{"type":"FeatureCollection","crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"2177"}},"features":[{"type":"Feature", "id":168,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"168","DYMEK":"ul. Gorczycowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/168","LA":"ul. Gorczycowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428446.29,5816867.93],[6428474.16,5816794.16]]}}, {"type":"Feature", "id":169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"169","DYMEK":"ul. Bursztynowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/169","LA":"ul. Bursztynowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428629.95,5816200.47],[6428608.93,5816123.99],[6428599.35,5816087.99],[6428606.5,5816007.24],[6428614.27,5815931.33],[6428620.33,5815865.69],[6428619.9,5815850.96],[6428595.27,5815720.24]]}}, {"type":"Feature", "id":170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"170","DYMEK":"ul. Agatowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/170","LA":"ul. Agatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428507.01,5816151.59],[6428608.93,5816123.99]]}}, {"type":"Feature", "id":171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"171","DYMEK":"ul. Kryształowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/171","LA":"ul. Kryształowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428922.3,5815658.61],[6428937.73,5815737.94],[6428905.14,5815744.09]]}}, {"type":"Feature", "id":172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"172","DYMEK":"ul. Nefrytowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/172","LA":"ul. Nefrytowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428996.68,5815645.13],[6429011.19,5815727.43]]}}, {"type":"Feature", "id":173,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"173","DYMEK":"ul. Diamentowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/173","LA":"ul. Diamentowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429265.85,5815624.86],[6429277.27,5815782],[6429280.29,5815819.13],[6429283.46,5815854.23],[6429290.3,5815947.72],[6429292.56,5815978.63],[6429295.27,5816015.58]]}}, {"type":"Feature", "id":174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"174","DYMEK":"ul. Rubinowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/174","LA":"ul. Rubinowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429288.3,5815979.38],[6429254.62,5815986.14],[6429196.73,5815999.98]],[[6429143.18,5815987.89],[6429148.81,5816011.43]],[[6429125.28,5815992.5],[6429143.18,5815987.89]],[[6429196.73,5815999.98],[6429191.1,5815976.44],[6429143.18,5815987.89]],[[6429148.81,5816011.43],[6429196.73,5815999.98]],[[6429148.81,5816011.43],[6429159.41,5816059.79]]]}}, {"type":"Feature", "id":175,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"175","DYMEK":"ul. Ametystowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/175","LA":"ul. Ametystowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429083.51,5815815.79],[6429086.4,5815840.89],[6429095.42,5815875.76],[6429125.28,5815992.5]]}}, {"type":"Feature", "id":176,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"176","DYMEK":"ul. Szmaragdowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/176","LA":"ul. Szmaragdowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429095.42,5815875.76],[6429163.21,5815868.35],[6429245.6,5815858.92],[6429279.09,5815854.77]]}}, {"type":"Feature", "id":137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"137","DYMEK":"ul. Dolna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/137","LA":"ul. Dolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428478.82,5815740.51],[6428495.76,5815739.13],[6428557.85,5815727.22],[6428595.17,5815720.06],[6428638.93,5815712.01],[6428644.7,5815710.78],[6428922.3,5815658.61],[6428996.68,5815645.13],[6429011.04,5815642.86],[6429108.45,5815627.46],[6429155.62,5815625.18],[6429265.37,5815619.58]]}}, {"type":"Feature", "id":138,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"138","DYMEK":"ul. Łagodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/138","LA":"ul. Łagodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428644.93,5815618.22],[6428796.8,5815599.35],[6428912.57,5815586.07]]}}, {"type":"Feature", "id":139,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"139","DYMEK":"ul. Miętowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/139","LA":"ul. Miętowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428422.83,5816254.32],[6428629.95,5816200.47],[6429013.3,5816101.02],[6429159.41,5816059.79],[6429295.77,5816022.4],[6429377.16,5815999.59],[6429512.75,5816008.63],[6429732.83,5816010.31]]}}, {"type":"Feature", "id":140,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"140","DYMEK":"ul. Kajakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/140","LA":"ul. Kajakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416910.39,5816752.16],[6416866.63,5816732.44],[6416847.7,5816717.16],[6416764.22,5816593.51],[6416728.67,5816540.18],[6416696.45,5816484.64],[6416600.89,5816426.63],[6416538.37,5816430.48]]}}, {"type":"Feature", "id":141,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"141","DYMEK":"ul. Jachtowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/141","LA":"ul. Jachtowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6416472.07,5816308.69],[6416494.55,5816349.37],[6416510.16,5816378.1],[6416538.37,5816430.48],[6416575.02,5816500.42],[6416608.35,5816560.45],[6416657.55,5816650.32],[6416691.23,5816712.82]],[[6416691.23,5816712.82],[6416707.3,5816740.06],[6416754.28,5816827.95]],[[6416690.48,5816826.4],[6416691.23,5816712.82]]]}}, {"type":"Feature", "id":142,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"142","DYMEK":"ul. Bojerowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/142","LA":"ul. Bojerowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6415491.75,5815675.61],[6415685.16,5815822.71],[6415763.58,5815914.51],[6415849.53,5816022.7],[6415903.92,5816101.86],[6415952.77,5816180.36],[6416021.85,5816311.65],[6416054.29,5816373.85],[6416084.42,5816430.48],[6416116.34,5816492.67],[6416260.21,5816768.24],[6416299.41,5816842.53]]}}, {"type":"Feature", "id":143,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"143","DYMEK":"ul. Fregatowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/143","LA":"ul. Fregatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416054.29,5816373.85],[6416081.12,5816360.6],[6416090.91,5816351.14],[6416098.86,5816336.12],[6416105.28,5816320.78],[6416112.56,5816307.95],[6416123.44,5816296.31],[6416147.92,5816282.93],[6416171.09,5816275.53],[6416195.57,5816272.81],[6416263.58,5816273.89],[6416271.74,5816272.47],[6416296.94,5816245.74]]}}, {"type":"Feature", "id":144,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"144","DYMEK":"ul. Korwetowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/144","LA":"ul. Korwetowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416126.58,5816407.52],[6416127.35,5816398.53],[6416135.22,5816367.19],[6416146.95,5816345.85],[6416161.89,5816333.45],[6416174.96,5816326.65],[6416182.96,5816324.78],[6416202.96,5816321.05],[6416221.23,5816321.05],[6416250.97,5816327.18],[6416272.84,5816328.51],[6416283.78,5816320.5],[6416342.97,5816279.84],[6416367.87,5816258.92]]}}, {"type":"Feature", "id":207,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"207","DYMEK":"ul. Starachowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/207","LA":"ul. Starachowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434870.78,5809667.94],[6434898.54,5809642.38],[6434915.46,5809628.91],[6434933.19,5809617.01],[6434965.67,5809591.19],[6434982.12,5809578.11],[6435013.32,5809550.4],[6435034.2,5809529.4],[6435054.61,5809506.54]]}}, {"type":"Feature", "id":208,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"208","DYMEK":"ul. Wczasowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/208","LA":"ul. Wczasowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433818.63,5807742.8],[6433847.83,5807662.4],[6433911.95,5807484.57],[6433977.62,5807308.59]]}}, {"type":"Feature", "id":209,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"209","DYMEK":"ul. Bałtycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/209","LA":"ul. Bałtycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433641.62,5809314.58],[6433652.99,5809260.22],[6433660.81,5809221.84],[6433660.87,5809131.06]],[[6433641.62,5809314.58],[6433670.03,5809277.51],[6433702.47,5809217.39],[6433721.81,5809184.5],[6433754.7,5809136.82],[6433778.93,5809105.49],[6433808.49,5809063.38],[6433835.95,5809014.35]],[[6429611.24,5811031.58],[6429619.23,5811023.21],[6429633.43,5811009.57],[6429656.62,5810990.24],[6429675.27,5810978.26],[6429695.74,5810967.04],[6429718.48,5810956.89],[6429740.77,5810950.44],[6429748.81,5810948.78],[6429934.67,5810919.67],[6430054.89,5810901.23],[6430271.92,5810868.26],[6430349.17,5810856.52],[6430502.75,5810835.06],[6430570.22,5810825.21],[6430694.84,5810826.57],[6430856.91,5810828.39],[6430927.72,5810828.7],[6431087.81,5810829.44],[6431118.74,5810830.67],[6431163.92,5810834.45],[6431220.32,5810842.48],[6431278.38,5810854.46],[6431342.36,5810873.49],[6431401.18,5810897],[6431452.89,5810921.93],[6431495.34,5810945.72],[6431545.07,5810978.47],[6431730.63,5811132.12],[6431815.08,5811200.8],[6431848.59,5811223.7],[6431894.98,5811253.49],[6431948.96,5811283.27],[6431990.8,5811303.59],[6432056.75,5811329.44],[6432131.19,5811352.64],[6432243.84,5811380.38],[6432316,5811395.62],[6432356.93,5811400.77],[6432398.17,5811400.47],[6432437.14,5811395.62],[6432473.22,5811386.22],[6432507.32,5811372.44],[6432552.51,5811346.05],[6432588.74,5811315.35],[6432618.76,5811281.45],[6432666.81,5811204.84],[6432743.68,5811053.59],[6432846.17,5810857.7],[6432952.14,5810654.55],[6433084.5,5810401.44],[6433216.54,5810147.26],[6433337.08,5809916.73],[6433357.81,5809876.72],[6433487.97,5809628.07],[6433567.7,5809458.17],[6433641.62,5809314.58]]]}}, {"type":"Feature", "id":210,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"210","DYMEK":"ul. Glinno | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/210","LA":"ul. Glinno","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425953.58,5818001.05],[6426059.85,5818014.57]]}}, {"type":"Feature", "id":226,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"226","DYMEK":"ul. Adama Skałkowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/226","LA":"ul. Adama Skałkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427749.95,5815175.87],[6427809.76,5815155.04],[6427827.23,5815188.64]],[[6427827.23,5815188.64],[6427918.6,5815160.41],[6427922.97,5815172.17],[6428055.98,5815131.24]],[[6427827.23,5815188.64],[6427761.56,5815214.16]]]}}, {"type":"Feature", "id":227,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"227","DYMEK":"ul. Kazimierza Ajdukiewicza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/227","LA":"ul. Kazimierza Ajdukiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427811.94,5815154.87],[6427916.7,5815120.46],[6427920.95,5815131.18],[6428042.5,5815089.59]]}}, {"type":"Feature", "id":228,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"228","DYMEK":"ul. Jarosława Maciejewskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/228","LA":"ul. Jarosława Maciejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427795.1,5815515.19],[6427756.73,5815418.47],[6427733.68,5815426.3],[6427722.16,5815393.05],[6427743.24,5815384.2],[6427717.58,5815319.14]]}}, {"type":"Feature", "id":229,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"229","DYMEK":"ul. Jana Grochmalickiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/229","LA":"ul. Jana Grochmalickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427947.67,5815480.69],[6427894.23,5815330.04],[6427881.23,5815289.18]]}}, {"type":"Feature", "id":230,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"230","DYMEK":"ul. Nad Pokrzywką | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/230","LA":"ul. Nad Pokrzywką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431791.12,5804251.44],[6431821.44,5804232.58],[6431911.18,5804178.95],[6432072.41,5804082.11]]}}, {"type":"Feature", "id":231,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"231","DYMEK":"ul. Nakielska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/231","LA":"ul. Nakielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430635.6,5809283.03],[6430637.97,5809306.24],[6430633.04,5809318.61]]}}, {"type":"Feature", "id":232,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"232","DYMEK":"ul. Zawilcowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/232","LA":"ul. Zawilcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419255.74,5805907.07],[6419404.59,5806071.32]]}}, {"type":"Feature", "id":233,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"233","DYMEK":"ul. Nasturcjowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/233","LA":"ul. Nasturcjowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419316.21,5805851.77],[6419465.71,5806017.68]]}}, {"type":"Feature", "id":234,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"234","DYMEK":"ul. Przebiśniegowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/234","LA":"ul. Przebiśniegowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419376.52,5805796.92],[6419524.92,5805961.74]]}}, {"type":"Feature", "id":235,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"235","DYMEK":"ul. Bratkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/235","LA":"ul. Bratkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419255.74,5805907.07],[6419316.21,5805851.77],[6419376.52,5805796.92]]}}, {"type":"Feature", "id":145,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"145","DYMEK":"ul. Galeonowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/145","LA":"ul. Galeonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416182.96,5816324.78],[6416192.21,5816377.26]]}}, {"type":"Feature", "id":146,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"146","DYMEK":"ul. Szkunerowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/146","LA":"ul. Szkunerowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416180.72,5816459],[6416166,5816422.18],[6416165.19,5816408.94],[6416166.36,5816402.48],[6416174.27,5816387.41],[6416192.21,5816377.26],[6416219.26,5816375.16],[6416262.1,5816382.4],[6416276.01,5816382.12],[6416282.74,5816381.25],[6416325.47,5816380.98]]}}, {"type":"Feature", "id":147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"147","DYMEK":"ul. Karawelowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/147","LA":"ul. Karawelowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416328.53,5816439.78],[6416328.22,5816435.08],[6416327.78,5816430.24],[6416327.53,5816425.62],[6416327.29,5816420.79],[6416327.05,5816415.59],[6416326.77,5816410.91],[6416326.5,5816406.21],[6416326.37,5816401.56],[6416326.2,5816397.15],[6416325.81,5816391.9],[6416325.74,5816386.95],[6416325.69,5816382.31],[6416325.19,5816377.26],[6416325.01,5816372.53],[6416325.02,5816367.93],[6416325.62,5816364.04],[6416326.31,5816360.17],[6416327.36,5816356.38],[6416329.31,5816351.88],[6416331.76,5816347.63],[6416334.53,5816343.58],[6416336.9,5816340.47],[6416339.42,5816337.49],[6416342.16,5816334.71],[6416345.14,5816332.19],[6416349.22,5816329.54],[6416353.57,5816327.37],[6416358.11,5816325.62],[6416362.78,5816324.23],[6416366.74,5816323.36],[6416370.75,5816322.76],[6416374.79,5816322.47],[6416378.85,5816322.51],[6416383.17,5816322.98],[6416387.44,5816323.85],[6416391.63,5816325.05],[6416395.71,5816326.57],[6416399.86,5816328.59],[6416403.83,5816330.94],[6416407.72,5816333.44],[6416411.64,5816336],[6416415.52,5816338.62],[6416419.14,5816341.49],[6416422.66,5816344.65],[6416426.27,5816347.63],[6416429.26,5816351.23],[6416431.47,5816354.51],[6416433.47,5816357.92],[6416435.7,5816362.3],[6416437.62,5816366.83],[6416439.22,5816371.49],[6416440.5,5816376.24]]}}, {"type":"Feature", "id":148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"148","DYMEK":"ul. Szkutnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/148","LA":"ul. Szkutnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416326.14,5816392.89],[6416355.74,5816386.91],[6416385.86,5816379.52],[6416413.23,5816375.21],[6416430.48,5816375.46],[6416440.5,5816376.24],[6416465.57,5816379.69],[6416474.28,5816380.43],[6416510.16,5816378.1]]}}, {"type":"Feature", "id":201,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"201","DYMEK":"ul. Witosława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/201","LA":"ul. Witosława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433309.28,5808620.75],[6433320.44,5808601.26],[6433327.48,5808594.37],[6433382.04,5808556.27],[6433445.94,5808510.27],[6433517.08,5808462.21]]}}, {"type":"Feature", "id":202,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"202","DYMEK":"ul. Sobiesława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/202","LA":"ul. Sobiesława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433425.07,5808669.81],[6433431.76,5808657.11],[6433441.47,5808645.9],[6433464.11,5808627.67],[6433507.25,5808596.83],[6433568.94,5808553.04],[6433578.33,5808551.45]]}}, {"type":"Feature", "id":204,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"204","DYMEK":"ul. Letnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/204","LA":"ul. Letnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434316.7,5808431.53],[6434348.35,5808556.27]]}}, {"type":"Feature", "id":205,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"205","DYMEK":"ul. Zdunowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/205","LA":"ul. Zdunowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6435171.46,5809131.45],[6435183.12,5809143.73],[6435278.11,5809232.08]]}}, {"type":"Feature", "id":206,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"206","DYMEK":"ul. Sobolowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/206","LA":"ul. Sobolowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434958.07,5809293.95],[6435147.4,5809471.61]]}}, {"type":"Feature", "id":177,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"177","DYMEK":"ul. Opalowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/177","LA":"ul. Opalowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429163.21,5815868.35],[6429191.1,5815976.44]]}}, {"type":"Feature", "id":178,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"178","DYMEK":"ul. Topazowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/178","LA":"ul. Topazowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429245.6,5815858.92],[6429254.62,5815986.14]]}}, {"type":"Feature", "id":179,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"179","DYMEK":"ul. Kminkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26
1988-03-31 XXXIII/504/VI/2012
XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/179","LA":"ul. Kminkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428434.39,5818805.29],[6428456.49,5818811.04],[6428526.38,5818792.56],[6428565.5,5818777.47],[6428558.16,5818743.76]]}}, {"type":"Feature", "id":180,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"180","DYMEK":"ul. Majerankowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/180","LA":"ul. Majerankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428489.12,5818736.52],[6428546.22,5818717.5]]}}, {"type":"Feature", "id":181,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"181","DYMEK":"ul. Niepołomicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/181","LA":"ul. Niepołomicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423960.64,5813691.3],[6424035.17,5813743.77]]}}, {"type":"Feature", "id":182,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"182","DYMEK":"ul. Karsińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/182","LA":"ul. Karsińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419805.94,5811184.04],[6419807.97,5811332.8]]}}, {"type":"Feature", "id":183,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"183","DYMEK":"ul. Sępoleńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/183","LA":"ul. Sępoleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419920.11,5811182.84],[6419921.5,5811303.83]]}}, {"type":"Feature", "id":184,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"184","DYMEK":"ul. Rozwadowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1955-06-03 XIV/2/60
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/184","LA":"ul. Rozwadowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426280.22,5801813.14],[6426290.57,5801810.28],[6426363.64,5801787.03],[6426549.03,5801732.07],[6426657.75,5801700.62],[6426736.36,5801675.46],[6426878.2,5801627.99],[6426999.49,5801588.46],[6427159.36,5801536],[6427282.84,5801495.45],[6427407.74,5801453.67]]}}, {"type":"Feature", "id":185,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"185","DYMEK":"ul. Tomaszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/185","LA":"ul. Tomaszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427010.27,5801157.53],[6427065.41,5801224.69],[6427116.87,5801287.29],[6427187.95,5801376.64],[6427282.84,5801495.45],[6427345.85,5801684.62]]}}, {"type":"Feature", "id":186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"186","DYMEK":"ul. Lubartowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/186","LA":"ul. Lubartowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427159.36,5801536],[6427221.75,5801723.08]]}}, {"type":"Feature", "id":187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"187","DYMEK":"ul. Pruszkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/187","LA":"ul. Pruszkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430692.87,5801339.02],[6430753.33,5801388.48],[6430855.44,5801473.13],[6430867.18,5801477.26]]}}, {"type":"Feature", "id":188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"188","DYMEK":"ul. Janowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/188","LA":"ul. Janowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430529.27,5801082.74],[6430547.01,5801099.54],[6430750.7,5801269.52],[6430849.97,5801349.39],[6430900.09,5801391.41],[6430905.36,5801396.44]]}}, {"type":"Feature", "id":189,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"189","DYMEK":"ul. Pabianicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/189","LA":"ul. Pabianicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430996.99,5801308.97],[6431018.47,5801318.16],[6431052.8,5801333.92],[6431074.9,5801341.09],[6431104.04,5801349.74],[6431143.3,5801356.92],[6431179.74,5801361.15],[6431213.81,5801360.8]]}}, {"type":"Feature", "id":190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"190","DYMEK":"ul. Wybieg | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/190","LA":"ul. Wybieg","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430998.5,5803879.08],[6430998.94,5803877.77],[6430999.4,5803876.34],[6430999.99,5803875.18],[6431000.24,5803874.93],[6431002.39,5803873.15],[6431048.09,5803836.08],[6431101.74,5803792.98],[6431153.64,5803751.18],[6431166.4,5803740.84],[6431172.91,5803735.36],[6431179.85,5803729.31],[6431186.55,5803723.49],[6431188.62,5803721.73],[6431203,5803709.49],[6431218.5,5803696.34],[6431233.53,5803683.8],[6431238.16,5803680.03],[6431269.7,5803654.83],[6431303.92,5803627.79],[6431336.95,5803601.67],[6431347.02,5803593.64],[6431367.73,5803576.99],[6431389.95,5803558.99],[6431411.4,5803541.59],[6431417.98,5803536.26]]}}, {"type":"Feature", "id":191,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"191","DYMEK":"ul. Oliwkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/191","LA":"ul. Oliwkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433055.48,5803087.11],[6433091.92,5803201.5],[6433100.9,5803226.56],[6433109.3,5803241.63],[6433122.34,5803259.59],[6433205.5,5803363.68],[6433215.65,5803379.21]]}}, {"type":"Feature", "id":192,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"192","DYMEK":"ul. Porzeczkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28
1955-06-03 X/32/79
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/192","LA":"ul. Porzeczkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432905.4,5803630.42],[6432957.53,5803673.46],[6432994.39,5803699.56],[6433049.58,5803735.92],[6433086.03,5803755.44],[6433114.9,5803769.29],[6433121.28,5803771.68],[6433136.82,5803776.46],[6433214.33,5803794.98],[6433253.57,5803802.55],[6433297.8,5803807.73],[6433357.17,5803810.52],[6433406.57,5803810.52],[6433440.44,5803808.33],[6433517.33,5803798.37],[6433539.25,5803801.75],[6433548.81,5803802.55],[6433708.01,5803760.32],[6433909.2,5803705.84],[6433951.05,5803694.48],[6434006.63,5803678.14],[6434040.7,5803668.08],[6434187.52,5803626.04],[6434224.83,5803614.04]]}}, {"type":"Feature", "id":193,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"193","DYMEK":"ul. Jagodowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/193","LA":"ul. Jagodowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432014.95,5804766.03],[6432019.9,5804722.44],[6432022.17,5804675.81],[6432022.74,5804661.02],[6432025.59,5804654.76],[6432035.54,5804647.09],[6432071.19,5804623.45],[6432114.32,5804585.36],[6432144.57,5804558.31],[6432181.92,5804527.53],[6432264.37,5804460.2],[6432354.79,5804385.69],[6432433.78,5804323.2],[6432520.74,5804252.58],[6432561.88,5804219.99],[6432570.44,5804209.51]]}}, {"type":"Feature", "id":194,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"194","DYMEK":"ul. Agrestowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/194","LA":"ul. Agrestowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431930.45,5804421.49],[6431955.77,5804450.98],[6431988.56,5804495.25],[6432033.49,5804559.44],[6432056.16,5804595.77],[6432068.46,5804617.3],[6432071.19,5804623.45],[6432086,5804660.07],[6432097.74,5804700.11],[6432105.6,5804741.64],[6432108.67,5804769.15],[6432109.21,5804774.79]]}}, {"type":"Feature", "id":195,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"195","DYMEK":"ul. Morwowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/195","LA":"ul. Morwowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431844.21,5804489.99],[6431851.72,5804498.55],[6431873.84,5804532.97],[6431886.3,5804557.58],[6431900.63,5804598.93],[6431915.27,5804652.27],[6431918.39,5804671.12],[6431920.72,5804707.01],[6431919.32,5804739.95],[6431916.53,5804757.04]]}}, {"type":"Feature", "id":196,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"196","DYMEK":"ul. Łabędzia | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-01-16
1955-06-03 XI/19/76
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/196","LA":"ul. Łabędzia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428239.61,5806384.17],[6428331.99,5806402.04],[6428347.5,5806403.6],[6428478.52,5806428.37],[6428574.51,5806444.15]]}}, {"type":"Feature", "id":197,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"197","DYMEK":"ul. Sowia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/197","LA":"ul. Sowia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428902.65,5807779.96],[6428906.75,5807783.45],[6428913.75,5807810.08],[6428920.74,5807834.06],[6428947.15,5807913.18]]}}, {"type":"Feature", "id":198,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"198","DYMEK":"ul. Zdrojowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/198","LA":"ul. Zdrojowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429727.32,5809032.25],[6429795.72,5809034.69],[6429818.03,5809031.47],[6429832.02,5809028.45],[6429916.71,5809016.35]]}}, {"type":"Feature", "id":199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"199","DYMEK":"ul. Koralowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/199","LA":"ul. Koralowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429946.95,5809087.9],[6429917.47,5809048.87],[6429918.79,5809024.86],[6429916.71,5809016.35],[6429919.52,5808927.17]]}}, {"type":"Feature", "id":200,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"200","DYMEK":"ul. Władymira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/200","LA":"ul. Władymira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432957.18,5808842.5],[6432999.95,5808958.52],[6432998.53,5808979],[6432994.78,5809003.57]]}}, {"type":"Feature", "id":135,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"135","DYMEK":"ul. Radłowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/135","LA":"ul. Radłowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428982.83,5815043.67],[6428984.1,5815198.58],[6428985.37,5815282.61],[6428986.12,5815349.35],[6428983.99,5815361.53],[6428986.84,5815366.87],[6429011.04,5815642.86]]}}, {"type":"Feature", "id":136,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"136","DYMEK":"ul. Spokojna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/136","LA":"ul. Spokojna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428547.09,5815466.35],[6428550.12,5815681.34],[6428557.85,5815727.22]]}}, {"type":"Feature", "id":4670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4670","DYMEK":"ul. Dolna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4670","LA":"ul. Dolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429265.37,5815619.58],[6429361.12,5815607.61],[6429402.6,5815602.29],[6429478.11,5815619.88],[6429527.45,5815642.19],[6429561.35,5815659.35],[6429591.81,5815665.78],[6429631.44,5815675.65]]}}, {"type":"Feature", "id":101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"101","DYMEK":"ul. Franciszka Kleeberga | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/101","LA":"ul. Franciszka Kleeberga","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427836.76,5812921.89],[6427842.95,5812960.14],[6427841.88,5812970.5],[6427851.88,5813040.38]]}}, {"type":"Feature", "id":102,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"102","DYMEK":"ul. Franciszka Włada | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/102","LA":"ul. Franciszka Włada","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427943.21,5812820.82],[6427952.36,5812882.57],[6427949.19,5812885.73],[6427937.23,5812888.37],[6427945.98,5812944.84],[6427948.84,5812963.3],[6427945.15,5812979.67],[6427949.88,5813026.18]]}}, {"type":"Feature", "id":103,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"103","DYMEK":"ul. Władysława Bortnowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/103","LA":"ul. Władysława Bortnowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428011.47,5812906.44],[6428028.93,5813014.41]]}}, {"type":"Feature", "id":104,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"104","DYMEK":"ul. Edmunda Knolla-Kownackiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/104","LA":"ul. Edmunda Knolla-Kownackiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427795.04,5812990.98],[6427792.63,5812974.39],[6427794.73,5812967.73],[6427807.14,5812964.34],[6427842.75,5812958.84],[6427945.59,5812942.28]]}}, {"type":"Feature", "id":105,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"105","DYMEK":"ul. Franciszka Altera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/105","LA":"ul. Franciszka Altera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427743.37,5812971.21],[6427752.88,5813038.42],[6427753.68,5813054.59]]}}, {"type":"Feature", "id":106,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"106","DYMEK":"ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/106","LA":"ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427848.99,5812860.15],[6427854.82,5812898.19],[6427932.78,5812887.42],[6427937.23,5812888.37]]}}, {"type":"Feature", "id":107,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"107","DYMEK":"ul. Berylowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/107","LA":"ul. Berylowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429163.84,5815784.8],[6429233.86,5815783.07],[6429277.27,5815782]]}}, {"type":"Feature", "id":108,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"108","DYMEK":"ul. Granatowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/108","LA":"ul. Granatowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429155.62,5815625.18],[6429157.89,5815665.96],[6429163.84,5815784.8],[6429164.72,5815806.51],[6429083.51,5815815.79],[6428996.83,5815825.85]]}}, {"type":"Feature", "id":109,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"109","DYMEK":"ul. Jaspisowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/109","LA":"ul. Jaspisowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429157.89,5815665.96],[6429227.91,5815662.46],[6429233.86,5815783.07]]}}, {"type":"Feature", "id":124,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"124","DYMEK":"ul. Gorzowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/124","LA":"ul. Gorzowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419578.71,5809577.74],[6419579.4,5809512.22],[6419582.04,5809445.25],[6419586.7,5809431.26],[6419599.27,5809354.55],[6419621.36,5809359.82],[6419637.57,5809360.63],[6419651.6,5809351.94]]}}, {"type":"Feature", "id":125,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"125","DYMEK":"ul. Sławińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12
1945-11-19 XXVIII/98/83
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/125","LA":"ul. Sławińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419655.95,5809199.01],[6419670.82,5809198.25],[6419682.19,5809194.99],[6419696.16,5809190.02],[6419717.71,5809180.3],[6419760.82,5809158.16],[6419789.96,5809140.63],[6419823.6,5809119.31],[6419867.18,5809089.82],[6419883.91,5809084.39]]}}, {"type":"Feature", "id":126,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"126","DYMEK":"ul. Ławica | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12
1945-11-19 XXVIII/98/83
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/126","LA":"ul. Ławica","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419575.76,5809294.2],[6419636.79,5809296.41],[6419653.68,5809289.4],[6419675.91,5809282.69],[6419724.22,5809259.62],[6419799.22,5809222.34],[6419856.7,5809193.59],[6419942.94,5809153.06],[6419953.29,5809142.03]]}}, {"type":"Feature", "id":127,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"127","DYMEK":"ul. Gniewka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/127","LA":"ul. Gniewka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433194.43,5808205.95],[6433249.53,5808285.5]]}}, {"type":"Feature", "id":128,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"128","DYMEK":"ul. Kłecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/128","LA":"ul. Kłecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430978.84,5809244.16],[6431042.76,5809246.53]]}}, {"type":"Feature", "id":129,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"129","DYMEK":"ul. Naramowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/129","LA":"ul. Naramowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428178.16,5817551.23],[6428174.96,5817411.4],[6428171.2,5817267.49],[6428178.16,5817219.62],[6428185.99,5817182.2],[6428222.54,5817078.34],[6428248.36,5817006.68],[6428249.25,5817004.27],[6428349.82,5816726.83],[6428387.92,5816619.45],[6428401.2,5816574.13],[6428410.42,5816522.18],[6428414.74,5816480.33],[6428414.18,5816421.15],[6428409.13,5816331.62],[6428408.39,5816309.15],[6428410.7,5816287.79],[6428418.5,5816263.27],[6428422.83,5816254.32],[6428446.78,5816196.01],[6428459.77,5816158.19],[6428467.57,5816124.71],[6428472.76,5816086.61],[6428476.23,5816038.98],[6428476.76,5815977.03],[6428478.24,5815843.28],[6428478.82,5815740.51],[6428480.25,5815548.28],[6428481.64,5815448.41],[6428481.1,5815323.13],[6428483.99,5815287.05],[6428495.38,5815161.86],[6428497.55,5815088.17],[6428499.57,5814979.93],[6428499.86,5814949.62],[6428501.59,5814831.56],[6428496.96,5814800.68],[6428486,5814767.78],[6428469.26,5814738.62],[6428435.49,5814697.64],[6428417.59,5814676.85],[6428400.67,5814655.49],[6428388.33,5814634.29],[6428386.37,5814612],[6428392.53,5814571.78],[6428414.4,5814428.1],[6428427.16,5814341.48],[6428446.08,5814219.4],[6428462.33,5814116.51],[6428468.59,5814075.33],[6428475.22,5814032.83],[6428478.61,5814001.68],[6428480.12,5813987.97],[6428480.4,5813942.71],[6428478.29,5813889.02],[6428476.89,5813812.38],[6428476.18,5813773.94],[6428471.25,5813619.9],[6428466.04,5813460.11],[6428465.76,5813453.52],[6428460.99,5813299.19],[6428453.74,5813250.84],[6428429.9,5813146.19],[6428424.87,5813119.09],[6428410.59,5813059.94],[6428383.52,5812957.62],[6428358.43,5812898.19],[6428331.79,5812832.87],[6428323.66,5812813.66],[6428319.03,5812797.26],[6428314.97,5812773.02],[6428316.51,5812756.48],[6428329.07,5812697.82],[6428346.69,5812619.47],[6428371.13,5812511.9],[6428383.47,5812456.51],[6428396.42,5812400.74],[6428420.98,5812304.13],[6428442.86,5812207.43],[6428448.18,5812180.68],[6428448.76,5812165.83],[6428447.62,5812147.93],[6428440.38,5812103.11],[6428423.25,5812000.41],[6428414.91,5811943.3],[6428388.53,5811771.49],[6428378.08,5811701.71],[6428371.09,5811659.98],[6428360.78,5811596.55],[6428356.03,5811576.65],[6428344.98,5811520.9],[6428339.84,5811478.88],[6428330.45,5811440.2],[6428324.53,5811424.72],[6428318.46,5811398.33],[6428316.34,5811377.41],[6428318.92,5811362.39],[6428351.83,5811232.46],[6428367.76,5811174.53],[6428397.33,5811060.02],[6428405.39,5811025.63]]}}, {"type":"Feature", "id":130,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"130","DYMEK":"ul. Nadwarciańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/130","LA":"ul. Nadwarciańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429813.6,5818091.8],[6429839.8,5817832.44],[6429845.31,5817715.64],[6429850.57,5817486.5],[6429852.93,5817411.27],[6429855.2,5817404.59],[6429869.83,5817377.01],[6429924.41,5817301.79],[6429976.18,5817243.09],[6429993.89,5817202.58],[6430009.19,5817054.01],[6430012,5817017.62],[6430015.38,5816945.6],[6430014.25,5816937.35],[6430008.05,5816934.27],[6429980.61,5816931.86],[6429952.61,5816930.22],[6429832.49,5816920.07],[6429769.79,5816897.59],[6429684.06,5816898.13],[6429671.33,5816895.29],[6429674.17,5816773],[6429677.05,5816730.64],[6429685.14,5816596.81],[6429689.52,5816522.77],[6429690.7,5816510.69],[6429699.91,5816471.68],[6429706.27,5816454.08],[6429710.06,5816430.11],[6429718.04,5816312.02],[6429723.99,5816186.33],[6429724,5816072.04],[6429726.17,5816052.54],[6429732.83,5816010.31],[6429729.96,5815912.78],[6429731.86,5815882.18],[6429749.18,5815762.19],[6429751.08,5815741.33],[6429750,5815613.22],[6429754.33,5815531.96],[6429782.2,5815398.77],[6429793.08,5815334.82],[6429793.63,5815324.45],[6429792.55,5815291.11],[6429793.48,5815021.22],[6429795.75,5814883.34]]}}, {"type":"Feature", "id":131,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"131","DYMEK":"ul. Kresowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/131","LA":"ul. Kresowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428481.64,5815448.41],[6428520.07,5815466.11],[6428532.65,5815466.81],[6428547.09,5815466.35],[6428615.28,5815466.67],[6428642.81,5815465.67],[6428684.95,5815464.85],[6428714.09,5815461.67],[6428743.77,5815455.97],[6428787.64,5815442.94],[6428811.99,5815432.13],[6428870.54,5815402.58],[6428901.93,5815385.36],[6428932.51,5815369.57],[6428976.98,5815358.93],[6428983.99,5815361.53]]}}, {"type":"Feature", "id":132,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"132","DYMEK":"ul. Urocza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/132","LA":"ul. Urocza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428607.5,5815154.14],[6428629.83,5815263.71],[6428633.95,5815285.32],[6428636.91,5815313.4],[6428640.38,5815412.39],[6428642.81,5815465.67],[6428643.08,5815471.67],[6428644.96,5815618.22],[6428644.64,5815710.79]]}}, {"type":"Feature", "id":133,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"133","DYMEK":"ul. Poręba | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/133","LA":"ul. Poręba","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428702.25,5815135.94],[6428714.31,5815191.47],[6428729.96,5815265.26],[6428739.25,5815298.67],[6428770.45,5815391.83],[6428787.64,5815442.94],[6428790.35,5815450.43],[6428800.53,5815486.37],[6428800.99,5815502.68],[6428795.8,5815559.71],[6428794.7,5815578.38],[6428796.8,5815599.35]]}}, {"type":"Feature", "id":134,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"134","DYMEK":"ul. Jarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1960-02-16 XX/143/87
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/134","LA":"ul. Jarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428799.64,5815117.15],[6428813.92,5815167],[6428824.7,5815203.23],[6428835.19,5815232.75],[6428847.18,5815262.13],[6428901.93,5815385.36],[6428904.44,5815390.47],[6428914.89,5815410.43],[6428920.02,5815432.33],[6428919.32,5815471.46],[6428908.73,5815546.03],[6428912.57,5815586.07],[6428922.3,5815658.61]]}}, {"type":"Feature", "id":110,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"110","DYMEK":"ul. Słonecznikowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/110","LA":"ul. Słonecznikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427975.74,5816537.71],[6427939.6,5816504.16]],[[6427975.74,5816537.71],[6427987.17,5816530.43],[6427989.23,5816488.19]],[[6428009.15,5816568.73],[6427975.74,5816537.71]],[[6427814.07,5816569.93],[6427945.44,5816556.36],[6427975.74,5816537.71]]]}}, {"type":"Feature", "id":111,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"111","DYMEK":"ul. Brzozowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/111","LA":"ul. Brzozowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425015.01,5804529.01],[6425001.58,5804532.61],[6424901.34,5804545.54],[6424785.56,5804560.6],[6424629.75,5804580.51],[6424538.67,5804592.02],[6424534.82,5804572.74],[6424533.28,5804536.32],[6424534.63,5804498.54],[6424539.11,5804459.83],[6424531.48,5804459.21],[6424538.64,5804362.87],[6424543.79,5804323.69]]}}, {"type":"Feature", "id":112,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"112","DYMEK":"ul. Hanny Januszewskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/112","LA":"ul. Hanny Januszewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421322.31,5808913.26],[6421336.26,5808958.04],[6421358.71,5809038.49]]}}, {"type":"Feature", "id":113,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"113","DYMEK":"ul. Stanisława Jachowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29
1987-06-25 IX/57/89

1985-09-26
1981-06-02 XII/66/89
IX/48/85
XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1120","LA":"ul. 28 Czerwca 1956 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426578.1,5807212.53],[6426527.02,5807174.04],[6426518.44,5807166.68],[6426491.7,5807122.02],[6426486.06,5807099.7],[6426502.03,5807033.7],[6426514.27,5806993.95],[6426515.26,5806977.28],[6426510.36,5806953.24],[6426497.61,5806931.16],[6426449.45,5806887.4],[6426436.76,5806873.99],[6426342.53,5806720.17],[6426298.64,5806643.62],[6426249.32,5806557.27],[6426200.48,5806474.58],[6426123.7,5806343.34],[6426095.47,5806296.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1119,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1119","DYMEK":"ul. 28 Czerwca 1956 r. | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1985-09-26
1981-06-02 XII/66/89
IX/48/85
XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1119","LA":"ul. 28 Czerwca 1956 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425346.79,5804808.28],[6425342.62,5804800.13],[6425330.77,5804773.93],[6425324.48,5804754.67],[6425321.14,5804733.93],[6425320.22,5804706.06],[6425322.16,5804674.12],[6425331.94,5804603.83],[6425336.14,5804507.39],[6425340.77,5804409.15],[6425343.73,5804346.29],[6425347.08,5804266.76],[6425353.36,5804141.04],[6425359.01,5804023.09],[6425362.62,5803963.92],[6425366.51,5803883],[6425369.57,5803835.06],[6425374.38,5803712.19],[6425377.89,5803653.78],[6425381.69,5803558.97],[6425386.14,5803455.18],[6425393.27,5803297.79],[6425396.6,5803290.66],[6425419.75,5803265.85]],[[6425346.79,5804808.28],[6425283.09,5804844.57]],[[6425604.79,5805460.59],[6425559.82,5805384.33],[6425517.88,5805314.52],[6425490.2,5805267.12],[6425458.71,5805214.06],[6425438.35,5805181.01],[6425407.7,5805129.91],[6425381.15,5805085.86],[6425387.79,5805074.26],[6425396.78,5805050.19],[6425397.52,5805037.42],[6425391.41,5804983.35],[6425383.81,5804920.58],[6425375.12,5804850.78],[6425365.77,5804839.3],[6425346.79,5804808.28]],[[6426095.47,5806296.23],[6425988.27,5806110.76],[6425886.45,5805934.12],[6425712.76,5805637.99],[6425607.37,5805464.13],[6425605.09,5805460.44]]]}}, {"type":"Feature", "id":1275,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1275","DYMEK":"ul. Franowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2012-06-26
1945-11-19 XXXIII/500/VI/2012
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1275","LA":"ul. Franowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430992.69,5805181.52],[6430981.33,5805191.92],[6430977.8,5805197.66],[6430977.8,5805205.18],[6431021.77,5805289.47],[6431072.33,5805387.97],[6431124.52,5805488.92],[6431163.86,5805565.49],[6431169.23,5805576.59],[6431268.97,5805772.11],[6431322.88,5805877.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1278,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1278","DYMEK":"ul. Galileusza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1278","LA":"ul. Galileusza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422488.19,5806563.17],[6422487.67,5806563.13],[6422488.19,5806563.13],[6422488.19,5806563.17]],[[6422488.19,5806563.17],[6422475.1,5806702.71],[6422488.09,5806702.97],[6422480.96,5806801],[6422478.44,5806825.94],[6422482.04,5806833.84],[6422594.7,5806893.58],[6422685.22,5806900.18]],[[6422522.06,5806565.74],[6422539.26,5806351.61]],[[6422588.74,5806641.27],[6422592.92,5806571.47],[6422488.19,5806563.17]]]}}, {"type":"Feature", "id":1279,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1279","DYMEK":"ul. Jana Keplera | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1279","LA":"ul. Jana Keplera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422663.26,5807230.52],[6422667.48,5807193.17],[6422678.02,5807021.4],[6422688.42,5806894.81],[6422692.4,5806823.44],[6422699.76,5806721.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1280,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1280","DYMEK":"ul. Izaaka Newtona | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1280","LA":"ul. Izaaka Newtona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422732.98,5806095.81],[6422741.43,5806106.91],[6422737.13,5806176.45]],[[6422736.99,5806176.45],[6422795.17,5806181.16],[6422826.47,5806183.93],[6422826.61,5806183.66]],[[6422736.99,5806176.59],[6422730.48,5806262.46],[6422727.57,5806307.34],[6422705.27,5806306.37],[6422701.94,5806337.4],[6422700.28,5806363.17],[6422724.94,5806366.07]],[[6422826.61,5806183.79],[6422885.48,5806188.64]],[[6422826.75,5806183.93],[6422822.18,5806251.95],[6422819.96,5806280.9]],[[6422885.62,5806188.64],[6422881.19,5806238.37]],[[6422731.17,5806254.29],[6422774.53,5806257.48],[6422772.17,5806299.59],[6422766.91,5806346.68]],[[6422727.71,5806307.34],[6422727.57,5806336.99],[6422724.94,5806366.07]],[[6422724.94,5806366.07],[6422724.94,5806366.08]],[[6422724.94,5806366.07],[6422725.08,5806366.08],[6422723.69,5806393.92]]]}}, {"type":"Feature", "id":1281,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1281","DYMEK":"ul. Galla Anonima | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28
1945-11-19 X/32/79
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1281","LA":"ul. Galla Anonima","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424553.52,5809564.13],[6424644.83,5809528.35],[6424654.99,5809523.2],[6424737.02,5809494.27],[6424785.89,5809476.4],[6424825.35,5809474.85],[6424947.77,5809426.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1282,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1282","DYMEK":"ul. Kazimierza Jarochowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1282","LA":"ul. Kazimierza Jarochowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423889.15,5806286.86],[6423903.7,5806301.64],[6423924.03,5806321.51],[6423937.88,5806332.13],[6423955.9,5806344.37],[6424039.76,5806404.32],[6424053.16,5806419.8],[6424123.4,5806502.49],[6424125.13,5806504.79],[6424136.79,5806521.67],[6424144.4,5806533.92],[6424152.95,5806551.23],[6424170.04,5806584.15],[6424190.6,5806624.81],[6424198.1,5806634.96],[6424205.67,5806646.74],[6424280.02,5806748.25],[6424361.8,5806861.6],[6424367.22,5806865.19],[6424480.68,5807029.17],[6424537.59,5807112.05],[6424542.77,5807119.94],[6424579.54,5807205.36],[6424617.35,5807292.26],[6424661.78,5807394.42],[6424698.05,5807477.13],[6424760.62,5807620.06],[6424828.85,5807772.88],[6424864.68,5807857.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1454,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1454","DYMEK":"ul. Gertrudy Konatkowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1454","LA":"ul. Gertrudy Konatkowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424380.51,5814194.44],[6424528.47,5814121.66],[6424535.18,5814117.2],[6424787.78,5813992.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1670","DYMEK":"ul. Włodzimierza Majakowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2004-03-09
2004-03-09
1951-04-25 XL/417/IV/2004
XL/418/IV/2004
23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1670","LA":"ul. Włodzimierza Majakowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432987.64,5807072.62],[6433061.87,5807096.2],[6433090.11,5807105.07],[6433129.56,5807113.48],[6433162.01,5807117.68],[6433175.78,5807118.37],[6433360.43,5807140.66],[6433425.09,5807146.73],[6433461.04,5807151.4],[6433489.99,5807158.39],[6433569.57,5807182.66],[6433660.62,5807210.37],[6433853.81,5807269.45],[6433982.07,5807308.08],[6434014.51,5807314.82],[6434036.22,5807321.59],[6434057.47,5807329.06],[6434104.6,5807351.72],[6434157.37,5807379.12],[6434202.19,5807395.23],[6434253.54,5807418.58],[6434296.73,5807440.16],[6434335.02,5807463.27],[6434348.56,5807470.74],[6434373.77,5807482.42],[6434386.61,5807486.15],[6434402.25,5807487.32],[6434413.22,5807488.95],[6434424.43,5807492.22],[6434441.94,5807498.05],[6434516.86,5807532.25],[6434568.45,5807553.96],[6434617.94,5807578.01],[6434634.75,5807588.62],[6434657.63,5807607.77],[6434686.8,5807635.43],[6434711.78,5807661.81],[6434737.69,5807688.64],[6434773.87,5807720.86],[6434851.93,5807790.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1672,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1672","DYMEK":"ul. Malechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1672","LA":"ul. Malechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420374,5809508.13],[6420371.99,5809484.9],[6420424.66,5809377.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1678,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1678","DYMEK":"ul. Małoszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1678","LA":"ul. Małoszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420850.86,5806962.72],[6420948.49,5806840.19],[6420970.11,5806812.01],[6420973.57,5806805.9],[6421053.99,5806656.84],[6421055.22,5806654.6],[6421110.42,5806551.98],[6421163.74,5806450.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1679,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1679","DYMEK":"ul. Petera Mansfelda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1991-10-15 XL/208/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1679","LA":"ul. Petera Mansfelda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425662.19,5809443.77],[6425687.55,5809434.99],[6425696.85,5809434.6],[6425720.49,5809426.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1681,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1681","DYMEK":"ul. Floriana Marciniaka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-10-13
1983-02-10 LXI/856/V/2009
XXVI/89/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1681","LA":"ul. Floriana Marciniaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423169.38,5815114.96],[6423306.4,5815021.76],[6423477.83,5814891.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1110,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1110","DYMEK":"ul. Owczarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1110","LA":"ul. Owczarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420019.56,5811714.72],[6420020.87,5811796.31],[6420025.97,5811799.91],[6420092.87,5811799.76],[6420099.77,5811796.46],[6420100.39,5811715.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1658,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1658","DYMEK":"ul. Łuczanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1658","LA":"ul. Łuczanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427355.5,5813676.06],[6427369.22,5813701.48],[6427379.76,5813718.57],[6427396.21,5813742.54],[6427443.3,5813802.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1659,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1659","DYMEK":"ul. Łuczkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1659","LA":"ul. Łuczkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431072.33,5805387.97],[6431095.82,5805376.3],[6431133.04,5805357.04],[6431144.56,5805349.01],[6431215.19,5805292.61],[6431282.91,5805238.76],[6431312.23,5805213.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1662,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1662","DYMEK":"ul. Ługańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1662","LA":"ul. Ługańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431333.43,5804594.71],[6431358.11,5804600.79],[6431374.22,5804608.74],[6431387.36,5804613.21],[6431445.07,5804632.12],[6431467.35,5804641.67],[6431474.32,5804645.65],[6431490.04,5804658.79],[6431504.37,5804673.71],[6431549.94,5804728.13],[6431559.29,5804735.1],[6431594.91,5804861.27],[6431626.36,5804979.47],[6431653.61,5805079.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1663,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1663","DYMEK":"ul. Łużycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1663","LA":"ul. Łużycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427102.72,5814074.25],[6427196.53,5813999.94],[6427282.12,5813931.26],[6427359.56,5813869.42],[6427443.3,5813802.08],[6427485.78,5813768.54],[6427588.29,5813694.01],[6427613.94,5813673.33],[6427687.62,5813613.87],[6427708.85,5813599.37],[6427797.58,5813529.32],[6427810.91,5813519.23],[6427854.13,5813484.09],[6427934.1,5813421.26],[6427973.07,5813390.79],[6428042.19,5813337.33],[6428100.46,5813309.2],[6428145.59,5813288.7],[6428182.37,5813271.87],[6428252.15,5813239.13],[6428279.77,5813226.16],[6428371.89,5813175.34],[6428429.9,5813146.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1665,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1665","DYMEK":"ul. gen. Stanisława Maczka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1665","LA":"ul. gen. Stanisława Maczka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425965.86,5810598.12],[6425984.32,5810597.34],[6426048.79,5810601.83],[6426091.65,5810604.78],[6426117.4,5810608.31],[6426140.49,5810612.9],[6426161.47,5810621.01],[6426185.98,5810632.3],[6426301.15,5810709.99],[6426379.97,5810763.07],[6426406.42,5810777.89],[6426412.85,5810781.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1667,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1667","DYMEK":"ul. Madziarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1667","LA":"ul. Madziarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427076.42,5813351.84],[6427117.59,5813347.48],[6427241.26,5813334.96],[6427334.83,5813324.66],[6427389.86,5813316.09],[6427593.71,5813294.29],[6427680.51,5813283.87],[6427785.29,5813273.17],[6427883.05,5813262.13],[6427931.6,5813256.65],[6427944.39,5813252.74],[6427957.35,5813245.28],[6427962.32,5813239.95],[6427970.31,5813228.95],[6427974.75,5813216.52],[6427975.1,5813203.91],[6427966.76,5813145.32],[6427949.88,5813026.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1096,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1096","DYMEK":"ul. Czaplinecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1096","LA":"ul. Czaplinecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420956.7,5812625.6],[6420960.24,5812554.8],[6420967.2,5812362.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1100,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1100","DYMEK":"ul. Czarnohorska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1100","LA":"ul. Czarnohorska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422313.04,5811960.31],[6422501.87,5811775.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1101","DYMEK":"ul. Czarnucha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1101","LA":"ul. Czarnucha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428695.78,5813524.11],[6428818.89,5813478.52],[6428887.07,5813466.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1104,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1104","DYMEK":"ul. Czechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1104","LA":"ul. Czechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420015.64,5811976.88],[6420017.65,5811847.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1105,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1105","DYMEK":"ul. Rybojadzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1105","LA":"ul. Rybojadzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420098.44,5811977.49],[6420100.82,5811850.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1106,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1106","DYMEK":"ul. Lemierzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1106","LA":"ul. Lemierzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420179.64,5811924.83],[6420181.02,5811875.81],[6420181.16,5811851.75]],[[6420179.64,5811924.83],[6420221.56,5811925.38]],[[6420178.78,5811978.11],[6420179.64,5811924.83]]]}}, {"type":"Feature", "id":1107,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1107","DYMEK":"ul. Lubiatowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1107","LA":"ul. Lubiatowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420296.22,5811880.37],[6420295.11,5811978.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1108,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1108","DYMEK":"ul. Łupowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1108","LA":"ul. Łupowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420375.87,5811886.18],[6420375.45,5811980.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1109,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1109","DYMEK":"ul. Muszkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1109","LA":"ul. Muszkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419978.87,5811846.22],[6419995.59,5811846.32],[6420017.65,5811847.56],[6420100.82,5811850.16],[6420181.16,5811851.75],[6420248.34,5811854.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1262,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1262","DYMEK":"ul. Fabianowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1262","LA":"ul. Fabianowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421217.73,5804648.35],[6421226.36,5804621.6],[6421225.4,5804602.06],[6421241.53,5804595.87],[6421255.38,5804586.91],[6421268.57,5804581.86],[6421285.02,5804577.87],[6421338.46,5804565.32],[6421446.65,5804540.88],[6421458.54,5804536.97],[6421472.39,5804528.82],[6421514.77,5804496.65],[6421556.31,5804459.91],[6421594.76,5804425.7],[6421645.92,5804384.23],[6421712.08,5804331.21],[6421735.53,5804313.28],[6421752.64,5804301.06],[6421764.86,5804294.46],[6421778.38,5804289.09],[6421849.92,5804268.4],[6421886.9,5804256.75],[6421999.32,5804213.9],[6422081.27,5804182.38],[6422101.97,5804171.62],[6422119.41,5804158.59],[6422133.73,5804148.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1268,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1268","DYMEK":"ul. Folwarczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1268","LA":"ul. Folwarczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6431150.74,5805058.95],[6431155.69,5805060.79],[6431161.63,5805065.6],[6431193.17,5805095.16],[6431228.67,5805132.85],[6431233.8,5805138.04],[6431267,5805172.8],[6431290.46,5805194.37],[6431312.23,5805213.08],[6431342.65,5805235.67],[6431371.08,5805255.4],[6431405.96,5805277.21],[6431425.1,5805289.13],[6431456.22,5805311.19],[6431483.94,5805332.18],[6431499.14,5805342.2],[6431567.09,5805388.26],[6431702.72,5805482.31],[6431883.88,5805609.45],[6432017.67,5805702.22],[6432062.65,5805732.77],[6432078.35,5805745.36],[6432109.6,5805778.87],[6432122.19,5805788.28],[6432243.52,5805872.15],[6432261.34,5805889.68],[6432272.38,5805908.07],[6432291.47,5805943.21],[6432298.82,5805952.4],[6432312.82,5805962.16],[6432450.28,5806056.91],[6432557.63,5806131.73],[6432568.38,5806140.22],[6432580.54,5806156.76],[6432591.85,5806178.75],[6432597.09,5806196],[6432599.49,5806210.64],[6432599.35,5806231.99],[6432591.15,5806345.14],[6432583.51,5806445.19],[6432582.46,5806450.48],[6432577.99,5806451.86],[6432570.74,5806450.63],[6432509.69,5806405.29],[6432498.58,5806398.74],[6432492.72,5806398.43],[6432485.47,5806400.28],[6432478.69,5806405.83],[6432473.14,5806413.24],[6432472.52,5806421.25],[6432474.99,5806430.51],[6432496.73,5806471.76],[6432504.29,5806494.18],[6432508.61,5806516.23],[6432510.46,5806540.97],[6432508.76,5806562.42],[6432501.05,5806585.86],[6432478.85,5806651.4],[6432470.68,5806668.05],[6432460.19,5806685.02],[6432438.6,5806713.93],[6432418.55,5806731.67],[6432400.51,5806743.55],[6432365.19,5806757.19],[6432358.25,5806759.97]],[[6432129,5806424.66],[6432145.17,5806436.28],[6432154.81,5806447.13],[6432157.62,5806460.39],[6432154.81,5806495.75],[6432153.6,5806530.51],[6432156.42,5806554.21],[6432164.05,5806571.89],[6432177.7,5806588.76],[6432193.78,5806604.43],[6432268.11,5806660.49],[6432327.99,5806705.89],[6432340.44,5806721.56],[6432351.29,5806742.86],[6432358.25,5806759.97]],[[6432358.25,5806759.97],[6432360.72,5806776.19],[6432365.53,5806794.92],[6432374.95,5806832.13],[6432379.93,5806859.04],[6432379.45,5806874.93],[6432374.95,5806896.28],[6432360.73,5806946.41]]]}}, {"type":"Feature", "id":1269,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1269","DYMEK":"ul. Witnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1269","LA":"ul. Witnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419484.87,5809131.22],[6419561.67,5809151.28],[6419656.78,5809178.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1270,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1270","DYMEK":"ul. Lubniewicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1270","LA":"ul. Lubniewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419561.67,5809151.28],[6419568.25,5809125.11],[6419573.89,5809079.34],[6419624.33,5809025.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1271,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1271","DYMEK":"ul. Forsycjowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1271","LA":"ul. Forsycjowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419357.37,5806111.64],[6419330.8,5806083.55],[6419307.58,5806057.44],[6419270.55,5806016.66],[6419240.88,5805984.1],[6419204.31,5805941.81],[6419167.41,5805901.42],[6419158.66,5805891.62],[6419151.43,5805883.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1272,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1272","DYMEK":"ul. Tadeusza Kotarbińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/579/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1272","LA":"ul. Tadeusza Kotarbińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424409.15,5803913.08],[6424418.59,5803950.69],[6424430.67,5804056.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1447,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1447","DYMEK":"ul. Heleny Rzepeckiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1447","LA":"ul. Heleny Rzepeckiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424012.93,5814159.4],[6424043.98,5814194.21],[6424099.14,5814274.39],[6424111.82,5814294.48],[6424158.97,5814359.66],[6424245.26,5814364.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1614,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1614","DYMEK":"ul. Leszka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1614","LA":"ul. Leszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432778.25,5808407.62],[6432801.16,5808419.39],[6432828.32,5808429.1],[6432893.5,5808444.35],[6432913.71,5808449.61],[6432953.46,5808465.2],[6432985.01,5808478.03],[6433093.99,5808523.97],[6433107.74,5808534.19],[6433203.54,5808575.85],[6433275.42,5808606.65],[6433309.28,5808620.75],[6433414.94,5808665.52],[6433425.07,5808669.81],[6433631.57,5808757.1],[6433648.79,5808758.96],[6433653.65,5808768.2],[6433675.38,5808782.65],[6433703.8,5808805.36],[6433726.22,5808823.91],[6433813.35,5808896.31],[6433830.46,5808906.3],[6433842.04,5808921.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1615,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1615","DYMEK":"ul. Leśna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1615","LA":"ul. Leśna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433516.14,5809635.29],[6433548.22,5809644.46],[6433598.95,5809658.31],[6433612.67,5809660.33],[6433635.14,5809661.07],[6433658.27,5809659.59],[6433764.97,5809654.21],[6434778.95,5809595.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1616,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1616","DYMEK":"ul. Karola Libelta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1616","LA":"ul. Karola Libelta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426204.68,5809465.21],[6426230.5,5809452.82],[6426300.41,5809413.5],[6426483.28,5809303.21],[6426600.23,5809231.24],[6426695.52,5809173.18],[6426705.93,5809163.25],[6426721.95,5809145],[6426741.97,5809121.68],[6426754.15,5809102.46],[6426774.65,5809066.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1618,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1618","DYMEK":"ul. Bolesława Limanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1945-11-19 XII/66/89
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1618","LA":"ul. Bolesława Limanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424828.85,5807772.88],[6424841.42,5807767.2],[6424927.93,5807722.18],[6424970.27,5807696.65],[6425064.45,5807636.95],[6425133.65,5807595.63],[6425200.08,5807555.92]]}}, {"type":"Feature", "id":1619,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1619","DYMEK":"ul. Podgórna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1619","LA":"ul. Podgórna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427102.15,5808704.77],[6427276.5,5808585.03],[6427288.82,5808580.78],[6427372.75,5808553.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1620,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1620","DYMEK":"ul. Klaudyny Potockiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1620","LA":"ul. Klaudyny Potockiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424839.47,5807039.24],[6424850.83,5807028.75],[6424951.58,5806954.13],[6424965.86,5806948.86],[6425087.27,5806904.8],[6425267.57,5806844.52],[6425287.52,5806836.85],[6425299.23,5806830.03],[6425309.13,5806822.06],[6425397.53,5806730.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1621,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1621","DYMEK":"ul. Gustawa Potworowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1621","LA":"ul. Gustawa Potworowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424579.54,5807205.36],[6424665.43,5807151.05],[6424741.45,5807103.32],[6424828.18,5807048.56],[6424839.47,5807039.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1075,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1075","DYMEK":"ul. Giżycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1075","LA":"ul. Giżycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422207.48,5806023.05],[6422209.37,5806026.92],[6422212.11,5806029.84],[6422282.44,5806090.6],[6422335.52,5806137.5],[6422344.83,5806148.37],[6422348.31,5806157.04],[6422349.22,5806159.69],[6422351.32,5806172.7],[6422355.7,5806180.93],[6422367.58,5806188.96],[6422419.09,5806221.04],[6422441.92,5806236.2],[6422459.93,5806252.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1076,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1076","DYMEK":"ul. Gęsia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1076","LA":"ul. Gęsia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422282.88,5806090.99],[6422365.39,5806000.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1077,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1077","DYMEK":"ul. Sulmierzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1077","LA":"ul. Sulmierzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423692.79,5805640.91],[6423639.21,5805703.56],[6423624.64,5805720.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1078,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1078","DYMEK":"ul. Słowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1078","LA":"ul. Słowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423414.26,5805989.17],[6423533.36,5806098.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1079,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1079","DYMEK":"ul. Miedziana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1079","LA":"ul. Miedziana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423977.86,5805814.28],[6424100.75,5805824.42],[6424267.3,5805834.95],[6424323.21,5805839.16],[6424405.42,5805853.35],[6424460.07,5805863.86],[6424473.66,5805868.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1081,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1081","DYMEK":"ul. Graniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1081","LA":"ul. Graniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424017.9,5805472.43],[6424101.84,5805401.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1082,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1082","DYMEK":"ul. Skalna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1082","LA":"ul. Skalna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423882.01,5805309.86],[6423942.87,5805388.32],[6424017.43,5805471.83],[6424061.14,5805521.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1083,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1083","DYMEK":"ul. Jaskiniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1083","LA":"ul. Jaskiniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423982.64,5805259.03],[6424034.43,5805322.55],[6424101.8,5805402.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1084,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1084","DYMEK":"ul. Turniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1084","LA":"ul. Turniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423947.81,5805393.85],[6424034.43,5805322.55],[6424156.64,5805246.35],[6424156.96,5805246.17],[6424216.56,5805213.09],[6424312.34,5805171.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1085,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1085","DYMEK":"ul. Głazowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1085","LA":"ul. Głazowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424279.12,5805093.98],[6424298.79,5805087.5],[6424344.01,5805067.59],[6424399.29,5805041.82],[6424504.47,5804994.35]],[[6423897.66,5805330.03],[6423982.45,5805259.19],[6424016.51,5805230.76],[6424056.47,5805205.4],[6424124.35,5805162.36],[6424195.31,5805125.73],[6424277.54,5805090.89]]]}}, {"type":"Feature", "id":1246,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1246","DYMEK":"ul. Maków Polnych | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12
1987-05-28 XXXIII/526/VII/2016
XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1246","LA":"ul. Maków Polnych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428223.75,5815005.57],[6428384.92,5814972.79],[6428455.84,5814958.56],[6428490.4,5814951.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1247,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1247","DYMEK":"ul. Zagajnikowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1247","LA":"ul. Zagajnikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427911.3,5816129.32],[6427917.93,5816126.08],[6427984.55,5815952.97],[6428115.61,5815617.84],[6428178.61,5815456.15],[6428198.69,5815411.14],[6428239.53,5815361.98],[6428286.62,5815317.66],[6428330.93,5815284.09],[6428453.17,5815193.21],[6428495.38,5815161.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1248,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1248","DYMEK":"ul. Dzięgielowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12
1987-05-28 XXXIII/526/VII/2016
XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1248","LA":"ul. Dzięgielowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428182.52,5815459.11],[6428337.13,5815505.28]],[[6428337.13,5815505.28],[6428343.95,5815457.14]],[[6428337.13,5815505.28],[6428384.36,5815519.38]],[[6428384.36,5815519.38],[6428401.83,5815460.55]],[[6428384.36,5815519.38],[6428413.23,5815528]],[[6428413.23,5815528],[6428472.85,5815545.8]],[[6428413.23,5815528],[6428412.04,5815620.89]]]}}, {"type":"Feature", "id":1249,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1249","DYMEK":"ul. Mleczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1249","LA":"ul. Mleczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427226.43,5815500.77],[6427259.2,5815559.19],[6427291.65,5815640.68],[6427296.17,5815663.85],[6427295.72,5815704.53],[6427292.44,5815739.23],[6427279.78,5815795.63],[6427300.99,5815838.68],[6427534.89,5816036.68],[6427643.38,5816073.49],[6427930.18,5816175.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1250,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1250","DYMEK":"ul. Rumiankowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1250","LA":"ul. Rumiankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426760.06,5816480.85],[6427112.27,5816574.28],[6427251.39,5816610.55],[6427324.36,5816630.27],[6427343.19,5816640.17],[6427399.29,5816655.2],[6427603.87,5816636.88],[6427966.24,5816604.39],[6428032.17,5816564.09],[6428034.04,5816556.6],[6428043.39,5816441.77],[6428077.15,5816430.34],[6428133,5816413.72],[6428409.13,5816331.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1251,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1251","DYMEK":"ul. Widłakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1251","LA":"ul. Widłakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427917.93,5816126.08],[6427934.35,5816119.04],[6428068.81,5816084.24],[6428182.32,5816054.57],[6428476.76,5815977.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1252,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1252","DYMEK":"ul. Łopianowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1252","LA":"ul. Łopianowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427741.69,5816953.14],[6427738.07,5816959.02],[6427737.11,5816985.19],[6427762.6,5817303.07],[6427773.8,5817446.37],[6427779.94,5817554.95],[6427784.47,5817608.6],[6427781.24,5817645.45],[6427810.11,5817645.3],[6427845.34,5817642.2],[6427940.63,5817613.34],[6428079.64,5817576.74],[6428178.16,5817551.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1425,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1425","DYMEK":"ul. Tarninowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1425","LA":"ul. Tarninowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424883.27,5805062.42],[6424897.09,5805140.18],[6424913.86,5805229.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1426,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1426","DYMEK":"ul. Leska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1426","LA":"ul. Leska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426716.61,5801139.81],[6426750.08,5801245.51],[6426762.68,5801281.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1427,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1427","DYMEK":"ul. Rudzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-02-13
1983-05-12 XI/74/86
XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1427","LA":"ul. Rudzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430963.43,5801510.19],[6430984.39,5801549.08],[6431003.28,5801581.69],[6431013.63,5801599],[6431017.68,5801603.05],[6431048.5,5801625.98],[6431057.94,5801630.7],[6431073.91,5801637.01],[6431214.03,5801684.64],[6431224.58,5801687.16],[6431318.13,5801720.89],[6431524.63,5801779.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1428,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1428","DYMEK":"ul. Marcelińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1428","LA":"ul. Marcelińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422399.9,5808692.51],[6422422.56,5808678.43],[6422458.82,5808662.77],[6422615.12,5808593.05],[6422681.88,5808563.67],[6422728.83,5808546.02],[6422776.88,5808531.31],[6422803.41,5808523.88],[6422899.23,5808496.38],[6422910.64,5808492.81],[6422932.01,5808483.47],[6422954.51,5808475.14],[6422998.26,5808466.67],[6423029.51,5808462.23],[6423056.16,5808461.39],[6423098.95,5808462.71],[6423163.8,5808466.6],[6423224.78,5808470.08],[6423288.8,5808472.99],[6423342.14,5808475.76],[6423474.22,5808481.45],[6423561.85,5808485.83],[6423626.84,5808488.6],[6423645.17,5808489.16],[6423710.87,5808492.63],[6423742.54,5808493.6],[6423794.9,5808496.94],[6423845.73,5808499.3],[6423870.18,5808500.83],[6423969.47,5808504.99],[6424058.5,5808509.16],[6424135.99,5808512.91],[6424184.61,5808516.38],[6424257.25,5808523.33],[6424365.84,5808534.51],[6424508.75,5808548.69],[6424590.44,5808556.17],[6424638.48,5808560.35],[6424675.55,5808563.21],[6424827.64,5808565.7],[6424871.54,5808568.05],[6424917.65,5808572.35],[6424992.25,5808581.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1429,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1429","DYMEK":"ul. Starogardzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1429","LA":"ul. Starogardzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419642.3,5811601.71],[6419640,5811576.81],[6419640.48,5811561.2],[6419645.27,5811526.19],[6419657.63,5811452.98],[6419667.68,5811413.85],[6419676.21,5811374.83],[6419683.58,5811334.27],[6419686.74,5811311.43],[6419694.2,5811277.67],[6419701.19,5811247.07],[6419715.66,5811185.01],[6419733.06,5811109.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1430,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1430","DYMEK":"ul. Kadecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1430","LA":"ul. Kadecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422965.19,5806954.38],[6423078.46,5806822.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1431,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1431","DYMEK":"ul. Wincentego Kadłubka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1431","LA":"ul. Wincentego Kadłubka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424683.31,5809344.05],[6424737.02,5809494.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1622,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1622","DYMEK":"ul. Floriana Stablewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1622","LA":"ul. Floriana Stablewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425284.28,5806978.24],[6425149.26,5807024.03]],[[6425131.81,5807031.64],[6425049.4,5807063.24]],[[6424617.35,5807292.26],[6424627.41,5807286.88],[6424699.36,5807246.82],[6424705.33,5807242.68],[6424713.53,5807238.49],[6424796.38,5807192.41],[6424904.84,5807134.58],[6424921.5,5807126.58],[6425039.94,5807081.14]]]}}, {"type":"Feature", "id":1623,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1623","DYMEK":"ul. Święty Marcin | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1623","LA":"ul. Święty Marcin","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426128.55,5808803.65],[6426179.94,5808795.49],[6426265.68,5808786.29],[6426333.57,5808779.14],[6426476.02,5808758.23],[6426579.17,5808736.12],[6426640.96,5808724.74],[6426685.15,5808711.87],[6426701.39,5808706.74],[6426785.59,5808681.07],[6426858.24,5808659.5],[6426869.67,5808653.53],[6426999.37,5808619.29],[6427041.02,5808612.61],[6427066.11,5808610.42],[6427162.74,5808595.91],[6427260.53,5808581.89],[6427276.5,5808585.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1624,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1624","DYMEK":"ul. Wierzbięcice | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-12-14 XII/66/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1624","LA":"ul. Wierzbięcice","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426617.04,5808133.55],[6426584.19,5808041.48],[6426580.68,5808020.67],[6426584.73,5807936.89],[6426584.49,5807837.19],[6426582.63,5807627.2],[6426581.93,5807529.38],[6426580.87,5807433.66],[6426579.84,5807298.46],[6426578.1,5807212.53],[6426580.37,5807168.86],[6426578.45,5807029.34],[6426578.09,5806908.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1631,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1631","DYMEK":"ul. Lisia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1631","LA":"ul. Lisia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433569.57,5807182.66],[6433583.62,5807135.73],[6433599.82,5807084.67],[6433601.17,5807076.57],[6433626.63,5806996.88],[6433631.22,5806986.77],[6433647.91,5806933.55],[6433656.98,5806904.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1638,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1638","DYMEK":"ul. Lubelska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1638","LA":"ul. Lubelska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430745.42,5800964.34],[6430898,5801090.11],[6431003.42,5801177.23],[6431060.83,5801223.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1640,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1640","DYMEK":"ul. Lubowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1640","LA":"ul. Lubowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419867.43,5812319.43],[6419977.64,5812324.95],[6420147.21,5812331.18],[6420375.9,5812340.11],[6420477.27,5812343.9],[6420576.48,5812347.37],[6420674.07,5812351.12],[6420771.88,5812355.2],[6420810.12,5812357.23],[6420870.05,5812359.16],[6420967.2,5812362.99],[6421025.65,5812365.42],[6421112.17,5812417.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1646,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1646","DYMEK":"ul. Łagowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1646","LA":"ul. Łagowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419003.84,5812101.8],[6419122.06,5812105.33],[6419245.32,5812108.8],[6419338.35,5812110.09],[6419347.98,5812109.6],[6419379.21,5812106.79],[6419420.69,5812093.37],[6419438.75,5812090.2],[6419480.67,5812087.53],[6419610.62,5812091.67],[6419723.83,5812093.74],[6419835.57,5812097.02],[6419911.13,5812097.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1654,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1654","DYMEK":"ul. Łomżyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1654","LA":"ul. Łomżyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430959.54,5808927.87],[6430961.83,5808880.87],[6430967.69,5808736.65],[6430969.35,5808696],[6430973.63,5808599.95],[6430973.04,5808570],[6430972.53,5808549.11],[6430977.88,5808484.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1086,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1086","DYMEK":"ul. Pszczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03
1945-11-19 IV/14/55
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1086","LA":"ul. Pszczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423259.02,5804439.29],[6423304.24,5804472.34],[6423348.92,5804506.63],[6423372.98,5804525.1],[6423447.49,5804586.09],[6423442.84,5804601.3],[6423435.46,5804627.49],[6423428.76,5804652.58],[6423422.26,5804692.57],[6423418.34,5804718.85],[6423411.89,5804761.58],[6423409.68,5804789.45],[6423411.09,5804798.91],[6423433.03,5804832.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1087,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1087","DYMEK":"ul. Mikołowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1087","LA":"ul. Mikołowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423007.18,5804456.49],[6423101.46,5804567.29],[6423200.26,5804685.32],[6423285.88,5804785.18],[6423337.68,5804847.04],[6423343.33,5804856.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1088,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1088","DYMEK":"ul. Gronowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1088","LA":"ul. Gronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427469.08,5811381.72],[6427475.39,5811342.71],[6427489.79,5811246.98],[6427499.46,5811179.21],[6427508.46,5811119.84],[6427533.2,5810967.37],[6427543.75,5810896.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1089,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1089","DYMEK":"ul. Sławomira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1089","LA":"ul. Sławomira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433334.3,5808341.96],[6433388.99,5808429.13],[6433445.94,5808510.27],[6433507.25,5808596.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1090,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1090","DYMEK":"ul. Cybińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1090","LA":"ul. Cybińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428728.62,5809137.57],[6428694.93,5809155.72]],[[6428694.93,5809155.72],[6428674.77,5809166.58]],[[6428694.93,5809155.72],[6428702.94,5809194.75]]]}}, {"type":"Feature", "id":1091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1091","DYMEK":"ul. Ludwika Zamenhofa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1997-11-18
1974-12-06
1960-02-16 LXIV/471/II/97
V/24/74
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1091","LA":"ul. Ludwika Zamenhofa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428537.91,5807388.53],[6428471.5,5807218.99],[6428465.35,5807203.53],[6428449.18,5807161.97],[6428369.06,5806955.42],[6428347.29,5806891.51],[6428298.66,5806727.11],[6428252.82,5806571.96],[6428221.6,5806468.34],[6428170,5806304.07],[6428116.97,5806147.81],[6428105.93,5806115.25],[6428095.56,5806080.69],[6428092.36,5806067.89],[6428089.8,5806056.95],[6428088.91,5806053.17],[6428083.27,5806024.49],[6428077.64,5805981.35],[6428068.17,5805899.05],[6428058.82,5805818.92],[6428054.74,5805793.05],[6428049.23,5805770.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1093,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1093","DYMEK":"ul. Cyprysowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1968-05-31 XXX/26/68","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1093","LA":"ul. Cyprysowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425438.26,5804272.86],[6425445.92,5804145.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1095,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1095","DYMEK":"ul. Czapla | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1095","LA":"ul. Czapla","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428706.58,5810910.21],[6428725.35,5810924.02],[6428771.85,5810974.41],[6428847.41,5811060.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1253,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1253","DYMEK":"ul. Lubczykowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1253","LA":"ul. Lubczykowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429664.71,5817399.48],[6429762.7,5817403.88],[6429852.93,5817411.27]],[[6428331.7,5817540.85],[6428343.63,5817539.31],[6428550.92,5817510.63],[6428701.5,5817488.05],[6428734.64,5817483.86],[6428989.53,5817454.35],[6429052.53,5817445.97],[6429114.24,5817435.96],[6429182.53,5817423.39],[6429245.7,5817412.47],[6429350.76,5817403.54],[6429382.07,5817404.81],[6429428.69,5817406.63],[6429663.75,5817399.7]],[[6428331.7,5817540.85],[6428348.75,5817672.31]],[[6428177.87,5817559.93],[6428331.7,5817540.85]]]}}, {"type":"Feature", "id":1254,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1254","DYMEK":"ul. Radojewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1254","LA":"ul. Radojewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427990.08,5819076.13],[6428159.06,5818957.75],[6428276.27,5818875.36],[6428289.61,5818869.26],[6428309.63,5818865.19],[6428338.06,5818865.19],[6428360.4,5818859.97],[6428369.11,5818847.78],[6428410.01,5818767.13],[6428429.74,5818745.95],[6428424.21,5818663.55],[6428419.28,5818622.64],[6428410.87,5818587.83],[6428371.41,5818513.28],[6428110.86,5818062.13],[6428103.61,5818045.89],[6428101.87,5818028.77],[6428102.74,5818013.97],[6428119.28,5817910.98],[6428152.92,5817712.25],[6428164.37,5817642.34],[6428177.87,5817559.93],[6428178.16,5817551.23]],[[6427856.81,5819169.2],[6427990.08,5819076.13]],[[6427945.36,5819204.87],[6427990.08,5819076.13]]]}}, {"type":"Feature", "id":1255,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1255","DYMEK":"ul. Halszki | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1255","LA":"ul. Halszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428424.21,5818663.55],[6428463.87,5818657.07],[6428521.46,5818633.97],[6428634.53,5818585.14],[6428868.21,5818484.9],[6428895.93,5818478.13],[6428975.69,5818441.17],[6429012.63,5818420.96],[6429037.56,5818412.01],[6429046.18,5818406.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1256,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1256","DYMEK":"ul. Piołunowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1256","LA":"ul. Piołunowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428429.74,5818745.95],[6428434.39,5818805.29],[6428440.42,5818881.27],[6428441.66,5818896.34],[6428477.39,5818965.12],[6428484.62,5818977.52],[6428492.26,5818988.26],[6428504.45,5818997.97],[6428552.57,5819025.02],[6428569.51,5819032.25],[6428600.9,5819034.11],[6428652.54,5819030.38],[6428666.16,5819031.42],[6428742.79,5819043.2],[6428757.45,5819048.77],[6428768.81,5819056.61],[6428932.19,5819194.16],[6429209.09,5819426.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1257,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1257","DYMEK":"ul. Umultowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1958-05-30 XX/143/87
III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1257","LA":"ul. Umultowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427318.96,5814903.21],[6427327.12,5814920.87],[6427360.78,5814994.66],[6427376.61,5815027.56],[6427399.11,5815121.27],[6427404.05,5815135.6],[6427413.94,5815152.76],[6427446.04,5815191.9],[6427492.97,5815237.95],[6427548.3,5815315.5],[6427567.04,5815350.51],[6427666.03,5815573.6],[6427727.4,5815713.48],[6427802.93,5815884.72],[6427847.1,5815982.33],[6427911.3,5816129.32],[6427930.18,5816175.49],[6427978.99,5816285.03],[6427983.51,5816288.87],[6427990.92,5816288.52],[6428026.99,5816275],[6428064.59,5816384.55],[6428077.15,5816430.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1258,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1258","DYMEK":"ul. Umultowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28
1958-05-30 XX/143/87
III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1258","LA":"ul. Umultowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427184.01,5812759.3],[6427137.13,5812946.68],[6427125.93,5813004.48],[6427113.51,5813070.49],[6427103.55,5813124.24],[6427086.56,5813253.97],[6427076.42,5813351.84],[6427074.21,5813386.32],[6427073.78,5813427.11],[6427073.79,5813473.59],[6427074.96,5813486.47],[6427075.69,5813498.95],[6427083.94,5813602.31],[6427092.78,5813725.19],[6427101.44,5813862.77],[6427102.59,5813919.45],[6427102.6,5814045.41],[6427103.09,5814159.32],[6427102.77,5814354.89],[6427109.63,5814427.44],[6427122.7,5814497.2],[6427137.42,5814550.96],[6427151.97,5814589.5],[6427188.4,5814668.11],[6427243.63,5814785.74],[6427252.78,5814800.78],[6427276.31,5814828.56],[6427291.34,5814848.49],[6427306.64,5814875.17],[6427318.96,5814903.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1434,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1434","DYMEK":"ul. Kamienicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1434","LA":"ul. Kamienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421623.91,5805836.34],[6421732.55,5805746.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1435,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1435","DYMEK":"ul. Kamieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1435","LA":"ul. Kamieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434874.35,5809333.88],[6434879.43,5809342.42],[6434894.35,5809355.48],[6435054.61,5809506.54],[6435101.93,5809549.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1357,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1357","DYMEK":"ul. Grójecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1357","LA":"ul. Grójecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427263.32,5802398.49],[6427289.45,5802487.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1397,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1397","DYMEK":"ul. św. Jacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1397","LA":"ul. św. Jacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428728.62,5809137.57],[6428750.76,5809179.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2355,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2355","DYMEK":"os. Warszawskie | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2355","LA":"os. Warszawskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430625.75,5808981.11],[6430621.38,5808988.93],[6430528.4,5809206.03],[6430437.18,5809373.22],[6430777.92,5809336.93],[6430751.37,5809389.41],[6431297.66,5809399.35],[6431332.92,5809188.84],[6431356.59,5809013.51],[6430625.75,5808981.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2226,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2226","DYMEK":"ul. Zaniemyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2226","LA":"ul. Zaniemyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429826.04,5809027.83],[6429821.69,5809114.64],[6429841.83,5809157.56],[6429847.32,5809160.09],[6429967.6,5809350.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1931,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1931","DYMEK":"ul. Rynarzewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1931","LA":"ul. Rynarzewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423475.87,5806824.27],[6423482.27,5806833.17],[6423514.09,5806874.29],[6423521.8,5806881.19],[6423571.16,5806925.27],[6423638.69,5806984.67]]}}, {"type":"Feature", "id":723,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"723","DYMEK":"ul. Adama Biedrzyckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/723","LA":"ul. Adama Biedrzyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424122.37,5806661.72],[6424163.46,5806749.71],[6424235.01,5806901.57],[6424241.04,5806912.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1831,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1831","DYMEK":"ul. Piotrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1831","LA":"ul. Piotrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427989.58,5803234.77],[6428011.37,5803282.2],[6428036.11,5803335.16],[6428075.08,5803422.64],[6428081.49,5803429.59],[6428115.58,5803462.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1525,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1525","DYMEK":"ul. Kolejowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1525","LA":"ul. Kolejowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425362.06,5806543.52],[6425418.98,5806654.12],[6425424.41,5806669.23],[6425423.85,5806688.2],[6425413.16,5806709.18],[6425397.53,5806730.2],[6425399.82,5806746.27],[6425461.39,5807060.74],[6425487.16,5807190.95],[6425511.94,5807315.98],[6425539.53,5807456.99],[6425570.28,5807618.61],[6425574.97,5807643.16],[6425579.2,5807659.37],[6425597.99,5807760.17],[6425598.31,5807767.3],[6425598.04,5807770.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1748,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1748","DYMEK":"ul. Nałęczowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1748","LA":"ul. Nałęczowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423717.05,5814290.13],[6423732.09,5814278.5],[6423771.16,5814239.52],[6423807.29,5814202.85],[6423918.79,5814088.19],[6423947.71,5814057.9],[6424008.89,5813971.59],[6424034.73,5813935.14],[6424055.13,5813905.47],[6424180.19,5813729.15],[6424241.31,5813641.07],[6424359.27,5813463.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1762,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1762","DYMEK":"ul. Notecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1762","LA":"ul. Notecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422092.87,5811269.08],[6422182.59,5811226.4],[6422335.71,5811155.66],[6422343.84,5811154.51],[6422352.33,5811157.16],[6422356.05,5811160.56],[6422360.36,5811167.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1629,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1629","DYMEK":"ul. Samuela Lindego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1629","LA":"ul. Samuela Lindego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424392.97,5810041.7],[6424520.13,5809995.47]]}}, {"type":"Feature", "id":2252,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2252","DYMEK":"ul. Źródlana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2252","LA":"ul. Źródlana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425901.37,5810613.22],[6425944.26,5810867.71],[6425960.12,5810968.55],[6425973.34,5811047.74],[6425980.82,5811091.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1833,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1833","DYMEK":"ul. Płocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1833","LA":"ul. Płocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430847.84,5809165.18],[6431049.39,5809173.59]]}}, {"type":"Feature", "id":2189,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2189","DYMEK":"ul. Wrzesińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2189","LA":"ul. Wrzesińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430366.54,5810044.61],[6430390.5,5810059.62],[6430405.37,5810068.08],[6430417.73,5810074.96],[6430450.27,5810086.86],[6430460.6,5810089.67],[6430494.56,5810099.22],[6430513.81,5810101.87],[6430538.54,5810102.65],[6430560.76,5810100.46],[6430644.32,5810092.01],[6430653.56,5810090.6],[6430762.01,5810080.59],[6430877.04,5810070.41],[6430898.32,5810065.25],[6430935.41,5810049.9],[6430970.15,5810033.24],[6431020.55,5810004.75],[6431053.25,5809982.06],[6431097.85,5809945.2],[6431106.61,5809942.23],[6431115.22,5809945.04],[6431138.07,5809957.4],[6431181.73,5809983],[6431224.61,5810005.07],[6431245.11,5810013.67],[6431266.55,5810020.09],[6431287.52,5810023.05],[6431307.24,5810021.97],[6431322.43,5810018.52],[6431348.86,5810001.15],[6431392.69,5809974.62],[6431437.44,5809947.87],[6431473.58,5809931.42],[6431504.88,5809912.25],[6431576.87,5809863.67],[6431602.38,5809850.04],[6431621.63,5809843.16],[6431638.38,5809840.18],[6431690.65,5809837.85],[6431732.75,5809836.28],[6431842.91,5809828.59],[6431863.42,5809822.89],[6431874.54,5809815.22],[6431883.93,5809798.48],[6431886.11,5809786.9],[6431887.67,5809711.63],[6431890.8,5809696.14],[6431899.41,5809685.65],[6431915.06,5809674.38],[6431927.11,5809668.58],[6431944.31,5809664.67],[6431952.61,5809663.73],[6431964.21,5809663.9],[6431988.93,5809674.07],[6432002.86,5809684.24],[6432018.97,5809708.03],[6432031.49,5809729],[6432043.23,5809741.36],[6432050.9,5809745.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1689,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1689","DYMEK":"ul. Masztowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1689","LA":"ul. Masztowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426805.84,5802622.74],[6426820.63,5802669.58],[6426845.77,5802752.67],[6426872.34,5802835.73],[6426903.94,5802935.14],[6426945.66,5803068.62],[6426961.33,5803120.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1098,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1098","DYMEK":"ul. Stefana Czarnieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1098","LA":"ul. Stefana Czarnieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426229.15,5807316.27],[6426308.26,5807059.59]]}}, {"type":"Feature", "id":2211,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2211","DYMEK":"ul. Za Groblą | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2211","LA":"ul. Za Groblą","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427924.55,5808269.6],[6428049.61,5808361.89],[6428133.62,5808318.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1409,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1409","DYMEK":"ul. Jaśminowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1409","LA":"ul. Jaśminowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424940.21,5804433.67],[6424955.98,5804423.74],[6424981.14,5804412.27],[6425016.41,5804402.01],[6425058.87,5804393.28],[6425135.52,5804378.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1913,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1913","DYMEK":"ul. Józefa Rogalińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1913","LA":"ul. Józefa Rogalińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424200.33,5806929.83],[6424206.1,5806942.5],[6424292.1,5807145.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1549,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1549","DYMEK":"ul. Kościelna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1549","LA":"ul. Kościelna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425392.59,5809391.24],[6425404.93,5809421.61],[6425407.84,5809428.77],[6425415.02,5809440.41],[6425432.7,5809454.51],[6425461.35,5809479.58],[6425472.75,5809494.79],[6425508.79,5809556.12]],[[6425508.79,5809556.12],[6425519.31,5809566.64],[6425538.1,5809597.3],[6425554.44,5809629.07],[6425568.32,5809674.28],[6425585.12,5809738.29],[6425588.7,5809746.34],[6425635.69,5809847.28],[6425650.22,5809890.58],[6425662.82,5809942.83],[6425668.72,5809968.23],[6425657.46,5809951.95],[6425647.28,5809949],[6425629.59,5809931.85],[6425614.84,5809906.39],[6425593.95,5809868.31],[6425588.86,5809859.74],[6425573.84,5809805.61],[6425557.22,5809737.8],[6425547.03,5809704.58],[6425528.27,5809660.62],[6425518.1,5809633.28],[6425511.4,5809609.97],[6425507.1,5809587.19],[6425508.79,5809556.12]]]}}, {"type":"Feature", "id":2060,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2060","DYMEK":"ul. Ślusarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2060","LA":"ul. Ślusarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427581.78,5808723.17],[6427582.06,5808724.87],[6427589.86,5808758.12],[6427604.95,5808827.5],[6427604.06,5808830.82],[6427612.14,5808902.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1349,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1349","DYMEK":"ul. Grąbczowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1349","LA":"ul. Grąbczowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419856.7,5809193.59],[6419911.99,5809330.47],[6419964.82,5809462.98],[6419995.71,5809541.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1414,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1414","DYMEK":"ul. Jesionowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1414","LA":"ul. Jesionowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424575.16,5804665.51],[6424629.75,5804580.51],[6424670.81,5804518.18],[6424726.24,5804432.92],[6424781.13,5804349.03],[6424799.79,5804323.9],[6424828.1,5804293.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1967,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1967","DYMEK":"ul. Skrajna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1967","LA":"ul. Skrajna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422280.85,5805697.51],[6422316.7,5805698.66],[6422341.06,5805700.33],[6422426.4,5805706.22],[6422445.16,5805705.78],[6422458.03,5805703.03],[6422465.84,5805696.59],[6422487,5805671.42]]}}, {"type":"Feature", "id":836,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"836","DYMEK":"ul. Bnińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/836","LA":"ul. Bnińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429731.1,5808918.66],[6429727.32,5809032.25],[6429723.75,5809123.53],[6429725.54,5809130.38],[6429759.49,5809202.6],[6429861.64,5809419.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1612,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1612","DYMEK":"ul. Legnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1612","LA":"ul. Legnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421409.82,5805564.57],[6421453.48,5805629.53],[6421663.82,5805502.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1722,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1722","DYMEK":"ul. Modrzewiowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1722","LA":"ul. Modrzewiowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424770.42,5804471.96],[6424771.83,5804491.83],[6424776.5,5804518.11],[6424785.56,5804560.6],[6424800.77,5804633.5],[6424816.65,5804707.4],[6424829.71,5804773.93],[6424839.8,5804821.81],[6424844.53,5804832.2]],[[6424770.36,5804472.04],[6424768.11,5804466.96],[6424765.37,5804464.72],[6424759.21,5804460.81],[6424751.47,5804456.4],[6424739.99,5804449.41],[6424733.5,5804445.75],[6424729.18,5804443.09],[6424722.19,5804439.09]]]}}, {"type":"Feature", "id":2187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2187","DYMEK":"ul. Wroniecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2187","LA":"ul. Wroniecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427448.97,5808918.21],[6427458.36,5808973.61],[6427475.6,5809058.8],[6427476.54,5809066.63],[6427489.9,5809136.05]]}}, {"type":"Feature", "id":2405,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2405","DYMEK":"rynek Wschodni | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2405","LA":"rynek Wschodni","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429956.49,5810261.19],[6429907.99,5810220.05],[6429902.1,5810227.1],[6429885.7,5810246.75],[6429934.34,5810284.69],[6429950.81,5810267.22],[6429956.49,5810261.19]]}}, {"type":"Feature", "id":2253,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2253","DYMEK":"ul. Żagańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2253","LA":"ul. Żagańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421288.31,5805745.1],[6421322,5805703.59],[6421335.16,5805689.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2186","DYMEK":"ul. Wrocławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2186","LA":"ul. Wrocławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427372.58,5808553.64],[6427386.27,5808621.79],[6427398.03,5808679.05],[6427410.41,5808743.33],[6427420.68,5808801.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1632,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1632","DYMEK":"ul. Listopadowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1632","LA":"ul. Listopadowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422792.7,5807142.43],[6422897.68,5807230.7],[6423004.31,5807320.11],[6423135.79,5807432.28]]}}, {"type":"Feature", "id":2183,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2183","DYMEK":"ul. Woźna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2183","LA":"ul. Woźna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427494.48,5808847.03],[6427550.46,5808835.84],[6427604.95,5808827.5],[6427733.27,5808805.28],[6427775.31,5808798.91],[6427809.27,5808802.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1866,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1866","DYMEK":"ul. Powstańcza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1866","LA":"ul. Powstańcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426650.17,5806893.36],[6426678.11,5807022.66],[6426705.63,5807148.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1716,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1716","DYMEK":"ul. Miodowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1716","LA":"ul. Miodowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423117.22,5809554.45],[6423154.04,5809545.28],[6423236.25,5809524.83],[6423280.07,5809513.53],[6423335.69,5809499.89],[6423441.64,5809473.83],[6423543.95,5809448.58],[6423632.74,5809425.71]]}}, {"type":"Feature", "id":1751,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1751","DYMEK":"ul. Władysława Nehringa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1751","LA":"ul. Władysława Nehringa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424440.22,5806825.88],[6424563.32,5806977.57]]}}, {"type":"Feature", "id":2005,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2005","DYMEK":"ul. Józefa Strusia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2005","LA":"ul. Józefa Strusia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425280.88,5807669.95],[6425377.05,5807604.36],[6425432.38,5807566.37],[6425437.99,5807560.3]]}}, {"type":"Feature", "id":25715,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"25715","DYMEK":"park Traszki Ratajskie | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2021-02-02 XLI/715/VIII/2021","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/25715","LA":"park Traszki Ratajskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6430556.2,5807019.56],[6430559.89,5807017.47],[6430567.28,5807019.47],[6430567.13,5807018.17],[6430566.69,5807011.74],[6430560.02,5806930.2],[6430557.19,5806895.34],[6430555.34,5806881.33],[6430554.03,5806871.16],[6430538.03,5806869.76],[6430536.34,5806862.03],[6430551.8,5806858.79],[6430546.84,5806835.99],[6430541.87,5806822.07],[6430513.03,5806825.18],[6430469.38,5806829.88],[6430462.33,5806856.27],[6430461.17,5806863.02],[6430459.47,5806872.91],[6430453.59,5806907.13],[6430446.66,5806935.91],[6430437.4,5806974.39],[6430434.02,5806981.74],[6430433.12,5806983.64],[6430427.81,5806994.29],[6430420.33,5807005.32],[6430421.85,5807008.22],[6430429.82,5807016.11],[6430433.2,5807017.59],[6430478.53,5807019.41],[6430527.91,5807021.4],[6430547.75,5807021.38],[6430552.65,5807021],[6430556.2,5807019.56]],[[6430083.27,5807120.72],[6430141.76,5807090.67],[6430166.06,5807083.51],[6430215.41,5807076.08],[6430219.34,5807075.67],[6430270.28,5807070.43],[6430304.63,5807065.44],[6430318.93,5807063.31],[6430339.58,5807057.52],[6430334.72,5807013],[6430357.52,5807000.69],[6430380.33,5806988.27],[6430384.68,5807030.71],[6430406.91,5807007.07],[6430418.56,5806979.97],[6430419.35,5806978.14],[6430424.25,5806966.75],[6430428.27,5806953.37],[6430433.16,5806936.37],[6430442.23,5806888.21],[6430450.54,5806857.67],[6430456.42,5806826.13],[6430457.58,5806819.92],[6430458.47,5806815.14],[6430462.37,5806796.73],[6430468.09,5806767.91],[6430471.26,5806754.51],[6430463.3,5806767.33],[6430459.82,5806769.8],[6430455.41,5806771.25],[6430447.61,5806771.15],[6430430.48,5806788.41],[6430390.93,5806828.3],[6430388.99,5806830.46],[6430387.05,5806832.61],[6430363.12,5806859.16],[6430330.13,5806897.47],[6430289.75,5806934.87],[6430250.43,5806964.16],[6430216.99,5806985.76],[6430205.46,5806993.21],[6430160.61,5807014.9],[6430113.24,5807032.44],[6430018.9,5807062.64],[6429973.32,5807077.24],[6429969.65,5807079.13],[6429999.12,5807110.58],[6429997.44,5807111.4],[6429998.03,5807113.55],[6430000.68,5807112.24],[6430002.16,5807113.94],[6430046.45,5807161.35],[6430050.59,5807155.14],[6430053.7,5807150.51],[6430067.08,5807133.75],[6430078.13,5807124.9],[6430083.27,5807120.72]]]}}, {"type":"Feature", "id":25731,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"25731","DYMEK":"skwer Andrzeja Rzewuskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2021-02-02 XLI/712/VIII/2021","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/25731","LA":"skwer Andrzeja Rzewuskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427278,5809936.74],[6427300.72,5809918.39],[6427302.09,5809918.99],[6427303.09,5809919.14],[6427304.08,5809918.8],[6427313.88,5809910],[6427331.05,5809895.78],[6427332.19,5809870.7],[6427297.94,5809881.4],[6427290.93,5809883.6],[6427286.14,5809885.13],[6427275.24,5809888.9],[6427273,5809889.66],[6427247.12,5809898.28],[6427237,5809901.4],[6427272.81,5809939.39],[6427278,5809936.74]]}}, {"type":"Feature", "id":25747,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"25747","DYMEK":"ul. Michaliny Stefanowskiej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2021-02-02 XLI/713/VIII/2021","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/25747","LA":"ul. Michaliny Stefanowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419491.14,5809539.65],[6419389.96,5809514.65]]}}, {"type":"Feature", "id":25748,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"25748","DYMEK":"ul. Marii Szmytówny | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2021-02-02 XLI/714/VIII/2021","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/25748","LA":"ul. Marii Szmytówny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419408.41,5809435.8],[6419509.39,5809460.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1459,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1459","DYMEK":"ul. Kartuska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1459","LA":"ul. Kartuska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423869.49,5813456.21],[6423850.94,5813501.16],[6423809.04,5813593],[6423778.86,5813660.33],[6423727.78,5813768.83],[6423734.1,5813781.72],[6423761.74,5813839.44],[6423794.57,5813910.73],[6423840.24,5814009.9],[6423845.45,5814017.83],[6423918.79,5814088.19],[6424002.55,5814169.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1562,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1562","DYMEK":"ul. Krańcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1562","LA":"ul. Krańcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6431415.51,5807984.22],[6431424.86,5807976.4],[6431437.23,5807966.83],[6431452.88,5807959.36],[6431470.63,5807953.52],[6431476.94,5807948.84],[6431476.47,5807942.07],[6431473.2,5807933.9],[6431466.43,5807928.99],[6431455.69,5807927.59],[6431443.77,5807930.16],[6431435.37,5807934.6],[6431427.66,5807946.51],[6431419.02,5807967.99],[6431415.51,5807984.22]],[[6431415.51,5807984.22],[6431385.16,5808022.52],[6431355.97,5808055.44],[6431322.33,5808092.23],[6431285.2,5808121.2],[6431215.02,5808172.93],[6431209.52,5808178.09],[6431204.27,5808182.99],[6431182.95,5808200.67],[6431169.08,5808207.78],[6431152.79,5808212.72],[6431105.82,5808225.02],[6431083.99,5808235.59],[6431052.1,5808256.73],[6430957.48,5808324.93],[6430940.33,5808345.99],[6430875.51,5808459.07],[6430860.78,5808487.06],[6430844.84,5808510.11],[6430822.13,5808556.3],[6430806.35,5808590.48],[6430761.89,5808684.67],[6430717.61,5808778.4],[6430680.03,5808855.94],[6430665.82,5808882.63],[6430648.84,5808910.97],[6430616.03,5808958.46],[6430581.34,5809041.11],[6430554.24,5809111.33],[6430520.15,5809199.45],[6430506.56,5809226.46],[6430464.37,5809301.24],[6430402.93,5809411.54],[6430345.22,5809514.32],[6430320.27,5809566.13],[6430300.67,5809615.44],[6430290.23,5809651.47],[6430289.87,5809654.52],[6430288.66,5809667.56],[6430289.18,5809698.16],[6430298.04,5809823.33],[6430307.26,5809941.87],[6430312.82,5809978.55],[6430319.08,5809994.98],[6430326.9,5810008.02],[6430366.53,5810044.61],[6430344.97,5810095.19],[6430331.57,5810127.62],[6430327.24,5810147.35],[6430327.59,5810167.15],[6430330.55,5810189.4],[6430332.12,5810209.48],[6430330.73,5810247.03],[6430330.2,5810269.8],[6430336.63,5810360.21],[6430336.8,5810373.42],[6430344.27,5810386.16]]]}}, {"type":"Feature", "id":2107,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2107","DYMEK":"ul. Trzemeszeńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2107","LA":"ul. Trzemeszeńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430464.37,5809301.24],[6430500.59,5809296.97],[6430562.2,5809290.58],[6430635.6,5809283.03],[6430680.24,5809279.03],[6430717.66,5809274.8],[6430755.2,5809271.47],[6430760.31,5809270.75],[6430777.74,5809269.54],[6430833.25,5809275.09],[6430843.48,5809274.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1022,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1022","DYMEK":"ul. Chemiczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1022","LA":"ul. Chemiczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429619.23,5811023.21],[6429629.51,5811030.72],[6429634.25,5811039.02],[6429676.93,5811162.12],[6429682.05,5811174.76],[6429722.98,5811256.08],[6429729.7,5811266.36],[6429754.6,5811298.66],[6429817.83,5811441.63],[6429825.13,5811453.19],[6429834.63,5811460.5],[6429844.11,5811462.08],[6429859.33,5811460.1],[6430248.2,5811352.11],[6430443.44,5811298.47],[6430456.68,5811291.74],[6430468.53,5811282.35],[6430498.57,5811246.78],[6430510.03,5811238.88],[6430526.04,5811232.75],[6430567.88,5811222.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1875,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1875","DYMEK":"ul. Przelot | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1875","LA":"ul. Przelot","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422293.73,5810718.38],[6422254.19,5810629.03],[6422230.87,5810573.28],[6422171.16,5810435.85]],[[6422293.73,5810718.38],[6422256.86,5810734.75],[6422274.12,5810774.38]],[[6422327.01,5810796.48],[6422319.33,5810777.8],[6422293.73,5810718.38]]]}}, {"type":"Feature", "id":1965,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1965","DYMEK":"ul. Skośna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1965","LA":"ul. Skośna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426194.74,5808783.2],[6426184.89,5808741.17],[6426186.1,5808733.49],[6426193.3,5808732.04],[6426239.89,5808738.29]]}}, {"type":"Feature", "id":9640,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9640","DYMEK":"park Sołacki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9640","LA":"park Sołacki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425340.27,5810353.41],[6425347.97,5810349],[6425351.73,5810349.19],[6425352.86,5810349.64],[6425356.81,5810362.07],[6425361.15,5810374.12],[6425357.46,5810385.92],[6425370.03,5810408.38],[6425361.03,5810413.33],[6425352.18,5810415.26],[6425343.86,5810420.15],[6425340.64,5810421.44],[6425336.92,5810427.34],[6425332.19,5810432.11],[6425325.56,5810440.9],[6425316.65,5810444.35],[6425305.84,5810447.73],[6425302.16,5810448.57],[6425299.7,5810449.08],[6425297.64,5810449.04],[6425295.39,5810447.94],[6425294.07,5810446.32],[6425292.96,5810443.4],[6425291.03,5810437.97],[6425288.9,5810432.82],[6425284.72,5810426.27],[6425280.79,5810421.74],[6425274.19,5810405.21],[6425273.26,5810398.9],[6425273.39,5810395.54],[6425273.84,5810393.29],[6425273.18,5810392.27],[6425285.35,5810384.98],[6425293.67,5810379.09],[6425315.56,5810366.47],[6425331.39,5810358.61],[6425340.27,5810353.41]],[[6425075.8,5810667.78],[6425117.36,5810656.25],[6425170.58,5810641.48],[6425262.31,5810616.26],[6425276.32,5810610.32],[6425282.83,5810607.84],[6425292.18,5810604.09],[6425301.16,5810600.13],[6425310.26,5810595.99],[6425319.14,5810591.7],[6425327.96,5810587.09],[6425336.75,5810582.07],[6425345.24,5810576.91],[6425353.65,5810571.5],[6425435.33,5810517.26],[6425437.22,5810516],[6425478.61,5810487.94],[6425519.43,5810459],[6425559.63,5810429.24],[6425588.26,5810407.57],[6425596.67,5810401.49],[6425605.34,5810395.47],[6425613.8,5810389.66],[6425633.59,5810377.1],[6425635.55,5810375.99],[6425628.44,5810363.14],[6425641.2,5810356.13],[6425648.22,5810368.81],[6425651.86,5810366.75],[6425660.65,5810362.06],[6425670.05,5810357.27],[6425679.59,5810352.85],[6425688.73,5810348.4],[6425698.51,5810344.15],[6425707.92,5810340.22],[6425717.71,5810336.29],[6425743.78,5810326.65],[6425742.85,5810322.29],[6425741,5810312.65],[6425739.45,5810302.77],[6425738.03,5810292.84],[6425735.42,5810272.07],[6425723.22,5810275.17],[6425711.78,5810276.68],[6425700.12,5810277.32],[6425688.95,5810276.97],[6425652.73,5810274.87],[6425643.16,5810274.37],[6425633.73,5810274.07],[6425624.62,5810274.75],[6425615.31,5810274.73],[6425601.15,5810275.67],[6425578.29,5810277.78],[6425559.49,5810280.02],[6425539.68,5810282.8],[6425519.94,5810285.73],[6425500.24,5810289.24],[6425480.47,5810292.73],[6425405.2,5810307.46],[6425395.46,5810309.49],[6425385.8,5810312.01],[6425372.65,5810316.47],[6425366.79,5810318.45],[6425357.2,5810321.24],[6425348.02,5810325.11],[6425339.06,5810329.07],[6425330.34,5810333.31],[6425321.46,5810338.15],[6425312.76,5810343.23],[6425304.4,5810348.46],[6425296.19,5810354.15],[6425288.11,5810360.03],[6425280.27,5810366.21],[6425263.35,5810380.22],[6425263.2,5810380.35],[6425131.11,5810489.52],[6425123.41,5810495.83],[6425115.56,5810502.01],[6425108.64,5810507.11],[6425097.45,5810515.27],[6425091.42,5810519.6],[6425083.18,5810525.25],[6425074.84,5810530.87],[6425066.42,5810536.19],[6425057.8,5810541.4],[6425049.18,5810546.37],[6425040.52,5810551.34],[6425031.78,5810556.03],[6425022.87,5810560.82],[6425013.92,5810565.31],[6425004.98,5810569.69],[6424996.09,5810573.73],[6424986.94,5810577.95],[6424977.76,5810581.78],[6424968.34,5810585.55],[6424959.06,5810589.08],[6424949.67,5810592.49],[6424940.25,5810595.77],[6424931.35,5810598.63],[6425001.61,5810615.82],[6425035.78,5810661.85],[6425061.08,5810659.74],[6425062.79,5810661.03],[6425064.2,5810663.86],[6425064.59,5810670.82],[6425072.28,5810668.76],[6425075.8,5810667.78]]]}}, {"type":"Feature", "id":1227,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1227","DYMEK":"ul. Dunajecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1227","LA":"ul. Dunajecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421879.72,5811283.75],[6421997.47,5811544.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2080,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2080","DYMEK":"ul. Święty Wojciech | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2080","LA":"ul. Święty Wojciech","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427258.35,5809574.69],[6427263.89,5809553.95],[6427278.42,5809491.46],[6427293.78,5809430.93],[6427305.02,5809382.27],[6427308.83,5809370.4],[6427313.72,5809359.58],[6427341.91,5809314.11],[6427414.43,5809201.01],[6427424.99,5809179.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1829,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1829","DYMEK":"ul. Pionierska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1829","LA":"ul. Pionierska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426296.99,5805327.44],[6426331.87,5805420.07],[6426345.99,5805473.56],[6426390.06,5805588.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1651,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1651","DYMEK":"ul. Łęgi Dębińskie | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1651","LA":"ul. Łęgi Dębińskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426297.15,5805570.79],[6426318.23,5805559.72],[6426335.04,5805558.26],[6426390.06,5805588.43],[6426402.06,5805591.64],[6426450.16,5805580.1]]}}, {"type":"Feature", "id":996,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"996","DYMEK":"ul. Bużańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/996","LA":"ul. Bużańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422947.2,5810602.88],[6422958.52,5810625.64],[6422980.29,5810669.61],[6422982.87,5810674.8],[6422988.15,5810683.36],[6423014.25,5810737.47],[6423017.9,5810748.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1553,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1553","DYMEK":"ul. Władysława Kotwicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1553","LA":"ul. Władysława Kotwicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427115.99,5802608.16],[6427133.39,5802662.59],[6427159.72,5802745.72],[6427197.33,5802864.88],[6427232.69,5802977.29],[6427247.92,5803027.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1461,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1461","DYMEK":"ul. Karwieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1461","LA":"ul. Karwieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424300.75,5813050.93],[6424340.44,5812927.38],[6424348.41,5812911.18],[6424357.66,5812899.61],[6424365.25,5812889.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1592,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1592","DYMEK":"ul. Ku Cytadeli | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1592","LA":"ul. Ku Cytadeli","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427475.06,5809603.39],[6427482.6,5809632.06],[6427502.76,5809700.95],[6427508,5809717],[6427518.37,5809753.06]]}}, {"type":"Feature", "id":967,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"967","DYMEK":"ul. Brzeska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/967","LA":"ul. Brzeska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430761.89,5808684.67],[6430769.03,5808686.63],[6430969.35,5808696]]}}, {"type":"Feature", "id":1675,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1675","DYMEK":"ul. Antoniego Małeckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1675","LA":"ul. Antoniego Małeckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425246.85,5807427.03],[6425281.62,5807490.92],[6425293.59,5807510.27],[6425319.6,5807540.4],[6425332.83,5807554.16]],[[6425332.83,5807554.16],[6425368.98,5807526.01]],[[6425332.83,5807554.16],[6425377.05,5807604.36],[6425383.37,5807607.85],[6425431.21,5807702.81],[6425436.32,5807708.59],[6425461.6,5807730.89],[6425559.04,5807815.97],[6425565.76,5807822.02],[6425596.57,5807841.32]]]}}, {"type":"Feature", "id":1347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1347","DYMEK":"ul. Grabowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1347","LA":"ul. Grabowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425097.54,5804806.72],[6425130.31,5804971.24],[6425156.58,5805100.31],[6425170.92,5805174.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1812,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1812","DYMEK":"ul. Macieja Palacza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1812","LA":"ul. Macieja Palacza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422899.98,5807643.36],[6422970.42,5807580.41],[6423053.75,5807506.27],[6423135.79,5807432.28],[6423203.65,5807372.43],[6423241.81,5807338.67],[6423269.05,5807313.2],[6423360.43,5807232.5],[6423457.6,5807145.5],[6423539.07,5807073.69],[6423540.69,5807072.06],[6423542.79,5807069.97],[6423638.69,5806984.67],[6423748.49,5806886.49],[6423760.21,5806876.91],[6423908.12,5806780.46],[6423919.37,5806774.55],[6423994.48,5806735.16],[6424042.18,5806704.27],[6424086.06,5806679.64],[6424114.69,5806664.51],[6424122.37,5806661.72],[6424198.1,5806634.96],[6424250.3,5806616.02],[6424260.41,5806614.66],[6424274.83,5806612.03],[6424343.72,5806611.56],[6424400.75,5806610.38],[6424418.44,5806607.37],[6424507.82,5806564.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1370,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1370","DYMEK":"ul. Harcerska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1370","LA":"ul. Harcerska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429963.79,5810256.32],[6429971.56,5810236.08],[6429977.66,5810219.02],[6430015.39,5810106.68]]}}, {"type":"Feature", "id":1814,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1814","DYMEK":"ul. Pamiątkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1814","LA":"ul. Pamiątkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425938.79,5806558.63],[6426076.95,5806513.01],[6426200.48,5806474.58],[6426249.63,5806463.97],[6426270.78,5806460.73],[6426403.9,5806440.29],[6426471.26,5806430.19]]}}, {"type":"Feature", "id":284,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"284","DYMEK":"ul. św. Antoniego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/284","LA":"ul. św. Antoniego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427730.4,5803787.38],[6427718.88,5803798.59],[6427707,5803806.33],[6427696.01,5803810.83],[6427182.33,5803970.07],[6427107.6,5803992.94],[6426973.62,5804035.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1296,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1296","DYMEK":"ul. Gąsiorowskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1296","LA":"ul. Gąsiorowskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425494.23,5807933.05],[6425503.35,5807919.51],[6425565.76,5807822.02],[6425570.08,5807814.83],[6425598.04,5807770.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1097,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1097","DYMEK":"ul. Czarna Rola | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1097","LA":"ul. Czarna Rola","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427946.6,5811910.98],[6427993.59,5811888.14],[6428155.89,5811808.28],[6428170.81,5811803.06],[6428190.55,5811794.43],[6428221.94,5811777.3],[6428268.43,5811754.05],[6428378.08,5811701.71]]}}, {"type":"Feature", "id":966,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"966","DYMEK":"ul. Brzask | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/966","LA":"ul. Brzask","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423465.13,5808765.58],[6423525.48,5808767.38],[6423624.31,5808766.3],[6423631.39,5808765.03],[6423712.42,5808762.12],[6423749.66,5808759.76],[6423800.16,5808753.76],[6423817.42,5808749.95],[6423926.06,5808724.15]]}}, {"type":"Feature", "id":2171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2171","DYMEK":"ul. Włościańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2171","LA":"ul. Włościańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425822.68,5812856.69],[6425899.48,5812846.94],[6426046.65,5812829.64],[6426109.99,5812822.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2131,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2131","DYMEK":"ul. Piotra Wawrzyniaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2131","LA":"ul. Piotra Wawrzyniaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425043.8,5808901.24],[6425073.26,5809076.25],[6425073.13,5809084.74],[6425074.93,5809095.28],[6425101.72,5809183.73],[6425158.7,5809327.49],[6425211.6,5809459.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1680,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1680","DYMEK":"ul. Maratońska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1680","LA":"ul. Maratońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427155.82,5807697.73],[6427198.09,5807909.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1735,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1735","DYMEK":"ul. Murna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1735","LA":"ul. Murna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427273.41,5808757.81],[6427277.64,5808813.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1344,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1344","DYMEK":"ul. Górki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1344","LA":"ul. Górki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424370.45,5806375.96],[6424399.5,5806355.8],[6424599.9,5806227.49],[6424660.58,5806189.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2262,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2262","DYMEK":"ul. Jana Żupańskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2262","LA":"ul. Jana Żupańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426427.12,5807509.24],[6426581.93,5807529.38],[6426673.66,5807540.12],[6426772.74,5807553.38]]}}, {"type":"Feature", "id":2220,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2220","DYMEK":"ul. Zakopiańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2220","LA":"ul. Zakopiańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422939.52,5814867.88],[6422968.52,5814838.64],[6423000.65,5814788.97],[6423011.17,5814776.24],[6423049.02,5814739.13],[6423140.96,5814657.15],[6423218.31,5814588.28],[6423357.04,5814464.31],[6423443.55,5814386.49],[6423522.02,5814315.4],[6423670.27,5814186.69],[6423688.64,5814169.04],[6423839.33,5814011.41],[6423840.24,5814009.9],[6423919.7,5813901.13],[6423941.17,5813871.8],[6423965.21,5813839.44],[6424035.17,5813743.77],[6424091.15,5813667.53],[6424151.17,5813578.78],[6424270.15,5813402.27],[6424344.84,5813237.63],[6424411.97,5813087.55],[6424419.37,5813071.99],[6424423.13,5813057.66]]}}, {"type":"Feature", "id":2074,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2074","DYMEK":"ul. Święciańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2074","LA":"ul. Święciańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430106.32,5807706.48],[6430189.25,5807671.68]]}}, {"type":"Feature", "id":1873,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1873","DYMEK":"ul. Prużańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1873","LA":"ul. Prużańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429951.16,5807654.76],[6429971.36,5807659.81],[6429995.73,5807670.25],[6430008.96,5807702.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2185,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2185","DYMEK":"ul. Wójtowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2185","LA":"ul. Wójtowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427784.93,5810877.68],[6427835.34,5811075.26],[6427886.97,5811268.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1702,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1702","DYMEK":"ul. Miecznikowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1702","LA":"ul. Miecznikowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422630.3,5807915.08],[6422725.15,5807869.12],[6422728.15,5807865.65],[6422811.01,5807825.63],[6422818.2,5807822.72],[6422901.15,5807782.6],[6422909.79,5807781.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1502,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1502","DYMEK":"ul. Klin | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1502","LA":"ul. Klin","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426081.74,5810057.64],[6426054.41,5809970.92],[6426026.22,5809885.55],[6426036.16,5809891.38],[6426104.25,5809951.63],[6426148.67,5809991.1],[6426159.6,5810002.18]]}}, {"type":"Feature", "id":2072,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2072","DYMEK":"ul. Świerkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2072","LA":"ul. Świerkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424844.53,5804832.2],[6424853.55,5804841.11],[6424857.85,5804842.56],[6424865.41,5804843.4],[6425022.04,5804818.34],[6425097.54,5804806.72],[6425206.45,5804789.63]]}}, {"type":"Feature", "id":8190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8190","DYMEK":"park im. Karola Kurpińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8190","LA":"park im. Karola Kurpińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428456.42,5807868.19],[6428425.65,5807785.98],[6428334.95,5807759.13],[6428334.76,5807759.74],[6428336.13,5807760.08],[6428335.64,5807763.07],[6428334.97,5807764.74],[6428333.9,5807769.01],[6428328.23,5807767.8],[6428327.17,5807768.44],[6428326.85,5807769.83],[6428340.3,5807793.68],[6428342.32,5807792.46],[6428348.15,5807802.67],[6428346,5807803.79],[6428408.49,5807914.53],[6428409.9,5807916.7],[6428420.95,5807907.15],[6428425.54,5807903.04],[6428443.25,5807886.68],[6428457.01,5807871.97],[6428456.42,5807868.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1099,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1099","DYMEK":"ul. Czarnkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1099","LA":"ul. Czarnkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421370.47,5811415],[6421397.73,5811465.19],[6421426.82,5811530.32],[6421429.44,5811542.01],[6421444.79,5811754.11],[6421457.06,5811912.41],[6421467.55,5812050.88],[6421469.78,5812064.29]]}}, {"type":"Feature", "id":2215,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2215","DYMEK":"ul. Zagórze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2215","LA":"ul. Zagórze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428562.12,5809218.25],[6428577.95,5809152.67],[6428579.62,5809137.38],[6428575.74,5809050.96],[6428563.78,5808985.12],[6428545.44,5808902.86],[6428498.48,5808853.68],[6428488.2,5808851.17],[6428352.88,5808871.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2135,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2135","DYMEK":"ul. Wenecjańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2135","LA":"ul. Wenecjańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427880.02,5808869.11],[6427886.6,5808886.49],[6427970.77,5808933.97],[6427996.67,5808951.19],[6428057.83,5808999.47]]}}, {"type":"Feature", "id":2052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2052","DYMEK":"ul. Szyperska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2052","LA":"ul. Szyperska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427756.99,5808994.29],[6427787.22,5808991.24],[6427829.67,5809027.43],[6427842.73,5809043.21],[6427879.74,5809105.92]],[[6427808.1,5809387.16],[6427892.13,5809378.24],[6427913.21,5809374.79],[6427931.82,5809371.53],[6427935.83,5809368.18],[6427939.06,5809352.25],[6427945.83,5809313.78],[6427946.79,5809282.12],[6427946.6,5809244.89],[6427944.3,5809229.93],[6427938.92,5809213.62],[6427931.62,5809199.09],[6427908.61,5809154.14],[6427901.44,5809142.93],[6427892.42,5809125.82]]]}}, {"type":"Feature", "id":1765,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1765","DYMEK":"ul. Nowogrodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1765","LA":"ul. Nowogrodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430772.69,5808871.08],[6430865.6,5808875.79],[6430897.91,5808877.19],[6430944.54,5808879.29],[6430961.83,5808880.87],[6430982.62,5808881.02],[6431046.89,5808883.29],[6431124.42,5808886.79],[6431206.34,5808889.93],[6431403.78,5808898.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1919,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1919","DYMEK":"ul. Rozewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1919","LA":"ul. Rozewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430069.43,5810899.03],[6430089.22,5811028.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1153,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1153","DYMEK":"ul. Dęblińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1153","LA":"ul. Dęblińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427520.55,5802717.56],[6427555.74,5802655.95],[6427657.99,5802623.53],[6427922.03,5802540.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1816,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1816","DYMEK":"ul. Partyzancka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1816","LA":"ul. Partyzancka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426287.77,5806124.07],[6426346.26,5806110.52],[6426366.78,5805917.48]]}}, {"type":"Feature", "id":599,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"599","DYMEK":"ul. Beskidzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/599","LA":"ul. Beskidzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419984.71,5814103.53],[6419998.75,5814104.93],[6420013.61,5814074.8],[6420034.16,5814041.53],[6420123.98,5813886.59],[6420161.78,5813820.54],[6420221.21,5813726.1],[6420347.67,5813532.93],[6420498.9,5813310.36],[6420731.94,5812988.46],[6420810.6,5812888.03],[6420834.38,5812853.03],[6420879.62,5812786.32],[6420916.27,5812737.78],[6420968.1,5812680.99],[6421042.07,5812602.4],[6421093.91,5812567.06],[6421230.61,5812462.72],[6421348.83,5812377.19],[6421395.71,5812338.56],[6421441.28,5812306.86],[6421480.58,5812271.86],[6421522.84,5812224.64],[6421550.58,5812197.89],[6421583.27,5812168.83],[6421632.14,5812133.83],[6421708.41,5812078.36],[6421810.44,5812018.92],[6421891.01,5811949.92],[6421950.78,5811899.05],[6421983.47,5811875.28],[6422003.28,5811862.73],[6422043.24,5811840.94],[6422062.39,5811833.67],[6422078.78,5811827.77],[6422125.52,5811817.11]]}}, {"type":"Feature", "id":5180,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5180","DYMEK":"park Górczyński | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5180","LA":"park Górczyński","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423680.42,5806119.7],[6423670.93,5806112.91],[6423668.42,5806110.03],[6423666.36,5806111.58],[6423638.83,5806088.81],[6423543.71,5805999.55],[6423544.74,5805998.77],[6423473.67,5805933.78],[6423533.38,5805865.37],[6423546.9,5805865.09],[6423560.37,5805869.88],[6423728.23,5806023.63],[6423728.85,5806030.88],[6423708.21,5806057.79],[6423692.95,5806085.28],[6423690.87,5806089.43],[6423680.42,5806119.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1277,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1277","DYMEK":"ul. Gajowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1277","LA":"ul. Gajowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425631.41,5808749.77],[6425635.62,5808767.93],[6425657.73,5808895.22],[6425661.08,5808911.51],[6425668.07,5808942.51],[6425680.95,5809031.22]]}}, {"type":"Feature", "id":2256,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2256","DYMEK":"ul. Krzysztofa Żegockiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2256","LA":"ul. Krzysztofa Żegockiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426349.15,5812731.9],[6426352.6,5812615.32],[6426353.42,5812606.51],[6426358.11,5812432.08],[6426358.03,5812423.21],[6426363.86,5812213.41]]}}, {"type":"Feature", "id":2160,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2160","DYMEK":"ul. Winogrady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2160","LA":"ul. Winogrady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426762.67,5810298.19],[6426767.54,5810319.53],[6426775,5810366.99],[6426781.77,5810392.75],[6426796.33,5810428.24],[6426819.95,5810473.87],[6426839.38,5810507.45],[6426854.13,5810531.4],[6426887.45,5810577.3],[6426920.24,5810616.26],[6426978.9,5810677.43],[6427018.99,5810710.05],[6427043.96,5810730.62],[6427081.1,5810756.47],[6427110.08,5810775.73],[6427180.36,5810813.82],[6427243.53,5810840.8],[6427309.29,5810863.88],[6427379.23,5810881.23],[6427424.52,5810888],[6427460.78,5810892.51],[6427508.34,5810895.72],[6427524.3,5810896.07],[6427543.75,5810896.59],[6427618.99,5810896.57],[6427687.76,5810892.08],[6427709.45,5810890.17],[6427784.93,5810877.68],[6427818.94,5810869.61],[6427850.52,5810858.15],[6427855.38,5810856.42],[6427895.12,5810843.75],[6427919.76,5810832.47],[6428020.58,5810775.64],[6428176.06,5810688.36],[6428203.47,5810672.92],[6428441.38,5810539.81],[6428476.84,5810517.66]]}}, {"type":"Feature", "id":2002,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2002","DYMEK":"ul. Stęszewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2002","LA":"ul. Stęszewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423174.29,5805168.78],[6423185.81,5805184.4],[6423251.14,5805265.84],[6423255.86,5805271.35],[6423265.87,5805279.71],[6423380.29,5805375.92],[6423475.16,5805455.9],[6423602.49,5805563.85],[6423692.79,5805640.91],[6423727.46,5805670.22]]}}, {"type":"Feature", "id":27987,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"27987","DYMEK":"ul. Janiny Kwaśniewskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/27987","LA":"ul. Janiny Kwaśniewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6415928.98,5816323.15],[6415894.64,5816324.16],[6415865.5,5816328.21],[6415852.83,5816332.52],[6415752.62,5816380.7]],[[6415748.98,5816381.65],[6415726.84,5816393.25],[6415705.94,5816407.8],[6415692.18,5816421.03],[6415676.04,5816436.9],[6415665.19,5816456.22],[6415657.52,5816484],[6415655.32,5816499.8]]]}}, {"type":"Feature", "id":9652,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"9652","DYMEK":"park Tysiąclecia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/9652","LA":"park Tysiąclecia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430002.81,5808888.46],[6430014.2,5808883.54],[6430015.54,5808884.3],[6430060.36,5808866.05],[6430059.56,5808852.87],[6430057.98,5808826.81],[6430050.63,5808705.54],[6430049.55,5808687.74],[6430051.7,5808686.35],[6430055.24,5808685],[6430055.97,5808684.84],[6429949.13,5808508.33],[6429949.83,5808503.03],[6429924.22,5808461.48],[6429919.62,5808460.98],[6429905.45,5808437.98],[6429893.03,5808417.82],[6429878.63,5808429.34],[6429841.73,5808436.65],[6429607.32,5808556.13],[6429552.4,5808605.55],[6429422.15,5808702.5],[6429425.81,5808712.06],[6429480.53,5808856.37],[6429499.2,5808867.74],[6429527.74,5808874.32],[6429561.76,5808873.75],[6429600.57,5808874.7],[6429720.33,5808880.53],[6429841.4,5808886.42],[6429898.67,5808889.73],[6429916.26,5808890.16],[6429975.96,5808893.34],[6429991.91,5808892.3],[6430002.81,5808888.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1848,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1848","DYMEK":"ul. Podwale | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1848","LA":"ul. Podwale","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429022.75,5809471.36],[6429038.11,5809412.71],[6429084.16,5809325.38],[6429095.76,5809303.09],[6429104.49,5809280.38],[6429110.61,5809253],[6429111.47,5809222.72],[6429105.65,5809195.35],[6429091.97,5809163.32],[6429034.64,5809063.7]]}}, {"type":"Feature", "id":2225,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2225","DYMEK":"ul. Zamkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2225","LA":"ul. Zamkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427349.37,5809003.2],[6427333.39,5808947.78],[6427378.82,5808938.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1224,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1224","DYMEK":"ul. Michała Drzymały | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1224","LA":"ul. Michała Drzymały","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426205.22,5810413.21],[6426207.82,5810409.4],[6426208.68,5810389.31],[6426213.36,5810386.71],[6426278.12,5810376.75],[6426345.76,5810368.57],[6426359.53,5810352.75],[6426392,5810344.76]],[[6426205.22,5810413.21],[6426226.26,5810464.77]],[[6425811.27,5810490.78],[6425900.31,5810466.44],[6425964.9,5810451.04],[6426035.01,5810437.01],[6426115.19,5810424.46],[6426205.22,5810413.21]]]}}, {"type":"Feature", "id":2237,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2237","DYMEK":"ul. Zgoda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2237","LA":"ul. Zgoda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423568.72,5805819.17],[6423578.74,5805819.9],[6423615.65,5805826.13],[6423623.5,5805828.6],[6423631.64,5805833.41],[6423791.46,5805968.61],[6423954.35,5806102.65],[6423996.05,5806136.58],[6424004.62,5806147.62],[6424016.28,5806162.71],[6424065.86,5806204.24]]}}, {"type":"Feature", "id":2111,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2111","DYMEK":"ul. Ugory | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2111","LA":"ul. Ugory","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428403.61,5811184.88],[6428457.91,5811132.49],[6428491.78,5811100.15],[6428502.89,5811088.44],[6428638.77,5810962.53],[6428658.34,5810945.52],[6428706.58,5810910.21],[6428816.96,5810829.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1725,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1725","DYMEK":"ul. Mogileńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1725","LA":"ul. Mogileńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431386.15,5808991.26],[6431394,5808956.52],[6431397.82,5808932.73],[6431402.13,5808905.37],[6431403.78,5808898.58],[6431409.09,5808886.64],[6431438.6,5808811.46],[6431466.28,5808742.33],[6431477.72,5808713.65],[6431514.36,5808621.14],[6431515.85,5808613.85],[6431516.85,5808608.38],[6431543.04,5808539.99],[6431544.04,5808534.19],[6431544.69,5808498.15],[6431544.84,5808485.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1996,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1996","DYMEK":"rynek Stary Rynek | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1996","LA":"rynek Stary Rynek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427420.68,5808801.19],[6427366.11,5808810.86],[6427388.3,5808926.37],[6427448.97,5808918.21],[6427507.32,5808908.87],[6427494.48,5808847.03],[6427481.12,5808788.16],[6427420.68,5808801.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1801,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1801","DYMEK":"ul. Jana Ostroroga | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1801","LA":"ul. Jana Ostroroga","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423845.73,5808499.3],[6423853.49,5808412.97],[6423871.56,5808188.56],[6423875.7,5808172.04],[6423880.09,5808156.83],[6423891.84,5808124.87],[6423900.71,5808104.66],[6423926.04,5808054.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1026,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1026","DYMEK":"ul. Chłodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1026","LA":"ul. Chłodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425001.26,5807272.56],[6425030.85,5807251.25],[6425040,5807246.62],[6425113.51,5807221.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1210,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1210","DYMEK":"ul. Drużynowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1210","LA":"ul. Drużynowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424479.17,5805808.7],[6424499.39,5805799.84],[6424782.33,5805750.64],[6424840.35,5805740.67],[6424859.06,5805715.16],[6424915.67,5805691.83],[6425020,5805655.78],[6425135.96,5805613.98],[6425169.34,5805601.84],[6425188.13,5805595.78],[6425194.13,5805592.08]]}}, {"type":"Feature", "id":2101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2101","DYMEK":"ul. Truskawiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2101","LA":"ul. Truskawiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424194.9,5813015.91],[6424291.68,5812726.55],[6424301.44,5812702.78]]}}, {"type":"Feature", "id":4350,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4350","DYMEK":"ul. Kącik | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4350","LA":"ul. Kącik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425264.94,5807247.54],[6425268.33,5807305.37],[6425264.83,5807314.79]]}}, {"type":"Feature", "id":2212,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2212","DYMEK":"ul. Zachodnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2212","LA":"ul. Zachodnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425764.72,5807919.59],[6425783.48,5807989.42],[6425809.46,5808117.59],[6425809.29,5808125.37],[6425802.04,5808131.56],[6425806.64,5808142.25],[6425807.52,5808152.33],[6425806.99,5808159.05],[6425804.87,5808166.65],[6425797.8,5808179.38],[6425784.94,5808194.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1276,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1276","DYMEK":"ul. Aleksandra Fredry | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1276","LA":"ul. Aleksandra Fredry","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426195.74,5809091.51],[6426262.69,5809066.54],[6426385.17,5809020.61],[6426496.74,5808978.73],[6426508.98,5808973.42],[6426528.4,5808961.08],[6426605.3,5808905.41],[6426610.77,5808899.36],[6426619.72,5808884.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1821,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1821","DYMEK":"ul. Perzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1821","LA":"ul. Perzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6419798.59,5808987.31],[6419801.92,5808984.02],[6419830.02,5808929.75],[6419882.62,5808843.62],[6419916.36,5808786.02],[6419925.1,5808771.47],[6419971.27,5808701.08],[6419995.19,5808668.68],[6420046.57,5808592.57],[6420140.8,5808455.65],[6420225,5808333.72],[6420322.25,5808190.31],[6420445.8,5808014.42],[6420631.8,5807747.91],[6420779.33,5807536.38]],[[6419799.47,5809005.76],[6419663.6,5809102.58],[6419659.4,5809111.5],[6419658.35,5809124.88],[6419656.78,5809178.17],[6419655.95,5809199.01],[6419652.32,5809289.88],[6419651.59,5809351.94],[6419644.45,5809499.48],[6419642.32,5809547.31]]]}}, {"type":"Feature", "id":1656,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1656","DYMEK":"ul. Łowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1656","LA":"ul. Łowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430952.44,5809080.85],[6430957.05,5808995.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1857,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1857","DYMEK":"ul. Polska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1857","LA":"ul. Polska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423093.72,5809370.78],[6423105.75,5809459.09],[6423117.22,5809554.45],[6423128.94,5809654.3],[6423131.91,5809670.47],[6423136.6,5809686.67],[6423165.79,5809768.02],[6423210.47,5809892.11],[6423259.47,5810029.03],[6423282.88,5810093.74],[6423294.54,5810126.95],[6423325.48,5810218.1],[6423332.94,5810253.87],[6423343.16,5810289.42],[6423359.73,5810337.34],[6423368.49,5810364.15],[6423372.96,5810369.69],[6423381.69,5810371.18],[6423391.49,5810369.69],[6423395.32,5810372.88],[6423398.09,5810385.66],[6423398.09,5810396.3],[6423395.32,5810406.74],[6423391.06,5810415.47],[6423390.64,5810421.21],[6423417.47,5810477.21],[6423477.29,5810591.11],[6423480.86,5810602.26],[6423544.56,5810578.07],[6423581.05,5810559.84],[6423596.33,5810544.8],[6423647.1,5810462.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1724,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1724","DYMEK":"ul. Mogileńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1724","LA":"ul. Mogileńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431314.09,5809402.09],[6431317.08,5809365.38],[6431327.53,5809287.32],[6431326.98,5809283.2],[6431327.53,5809276.81],[6431337.81,5809207.01],[6431338.31,5809199.88],[6431340.3,5809181.31],[6431342.62,5809164.72],[6431344.94,5809147.48],[6431355.22,5809078.12],[6431360.03,5809061.13],[6431364.82,5809050.68],[6431375.43,5809032.2],[6431378.09,5809024.08],[6431386.15,5808991.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1973,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1973","DYMEK":"ul. Słonimska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1973","LA":"ul. Słonimska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429995.73,5807670.25],[6430167.97,5807599.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1728,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1728","DYMEK":"ul. Franciszka Morawskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1728","LA":"ul. Franciszka Morawskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424661.78,5807394.42],[6424753.88,5807352.02],[6424852.94,5807308.61],[6424863.03,5807301.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1914,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1914","DYMEK":"ul. Rogozińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1914","LA":"ul. Rogozińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421207.69,5811461.46],[6421234.41,5811508.61],[6421283.58,5811593.96],[6421377.5,5811760.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1987,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1987","DYMEK":"ul. Sowice | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1987","LA":"ul. Sowice","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433161.65,5805893.83],[6433167.99,5805871.1],[6433207.07,5805724.71],[6433282.06,5805455.61],[6433318.69,5805321.35],[6433334.07,5805273.08],[6433349.59,5805214.6],[6433378.32,5805107.36],[6433407.92,5805002.18],[6433429.61,5804923.9],[6433455.19,5804837.54],[6433476.45,5804764.34],[6433479.33,5804753.35],[6433481.05,5804742.58],[6433481.93,5804724.83],[6433491.67,5804614.27],[6433504.88,5804496.74],[6433515.95,5804384.18],[6433527.37,5804254.04],[6433545.4,5804093.53],[6433548.84,5804049.99],[6433561.78,5803934.32],[6433562.21,5803923.26],[6433560.83,5803912.88],[6433539.25,5803801.75],[6433512.35,5803695.75],[6433494.4,5803610.5],[6433453.97,5803425.75],[6433408.96,5803223.06]]}}, {"type":"Feature", "id":2024,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2024","DYMEK":"ul. Swojska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2024","LA":"ul. Swojska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423165.79,5809768.02],[6423246.21,5809742.61],[6423287.09,5809729.26],[6423384.83,5809699.37],[6423438.77,5809681.82],[6423495.66,5809663.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1691,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1691","DYMEK":"ul. Jana Matejki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1691","LA":"ul. Jana Matejki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424991.34,5807519.52],[6425064.45,5807636.95],[6425138.49,5807756.06],[6425158.1,5807786.68],[6425176.48,5807816.07],[6425181.01,5807820.7],[6425181.81,5807826.65],[6425181.01,5807833.4],[6425154.61,5807988.42],[6425128.72,5808153.62],[6425120.36,5808203.59],[6425119.35,5808211.25],[6425118.95,5808220.83],[6425119.74,5808256.75],[6425119.24,5808298.36],[6425120.56,5808332.93],[6425121.06,5808343.46],[6425121.87,5808352.83],[6425135.77,5808428.62],[6425160.36,5808565.04],[6425162.78,5808584.44],[6425164,5808591.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1715,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1715","DYMEK":"ul. Mińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1715","LA":"ul. Mińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430806.35,5808590.48],[6430814.38,5808592.63],[6430961.67,5808599.95],[6430973.63,5808599.95],[6430989.02,5808599.11],[6431059.9,5808597.71],[6431135.8,5808596.4],[6431192.95,5808594.69],[6431218.5,5808596.19],[6431233.04,5808596.09],[6431372.9,5808601.91],[6431516.85,5808608.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1721,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1721","DYMEK":"ul. Modrakowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1721","LA":"ul. Modrakowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425773.23,5804798.07],[6425785.52,5804857.25],[6425794.15,5804899.08]],[[6425801.68,5804935.56],[6425813,5804991.87]]]}}, {"type":"Feature", "id":1789,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1789","DYMEK":"ul. Olszynka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1789","LA":"ul. Olszynka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422929.69,5807400.28],[6423053.75,5807506.