[6423710.33,5806244.95],[6423718.52,5806247.88],[6423729.73,5806255.12],[6423808.81,5806322.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1405,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1405","DYMEK":"ul. Jarzębowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1405","LA":"ul. Jarzębowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424589.33,5804469.96],[6424600.46,5804448.24],[6424604.84,5804428.53],[6424630.93,5804236.56],[6424636.41,5804221.96],[6424649,5804207.54],[6424717.32,5804154.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1760,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1760","DYMEK":"ul. Cypriana Norwida | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1760","LA":"ul. Cypriana Norwida","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425836.63,5809820.42],[6425905.04,5809805.68],[6425950.32,5809794.15],[6425959.67,5809788.14],[6425974.88,5809770.6],[6425981.39,5809766.42],[6426006.96,5809756.73],[6426018.15,5809749.72],[6426044.05,5809721.98],[6426072.47,5809690.01],[6426119.23,5809632.59],[6426155.32,5809585.3],[6426169.53,5809565.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1966,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1966","DYMEK":"ul. Skotarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1966","LA":"ul. Skotarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427918.31,5811767.19],[6427926.59,5811781.75],[6427927.16,5811792.24],[6427922.58,5811846.13],[6427922.41,5811863.53],[6427922.59,5811865.69],[6427946.6,5811910.98],[6428004.5,5812022.13],[6428059.97,5812126.63],[6428061.71,5812136.01],[6428060.19,5812166.91],[6428058.76,5812265.61]]}}, {"type":"Feature", "id":998,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"998","DYMEK":"ul. Bydgoska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/998","LA":"ul. Bydgoska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429038.11,5809412.71],[6428921.63,5809270.19],[6428887.26,5809183.7],[6428868.69,5809139.02]]}}, {"type":"Feature", "id":15123,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15123","DYMEK":"ul. Oleszycka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-02-27 LXII/1154/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15123","LA":"ul. Oleszycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430344.02,5803032.27],[6430375.13,5803116.15],[6430101.79,5803224.07],[6430068.76,5803140.05]]}}, {"type":"Feature", "id":15427,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15427","DYMEK":"ul. Skowronkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-02-27 LXII/1152/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15427","LA":"ul. Skowronkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433982.12,5802621.33],[6433848.25,5802639.66],[6433841.46,5802639.2],[6433836.42,5802636.59],[6433813.25,5802620.79],[6433808.46,5802616.04],[6433806.33,5802609.54],[6433794.83,5802509.42]]}}, {"type":"Feature", "id":15747,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15747","DYMEK":"ul. Czerwonacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-02-27 LXII/1153/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15747","LA":"ul. Czerwonacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430611.24,5811569.58],[6430594,5811573.35],[6430584.1,5811576],[6430578.04,5811581.97],[6430575.94,5811591],[6430582.55,5811629.39],[6430593.91,5811695.05],[6430598.69,5811721.19],[6430601.93,5811743.67],[6430611.1,5811815.3],[6430620.76,5811883.88],[6430629.34,5811948.81],[6430633.03,5811969.14],[6430638.95,5811986.2],[6430651.63,5812013.02],[6430657.52,5812023.82],[6430663.3,5812036.72],[6430666.73,5812051.82],[6430668.64,5812063.5],[6430669.96,5812076.08],[6430674.02,5812082.74],[6430679.86,5812087.66],[6430688.3,5812090.86],[6430698.96,5812088.71],[6430704.66,5812085.2],[6430707.9,5812079.6],[6430709.82,5812073.18],[6430703.34,5812027.61],[6430690.53,5811948.81],[6430681.18,5811892.64],[6430678.54,5811874.49],[6430675.07,5811868.33],[6430660.83,5811861.77]]}}, {"type":"Feature", "id":15763,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15763","DYMEK":"ul. Rudolfa Weigla | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-03-06 LXIII/1176/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15763","LA":"ul. Rudolfa Weigla","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424476.93,5808756.31],[6424478.95,5808826.88],[6424479.22,5808835.59],[6424480.4,5808844.72],[6424482.67,5808850.35],[6424486.48,5808856.43],[6424492.43,5808862.39],[6424498.25,5808866.39],[6424504.88,5808869.37],[6424514.08,5808871.05],[6424528.7,5808870.94],[6424541.38,5808870.86],[6424575.11,5808994.27]]}}, {"type":"Feature", "id":15779,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"15779","DYMEK":"ul. Imbirowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-03-06 LXIII/1174/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/15779","LA":"ul. Imbirowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427963.14,5819085.95],[6427943.96,5819046.41],[6427904.42,5819028.42],[6427877.45,5819026.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1968,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1968","DYMEK":"ul. Skromna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1968","LA":"ul. Skromna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430217.87,5810771.37],[6430218.26,5810777.77],[6430221.36,5810787.27],[6430271.92,5810868.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1910,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1910","DYMEK":"ul. Robocza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1910","LA":"ul. Robocza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426416.25,5807605.21],[6426403.3,5807586.82],[6426329.92,5807449.53],[6426308.56,5807414.14],[6426275.87,5807370.81],[6426255.69,5807346.51],[6426229.15,5807316.27],[6426145.9,5807217.09],[6426050.87,5807096.09],[6425947.25,5806918.28],[6425881.96,5806798.42],[6425859.74,5806758.02],[6425853.32,5806737.26],[6425853.31,5806715.85],[6425867.77,5806653.2],[6425869.38,5806618.42],[6425878.49,5806606.9],[6425933.14,5806556.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1779,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1779","DYMEK":"ul. Ochota | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1779","LA":"ul. Ochota","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427954.69,5804612.23],[6428065.79,5804744.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1418,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1418","DYMEK":"ul. Jodłowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1418","LA":"ul. Jodłowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424594.67,5804662.04],[6424615.67,5804729.83],[6424628.75,5804730.47],[6424642.73,5804729.49],[6424668.73,5804726.14],[6424816.65,5804707.4],[6425000.34,5804684.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1115,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1115","DYMEK":"ul. Czempińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1115","LA":"ul. Czempińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423414.56,5805527.59],[6423427.6,5805511.46],[6423475.16,5805455.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1847,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1847","DYMEK":"ul. Podstolińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1847","LA":"ul. Podstolińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423189.15,5807905.61],[6423196.22,5807920.96],[6423269.12,5808071.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1263,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1263","DYMEK":"ul. Fabryczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1263","LA":"ul. Fabryczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425769.87,5806457.56],[6425933.14,5806556.39],[6425938.79,5806558.63],[6426130.15,5806670.81],[6426134.77,5806669.73],[6426148.13,5806666.77],[6426298.64,5806643.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1989,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1989","DYMEK":"ul. Spadzista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1989","LA":"ul. Spadzista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426793.41,5807712.87],[6426839.65,5807689.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1606,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1606","DYMEK":"ul. Kutnowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1606","LA":"ul. Kutnowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430849.87,5809110.28],[6430896.51,5809111.84],[6430899.75,5809111.05],[6430904.75,5809103.35],[6430909.03,5809098.59],[6430914.99,5809093.59],[6430922.68,5809088.71],[6430928.32,5809085.77],[6430935.94,5809083.23],[6430944.11,5809081.4],[6430952.44,5809080.85],[6430963.63,5809082.91],[6430973.79,5809086.32],[6430982.44,5809090.93],[6430989.27,5809096.88],[6430997.36,5809106.84],[6431003,5809116.99],[6431052.36,5809118.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1796,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1796","DYMEK":"ul. Orna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1796","LA":"ul. Orna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426342.2,5811637.99],[6426402.84,5811447.98],[6426403.59,5811429.64],[6426406.87,5811418.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1482,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1482","DYMEK":"ul. Kępa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1482","LA":"ul. Kępa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431499.57,5810160.88],[6431341.67,5810037.96],[6431322.43,5810018.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1025,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1025","DYMEK":"ul. Dezyderego Chłapowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1025","LA":"ul. Dezyderego Chłapowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426298.64,5806643.62],[6426500.09,5806605.71],[6426598.12,5806588.15],[6426715.08,5806567.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1204,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1204","DYMEK":"ul. Drobna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1204","LA":"ul. Drobna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424692.98,5806478.57],[6424732.74,5806558.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2051,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2051","DYMEK":"ul. Szymborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2051","LA":"ul. Szymborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424324.18,5807125.84],[6424369.84,5807206.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1881,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1881","DYMEK":"ul. Stanisława Przybyszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1881","LA":"ul. Stanisława Przybyszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424584.15,5809695.59],[6424558.66,5809629.16],[6424495.93,5809469.96],[6424462.28,5809374.95],[6424432.48,5809279.4],[6424412.85,5809211.41],[6424376.5,5809056.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1673,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1673","DYMEK":"ul. Malinowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1673","LA":"ul. Malinowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425773.78,5804574.1],[6425794.29,5804669.6],[6425806.96,5804728.79],[6425820.76,5804786.7]]}}, {"type":"Feature", "id":2164,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2164","DYMEK":"ul. Wiślana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2164","LA":"ul. Wiślana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422750.17,5810731.74],[6422791.72,5810798.44]],[[6422791.72,5810798.44],[6422982.87,5810674.8],[6423032.15,5810652.08],[6423223.04,5810563.32],[6423251.86,5810549.79]],[[6422645.17,5810942.43],[6422627.91,5810913.42],[6422627,5810909.28],[6422628.59,5810904.61],[6422631.76,5810901.66],[6422791.72,5810798.44]]]}}, {"type":"Feature", "id":1747,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1747","DYMEK":"ul. Nadolnik | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1747","LA":"ul. Nadolnik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430044.91,5810610.81],[6430077.8,5810521.72],[6430107.48,5810477.22],[6430127.17,5810444.61],[6430180.42,5810336.43]]}}, {"type":"Feature", "id":2092,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2092","DYMEK":"ul. Piotra Tomickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2092","LA":"ul. Piotra Tomickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429255.71,5808985.75],[6429300.09,5809081.35],[6429323.45,5809132.59],[6429329.48,5809164.99],[6429344.93,5809255.03],[6429366.99,5809378.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1343,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1343","DYMEK":"ul. Górecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1343","LA":"ul. Górecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424551.95,5804670.39],[6424675.44,5805089.98],[6424682.51,5805098.4],[6424687.72,5805107.99],[6424735.34,5805294.26],[6424739.8,5805314.92],[6424748.82,5805342.86],[6424778.97,5805458.05],[6424782.27,5805468.41],[6424792.64,5805509.63],[6424800.66,5805537.43],[6424818.78,5805603.26],[6424825.85,5805626.35],[6424839.51,5805669.1],[6424849.41,5805697.72],[6424859.06,5805715.16],[6424873.67,5805734.94],[6424906.65,5805773.1],[6424931.15,5805804.32],[6424942.22,5805824.81],[6424986.97,5805922.32],[6424998.03,5805943.99],[6425021.12,5805975.56],[6425058.35,5806028.32],[6425068.95,5806045.87],[6425104.04,5806110.53],[6425118.41,5806132.44],[6425139.14,5806161.53],[6425161.04,5806189.33],[6425196.61,5806232.44],[6425207.92,5806247.05],[6425211.24,5806249.26]]}}, {"type":"Feature", "id":4970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4970","DYMEK":"ul. Górecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4970","LA":"ul. Górecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425358.93,5806511.61],[6425289.57,5806397.43],[6425366.2,5806355.88],[6425340.3,5806222.07],[6425333.47,5806202.52],[6425329.47,5806195.45],[6425324.52,5806193.1],[6425319.58,5806192.39],[6425312.98,5806194.28],[6425242.1,5806234.66],[6425216.88,5806248.94],[6425211.24,5806249.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1392,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1392","DYMEK":"ul. Ludwika Idzikowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1392","LA":"ul. Ludwika Idzikowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422076.51,5810712.13],[6422098.03,5810762.49],[6422123.16,5810820.92],[6422157.26,5810896.7],[6422178.31,5810941.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2222,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2222","DYMEK":"ul. Ksawerego Zakrzewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2222","LA":"ul. Ksawerego Zakrzewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426033.69,5812423.24],[6426062.4,5812423.89],[6426159.84,5812427.29],[6426209.38,5812429.06],[6426259.93,5812428.94],[6426353.29,5812432.08]],[[6426451.43,5812431.52],[6426362.18,5812428.84]]]}}, {"type":"Feature", "id":1890,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1890","DYMEK":"ul. Rabczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1890","LA":"ul. Rabczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424093.75,5812982.15],[6424194.9,5813015.91],[6424300.75,5813050.93],[6424309.07,5813053.83],[6424411.97,5813087.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1780,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1780","DYMEK":"ul. Odległa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1780","LA":"ul. Odległa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421967.02,5805852.23],[6422000.35,5805882.5],[6422009.13,5805889.65],[6422013.32,5805892.62],[6422017.64,5805894.89],[6422025.28,5805898.14],[6422053.18,5805908],[6422061.87,5805911.37],[6422067.31,5805914.62],[6422078.64,5805921.26],[6422088.59,5805927.89],[6422119.81,5805952.17],[6422185.71,5806003.89],[6422196.97,5806012.72],[6422201.95,5806015.97],[6422205.13,5806018.72],[6422207.48,5806023.05]]}}, {"type":"Feature", "id":2303,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2303","DYMEK":"al. Cytadelowców | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2303","LA":"al. Cytadelowców","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427476.22,5810509.86],[6427556.99,5810245.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1274,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1274","DYMEK":"ul. Franciszkańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1274","LA":"ul. Franciszkańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427232.38,5808895.95],[6427281.4,5808888.74],[6427318.51,5808880.28],[6427365.81,5808871.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1020,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1020","DYMEK":"ul. Chełmińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1020","LA":"ul. Chełmińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426136.29,5810827.25],[6426140.5,5810828.9],[6426145.91,5810828.63],[6426153.7,5810825.14],[6426301.15,5810709.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1557,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1557","DYMEK":"ul. Kozienicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1557","LA":"ul. Kozienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427655.7,5802790.09],[6427692.16,5802725.51],[6427700.27,5802723.09],[6427797.51,5802694.05],[6427942.41,5802649.17]]}}, {"type":"Feature", "id":914,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"914","DYMEK":"ul. Borowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/914","LA":"ul. Borowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434388.17,5804724.83],[6434612.86,5805080.91],[6434717.73,5805249.34],[6434729.62,5805267.61],[6434743.42,5805283.98],[6434831.34,5805369.81],[6434849,5805388.41],[6434856.7,5805409.91],[6434868.57,5805479.39],[6434936.3,5805866.37],[6434972.54,5806069.17],[6434979.27,5806112.17],[6434984.08,5806161.9],[6434989.21,5806239.08],[6435008.13,5806478.46],[6435011.98,5806495.14],[6435065.72,5806603.92],[6435181.4,5806805.44],[6435231.21,5806888.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1511,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1511","DYMEK":"ul. Jana Kochanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1511","LA":"ul. Jana Kochanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425717.6,5809019.42],[6425755.39,5809118.43],[6425800.9,5809239.37]],[[6425821.61,5809231.82],[6425871.92,5809369.78],[6425916.84,5809495.45]],[[6425925.62,5809592.5],[6425897.92,5809514.63]]]}}, {"type":"Feature", "id":1941,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1941","DYMEK":"ul. Sanocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1941","LA":"ul. Sanocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430474.38,5803525],[6430510.96,5803506.59],[6431070.57,5803215.08],[6431343.41,5803073.62],[6431541.92,5802970.44]]}}, {"type":"Feature", "id":2028,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2028","DYMEK":"ul. Sytkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2028","LA":"ul. Sytkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421897.53,5811641.19],[6421930.84,5811604.02],[6421949.28,5811589.33],[6421997.47,5811544.11],[6422073.06,5811465.2],[6422147.39,5811388.36],[6422222.63,5811310.36],[6422234.81,5811299.34],[6422360.36,5811167.77],[6422373.8,5811155.68],[6422406.22,5811121.64],[6422422.54,5811108.27],[6422483.14,5811058.63],[6422500.26,5811047.67],[6422541.28,5811017.22],[6422645.17,5810942.43]]}}, {"type":"Feature", "id":2029,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2029","DYMEK":"ul. Sytkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2029","LA":"ul. Sytkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421469.78,5812064.29],[6421479.37,5812063.02],[6421486.45,5812059.61],[6421511.8,5812040.37],[6421521.02,5812029.62],[6421610.22,5811935.22],[6421704.79,5811834.55],[6421728.44,5811820.94],[6421736.69,5811815.03],[6421752.63,5811795.77],[6421806.89,5811727.44],[6421845.4,5811690.54],[6421897.53,5811641.19]]}}, {"type":"Feature", "id":12710,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12710","DYMEK":"skwer Leona i Aleksandra Janta-Połczyńskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/915/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12710","LA":"skwer Leona i Aleksandra Janta-Połczyńskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428434.56,5808066.43],[6428416.77,5808039.06],[6428318.08,5808099.01],[6428332.76,5808128.79],[6428358.36,5808113.11],[6428434.56,5808066.43]]}}, {"type":"Feature", "id":13027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13027","DYMEK":"ul. Berberysowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/907/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13027","LA":"ul. Berberysowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434604.68,5803569.68],[6434604.99,5803591.93],[6434606.2,5803644.19],[6434606.47,5803685.96],[6434571.11,5803700.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1653,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1653","DYMEK":"ul. Łomnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1653","LA":"ul. Łomnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421844.34,5811905.41],[6422012.12,5811730.39]]}}, {"type":"Feature", "id":801,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"801","DYMEK":"ul. Bluszczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/801","LA":"ul. Bluszczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425559.82,5805384.33],[6425573.34,5805379.58],[6425646.93,5805357.3],[6425689.91,5805348.1],[6425792.95,5805326.25],[6425806.37,5805327.01],[6425870.03,5805313.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1010,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1010","DYMEK":"ul. Edmunda Calliera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1010","LA":"ul. Edmunda Calliera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425296.05,5807384.48],[6425335.27,5807389.69],[6425345.02,5807392.52],[6425528.92,5807458.45],[6425532.97,5807458.66],[6425539.53,5807456.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1610,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1610","DYMEK":"ul. Lechicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1610","LA":"ul. Lechicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425840.15,5812768.49],[6425902.07,5812770.32],[6425983.2,5812761.31],[6426089.76,5812746.59],[6426349.15,5812731.9],[6426384.83,5812727.92],[6426806.26,5812743.47],[6427073.85,5812754.62],[6427184.01,5812759.3],[6427440.73,5812721.56],[6427536.21,5812708.88],[6427720.15,5812686.34],[6427974.87,5812672.64],[6427999.24,5812670.3],[6428026.95,5812666.96],[6428099.73,5812647.6],[6428135.44,5812636.59],[6428169.49,5812623.57],[6428225.91,5812595.36],[6428371.13,5812511.9],[6428460.59,5812467.33],[6428558.06,5812412.58],[6428606.81,5812379.36],[6428645.2,5812347.31],[6428694.83,5812299],[6428718.64,5812274.04],[6428748.02,5812238.65],[6428786.08,5812184.56],[6428827.4,5812111.43],[6428907.92,5811952.54],[6428949.99,5811876.1],[6428995.06,5811803.66],[6429081.18,5811695.82],[6429312.88,5811405.55],[6429389.4,5811307.72],[6429546.73,5811112.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1318,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1318","DYMEK":"ul. Głogowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1318","LA":"ul. Głogowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424539.06,5804459.81],[6424557.21,5804461.01],[6424574.54,5804464.85],[6424589.33,5804469.96],[6424629.84,5804491.67],[6424670.81,5804518.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1945,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1945","DYMEK":"ul. Sarmacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1945","LA":"ul. Sarmacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427103.55,5813124.24],[6427127.97,5813122.25],[6427167.03,5813118.7],[6427338.55,5813100.24],[6427466.4,5813087.63],[6427569.73,5813078.75],[6427663.91,5813067.24],[6427753.68,5813054.59],[6427851.88,5813040.38],[6427949.88,5813026.18],[6428025.96,5813014.86],[6428031.03,5813014.1],[6428099.74,5813004.34],[6428276.59,5812977.17],[6428349.02,5812967.22],[6428383.52,5812957.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2236,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2236","DYMEK":"ul. Janusza Zeylanda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2236","LA":"ul. Janusza Zeylanda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425669.05,5808739.53],[6425783.72,5808873.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1529,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1529","DYMEK":"ul. Stanisława Konarskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1529","LA":"ul. Stanisława Konarskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429165.63,5809028.79],[6429209.86,5809121.66],[6429241.95,5809192.72],[6429260.79,5809279.2],[6429270.56,5809340.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1259,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1259","DYMEK":"ul. Wawrzyńca Engeströma | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1259","LA":"ul. Wawrzyńca Engeströma","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424213.43,5809721.49],[6424307.1,5809688.46],[6424472.2,5809628.16],[6424524.67,5809609.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1947,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1947","DYMEK":"ul. Emilii Sczanieckiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1947","LA":"ul. Emilii Sczanieckiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424698.05,5807477.13],[6424791.15,5807436.9],[6424846.41,5807413.58],[6424860.53,5807406.01],[6424898.48,5807383.63],[6424905.43,5807378.41],[6424912.72,5807373.24],[6425006.47,5807316.43],[6425025.41,5807306.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1587,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1587","DYMEK":"ul. Krzyżowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1587","LA":"ul. Krzyżowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426497.61,5806931.16],[6426504.44,5806924.28],[6426578.09,5806908.53],[6426650.17,5806893.36],[6426791.87,5806860.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1264,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1264","DYMEK":"ul. Filarecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1264","LA":"ul. Filarecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426384.78,5806314.58],[6426403.9,5806440.29],[6426418.18,5806527.96]]}}, {"type":"Feature", "id":2038,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2038","DYMEK":"ul. Stanisława Szczepanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2038","LA":"ul. Stanisława Szczepanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424961.3,5809942.06],[6424966.63,5809951.5],[6424979.06,5809985.04],[6424990.2,5810009.54],[6425025.51,5810119.76],[6425037.06,5810150.95]]}}, {"type":"Feature", "id":911,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"911","DYMEK":"ul. Bonin | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/911","LA":"ul. Bonin","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425602.41,5811421.74],[6425628.3,5811410.28],[6425769.79,5811345.87],[6425898.4,5811285.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2085,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2085","DYMEK":"ul. Tarnobrzeska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2085","LA":"ul. Tarnobrzeska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426306.73,5801916.58],[6426774.12,5801762.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1797,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1797","DYMEK":"ul. Elizy Orzeszkowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1797","LA":"ul. Elizy Orzeszkowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425119.74,5808256.75],[6425369.93,5808262.22]]}}, {"type":"Feature", "id":1209,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1209","DYMEK":"ul. Kaspra Drużbickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1209","LA":"ul. Kaspra Drużbickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426447.33,5812713.88],[6426449.28,5812655.24],[6426449.95,5812616.94],[6426455.76,5812425.46],[6426462.14,5812225.96]]}}, {"type":"Feature", "id":2393,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2393","DYMEK":"pl. Zbawiciela | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2393","LA":"pl. Zbawiciela","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423955.66,5806117.06],[6423939.72,5806103.76],[6423940.29,5806109.78],[6423926.91,5806125.79],[6423918.7,5806135.62],[6423910.48,5806145.47],[6423897.11,5806161.48],[6423891.09,5806162.02],[6423907.02,5806175.38],[6423930.74,5806195.27],[6423972.55,5806145.21],[6423979.67,5806137.31],[6423955.66,5806117.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1102,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1102","DYMEK":"ul. Czartoria | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1102","LA":"ul. Czartoria","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427990.78,5808887.3],[6428018.56,5808838.05],[6428025.8,5808829.68],[6428100.96,5808808.13],[6428152.93,5808784.79],[6428162.81,5808778.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2078,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2078","DYMEK":"ul. Świętosławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2078","LA":"ul. Świętosławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427467.09,5808666.35],[6427481.06,5808730.88],[6427490.71,5808775.69]]}}, {"type":"Feature", "id":2458,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2458","DYMEK":"most Dworcowy | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2458","LA":"most Dworcowy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425882.81,5808358.71],[6426114.66,5808307.45]]}}, {"type":"Feature", "id":2404,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2404","DYMEK":"rynek Wildecki | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2404","LA":"rynek Wildecki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426464.08,5807235.26],[6426565.31,5807250.64],[6426566.06,5807234.81],[6426560.47,5807233.88],[6426563.45,5807213.78],[6426532.17,5807190.33],[6426506.48,5807171.52],[6426499.03,5807159.61],[6426493.63,5807150.67],[6426480.41,5807155.51],[6426477.05,5807160.91],[6426471.85,5807185.3],[6426465.51,5807214.53],[6426464.08,5807235.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1027","DYMEK":"ul. Chmielna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1027","LA":"ul. Chmielna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425930.99,5804583.11],[6425942.4,5804637.72],[6425955.4,5804693.01],[6425968.48,5804754.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1359,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1359","DYMEK":"ul. Grudzieniec | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1359","LA":"ul. Grudzieniec","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424813.21,5810318.3],[6424830.67,5810313.31],[6424900.42,5810289.76],[6424974.3,5810253],[6425024.24,5810228.11],[6425067.42,5810202.6],[6425100.25,5810182.17],[6425119.7,5810174.67],[6425188.02,5810155.49],[6425285.98,5810127.75],[6425470.81,5810076.9],[6425482.77,5810077.26],[6425495.44,5810079.22],[6425508.64,5810078.33],[6425550.39,5810067.98],[6425662.79,5810034.79],[6425684.82,5810027.48],[6425709.9,5810017.93],[6425839.07,5809977.25],[6425885.62,5809961.11],[6425919.52,5809946.12],[6425962.7,5809921.5],[6425996.07,5809900.62],[6426026.22,5809885.55],[6426067.81,5809857.36],[6426094.54,5809839.25],[6426128.27,5809822.12],[6426205.17,5809794.73],[6426265.65,5809774.57],[6426316.86,5809744.59],[6426389.93,5809700.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1406,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1406","DYMEK":"ul. Jaskółcza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1406","LA":"ul. Jaskółcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427314.65,5808638.57],[6427386.27,5808621.79]]}}, {"type":"Feature", "id":9820,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9820","DYMEK":"park Jana Kasprowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9820","LA":"park Jana Kasprowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424653.55,5807787.73],[6424666.48,5807760.95],[6424667.33,5807759.2],[6424683.94,5807724.93],[6424702.32,5807687],[6424766.73,5807656.67],[6424757.6,5807635.56],[6424753.86,5807627.07],[6424751.96,5807623.34],[6424751.4,5807621.95],[6424748.11,5807613.98],[6424734.7,5807583.48],[6424712.52,5807591.26],[6424725.07,5807620.79],[6424701.6,5807627.65],[6424680.29,5807575.53],[6424702.48,5807567.83],[6424724.47,5807560.2],[6424717.33,5807543.94],[6424714.59,5807537.71],[6424705.36,5807516.68],[6424686.21,5807472.58],[6424657.52,5807406.78],[6424650.26,5807390.09],[6424612.9,5807304.58],[6424607.25,5807291.7],[6424574.64,5807217.08],[6424566.84,5807199.12],[6424544.55,5807209.03],[6424536.3,5807208.77],[6424423.29,5807270.02],[6424440.11,5807279.23],[6424442.48,5807283.88],[6424455.46,5807295.28],[6424458.27,5807298.26],[6424451.04,5807302.44],[6424382.46,5807341.96],[6424387.22,5807355.97],[6424316.5,5807381.34],[6424360.31,5807507.66],[6424432.03,5807488.15],[6424435.18,5807497.4],[6424456.95,5807492.73],[6424459.26,5807501.31],[6424498.24,5807646.17],[6424509.14,5807686.71],[6424484.13,5807693.59],[6424499.75,5807731.17],[6424513.54,5807769.19],[6424518.92,5807771.54],[6424520.71,5807775.16],[6424523.9,5807787.05],[6424528.79,5807785.36],[6424541.82,5807799.77],[6424568.23,5807890.82],[6424567.07,5807891.29],[6424578.91,5807929.3],[6424607.55,5807920.73],[6424625.75,5807915.27],[6424628.4,5807914.48],[6424645.56,5807909.85],[6424649.21,5807908.24],[6424665.98,5807903.2],[6424647.03,5807862.83],[6424632.14,5807830.83],[6424631.22,5807827.45],[6424630.86,5807824.67],[6424630.67,5807822.79],[6424630.95,5807820.01],[6424631.59,5807818.14],[6424631.85,5807817.03],[6424632.69,5807815.6],[6424634.16,5807814.12],[6424635.98,5807812.45],[6424637.58,5807811.26],[6424638.98,5807810.28],[6424640.59,5807809.58],[6424644.64,5807807.91],[6424648.54,5807806.86],[6424649.93,5807806.59],[6424651.07,5807806.33],[6424651.65,5807805.9],[6424648.15,5807798.94],[6424653.55,5807787.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1533,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1533","DYMEK":"ul. Marii Konopnickiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1533","LA":"ul. Marii Konopnickiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425120.56,5808332.93],[6425379.05,5808337.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1396,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1396","DYMEK":"ul. Jabłonkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1396","LA":"ul. Jabłonkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424969.5,5803888.92],[6424980.11,5803925.73],[6424999.12,5804027.07],[6425005.62,5804056.35],[6425009.73,5804056.69],[6425013.15,5804065.08],[6425025.65,5804119.69],[6425035.58,5804172.94],[6425034.38,5804177.39],[6425035.24,5804206.84],[6425057.32,5804289.87],[6425056.81,5804294.84],[6425050.65,5804299.12],[6425037.47,5804305.28]]}}, {"type":"Feature", "id":2032,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2032","DYMEK":"ul. Szamotulska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2032","LA":"ul. Szamotulska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423873.46,5808500.92],[6423874.03,5808514.91],[6423926.06,5808724.15],[6423951.61,5808829.21],[6423978.7,5808940.73],[6424027.69,5809140.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2033,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2033","DYMEK":"ul. Szamotulska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2033","LA":"ul. Szamotulska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424027.69,5809140.62],[6424060.53,5809262.22],[6424072.93,5809306.06],[6424091.38,5809376.6],[6424108.51,5809438.5],[6424120.04,5809472.82],[6424130.37,5809503.72],[6424201.25,5809689.72],[6424213.43,5809721.49],[6424250.45,5809819.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1613,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1613","DYMEK":"ul. św. Leonarda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1613","LA":"ul. św. Leonarda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425971.5,5811659.01],[6426049,5811654.05],[6426127.47,5811650.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1433,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1433","DYMEK":"ul. Kaliska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1433","LA":"ul. Kaliska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428706.04,5807843.93],[6428784.11,5807901.67],[6428840.15,5807941.5],[6428886.63,5807977.41],[6428955.74,5808029.29],[6428963.01,5808040.29],[6428964.88,5808055.44],[6428959.89,5808073.91],[6428880.62,5808261.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2040,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2040","DYMEK":"ul. Szelągowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2040","LA":"ul. Szelągowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427870.42,5809865.72],[6427899.22,5809889.06],[6427937.77,5809927.1],[6428115.9,5810104.42],[6428248.21,5810235.45],[6428322.56,5810308.43],[6428338.56,5810329.22],[6428461.49,5810494.06],[6428476.84,5810517.66],[6428489.38,5810539.77],[6428501.76,5810574.76],[6428509.18,5810612.96],[6428509.35,5810654.62],[6428506.87,5810682.84],[6428498.46,5810716.09],[6428405.39,5811025.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2188","DYMEK":"ul. Józefa Wrońskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2188","LA":"ul. Józefa Wrońskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424893.46,5806428.29],[6424853.7,5806347.14],[6424850.36,5806339.96],[6424871.97,5806296.6],[6424842.71,5806245.58]]}}, {"type":"Feature", "id":13028,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13028","DYMEK":"ul. Siedliskowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-07-11 LII/909/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13028","LA":"ul. Siedliskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432174.33,5804022.26],[6432287.07,5803955.66],[6432361.91,5804048.38]]}}, {"type":"Feature", "id":13347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13347","DYMEK":"ul. Nad Przeźmierką | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-08-11 LII/917/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13347","LA":"ul. Nad Przeźmierką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416044.94,5815441.95],[6415946.02,5815470.99],[6415893.41,5815487.43],[6415860.53,5815489.9],[6415825.18,5815486.34],[6415786,5815472.36],[6415682.97,5815433.41]]}}, {"type":"Feature", "id":13363,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13363","DYMEK":"skwer Tercetu ABC | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-09-05 LIII/947/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13363","LA":"skwer Tercetu ABC","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422459.25,5807638.38],[6422469.24,5807644.84],[6422479.98,5807675.8],[6422493.56,5807715.97],[6422485.95,5807721.52],[6422422.16,5807632.68],[6422425.74,5807624.9],[6422459.25,5807638.38]]}}, {"type":"Feature", "id":13379,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13379","DYMEK":"ul. Pomidorowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-09-05 LIII/948/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13379","LA":"ul. Pomidorowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432566.2,5804394.69],[6432442.52,5804465.32]]}}, {"type":"Feature", "id":13395,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13395","DYMEK":"ul. Zdzisława Dworzeckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-09-05 LIII/946/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13395","LA":"ul. Zdzisława Dworzeckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423332.99,5812690.12],[6423363.46,5812676.28],[6423386.58,5812669.27],[6423412.86,5812668.05],[6423443.51,5812675.75],[6423470.3,5812690.12],[6423491.5,5812711.31],[6423518.64,5812763.85]],[[6423529.15,5812783.29],[6423588,5812902.92]],[[6423595.07,5812914.81],[6423603.93,5812934.37]]]}}, {"type":"Feature", "id":1131,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1131","DYMEK":"ul. Daleka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1131","LA":"ul. Daleka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424132.54,5806135.13],[6424234.99,5806062.02],[6424294.72,5806025.02],[6424398.95,5805961.45],[6424503.37,5805897.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1123,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1123","DYMEK":"ul. św. Czesława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1123","LA":"ul. św. Czesława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426416.25,5807605.21],[6426582.63,5807627.2],[6426661.54,5807636.47],[6426666.85,5807636.47],[6426772.66,5807650.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1286,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1286","DYMEK":"ul. Józefa Garczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1286","LA":"ul. Józefa Garczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426046.21,5806885.15],[6426223.05,5806847.87]]}}, {"type":"Feature", "id":2223,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2223","DYMEK":"ul. Załęże | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2223","LA":"ul. Załęże","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424788.1,5806969.34],[6424817.97,5806952.73],[6424915.48,5806899.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1138,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1138","DYMEK":"ul. Promienista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1960-02-16 IV/19/84