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1649,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1649","DYMEK":"ul. Łąkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1649","LA":"ul. Łąkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427204.15,5807928.18],[6427216.69,5807997.2],[6427221.25,5808007.54],[6427305.62,5808115.77],[6427331.47,5808131.89],[6427396.32,5808167.65],[6427458.82,5808200.04]]}}, {"type":"Feature", "id":659,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"659","DYMEK":"ul. Białostocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/659","LA":"ul. Białostocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430717.61,5808778.4],[6430727.07,5808780.55],[6430776.89,5808783.23],[6430869.9,5808787.51]]}}, {"type":"Feature", "id":1630,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1630","DYMEK":"ul. Lipowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1630","LA":"ul. Lipowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425606.29,5805267.53],[6425610.73,5805261.39],[6425627.84,5805244.74],[6425648.07,5805225.29],[6425674.05,5805204.44],[6425701.9,5805185.3],[6425722.13,5805172.23],[6425731.62,5805169.12],[6425761.5,5805163.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2039,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2039","DYMEK":"ul. Szczęsna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2039","LA":"ul. Szczęsna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423683.83,5809879.07],[6423708.98,5809916.28]],[[6423708.98,5809916.28],[6423673.41,5809940.33],[6423686.27,5809962.75]],[[6423708.98,5809916.28],[6423753.09,5809983.1],[6423769.51,5810007.97],[6423788.4,5810037.21]]]}}, {"type":"Feature", "id":1103,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1103","DYMEK":"ul. Czechosłowacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1103","LA":"ul. Czechosłowacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426015.4,5804598.03],[6426057.73,5804621.77],[6426099.45,5804647.88],[6426122.67,5804666.77],[6426145.76,5804690.64],[6426161.42,5804712.41],[6426186.12,5804759.57]],[[6424353.18,5805436.46],[6424505.09,5805369.06],[6424522.63,5805359.04],[6424541.2,5805346.38],[6424556.46,5805333.17],[6424569.67,5805318.6],[6424579.36,5805304.82],[6424591.31,5805282.83],[6424633.23,5805199.56],[6424682.51,5805098.4],[6424700.78,5805064.69],[6424723.1,5805018.67],[6424775.73,5804914.45],[6424792.13,5804886.89],[6424807.62,5804865.81],[6424824.94,5804846.56],[6424844.53,5804832.2],[6424891.69,5804800.89],[6425007.65,5804729.35],[6425059.24,5804696.66],[6425118.06,5804659.98],[6425153.45,5804641.75],[6425173.84,5804634.23],[6425199.24,5804628.44],[6425237.63,5804620.92],[6425331.94,5804603.83],[6425417.15,5804586.86],[6425419.77,5804586.29],[6425481.96,5804573.07],[6425510.9,5804567.38],[6425540.63,5804562.6],[6425564.42,5804561.23],[6425609.31,5804564.3],[6425621.27,5804564.19],[6425773.78,5804574.1],[6425930.99,5804583.11],[6425983.5,5804586.17],[6426001.96,5804586.06],[6426023.83,5804581.63],[6426045.58,5804573.42],[6426123.04,5804541.87]]]}}, {"type":"Feature", "id":1628,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1628","DYMEK":"ul. Czechosłowacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1628","LA":"ul. Czechosłowacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423743.24,5805700.76],[6423870.78,5805716.05],[6423881.54,5805716.48],[6423891.44,5805715.42],[6423903.8,5805712.43],[6423914.24,5805707.96],[6423924.04,5805701.57],[6423931.5,5805693.78],[6424038.77,5805545.82],[6424045.03,5805526.61],[6424061.14,5805521.06],[6424081.59,5805520.64],[6424146.98,5805518.83],[6424165.41,5805517.12],[6424186.82,5805510.63],[6424248.29,5805483.41],[6424349.01,5805438.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1916,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1916","DYMEK":"ul. Rolna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1916","LA":"ul. Rolna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426249.63,5806463.97],[6426278.66,5806324.98],[6426306.92,5806197.38],[6426306.7,5806186.07],[6426300.18,5806160.52],[6426287.77,5806124.07],[6426210.12,5805954.49],[6426174.23,5805876.69],[6426129.63,5805780.12],[6426024.33,5805551.37],[6425944.27,5805381.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2009,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2009","DYMEK":"ul. Strzecha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2009","LA":"ul. Strzecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423434.48,5807308.59],[6423614.08,5807148.7],[6423738.39,5807037.17],[6423744.69,5807032.85],[6423752.52,5807029.7],[6423797.92,5807012.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1401,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1401","DYMEK":"ul. Klemensa Janickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1401","LA":"ul. Klemensa Janickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424770.52,5809626.78],[6424809.83,5809744.13],[6424872.61,5809920.27],[6424890.94,5809973.31],[6424894.44,5809985.04],[6424961.5,5810172.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1687,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1687","DYMEK":"ul. Maszewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1687","LA":"ul. Maszewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420857.77,5812624.37],[6420862.01,5812550.3],[6420870.05,5812359.16],[6420870.83,5812334.93],[6420872.4,5812247.37],[6420872.59,5812151.46],[6420873.77,5812073.89],[6420875.08,5811984.9]]}}, {"type":"Feature", "id":2066,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2066","DYMEK":"ul. Średzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2066","LA":"ul. Średzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429558,5809165.41],[6429564.53,5809173.32],[6429577.63,5809173.32],[6429583.42,5809181.83],[6429607.24,5809229.31],[6429633.45,5809280.12],[6429693.86,5809408.26],[6429763.98,5809555.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2459,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2459","DYMEK":"most św. Rocha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2459","LA":"most św. Rocha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428096.9,5808207.09],[6428285.39,5808098.75]]}}, {"type":"Feature", "id":2169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2169","DYMEK":"ul. Włodarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2169","LA":"ul. Włodarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428059.97,5812126.63],[6428266.64,5812019.75],[6428331.63,5811987.11],[6428414.91,5811943.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1683,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1683","DYMEK":"ul. Mariacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1683","LA":"ul. Mariacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429727.03,5810351.45],[6429738.44,5810359.15],[6429899.11,5810435.19],[6430027.16,5810497.67],[6430077.8,5810521.72]]}}, {"type":"Feature", "id":2006,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2006","DYMEK":"ul. Strzałkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2006","LA":"ul. Strzałkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434995.15,5808790.42],[6435045.96,5808823.85],[6435209.03,5808911.74],[6435249.24,5808934.46],[6435278.83,5808964.56],[6435289.62,5808989.46],[6435292.06,5809016.7],[6435299.71,5809105.46],[6435305.82,5809183.52],[6435354.02,5809275.77],[6435508.22,5809486.44],[6435517.29,5809503.04]]}}, {"type":"Feature", "id":532,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"532","DYMEK":"ul. Michała Barzyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/532","LA":"ul. Michała Barzyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426056.01,5809506.98],[6426059.24,5809517.63],[6426098.99,5809620.26],[6426119.23,5809632.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1974,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1974","DYMEK":"ul. Juliusza Słowackiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1974","LA":"ul. Juliusza Słowackiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425158.7,5809327.49],[6425384.38,5809248.25],[6425476.07,5809216.07],[6425553.67,5809188.71],[6425602.61,5809171.81],[6425684,5809143.56],[6425755.39,5809118.43],[6425882.37,5809075.29],[6425955.31,5809050.16],[6426041.11,5809022.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1988,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1988","DYMEK":"ul. Józefa Sowińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1988","LA":"ul. Józefa Sowińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423424.81,5807851.93],[6423434.76,5807822.82],[6423437.01,5807817.56],[6423450.96,5807776.97],[6423453.63,5807767.87],[6423459.06,5807761.52],[6423535.81,5807683.78],[6423657.47,5807558.92],[6423665.91,5807550.09],[6423817.73,5807393.76],[6423907.6,5807302.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1825,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1825","DYMEK":"ul. Piękna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1825","LA":"ul. Piękna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423400.65,5809309.05],[6423420.67,5809388.82],[6423441.64,5809473.83],[6423467.1,5809572.74],[6423495.66,5809663.93],[6423532.3,5809780.52],[6423584.15,5809945.12],[6423618.41,5809995.52],[6423671.37,5810076.46],[6423689.37,5810102.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1467,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1467","DYMEK":"ul. Kaszubska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1467","LA":"ul. Kaszubska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425069.25,5810685.06],[6425073.21,5810720.68],[6425083.24,5810773.92],[6425093.69,5810807.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1887,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1887","DYMEK":"ul. Kazimierza Pułaskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1887","LA":"ul. Kazimierza Pułaskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426204.68,5809465.21],[6426212.39,5809469.82],[6426227.04,5809476.76],[6426234.76,5809482.12],[6426243.27,5809492.84],[6426258.56,5809521.36],[6426281.57,5809557.38],[6426320.51,5809609.62],[6426358.81,5809649.42],[6426387.33,5809674.48],[6426443.4,5809722.08],[6426464.4,5809741.63],[6426476.86,5809759.6],[6426532.34,5809847.39],[6426578.97,5809921.22],[6426677.02,5810077.35],[6426696.58,5810106.74],[6426707.88,5810125.17],[6426756.15,5810205.25],[6426761.51,5810223.06],[6426763.56,5810241.35],[6426764.98,5810270.59],[6426764.66,5810286.81],[6426762.67,5810298.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1963,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1963","DYMEK":"ul. Składowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1963","LA":"ul. Składowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426093.08,5808369.19],[6426123.15,5808500.55],[6426129.22,5808513.61],[6426142.89,5808529.25],[6426200.91,5808571.39],[6426222.02,5808580.8],[6426274.87,5808595.16],[6426286.86,5808596.06],[6426296.47,5808596.09],[6426318.3,5808595.16],[6426392.43,5808598.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2014,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2014","DYMEK":"ul. Strzeszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2014","LA":"ul. Strzeszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423772.08,5814411.95],[6423780.56,5814398.34],[6423859.18,5814318.87],[6423906.46,5814269.17],[6423910.45,5814265.75],[6423958.89,5814215.89],[6424002.55,5814169.98],[6424012.93,5814159.4],[6424119.28,5814050.26],[6424175.05,5813993.33],[6424320.63,5813844.08],[6424450.83,5813713.11],[6424461.6,5813704.84],[6424477.57,5813693.2],[6424578.14,5813617.54],[6424647.94,5813566.56],[6424722.19,5813518.78],[6424913.74,5813396.46],[6424958.16,5813365.4],[6424985.08,5813339.43],[6425070.67,5813240.68],[6425118.87,5813184],[6425179.13,5813113.17],[6425345.1,5812918.45],[6425452.22,5812818.24],[6425559.91,5812697.94],[6425571.64,5812683.52]]}}, {"type":"Feature", "id":2013,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2013","DYMEK":"ul. Strzeszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2013","LA":"ul. Strzeszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422575.08,5815253.89],[6422591.28,5815252.77],[6422675.52,5815251.67],[6422684.95,5815249.25],[6422747.61,5815194.65],[6422817.5,5815149.03],[6423051.32,5814996.74],[6423206.8,5814894.27],[6423378.25,5814759.99],[6423469.88,5814688.1],[6423514.7,5814649.75],[6423534.49,5814632.16],[6423691.68,5814485.6],[6423748.84,5814431.86],[6423772.04,5814411.95]],[[6421410.76,5816555.66],[6421441.47,5816530],[6421461.07,5816517.29],[6421516.29,5816489.82],[6421616.22,5816433.22],[6421691.59,5816373.44],[6421795.12,5816276.39],[6421908.87,5816140.83],[6422037.26,5815985.36],[6422044.52,5815945.46]]]}}, {"type":"Feature", "id":1372,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1372","DYMEK":"ul. Helska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1372","LA":"ul. Helska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430167.34,5810962.01],[6430081.18,5810975.78]]}}, {"type":"Feature", "id":2059,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2059","DYMEK":"ul. Śliwkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2059","LA":"ul. Śliwkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424732.62,5804788.33],[6424749.83,5804893.04],[6424754.38,5804903.97],[6424775.73,5804914.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1837,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1837","DYMEK":"ul. Pochyła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1837","LA":"ul. Pochyła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427808.54,5804735.5],[6427858.41,5804693.53],[6427954.69,5804612.23],[6428060.77,5804521.91],[6428176.91,5804423.11],[6428180.05,5804421.33],[6428212.62,5804410.42],[6428290.98,5804385.88],[6428317.09,5804374.55],[6428373.46,5804348.59],[6428380.35,5804343.14],[6428387.37,5804333.24]]}}, {"type":"Feature", "id":2130,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2130","DYMEK":"ul. Wawerska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2130","LA":"ul. Wawerska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422693.21,5807320.46],[6422787.79,5807377.97],[6422891.53,5807442.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1736,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1736","DYMEK":"ul. Muszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1736","LA":"ul. Muszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423537.62,5813849.32],[6423605.03,5813821.8],[6423727.78,5813768.83]]}}, {"type":"Feature", "id":2377,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2377","DYMEK":"pl. Lipowy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2377","LA":"pl. Lipowy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425610.27,5805272.25],[6425606.29,5805267.53],[6425603.8,5805264.96],[6425598.9,5805268.15],[6425596.49,5805270.74],[6425595.24,5805273.5],[6425595.21,5805276.28],[6425596.38,5805279.77],[6425613.51,5805309.56],[6425615.8,5805311.81],[6425618,5805313.07],[6425620.16,5805314.09],[6425624.55,5805314.18],[6425628.7,5805313.2],[6425632.04,5805311.18],[6425632.51,5805308.92],[6425631.81,5805305.5],[6425629.38,5805302.47],[6425622.08,5805291.59],[6425615.55,5805279.56],[6425610.27,5805272.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1661,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1661","DYMEK":"ul. Józefa Łukaszewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1661","LA":"ul. Józefa Łukaszewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425267.57,5806844.52],[6425283.73,5806927.44],[6425293.65,5806975.76],[6425317.29,5807093.38],[6425330.62,5807163.31],[6425337.55,5807199.53],[6425340.67,5807216.73],[6425341.76,5807226.51],[6425342.3,5807257.3],[6425345.02,5807392.52],[6425347.19,5807514.03],[6425347.19,5807515.8],[6425319.6,5807540.4]]}}, {"type":"Feature", "id":513,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"513","DYMEK":"ul. Barska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/513","LA":"ul. Barska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426049.56,5805910.86],[6426152.49,5805883.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2142,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2142","DYMEK":"ul. Widna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2142","LA":"ul. Widna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425719.08,5811220.1],[6425845.17,5811218.38],[6425855.16,5811216.99],[6425860.32,5811213.2],[6425862.39,5811208.03],[6425861.71,5811203.9],[6425858.39,5811197.76]]}}, {"type":"Feature", "id":1868,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1868","DYMEK":"ul. Poznańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1868","LA":"ul. Poznańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425432.7,5809454.51],[6425469.95,5809455.13],[6425505.58,5809461],[6425535.7,5809471.58],[6425547.69,5809484.99],[6425587.22,5809518.05],[6425683.44,5809517.46],[6425754.71,5809517.45],[6425853.99,5809509.33],[6425894.8,5809505.98],[6425919.62,5809503.22],[6426009.02,5809494.51],[6426031.84,5809495.1],[6426052.06,5809494.75],[6426145.45,5809484.75],[6426204.68,5809465.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1500,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1500","DYMEK":"ul. Kirchholmska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1500","LA":"ul. Kirchholmska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423768.98,5807765.62],[6423858.14,5807746.25],[6423871.79,5807743.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1742,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1742","DYMEK":"ul. Nad Bogdanką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1742","LA":"ul. Nad Bogdanką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425789.23,5809793.19],[6425836.63,5809820.42],[6425845.85,5809840.13],[6425878.25,5809855.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1856,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1856","DYMEK":"ul. Polna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1856","LA":"ul. Polna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424769.75,5808960.07],[6424781.38,5808999.36],[6424802.72,5809060.69],[6424826.64,5809121.13],[6424851.71,5809184.01],[6424876.46,5809245.31],[6424907.52,5809324.93],[6424947.77,5809426.12],[6424994.63,5809544.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1855,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1855","DYMEK":"ul. Polna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1855","LA":"ul. Polna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424675.55,5808563.21],[6424724.19,5808763.07],[6424768.77,5808950.25],[6424769.75,5808960.07]]}}, {"type":"Feature", "id":2084,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2084","DYMEK":"ul. Tarczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2084","LA":"ul. Tarczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424800.66,5805537.43],[6424973.19,5805496.04],[6425068.67,5805474.66],[6425164.11,5805453.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1240,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1240","DYMEK":"ul. Dziekańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1240","LA":"ul. Dziekańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428522.35,5809230.22],[6428538.3,5809293.54],[6428564.89,5809382.57],[6428577.69,5809428.8],[6428578.64,5809499.21],[6428581.72,5809510.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1394,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1394","DYMEK":"ul. Inowrocławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1394","LA":"ul. Inowrocławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430843.48,5809274.77],[6430851.87,5809275.07],[6431045.64,5809277.97],[6431054.34,5809279.3],[6431125.04,5809280.79],[6431131.95,5809280.34],[6431140.7,5809279.99],[6431326.98,5809283.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1563,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1563","DYMEK":"ul. Zygmunta Krasińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1563","LA":"ul. Zygmunta Krasińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425871.92,5809369.78],[6425974.51,5809335.09],[6426094.03,5809291.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1013,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1013","DYMEK":"ul. Hipolita Cegielskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1013","LA":"ul. Hipolita Cegielskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427748.04,5808226.06],[6427804.82,5808132.95]]}}, {"type":"Feature", "id":288,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"288","DYMEK":"ul. Bułgarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/288","LA":"ul. Bułgarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422591.08,5807516.3],[6422580.25,5807537.89],[6422538.42,5807618.45],[6422531.26,5807634.49],[6422526.38,5807649.83],[6422522.9,5807671.89],[6422523.43,5807688.97],[6422527.97,5807711.98],[6422536.69,5807735.26],[6422594.04,5807853.81],[6422630.3,5807915.08],[6422676.86,5808008.7],[6422733.33,5808126.03],[6422813.2,5808291.12],[6422903.84,5808477.3],[6422910.64,5808492.81],[6422934.36,5808642.12],[6422955.27,5808770.6],[6422963.47,5808827.52],[6422972.18,5808884.78],[6422977.41,5808913.19],[6422979.85,5808922.95],[6422994.67,5808979.53],[6423051.68,5809197.8],[6423081.66,5809317.91],[6423091.61,5809356.18],[6423093.72,5809370.78]]}}, {"type":"Feature", "id":289,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"289","DYMEK":"ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18
1985-09-26 XCVIII/573/94
IX/48/85","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/289","LA":"ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424760.62,5807620.06],[6424853.83,5807578.98],[6424987.73,5807520.86],[6424991.34,5807519.52],[6424999,5807515.05],[6425118.36,5807439.52],[6425188.73,5807391.91]]}}, {"type":"Feature", "id":290,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"290","DYMEK":"ul. Nieszawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/290","LA":"ul. Nieszawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430402.93,5809411.54],[6430410.5,5809421.17],[6430476.16,5809513.9],[6430593.05,5809672.76],[6430600.6,5809682.46],[6430607.28,5809687.76],[6430615.74,5809688.94],[6430707.33,5809683.64],[6430940.86,5809665.93],[6431034.83,5809659.46],[6431171.26,5809649.22],[6431416,5809629.47]]}}, {"type":"Feature", "id":291,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"291","DYMEK":"ul. Szwajcarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1999-02-16
1994-01-18 VIII/59/III/99
XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/291","LA":"ul. Szwajcarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431284.58,5807186.34],[6431370.19,5807061.83],[6431395.78,5806971.78],[6431412.89,5806532.62],[6431440.14,5806460.2],[6431462.49,5806421.15],[6431561.77,5806363.91],[6431579.56,5806344.25],[6431646.56,5806253.23],[6431683.65,5806219.93],[6431724.16,5806201.49],[6431767.09,5806142.68],[6431761.52,5806118.03],[6431880.76,5805978.91]]}}, {"type":"Feature", "id":292,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"292","DYMEK":"ul. Nad Spławką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/292","LA":"ul. Nad Spławką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431748.75,5802577.81],[6431857.34,5802801.38]]}}, {"type":"Feature", "id":293,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"293","DYMEK":"ul. Romana Brandstaettera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/293","LA":"ul. Romana Brandstaettera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427522.28,5810896.51],[6427527.43,5810709.34]]}}, {"type":"Feature", "id":257,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"257","DYMEK":"ul. Borówkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/257","LA":"ul. Borówkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428265.81,5817398.57],[6428325.41,5817389.01]]}}, {"type":"Feature", "id":258,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"258","DYMEK":"ul. Jemiołowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/258","LA":"ul. Jemiołowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428324.91,5817385.81],[6428325.4,5817389.31],[6428329.91,5817419.66],[6428338.01,5817476.29],[6428347.19,5817538.85]]}}, {"type":"Feature", "id":260,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"260","DYMEK":"ul. Albańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/260","LA":"ul. Albańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423791.46,5805968.61],[6423739.83,5806029.34],[6423733.81,5806037.12],[6423719.38,5806054.41],[6423707.93,5806073],[6423696.34,5806096.11],[6423689.34,5806115.64],[6423685.16,5806132.28],[6423683.27,5806150.07],[6423682.73,5806167.58],[6423682.73,5806185.03],[6423685.03,5806214.26],[6423687.86,5806245.52],[6423696.63,5806346.83],[6423702.28,5806419.31],[6423706.86,5806474.82]]}}, {"type":"Feature", "id":261,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"261","DYMEK":"ul. Janikowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/261","LA":"ul. Janikowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432131.61,5811381.55],[6432162.61,5811438.53],[6432182.42,5811462.06],[6432208.3,5811484.55],[6432232.31,5811498.07],[6432317.15,5811531.88],[6432376.11,5811555.77],[6432622.95,5811656.36],[6432672.61,5811675.93],[6432679.37,5811678.95],[6432706.42,5811684.43],[6432743.25,5811685.83],[6432773.55,5811683.97],[6432808.73,5811688.64],[6432839.49,5811695.16],[6432869.58,5811705.88],[6433003.84,5811759.02],[6433067.46,5811783.13],[6433094.98,5811795.25],[6433127.62,5811815.77],[6433162.59,5811844.44],[6433274,5811933.12],[6433313.64,5811973.79],[6433323.2,5811990.34],[6433346.96,5812045.46],[6433359.31,5812071.78],[6433375.16,5812090.21],[6433398.25,5812103.5],[6433417.59,5812114.58],[6433494.28,5812143.01],[6433644.37,5812224.24]]}}, {"type":"Feature", "id":262,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"262","DYMEK":"ul. Kołodzieja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/262","LA":"ul. Kołodzieja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432330.07,5811728.35],[6432355.65,5811739.18],[6432409.88,5811760.11],[6432465.79,5811784.93],[6432538.04,5811816.08],[6432562.33,5811824.33],[6432617.32,5811846.25]]}}, {"type":"Feature", "id":263,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"263","DYMEK":"ul. Prząśniczki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/263","LA":"ul. Prząśniczki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432562.33,5811824.33],[6432566.22,5811815.92],[6432619.74,5811668.65],[6432622.95,5811656.36]]}}, {"type":"Feature", "id":264,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"264","DYMEK":"ul. Kosiarzy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/264","LA":"ul. Kosiarzy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432330.07,5811728.35],[6432353.13,5811645.4],[6432371.45,5811571.43],[6432376.11,5811555.77]]}}, {"type":"Feature", "id":321,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"321","DYMEK":"ul. Mariana Jaroczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1973-10-03 IV/19/84
XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/321","LA":"ul. Mariana Jaroczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425350.29,5813928.48],[6425405.28,5813951.04],[6425447.15,5813966.53],[6425464.21,5813971.24],[6425480.54,5813970.76],[6425500.99,5813968.58],[6425537.81,5813962.97],[6425576.98,5813953.45],[6425604.45,5813947.76],[6425663.98,5813940.98],[6425785.58,5813929.13],[6425845.75,5813922.83],[6425885.29,5813918.6],[6425920.01,5813915.21],[6425943.21,5813911.63],[6425950.75,5813909.65],[6425975.06,5813897.67],[6425992,5813884.23]]}}, {"type":"Feature", "id":322,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"322","DYMEK":"ul. Zygmunta Wojciechowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1973-10-03 IV/19/84
XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/322","LA":"ul. Zygmunta Wojciechowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425992,5813884.23],[6426002.78,5813868.52],[6426011.13,5813850.12],[6426021.03,5813813.34],[6426032.78,5813768.48],[6426038.44,5813738.06],[6426046.78,5813695.62],[6426054.57,5813662.23],[6426072.96,5813586.4],[6426077.43,5813561.78],[6426096.3,5813481.42],[6426101.67,5813459.63],[6426118.11,5813379.29],[6426148.09,5813244.68],[6426161.66,5813184.15],[6426172.3,5813137.48],[6426182.18,5813076.62],[6426184.04,5813055.43],[6426180.9,5813024.07],[6426176.05,5812994.97],[6426166.35,5812967.36],[6426140.99,5812901.14],[6426135.77,5812886.41],[6426108.54,5812818.79],[6426095.88,5812777.64],[6426089.76,5812746.59]]}}, {"type":"Feature", "id":323,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"323","DYMEK":"ul. Karola Szymanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/323","LA":"ul. Karola Szymanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425503.84,5814611.53],[6425567.62,5814627.33],[6425663.47,5814643.45],[6425680.83,5814645.96],[6425771.67,5814659.04],[6425826.01,5814665.73],[6425879.68,5814665.73],[6426086.29,5814665.55],[6426164.83,5814664.69],[6426231.36,5814670.68],[6426278,5814673.6],[6426433.35,5814675.8],[6426451.57,5814674.67]]}}, {"type":"Feature", "id":324,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"324","DYMEK":"ul. Karola Kurpińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/324","LA":"ul. Karola Kurpińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425646.39,5813505.86],[6425748.29,5813518.4],[6425840.02,5813526.56],[6425900.72,5813532.72],[6425922.42,5813537.1],[6425999.43,5813550.04],[6426037.05,5813555.01],[6426077.43,5813561.78],[6426152.66,5813579.68],[6426239.83,5813596.6],[6426302.9,5813605.36],[6426367.99,5813610.33],[6426432.86,5813605.75],[6426473.65,5813602.17],[6426604.41,5813602.96]]}}, {"type":"Feature", "id":342,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"342","DYMEK":"ul. Nuny i Bolesława Szczurkiewiczów | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/342","LA":"ul. Nuny i Bolesława Szczurkiewiczów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420303.02,5808795.57],[6420351.85,5808742.9],[6420413.57,5808718.03],[6420486.44,5808755.89]]}}, {"type":"Feature", "id":343,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"343","DYMEK":"ul. Zorza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/343","LA":"ul. Zorza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423800.16,5808753.76],[6423853.67,5808971.02]]}}, {"type":"Feature", "id":344,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"344","DYMEK":"ul. Krzysztofa Arciszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/344","LA":"ul. Krzysztofa Arciszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423708.14,5806525.19],[6423744.62,5806563.61],[6423826.6,5806656.96],[6423853.3,5806691.09],[6423880.16,5806726.87],[6423919.37,5806774.55],[6424006.39,5806903.95],[6424062.62,5806985.88],[6424111.83,5807058.19],[6424130.44,5807090.69],[6424143.95,5807120.63],[6424175.43,5807199.17],[6424181.46,5807213.13]]}}, {"type":"Feature", "id":345,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"345","DYMEK":"ul. Grochowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/345","LA":"ul. Grochowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423581.1,5809251.95],[6423529.46,5809051.53],[6423488.92,5808883.69],[6423481.39,5808851.65],[6423474.6,5808821.3],[6423469.01,5808792.16],[6423466.34,5808775.78],[6423465.13,5808765.58],[6423461.73,5808735.01],[6423460.03,5808698.96],[6423458.82,5808668.14],[6423460.27,5808635.49],[6423463.43,5808589.85],[6423469.74,5808525.64],[6423474.22,5808481.45],[6423486.23,5808359.12],[6423498.86,5808220.04],[6423500.56,5808191.27],[6423512.21,5808025.59],[6423520.47,5807963.09],[6423527.98,5807922.78],[6423532.28,5807892.83],[6423538.41,5807875.81],[6423543.99,5807865.37],[6423562.69,5807843.16],[6423623.87,5807778.84],[6423656.15,5807745.95],[6423738.69,5807660.38],[6423744.51,5807654.55],[6423788.04,5807609.65],[6423840.88,5807555.16],[6423894.05,5807501.15],[6423924.88,5807472.74],[6423959.35,5807436.71],[6423997.94,5807391.8],[6424084.13,5807291.41],[6424131.94,5807245.91],[6424164.95,5807221.63],[6424181.46,5807213.13]]}}, {"type":"Feature", "id":346,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"346","DYMEK":"ul. Mrągowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/346","LA":"ul. Mrągowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422476.6,5805774.76],[6422535.07,5805778.13],[6422692.91,5805784.77],[6422700.26,5805787.62],[6422702.71,5805792.52],[6422703.93,5805802.73],[6422703.53,5805924.42],[6422703.53,5805938.53],[6422704.59,5805949.17],[6422706.72,5805958.22],[6422745.06,5806071.34],[6422749.53,5806087.59]]}}, {"type":"Feature", "id":347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"347","DYMEK":"ul. Kacza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1955-06-03 IV/19/84
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/347","LA":"ul. Kacza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422349.22,5806159.69],[6422357.88,5806148.54],[6422444.41,5806052.92],[6422509.82,5805979.81],[6422517.41,5805969.19],[6422526.4,5805952.89],[6422531.27,5805938.22],[6422534.09,5805921.32],[6422535.17,5805880],[6422534.85,5805798.22],[6422535.07,5805778.13]]}}, {"type":"Feature", "id":348,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"348","DYMEK":"ul. Bohdana Arcta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/348","LA":"ul. Bohdana Arcta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422797.67,5809875.74],[6422836.46,5809952.7],[6422839.38,5809960.03],[6422840.13,5809966.61],[6422839.56,5810019.08]]}}, {"type":"Feature", "id":349,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"349","DYMEK":"ul. Jerzego Bajana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/349","LA":"ul. Jerzego Bajana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422482.56,5810052.49],[6422498.1,5810022.3],[6422589.83,5809978.06]]}}, {"type":"Feature", "id":350,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"350","DYMEK":"ul. Stefana Drzewieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/350","LA":"ul. Stefana Drzewieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422372.19,5809936.3],[6422403.1,5809932.48],[6422477.18,5809921.6],[6422566.19,5809908.61],[6422650.35,5809896.56],[6422729.72,5809885.15],[6422797.67,5809875.74],[6422833.6,5809870.16]]}}, {"type":"Feature", "id":351,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"351","DYMEK":"ul. Antoniego Kocjana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/351","LA":"ul. Antoniego Kocjana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422477.18,5809921.6],[6422487.77,5809995.46],[6422498.1,5810022.3]]}}, {"type":"Feature", "id":352,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"352","DYMEK":"ul. Stanisława Latwisa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/352","LA":"ul. Stanisława Latwisa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422403.1,5809932.48],[6422415.51,5810018.76],[6422420.13,5810026.46],[6422426.01,5810031.78],[6422482.56,5810052.49],[6422546.53,5810076.43],[6422553.25,5810081.61],[6422569.48,5810106.23]]}}, {"type":"Feature", "id":353,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"353","DYMEK":"ul. Janusza Meissnera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/353","LA":"ul. Janusza Meissnera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422542.97,5810122.72],[6422569.48,5810106.23],[6422632.33,5810064.06],[6422697.51,5810028.17],[6422719.53,5810023.49],[6422774.88,5810021.29],[6422813.01,5810019.49],[6422839.56,5810019.08]]}}, {"type":"Feature", "id":265,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"265","DYMEK":"ul. Chojnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/265","LA":"ul. Chojnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416876.36,5817088.75],[6416884.43,5817084.37],[6416904.1,5817070.67],[6416960.44,5817029.96],[6416975.52,5817008.82],[6417006.83,5816928.85],[6417014.16,5816909.28],[6417023.05,5816889.36],[6417050.25,5816834.3],[6417063.85,5816818.89],[6417092.2,5816806.93],[6417156.54,5816789.42],[6417342.46,5816738.25],[6417355.53,5816734.66],[6417409.78,5816710.4],[6417451.07,5816678.77],[6417518.1,5816615.2],[6417571.34,5816570.3],[6417669.84,5816513.11],[6417765.05,5816457.06],[6417825.02,5816403.63],[6417844.36,5816391.5],[6417928.43,5816352.84],[6417982.74,5816316.68],[6418024.97,5816287],[6418040.81,5816274.1],[6418089.35,5816227.85],[6418097.91,5816219.55],[6418329.9,5815990.24],[6418508.48,5815819.82],[6418549.64,5815779.56],[6418756.06,5815574.28],[6418905.5,5815423.8],[6418988.8,5815339.98],[6419154.09,5815157.56],[6419194.46,5815109.77],[6419316.32,5814951.11],[6419469.36,5814757.45],[6419586.11,5814611.82],[6419622.61,5814551.23],[6419640.37,5814517.54],[6419720.62,5814460.66],[6419861.7,5814275.41],[6419890.6,5814237.92],[6419971.01,5814105.42],[6419977.04,5814101.28],[6419984.71,5814103.53]]}}, {"type":"Feature", "id":266,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"266","DYMEK":"ul. Liliowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/266","LA":"ul. Liliowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417497.59,5816733],[6417621.43,5816628.81]]}}, {"type":"Feature", "id":267,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"267","DYMEK":"ul. Pawłowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/267","LA":"ul. Pawłowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417451.07,5816678.77],[6417497.59,5816733],[6417574.22,5816822.91]]}}, {"type":"Feature", "id":268,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"268","DYMEK":"ul. Kierska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/268","LA":"ul. Kierska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417006.83,5816928.85],[6417022.91,5816944.1],[6417049.28,5816961.08],[6417076.11,5816971.37],[6417144.07,5816984.56],[6417152.12,5817028.59],[6417163.52,5817064.8],[6417171.57,5817090.73],[6417176.27,5817124.94],[6417176.72,5817158.91],[6417175.15,5817206.3],[6417156.34,5817281.15],[6417154.15,5817289.9]]}}, {"type":"Feature", "id":269,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"269","DYMEK":"ul. Sanatoryjna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/269","LA":"ul. Sanatoryjna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417144.07,5816984.56],[6417157.75,5816979.81],[6417197.74,5816944.71],[6417294.73,5816848.78],[6417307.07,5816834.31],[6417311.11,5816820.27],[6417311.31,5816801.77],[6417345.56,5816785.17],[6417368.53,5816778.15],[6417355.53,5816734.66]]}}, {"type":"Feature", "id":319,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"319","DYMEK":"ul. Balonowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/319","LA":"ul. Balonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421940.8,5810642.35],[6422005.68,5810611.76],[6422030.74,5810667.06]]}}, {"type":"Feature", "id":320,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"320","DYMEK":"ul. Franciszka Stróżyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2013-12-17
1984-11-29
1973-10-03 LX/940/VI/2013
IV/19/84
XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/320","LA":"ul. Franciszka Stróżyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426500.32,5815168],[6426288.36,5815244.02],[6426267.21,5815249.55],[6426132.98,5815296.05],[6426123.17,5815299.33],[6426070.66,5815309.5],[6426052.67,5815311.32],[6425995.06,5815314.23],[6425949.07,5815312.96],[6425876.94,5815305.51],[6425743.91,5815293.53],[6425652.86,5815284.46],[6425625.06,5815277.37],[6425582.9,5815254.47],[6425530.79,5815205.29],[6425506.4,5815165.97],[6425492.94,5815131.09],[6425487.5,5815099.64],[6425487.13,5815079.93],[6425487.68,5815030.22],[6425487.68,5814976.98],[6425486.77,5814913.2],[6425487.68,5814771.45],[6425489.67,5814707.85],[6425503.84,5814611.53],[6425517.11,5814534.12],[6425522.8,5814493.23],[6425525.29,5814475.78],[6425528.73,5814398.92],[6425524.73,5814376.39],[6425520.91,5814296.79],[6425520.91,5814238.82],[6425522.73,5814172.49],[6425530.91,5814063.64],[6425531.77,5814051.69],[6425537.81,5813962.97],[6425541.26,5813906.63],[6425542.53,5813854.12],[6425530.53,5813816.68],[6425493.27,5813727.64]]}}, {"type":"Feature", "id":294,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"294","DYMEK":"ul. Ignacego Kaczmarka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/294","LA":"ul. Ignacego Kaczmarka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424782.77,5813982.19],[6424884.06,5813932.5],[6424964.25,5813891.72],[6425004.53,5813871.18],[6425109.66,5813817.94]]}}, {"type":"Feature", "id":295,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"295","DYMEK":"ul. Dolne Chyby | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/295","LA":"ul. Dolne Chyby","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417227.97,5814540.54],[6417226.22,5814565.81],[6417240.96,5814587.43]]}}, {"type":"Feature", "id":296,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"296","DYMEK":"ul. Przylaszczkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/296","LA":"ul. Przylaszczkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418832.15,5806310.81],[6418882.01,5806246.93],[6418928.75,5806216.84],[6418934.99,5806216.06],[6419074.38,5806126.53]]}}, {"type":"Feature", "id":297,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"297","DYMEK":"ul. Poronińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/297","LA":"ul. Poronińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423890.98,5813785.68],[6423965.21,5813839.44],[6424055.13,5813905.47],[6424063.46,5813907.97],[6424111.14,5813942.51],[6424175.05,5813993.33]]}}, {"type":"Feature", "id":298,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"298","DYMEK":"ul. Rzeszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/298","LA":"ul. Rzeszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421716.76,5814167.13],[6421731.32,5814131.72],[6421752.8,5814084.95],[6421765.84,5814064.74],[6421786.21,5814040.88],[6421881.66,5813936.47]]}}, {"type":"Feature", "id":299,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"299","DYMEK":"ul. Żnińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/299","LA":"ul. Żnińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421659.05,5814115.94],[6421666.5,5814097.69],[6421707.27,5814052.36]]}}, {"type":"Feature", "id":300,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"300","DYMEK":"ul. Łódzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/300","LA":"ul. Łódzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421571.8,5814159.56],[6421568.85,5814132.83],[6421569.46,5814119.44],[6421573.56,5814101.49],[6421579.65,5814090.09],[6421656.77,5814008.4]]}}, {"type":"Feature", "id":301,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"301","DYMEK":"ul. Jarocińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/301","LA":"ul. Jarocińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421613.95,5813969.57],[6421656.77,5814008.4],[6421707.27,5814052.36],[6421752.8,5814084.95]]}}, {"type":"Feature", "id":302,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"302","DYMEK":"ul. Jasielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/302","LA":"ul. Jasielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424836.85,5812846.86],[6424819.34,5812831.37],[6424757.06,5812788.82],[6424752.99,5812780.37],[6424751.74,5812767.23],[6424787.74,5812640.96],[6424852.2,5812579.52]],[[6424836.85,5812846.86],[6424855.08,5812862.07],[6425118.87,5813184]],[[6424423.13,5813057.66],[6424836.85,5812846.86]]]}}, {"type":"Feature", "id":303,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"303","DYMEK":"ul. Jastarnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/303","LA":"ul. Jastarnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423919.7,5813901.13],[6423974.87,5813941.03]]}}, {"type":"Feature", "id":304,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"304","DYMEK":"ul. Raciborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06
1945-11-19 V/24/74

1987-05-28 XLIII/539/V/2008
XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/273","LA":"ul. ks. Edwarda Nawrota","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417261.33,5816341.74],[6417245.26,5816387.31],[6417243.04,5816418.97],[6417248.28,5816461.32],[6417250.9,5816521.22],[6417252.11,5816628.93],[6417267.44,5816655.76],[6417296.49,5816686.01],[6417317.06,5816704.15],[6417342.46,5816738.25]]}}, {"type":"Feature", "id":274,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"274","DYMEK":"ul. Podjazdowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/274","LA":"ul. Podjazdowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6413897.69,5814950.34],[6413954.49,5814985.67],[6413988.36,5815009.49],[6414007.41,5815026.42],[6414025.4,5815047.59],[6414046.04,5815079.87],[6414056.09,5815104.74],[6414070.38,5815153.42],[6414080.43,5815195.75],[6414098.95,5815234.91],[6414127.1,5815274.87],[6414212.57,5815345.23],[6414314.4,5815426.45],[6414377.02,5815475.45],[6414612.64,5815659.03],[6414736.95,5815757.94],[6414840.95,5815837.59],[6414920.14,5815897.11],[6414968.28,5815936.98],[6415028.27,5816006.1],[6415096.55,5816085.27],[6415172.03,5816179.17],[6415190.19,5816199.07],[6415206.03,5816211.05],[6415247.75,5816236.54],[6415290.33,5816272.56],[6415367.96,5816340.61],[6415378.94,5816355.93],[6415393.89,5816380.41],[6415472.43,5816462.25],[6415529.89,5816527.36],[6415581.98,5816581.29],[6415597.27,5816592.45],[6415638.41,5816618.7],[6415754.58,5816683.81],[6415828.15,5816723.91],[6415993.3,5816809.47],[6416025.75,5816814.64],[6416299.41,5816842.53],[6416367.83,5816843.98],[6416416.61,5816842.53],[6416456.87,5816838.83],[6416569.56,5816829.1],[6416628.26,5816826.41],[6416690.48,5816826.4],[6416795.68,5816828.87],[6416812.42,5816831.77],[6416829.38,5816839.22],[6416841.16,5816850.59],[6416859.35,5816902.26],[6416866.38,5816913.63],[6416878.16,5816924.17],[6416893.66,5816931.61],[6416904.61,5816933.87],[6416922.38,5816934.49],[6416936.85,5816932.84],[6416953.18,5816928.29],[6416987.71,5816915.48],[6417014.16,5816909.28]]}}, {"type":"Feature", "id":275,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"275","DYMEK":"ul. Wilków Morskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/275","LA":"ul. Wilków Morskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416021.85,5816311.65],[6416140.91,5816245.86],[6416170.09,5816237.06],[6416205.33,5816238.15],[6416296.94,5816245.74],[6416369.11,5816258.96],[6416402.46,5816266.81],[6416431.16,5816284.21],[6416472.07,5816308.69],[6416491.24,5816319.52],[6416520.66,5816320.75],[6416682.81,5816291.53],[6416776.89,5816279.52],[6416798.62,5816283.47],[6416893.74,5816459.81],[6416920.29,5816508.19],[6416973.14,5816604.48],[6416994.76,5816630.15],[6417056.34,5816680.01],[6417092.15,5816709.51],[6417124.34,5816745.52],[6417156.54,5816789.42]]}}, {"type":"Feature", "id":276,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"276","DYMEK":"ul. Christiana Andersena | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/276","LA":"ul. Christiana Andersena","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420676.25,5809302.32],[6420700.82,5809300.14],[6420736.41,5809297.77],[6420768.47,5809295.22],[6420858.31,5809288.06],[6420903.23,5809283.46],[6420951.65,5809277.74],[6420998.99,5809269.04],[6421012.91,5809268.34],[6421058.97,5809271.53],[6421065.58,5809271.07],[6421077.88,5809268.75],[6421107.58,5809262.6],[6421153.3,5809244.15],[6421211.89,5809220.54]]}}, {"type":"Feature", "id":277,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"277","DYMEK":"ul. Kopciuszka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/277","LA":"ul. Kopciuszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420951.65,5809277.74],[6420961.77,5809394.17],[6420966.15,5809454.34]]}}, {"type":"Feature", "id":278,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"278","DYMEK":"ul. Królewny Śnieżki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/278","LA":"ul. Królewny Śnieżki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420858.31,5809288.06],[6420868.67,5809402.02],[6420871.41,5809437.14],[6420873.44,5809463.29]]}}, {"type":"Feature", "id":279,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"279","DYMEK":"ul. Guliwera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/279","LA":"ul. Guliwera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420768.47,5809295.22],[6420779.05,5809410.05]]}}, {"type":"Feature", "id":280,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"280","DYMEK":"ul. Mariana Smoluchowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/280","LA":"ul. Mariana Smoluchowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421512.44,5807526.66],[6421519.63,5807517.61],[6421621.34,5807386.5],[6421742.27,5807230.43],[6421814.89,5807136.29],[6421922.65,5806998.66],[6421961.59,5806950.64],[6421977.69,5806933.8],[6421999.38,5806909.96]]}}, {"type":"Feature", "id":281,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"281","DYMEK":"ul. Poznańskie Sady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/281","LA":"ul. Poznańskie Sady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431876.33,5803730.08],[6431873.34,5803707.25],[6431878.72,5803652.77],[6431895.1,5803500.98],[6431907.66,5803392.25],[6431920.66,5803297.97],[6431940.39,5803120.18],[6431942.64,5803098.32]]}}, {"type":"Feature", "id":282,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"282","DYMEK":"ul. Andrychowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/282","LA":"ul. Andrychowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426282.13,5801567.49],[6426306.28,5801561.13],[6426473.98,5801507.52],[6426635.65,5801448.53],[6426799.71,5801392.91],[6426973.04,5801335.64],[6427116.87,5801287.29]]}}, {"type":"Feature", "id":285,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"285","DYMEK":"ul. Anyżowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/285","LA":"ul. Anyżowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427743.54,5815910.97],[6427710.42,5815836.99]],[[6427743.54,5815910.97],[6427802.93,5815884.72]],[[6427643.38,5816073.49],[6427663.02,5816014.53],[6427673.95,5815987.85],[6427684.23,5815970.12],[6427716.21,5815931.35],[6427743.54,5815910.97]]]}}, {"type":"Feature", "id":286,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"286","DYMEK":"ul. Tadeusza Rugego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/286","LA":"ul. Tadeusza Rugego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424925.43,5814271.26],[6424973.46,5814246.19],[6425002.91,5814229.62],[6425011.3,5814223.5],[6425030.6,5814204.78],[6425040.75,5814192.41],[6425050.57,5814177.26],[6425080.84,5814134.11]]}}, {"type":"Feature", "id":287,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"287","DYMEK":"ul. Józefa Hallera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1994-01-18
1945-11-19 XCVIII/573/94
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/287","LA":"ul. Józefa Hallera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423054.78,5805706.25],[6423128.31,5805623.03],[6423220.13,5805516.78],[6423298.22,5805428.8]]}}, {"type":"Feature", "id":8091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8091","DYMEK":"ul. Jadwigi Wajsówny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-05-05 XI/93/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8091","LA":"ul. Jadwigi Wajsówny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421726.82,5803843.47],[6421693.12,5803798.21],[6421684.7,5803779.81],[6421679.36,5803761.39],[6421676.04,5803694.4],[6421669.41,5803675.82],[6421628.28,5803601.2],[6421454.88,5803295.43]]}}, {"type":"Feature", "id":8100,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8100","DYMEK":"ul. Haliny Konopackiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-05-05 XI/93/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8100","LA":"ul. Haliny Konopackiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421667.99,5803985.62],[6421556.1,5803965.32],[6421536.62,5803959.5],[6421513.93,5803945.38],[6421499.7,5803930.75],[6421487.65,5803913.88],[6421471.11,5803884.91],[6421143.7,5803303.49],[6421059.49,5803154.09],[6421021.51,5803086.35],[6421006.01,5803044.65]]}}, {"type":"Feature", "id":8101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8101","DYMEK":"ul. Wandy Modlibowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-05-05 XI/93/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8101","LA":"ul. Wandy Modlibowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6421449.11,5802784.69],[6421491.51,5802862.59],[6421540.33,5802940.8],[6421875.29,5803441.19]],[[6421887,5803458.05],[6421915.5,5803493.81],[6421930.24,5803507.54],[6421949.95,5803521.37],[6422008.44,5803557.67],[6422033.69,5803576.49],[6422062.84,5803607.76],[6422103.41,5803659.54],[6422144.24,5803719.15],[6422195.9,5803794.1]],[[6422201.49,5803802.59],[6422281.78,5803918.16],[6422357.83,5804022.95]]]}}, {"type":"Feature", "id":2197,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2197","DYMEK":"ul. ks. Jakuba Wujka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-04-29
1997-01-21 LXVI/1049/VI/2014
LIII/349/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2197","LA":"ul. ks. Jakuba Wujka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426111.14,5808013.9],[6426324.9,5807927.46],[6426340.01,5807922.04],[6426373.72,5807917.78],[6426387.66,5807917],[6426398.81,5807914.47],[6426584.73,5807936.89],[6426651.5,5807945.16]]}}, {"type":"Feature", "id":2198,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2198","DYMEK":"ul. Józefa Wybickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2198","LA":"ul. Józefa Wybickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426266.81,5806929.09],[6426449.45,5806887.4]]}}, {"type":"Feature", "id":2200,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2200","DYMEK":"ul. Piotra Wysockiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2200","LA":"ul. Piotra Wysockiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422946.55,5806936.89],[6422948.83,5806939.77],[6422965.19,5806954.38],[6422971.01,5806959.54],[6423058.89,5807037.07],[6423066.72,5807051.33]]}}, {"type":"Feature", "id":2203,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2203","DYMEK":"ul. Wyszeborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2203","LA":"ul. Wyszeborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420299.94,5809514.59],[6420298.15,5809482.48],[6420329.48,5809416.88],[6420363.61,5809346.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1590,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1590","DYMEK":"ul. Księcia Mieszka I | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1590","LA":"ul. Księcia Mieszka I","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426707.88,5810125.17],[6426688.37,5810132.34],[6426640.3,5810174.86],[6426607.89,5810211.09],[6426574.1,5810254.81],[6426558.76,5810281.98],[6426542.74,5810319.44],[6426507.9,5810406.89],[6426489.95,5810462.46],[6426483.52,5810500.79],[6426483.17,5810516.9],[6426488.98,5810563.85],[6426494.48,5810604.28],[6426506.66,5810692.44],[6426513.72,5810729.9],[6426522.43,5810762.27],[6426536.98,5810810.7],[6426542.09,5810831.43],[6426545.55,5810851.7],[6426549.9,5810889.32],[6426551.56,5810914.86],[6426553.52,5810959.24],[6426556.07,5810976.36],[6426558.17,5810992.05],[6426560.72,5811075.03],[6426560.42,5811141.1],[6426557.1,5811272.52],[6426554.12,5811425.03],[6426551.7,5811483.91],[6426552.16,5811498.62],[6426553.97,5811518.37],[6426559.82,5811550.36],[6426572.58,5811614.12],[6426594.98,5811703.32],[6426597.68,5811724.87],[6426596.33,5811746.8],[6426608.63,5811800.27],[6426615.7,5811846.67],[6426619.31,5811898.4],[6426620.06,5811925.22],[6426622.47,5811953.5],[6426623.81,5811978.9],[6426619.32,5812050.02],[6426615.71,5812120],[6426611.51,5812269.28],[6426615.41,5812340.47],[6426611.52,5812541.71],[6426607.32,5812750.77],[6426607.62,5812866.48],[6426610.02,5812912.74],[6426614.82,5812962],[6426617.58,5813026.33],[6426619.5,5813121.1],[6426618.41,5813207.76],[6426617.01,5813306.55],[6426612.56,5813387.57],[6426604.2,5813489.53],[6426602.55,5813582.97],[6426604.41,5813602.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1591,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1591","DYMEK":"ul. Księżycowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1591","LA":"ul. Księżycowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423295.55,5807630.19],[6423303.26,5807633.75],[6423361.78,5807688.37],[6423431.92,5807751.84],[6423447.62,5807762.52],[6423453.63,5807767.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1593,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1593","DYMEK":"ul. Zygmunta Kubiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2014-02-25
2007-08-28 XLI/702/VII/2017
LXIII/995/VI/2014
XX/174/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1593","LA":"ul. Zygmunta Kubiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423086.48,5813244.25],[6423174.95,5813305.13],[6423322.2,5813405.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1595,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1595","DYMEK":"ul. Kukułcza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1595","LA":"ul. Kukułcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428366.16,5805661.3],[6428401.69,5805670.55],[6428612.6,5805708.05],[6428735.23,5805731.59],[6428789.4,5805740.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1596,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1596","DYMEK":"ul. Lubuszańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1596","LA":"ul. Lubuszańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430087.89,5805645.23],[6430120.9,5805623.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1912,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1912","DYMEK":"ul. Rodawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1912","LA":"ul. Rodawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431665.43,5803753.69],[6431688.9,5803752.68],[6431774.66,5803743.26],[6431876.33,5803730.08],[6431891.34,5803728.04],[6431927.89,5803722.31],[6431960.59,5803716.16],[6431993.58,5803707.22],[6432037.74,5803693.24],[6432084.68,5803676.47],[6432135.56,5803655.93],[6432189.79,5803631.06],[6432247.92,5803597.24],[6432278.78,5803578.34],[6432287.36,5803570.14]]}}, {"type":"Feature", "id":1235,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1235","DYMEK":"ul. Działowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1235","LA":"ul. Działowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427278.42,5809491.46],[6427270.12,5809429.29],[6427270.49,5809418.16],[6427283.71,5809250.48],[6427282.73,5809243.14],[6427278.32,5809236.17],[6427254.21,5809219.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1236,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1236","DYMEK":"ul. Działyńskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-09-29 IX/57/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1236","LA":"ul. Działyńskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426721.95,5809145],[6426855.08,5809259.14]]}}, {"type":"Feature", "id":1237,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1237","DYMEK":"ul. Dzicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2003-07-08 XXIV/164/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1237","LA":"ul. Dzicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434784.06,5808935.47],[6434820.96,5808928.24],[6434862.1,5808921.26],[6434878.8,5808919.01],[6434902.24,5808915.77],[6434912.46,5808917.52],[6434931.4,5808913.03],[6434948.61,5808903.55],[6434971.3,5808888.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1239,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1239","DYMEK":"ul. Dziedzicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1239","LA":"ul. Dziedzicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426593.48,5802831.64],[6426607.82,5802826.83],[6426845.77,5802752.67],[6427133.39,5802662.59],[6427236.48,5802629.85],[6427238.88,5802627.44],[6427262.21,5802584.07],[6427267.47,5802578.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1242,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1242","DYMEK":"ul. Dziewińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1242","LA":"ul. Dziewińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420779.33,5807536.38],[6420785.39,5807536.24],[6420791.23,5807532.51],[6420824.41,5807488.46],[6420861.73,5807438.33],[6420880.03,5807414.1],[6420930.12,5807347.07],[6421194.81,5807004.96],[6421206.51,5806987.55],[6421223.03,5806967.94],[6421474.01,5806642.27],[6421477.66,5806630.5],[6421482.48,5806621.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1243,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1243","DYMEK":"ul. Skrzypowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1243","LA":"ul. Skrzypowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429210.7,5816499.45],[6429252.98,5816489.25],[6429689.52,5816522.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1244,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1244","DYMEK":"ul. Szałwiowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1244","LA":"ul. Szałwiowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429210.7,5816499.45],[6429258.4,5816580.62],[6429305.15,5816678.62],[6429319.58,5816731.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1245,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1245","DYMEK":"ul. Tymiankowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1245","LA":"ul. Tymiankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429319.58,5816731.81],[6429368.31,5816719.82],[6429677.05,5816730.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1597,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1597","DYMEK":"ul. Pyrzyczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1597","LA":"ul. Pyrzyczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429991.24,5805553.58],[6430008.84,5805546.77],[6430017.21,5805546.39],[6430022.43,5805548.07],[6430031.36,5805553.1],[6430036.2,5805558.12],[6430057.98,5805586.05],[6430065.43,5805598.89],[6430087.89,5805645.23],[6430113.64,5805705.36],[6430129.53,5805741.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1598,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1598","DYMEK":"ul. Wagi | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1598","LA":"ul. Wagi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430687.22,5807179.07],[6430693.12,5807190.63],[6430701.73,5807204.41],[6430739.12,5807313.39],[6430743.79,5807318.56],[6430749.45,5807320.28],[6430757.81,5807319.3],[6430834.08,5807295.68],[6430836.54,5807290.51],[6430835.8,5807284.12],[6430824.73,5807256.07],[6430815.87,5807258.29],[6430810.95,5807255.58],[6430808.49,5807250.91],[6430778.98,5807165.78],[6430768.13,5807138.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1599,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1599","DYMEK":"ul. Lwa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1599","LA":"ul. Lwa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430840.84,5807101.72],[6430845.35,5807113.66],[6430890.59,5807238.23],[6430895.37,5807245.24],[6430903.01,5807251.93],[6430916.08,5807259.25],[6430923.72,5807260.21],[6430931.05,5807259.25],[6430952.4,5807251.61],[6430956.22,5807245.55],[6430966.73,5807221.66],[6430967.37,5807215.29],[6430963.87,5807205.41],[6430943.16,5807145.2],[6430943.16,5807142.02],[6430950.8,5807117.17],[6430950.8,5807112.71],[6430948.89,5807109.52],[6430945.52,5807106.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1600,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1600","DYMEK":"ul. Przedpole | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1600","LA":"ul. Przedpole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432630.87,5804829.5],[6432733.81,5804800.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1601,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1601","DYMEK":"ul. Andrzeja Łaskarza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1601","LA":"ul. Andrzeja Łaskarza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429344.93,5809255.03],[6429401.82,5809253.9],[6429452.68,5809241.09],[6429567,5809220.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1602,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1602","DYMEK":"ul. św. Wincentego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-05-17
1984-11-29 XI/122/VI/2011
IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1602","LA":"ul. św. Wincentego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428558.43,5809846.14],[6428561.84,5809783.23],[6428562.02,5809756.68],[6428556.97,5809723.78],[6428532.1,5809625.05],[6428531.36,5809606.91],[6428537.34,5809583.91],[6428548.93,5809569.89],[6428567.81,5809555.5],[6428600.16,5809538.3],[6428613.06,5809532.69],[6428626.89,5809528.53],[6428697.12,5809508.68],[6428730.11,5809502.22],[6428783.77,5809494.91],[6428859.88,5809487.06],[6428889.22,5809488.74],[6428964.2,5809492.66],[6428999.9,5809497.71],[6429084.42,5809516.22],[6429102.93,5809520.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1603,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1603","DYMEK":"ul. Panny Marii | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1603","LA":"ul. Panny Marii","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428210.7,5809601.93],[6428196.29,5809512.24],[6428192.97,5809500.39],[6428185.62,5809488.78],[6428142.47,5809430.46],[6428156.46,5809409.6],[6428169.5,5809395.14],[6428181.82,5809389.68],[6428267.4,5809366.22],[6428282.8,5809356.26],[6428292.28,5809338.72],[6428295.6,5809324.73],[6428294.65,5809304.82],[6428286.59,5809229.2],[6428286.37,5809200.99],[6428288.98,5809177.52],[6428303.67,5809123.7],[6428319.54,5809084.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1604,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1604","DYMEK":"ul. Kupały | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1604","LA":"ul. Kupały","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427551.23,5813399.36],[6427552.74,5813415.58],[6427556.6,5813429.97],[6427564.66,5813450.92],[6427580.12,5813476.05],[6427600.12,5813503.36],[6427643.61,5813557.25],[6427687.62,5813613.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1915,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1915","DYMEK":"ul. Rokietnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1952-02-22 III/11/52","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1915","LA":"ul. Rokietnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424348.38,5808745.08],[6424466.42,5808751.14],[6424622.35,5808757.91],[6424677.82,5808760.49],[6424713.06,5808763.15],[6424724.19,5808763.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1917,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1917","DYMEK":"ul. Franklina Roosevelta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1917","LA":"ul. Franklina Roosevelta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425882.81,5808358.71],[6425907.69,5808441.15],[6425936.65,5808572.49],[6425949.6,5808630.13],[6425970.45,5808689.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1918,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1918","DYMEK":"ul. Franklina Roosevelta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1918","LA":"ul. Franklina Roosevelta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425970.45,5808689.42],[6425983.2,5808727.07],[6425988.12,5808745.03],[6425994.45,5808793.71],[6425998.84,5808827.31],[6426003.67,5808862.25],[6426007.24,5808888.15],[6426013.91,5808921.47],[6426041.11,5809022.13],[6426071.52,5809134.56],[6426107.41,5809263.06],[6426115.06,5809290.46],[6426125.82,5809318.54],[6426137.25,5809344.52],[6426152.97,5809375.53],[6426179.57,5809424.44],[6426194.98,5809453.59],[6426199.64,5809460.49],[6426204.68,5809465.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1920,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1920","DYMEK":"ul. Roztocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1920","LA":"ul. Roztocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420447.44,5809501.67],[6420446.38,5809488.39],[6420486.04,5809407.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1923,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1923","DYMEK":"ul. Rubież | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1923","LA":"ul. Rubież","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428466.04,5813460.11],[6428556.24,5813482.89],[6428626.93,5813501.46],[6428656.55,5813513.71],[6428680.21,5813530.22],[6428689.76,5813539.08],[6428790.09,5813794.7],[6428848.68,5813945.93],[6428861.79,5813982.03],[6428875.76,5814020.51],[6428889.01,5814055.52],[6428903.35,5814093.74],[6428914.59,5814119.12],[6428926.85,5814138.19],[6428990.38,5814223.85],[6429038.4,5814289.58],[6429081.49,5814327.05],[6429113.16,5814357.85],[6429127.82,5814378.65],[6429141.1,5814400.45],[6429157.44,5814467.02],[6429161.52,5814547.58],[6429170.72,5814591.68],[6429196.95,5814676.64],[6429246.63,5814841.93],[6429263.38,5814894.3],[6429279.4,5814946.74],[6429300.17,5815014.6],[6429321.11,5815083.16],[6429394.01,5815184.82],[6429456.33,5815272.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1924,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1924","DYMEK":"ul. Rugijska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1924","LA":"ul. Rugijska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434832.97,5809386.95],[6434817.83,5809453],[6434783.12,5809576.88],[6434780.81,5809585.1],[6434778.95,5809595.78],[6434774.07,5809740.31],[6434771.44,5809838.84],[6434774.73,5809867.63],[6434789.04,5809920.93],[6434791.51,5809929.98],[6434804.89,5809970.62],[6434808.97,5809981.44],[6434815.03,5809990.14],[6434822.55,5809997.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1234,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1234","DYMEK":"ul. Działoszycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1234","LA":"ul. Działoszycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426787.52,5801357.93],[6426832.7,5801493.49],[6426878.2,5801627.99],[6426880.76,5801636.98],[6426940.34,5801816.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2204,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2204","DYMEK":"ul. Wyszomierska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2204","LA":"ul. Wyszomierska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420208.81,5808933.77],[6420287.18,5809023.25],[6420384.77,5809020.98],[6420465.96,5809018.34],[6420501.19,5809014.58],[6420507.25,5809013.87]]}}, {"type":"Feature", "id":2205,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2205","DYMEK":"ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1982-09-28 XXIV/83/82","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2205","LA":"ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428285.41,5809038],[6428321.36,5809041.11],[6428365.17,5809045.69],[6428416.87,5809053.08],[6428591.55,5809081.82],[6428681.28,5809096.39],[6428705.43,5809099.94],[6428734.97,5809101.73],[6428770.12,5809098.67],[6428812.39,5809088.74],[6428845.38,5809079.23],[6428898.99,5809063.78],[6428943.3,5809052.32],[6428981.5,5809043.91]]}}, {"type":"Feature", "id":2210,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2210","DYMEK":"ul. Za Cybiną | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2210","LA":"ul. Za Cybiną","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434742.74,5808317.34],[6434911.78,5808372.78],[6434921.87,5808378.78],[6434974.94,5808349.46],[6435012.19,5808322.55]]}}, {"type":"Feature", "id":2216,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2216","DYMEK":"ul. Zagórzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1968-05-31 XXX/26/68","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2216","LA":"ul. Zagórzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420568.11,5812617.44],[6420567.68,5812574.15],[6420576.48,5812347.37]]}}, {"type":"Feature", "id":2412,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2412","DYMEK":"park Adama Mickiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2412","LA":"park Adama Mickiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426328.5,5808811.91],[6426327.1,5808813.04],[6426326.37,5808817.35],[6426333.09,5808841.29],[6426333.9,5808844.86],[6426339.17,5808868.02],[6426335.5,5808868.6],[6426337.24,5808880.29],[6426323.62,5808882.16],[6426321.09,5808864.36],[6426327.57,5808863.34],[6426325.79,5808850.4],[6426298.26,5808854.2],[6426298.2,5808853.64],[6426283.59,5808855.44],[6426282.48,5808848.59],[6426280.01,5808846.56],[6426257.67,5808888.5],[6426249.55,5808909.92],[6426246.98,5808919.63],[6426244.06,5808933.49],[6426243.17,5808941.05],[6426243.21,5808946.33],[6426243.61,5808955.07],[6426244.22,5808959.15],[6426248.29,5808977.73],[6426259.19,5809025.17],[6426266.05,5809055.11],[6426368.88,5809016.47],[6426369.9,5809015.39],[6426370.09,5809014.02],[6426362.33,5808975.53],[6426355.55,5808936.42],[6426341.73,5808843.27],[6426341.14,5808839.58],[6426339.97,5808835.55],[6426336.56,5808827.51],[6426328.5,5808811.91]]}}, {"type":"Feature", "id":2413,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2413","DYMEK":"park Adama Wodziczki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2413","LA":"park Adama Wodziczki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425831.32,5810283.41],[6425834.14,5810293.36],[6425849.86,5810287.75],[6425855.51,5810302.21],[6425884.11,5810291.17],[6425903.14,5810284.63],[6425922.27,5810278.28],[6425948.24,5810271.71],[6426028.75,5810252.83],[6426072.97,5810244.68],[6426099.2,5810239.26],[6426116.2,5810238.22],[6426139.65,5810235.71],[6426170.13,5810232.12],[6426183.98,5810230.85],[6426206.92,5810231.82],[6426219.63,5810231.07],[6426264.6,5810230.03],[6426272.83,5810229.9],[6426280.89,5810229.36],[6426302.13,5810227.97],[6426323.55,5810225.71],[6426358.62,5810220.43],[6426412.25,5810210.64],[6426435.41,5810205.38],[6426442.87,5810203.64],[6426476.45,5810194.26],[6426513.48,5810182.86],[6426541.77,5810172.74],[6426567.69,5810162.13],[6426646.04,5810125.55],[6426659.77,5810116.96],[6426675.89,5810107.82],[6426680.28,5810099.21],[6426657.73,5810064.66],[6426623.65,5810084.51],[6426615.1,5810087.47],[6426606.09,5810092.99],[6426590.17,5810094.76],[6426489.25,5810099.42],[6426394.74,5810111.91],[6426369.66,5810115.16],[6426334.9,5810119.9],[6426304.11,5810125.86],[6426288.18,5810130.82],[6426236.53,5810147.54],[6426176.34,5810164.91],[6426165.96,5810165.86],[6426159.25,5810164.55],[6426158.53,5810161.09],[6426121.02,5810064.27],[6426051.57,5810107.58],[6426006.06,5810134.87],[6425963,5810161.27],[6425952.15,5810170.35],[6425941.01,5810176.75],[6425931.58,5810187.52],[6425884.68,5810229.32],[6425857.93,5810255.9],[6425831.32,5810283.41]]}}, {"type":"Feature", "id":2415,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2415","DYMEK":"park Cytadela | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1992-11-17 LXVIII/354/92","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2415","LA":"park Cytadela","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428297.75,5810469.91],[6428174.61,5810497.74],[6428147.64,5810503.56],[6428150.64,5810518.55],[6428089.11,5810533],[6428050.33,5810575.49],[6428048.21,5810577.96],[6427968.7,5810584.48],[6427936.44,5810611.45],[6427895.71,5810631.2],[6427881.26,5810669.63],[6427848.29,5810755.31],[6427847.94,5810770.65],[6427850.59,5810777.35],[6427844.42,5810781.23],[6427858.7,5810806.44],[6427850.24,5810810.32],[6427855.17,5810822.13],[6427865.04,5810818.08],[6427877.39,5810841.17],[6427864.69,5810843.46],[6427847.77,5810843.46],[6427833.66,5810837.82],[6427720.48,5810756.72],[6427622.63,5810686.02],[6427610.99,5810681.79],[6427603.06,5810681.26],[6427597.24,5810681.43],[6427587.37,5810683.2],[6427562.34,5810689.37],[6427553.7,5810691.84],[6427388.51,5810758.31],[6427330.16,5810781.76],[6427315.88,5810785.99],[6427301.77,5810787.4],[6427289.25,5810784.75],[6427278.32,5810780.35],[6427268.63,5810772.41],[6427258.4,5810760.96],[6427225.97,5810707.19],[6427159.68,5810598.06],[6427167.44,5810594.01],[6427203.22,5810544.99],[6427197.4,5810538.64],[6427159.68,5810516.96],[6427153.68,5810516.43],[6427116.13,5810528.07],[6427106.78,5810520.31],[6427103.08,5810518.02],[6427096.38,5810514.32],[6427045.79,5810492.99],[6426879.89,5810421.76],[6426796.51,5810386.15],[6426794.57,5810375.22],[6426793.51,5810370.11],[6426790.51,5810364.47],[6426786.81,5810354.24],[6426783.64,5810338.02],[6426787.16,5810337.5],[6426787.52,5810296.42],[6426822.25,5810273.85],[6426820.13,5810269.8],[6426915.33,5810207.38],[6427088.8,5810094.56],[6427245.71,5809993.01],[6427246.24,5809993.72],[6427249.59,5809991.78],[6427251.7,5809991.42],[6427253.47,5809990.9],[6427262.1,5809991.07],[6427312.88,5809943.82],[6427313.76,5809941.88],[6427314.29,5809935.54],[6427313.94,5809933.07],[6427315.35,5809930.78],[6427315.17,5809929.9],[6427355.19,5809895.87],[6427406.85,5809857.96],[6427524.96,5809834.16],[6427543.64,5809830.27],[6427544.17,5809833.63],[6427579.26,5809826.05],[6427613.99,5809818.83],[6427628.27,5809817.42],[6427648.01,5809816.53],[6427673.75,5809816.35],[6427691.03,5809819.88],[6427702.49,5809823.76],[6427877.2,5809890.93],[6427893.95,5809896.93],[6427938.37,5809941.53],[6427860.98,5809999.01],[6427832.6,5810020.16],[6427834.89,5810033.56],[6427825.37,5810054.01],[6427870.85,5810080.63],[6427984.91,5810147.44],[6427969.58,5810179.35],[6428022.65,5810209.32],[6428157.69,5810286.54],[6428131.42,5810317.57],[6428164.56,5810345.6],[6428299.43,5810460.72],[6428297.75,5810469.91]]}}, {"type":"Feature", "id":2416,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2416","DYMEK":"park Jarogniewa i Izabeli Drwęskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2003-06-24 XXII/156/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2416","LA":"park Jarogniewa i Izabeli Drwęskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426969.19,5807913.77],[6426961.6,5807901.17],[6426954.03,5807904.01],[6426951.32,5807904.19],[6426940.94,5807898.89],[6426926.73,5807901.65],[6426923.5,5807902.25],[6426921.47,5807902.92],[6426893.25,5807903.18],[6426890.1,5807900.11],[6426889.87,5807898.22],[6426888.78,5807887.32],[6426888.5,5807885.8],[6426873.7,5807887.52],[6426860.97,5807888.26],[6426795.22,5807881.19],[6426788.96,5807880.51],[6426786.17,5807879.22],[6426728.97,5807859.21],[6426726.31,5807858.39],[6426723.53,5807857.77],[6426717.98,5807857.2],[6426713.21,5807857.5],[6426708.28,5807858.47],[6426703.51,5807860.51],[6426698.95,5807862.75],[6426694.87,5807865.47],[6426691.42,5807868.75],[6426689.86,5807870.82],[6426687.21,5807875.83],[6426664.38,5807929.17],[6426648.36,5807966.59],[6426620.44,5808034.9],[6426596.21,5808032.58],[6426622.19,5808069.76],[6426629.63,5808077.8],[6426637.56,5808083.13],[6426644.94,5808086.22],[6426652.94,5808087.89],[6426663.2,5808087.9],[6426675.01,5808084.47],[6426683.51,5808081.05],[6426700.62,5808072.27],[6426704.15,5808068.84],[6426705.26,5808067.76],[6426714.31,5808057.65],[6426716.85,5808056.3],[6426724.61,5808048.77],[6426750.52,5808023.66],[6426754.37,5808019.98],[6426755.1,5808019.3],[6426767.93,5808007.08],[6426784.24,5807995.27],[6426792.75,5807990.38],[6426800.78,5807985.24],[6426820.32,5807975.75],[6426825.9,5807973.52],[6426839.07,5807968.23],[6426844.93,5807966.34],[6426853.1,5807963.67],[6426854.7,5807963.44],[6426862.1,5807961.77],[6426878.67,5807957.48],[6426882.89,5807956.99],[6426916.03,5807949.51],[6426965.28,5807938.4],[6426965.62,5807937.96],[6426965.91,5807937.81],[6426969.22,5807931.51],[6426972.28,5807922.69],[6426972.07,5807919.06],[6426969.19,5807913.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1417,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1417","DYMEK":"ul. Jędrzejowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1417","LA":"ul. Jędrzejowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427323.59,5803240.87],[6427413.14,5803202.58],[6427596.52,5803131.01],[6427764.9,5803066.16],[6427786.66,5803057.36],[6427797.9,5803053.42],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1420,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1420","DYMEK":"ul. Junacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1420","LA":"ul. Junacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422925.99,5806614.5],[6422930.62,5806633.07],[6422948.87,5806710.92],[6422953.61,5806759.12],[6422955.6,5806798.88],[6422955.75,5806834.05],[6422954.52,5806874.05],[6422945.94,5806932.52],[6422946.55,5806936.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1421,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1421","DYMEK":"ul. Junikowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1421","LA":"ul. Junikowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421354.87,5806553.11],[6421398.51,5806429.66],[6421426.65,5806350.92],[6421432.86,5806339.23],[6421460.17,5806297.02],[6421468.86,5806285.64],[6421545.01,5806196.45],[6421626.13,5806106.13],[6421634.82,5806094.75],[6421666.48,5806044.98],[6421673.31,5806032.36],[6421679.93,5806017.46],[6421688.62,5805992.94],[6421689.33,5805985.68],[6421700.42,5805933.14],[6421703.36,5805922.37],[6421708.69,5805902.82],[6421715.51,5805875.09],[6421719.65,5805870.95],[6421773.46,5805829.67],[6421860.99,5805761.07],[6421918.92,5805716.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1422,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1422","DYMEK":"ul. Jugosłowiańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1422","LA":"ul. Jugosłowiańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422699.25,5807228.42],[6422696.15,5807224.38],[6422694.96,5807221.04],[6422694.49,5807216.62],[6422695.21,5807211.56],[6422697.95,5807204.52],[6422733.6,5807149.71],[6422759.25,5807106.01],[6422778.33,5807075.25],[6422803.62,5807036.01],[6422850.37,5806962.2],[6422860.38,5806940.97],[6422868.97,5806919.5],[6422873.74,5806900.66],[6422877.8,5806879.08],[6422879.94,5806859.99],[6422881.61,5806836.5],[6422881.62,5806783.31],[6422880.67,5806762.68],[6422878.05,5806740.03],[6422872.08,5806700.91],[6422857.48,5806635.15],[6422852.34,5806611.61],[6422836.07,5806567.09],[6422819.73,5806536.82]],[[6422728.25,5807250.23],[6422699.25,5807228.42]],[[6422728.25,5807250.23],[6422765.85,5807178.35],[6422774.71,5807164.85],[6422781.43,5807155.59],[6422788.14,5807146.86],[6422792.7,5807142.43],[6422801.03,5807134.51],[6422808.27,5807128.51]],[[6422592.52,5807474.52],[6422618.15,5807428.99],[6422624.15,5807421.66],[6422634.46,5807405.85],[6422642.11,5807391.87],[6422646.44,5807379.87],[6422647.61,5807373.13],[6422648.09,5807363.14],[6422644.94,5807331.44],[6422643.61,5807312.64],[6422645.78,5807298.99],[6422648.78,5807287.34],[6422651.44,5807280.6],[6422675.82,5807238.1],[6422679.56,5807232.32],[6422685.39,5807226.5],[6422692.21,5807226.01],[6422699.25,5807228.42]],[[6422591.08,5807516.3],[6422613.68,5807473.68],[6422666.15,5807374.07],[6422693.21,5807320.46],[6422728.25,5807250.23]]]}}, {"type":"Feature", "id":1423,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1423","DYMEK":"ul. Jutrzenka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1964-03-24 XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1423","LA":"ul. Jutrzenka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423568.77,5809041.96],[6423571.76,5809052.22],[6423596.8,5809157.5],[6423599,5809160.07],[6423604.74,5809161.53],[6423651.15,5809151.03],[6423653.72,5809148.71],[6423654.45,5809144.07],[6423625.98,5809027.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1424,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1424","DYMEK":"ul. Juraszów | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1983-05-12 XXVIII/98/83","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1424","LA":"ul. Juraszów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425571.64,5812683.52],[6425578.92,5812675.99],[6425586.75,5812667.92],[6425594.24,5812660.08],[6425596.51,5812657.67],[6425625.79,5812626.55],[6425657.34,5812592.95],[6425687.02,5812560.44],[6425695.79,5812550.46],[6425709.49,5812534],[6425727.62,5812510.88],[6425745.1,5812487.8],[6425753.46,5812476.65],[6425762.6,5812463.7],[6425772.23,5812449.39],[6425781.56,5812435.98],[6425784.46,5812432.1],[6425789.03,5812426.53],[6425794.45,5812420.65],[6425799.9,5812415.48],[6425801.59,5812414.1],[6425808.57,5812408.94],[6425818.76,5812402.12],[6425829.12,5812395.92],[6425834.11,5812393.29],[6425846.36,5812387.31],[6425898.14,5812362.85],[6425953.48,5812337.37],[6426008.6,5812311.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1588,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1588","DYMEK":"ul. Książęca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1588","LA":"ul. Książęca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427108.96,5803524.47],[6427109.6,5803539.89],[6427113.24,5803554.02],[6427120.09,5803565.37],[6427131.87,5803578.44],[6427137.22,5803585.29],[6427141.72,5803597.92],[6427142.79,5803607.34],[6427141.72,5803628.97],[6427132.51,5803757.44],[6427130.58,5803803.38],[6427131.66,5803813.01],[6427134.44,5803824.58],[6427160.99,5803900.7],[6427180.7,5803959.48],[6427182.33,5803970.07],[6427183.49,5803988.49],[6427185.62,5804083.47],[6427187.76,5804169.22],[6427189.26,5804251.98],[6427184.76,5804270.72],[6427174.05,5804289.99],[6427158.98,5804314.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2168,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2168","DYMEK":"ul. Wincentego Witosa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1981-06-02 XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2168","LA":"ul. Wincentego Witosa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425134.76,5811087.32],[6425211.65,5811179.55],[6425302.31,5811285.45],[6425403.75,5811407.99],[6425433.78,5811450.53],[6425453.02,5811479.83],[6425483.65,5811532.2],[6425515.52,5811593.58],[6425556.09,5811679.6],[6425619.03,5811815.18],[6425634.97,5811849.24],[6425688.58,5811965.06],[6425754,5812105.41],[6425813.21,5812233.23],[6425835.36,5812283.43],[6425848.19,5812320.49],[6425858.75,5812356.21],[6425865.79,5812391.81],[6425871.99,5812435.28],[6425875.64,5812476.11],[6425876.81,5812500.75],[6425877.05,5812551.23],[6425872.63,5812603.69],[6425865.18,5812644.98],[6425840.15,5812768.49]]}}, {"type":"Feature", "id":2362,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2362","DYMEK":"os. Zygmunta Starego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-09-29
1978-03-29
1976-06-29 IX/57/89
II/11/78
XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2362","LA":"os. Zygmunta Starego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426347.95,5814511.65],[6426338.53,5814510.12],[6426317.95,5814506.91],[6426285.07,5814551.81],[6426277.57,5814556.62],[6426270.77,5814558.61],[6426148.31,5814558.61],[6426012.53,5814557.48],[6425880.85,5814559.18],[6425880.23,5814571.52],[6425865.12,5814665.73],[6425879.68,5814665.73],[6426086.29,5814665.55],[6426164.83,5814664.69],[6426231.36,5814670.68],[6426278,5814673.6],[6426347.95,5814632.14],[6426347.95,5814511.65]]}}, {"type":"Feature", "id":2371,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2371","DYMEK":"pl. Władysława Andersa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1994-01-18 XCVIII/573/94","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2371","LA":"pl. Władysława Andersa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426779.32,5808194.37],[6426834.16,5808159.49],[6426832.69,5808156.88],[6426895.94,5808116.55],[6426894.72,5808114.69],[6426947.32,5808081.47],[6426944.93,5808077.33],[6427001.8,5808043.21],[6427003.77,5808046.56],[6427038.8,5808024.71],[6427003.47,5807966.2],[6426917.03,5807981.71],[6426872.55,5807989.61],[6426866.89,5807991],[6426862.18,5807992.21],[6426857.18,5807993.62],[6426851.44,5807995.33],[6426842.1,5807998.58],[6426837.68,5808000.41],[6426836.86,5808000.73],[6426832.68,5808002.62],[6426827.95,5808004.87],[6426825.62,5808006.02],[6426826.05,5808006.53],[6426808.37,5808016.21],[6426800.69,5808021.53],[6426792.84,5808027.95],[6426755.88,5808064.51],[6426745.37,5808075.25],[6426744.3,5808077.6],[6426745.21,5808080.21],[6426738.4,5808084.47],[6426733.83,5808089.93],[6426727.99,5808098.81],[6426723.75,5808105.92],[6426732.72,5808119.67],[6426746.23,5808140.96],[6426766.88,5808173.34],[6426779.32,5808194.37]]}}, {"type":"Feature", "id":2372,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2372","DYMEK":"pl. Marii Skłodowskiej-Curie | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1966-09-27 XI/17/66","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2372","LA":"pl. Marii Skłodowskiej-Curie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426441.31,5807274.34],[6426443.4,5807254.89],[6426445.62,5807234.28],[6426452.85,5807199.35],[6426451.09,5807198.94],[6426435.36,5807195.03],[6426410.46,5807188.74],[6426409.55,5807188.48],[6426409.23,5807188.66],[6426408.97,5807188.92],[6426405.21,5807200.87],[6426400.72,5807214.92],[6426399.94,5807216.28],[6426398.64,5807217.27],[6426396.9,5807217.66],[6426395.66,5807217.47],[6426394.48,5807221.93],[6426399.58,5807223.37],[6426398.32,5807227.72],[6426392.01,5807249.6],[6426388.45,5807261.96],[6426386.69,5807264.5],[6426384.96,5807266.52],[6426383.02,5807267.75],[6426380.35,5807269.1],[6426382.16,5807268.74],[6426382.16,5807269.01],[6426392.51,5807269.71],[6426441.31,5807274.34]]}}, {"type":"Feature", "id":2373,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2373","DYMEK":"pl. Wiktora Degi | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1996-06-18 XLII/258/II/96","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2373","LA":"pl. Wiktora Degi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427877.41,5815290.52],[6427885.01,5815287.84],[6427884.93,5815287.76],[6427877.93,5815269.61],[6427880.26,5815268.75],[6427877.58,5815261.14],[6427884.84,5815258.38],[6427880.43,5815249.74],[6427875.85,5815237.04],[6427847.08,5815247.49],[6427857.79,5815276.35],[6427869.89,5815272.03],[6427870.41,5815271.86],[6427877.41,5815290.52]]}}, {"type":"Feature", "id":2379,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2379","DYMEK":"pl. Międzymoście | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/434/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2379","LA":"pl. Międzymoście","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427846.62,5808844.3],[6427818.72,5808820.07],[6427814.38,5808822.43],[6427811.01,5808830.77],[6427809.91,5808837.39],[6427806.69,5808852.37],[6427803.24,5808868.96],[6427835.33,5808864.41],[6427864.94,5808860.2],[6427846.62,5808844.3]]}}, {"type":"Feature", "id":2380,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2380","DYMEK":"pl. Kazimierza Nowakowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2380","LA":"pl. Kazimierza Nowakowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424502.71,5808424.52],[6424501.69,5808426.13],[6424499.87,5808426.97],[6424480.54,5808424.16],[6424452.97,5808420.28],[6424419.74,5808415.61],[6424405.69,5808413.75],[6424407.17,5808403.65],[6424407.89,5808399.1],[6424409.22,5808390.44],[6424414.2,5808373.73],[6424417.31,5808358.01],[6424419.21,5808348.06],[6424422.25,5808333.15],[6424423.01,5808329.13],[6424423.24,5808328.29],[6424426.35,5808323.43],[6424432.58,5808322.06],[6424455.44,5808325.71],[6424498.05,5808332.61],[6424504.66,5808340.51],[6424504.36,5808359.27],[6424504.05,5808372.41],[6424503.06,5808411.08],[6424502.81,5808424.46],[6424502.71,5808424.52]]}}, {"type":"Feature", "id":3196,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3196","DYMEK":"ul. Jana Koźmiana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-10-13 LXI/857/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3196","LA":"ul. Jana Koźmiana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424433.87,5814341.95],[6424467.42,5814384.11],[6424602.51,5814459.81]]}}, {"type":"Feature", "id":3198,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3198","DYMEK":"ul. Stanisława Matyi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2010-05-13 LXXII/1004/V/2010","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3198","LA":"ul. Stanisława Matyi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426114.4,5808307.45],[6426274.75,5808254],[6426378.69,5808216.41],[6426617.15,5808133.6]]}}, {"type":"Feature", "id":3201,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3201","DYMEK":"ul. Zimorodka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3201","LA":"ul. Zimorodka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436345.66,5810702.7],[6436288.23,5810677.84]]}}, {"type":"Feature", "id":3202,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3202","DYMEK":"ul. Rybitwy | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3202","LA":"ul. Rybitwy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436345.82,5810702.47],[6436510.67,5810778.86],[6436546.76,5810731.33],[6436385.23,5810616.44]]}}, {"type":"Feature", "id":3203,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3203","DYMEK":"ul. Kormorana | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3203","LA":"ul. Kormorana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436380.05,5810627.95],[6436366.4,5810627.72],[6436239.38,5810653.17],[6436178.75,5810627.03],[6436185.69,5810601.81],[6436402.5,5810556.91]]}}, {"type":"Feature", "id":3204,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3204","DYMEK":"ul. Perkoza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3204","LA":"ul. Perkoza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436402.91,5810557.23],[6436415.47,5810558.62],[6436602.07,5810691.84],[6436615.67,5810674.06],[6436532.31,5810505.26],[6436526.73,5810500.02],[6436448.6,5810517.12],[6436418.26,5810560.36]]}}, {"type":"Feature", "id":7301,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7301","DYMEK":"park Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-10-14 LXXIV/1186/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7301","LA":"park Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426457.18,5808977.24],[6426442.76,5808885.2],[6426438.21,5808885.91],[6426437.95,5808884.32],[6426419.77,5808887.08],[6426421.41,5808897.03],[6426406.85,5808899.16],[6426405.13,5808889.15],[6426388.25,5808891.6],[6426388.46,5808893.27],[6426377.87,5808894.85],[6426393.18,5808999.33],[6426402.67,5809004.02],[6426463.42,5808981.21],[6426457.18,5808977.24]]}}, {"type":"Feature", "id":12698,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12698","DYMEK":"pl. Stefana Stuligrosza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-09-30 LXXIII/1155/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12698","LA":"pl. Stefana Stuligrosza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426309.56,5808704.12],[6426307.91,5808703.77],[6426306.69,5808707.4],[6426305.58,5808710.69],[6426303.23,5808717.66],[6426297.97,5808733.02],[6426279.9,5808736.67],[6426274.06,5808737.84],[6426276.1,5808748.31],[6426269.82,5808767],[6426287.19,5808763.53],[6426304.67,5808760.7],[6426307.81,5808760.11],[6426309.02,5808759.89],[6426311.01,5808759.57],[6426311.77,5808759.09],[6426312.5,5808758.13],[6426313.04,5808756.76],[6426313.7,5808753.59],[6426313.92,5808750.84],[6426313.97,5808747.86],[6426309.56,5808704.12]]}}, {"type":"Feature", "id":12694,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12694","DYMEK":"rondo Krzysztofa Skubiszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-09-30 LXXIII/1156/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12694","LA":"rondo Krzysztofa Skubiszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422022.49,5806910.19],[6421996.92,5806893.8],[6421987.4,5806893.81],[6421980.95,5806895.87],[6421974.25,5806900.46],[6421971.23,5806904.5],[6421959.32,5806919.84],[6421956.89,5806928.52],[6421958.11,5806935.38],[6421962.55,5806942.24],[6421982.96,5806960.43],[6421989.77,5806964.13],[6421996.26,5806964.45],[6422002.72,5806962.03],[6422026.2,5806931.83],[6422028.02,5806923.84],[6422026.55,5806916.66],[6422022.49,5806910.19]]}}, {"type":"Feature", "id":12693,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12693","DYMEK":"rondo Józefa Czapskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-09-30 LXXIII/1157/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12693","LA":"rondo Józefa Czapskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422904.59,5813936.34],[6422909.1,5813934.28],[6422912.87,5813932.16],[6422913.55,5813931.78],[6422917.8,5813928.94],[6422921.66,5813925.83],[6422925.18,5813922.48],[6422928.53,5813918.69],[6422931.19,5813915.1],[6422931.41,5813914.75],[6422933.6,5813911.4],[6422935.91,5813907.12],[6422937.58,5813903.4],[6422938.29,5813901.34],[6422939,5813899.55],[6422940.16,5813895.62],[6422941.48,5813889.88],[6422942.24,5813884.13],[6422942.36,5813878.26],[6422942.34,5813873.73],[6422941.97,5813869.27],[6422941.3,5813864.96],[6422940.13,5813860.31],[6422939,5813856.12],[6422937.27,5813851.92],[6422933.79,5813847.67],[6422929.84,5813843.82],[6422925.48,5813840.46],[6422920.77,5813837.61],[6422915.44,5813835.17],[6422910.21,5813833.42],[6422907.58,5813832.89],[6422905.06,5813832.37],[6422899.97,5813831.91],[6422894.89,5813831.34],[6422889.91,5813831.67],[6422884.94,5813832.1],[6422880.02,5813832.93],[6422875.11,5813833.84],[6422874.52,5813834.07],[6422870.33,5813835.66],[6422865.52,5813837.38],[6422860.8,5813839.68],[6422856.16,5813842.67],[6422852.2,5813846.29],[6422847.99,5813849.66],[6422844.31,5813853.75],[6422841.28,5813858.05],[6422838.82,5813862.52],[6422836.28,5813866.96],[6422834.6,5813871.65],[6422833,5813876.38],[6422831.8,5813881.22],[6422830.68,5813886.08],[6422830.43,5813891.19],[6422830.26,5813893.74],[6422830.08,5813896.29],[6422830.02,5813901.44],[6422831.2,5813906.97],[6422832.81,5813912.75],[6422826.08,5813918.48],[6422845.27,5813941.01],[6422851.99,5813935.28],[6422857.11,5813937.26],[6422862.59,5813938.88],[6422868.08,5813940.01],[6422873.83,5813940.83],[6422879.57,5813941.1],[6422884.52,5813940.86],[6422885.39,5813940.82],[6422890.28,5813940.31],[6422895.17,5813939.41],[6422899.95,5813938.05],[6422901.65,5813937.42],[6422904.59,5813936.34]]}}, {"type":"Feature", "id":12696,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12696","DYMEK":"skwer Ryszarda Kuklińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-11-04 LXXV/1195/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12696","LA":"skwer Ryszarda Kuklińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427394.32,5807962.02],[6427378.85,5807893.52],[6427342.41,5807901.13],[6427345.87,5807916.71],[6427349.4,5807932.47],[6427352.22,5807948.13],[6427353.74,5807947.9],[6427356.63,5807966.67],[6427394.32,5807962.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2173,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2173","DYMEK":"ul. Wojska Polskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1953-10-12 12.10.1953","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2173","LA":"ul. Wojska Polskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424246.22,5811456.34],[6424268.5,5811458.14],[6424275.93,5811458.95],[6424325.91,5811476.02],[6424361.65,5811490.68],[6424383.34,5811492.79],[6424398.41,5811493.99],[6424408.85,5811492.38],[6424426.31,5811482.74],[6424510.82,5811430.04],[6424657.38,5811336.98],[6424867.39,5811203.06],[6424922.15,5811171.26],[6424952.25,5811155.41],[6424963.09,5811148.78],[6424977.96,5811140.14],[6425094.6,5811100.68],[6425134.76,5811087.32],[6425148.41,5811081.9],[6425180.33,5811072.07],[6425220.93,5811054.98],[6425256.42,5811036.13],[6425287.52,5811015.95],[6425319.65,5810993.47],[6425356.4,5810969.17],[6425397.33,5810940.77],[6425415.01,5810928.13],[6425439.11,5810912.86],[6425539.1,5810843.68],[6425550.54,5810830.04],[6425567.64,5810817.57],[6425672.63,5810744.99],[6425706.05,5810720.92],[6425760.95,5810681.36],[6425839.04,5810628.26]]}}, {"type":"Feature", "id":2175,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2175","DYMEK":"ul. Wolbromska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2175","LA":"ul. Wolbromska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427596.52,5803131.01],[6427556.93,5803004.43],[6427521.08,5802885.49],[6427487.72,5802782.13],[6427487.55,5802776.09],[6427487.9,5802772.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2178,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2178","DYMEK":"ul. Wołczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2178","LA":"ul. Wołczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420234.9,5805319.76],[6420280.09,5805291.48],[6420574.42,5805096.2],[6420591.8,5805083.16],[6420708.16,5805007.42],[6420835.98,5804922.97],[6420882.71,5804892.06],[6421045.95,5804784.1],[6421140.77,5804722.47],[6421209.12,5804677.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2181,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2181","DYMEK":"ul. Wołowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2181","LA":"ul. Wołowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421217.73,5804648.35],[6421209.12,5804677.23],[6421191.2,5804737.22],[6421184.03,5804785.86],[6421181.91,5804822.23],[6421184.66,5804865.37],[6421192.59,5804939.85],[6421206.5,5805065.27],[6421228.76,5805266.98],[6421231.75,5805281.96],[6421235.82,5805293.95]]}}, {"type":"Feature", "id":2180,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2180","DYMEK":"ul. Wołowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2180","LA":"ul. Wołowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421235.82,5805293.95],[6421245.45,5805311.81],[6421309.67,5805397.53],[6421359.74,5805463.13],[6421366.38,5805474.9],[6421382.43,5805505.61],[6421404.47,5805549.7],[6421409.82,5805564.57],[6421402.13,5805584.33],[6421389.02,5805603.76],[6421374.27,5805622.49],[6421360.46,5805633.96],[6421352.27,5805649.88]]}}, {"type":"Feature", "id":2184,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2184","DYMEK":"ul. Woźnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2184","LA":"ul. Woźnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420898.76,5805402.35],[6420903.79,5805430.58],[6420908.27,5805446.28],[6420912.76,5805455.6],[6420916.9,5805461.12],[6420923.63,5805467.94],[6420931.92,5805477.78],[6420971.94,5805522.04],[6420980.75,5805533.08],[6421003.7,5805558.19],[6421055.81,5805612.72],[6421059.26,5805619.1],[6421062.66,5805628.05]]}}, {"type":"Feature", "id":2190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2190","DYMEK":"ul. Adama Wrzoska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2190","LA":"ul. Adama Wrzoska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425675.63,5812008.82],[6425663.16,5812015.1],[6425653.12,5812020.71],[6425625.83,5812032.59],[6425611.52,5812039.62],[6425573.7,5812073.09],[6425570.26,5812075.94],[6425518.98,5812119.2],[6425499.82,5812138.86],[6425465.93,5812163.47],[6425459.73,5812167.65],[6425405.34,5812185.4],[6425363.99,5812198.2],[6425345.67,5812203.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2383,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2383","DYMEK":"pl. Cyryla Ratajskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-09-29
1945-11-19 IX/57/89
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2383","LA":"pl. Cyryla Ratajskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426774.65,5809066.18],[6426799.31,5809079.64],[6426807.32,5809080.44],[6426815.65,5809076.59],[6426826.54,5809059.3],[6426837.34,5809038.73],[6426841.76,5809026.54],[6426842.08,5809017.25],[6426836.79,5809009.56],[6426813.57,5808996.11],[6426789.86,5808982.65],[6426780.41,5808980.57],[6426773.37,5808985.22],[6426762.75,5809003.82],[6426745.66,5809035.99],[6426745.18,5809041.92],[6426748.22,5809049.6],[6426774.65,5809066.18]]}}, {"type":"Feature", "id":2386,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2386","DYMEK":"pl. Światowida | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2386","LA":"pl. Światowida","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421300.67,5807033.55],[6421231.85,5806979.91],[6421225.68,5806980.69],[6421215.74,5806993.57],[6421218.53,5807015.18],[6421278.95,5807061.71],[6421285.15,5807060.9],[6421301.46,5807039.76],[6421300.67,5807033.55]]}}, {"type":"Feature", "id":2387,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2387","DYMEK":"pl. Ludwika Waryńskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2387","LA":"pl. Ludwika Waryńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424053.56,5809790.14],[6424048.73,5809789.86],[6424046,5809789.94],[6424042.28,5809790.39],[6424038.28,5809791.33],[6424034.52,5809792.61],[6424031.24,5809794.15],[6424014.64,5809803.41],[6423993.38,5809815.69],[6423944.49,5809844.19],[6423985.57,5809902.73],[6424004.33,5809894.05],[6424108.89,5809854.23],[6424106.45,5809852.34],[6424103.11,5809849.06],[6424101.54,5809847.09],[6424099.4,5809843.78],[6424084.57,5809817.59],[6424087.16,5809815.89],[6424083.87,5809810.05],[6424081.96,5809807.02],[6424079.14,5809803.49],[6424076.45,5809800.68],[6424072.82,5809797.61],[6424070.07,5809795.65],[6424066.65,5809793.82],[6424064.63,5809792.91],[6424061.3,5809791.75],[6424058.2,5809790.92],[6424053.56,5809790.14]]}}, {"type":"Feature", "id":2388,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2388","DYMEK":"pl. Wielkopolski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2388","LA":"pl. Wielkopolski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427285.32,5809040.99],[6427284.03,5809039.51],[6427282.79,5809040],[6427252.08,5809052.24],[6427271.79,5809110.31],[6427267.98,5809111.54],[6427277.07,5809137.86],[6427279.18,5809143.96],[6427284.48,5809159.41],[6427285.49,5809162.23],[6427286.64,5809164.96],[6427288.01,5809167.59],[6427289.64,5809170.04],[6427291.55,5809172.31],[6427293.67,5809174.34],[6427296.02,5809176.16],[6427298.54,5809177.71],[6427301.21,5809179.01],[6427303.98,5809180.04],[6427306.84,5809180.78],[6427309.92,5809181.23],[6427314.05,5809181.24],[6427317.74,5809180.66],[6427318.56,5809180.45],[6427326.22,5809177.63],[6427331.88,5809175.56],[6427331.41,5809174.89],[6427330.53,5809173.19],[6427317.52,5809135.03],[6427314.92,5809127.41],[6427285.32,5809040.99]]}}, {"type":"Feature", "id":2394,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2394","DYMEK":"skwer Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2008-11-18 XLV/580/V/2008","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2394","LA":"skwer Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427429.33,5808404.23],[6427511.73,5808415.03],[6427513.01,5808383.95],[6427518,5808383.55],[6427516.61,5808364.79],[6427433.82,5808369.82],[6427433.79,5808372.97],[6427429.33,5808404.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2411,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2411","DYMEK":"park Henryka Wieniawskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2411","LA":"park Henryka Wieniawskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426463.94,5809288.49],[6426457.24,5809256.52],[6426440.59,5809220.07],[6426424.64,5809183.6],[6426414.74,5809157.81],[6426400.45,5809117.43],[6426340.4,5809140],[6426372,5809172.03],[6426377.16,5809178.45],[6426410.69,5809220.95],[6426417.5,5809229.63],[6426441.48,5809259.93],[6426463.94,5809288.49]]}}, {"type":"Feature", "id":3205,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3205","DYMEK":"ul. Łyski | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3205","LA":"ul. Łyski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436465.51,5810594.24],[6436510.4,5810533.23],[6436499.07,5810524.51],[6436496.6,5810506.93]]}}, {"type":"Feature", "id":3206,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3206","DYMEK":"ul. Krzyżówki | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3206","LA":"ul. Krzyżówki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436489.57,5810612.03],[6436546.27,5810533.92]]}}, {"type":"Feature", "id":3207,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3207","DYMEK":"ul. Cyraneczki | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010
ZG-AGN.7041-26/14","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3207","LA":"ul. Cyraneczki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6436535.3,5810643.84],[6436573.96,5810589.12]]}}, {"type":"Feature", "id":3208,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3208","DYMEK":"ul. Mewy | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-07-06
2010-07-06 LXXV/1053/V/2010

1998-06-16 LXX/975/V/2010
LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/939","LA":"ul. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423549.28,5813653.87],[6423425.13,5813569.3],[6423414.75,5813562.75],[6423291.36,5813478.59]]}}, {"type":"Feature", "id":957,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"957","DYMEK":"ul. Kowarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/957","LA":"ul. Kowarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423077.98,5814601.45],[6423150.26,5814517.46],[6423286.64,5814387.67]]}}, {"type":"Feature", "id":958,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"958","DYMEK":"ul. Lądecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/958","LA":"ul. Lądecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423314.67,5814624.25],[6423339.73,5814602.65],[6423363.75,5814581.32],[6423416.97,5814533.49]]}}, {"type":"Feature", "id":959,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"959","DYMEK":"ul. Międzyleska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/959","LA":"ul. Międzyleska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422989.54,5814921.77],[6423030.46,5814889.61],[6423065.28,5814859.58],[6423211.02,5814739.52],[6423222.93,5814733.83],[6423230.74,5814731.5],[6423272.81,5814697.03]]}}, {"type":"Feature", "id":971,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"971","DYMEK":"ul. Rumuńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/971","LA":"ul. Rumuńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422347.69,5807581.99],[6422385.19,5807595.62],[6422463.25,5807628.93],[6422480.86,5807635.36],[6422526.38,5807649.83]]}}, {"type":"Feature", "id":972,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"972","DYMEK":"ul. Kamiennogórska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/972","LA":"ul. Kamiennogórska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421281.3,5807080.25],[6421441.31,5807200.96],[6421456.46,5807209.9],[6421468.12,5807217.41],[6421645.66,5807355.19]]}}, {"type":"Feature", "id":973,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"973","DYMEK":"ul. Krzeszowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/973","LA":"ul. Krzeszowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420562.73,5804332.61],[6420564.13,5804349.66],[6420600.94,5804499.68],[6420656.19,5804726.02]]}}, {"type":"Feature", "id":974,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"974","DYMEK":"ul. Michała Sobeskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-05-16
1965-03-30 XLVIII/839/VII/2017
XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/974","LA":"ul. Michała Sobeskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424087.32,5809732.98],[6424190.51,5809693.8]]}}, {"type":"Feature", "id":975,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"975","DYMEK":"ul. Dobra | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/975","LA":"ul. Dobra","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423326.42,5809845.12],[6423348.55,5809919.07],[6423376.23,5810012.22],[6423385.55,5810042.62],[6423397.7,5810061.23],[6423463.77,5810161.21],[6423505.8,5810223.24]]}}, {"type":"Feature", "id":976,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"976","DYMEK":"ul. Budziszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30
1945-11-19 III/16/58
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/976","LA":"ul. Budziszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421019.11,5807416.12],[6421027.17,5807406.4],[6421190.54,5807196.31],[6421281.3,5807080.25],[6421312.26,5807037.53],[6421439.81,5806871.42]]}}, {"type":"Feature", "id":978,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"978","DYMEK":"ul. Kasztanowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/978","LA":"ul. Kasztanowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425353.36,5804141.04],[6425370.64,5804142.02],[6425422.98,5804145.17],[6425445.92,5804145.06],[6425475.98,5804146.87],[6425642.24,5804156.37],[6425717.17,5804160.89],[6425738.53,5804161.57],[6425751.64,5804159.2],[6425772.67,5804150.95],[6425775.83,5804148.46],[6425776.89,5804147.41],[6425777.64,5804145.97]]}}, {"type":"Feature", "id":979,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"979","DYMEK":"ul. Limbowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/979","LA":"ul. Limbowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425425.43,5804111.82],[6425478.97,5804113.4],[6425527.4,5804114.96],[6425536.72,5804111.4]]}}, {"type":"Feature", "id":980,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"980","DYMEK":"ul. Bukowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/980","LA":"ul. Bukowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425434.3,5803838.53],[6425431.4,5803889.58],[6425428.36,5803929.59],[6425427.35,5803955.85],[6425429.6,5803966.67],[6425430.84,5803975.8],[6425428.7,5804026.06],[6425425.43,5804111.82]]}}, {"type":"Feature", "id":981,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"981","DYMEK":"ul. Leszczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1979-09-28
1960-02-16
1955-06-03 X/32/79
XIV/2/60
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/981","LA":"ul. Leszczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423834.35,5805571.96],[6423803.67,5805535.86],[6423738.97,5805462.99],[6423688.79,5805401.51],[6423602.53,5805230.39],[6423598.72,5805222.82],[6423561.08,5805148.06],[6423523.03,5805072.52],[6423517.23,5805061.01],[6423508.63,5805042.24],[6423491.22,5804994.62],[6423477.91,5804958.22],[6423462.28,5804915.48],[6423461.65,5804913.76],[6423450.25,5804828.15],[6423450.91,5804817.66],[6423451.8,5804789.78],[6423452.08,5804780.82],[6423456.02,5804739.14],[6423461.71,5804712.66],[6423464.27,5804702.33],[6423485.08,5804618.38],[6423487.01,5804609.01],[6423520.93,5804468.24],[6423531.92,5804418.72],[6423540.13,5804379.12],[6423554.43,5804319.3],[6423581.22,5804203.94],[6423590.24,5804164],[6423615.55,5804055.71],[6423639.88,5803954.65],[6423670.52,5803828.27],[6423676.68,5803802.48],[6423691.15,5803757.78],[6423713.29,5803693.37],[6423723.85,5803666.08],[6423753.25,5803578.82],[6423778.57,5803505.04],[6423798.62,5803446.2],[6423806.66,5803431.74],[6423817.51,5803408.4],[6423842.82,5803369.63],[6423892.94,5803306.36],[6424011.26,5803159.71]]}}, {"type":"Feature", "id":982,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"982","DYMEK":"ul. Koźmińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/982","LA":"ul. Koźmińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423487.01,5804609.01],[6423526.48,5804615.01],[6423560.54,5804619.96],[6423571.35,5804618.91],[6423634.05,5804612.12],[6423724.28,5804600.15],[6423806.99,5804591.61]]}}, {"type":"Feature", "id":983,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"983","DYMEK":"ul. Włoszakowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/983","LA":"ul. Włoszakowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423464.27,5804702.33],[6423490.94,5804707.65],[6423599.15,5804706.16],[6423653.8,5804690.67]]}}, {"type":"Feature", "id":984,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"984","DYMEK":"ul. Ostatnia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/984","LA":"ul. Ostatnia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422826.53,5805012.86],[6422853.81,5804991.78],[6422910.84,5804966.37],[6422962.29,5804951.49],[6423052.18,5804924.83],[6423121.6,5804907.47],[6423222.03,5804887.02],[6423340.83,5804856.91],[6423431.21,5804831.58],[6423450.25,5804827.52]]}}, {"type":"Feature", "id":985,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"985","DYMEK":"ul. Gostyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/985","LA":"ul. Gostyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422954.61,5805116.37],[6423028.66,5805087.84],[6423115.11,5805053.85],[6423266.76,5804991.93],[6423276.53,5804989.17],[6423462.28,5804915.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1626,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1626","DYMEK":"ul. Gostyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1626","LA":"ul. Gostyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423462.28,5804915.48],[6423577.83,5804875.94],[6423650.59,5804851.73],[6423714.28,5804830.8],[6423751.25,5804821.81],[6423787.2,5804815.48],[6423829.68,5804809.87],[6423900.05,5804810.17],[6423942.02,5804815.68],[6423987.37,5804826],[6424022.4,5804836.42],[6424075.81,5804857.15],[6424121.36,5804881.34],[6424170.16,5804916.17],[6424200.12,5804943.27],[6424210.1,5804953.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1627,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1627","DYMEK":"ul. Rawicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1627","LA":"ul. Rawicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423491.22,5804994.62],[6423679.55,5804924.21],[6423739.29,5804901.48],[6423768.79,5804892.33],[6423801.28,5804885.23],[6423832.56,5804880.17],[6423870.37,5804879.81],[6423902.68,5804880.93],[6423944.69,5804885.98],[6423968.41,5804890.64],[6423995.67,5804899.79],[6424036.75,5804919.03],[6424068.68,5804940.5],[6424102.84,5804966.46],[6424134.09,5805000.19],[6424156.81,5805031.07],[6424170.81,5805053.84],[6424187.43,5805089.13],[6424201.69,5805124.39]]}}, {"type":"Feature", "id":960,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"960","DYMEK":"ul. Tylicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/960","LA":"ul. Tylicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423427.07,5814014.73],[6423441.71,5814020.98],[6423448.36,5814034.15],[6423515.15,5814007.01]]}}, {"type":"Feature", "id":961,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"961","DYMEK":"ul. Żegiestowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03
1958-05-30 XXIII/154/87
III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/961","LA":"ul. Żegiestowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423388.21,5814169.03],[6423423.7,5814137.03],[6423437.63,5814127.74],[6423484.06,5814104.36],[6423612.02,5814046.87]]}}, {"type":"Feature", "id":962,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"962","DYMEK":"ul. Braniewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/962","LA":"ul. Braniewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419833.77,5812599.09],[6419834.79,5812499.84],[6419834.39,5812408.81],[6419838.99,5812393.51],[6419865.33,5812356.83],[6419867.43,5812319.43],[6419867.62,5812305.41],[6419836.85,5812272.87],[6419836.07,5812245.42],[6419835.59,5812227.81],[6419835.58,5812172],[6419835.57,5812097.02]]}}, {"type":"Feature", "id":964,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"964","DYMEK":"ul. Bronowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/964","LA":"ul. Bronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425974.89,5812625.83],[6425885.16,5812637.14],[6425879.85,5812636.07],[6425867.48,5812632.48]]}}, {"type":"Feature", "id":965,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"965","DYMEK":"ul. Browarna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/965","LA":"ul. Browarna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432987.64,5807072.62],[6432979.53,5807084.19],[6432967.23,5807090.84],[6432939.29,5807104.48],[6432929.31,5807111.13],[6432921.66,5807119.78],[6432916.01,5807129.75],[6432908.69,5807155.03],[6432896.73,5807201.92],[6432894.4,5807214.56],[6432894.74,5807226.53],[6432896.39,5807237.66],[6432900.38,5807248.3],[6432909.69,5807260.94],[6432950.61,5807303.18],[6432961.19,5807316.97],[6432984.47,5807351.94],[6433039.87,5807441.56],[6433065.18,5807485.86],[6433092.08,5807540.99],[6433103.62,5807569.62],[6433158.35,5807708.41],[6433182.97,5807770.92],[6433211.92,5807843.6],[6433214.4,5807855.58],[6433214.85,5807861.46],[6433213.95,5807871.17],[6433208.52,5807899.32],[6433200.6,5807943.86],[6433197.44,5807969.73],[6433198.24,5807986.46],[6433204.68,5808011.1],[6433224.11,5808070.22],[6433236.56,5808094.96],[6433253.95,5808120.29],[6433280.59,5808156.92],[6433308.88,5808189.13],[6433342.12,5808220.33],[6433354.78,5808232.76],[6433366.07,5808246.89],[6433395.46,5808287.81],[6433399.76,5808294.14],[6433458.08,5808377.79],[6433517.08,5808462.21],[6433574.73,5808544.61],[6433578.33,5808551.45],[6433583.09,5808560.2],[6433591.45,5808583.16],[6433645.7,5808748.74],[6433648.79,5808758.96]]}}, {"type":"Feature", "id":968,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"968","DYMEK":"ul. Karbowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/968","LA":"ul. Karbowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428190.92,5811794.23],[6428243.48,5811897.25]]}}, {"type":"Feature", "id":969,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"969","DYMEK":"ul. Brzoskwiniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/969","LA":"ul. Brzoskwiniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433103.26,5803470.74],[6433138.02,5803514.46],[6433171.91,5803542.04],[6433203.97,5803561.17]],[[6433222.55,5803591.52],[6433274.31,5803596.5],[6433281.69,5803595.74],[6433468.96,5803611.01],[6433481.94,5803611.26],[6433494.4,5803610.5]]]}}, {"type":"Feature", "id":970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"970","DYMEK":"ul. Poranek | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1965-03-30 XXXVII/5/65","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/970","LA":"ul. Poranek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423342.14,5808475.76],[6423357.44,5808537.87],[6423360.08,5808549.42],[6423388.47,5808664.37],[6423390.56,5808683.71],[6423392.51,5808728.58],[6423393.34,5808731.5],[6423395.85,5808734.98],[6423403.78,5808740.48],[6423451.93,5808766.36],[6423465.13,5808765.58]]}}, {"type":"Feature", "id":924,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"924","DYMEK":"ul. Boruty | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/924","LA":"ul. Boruty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420950.26,5808984.69],[6421012.99,5808958.78]]}}, {"type":"Feature", "id":925,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"925","DYMEK":"ul. Janosika | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/925","LA":"ul. Janosika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420897.93,5808755.18],[6420878.68,5808706.8]],[[6420897.93,5808755.18],[6420928.95,5808830.44],[6420933.38,5808842.44]],[[6420863.17,5808769.34],[6420897.93,5808755.18]],[[6420933.38,5808842.44],[6420898.31,5808856.07]],[[6420933.38,5808842.44],[6420953.65,5808893.98]]]}}, {"type":"Feature", "id":926,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"926","DYMEK":"ul. Ezopa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/926","LA":"ul. Ezopa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420832.82,5809032.99],[6420840.42,5809029.43],[6420844.3,5809026.58],[6420886.27,5808972.17],[6420892.49,5808965.65],[6420898.29,5808961.07],[6420903.49,5808957.7],[6420914.29,5808952.56],[6420933.74,5808945.44]]}}, {"type":"Feature", "id":927,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"927","DYMEK":"ul. Fedrusa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/927","LA":"ul. Fedrusa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420799.49,5808948.05],[6420808.13,5808940.74],[6420850.31,5808886.84],[6420855.6,5808881.14],[6420860.19,5808877.16],[6420866.1,5808873.39],[6420898.85,5808859.32]]}}, {"type":"Feature", "id":928,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"928","DYMEK":"ul. Iwana Kryłowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/928","LA":"ul. Iwana Kryłowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420765.02,5808862.15],[6420773.66,5808855.8],[6420819.63,5808796.85],[6420825.58,5808791.18],[6420864.51,5808774.82]]}}, {"type":"Feature", "id":929,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"929","DYMEK":"ul. Pana Twardowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/929","LA":"ul. Pana Twardowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420727.48,5808775.96],[6420738.51,5808770.83],[6420779.34,5808718.98],[6420787.59,5808710.06],[6420798.27,5808702.48],[6420830.99,5808689.78],[6420893.2,5808664.12]]}}, {"type":"Feature", "id":930,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"930","DYMEK":"ul. Smoka Wawelskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/930","LA":"ul. Smoka Wawelskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420711.19,5808735.93],[6420714.02,5808727.78],[6420751.29,5808681.25],[6420756.93,5808675.24],[6420762.82,5808670.7],[6420770.3,5808667.15],[6420815.18,5808649.24],[6420842.99,5808637.82]]}}, {"type":"Feature", "id":863,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"863","DYMEK":"ul. Mrzeżyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1996-06-18 XLII/258/II/96","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/863","LA":"ul. Mrzeżyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419496.72,5812219.14],[6419569.99,5812221.74],[6419606.91,5812223.35],[6419835.59,5812227.81]]}}, {"type":"Feature", "id":864,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"864","DYMEK":"ul. Jelitkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1996-06-18 XLII/258/II/96","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/864","LA":"ul. Jelitkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419569.99,5812221.74],[6419564.14,5812401.74]]}}, {"type":"Feature", "id":865,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"865","DYMEK":"ul. Dziwnowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1996-06-18 XLII/258/II/96","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/865","LA":"ul. Dziwnowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6419725.16,5811975.12],[6419724.26,5812026.65]],[[6419650.37,5812026.2],[6419724.26,5812026.65]],[[6419724.26,5812026.65],[6419724.25,5812026.88],[6419723.83,5812093.74]]]}}, {"type":"Feature", "id":866,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"866","DYMEK":"ul. Biskupińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1948-03-17
1945-11-19 17.03.1948
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/866","LA":"ul. Biskupińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420731.94,5812988.46],[6420873.59,5813100.77],[6420976.35,5813182.61],[6421067.06,5813250.35],[6421106.16,5813280.59],[6421141.86,5813311.74],[6421146.86,5813318.79],[6421153.45,5813332.88],[6421166.41,5813347.66],[6421273.72,5813440.87],[6421433.77,5813582.96],[6421554.27,5813694.81],[6421694.39,5813823.44]]}}, {"type":"Feature", "id":867,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"867","DYMEK":"ul. Biskupińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1948-03-17
1945-11-19 17.03.1948

1961-07-28 II/11/78
IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/883","LA":"ul. Józefa Przybylskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424263.38,5804450.3],[6424368.78,5804424.37]]}}, {"type":"Feature", "id":884,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"884","DYMEK":"ul. Pawła Cymsa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/884","LA":"ul. Pawła Cymsa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424060.58,5804495.58],[6424116.25,5804471.83]]}}, {"type":"Feature", "id":885,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"885","DYMEK":"ul. Stanisława Niedbalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/885","LA":"ul. Stanisława Niedbalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424293.51,5804629.08],[6424397.91,5804621.2]]}}, {"type":"Feature", "id":886,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"886","DYMEK":"ul. Marii Bohuszewiczówny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/886","LA":"ul. Marii Bohuszewiczówny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424287.94,5804569.6],[6424392.8,5804553.1]]}}, {"type":"Feature", "id":887,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"887","DYMEK":"ul. Szamocińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/887","LA":"ul. Szamocińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423526.48,5804615.01],[6423558.3,5804477.7]]}}, {"type":"Feature", "id":888,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"888","DYMEK":"ul. Kotlińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/888","LA":"ul. Kotlińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423580.86,5804534.58],[6423639.03,5804542.32]]}}, {"type":"Feature", "id":889,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"889","DYMEK":"ul. Jaraczewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/889","LA":"ul. Jaraczewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423572.94,5804568.83],[6423634.87,5804577.37]]}}, {"type":"Feature", "id":890,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"890","DYMEK":"ul. Gołuchowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/890","LA":"ul. Gołuchowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423663.67,5804728.15],[6423653.8,5804690.67],[6423634.05,5804612.12],[6423633.27,5804590.9],[6423634.87,5804577.37],[6423639.03,5804542.32],[6423644.62,5804496.72],[6423664.09,5804359.11],[6423667.07,5804339.5]]}}, {"type":"Feature", "id":891,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"891","DYMEK":"ul. Żerkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/891","LA":"ul. Żerkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423732.14,5804343.67],[6423726.39,5804503.35],[6423724.68,5804567.88],[6423724.28,5804600.15],[6423723.97,5804622.76],[6423725.97,5804643.91],[6423730.69,5804668.35],[6423733.12,5804683.5],[6423741.07,5804710.2]]}}, {"type":"Feature", "id":892,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"892","DYMEK":"ul. Drawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/892","LA":"ul. Drawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423730.69,5804668.35],[6423812.08,5804652.39]]}}, {"type":"Feature", "id":893,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"893","DYMEK":"ul. Wielichowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/893","LA":"ul. Wielichowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423794.68,5804345.4],[6423794.48,5804381.77],[6423799.17,5804499.3],[6423800.51,5804520.98],[6423806.99,5804591.61],[6423812.08,5804652.39],[6423817.2,5804694.4]]}}, {"type":"Feature", "id":894,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"894","DYMEK":"ul. Orzechowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-09-05
1961-07-28 LIII/944/VII/2017
IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/894","LA":"ul. Orzechowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425639.72,5803830.38],[6425650.54,5803850.76],[6425711.82,5803951.35],[6425769.83,5804045.57],[6425776.54,5804058.43],[6425780.32,5804074.78],[6425780.88,5804087.8],[6425779.48,5804128.2],[6425777.64,5804145.97]]}}, {"type":"Feature", "id":895,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"895","DYMEK":"ul. Platanowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/895","LA":"ul. Platanowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425560.83,5803891.38],[6425650.54,5803850.76]]}}, {"type":"Feature", "id":896,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"896","DYMEK":"ul. Gubińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/896","LA":"ul. Gubińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421779.56,5806245.46],[6421811.12,5806236.05],[6421865.38,5806166.52],[6421882.53,5806144.49],[6421895.46,5806054.98],[6421955.33,5805982.57],[6421994.55,5805922.08],[6422017.64,5805894.89]]}}, {"type":"Feature", "id":897,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"897","DYMEK":"ul. Brzeźnicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/897","LA":"ul. Brzeźnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423425.82,5806975.62],[6423483.96,5806908.9],[6423514.09,5806874.29]]}}, {"type":"Feature", "id":898,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"898","DYMEK":"ul. Smardzewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/898","LA":"ul. Smardzewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422131.96,5806721.06],[6422187.45,5806748.74],[6422432.31,5806881.01],[6422516.27,5806925.68],[6422569.03,5806978.16],[6422629.77,5807037.97]]}}, {"type":"Feature", "id":899,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"899","DYMEK":"ul. Świerzawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/899","LA":"ul. Świerzawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422676.86,5808008.7],[6422646.12,5808029.93],[6422554.99,5808094.54],[6422445.41,5808172.52],[6422425.47,5808186.85],[6422422.97,5808190.54],[6422418.84,5808200.07],[6422421.05,5808214.1],[6422434.05,5808241.35],[6422498.14,5808363.04],[6422549.54,5808464.2],[6422579.52,5808519.5],[6422615.12,5808593.05]]}}, {"type":"Feature", "id":900,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"900","DYMEK":"ul. Husarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/900","LA":"ul. Husarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423393.11,5808183.74],[6423397.95,5808128.42],[6423400.76,5808084.42],[6423400.16,5808079.78],[6423398.05,5808074.55],[6423374.48,5808039.85],[6423373.08,5808035.62],[6423372.77,5808032],[6423374.97,5808000.42],[6423374.47,5807994.84]],[[6423393.11,5808183.74],[6423402.27,5808185.76],[6423459.97,5808188.98],[6423500.56,5808191.27]],[[6423252.23,5808262.14],[6423282.45,5808254.06],[6423292.07,5808250.38],[6423337.07,5808220.34],[6423388.61,5808187.14],[6423393.11,5808183.74]]]}}, {"type":"Feature", "id":901,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"901","DYMEK":"ul. Wesoła | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/901","LA":"ul. Wesoła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423426.81,5809635.86],[6423438.77,5809681.82]]}}, {"type":"Feature", "id":902,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"902","DYMEK":"ul. Jasna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2012-11-20
1961-07-28 XLI/621/VI/2012

1988-12-01 LXVIII/354/92
IV/16/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1200","LA":"ul. Józefa Dowbora-Muśnickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427683.04,5808422.3],[6427696.94,5808421.95],[6427756.09,5808412.31],[6427783.34,5808405.75],[6427817.29,5808389.68],[6427846.61,5808370.59],[6427864.91,5808357.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1375,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1375","DYMEK":"ul. Eugeniusza Paukszty | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1375","LA":"ul. Eugeniusza Paukszty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423180.25,5814065.17],[6423260.75,5813946.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1292,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1292","DYMEK":"ul. Jerzego Suszki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1292","LA":"ul. Jerzego Suszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425760.05,5813169.77],[6425782.61,5813174.08],[6425817.06,5813181.67],[6425856.24,5813183.3],[6425903.52,5813179.34],[6425948.21,5813174.6],[6426011.25,5813163.57],[6426065.27,5813154.72],[6426100.9,5813148.67],[6426172.3,5813137.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1293,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1293","DYMEK":"ul. Henryka Śniegockiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1293","LA":"ul. Henryka Śniegockiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425977.2,5813423.1],[6425977.72,5813414.43],[6425975.98,5813397.96],[6425968.01,5813336.05],[6425948.21,5813174.6],[6425937.97,5813095.56],[6425935.66,5813079.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1294,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1294","DYMEK":"ul. Władysława Syrokomli | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1294","LA":"ul. Władysława Syrokomli","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425856.24,5813183.3],[6425857.03,5813256.99],[6425856.17,5813274.16],[6425853.04,5813295.48],[6425843.68,5813346.8],[6425838.83,5813374.89],[6425837.78,5813397.96],[6425840.04,5813445.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1295,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1295","DYMEK":"ul. Teofila Mateckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1295","LA":"ul. Teofila Mateckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424946.45,5814498.72],[6425004.83,5814621.12],[6425055.26,5814726.14],[6425172.32,5814970.42],[6425254.49,5815147.7],[6425276.51,5815194.34],[6425286.87,5815216.36],[6425289.28,5815228.95],[6425290.2,5815242.83],[6425288.86,5815257.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1297,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1297","DYMEK":"ul. Gdańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1297","LA":"ul. Gdańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428921.63,5809270.19],[6428753.34,5809284.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1301,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1301","DYMEK":"ul. Podbiałowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1301","LA":"ul. Podbiałowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428360.4,5818859.97],[6428368.73,5818866.49],[6428394.29,5818874.49],[6428427.54,5818879.1],[6428440.42,5818881.27],[6428463.57,5818879.72],[6428652.25,5818848.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1302,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1302","DYMEK":"ul. Morasko | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1302","LA":"ul. Morasko","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425288.86,5815257.4],[6425288.39,5815270.79],[6425287.33,5815282.46],[6425284.69,5815297.14],[6425278.96,5815316.54],[6425259.66,5815377.3],[6425257.54,5815389.18],[6425257.44,5815404.76],[6425260.41,5815431.7],[6425261.33,5815435.32],[6425304.01,5815602.73],[6425360.2,5815837.89],[6425377.96,5815911.66],[6425378.85,5815915.3],[6425433.39,5816011.14],[6425504.87,5816135.2],[6425544.29,5816204.75],[6425599.19,5816326.88],[6425623.41,5816380.11],[6425726.24,5816619.52],[6425816.79,5816825.65],[6425892.92,5817000.59],[6425969.68,5817172.57],[6425973.5,5817185.08],[6425975.62,5817197.8],[6425975.83,5817220.49],[6425965.45,5817346.03],[6425959.09,5817448.24],[6425946.58,5817535.61],[6425948.9,5817588.2],[6425946.78,5817604.32],[6425896.12,5817776.51],[6425880,5817823.38],[6425866.64,5817852.22],[6425852.65,5817873.64],[6425842.47,5817884.45],[6425824.23,5817885.51],[6425789.24,5817884.45],[6425707.6,5817879.59],[6425683.64,5817877.47],[6425664.77,5817879.37],[6425658.3,5817881.35],[6425640.36,5817889.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1213,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1213","DYMEK":"ul. Makoszowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1213","LA":"ul. Makoszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427093.01,5803659.06],[6427085.48,5803773.16],[6427083.42,5803806.59],[6427021.75,5803835.77],[6426986.32,5803839.1],[6426968.05,5803777.6],[6426922.56,5803627.38]]}}, {"type":"Feature", "id":1214,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1214","DYMEK":"ul. Szopienicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1214","LA":"ul. Szopienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427139.49,5803660.14],[6427093.01,5803659.06],[6427024.1,5803657.13],[6426994.81,5803655.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1215,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1215","DYMEK":"ul. Sułkowicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1215","LA":"ul. Sułkowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427131.78,5803774.88],[6427008.24,5803770.3],[6426968.05,5803777.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1216,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1216","DYMEK":"ul. Marklowicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1216","LA":"ul. Marklowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426944.34,5803699.29],[6426978.8,5803687.98],[6427021.52,5803690.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1217,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1217","DYMEK":"ul. Leżajska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1217","LA":"ul. Leżajska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431252.87,5803120.56],[6431193.67,5803009.5],[6431023.19,5803095.92]]}}, {"type":"Feature", "id":1218,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1218","DYMEK":"ul. Przyjemna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1218","LA":"ul. Przyjemna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434695.63,5802328.41],[6434731.72,5802456.87],[6434748.83,5802517.58],[6434789.39,5802660.93],[6434829.95,5802805.1],[6434849.17,5802874.01],[6434852.92,5802901.44],[6434856.2,5802916.45],[6434892.78,5803043.85]]}}, {"type":"Feature", "id":3224,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3224","DYMEK":"ul. Prymasa Augusta Hlonda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 2011-04-12
2003-03-25 IX/98/VI/2011

1945-11-19 XVIII/221/VII/2015
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1559","LA":"ul. Krajenecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421371.47,5814143.16],[6421380.41,5814144.81],[6421476.45,5814152.63],[6421571.8,5814159.56],[6421652.1,5814163.84],[6421716.77,5814167.13],[6421784.13,5814171.13],[6421811.8,5814173.06],[6421839.9,5814168.34],[6421925.04,5814141.1],[6421950.99,5814133.81],[6421959.57,5814133.81],[6422010.83,5814141.75],[6422061.58,5814119.39],[6422062.91,5814118.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1481,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1481","DYMEK":"ul. Leśników | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1481","LA":"ul. Leśników","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6435070.88,5809070.4],[6435113.34,5809064.44],[6435151.03,5809053.45],[6435217.35,5809030.56],[6435241.05,5809023.43],[6435292.06,5809016.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1483,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1483","DYMEK":"ul. Henryka Zygalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1483","LA":"ul. Henryka Zygalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423849.74,5804343.13],[6423860.77,5804432.04],[6423867.91,5804489.7],[6423874.3,5804559.69],[6423876.81,5804586.58],[6423882.46,5804646.11],[6423887.78,5804689.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1484,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1484","DYMEK":"ul. Mariana Rejewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1484","LA":"ul. Mariana Rejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423663.67,5804728.15],[6423741.07,5804710.2],[6423817.2,5804694.4],[6423887.78,5804689.48],[6423962.88,5804684.35],[6424052.75,5804694.41],[6424129.68,5804704.25],[6424146.3,5804704.86],[6424173.39,5804704.45],[6424224.7,5804698.5],[6424297.53,5804692.76],[6424404.02,5804685.57],[6424482.81,5804678.39],[6424551.95,5804670.39],[6424561.98,5804669.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1485,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1485","DYMEK":"ul. Jerzego Różyckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1485","LA":"ul. Jerzego Różyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424066.62,5804534.09],[6424071.04,5804532.18],[6424134.65,5804504.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1486,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1486","DYMEK":"ul. Leopolda Okulickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1486","LA":"ul. Leopolda Okulickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423907.59,5804329.87],[6423888.73,5804187.06],[6423887.49,5804155.19],[6423890.41,5804126.54],[6423902.43,5804075.72],[6423916.85,5804019.34],[6423945.86,5803896.16],[6423973.26,5803784.24],[6423977.74,5803758.79],[6423979.13,5803727.99],[6423976.35,5803700.42],[6423970.03,5803673.16],[6423956.02,5803636.05],[6423934.92,5803607.4],[6423912.6,5803585.69],[6423897.04,5803575.22],[6423778.57,5803505.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1487,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1487","DYMEK":"ul. Romana Kozaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1487","LA":"ul. Romana Kozaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424132.99,5803421.1],[6424106.68,5803406.67],[6424083.16,5803391.58],[6424044.25,5803370.63],[6423953.02,5803327.34],[6423892.94,5803306.36]],[[6424132.99,5803421.1],[6424150.95,5803425.51]],[[6424133.41,5803421.2],[6424132.99,5803421.1]]]}}, {"type":"Feature", "id":1389,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1389","DYMEK":"ul. Prymasa Augusta Hlonda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 2011-04-12
2003-03-25 IX/98/VI/2011
XIII/83/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1389","LA":"ul. Prymasa Augusta Hlonda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429324.51,5810113.94],[6429247.09,5810001.82],[6429056.9,5809632.02],[6429029.99,5809567.68],[6429019.38,5809501.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1391,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1391","DYMEK":"ul. Hutnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1391","LA":"ul. Hutnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425746.65,5805423.7],[6425790.49,5805510.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1393,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1393","DYMEK":"ul. Iłowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1393","LA":"ul. Iłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431474.32,5804645.65],[6431772.76,5804403.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1395,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1395","DYMEK":"ul. Iwonicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1395","LA":"ul. Iwonicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423850.94,5813501.16],[6424015.91,5813616.31],[6424091.15,5813667.53],[6424180.19,5813729.15],[6424259.39,5813783.72],[6424320.63,5813844.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1398,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1398","DYMEK":"ul. Maksymiliana Jackowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1398","LA":"ul. Maksymiliana Jackowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424526.78,5809162.92],[6424690.08,5809121.64],[6424694.07,5809134.11],[6424701.53,5809138.49],[6424717.86,5809138.61],[6424826.64,5809121.13],[6424838.6,5809121],[6425072.36,5809084.87],[6425086.24,5809081.14],[6425242.09,5809055.81],[6425312.05,5809044.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1399,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1399","DYMEK":"ul. Jałowcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1399","LA":"ul. Jałowcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425298.98,5805133.8],[6425293.25,5805088.84],[6425282.31,5805038.72],[6425263.48,5804954.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1581,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1581","DYMEK":"ul. Krzesiny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1581","LA":"ul. Krzesiny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430234.84,5800784.21],[6430324.88,5800812.19],[6430352.26,5800821.49],[6430407.44,5800845.4],[6430465.27,5800872.79],[6430487.55,5800890.87],[6430497.36,5800899.05],[6430527.81,5800924.28],[6430647.26,5801023.37],[6430829.39,5801173.21],[6430911.78,5801241.64],[6430996.99,5801308.97],[6431003.93,5801324.51],[6431029.9,5801363.84],[6431044.2,5801391.84],[6431053.6,5801412.27],[6431059.93,5801429.24],[6431067.62,5801461.12],[6431074.44,5801479.81],[6431097.12,5801516.49],[6431102.03,5801520.27],[6431141.67,5801548.87],[6431157.2,5801563.38],[6431212.41,5801676.06],[6431214.03,5801684.64],[6431207.27,5801749.14],[6431205.64,5801769.78],[6431201.75,5801779.28],[6431166.19,5801832.82],[6431155.57,5801846.82],[6431103.66,5801909.46],[6431078.32,5801937.24],[6431057.89,5801956.66],[6430964.08,5802004.59],[6430836.96,5802069.26],[6430727.22,5802124.13],[6430715.13,5802128.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1582,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1582","DYMEK":"ul. Krzywa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1953-08-12 VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1582","LA":"ul. Krzywa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424076.87,5806093.71],[6424101.87,5806058.86],[6424122.02,5806029.23],[6424153.22,5805990.72],[6424209.77,5805927.56],[6424234.9,5805949.01],[6424246.39,5805943.59],[6424384.62,5805860.72],[6424405.42,5805853.35]]}}, {"type":"Feature", "id":2155,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2155","DYMEK":"ul. Wileńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2155","LA":"ul. Wileńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430538.21,5808225.77],[6430547.96,5808258.06],[6430556.17,5808278.59],[6430572.8,5808308.78],[6430596.3,5808341.35],[6430612.92,5808359.31],[6430630.69,5808374.99],[6430636.23,5808379.19],[6430661.45,5808393.9],[6430688.97,5808406.8],[6430718.59,5808417.87],[6430783.35,5808435.26],[6430847.17,5808450.55],[6430875.51,5808459.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1056,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1056","DYMEK":"ul. Cienista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1056","LA":"ul. Cienista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423773.6,5809816.74],[6423822.49,5809887.11],[6423850.32,5809932.14],[6423880.07,5809977.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1676,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1676","DYMEK":"ul. Małe Garbary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1676","LA":"ul. Małe Garbary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427424.99,5809179.48],[6427437.42,5809180.05],[6427462.47,5809184.84],[6427501.52,5809195.91],[6427528.71,5809201.87],[6427541.76,5809204.13],[6427562.14,5809204.13],[6427595.58,5809199.36],[6427701.69,5809167.23],[6427743.96,5809149.91],[6427768.37,5809144.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1886,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1886","DYMEK":"ul. Pszenna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1886","LA":"ul. Pszenna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426817.9,5810756.61],[6426920.24,5810616.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1650,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1650","DYMEK":"ul. Łęczycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1650","LA":"ul. Łęczycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431048.8,5809202.03],[6431136.1,5809204],[6431337.81,5809207.01]]}}, {"type":"Feature", "id":2192,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2192","DYMEK":"ul. Wrzosowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2192","LA":"ul. Wrzosowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425728.67,5805009.95],[6425808.95,5804995.03],[6425813,5804991.87],[6425907.73,5804917.13]]}}, {"type":"Feature", "id":2106,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2106","DYMEK":"ul. Trzebińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2106","LA":"ul. Trzebińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420494.18,5804317.88],[6420562.73,5804332.61],[6420712.67,5804363.02],[6421115.71,5804441.73],[6421126.02,5804441.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1773,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1773","DYMEK":"ul. Obornicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1773","LA":"ul. Obornicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424462.81,5815197.19],[6424542.32,5815080.9],[6424608.59,5814983.98],[6424684.2,5814873.33],[6424829.14,5814662.87],[6424942.09,5814489.5],[6424956.11,5814466.6],[6425114.85,5814216.44],[6425140.27,5814174.87],[6425176.24,5814123.39],[6425196.83,5814096.31],[6425243.54,5814046.92],[6425261.35,5814027.05],[6425294.47,5813991.94],[6425350.29,5813928.48],[6425392.86,5813867.18],[6425442.11,5813801.8],[6425474.01,5813757.76],[6425493.27,5813727.64],[6425516.15,5813699.15],[6425550.12,5813654.41],[6425592.78,5813597.37],[6425618.79,5813559.56],[6425646.39,5813505.86],[6425675.84,5813428.48],[6425681.73,5813414.79],[6425715.55,5813324.78],[6425726.46,5813293.75],[6425747.96,5813216.94],[6425760.05,5813169.77],[6425765.15,5813139.87],[6425779.26,5813071.38],[6425789.48,5813021.55],[6425806.95,5812934.01],[6425822.68,5812856.69],[6425837.33,5812784.22],[6425840.15,5812768.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1693,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1693","DYMEK":"ul. Mączna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1693","LA":"ul. Mączna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425693.58,5809771.32],[6425711.75,5809827.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1820,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1820","DYMEK":"ul. Perłowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1820","LA":"ul. Perłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420046.57,5808592.57],[6420120.62,5808641.72],[6420139.97,5808659.38],[6420192.17,5808692.54],[6420202.92,5808700.53],[6420263.11,5808759.03],[6420303.02,5808795.57],[6420319.92,5808815.22],[6420344.8,5808864.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1910,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1910","DYMEK":"ul. Robocza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1910","LA":"ul. Robocza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426416.25,5807605.21],[6426403.3,5807586.82],[6426329.92,5807449.53],[6426308.56,5807414.14],[6426275.87,5807370.81],[6426255.69,5807346.51],[6426229.15,5807316.27],[6426145.9,5807217.09],[6426050.87,5807096.09],[6425947.25,5806918.28],[6425881.96,5806798.42],[6425859.74,5806758.02],[6425853.32,5806737.26],[6425853.31,5806715.85],[6425867.77,5806653.2],[6425869.38,5806618.42],[6425878.49,5806606.9],[6425933.14,5806556.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1779,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1779","DYMEK":"ul. Ochota | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1779","LA":"ul. Ochota","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427954.69,5804612.23],[6428065.79,5804744.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1560,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1560","DYMEK":"ul. Krakowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1560","LA":"ul. Krakowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427052.91,5808028.95],[6427078.34,5808017.56],[6427109.05,5808010.32],[6427153.6,5808004.65],[6427216.69,5807997.2],[6427313.19,5807984.28],[6427357.88,5807974.96],[6427396.78,5807977.21],[6427446.3,5807999.07],[6427479.09,5808003.89],[6427535.03,5808012.89],[6427584.76,5808028.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1561,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1561","DYMEK":"ul. Kramarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1561","LA":"ul. Kramarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427385.39,5808987.86],[6427458.36,5808973.61],[6427529.78,5808962.8],[6427578.32,5808956.22],[6427572.33,5808907.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1564,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1564","DYMEK":"ul. Józefa Kraszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1564","LA":"ul. Józefa Kraszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425248.01,5808843.8],[6425287.95,5808989.37],[6425312.05,5809044.19],[6425328.23,5809088.77],[6425335.17,5809108.91],[6425384.38,5809248.25],[6425408.82,5809314.96],[6425437.87,5809373.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1567,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1567","DYMEK":"ul. Krobska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1567","LA":"ul. Krobska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420302.56,5805631.03],[6420309.34,5805634.89],[6420383.98,5805703.09],[6420407.31,5805724.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1568,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1568","DYMEK":"ul. Krośnieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1568","LA":"ul. Krośnieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421937.64,5806259.06],[6421996.85,5806262.51],[6422120.65,5806265.79],[6422138.59,5806266.24],[6422296.79,5806269.14],[6422382.73,5806272.37],[6422424.85,5806275.37],[6422430.24,5806274.68],[6422436.33,5806271.64],[6422448.15,5806263.84],[6422459.93,5806252.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1569,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1569","DYMEK":"ul. Krośniewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1569","LA":"ul. Krośniewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434406.89,5809111.78],[6434539.83,5809102.55],[6434633.59,5809065.35],[6434700.45,5809081.33],[6434729.66,5809092.7],[6434794.83,5809095.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1850,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1850","DYMEK":"ul. Pokrzywno | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1850","LA":"ul. Pokrzywno","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430520.73,5804263.82],[6430548.63,5804243.17],[6430583.39,5804215.77],[6430596.72,5804199.09],[6430666.33,5804143.9],[6430669.79,5804140.95],[6430668.94,5804135.91],[6430596.33,5803908.34],[6430552.65,5803771.14],[6430474.38,5803525],[6430460.56,5803476.91],[6430459.13,5803467.13],[6430459.13,5803458.06],[6430461.98,5803446.36],[6430515.9,5803268.59],[6430525.93,5803225.99],[6430531.89,5803197.36],[6430549.07,5803088.06],[6430550.74,5803069.93],[6430555.76,5802949.9],[6430559.8,5802856],[6430563.38,5802763.17],[6430566.48,5802711.15],[6430569.35,5802672.01],[6430572.92,5802653.76],[6430587.72,5802598.4],[6430657.39,5802345.33],[6430715.13,5802128.06],[6430775.75,5801901.48],[6430833.5,5801684.22],[6430864.56,5801554.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1852,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1852","DYMEK":"ul. Polanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1852","LA":"ul. Polanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418940.43,5812577.25],[6418958.23,5812576.93],[6419158.14,5812581.77],[6419287.99,5812585.21],[6419488.16,5812589.91],[6419833.77,5812599.09],[6419975.3,5812602.38],[6420144.03,5812606.88],[6420366.47,5812612.77],[6420445.12,5812614.85],[6420461.41,5812615.2],[6420563.44,5812617.44],[6420568.11,5812617.44],[6420664.61,5812618.83],[6420760.24,5812621.77],[6420857.77,5812624.37],[6420917.54,5812625.83],[6420956.7,5812625.6],[6420973.15,5812625.49],[6420996.08,5812651.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1726,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1726","DYMEK":"ul. Mołdawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1726","LA":"ul. Mołdawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427428.13,5813631.39],[6427450.27,5813615.8],[6427525.02,5813560.27],[6427546.81,5813544.21],[6427600.12,5813503.36],[6427715.14,5813417.56],[6427779.64,5813378.23],[6427814.9,5813364.47],[6427844.14,5813354.79],[6427880.69,5813347.48],[6427913.37,5813345.33],[6427933.58,5813350.49],[6427950.99,5813361.67],[6427973.07,5813390.79]],[[6427094.03,5813745.02],[6427186.29,5813739.07],[6427197.35,5813737.57],[6427225.21,5813732.24],[6427255.94,5813723.08],[6427272.47,5813716.12],[6427355.5,5813676.06],[6427378.08,5813664.62]]]}}, {"type":"Feature", "id":1727,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1727","DYMEK":"ul. Morawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1727","LA":"ul. Morawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427400.82,5813415.85],[6427484.09,5813406.66],[6427551.23,5813399.36],[6427643.92,5813389.69],[6427672.49,5813384],[6427695.91,5813376.15]]}}, {"type":"Feature", "id":1729,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1729","DYMEK":"ul. Morszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1729","LA":"ul. Morszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423222.03,5814318.24],[6423357.04,5814464.31],[6423416.97,5814533.49],[6423431.61,5814549.55],[6423506.64,5814640.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1730,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1730","DYMEK":"ul. Morzyczańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1730","LA":"ul. Morzyczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429081.85,5806416.76],[6429227.79,5806531.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1734,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1734","DYMEK":"ul. Mścibora | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1734","LA":"ul. Mścibora","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432953.46,5808465.2],[6432907.76,5808574.34],[6432912.22,5808582.63],[6432924.57,5808595.51],[6432939.68,5808613.38],[6432973.08,5808654.98],[6432986.28,5808666.69],[6433004.14,5808677.33],[6433014.99,5808682.65],[6433038.19,5808682.86],[6433061.45,5808674.33],[6433088.62,5808661.36],[6433127.56,5808654.12],[6433149.47,5808655.4],[6433166.92,5808660.72],[6433182.88,5808680.3],[6433195.87,5808703.7],[6433203.74,5808720.73],[6433211.83,5808746.37],[6433226.09,5808802.33],[6433257.14,5808826.27],[6433343.1,5808861.67],[6433351.96,5808866.72],[6433559.54,5808955.62],[6433569.59,5808961.89],[6433623.82,5809008.97],[6433629.67,5809012.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1738,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1738","DYMEK":"ul. Myśliborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1738","LA":"ul. Myśliborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419835.59,5812223.35],[6419978.94,5812224.9],[6420147.59,5812230.15],[6420197.68,5812230.2],[6420479.01,5812235.96],[6420810.38,5812245.25],[6420872.4,5812247.37],[6421091.8,5812252.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1744,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1744","DYMEK":"ul. Nad Seganką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1744","LA":"ul. Nad Seganką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424735.17,5810046.64],[6424809.08,5810012.64],[6424890.94,5809973.31],[6424902.82,5809969.38],[6424961.3,5809942.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1746,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1746","DYMEK":"ul. Nadbrzeże | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1746","LA":"ul. Nadbrzeże","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428816.96,5810829.27],[6428932.43,5810952.53],[6428962.81,5810975.55],[6428974.87,5810987.37],[6428997.26,5811011.41],[6429051.6,5811077.02],[6429120.66,5811165.96],[6429141.49,5811195.01],[6429162.15,5811218.97],[6429180.31,5811241.12],[6429194.56,5811248.64],[6429194.4,5811277.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1583,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1583","DYMEK":"ul. Radziwoja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1953-08-12 XIV/2/60
VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1583","LA":"ul. Radziwoja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433703.8,5808805.36],[6433748.59,5808769.93],[6433770.84,5808752.36],[6433783.93,5808738.29],[6433812.73,5808706.28],[6433825.93,5808695.59],[6433838.79,5808686.92],[6433861.48,5808674.71],[6433907.18,5808654.59],[6433929.32,5808641.83],[6433948.08,5808630.33],[6434044.17,5808561.46],[6434059.98,5808551.75],[6434072.09,5808546.42],[6434112.99,5808532.42],[6434147.99,5808519.58],[6434176.89,5808506.49],[6434206.89,5808488.49],[6434242.22,5808460.3],[6434255.63,5808452.24],[6434279.74,5808442.75],[6434316.7,5808431.53],[6434332.3,5808429.93],[6434356.85,5808432.88],[6434391.97,5808441.06],[6434419.78,5808451.17],[6434443.88,5808461.18],[6434469.19,5808469.47],[6434486.31,5808473.4],[6434500.71,5808473.72],[6434515.97,5808472.62],[6434543.78,5808467.28],[6434570.5,5808464.44],[6434588.28,5808464.55],[6434605.51,5808467.61],[6434630.6,5808474.6],[6434651.65,5808482.45],[6434664.52,5808491.66],[6434674.66,5808498.97],[6434680.99,5808501.7],[6434686.11,5808501.81],[6434690.8,5808503.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1584,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1584","DYMEK":"ul. Ludosławy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1953-08-12 XIV/2/60
VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1584","LA":"ul. Ludosławy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433578.33,5808551.45],[6433612.55,5808539.64],[6433638.83,5808533.53],[6433662.45,5808531.09],[6433691.78,5808530.88],[6433729.67,5808533.33],[6433742.5,5808536.18],[6433771.22,5808544.74],[6433790.78,5808546.57],[6433815.22,5808544.94],[6433840.68,5808542.7],[6433943.74,5808537.61],[6434027.45,5808522.14],[6434102,5808526.72],[6434112.99,5808532.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1585,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1585","DYMEK":"ul. Metalowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1953-08-12 VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1585","LA":"ul. Metalowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424100.75,5805824.42],[6424192.87,5805901.22],[6424208.93,5805917.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1586,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1586","DYMEK":"ul. Owocowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-06-26
1953-08-12 XIV/103/86
VII/20/53","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1586","LA":"ul. Owocowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432734.4,5803768.72],[6432753.11,5803779.32],[6432788.19,5803806.53],[6432848.59,5803855.29],[6432876.81,5803875.38],[6432919.02,5803902.59],[6432952.5,5803923.04],[6432995.58,5803947.35],[6433031.66,5803965.47],[6433049.71,5803973.62],[6433092.5,5803988.61],[6433149.41,5804007.17],[6433187.54,5804017.79],[6433269.33,5804035.77],[6433325.65,5804043.76],[6433404.11,5804051.04],[6433443.84,5804052.07],[6433484.01,5804051.63],[6433548.84,5804049.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1898,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1898","DYMEK":"ul. Raszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1898","LA":"ul. Raszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423070.29,5806467.7],[6423083.86,5806479.26],[6423191.88,5806573.31],[6423313.65,5806680.17],[6423425.03,5806777.06],[6423470.42,5806816.93],[6423475.87,5806824.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1899,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1899","DYMEK":"ul. Franciszka Ratajczaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1899","LA":"ul. Franciszka Ratajczaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426865.83,5808901.52],[6426858.85,5808838.31],[6426875.23,5808836.22],[6426858.24,5808659.5],[6426859.7,5808648.66],[6426822.36,5808517.47],[6426780.09,5808388.53],[6426779.19,5808377.12],[6426749.57,5808288.28],[6426738.3,5808268.88],[6426725.58,5808252.61],[6426713.97,5808241.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1901,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1901","DYMEK":"ul. Reczeńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1901","LA":"ul. Reczeńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424443.7,5803599.71],[6424450.83,5803601.55],[6424489.69,5803616.04],[6424535.22,5803626.84],[6424541.43,5803630.98],[6424554.52,5803643.78],[6424554.8,5803654.55],[6424550.94,5803669.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1847,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1847","DYMEK":"ul. Podstolińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1847","LA":"ul. Podstolińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423189.15,5807905.61],[6423196.22,5807920.96],[6423269.12,5808071.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1263,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1263","DYMEK":"ul. Fabryczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1263","LA":"ul. Fabryczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425769.87,5806457.56],[6425933.14,5806556.39],[6425938.79,5806558.63],[6426130.15,5806670.81],[6426134.77,5806669.73],[6426148.13,5806666.77],[6426298.64,5806643.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1989,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1989","DYMEK":"ul. Spadzista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1989","LA":"ul. Spadzista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426793.41,5807712.87],[6426839.65,5807689.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1606,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1606","DYMEK":"ul. Kutnowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1606","LA":"ul. Kutnowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430849.87,5809110.28],[6430896.51,5809111.84],[6430899.75,5809111.05],[6430904.75,5809103.35],[6430909.03,5809098.59],[6430914.99,5809093.59],[6430922.68,5809088.71],[6430928.32,5809085.77],[6430935.94,5809083.23],[6430944.11,5809081.4],[6430952.44,5809080.85],[6430963.63,5809082.91],[6430973.79,5809086.32],[6430982.44,5809090.93],[6430989.27,5809096.88],[6430997.36,5809106.84],[6431003,5809116.99],[6431052.36,5809118.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1796,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1796","DYMEK":"ul. Orna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1796","LA":"ul. Orna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426342.2,5811637.99],[6426402.84,5811447.98],[6426403.59,5811429.64],[6426406.87,5811418.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1482,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1482","DYMEK":"ul. Kępa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1482","LA":"ul. Kępa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431499.57,5810160.88],[6431341.67,5810037.96],[6431322.43,5810018.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1418,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1418","DYMEK":"ul. Jodłowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1418","LA":"ul. Jodłowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424594.67,5804662.04],[6424615.67,5804729.83],[6424628.75,5804730.47],[6424642.73,5804729.49],[6424668.73,5804726.14],[6424816.65,5804707.4],[6425000.34,5804684.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1115,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1115","DYMEK":"ul. Czempińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1115","LA":"ul. Czempińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423414.56,5805527.59],[6423427.6,5805511.46],[6423475.16,5805455.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1025,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1025","DYMEK":"ul. Dezyderego Chłapowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1025","LA":"ul. Dezyderego Chłapowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426298.64,5806643.62],[6426500.09,5806605.71],[6426598.12,5806588.15],[6426715.08,5806567.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1204,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1204","DYMEK":"ul. Drobna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1204","LA":"ul. Drobna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424692.98,5806478.57],[6424732.74,5806558.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2051,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2051","DYMEK":"ul. Szymborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2051","LA":"ul. Szymborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424324.18,5807125.84],[6424369.84,5807206.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1030,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1030","DYMEK":"ul. Chodzieska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1030","LA":"ul. Chodzieska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421070.53,5811504.07],[6421095.63,5811551.49],[6421168.25,5811676.22],[6421248.46,5811818.25],[6421254.01,5811827.55],[6421306.98,5811921.95],[6421332.54,5811971.92],[6421344.8,5811999.97],[6421347.19,5812020.81],[6421355.15,5812037.29],[6421393.27,5812096.98],[6421398.82,5812100.8],[6421403.7,5812102.31],[6421416.95,5812105.79],[6421426.95,5812103.53],[6421436.01,5812098.25],[6421449.97,5812085.98],[6421469.78,5812064.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1230,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1230","DYMEK":"ul. Dworkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1230","LA":"ul. Dworkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426265.65,5809774.57],[6426274.08,5809809.94],[6426284.62,5809842.09],[6426302.03,5809887.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1635,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1635","DYMEK":"ul. Adama Logi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1635","LA":"ul. Adama Logi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423687.86,5806245.52],[6423704.3,5806244.69],[6423710.33,5806244.95],[6423718.52,5806247.88],[6423729.73,5806255.12],[6423808.81,5806322.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1853,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1853","DYMEK":"ul. Polańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1853","LA":"ul. Polańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427272.47,5813716.12],[6427290.66,5813756.8],[6427319.9,5813817.04],[6427329.59,5813831.61],[6427359.56,5813869.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1854,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1854","DYMEK":"ul. Poleska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1854","LA":"ul. Poleska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425188.02,5810155.49],[6425220.41,5810219.51],[6425289.99,5810342.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1860,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1860","DYMEK":"ul. Poniecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1860","LA":"ul. Poniecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423961.31,5804974.62],[6423995.67,5804899.79],[6424022.4,5804836.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1861,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1861","DYMEK":"ul. Popiela | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1861","LA":"ul. Popiela","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427851.88,5813040.38],[6427883.05,5813262.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1865,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1865","DYMEK":"ul. Powstańców Wielkopolskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-12-19 VIII/34/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1865","LA":"ul. Powstańców Wielkopolskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426249.55,5808328.44],[6426300.24,5808341.53],[6426428.1,5808402.35],[6426491.81,5808424.29],[6426526.2,5808430.14],[6426560.2,5808432.27],[6426595.27,5808430.62],[6426780.09,5808388.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1867,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1867","DYMEK":"ul. Pozdawnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1867","LA":"ul. Pozdawnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419959.41,5809145.61],[6419963.23,5809165.83],[6420025.07,5809322],[6420066.01,5809424.35],[6420109.72,5809531.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1201,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1201","DYMEK":"ul. Urszuli Ledóchowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1992-11-17 LXVIII/354/92","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1201","LA":"ul. Urszuli Ledóchowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423378.25,5814759.99],[6423428.67,5814827.85],[6423434.22,5814833.45],[6423477.83,5814891.43],[6423544.4,5814978.14],[6423602.6,5815054.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1202,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1202","DYMEK":"ul. Dożynkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1202","LA":"ul. Dożynkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426721.43,5810693.03],[6426758.48,5810717.85],[6426791.14,5810739],[6426812.87,5810753.45],[6426817.9,5810756.61],[6426836.21,5810769.67],[6426868.54,5810790.92],[6426895.16,5810807.68],[6426947.97,5810843.65],[6426973.56,5810860.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1203,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1203","DYMEK":"ul. Drewlańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1203","LA":"ul. Drewlańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427197.35,5813737.57],[6427203.39,5813780.8],[6427207.18,5813800.28],[6427217.35,5813836.29],[6427233.38,5813867.66],[6427252.69,5813896.45],[6427282.12,5813931.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1146,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1146","DYMEK":"ul. Wincentego Styczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1146","LA":"ul. Wincentego Styczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424267.69,5803292.43],[6424302.21,5803373.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1147","DYMEK":"ul. Ignacego Daszyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1147","LA":"ul. Ignacego Daszyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424093.1,5804326.53],[6424172.29,5804298.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1148","DYMEK":"ul. Podmokła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1148","LA":"ul. Podmokła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424515.27,5804790.49],[6424604.82,5805093.93],[6424602.39,5805100.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1149,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1149","DYMEK":"ul. Nad Łężynką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1149","LA":"ul. Nad Łężynką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433606.83,5803063.25],[6433622.36,5803091.89],[6433681.46,5803230.94],[6433748.06,5803394.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1151,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1151","DYMEK":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1151","LA":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421404.11,5811409.05],[6421452.47,5811385.69],[6421507.52,5811359.12],[6421585.17,5811325.02],[6421741.86,5811252.9],[6421783.36,5811233.5],[6422098.08,5811088.12],[6422405.27,5810946.46],[6422462.37,5810918.81],[6422555.32,5810859.05],[6422777.52,5810713.85],[6422905.89,5810629.98],[6423068.11,5810523.51],[6423111.05,5810494.96],[6423245.4,5810407.31],[6423327.47,5810356.08],[6423359.73,5810337.34],[6423506.05,5810242.17],[6423732.12,5810095.07],[6423909,5809977.74],[6423975.22,5809930.72],[6424016.42,5809910.22],[6424122.55,5809868.81],[6424222.19,5809830.63],[6424250.45,5809819.64],[6424309.55,5809797.63],[6424431.65,5809752.97],[6424453.64,5809744.76],[6424508.22,5809724.06],[6424584.15,5809695.59],[6424692.64,5809656.33],[6424770.52,5809626.78],[6424994.63,5809544.17],[6425047.47,5809521.74],[6425116.28,5809496.08],[6425211.6,5809459.84],[6425392.59,5809391.24],[6425437.87,5809373.98],[6425521.36,5809342.7],[6425607.42,5809311],[6425800.9,5809239.37],[6425821.61,5809231.82],[6425899.69,5809202.27],[6425923.41,5809191.7],[6425996.54,5809164.31],[6426026.73,5809150.72],[6426071.52,5809134.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1150,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1150","DYMEK":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1150","LA":"ul. Jana Henryka Dąbrowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418362.72,5811807.89],[6418512.86,5811764.62],[6418597.52,5811739.94],[6418836.52,5811672.69],[6418906.19,5811653.49],[6418962.64,5811640.01],[6419082.15,5811621.71],[6419176.48,5811613.06],[6419364.63,5811607.59],[6419474.18,5811605.24],[6419642.3,5811601.71],[6419648.4,5811601.49],[6419922.5,5811595.38],[6419988.61,5811593.86],[6420146.76,5811589.79],[6420490.8,5811582.02],[6420622.75,5811578.59],[6420724.21,5811570.96],[6420820.83,5811558.5],[6420905.88,5811544],[6420919.23,5811541.47],[6420985.78,5811526.37],[6421027.3,5811516.8],[6421070.53,5811504.07],[6421122.89,5811488.71],[6421192.37,5811466.37],[6421207.69,5811461.46],[6421266.11,5811442.71],[6421308.57,5811430.14],[6421337.34,5811422.04],[6421363.04,5811416.46],[6421370.47,5811415],[6421382.88,5811412.55],[6421404.11,5811409.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1155,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1155","DYMEK":"ul. Jana Długosza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1155","LA":"ul. Jana Długosza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424526.78,5809162.92],[6424552.25,5809258.97],[6424574.08,5809341.56]],[[6424592.23,5809336.37],[6424652.84,5809517.53]],[[6424647.51,5809534.61],[6424688.17,5809643.49]]]}}, {"type":"Feature", "id":1303,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1303","DYMEK":"ul. Morenowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1303","LA":"ul. Morenowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425640.36,5817889.86],[6425631.69,5817876.67],[6425621.84,5817855.79],[6425619.87,5817832.95],[6425621.43,5817768.37],[6425630.1,5817508.03],[6425625.38,5817485.19],[6425613.17,5817460.38],[6425337.87,5816997.24],[6425330.39,5816979.13],[6425333.15,5816961.8],[6425342.2,5816945.65],[6425355.99,5816934.62],[6425406.39,5816904.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1904,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1904","DYMEK":"ul. Reknicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1945-11-19 IV/19/84
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1904","LA":"ul. Reknicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432989.5,5806509.62],[6433060.9,5806512.61],[6433120.58,5806514.73],[6433192.48,5806520.13],[6433212.21,5806522.25],[6433233.58,5806527.65],[6433306.89,5806548.45],[6433314.41,5806552.21],[6433324.28,5806559.48],[6433398.52,5806621.86],[6433464.78,5806676.49],[6433564.07,5806757.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1905,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1905","DYMEK":"ul. Rekreacyjna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/578/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1905","LA":"ul. Rekreacyjna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418474.15,5815241.59],[6418463.86,5815243.69],[6418447.57,5815249.94],[6418426.57,5815261.54],[6418423.66,5815276.77],[6418405.91,5815288.73],[6418383.1,5815301.56],[6418376.94,5815307.64],[6418369.24,5815320.63],[6418362.27,5815332.32],[6418330.17,5815357.35],[6418320.24,5815367.98],[6418301.92,5815384.47],[6418249.37,5815442.52],[6418202.46,5815494.71],[6418176.37,5815520.46],[6418162.44,5815532.77],[6418107.49,5815574.55],[6418100.98,5815616.29],[6418070.95,5815688.59],[6418041.29,5815752.56],[6418037.24,5815752.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1906,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1906","DYMEK":"ul. Uzdrowiskowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/578/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1906","LA":"ul. Uzdrowiskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418094.12,5815219.92],[6418094.72,5815202.95],[6418102.87,5815165.11],[6418108.19,5815153.83],[6418114.93,5815147.88],[6418138.9,5815140.67],[6418175.25,5815125.7],[6418200.01,5815119.44],[6418213.48,5815117.87],[6418227.27,5815123.2],[6418300.6,5815157.98],[6418360.45,5815223.46],[6418426.57,5815261.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1907,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1907","DYMEK":"ul. Spacerowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/578/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1907","LA":"ul. Spacerowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6418064.44,5815367.78],[6418058.92,5815377.87],[6418054.59,5815392.04],[6418053.87,5815398.05],[6418054.35,5815406.94],[6418062.77,5815445.01],[6418065.17,5815459.66],[6418063.73,5815477.92]],[[6418106.04,5815572.38],[6418103.55,5815500.74],[6418101.44,5815459.78],[6418103.12,5815418.83],[6418100.95,5815359.85]]]}}, {"type":"Feature", "id":1908,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1908","DYMEK":"ul. Rewalska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1908","LA":"ul. Rewalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423346.76,5814132.1],[6423374.25,5814153.9],[6423388.21,5814169.03],[6423447.75,5814235.53],[6423522.02,5814315.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1219,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1219","DYMEK":"ul. Żyzna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1219","LA":"ul. Żyzna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434405.81,5804584.49],[6433973.92,5804579.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1220,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1220","DYMEK":"ul. Drwali | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1220","LA":"ul. Drwali","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434941.02,5809203.72],[6434945.89,5809196.81],[6434953.01,5809183.59],[6434962.77,5809172.2],[6434996.52,5809149.53],[6434989.41,5809120.66],[6435023.77,5809102.11],[6435054.68,5809089.91],[6435073.12,5809086.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1221,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1221","DYMEK":"ul. Pobiedziska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1221","LA":"ul. Pobiedziska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431617.1,5808496.84],[6431610.53,5808527.76],[6431749.84,5808555.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1760,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1760","DYMEK":"ul. Cypriana Norwida | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1760","LA":"ul. Cypriana Norwida","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425836.63,5809820.42],[6425905.04,5809805.68],[6425950.32,5809794.15],[6425959.67,5809788.14],[6425974.88,5809770.6],[6425981.39,5809766.42],[6426006.96,5809756.73],[6426018.15,5809749.72],[6426044.05,5809721.98],[6426072.47,5809690.01],[6426119.23,5809632.59],[6426155.32,5809585.3],[6426169.53,5809565.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1274,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1274","DYMEK":"ul. Franciszkańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1274","LA":"ul. Franciszkańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427232.38,5808895.95],[6427281.4,5808888.74],[6427318.51,5808880.28],[6427365.81,5808871.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1020,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1020","DYMEK":"ul. Chełmińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1020","LA":"ul. Chełmińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426136.29,5810827.25],[6426140.5,5810828.9],[6426145.91,5810828.63],[6426153.7,5810825.14],[6426301.15,5810709.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1557,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1557","DYMEK":"ul. Kozienicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1557","LA":"ul. Kozienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427655.7,5802790.09],[6427692.16,5802725.51],[6427700.27,5802723.09],[6427797.51,5802694.05],[6427942.41,5802649.17]]}}, {"type":"Feature", "id":914,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"914","DYMEK":"ul. Borowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/914","LA":"ul. Borowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434388.17,5804724.83],[6434612.86,5805080.91],[6434717.73,5805249.34],[6434729.62,5805267.61],[6434743.42,5805283.98],[6434831.34,5805369.81],[6434849,5805388.41],[6434856.7,5805409.91],[6434868.57,5805479.39],[6434936.3,5805866.37],[6434972.54,5806069.17],[6434979.27,5806112.17],[6434984.08,5806161.9],[6434989.21,5806239.08],[6435008.13,5806478.46],[6435011.98,5806495.14],[6435065.72,5806603.92],[6435181.4,5806805.44],[6435231.21,5806888.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1405,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1405","DYMEK":"ul. Jarzębowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1405","LA":"ul. Jarzębowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424589.33,5804469.96],[6424600.46,5804448.24],[6424604.84,5804428.53],[6424630.93,5804236.56],[6424636.41,5804221.96],[6424649,5804207.54],[6424717.32,5804154.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1511,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1511","DYMEK":"ul. Jana Kochanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1511","LA":"ul. Jana Kochanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425717.6,5809019.42],[6425755.39,5809118.43],[6425800.9,5809239.37]],[[6425821.61,5809231.82],[6425871.92,5809369.78],[6425916.84,5809495.45]],[[6425925.62,5809592.5],[6425897.92,5809514.63]]]}}, {"type":"Feature", "id":1941,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1941","DYMEK":"ul. Sanocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1941","LA":"ul. Sanocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430474.38,5803525],[6430510.96,5803506.59],[6431070.57,5803215.08],[6431343.41,5803073.62],[6431541.92,5802970.44]]}}, {"type":"Feature", "id":2028,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2028","DYMEK":"ul. Sytkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2028","LA":"ul. Sytkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421897.53,5811641.19],[6421930.84,5811604.02],[6421949.28,5811589.33],[6421997.47,5811544.11],[6422073.06,5811465.2],[6422147.39,5811388.36],[6422222.63,5811310.36],[6422234.81,5811299.34],[6422360.36,5811167.77],[6422373.8,5811155.68],[6422406.22,5811121.64],[6422422.54,5811108.27],[6422483.14,5811058.63],[6422500.26,5811047.67],[6422541.28,5811017.22],[6422645.17,5810942.43]]}}, {"type":"Feature", "id":2038,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2038","DYMEK":"ul. Stanisława Szczepanowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2038","LA":"ul. Stanisława Szczepanowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424961.3,5809942.06],[6424966.63,5809951.5],[6424979.06,5809985.04],[6424990.2,5810009.54],[6425025.51,5810119.76],[6425037.06,5810150.95]]}}, {"type":"Feature", "id":911,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"911","DYMEK":"ul. Bonin | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/911","LA":"ul. Bonin","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425602.41,5811421.74],[6425628.3,5811410.28],[6425769.79,5811345.87],[6425898.4,5811285.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2085,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2085","DYMEK":"ul. Tarnobrzeska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2085","LA":"ul. Tarnobrzeska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426306.73,5801916.58],[6426774.12,5801762.05]]}}, {"type":"Feature", "id":1797,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1797","DYMEK":"ul. Elizy Orzeszkowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1797","LA":"ul. Elizy Orzeszkowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425119.74,5808256.75],[6425369.93,5808262.22]]}}, {"type":"Feature", "id":1205,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1205","DYMEK":"ul. Droga Dębińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1205","LA":"ul. Droga Dębińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426666.32,5804581.08],[6426683.97,5804616.72],[6426687.33,5804626.9],[6426696.16,5804669.86],[6426733.18,5804799.62],[6426765.55,5804921.13],[6426786.71,5804986.37],[6426800.5,5805044.55],[6426824.86,5805125.99],[6426838.81,5805170.9],[6426845.51,5805185.14],[6426922.07,5805475.01],[6427076.08,5806060.31],[6427189.34,5806490.27],[6427295.41,5806896.97],[6427355.25,5807142.05],[6427424.88,5807403.91],[6427459.24,5807534.44],[6427539.17,5807840.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1206,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1206","DYMEK":"ul. Romana Maya | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-07-11
1990-01-30 LII/912/VII/2017
XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1206","LA":"ul. Romana Maya","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428423.87,5803980.63],[6428326.52,5804019.37],[6428005.13,5804146.99],[6427849.34,5804213.57],[6427866.84,5804294.24]],[[6427898.52,5805418.68],[6427922.68,5805405.15],[6427929.32,5805398.06],[6427931.98,5805390.97],[6427930.88,5805382.99],[6427890.32,5805244.22],[6427884.78,5805223.4],[6427880.57,5805202.34],[6427864.16,5805095.49],[6427842.88,5804958.06],[6427824.9,5804845.3],[6427820.05,5804815.75],[6427808.54,5804735.5],[6427797.66,5804664.13],[6427797.44,5804654.83],[6427799.88,5804645.74],[6427834.3,5804558.06],[6427849.65,5804518.18],[6427895.42,5804404.57],[6427896.53,5804398.81],[6427896.21,5804394.94],[6427896.09,5804393.45],[6427893.81,5804382.02],[6427882.98,5804334.51],[6427874.5,5804306.77]]]}}, {"type":"Feature", "id":1207,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1207","DYMEK":"ul. Druskienicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1207","LA":"ul. Druskienicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424272.48,5812617.47],[6424301.44,5812702.78],[6424365.25,5812889.8],[6424423.13,5813057.66],[6424461.56,5813164.89],[6424481.37,5813225.97],[6424491.95,5813267.7],[6424497.85,5813293.32],[6424516.76,5813473.02],[6424526.58,5813520.27],[6424535.2,5813543.62],[6424578.14,5813617.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1382,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1382","DYMEK":"ul. Jarosława Iwaszkiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1382","LA":"ul. Jarosława Iwaszkiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423138.83,5813853.48],[6423233.32,5813714.6],[6423266.69,5813665.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1383,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1383","DYMEK":"ul. ks. Jana Twardowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1383","LA":"ul. ks. Jana Twardowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423082.96,5813804.3],[6423139.26,5813720.41]]}}, {"type":"Feature", "id":1385,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1385","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1385","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427554.21,5805916.94],[6427640.76,5805894.18],[6427707.83,5805876.26],[6427741.37,5805865.26],[6427794.35,5805845.03],[6427871.16,5805808.68],[6427945.66,5805770.78],[6428002.24,5805743.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1304,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1304","DYMEK":"ul. Meteorytowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1304","LA":"ul. Meteorytowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425640.36,5817889.86],[6425626.01,5817897.1],[6425614.91,5817897.1],[6425407.1,5817847.18],[6425371.89,5817835.96],[6425314.95,5817815.59],[6425257.67,5817797.97],[6425104.02,5817754.09],[6424981.25,5817720.31],[6424816.14,5817672.8],[6424755.95,5817651.93],[6424697.94,5817629.62],[6424674.54,5817617.69],[6424646.68,5817598.51],[6424637.03,5817590.07],[6424632.45,5817585.49],[6424621.96,5817575.6],[6424591.1,5817537.53],[6424481.79,5817390.68],[6424475.22,5817375.47],[6424468.9,5817354.46],[6424453.29,5817279.29],[6424427.77,5817164.81],[6424411.09,5817083.61],[6424411.44,5817073.59],[6424413.68,5817064.6],[6424447.39,5816985.6],[6424466.15,5816940.51],[6424498.17,5816856.15],[6424508.75,5816790.77],[6424544.31,5816721.19],[6424554.77,5816702.1],[6424579.82,5816668.22],[6424693.57,5816544.61],[6424737.48,5816491.55],[6424806.79,5816457.66],[6424827.2,5816443.31],[6424914.81,5816354.61],[6424952.85,5816268.88],[6424973.77,5816258.33],[6425020.19,5816219.73],[6425112.04,5816146.47],[6425280.76,5816010.25],[6425344.07,5815954.25],[6425366.67,5815927.28],[6425378.85,5815915.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1305,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1305","DYMEK":"ul. Nad Różanym Potokiem | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1305","LA":"ul. Nad Różanym Potokiem","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425504.87,5816135.2],[6425585.26,5816080.37],[6425903.96,5815859.15],[6426250.22,5815619.15],[6426232.93,5815576.96],[6426187.51,5815471.61],[6426140.95,5815377.55],[6426129.65,5815350.57],[6426126.44,5815332.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1306,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1306","DYMEK":"ul. Hodowlana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1306","LA":"ul. Hodowlana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426047.67,5816176.7],[6426172.06,5816118.68],[6426251.08,5816108.31]],[[6425623.41,5816380.11],[6426047.6,5816176.71],[6426154.23,5816405.83]]]}}, {"type":"Feature", "id":1307,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1307","DYMEK":"ul. Szklarniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1307","LA":"ul. Szklarniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425726.24,5816619.52],[6425970.43,5816497.58],[6426154.23,5816405.83],[6426217.66,5816373.97],[6426587.96,5816440.3],[6426767.84,5816472.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1308,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1308","DYMEK":"ul. Huby Moraskie | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1308","LA":"ul. Huby Moraskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425965.45,5817346.03],[6425989.57,5817325.46],[6426005.79,5817315.72],[6426041.8,5817303.03],[6426093.74,5817292.69],[6426119.12,5817284.73],[6426136.82,5817274.99],[6426153.64,5817258.46],[6426171.35,5817234.26],[6426201.15,5817182.91],[6426211.48,5817151.63],[6426215.02,5817129.2],[6426219.44,5817103.82],[6426223.87,5817093.21],[6426247.48,5817063.99],[6426455.82,5816841.47],[6426492.4,5816798.38],[6426514.54,5816767.69],[6426529.59,5816743.49],[6426638.78,5816633.72],[6426656.78,5816613.36],[6426681.86,5816564.37],[6426702.23,5816531.61],[6426760.06,5816480.85],[6426767.84,5816472.12],[6426828.23,5816406.48],[6426835.02,5816391.43],[6426837.67,5816378.15],[6426840.33,5816343.62],[6426939.48,5816040.85],[6426972.53,5815938.43],[6427052.2,5815801.8],[6427137.18,5815655.73],[6427226.43,5815500.77],[6427232.92,5815491.62],[6427238.05,5815488.76]]}}, {"type":"Feature", "id":1309,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1309","DYMEK":"ul. Baltazara Lewandowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1309","LA":"ul. Baltazara Lewandowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426048.45,5817779.95],[6426148.16,5817733.1],[6426396.81,5817585.82],[6426532.21,5817483.53],[6426652.77,5817391.28],[6426774.24,5817293.54],[6426989.11,5817110.18],[6427144.6,5816976.37],[6427286.84,5816941.44],[6427357.63,5816946.23],[6427366.64,5816941.47],[6427484.78,5816789.27],[6427603.87,5816636.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1488,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1488","DYMEK":"ul. Tadeusza Vetulaniego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1488","LA":"ul. Tadeusza Vetulaniego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423723.85,5803666.08],[6423784.26,5803702.13],[6423844.94,5803740.32],[6423873.63,5803753.15],[6423907.29,5803764.16],[6423973.26,5803784.24],[6424048.88,5803808.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1222,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1222","DYMEK":"ul. Ślesińska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1222","LA":"ul. Ślesińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431543.04,5808539.99],[6431587.27,5808549.11],[6431575.37,5808610.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1225,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1225","DYMEK":"ul. Dukielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1225","LA":"ul. Dukielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424497.85,5813293.32],[6424478.67,5813297.84],[6424472.86,5813300.74],[6424469.96,5813307.37],[6424461.17,5813469.48],[6424450.37,5813670.68],[6424448.39,5813695.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1226,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1226","DYMEK":"ul. Pszczelna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1226","LA":"ul. Pszczelna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427292.17,5811274.62],[6427206.74,5811254.05],[6427208.46,5811244.67],[6427242.42,5811117.15],[6427256.16,5811062.13],[6427309.29,5810863.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1232,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1232","DYMEK":"ul. abpa Walentego Dymka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2004-03-09 XL/418/IV/2004","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1232","LA":"ul. abpa Walentego Dymka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432049.9,5806940.33],[6432226.7,5806944.8],[6432360.18,5806946.44],[6432405.85,5806945.26],[6432439.51,5806938.2],[6432467.76,5806933.73],[6432520.27,5806930.67],[6432539.09,5806933.72],[6432570.4,5806936.78],[6432609.71,5806949.03],[6432652.55,5806968.56],[6432709.76,5806985.75],[6432861.36,5807028.12],[6432922.81,5807047.66],[6432987.54,5807072.84]],[[6430777.72,5807451.41],[6430793.49,5807439.45],[6430829.94,5807423.72],[6430870.19,5807411.72],[6430943.36,5807383.73],[6431136.29,5807306.51],[6431176.13,5807285.73],[6431196.06,5807271.63],[6431228.81,5807238.16],[6431259.73,5807197.81],[6431272.42,5807190.11],[6431284.58,5807186.34],[6431307.03,5807196.06],[6431331.66,5807203.62],[6431355.44,5807203.77],[6431386.99,5807193.41],[6431523.99,5807139.96],[6431687.13,5807074.52],[6431838.97,5807013.31],[6431874.05,5807000.36],[6431974.81,5806953.51],[6431991.52,5806946.45],[6432019.78,5806940.57],[6432049.9,5806940.56]]]}}, {"type":"Feature", "id":1233,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1233","DYMEK":"ul. Dziadoszańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1233","LA":"ul. Dziadoszańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429904.3,5805407.04],[6429953.57,5805269.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1400,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1400","DYMEK":"ul. Jana Pawła II | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1997-11-18 LXIV/471/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1400","LA":"ul. Jana Pawła II","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429000.04,5809005.46],[6428967.18,5808947.88],[6428947.86,5808909.25],[6428885.83,5808776.26],[6428856.11,5808712.01],[6428834.56,5808652.95],[6428819.34,5808589.43],[6428814.13,5808532.98],[6428813.76,5808485.06],[6428817.1,5808445.68],[6428824.91,5808402.96],[6428847.19,5808303.78],[6428851.28,5808273.69],[6428853.51,5808241.02],[6428850.16,5808202.38],[6428841.62,5808163.75],[6428831.22,5808133.66],[6428786.64,5808036.34],[6428733.15,5807917.11],[6428706.04,5807843.93],[6428701.58,5807831.63],[6428692.99,5807807.4],[6428627.65,5807629.89],[6428576.15,5807489.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1403,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1403","DYMEK":"ul. Jaromira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1403","LA":"ul. Jaromira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433188.06,5809029.61],[6433200.04,5809021.43],[6433218.28,5809003.69],[6433324.85,5808902.25],[6433330.31,5808893.73],[6433343.1,5808861.67],[6433382.48,5808770.79],[6433425.07,5808669.81]]}}, {"type":"Feature", "id":2393,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2393","DYMEK":"pl. Zbawiciela | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2393","LA":"pl. Zbawiciela","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423955.66,5806117.06],[6423939.72,5806103.76],[6423940.29,5806109.78],[6423926.91,5806125.79],[6423918.7,5806135.62],[6423910.48,5806145.47],[6423897.11,5806161.48],[6423891.09,5806162.02],[6423907.02,5806175.38],[6423930.74,5806195.27],[6423972.55,5806145.21],[6423979.67,5806137.31],[6423955.66,5806117.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1102,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1102","DYMEK":"ul. Czartoria | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1102","LA":"ul. Czartoria","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427990.78,5808887.3],[6428018.56,5808838.05],[6428025.8,5808829.68],[6428100.96,5808808.13],[6428152.93,5808784.79],[6428162.81,5808778.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2078,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2078","DYMEK":"ul. Świętosławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2078","LA":"ul. Świętosławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427467.09,5808666.35],[6427481.06,5808730.88],[6427490.71,5808775.69]]}}, {"type":"Feature", "id":2458,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2458","DYMEK":"most Dworcowy | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2458","LA":"most Dworcowy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425882.81,5808358.71],[6426114.66,5808307.45]]}}, {"type":"Feature", "id":2404,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2404","DYMEK":"rynek Wildecki | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2404","LA":"rynek Wildecki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426464.08,5807235.26],[6426565.31,5807250.64],[6426566.06,5807234.81],[6426560.47,5807233.88],[6426563.45,5807213.78],[6426532.17,5807190.33],[6426506.48,5807171.52],[6426499.03,5807159.61],[6426493.63,5807150.67],[6426480.41,5807155.51],[6426477.05,5807160.91],[6426471.85,5807185.3],[6426465.51,5807214.53],[6426464.08,5807235.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1027","DYMEK":"ul. Chmielna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1027","LA":"ul. Chmielna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425930.99,5804583.11],[6425942.4,5804637.72],[6425955.4,5804693.01],[6425968.48,5804754.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1359,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1359","DYMEK":"ul. Grudzieniec | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1359","LA":"ul. Grudzieniec","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424813.21,5810318.3],[6424830.67,5810313.31],[6424900.42,5810289.76],[6424974.3,5810253],[6425024.24,5810228.11],[6425067.42,5810202.6],[6425100.25,5810182.17],[6425119.7,5810174.67],[6425188.02,5810155.49],[6425285.98,5810127.75],[6425470.81,5810076.9],[6425482.77,5810077.26],[6425495.44,5810079.22],[6425508.64,5810078.33],[6425550.39,5810067.98],[6425662.79,5810034.79],[6425684.82,5810027.48],[6425709.9,5810017.93],[6425839.07,5809977.25],[6425885.62,5809961.11],[6425919.52,5809946.12],[6425962.7,5809921.5],[6425996.07,5809900.62],[6426026.22,5809885.55],[6426067.81,5809857.36],[6426094.54,5809839.25],[6426128.27,5809822.12],[6426205.17,5809794.73],[6426265.65,5809774.57],[6426316.86,5809744.59],[6426389.93,5809700.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1209,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1209","DYMEK":"ul. Kaspra Drużbickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1209","LA":"ul. Kaspra Drużbickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426447.33,5812713.88],[6426449.28,5812655.24],[6426449.95,5812616.94],[6426455.76,5812425.46],[6426462.14,5812225.96]]}}, {"type":"Feature", "id":2029,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2029","DYMEK":"ul. Sytkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2029","LA":"ul. Sytkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421469.78,5812064.29],[6421479.37,5812063.02],[6421486.45,5812059.61],[6421511.8,5812040.37],[6421521.02,5812029.62],[6421610.22,5811935.22],[6421704.79,5811834.55],[6421728.44,5811820.94],[6421736.69,5811815.03],[6421752.63,5811795.77],[6421806.89,5811727.44],[6421845.4,5811690.54],[6421897.53,5811641.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1610,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1610","DYMEK":"ul. Lechicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1610","LA":"ul. Lechicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425840.15,5812768.49],[6425902.07,5812770.32],[6425983.2,5812761.31],[6426089.76,5812746.59],[6426349.15,5812731.9],[6426384.83,5812727.92],[6426806.26,5812743.47],[6427073.85,5812754.62],[6427184.01,5812759.3],[6427440.73,5812721.56],[6427536.21,5812708.88],[6427720.15,5812686.34],[6427974.87,5812672.64],[6427999.24,5812670.3],[6428026.95,5812666.96],[6428099.73,5812647.6],[6428135.44,5812636.59],[6428169.49,5812623.57],[6428225.91,5812595.36],[6428371.13,5812511.9],[6428460.59,5812467.33],[6428558.06,5812412.58],[6428606.81,5812379.36],[6428645.2,5812347.31],[6428694.83,5812299],[6428718.64,5812274.04],[6428748.02,5812238.65],[6428786.08,5812184.56],[6428827.4,5812111.43],[6428907.92,5811952.54],[6428949.99,5811876.1],[6428995.06,5811803.66],[6429081.18,5811695.82],[6429312.88,5811405.55],[6429389.4,5811307.72],[6429546.73,5811112.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1318,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1318","DYMEK":"ul. Głogowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1318","LA":"ul. Głogowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424539.06,5804459.81],[6424557.21,5804461.01],[6424574.54,5804464.85],[6424589.33,5804469.96],[6424629.84,5804491.67],[6424670.81,5804518.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1384,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1384","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1384","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425360.63,5806516.79],[6425427.27,5806491.9],[6425467.04,5806479.74],[6425551.67,5806459.86],[6425637.55,5806440.81],[6425678.96,5806433.63],[6425752.95,5806427.64],[6425841.74,5806421.63],[6425868.53,5806417.79],[6425895.31,5806411.06],[6425922.49,5806403.2],[6425960.14,5806387.84],[6426000.59,5806365.72],[6426040.68,5806339.39],[6426095.47,5806296.23],[6426147.64,5806256.78],[6426183.98,5806233.18],[6426207.21,5806220.9],[6426235.5,5806208.35],[6426277.26,5806193.94],[6426306.7,5806186.07],[6426479.77,5806146.64],[6426620.75,5806118.17],[6426916.23,5806059.25],[6427276.36,5805987.05],[6427379.06,5805962.83],[6427421.08,5805952.28],[6427554.21,5805916.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1387,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1387","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1387","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428074.95,5805706.14],[6428188.87,5805646.1],[6428328.63,5805571.08],[6428413.5,5805520.56],[6428518.35,5805456.84],[6428576.83,5805427],[6428709.09,5805363.29],[6428852.05,5805293.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1386,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1386","DYMEK":"ul. Hetmańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1988-12-01
1964-03-24 IV/15/88
XXVIII/10/64","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1386","LA":"ul. Hetmańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424181.46,5807213.13],[6424292.1,5807145.49],[6424324.18,5807125.84],[6424369.7,5807098.39],[6424480.68,5807029.17],[6424563.32,5806977.57],[6424635.11,5806931.98],[6424722.62,5806880.99],[6424767.75,5806853.62],[6424888.34,5806784.18],[6424931.48,5806758.03],[6424993.07,5806721.52],[6425004.81,5806714.51],[6425036.52,5806695.14],[6425208.65,5806595.44],[6425298.14,5806545.06],[6425340.52,5806520.74],[6425358.93,5806511.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1570,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1570","DYMEK":"ul. Krotoszyńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1096/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1570","LA":"ul. Krotoszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430478.5,5803391.76],[6430468.73,5803389.46],[6430422.74,5803406.77],[6430366.49,5803428.47],[6430279.77,5803462.88],[6430163.66,5803508.58],[6430044.96,5803555.43],[6430009.18,5803569.22],[6430003,5803574.68],[6430006.6,5803643.37],[6430010.91,5803714.78],[6430013.06,5803734.61],[6430021.25,5803821.11],[6430051.14,5803889.66],[6430064.51,5803909.63],[6430122.99,5803995.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1571,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1571","DYMEK":"ul. Królowej Jadwigi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-10-31 XI/60/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1571","LA":"ul. Królowej Jadwigi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426750.3,5808044.41],[6426778.51,5808018.49],[6426798.11,5808004.09],[6426820.58,5807991.99],[6426847.36,5807981.04],[6426876.74,5807974.13],[6427003.52,5807948.77],[6427198.09,5807909.07],[6427539.17,5807840.07],[6427659.73,5807813.18],[6427810.95,5807756.42]],[[6426616.56,5808133.93],[6426632.19,5808129.15],[6426663.45,5808118.3],[6426689.28,5808103.95],[6426700.77,5808094.06],[6426750.3,5808044.41]],[[6426639.52,5808195.74],[6426652.57,5808186.19],[6426708.35,5808117.15],[6426715.65,5808104.5],[6426750.3,5808044.41]]]}}, {"type":"Feature", "id":1575,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1575","DYMEK":"ul. Bolesława Krysiewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1575","LA":"ul. Bolesława Krysiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427094.19,5808349.23],[6427127.98,5808377.53],[6427253.34,5808519.4],[6427257.9,5808524.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1489,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1489","DYMEK":"ul. Ignacego Krasickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1489","LA":"ul. Ignacego Krasickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423821.02,5804345.71],[6423817.46,5804245.41],[6423814.85,5804186.6],[6423815.03,5804156.82],[6423820.71,5804114.7],[6423830.16,5804074.29],[6423848.01,5804003.75],[6423878.28,5803879.32],[6423907.29,5803764.16],[6423908.25,5803740.05],[6423904.52,5803719.78],[6423887.61,5803682.6],[6423863.98,5803649.77],[6423846.32,5803632.61],[6423816.22,5803613.46],[6423753.25,5803578.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1490,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1490","DYMEK":"ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1490","LA":"ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423631.3,5804335.46],[6423657.33,5804224.59],[6423668.37,5804173.16],[6423687.38,5804072.68],[6423710.35,5803971.29],[6423741.04,5803845.87],[6423763.26,5803757.97],[6423768.99,5803737.98],[6423784.26,5803702.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1491,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1491","DYMEK":"ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1491","LA":"ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423520.93,5804468.24],[6423558.3,5804477.7],[6423592.06,5804485.34],[6423644.62,5804496.72],[6423684.21,5804501.4],[6423726.39,5804503.35],[6423762.71,5804502.45],[6423799.17,5804499.3],[6423821.24,5804497.05],[6423867.91,5804489.7],[6423902.13,5804482.35],[6423940.25,5804471.38],[6424000.13,5804446.93],[6424080.13,5804408.5],[6424129.05,5804386.3],[6424161.17,5804371.28],[6424189.06,5804360.91],[6424237.25,5804346.74],[6424263.17,5804339.36],[6424340.24,5804320.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1492,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1492","DYMEK":"ul. Władysława Zamoyskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1492","LA":"ul. Władysława Zamoyskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424250.4,5804069.82],[6424254.85,5804014.68],[6424256.96,5803995.57],[6424261.53,5803976.09],[6424268.31,5803958.45],[6424274.16,5803946.76],[6424284.22,5803931.33],[6424298.03,5803916.04],[6424311.59,5803903.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1493,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1493","DYMEK":"ul. Bohdana Winiarskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1493","LA":"ul. Bohdana Winiarskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423806.66,5803431.74],[6423936.87,5803507.25],[6423966.01,5803527.48],[6423988.8,5803547.54],[6424022.31,5803586.34],[6424025.03,5803592.83],[6424044.66,5803638.57],[6424052.05,5803663.63],[6424064.43,5803753.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1753,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1753","DYMEK":"ul. Mieczysława Niedziałkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1753","LA":"ul. Mieczysława Niedziałkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426395.95,5807813.77],[6426441.6,5807819.41],[6426584.49,5807837.19],[6426692.57,5807849.22],[6426720.73,5807850.79],[6426784.45,5807870.72],[6426809.07,5807876.2],[6426871.62,5807881.27],[6426960.75,5807875.02]]}}, {"type":"Feature", "id":1404,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1404","DYMEK":"ul. Jarosławska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1404","LA":"ul. Jarosławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430866.97,5801528.97],[6430867.18,5801480.84],[6430867.18,5801477.26],[6430869.97,5801463.54],[6430888.05,5801425.68],[6430905.36,5801396.44],[6430988.85,5801318.23],[6430996.99,5801308.97],[6431045.12,5801251.32],[6431051.29,5801242.27],[6431060.83,5801223.98],[6431132.8,5801074.89],[6431196.43,5800945.46],[6431276.75,5800779.95],[6431409.96,5800502.42],[6431523.36,5800268.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1408,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1408","DYMEK":"ul. Jastrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1408","LA":"ul. Jastrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421173.2,5815268.93],[6421174.7,5815267.62],[6421176.21,5815266.31],[6421177.71,5815265],[6421179.22,5815263.69],[6421180.72,5815262.38],[6421182.22,5815261.07],[6421183.73,5815259.76],[6421185.23,5815258.45],[6421186.73,5815257.14],[6421188.24,5815255.83],[6421189.74,5815254.52],[6421191.24,5815253.21],[6421192.75,5815251.9],[6421194.25,5815250.59],[6421195.75,5815249.28],[6421197.26,5815247.97],[6421198.76,5815246.66],[6421200.26,5815245.35],[6421201.77,5815244.04],[6421203.27,5815242.72],[6421204.77,5815241.41],[6421206.28,5815240.1],[6421207.78,5815238.79],[6421209.28,5815237.48],[6421210.79,5815236.17],[6421212.29,5815234.86],[6421213.79,5815233.55],[6421215.29,5815232.23],[6421216.8,5815230.92],[6421218.3,5815229.61],[6421219.8,5815228.3],[6421221.31,5815226.99],[6421222.81,5815225.68],[6421224.31,5815224.37],[6421225.81,5815223.06],[6421227.32,5815221.74],[6421228.82,5815220.43],[6421230.32,5815219.12],[6421231.82,5815217.81],[6421233.33,5815216.5],[6421234.83,5815215.19],[6421236.33,5815213.88],[6421237.83,5815212.56],[6421239.34,5815211.25],[6421240.84,5815209.94],[6421242.34,5815208.63],[6421243.84,5815207.32],[6421245.35,5815206],[6421246.85,5815204.69],[6421248.35,5815203.38],[6421249.85,5815202.07],[6421251.35,5815200.76],[6421252.86,5815199.44],[6421254.36,5815198.13],[6421255.86,5815196.82],[6421257.36,5815195.51],[6421258.86,5815194.2],[6421260.37,5815192.88],[6421261.87,5815191.57],[6421263.37,5815190.26],[6421264.87,5815188.95],[6421266.37,5815187.63],[6421267.88,5815186.32],[6421269.38,5815185.01],[6421270.88,5815183.7],[6421272.38,5815182.38],[6421273.88,5815181.07],[6421275.39,5815179.76],[6421276.89,5815178.45],[6421278.39,5815177.14],[6421279.89,5815175.82],[6421281.39,5815174.51],[6421282.89,5815173.2],[6421284.39,5815171.88],[6421285.9,5815170.57],[6421287.4,5815169.26],[6421288.9,5815167.95],[6421290.4,5815166.63],[6421291.9,5815165.32],[6421293.4,5815164.01],[6421294.91,5815162.7],[6421296.41,5815161.38],[6421297.91,5815160.07],[6421299.41,5815158.76],[6421300.91,5815157.44],[6421302.41,5815156.13],[6421303.91,5815154.82],[6421305.41,5815153.51],[6421306.92,5815152.19],[6421308.42,5815150.88],[6421309.92,5815149.57],[6421311.42,5815148.25],[6421312.92,5815146.94],[6421314.42,5815145.63],[6421315.92,5815144.31],[6421317.42,5815143],[6421318.92,5815141.69],[6421320.42,5815140.37],[6421321.92,5815139.06],[6421323.42,5815137.74],[6421324.92,5815136.43],[6421326.43,5815135.12],[6421327.93,5815133.8],[6421329.43,5815132.49],[6421330.93,5815131.17],[6421332.43,5815129.86],[6421333.93,5815128.55],[6421335.43,5815127.23],[6421336.93,5815125.92],[6421338.43,5815124.6],[6421339.93,5815123.29],[6421341.43,5815121.97],[6421342.93,5815120.66],[6421344.42,5815119.34],[6421345.92,5815118.03],[6421347.42,5815116.71],[6421348.92,5815115.4],[6421350.42,5815114.08],[6421351.92,5815112.77],[6421353.42,5815111.45],[6421354.92,5815110.14],[6421356.42,5815108.83],[6421357.92,5815107.51],[6421359.42,5815106.19],[6421360.92,5815104.88],[6421362.42,5815103.57],[6421363.92,5815102.25],[6421365.42,5815100.93],[6421366.92,5815099.62],[6421368.42,5815098.3],[6421369.92,5815096.99],[6421371.42,5815095.67],[6421372.92,5815094.36],[6421374.41,5815093.04],[6421375.91,5815091.73],[6421377.41,5815090.41],[6421378.91,5815089.1],[6421380.41,5815087.78],[6421381.91,5815086.47],[6421383.41,5815085.15],[6421384.91,5815083.84],[6421386.41,5815082.52],[6421387.91,5815081.2],[6421389.4,5815079.89],[6421390.9,5815078.57],[6421392.4,5815077.26],[6421393.9,5815075.94],[6421395.4,5815074.63],[6421396.9,5815073.31],[6421398.4,5815071.99],[6421399.9,5815070.68],[6421401.39,5815069.36],[6421402.89,5815068.05],[6421404.39,5815066.73],[6421405.89,5815065.42],[6421407.39,5815064.1],[6421408.89,5815062.78],[6421410.39,5815061.47],[6421411.88,5815060.15],[6421413.38,5815058.84],[6421414.88,5815057.52],[6421416.38,5815056.2],[6421417.88,5815054.89],[6421419.38,5815053.57],[6421420.88,5815052.25],[6421422.37,5815050.94],[6421423.87,5815049.62],[6421425.37,5815048.31],[6421426.87,5815046.99],[6421428.37,5815045.67],[6421429.86,5815044.36],[6421431.36,5815043.04],[6421432.86,5815041.72],[6421434.36,5815040.41],[6421435.86,5815039.09],[6421437.35,5815037.77],[6421438.85,5815036.46],[6421440.35,5815035.14],[6421441.85,5815033.82],[6421443.35,5815032.51],[6421444.84,5815031.19],[6421446.34,5815029.87],[6421447.84,5815028.56],[6421449.34,5815027.24],[6421450.83,5815025.92],[6421452.33,5815024.61],[6421453.83,5815023.29],[6421455.33,5815021.97],[6421456.82,5815020.66],[6421458.32,5815019.34],[6421459.82,5815018.02],[6421461.32,5815016.71],[6421462.82,5815015.39],[6421464.31,5815014.07],[6421465.81,5815012.75],[6421467.31,5815011.44],[6421468.8,5815010.12],[6421470.3,5815008.8],[6421471.8,5815007.49],[6421473.3,5815006.17],[6421474.79,5815004.85],[6421476.29,5815003.53],[6421477.79,5815002.21],[6421479.28,5815000.9],[6421480.78,5814999.58],[6421482.28,5814998.26],[6421483.77,5814996.94],[6421485.27,5814995.62],[6421486.77,5814994.3],[6421488.26,5814992.99],[6421489.76,5814991.67],[6421491.26,5814990.35],[6421492.75,5814989.03],[6421494.25,5814987.71],[6421495.75,5814986.39],[6421497.24,5814985.07],[6421498.74,5814983.76],[6421500.24,5814982.44],[6421501.73,5814981.12],[6421503.23,5814979.8],[6421504.72,5814978.48],[6421506.22,5814977.16],[6421507.72,5814975.84],[6421509.21,5814974.52],[6421510.71,5814973.2],[6421512.2,5814971.88],[6421513.7,5814970.57],[6421515.2,5814969.25],[6421516.69,5814967.93],[6421518.19,5814966.61],[6421519.68,5814965.29],[6421521.18,5814963.97],[6421522.68,5814962.65],[6421524.17,5814961.33],[6421525.67,5814960.01],[6421527.16,5814958.69],[6421528.66,5814957.37],[6421530.15,5814956.05],[6421531.65,5814954.73],[6421533.15,5814953.42],[6421534.64,5814952.1],[6421536.14,5814950.78],[6421537.63,5814949.46],[6421539.13,5814948.14],[6421540.62,5814946.82],[6421542.12,5814945.5],[6421543.62,5814944.18],[6421545.11,5814942.86],[6421546.61,5814941.54],[6421548.1,5814940.22],[6421549.6,5814938.9],[6421551.09,5814937.58],[6421552.59,5814936.26],[6421554.08,5814934.94],[6421555.58,5814933.62],[6421557.07,5814932.3],[6421558.57,5814930.98],[6421560.06,5814929.66],[6421561.56,5814928.34],[6421563.05,5814927.02],[6421564.55,5814925.7],[6421566.04,5814924.38],[6421567.54,5814923.06],[6421569.03,5814921.74],[6421570.53,5814920.42],[6421572.02,5814919.1],[6421573.52,5814917.78],[6421575.01,5814916.46],[6421576.51,5814915.14],[6421578,5814913.82],[6421579.5,5814912.5],[6421580.99,5814911.18],[6421582.49,5814909.86],[6421583.98,5814908.54],[6421585.48,5814907.21],[6421586.97,5814905.89],[6421588.46,5814904.57],[6421589.96,5814903.25],[6421591.45,5814901.93],[6421592.95,5814900.61],[6421594.44,5814899.29],[6421595.94,5814897.97],[6421597.43,5814896.65],[6421598.93,5814895.33],[6421600.42,5814894.01],[6421601.92,5814892.69],[6421603.41,5814891.37],[6421604.9,5814890.04],[6421606.4,5814888.72],[6421607.89,5814887.4],[6421609.39,5814886.08],[6421610.88,5814884.76],[6421612.37,5814883.44],[6421613.87,5814882.12],[6421615.36,5814880.8],[6421616.86,5814879.48],[6421618.35,5814878.15],[6421619.85,5814876.83],[6421621.34,5814875.51],[6421622.83,5814874.19],[6421624.33,5814872.87],[6421625.82,5814871.55],[6421627.31,5814870.23],[6421628.81,5814868.9],[6421630.3,5814867.58],[6421631.8,5814866.26],[6421633.29,5814864.94],[6421634.78,5814863.62],[6421636.28,5814862.29],[6421637.77,5814860.97],[6421639.26,5814859.65],[6421640.75,5814858.33],[6421642.25,5814857.01],[6421643.74,5814855.68],[6421645.23,5814854.36],[6421646.73,5814853.04],[6421648.22,5814851.72],[6421649.71,5814850.39],[6421651.2,5814849.07],[6421652.7,5814847.75],[6421654.18,5814846.43],[6421655.67,5814845.11],[6421657.16,5814843.79],[6421658.65,5814842.48],[6421660.13,5814841.16],[6421661.62,5814839.84],[6421663.11,5814838.52],[6421664.59,5814837.21],[6421666.08,5814835.89],[6421667.57,5814834.57],[6421669.06,5814833.25],[6421670.54,5814831.93],[6421672.03,5814830.62],[6421673.52,5814829.3],[6421675.01,5814827.98],[6421676.49,5814826.66],[6421677.98,5814825.35],[6421679.47,5814824.03],[6421680.96,5814822.71],[6421682.44,5814821.39],[6421683.93,5814820.07],[6421685.42,5814818.76],[6421686.91,5814817.44],[6421688.39,5814816.12],[6421689.88,5814814.8],[6421691.37,5814813.49],[6421692.86,5814812.17],[6421694.34,5814810.85],[6421695.83,5814809.53],[6421697.32,5814808.21],[6421698.81,5814806.9],[6421700.29,5814805.58],[6421701.78,5814804.26],[6421703.27,5814802.94],[6421704.76,5814801.63],[6421706.24,5814800.31],[6421707.73,5814798.99],[6421709.22,5814797.67],[6421710.71,5814796.35],[6421712.19,5814795.03],[6421713.68,5814793.72],[6421715.17,5814792.4],[6421716.65,5814791.08],[6421718.14,5814789.76],[6421719.63,5814788.44],[6421721.12,5814787.13],[6421722.6,5814785.81],[6421724.09,5814784.49],[6421725.58,5814783.17],[6421727.06,5814781.85],[6421728.55,5814780.53],[6421730.04,5814779.22],[6421731.52,5814777.9],[6421733.01,5814776.58],[6421734.5,5814775.26],[6421735.98,5814773.94],[6421737.47,5814772.62],[6421738.96,5814771.3],[6421740.44,5814769.98],[6421741.93,5814768.66],[6421743.42,5814767.34],[6421744.9,5814766.03],[6421746.39,5814764.71],[6421747.87,5814763.39],[6421749.36,5814762.07],[6421750.85,5814760.75],[6421752.33,5814759.43],[6421753.82,5814758.11],[6421755.3,5814756.79],[6421756.79,5814755.47],[6421758.27,5814754.15],[6421759.76,5814752.83],[6421761.25,5814751.51],[6421762.73,5814750.19],[6421764.22,5814748.87],[6421765.7,5814747.55],[6421767.19,5814746.23],[6421768.67,5814744.91],[6421770.16,5814743.59],[6421771.64,5814742.27],[6421773.13,5814740.95],[6421774.61,5814739.63],[6421776.1,5814738.31],[6421777.58,5814736.99],[6421779.07,5814735.67],[6421780.55,5814734.34],[6421782.04,5814733.02],[6421783.52,5814731.7],[6421785.01,5814730.38],[6421786.49,5814729.06],[6421787.98,5814727.74],[6421789.46,5814726.42],[6421790.94,5814725.09],[6421792.43,5814723.77],[6421793.91,5814722.45],[6421795.4,5814721.13],[6421796.88,5814719.81],[6421798.36,5814718.48],[6421799.85,5814717.16],[6421801.33,5814715.84],[6421802.81,5814714.52],[6421804.3,5814713.19],[6421805.78,5814711.87],[6421807.26,5814710.55],[6421808.75,5814709.23],[6421810.23,5814707.9],[6421811.71,5814706.58],[6421813.19,5814705.26],[6421814.68,5814703.93],[6421816.16,5814702.61],[6421817.64,5814701.29],[6421819.12,5814699.96],[6421820.6,5814698.64],[6421822.09,5814697.31],[6421823.57,5814695.99],[6421825.05,5814694.66],[6421826.53,5814693.34],[6421828.01,5814692.02],[6421829.49,5814690.69],[6421830.98,5814689.37],[6421832.46,5814688.04],[6421833.94,5814686.71],[6421835.42,5814685.39],[6421836.9,5814684.06],[6421838.38,5814682.74],[6421839.86,5814681.41],[6421841.34,5814680.09],[6421842.82,5814678.76],[6421844.3,5814677.43],[6421845.77,5814676.1],[6421847.25,5814674.77],[6421848.72,5814673.43],[6421850.19,5814672.1],[6421851.65,5814670.75],[6421853.12,5814669.41],[6421854.58,5814668.07],[6421856.04,5814666.72],[6421857.5,5814665.37],[6421858.95,5814664.01],[6421860.4,5814662.66],[6421861.85,5814661.3],[6421863.3,5814659.94],[6421864.75,5814658.58],[6421866.2,5814657.22],[6421867.64,5814655.85],[6421869.08,5814654.48],[6421870.52,5814653.12],[6421871.96,5814651.74],[6421873.4,5814650.37],[6421874.83,5814649],[6421876.27,5814647.62],[6421877.7,5814646.25],[6421879.13,5814644.87],[6421880.56,5814643.49],[6421881.99,5814642.11],[6421883.42,5814640.73],[6421884.84,5814639.34],[6421886.27,5814637.96],[6421887.69,5814636.57],[6421889.11,5814635.19],[6421890.54,5814633.8],[6421891.96,5814632.41],[6421893.38,5814631.02],[6421894.8,5814629.63],[6421896.22,5814628.24],[6421897.64,5814626.85],[6421899.05,5814625.46],[6421900.47,5814624.07],[6421901.89,5814622.68],[6421903.3,5814621.28],[6421904.72,5814619.89],[6421906.14,5814618.5],[6421907.55,5814617.1],[6421908.97,5814615.71],[6421910.38,5814614.31],[6421911.8,5814612.92],[6421913.21,5814611.53],[6421914.63,5814610.13],[6421916.05,5814608.74],[6421917.46,5814607.34],[6421918.88,5814605.95],[6421920.29,5814604.56],[6421921.71,5814603.16],[6421923.13,5814601.77],[6421924.54,5814600.38],[6421925.96,5814598.99],[6421927.38,5814597.6],[6421928.8,5814596.21],[6421930.22,5814594.82],[6421931.64,5814593.43],[6421933.06,5814592.04],[6421934.48,5814590.65],[6421935.91,5814589.27],[6421937.33,5814587.88],[6421938.76,5814586.5],[6421940.18,5814585.11],[6421941.61,5814583.73],[6421943.04,5814582.35],[6421944.47,5814580.97],[6421945.9,5814579.59],[6421947.33,5814578.22],[6421948.77,5814576.84],[6421950.2,5814575.47],[6421951.64,5814574.1],[6421953.08,5814572.73],[6421954.52,5814571.36],[6421955.96,5814569.99],[6421957.4,5814568.63],[6421958.85,5814567.26],[6421960.3,5814565.9],[6421961.75,5814564.54],[6421963.2,5814563.19],[6421964.65,5814561.83],[6421966.11,5814560.48],[6421967.57,5814559.13],[6421969.03,5814557.78],[6421970.49,5814556.43],[6421971.95,5814555.09],[6421973.42,5814553.75],[6421974.89,5814552.41],[6421976.36,5814551.08],[6421977.84,5814549.74],[6421979.31,5814548.41],[6421980.79,5814547.09],[6421982.27,5814545.76],[6421983.76,5814544.44],[6421985.25,5814543.12],[6421986.73,5814541.81],[6421988.23,5814540.5],[6421989.72,5814539.19],[6421991.22,5814537.89],[6421992.72,5814536.58],[6421994.23,5814535.29],[6421995.73,5814533.99],[6421997.24,5814532.7],[6421998.76,5814531.41],[6422000.27,5814530.13],[6422001.79,5814528.85],[6422003.32,5814527.58],[6422004.84,5814526.3],[6422006.37,5814525.04],[6422007.91,5814523.77],[6422009.44,5814522.51],[6422010.98,5814521.26],[6422012.53,5814520.01],[6422014.07,5814518.76],[6422015.63,5814517.52],[6422017.18,5814516.28],[6422018.74,5814515.05],[6422020.3,5814513.82],[6422021.87,5814512.6],[6422023.44,5814511.38],[6422025.01,5814510.17],[6422026.59,5814508.96],[6422028.17,5814507.76],[6422029.75,5814506.56],[6422031.34,5814505.37],[6422032.94,5814504.18],[6422034.53,5814503],[6422036.14,5814501.83],[6422037.74,5814500.66],[6422039.35,5814499.49],[6422040.97,5814498.33],[6422042.58,5814497.18],[6422044.21,5814496.03],[6422045.83,5814494.89],[6422047.46,5814493.76],[6422048.91,5814492.68],[6422050.3,5814491.52],[6422051.67,5814490.34],[6422053.03,5814489.15],[6422054.42,5814488],[6422055.86,5814486.91],[6422057.39,5814485.94],[6422059.02,5814485.17],[6422060.76,5814484.69],[6422062.56,5814484.52],[6422064.36,5814484.58],[6422066.15,5814484.82],[6422067.92,5814485.19],[6422069.66,5814485.67],[6422071.37,5814486.26],[6422073.04,5814486.94],[6422074.67,5814487.71],[6422076.35,5814488.72],[6422077.88,5814489.93],[6422079.28,5814491.3],[6422080.56,5814492.78],[6422081.75,5814494.34],[6422082.86,5814495.95],[6422083.92,5814497.59],[6422084.95,5814499.26],[6422085.97,5814500.93],[6422087.01,5814502.59],[6422088.07,5814504.24],[6422089.18,5814505.85],[6422090.29,5814507.51],[6422091.28,5814509.23],[6422092.19,5814511.01],[6422093.06,5814512.8],[6422093.9,5814514.61],[6422094.74,5814516.42],[6422095.61,5814518.22],[6422096.53,5814519.99],[6422097.53,5814521.71],[6422098.65,5814523.36],[6422099.93,5814524.89],[6422101.41,5814526.23],[6422103.08,5814527.3],[6422104.8,5814528.07],[6422106.58,5814528.67],[6422108.4,5814529.12],[6422110.25,5814529.46],[6422112.11,5814529.69],[6422113.98,5814529.83],[6422115.86,5814529.89],[6422117.74,5814529.87],[6422119.61,5814529.77],[6422121.5,5814529.61],[6422123.38,5814529.38],[6422125.24,5814529.07],[6422127.09,5814528.65],[6422128.89,5814528.08],[6422130.62,5814527.31],[6422132.2,5814526.27],[6422133.6,5814524.99],[6422134.83,5814523.55],[6422135.93,5814522],[6422136.93,5814520.39],[6422137.87,5814518.75],[6422138.8,5814517.09],[6422139.72,5814515.44],[6422140.69,5814513.8],[6422141.73,5814512.22],[6422142.85,5814510.6],[6422143.95,5814508.97],[6422145.04,5814507.34],[6422146.12,5814505.7],[6422147.21,5814504.06],[6422148.3,5814502.42],[6422149.41,5814500.8],[6422150.54,5814499.19],[6422151.63,5814497.67],[6422152.74,5814496.17],[6422153.86,5814494.67],[6422154.99,5814493.18],[6422156.13,5814491.7],[6422157.28,5814490.22],[6422158.43,5814488.74],[6422159.58,5814487.27],[6422160.73,5814485.8],[6422161.88,5814484.32],[6422163.03,5814482.84],[6422164.25,5814481.27],[6422165.48,5814479.69],[6422166.71,5814478.12],[6422167.94,5814476.54],[6422169.18,5814474.97],[6422170.41,5814473.4],[6422171.65,5814471.83],[6422172.89,5814470.27],[6422174.13,5814468.7],[6422175.38,5814467.14],[6422176.62,5814465.58],[6422177.87,5814464.02],[6422179.12,5814462.46],[6422180.38,5814460.91],[6422181.63,5814459.35],[6422182.89,5814457.8],[6422184.15,5814456.25],[6422185.41,5814454.7],[6422186.67,5814453.15],[6422187.94,5814451.61],[6422189.2,5814450.06],[6422190.47,5814448.52],[6422191.74,5814446.98],[6422193.02,5814445.44],[6422194.29,5814443.9],[6422195.57,5814442.37],[6422196.85,5814440.84],[6422198.13,5814439.3],[6422199.42,5814437.77],[6422200.71,5814436.24],[6422201.99,5814434.72],[6422203.28,5814433.19],[6422204.58,5814431.67],[6422205.87,5814430.15],[6422207.17,5814428.63],[6422208.47,5814427.11],[6422209.77,5814425.59],[6422211.07,5814424.08],[6422212.38,5814422.57],[6422213.68,5814421.06],[6422214.99,5814419.55],[6422216.3,5814418.04],[6422217.62,5814416.54],[6422218.93,5814415.03],[6422220.25,5814413.53],[6422221.57,5814412.03],[6422222.89,5814410.53],[6422224.21,5814409.03],[6422225.54,5814407.54],[6422226.87,5814406.05],[6422228.2,5814404.56],[6422229.53,5814403.07],[6422230.86,5814401.58],[6422232.2,5814400.09],[6422233.53,5814398.61],[6422234.87,5814397.13],[6422236.21,5814395.65],[6422237.56,5814394.17],[6422238.9,5814392.69],[6422240.25,5814391.22],[6422241.6,5814389.75],[6422242.95,5814388.27],[6422244.31,5814386.8],[6422245.66,5814385.34],[6422247.02,5814383.87],[6422248.38,5814382.41],[6422249.74,5814380.95],[6422251.1,5814379.49],[6422252.47,5814378.03],[6422253.84,5814376.57],[6422255.21,5814375.12],[6422256.58,5814373.66],[6422257.95,5814372.21],[6422259.33,5814370.76],[6422260.7,5814369.32],[6422262.08,5814367.87],[6422263.46,5814366.43],[6422264.85,5814364.99],[6422266.23,5814363.55],[6422267.62,5814362.11],[6422269.01,5814360.67],[6422270.4,5814359.24],[6422271.79,5814357.81],[6422273.19,5814356.38],[6422274.58,5814354.95],[6422275.98,5814353.52],[6422277.38,5814352.1],[6422278.79,5814350.68],[6422280.19,5814349.26],[6422281.6,5814347.84],[6422283,5814346.42],[6422284.41,5814345],[6422285.83,5814343.59],[6422287.24,5814342.18],[6422288.66,5814340.77],[6422290.07,5814339.36],[6422291.49,5814337.96],[6422292.92,5814336.