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1138","LA":"ul. Promienista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422459.93,5806252.72],[6422486.08,5806272.94],[6422550.79,5806324.17],[6422559.96,5806331.31],[6422568.45,5806338.05],[6422636.53,5806391.5],[6422734.14,5806468.33],[6422767.83,5806497.19],[6422810.57,5806530.35],[6422819.73,5806536.82],[6422863.14,5806557.86],[6422899,5806571.07],[6422967.76,5806594.65],[6422994.71,5806603.82],[6423001.99,5806607.6]],[[6423001.99,5806607.6],[6422976.76,5806606.84],[6422955.51,5806607.31],[6422942.24,5806609.97],[6422925.99,5806614.5],[6422857.48,5806635.15]],[[6423001.99,5806607.6],[6423006.58,5806610.84],[6423016.82,5806618.66],[6423045.67,5806644.81],[6423063.19,5806660.31],[6423216.27,5806793.8],[6423221.46,5806799.02],[6423231.98,5806807.11],[6423363.82,5806922.1],[6423373.9,5806931.81],[6423383.77,5806940.43],[6423425.82,5806975.62],[6423529.89,5807066.61],[6423540.69,5807072.06],[6423548.34,5807075.79],[6423614.08,5807148.7],[6423682.61,5807226.27],[6423741.2,5807295.01],[6423817.73,5807393.76],[6423843.86,5807426.98],[6423852.4,5807436.37],[6423888.58,5807481.56],[6423894.05,5807501.15],[6423901.71,5807537.44],[6423937.78,5807704.51],[6423961.58,5807816.15],[6423984.32,5807918.72],[6423988.37,5807938.52],[6424018.15,5808076.85],[6424020.58,5808096.59]]]}}, {"type":"Feature", "id":1139,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1139","DYMEK":"ul. Wojnowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1139","LA":"ul. Wojnowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421388.17,5804155.25],[6421447.57,5804264.58],[6421485.84,5804326.63],[6421498.31,5804340.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1140,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1140","DYMEK":"ul. Ustronna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1140","LA":"ul. Ustronna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421170.31,5802146.66],[6421275.07,5802067.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1141,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1141","DYMEK":"ul. Wojciecha Korfantego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1141","LA":"ul. Wojciecha Korfantego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424194.34,5803479.49],[6424237.89,5803441.88],[6424260.65,5803419.37],[6424274.26,5803402.05],[6424283.91,5803386.96],[6424302.21,5803373.85],[6424328.12,5803361.72],[6424338.94,5803358.56],[6424355,5803353.87],[6424381.36,5803347.23],[6424472.67,5803324.88],[6424546.52,5803307.42],[6424608.11,5803291.54],[6424622.92,5803287.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1142,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1142","DYMEK":"ul. Teodora Tyca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1142","LA":"ul. Teodora Tyca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424426.17,5803235.21],[6424442.29,5803231.26],[6424452.33,5803237.34],[6424525.96,5803218.63],[6424568.39,5803207.99],[6424576.3,5803209.05],[6424583.61,5803213.31],[6424591.21,5803223.5],[6424596.99,5803234.45],[6424607.03,5803274.76],[6424608.11,5803291.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1143,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1143","DYMEK":"ul. Alojzego Nowaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1143","LA":"ul. Alojzego Nowaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424525.96,5803218.63],[6424546.52,5803307.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1144,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1144","DYMEK":"ul. Jana Ludygi-Laskowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1144","LA":"ul. Jana Ludygi-Laskowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424452.33,5803237.34],[6424472.67,5803324.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1145,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1145","DYMEK":"ul. Józefa Rymera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1145","LA":"ul. Józefa Rymera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424381.36,5803347.23],[6424361.78,5803265.36],[6424408.07,5803254.68],[6424417.5,5803248.45],[6424426.17,5803235.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1822,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1822","DYMEK":"ul. Piaskowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1822","LA":"ul. Piaskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427777.82,5809197.52],[6427794.9,5809195.08],[6427801.35,5809202.2],[6427818.71,5809239.29],[6427846.89,5809309.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1260,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1260","DYMEK":"ul. Ewarysta Estkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1260","LA":"ul. Ewarysta Estkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427769.18,5809144.42],[6427788.72,5809140.64],[6427852.12,5809133.9],[6427884.43,5809128.18],[6427898.89,5809123.98],[6427927.43,5809111.92],[6427973.19,5809085.86],[6428030.59,5809052.49],[6428050.63,5809041.7],[6428074.52,5809032.65],[6428092.82,5809028.21],[6428113.55,5809025.58],[6428134.82,5809024.55],[6428152.04,5809025.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1891,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1891","DYMEK":"ul. Racławicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1891","LA":"ul. Racławicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422662.59,5807545.62],[6422787.79,5807377.97],[6422897.68,5807230.7],[6422951.3,5807159.06],[6423000.89,5807092],[6423003.13,5807090.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1530,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1530","DYMEK":"ul. Konfederacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1530","LA":"ul. Konfederacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423174.5,5807755.35],[6423287.45,5807633.36],[6423295.55,5807630.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1871,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1871","DYMEK":"ul. Prośnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1871","LA":"ul. Prośnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421398.51,5806429.66],[6421511.6,5806476.66],[6421518.33,5806476.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2077,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2077","DYMEK":"ul. Świętojańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2077","LA":"ul. Świętojańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429222.35,5808980.05],[6429249.62,5808936.48],[6429323.12,5808826.61],[6429373.65,5808752.99]]}}, {"type":"Feature", "id":2010,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2010","DYMEK":"ul. Strzelecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2010","LA":"ul. Strzelecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427270.41,5808526.76],[6427405.49,5808421.53],[6427415.35,5808410.58],[6427424.45,5808384.58],[6427427,5808361.24],[6427423.08,5808326.75],[6427424.88,5808306.52],[6427435.92,5808272.16],[6427458.82,5808200.04],[6427475.79,5808142.76],[6427491.91,5808102.46],[6427535.03,5808012.89],[6427568.66,5807939.55],[6427548.72,5807863.03],[6427539.17,5807840.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1353,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1353","DYMEK":"ul. Grodziska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1353","LA":"ul. Grodziska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423969.47,5808504.99],[6423972.84,5808521.55],[6424042,5808807.13],[6424115.54,5809106.27]],[[6424120.09,5809128.92],[6424167.16,5809281.48],[6424217.59,5809447.55],[6424222.64,5809464.24],[6424272.45,5809597.51],[6424307.1,5809688.46]]]}}, {"type":"Feature", "id":1846,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1846","DYMEK":"ul. Podolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1846","LA":"ul. Podolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425440.08,5810645.37],[6425449.91,5810639.56],[6425488.06,5810613.93],[6425517.13,5810592.14],[6425582.98,5810539.68],[6425606.43,5810523.79],[6425634.89,5810506.6],[6425669.86,5810489.35],[6425696.24,5810477.47]]}}, {"type":"Feature", "id":953,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"953","DYMEK":"ul. Bóżnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/953","LA":"ul. Bóżnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427530.05,5809202.1],[6427544.83,5809250.03],[6427569.41,5809362.54],[6427577.44,5809371.54]]}}, {"type":"Feature", "id":2124,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2124","DYMEK":"ul. Warmińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2124","LA":"ul. Warmińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424275.93,5811458.95],[6424282.74,5811402.07],[6424283.02,5811341.79],[6424287.48,5811314.02],[6424299.66,5811279.88],[6424345.39,5811226.86],[6424383.99,5811176.08],[6424419.91,5811143.57],[6424449.91,5811124.56],[6424479,5811113.7],[6424489.53,5811101.92],[6424495.42,5811091.07],[6424501.62,5811060.7],[6424509.06,5811043.34],[6424521.46,5811027.22],[6424537.88,5811016.06],[6424550.28,5811004.29],[6424559.89,5810982.28],[6424573.84,5810959.03],[6424587.8,5810942.61],[6424608.25,5810929.74],[6424650.09,5810911.76],[6424676.74,5810896.58],[6424695.96,5810882.63],[6424709.59,5810867.13],[6424741.82,5810801.89],[6424758.87,5810772.13],[6424772.2,5810755.7],[6424788.94,5810739.89],[6424812.8,5810723.93],[6424836.67,5810711.22],[6424935.24,5810684.88],[6424973.97,5810682.09],[6424992.26,5810683.02],[6425000.01,5810689.84],[6425006.41,5810702.42]]}}, {"type":"Feature", "id":2140,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2140","DYMEK":"ul. Wiązowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2140","LA":"ul. Wiązowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424828.1,5804293.75],[6424913.7,5804234.05],[6424947.16,5804211.11],[6424950.76,5804204.99],[6424950.4,5804195.08],[6425034.38,5804177.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1319,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1319","DYMEK":"ul. Głogowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1319","LA":"ul. Głogowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420628.78,5802408.03],[6420910.8,5802638.16],[6421136.14,5802821.5],[6421252,5802917.07],[6421268.49,5802928.95],[6421381.45,5803028.56],[6421409.83,5803058.69],[6421432.08,5803087.1],[6421463.42,5803128.19],[6421579.06,5803328.53],[6421703.86,5803553.17],[6421732.27,5803603.9],[6421744.6,5803627.3],[6421765.57,5803662.2],[6421873.92,5803828.13],[6421970.69,5803939.03],[6422026.6,5803994.08],[6422046.18,5804011.51],[6422127.61,5804082.6],[6422158.6,5804109.32],[6422187.38,5804142.51],[6422239.66,5804209.19],[6422257.43,5804234.06],[6422305.79,5804301.42],[6422471.87,5804534.94],[6422545.99,5804648.9],[6422599.93,5804739.42],[6422610.09,5804759.22],[6422627.36,5804792.31],[6422639.34,5804815.18],[6422694.83,5804930.3],[6422728.71,5804976.85],[6422787.72,5805032.18],[6422824.32,5805057.1],[6422871.58,5805091.34],[6422922.34,5805127.39],[6422928.25,5805131.42],[6422936,5805137],[6423060.33,5805233.57],[6423178.71,5805333.73],[6423298.22,5805428.8],[6423414.56,5805527.59],[6423442.86,5805559.06],[6423491.07,5805605.8],[6423577.77,5805679.93],[6423624.64,5805720.12],[6423648.39,5805740.48],[6423710.4,5805792.99],[6423856.4,5805916.13],[6424018.02,5806053.3],[6424040.88,5806070.62],[6424065.55,5806086.92],[6424076.87,5806093.71],[6424090.89,5806102.53],[6424111.94,5806119.06],[6424132.54,5806135.13],[6424245.05,5806236.3],[6424272.89,5806261.88],[6424291.22,5806280.44],[6424303.21,5806292.77],[6424325.85,5806321.07],[6424367.51,5806372.9],[6424370.45,5806375.96],[6424449.44,5806474.3],[6424460.29,5806489.92],[6424507.82,5806564.54],[6424617.6,5806724.49],[6424689.86,5806827.07],[6424722.61,5806880.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1320,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1320","DYMEK":"ul. Głogowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1320","LA":"ul. Głogowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424722.61,5806880.98],[6424722.62,5806880.99],[6424744.33,5806913.51],[6424786.82,5806967.71],[6424788.1,5806969.34],[6424810.61,5806998.2],[6424829.3,5807024.35],[6424839.47,5807039.24],[6424904.84,5807134.58],[6425001.26,5807272.56],[6425025.41,5807306.61],[6425051.38,5807343.38],[6425071.76,5807372.18],[6425118.36,5807439.52],[6425200.08,5807555.92],[6425280.88,5807669.95],[6425329.17,5807739.95],[6425333.71,5807745.85],[6425404.18,5807845.07],[6425421.23,5807864.05],[6425470.81,5807911.8],[6425494.23,5807933.05],[6425637.86,5808064.77],[6425731.55,5808145.67],[6425784.94,5808194.59],[6425824.51,5808231.37],[6425843.41,5808254.97],[6425862.66,5808284.84],[6425882.81,5808358.71]]}}, {"type":"Feature", "id":2195,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2195","DYMEK":"ul. Wspólna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2195","LA":"ul. Wspólna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425607.37,5805464.13],[6425721.37,5805428.68],[6425746.65,5805423.7],[6425834.53,5805405.23],[6425944.27,5805381.23],[6426048.74,5805359.54],[6426186.2,5805334.49],[6426382.54,5805300.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1136,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1136","DYMEK":"ul. Darzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1136","LA":"ul. Darzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433951.19,5806410.82],[6433963.49,5806381.69],[6433968.76,5806363.84],[6433977.28,5806203.83],[6433980.53,5806164.07],[6433984.99,5806136.89],[6433986.6,5806048.69],[6433989.03,5805989.67],[6433992.68,5805923.55],[6433993.09,5805872.46],[6433990.25,5805822.47],[6433989.24,5805792.35],[6433991.87,5805736.18],[6433995.52,5805686.6],[6433997.75,5805658.62],[6434000.19,5805612.47],[6434002.21,5805597.46],[6434005.25,5805588.73],[6434012.75,5805582.24],[6434020.82,5805580.53],[6434028.5,5805580.19],[6434037.9,5805581.3],[6434103.11,5805587.57],[6434202.01,5805598.05],[6434230.38,5805599.34],[6434239.59,5805598.25],[6434246.59,5805593.83],[6434251.93,5805589.4],[6434256.72,5805579.27],[6434274.77,5805476.41],[6434291.35,5805385.15],[6434319.34,5805210.43],[6434364.28,5804910.13],[6434388.17,5804724.83]]}}, {"type":"Feature", "id":2182,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2182","DYMEK":"ul. Wołyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2182","LA":"ul. Wołyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425391.14,5810564.49],[6425395.01,5810571.97],[6425396.96,5810576.25],[6425398.98,5810580.23],[6425399.65,5810581.39],[6425405.95,5810591.54],[6425416.89,5810608.66],[6425428.01,5810625.88],[6425434.87,5810636.61],[6425436.4,5810639.14],[6425438.02,5810641.91],[6425439.59,5810644.56],[6425440.08,5810645.37],[6425454.09,5810667.71],[6425469.25,5810691.81],[6425483.64,5810714.83],[6425487.93,5810721.78],[6425488.89,5810723.56],[6425489.82,5810725.58],[6425490.74,5810727.5],[6425491.04,5810728.06],[6425492.47,5810730.46],[6425494.08,5810733.06],[6425495.67,5810735.55],[6425496.16,5810736.31],[6425509.73,5810757.06],[6425524.45,5810779.42],[6425537.92,5810800.68],[6425541.71,5810807.05],[6425544.22,5810812.64],[6425546.74,5810820.18],[6425549.25,5810827.36],[6425550.54,5810830.04],[6425552.76,5810833.37],[6425557.64,5810839.27],[6425562.68,5810845.23],[6425565.55,5810849.29],[6425568.98,5810855.12],[6425581.61,5810877.65],[6425594.69,5810901.82],[6425607.39,5810925.21],[6425628.85,5810964.47],[6425651.86,5811006.71],[6425674.13,5811046.97],[6425680.98,5811059.1],[6425687.48,5811069.72],[6425694.92,5811081.06],[6425702.19,5811091.99],[6425704.38,5811095.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1859,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1859","DYMEK":"ul. Pomorska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1859","LA":"ul. Pomorska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425199.79,5810648.46],[6425205.89,5810781.37]],[[6425161.79,5810658.85],[6425169.19,5810784.48]],[[6425162.95,5810803.22],[6425166.18,5810868.95]],[[6425216.6,5810869.54],[6425213.86,5810799.52]]]}}, {"type":"Feature", "id":2146,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2146","DYMEK":"ul. Wielka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2146","LA":"ul. Wielka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427507.32,5808908.87],[6427519.36,5808915.87],[6427565.34,5808908.21],[6427572.33,5808907.37],[6427612.14,5808902.55],[6427744.11,5808887.3],[6427759.53,5808886.2],[6427779.32,5808883.72],[6427874,5808869.89],[6427881.1,5808867.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1130,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1130","DYMEK":"ul. Ćmielowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1130","LA":"ul. Ćmielowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426999.49,5801588.46],[6427000.85,5801593.42],[6427018.71,5801639.88],[6427036.37,5801695.52],[6427064.14,5801775.06]]}}, {"type":"Feature", "id":2004,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2004","DYMEK":"ul. Stolarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2004","LA":"ul. Stolarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425227.92,5808623.12],[6425232.04,5808606.84],[6425220.77,5808511.28],[6425307.52,5808502.78],[6425397.84,5808490.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1682,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1682","DYMEK":"ul. Margonińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1682","LA":"ul. Margonińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420824.69,5811531.26],[6420825.03,5811523.86],[6420828.3,5811517.96],[6420846.52,5811507.7],[6420916.09,5811480.08],[6420950,5811466.98],[6420984.49,5811454.85],[6421013.52,5811442.37],[6421035.54,5811429.22],[6421063.11,5811414.85],[6421101.41,5811397.99],[6421114.76,5811393.31],[6421125.08,5811392.73],[6421135.02,5811394.48],[6421142.92,5811394.48],[6421149,5811392.38],[6421264.47,5811346.11],[6421408.18,5811286.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2076,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2076","DYMEK":"ul. Świętogórska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2076","LA":"ul. Świętogórska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423749.24,5806392.23],[6423772.98,5806364.48],[6423808.81,5806322.04],[6423856.35,5806265.84],[6423861.43,5806259.32]]}}, {"type":"Feature", "id":2008,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2008","DYMEK":"ul. Strzałowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2008","LA":"ul. Strzałowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427247.04,5808225],[6427272.24,5808272.98],[6427287.9,5808295.76],[6427348.68,5808365.66],[6427357.22,5808371.64],[6427405.49,5808421.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1609,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1609","DYMEK":"ul. Mariana Langiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1609","LA":"ul. Mariana Langiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426249.32,5806557.27],[6426418.18,5806527.96],[6426485.08,5806517.69],[6426575.95,5806502.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1528,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1528","DYMEK":"ul. Komandoria | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1528","LA":"ul. Komandoria","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429373.65,5808752.99],[6429396.36,5808729.77],[6429437.46,5808699.14],[6429548.72,5808613.9],[6429603.34,5808563.88],[6429748.81,5808486.93],[6429881.27,5808420.32]]}}, {"type":"Feature", "id":597,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"597","DYMEK":"ul. Gothilfa Bergera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/597","LA":"ul. Gothilfa Bergera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426255.69,5807346.51],[6426367.38,5807274.17],[6426386.58,5807276.02],[6426449.87,5807282.09]]}}, {"type":"Feature", "id":2157,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2157","DYMEK":"ul. Winiarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2157","LA":"ul. Winiarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425704.38,5811095.35],[6425734.31,5811115.21],[6425788.3,5811150.89],[6425858.39,5811197.76],[6425880.57,5811210.7],[6425891.74,5811226.59],[6425896.21,5811238.09],[6425915.54,5811283.03],[6425926.07,5811303.31],[6425940.44,5811347.62],[6425952.24,5811383.38],[6425958.63,5811410.13],[6425961.5,5811439.51],[6425962.29,5811459.23],[6425961.66,5811486.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1566,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1566","DYMEK":"ul. Jakuba Krauthofera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1566","LA":"ul. Jakuba Krauthofera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424507.82,5806564.54],[6424522.08,5806554.53],[6424686.67,5806481.6],[6424736.62,5806459.72],[6424743.47,5806457.78],[6424752.12,5806456.49],[6424772.25,5806455.85],[6424801.7,5806456.62],[6424821.19,5806457.01],[6424826.09,5806456.62],[6424842.35,5806451.97],[6424866.62,5806441.65],[6424893.46,5806428.29],[6424986.67,5806380.2],[6425100.9,5806320.76],[6425181.78,5806278.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1785,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1785","DYMEK":"ul. Olchowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1785","LA":"ul. Olchowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424972.22,5805055.18],[6425006.28,5805210.05]]}}, {"type":"Feature", "id":2384,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2384","DYMEK":"pl. Spiski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2384","LA":"pl. Spiski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425672.32,5810443.58],[6425668.02,5810434.78],[6425663.43,5810425.84],[6425658.75,5810417.02],[6425654.25,5810408.31],[6425649.17,5810399.51],[6425647.77,5810397.09],[6425646.32,5810396.09],[6425644.56,5810396.69],[6425633.98,5810402.21],[6425617.38,5810413.37],[6425609.18,5810419.12],[6425601.1,5810425.05],[6425595.09,5810429.47],[6425580.49,5810440.79],[6425581.78,5810440.78],[6425584.03,5810442.13],[6425601.64,5810467.2],[6425614.94,5810486],[6425626.33,5810502.22],[6425626.64,5810503.71],[6425640.04,5810496.91],[6425642.56,5810496.08],[6425650.3,5810492.33],[6425659.6,5810487.79],[6425668.93,5810483.61],[6425678.17,5810479.59],[6425684.58,5810476.9],[6425686.09,5810475.71],[6425685.76,5810473.23],[6425684.7,5810471.12],[6425680.7,5810461.76],[6425676.61,5810452.69],[6425672.32,5810443.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1574,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1574","DYMEK":"ul. Krynicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1574","LA":"ul. Krynicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423903.8,5813407.1],[6423994.34,5813468.97],[6424078.05,5813525.82],[6424151.17,5813578.78],[6424241.31,5813641.07],[6424316.99,5813693.85],[6424322.49,5813694.89],[6424430.97,5813695.41],[6424450.83,5813713.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1292,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1292","DYMEK":"ul. Jerzego Suszki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1292","LA":"ul. Jerzego Suszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425760.05,5813169.77],[6425782.61,5813174.08],[6425817.06,5813181.67],[6425856.24,5813183.3],[6425903.52,5813179.34],[6425948.21,5813174.6],[6426011.25,5813163.57],[6426065.27,5813154.72],[6426100.9,5813148.67],[6426172.3,5813137.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1293,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1293","DYMEK":"ul. Henryka Śniegockiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1293","LA":"ul. Henryka Śniegockiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425977.2,5813423.1],[6425977.72,5813414.43],[6425975.98,5813397.96],[6425968.01,5813336.05],[6425948.21,5813174.6],[6425937.97,5813095.56],[6425935.66,5813079.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1294,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1294","DYMEK":"ul. Władysława Syrokomli | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1294","LA":"ul. Władysława Syrokomli","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425856.24,5813183.3],[6425857.03,5813256.99],[6425856.17,5813274.16],[6425853.04,5813295.48],[6425843.68,5813346.8],[6425838.83,5813374.89],[6425837.78,5813397.96],[6425840.04,5813445.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1295,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1295","DYMEK":"ul. Teofila Mateckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1295","LA":"ul. Teofila Mateckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424946.45,5814498.72],[6425004.83,5814621.12],[6425055.26,5814726.14],[6425172.32,5814970.42],[6425254.49,5815147.7],[6425276.51,5815194.34],[6425286.87,5815216.36],[6425289.28,5815228.95],[6425290.2,5815242.83],[6425288.86,5815257.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1297,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1297","DYMEK":"ul. Gdańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1297","LA":"ul. Gdańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428921.63,5809270.19],[6428753.34,5809284.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1301,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1301","DYMEK":"ul. Podbiałowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1301","LA":"ul. Podbiałowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428360.4,5818859.97],[6428368.73,5818866.49],[6428394.29,5818874.49],[6428427.54,5818879.1],[6428440.42,5818881.27],[6428463.57,5818879.72],[6428652.25,5818848.