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1410,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1410","DYMEK":"ul. Jawornicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1410","LA":"ul. Jawornicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422382.73,5806272.37],[6422382.67,5806325.56],[6422378.26,5806336.13],[6422336.79,5806400.47],[6422316.13,5806432.49],[6422280.62,5806487.54],[6422248.24,5806538.17],[6422224.3,5806576.76],[6422162.77,5806671.72],[6422131.96,5806721.06],[6422059.25,5806832.47],[6422052.25,5806840.95],[6422032.96,5806866.71],[6422010.06,5806893.85],[6421999.38,5806909.96]],[[6422187.45,5806748.74],[6422198.96,5806734.31],[6422268.27,5806640.55],[6422325.52,5806562.07],[6422430.47,5806398.08],[6422442.76,5806385.89],[6422466.3,5806372.11],[6422482.62,5806365.97],[6422501.91,5806361.51],[6422518.13,5806359.47],[6422537.51,5806353.33],[6422559.96,5806331.31],[6422593.02,5806293.88],[6422596.61,5806283.5],[6422596.43,5806240.43],[6422595.89,5806220.84],[6422597.14,5806207.23],[6422599.65,5806196.84],[6422605.92,5806183.41],[6422610.75,5806175.35],[6422620.6,5806164.7],[6422636.71,5806152.17],[6422680.76,5806123.52],[6422711.92,5806106.05],[6422741.66,5806091.17],[6422749.53,5806087.59],[6422765.29,5806083.31],[6422811.48,5806067.56],[6422831.36,5806063.08],[6422849.08,5806060.75],[6422894.39,5806059.14],[6422923.32,5806061.3]]]}}, {"type":"Feature", "id":1411,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1411","DYMEK":"ul. Jaworowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1968-05-31 XXX/27/68","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1411","LA":"ul. Jaworowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425632.25,5804349.98],[6425600.6,5804348.5],[6425471.47,5804341.25],[6425451.36,5804341.54],[6425437.51,5804412.07],[6425435.67,5804419.16],[6425416.32,5804519.21],[6425413.48,5804536.41],[6425413.86,5804543.94],[6425417.4,5804570.36]],[[6425418.13,5804596.53],[6425422.26,5804615.92],[6425430.27,5804652.15],[6425439.14,5804692.7],[6425467.25,5804830.64]]]}}, {"type":"Feature", "id":1416,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1416","DYMEK":"ul. Jęczmienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1416","LA":"ul. Jęczmienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426755.97,5810910.36],[6426781.95,5810868.96],[6426804.08,5810831.08],[6426830.92,5810782.24],[6426836.21,5810769.67]]}}, {"type":"Feature", "id":2091,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2091","DYMEK":"ul. Tęczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2091","LA":"ul. Tęczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423503.21,5807386.23],[6423682.61,5807226.27],[6423773.38,5807144.25],[6423805.83,5807108.98],[6423822.23,5807095.25],[6423828.07,5807090.85]]}}, {"type":"Feature", "id":1791,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1791","DYMEK":"ul. Opalenicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1791","LA":"ul. Opalenicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424239.89,5808758.96],[6424242.6,5808753.04],[6424243.9,5808744.45],[6424246.01,5808650.46],[6424254.76,5808540.81],[6424257.25,5808523.33]],[[6424239.89,5808758.96],[6424246.93,5808763.24],[6424329.44,5808759.79],[6424348.38,5808760.13]],[[6423951.61,5808829.21],[6424042,5808807.13],[6424124.66,5808787.19],[6424198.07,5808769.38],[6424239.89,5808758.96]]]}}, {"type":"Feature", "id":1052,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1052","DYMEK":"ul. Ciasna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1052","LA":"ul. Ciasna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427996.67,5808951.19],[6428025.68,5808914.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1858,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1858","DYMEK":"ul. Południowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1858","LA":"ul. Południowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424729.11,5805267.84],[6424789.15,5805255.34],[6424803.28,5805253.71],[6424913.86,5805229.28],[6425006.28,5805210.05],[6425079.95,5805194.28],[6425170.92,5805174.58],[6425246.11,5805158.7],[6425258.71,5805153.31],[6425279.57,5805145.53],[6425298.98,5805133.8]]}}, {"type":"Feature", "id":2255,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2255","DYMEK":"ul. Żeglarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2255","LA":"ul. Żeglarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426693.51,5803149.13],[6426945.66,5803068.62],[6427232.69,5802977.29],[6427521.08,5802885.49],[6427611.92,5802855.93],[6427620.96,5802852],[6427627.6,5802844.76],[6427659.06,5802792.16]]}}, {"type":"Feature", "id":33188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"33188","DYMEK":"skwer Stanisława i Jana Chrościejowskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/33188","LA":"skwer Stanisława i Jana Chrościejowskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431531.15,5806724.66],[6431530.51,5806724.66],[6431529.87,5806724.72],[6431529.34,5806724.82],[6431526.91,5806725.65],[6431522.91,5806727.14],[6431519.57,5806728.4],[6431518.47,5806728.89],[6431517.62,5806729.35],[6431516.92,5806730.04],[6431516.4,5806730.71],[6431516.01,5806731.33],[6431515.58,5806732.1],[6431515.19,5806732.83],[6431514.94,5806733.49],[6431514.78,5806734.3],[6431514.72,5806735.04],[6431514.76,5806735.73],[6431514.93,5806736.37],[6431515.43,5806737.74],[6431517.14,5806742.09],[6431519.39,5806747.68],[6431521.79,5806753.88],[6431525.37,5806763.09],[6431528.11,5806770.07],[6431530.73,5806776.64],[6431531.83,5806779.4],[6431532.24,5806780.38],[6431532.54,5806780.92],[6431532.93,5806781.62],[6431533.39,5806782.15],[6431533.88,5806782.62],[6431534.49,5806783.03],[6431535.2,5806783.43],[6431535.95,5806783.75],[6431536.68,5806784.05],[6431537.5,5806784.28],[6431538.24,5806784.39],[6431538.94,5806784.43],[6431539.56,5806784.36],[6431540.28,5806784.24],[6431541.3,5806783.99],[6431545.04,5806782.69],[6431548.4,5806781.36],[6431549.73,5806780.88],[6431550.61,5806780.42],[6431551.49,5806779.96],[6431552.17,5806779.42],[6431552.72,5806778.82],[6431553.31,5806778.08],[6431553.79,5806777.35],[6431554.09,5806776.64],[6431554.37,5806775.72],[6431554.5,5806774.98],[6431554.57,5806774.21],[6431554.57,5806773.6],[6431554.49,5806772.83],[6431554.26,5806771.9],[6431553.97,5806770.94],[6431551.79,5806765.37],[6431549.07,5806758.58],[6431545.92,5806750.64],[6431542.9,5806743.05],[6431539.87,5806735.27],[6431537.34,5806729.05],[6431536.96,5806728.34],[6431536.63,5806727.76],[6431536.09,5806727.04],[6431535.56,5806726.47],[6431535,5806725.94],[6431534.47,5806725.54],[6431533.94,5806725.24],[6431533.37,5806724.96],[6431532.68,5806724.78],[6431532,5806724.71],[6431531.15,5806724.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1530,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1530","DYMEK":"ul. Konfederacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1530","LA":"ul. Konfederacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423174.5,5807755.35],[6423287.45,5807633.36],[6423295.55,5807630.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1871,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1871","DYMEK":"ul. Prośnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1871","LA":"ul. Prośnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421398.51,5806429.66],[6421511.6,5806476.66],[6421518.33,5806476.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2077,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2077","DYMEK":"ul. Świętojańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2077","LA":"ul. Świętojańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429222.35,5808980.05],[6429249.62,5808936.48],[6429323.12,5808826.61],[6429373.65,5808752.99]]}}, {"type":"Feature", "id":2010,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2010","DYMEK":"ul. Strzelecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2010","LA":"ul. Strzelecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427270.41,5808526.76],[6427405.49,5808421.53],[6427415.35,5808410.58],[6427424.45,5808384.58],[6427427,5808361.24],[6427423.08,5808326.75],[6427424.88,5808306.52],[6427435.92,5808272.16],[6427458.82,5808200.04],[6427475.79,5808142.76],[6427491.91,5808102.46],[6427535.03,5808012.89],[6427568.66,5807939.55],[6427548.72,5807863.03],[6427539.17,5807840.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1353,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1353","DYMEK":"ul. Grodziska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1353","LA":"ul. Grodziska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423969.47,5808504.99],[6423972.84,5808521.55],[6424042,5808807.13],[6424115.54,5809106.27]],[[6424120.09,5809128.92],[6424167.16,5809281.48],[6424217.59,5809447.55],[6424222.64,5809464.24],[6424272.45,5809597.51],[6424307.1,5809688.46]]]}}, {"type":"Feature", "id":998,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"998","DYMEK":"ul. Bydgoska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/998","LA":"ul. Bydgoska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429038.11,5809412.71],[6428921.63,5809270.19],[6428887.26,5809183.7],[6428868.69,5809139.02]]}}, {"type":"Feature", "id":1437,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1437","DYMEK":"ul. Kanclerska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1437","LA":"ul. Kanclerska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423052.11,5807827.37],[6423046.26,5807842.6],[6423046.26,5807846.29],[6423092.58,5807942.29],[6423097.17,5807950.03],[6423102.18,5807959.23],[6423183.14,5808127.81]],[[6423267.57,5808320.55],[6423260.4,5808304.36],[6423257.63,5808289.32],[6423252.3,5808262.95],[6423244.44,5808236.81],[6423181.75,5808148.44]]]}}, {"type":"Feature", "id":1817,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1817","DYMEK":"ul. Pasieka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1817","LA":"ul. Pasieka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427275.43,5811350.87],[6427292.17,5811274.62],[6427333.39,5811090.24],[6427334.25,5811083.53],[6427359.82,5810968.8],[6427379.23,5810881.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1741,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1741","DYMEK":"ul. Na Podgórniku | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1741","LA":"ul. Na Podgórniku","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427299.23,5809769.91],[6427323.95,5809757.5],[6427358.06,5809744.83],[6427401.27,5809731.83],[6427492.88,5809705.19],[6427502.76,5809700.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1576,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1576","DYMEK":"ul. Poświata | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1576","LA":"ul. Poświata","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423778.64,5807434.01],[6423814.53,5807467.46],[6423814.94,5807471.15],[6423822.27,5807477.96],[6423836.38,5807490.95],[6423823.09,5807504.69]]}}, {"type":"Feature", "id":1577,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1577","DYMEK":"ul. Ognik | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1577","LA":"ul. Ognik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422934.36,5808642.12],[6422947.14,5808640.57],[6423012.57,5808630.39],[6423017.81,5808630.31],[6423020.01,5808634.2],[6423039.45,5808758.46]],[[6423039.45,5808758.46],[6422955.27,5808770.6]],[[6423039.45,5808758.46],[6423056.95,5808756.19],[6423061.6,5808757.04],[6423064.82,5808761.18],[6423085.11,5808883.8],[6423085.45,5808890.56],[6423084.35,5808895.38],[6423062.45,5808902.35]],[[6423062.45,5808902.35],[6422979.85,5808922.95]],[[6423062.45,5808902.35],[6423099.82,5809045.05]]]}}, {"type":"Feature", "id":1578,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1578","DYMEK":"ul. Spadochronowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-09-29 XIX/26/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1578","LA":"ul. Spadochronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421773.3,5810913.42],[6421823.99,5810893.15],[6421828.12,5810894.21],[6421830.92,5810897.81],[6421867.42,5810986.64],[6421874.21,5810990.9],[6421922.77,5810972.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1579,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1579","DYMEK":"ul. Krywiczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1579","LA":"ul. Krywiczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427100.65,5813850.26],[6427115.31,5813872.85],[6427123.06,5813893.36],[6427132.2,5813911.45],[6427141.68,5813929.2],[6427152.54,5813946.27],[6427165.81,5813962.99],[6427196.53,5813999.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1580,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1580","DYMEK":"ul. Krzepicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1580","LA":"ul. Krzepicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421034.05,5805358.04],[6421086.53,5805416.79],[6421170.42,5805507.15],[6421225.31,5805566.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1872,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1872","DYMEK":"ul. Bolesława Prusa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-04-04 XLVI/800/VII/2017","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1872","LA":"ul. Bolesława Prusa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425410.42,5808979.98],[6425423.08,5809063]],[[6425517.35,5809331.55],[6425428.39,5809079.52]]]}}, {"type":"Feature", "id":1874,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1874","DYMEK":"ul. Przedborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1874","LA":"ul. Przedborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427797.73,5802867.19],[6427759.57,5802937.03],[6427754.62,5802944.66],[6427753.89,5802951.9],[6427759.13,5802969.45],[6427786.66,5803057.36]]}}, {"type":"Feature", "id":1876,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1876","DYMEK":"ul. Przełęcz | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1876","LA":"ul. Przełęcz","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424182.09,5804783.28],[6424186.11,5804808.09],[6424194.9,5804854.03],[6424211.21,5804925.06],[6424210.1,5804953.56],[6424252.13,5805019.95],[6424269.2,5805062.12],[6424277.54,5805090.89],[6424279.07,5805094],[6424312.34,5805171.8],[6424333.88,5805224.08],[6424344,5805246.61],[6424348.77,5805264.94],[6424349.24,5805283.05],[6424349.86,5805291.54],[6424349.56,5805370.44],[6424349.34,5805427.27],[6424353.18,5805436.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1754,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1754","DYMEK":"ul. Juliana Niemcewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1754","LA":"ul. Juliana Niemcewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424338.33,5809880.95],[6424468.49,5809833.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1757,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1757","DYMEK":"ul. Niezłomnych | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1974-04-26
1945-11-19 III/15/74
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1757","LA":"ul. Niezłomnych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426639.52,5808195.74],[6426655.93,5808201.51],[6426713.97,5808241.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1759,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1759","DYMEK":"ul. Niżańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12
1945-11-19 XXIII/314/VII/2016
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1759","LA":"ul. Niżańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429030.45,5802609.88],[6428981.09,5802653.21],[6428898.08,5802737.17],[6428869.29,5802770.07],[6428852.35,5802786.04],[6428827.91,5802822.11],[6428806.37,5802860.57],[6428805.6,5802861.89]],[[6429030.46,5802609.97],[6429040.18,5802599.85],[6429052.22,5802587.32],[6429064.02,5802572.04],[6429081.38,5802555.52],[6429090.26,5802550.18],[6429107.61,5802543.38],[6429357.12,5802445.08],[6429407,5802427.16],[6429424.74,5802421.26],[6429581.63,5802358.72],[6429609.83,5802347.63]]]}}, {"type":"Feature", "id":1761,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1761","DYMEK":"ul. Zygmunta Noskowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1761","LA":"ul. Zygmunta Noskowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426343.11,5809161.26],[6426307.32,5809199.71],[6426302.62,5809203.72],[6426253.76,5809237.96],[6426246.51,5809243.88],[6426243.58,5809247.5],[6426242.6,5809252.99],[6426243.28,5809258.37],[6426250.53,5809288.68],[6426264.83,5809349.23],[6426267.08,5809354.86],[6426300.41,5809413.5],[6426306.55,5809419.39],[6426336.8,5809466.94],[6426378.9,5809527.45],[6426422.76,5809581.59],[6426461.94,5809625.56],[6426476.03,5809640.25],[6426484.54,5809647.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1763,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1763","DYMEK":"ul. Nowe Zagórze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1763","LA":"ul. Nowe Zagórze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428359.27,5808778.37],[6428370.48,5808778.17],[6428499.95,5808729.4]]}}, {"type":"Feature", "id":1766,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1766","DYMEK":"ul. Nowokramska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1969-12-02 VI/18/69","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1766","LA":"ul. Nowokramska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420342.9,5811715.33],[6420339.44,5811800.86],[6420336.74,5811882.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1156,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1156","DYMEK":"ul. Romana Dmowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1991-11-12 XLII/216/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1156","LA":"ul. Romana Dmowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424248.29,5805483.41],[6424262.9,5805514.74],[6424286.82,5805539.18],[6424329.84,5805573.6],[6424368.88,5805606.97],[6424391.54,5805624.28],[6424405.19,5805634.14],[6424421.77,5805646.32],[6424432.26,5805657.03],[6424439.6,5805667.1],[6424440.44,5805675.5],[6424446.32,5805700.36],[6424455.34,5805734.04],[6424465.42,5805766.57],[6424480.11,5805811.58],[6424480.74,5805813.68],[6424481.37,5805830.68],[6424480.32,5805846.64],[6424476.54,5805860.28],[6424473.66,5805868.07],[6424480.32,5805877.06],[6424503.37,5805897.87],[6424513.48,5805909.91],[6424519.35,5805919.14],[6424538.45,5805960.8],[6424542.02,5805975.28],[6424542.23,5805990.5],[6424549.15,5806012.33],[6424565.94,5806042.96],[6424581.68,5806071.29],[6424586.51,5806081.68],[6424660.58,5806189.02],[6424671.5,5806207.8],[6424725.01,5806282.62],[6424754.18,5806329.84],[6424789.65,5806391.85],[6424800.14,5806410.43],[6424806.23,5806424.49],[6424814.52,5806456.88]],[[6424826.09,5806456.62],[6424856.08,5806495.02],[6424945.07,5806600.67],[6424959.26,5806617.41],[6424972.74,5806640.76],[6424984.24,5806668.02],[6424998.01,5806699.74],[6425004.81,5806714.51],[6425041.43,5806800.21],[6425087.27,5806904.8],[6425141.33,5807028.07],[6425165.19,5807085.75],[6425168.87,5807097.66],[6425171.56,5807111.07],[6425173.12,5807126.97],[6425181.21,5807228.65],[6425188.31,5807325.65]]]}}, {"type":"Feature", "id":2100,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2100","DYMEK":"ul. Trójpole | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2100","LA":"ul. Trójpole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425985.59,5812175.94],[6426042.86,5812181.04],[6426068.97,5812185.88],[6426166.78,5812194.58],[6426266.5,5812203.73],[6426363.86,5812213.41],[6426458.55,5812221.11],[6426462.14,5812225.96]]}}, {"type":"Feature", "id":2402,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2402","DYMEK":"rynek Łazarski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2402","LA":"rynek Łazarski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425188.31,5807325.65],[6425191,5807338.49],[6425210.06,5807370.85]],[[6425188.31,5807325.65],[6425157.75,5807330.52],[6425088.38,5807341.81],[6425077.96,5807346.69],[6425051.38,5807343.38],[6425071.76,5807372.18],[6425084.83,5807357.99],[6425091.7,5807353.12],[6425099.46,5807353.56],[6425179.03,5807372.62],[6425188.73,5807391.91]],[[6425210.06,5807370.85],[6425188.73,5807391.91]],[[6425210.06,5807370.85],[6425244.41,5807421.93]],[[6425188.73,5807391.91],[6425216.93,5807437.89],[6425220.92,5807441.22],[6425225.79,5807441.22],[6425246.85,5807427.03],[6425244.41,5807421.93]],[[6425244.41,5807421.93],[6425292.73,5807390.02],[6425296.05,5807384.48],[6425294.28,5807377.49],[6425267.24,5807318.54],[6425264.8,5807314.77],[6425259.04,5807314.77],[6425188.31,5807325.65]]]}}, {"type":"Feature", "id":1880,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1880","DYMEK":"ul. Stanisława Przybyszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1880","LA":"ul. Stanisława Przybyszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424376.5,5809056.07],[6424367.55,5809011.93],[6424361.05,5808967.11],[6424356.6,5808921.1],[6424352.5,5808868.07],[6424349.4,5808805.63],[6424348.38,5808760.13],[6424348.38,5808745.08],[6424350.44,5808674.44],[6424355.57,5808614.06],[6424365.84,5808534.51],[6424371.31,5808491.41],[6424382.25,5808418.21],[6424394.53,5808306.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1881,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1881","DYMEK":"ul. Stanisława Przybyszewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1881","LA":"ul. Stanisława Przybyszewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424584.15,5809695.59],[6424558.66,5809629.16],[6424495.93,5809469.96],[6424462.28,5809374.95],[6424432.48,5809279.4],[6424412.85,5809211.41],[6424376.5,5809056.07]]}}, {"type":"Feature", "id":1673,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1673","DYMEK":"ul. Malinowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1673","LA":"ul. Malinowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425773.78,5804574.1],[6425794.29,5804669.6],[6425806.96,5804728.79],[6425820.76,5804786.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1747,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1747","DYMEK":"ul. Nadolnik | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1747","LA":"ul. Nadolnik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430044.91,5810610.81],[6430077.8,5810521.72],[6430107.48,5810477.22],[6430127.17,5810444.61],[6430180.42,5810336.43]]}}, {"type":"Feature", "id":1331,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1331","DYMEK":"ul. Gołębia | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1331","LA":"ul. Gołębia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427330.44,5808695.61],[6427398.03,5808679.05],[6427467.09,5808666.35],[6427511.79,5808659.11],[6427538.18,5808659.11],[6427543.58,5808659.8]]}}, {"type":"Feature", "id":2109,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2109","DYMEK":"ul. Tylne Chwaliszewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2109","LA":"ul. Tylne Chwaliszewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428018.56,5808838.05],[6428087.13,5808879.77]],[[6428087.05,5808879.73],[6428137.66,5808909.44],[6428137.33,5808909.36]]]}}, {"type":"Feature", "id":802,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"802","DYMEK":"ul. Bławatkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/802","LA":"ul. Bławatkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425922.47,5804764.52],[6425935.85,5804826.55],[6425940.37,5804849.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1154,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1154","DYMEK":"ul. Długa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1154","LA":"ul. Długa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427215.62,5808374.78],[6427348.68,5808365.66],[6427427,5808361.24],[6427511.64,5808356.16],[6427602.18,5808350.05],[6427649.93,5808338.8]]}}, {"type":"Feature", "id":2092,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2092","DYMEK":"ul. Piotra Tomickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2092","LA":"ul. Piotra Tomickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429255.71,5808985.75],[6429300.09,5809081.35],[6429323.45,5809132.59],[6429329.48,5809164.99],[6429344.93,5809255.03],[6429366.99,5809378.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1031,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1031","DYMEK":"ul. Fryderyka Chopina | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1031","LA":"ul. Fryderyka Chopina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426422.76,5809581.59],[6426447.01,5809488.32],[6426466.64,5809411.84],[6426477.58,5809371.54],[6426476.77,5809360.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1959,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1959","DYMEK":"ul. Władysława Sikorskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1959","LA":"ul. Władysława Sikorskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426486.06,5807099.7],[6426332.05,5807064.27],[6426308.26,5807059.59],[6426295.21,5807055.76],[6426096.98,5806971.49],[6425947.25,5806918.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1839,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1839","DYMEK":"ul. Podchorążych | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1839","LA":"ul. Podchorążych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422948.87,5806710.92],[6422965.3,5806724.86],[6422988.25,5806744.16],[6423078.46,5806822.47],[6423154.31,5806886.94],[6423257.17,5806975.35],[6423272.81,5806991.24],[6423282.56,5806995.99],[6423298.16,5807008.97],[6423369.6,5807069.86],[6423457.6,5807145.5]]}}, {"type":"Feature", "id":2376,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2376","DYMEK":"pl. Kolegiacki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2376","LA":"pl. Kolegiacki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427649.26,5808712],[6427643.83,5808704.97],[6427644.89,5808700.39],[6427641.05,5808698.86],[6427639.34,5808697.72],[6427637.85,5808696.48],[6427635.89,5808694.72],[6427635.88,5808694.71],[6427629.65,5808688.91],[6427622.49,5808682.24],[6427612.51,5808677.08],[6427612.42,5808677.21],[6427607.15,5808674.44],[6427602.16,5808671.86],[6427602.22,5808671.75],[6427597.17,5808669.1],[6427597.1,5808669.24],[6427594,5808667.66],[6427587.6,5808665.29],[6427583.27,5808663.69],[6427571.94,5808659.73],[6427555.72,5808654.39],[6427548.51,5808652],[6427545.32,5808650.9],[6427543.58,5808655.69],[6427543.66,5808667.78],[6427548.12,5808694.13],[6427552.04,5808711.85],[6427553.48,5808719.5],[6427553.59,5808720.8],[6427553.49,5808720.81],[6427554.42,5808725.57],[6427560.98,5808725.58],[6427572.01,5808725.23],[6427571.95,5808724.87],[6427578.68,5808723.59],[6427578.7,5808723.44],[6427579.88,5808723.03],[6427583.5,5808722.99],[6427606.1,5808719.32],[6427616.94,5808717.47],[6427621.75,5808716.62],[6427631.47,5808714.94],[6427641.91,5808713.22],[6427649.26,5808712]]}}, {"type":"Feature", "id":1900,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1900","DYMEK":"ul. Rataje | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1900","LA":"ul. Rataje","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427838.01,5805895.35],[6427910.89,5805910.63],[6427985.31,5805926.33],[6427999.19,5805928.88],[6428011.67,5805929.54],[6428019.09,5805930.11],[6428022.24,5805932.68],[6428067.94,5806057.78],[6428073.65,5806060.63]],[[6428073.65,5806060.63],[6428089.8,5806056.95]],[[6427818.24,5806117.91],[6428057.5,5806064.32],[6428073.65,5806060.63]]]}}, {"type":"Feature", "id":1909,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1909","DYMEK":"ul. Władysława Reymonta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1909","LA":"ul. Władysława Reymonta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424181.46,5807213.13],[6424211.89,5807292.81],[6424247.76,5807392.94],[6424281.97,5807488.4],[6424297.23,5807541.1],[6424324.82,5807645.27],[6424358.31,5807768.88],[6424408.87,5807954.17],[6424412,5807973.39],[6424414.76,5807993.27],[6424416.6,5808012.86],[6424409.97,5808165.49],[6424399.26,5808245.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2247,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2247","DYMEK":"ul. Zjazd | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2247","LA":"ul. Zjazd","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425788.3,5811150.89],[6425799.69,5811143.24],[6425894.93,5811093.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1846,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1846","DYMEK":"ul. Podolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1846","LA":"ul. Podolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425440.08,5810645.37],[6425449.91,5810639.56],[6425488.06,5810613.93],[6425517.13,5810592.14],[6425582.98,5810539.68],[6425606.43,5810523.79],[6425634.89,5810506.6],[6425669.86,5810489.35],[6425696.24,5810477.47]]}}, {"type":"Feature", "id":953,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"953","DYMEK":"ul. Bóżnicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/953","LA":"ul. Bóżnicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427530.05,5809202.1],[6427544.83,5809250.03],[6427569.41,5809362.54],[6427577.44,5809371.54]]}}, {"type":"Feature", "id":2124,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2124","DYMEK":"ul. Warmińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2124","LA":"ul. Warmińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424275.93,5811458.95],[6424282.74,5811402.07],[6424283.02,5811341.79],[6424287.48,5811314.02],[6424299.66,5811279.88],[6424345.39,5811226.86],[6424383.99,5811176.08],[6424419.91,5811143.57],[6424449.91,5811124.56],[6424479,5811113.7],[6424489.53,5811101.92],[6424495.42,5811091.07],[6424501.62,5811060.7],[6424509.06,5811043.34],[6424521.46,5811027.22],[6424537.88,5811016.06],[6424550.28,5811004.29],[6424559.89,5810982.28],[6424573.84,5810959.03],[6424587.8,5810942.61],[6424608.25,5810929.74],[6424650.09,5810911.76],[6424676.74,5810896.58],[6424695.96,5810882.63],[6424709.59,5810867.13],[6424741.82,5810801.89],[6424758.87,5810772.13],[6424772.2,5810755.7],[6424788.94,5810739.89],[6424812.8,5810723.93],[6424836.67,5810711.22],[6424935.24,5810684.88],[6424973.97,5810682.09],[6424992.26,5810683.02],[6425000.01,5810689.84],[6425006.41,5810702.42]]}}, {"type":"Feature", "id":2140,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2140","DYMEK":"ul. Wiązowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2140","LA":"ul. Wiązowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424828.1,5804293.75],[6424913.7,5804234.05],[6424947.16,5804211.11],[6424950.76,5804204.99],[6424950.4,5804195.08],[6425034.38,5804177.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1877,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1877","DYMEK":"ul. Przemysłowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1877","LA":"ul. Przemysłowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426378.45,5808216.81],[6426384.43,5808125.11],[6426398.81,5807914.47],[6426391.75,5807882.41],[6426391.4,5807861.41],[6426395.95,5807813.77],[6426416.25,5807605.21],[6426427.12,5807509.24],[6426436.91,5807410.3],[6426449.87,5807282.09],[6426455.15,5807232.02],[6426462.62,5807200.04],[6426486.06,5807099.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1888,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1888","DYMEK":"ul. Pułtuska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1888","LA":"ul. Pułtuska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431127.78,5808797.86],[6431210.59,5808801.73],[6431223.6,5808801.75],[6431438.6,5808811.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1892,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1892","DYMEK":"ul. Radomska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1892","LA":"ul. Radomska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428300.56,5802862.73],[6428376.84,5803098.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1894,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1894","DYMEK":"ul. Radowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1894","LA":"ul. Radowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432893.5,5808444.35],[6432903.95,5808426.2],[6432940.31,5808390.65],[6433155.9,5808237.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1895,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1895","DYMEK":"ul. Radyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1895","LA":"ul. Radyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421237.53,5804184.26],[6421255.97,5804219.77],[6421334.25,5804368.11],[6421383.14,5804458.83],[6421417.61,5804454.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1897,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1897","DYMEK":"ul. Ranowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1897","LA":"ul. Ranowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434822.55,5809997.65],[6434875.75,5809963.78],[6434966.53,5809901.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1211,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1211","DYMEK":"ul. Opoczyńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-11-08
1998-06-16 XX/270/VI/2011
LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1211","LA":"ul. Opoczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427250.78,5803043.09],[6427278.49,5803134.34],[6427297.76,5803236.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1212,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1212","DYMEK":"ul. Korbielowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/577/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1212","LA":"ul. Korbielowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427024.1,5803657.13],[6427021.52,5803690.53],[6427021.98,5803741.61],[6427025.38,5803770.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1157,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1157","DYMEK":"ul. Pleszewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-07-12
1991-11-12 XXXIII/533/VII/2016
XLII/216/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1157","LA":"ul. Pleszewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428781.36,5807771.77],[6428752.28,5807691.83],[6428789.52,5807549.91],[6428797.32,5807523.14],[6428830.15,5807401.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1158,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1158","DYMEK":"ul. Klenowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1991-11-12
1945-11-19 XLII/216/91
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1158","LA":"ul. Klenowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430587.81,5805806.48],[6430565.73,5805768.51],[6430549.76,5805728.58],[6430535.78,5805609.45],[6430529.12,5805579.5],[6430541.2,5805544.07],[6430631.49,5805472.63],[6430739.6,5805381.52],[6430796.74,5805337.31],[6430833.8,5805303.33],[6430901.09,5805223.97],[6430931.54,5805217.97],[6430938.5,5805211.98],[6430961.27,5805177.68],[6430968.94,5805171.93],[6430981.65,5805174.09],[6430988.37,5805177.21],[6430992.69,5805181.52],[6431047.6,5805136.45],[6431134.65,5805066.53],[6431144.96,5805059.82],[6431150.74,5805058.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1159,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1159","DYMEK":"ul. Józefa Piłsudskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1991-11-12 XLII/216/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1159","LA":"ul. Józefa Piłsudskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428465.35,5807203.53],[6428471.81,5807174.62],[6428488.1,5807153.62],[6428518.64,5807132.32],[6428579.31,5807100.53],[6428684.97,5807044.88],[6428780.06,5806994.15],[6428801.23,5806983.02],[6428808.39,5806979.28],[6428878.84,5806942.52],[6428909.55,5806924.97],[6428940.6,5806904.38],[6428964.21,5806886.5],[6428987.49,5806866.94],[6429004.7,5806851.75],[6429041.58,5806806],[6429063.36,5806778.39],[6429105.4,5806714.87],[6429162.62,5806632.5],[6429167.22,5806625.78],[6429176.62,5806604.88],[6429227.79,5806531.24],[6429268.86,5806471.97],[6429311.45,5806401.97],[6429362.65,5806330.23],[6429414.44,5806253.51],[6429432.75,5806233.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1160,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1160","DYMEK":"ul. Józefa Piłsudskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1991-11-12 XLII/216/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1160","LA":"ul. Józefa Piłsudskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429432.75,5806233.42],[6429459.14,5806206.9],[6429491.55,5806183.11],[6429496.8,5806180.63],[6429500.36,5806178.98],[6429571.66,5806148.42],[6429584,5806143.6],[6429647.87,5806102.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1162,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1162","DYMEK":"ul. Dobiegniewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1162","LA":"ul. Dobiegniewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420140.8,5808455.65],[6420312.66,5808539.33],[6420287.71,5808582.9],[6420277.47,5808605.45],[6420192.17,5808692.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1310,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1310","DYMEK":"ul. Franciszka Jaśkowiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1310","LA":"ul. Franciszka Jaśkowiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425896.12,5817776.51],[6425926.06,5817770.27],[6425950.47,5817768.3],[6425978.04,5817769.48],[6426035.53,5817778.54],[6426048.45,5817779.95],[6426274.65,5817816.55],[6426374.29,5817826.48],[6426501.89,5817836.94],[6426611.46,5817842.17],[6426853.35,5817843.72],[6427155.12,5817842.91],[6427450.81,5817846.94],[6427490.88,5817848.74],[6427533.06,5817851.61],[6427615.2,5817861.89],[6427686.28,5817871.52],[6427718.18,5817877.77],[6427747.21,5817887.53],[6427809.7,5817914.87],[6427833.92,5817921.77],[6427858.91,5817925.55],[6427887.81,5817925.55],[6427927.64,5817920.99],[6427968.26,5817916.43],[6428026.72,5817914.35],[6428052.05,5817913.43],[6428119.28,5817910.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1343,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1343","DYMEK":"ul. Górecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1343","LA":"ul. Górecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424551.95,5804670.39],[6424675.44,5805089.98],[6424682.51,5805098.4],[6424687.72,5805107.99],[6424735.34,5805294.26],[6424739.8,5805314.92],[6424748.82,5805342.86],[6424778.97,5805458.05],[6424782.27,5805468.41],[6424792.64,5805509.63],[6424800.66,5805537.43],[6424818.78,5805603.26],[6424825.85,5805626.35],[6424839.51,5805669.1],[6424849.41,5805697.72],[6424859.06,5805715.16],[6424873.67,5805734.94],[6424906.65,5805773.1],[6424931.15,5805804.32],[6424942.22,5805824.81],[6424986.97,5805922.32],[6424998.03,5805943.99],[6425021.12,5805975.56],[6425058.35,5806028.32],[6425068.95,5806045.87],[6425104.04,5806110.53],[6425118.41,5806132.44],[6425139.14,5806161.53],[6425161.04,5806189.33],[6425196.61,5806232.44],[6425207.92,5806247.05],[6425211.24,5806249.26]]}}, {"type":"Feature", "id":4970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4970","DYMEK":"ul. Górecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4970","LA":"ul. Górecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425358.93,5806511.61],[6425289.57,5806397.43],[6425366.2,5806355.88],[6425340.3,5806222.07],[6425333.47,5806202.52],[6425329.47,5806195.45],[6425324.52,5806193.1],[6425319.58,5806192.39],[6425312.98,5806194.28],[6425242.1,5806234.66],[6425216.88,5806248.94],[6425211.24,5806249.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1392,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1392","DYMEK":"ul. Ludwika Idzikowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1392","LA":"ul. Ludwika Idzikowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422076.51,5810712.13],[6422098.03,5810762.49],[6422123.16,5810820.92],[6422157.26,5810896.7],[6422178.31,5810941.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2222,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2222","DYMEK":"ul. Ksawerego Zakrzewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2222","LA":"ul. Ksawerego Zakrzewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426033.69,5812423.24],[6426062.4,5812423.89],[6426159.84,5812427.29],[6426209.38,5812429.06],[6426259.93,5812428.94],[6426353.29,5812432.08]],[[6426451.43,5812431.52],[6426362.18,5812428.84]]]}}, {"type":"Feature", "id":1890,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1890","DYMEK":"ul. Rabczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1890","LA":"ul. Rabczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424093.75,5812982.15],[6424194.9,5813015.91],[6424300.75,5813050.93],[6424309.07,5813053.83],[6424411.97,5813087.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1780,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1780","DYMEK":"ul. Odległa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1780","LA":"ul. Odległa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421967.02,5805852.23],[6422000.35,5805882.5],[6422009.13,5805889.65],[6422013.32,5805892.62],[6422017.64,5805894.89],[6422025.28,5805898.14],[6422053.18,5805908],[6422061.87,5805911.37],[6422067.31,5805914.62],[6422078.64,5805921.26],[6422088.59,5805927.89],[6422119.81,5805952.17],[6422185.71,5806003.89],[6422196.97,5806012.72],[6422201.95,5806015.97],[6422205.13,5806018.72],[6422207.48,5806023.05]]}}, {"type":"Feature", "id":2164,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2164","DYMEK":"ul. Wiślana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2164","LA":"ul. Wiślana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422750.17,5810731.74],[6422791.72,5810798.44]],[[6422791.72,5810798.44],[6422982.87,5810674.8],[6423032.15,5810652.08],[6423223.04,5810563.32],[6423251.86,5810549.79]],[[6422645.17,5810942.43],[6422627.91,5810913.42],[6422627,5810909.28],[6422628.59,5810904.61],[6422631.76,5810901.66],[6422791.72,5810798.44]]]}}, {"type":"Feature", "id":1533,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1533","DYMEK":"ul. Marii Konopnickiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1533","LA":"ul. Marii Konopnickiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425120.56,5808332.93],[6425379.05,5808337.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1396,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1396","DYMEK":"ul. Jabłonkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1396","LA":"ul. Jabłonkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424969.5,5803888.92],[6424980.11,5803925.73],[6424999.12,5804027.07],[6425005.62,5804056.35],[6425009.73,5804056.69],[6425013.15,5804065.08],[6425025.65,5804119.69],[6425035.58,5804172.94],[6425034.38,5804177.39],[6425035.24,5804206.84],[6425057.32,5804289.87],[6425056.81,5804294.84],[6425050.65,5804299.12],[6425037.47,5804305.28]]}}, {"type":"Feature", "id":2032,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2032","DYMEK":"ul. Szamotulska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2032","LA":"ul. Szamotulska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423873.46,5808500.92],[6423874.03,5808514.91],[6423926.06,5808724.15],[6423951.61,5808829.21],[6423978.7,5808940.73],[6424027.69,5809140.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2033,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2033","DYMEK":"ul. Szamotulska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2033","LA":"ul. Szamotulska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424027.69,5809140.62],[6424060.53,5809262.22],[6424072.93,5809306.06],[6424091.38,5809376.6],[6424108.51,5809438.5],[6424120.04,5809472.82],[6424130.37,5809503.72],[6424201.25,5809689.72],[6424213.43,5809721.49],[6424250.45,5809819.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1945,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1945","DYMEK":"ul. Sarmacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1945","LA":"ul. Sarmacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427103.55,5813124.24],[6427127.97,5813122.25],[6427167.03,5813118.7],[6427338.55,5813100.24],[6427466.4,5813087.63],[6427569.73,5813078.75],[6427663.91,5813067.24],[6427753.68,5813054.59],[6427851.88,5813040.38],[6427949.88,5813026.18],[6428025.96,5813014.86],[6428031.03,5813014.1],[6428099.74,5813004.34],[6428276.59,5812977.17],[6428349.02,5812967.22],[6428383.52,5812957.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2236,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2236","DYMEK":"ul. Janusza Zeylanda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2236","LA":"ul. Janusza Zeylanda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425669.05,5808739.53],[6425783.72,5808873.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1529,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1529","DYMEK":"ul. Stanisława Konarskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1529","LA":"ul. Stanisława Konarskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429165.63,5809028.79],[6429209.86,5809121.66],[6429241.95,5809192.72],[6429260.79,5809279.2],[6429270.56,5809340.73]]}}, {"type":"Feature", "id":1259,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1259","DYMEK":"ul. Wawrzyńca Engeströma | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1259","LA":"ul. Wawrzyńca Engeströma","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424213.43,5809721.49],[6424307.1,5809688.46],[6424472.2,5809628.16],[6424524.67,5809609.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1947,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1947","DYMEK":"ul. Emilii Sczanieckiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1947","LA":"ul. Emilii Sczanieckiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424698.05,5807477.13],[6424791.15,5807436.9],[6424846.41,5807413.58],[6424860.53,5807406.01],[6424898.48,5807383.63],[6424905.43,5807378.41],[6424912.72,5807373.24],[6425006.47,5807316.43],[6425025.41,5807306.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1587,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1587","DYMEK":"ul. Krzyżowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1587","LA":"ul. Krzyżowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426497.61,5806931.16],[6426504.44,5806924.28],[6426578.09,5806908.53],[6426650.17,5806893.36],[6426791.87,5806860.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1264,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1264","DYMEK":"ul. Filarecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1264","LA":"ul. Filarecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426384.78,5806314.58],[6426403.9,5806440.29],[6426418.18,5806527.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1966,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1966","DYMEK":"ul. Skotarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1966","LA":"ul. Skotarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427918.31,5811767.19],[6427926.59,5811781.75],[6427927.16,5811792.24],[6427922.58,5811846.13],[6427922.41,5811863.53],[6427922.59,5811865.69],[6427946.6,5811910.98],[6428004.5,5812022.13],[6428059.97,5812126.63],[6428061.71,5812136.01],[6428060.19,5812166.91],[6428058.76,5812265.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1406,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1406","DYMEK":"ul. Jaskółcza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1406","LA":"ul. Jaskółcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427314.65,5808638.57],[6427386.27,5808621.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1822,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1822","DYMEK":"ul. Piaskowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1822","LA":"ul. Piaskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427777.82,5809197.52],[6427794.9,5809195.08],[6427801.35,5809202.2],[6427818.71,5809239.29],[6427846.89,5809309.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1260,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1260","DYMEK":"ul. Ewarysta Estkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1260","LA":"ul. Ewarysta Estkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427769.18,5809144.42],[6427788.72,5809140.64],[6427852.12,5809133.9],[6427884.43,5809128.18],[6427898.89,5809123.98],[6427927.43,5809111.92],[6427973.19,5809085.86],[6428030.59,5809052.49],[6428050.63,5809041.7],[6428074.52,5809032.65],[6428092.82,5809028.21],[6428113.55,5809025.58],[6428134.82,5809024.55],[6428152.04,5809025.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1891,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1891","DYMEK":"ul. Racławicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1891","LA":"ul. Racławicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422662.59,5807545.62],[6422787.79,5807377.97],[6422897.68,5807230.7],[6422951.3,5807159.06],[6423000.89,5807092],[6423003.13,5807090.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1455,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1455","DYMEK":"ul. Aleksandry Karpińskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1455","LA":"ul. Aleksandry Karpińskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423656.61,5814781.17],[6423754.78,5814699.49],[6423838.56,5814627.47],[6423875.13,5814597.33],[6423884.38,5814573.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1456,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1456","DYMEK":"ul. Józefa Łęgowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1456","LA":"ul. Józefa Łęgowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424393.82,5814873.77],[6424438.51,5814892.48],[6424506.46,5814930.62],[6424608.59,5814983.98]]}}, {"type":"Feature", "id":1457,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1457","DYMEK":"ul. Edwarda Raczyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1457","LA":"ul. Edwarda Raczyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424240.59,5814156.69],[6424280.69,5814115.71],[6424289.14,5814109.06],[6424309.98,5814098.19],[6424317.23,5814094.27],[6424414.64,5814046.28],[6424472.42,5814017.48],[6424479.74,5814014.08],[6424595.65,5813956.56],[6424730.31,5813889.41]],[[6424102.66,5814273.27],[6424153.58,5814237.69],[6424160.33,5814231.32],[6424227.98,5814161.33]],[[6424109.4,5814296.52],[6424061.69,5814329.76]],[[6424061.69,5814329.76],[6424013.11,5814259.65]],[[6424061.69,5814329.76],[6424061.68,5814329.77],[6424045.25,5814341.33],[6424000.69,5814371.96],[6423922.42,5814427.37],[6423877.43,5814457.36],[6423816.08,5814491.71]]]}}, {"type":"Feature", "id":1458,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1458","DYMEK":"ul. Nikodema Pajzderskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1458","LA":"ul. Nikodema Pajzderskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424064.77,5814106.21],[6424099.92,5814155.54],[6424110.03,5814166.53],[6424155.94,5814235.45],[6424245.26,5814364.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1465,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1465","DYMEK":"ul. Conrada Drzewieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/806/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1465","LA":"ul. Conrada Drzewieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422865.88,5807751.63],[6422910.05,5807647.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1468,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1468","DYMEK":"ul. Katowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-04-05 XXVII/384/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1468","LA":"ul. Katowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429367.41,5807501.43],[6429350.62,5807550.7],[6429348.66,5807563.16],[6429347.94,5807571.2],[6429347.77,5807581.86],[6429346.9,5807590.38],[6429346.81,5807602.49],[6429350.13,5807619.56],[6429355.79,5807655.73],[6429368.51,5807716.65],[6429371.9,5807739.83],[6429376.71,5807822.51],[6429376.42,5807895.57],[6429374.16,5807931.19],[6429370.76,5807985.32],[6429371.04,5808001.72],[6429398.83,5808096.08],[6429410.05,5808125.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1694,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1694","DYMEK":"ul. Mgielna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1694","LA":"ul. Mgielna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423712.42,5808762.12],[6423757.29,5808961.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1311,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1311","DYMEK":"ul. Glinienko | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1311","LA":"ul. Glinienko","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426035.53,5817778.54],[6426047.45,5817880.86],[6426054.52,5817960.38],[6426059.85,5818014.57],[6426080,5818219.57],[6426071.08,5818242.11],[6426064.15,5818270.22],[6426053.69,5818344.36],[6426051.15,5818437.74],[6426049.18,5818569.6],[6426042.62,5818665.27]]}}, {"type":"Feature", "id":1312,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1312","DYMEK":"ul. Okolewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1312","LA":"ul. Okolewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425666.75,5818180.57],[6425723.94,5818205.1],[6425793.02,5818236.06],[6425852.94,5818212.44],[6425943.4,5818200.41],[6426020.5,5818221.79],[6426062.39,5818241.17],[6426071.08,5818242.11],[6426085.31,5818240.88],[6426190.99,5818237.96],[6426354.13,5818275.25],[6426397.27,5818294.09],[6426437.19,5818324.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1313,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1313","DYMEK":"ul. Poligonowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1313","LA":"ul. Poligonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425658.3,5817881.35],[6425655.74,5817893.86],[6425647.97,5817941.72],[6425622.85,5818090.13],[6425619.07,5818126.42],[6425626.68,5818135.88],[6425655.24,5818155.71],[6425666.75,5818180.57],[6425752.99,5818381.6],[6425779.7,5818439.1],[6425795.65,5818468.03],[6425866.5,5818578.56],[6425886.91,5818601.56],[6425966.1,5818653.12],[6425999.49,5818664.8],[6426034.69,5818666.47],[6426063.85,5818661.65],[6426123.93,5818654.22],[6426173.65,5818654.22],[6426219.63,5818657.93],[6426301.13,5818671.2],[6426582.4,5818709.84],[6426926.99,5818758.04],[6427002.65,5818767.69],[6427033.81,5818766.94],[6427230.48,5818630.82],[6427572.52,5818597.17],[6427676.34,5818589.18],[6427892.7,5818571.08],[6427970.51,5818563.85],[6428085.85,5818559.28],[6428126.37,5818562.82],[6428174.17,5818571.67],[6428419.28,5818622.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1314,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1314","DYMEK":"ul. Sióstr Misjonarek | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-05-28 XX/143/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1314","LA":"ul. Sióstr Misjonarek","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425805.92,5817990.83],[6425814.75,5817968.94],[6425842.47,5817884.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1315,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1315","DYMEK":"ul. Gliwicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1315","LA":"ul. Gliwicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424468.18,5803824.71],[6424524.99,5803780.39],[6424528.58,5803772.39],[6424531.34,5803761.36],[6424550.94,5803669.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1321,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1321","DYMEK":"ul. Głowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1321","LA":"ul. Głowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419789.1,5808636.61],[6419925.1,5808771.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1494,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1494","DYMEK":"ul. Henryka Sucharskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1494","LA":"ul. Henryka Sucharskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423876.81,5804586.58],[6423926.13,5804581.74],[6423960.08,5804578.92],[6423967.96,5804579.59],[6424000.49,5804576.29],[6424041.23,5804569.94],[6424074.86,5804562.96],[6424088.87,5804560.66],[6424144.42,5804546.92],[6424153.97,5804545.64],[6424162.81,5804544.7],[6424199.05,5804533.51],[6424201.88,5804532.71],[6424277.32,5804509.81],[6424381.3,5804487.43],[6424385.5,5804486.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1433,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1433","DYMEK":"ul. Kaliska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1433","LA":"ul. Kaliska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428706.04,5807843.93],[6428784.11,5807901.67],[6428840.15,5807941.5],[6428886.63,5807977.41],[6428955.74,5808029.29],[6428963.01,5808040.29],[6428964.88,5808055.44],[6428959.89,5808073.91],[6428880.62,5808261.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2040,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2040","DYMEK":"ul. Szelągowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2040","LA":"ul. Szelągowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427870.42,5809865.72],[6427899.22,5809889.06],[6427937.77,5809927.1],[6428115.9,5810104.42],[6428248.21,5810235.45],[6428322.56,5810308.43],[6428338.56,5810329.22],[6428461.49,5810494.06],[6428476.84,5810517.66],[6428489.38,5810539.77],[6428501.76,5810574.76],[6428509.18,5810612.96],[6428509.35,5810654.62],[6428506.87,5810682.84],[6428498.46,5810716.09],[6428405.39,5811025.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2188","DYMEK":"ul. Józefa Wrońskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2188","LA":"ul. Józefa Wrońskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424893.46,5806428.29],[6424853.7,5806347.14],[6424850.36,5806339.96],[6424871.97,5806296.6],[6424842.71,5806245.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1319,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1319","DYMEK":"ul. Głogowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1319","LA":"ul. Głogowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420628.78,5802408.03],[6420910.8,5802638.16],[6421136.14,5802821.5],[6421252,5802917.07],[6421268.49,5802928.95],[6421381.45,5803028.56],[6421409.83,5803058.69],[6421432.08,5803087.1],[6421463.42,5803128.19],[6421579.06,5803328.53],[6421703.86,5803553.17],[6421732.27,5803603.9],[6421744.6,5803627.3],[6421765.57,5803662.2],[6421873.92,5803828.13],[6421970.69,5803939.03],[6422026.6,5803994.08],[6422046.18,5804011.51],[6422127.61,5804082.6],[6422158.6,5804109.32],[6422187.38,5804142.51],[6422239.66,5804209.19],[6422257.43,5804234.06],[6422305.79,5804301.42],[6422471.87,5804534.94],[6422545.99,5804648.9],[6422599.93,5804739.42],[6422610.09,5804759.22],[6422627.36,5804792.31],[6422639.34,5804815.18],[6422694.83,5804930.3],[6422728.71,5804976.85],[6422787.72,5805032.18],[6422824.32,5805057.1],[6422871.58,5805091.34],[6422922.34,5805127.39],[6422928.25,5805131.42],[6422936,5805137],[6423060.33,5805233.57],[6423178.71,5805333.73],[6423298.22,5805428.8],[6423414.56,5805527.59],[6423442.86,5805559.06],[6423491.07,5805605.8],[6423577.77,5805679.93],[6423624.64,5805720.12],[6423648.39,5805740.48],[6423710.4,5805792.99],[6423856.4,5805916.13],[6424018.02,5806053.3],[6424040.88,5806070.62],[6424065.55,5806086.92],[6424076.87,5806093.71],[6424090.89,5806102.53],[6424111.94,5806119.06],[6424132.54,5806135.13],[6424245.05,5806236.3],[6424272.89,5806261.88],[6424291.22,5806280.44],[6424303.21,5806292.77],[6424325.85,5806321.07],[6424367.51,5806372.9],[6424370.45,5806375.96],[6424449.44,5806474.3],[6424460.29,5806489.92],[6424507.82,5806564.54],[6424617.6,5806724.49],[6424689.86,5806827.07],[6424722.61,5806880.98]]}}, {"type":"Feature", "id":2303,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2303","DYMEK":"al. Cytadelowców | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2303","LA":"al. Cytadelowców","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427476.22,5810509.86],[6427556.99,5810245.7]]}}, {"type":"Feature", "id":2195,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2195","DYMEK":"ul. Wspólna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2195","LA":"ul. Wspólna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425607.37,5805464.13],[6425721.37,5805428.68],[6425746.65,5805423.7],[6425834.53,5805405.23],[6425944.27,5805381.23],[6426048.74,5805359.54],[6426186.2,5805334.49],[6426382.54,5805300.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1613,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1613","DYMEK":"ul. św. Leonarda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1613","LA":"ul. św. Leonarda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425971.5,5811659.01],[6426049,5811654.05],[6426127.47,5811650.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1136,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1136","DYMEK":"ul. Darzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1136","LA":"ul. Darzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433951.19,5806410.82],[6433963.49,5806381.69],[6433968.76,5806363.84],[6433977.28,5806203.83],[6433980.53,5806164.07],[6433984.99,5806136.89],[6433986.6,5806048.69],[6433989.03,5805989.67],[6433992.68,5805923.55],[6433993.09,5805872.46],[6433990.25,5805822.47],[6433989.24,5805792.35],[6433991.87,5805736.18],[6433995.52,5805686.6],[6433997.75,5805658.62],[6434000.19,5805612.47],[6434002.21,5805597.46],[6434005.25,5805588.73],[6434012.75,5805582.24],[6434020.82,5805580.53],[6434028.5,5805580.19],[6434037.9,5805581.3],[6434103.11,5805587.57],[6434202.01,5805598.05],[6434230.38,5805599.34],[6434239.59,5805598.25],[6434246.59,5805593.83],[6434251.93,5805589.4],[6434256.72,5805579.27],[6434274.77,5805476.41],[6434291.35,5805385.15],[6434319.34,5805210.43],[6434364.28,5804910.13],[6434388.17,5804724.83]]}}, {"type":"Feature", "id":2182,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2182","DYMEK":"ul. Wołyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2182","LA":"ul. Wołyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425391.14,5810564.49],[6425395.01,5810571.97],[6425396.96,5810576.25],[6425398.98,5810580.23],[6425399.65,5810581.39],[6425405.95,5810591.54],[6425416.89,5810608.66],[6425428.01,5810625.88],[6425434.87,5810636.61],[6425436.4,5810639.14],[6425438.02,5810641.91],[6425439.59,5810644.56],[6425440.08,5810645.37],[6425454.09,5810667.71],[6425469.25,5810691.81],[6425483.64,5810714.83],[6425487.93,5810721.78],[6425488.89,5810723.56],[6425489.82,5810725.58],[6425490.74,5810727.5],[6425491.04,5810728.06],[6425492.47,5810730.46],[6425494.08,5810733.06],[6425495.67,5810735.55],[6425496.16,5810736.31],[6425509.73,5810757.06],[6425524.45,5810779.42],[6425537.92,5810800.68],[6425541.71,5810807.05],[6425544.22,5810812.64],[6425546.74,5810820.18],[6425549.25,5810827.36],[6425550.54,5810830.04],[6425552.76,5810833.37],[6425557.64,5810839.27],[6425562.68,5810845.23],[6425565.55,5810849.29],[6425568.98,5810855.12],[6425581.61,5810877.65],[6425594.69,5810901.82],[6425607.39,5810925.21],[6425628.85,5810964.47],[6425651.86,5811006.71],[6425674.13,5811046.97],[6425680.98,5811059.1],[6425687.48,5811069.72],[6425694.92,5811081.06],[6425702.19,5811091.99],[6425704.38,5811095.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1339,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1339","DYMEK":"ul. Wiktora Gosienieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1339","LA":"ul. Wiktora Gosienieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423708.2,5803318.88],[6423777.01,5803369.87]],[[6423777.01,5803369.87],[6423816.44,5803319.83],[6423831.61,5803349.02],[6423839,5803365.7],[6423842.82,5803369.63]],[[6423777.01,5803369.87],[6423760.33,5803392.99]]]}}, {"type":"Feature", "id":1341,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1341","DYMEK":"ul. Góra Przemysła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/582/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1341","LA":"ul. Góra Przemysła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427281.4,5808888.74],[6427288.6,5808915.05],[6427333.39,5808947.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1345,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1345","DYMEK":"ul. Górna Wilda | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1981-06-02 XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1345","LA":"ul. Górna Wilda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426578.1,5807212.53],[6426593.55,5807225.98],[6426672.47,5807332.79],[6426707.31,5807390.84],[6426738.82,5807443.96],[6426748.1,5807459.83],[6426778.55,5807512.93],[6426797.53,5807546.08],[6426808.14,5807569.29],[6426817.43,5807606.12],[6426839.65,5807689.37],[6426846.62,5807703.97],[6426930.54,5807819.75],[6426960.75,5807875.02],[6426970.48,5807891.63],[6427003.52,5807948.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1346,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1346","DYMEK":"ul. Górska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1346","LA":"ul. Górska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6434817.83,5809453],[6434898.94,5809528.98]],[[6434924.33,5809552.9],[6434965.67,5809591.19],[6435019.52,5809642.01]]]}}, {"type":"Feature", "id":1352,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1352","DYMEK":"ul. Grodnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1352","LA":"ul. Grodnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434982.12,5809578.11],[6434996.79,5809576.38],[6435082.19,5809558.77],[6435101.93,5809549.41],[6435124.2,5809546.45],[6435279.13,5809522.3],[6435377.53,5809512.77],[6435489.36,5809502.67],[6435517.29,5809503.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1355,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1355","DYMEK":"ul. Grotkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1355","LA":"ul. Grotkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421031.19,5806852.52],[6421098.74,5806762.77],[6421143.92,5806703.83],[6421189.59,5806644.75],[6421281.19,5806531.14],[6421289.74,5806519.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1360,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1360","DYMEK":"ul. Gruszkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1360","LA":"ul. Gruszkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425055.95,5805042.21],[6425079.95,5805194.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1519,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1519","DYMEK":"ul. Henryka Opieńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1519","LA":"ul. Henryka Opieńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426451.57,5814674.67],[6426480.76,5814672.38],[6426546.27,5814670.75],[6426607.86,5814662.09],[6426732.22,5814631.52],[6426753.76,5814625.82],[6426834,5814604.56],[6426879.44,5814596.22],[6426953.76,5814588.22],[6427021.08,5814588.39],[6427151.97,5814589.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1695,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1695","DYMEK":"ul. Szronowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-03-31 XXV/166/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1695","LA":"ul. Szronowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423651.13,5808853.81],[6423671.35,5808936.31],[6423689.8,5809011.56]],[[6423747.37,5808917.04],[6423714.55,5808925.36]]]}}, {"type":"Feature", "id":1698,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1698","DYMEK":"ul. Michałowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1698","LA":"ul. Michałowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431559.29,5804735.1],[6431596.25,5804734.24],[6431699.73,5804737.31],[6431727.13,5804739.28],[6431829.27,5804749.14],[6431916.53,5804757.04],[6432014.94,5804766.03],[6432109.21,5804774.79],[6432291.81,5804792.66],[6432359.98,5804798.8],[6432375.33,5804799.24],[6432390.45,5804797.7],[6432409.09,5804794.2],[6432602.86,5804735.55],[6432805.42,5804675.82],[6432839.82,5804665.29],[6432857.57,5804658.28],[6432888.27,5804652.81],[6432915.9,5804652.59],[6433105.74,5804674.95],[6433349.29,5804709.37],[6433481.93,5804724.83],[6433533.87,5804727.89],[6433839.02,5804727.89],[6433974.66,5804728.04],[6434224.27,5804726.07],[6434379.9,5804726.59],[6434388.17,5804724.83],[6434415.82,5804719.05],[6434452.79,5804716.95],[6434660.22,5804720.86],[6434671.31,5804720.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1701,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1701","DYMEK":"ul. Miechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1701","LA":"ul. Miechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427197.33,5802864.87],[6427479.42,5802774.84],[6427487.9,5802772.58],[6427520.55,5802717.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1703,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1703","DYMEK":"ul. Mielecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1703","LA":"ul. Mielecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430641.72,5801399.68],[6430647.68,5801393.47],[6430692.87,5801339.02],[6430750.7,5801269.52],[6430829.39,5801173.21],[6430898,5801090.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1704,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1704","DYMEK":"ul. Mieleszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1704","LA":"ul. Mieleszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422259.28,5804094.17],[6422284.31,5804071.33],[6422361.74,5804027.21],[6422416.89,5803994.89],[6422440.5,5803979.45],[6422455.94,5803967.97],[6422497.35,5803931.8],[6422519.15,5803910.56],[6422523.58,5803904.52],[6422525.27,5803896.76],[6422548.05,5803873.16],[6422550.28,5803869.05],[6422561.59,5803859.48],[6422579.22,5803860.01],[6422706.32,5803743.58],[6422731.96,5803722.22],[6422828.1,5803671.21],[6423049.75,5803587.36],[6423224.93,5803562.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1705,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1705","DYMEK":"ul. Kazimierza Mielęckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1705","LA":"ul. Kazimierza Mielęckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426486.59,5806181.51],[6426510.16,5806296.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1706,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1706","DYMEK":"ul. Nad Krzesinką | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1706","LA":"ul. Nad Krzesinką","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432210.84,5800336.12],[6432264.15,5800428.49],[6432379.98,5800628.11],[6432398.33,5800659.48],[6432423.19,5800781.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1707,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1707","DYMEK":"ul. Ustrzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1707","LA":"ul. Ustrzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431616.53,5802928.54],[6431628.85,5802926.12],[6431638.34,5802921.48],[6431784.95,5802844.05],[6431858.31,5802806.19],[6431942.26,5802761.15],[6431953.57,5802757.11],[6431969.32,5802754.49],[6431980.03,5802753.68],[6431987.95,5802755.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1495,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1495","DYMEK":"ul. Zbigniewa Kiedacza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1495","LA":"ul. Zbigniewa Kiedacza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424080.53,5804599.18],[6424164.46,5804592.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1496,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1496","DYMEK":"ul. Kazimierza Pużaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2002-09-10 XCVI/1095/III/2002","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1496","LA":"ul. Kazimierza Pużaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424057.08,5804264.89],[6424108.05,5804249.35],[6424155.71,5804235.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1497,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1497","DYMEK":"ul. Kielecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1497","LA":"ul. Kielecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428101.33,5803192.67],[6428173.14,5803166.78],[6428274.76,5803132.25],[6428376.84,5803098.75],[6428476.57,5803064.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1499,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1499","DYMEK":"ul. św. Kingi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1499","LA":"ul. św. Kingi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432831.88,5808833.72],[6432852.59,5808827.15],[6432877.57,5808841.33],[6432907.1,5808846.53],[6432926.87,5808848.09],[6432957.18,5808842.5],[6433018.45,5808820.26],[6433064.65,5808803.66],[6433079.64,5808843.56],[6433093.74,5808870.56],[6433149.08,5808958.83],[6433148.85,5808967.64],[6433188.06,5809029.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1505,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1505","DYMEK":"ul. Kluczborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1505","LA":"ul. Kluczborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424549.66,5803674.81],[6424700.86,5803707.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1506,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1506","DYMEK":"ul. Kłońska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1506","LA":"ul. Kłońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431163.86,5805565.49],[6431202.96,5805553.13],[6431230.03,5805542.49],[6431253.2,5805531.85],[6431276.1,5805520.27],[6431293.61,5805507.74],[6431322.29,5805484.37],[6431400,5805421.4],[6431489.17,5805350.15],[6431499.14,5805342.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1767,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1767","DYMEK":"ul. Nowosądecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12
1945-11-19 XXIII/310/VII/2016
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1767","LA":"ul. Nowosądecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428578.76,5802755.11],[6428625.98,5802903.45],[6428640.53,5802948.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1768,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1768","DYMEK":"ul. Nowosolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-08-05 XVII/14/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1768","LA":"ul. Nowosolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420574.42,5805096.2],[6420588.91,5805126.61],[6420592.21,5805139.83],[6420588.92,5805233.97],[6420581.79,5805417.92],[6420579.26,5805495.03],[6420581.79,5805508.24],[6420587.38,5805517.64],[6420625.76,5805553.6],[6420640.74,5805567.57],[6420645.06,5805573.67],[6420647.35,5805580.28],[6420648.43,5805587.16],[6420648.43,5805593.24],[6420648.36,5805598.7],[6420647.48,5805620.08]],[[6420379.68,5805971.52],[6420565.75,5805767.06],[6420643.06,5805683.19],[6420644.41,5805677.39],[6420644.81,5805634.94]]]}}, {"type":"Feature", "id":1859,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1859","DYMEK":"ul. Pomorska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1859","LA":"ul. Pomorska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425199.79,5810648.46],[6425205.89,5810781.37]],[[6425161.79,5810658.85],[6425169.19,5810784.48]],[[6425162.95,5810803.22],[6425166.18,5810868.95]],[[6425216.6,5810869.54],[6425213.86,5810799.52]]]}}, {"type":"Feature", "id":2146,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2146","DYMEK":"ul. Wielka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2146","LA":"ul. Wielka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427507.32,5808908.87],[6427519.36,5808915.87],[6427565.34,5808908.21],[6427572.33,5808907.37],[6427612.14,5808902.55],[6427744.11,5808887.3],[6427759.53,5808886.2],[6427779.32,5808883.72],[6427874,5808869.89],[6427881.1,5808867.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1130,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1130","DYMEK":"ul. Ćmielowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1130","LA":"ul. Ćmielowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426999.49,5801588.46],[6427000.85,5801593.42],[6427018.71,5801639.88],[6427036.37,5801695.52],[6427064.14,5801775.06]]}}, {"type":"Feature", "id":2004,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2004","DYMEK":"ul. Stolarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2004","LA":"ul. Stolarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425227.92,5808623.12],[6425232.04,5808606.84],[6425220.77,5808511.28],[6425307.52,5808502.78],[6425397.84,5808490.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1911,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1911","DYMEK":"ul. św. Rocha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1911","LA":"ul. św. Rocha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428291.8,5808094.89],[6428288.41,5808082.25],[6428286.53,5808071.8],[6428288.29,5808049.95],[6428289.21,5808041.53],[6428302.98,5808026.18],[6428342.33,5807985.82],[6428357.66,5807967.85],[6428372.79,5807954.26],[6428380.02,5807947.91],[6428404.58,5807933.44],[6428408.3,5807928.4],[6428458.04,5807883.69],[6428468.78,5807870.98],[6428476.01,5807859.36],[6428499.03,5807820.57],[6428500.9,5807817.78],[6428553.94,5807738.95],[6428613.64,5807647],[6428627.65,5807629.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1354,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1354","DYMEK":"ul. Gromadzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1354","LA":"ul. Gromadzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427709.45,5810890.17],[6427745.57,5811101.79],[6427783.13,5811308.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1648,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1648","DYMEK":"ul. Łazienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1648","LA":"ul. Łazienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427854.69,5808634.98],[6427925.68,5808729.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1199","DYMEK":"ul. Dominikańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1199","LA":"ul. Dominikańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427542.62,5809011.97],[6427634.05,5808996.81],[6427754.79,5808977.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1849,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1849","DYMEK":"ul. Pogodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1849","LA":"ul. Pogodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423293.12,5806481.81],[6423346.09,5806510.2],[6423395.74,5806558.45],[6423405.07,5806574.66],[6423416.54,5806591.94],[6423434.74,5806609.02],[6423486.86,5806654.09],[6423510.76,5806675.14],[6423561.14,5806722.93],[6423593.42,5806746.72],[6423610.35,5806764.94],[6423741.3,5806882.49],[6423748.49,5806886.49],[6423754.76,5806894.21],[6423762.37,5806910.66],[6423763.31,5806916.91],[6423797.92,5807012.37],[6423828.07,5807090.85],[6423861.24,5807177.45],[6423867.16,5807192.02],[6423907.6,5807302.07],[6423948.08,5807409.95],[6423964.37,5807430.86]]}}, {"type":"Feature", "id":931,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"931","DYMEK":"ul. Bosa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/931","LA":"ul. Bosa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424245.05,5806236.3],[6424273.27,5806214.84],[6424286.35,5806210.11],[6424292.6,5806208.13],[6424300.4,5806202.96],[6424304.36,5806197.8],[6424319.64,5806180.71],[6424345.58,5806155.26],[6424359.53,5806142.08],[6424371.85,5806132.96],[6424418.01,5806104.77],[6424504.5,5806049.92],[6424510,5806045.41],[6424515.93,5806037.29],[6424530.11,5806010.19],[6424542.23,5805990.5]]}}, {"type":"Feature", "id":1810,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1810","DYMEK":"ul. Paczkowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1810","LA":"ul. Paczkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420451.6,5806050.68],[6420459.59,5806043.97],[6420643.87,5805842.67],[6420781.16,5805694.34],[6420782.85,5805690.69],[6420786.53,5805645.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1922,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1922","DYMEK":"ul. Różana | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1922","LA":"ul. Różana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426784.45,5807870.72],[6426796.3,5807825.06],[6426797.72,5807736.83],[6426793.41,5807712.87],[6426772.66,5807650.06],[6426769.44,5807598.28],[6426772.74,5807553.38],[6426778.55,5807512.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1520,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1520","DYMEK":"ul. Stefana Stoińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1520","LA":"ul. Stefana Stoińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427083.94,5813602.31],[6427111.36,5813599.5],[6427151.69,5813600.03],[6427197.98,5813603.65],[6427249.97,5813612.21],[6427312.36,5813623.75],[6427380.94,5813641.37],[6427473.92,5813665.23],[6427588.29,5813694.01]]}}, {"type":"Feature", "id":1521,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1521","DYMEK":"ul. Świecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1521","LA":"ul. Świecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419281.38,5812585.03],[6419281.73,5812565.02],[6419282.45,5812529.74],[6419322.75,5812498.49],[6419340.31,5812490.89],[6419395.7,5812480.97],[6419408.74,5812467.81],[6419429.19,5812427.52],[6419440.27,5812422.45],[6419494.93,5812424.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1522,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1522","DYMEK":"ul. Oliwska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1522","LA":"ul. Oliwska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419158.14,5812581.77],[6419158.4,5812537.81],[6419163.98,5812526.88],[6419190.54,5812500.54],[6419278.48,5812425.21],[6419306.81,5812412.49],[6419350.11,5812401.33],[6419362.99,5812390.19],[6419393.86,5812348.87],[6419412.14,5812332.22],[6419451.13,5812312.82],[6419499.26,5812315.66]]}}, {"type":"Feature", "id":1527,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1527","DYMEK":"ul. Kołobrzeska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1527","LA":"ul. Kołobrzeska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420985.78,5811526.37],[6421022.17,5811590.07],[6421094.78,5811717.16],[6421174.77,5811858.39],[6421218.75,5811935.26],[6421222.16,5811944.36],[6421223.11,5811952.7],[6421223.31,5811985.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1532,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1532","DYMEK":"ul. Konopna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1532","LA":"ul. Konopna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429792.96,5815129.23],[6430040.56,5815273.59],[6430311.95,5815429.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1536,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1536","DYMEK":"ul. Koprzywnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1536","LA":"ul. Koprzywnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428400.84,5802822.04],[6428437.2,5802937.85],[6428476.57,5803064.7],[6428485.98,5803096.09],[6428486.95,5803103.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1538,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1538","DYMEK":"ul. Korczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1538","LA":"ul. Korczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428199.63,5802902.51],[6428236.42,5803014.55],[6428274.76,5803132.25],[6428281.09,5803146.96],[6428318.44,5803261.28],[6428320.96,5803268.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1542,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1542","DYMEK":"ul. Antoniego Kosińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1978-03-29 II/11/78","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1542","LA":"ul. Antoniego Kosińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425881.96,5806798.42],[6425981.5,5806780.28],[6426173.28,5806748.33],[6426342.53,5806720.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1803,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1803","DYMEK":"ul. Ostrów Tumski | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1996-12-17 LI/339/II/96","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1803","LA":"ul. Ostrów Tumski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428321.36,5809041.11],[6428321.68,5809059.7],[6428319.54,5809084.31],[6428352.32,5809097.93],[6428369.28,5809112.1],[6428381.78,5809130.99],[6428386.78,5809143.22]],[[6428386.78,5809143.22],[6428396.23,5809156.56],[6428408.46,5809165.17],[6428497.66,5809194.63],[6428562.12,5809218.25],[6428522.35,5809230.22],[6428483.76,5809244.65],[6428399.56,5809214.65],[6428367.89,5809202.96],[6428386.78,5809143.22]]]}}, {"type":"Feature", "id":1121,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1121","DYMEK":"ul. 28 Czerwca 1956 r. | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1989-12-14