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1302,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1302","DYMEK":"ul. Morasko | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1302","LA":"ul. Morasko","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425288.86,5815257.4],[6425288.39,5815270.79],[6425287.33,5815282.46],[6425284.69,5815297.14],[6425278.96,5815316.54],[6425259.66,5815377.3],[6425257.54,5815389.18],[6425257.44,5815404.76],[6425260.41,5815431.7],[6425261.33,5815435.32],[6425304.01,5815602.73],[6425360.2,5815837.89],[6425377.96,5815911.66],[6425378.85,5815915.3],[6425433.39,5816011.14],[6425504.87,5816135.2],[6425544.29,5816204.75],[6425599.19,5816326.88],[6425623.41,5816380.11],[6425726.24,5816619.52],[6425816.79,5816825.65],[6425892.92,5817000.59],[6425969.68,5817172.57],[6425973.5,5817185.08],[6425975.62,5817197.8],[6425975.83,5817220.49],[6425965.45,5817346.03],[6425959.09,5817448.24],[6425946.58,5817535.61],[6425948.9,5817588.2],[6425946.78,5817604.32],[6425896.12,5817776.51],[6425880,5817823.38],[6425866.64,5817852.22],[6425852.65,5817873.64],[6425842.47,5817884.45],[6425824.23,5817885.51],[6425789.24,5817884.45],[6425707.6,5817879.59],[6425683.64,5817877.47],[6425664.77,5817879.37],[6425658.3,5817881.35],[6425640.36,5817889.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1919,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1919","DYMEK":"ul. Rozewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1919","LA":"ul. Rozewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430069.43,5810899.03],[6430089.22,5811028.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1153,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1153","DYMEK":"ul. Dęblińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1153","LA":"ul. Dęblińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427520.55,5802717.56],[6427555.74,5802655.95],[6427657.99,5802623.53],[6427922.03,5802540.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1816,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1816","DYMEK":"ul. Partyzancka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1816","LA":"ul. Partyzancka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426287.77,5806124.07],[6426346.26,5806110.52],[6426366.78,5805917.48]]}}, {"type":"Feature", "id":599,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"599","DYMEK":"ul. Beskidzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/599","LA":"ul. Beskidzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419984.71,5814103.53],[6419998.75,5814104.93],[6420013.61,5814074.8],[6420034.16,5814041.53],[6420123.98,5813886.59],[6420161.78,5813820.54],[6420221.21,5813726.1],[6420347.67,5813532.93],[6420498.9,5813310.36],[6420731.94,5812988.46],[6420810.6,5812888.03],[6420834.38,5812853.03],[6420879.62,5812786.32],[6420916.27,5812737.78],[6420968.1,5812680.99],[6421042.07,5812602.4],[6421093.91,5812567.06],[6421230.61,5812462.72],[6421348.83,5812377.19],[6421395.71,5812338.56],[6421441.28,5812306.86],[6421480.58,5812271.86],[6421522.84,5812224.64],[6421550.58,5812197.89],[6421583.27,5812168.83],[6421632.14,5812133.83],[6421708.41,5812078.36],[6421810.44,5812018.92],[6421891.01,5811949.92],[6421950.78,5811899.05],[6421983.47,5811875.28],[6422003.28,5811862.73],[6422043.24,5811840.94],[6422062.39,5811833.67],[6422078.78,5811827.77],[6422125.52,5811817.11]]}}, {"type":"Feature", "id":5180,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5180","DYMEK":"park Górczyński | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5180","LA":"park Górczyński","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423680.42,5806119.7],[6423670.93,5806112.91],[6423668.42,5806110.03],[6423666.36,5806111.58],[6423638.83,5806088.81],[6423543.71,5805999.55],[6423544.74,5805998.77],[6423473.67,5805933.78],[6423533.38,5805865.37],[6423546.9,5805865.09],[6423560.37,5805869.88],[6423728.23,5806023.63],[6423728.85,5806030.88],[6423708.21,5806057.79],[6423692.95,5806085.28],[6423690.87,5806089.43],[6423680.42,5806119.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1277,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1277","DYMEK":"ul. Gajowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1277","LA":"ul. Gajowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425631.41,5808749.77],[6425635.62,5808767.93],[6425657.73,5808895.22],[6425661.08,5808911.51],[6425668.07,5808942.51],[6425680.95,5809031.22]]}}, {"type":"Feature", "id":2256,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2256","DYMEK":"ul. Krzysztofa Żegockiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2256","LA":"ul. Krzysztofa Żegockiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426349.15,5812731.9],[6426352.6,5812615.32],[6426353.42,5812606.51],[6426358.11,5812432.08],[6426358.03,5812423.21],[6426363.86,5812213.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1996,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1996","DYMEK":"rynek Stary Rynek | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1996","LA":"rynek Stary Rynek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427420.68,5808801.19],[6427366.11,5808810.86],[6427388.3,5808926.37],[6427448.97,5808918.21],[6427507.32,5808908.87],[6427494.48,5808847.03],[6427481.12,5808788.16],[6427420.68,5808801.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1801,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1801","DYMEK":"ul. Jana Ostroroga | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1801","LA":"ul. Jana Ostroroga","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423845.73,5808499.3],[6423853.49,5808412.97],[6423871.56,5808188.56],[6423875.7,5808172.04],[6423880.09,5808156.83],[6423891.84,5808124.87],[6423900.71,5808104.66],[6423926.04,5808054.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1026,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1026","DYMEK":"ul. Chłodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1026","LA":"ul. Chłodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425001.26,5807272.56],[6425030.85,5807251.25],[6425040,5807246.62],[6425113.51,5807221.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1210,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1210","DYMEK":"ul. Drużynowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1210","LA":"ul. Drużynowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424479.17,5805808.7],[6424499.39,5805799.84],[6424782.33,5805750.64],[6424840.35,5805740.67],[6424859.06,5805715.16],[6424915.67,5805691.83],[6425020,5805655.78],[6425135.96,5805613.98],[6425169.34,5805601.84],[6425188.13,5805595.78],[6425194.13,5805592.08]]}}, {"type":"Feature", "id":2101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2101","DYMEK":"ul. Truskawiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2101","LA":"ul. Truskawiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424194.9,5813015.91],[6424291.68,5812726.55],[6424301.44,5812702.78]]}}, {"type":"Feature", "id":4350,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4350","DYMEK":"ul. Kącik | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4350","LA":"ul. Kącik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425264.94,5807247.54],[6425268.33,5807305.37],[6425264.83,5807314.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1911,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1911","DYMEK":"ul. św. Rocha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1911","LA":"ul. św. Rocha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428291.8,5808094.89],[6428288.41,5808082.25],[6428289.5,5808070.41],[6428295.42,5808053.32],[6428300.9,5808041.92],[6428313.83,5808021.98],[6428325.45,5808006.86],[6428342.33,5807985.82],[6428357.66,5807967.85],[6428372.79,5807954.26],[6428380.02,5807947.91],[6428404.58,5807933.44],[6428408.3,5807928.4],[6428458.04,5807883.69],[6428468.78,5807870.98],[6428476.01,5807859.36],[6428499.03,5807820.57],[6428500.9,5807817.78],[6428553.94,5807738.95],[6428613.64,5807647],[6428627.65,5807629.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1354,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1354","DYMEK":"ul. Gromadzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1354","LA":"ul. Gromadzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427709.45,5810890.17],[6427745.57,5811101.79],[6427783.13,5811308.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1509,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1509","DYMEK":"ul. Stanisława Knapowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1509","LA":"ul. Stanisława Knapowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424325.85,5806321.07],[6424349.04,5806297.05],[6424371.23,5806275.22],[6424424.05,5806228.34],[6424573.92,5806095.23],[6424586.51,5806081.68]]}}, {"type":"Feature", "id":21683,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21683","DYMEK":"ul. por. Janiny Lewandowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2019-04-02 IX/121/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21683","LA":"ul. por. Janiny Lewandowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427373.14,5808553.39],[6427400.32,5808533.41],[6427423.39,5808517.33],[6427471.21,5808486.67],[6427516.35,5808459.65],[6427558.41,5808436.43]]}}, {"type":"Feature", "id":21987,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21987","DYMEK":"skwer 4 Czerwca 1989 r. | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-05-28 XII/174/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21987","LA":"skwer 4 Czerwca 1989 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428926.68,5808809.15],[6428942.65,5808801.98],[6428943.49,5808804.05],[6428984.09,5808783.61],[6428984.36,5808783.88],[6429002.58,5808776.94],[6429003.78,5808777.25],[6429005.3,5808776.43],[6429010.67,5808774.53],[6429018.04,5808771.28],[6429015.32,5808764.23],[6429018.33,5808762.76],[6429025.69,5808756.5],[6429031.91,5808750.25],[6429033.58,5808739.4],[6429033.49,5808728.55],[6429030.13,5808712.67],[6429026.21,5808693.23],[6429029.49,5808670.55],[6429032.06,5808649.44],[6429034.96,5808630.96],[6429034.43,5808617.13],[6429033.76,5808603.4],[6429032.91,5808596.48],[6429028.37,5808585.89],[6429023.41,5808576.54],[6429015.57,5808560.91],[6429009.64,5808550.11],[6429002.3,5808540.77],[6428997.79,5808535.02],[6428993.56,5808531.32],[6428989.93,5808528.48],[6428981.97,5808523.14],[6428968.51,5808515.48],[6428959.33,5808507.61],[6428957.76,5808506.71],[6428956.09,5808509.79],[6428942.25,5808501.42],[6428934.07,5808494.13],[6428926.69,5808486.36],[6428921.61,5808479.59],[6428919.4,5808475.89],[6428908.97,5808452.68],[6428906.96,5808444.08],[6428906.18,5808437.77],[6428905.98,5808428.48],[6428906.62,5808418.67],[6428908.81,5808406.61],[6428912.54,5808394.62],[6428917.12,5808385.06],[6428925.91,5808372.19],[6428928.8,5808374.31],[6428930.1,5808372.85],[6428936.37,5808369.17],[6428949.84,5808359.97],[6428960.26,5808353.38],[6428968.33,5808349.35],[6428964.17,5808334.92],[6428908.51,5808348.02],[6428888.94,5808352.62],[6428877.04,5808356.11],[6428872.51,5808357.27],[6428869.15,5808358.14],[6428868.23,5808359.89],[6428863,5808382.61],[6428861.47,5808384.85],[6428837.9,5808478.88],[6428837.46,5808486.19],[6428837.12,5808496.06],[6428837.06,5808505.59],[6428836.99,5808515.69],[6428837.2,5808525.28],[6428837.71,5808535.11],[6428838.32,5808544.95],[6428839.23,5808555.14],[6428839.95,5808561.32],[6428841.18,5808571.36],[6428842.44,5808581.11],[6428843.77,5808589.21],[6428844.16,5808590.85],[6428845.97,5808600.69],[6428847.86,5808610.31],[6428849.96,5808619.28],[6428852.34,5808628.69],[6428854.26,5808636.09],[6428854.88,5808638.28],[6428856.21,5808642.92],[6428857.7,5808647.93],[6428860.59,5808656.4],[6428863.47,5808665.33],[6428867.12,5808674.83],[6428870.34,5808683.56],[6428873.05,5808690.56],[6428873.82,5808692.44],[6428876.37,5808698.5],[6428877.67,5808701.53],[6428881.87,5808710.35],[6428893.14,5808734.7],[6428905.22,5808760.56],[6428909.42,5808769.7],[6428917.31,5808786.38],[6428926.24,5808808.06],[6428926.68,5808809.15]]}}, {"type":"Feature", "id":21988,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"21988","DYMEK":"skwer Czesława Janickiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2019-05-28 XII/169/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/21988","LA":"skwer Czesława Janickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425873.26,5810200.46],[6425871.7,5810200.38],[6425870.31,5810200.53],[6425868.24,5810200.94],[6425866.62,5810201.38],[6425864.55,5810202.09],[6425862.93,5810202.69],[6425859.98,5810204.01],[6425858.59,5810204.71],[6425855.55,5810206.38],[6425853.92,5810207.32],[6425850.52,5810209.59],[6425848.07,5810211.2],[6425845.32,5810212.98],[6425844.25,5810213.65],[6425839.26,5810216.67],[6425827.36,5810223.06],[6425818.92,5810227.67],[6425818.23,5810228.05],[6425796.35,5810239.17],[6425780.24,5810246.59],[6425782.89,5810254.13],[6425768.24,5810260.24],[6425764.31,5810263.75],[6425762.01,5810268.9],[6425763.2,5810280.18],[6425761.75,5810284.95],[6425765.07,5810308.69],[6425781.8,5810311.3],[6425785.32,5810308.27],[6425787.97,5810305.78],[6425813.86,5810280.29],[6425843.37,5810251.08],[6425882.16,5810212.33],[6425882.52,5810210.94],[6425882.59,5810209.63],[6425882.54,5810208.68],[6425882.28,5810207.55],[6425881.8,5810206.54],[6425881.24,5810205.6],[6425879.36,5810203.7],[6425877.86,5810202.48],[6425877.13,5810201.85],[6425876.02,5810201.23],[6425874.7,5810200.79],[6425873.26,5810200.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1350,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1350","DYMEK":"ul. Grobla | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1350","LA":"ul. Grobla","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427724.05,5808733],[6427735.98,5808730.9],[6427779.91,5808708.71],[6427796.31,5808693.22],[6427854.69,5808634.98],[6427945.42,5808535.42],[6427965.35,5808509.67],[6427991.88,5808457.11],[6428027.48,5808394.27],[6428049.61,5808361.89],[6428064.51,5808242.81],[6428067.52,5808220.71]]}}, {"type":"Feature", "id":963,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"963","DYMEK":"ul. Bronisława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/963","LA":"ul. Bronisława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427335.69,5814939.65],[6427345.28,5814933.66],[6427462.02,5814881.57],[6427502.76,5814869.6],[6427584.38,5814845.39],[6427622.22,5814837.17],[6427627.43,5814836.74],[6427675,5814846.61],[6427753.99,5814850.89],[6427804.16,5814848.19],[6427826.7,5814839.88],[6427910.13,5814820.4],[6427991.27,5814798.99],[6428099.38,5814765.47],[6428133.52,5814758.92],[6428166.03,5814743.23],[6428240.74,5814695.78],[6428355.53,5814631.58],[6428373.81,5814615.64],[6428386.37,5814612]]}}, {"type":"Feature", "id":1889,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1889","DYMEK":"ul. Pusta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1889","LA":"ul. Pusta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431397.82,5808932.73],[6431433.93,5808937.75],[6431526.56,5808954.23],[6431735.17,5808963.41],[6431740.38,5808961.54],[6431742.88,5808956.11],[6431742.68,5808903.74],[6431743.72,5808898.73],[6431744.97,5808895.19],[6431748.73,5808889.35],[6431755.39,5808882.25],[6431764.15,5808877.04],[6431839.47,5808846.69],[6431864.3,5808833.33],[6431888.28,5808816.86],[6431901.54,5808803.95],[6431907.26,5808798.82],[6431924.57,5808784.2],[6432017.13,5808726.43],[6432092.08,5808683.49],[6432124.43,5808665.86],[6432153.65,5808653.48],[6432195.36,5808640.76],[6432203.17,5808636.75],[6432229.27,5808617.35],[6432249.33,5808582.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1413,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1413","DYMEK":"ul. Jesienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1413","LA":"ul. Jesienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423479.87,5809035.3],[6423486.58,5809061.88],[6423489.82,5809069.28],[6423511.48,5809156.95],[6423514.85,5809167.59],[6423528.49,5809222.9]]}}, {"type":"Feature", "id":2018,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2018","DYMEK":"ul. Sucholeska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2018","LA":"ul. Sucholeska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423050.24,5814994.73],[6423098.04,5815059.23],[6423205.89,5815203.98],[6423257.18,5815268.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1534,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1534","DYMEK":"ul. Kopanina | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1534","LA":"ul. Kopanina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422156.57,5806086.78],[6422182.87,5806053.03],[6422207.48,5806023.05],[6422270.76,5805943.61],[6422397.79,5805784.21],[6422401.19,5805780.39],[6422410.96,5805773.27],[6422417.55,5805772.21],[6422476.6,5805774.76],[6422482.12,5805715.82],[6422485.09,5805680.77],[6422487,5805671.42],[6422495.71,5805661.33],[6422597.88,5805534.2],[6422751.03,5805344.85],[6422881.67,5805181.08],[6422901.61,5805156.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1608,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1608","DYMEK":"ul. Kwiatowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1608","LA":"ul. Kwiatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427150.37,5808232.52],[6427231.81,5808195.74],[6427228.53,5808189.42],[6427237.45,5808178.72],[6427305.63,5808115.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1932,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1932","DYMEK":"ul. Rynkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1932","LA":"ul. Rynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427388.3,5808926.37],[6427378.82,5808938.99],[6427385.39,5808987.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1973,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1973","DYMEK":"ul. Słonimska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1973","LA":"ul. Słonimska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429995.73,5807670.25],[6430167.97,5807599.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1728,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1728","DYMEK":"ul. Franciszka Morawskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1728","LA":"ul. Franciszka Morawskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424661.78,5807394.42],[6424753.88,5807352.02],[6424852.94,5807308.61],[6424863.03,5807301.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1914,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1914","DYMEK":"ul. Rogozińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1914","LA":"ul. Rogozińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421207.69,5811461.46],[6421234.41,5811508.61],[6421283.58,5811593.96],[6421377.5,5811760.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1987,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1987","DYMEK":"ul. Sowice | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1987","LA":"ul. Sowice","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433161.65,5805893.83],[6433167.99,5805871.1],[6433207.07,5805724.71],[6433282.06,5805455.61],[6433318.69,5805321.35],[6433334.07,5805273.08],[6433349.59,5805214.6],[6433378.32,5805107.36],[6433407.92,5805002.18],[6433429.61,5804923.9],[6433455.19,5804837.54],[6433476.45,5804764.34],[6433479.33,5804753.35],[6433481.05,5804742.58],[6433481.93,5804724.83],[6433491.67,5804614.27],[6433504.88,5804496.74],[6433515.95,5804384.18],[6433527.37,5804254.04],[6433545.4,5804093.53],[6433548.84,5804049.99],[6433561.78,5803934.32],[6433562.21,5803923.26],[6433560.83,5803912.88],[6433539.25,5803801.75],[6433512.35,5803695.75],[6433494.4,5803610.5],[6433453.97,5803425.75],[6433408.96,5803223.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1400,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1400","DYMEK":"ul. Jana Pawła II | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1997-11-18 LXIV/471/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1400","LA":"ul. Jana Pawła II","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429000.04,5809005.46],[6428967.18,5808947.88],[6428947.86,5808909.25],[6428885.83,5808776.26],[6428856.11,5808712.01],[6428834.56,5808652.95],[6428819.34,5808589.43],[6428814.13,5808532.98],[6428813.76,5808485.06],[6428817.1,5808445.68],[6428824.91,5808402.96],[6428847.19,5808303.78],[6428851.28,5808273.69],[6428853.51,5808241.02],[6428850.16,5808202.38],[6428841.62,5808163.75],[6428831.22,5808133.66],[6428786.64,5808036.34],[6428733.15,5807917.11],[6428706.04,5807843.93],[6428701.58,5807831.63],[6428692.99,5807807.4],[6428627.65,5807629.89],[6428576.15,5807489.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1403,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1403","DYMEK":"ul. Jaromira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1403","LA":"ul. Jaromira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433188.06,5809029.61],[6433200.04,5809021.43],[6433218.28,5809003.69],[6433324.85,5808902.25],[6433330.31,5808893.73],[6433343.1,5808861.67],[6433382.48,5808770.79],[6433425.07,5808669.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1404,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1404","DYMEK":"ul. Jarosławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1404","LA":"ul. Jarosławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430866.97,5801528.97],[6430867.18,5801480.84],[6430867.18,5801477.26],[6430869.97,5801463.54],[6430888.05,5801425.68],[6430905.36,5801396.44],[6430988.85,5801318.23],[6430996.99,5801308.97],[6431045.12,5801251.32],[6431051.29,5801242.27],[6431060.83,5801223.98],[6431132.8,5801074.89],[6431196.43,5800945.46],[6431276.75,5800779.95],[6431409.96,5800502.42],[6431523.36,5800268.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1408,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1408","DYMEK":"ul. Jastrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1408","LA":"ul. Jastrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421173.2,5815268.93],[6421174.7,5815267.62],[6421176.21,5815266.31],[6421177.71,5815265],[6421179.22,5815263.69],[6421180.72,5815262.38],[6421182.22,5815261.07],[6421183.73,5815259.76],[6421185.23,5815258.45],[6421186.73,5815257.14],[6421188.24,5815255.83],[6421189.74,5815254.52],[6421191.24,5815253.21],[6421192.75,5815251.9],[6421194.25,5815250.59],[6421195.75,5815249.28],[6421197.26,5815247.97],[6421198.76,5815246.66],[6421200.26,5815245.35],[6421201.77,5815244.04],[6421203.27,5815242.72],[6421204.77,5815241.41],[6421206.28,5815240.1],[6421207.78,5815238.79],[6421209.28,5815237.48],[6421210.79,5815236.17],[6421212.29,5815234.86],[6421213.79,5815233.55],[6421215.29,5815232.23],[6421216.8,5815230.92],[6421218.3,5815229.61],[6421219.8,5815228.3],[6421221.31,5815226.99],[6421222.81,5815225.68],[6421224.31,5815224.37],[6421225.81,5815223.06],[6421227.32,5815221.74],[6421228.82,5815220.43],[6421230.32,5815219.12],[6421231.82,5815217.81],[6421233.33,5815216.5],[6421234.83,5815215.19],[6421236.33,5815213.88],[6421237.83,5815212.56],[6421239.34,5815211.25],[6421240.84,5815209.94],[6421242.34,5815208.63],[6421243.84,5815207.32],[6421245.35,5815206],[6421246.85,5815204.69],[6421248.35,5815203.38],[6421249.85,5815202.07],[6421251.35,5815200.76],[6421252.86,5815199.44],[6421254.36,5815198.13],[6421255.86,5815196.82],[6421257.36,5815195.51],[6421258.86,5815194.2],[6421260.37,5815192.88],[6421261.87,5815191.57],[6421263.37,5815190.26],[6421264.87,5815188.95],[6421266.37,5815187.63],[6421267.88,5815186.32],[6421269.38,5815185.01],[6421270.88,5815183.7],[6421272.38,5815182.38],[6421273.88,5815181.07],[6421275.39,5815179.76],[6421276.89,5815178.45],[6421278.39,5815177.14],[6421279.89,5815175.82],[6421281.39,5815174.51],[6421282.89,5815173.2],[6421284.39,5815171.88],[6421285.9,5815170.57],[6421287.4,5815169.26],[6421288.9,5815167.95],[6421290.4,5815166.63],[6421291.9,5815165.32],[6421293.4,5815164.01],[6421294.91,5815162.7],[6421296.41,5815161.38],[6421297.91,5815160.07],[6421299.41,5815158.76],[6421300.91,5815157.44],[6421302.41,5815156.13],[6421303.91,5815154.82],[6421305.41,5815153.51],[6421306.92,5815152.19],[6421308.42,5815150.88],[6421309.92,5815149.57],[6421311.42,5815148.25],[6421312.92,5815146.94],[6421314.42,5815145.63],[6421315.92,5815144.31],[6421317.42,5815143],[6421318.92,5815141.69],[6421320.42,5815140.37],[6421321.92,5815139.06],[6421323.42,5815137.74],[6421324.92,5815136.43],[6421326.43,5815135.12],[6421327.93,5815133.8],[6421329.43,5815132.49],[6421330.93,5815131.17],[6421332.43,5815129.86],[6421333.93,5815128.55],[6421335.43,5815127.23],[6421336.93,5815125.92],[6421338.43,5815124.6],[6421339.93,5815123.29],[6421341.43,5815121.97],[6421342.93,5815120.66],[6421344.42,5815119.34],[6421345.92,5815118.03],[6421347.42,5815116.71],[6421348.92,5815115.4],[6421350.42,5815114.08],[6421351.92,5815112.77],[6421353.42,5815111.45],[6421354.92,5815110.14],[6421356.42,5815108.83],[6421357.92,5815107.51],[6421359.42,5815106.19],[6421360.92,5815104.88],[6421362.42,5815103.57],[6421363.92,5815102.25],[6421365.42,5815100.93],[6421366.92,5815099.62],[6421368.42,5815098.3],[6421369.92,5815096.99],[6421371.42,5815095.67],[6421372.92,5815094.36],[6421374.41,5815093.04],[6421375.91,5815091.73],[6421377.41,5815090.41],[6421378.91,5815089.1],[6421380.41,5815087.78],[6421381.91,5815086.47],[6421383.41,5815085.15],[6421384.91,5815083.84],[6421386.41,5815082.52],[6421387.91,5815081.2],[6421389.4,5815079.89],[6421390.9,5815078.57],[6421392.4,5815077.26],[6421393.9,5815075.94],[6421395.4,5815074.63],[6421396.9,5815073.31],[6421398.4,5815071.99],[6421399.9,5815070.68],[6421401.39,5815069.36],[6421402.89,5815068.05],[6421404.39,5815066.73],[6421405.89,5815065.42],[6421407.39,5815064.1],[6421408.89,5815062.78],[6421410.39,5815061.47],[6421411.88,5815060.15],[6421413.38,5815058.84],[6421414.88,5815057.52],[6421416.38,5815056.2],[6421417.88,5815054.89],[6421419.38,5815053.57],[6421420.88,5815052.25],[6421422.37,5815050.94],[6421423.87,5815049.62],[6421425.37,5815048.31],[6421426.87,5815046.99],[6421428.37,5815045.67],[6421429.86,5815044.36],[6421431.36,5815043.04],[6421432.86,5815041.72],[6421434.36,5815040.41],[6421435.86,5815039.09],[6421437.35,5815037.77],[6421438.85,5815036.46],[6421440.35,5815035.14],[6421441.85,5815033.82],[6421443.35,5815032.51],[6421444.84,5815031.19],[6421446.34,5815029.87],[6421447.84,5815028.56],[6421449.34,5815027.24],[6421450.83,5815025.92],[6421452.33,5815024.61],[6421453.83,5815023.29],[6421455.33,5815021.97],[6421456.82,5815020.66],[6421458.32,5815019.34],[6421459.82,5815018.02],[6421461.32,5815016.71],[6421462.82,5815015.39],[6421464.31,5815014.07],[6421465.81,5815012.75],[6421467.31,5815011.44],[6421468.8,5815010.12],[6421470.3,5815008.8],[6421471.8,5815007.49],[6421473.3,5815006.17],[6421474.79,5815004.85],[6421476.29,5815003.53],[6421477.79,5815002.21],[6421479.28,5815000.9],[6421480.78,5814999.58],[6421482.28,5814998.26],[6421483.77,5814996.94],[6421485.27,5814995.62],[6421486.77,5814994.3],[6421488.26,5814992.99],[6421489.76,5814991.67],[6421491.26,5814990.35],[6421492.75,5814989.03],[6421494.25,5814987.71],[6421495.75,5814986.39],[6421497.24,5814985.07],[6421498.74,5814983.76],[6421500.24,5814982.44],[6421501.73,5814981.12],[6421503.23,5814979.8],[6421504.72,5814978.48],[6421506.22,5814977.16],[6421507.72,5814975.84],[6421509.21,5814974.52],[6421510.71,5814973.2],[6421512.2,5814971.88],[6421513.7,5814970.57],[6421515.2,5814969.25],[6421516.69,5814967.93],[6421518.19,5814966.61],[6421519.68,5814965.29],[6421521.18,5814963.97],[6421522.68,5814962.65],[6421524.17,5814961.33],[6421525.67,5814960.01],[6421527.16,5814958.69],[6421528.66,5814957.37],[6421530.15,5814956.05],[6421531.65,5814954.73],[6421533.15,5814953.42],[6421534.64,5814952.1],[6421536.14,5814950.78],[6421537.63,5814949.46],[6421539.13,5814948.14],[6421540.62,5814946.82],[6421542.12,5814945.5],[6421543.62,5814944.18],[6421545.11,5814942.86],[6421546.61,5814941.54],[6421548.1,5814940.22],[6421549.6,5814938.9],[6421551.09,5814937.58],[6421552.59,5814936.26],[6421554.08,5814934.94],[6421555.58,5814933.62],[6421557.07,5814932.3],[6421558.57,5814930.98],[6421560.06,5814929.66],[6421561.56,5814928.34],[6421563.05,5814927.02],[6421564.55,5814925.7],[6421566.04,5814924.38],[6421567.54,5814923.06],[6421569.03,5814921.74],[6421570.53,5814920.42],[6421572.02,5814919.1],[6421573.52,5814917.78],[6421575.01,5814916.46],[6421576.51,5814915.14],[6421578,5814913.82],[6421579.5,5814912.5],[6421580.99,5814911.18],[6421582.49,5814909.86],[6421583.98,5814908.54],[6421585.48,5814907.21],[6421586.97,5814905.89],[6421588.46,5814904.57],[6421589.96,5814903.25],[6421591.45,5814901.93],[6421592.95,5814900.61],[6421594.44,5814899.29],[6421595.94,5814897.97],[6421597.43,5814896.65],[6421598.93,5814895.33],[6421600.42,5814894.01],[6421601.92,5814892.69],[6421603.41,5814891.37],[6421604.9,5814890.04],[6421606.4,5814888.72],[6421607.89,5814887.4],[6421609.39,5814886.08],[6421610.88,5814884.76],[6421612.37,5814883.44],[6421613.87,5814882.12],[6421615.36,5814880.8],[6421616.86,5814879.48],[6421618.35,5814878.15],[6421619.85,5814876.83],[6421621.34,5814875.51],[6421622.83,5814874.19],[6421624.33,5814872.87],[6421625.82,5814871.55],[6421627.31,5814870.23],[6421628.81,5814868.9],[6421630.3,5814867.58],[6421631.8,5814866.26],[6421633.29,5814864.94],[6421634.78,5814863.62],[6421636.28,5814862.29],[6421637.77,5814860.97],[6421639.26,5814859.65],[6421640.75,5814858.33],[6421642.25,5814857.01],[6421643.74,5814855.68],[6421645.23,5814854.36],[6421646.73,5814853.04],[6421648.22,5814851.72],[6421649.71,5814850.39],[6421651.2,5814849.07],[6421652.7,5814847.75],[6421654.18,5814846.43],[6421655.67,5814845.11],[6421657.16,5814843.79],[6421658.65,5814842.48],[6421660.13,5814841.16],[6421661.62,5814839.84],[6421663.11,5814838.52],[6421664.59,5814837.21],[6421666.08,5814835.89],[6421667.57,5814834.57],[6421669.06,5814833.25],[6421670.54,5814831.93],[6421672.03,5814830.62],[6421673.52,5814829.3],[6421675.01,5814827.98],[6421676.49,5814826.66],[6421677.98,5814825.35],[6421679.47,5814824.03],[6421680.96,5814822.71],[6421682.44,5814821.39],[6421683.93,5814820.07],[6421685.42,5814818.76],[6421686.91,5814817.44],[6421688.39,5814816.12],[6421689.88,5814814.8],[6421691.37,5814813.49],[6421692.86,5814812.17],[6421694.34,5814810.85],[6421695.83,5814809.53],[6421697.32,5814808.21],[6421698.81,5814806.9],[6421700.29,5814805.58],[6421701.78,5814804.26],[6421703.27,5814802.94],[6421704.76,5814801.63],[6421706.24,5814800.31],[6421707.73,5814798.99],[6421709.22,5814797.67],[6421710.71,5814796.35],[6421712.19,5814795.03],[6421713.68,5814793.72],[6421715.17,5814792.4],[6421716.65,5814791.08],[6421718.14,5814789.76],[6421719.63,5814788.44],[6421721.12,5814787.13],[6421722.6,5814785.81],[6421724.09,5814784.49],[6421725.58,5814783.17],[6421727.06,5814781.85],[6421728.55,5814780.53],[6421730.04,5814779.22],[6421731.52,5814777.9],[6421733.01,5814776.58],[6421734.5,5814775.26],[6421735.98,5814773.94],[6421737.47,5814772.62],[6421738.96,5814771.3],[6421740.44,5814769.98],[6421741.93,5814768.66],[6421743.42,5814767.34],[6421744.9,5814766.03],[6421746.39,5814764.71],[6421747.87,5814763.39],[6421749.36,5814762.07],[6421750.85,5814760.75],[6421752.33,5814759.43],[6421753.82,5814758.11],[6421755.3,5814756.79],[6421756.79,5814755.47],[6421758.27,5814754.15],[6421759.76,5814752.83],[6421761.25,5814751.51],[6421762.73,5814750.19],[6421764.22,5814748.87],[6421765.7,5814747.55],[6421767.19,5814746.23],[6421768.67,5814744.91],[6421770.16,5814743.59],[6421771.64,5814742.27],[6421773.13,5814740.95],[6421774.61,5814739.63],[6421776.1,5814738.31],[6421777.58,5814736.99],[6421779.07,5814735.67],[6421780.55,5814734.34],[6421782.04,5814733.02],[6421783.52,5814731.7],[6421785.01,5814730.38],[6421786.49,5814729.06],[6421787.98,5814727.74],[6421789.46,5814726.42],[6421790.94,5814725.09],[6421792.43,5814723.77],[6421793.91,5814722.45],[6421795.4,5814721.13],[6421796.88,5814719.81],[6421798.36,5814718.48],[6421799.85,5814717.16],[6421801.33,5814715.84],[6421802.81,5814714.52],[6421804.3,5814713.19],[6421805.78,5814711.87],[6421807.26,5814710.55],[6421808.75,5814709.23],[6421810.23,5814707.9],[6421811.71,5814706.58],[6421813.19,5814705.26],[6421814.68,5814703.93],[6421816.16,5814702.61],[6421817.64,5814701.29],[6421819.12,5814699.96],[6421820.6,5814698.64],[6421822.09,5814697.31],[6421823.57,5814695.99],[6421825.05,5814694.66],[6421826.53,5814693.34],[6421828.01,5814692.02],[6421829.49,5814690.69],[6421830.98,5814689.37],[6421832.46,5814688.04],[6421833.94,5814686.71],[6421835.42,5814685.39],[6421836.9,5814684.06],[6421838.38,5814682.74],[6421839.86,5814681.41],[6421841.34,5814680.09],[6421842.82,5814678.76],[6421844.3,5814677.43],[6421845.77,5814676.1],[6421847.25,5814674.77],[6421848.72,5814673.43],[6421850.19,5814672.1],[6421851.65,5814670.75],[6421853.12,5814669.41],[6421854.58,5814668.07],[6421856.04,5814666.72],[6421857.5,5814665.37],[6421858.95,5814664.01],[6421860.4,5814662.66],[6421861.85,5814661.3],[6421863.3,5814659.94],[6421864.75,5814658.58],[6421866.2,5814657.22],[6421867.64,5814655.85],[6421869.08,5814654.48],[6421870.52,5814653.12],[6421871.96,5814651.74],[6421873.4,5814650.37],[6421874.83,5814649],[6421876.27,5814647.62],[6421877.7,5814646.25],[6421879.13,5814644.87],[6421880.56,5814643.49],[6421881.99,5814642.11],[6421883.42,5814640.73],[6421884.84,5814639.34],[6421886.27,5814637.96],[6421887.69,5814636.57],[6421889.11,5814635.19],[6421890.54,5814633.8],[6421891.96,5814632.41],[6421893.38,5814631.02],[6421894.8,5814629.63],[6421896.22,5814628.24],[6421897.64,5814626.85],[6421899.05,5814625.46],[6421900.47,5814624.07],[6421901.89,5814622.68],[6421903.3,5814621.28],[6421904.72,5814619.89],[6421906.14,5814618.5],[6421907.55,5814617.1],[6421908.97,5814615.71],[6421910.38,5814614.31],[6421911.8,5814612.92],[6421913.21,5814611.53],[6421914.63,5814610.13],[6421916.05,5814608.74],[6421917.46,5814607.34],[6421918.88,5814605.95],[6421920.29,5814604.56],[6421921.71,5814603.16],[6421923.13,5814601.77],[6421924.54,5814600.38],[6421925.96,5814598.99],[6421927.38,5814597.6],[6421928.8,5814596.21],[6421930.22,5814594.82],[6421931.64,5814593.43],[6421933.06,5814592.04],[6421934.48,5814590.65],[6421935.91,5814589.27],[6421937.33,5814587.88],[6421938.76,5814586.5],[6421940.18,5814585.11],[6421941.61,5814583.73],[6421943.04,5814582.35],[6421944.47,5814580.97],[6421945.9,5814579.59],[6421947.33,5814578.22],[6421948.77,5814576.84],[6421950.2,5814575.47],[6421951.64,5814574.1],[6421953.08,5814572.73],[6421954.52,5814571.36],[6421955.96,5814569.99],[6421957.4,5814568.63],[6421958.85,5814567.26],[6421960.3,5814565.9],[6421961.75,5814564.54],[6421963.2,5814563.19],[6421964.65,5814561.83],[6421966.11,5814560.48],[6421967.57,5814559.13],[6421969.03,5814557.78],[6421970.49,5814556.43],[6421971.95,5814555.09],[6421973.42,5814553.75],[6421974.89,5814552.41],[6421976.36,5814551.08],[6421977.84,5814549.74],[6421979.31,5814548.41],[6421980.79,5814547.09],[6421982.27,5814545.76],[6421983.76,5814544.44],[6421985.25,5814543.12],[6421986.73,5814541.81],[6421988.23,5814540.5],[6421989.72,5814539.19],[6421991.22,5814537.89],[6421992.72,5814536.58],[6421994.23,5814535.29],[6421995.73,5814533.99],[6421997.24,5814532.7],[6421998.76,5814531.41],[6422000.27,5814530.13],[6422001.79,5814528.85],[6422003.32,5814527.58],[6422004.84,5814526.3],[6422006.37,5814525.04],[6422007.91,5814523.77],[6422009.44,5814522.51],[6422010.98,5814521.26],[6422012.53,5814520.01],[6422014.07,5814518.76],[6422015.63,5814517.52],[6422017.18,5814516.28],[6422018.74,5814515.05],[6422020.3,5814513.82],[6422021.87,5814512.6],[6422023.44,5814511.38],[6422025.01,5814510.17],[6422026.59,5814508.96],[6422028.17,5814507.76],[6422029.75,5814506.56],[6422031.34,5814505.37],[6422032.94,5814504.18],[6422034.53,5814503],[6422036.14,5814501.83],[6422037.74,5814500.66],[6422039.35,5814499.49],[6422040.97,5814498.33],[6422042.58,5814497.18],[6422044.21,5814496.03],[6422045.83,5814494.89],[6422047.46,5814493.76],[6422048.91,5814492.68],[6422050.3,5814491.52],[6422051.67,5814490.34],[6422053.03,5814489.15],[6422054.42,5814488],[6422055.86,5814486.91],[6422057.39,5814485.94],[6422059.02,5814485.17],[6422060.76,5814484.69],[6422062.56,5814484.52],[6422064.36,5814484.58],[6422066.15,5814484.82],[6422067.92,5814485.19],[6422069.66,5814485.67],[6422071.37,5814486.26],[6422073.04,5814486.94],[6422074.67,5814487.71],[6422076.35,5814488.72],[6422077.88,5814489.93],[6422079.28,5814491.3],[6422080.56,5814492.78],[6422081.75,5814494.34],[6422082.86,5814495.95],[6422083.92,5814497.59],[6422084.95,5814499.26],[6422085.97,5814500.93],[6422087.01,5814502.59],[6422088.07,5814504.24],[6422089.18,5814505.85],[6422090.29,5814507.51],[6422091.28,5814509.23],[6422092.19,5814511.01],[6422093.06,5814512.8],[6422093.9,5814514.61],[6422094.74,5814516.42],[6422095.61,5814518.22],[6422096.53,5814519.99],[6422097.53,5814521.71],[6422098.65,5814523.36],[6422099.93,5814524.89],[6422101.41,5814526.23],[6422103.08,5814527.3],[6422104.8,5814528.07],[6422106.58,5814528.67],[6422108.4,5814529.12],[6422110.25,5814529.46],[6422112.11,5814529.69],[6422113.98,5814529.83],[6422115.86,5814529.89],[6422117.74,5814529.87],[6422119.61,5814529.77],[6422121.5,5814529.61],[6422123.38,5814529.38],[6422125.24,5814529.07],[6422127.09,5814528.65],[6422128.89,5814528.08],[6422130.62,5814527.31],[6422132.2,5814526.27],[6422133.6,5814524.99],[6422134.83,5814523.55],[6422135.93,5814522],[6422136.93,5814520.39],[6422137.87,5814518.75],[6422138.8,5814517.09],[6422139.72,5814515.44],[6422140.69,5814513.8],[6422141.73,5814512.22],[6422142.85,5814510.6],[6422143.95,5814508.97],[6422145.04,5814507.34],[6422146.12,5814505.7],[6422147.21,5814504.06],[6422148.3,5814502.42],[6422149.41,5814500.8],[6422150.54,5814499.19],[6422151.63,5814497.67],[6422152.74,5814496.17],[6422153.86,5814494.67],[6422154.99,5814493.18],[6422156.13,5814491.7],[6422157.28,5814490.22],[6422158.43,5814488.74],[6422159.58,5814487.27],[6422160.73,5814485.8],[6422161.88,5814484.32],[6422163.03,5814482.84],[6422164.25,5814481.27],[6422165.48,5814479.69],[6422166.71,5814478.12],[6422167.94,5814476.54],[6422169.18,5814474.97],[6422170.41,5814473.4],[6422171.65,5814471.83],[6422172.89,5814470.27],[6422174.13,5814468.7],[6422175.38,5814467.14],[6422176.62,5814465.58],[6422177.87,5814464.02],[6422179.12,5814462.46],[6422180.38,5814460.91],[6422181.63,5814459.35],[6422182.89,5814457.8],[6422184.15,5814456.25],[6422185.41,5814454.7],[6422186.67,5814453.15],[6422187.94,5814451.61],[6422189.2,5814450.06],[6422190.47,5814448.52],[6422191.74,5814446.98],[6422193.02,5814445.44],[6422194.29,5814443.9],[6422195.57,5814442.37],[6422196.85,5814440.84],[6422198.13,5814439.3],[6422199.42,5814437.77],[6422200.71,5814436.24],[6422201.99,5814434.72],[6422203.28,5814433.19],[6422204.58,5814431.67],[6422205.87,5814430.15],[6422207.17,5814428.63],[6422208.47,5814427.11],[6422209.77,5814425.59],[6422211.07,5814424.08],[6422212.38,5814422.57],[6422213.68,5814421.06],[6422214.99,5814419.55],[6422216.3,5814418.04],[6422217.62,5814416.54],[6422218.93,5814415.03],[6422220.25,5814413.53],[6422221.57,5814412.03],[6422222.89,5814410.53],[6422224.21,5814409.03],[6422225.54,5814407.54],[6422226.87,5814406.05],[6422228.2,5814404.56],[6422229.53,5814403.07],[6422230.86,5814401.58],[6422232.2,5814400.09],[6422233.53,5814398.61],[6422234.87,5814397.13],[6422236.21,5814395.65],[6422237.56,5814394.17],[6422238.9,5814392.69],[6422240.25,5814391.22],[6422241.6,5814389.75],[6422242.95,5814388.27],[6422244.31,5814386.8],[6422245.66,5814385.34],[6422247.02,5814383.87],[6422248.38,5814382.41],[6422249.74,5814380.95],[6422251.1,5814379.49],[6422252.47,5814378.03],[6422253.84,5814376.57],[6422255.21,5814375.12],[6422256.58,5814373.66],[6422257.95,5814372.21],[6422259.33,5814370.76],[6422260.7,5814369.32],[6422262.08,5814367.87],[6422263.46,5814366.43],[6422264.85,5814364.99],[6422266.23,5814363.55],[6422267.62,5814362.11],[6422269.01,5814360.67],[6422270.4,5814359.24],[6422271.79,5814357.81],[6422273.19,5814356.38],[6422274.58,5814354.95],[6422275.98,5814353.52],[6422277.38,5814352.1],[6422278.79,5814350.68],[6422280.19,5814349.26],[6422281.6,5814347.84],[6422283,5814346.42],[6422284.41,5814345],[6422285.83,5814343.59],[6422287.24,5814342.18],[6422288.66,5814340.77],[6422290.07,5814339.36],[6422291.49,5814337.96],[6422292.92,5814336.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1410,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1410","DYMEK":"ul. Jawornicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1410","LA":"ul. Jawornicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422382.73,5806272.37],[6422382.67,5806325.56],[6422378.26,5806336.13],[6422336.79,5806400.47],[6422316.13,5806432.49],[6422280.62,5806487.54],[6422248.24,5806538.17],[6422224.3,5806576.76],[6422162.77,5806671.72],[6422131.96,5806721.06],[6422059.25,5806832.47],[6422052.25,5806840.95],[6422032.96,5806866.71],[6422010.06,5806893.85],[6421999.38,5806909.96]],[[6422187.45,5806748.74],[6422198.96,5806734.31],[6422268.27,5806640.55],[6422325.52,5806562.07],[6422430.47,5806398.08],[6422442.76,5806385.89],[6422466.3,5806372.11],[6422482.62,5806365.97],[6422501.91,5806361.51],[6422518.13,5806359.47],[6422537.51,5806353.33],[6422559.96,5806331.31],[6422593.02,5806293.88],[6422596.61,5806283.5],[6422596.43,5806240.43],[6422595.89,5806220.84],[6422597.14,5806207.23],[6422599.65,5806196.84],[6422605.92,5806183.41],[6422610.75,5806175.35],[6422620.6,5806164.7],[6422636.71,5806152.17],[6422680.76,5806123.52],[6422711.92,5806106.05],[6422741.66,5806091.17],[6422749.53,5806087.59],[6422765.29,5806083.31],[6422811.48,5806067.56],[6422831.36,5806063.08],[6422849.08,5806060.75],[6422894.39,5806059.14],[6422923.32,5806061.3]]]}}, {"type":"Feature", "id":1411,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1411","DYMEK":"ul. Jaworowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1968-05-31 XXX/27/68","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1411","LA":"ul. Jaworowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425632.25,5804349.98],[6425600.6,5804348.5],[6425471.47,5804341.25],[6425451.36,5804341.54],[6425437.51,5804412.07],[6425435.67,5804419.16],[6425416.32,5804519.21],[6425413.48,5804536.41],[6425413.86,5804543.94],[6425417.4,5804570.36]],[[6425418.13,5804596.53],[6425422.26,5804615.92],[6425430.27,5804652.15],[6425439.14,5804692.7],[6425467.25,5804830.64]]]}}, {"type":"Feature", "id":1416,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1416","DYMEK":"ul. Jęczmienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1416","LA":"ul. Jęczmienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426755.97,5810910.36],[6426781.95,5810868.96],[6426804.08,5810831.08],[6426830.92,5810782.24],[6426836.21,5810769.67]]}}, {"type":"Feature", "id":2212,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2212","DYMEK":"ul. Zachodnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2212","LA":"ul. Zachodnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425764.72,5807919.59],[6425783.48,5807989.42],[6425809.46,5808117.59],[6425809.29,5808125.37],[6425802.04,5808131.56],[6425806.64,5808142.25],[6425807.52,5808152.33],[6425806.99,5808159.05],[6425804.87,5808166.65],[6425797.8,5808179.38],[6425784.94,5808194.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1276,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1276","DYMEK":"ul. Aleksandra Fredry | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1276","LA":"ul. Aleksandra Fredry","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426195.74,5809091.51],[6426262.69,5809066.54],[6426385.17,5809020.61],[6426496.74,5808978.73],[6426508.98,5808973.42],[6426528.4,5808961.08],[6426605.3,5808905.41],[6426610.77,5808899.36],[6426619.72,5808884.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1821,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1821","DYMEK":"ul. Perzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1821","LA":"ul. Perzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6419793.43,5808992.31],[6419801.92,5808984.02],[6419830.02,5808929.75],[6419882.62,5808843.62],[6419916.36,5808786.02],[6419925.1,5808771.47],[6419971.27,5808701.08],[6419995.19,5808668.68],[6420046.57,5808592.57],[6420140.8,5808455.65],[6420225,5808333.72],[6420322.25,5808190.31],[6420445.8,5808014.42],[6420631.8,5807747.91],[6420779.33,5807536.38]],[[6419799.47,5809005.76],[6419663.6,5809102.58],[6419659.4,5809111.5],[6419658.35,5809124.88],[6419656.78,5809178.17],[6419655.95,5809199.01],[6419652.32,5809289.88],[6419651.59,5809351.94],[6419644.45,5809499.48],[6419642.32,5809547.31]]]}}, {"type":"Feature", "id":1656,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1656","DYMEK":"ul. Łowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1656","LA":"ul. Łowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430952.44,5809080.85],[6430957.05,5808995.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1857,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1857","DYMEK":"ul. Polska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1857","LA":"ul. Polska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423093.72,5809370.78],[6423105.75,5809459.09],[6423117.22,5809554.45],[6423128.94,5809654.3],[6423131.91,5809670.47],[6423136.6,5809686.67],[6423165.79,5809768.02],[6423210.47,5809892.11],[6423259.47,5810029.03],[6423282.88,5810093.74],[6423294.54,5810126.95],[6423325.48,5810218.1],[6423332.94,5810253.87],[6423343.16,5810289.42],[6423359.73,5810337.34],[6423368.49,5810364.15],[6423372.96,5810369.69],[6423381.69,5810371.18],[6423391.49,5810369.69],[6423395.32,5810372.88],[6423398.09,5810385.66],[6423398.09,5810396.3],[6423395.32,5810406.74],[6423391.06,5810415.47],[6423390.64,5810421.21],[6423417.47,5810477.21],[6423477.29,5810591.11],[6423480.86,5810602.26],[6423544.56,5810578.07],[6423581.05,5810559.84],[6423596.33,5810544.8],[6423647.1,5810462.33]]}}, {"type":"Feature", "id":659,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"659","DYMEK":"ul. Białostocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/659","LA":"ul. Białostocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430717.61,5808778.4],[6430727.07,5808780.55],[6430776.89,5808783.23],[6430869.9,5808787.51]]}}, {"type":"Feature", "id":1630,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1630","DYMEK":"ul. Lipowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1630","LA":"ul. Lipowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425606.29,5805267.53],[6425610.73,5805261.39],[6425627.84,5805244.74],[6425648.07,5805225.29],[6425674.05,5805204.44],[6425701.9,5805185.3],[6425722.13,5805172.23],[6425731.62,5805169.12],[6425761.5,5805163.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2039,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2039","DYMEK":"ul. Szczęsna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2039","LA":"ul. Szczęsna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423683.83,5809879.07],[6423708.98,5809916.28]],[[6423708.98,5809916.28],[6423673.41,5809940.33],[6423686.27,5809962.75]],[[6423708.98,5809916.28],[6423753.09,5809983.1],[6423769.51,5810007.97],[6423788.4,5810037.21]]]}}, {"type":"Feature", "id":1103,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1103","DYMEK":"ul. Czechosłowacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1103","LA":"ul. Czechosłowacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426015.4,5804598.03],[6426057.73,5804621.77],[6426099.45,5804647.88],[6426122.67,5804666.77],[6426145.76,5804690.64],[6426161.42,5804712.41],[6426186.12,5804759.57]],[[6424353.18,5805436.46],[6424505.09,5805369.06],[6424522.63,5805359.04],[6424541.2,5805346.38],[6424556.46,5805333.17],[6424569.67,5805318.6],[6424579.36,5805304.82],[6424591.31,5805282.83],[6424633.23,5805199.56],[6424682.51,5805098.4],[6424700.78,5805064.69],[6424723.1,5805018.67],[6424775.73,5804914.45],[6424792.13,5804886.89],[6424807.62,5804865.81],[6424824.94,5804846.56],[6424844.53,5804832.2],[6424891.69,5804800.89],[6425007.65,5804729.35],[6425059.24,5804696.66],[6425118.06,5804659.98],[6425153.45,5804641.75],[6425173.84,5804634.23],[6425199.24,5804628.44],[6425237.63,5804620.92],[6425331.94,5804603.83],[6425417.15,5804586.86],[6425419.77,5804586.29],[6425481.96,5804573.07],[6425510.9,5804567.38],[6425540.63,5804562.6],[6425564.42,5804561.23],[6425609.31,5804564.3],[6425621.27,5804564.19],[6425773.78,5804574.1],[6425930.99,5804583.11],[6425983.5,5804586.17],[6426001.96,5804586.06],[6426023.83,5804581.63],[6426045.58,5804573.42],[6426123.04,5804541.87]]]}}, {"type":"Feature", "id":1628,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1628","DYMEK":"ul. Czechosłowacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1628","LA":"ul. Czechosłowacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423743.24,5805700.76],[6423870.78,5805716.05],[6423881.54,5805716.48],[6423891.44,5805715.42],[6423903.8,5805712.43],[6423914.24,5805707.96],[6423924.04,5805701.57],[6423931.5,5805693.78],[6424038.77,5805545.82],[6424045.03,5805526.61],[6424061.14,5805521.06],[6424081.59,5805520.64],[6424146.98,5805518.83],[6424165.41,5805517.12],[6424186.82,5805510.63],[6424248.29,5805483.41],[6424349.01,5805438.25]]}}, {"type":"Feature", "id":22003,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22003","DYMEK":"ul. Golęczewska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2019-05-28 XII/170/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22003","LA":"ul. Golęczewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419296.84,5816539.93],[6419423.26,5816270.16]]}}, {"type":"Feature", "id":22004,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"22004","DYMEK":"ul. Cerekwicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Wewnętrzna | Data i numer uchwały: 2019-05-28 XII/171/VIII/2019","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/22004","LA":"ul. Cerekwicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419544.14,5816223.65],[6419529.61,5816255.04],[6419380.96,5816571.69]]}}, {"type":"Feature", "id":2081,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2081","DYMEK":"ul. Świt | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2081","LA":"ul. Świt","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423237.81,5809105.13],[6423281.43,5809094.65],[6423303.97,5809089.11],[6423317.21,5809086.86],[6423325.45,5809087.74],[6423352.43,5809096.48],[6423364.3,5809094.61],[6423416.76,5809080.49],[6423486.58,5809061.88],[6423529.46,5809051.53],[6423553.66,5809045.71],[6423568.77,5809041.96],[6423591.66,5809036.21],[6423625.98,5809027.6],[6423689.8,5809011.56],[6423719.91,5809004.56],[6423830.69,5808977.14],[6423853.67,5808971.02],[6423891.39,5808962.53],[6423978.7,5808940.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1556,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1556","DYMEK":"ul. Kozia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1556","LA":"ul. Kozia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427558.18,5808714.85],[6427526.43,5808722.12],[6427481.06,5808730.88],[6427410.41,5808743.33],[6427342.09,5808755.28],[6427298.57,5808760.08],[6427273.41,5808757.81],[6427234.59,5808748.85],[6427205.17,5808731.88],[6427198.28,5808720.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1690,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1690","DYMEK":"ul. Maszynowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1690","LA":"ul. Maszynowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424825.85,5805626.35],[6424996.43,5805575.5],[6425156.45,5805529.48],[6425190.26,5805520]]}}, {"type":"Feature", "id":1641,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1641","DYMEK":"ul. Jana Lubrańskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1641","LA":"ul. Jana Lubrańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428371.72,5809378.96],[6428376.53,5809318.69],[6428377.61,5809310.03],[6428399.56,5809214.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1333,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1333","DYMEK":"ul. Goplańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1333","LA":"ul. Goplańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431203.19,5808956.96],[6431206.34,5808889.93],[6431210.59,5808801.73],[6431214.23,5808702.18],[6431218.5,5808596.19],[6431222.98,5808495.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1671,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1671","DYMEK":"ul. Makowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1671","LA":"ul. Makowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425638.81,5804704.42],[6425794.29,5804669.6],[6425942.4,5804637.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1007,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1007","DYMEK":"ul. Bystrzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1007","LA":"ul. Bystrzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423318.35,5810520.39],[6423409.3,5810478.33],[6423417.47,5810477.21]]}}, {"type":"Feature", "id":843,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"843","DYMEK":"ul. Wojciecha Bogusławskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/843","LA":"ul. Wojciecha Bogusławskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424626.32,5807062.26],[6424665.43,5807151.05],[6424705.33,5807242.68],[6424753.88,5807352.02],[6424791.15,5807436.9],[6424853.83,5807578.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1524,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1524","DYMEK":"ul. Kolbuszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1524","LA":"ul. Kolbuszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428363.64,5802067.04],[6428373.53,5802071.92],[6428750.19,5801923]]}}, {"type":"Feature", "id":1129,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1129","DYMEK":"ul. Czysta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1129","LA":"ul. Czysta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428060.77,5804521.91],[6428172.27,5804653.15],[6428185.23,5804667.82]]}}, {"type":"Feature", "id":2024,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2024","DYMEK":"ul. Swojska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2024","LA":"ul. Swojska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423165.79,5809768.02],[6423246.21,5809742.61],[6423287.09,5809729.26],[6423384.83,5809699.37],[6423438.77,5809681.82],[6423495.66,5809663.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1691,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1691","DYMEK":"ul. Jana Matejki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1691","LA":"ul. Jana Matejki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424991.34,5807519.52],[6425064.45,5807636.95],[6425138.49,5807756.06],[6425158.1,5807786.68],[6425176.48,5807816.07],[6425181.01,5807820.7],[6425181.81,5807826.65],[6425181.01,5807833.4],[6425154.61,5807988.42],[6425128.72,5808153.62],[6425120.36,5808203.59],[6425119.35,5808211.25],[6425118.95,5808220.83],[6425119.74,5808256.75],[6425119.24,5808298.36],[6425120.56,5808332.93],[6425121.06,5808343.46],[6425121.87,5808352.83],[6425135.77,5808428.62],[6425160.36,5808565.04],[6425162.78,5808584.44],[6425164,5808591.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1715,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1715","DYMEK":"ul. Mińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1715","LA":"ul. Mińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430806.35,5808590.48],[6430814.38,5808592.63],[6430961.67,5808599.95],[6430973.63,5808599.95],[6430989.02,5808599.11],[6431059.9,5808597.71],[6431135.8,5808596.4],[6431192.95,5808594.69],[6431218.5,5808596.19],[6431233.04,5808596.09],[6431372.9,5808601.91],[6431516.85,5808608.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1721,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1721","DYMEK":"ul. Modrakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1721","LA":"ul. Modrakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425773.23,5804798.07],[6425785.52,5804857.25],[6425794.15,5804899.08]],[[6425801.68,5804935.56],[6425813,5804991.87]]]}}, {"type":"Feature", "id":1789,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1789","DYMEK":"ul. Olszynka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1789","LA":"ul. Olszynka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422929.69,5807400.28],[6423053.75,5807506.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1649,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1649","DYMEK":"ul. Łąkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1649","LA":"ul. Łąkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427204.15,5807928.18],[6427216.69,5807997.2],[6427221.25,5808007.54],[6427305.62,5808115.77],[6427331.47,5808131.89],[6427396.32,5808167.65],[6427458.82,5808200.04]]}}, {"type":"Feature", "id":2459,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2459","DYMEK":"most św. Rocha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2459","LA":"most św. Rocha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428096.9,5808207.09],[6428285.39,5808098.75]]}}, {"type":"Feature", "id":2169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2169","DYMEK":"ul. Włodarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2169","LA":"ul. Włodarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428059.97,5812126.63],[6428266.64,5812019.75],[6428331.63,5811987.11],[6428414.91,5811943.3]]}}, {"type":"Feature", "id":13411,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13411","DYMEK":"ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-09-05 LIII/945/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13411","LA":"ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425743.46,5803699.04],[6425731.89,5803710.38],[6425710.56,5803735.22],[6425662.89,5803800.51],[6425647.21,5803818.84],[6425639.72,5803830.38]]}}, {"type":"Feature", "id":13699,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"13699","DYMEK":"skwer Ferdynanda Focha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-11-07 LVI/1019/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/13699","LA":"skwer Ferdynanda Focha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425132.4,5807770.41],[6425131.4,5807770.21],[6425130.11,5807770.66],[6425117.31,5807778.23],[6425114.52,5807778.83],[6425112.03,5807780.27],[6425113.77,5807787.1],[6425114.67,5807790.48],[6425115.72,5807791.78],[6425116.56,5807792.32],[6425117.76,5807792.67],[6425118.51,5807792.87],[6425130.71,5807796.06],[6425133.99,5807797.21],[6425154.21,5807803.13],[6425154.86,5807803.08],[6425155.56,5807802.78],[6425156.06,5807802.33],[6425156.4,5807801.84],[6425156.6,5807801.44],[6425156.55,5807800.69],[6425156.11,5807799.84],[6425143.85,5807785.5],[6425135.59,5807772.2],[6425134.74,5807771.36],[6425133.74,5807770.66],[6425132.4,5807770.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1726,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1726","DYMEK":"ul. Mołdawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1726","LA":"ul. Mołdawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427428.13,5813631.39],[6427450.27,5813615.8],[6427525.02,5813560.27],[6427546.81,5813544.21],[6427600.12,5813503.36],[6427715.14,5813417.56],[6427779.64,5813378.23],[6427814.9,5813364.47],[6427844.14,5813354.79],[6427880.69,5813347.48],[6427913.37,5813345.33],[6427933.58,5813350.49],[6427950.99,5813361.67],[6427973.07,5813390.79]],[[6427094.03,5813745.02],[6427186.29,5813739.07],[6427197.35,5813737.57],[6427225.21,5813732.24],[6427255.94,5813723.08],[6427272.47,5813716.12],[6427355.5,5813676.06],[6427378.08,5813664.62]]]}}, {"type":"Feature", "id":1727,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1727","DYMEK":"ul. Morawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1727","LA":"ul. Morawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427400.82,5813415.85],[6427484.09,5813406.66],[6427551.23,5813399.36],[6427643.92,5813389.69],[6427672.49,5813384],[6427695.91,5813376.15]]}}, {"type":"Feature", "id":1729,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1729","DYMEK":"ul. Morszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1729","LA":"ul. Morszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423222.03,5814318.24],[6423357.04,5814464.31],[6423416.97,5814533.49],[6423431.61,5814549.55],[6423506.64,5814640.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1730,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1730","DYMEK":"ul. Morzyczańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1730","LA":"ul. Morzyczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429081.85,5806416.76],[6429227.79,5806531.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1734,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1734","DYMEK":"ul. Mścibora | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1734","LA":"ul. Mścibora","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432953.46,5808465.2],[6432907.76,5808574.34],[6432912.22,5808582.63],[6432924.57,5808595.51],[6432939.68,5808613.38],[6432973.08,5808654.98],[6432986.28,5808666.69],[6433004.14,5808677.33],[6433014.99,5808682.65],[6433038.19,5808682.86],[6433061.45,5808674.33],[6433088.62,5808661.36],[6433127.56,5808654.12],[6433149.47,5808655.4],[6433166.92,5808660.72],[6433182.88,5808680.3],[6433195.87,5808703.7],[6433203.74,5808720.73],[6433211.83,5808746.37],[6433226.09,5808802.33],[6433257.14,5808826.27],[6433343.1,5808861.67],[6433351.96,5808866.72],[6433559.54,5808955.62],[6433569.59,5808961.89],[6433623.82,5809008.97],[6433629.67,5809012.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1738,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1738","DYMEK":"ul. Myśliborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1738","LA":"ul. Myśliborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419835.59,5812223.35],[6419978.94,5812224.9],[6420147.59,5812230.15],[6420197.68,5812230.2],[6420479.01,5812235.96],[6420810.38,5812245.25],[6420872.4,5812247.37],[6421091.8,5812252.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1744,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1744","DYMEK":"ul. Nad Seganką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1744","LA":"ul. Nad Seganką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424735.17,5810046.64],[6424809.08,5810012.64],[6424890.94,5809973.31],[6424902.82,5809969.38],[6424961.3,5809942.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1746,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1746","DYMEK":"ul. Nadbrzeże | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1746","LA":"ul. Nadbrzeże","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428816.96,5810829.27],[6428932.43,5810952.53],[6428962.81,5810975.55],[6428974.87,5810987.37],[6428997.26,5811011.41],[6429051.6,5811077.02],[6429120.66,5811165.96],[6429141.49,5811195.01],[6429162.15,5811218.97],[6429180.31,5811241.12],[6429194.56,5811248.64],[6429194.4,5811277.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1916,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1916","DYMEK":"ul. Rolna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1916","LA":"ul. Rolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426249.63,5806463.97],[6426278.66,5806324.98],[6426306.92,5806197.38],[6426306.7,5806186.07],[6426300.18,5806160.52],[6426287.77,5806124.07],[6426210.12,5805954.49],[6426174.23,5805876.69],[6426129.63,5805780.12],[6426024.33,5805551.37],[6425944.27,5805381.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2009,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2009","DYMEK":"ul. Strzecha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2009","LA":"ul. Strzecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423434.48,5807308.59],[6423614.08,5807148.7],[6423738.39,5807037.17],[6423744.69,5807032.85],[6423752.52,5807029.7],[6423797.92,5807012.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1401,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1401","DYMEK":"ul. Klemensa Janickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1401","LA":"ul. Klemensa Janickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424770.52,5809626.78],[6424809.83,5809744.13],[6424872.61,5809920.27],[6424890.94,5809973.31],[6424894.44,5809985.04],[6424961.5,5810172.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1687,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1687","DYMEK":"ul. Maszewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1687","LA":"ul. Maszewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420857.77,5812624.37],[6420862.01,5812550.3],[6420870.05,5812359.16],[6420870.83,5812334.93],[6420872.4,5812247.37],[6420872.59,5812151.46],[6420873.77,5812073.89],[6420875.08,5811984.9]]}}, {"type":"Feature", "id":2066,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2066","DYMEK":"ul. Średzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2066","LA":"ul. Średzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429558,5809165.41],[6429564.53,5809173.32],[6429577.63,5809173.32],[6429583.42,5809181.83],[6429607.24,5809229.31],[6429633.45,5809280.12],[6429693.86,5809408.26],[6429763.98,5809555.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2014,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2014","DYMEK":"ul. Strzeszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2014","LA":"ul. Strzeszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423772.08,5814411.95],[6423780.56,5814398.34],[6423859.18,5814318.87],[6423906.46,5814269.17],[6423910.45,5814265.75],[6423958.89,5814215.89],[6424002.55,5814169.98],[6424012.93,5814159.4],[6424119.28,5814050.26],[6424175.05,5813993.33],[6424320.63,5813844.08],[6424450.83,5813713.11],[6424461.6,5813704.84],[6424477.57,5813693.2],[6424578.14,5813617.54],[6424647.94,5813566.56],[6424722.19,5813518.78],[6424913.74,5813396.46],[6424958.16,5813365.4],[6424985.08,5813339.43],[6425070.67,5813240.68],[6425118.87,5813184],[6425179.13,5813113.17],[6425345.1,5812918.45],[6425452.22,5812818.24],[6425559.91,5812697.94],[6425571.64,5812683.52]]}}, {"type":"Feature", "id":2013,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2013","DYMEK":"ul. Strzeszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2013","LA":"ul. Strzeszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422575.08,5815253.89],[6422591.28,5815252.77],[6422675.52,5815251.67],[6422684.95,5815249.25],[6422747.61,5815194.65],[6422817.5,5815149.03],[6423051.32,5814996.74],[6423206.8,5814894.27],[6423378.25,5814759.99],[6423469.88,5814688.1],[6423514.7,5814649.75],[6423534.49,5814632.16],[6423691.68,5814485.6],[6423748.84,5814431.86],[6423772.04,5814411.95]],[[6421410.76,5816555.66],[6421441.47,5816530],[6421461.07,5816517.29],[6421516.29,5816489.82],[6421616.22,5816433.22],[6421691.59,5816373.44],[6421795.12,5816276.39],[6421908.87,5816140.83],[6422037.26,5815985.36],[6422044.52,5815945.46]]]}}, {"type":"Feature", "id":1372,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1372","DYMEK":"ul. Helska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1372","LA":"ul. Helska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430167.34,5810962.01],[6430081.18,5810975.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1683,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1683","DYMEK":"ul. Mariacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1683","LA":"ul. Mariacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429727.03,5810351.45],[6429738.44,5810359.15],[6429899.11,5810435.19],[6430027.16,5810497.67],[6430077.8,5810521.72]]}}, {"type":"Feature", "id":2006,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2006","DYMEK":"ul. Strzałkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2006","LA":"ul. Strzałkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434995.15,5808790.42],[6435045.96,5808823.85],[6435209.03,5808911.74],[6435249.24,5808934.46],[6435278.83,5808964.56],[6435289.62,5808989.46],[6435292.06,5809016.7],[6435299.71,5809105.46],[6435305.82,5809183.52],[6435354.02,5809275.77],[6435508.22,5809486.44],[6435517.29,5809503.04]]}}, {"type":"Feature", "id":532,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"532","DYMEK":"ul. Michała Barzyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/532","LA":"ul. Michała Barzyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426056.01,5809506.98],[6426059.24,5809517.63],[6426098.99,5809620.26],[6426119.23,5809632.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1974,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1974","DYMEK":"ul. Juliusza Słowackiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1974","LA":"ul. Juliusza Słowackiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425158.7,5809327.49],[6425384.38,5809248.25],[6425476.07,5809216.07],[6425553.67,5809188.71],[6425602.61,5809171.81],[6425684,5809143.56],[6425755.39,5809118.43],[6425882.37,5809075.29],[6425955.31,5809050.16],[6426041.11,5809022.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1501,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1501","DYMEK":"ul. Klasztorna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1501","LA":"ul. Klasztorna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427511.79,5808659.11],[6427526.43,5808722.12],[6427535.59,5808766.91],[6427550.46,5808835.84],[6427552.75,5808838.7],[6427565.34,5808908.21]]}}, {"type":"Feature", "id":2056,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2056","DYMEK":"ul. Śląska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2056","LA":"ul. Śląska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425650.25,5810384.98],[6425693.3,5810469.04],[6425696.24,5810477.47],[6425710.36,5810514.74],[6425730.16,5810581],[6425760.95,5810681.36]]}}, {"type":"Feature", "id":2063,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2063","DYMEK":"ul. Śniadeckich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2063","LA":"ul. Śniadeckich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425470.81,5807911.8],[6425435.03,5807955.47],[6425412.14,5808030.77],[6425403.37,5808060.73],[6425401.06,5808072.72],[6425381.2,5808195.15],[6425375.3,5808231.54],[6425369.93,5808262.22],[6425370.28,5808274.74],[6425379.05,5808337.79],[6425397.84,5808490.63],[6425421.63,5808677.45],[6425421.91,5808686.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1684,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1684","DYMEK":"ul. św. Marii Magdaleny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1684","LA":"ul. św. Marii Magdaleny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427636.29,5808228.16],[6427737.78,5808223.84],[6427748.04,5808226.06],[6427757.04,5808234.52],[6427890.85,5808319.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1969,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1969","DYMEK":"ul. Skryta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1969","LA":"ul. Skryta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425074.28,5808490.69],[6425066.99,5808449.81],[6425068.7,5808442.61],[6425072.12,5808440.36],[6425077.24,5808439.19],[6425135.77,5808428.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2172","DYMEK":"ul. Wodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2172","LA":"ul. Wodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427481.12,5808788.16],[6427490.71,5808775.69],[6427535.59,5808766.91],[6427589.86,5808758.12],[6427668.3,5808744.26],[6427724.05,5808733]]}}, {"type":"Feature", "id":1266,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1266","DYMEK":"ul. Fiołkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1266","LA":"ul. Fiołkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425490.2,5805267.12],[6425552.78,5805212.46],[6425609.1,5805164.84],[6425611.86,5805157.93],[6425612.26,5805150.42],[6425595.46,5805078.31]]}}, {"type":"Feature", "id":2219,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2219","DYMEK":"ul. Zaklikowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2219","LA":"ul. Zaklikowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427868.38,5802261.77],[6427906.53,5802247.41],[6428048.53,5802189.43],[6428198.75,5802131.74],[6428363.64,5802067.04]]}}, {"type":"Feature", "id":2034,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2034","DYMEK":"ul. Szczawnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2034","LA":"ul. Szczawnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423222.03,5814318.24],[6423291.42,5814216.36],[6423346.76,5814132.1],[6423429.64,5814010.4],[6423514.43,5813888.7],[6423535.64,5813859.3],[6423537.62,5813849.32],[6423541.09,5813841.31],[6423719.46,5813580.27],[6423889.56,5813334.87],[6423979.29,5813199.48],[6424042.56,5813095.46],[6424069.27,5813044.06],[6424093.05,5812991.99],[6424093.75,5812982.15],[6424094.38,5812975.7],[6424130.69,5812887.31],[6424164.86,5812801.73],[6424178.21,5812761.95],[6424203.85,5812712.93],[6424233.22,5812663],[6424244.44,5812642.97],[6424255.39,5812630.68],[6424263.67,5812623.87],[6424272.48,5812617.47],[6424271.14,5812612.12],[6424269.27,5812595.3],[6424271.69,5812585.96],[6424277.02,5812576.34],[6424483.69,5812353.23],[6424512.53,5812318.51],[6424526.14,5812299.03],[6424547.5,5812250.16],[6424549.73,5812226.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1696,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1696","DYMEK":"ul. św. Michała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1696","LA":"ul. św. Michała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429373.65,5808752.99],[6429380.98,5808781.74],[6429389.21,5808802.68],[6429440.86,5808910.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1697,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1697","DYMEK":"ul. św. Michała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1697","LA":"ul. św. Michała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429440.86,5808910.46],[6429453.61,5808941.06],[6429558,5809165.41],[6429562.78,5809182.04],[6429567,5809220.79],[6429583.4,5809344.93],[6429640.38,5809768.77],[6429649.41,5809792.3],[6429681.45,5809875.74],[6429747.12,5810048.03],[6429750.58,5810060.99],[6429752.73,5810079],[6429751.3,5810090.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1442,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1442","DYMEK":"ul. Karpacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1442","LA":"ul. Karpacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421454.73,5812191.85],[6421505.15,5812140.51],[6421513.82,5812128.9],[6421529.23,5812100.77],[6421583.71,5812032.33],[6421592.74,5812023.01],[6421620.98,5812002.94],[6421675.41,5811947.39],[6421700.09,5811961.02],[6421750.52,5811905.88],[6421795.36,5811859.43],[6421957.64,5811688.63]]}}, {"type":"Feature", "id":14339,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"14339","DYMEK":"al. gen. Stanisława Sosabowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-12-13 KN-I.4102.66.2017.3","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/14339","LA":"al. gen. Stanisława Sosabowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427559.7,5810249.54],[6427563.92,5810252.91],[6427579.97,5810269.23],[6427590.24,5810279.63],[6427596.56,5810284.76],[6427603.01,5810289.37],[6427610.38,5810293.71],[6427618.28,5810297.13],[6427625.12,5810298.45],[6427633.02,5810298.98],[6427642.89,5810298.98],[6427650.65,5810298.45],[6427659.74,5810297.4],[6427667.77,5810296.21],[6427673.03,5810295.29],[6427679.87,5810294.24],[6427687.51,5810293.32],[6427697.25,5810293.18],[6427705.41,5810293.84],[6427716.47,5810294.24],[6427730.55,5810295.29],[6427736.87,5810295.95],[6427743.58,5810295.95],[6427749.37,5810295.68],[6427759.57,5810295.04]]}}, {"type":"Feature", "id":14355,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"14355","DYMEK":"ul. Stanisława Kasznicy | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-12-15 KN-I.4102.68.2017.3","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/14355","LA":"ul. Stanisława Kasznicy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426817.51,5812281.96],[6426812,5812447.64],[6426812.52,5812455.38],[6426814.75,5812463.88],[6426830.55,5812493.6],[6426833.03,5812498.88],[6426834,5812506.18],[6426830.4,5812601]]}}, {"type":"Feature", "id":14371,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"14371","DYMEK":"skwer Antoniny Kaweckiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2018-01-23 LXI/1120/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/14371","LA":"skwer Antoniny Kaweckiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426311.41,5809057.47],[6426281.12,5809068.84],[6426279.45,5809070.51],[6426279.59,5809072.75],[6426282.3,5809078.27],[6426285.71,5809083.61],[6426290.53,5809089.46],[6426321.87,5809121.22],[6426322.94,5809119.89],[6426323.99,5809118.08],[6426324.4,5809116.72],[6426324.55,5809114.81],[6426324.28,5809113.17],[6426317.15,5809093.16],[6426314.38,5809085.01],[6426319.21,5809083.19],[6426319.87,5809082.69],[6426320.22,5809082.05],[6426320.41,5809081.25],[6426311.41,5809057.47]]}}, {"type":"Feature", "id":2209,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2209","DYMEK":"ul. Za Bramką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2209","LA":"ul. Za Bramką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427585.03,5808672.4],[6427603.6,5808612.86],[6427606.33,5808556.6],[6427607.91,5808429.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1979,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1979","DYMEK":"ul. Smolna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1979","LA":"ul. Smolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429604.98,5810488.62],[6429651.28,5810434.48],[6429724.82,5810353.41],[6429727.03,5810351.45],[6429774.41,5810313.51],[6429799.21,5810298.05],[6429821.06,5810286.51],[6429843.65,5810278.52],[6429849.17,5810274.1],[6429870.29,5810247.71],[6429903.39,5810206.38]]}}, {"type":"Feature", "id":738,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"738","DYMEK":"ul. Bieszczady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/738","LA":"ul. Bieszczady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421699.88,5811960.91],[6421810.44,5812018.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2031,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2031","DYMEK":"ul. Augustyna Szamarzewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2031","LA":"ul. Augustyna Szamarzewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423759.64,5809602.46],[6423885.39,5809555.79],[6424058.78,5809488.37],[6424103.51,5809471.84],[6424120.04,5809472.82],[6424133.98,5809473.46],[6424217.59,5809447.55],[6424384.82,5809398.92],[6424462.28,5809374.95],[6424574.08,5809341.56],[6424592.23,5809336.37],[6424750.07,5809286.45],[6424876.46,5809245.31],[6425003.84,5809211.28],[6425101.72,5809183.73],[6425188.89,5809157.15],[6425335.17,5809108.91]]}}, {"type":"Feature", "id":1340,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1340","DYMEK":"ul. Góralska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1340","LA":"ul. Góralska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425095.54,5810978.47],[6425117.47,5810969.26],[6425146.16,5810957.06],[6425158.59,5810952.77],[6425178.03,5810948.26],[6425194.76,5810947.13],[6425211.04,5810948.26],[6425229.8,5810950.52],[6425246.76,5810956.4],[6425271.62,5810968.38],[6425319.65,5810993.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1146,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1146","DYMEK":"ul. Wincentego Styczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1146","LA":"ul. Wincentego Styczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424267.69,5803292.43],[6424302.21,5803373.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1147","DYMEK":"ul. Ignacego Daszyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1147","LA":"ul. Ignacego Daszyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424093.1,5804326.53],[6424172.29,5804298.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1148","DYMEK":"ul. Podmokła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1148","LA":"ul. Podmokła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424515.27,5804790.49],[6424604.82,5805093.93],[6424602.39,5805100.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1149,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1149","DYMEK":"ul. Nad Łężynką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1149","LA":"ul. Nad Łężynką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433606.83,5803063.25],[6433622.36,5803091.89],[6433681.46,5803230.94],[6433748.06,5803394.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1151,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1151","DYMEK":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1151","LA":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421404.11,5811409.05],[6421452.47,5811385.69],[6421507.52,5811359.12],[6421585.17,5811325.02],[6421741.86,5811252.9],[6421783.36,5811233.5],[6422098.08,5811088.12],[6422405.27,5810946.46],[6422462.37,5810918.81],[6422555.32,5810859.05],[6422777.52,5810713.85],[6422905.89,5810629.98],[6423068.11,5810523.51],[6423111.05,5810494.96],[6423245.4,5810407.31],[6423327.47,5810356.08],[6423359.73,5810337.34],[6423506.05,5810242.17],[6423732.12,5810095.07],[6423909,5809977.74],[6423975.22,5809930.72],[6424016.42,5809910.22],[6424122.55,5809868.81],[6424222.19,5809830.63],[6424250.45,5809819.64],[6424309.55,5809797.63],[6424431.65,5809752.97],[6424453.64,5809744.76],[6424508.22,5809724.06],[6424584.15,5809695.59],[6424692.64,5809656.33],[6424770.52,5809626.78],[6424994.63,5809544.17],[6425047.47,5809521.74],[6425116.28,5809496.08],[6425211.6,5809459.84],[6425392.59,5809391.24],[6425437.87,5809373.98],[6425521.36,5809342.7],[6425607.42,5809311],[6425800.9,5809239.37],[6425821.61,5809231.82],[6425899.69,5809202.27],[6425923.41,5809191.7],[6425996.54,5809164.31],[6426026.73,5809150.72],[6426071.52,5809134.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1150,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1150","DYMEK":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1150","LA":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418362.72,5811807.89],[6418512.86,5811764.62],[6418597.52,5811739.94],[6418836.52,5811672.69],[6418906.19,5811653.49],[6418962.64,5811640.01],[6419082.15,5811621.71],[6419176.48,5811613.06],[6419364.63,5811607.59],[6419474.18,5811605.24],[6419642.3,5811601.71],[6419648.4,5811601.49],[6419922.5,5811595.38],[6419988.61,5811593.86],[6420146.76,5811589.79],[6420490.8,5811582.02],[6420622.75,5811578.59],[6420724.21,5811570.96],[6420820.83,5811558.5],[6420905.88,5811544],[6420919.23,5811541.47],[6420985.78,5811526.37],[6421027.3,5811516.8],[6421070.53,5811504.07],[6421122.89,5811488.71],[6421192.37,5811466.37],[6421207.69,5811461.46],[6421266.11,5811442.71],[6421308.57,5811430.14],[6421337.34,5811422.04],[6421363.04,5811416.46],[6421370.47,5811415],[6421382.88,5811412.55],[6421404.11,5811409.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1155,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1155","DYMEK":"ul. Jana Długosza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1155","LA":"ul. Jana Długosza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424526.78,5809162.92],[6424552.25,5809258.97],[6424574.08,5809341.56]],[[6424592.23,5809336.37],[6424652.84,5809517.53]],[[6424647.51,5809534.61],[6424688.17,5809643.49]]]}}, {"type":"Feature", "id":1303,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1303","DYMEK":"ul. Morenowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1303","LA":"ul. Morenowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425640.36,5817889.86],[6425631.69,5817876.67],[6425621.84,5817855.79],[6425619.87,5817832.95],[6425621.43,5817768.37],[6425630.1,5817508.03],[6425625.38,5817485.19],[6425613.17,5817460.38],[6425337.87,5816997.24],[6425330.39,5816979.13],[6425333.15,5816961.8],[6425342.2,5816945.65],[6425355.99,5816934.62],[6425406.39,5816904.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1988,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1988","DYMEK":"ul. Józefa Sowińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1988","LA":"ul. Józefa Sowińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423424.81,5807851.93],[6423434.76,5807822.82],[6423437.01,5807817.56],[6423450.96,5807776.97],[6423453.63,5807767.87],[6423459.06,5807761.52],[6423535.81,5807683.78],[6423657.47,5807558.92],[6423665.91,5807550.09],[6423817.73,5807393.76],[6423907.6,5807302.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1825,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1825","DYMEK":"ul. Piękna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1825","LA":"ul. Piękna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423400.65,5809309.05],[6423420.67,5809388.82],[6423441.64,5809473.83],[6423467.1,5809572.74],[6423495.66,5809663.93],[6423532.3,5809780.52],[6423584.15,5809945.12],[6423618.41,5809995.52],[6423671.37,5810076.46],[6423689.37,5810102.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1467,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1467","DYMEK":"ul. Kaszubska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1467","LA":"ul. Kaszubska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425069.25,5810685.06],[6425073.21,5810720.68],[6425083.24,5810773.92],[6425093.69,5810807.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1887,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1887","DYMEK":"ul. Kazimierza Pułaskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1887","LA":"ul. Kazimierza Pułaskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426204.68,5809465.21],[6426212.39,5809469.82],[6426227.04,5809476.76],[6426234.76,5809482.12],[6426243.27,5809492.84],[6426258.56,5809521.36],[6426281.57,5809557.38],[6426320.51,5809609.62],[6426358.81,5809649.42],[6426387.33,5809674.48],[6426443.4,5809722.08],[6426464.4,5809741.63],[6426476.86,5809759.6],[6426532.34,5809847.39],[6426578.97,5809921.22],[6426677.02,5810077.35],[6426696.58,5810106.74],[6426707.88,5810125.17],[6426756.15,5810205.25],[6426761.51,5810223.06],[6426763.56,5810241.35],[6426764.98,5810270.59],[6426764.66,5810286.81],[6426762.67,5810298.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1963,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1963","DYMEK":"ul. Składowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1963","LA":"ul. Składowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426093.08,5808369.19],[6426123.15,5808500.55],[6426129.22,5808513.61],[6426142.89,5808529.25],[6426200.91,5808571.39],[6426222.02,5808580.8],[6426274.87,5808595.16],[6426286.86,5808596.06],[6426296.47,5808596.09],[6426318.3,5808595.16],[6426392.43,5808598.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1868,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1868","DYMEK":"ul. Poznańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1868","LA":"ul. Poznańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425432.7,5809454.51],[6425469.95,5809455.13],[6425505.58,5809461],[6425535.7,5809471.58],[6425547.69,5809484.99],[6425587.22,5809518.05],[6425683.44,5809517.46],[6425754.71,5809517.45],[6425853.99,5809509.33],[6425894.8,5809505.98],[6425919.62,5809503.22],[6426009.02,5809494.51],[6426031.84,5809495.1],[6426052.06,5809494.75],[6426145.45,5809484.75],[6426204.68,5809465.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1500,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1500","DYMEK":"ul. Kirchholmska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1500","LA":"ul. Kirchholmska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423768.98,5807765.62],[6423858.14,5807746.25],[6423871.79,5807743.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2059,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2059","DYMEK":"ul. Śliwkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2059","LA":"ul. Śliwkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424732.62,5804788.33],[6424749.83,5804893.04],[6424754.38,5804903.97],[6424775.73,5804914.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1837,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1837","DYMEK":"ul. Pochyła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1837","LA":"ul. Pochyła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427808.54,5804735.5],[6427858.41,5804693.53],[6427954.69,5804612.23],[6428060.77,5804521.91],[6428176.91,5804423.11],[6428180.05,5804421.33],[6428212.62,5804410.42],[6428290.98,5804385.88],[6428317.09,5804374.55],[6428373.46,5804348.59],[6428380.35,5804343.14],[6428387.37,5804333.24]]}}, {"type":"Feature", "id":2130,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2130","DYMEK":"ul. Wawerska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2130","LA":"ul. Wawerska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422693.21,5807320.46],[6422787.79,5807377.97],[6422891.53,5807442.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1736,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1736","DYMEK":"ul. Muszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1736","LA":"ul. Muszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423537.62,5813849.32],[6423605.03,5813821.8],[6423727.78,5813768.83]]}}, {"type":"Feature", "id":2377,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2377","DYMEK":"pl. Lipowy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2377","LA":"pl. Lipowy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425610.27,5805272.25],[6425606.29,5805267.53],[6425603.8,5805264.96],[6425598.9,5805268.15],[6425596.49,5805270.74],[6425595.24,5805273.5],[6425595.21,5805276.28],[6425596.38,5805279.77],[6425613.51,5805309.56],[6425615.8,5805311.81],[6425618,5805313.07],[6425620.16,5805314.09],[6425624.55,5805314.18],[6425628.7,5805313.2],[6425632.04,5805311.18],[6425632.51,5805308.92],[6425631.81,5805305.5],[6425629.38,5805302.47],[6425622.08,5805291.59],[6425615.55,5805279.56],[6425610.27,5805272.25]]}}, {"type":"Feature", "id":2022,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2022","DYMEK":"ul. Swarzędzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2022","LA":"ul. Swarzędzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430760.31,5809270.75],[6430763.77,5809184.78],[6430766.19,5809123.15],[6430833.04,5809083.61],[6430936.14,5809018.3],[6430940.39,5809016.76],[6430955.67,5809017.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2260,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2260","DYMEK":"ul. Żniwna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2260","LA":"ul. Żniwna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426895.16,5810807.68],[6426943.3,5810733.23],[6426978.9,5810677.43],[6427001.9,5810652.91],[6427030.32,5810622.67],[6427064.78,5810585.59],[6427111.28,5810535.41]]}}, {"type":"Feature", "id":11734,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11734","DYMEK":"ul. Groszkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/789/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11734","LA":"ul. Groszkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432737.86,5804435.91],[6432772.3,5804350.05]],[[6432732.12,5804453.01],[6432697.7,5804538.22]]]}}, {"type":"Feature", "id":11735,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11735","DYMEK":"ul. Ogórkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/787/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11735","LA":"ul. Ogórkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432607.04,5804371.24],[6432645,5804275.74]]}}, {"type":"Feature", "id":11736,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11736","DYMEK":"ul. Kabaczkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/786/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11736","LA":"ul. Kabaczkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432568.57,5804542.89],[6432617,5804413.94]]}}, {"type":"Feature", "id":11737,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11737","DYMEK":"ul. Pietruszkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/788/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11737","LA":"ul. Pietruszkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432842.79,5804486.77],[6432635.6,5804405.24]]}}, {"type":"Feature", "id":11747,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11747","DYMEK":"ul. Elżbiety Zawackiej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/790/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11747","LA":"ul. Elżbiety Zawackiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423166.61,5812762.93],[6423104.62,5812640.99]],[[6423224.25,5812927.24],[6423223.5,5812891.07],[6423218.3,5812868.2],[6423175.09,5812781.33]]]}}, {"type":"Feature", "id":11748,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11748","DYMEK":"ul. Moniki Cegłowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/793/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11748","LA":"ul. Moniki Cegłowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423309.16,5812959.27],[6423297,5812953.35],[6423272.76,5812943.13],[6423232.17,5812935.83],[6423202.38,5812934.66],[6423174.64,5812939.04],[6423129.38,5812955.98]],[[6423381.68,5813048.26],[6423371.17,5813026.94],[6423361.24,5813009.42],[6423352.77,5812995.99],[6423327.37,5812970.29]]]}}, {"type":"Feature", "id":1439,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1439","DYMEK":"ul. Kargowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1439","LA":"ul. Kargowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423510.66,5806994.22],[6423571.16,5806925.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1546,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1546","DYMEK":"ul. Kosynierska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1546","LA":"ul. Kosynierska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424368.05,5806373.46],[6424302.19,5806421.51],[6424255.12,5806457.94],[6424233.02,5806473.49],[6424209.07,5806486.8],[6424200.48,5806488.43],[6424184.92,5806487.41],[6424173.87,5806487.61],[6424143.29,5806484.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1972,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1972","DYMEK":"ul. Słoneczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1972","LA":"ul. Słoneczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423134.44,5807034.35],[6423138.46,5807043.1],[6423208.48,5807102.71],[6423360.43,5807232.5],[6423368.11,5807234.16],[6423434.48,5807308.59],[6423503.21,5807386.23],[6423574.49,5807464.64],[6423657.47,5807558.92],[6423737.57,5807646.57],[6423738.69,5807660.38],[6423768.98,5807765.62],[6423794.94,5807853.53],[6423820.4,5807941.36],[6423837.52,5808002.02],[6423839.3,5808016.75]]}}, {"type":"Feature", "id":5181,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5181","DYMEK":"park Kosynierów | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5181","LA":"park Kosynierów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428267.45,5811173.48],[6428299.56,5811158.91],[6428319.57,5811163.95],[6428332.69,5811111.86],[6428311.89,5811093.3],[6428343.26,5811069.96],[6428376.4,5811054.52],[6428388.37,5811068.23],[6428348.27,5811224.84],[6428344.61,5811239],[6428314.13,5811357.82],[6428280.7,5811357.54],[6428282.3,5811335.01],[6428284.51,5811316.12],[6428287.27,5811298.33],[6428290.81,5811280.67],[6428294.97,5811262.8],[6428298.23,5811248.64],[6428302.13,5811246.78],[6428296.97,5811235.59],[6428280.64,5811243.27],[6428285.83,5811254.54],[6428277.78,5811258.43],[6428277.42,5811228.82],[6428274.92,5811217.77],[6428278.25,5811216.99],[6428267.45,5811173.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1977,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1977","DYMEK":"ul. Słupecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1977","LA":"ul. Słupecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431039.32,5809406.54],[6431041.69,5809360.62],[6431045.64,5809277.97],[6431048.8,5809202.03],[6431049.39,5809173.59],[6431051.17,5809124.3],[6431052.36,5809118.46],[6431067.95,5809099.12],[6431071.99,5809093.59],[6431090.87,5809070.09],[6431093.04,5809066.14],[6431094.03,5809062.98],[6431096.19,5808996.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2227,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2227","DYMEK":"ul. Zawady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2227","LA":"ul. Zawady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429374.23,5810011.86],[6429370.82,5810024.19],[6429371.36,5810034.23],[6429375.03,5810049.23],[6429381.7,5810069.75],[6429405.46,5810110.68],[6429440.34,5810179.35],[6429453.29,5810208.39],[6429476.64,5810271.24],[6429536.08,5810353.86],[6429564.83,5810391.64],[6429583.65,5810423.95],[6429601.27,5810476.32],[6429604.98,5810488.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1745,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1745","DYMEK":"ul. Nad Wierzbakiem | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1745","LA":"ul. Nad Wierzbakiem","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425668.72,5809968.23],[6425680.27,5810006.46],[6425684.13,5810017.83],[6425684.82,5810027.48],[6425687.3,5810042.15],[6425717.88,5810132.4],[6425730,5810177.11],[6425742.25,5810232.2],[6425745.83,5810255.89],[6425758.11,5810334.38],[6425758.67,5810338.09],[6425783.85,5810408.28],[6425811.27,5810490.78],[6425823.51,5810541.26],[6425832.75,5810589.47],[6425839.04,5810628.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1633,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1633","DYMEK":"ul. Litewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1633","LA":"ul. Litewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425108.41,5810494.36],[6425109.06,5810493.84],[6425289.99,5810342.56],[6425313.92,5810326.14],[6425337.45,5810314.44],[6425367.69,5810302.53],[6425406.5,5810292.76],[6425516.8,5810272.67],[6425575.46,5810264.25],[6425631.37,5810259.99],[6425685.91,5810263.35],[6425707.62,5810263.49],[6425723.35,5810261.04],[6425745.83,5810255.89]]}}, {"type":"Feature", "id":2047,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2047","DYMEK":"ul. Szydłowiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2047","LA":"ul. Szydłowiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427885.37,5803346.79],[6427954.41,5803369.5],[6427959.67,5803370],[6428036.11,5803335.16],[6428143.3,5803286.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1795,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1795","DYMEK":"ul. Orężna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1795","LA":"ul. Orężna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423820.4,5807941.36],[6423831.46,5807937.52],[6423872.34,5807928.8],[6423932.39,5807916.51]]}}, {"type":"Feature", "id":1864,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1864","DYMEK":"ul. Powidzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1864","LA":"ul. Powidzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430581.34,5809041.11],[6430593.11,5809044.78],[6430809.62,5809054.58],[6430815.25,5809054.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2073,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2073","DYMEK":"ul. Świetlana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2073","LA":"ul. Świetlana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422883.93,5807102.63],[6422951.3,5807159.06],[6423065.96,5807254.97],[6423203.65,5807372.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1304,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1304","DYMEK":"ul. Meteorytowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1304","LA":"ul. Meteorytowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425640.36,5817889.86],[6425626.01,5817897.1],[6425614.91,5817897.1],[6425407.1,5817847.18],[6425371.89,5817835.96],[6425314.95,5817815.59],[6425257.67,5817797.97],[6425104.02,5817754.09],[6424981.25,5817720.31],[6424816.14,5817672.8],[6424755.95,5817651.93],[6424697.94,5817629.62],[6424674.54,5817617.69],[6424646.68,5817598.51],[6424637.03,5817590.07],[6424632.45,5817585.49],[6424621.96,5817575.6],[6424591.1,5817537.53],[6424481.79,5817390.68],[6424475.22,5817375.47],[6424468.9,5817354.46],[6424453.29,5817279.29],[6424427.77,5817164.81],[6424411.09,5817083.61],[6424411.44,5817073.59],[6424413.68,5817064.6],[6424447.39,5816985.6],[6424466.15,5816940.51],[6424498.17,5816856.15],[6424508.75,5816790.77],[6424544.31,5816721.19],[6424554.77,5816702.1],[6424579.82,5816668.22],[6424693.57,5816544.61],[6424737.48,5816491.55],[6424806.79,5816457.66],[6424827.2,5816443.31],[6424914.81,5816354.61],[6424952.85,5816268.88],[6424973.77,5816258.33],[6425020.19,5816219.73],[6425112.04,5816146.47],[6425280.76,5816010.25],[6425344.07,5815954.25],[6425366.67,5815927.28],[6425378.85,5815915.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1305,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1305","DYMEK":"ul. Nad Różanym Potokiem | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1305","LA":"ul. Nad Różanym Potokiem","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425504.87,5816135.2],[6425585.26,5816080.37],[6425903.96,5815859.15],[6426250.22,5815619.15],[6426232.93,5815576.96],[6426187.51,5815471.61],[6426140.95,5815377.55],[6426129.65,5815350.57],[6426126.44,5815332.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1306,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1306","DYMEK":"ul. Hodowlana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1306","LA":"ul. Hodowlana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426047.67,5816176.7],[6426172.06,5816118.68],[6426251.08,5816108.31]],[[6425623.41,5816380.11],[6426047.6,5816176.71],[6426154.23,5816405.83]]]}}, {"type":"Feature", "id":1307,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1307","DYMEK":"ul. Szklarniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1307","LA":"ul. Szklarniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425726.24,5816619.52],[6425970.43,5816497.58],[6426154.23,5816405.83],[6426217.66,5816373.97],[6426587.96,5816440.3],[6426767.84,5816472.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1308,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1308","DYMEK":"ul. Huby Moraskie | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1308","LA":"ul. Huby Moraskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425965.45,5817346.03],[6425989.57,5817325.46],[6426005.79,5817315.72],[6426041.8,5817303.03],[6426093.74,5817292.69],[6426119.12,5817284.73],[6426136.82,5817274.99],[6426153.64,5817258.46],[6426171.35,5817234.26],[6426201.15,5817182.91],[6426211.48,5817151.63],[6426215.02,5817129.2],[6426219.44,5817103.82],[6426223.87,5817093.21],[6426247.48,5817063.99],[6426455.82,5816841.47],[6426492.4,5816798.38],[6426514.54,5816767.69],[6426529.59,5816743.49],[6426638.78,5816633.72],[6426656.78,5816613.36],[6426681.86,5816564.37],[6426702.23,5816531.61],[6426760.06,5816480.85],[6426767.84,5816472.12],[6426828.23,5816406.48],[6426835.02,5816391.43],[6426837.67,5816378.15],[6426840.33,5816343.62],[6426939.48,5816040.85],[6426972.53,5815938.43],[6427052.2,5815801.8],[6427137.18,5815655.73],[6427226.43,5815500.77],[6427232.92,5815491.62],[6427238.05,5815488.76]]}}, {"type":"Feature", "id":1309,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1309","DYMEK":"ul. Baltazara Lewandowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1309","LA":"ul. Baltazara Lewandowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426048.45,5817779.95],[6426148.16,5817733.1],[6426396.81,5817585.82],[6426532.21,5817483.53],[6426652.77,5817391.28],[6426774.24,5817293.54],[6426989.11,5817110.18],[6427144.6,5816976.37],[6427286.84,5816941.44],[6427357.63,5816946.23],[6427366.64,5816941.47],[6427484.78,5816789.27],[6427603.87,5816636.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1661,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1661","DYMEK":"ul. Józefa Łukaszewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1661","LA":"ul. Józefa Łukaszewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425267.57,5806844.52],[6425283.73,5806927.44],[6425293.65,5806975.76],[6425317.29,5807093.38],[6425330.62,5807163.31],[6425337.55,5807199.53],[6425340.67,5807216.73],[6425341.76,5807226.51],[6425342.3,5807257.3],[6425345.02,5807392.52],[6425347.19,5807514.03],[6425347.19,5807515.8],[6425319.6,5807540.4]]}}, {"type":"Feature", "id":513,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"513","DYMEK":"ul. Barska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/513","LA":"ul. Barska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426049.56,5805910.86],[6426152.49,5805883.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2142,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2142","DYMEK":"ul. Widna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2142","LA":"ul. Widna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425719.08,5811220.1],[6425845.17,5811218.38],[6425855.16,5811216.99],[6425860.32,5811213.2],[6425862.39,5811208.03],[6425861.71,5811203.9],[6425858.39,5811197.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2226,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2226","DYMEK":"ul. Zaniemyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2226","LA":"ul. Zaniemyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429826.04,5809027.83],[6429821.69,5809114.64],[6429841.83,5809157.56],[6429847.32,5809160.09],[6429967.6,5809350.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1931,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1931","DYMEK":"ul. Rynarzewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1931","LA":"ul. Rynarzewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423475.87,5806824.27],[6423482.27,5806833.17],[6423514.09,5806874.29],[6423521.8,5806881.19],[6423571.16,5806925.27],[6423638.69,5806984.67]]}}, {"type":"Feature", "id":723,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"723","DYMEK":"ul. Adama Biedrzyckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/723","LA":"ul. Adama Biedrzyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424122.37,5806661.72],[6424163.46,5806749.71],[6424235.01,5806901.57],[6424241.04,5806912.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1831,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1831","DYMEK":"ul. Piotrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1831","LA":"ul. Piotrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427989.58,5803234.77],[6428011.37,5803282.2],[6428036.11,5803335.16],[6428075.08,5803422.64],[6428081.49,5803429.59],[6428115.58,5803462.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1742,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1742","DYMEK":"ul. Nad Bogdanką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1742","LA":"ul. Nad Bogdanką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425789.23,5809793.19],[6425836.63,5809820.42],[6425845.85,5809840.13],[6425878.25,5809855.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1856,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1856","DYMEK":"ul. Polna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1856","LA":"ul. Polna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424769.75,5808960.07],[6424781.38,5808999.36],[6424802.72,5809060.69],[6424826.64,5809121.13],[6424851.71,5809184.01],[6424876.46,5809245.31],[6424907.52,5809324.93],[6424947.77,5809426.12],[6424994.63,5809544.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1855,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1855","DYMEK":"ul. Polna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1855","LA":"ul. Polna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424675.55,5808563.21],[6424724.19,5808763.07],[6424768.77,5808950.25],[6424769.75,5808960.07]]}}, {"type":"Feature", "id":2084,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2084","DYMEK":"ul. Tarczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2084","LA":"ul. Tarczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424800.66,5805537.43],[6424973.19,5805496.04],[6425068.67,5805474.66],[6425164.11,5805453.07]]}}, {"type":"Feature", "id":2381,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2381","DYMEK":"pl. Niepodległości | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2381","LA":"pl. Niepodległości","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427085.28,5809752.55],[6427104.29,5809771.59],[6427115.56,5809784.3],[6427162.29,5809752.93],[6427137.73,5809752.08],[6427127.1,5809749.23],[6427120.36,5809745.47],[6427085.28,5809752.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1240,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1240","DYMEK":"ul. Dziekańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1240","LA":"ul. Dziekańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428522.35,5809230.22],[6428538.3,5809293.54],[6428564.89,5809382.57],[6428577.69,5809428.8],[6428578.64,5809499.21],[6428581.72,5809510.35]]}}, {"type":"Feature", "id":11749,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"11749","DYMEK":"ul. Marii Lange | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/799/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/11749","LA":"ul. Marii Lange","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421243.13,5802923.52],[6421120.79,5802985.31],[6421032.13,5803025.16],[6420843.99,5803070.26]]}}, {"type":"Feature", "id":2382,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2382","DYMEK":"pl. Orawski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2382","LA":"pl. Orawski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425315.54,5810617.73],[6425315.74,5810617.51],[6425304.7,5810622.03],[6425278.28,5810632.86],[6425268.57,5810636.84],[6425277.28,5810655.1],[6425286.21,5810673.84],[6425294.73,5810691.72],[6425301.57,5810706.06],[6425310.91,5810701.3],[6425336.91,5810688.05],[6425348.13,5810682.34],[6425347.74,5810682.32],[6425345.39,5810681.46],[6425334.09,5810658.08],[6425329.44,5810648.68],[6425324.35,5810638.35],[6425315.54,5810620.26],[6425315.54,5810617.73]]}}, {"type":"Feature", "id":514,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"514","DYMEK":"ul. Bartnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/514","LA":"ul. Bartnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6430507.53,5810402.33],[6430510.7,5810489.31]],[[6430510.79,5810500.48],[6430512.33,5810514.63],[6430545.55,5810556.84],[6430592.81,5810620.93],[6430600.2,5810635.31],[6430606.94,5810652.91]]]}}, {"type":"Feature", "id":2112,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2112","DYMEK":"ul. Ułańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2112","LA":"ul. Ułańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424829.65,5808443.91],[6424837.4,5808351.53],[6424858.31,5808109.76],[6424870.92,5807942.02],[6424875.07,5807880.76],[6424871.01,5807857.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1863,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1863","DYMEK":"ul. Popradzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1863","LA":"ul. Popradzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422126.36,5811109.41],[6422135.92,5811130.04],[6422149.36,5811159.34],[6422182.59,5811226.4],[6422188.02,5811238.48],[6422222.63,5811310.36]]}}, {"type":"Feature", "id":1776,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1776","DYMEK":"ul. Obrzańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1776","LA":"ul. Obrzańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423380.29,5805375.92],[6423452.69,5805294.19],[6423495.84,5805241.98],[6423523.65,5805208.97],[6423537.93,5805194.92],[6423555.48,5805179.54],[6423571.06,5805167.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1775,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1775","DYMEK":"ul. Obronna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1775","LA":"ul. Obronna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423794.94,5807853.53],[6423933.42,5807822.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1954,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1954","DYMEK":"ul. Henryka Sienkiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1954","LA":"ul. Henryka Sienkiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425328.23,5809088.77],[6425398.62,5809076.06],[6425425.85,5809072.23],[6425509.91,5809060],[6425643.26,5809037.64],[6425680.95,5809031.22],[6425717.6,5809019.42],[6425847.83,5808973.45]]}}, {"type":"Feature", "id":2374,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2374","DYMEK":"pl. Adama Asnyka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2374","LA":"pl. Adama Asnyka","K":"rgba(200,2