1985-09-26
1981-06-02 XII/66/89
IX/48/85
XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1121","LA":"ul. 28 Czerwca 1956 r.","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425419.75,5803265.85],[6425365.42,5803202.34],[6425313.96,5803138.55],[6425281.76,5803091.24],[6425268.96,5803064.08],[6425247.41,5803013.25]]}}, {"type":"Feature", "id":1122,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1122","DYMEK":"ul. Bolesława Czerwińskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1961-07-28 IV/18/61","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1122","LA":"ul. Bolesława Czerwińskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423531.92,5804418.72],[6423611.27,5804437.08]]}}, {"type":"Feature", "id":1126,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1126","DYMEK":"ul. Człuchowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1126","LA":"ul. Człuchowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420973.15,5812625.49],[6421015.99,5812574.23],[6421023.39,5812564.18],[6421112.17,5812417.45],[6421178.94,5812306],[6421234.52,5812212.87],[6421347.19,5812020.81]]}}, {"type":"Feature", "id":1132,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1132","DYMEK":"ul. Dalemińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1132","LA":"ul. Dalemińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427389.86,5813316.09],[6427400.82,5813415.85],[6427414.16,5813526.37],[6427421.47,5813557.97],[6427432.43,5813584.85],[6427450.27,5813615.8]]}}, {"type":"Feature", "id":1133,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1133","DYMEK":"ul. Danuty | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1133","LA":"ul. Danuty","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432411.37,5808751.03],[6432446.43,5808683.97]],[[6432395.89,5808759.51],[6432371.76,5808802.83],[6432329.93,5808877.17]]]}}, {"type":"Feature", "id":1135,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1135","DYMEK":"ul. Darzyborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1135","LA":"ul. Darzyborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434868.57,5805479.39],[6434895.52,5805447.02],[6434925.29,5805410.97],[6435004.69,5805273.58],[6435021.74,5805254.08],[6435024.16,5805243.61],[6435043.25,5805193.8],[6435104.76,5805039.53],[6435197.58,5804806.38],[6435269.44,5804624.19],[6435302.26,5804541.49],[6435403.89,5804286.08],[6435441.2,5804192.17],[6435442.93,5804187.97]]}}, {"type":"Feature", "id":1134,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1134","DYMEK":"ul. Darzyborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1134","LA":"ul. Darzyborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433873.2,5806491.17],[6433902.43,5806462.38],[6433951.19,5806410.82],[6433968.43,5806398.82],[6434043.13,5806337.62],[6434062.98,5806321.07],[6434090.84,5806296.77],[6434103.38,5806288.94],[6434113.13,5806283.53],[6434128.46,5806276.39],[6434141.52,5806268.55],[6434224.06,5806206.48],[6434307.64,5806136.66],[6434420.13,5806038.54],[6434466.97,5806003.62],[6434502.68,5805969.48],[6434526.7,5805935.97],[6434620.04,5805796.32],[6434649.46,5805752.95],[6434720.34,5805666.16],[6434780.94,5805589.98],[6434868.57,5805479.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1137","DYMEK":"ul. Daszewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1137","LA":"ul. Daszewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428466.95,5798300.89],[6428467.74,5798327.26],[6428469.93,5798345.75],[6428475.44,5798360.4],[6428484.78,5798376.51],[6428521.57,5798423.57],[6428558.92,5798468.23],[6428566.8,5798482.06],[6428575.04,5798505.68],[6428598.11,5798603.55],[6428609.28,5798662.87],[6428622.28,5798727.69],[6428638.74,5798808.25],[6428649.35,5798836.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1769,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1769","DYMEK":"ul. Nowotarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1769","LA":"ul. Nowotarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430411.34,5801248.49],[6430474.83,5801290.85],[6430597.81,5801371.19],[6430628.62,5801391.41],[6430641.72,5801399.68],[6430720.34,5801451.99],[6430848.6,5801535.79],[6430854.06,5801539.28]]}}, {"type":"Feature", "id":1770,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1770","DYMEK":"ul. Nowotomyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1770","LA":"ul. Nowotomyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423710.87,5808492.63],[6423711.07,5808638.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1771,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1771","DYMEK":"ul. Feliksa Nowowiejskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1771","LA":"ul. Feliksa Nowowiejskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426621.2,5809452.87],[6426687.71,5809395.02],[6426700.07,5809388.41],[6426771.4,5809328.31],[6426855.08,5809259.14],[6426886.5,5809235.76],[6426917.68,5809207.94],[6426951.61,5809167.17],[6426956.97,5809157.94],[6426984.41,5809125.69],[6426989.14,5809114.22],[6426981.82,5809062.59],[6426981.53,5809051.11],[6426957.05,5808897.6]],[[6426443.4,5809722.08],[6426458.88,5809697.89],[6426484.54,5809647.89],[6426509.02,5809606.9],[6426531.73,5809574.24],[6426556.51,5809545.99],[6426587.49,5809516.05],[6426602.98,5809504.92],[6426629.55,5809496.17]]]}}, {"type":"Feature", "id":1772,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1772","DYMEK":"ul. Nowy Świat | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1772","LA":"ul. Nowy Świat","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423889.91,5809791.98],[6423987.43,5809730.93],[6423984.62,5809722.51],[6423948.26,5809675.65],[6423920.2,5809638.56],[6423906.28,5809612.35],[6423898.99,5809591.14],[6423885.39,5809555.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1778,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1778","DYMEK":"ul. Obrzyca | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-01-16 XI/19/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1778","LA":"ul. Obrzyca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428119.85,5806852.97],[6428250.04,5806873.98],[6428326.52,5806889.63],[6428338.81,5806892.4],[6428347.29,5806891.51],[6428366.37,5806881.07],[6428378.48,5806878.29],[6428512.06,5806902.08],[6428664.98,5806929.93],[6428671.99,5806935.18],[6428680.45,5806952.39],[6428680.01,5806969.02],[6428675.93,5806993.53],[6428671.55,5807016],[6428673.01,5807022.42],[6428684.97,5807044.88]],[[6427863.86,5807050.14],[6427975.21,5807016.68],[6427978.19,5807013.69],[6428010.17,5807002.86]]]}}, {"type":"Feature", "id":1781,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1781","DYMEK":"ul. Odrzycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1781","LA":"ul. Odrzycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419724.22,5809259.62],[6419752.38,5809331.32],[6419780.19,5809401.43],[6419807.58,5809479],[6419810.85,5809490.25],[6419836.54,5809554.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1163,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1163","DYMEK":"ul. Dobrepole | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1163","LA":"ul. Dobrepole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433176.94,5802032.04],[6433365.64,5801923.11],[6433601.38,5801785.15],[6433816.33,5801659.83],[6433847.94,5801645.16],[6433867.81,5801639.52]]}}, {"type":"Feature", "id":1164,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1164","DYMEK":"ul. Konarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1164","LA":"ul. Konarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425418.62,5804840.66],[6425416.64,5804725.77],[6425418.52,5804716.94],[6425425.09,5804709.81],[6425440.96,5804701.37],[6425471.64,5804688.98],[6425485.53,5804684.28],[6425533.39,5804673.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1165,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1165","DYMEK":"ul. Łady | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1165","LA":"ul. Łady","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425996.07,5809900.62],[6426029.25,5809985.64]]}}, {"type":"Feature", "id":3199,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3199","DYMEK":"park Karola Marcinkowskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3199","LA":"park Karola Marcinkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426578.59,5808258.43],[6426606.62,5808221.72],[6426604.76,5808220.3],[6426602.71,5808223.06],[6426595.71,5808218.23],[6426602.33,5808209.41],[6426609.2,5808214.31],[6426605.86,5808218.82],[6426607.74,5808220.25],[6426623.37,5808199.79],[6426620.21,5808197.31],[6426618.74,5808192.58],[6426617.29,5808191.54],[6426594.73,5808175.33],[6426588.86,5808173.63],[6426584.23,5808175.27],[6426581.96,5808172.61],[6426576.78,5808166.52],[6426500.91,5808190.85],[6426375.33,5808234.97],[6426359.87,5808242.43],[6426359.48,5808240.4],[6426327.25,5808273.56],[6426280.75,5808321.1],[6426279.67,5808324.88],[6426281.4,5808328.48],[6426292.06,5808330.53],[6426302.13,5808333.62],[6426308.72,5808335.93],[6426317.98,5808339.69],[6426327.8,5808344.4],[6426359.02,5808360.48],[6426390.73,5808376.15],[6426408.95,5808384.41],[6426427.31,5808392.26],[6426445.91,5808399.6],[6426483.77,5808412.39],[6426528.43,5808334.47],[6426533.58,5808325.83],[6426538.61,5808317.08],[6426544.07,5808308.46],[6426549.42,5808299.91],[6426555.11,5808291.4],[6426560.9,5808283.05],[6426566.5,5808274.71],[6426572.25,5808266.47],[6426578.59,5808258.43]],[[6426287.64,5808347.05],[6426278.6,5808344.98],[6426274.97,5808347.55],[6426272.23,5808352.59],[6426262.69,5808402.42],[6426261.73,5808411.49],[6426261.8,5808414.87],[6426275.47,5808474.75],[6426284.38,5808512.13],[6426297.52,5808567.46],[6426301.98,5808586.27],[6426381.9,5808589.77],[6426386.05,5808582.58],[6426398.48,5808560.88],[6426473.34,5808430.31],[6426475.06,5808427.28],[6426441.4,5808415.95],[6426427.02,5808410.94],[6426413.23,5808405.15],[6426399.38,5808399.17],[6426385.86,5808392.8],[6426333.84,5808366.68],[6426319.91,5808359.4],[6426311.34,5808355.28],[6426302.45,5808351.78],[6426297.1,5808349.94],[6426287.64,5808347.05]]]}}, {"type":"Feature", "id":1686,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1686","DYMEK":"ul. Marzanny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1686","LA":"ul. Marzanny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427779.64,5813378.23],[6427795.98,5813410.72],[6427854.13,5813484.09]]}}, {"type":"Feature", "id":2174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2174","DYMEK":"ul. Wojskowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2174","LA":"ul. Wojskowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424657.68,5807919.42],[6424657.65,5807933.48],[6424634.13,5808195.8],[6424621.06,5808352.47],[6424623.31,5808388.02],[6424638.48,5808560.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1320,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1320","DYMEK":"ul. Głogowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1320","LA":"ul. Głogowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424722.61,5806880.98],[6424722.62,5806880.99],[6424744.33,5806913.51],[6424786.82,5806967.71],[6424788.1,5806969.34],[6424810.61,5806998.2],[6424829.3,5807024.35],[6424839.47,5807039.24],[6424904.84,5807134.58],[6425001.26,5807272.56],[6425025.41,5807306.61],[6425051.38,5807343.38],[6425071.76,5807372.18],[6425118.36,5807439.52],[6425200.08,5807555.92],[6425280.88,5807669.95],[6425329.17,5807739.95],[6425333.71,5807745.85],[6425404.18,5807845.07],[6425421.23,5807864.05],[6425470.81,5807911.8],[6425494.23,5807933.05],[6425637.86,5808064.77],[6425731.55,5808145.67],[6425784.94,5808194.59],[6425824.51,5808231.37],[6425843.41,5808254.97],[6425862.66,5808284.84],[6425882.81,5808358.71]]}}, {"type":"Feature", "id":1782,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1782","DYMEK":"ul. Ogrodowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1782","LA":"ul. Ogrodowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426780.09,5808388.53],[6426973.23,5808343.43],[6427047.83,5808336.61],[6427067.29,5808337.36],[6427094.19,5808349.23],[6427170.71,5808375.46],[6427215.62,5808374.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1208,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1208","DYMEK":"ul. Elżbiety Drużbackiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1208","LA":"ul. Elżbiety Drużbackiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424970.27,5807696.65],[6425038.86,5807807.08]]}}, {"type":"Feature", "id":2044,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2044","DYMEK":"ul. Szpitalna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2044","LA":"ul. Szpitalna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423581.1,5809251.95],[6423609.65,5809366.04],[6423617.97,5809393.63],[6423632.74,5809425.71],[6423663.98,5809467.25],[6423725.21,5809554.49],[6423759.64,5809602.46],[6423815.47,5809684.21],[6423864.3,5809753.22],[6423889.91,5809791.98],[6423930.44,5809854.38],[6423960.23,5809899.93],[6423975.22,5809930.72]]}}, {"type":"Feature", "id":2145,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2145","DYMEK":"ul. Wiejska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2145","LA":"ul. Wiejska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430233.83,5810351.14],[6430247.47,5810329.77],[6430260.61,5810305.75],[6430280.97,5810285.15],[6430330.73,5810247.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2214,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2214","DYMEK":"ul. Zagonowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2214","LA":"ul. Zagonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426936.78,5811120.07],[6426964.14,5811066.91],[6427003,5810990.43],[6427110.08,5810775.73]]}}, {"type":"Feature", "id":502,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"502","DYMEK":"ul. Baranowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/502","LA":"ul. Baranowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428000.53,5802974.46],[6428012.91,5802998.97],[6428099.64,5803189.36],[6428101.33,5803192.67],[6428120.62,5803234.57],[6428143.3,5803286.64],[6428183.27,5803373.66],[6428185.12,5803378.89],[6428185.28,5803382.44]]}}, {"type":"Feature", "id":2015,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2015","DYMEK":"ul. Studzienna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2015","LA":"ul. Studzienna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429536.03,5810073.12],[6429569.96,5810152.39],[6429598.71,5810208.86],[6429602.45,5810214.46],[6429615.15,5810230.34],[6429637.18,5810259.93],[6429666.12,5810293.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1805,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1805","DYMEK":"ul. Oświęcimska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2016-01-12
1945-11-19 XXIII/312/VII/2016
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1805","LA":"ul. Oświęcimska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427267.47,5802578.5],[6427424.75,5802665],[6427520.55,5802717.56],[6427655.7,5802790.09],[6427659.06,5802792.16],[6427794.21,5802865.27],[6427797.73,5802867.19],[6427910,5802929.97],[6427979.73,5802967.94],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1806,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1806","DYMEK":"ul. Otwocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1806","LA":"ul. Otwocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430967.69,5808736.65],[6430983.63,5808738.31],[6431053.3,5808740.95],[6431130.27,5808743.7]]}}, {"type":"Feature", "id":1809,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1809","DYMEK":"ul. Ożarowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1809","LA":"ul. Ożarowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427143.4,5798899.92],[6427154.25,5798962.9],[6427166.78,5799023.53],[6427163.95,5799102.16],[6427152.23,5799197.74],[6427102.1,5799294.96],[6427137.67,5799497.26],[6427161.92,5799678.55],[6427176.07,5799811.32],[6427170.01,5799852.55],[6427157.48,5799914.2],[6427144.54,5799997.47],[6427147.37,5800073.26],[6427148.18,5800100.74],[6427160.7,5800185.43],[6427165.55,5800220.99],[6427177.27,5800267.27],[6427190.21,5800293.95],[6427207.59,5800365.7],[6427229.81,5800413.8],[6427237.51,5800425.71],[6427262.56,5800486.67],[6427293.86,5800601.56],[6427298.78,5800615.95],[6427305.31,5800631],[6427309.97,5800643.59],[6427313.97,5800662.36],[6427315.83,5800695.19],[6427313.3,5800806.95],[6427310.92,5800895.27],[6427308.91,5800946.42],[6427306.38,5801014.74],[6427307.72,5801035.25],[6427311.97,5801056.3],[6427316.77,5801077],[6427332.22,5801113.1],[6427341.54,5801126.49],[6427345.54,5801130.22],[6427351,5801134.75],[6427360.99,5801139.54],[6427378.31,5801144.34],[6427393.76,5801146.6],[6427406.68,5801147.27],[6427416.4,5801146.74],[6427449.04,5801137.28],[6427459.7,5801135.41],[6427473.55,5801136.75],[6427491.13,5801143.14],[6427506.05,5801150.67],[6427517.37,5801159.19],[6427538.82,5801177.44],[6427562.93,5801203.48],[6427573.05,5801215.07],[6427579.45,5801226.26],[6427585.45,5801241.58],[6427586.2,5801243.76],[6427608.1,5801273.88],[6427620.08,5801288.27],[6427629.14,5801305.65],[6427635.66,5801322.37],[6427649.64,5801370.45],[6427661.9,5801405.82],[6427686.01,5801473.09],[6427704.92,5801528.17],[6427715.31,5801556.87],[6427718.64,5801563.53],[6427729.57,5801581.51],[6427748.75,5801624.6],[6427759.41,5801654.77],[6427765.53,5801678.14],[6427766.73,5801686.66],[6427766.07,5801692.12],[6427762.6,5801712.64],[6427763.27,5801724.1],[6427766.73,5801740.29],[6427787.38,5801850.43],[6427814.54,5801985.04],[6427841.45,5802117.37],[6427867.02,5802255.5],[6427868.38,5802261.77],[6427897.53,5802412.21],[6427912.57,5802491.73],[6427922.03,5802540.87],[6427942.41,5802649.17],[6427964.79,5802766.18],[6427976.11,5802825.8],[6427999.28,5802950.53],[6428000.74,5802961.32],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1811,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1811","DYMEK":"ul. Ignacego Paderewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1811","LA":"ul. Ignacego Paderewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427132.32,5808824.15],[6427227.06,5808818.43],[6427277.64,5808813.41],[6427307.39,5808810.28],[6427351.78,5808803.78],[6427366.11,5808810.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1819,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1819","DYMEK":"ul. Perkuna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1819","LA":"ul. Perkuna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428031.03,5813014.1],[6428047.98,5813133.52],[6428056.47,5813186.67],[6428065.24,5813223.39],[6428075.38,5813253.11],[6428100.46,5813309.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1182,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1182","DYMEK":"ul. Przasnyska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1182","LA":"ul. Przasnyska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421770.68,5814370.57],[6421802.15,5814337.14],[6421848.91,5814287.38],[6421857.27,5814183.57]]}}, {"type":"Feature", "id":1183,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1183","DYMEK":"ul. Suwalska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1183","LA":"ul. Suwalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421546.05,5814611.89],[6421573.52,5814581.66],[6421631,5814519.89],[6421688.48,5814458.11],[6421744.46,5814397.63],[6421770.68,5814370.57],[6421784.13,5814171.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1283,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1283","DYMEK":"ul. Garaszewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1283","LA":"ul. Garaszewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6429551.21,5803765.92],[6429543.91,5803651],[6429498.27,5803254.24],[6429480.83,5803087.19],[6429467.27,5802968.36],[6429441.23,5802736.19],[6429424,5802593.67],[6429407,5802435.34],[6429407,5802427.16],[6429413.02,5802415.11],[6429477.18,5802222.22],[6429504.51,5802142.36],[6429512.69,5802125.36],[6429523.67,5802110.72],[6429548.87,5802088.65],[6429571.47,5802070.77],[6429581.37,5802060.88],[6429591.71,5802050.33],[6429610.86,5802023.64],[6429631.52,5801999.85],[6429646.16,5801987.58],[6429660.59,5801979.84],[6429729.05,5801948.83],[6430062.06,5801822.47],[6430073.68,5801818.16],[6430262.71,5801751.31],[6430447.85,5801687.69],[6430594.18,5801636.1],[6430845.67,5801547.76],[6430852.33,5801546.25],[6430866.9,5801544.62]],[[6429321.6,5804747.76],[6429426.4,5804548.57],[6429434.06,5804528.68],[6429435.91,5804503.66],[6429461.53,5804343.08],[6429475.53,5804247.45],[6429488.64,5804218.85],[6429503.53,5804187.57],[6429513.17,5804149.33],[6429517.02,5804126.22],[6429513.45,5804069.01],[6429508.77,5804042.32],[6429510.97,5804019.49]]]}}, {"type":"Feature", "id":1284,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1284","DYMEK":"ul. Garaszewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1284","LA":"ul. Garaszewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430866.9,5801544.62],[6430888.5,5801541.74],[6430902.93,5801537.21],[6430963.43,5801510.19],[6431032.75,5801478.34],[6431067.62,5801461.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1285,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1285","DYMEK":"ul. Garbary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25
1945-11-19 23/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1285","LA":"ul. Garbary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427584.76,5808028.01],[6427587.41,5808046.48],[6427604.69,5808108.59],[6427636.29,5808228.16],[6427652.1,5808302.75],[6427656.68,5808328.58],[6427655.73,5808341.08],[6427683.04,5808422.3],[6427686.66,5808434.42],[6427701.92,5808558.89],[6427710.9,5808630.72],[6427724.05,5808733],[6427733.27,5808805.28],[6427744.11,5808887.3],[6427754.79,5808977.08],[6427756.99,5808994.29],[6427763.94,5809066.73],[6427762.3,5809104.61],[6427768.37,5809144.57],[6427773.83,5809169.97],[6427777.82,5809197.52],[6427788.75,5809246.78],[6427796.87,5809303.87],[6427802.5,5809344.71],[6427808.1,5809387.16],[6427827.15,5809538.49],[6427853.58,5809750.29],[6427868.06,5809847.48],[6427870.42,5809865.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1289,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1289","DYMEK":"ul. Maksymiliana Garsteckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1289","LA":"ul. Maksymiliana Garsteckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426741.9,5813389.84],[6426750.62,5813433.75],[6426780.97,5813600.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1290,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1290","DYMEK":"ul. Stanisława Pawłowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1290","LA":"ul. Stanisława Pawłowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425727.25,5813580.4],[6425781.67,5813601.71],[6425806.76,5813607.06],[6425831.35,5813608.07],[6425889.55,5813602.88],[6425932.04,5813594.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1291,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1291","DYMEK":"ul. Stanisława Strugarka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1291","LA":"ul. Stanisława Strugarka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426947.3,5813922.35],[6427006.41,5813920.56],[6427102.59,5813919.45]]}}, {"type":"Feature", "id":1471,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1471","DYMEK":"ul. Kąpielowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1471","LA":"ul. Kąpielowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416683.88,5816293.44],[6416767.05,5816448.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1166,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1166","DYMEK":"ul. Wituchowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1166","LA":"ul. Wituchowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420535.83,5811068.8],[6420537.12,5811090.88],[6420546.99,5811293.2],[6420557.8,5811501.53],[6420559.18,5811545.75]]}}, {"type":"Feature", "id":1167,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1167","DYMEK":"ul. Prusimska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1167","LA":"ul. Prusimska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420714.71,5811493.26],[6420702.81,5811264.84],[6420699.74,5811248.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1168,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1168","DYMEK":"ul. Przytoczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1168","LA":"ul. Przytoczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420690.49,5811041.46],[6420692.04,5811083.06],[6420699.74,5811248.6]]}}, {"type":"Feature", "id":1169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1169","DYMEK":"ul. Gorajska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1169","LA":"ul. Gorajska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420153.51,5811512.04],[6420224.63,5811510.28],[6420337.06,5811512.04]],[[6420337.06,5811512.04],[6420489.27,5811504.98],[6420557.8,5811501.53],[6420633.5,5811497.72],[6420714.71,5811493.26],[6420743.35,5811494.78],[6420791.23,5811517.79],[6420817.99,5811529.52],[6420824.69,5811531.26],[6420839.58,5811533.75],[6420866.81,5811534.69],[6420905.88,5811544]],[[6420337.06,5811512.04],[6420318.05,5811520.13],[6420187.53,5811568.49],[6420134.04,5811590.12]]]}}, {"type":"Feature", "id":1170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1170","DYMEK":"ul. Lubosińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1170","LA":"ul. Lubosińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420546.99,5811293.2],[6420625.5,5811290.44]]}}, {"type":"Feature", "id":1171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1171","DYMEK":"ul. Przybrodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1171","LA":"ul. Przybrodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420537.12,5811090.88],[6420613.01,5811086.49],[6420692.04,5811083.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1324,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1324","DYMEK":"ul. Głuszyna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1324","LA":"ul. Głuszyna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428619.69,5798862.97],[6428637.11,5798849.07],[6428649.34,5798836.65],[6428755.73,5798757.79],[6428841.35,5798691.25],[6428885.66,5798657.8],[6428986.29,5798597.56],[6429098.23,5798532.98],[6429263.36,5798435.68],[6429508.2,5798290.65],[6429571.57,5798257.48],[6429584.81,5798250.69],[6429729.94,5798188.47],[6430027.18,5798060.02]],[[6428458.31,5799023.41],[6428468,5798997.84],[6428476.46,5798981.13],[6428489.04,5798958.54],[6428500.33,5798939.79],[6428515.9,5798919.4],[6428526.28,5798910.32],[6428539.26,5798902.26],[6428592.26,5798874.09],[6428619.69,5798862.97]],[[6428458.31,5799023.41],[6428491.12,5799005.05],[6428525.5,5798986.55],[6428543.74,5798975.34],[6428562.5,5798958.66],[6428573.97,5798945.11],[6428592.47,5798907.58],[6428619.69,5798862.97]],[[6426282.82,5801531.91],[6426327.55,5801442.2],[6426353.22,5801394.92],[6426381.97,5801342.54],[6426430.79,5801257.74],[6426448.59,5801224.44],[6426468.17,5801189.84],[6426523.34,5801091.12],[6426578.27,5800992.6],[6426679.16,5800812.89],[6426687.11,5800798.9],[6426704.64,5800767.37],[6426768.72,5800654.1],[6426779.91,5800637.95],[6426797.46,5800618.63],[6426814.75,5800603.63],[6426831.52,5800592.18],[6426861.02,5800577.69],[6427044.35,5800516.8],[6427163.6,5800479.04],[6427181.14,5800469.88],[6427203.52,5800453.23],[6427237.51,5800425.71],[6427239.56,5800423.51],[6427415.91,5800279.93],[6427535.97,5800182.15],[6427642.83,5800095.11],[6427665.11,5800072.82],[6427761.66,5799923.25],[6427824.78,5799827.34],[6427851.19,5799795.77],[6427985.49,5799659.21],[6428061.2,5799581.34],[6428089.87,5799548.54],[6428099.77,5799535.54],[6428121.02,5799495.31],[6428196.93,5799337.28],[6428230.97,5799269.73],[6428250.98,5799240.85],[6428274.5,5799215.27],[6428342.78,5799145.13],[6428440.36,5799047.24],[6428450.05,5799034.35],[6428458.31,5799023.41]]]}}, {"type":"Feature", "id":2243,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2243","DYMEK":"ul. Zielona | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2243","LA":"ul. Zielona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427415.35,5808410.58],[6427506.34,5808421.22],[6427572.73,5808428.61],[6427607.83,5808429.62],[6427611.56,5808429.49]]}}, {"type":"Feature", "id":2194,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2194","DYMEK":"ul. Wschowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2194","LA":"ul. Wschowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421860.99,5805761.07],[6421913.14,5805807.36],[6421965.53,5805853.78]]}}, {"type":"Feature", "id":1929,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1929","DYMEK":"ul. Rydzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1929","LA":"ul. Rydzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425088.99,5804181.33],[6425057.83,5804064.21],[6425047.89,5804022.77],[6425035.22,5803960.8],[6425036.59,5803956.69],[6425029.11,5803923.61],[6425025.76,5803908.9],[6425018.36,5803875.82],[6425016.11,5803865.94],[6425005.37,5803819.32],[6424996.49,5803781.72],[6424994.54,5803780.22],[6424991.2,5803777.91],[6424987.47,5803762],[6424982.13,5803739.76],[6424976.68,5803716.19],[6424970.82,5803691.75],[6424968.47,5803681.77],[6424964.81,5803667.51],[6424962.06,5803656.71],[6424958.49,5803642.33],[6424955.78,5803631.33],[6424954.32,5803625.4],[6424953.03,5803623.75],[6424950.55,5803621.98]],[[6425180.67,5804632.68],[6425166.78,5804566.74],[6425158.22,5804557.77],[6425151.15,5804528.42],[6425159.98,5804514.42],[6425147.21,5804459.53],[6425130.23,5804384.79],[6425130.1,5804375.01],[6425122.21,5804338.86],[6425118.68,5804322.42],[6425117.07,5804308.21],[6425115.87,5804301.7],[6425109.88,5804275.34],[6425088.82,5804181.16]]]}}, {"type":"Feature", "id":1677,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1677","DYMEK":"ul. Małopolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1677","LA":"ul. Małopolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424945.42,5810717.9],[6425006.41,5810702.42],[6425069.25,5810685.06],[6425161.79,5810658.85],[6425178.78,5810654.13],[6425199.79,5810648.46],[6425269.91,5810629.57],[6425336.76,5810595.94],[6425403.05,5810557.61],[6425581.85,5810431.78],[6425642.71,5810389.16],[6425650.25,5810384.98],[6425679.99,5810370.38],[6425706.92,5810358.13],[6425750.82,5810341.7],[6425758.67,5810338.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1509,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1509","DYMEK":"ul. Stanisława Knapowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1509","LA":"ul. Stanisława Knapowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424325.85,5806321.07],[6424349.04,5806297.05],[6424371.23,5806275.22],[6424424.05,5806228.34],[6424573.92,5806095.23],[6424586.51,5806081.68]]}}, {"type":"Feature", "id":1238,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1238","DYMEK":"ul. Dzieci Wrzesińskich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1238","LA":"ul. Dzieci Wrzesińskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433351.28,5807233.6],[6433627.98,5807317.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2230,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2230","DYMEK":"ul. Zbąszyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2230","LA":"ul. Zbąszyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424135.99,5808512.91],[6424140.78,5808532.62],[6424198.07,5808769.38],[6424268.36,5809065.91],[6424270.81,5809070.46],[6424280.39,5809079.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1824,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1824","DYMEK":"ul. Piekary | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1824","LA":"ul. Piekary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426999.37,5808619.29],[6427032.4,5808506.59],[6427094.19,5808349.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2144,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2144","DYMEK":"ul. Wiece | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2144","LA":"ul. Wiece","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425706.76,5810847.84],[6425800.77,5811042.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1834,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1834","DYMEK":"ul. Płowiecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1834","LA":"ul. Płowiecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423656.15,5807745.95],[6423662.12,5807764.44],[6423685.4,5807844.07]],[[6423685.4,5807844.07],[6423618.71,5807863.47]],[[6423685.4,5807844.07],[6423721.15,5807968.57]]]}}, {"type":"Feature", "id":1537,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1537","DYMEK":"ul. Kopylnik | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1537","LA":"ul. Kopylnik","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430644.1,5797597.47],[6430652.41,5797540.12],[6430651.12,5797508.61],[6430631.26,5797426.18],[6430587.25,5797302.31],[6430576.46,5797284.18],[6430564.8,5797273.82],[6430541.49,5797260.44],[6430492.73,5797241.88],[6430452.59,5797224.62],[6430427.56,5797206.06],[6430402.52,5797181.02],[6430375.76,5797143.9],[6430351.59,5797103.76],[6430332.61,5797066.64],[6430310.6,5797012.27],[6430297.22,5796974.72],[6430287.72,5796950.11],[6430286.43,5796937.17],[6430287.72,5796915.58],[6430294.63,5796893.14],[6430291.61,5796885.8],[6430282.53,5796879.35]]}}, {"type":"Feature", "id":1723,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1723","DYMEK":"ul. Mokra | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1723","LA":"ul. Mokra","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427475.6,5809058.8],[6427548.58,5809041.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1184,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1184","DYMEK":"ul. Dobromiły | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1184","LA":"ul. Dobromiły","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432564.36,5808628.11],[6432584.83,5808631.9],[6432656.84,5808638.42],[6432680.32,5808637.47],[6432755.94,5808624.97],[6432791.1,5808725.54],[6432831.88,5808833.72],[6432887.97,5808985.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1185,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1185","DYMEK":"ul. Dobrowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1185","LA":"ul. Dobrowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433388.99,5808429.13],[6433458.08,5808377.79]],[[6433166.92,5808660.72],[6433203.54,5808575.85],[6433211.76,5808551.02],[6433322.75,5808473.01]]]}}, {"type":"Feature", "id":1186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1186","DYMEK":"ul. Wacława Gieburowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1186","LA":"ul. Wacława Gieburowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426101.67,5813459.63],[6426180.62,5813449.44],[6426276.98,5813441.93],[6426335.69,5813438.82],[6426350.88,5813438.35],[6426380.25,5813437.12],[6426462.6,5813437.97],[6426508.94,5813437.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1187","DYMEK":"ul. Stanisława Wachowiaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1187","LA":"ul. Stanisława Wachowiaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426741.9,5813389.84],[6426748.42,5813386.59],[6426827.98,5813378.39],[6426939.05,5813367.3],[6427076.42,5813351.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1188","DYMEK":"ul. Henryka Łowmiańskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1188","LA":"ul. Henryka Łowmiańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426217.98,5813125.15],[6426237.84,5813229.38],[6426243.66,5813261.48],[6426258.16,5813341.48],[6426273.61,5813424.52],[6426276.98,5813441.93]]}}, {"type":"Feature", "id":1189,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1189","DYMEK":"ul. Kazimierza Tymienieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1189","LA":"ul. Kazimierza Tymienieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426617.58,5813026.33],[6426703.57,5813026.83],[6426763.18,5813018.44],[6426871.98,5812994.66],[6426935.72,5812978.89],[6426979.15,5812971.7],[6427115.74,5812952.23],[6427135.45,5812955.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1190","DYMEK":"ul. Floriana Znanieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1190","LA":"ul. Floriana Znanieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426871.98,5812994.66],[6426889.87,5813093.15],[6426912.08,5813218.8],[6426915.22,5813239]]}}, {"type":"Feature", "id":1361,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1361","DYMEK":"ul. Gryfińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1361","LA":"ul. Gryfińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420287.18,5809023.25],[6420289.53,5809031.26],[6420352.32,5809189.06],[6420405.11,5809323.81],[6420423.38,5809367.91],[6420424.66,5809377.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1363,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1363","DYMEK":"ul. Gwarna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1363","LA":"ul. Gwarna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426579.17,5808736.12],[6426607.38,5808862.81],[6426612.67,5808874.65],[6426619.72,5808884.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1472,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1472","DYMEK":"ul. Koprowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1472","LA":"ul. Koprowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428455.84,5814958.56],[6428454.62,5815141.67],[6428453.17,5815193.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1473,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1473","DYMEK":"ul. Szczawiowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1473","LA":"ul. Szczawiowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428384.92,5814972.79],[6428395.64,5815028.25],[6428390.69,5815055.06],[6428387.6,5815111.15],[6428397.5,5815139.4],[6428454.62,5815141.67]]}}, {"type":"Feature", "id":1474,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1474","DYMEK":"ul. Sopocka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1474","LA":"ul. Sopocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424083.46,5813345.34],[6424120.45,5813296.16]],[[6423994.34,5813468.97],[6424047.62,5813388.28]]]}}, {"type":"Feature", "id":1475,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1475","DYMEK":"ul. Reglowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1475","LA":"ul. Reglowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423803.67,5805535.86],[6423942.87,5805388.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1477,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1477","DYMEK":"ul. Rezedowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1477","LA":"ul. Rezedowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418662.51,5807924.32],[6418692.16,5807889.13],[6418699.43,5807877.81],[6418809.5,5807749.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1478,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1478","DYMEK":"ul. Ku Dębinie | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1478","LA":"ul. Ku Dębinie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426527.96,5804984.95],[6426538.67,5804944.58],[6426547.95,5804929.64],[6426562.48,5804913.5],[6426580.24,5804895.74],[6426598,5804877.17],[6426609.7,5804865.07],[6426620.6,5804855.38],[6426628.67,5804845.69],[6426635.13,5804835.2],[6426644.01,5804821.88],[6426662.98,5804793.63],[6426670.25,5804778.7],[6426677.11,5804763.36],[6426683.97,5804738.74],[6426685.58,5804727.44],[6426682.76,5804715.74],[6426677.51,5804695.15],[6426656.38,5804581.23],[6426653.03,5804558.71],[6426647.17,5804542.79],[6426647.34,5804533.91],[6426654.87,5804500.91],[6426656.21,5804485.5],[6426656.38,5804468.91],[6426653.7,5804453.16],[6426642.31,5804416.13],[6426632.61,5804401.14],[6426633.43,5804390.19],[6426637.15,5804377.99],[6426647.07,5804365.39],[6426653.53,5804358.06]]}}, {"type":"Feature", "id":1479,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1479","DYMEK":"ul. Eugeniusza Piaseckiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1479","LA":"ul. Eugeniusza Piaseckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431456.33,5806480.14],[6431467.39,5806504.17],[6431471.2,5806516.37],[6431477.3,5806580.44],[6431486.07,5806671.59],[6431566.36,5806878.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1480,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1480","DYMEK":"ul. Zajęcza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1988-12-01 IV/15/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1480","LA":"ul. Zajęcza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432939,5806913.73],[6433023.66,5806903.64],[6433100.92,5806913.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1708,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1708","DYMEK":"ul. Seweryna Mielżyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1708","LA":"ul. Seweryna Mielżyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426619.72,5808884.03],[6426636.85,5808898.88],[6426754.59,5808998.25],[6426762.75,5809003.82]]}}, {"type":"Feature", "id":1325,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1325","DYMEK":"ul. Gminna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1325","LA":"ul. Gminna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433736.06,5802148.72],[6433740.81,5802191.89],[6433747.25,5802250],[6433753.41,5802306.64],[6433756.24,5802333.6],[6433756.34,5802334.58],[6433756.55,5802337.98],[6433756.56,5802341.48],[6433756.24,5802344.3],[6433756.1,5802344.78],[6433755.2,5802346.58],[6433753.9,5802348.32],[6433752.57,5802349.2],[6433744.73,5802350.35],[6433714.08,5802354.09],[6433678.7,5802357.99],[6433646.15,5802361.66],[6433643.92,5802361.93],[6433636.63,5802362.88],[6433629.06,5802363.89],[6433622.03,5802364.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1326,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1326","DYMEK":"ul. Strzyżowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1326","LA":"ul. Strzyżowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430555.76,5802949.9],[6430645.59,5802912.49],[6430793.16,5802860.27],[6430907.46,5802820.48],[6431152.9,5802729.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1332,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1332","DYMEK":"ul. Gołężycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1332","LA":"ul. Gołężycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428185.28,5803382.44],[6428186.82,5803387.84],[6428192.68,5803395.4],[6428224.92,5803425.89],[6428228.01,5803430.06],[6428230.06,5803435.87],[6428234.02,5803454.44],[6428238.81,5803478.74],[6428244.05,5803495.87],[6428251.15,5803513.76],[6428275.53,5803567.23],[6428293.12,5803605.88],[6428295.12,5803613.44],[6428294.97,5803619.61],[6428293.12,5803625.32],[6428289.41,5803630.41],[6428275.37,5803639.59],[6428207.18,5803684.87],[6428202.39,5803690.89],[6428200.39,5803697.99],[6428200.7,5803706.32],[6428204.55,5803715.27],[6428259.5,5803785.94],[6428318.11,5803861.69],[6428344.7,5803890.06],[6428382.33,5803929.4],[6428397.88,5803946.85],[6428429.5,5803975.08],[6428432.28,5803977.24],[6428487.3,5804022.19],[6428496.32,5804033.93],[6428500.21,5804042.77],[6428502.11,5804048.93],[6428502.23,5804056.6],[6428502.62,5804063.65],[6428513.79,5804084.93],[6428565.74,5804184.5],[6428620.49,5804291.19],[6428679.39,5804402.9],[6428765.66,5804566.41],[6428771.71,5804579.08],[6428767.92,5804584.24]]}}, {"type":"Feature", "id":1336,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1336","DYMEK":"ul. Gospodarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1336","LA":"ul. Gospodarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433820.82,5802889.66],[6433810.98,5802869.56],[6433724.62,5802715.29],[6433692.87,5802657.73],[6433683.38,5802626.45],[6433637.58,5802440.25],[6433622.67,5802379.96],[6433622.03,5802364.84]]}}, {"type":"Feature", "id":1335,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1335","DYMEK":"ul. Gospodarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1335","LA":"ul. Gospodarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433622.03,5802364.84],[6433628.21,5802344.97],[6433669.88,5802226.97],[6433694.87,5802150.79],[6433739.61,5802022.98],[6433790.28,5801867.79],[6433855.1,5801681.91],[6433867.81,5801639.52],[6433880.14,5801597.19],[6433911.3,5801471.58],[6433934.39,5801386.04],[6433940.69,5801294.18],[6433933.87,5801200.76],[6433903.95,5801019.68],[6433843.6,5800716.84],[6433770.64,5800347.86],[6433752.79,5800283.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1510,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1510","DYMEK":"ul. Kobylepole | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1510","LA":"ul. Kobylepole","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432954.91,5806798.45],[6432979.18,5806809.33],[6433007.57,5806821.92],[6433032.76,5806830.8],[6433061.04,5806836.48],[6433109.07,5806841.06],[6433205.78,5806848.43],[6433316.66,5806854.8],[6433347.79,5806855.58],[6433374.96,5806853.7],[6433398.96,5806849.79],[6433435,5806841.14],[6433470.07,5806826.6],[6433506.41,5806807.96],[6433540.53,5806783.55],[6433557.75,5806764.83],[6433564.07,5806757.24],[6433617.63,5806680.54],[6433634.22,5806657.4],[6433680.97,5806588.27],[6433693.14,5806569.7],[6433726.8,5806521.13],[6433789.04,5806431.78],[6433795.48,5806426.31],[6433794.7,5806418.67],[6433795.32,5806393.64],[6433795.32,5806365.18],[6433792.52,5806351.79],[6433785.97,5806336.66],[6433778.02,5806324.65],[6433764.76,5806311.01],[6433680.56,5806250.73],[6433668.09,5806242.62],[6433658.11,5806238.57],[6433645.48,5806234.84],[6433638.62,5806230.47],[6433601.05,5806197.65],[6433390.39,5806051.63],[6433257.39,5805959.33],[6433161.65,5805893.83],[6432987.79,5805772.92],[6432881.45,5805698.85],[6432830.62,5805664.09],[6432804.26,5805645.3],[6432776.04,5805625.34],[6432752.19,5805606.16],[6432731.91,5805585.65],[6432719.13,5805570.22],[6432701.04,5805543.94],[6432688.88,5805522.27],[6432674.84,5805489.76],[6432663.31,5805448.36],[6432659.56,5805427.15],[6432658.63,5805405.64],[6432658.95,5805375.32],[6432663.77,5805294.39],[6432672.66,5805166.21],[6432672.5,5805151.09],[6432669.38,5805124.97],[6432650.68,5804983.17],[6432630.87,5804829.5],[6432602.86,5804735.55]]}}, {"type":"Feature", "id":1512,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1512","DYMEK":"ul. Kociewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1512","LA":"ul. Kociewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419002.29,5812231.66],[6419191.05,5812237.41],[6419217.34,5812246.34]]}}, {"type":"Feature", "id":2067,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2067","DYMEK":"ul. Śródka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2067","LA":"ul. Śródka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428828.92,5809152.47],[6428815.25,5809156.5]],[[6428815.25,5809156.5],[6428817.92,5809163.32],[6428822.42,5809182.9]],[[6428750.76,5809179.98],[6428767.28,5809167.19],[6428780.59,5809160.8],[6428803.77,5809153.07],[6428812.97,5809150.68],[6428815.25,5809156.5]]]}}, {"type":"Feature", "id":1830,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1830","DYMEK":"ul. Piotrowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1830","LA":"ul. Piotrowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428419.95,5808017.72],[6428629.82,5808345.25]]}}, {"type":"Feature", "id":2401,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2401","DYMEK":"rynek Jeżycki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2401","LA":"rynek Jeżycki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425492.59,5809286.26],[6425489.54,5809278.01],[6425460.32,5809289.47],[6425437.99,5809298.24],[6425417.7,5809306.19],[6425421.71,5809314.08],[6425439.59,5809349.19],[6425444.82,5809359.5],[6425454.1,5809356.01],[6425510.54,5809334.77],[6425510.07,5809333.5],[6425505.78,5809321.91],[6425492.59,5809286.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1896,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1896","DYMEK":"ul. Rakoniewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1896","LA":"ul. Rakoniewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423648.39,5805740.48],[6423687.93,5805706.47],[6423727.46,5805670.22],[6423806.8,5805596.88],[6423836.99,5805569.21],[6423862.56,5805553.76],[6423880.57,5805546.19],[6423905.11,5805539.14],[6424045.03,5805526.61]]}}, {"type":"Feature", "id":1879,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1879","DYMEK":"ul. Przesmyk | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1879","LA":"ul. Przesmyk","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424979.33,5805333.91],[6424962.78,5805399.35],[6424953.13,5805436.46],[6424954.01,5805442.6],[6424957.74,5805449.28],[6424969.8,5805489.79],[6424973.19,5805496.04],[6424996.43,5805575.5],[6425020,5805655.78]]}}, {"type":"Feature", "id":2163,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2163","DYMEK":"ul. Wisłocka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2163","LA":"ul. Wisłocka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422339.92,5810976.59],[6422406.22,5811121.64]]}}, {"type":"Feature", "id":2063,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2063","DYMEK":"ul. Śniadeckich | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2063","LA":"ul. Śniadeckich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425470.81,5807911.8],[6425435.03,5807955.47],[6425412.14,5808030.77],[6425403.37,5808060.73],[6425401.06,5808072.72],[6425381.2,5808195.15],[6425375.3,5808231.54],[6425369.93,5808262.22],[6425370.28,5808274.74],[6425379.05,5808337.79],[6425397.84,5808490.63],[6425421.63,5808677.45],[6425421.91,5808686.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1684,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1684","DYMEK":"ul. św. Marii Magdaleny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1684","LA":"ul. św. Marii Magdaleny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427636.29,5808228.16],[6427737.78,5808223.84],[6427748.04,5808226.06],[6427757.04,5808234.52],[6427890.85,5808319.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1969,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1969","DYMEK":"ul. Skryta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1969","LA":"ul. Skryta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425074.28,5808490.69],[6425066.99,5808449.81],[6425068.7,5808442.61],[6425072.12,5808440.36],[6425077.24,5808439.19],[6425135.77,5808428.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2172","DYMEK":"ul. Wodna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2172","LA":"ul. Wodna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427481.12,5808788.16],[6427490.71,5808775.69],[6427535.59,5808766.91],[6427589.86,5808758.12],[6427668.3,5808744.26],[6427724.05,5808733]]}}, {"type":"Feature", "id":1266,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1266","DYMEK":"ul. Fiołkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1266","LA":"ul. Fiołkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425490.2,5805267.12],[6425552.78,5805212.46],[6425609.1,5805164.84],[6425611.86,5805157.93],[6425612.26,5805150.42],[6425595.46,5805078.31]]}}, {"type":"Feature", "id":2219,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2219","DYMEK":"ul. Zaklikowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2219","LA":"ul. Zaklikowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427868.38,5802261.77],[6427906.53,5802247.41],[6428048.53,5802189.43],[6428198.75,5802131.74],[6428363.64,5802067.04]]}}, {"type":"Feature", "id":1364,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1364","DYMEK":"ul. Murawa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1364","LA":"ul. Murawa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6427779.58,5811760.3],[6427753.45,5811694.4],[6427718.28,5811612.07],[6427701.1,5811568.22],[6427689.06,5811544.63],[6427672.38,5811489.75],[6427671.1,5811477.44],[6427663.91,5811436.15],[6427657.24,5811341.78],[6427646.98,5811208.69],[6427640.82,5811140.21],[6427632.36,5811031.48],[6427631.33,5811017.38],[6427621.06,5810896.59]],[[6427879.01,5811958.56],[6427936.61,5812084.39],[6427951.59,5812131.74],[6427962.48,5812195.69],[6427974.31,5812352.86],[6427990.73,5812560.96],[6427999.24,5812670.3]]]}}, {"type":"Feature", "id":1365,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1365","DYMEK":"ul. Kazimiery Iłłakowiczówny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1365","LA":"ul. Kazimiery Iłłakowiczówny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424483.58,5808305.38],[6424496.25,5808131.51],[6424507.51,5807964.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1367,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1367","DYMEK":"ul. Haliny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1367","LA":"ul. Haliny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432664.61,5808723.51],[6432680.32,5808637.47]],[[6432676.46,5808731.86],[6432659.62,5808820.56]],[[6432634.24,5808815.55],[6432650.9,5808727.03]],[[6432623.57,5808933.53],[6432644.69,5808825.61]]]}}, {"type":"Feature", "id":1373,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1373","DYMEK":"ul. Stanisława Hejmowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2015-07-14
2006-05-16 XLI/701/VII/2017
XV/153/VII/2015
XCIII/1042/IV/2006 ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1373","LA":"ul. Stanisława Hejmowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426972.02,5809534.11],[6426972.37,5809512.71],[6427071.04,5809464.12],[6427069.33,5809433.05],[6427063.54,5809357.14],[6427033.57,5809327.97],[6427029.37,5809317.99]]}}, {"type":"Feature", "id":1374,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1374","DYMEK":"ul. Czesława Miłosza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-09-05
2016-07-12
2007-03-06 LIII/950/VII/2017
XXXIII/525/VII/2016
IX/64/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1374","LA":"ul. Czesława Miłosza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423032.31,5813781.56],[6423329.14,5813982.06]],[[6423243.01,5814108.53],[6423442.33,5813816.14]]]}}, {"type":"Feature", "id":1709,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1709","DYMEK":"ul. Międzychodzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1709","LA":"ul. Międzychodzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423626.84,5808488.6],[6423627.66,5808506.84],[6423630.75,5808760.28],[6423631.39,5808765.03]]}}, {"type":"Feature", "id":1710,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1710","DYMEK":"ul. Międzyzdrojska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1710","LA":"ul. Międzyzdrojska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419005.41,5811991.11],[6418981.88,5812070.44],[6418964.24,5812142.11],[6418956.54,5812164.86],[6418927.01,5812241.59],[6418888.76,5812324.42],[6418872.02,5812370.64],[6418859.92,5812380.48],[6418857.99,5812382.18],[6418835.17,5812428.69],[6418811.51,5812495.63],[6418800.35,5812536.52],[6418788.83,5812607.96],[6418786.57,5812634.62],[6418782.21,5812657.8],[6418778.03,5812675.57],[6418765.83,5812698.13],[6418762.87,5812713.81],[6418765.32,5812724.52],[6418774.2,5812735.32],[6418782.04,5812737.94],[6418806.77,5812738.46],[6418838.48,5812740.55],[6418884.48,5812750.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1711,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1711","DYMEK":"ul. Milczańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1711","LA":"ul. Milczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429367.54,5807501.2],[6429409.15,5807376.27],[6429451.38,5807243.05],[6429504.99,5807078.85],[6429558.25,5806911.62]]}}, {"type":"Feature", "id":1712,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1712","DYMEK":"ul. Milczańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1712","LA":"ul. Milczańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429500.36,5806178.98],[6429543.06,5806246.57],[6429546.25,5806252.47],[6429565.8,5806307.38],[6429603.4,5806392.12],[6429642.76,5806488.41],[6429653.05,5806503.15]]}}, {"type":"Feature", "id":1714,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1714","DYMEK":"ul. Miłowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1714","LA":"ul. Miłowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433629.67,5809012.5],[6433735.6,5808959.23],[6433821.72,5808916.89],[6433830.46,5808906.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1717,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1717","DYMEK":"ul. Minikowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1717","LA":"ul. Minikowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427730.4,5803787.38],[6427736.72,5803779.77],[6427748.53,5803758.22],[6427757.77,5803734.27],[6427841.75,5803478.43],[6427885.37,5803346.79],[6427927.96,5803217.38],[6427948.32,5803155.02],[6427999.63,5803000.88],[6428000.53,5802974.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1719,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1719","DYMEK":"ul. Modlińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1719","LA":"ul. Modlińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431132.49,5808698.77],[6431214.23,5808702.18],[6431477.72,5808713.65]]}}, {"type":"Feature", "id":1513,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1513","DYMEK":"ul. Żukowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1513","LA":"ul. Żukowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419053.3,5812188.27],[6419099.56,5812189.06],[6419145.92,5812180.33],[6419200.34,5812181.91],[6419235.23,5812194.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1514,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1514","DYMEK":"ul. Olecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1514","LA":"ul. Olecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6419122.81,5812034.7],[6419080.33,5812034.08]],[[6419122.81,5812034.7],[6419251.87,5812038.41],[6419257.82,5812038.65]],[[6419121.46,5812105.32],[6419122.81,5812034.7]]]}}, {"type":"Feature", "id":1515,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1515","DYMEK":"ul. Sztormowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1515","LA":"ul. Sztormowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6417171.57,5817090.73],[6417277.71,5817105.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1516,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1516","DYMEK":"ul. Okrętowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1516","LA":"ul. Okrętowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6416431.16,5816284.21],[6416419.36,5816308.19],[6416446.37,5816328.97],[6416463.18,5816349.19],[6416476.41,5816352.78],[6416487.74,5816352.59],[6416494.55,5816349.37]]}}, {"type":"Feature", "id":1517,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1517","DYMEK":"ul. Stanisława Wiechowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1517","LA":"ul. Stanisława Wiechowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426604.41,5813602.96],[6426622.52,5813599.37],[6426727.99,5813600.97],[6426780.97,5813600.9],[6426864.16,5813600.78],[6426981.72,5813601.55],[6427083.94,5813602.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1518,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1518","DYMEK":"ul. Tadeusza Szeligowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1989-04-13 VI/34/89","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1518","LA":"ul. Tadeusza Szeligowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426604.41,5813602.96],[6426605.47,5813620.05],[6426604.2,5813677.06],[6426599.76,5813731.41],[6426591.51,5813786.9],[6426577.04,5813863.72],[6426533.1,5814009.48],[6426503.65,5814109.03],[6426475.36,5814204.25],[6426463.42,5814253.39],[6426449.06,5814347.22],[6426445.16,5814448.92],[6426448.82,5814557.49],[6426449.72,5814654.63],[6426451.57,5814674.67],[6426459.01,5814979.43],[6426500.32,5815168]]}}, {"type":"Feature", "id":1783,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1783","DYMEK":"ul. Okonecka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1783","LA":"ul. Okonecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420268.73,5809299.32],[6420316.02,5809203.65],[6420352.32,5809189.06],[6420437.63,5809154.98],[6420521.41,5809122.3],[6420526.47,5809082.62],[6420501.19,5809014.58]]}}, {"type":"Feature", "id":1786,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1786","DYMEK":"ul. Oleśnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1786","LA":"ul. Oleśnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421003.7,5805558.19],[6421018.29,5805553.94],[6421163.39,5805510.57],[6421170.42,5805507.15],[6421180.97,5805500.28],[6421251.25,5805443.73],[6421309.67,5805397.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1788,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1788","DYMEK":"ul. Olkuska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1788","LA":"ul. Olkuska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427754.62,5802944.66],[6427745.09,5802945.21],[6427556.93,5803004.43],[6427330.41,5803077.04]]}}, {"type":"Feature", "id":2034,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2034","DYMEK":"ul. Szczawnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2034","LA":"ul. Szczawnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423222.03,5814318.24],[6423291.42,5814216.36],[6423346.76,5814132.1],[6423429.64,5814010.4],[6423514.43,5813888.7],[6423535.64,5813859.3],[6423537.62,5813849.32],[6423541.09,5813841.31],[6423719.46,5813580.27],[6423889.56,5813334.87],[6423979.29,5813199.48],[6424042.56,5813095.46],[6424069.27,5813044.06],[6424093.05,5812991.99],[6424093.75,5812982.15],[6424094.38,5812975.7],[6424130.69,5812887.31],[6424164.86,5812801.73],[6424178.21,5812761.95],[6424203.85,5812712.93],[6424233.22,5812663],[6424244.44,5812642.97],[6424255.39,5812630.68],[6424263.67,5812623.87],[6424272.48,5812617.47],[6424271.14,5812612.12],[6424269.27,5812595.3],[6424271.69,5812585.96],[6424277.02,5812576.34],[6424483.69,5812353.23],[6424512.53,5812318.51],[6424526.14,5812299.03],[6424547.5,5812250.16],[6424549.73,5812226.26]]}}, {"type":"Feature", "id":1696,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1696","DYMEK":"ul. św. Michała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1696","LA":"ul. św. Michała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429373.65,5808752.99],[6429380.98,5808781.74],[6429389.21,5808802.68],[6429440.86,5808910.46]]}}, {"type":"Feature", "id":1697,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1697","DYMEK":"ul. św. Michała | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1697","LA":"ul. św. Michała","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429440.86,5808910.46],[6429453.61,5808941.06],[6429558,5809165.41],[6429562.78,5809182.04],[6429567,5809220.79],[6429583.4,5809344.93],[6429640.38,5809768.77],[6429649.41,5809792.3],[6429681.45,5809875.74],[6429747.12,5810048.03],[6429750.58,5810060.99],[6429752.73,5810079],[6429751.3,5810090.11]]}}, {"type":"Feature", "id":1442,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1442","DYMEK":"ul. Karpacka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1442","LA":"ul. Karpacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421454.73,5812191.85],[6421505.15,5812140.51],[6421513.82,5812128.9],[6421529.23,5812100.77],[6421583.71,5812032.33],[6421592.74,5812023.01],[6421620.98,5812002.94],[6421675.41,5811947.39],[6421700.09,5811961.02],[6421750.52,5811905.88],[6421795.36,5811859.43],[6421957.64,5811688.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1055,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1055","DYMEK":"ul. Ciechocińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1055","LA":"ul. Ciechocińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423698.48,5813950.59],[6423766.48,5813920.83],[6423794.57,5813910.73],[6423803.42,5813904.64],[6423890.98,5813785.68],[6423913.58,5813755.8],[6423960.64,5813691.3],[6424015.91,5813616.31],[6424078.05,5813525.82],[6424197.07,5813350.74],[6424208.19,5813327.77],[6424262.94,5813203.49]],[[6423698.48,5813950.59],[6423732.16,5814025.56]],[[6423596.32,5813994.19],[6423698.48,5813950.59]]]}}, {"type":"Feature", "id":1982,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1982","DYMEK":"ul. Sokoła | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1982","LA":"ul. Sokoła","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425984.32,5810597.34],[6425984.65,5810613.13],[6425999.45,5810772.3],[6426012.68,5810921.36],[6426017.64,5810970.98],[6426030.35,5811099.98],[6426055.48,5811367.66],[6426059.03,5811372.36]]}}, {"type":"Feature", "id":1999,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1999","DYMEK":"ul. Stawna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1999","LA":"ul. Stawna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427489.9,5809136.05],[6427569.16,5809134.65],[6427632.29,5809131.84],[6427658.25,5809127.28],[6427690.52,5809121.32],[6427711.91,5809109.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2082,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2082","DYMEK":"ul. Taborowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2082","LA":"ul. Taborowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424201.67,5807665.31],[6424230.8,5807796.77],[6424358.31,5807768.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1842,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1842","DYMEK":"ul. Podlaska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1842","LA":"ul. Podlaska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425047.92,5810923.34],[6425066.87,5810913.24],[6425127.36,5810886.96],[6425143.43,5810881.74],[6425168.76,5810874.5],[6425205.18,5810873.83],[6425217.8,5810876],[6425247.96,5810883.42],[6425317.23,5810908.46],[6425383.8,5810932.45],[6425397.33,5810940.77]]}}, {"type":"Feature", "id":1985,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1985","DYMEK":"ul. Sosnowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1985","LA":"ul. Sosnowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424561.98,5804669.12],[6424575.16,5804665.51],[6424604.66,5804660.33],[6424800.77,5804633.5],[6424989.67,5804608.09],[6425068.63,5804597.31]]}}, {"type":"Feature", "id":1328,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1328","DYMEK":"ul. Golęcińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1328","LA":"ul. Golęcińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423843.32,5812003.12],[6423988.02,5811825.76],[6423999.26,5811808.7],[6424016.74,5811786.31],[6424035.81,5811766.03],[6424073.56,5811734.91],[6424083.19,5811725.48],[6424127.56,5811694.26],[6424137.8,5811684.62],[6424146.45,5811669.56],[6424148.04,5811655.81],[6424145.43,5811637.54],[6424110.9,5811558.54],[6424107.29,5811545.39],[6424108.09,5811536.96],[6424111.5,5811529.13],[6424119.33,5811520.49],[6424171.73,5811478.52],[6424188.19,5811467.68],[6424203.25,5811460.76],[6424215.1,5811457.75],[6424230.96,5811456.15],[6424246.22,5811456.34]]}}, {"type":"Feature", "id":1547,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1547","DYMEK":"ul. Koszalińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1547","LA":"ul. Koszalińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418771.05,5816438.92],[6418779.75,5816439],[6418789.69,5816437],[6418841.89,5816407.54],[6418871.83,5816389.48],[6418900.28,5816377.11],[6418990.71,5816354.86],[6419148.72,5816323.65],[6419293.72,5816294.19],[6419318.21,5816286.77],[6419340.73,5816278.6],[6419372.16,5816264.01],[6419402.33,5816246.93],[6419438.71,5816225.16],[6419478.3,5816194.72],[6419507.75,5816168.74],[6419529.76,5816148.2],[6419545.59,5816131.13],[6419554.25,5816115.79],[6419559.45,5816099.21],[6419561.93,5816080.16],[6419559.45,5816056.65],[6419550.54,5816022.75],[6419545.84,5816001.47],[6419545.84,5815991.57],[6419549.55,5815983.9],[6419562.67,5815975.98],[6419676.74,5815930.94],[6419701.98,5815918.32],[6419731.67,5815901],[6419769.28,5815874.52],[6419783.63,5815862.89],[6419817.29,5815828.99],[6419899.43,5815741.15],[6419983.81,5815654.72],[6420080.92,5815543.93],[6420214.34,5815383.6],[6420318.22,5815256.71],[6420346.78,5815222.79],[6420373.57,5815180.38],[6420383.27,5815161.12],[6420388.08,5815146.68],[6420392.33,5815129.54],[6420396.44,5815104.06],[6420406.06,5815027.87],[6420415.84,5814963.31],[6420421.5,5814936.55],[6420427.87,5814921.11],[6420441.74,5814897.18],[6420482.66,5814843.8],[6420543.41,5814766.35],[6420600.33,5814694.42],[6420632.75,5814655.76],[6420659.94,5814631.83],[6420695.05,5814604.36],[6420797.99,5814523.79],[6420913.09,5814432.31],[6420960.95,5814399.32],[6421305.58,5814176.31],[6421361.17,5814139.18],[6421381.19,5814125.89],[6421533.27,5813995.9],[6421576.87,5813954.27],[6421585.08,5813944.08],[6421694.39,5813823.44],[6421724.13,5813793.99],[6421840.79,5813663.44],[6422075.28,5813407.15],[6422142.66,5813332.09],[6422246.03,5813198.15],[6422345.72,5813068.73],[6422545.36,5812814.7],[6422624.08,5812715.02],[6422657.21,5812676.23],[6422691.47,5812645.36],[6422731.12,5812617.32],[6422774.17,5812595.52],[6422814.66,5812581.07],[6422862.18,5812567.93],[6422913.84,5812558.33],[6422936.78,5812554.87],[6423206.02,5812501.9],[6423327.97,5812475.96],[6423357.46,5812467.95],[6423404.07,5812450.1],[6423441.57,5812426.44],[6423474.88,5812398.32],[6423572.27,5812297.56],[6423732.28,5812131.08],[6423782.35,5812077.93],[6423816.75,5812037.69],[6423843.32,5812003.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1551,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1551","DYMEK":"ul. Tadeusza Kościuszki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1551","LA":"ul. Tadeusza Kościuszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427052.91,5808028.95],[6427044.72,5808028.67],[6426938.98,5808092.56],[6426886.58,5808126.08],[6426845.28,5808163.66],[6426824.35,5808178.11],[6426733.23,5808236.91],[6426713.97,5808241.54],[6426679.91,5808264.13],[6426668.43,5808274.5],[6426659.54,5808289.6],[6426595.27,5808430.62],[6426580.09,5808466.55],[6426520.28,5808597.11],[6426476.76,5808688.87],[6426476.02,5808758.23],[6426479.72,5808795.36],[6426508.98,5808973.42],[6426510.83,5808993.05],[6426518.8,5809043.15],[6426525.46,5809060.93],[6426600.23,5809231.24],[6426638.62,5809316.77],[6426650.66,5809339.55],[6426670.1,5809369],[6426687.71,5809395.02],[6426713.06,5809425.16]]}}, {"type":"Feature", "id":1552,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1552","DYMEK":"ul. Kotowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1552","LA":"ul. Kotowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421771.88,5803558.55],[6421862.01,5803468.55],[6422034.55,5803288.9],[6422056.5,5803267.72],[6422078.97,5803249.38],[6422119.95,5803218.09],[6422121.84,5803216.66],[6422308.08,5803072.45],[6422340.37,5803047.68],[6422423.92,5802982.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1554,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1554","DYMEK":"ul. Kowalewicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-10-20
1945-11-19 XVIII/222/VII/2015
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1554","LA":"ul. Kowalewicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421285.02,5804577.87],[6421300.65,5804568.87],[6421335.24,5804548.97],[6421358.59,5804535.38],[6421368.22,5804528.66],[6421379.09,5804518.29],[6421387.24,5804508.78],[6421403.79,5804483.89],[6421417.61,5804454.78],[6421437.87,5804412.08],[6421451.46,5804389.29],[6421467.39,5804371.07],[6421498.31,5804340.32],[6421565.7,5804278.21],[6421604.98,5804242.21],[6421619.3,5804227.39],[6421628.93,5804215.91],[6421634.74,5804202.27],[6421639.18,5804184.85],[6421650.8,5804112.35],[6421674.88,5803973.36],[6421692.39,5803905.9],[6421723.07,5803871.01],[6421774.98,5803832.28],[6421864.95,5803766.26],[6421901.19,5803739.76],[6421968.9,5803690.27],[6422058.32,5803615.91]]}}, {"type":"Feature", "id":1555,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1555","DYMEK":"ul. Kowalska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1980-02-21 XII/38/80","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1555","LA":"ul. Kowalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425828.72,5811861.43],[6425826.67,5811877.71],[6425847.21,5811919.13]]}}, {"type":"Feature", "id":1138,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1138","DYMEK":"ul. Promienista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1984-11-29
1960-02-16 IV/19/84
XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1138","LA":"ul. Promienista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422459.93,5806252.72],[6422486.08,5806272.94],[6422550.79,5806324.17],[6422559.96,5806331.31],[6422568.45,5806338.05],[6422636.53,5806391.5],[6422734.14,5806468.33],[6422767.83,5806497.19],[6422810.57,5806530.35],[6422819.73,5806536.82],[6422863.14,5806557.86],[6422899,5806571.07],[6422967.76,5806594.65],[6422994.71,5806603.82],[6423001.99,5806607.6]],[[6423001.99,5806607.6],[6422976.76,5806606.84],[6422955.51,5806607.31],[6422942.24,5806609.97],[6422925.99,5806614.5],[6422857.48,5806635.15]],[[6423001.99,5806607.6],[6423006.58,5806610.84],[6423016.82,5806618.66],[6423045.67,5806644.81],[6423063.19,5806660.31],[6423216.27,5806793.8],[6423221.46,5806799.02],[6423231.98,5806807.11],[6423363.82,5806922.1],[6423373.9,5806931.81],[6423383.77,5806940.43],[6423425.82,5806975.62],[6423529.89,5807066.61],[6423540.69,5807072.06],[6423548.34,5807075.79],[6423614.08,5807148.7],[6423682.61,5807226.27],[6423741.2,5807295.01],[6423817.73,5807393.76],[6423843.86,5807426.98],[6423852.4,5807436.37],[6423888.58,5807481.56],[6423894.05,5807501.15],[6423901.71,5807537.44],[6423937.78,5807704.51],[6423961.58,5807816.15],[6423984.32,5807918.72],[6423988.37,5807938.52],[6424018.15,5808076.85],[6424020.58,5808096.59]]]}}, {"type":"Feature", "id":1139,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1139","DYMEK":"ul. Wojnowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1139","LA":"ul. Wojnowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421388.17,5804155.25],[6421447.57,5804264.58],[6421485.84,5804326.63],[6421498.31,5804340.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1140,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1140","DYMEK":"ul. Ustronna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1140","LA":"ul. Ustronna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421170.31,5802146.66],[6421275.07,5802067.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1141,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1141","DYMEK":"ul. Wojciecha Korfantego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1141","LA":"ul. Wojciecha Korfantego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424194.34,5803479.49],[6424237.89,5803441.88],[6424260.65,5803419.37],[6424274.26,5803402.05],[6424283.91,5803386.96],[6424302.21,5803373.85],[6424328.12,5803361.72],[6424338.94,5803358.56],[6424355,5803353.87],[6424381.36,5803347.23],[6424472.67,5803324.88],[6424546.52,5803307.42],[6424608.11,5803291.54],[6424622.92,5803287.72]]}}, {"type":"Feature", "id":1142,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1142","DYMEK":"ul. Teodora Tyca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1142","LA":"ul. Teodora Tyca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424426.17,5803235.21],[6424442.29,5803231.26],[6424452.33,5803237.34],[6424525.96,5803218.63],[6424568.39,5803207.99],[6424576.3,5803209.05],[6424583.61,5803213.31],[6424591.21,5803223.5],[6424596.99,5803234.45],[6424607.03,5803274.76],[6424608.11,5803291.54]]}}, {"type":"Feature", "id":1143,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1143","DYMEK":"ul. Alojzego Nowaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1143","LA":"ul. Alojzego Nowaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424525.96,5803218.63],[6424546.52,5803307.42]]}}, {"type":"Feature", "id":1144,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1144","DYMEK":"ul. Jana Ludygi-Laskowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1144","LA":"ul. Jana Ludygi-Laskowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424452.33,5803237.34],[6424472.67,5803324.88]]}}, {"type":"Feature", "id":1145,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1145","DYMEK":"ul. Józefa Rymera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1145","LA":"ul. Józefa Rymera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424381.36,5803347.23],[6424361.78,5803265.36],[6424408.07,5803254.68],[6424417.5,5803248.45],[6424426.17,5803235.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1792,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1792","DYMEK":"ul. Opatowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1792","LA":"ul. Opatowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427927.96,5803217.38],[6427985.3,5803234.86],[6427989.58,5803234.77],[6428099.64,5803189.36]]}}, {"type":"Feature", "id":1793,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1793","DYMEK":"ul. Opawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1793","LA":"ul. Opawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420648.43,5805593.24],[6420659.41,5805595.81],[6420668.15,5805594.61],[6420683.58,5805592.9],[6420701.94,5805589.3],[6420709.99,5805588.27],[6420716.51,5805589.3],[6420723.19,5805593.93],[6420728.68,5805600.1],[6420735.54,5805605.24],[6420745.31,5805609.36],[6420762.97,5805613.82],[6420802.92,5805617.77],[6420842.18,5805618.96],[6420867.37,5805618.96],[6420937.33,5805621.19],[6421036.94,5805626.67],[6421062.66,5805628.05],[6421104.68,5805630.71],[6421146.19,5805632.9]]}}, {"type":"Feature", "id":1794,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1794","DYMEK":"ul. Opolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25
1945-11-19 23/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1794","LA":"ul. Opolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423993.62,5803098.48],[6424011.26,5803159.71],[6424047.67,5803278.87],[6424055.5,5803298.96],[6424065.21,5803315.84],[6424082.09,5803338.68],[6424150.95,5803425.51],[6424183.93,5803466.59],[6424194.34,5803479.49],[6424227.4,5803522.4],[6424270.89,5803575.24],[6424351.77,5803675.87],[6424468.18,5803824.71],[6424502.16,5803868.85],[6424574.65,5803966.83],[6424576.64,5803969.72],[6424612.49,5804018.79],[6424695.24,5804126.59],[6424717.32,5804154.08],[6424828.1,5804293.75],[6424940.21,5804433.67],[6424946.72,5804442.17],[6425015.01,5804529.01],[6425068.63,5804597.31],[6425118.06,5804659.98],[6425172.13,5804728.72],[6425187.91,5804752.89],[6425206.45,5804789.63],[6425237.12,5804846.35],[6425248.27,5804846.13],[6425283.09,5804844.57],[6425292.51,5804937.49],[6425340.72,5805021.02],[6425369.19,5805070.66],[6425381.15,5805085.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1802,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1802","DYMEK":"ul. Ostrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1951-09-20
1945-11-19 XIV/2/60
XIII/45/51
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1802","LA":"ul. Ostrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432907.18,5800886.37],[6432867.31,5800955.25],[6432777.33,5801107.96],[6432722.49,5801201.61],[6432673.85,5801283.22],[6432657.33,5801312.69],[6432624.22,5801359.69],[6432573.08,5801429.18],[6432450.8,5801590.43],[6432347.18,5801728.95],[6432327.24,5801755.65],[6432306.23,5801793.04],[6432290.21,5801827.59],[6432277.39,5801862.48],[6432238.48,5801981.8],[6432134.91,5802301.84],[6431987.95,5802755.29],[6431896.28,5803037.48],[6431873,5803110.7],[6431826.15,5803255.07],[6431735.34,5803535.39],[6431665.43,5803753.69],[6431663.74,5803759.03],[6431579.28,5804019.47],[6431501.54,5804260.56],[6431488,5804302.03],[6431437.58,5804435.84],[6431411.61,5804486.16],[6431395.07,5804511.47],[6431384.16,5804527.38],[6431371.42,5804539.66],[6431354.6,5804551.02],[6431330.74,5804570.36]],[[6431317.88,5804807.88],[6431309.56,5804788.22],[6431295.58,5804773.48],[6431275.92,5804756.85],[6431263.82,5804735.68],[6431260.8,5804718.29],[6431266.09,5804698.63],[6431277.05,5804684.64],[6431288.02,5804669.9],[6431296.53,5804657.63],[6431301.62,5804646.09],[6431305.4,5804627.94],[6431307.14,5804613.61]]]}}, {"type":"Feature", "id":1172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1172","DYMEK":"ul. Mrowińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1172","LA":"ul. Mrowińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420612.37,5811064.85],[6420613.01,5811086.49],[6420622.04,5811251.13],[6420625.5,5811290.44],[6420629.8,5811374.59],[6420630.96,5811403.16],[6420632.11,5811446.78],[6420633.5,5811497.72],[6420634.55,5811522.48]]}}, {"type":"Feature", "id":1174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1174","DYMEK":"ul. Franciszka Firlika | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-04-27 XVI/88/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1174","LA":"ul. Franciszka Firlika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425103.19,5813607.38],[6425202.95,5813751.87],[6425297.56,5813888.38]],[[6425297.56,5813888.38],[6425298.21,5813889.32],[6425336.84,5813943.77]],[[6425174.81,5814012.15],[6425297.56,5813888.38]]]}}, {"type":"Feature", "id":1241,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1241","DYMEK":"ul. Dziewanny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1241","LA":"ul. Dziewanny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427962.32,5813239.95],[6428042.19,5813337.33]]}}, {"type":"Feature", "id":1504,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1504","DYMEK":"ul. Sebastiana Klonowica | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1504","LA":"ul. Sebastiana Klonowica","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425133.65,5807595.63],[6425213.17,5807711.51]]}}, {"type":"Feature", "id":2030,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2030","DYMEK":"ul. Kazimierza Szałasa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2030","LA":"ul. Kazimierza Szałasa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422165.71,5810669.85],[6422266.79,5810900.19]]}}, {"type":"Feature", "id":1731,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1731","DYMEK":"ul. Mostowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1731","LA":"ul. Mostowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427864.91,5808357.99],[6427880.74,5808336.16],[6427890.85,5808319.13],[6427920.86,5808274.59],[6427924.55,5808269.6],[6427938.08,5808258.84],[6427956.84,5808247.77],[6427972.56,5808241.67],[6428067.52,5808220.71],[6428078.9,5808217.02],[6428096.9,5808207.09]]}}, {"type":"Feature", "id":1273,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1273","DYMEK":"ul. Forteczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1273","LA":"ul. Forteczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427271.48,5804483.76],[6427291.06,5804476.38],[6427316.13,5804475.85],[6427333.75,5804475.05],[6427405.55,5804454.23],[6427576.12,5804400.04],[6427594,5804394.7],[6427743.72,5804346.53],[6427795.25,5804331.85],[6427868.9,5804308.1],[6427874.5,5804306.77],[6428051.46,5804250.32],[6428118.72,5804229.76],[6428156.37,5804219.61],[6428177.71,5804219.08],[6428201.73,5804222.29],[6428224.42,5804228.43],[6428254.06,5804242.31],[6428344.62,5804302.33],[6428348.4,5804304.94]]}}, {"type":"Feature", "id":1685,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1685","DYMEK":"ul. Marszałkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1685","LA":"ul. Marszałkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422733.33,5808126.03],[6422827.75,5808080.07],[6422917.42,5808036.06],[6423006.89,5807993],[6423097.17,5807950.03],[6423189.15,5807905.61],[6423194.17,5807899.13],[6423198.13,5807886.99],[6423202.52,5807875.71],[6423238.19,5807779.89]]}}, {"type":"Feature", "id":1330,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1330","DYMEK":"ul. Golęcińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1330","LA":"ul. Golęcińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423424.77,5812215.8],[6423428.49,5812196.37],[6423433.31,5812187.13],[6423437.12,5812183.42],[6423444.55,5812179.4],[6423550.96,5812138.86],[6423687.68,5812085.34],[6423696.71,5812080.32],[6423843.32,5812003.12]]}}, {"type":"Feature", "id":1369,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1369","DYMEK":"ul. Hangarowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1369","LA":"ul. Hangarowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421764.64,5810794.39],[6421839.42,5810760.6],[6421899.57,5810732.92],[6421961.49,5810703.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1127,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1127","DYMEK":"ul. Czorsztyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1127","LA":"ul. Czorsztyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423869.49,5813456.21],[6423899.88,5813411.44],[6423903.8,5813407.1],[6423925.64,5813377.21],[6423931.66,5813370.49],[6423941.6,5813360.83],[6423969.88,5813337.73],[6424038.19,5813283.97],[6424069.54,5813260.31],[6424072.9,5813255.62],[6424184.2,5813168.06],[6424259.66,5813108.07],[6424288.64,5813084.62],[6424309.07,5813053.83]]}}, {"type":"Feature", "id":1415,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1415","DYMEK":"ul. Jeżycka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1415","LA":"ul. Jeżycka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425613.95,5809858.86],[6425635.69,5809847.28],[6425644.16,5809843.75],[6425711.75,5809827.45],[6425764.54,5809811.9],[6425774.28,5809806.81],[6425780.41,5809801.27],[6425789.23,5809793.19],[6425795.51,5809784.08],[6425835.44,5809719.92],[6425891.07,5809629.74],[6425905.88,5809609.85],[6425925.62,5809592.5],[6426014.76,5809513.53],[6426031.84,5809495.1]]}}, {"type":"Feature", "id":1117,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1117","DYMEK":"ul. Czernichowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1117","LA":"ul. Czernichowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426337.61,5802015.05],[6426816.31,5801857.51],[6426940.34,5801816.03],[6427064.14,5801775.06],[6427221.75,5801723.08],[6427345.85,5801684.62],[6427469.01,5801644.27],[6427594.86,5801603.62],[6427718.64,5801563.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1092,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1092","DYMEK":"ul. Wojciecha Cybulskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: - ","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1092","LA":"ul. Wojciecha Cybulskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424279.56,5806895.73],[6424342.24,5807034.68],[6424369.7,5807098.39]]}}, {"type":"Feature", "id":1823,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1823","DYMEK":"ul. Piątkowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1823","LA":"ul. Piątkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426089.76,5812746.59],[6426085.17,5812726.95],[6426055.97,5812622.57],[6426053.63,5812611.72],[6426047.65,5812536.51],[6426039.12,5812466.05],[6426033.69,5812423.24],[6426008.6,5812311.94],[6425985.59,5812175.94],[6425984.04,5812165.08],[6425984.82,5812148.53],[6425989.72,5812123.06],[6426004.45,5812062.3],[6426024.81,5811980.89],[6426049.77,5811900.42],[6426067.79,5811842.3],[6426127.47,5811650.03],[6426167.3,5811527.8],[6426211.83,5811386.55],[6426220.06,5811360.26],[6426243.81,5811284.35],[6426292.87,5811126.19],[6426308.86,5811077.45],[6426331.64,5811012.52],[6426344.79,5810974.9],[6426379.27,5810876.48],[6426412.85,5810781.89],[6426415.05,5810775.86],[6426455.88,5810658.2]]}}, {"type":"Feature", "id":1828,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1828","DYMEK":"ul. Pińczowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1828","LA":"ul. Pińczowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427841.75,5803478.43],[6427912.02,5803497.82],[6427915.12,5803497.08],[6428075.08,5803422.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1835,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1835","DYMEK":"ul. Pniewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1835","LA":"ul. Pniewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419983.72,5811181.73],[6419985.45,5811330.77],[6419988.52,5811518.87],[6419988.61,5811593.86]]}}, {"type":"Feature", "id":1836,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1836","DYMEK":"ul. Pobielska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1836","LA":"ul. Pobielska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421158.03,5804224.75],[6421286.62,5804460.15],[6421286.23,5804465.16],[6421283.34,5804470.56],[6421251.73,5804475.18],[6421250.57,5804477.69],[6421300.65,5804568.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1838,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1838","DYMEK":"ul. Podbórska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1838","LA":"ul. Podbórska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434774.07,5809740.31],[6434876.1,5809835.59]]}}, {"type":"Feature", "id":1840,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1840","DYMEK":"ul. Podgórze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1840","LA":"ul. Podgórze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427341.91,5809314.11],[6427357.17,5809318.25],[6427399.86,5809327.17]]}}, {"type":"Feature", "id":1843,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1843","DYMEK":"ul. Podmiejska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1843","LA":"ul. Podmiejska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428326.41,5804019.87],[6428406.22,5804220.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1845,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1845","DYMEK":"ul. Podolańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1845","LA":"ul. Podolańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424383.34,5811492.79],[6424392.79,5811521],[6424386.61,5811549.31],[6424382.51,5811567.77],[6424374.3,5811589.93],[6424330.82,5811715.88],[6424325.89,5811733.53],[6424322.61,5811751.98],[6424321.78,5811861.52],[6424329.56,5812119.18],[6424333.26,5812148.92],[6424331.61,5812172.31],[6424327.92,5812213.18]]}}, {"type":"Feature", "id":1191,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1191","DYMEK":"ul. Jana Sokołowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1191","LA":"ul. Jana Sokołowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426939.05,5813367.3],[6426960.18,5813478.73],[6426971,5813539.18],[6426981.72,5813601.55]]}}, {"type":"Feature", "id":2448,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2448","DYMEK":"wiadukt Gabriela Narutowicza | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2003-05-27 XVIII/129/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2448","LA":"wiadukt Gabriela Narutowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424599.73,5814999.11],[6424522.96,5815111.79],[6424490.94,5815158.69],[6424475.26,5815182.14],[6424466.23,5815194.69]]}}, {"type":"Feature", "id":2449,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2449","DYMEK":"skwer Ignacego Łukasiewicza | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2005-09-13 LXXVII/841/IV/2005","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2449","LA":"skwer Ignacego Łukasiewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428032.67,5808342.74],[6428041.52,5808338.8],[6428054.13,5808241.39],[6428049.34,5808233.98],[6427979.86,5808249.27],[6427943,5808268.76],[6427942.41,5808272.45],[6427939.53,5808274.23],[6428032.67,5808342.74]]}}, {"type":"Feature", "id":2451,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2451","DYMEK":"most Dębiński | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2451","LA":"most Dębiński","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427066.35,5804370.29],[6426892.58,5804445.68]]}}, {"type":"Feature", "id":2452,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2452","DYMEK":"most Przemysła I | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2452","LA":"most Przemysła I","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427507.06,5805920.6],[6427604.42,5805895.26]]}}, {"type":"Feature", "id":2453,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2453","DYMEK":"most Mieszka I | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1972-06-23 XXV/21/72","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2453","LA":"most Mieszka I","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428591.55,5809081.82],[6428681.28,5809096.39]]}}, {"type":"Feature", "id":2454,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2454","DYMEK":"most Lecha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-03-28 XV/10/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2454","LA":"most Lecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429452.9,5811228.95],[6429546.73,5811112.55],[6429611.24,5811031.58]]}}, {"type":"Feature", "id":2455,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2455","DYMEK":"most Lucjana Ballenstedta | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Krajowa | Data i numer uchwały: 2008-09-16
2003-06-10 XLII/504/V/2008
XXI/153/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2455","LA":"most Lucjana Ballenstedta","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"4","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426208.04,5802693.59],[6426361.55,5802670.92]]}}, {"type":"Feature", "id":4541,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4541","DYMEK":"ul. Krzemieniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/497/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4541","LA":"ul. Krzemieniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429372.36,5815755.13],[6429451.21,5815754.86],[6429479.59,5815755.52],[6429506.32,5815754.2],[6429631.38,5815753.53]]}}, {"type":"Feature", "id":2118,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2118","DYMEK":"ul. Ustrońska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2118","LA":"ul. Ustrońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424915.1,5804084.28],[6424923.23,5804080.6],[6424966.25,5804066.04],[6425005.62,5804056.35]]}}, {"type":"Feature", "id":2119,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2119","DYMEK":"ul. Uznamska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2119","LA":"ul. Uznamska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434955.84,5808938.02],[6435032.67,5808974.58],[6435061.91,5809000.95],[6435070.06,5808998.71],[6435157.97,5808958.12],[6435170,5808955.26],[6435185.91,5808956.89],[6435238.32,5808983.82]]}}, {"type":"Feature", "id":2120,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2120","DYMEK":"ul. Wadowicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2120","LA":"ul. Wadowicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426279.23,5801673.42],[6426296.97,5801669.39],[6426504.28,5801601.2],[6426677.61,5801544.7],[6426832.7,5801493.49],[6427007.47,5801434.04],[6427187.95,5801376.64],[6427586.2,5801243.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2121,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2121","DYMEK":"ul. Wagrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2121","LA":"ul. Wagrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428013.76,5805632.02],[6428047.56,5805615.82],[6428152.64,5805575.78],[6428162.78,5805573.51],[6428226.58,5805548.33],[6428304.89,5805520.96],[6428351.07,5805504.67],[6428374.66,5805493.34],[6428563.81,5805389.01],[6428471.95,5805266.12],[6428428.24,5805206.11],[6428300.06,5805034.81]]}}, {"type":"Feature", "id":2353,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2353","DYMEK":"os. Stefana Batorego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2353","LA":"os. Stefana Batorego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427306.64,5814875.17],[6427291.34,5814848.49],[6427276.31,5814828.56],[6427252.78,5814800.78],[6427243.63,5814785.74],[6427188.4,5814668.11],[6427151.97,5814589.5],[6427137.42,5814550.96],[6427122.7,5814497.2],[6427109.63,5814427.44],[6427102.77,5814354.89],[6427103.09,5814159.32],[6426959.81,5814160.81],[6426884.93,5814155.12],[6426673.1,5814155.15],[6426674.7,5814148.99],[6426503.65,5814109.03],[6426475.36,5814204.25],[6426463.42,5814253.39],[6426449.06,5814347.22],[6426445.16,5814448.92],[6426448.82,5814557.49],[6426449.72,5814654.63],[6426451.57,5814674.67],[6426480.76,5814672.38],[6426546.27,5814670.75],[6426607.86,5814662.09],[6426732.22,5814631.52],[6426753.76,5814625.82],[6426755.54,5814646.09],[6426755.54,5814656.35],[6426755.44,5814660.13],[6426755.44,5814736.3],[6426755.45,5814790.66],[6426726.4,5814790.67],[6426688.68,5814790.67],[6426661.36,5814790.68],[6426633.72,5814818.36],[6426579.6,5814861.19],[6426554.69,5814887.22],[6426542.6,5814895.21],[6426483.85,5814891.68],[6426487.95,5814965.29],[6426493.67,5815012.56],[6426502.66,5815059.22],[6426520.85,5815081.81],[6426555.16,5815082.42],[6426584.02,5815056.07],[6426601.18,5815055.65],[6426687.57,5815055.86],[6426738.58,5815099.39],[6427092.93,5814975.5],[6427306.64,5814875.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2354,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2354","DYMEK":"os. Tysiąclecia | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2354","LA":"os. Tysiąclecia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430588.88,5807033.59],[6430570.59,5807036.74],[6430555.67,5807042.83],[6430547.89,5807047.67],[6430542.63,5807054.82],[6430435.01,5807056.5],[6430430.17,5807027.91],[6430428.28,5807023.71],[6430424.5,5807020.97],[6430416.09,5807018.66],[6430412.03,5807017.9],[6430404.69,5807028.7],[6430384.07,5807049.12],[6430358.39,5807065.73],[6430328.91,5807076.19],[6430311.24,5807078.51],[6430265.43,5807083.97],[6430220.33,5807089.52],[6430216.22,5807089.72],[6430174.34,5807094.12],[6430167.91,5807095],[6430145.99,5807102.39],[6430133.83,5807108.87],[6430090.24,5807131.15],[6430082.42,5807136.55],[6430075.44,5807141.81],[6430064.73,5807157.36],[6430059.71,5807171.41],[6430058.28,5807184.44],[6430067.01,5807214.84],[6430072.02,5807232.23],[6430077.17,5807248.93],[6430081.98,5807266.78],[6430103.94,5807342.83],[6430114.81,5807380.43],[6430123.45,5807410.08],[6430127.65,5807409.04],[6430152.37,5807477.43],[6430154.59,5807483.32],[6430176.14,5807474.93],[6430232.27,5807457.14],[6430291.28,5807441.57],[6430315.77,5807437.14],[6430348.07,5807432.1],[6430366.52,5807427.89],[6430407.74,5807415.81],[6430460.11,5807400.57],[6430467.81,5807397.19],[6430474.4,5807391.43],[6430708.16,5807309.06],[6430651.07,5807197.38],[6430629.58,5807154.59],[6430624.54,5807144.69],[6430615.01,5807121.89],[6430607.16,5807103.21],[6430599.14,5807078.18],[6430593.53,5807058.56],[6430590.91,5807045.66],[6430588.88,5807033.59]]}}, {"type":"Feature", "id":3137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3137","DYMEK":"ul. o. Honoriusza Kowalczyka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-02-10 XLIX/644/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3137","LA":"ul. o. Honoriusza Kowalczyka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426411.53,5809105.15],[6426525.6,5809062.77]]}}, {"type":"Feature", "id":5475,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5475","DYMEK":"ul. Pastelowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-07-14
2013-09-24
2012-11-20 XV/150/VII/2015
LVI/875/VI/2013
XLI/620/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5475","LA":"ul. Pastelowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422887.86,5809216.6],[6422815.79,5809001.65],[6422797.8,5808923.75],[6422781.77,5808832.81],[6422712.49,5808808.48]]}}, {"type":"Feature", "id":5570,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5570","DYMEK":"ul. Zygmunta Żuraszka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-02-26 XLVI/709/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5570","LA":"ul. Zygmunta Żuraszka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420697.17,5811572.99],[6420694.12,5811984.42]]}}, {"type":"Feature", "id":5670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5670","DYMEK":"ul. Burzowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-04-16 XLIX/755/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5670","LA":"ul. Burzowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426226.19,5816258.6],[6426111.07,5816313.11]]}}, {"type":"Feature", "id":5671,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5671","DYMEK":"ul. Gradowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-04-16 XLIX/755/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5671","LA":"ul. Gradowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426082.55,5816251.81],[6426236.68,5816178.13]]}}, {"type":"Feature", "id":5770,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5770","DYMEK":"ul. Arnikowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-05-21 L/782/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5770","LA":"ul. Arnikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427599.09,5818125.86],[6428088.31,5818168.07],[6428151.13,5818132.11]]}}, {"type":"Feature", "id":994,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"994","DYMEK":"ul. Burysława | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/994","LA":"ul. Burysława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428414.4,5814428.1],[6428609.07,5814440.25],[6428669.81,5814443.54]]}}, {"type":"Feature", "id":995,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"995","DYMEK":"ul. Buska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2018-06-26 LXIX/1258/VII/2018","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/995","LA":"ul. Buska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6424180.51,5813162.47],[6424142.05,5813114.41],[6424067.69,5813079.82]],[[6424188.15,5813171.65],[6424192.97,5813173.76],[6424262.94,5813203.49],[6424339.25,5813235.31]],[[6424350.5,5813239.39],[6424407.54,5813263.42],[6424466.76,5813272.45]]]}}, {"type":"Feature", "id":997,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"997","DYMEK":"ul. Byczyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/997","LA":"ul. Byczyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422385.19,5807595.62],[6422415.9,5807548.61],[6422476.11,5807462.56],[6422505.74,5807439.57]]}}, {"type":"Feature", "id":999,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"999","DYMEK":"ul. Bylicowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/999","LA":"ul. Bylicowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428068.81,5816084.24],[6428079.83,5816137.51],[6428038.23,5816150.36],[6428061.43,5816242.64]]}}, {"type":"Feature", "id":1000,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1000","DYMEK":"ul. Laurowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1000","LA":"ul. Laurowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6428119.74,5816334.72],[6428107.84,5816272.86],[6428109.91,5816262.55],[6428145.46,5816251.22],[6428114.86,5816128.82],[6428140.86,5816120.56],[6428128.4,5816068.66]],[[6428119.74,5816334.72],[6428192.25,5816312.35]],[[6428141.3,5816410.86],[6428119.74,5816334.72]]]}}, {"type":"Feature", "id":1001,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1001","DYMEK":"ul. Mroźna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1001","LA":"ul. Mroźna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425052.9,5815491.96],[6425069.98,5815481.46],[6425098.36,5815463.54],[6425126.53,5815445.17],[6425146.14,5815433.18],[6425161.59,5815422.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1002,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1002","DYMEK":"ul. Śnieżna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1002","LA":"ul. Śnieżna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425087.01,5815546.68],[6425261.33,5815435.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1003,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1003","DYMEK":"ul. Wietrzna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1003","LA":"ul. Wietrzna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425176.07,5815692.99],[6425304.01,5815602.73]]}}, {"type":"Feature", "id":2338,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2338","DYMEK":"os. Orła Białego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18
1979-09-28 XVI/108/90
X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2338","LA":"os. Orła Białego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429009.26,5805448.45],[6429025.18,5805463.12],[6429039.53,5805476.54],[6429062.94,5805494.95],[6429094.46,5805514.6],[6429128.16,5805531.15],[6429168.11,5805544.57],[6429218.03,5805557.04],[6429264.84,5805568.59],[6429306.66,5805581.39],[6429354.1,5805599.17],[6429418.7,5805629.76],[6429460.84,5805653.49],[6429474.57,5805661.91],[6429523.87,5805696.23],[6429574.41,5805735.55],[6429605.62,5805764.89],[6429650.57,5805812.32],[6429680.83,5805848.83],[6429726.08,5805912.49],[6429793.19,5806009.23],[6429839.37,5806075.38],[6429854.97,5806095.36],[6429871.01,5806114.61],[6429891.21,5806136.49],[6429906.86,5806150.87],[6429947.06,5806090.92],[6429983.25,5806040.3],[6430071.62,5805916.8],[6430127.98,5805839.1],[6430103.82,5805818.75],[6430097.76,5805822.38],[6430010.68,5805603.78],[6429991.24,5805553.58],[6429964.74,5805489.9],[6429963.83,5805483.2],[6429964.74,5805477.41],[6429974.57,5805456.97],[6429904.3,5805407.04],[6429779.36,5805325.06],[6429644.1,5805234.42],[6429509.68,5805144.07],[6429460.04,5805113.11],[6429438.56,5805106.42],[6429411.79,5805100.84],[6429377.77,5805101.12],[6429353.78,5805106.14],[6429323.66,5805118.13],[6429302.74,5805132.36],[6429273.19,5805161.63],[6429166.66,5805278.5],[6429124.26,5805323.4],[6429041.44,5805414.86],[6429009.26,5805448.45]]}}, {"type":"Feature", "id":2339,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2339","DYMEK":"os. Oświecenia | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1970-04-28 X/13/70","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2339","LA":"os. Oświecenia","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429167.22,5806625.78],[6429105.4,5806714.87],[6429063.36,5806778.39],[6429041.58,5806806],[6429013.43,5806840.12],[6429004.7,5806851.75],[6428987.49,5806866.94],[6428964.21,5806886.5],[6428940.6,5806904.38],[6428909.55,5806924.97],[6428878.84,5806942.52],[6428801.23,5806983.02],[6428780.06,5806994.15],[6428841.04,5807116.31],[6428864.1,5807165.43],[6428912.22,5807190.49],[6429012.48,5807144.71],[6429018.16,5807115.63],[6429051.25,5807122.32],[6429059.94,5807122.65],[6429067.96,5807121.31],[6429183.59,5807062.49],[6429188.61,5807056.48],[6429192.95,5807046.12],[6429213.84,5806918.38],[6429243.41,5806924.87],[6429306.93,5806936.98],[6429326.94,5806940.76],[6429368.71,5806723.79],[6429377.1,5806680.11],[6429378.41,5806673.67],[6429358.21,5806670.05],[6429302.33,5806659.72],[6429209.91,5806642.57],[6429202.47,5806640.61],[6429196.19,5806637.78],[6429167.22,5806625.78]]}}, {"type":"Feature", "id":3154,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3154","DYMEK":"ul. Andaluzyjska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3154","LA":"ul. Andaluzyjska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427307.23,5813103.34],[6427282.14,5812878.97]]}}, {"type":"Feature", "id":3155,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3155","DYMEK":"ul. Aragońska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3155","LA":"ul. Aragońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427200.2,5813114.98],[6427179.11,5812925.21],[6427195.1,5812905.22],[6427192.56,5812889.22]]}}, {"type":"Feature", "id":3156,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3156","DYMEK":"ul. Kastylijska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3156","LA":"ul. Kastylijska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427151.48,5812893.32],[6427298.28,5812876.74]]}}, {"type":"Feature", "id":3157,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3157","DYMEK":"ul. Katalońska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3157","LA":"ul. Katalońska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427244.18,5813031.64],[6427239.57,5812985.11],[6427233.76,5812966.69],[6427231.09,5812935.67],[6427232.3,5812918.46],[6427228.42,5812885.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2356,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2356","DYMEK":"os. Wichrowe Wzgórze | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-04-27
1967-10-27 XVI/88/90
XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2356","LA":"os. Wichrowe Wzgórze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427974.31,5812352.86],[6427967.62,5812264.17],[6427962.48,5812195.69],[6427951.59,5812131.74],[6427936.61,5812084.39],[6427879.01,5811958.56],[6427857.64,5811908.82],[6427831.39,5811856.28],[6427794.97,5811873.45],[6427781.23,5811867.07],[6427772.88,5811864.66],[6427762.23,5811864.74],[6427748.16,5811865.42],[6427697.8,5811870.71],[6427532.63,5811888.38],[6427442.82,5811898.06],[6427307.57,5811912.9],[6427304.05,5811916.53],[6427275.49,5811919.71],[6427294.38,5812126.01],[6427295.84,5812182.4],[6427293.78,5812231.84],[6427287.29,5812287.91],[6427276.94,5812347.99],[6427268.11,5812404.21],[6427246.25,5812501.19],[6427219.4,5812615.56],[6427184.01,5812759.3],[6427440.73,5812721.56],[6427536.21,5812708.88],[6427720.15,5812686.34],[6427974.87,5812672.64],[6427999.24,5812670.3],[6427990.73,5812560.96],[6427974.31,5812352.86]]}}, {"type":"Feature", "id":2357,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2357","DYMEK":"os. Winiary | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1980-02-21 XII/38/80","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2357","LA":"os. Winiary","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425930.82,5811651.9],[6425925.59,5811575.96],[6425876.3,5811576.37],[6425839.89,5811568.13],[6425827.02,5811568.53],[6425787.79,5811590.86],[6425771.49,5811592.27],[6425772.5,5811651.7],[6425769.89,5811663.57],[6425762.45,5811673.03],[6425732.08,5811693.55],[6425725.64,5811699.88],[6425723.02,5811709.94],[6425722.82,5811754.4],[6425724.03,5811780.45],[6425832.85,5811836.06],[6425903.66,5811792.02],[6425906.48,5811784.58],[6425900.64,5811685.7],[6425909.35,5811681.55],[6425921.38,5811674.64],[6425930.85,5811669.85],[6425934.36,5811659.63],[6425933.4,5811651.44],[6425930.82,5811651.9]]}}, {"type":"Feature", "id":3186,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3186","DYMEK":"ul. Marii Kuncewiczowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3186","LA":"ul. Marii Kuncewiczowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422770.51,5814334.32],[6422790.04,5814315.37],[6422909.1,5814193.17]]}}, {"type":"Feature", "id":3187,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3187","DYMEK":"ul. Jadwigi Łuszczewskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3187","LA":"ul. Jadwigi Łuszczewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422841.28,5814262.38],[6422742.7,5814194.63]]}}, {"type":"Feature", "id":3188,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3188","DYMEK":"ul. Klementyny Hoffmanowej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2013-02-26
2009-08-25 tekst jednolity LIX/807/V/2009
XLVI/710/VI/2013
LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3188","LA":"ul. Klementyny Hoffmanowej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422993.63,5814462.37],[6422866.15,5814376.02]]}}, {"type":"Feature", "id":5870,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5870","DYMEK":"ul. Żołnierzy Wyklętych | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2013-09-03 LV/854/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5870","LA":"ul. Żołnierzy Wyklętych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422917.84,5812557.73],[6422930.13,5812636.34],[6422960.48,5812697.61],[6423048.64,5812843.84],[6423112.89,5812947.17],[6423192.28,5813072.49]]}}, {"type":"Feature", "id":1998,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1998","DYMEK":"ul. Staszowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1998","LA":"ul. Staszowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426816.31,5801857.51],[6426774.12,5801762.05],[6426736.36,5801675.46],[6426680.2,5801543.84],[6426572.17,5801304.52],[6426524.38,5801200.37]]}}, {"type":"Feature", "id":2001,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2001","DYMEK":"ul. Stewnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2001","LA":"ul. Stewnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431750,5805138.91],[6431759.9,5805130.1],[6431768.22,5805120.76],[6431781.2,5805105.39],[6431790.3,5805090.7],[6431795.54,5805079.66],[6431799.98,5805061.6],[6431808.41,5804982.61],[6431818.25,5804873.76],[6431829.47,5804758.18],[6431829.27,5804749.14],[6431828.79,5804740.02],[6431793.38,5804629.2],[6431781.88,5804597.21],[6431774.36,5804586.05],[6431755.13,5804563.75]]}}, {"type":"Feature", "id":2003,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2003","DYMEK":"ul. Stobnicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2003","LA":"ul. Stobnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418485.97,5814124.36],[6418507.38,5814130.62],[6418569.13,5814143.89],[6418657.64,5814167.3],[6418750.36,5814193.39],[6418839.6,5814216.7],[6419031.52,5814268.32],[6419143.99,5814299.12],[6419266.95,5814332.21],[6419457.03,5814385.58],[6419723.06,5814457.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2007,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2007","DYMEK":"ul. Romka Strzałkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1981-06-02 XVIII/56/81","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2007","LA":"ul. Romka Strzałkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425607.42,5809311],[6425662.19,5809443.77],[6425675.77,5809477.55],[6425681.24,5809494.6],[6425684.05,5809508.36],[6425683.44,5809517.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2011,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2011","DYMEK":"ul. Pawła Strzeleckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2011","LA":"ul. Pawła Strzeleckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426679.16,5800812.89],[6426685.64,5800766.02],[6426693.44,5800685.22],[6426706.22,5800558.87],[6426712.24,5800498.42],[6426722.39,5800393.13],[6426724.65,5800373.76],[6426737.06,5800308.53],[6426764.7,5800194.48],[6426798.91,5800130.47],[6426798.35,5800124.64]]}}, {"type":"Feature", "id":2012,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2012","DYMEK":"ul. Strzelińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2012","LA":"ul. Strzelińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420281.01,5805863.5],[6420334.82,5805803.25],[6420408.86,5805723.19],[6420495.04,5805629.2],[6420498.22,5805627.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2019,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2019","DYMEK":"ul. Sulechowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2019","LA":"ul. Sulechowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424554.52,5803643.78],[6424565.43,5803641.3],[6424604.34,5803643.63],[6424612.34,5803642.25],[6424634.42,5803619.22],[6424638.7,5803610.11],[6424640.91,5803599.07],[6424701.35,5803612.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1004,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1004","DYMEK":"ul. Chmurna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1004","LA":"ul. Chmurna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425179.64,5815690.58],[6425159.45,5815659.85],[6425149.65,5815645.19],[6425124.35,5815604.98],[6425104.82,5815574.58],[6425071.13,5815521.69],[6425052.76,5815491.79]]}}, {"type":"Feature", "id":1005,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1005","DYMEK":"ul. Deszczowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/580/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1005","LA":"ul. Deszczowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425462.03,5815629.95],[6425527.46,5815765.66]],[[6425527.46,5815765.66],[6425557.23,5815737.34],[6425635.24,5815665.67],[6425698.3,5815607.44],[6425788.46,5815523.05],[6425871.68,5815446.44],[6425925.41,5815396.34],[6425979.52,5815360.26]],[[6425377.96,5815911.66],[6425409.2,5815875.82],[6425448.1,5815839.16],[6425503.84,5815788.13],[6425527.46,5815765.66]]]}}, {"type":"Feature", "id":1008,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1008","DYMEK":"ul. Bytomska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1008","LA":"ul. Bytomska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424612.49,5804018.79],[6424747.46,5803923.32]]}}, {"type":"Feature", "id":1011,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1011","DYMEK":"ul. Cedrowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1963-11-19 XXV/26/63","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1011","LA":"ul. Cedrowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425467.74,5804274.05],[6425475.98,5804146.87]]}}, {"type":"Feature", "id":1012,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1012","DYMEK":"ul. Cedzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1012","LA":"ul. Cedzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421565.7,5804278.21],[6421636.42,5804372.75],[6421645.92,5804384.23]]}}, {"type":"Feature", "id":1014,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1014","DYMEK":"ul. Ceramiczna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1963-11-19 XXV/26/63","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1014","LA":"ul. Ceramiczna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421872.57,5805048.67],[6421891.25,5805088.81],[6421904.83,5805117.91],[6421944.35,5805189.56]]}}, {"type":"Feature", "id":8290,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8290","DYMEK":"ul. Antoniego Kotowicza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2015-07-14 XV/154/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8290","LA":"ul. Antoniego Kotowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423560.97,5804322.01],[6423587.14,5804327.11],[6423606.34,5804329.29],[6423631.55,5804335.52],[6423657.34,5804339.37],[6423674.08,5804339.59],[6423699.94,5804341.85],[6423732.45,5804343.69],[6423758.82,5804345.06],[6423785.62,5804344.73],[6423807.05,5804346.3],[6423825.47,5804345.52],[6423849.84,5804343.12],[6423875.25,5804336.32],[6423903.7,5804330.64],[6423924.92,5804326.41],[6423938.45,5804323.96],[6423956.13,5804322.85],[6423969.16,5804321.27],[6423985.34,5804316.85],[6424008.61,5804312.19],[6424014.32,5804310.24]]}}, {"type":"Feature", "id":8300,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8300","DYMEK":"ul. Powozowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2015-07-14 XV/152/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8300","LA":"ul. Powozowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433597.25,5802892.18],[6433630.84,5802862.21],[6433649.18,5802850.07],[6433667.27,5802835.6],[6433698.79,5802804.33],[6433733.16,5802773.84]]}}, {"type":"Feature", "id":3162,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3162","DYMEK":"ul. Augusta Emila Fieldorfa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3162","LA":"ul. Augusta Emila Fieldorfa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422518.47,5812849.73],[6422608.98,5812927.22],[6422629.16,5812942.84],[6422805.62,5812994.28],[6423168.29,5813102.36]]}}, {"type":"Feature", "id":3163,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3163","DYMEK":"ul. Stanisława Rostworowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3163","LA":"ul. Stanisława Rostworowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422781.51,5813491.71],[6422766.95,5813473.46],[6422566.26,5813233.87],[6422546.8,5813205.2],[6422535.54,5813183.7],[6422525.3,5813132.5],[6422524.28,5813095.64],[6422528.37,5813055.71],[6422539.63,5813007.58],[6422561.14,5812960.48],[6422591.85,5812912.35]]}}, {"type":"Feature", "id":6281,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6281","DYMEK":"ul. Polarna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-12-17 LX/941/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6281","LA":"ul. Polarna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425368.17,5815925.81],[6425178.36,5816502.35]]}}, {"type":"Feature", "id":6470,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6470","DYMEK":"ul. Pastewna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-02-25 LXIII/996/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6470","LA":"ul. Pastewna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432351.65,5803611.58],[6432469.22,5803515.89]]}}, {"type":"Feature", "id":6670,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6670","DYMEK":"park im. ks. Feliksa Michalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-08 LXV/1030/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6670","LA":"park im. ks. Feliksa Michalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421396.37,5806566.32],[6421426.39,5806513.21],[6421456.77,5806527.09],[6421495.04,5806501.84],[6421515.48,5806485.6],[6421523.25,5806492.88],[6421519.4,5806499.62],[6421513.24,5806543.81],[6421577.35,5806578.33],[6421573.43,5806590.44],[6421563.76,5806593.11],[6421548.26,5806568.81],[6421518.29,5806587.98],[6421506.9,5806608.67],[6421483.82,5806595.61],[6421476.52,5806609.16],[6421396.37,5806566.32]]}}, {"type":"Feature", "id":6770,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6770","DYMEK":"park Tadeusza Mazowieckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-05-20 LXVII/1067/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6770","LA":"park Tadeusza Mazowieckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427590.33,5807951.01],[6427598.46,5807950.88],[6427603.62,5807938.51],[6427642.26,5807894.36],[6427708.57,5807917.66],[6427702.98,5807929.54],[6427733.63,5807942.32],[6427785.01,5807979.81],[6427797.35,5807959.13],[6427849.34,5807998.54],[6427886.14,5808026.64],[6427945.82,5808034.64],[6428009.25,5808120.45],[6428020.36,5808136.06],[6428029.43,5808149.63],[6428040.1,5808165.92],[6428053.37,5808187.08],[6428061.83,5808201.03],[6428078.26,5808190.75],[6428070.39,5808177.7],[6428061.32,5808163.08],[6428041.02,5808131.96],[6428037.76,5808126.99],[6428017.52,5808098.98],[6428001.37,5808077.03],[6427978.62,5808046.12],[6427956.97,5808017.16],[6427909.17,5807952.98],[6427900.49,5807941.41],[6427885.56,5807921.11],[6427871.08,5807898.34],[6427842.53,5807850.16],[6427836.53,5807839.41],[6427826.05,5807820.47],[6427823.55,5807814.75],[6427811.97,5807788.37],[6427807.58,5807778.37],[6427783.15,5807788.72],[6427755.65,5807801.15],[6427757.18,5807812.45],[6427707.1,5807827.51],[6427700.18,5807825.96],[6427693.53,5807829.23],[6427616.51,5807845.54],[6427614.35,5807846.4],[6427572.05,5807856.25],[6427567.93,5807861.99],[6427576.59,5807890.51],[6427578.26,5807894.34],[6427579.19,5807897.73],[6427590.33,5807951.01]]}}, {"type":"Feature", "id":3189,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3189","DYMEK":"ul. Poli Gojawiczyńskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2016-07-12
2009-08-25 tekst jednolity LIX/807/V/2009
XXXIII/522/VII/2016
LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3189","LA":"ul. Poli Gojawiczyńskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6423088.36,5814337.57],[6422977.76,5814263.52]],[[6422932,5814568.15],[6423156.72,5814236.95]]]}}, {"type":"Feature", "id":3190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3190","DYMEK":"pl. Przemysława Bystrzyckiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3190","LA":"pl. Przemysława Bystrzyckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422943.29,5814262.81],[6422957.39,5814272.54],[6422966.13,5814272.54],[6422973.89,5814269.37],[6422983.31,5814255.35],[6422983.31,5814246.68],[6422980.07,5814238.69],[6422966.05,5814229.5],[6422959.27,5814229.35],[6422952.86,5814231.16],[6422941.18,5814243.74],[6422940.05,5814253.47],[6422943.29,5814262.81]]}}, {"type":"Feature", "id":7094,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7094","DYMEK":"ul. Johanna Wolfganga Goethego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7094","LA":"ul. Johanna Wolfganga Goethego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422691.61,5814209.96],[6422664.43,5814221.86],[6422571.82,5814360.51]]}}, {"type":"Feature", "id":7095,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7095","DYMEK":"ul. Johanna Wolfganga Goethego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7095","LA":"ul. Johanna Wolfganga Goethego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422562.6,5814372.45],[6422542.04,5814401.22]]}}, {"type":"Feature", "id":7096,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7096","DYMEK":"ul. Kazimierza Wierzyńskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7096","LA":"ul. Kazimierza Wierzyńskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422907.29,5813935.33],[6423152.24,5814225.36]]}}, {"type":"Feature", "id":7097,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7097","DYMEK":"ul. Jacka Kaczmarskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7097","LA":"ul. Jacka Kaczmarskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422935.35,5813908.59],[6423230.44,5814109.59]]}}, {"type":"Feature", "id":2020,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2020","DYMEK":"ul. Swantibora | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2020","LA":"ul. Swantibora","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432939.68,5808613.38],[6432957.18,5808608.17],[6433078.24,5808550.49],[6433084.7,5808542.73],[6433093.99,5808523.97],[6433103.07,5808507.75],[6433109.92,5808500.57],[6433264.27,5808390.94],[6433334.3,5808341.96],[6433399.76,5808294.14]]}}, {"type":"Feature", "id":2331,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2331","DYMEK":"os. Mikołaja Kopernika | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2331","LA":"os. Mikołaja Kopernika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422268.27,5806640.54],[6422223.31,5806701.37],[6422401.22,5806793.41],[6422505.89,5806848.29],[6422594.7,5806894.21],[6422612.08,5806916.12],[6422615.87,5806932.19],[6422615.11,5806986.98],[6422598.03,5807006.71],[6422629.77,5807037.97],[6422632.49,5807041.04],[6422591.15,5807107.25],[6422560.74,5807153.54],[6422559.01,5807160.75],[6422561.13,5807168.64],[6422568.63,5807178.27],[6422605.58,5807197.9],[6422663.26,5807230.52],[6422675.82,5807238.1],[6422679.56,5807232.32],[6422685.39,5807226.5],[6422692.21,5807226.01],[6422699.25,5807228.42],[6422696.15,5807224.38],[6422694.96,5807221.04],[6422694.49,5807216.62],[6422695.21,5807211.56],[6422697.95,5807204.52],[6422733.6,5807149.71],[6422759.25,5807106.01],[6422778.33,5807075.25],[6422850.37,5806962.2],[6422860.38,5806940.97],[6422868.97,5806919.5],[6422873.74,5806900.66],[6422877.8,5806879.08],[6422879.94,5806859.99],[6422881.61,5806836.5],[6422881.62,5806783.31],[6422880.67,5806762.68],[6422878.05,5806740.03],[6422872.08,5806700.91],[6422857.48,5806635.15],[6422852.34,5806611.61],[6422836.07,5806567.09],[6422819.73,5806536.82],[6422810.57,5806530.35],[6422767.83,5806497.19],[6422734.14,5806468.33],[6422636.53,5806391.5],[6422559.96,5806331.31],[6422537.32,5806353.34],[6422531.66,5806355.18],[6422518.13,5806359.47],[6422501.91,5806361.51],[6422482.62,5806365.97],[6422466.3,5806372.11],[6422442.76,5806385.89],[6422430.47,5806398.08],[6422325.52,5806562.07],[6422268.27,5806640.54]]}}, {"type":"Feature", "id":2332,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2332","DYMEK":"os. Kosmonautów | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2332","LA":"os. Kosmonautów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428326.62,5811524.17],[6428323.07,5811524.86],[6428300.31,5811538.11],[6428300.31,5811539.92],[6428294.64,5811543.05],[6428257.65,5811564.16],[6428244.9,5811571.5],[6428238.43,5811575.11],[6428193.72,5811605.39],[6428184.2,5811611.3],[6428113.85,5811661.39],[6428100.6,5811670.9],[6428047.31,5811707.73],[6428039.53,5811713.45],[6428030.83,5811719.11],[6428010.01,5811733.61],[6427976.84,5811756.31],[6427943.86,5811779.14],[6427937.58,5811783.56],[6427928.62,5811790.15],[6427913.07,5811801.72],[6427875.53,5811830.79],[6427872.83,5811834.81],[6427867.61,5811847.82],[6427864.81,5811855.27],[6427866.42,5811869.2],[6427873.96,5811909.2],[6427904.86,5811981.27],[6427953.96,5812092.15],[6427968.62,5812146.8],[6427976.13,5812205.8],[6427979.3,5812222.04],[6427980.88,5812236.3],[6427977.32,5812250.95],[6427981.29,5812302.43],[6427998.69,5812526.18],[6428006.61,5812615.28],[6428029.98,5812610.53],[6428054.13,5812603.8],[6428077.5,5812595.09],[6428099.28,5812586.77],[6428138.48,5812562.22],[6428167.79,5812533.31],[6428176.5,5812524.2],[6428243.82,5812450.54],[6428296.1,5812391.14],[6428303.22,5812382.03],[6428310.75,5812379.26],[6428314.71,5812376.88],[6428322.63,5812367.77],[6428328.57,5812359.85],[6428333.72,5812349.16],[6428351.93,5812328.96],[6428412.48,5812298.45],[6428443.42,5812176.35],[6428442.56,5812163.02],[6428433.97,5812105.85],[6428423.65,5812038.78],[6428411.17,5811958.82],[6428410.06,5811953.93],[6428408.67,5811945.81],[6428404.04,5811911.71],[6428394.77,5811853.02],[6428382.47,5811774.38],[6428299.67,5811815.08],[6428289.25,5811796.68],[6428268.43,5811754.05],[6428221.94,5811777.3],[6428282.77,5811892.92],[6428331.63,5811987.11],[6428266.64,5812019.75],[6428059.97,5812126.63],[6428004.5,5812022.13],[6427946.6,5811910.98],[6427922.59,5811865.69],[6427922.41,5811863.53],[6427927.25,5811861.33],[6428025.15,5811813.05],[6428004.97,5811767.27],[6428117.29,5811706.45],[6428117.98,5811722.99],[6428119.7,5811731.6],[6428129.18,5811751.64],[6428257.45,5811693.75],[6428342.83,5811664.78],[6428356.99,5811662.51],[6428356.74,5811660.76],[6428352.38,5811632.96],[6428349.82,5811615.6],[6428348.51,5811609.63],[6428343.08,5811583.78],[6428339.56,5811563.97],[6428334.27,5811530.39],[6428331.51,5811526.43],[6428326.62,5811524.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2333,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2333","DYMEK":"os. Lecha | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1973-10-03 XXXI/16/73","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2333","LA":"os. Lecha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430470.68,5806643.3],[6430393.04,5806518.1],[6430339.94,5806434.5],[6430315.92,5806407.71],[6430287.75,5806380],[6430259.58,5806358.29],[6430233.65,5806342.17],[6430192.79,5806321.95],[6430146.55,5806302.2],[6430085.49,5806275.26],[6430045.04,5806336.36],[6430015.78,5806376.97],[6430005.13,5806393.08],[6429918.01,5806512.68],[6429805.72,5806668.74],[6429726.02,5806781.33],[6429703.69,5806809.11],[6429720.22,5806825.45],[6429818.3,5806930.9],[6429905.73,5807023.29],[6429932.19,5807051.39],[6429938.25,5807054.88],[6429950.05,5807054.35],[6430128.64,5806996.43],[6430157.17,5806987.06],[6430179.16,5806978.56],[6430194.84,5806968.76],[6430258.65,5806923.24],[6430274.11,5806909.52],[6430291.76,5806890.14],[6430310.49,5806865.09],[6430326.6,5806838.31],[6430346.2,5806799.98],[6430375.38,5806732.91],[6430385.18,5806716.14],[6430406.91,5806691.03],[6430424.48,5806674.96],[6430470.68,5806643.3]]}}, {"type":"Feature", "id":12691,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"12691","DYMEK":"skwer Wojciecha Cieślewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2015-10-20 XVIII/223/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/12691","LA":"skwer Wojciecha Cieślewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426566.4,5808580.34],[6426548.34,5808558.74],[6426533.68,5808590.82],[6426566.4,5808580.34]]}}, {"type":"Feature", "id":8490,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8490","DYMEK":"ul. Łucji Danielewskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2015-10-20 XVIII/219/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8490","LA":"ul. Łucji Danielewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422816.45,5814066.63],[6422929.45,5813970.78]]}}, {"type":"Feature", "id":8648,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8648","DYMEK":"skwer Wincentego i Jana Wierzejewskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2015-12-08 XXI/289/VII/2015","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8648","LA":"skwer Wincentego i Jana Wierzejewskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425214.65,5808676.34],[6425215.29,5808676.44],[6425267.25,5808663.35],[6425262.53,5808648.9],[6425214.83,5808636.86],[6425212.73,5808638.18],[6425211.29,5808640.12],[6425210.62,5808641.84],[6425217.77,5808671.22],[6425214.19,5808674.55],[6425214.36,5808675.84],[6425214.49,5808676.31],[6425214.65,5808676.34]]}}, {"type":"Feature", "id":8710,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8710","DYMEK":"ul. Szparagowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-12
2016-01-12 XXIII/305/VII/2016
tekst jednolity XXIII/305/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8710","LA":"ul. Szparagowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432163,5804558.14],[6432179.7,5804581.55],[6432206.16,5804662.21],[6432222.74,5804751.16],[6432220.58,5804775.16]]}}, {"type":"Feature", "id":2224,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2224","DYMEK":"ul. Zambrowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2224","LA":"ul. Zambrowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431046.89,5808883.29],[6431053.3,5808740.95],[6431059.9,5808597.71]]}}, {"type":"Feature", "id":2229,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2229","DYMEK":"ul. Zawiertowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2229","LA":"ul. Zawiertowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432622.4,5801362.16],[6432560.86,5801225.21]]}}, {"type":"Feature", "id":2232,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2232","DYMEK":"ul. Zbyłowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2232","LA":"ul. Zbyłowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433203.74,5808720.73],[6433231.87,5808706.95],[6433235.03,5808707.9],[6433382.48,5808770.79],[6433578.54,5808853.54]],[[6433639.41,5808878.52],[6433646.45,5808882.84],[6433667.28,5808898.75],[6433731.15,5808951.29],[6433735.6,5808959.23]]]}}, {"type":"Feature", "id":6780,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6780","DYMEK":"ul. Klinkierowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1047/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6780","LA":"ul. Klinkierowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422736.61,5805362.67],[6422657.52,5805292.44],[6422650.31,5805279.68],[6422634.23,5805243.09],[6422628.69,5805215.36],[6422627.02,5805185.97],[6422634.23,5805149.93],[6422658.07,5805102.8],[6422670.83,5805084.5],[6422681.92,5805065.1],[6422704.65,5805036.26],[6422717.52,5805023.19]]}}, {"type":"Feature", "id":6781,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6781","DYMEK":"rondo ks. Antoniego Sroki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1050/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6781","LA":"rondo ks. Antoniego Sroki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423766.56,5814419.44],[6423762.62,5814417.03],[6423760.78,5814413.49],[6423760.27,5814409.98],[6423760.81,5814406.23],[6423764.58,5814401.87],[6423769.99,5814400.82],[6423774.64,5814403.32],[6423777.22,5814406.38],[6423777.75,5814410.06],[6423777.3,5814413.86],[6423774.81,5814418.17],[6423771.24,5814419.5],[6423766.56,5814419.44]]}}, {"type":"Feature", "id":2046,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2046","DYMEK":"ul. Szybowcowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2046","LA":"ul. Szybowcowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421981.07,5810757.02],[6422076.51,5810712.13],[6422112.19,5810695.15],[6422165.71,5810669.85],[6422254.19,5810629.03]]}}, {"type":"Feature", "id":2048,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2048","DYMEK":"ul. Szydłowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2048","LA":"ul. Szydłowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425409.51,5811324.67],[6425419.67,5811315.73],[6425433.59,5811303.19],[6425500.31,5811244.72],[6425570.67,5811184.96],[6425597.67,5811166.2],[6425683.8,5811109.24],[6425704.38,5811095.35],[6425800.77,5811042.89],[6425864.54,5811008.77],[6425893.98,5810995.48],[6425906.67,5810989.75],[6425960.12,5810968.55],[6426017.64,5810970.98],[6426067.98,5810970.98],[6426240.15,5810976.04],[6426299.62,5810977.4],[6426331.1,5810976.62],[6426344.79,5810974.9]]}}, {"type":"Feature", "id":2053,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2053","DYMEK":"ul. Piotra Ściegiennego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2053","LA":"ul. Piotra Ściegiennego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422756.09,5807583.95],[6422854.88,5807480.59],[6422891.53,5807442.2],[6422929.69,5807400.28],[6423004.31,5807320.11],[6423065.96,5807254.97],[6423125.75,5807191.81],[6423208.48,5807102.71],[6423298.16,5807008.97],[6423317.17,5806986.3],[6423339.21,5806966.89],[6423373.9,5806931.81],[6423475.87,5806824.27],[6423525.98,5806770.1],[6423544.43,5806748.07],[6423561.14,5806722.93],[6423593.11,5806677.51],[6423607.91,5806656.51],[6423634.64,5806632.41],[6423701.45,5806536.57],[6423708.14,5806525.19]]}}, {"type":"Feature", "id":2054,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2054","DYMEK":"ul. Piotra Ściegiennego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1951-04-25 23/51","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2054","LA":"ul. Piotra Ściegiennego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423708.14,5806525.19],[6423716.25,5806512.15],[6423747.9,5806461.64],[6423760.63,5806443.66],[6423793.24,5806402.06],[6423889.15,5806286.86],[6423891.16,5806284.51],[6423948.81,5806213.65],[6423994.97,5806157.22],[6424004.62,5806147.62],[6424018.51,5806132.32],[6424050.33,5806103.14],[6424065.55,5806086.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2055,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2055","DYMEK":"ul. Ścinawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2055","LA":"ul. Ścinawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420718.77,5807427.92],[6420753.74,5807381.44],[6420759.6,5807374.31],[6420772,5807357.02],[6420779.11,5807347.95],[6420789.76,5807333.06],[6420811.73,5807304.74],[6420835.29,5807274.33],[6420860.52,5807241.7],[6420882.2,5807214.05],[6420903.66,5807186.6],[6420930.33,5807152.13],[6420955.85,5807119.58],[6421040.89,5807010.32],[6421073.66,5806967.11],[6421112.81,5806916.37],[6421113.54,5806915.5],[6421238.85,5806753.15],[6421283.84,5806694.29],[6421372.79,5806578.81],[6421380.18,5806567.21]]}}, {"type":"Feature", "id":7098,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7098","DYMEK":"ul. Wincentego Różańskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7098","LA":"ul. Wincentego Różańskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422714.32,5814202.03],[6422853.03,5814139.55]]}}, {"type":"Feature", "id":7099,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7099","DYMEK":"ul. Karola Dickensa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7099","LA":"ul. Karola Dickensa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422790.85,5814470.99],[6422741.55,5814523.03]],[[6422731.84,5814534.51],[6422659.53,5814613.27]]]}}, {"type":"Feature", "id":7100,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7100","DYMEK":"ul. George'a Byrona | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7100","LA":"ul. George'a Byrona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422752.58,5814353.52],[6422662.49,5814447.33]]}}, {"type":"Feature", "id":2122,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2122","DYMEK":"ul. Wandy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2122","LA":"ul. Wandy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432436.78,5808897.7],[6432462.64,5808790.3],[6432464.36,5808785.72],[6432471.05,5808771.07],[6432503.07,5808713.68],[6432522.44,5808679.49],[6432537.14,5808663.59],[6432564.36,5808628.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2125,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2125","DYMEK":"ul. Warpińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2125","LA":"ul. Warpińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6435061.91,5809000.95],[6435070.88,5809070.4],[6435073.12,5809086.72],[6435084.95,5809167.17],[6435091.68,5809178.09],[6435227.52,5809306.08],[6435234.49,5809312.35],[6435375.6,5809506.45],[6435377.53,5809512.77]]}}, {"type":"Feature", "id":2126,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2126","DYMEK":"ul. Warpnowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2126","LA":"ul. Warpnowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419006.43,5811913.65],[6419175.99,5811918.3],[6419291.64,5811919.58],[6419367.92,5811920.56],[6419414.02,5811920.45]]}}, {"type":"Feature", "id":2133,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2133","DYMEK":"ul. św. Wawrzyńca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2133","LA":"ul. św. Wawrzyńca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425136.58,5810122.94],[6425229.89,5810091.23],[6425359.05,5810005.96],[6425400.79,5809977.54],[6425413.38,5809972.14],[6425509.44,5809905.57],[6425593.95,5809868.31],[6425613.95,5809858.86]],[[6424838.8,5810207.71],[6424961.5,5810172.54],[6425037.06,5810150.96],[6425082.75,5810137.63]]]}}, {"type":"Feature", "id":2134,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2134","DYMEK":"ul. św. Wawrzyńca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2134","LA":"ul. św. Wawrzyńca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423359.73,5810337.34],[6423390.67,5810345.97],[6423434.21,5810344.89],[6423473.79,5810347.77],[6423520.56,5810358.55],[6423575.23,5810381.21],[6423624.53,5810410],[6423694.69,5810450.3],[6423722.39,5810463.61],[6423754.4,5810475.48],[6423785.35,5810481.6],[6423828.9,5810484.48],[6423865.96,5810480.53],[6423916.33,5810468.66],[6423970.3,5810453.19],[6424150.55,5810401.74],[6424328.64,5810349.57],[6424538.04,5810279.76],[6424640.22,5810246.3],[6424756.07,5810208.52]]}}, {"type":"Feature", "id":2334,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2334","DYMEK":"os. Lotnictwa Polskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1999-03-16
1988-05-27 XI/81/III/99
XXVII/173/88","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2334","LA":"os. Lotnictwa Polskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422856.9,5810590.61],[6422985.17,5810506.4],[6422979,5810488.36],[6422958.44,5810428.33],[6422955.72,5810420.38],[6422953.12,5810412.83],[6422951.29,5810407.45],[6422921.79,5810321.3],[6422918.79,5810312.57],[6422916.1,5810304.7],[6422905.9,5810311.24],[6422888.29,5810322.56],[6422868.06,5810335.55],[6422856.8,5810349.98],[6422816.04,5810376.43],[6422795.69,5810349.31],[6422792.35,5810350.78],[6422804.61,5810378.56],[6422785.71,5810387],[6422734.9,5810409.67],[6422741.08,5810419.25],[6422722.6,5810431.56],[6422714.34,5810418.38],[6422712.79,5810415.91],[6422648.64,5810444.97],[6422665.7,5810484.02],[6422672.13,5810481.21],[6422678.82,5810478.25],[6422680.65,5810482.53],[6422681.83,5810485.31],[6422683,5810488.05],[6422684.18,5810490.81],[6422685.34,5810493.54],[6422686.52,5810496.31],[6422687.69,5810499.06],[6422688.87,5810501.82],[6422690.06,5810504.6],[6422691.23,5810507.37],[6422692.41,5810510.11],[6422693.84,5810513.47],[6422680.97,5810518.96],[6422685.35,5810528.97],[6422692.34,5810525.93],[6422698.15,5810538.85],[6422690.93,5810542.11],[6422717.5,5810603.47],[6422772.31,5810576.84],[6422781.41,5810598.95],[6422814.17,5810583.67],[6422828.09,5810609.52],[6422856.9,5810590.61]]}}, {"type":"Feature", "id":3147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3147","DYMEK":"ul. Alzacka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3147","LA":"ul. Alzacka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427498.25,5813304.54],[6427473.75,5813086.88]]}}, {"type":"Feature", "id":3148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3148","DYMEK":"ul. Prowansalska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3148","LA":"ul. Prowansalska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427144.86,5813344.63],[6427143.28,5813336.7],[6427129,5813207.47],[6427125.04,5813163.6],[6427125.3,5813163.33]]}}, {"type":"Feature", "id":3149,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3149","DYMEK":"ul. Burgundzka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3149","LA":"ul. Burgundzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427408.9,5813313.67],[6427384.6,5813095.54]]}}, {"type":"Feature", "id":3150,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3150","DYMEK":"ul. Lotaryńska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3150","LA":"ul. Lotaryńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427325.07,5813325.56],[6427299.7,5813104.45]]}}, {"type":"Feature", "id":3151,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3151","DYMEK":"ul. Normandzka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3151","LA":"ul. Normandzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427234.22,5813335.15],[6427209.2,5813114.4]]}}, {"type":"Feature", "id":2233,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2233","DYMEK":"zaułek Krystyny Feldman | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2007-03-06 IX/65/V/2007","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2233","LA":"zaułek Krystyny Feldman","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426054.92,5809299.3],[6426053.78,5809295.89],[6426040.19,5809259.53],[6426031.94,5809262.59]]}}, {"type":"Feature", "id":2235,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2235","DYMEK":"ul. Zdzisławy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2235","LA":"ul. Zdzisławy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432522.44,5808679.49],[6432576.36,5808710.07],[6432651.49,5808723.91],[6432664.11,5808726.25],[6432677.08,5808728.59],[6432746.01,5808742.26],[6432791.1,5808725.54]]}}, {"type":"Feature", "id":2238,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2238","DYMEK":"ul. Zgorzelecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2238","LA":"ul. Zgorzelecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422298.5,5809341.41],[6422325.58,5809286.58],[6422425.24,5809087.97],[6422455.93,5809027.74],[6422491.62,5808945.84],[6422528.87,5808869.32]]}}, {"type":"Feature", "id":2239,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2239","DYMEK":"ul. Ziarnista | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2239","LA":"ul. Ziarnista","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428414.91,5811943.3],[6428442.65,5811931.84],[6428480.29,5811914.81],[6428489.59,5811911.78]]}}, {"type":"Feature", "id":2240,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2240","DYMEK":"ul. Zieleńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2240","LA":"ul. Zieleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434870.78,5809667.94],[6434932.22,5809726.92],[6434938.11,5809734.57]]}}, {"type":"Feature", "id":2241,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2241","DYMEK":"ul. Zieleńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1945-11-19 XIV/2/60
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2241","LA":"ul. Zieleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434780.81,5809585.1],[6434870.78,5809667.94]]}}, {"type":"Feature", "id":2417,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2417","DYMEK":"park Władysława Czarneckiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2003-03-25 XIII/82/IV/2003","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2417","LA":"park Władysława Czarneckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427207.29,5811870.17],[6427306.95,5811861.38],[6427308.98,5811818.25],[6427315.26,5811811.2],[6427330.5,5811797.36],[6427344.28,5811795.46],[6427361.3,5811794.75],[6427374.76,5811794.5],[6427379.21,5811796.67],[6427398.01,5811711.35],[6427331.43,5811594.5],[6427322.93,5811591.46],[6427293.65,5811591.71],[6427099.88,5811606.19],[6427054.03,5811690.72],[6427048.07,5811703.54],[6427039.73,5811703.99],[6427050.16,5811767.77],[6427122.82,5811764.21],[6427157.43,5811733.86],[6427165.5,5811784.85],[6427184.86,5811782.56],[6427207.29,5811870.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2418,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2418","DYMEK":"park Gustawa Manitiusa | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2000-09-19 XLIV/521/III/2000","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2418","LA":"park Gustawa Manitiusa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424152.98,5808097.23],[6424162.56,5808101.59],[6424243.17,5808071.73],[6424260.93,5808058.21],[6424275.48,5808047.89],[6424294.28,5808038.34],[6424327.97,5808023.8],[6424396.22,5808002.69],[6424398.41,5808009.74],[6424394.29,5808123.15],[6424392.63,5808133.28],[6424366.27,5808211.63],[6424362.69,5808214.25],[6424280.51,5808190.13],[6424130.22,5808124.08],[6424128.05,5808118.21],[6424147.13,5808074.8],[6424152.98,5808097.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2057,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2057","DYMEK":"ul. Ślężańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2057","LA":"ul. Ślężańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429974.57,5805456.97],[6429964.74,5805477.41],[6429963.83,5805483.2],[6429964.74,5805489.9],[6429991.24,5805553.58],[6430010.68,5805603.78],[6430097.76,5805822.38]]}}, {"type":"Feature", "id":2058,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2058","DYMEK":"ul. Śliska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2058","LA":"ul. Śliska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427839.29,5804936.02],[6427914.02,5804872.72],[6427925.54,5804864.11],[6427971.23,5804824.51],[6428065.79,5804744.4],[6428172.27,5804653.15],[6428265.29,5804573.62]]}}, {"type":"Feature", "id":2061,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2061","DYMEK":"ul. Śmigi | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2061","LA":"ul. Śmigi","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429581.37,5802060.88],[6429560.38,5802037.68],[6429553.54,5802028.3],[6429549.83,5802020.1],[6429549.25,5802012.48],[6429553.15,5802001.14],[6429572.3,5801966.27],[6429589.29,5801938.92],[6429609.81,5801904.62],[6429678.01,5801781.04],[6429723.72,5801688.05],[6429752.63,5801649.66],[6429835.28,5801535.85],[6429891.55,5801456.91],[6429922.03,5801411.48],[6429939.62,5801381.99],[6429959.73,5801344.67],[6429971.06,5801316.63],[6430032.63,5801205.55],[6430082.82,5801115.1],[6430136.56,5800992.79],[6430173.87,5800917.56],[6430189.32,5800884.54],[6430223.12,5800806.49],[6430234.84,5800784.21],[6430243.25,5800755.98],[6430283.54,5800641.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2340,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2340","DYMEK":"os. Piastowskie | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2340","LA":"os. Piastowskie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428172.17,5807539.6],[6428170.23,5807550.68],[6428171.27,5807610.04],[6428351.19,5807537.36],[6428399.15,5807517.26],[6428427.8,5807503.98],[6428469.33,5807484.53],[6428508.16,5807464.96],[6428505.04,5807457.68],[6428503.05,5807445.42],[6428503.95,5807429.54],[6428506.48,5807417.81],[6428512.62,5807404.99],[6428526.88,5807394.89],[6428537.91,5807388.53],[6428471.5,5807218.99],[6428465.35,5807203.53],[6428449.18,5807161.97],[6428369.06,5806955.42],[6428347.29,5806891.51],[6428298.66,5806727.11],[6428277.97,5806657.23],[6428252.82,5806571.96],[6428221.6,5806468.34],[6428170,5806304.07],[6428116.97,5806147.81],[6428105.93,5806115.25],[6428095.56,5806080.69],[6428092.36,5806067.89],[6428089.8,5806056.95],[6428073.65,5806060.63],[6428067.94,5806057.78],[6428022.24,5805932.68],[6428019.09,5805930.11],[6428011.67,5805929.54],[6427998.53,5805929.54],[6427984.25,5805927.26],[6427909.3,5805913.81],[6427838.31,5805895.3],[6427816.22,5805885.72],[6427796.31,5805890.6],[6427775.58,5805898.72],[6427743.07,5805907.66],[6427616.65,5805944.25],[6427619.9,5806022.7],[6427623.15,5806109.28],[6427629.25,5806143.02],[6427649.97,5806216.59],[6427697.11,5806408.04],[6427721.11,5806492.57],[6427770.27,5806645.02],[6427785.31,5806688.92],[6427800.76,5806721.44],[6427813.36,5806762.49],[6427834.09,5806838.49],[6427845.06,5806888.49],[6427850.33,5806919.8],[6427854.01,5806952.31],[6427863.86,5807050.14],[6427869.44,5807105.96],[6427878,5807181.13],[6427889.79,5807244.96],[6427904.1,5807312.05],[6427931.95,5807440.85],[6427937.33,5807456.68],[6427943.66,5807469.65],[6427952.52,5807480.1],[6427963.29,5807488.97],[6427974.68,5807498.15],[6427988.29,5807505.43],[6428012.66,5807512.71],[6428172.17,5807539.6]]}}, {"type":"Feature", "id":2341,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2341","DYMEK":"os. Pod Lipami | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-04-27
1967-10-27 XVI/88/90
XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2341","LA":"os. Pod Lipami","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427683.15,5811408.35],[6427690.28,5811471.47],[6427694.93,5811492.64],[6427698.41,5811505.99],[6427710.02,5811532.68],[6427717.27,5811550.66],[6427740.04,5811602.96],[6427752.52,5811629.75],[6427769,5811663.36],[6427769.34,5811669.18],[6427777.67,5811684.99],[6427784.34,5811697.46],[6427794.81,5811715.6],[6427800.4,5811726.93],[6427803.96,5811731.09],[6427817.43,5811748.59],[6427823.17,5811747.61],[6427833.07,5811745.68],[6427836.34,5811743.89],[6427846.49,5811738.15],[6427857.5,5811729.32],[6427875.19,5811712.77],[6427879.13,5811709.02],[6427882.33,5811706.14],[6427885.12,5811703.36],[6427971.42,5811621.81],[6428090.89,5811498.68],[6428081.26,5811490.65],[6428078.51,5811491.57],[6428055.35,5811472.3],[6428042.97,5811447.77],[6428095.48,5811420.48],[6428089.57,5811404.95],[6428098.7,5811400.94],[6428088.01,5811377.79],[6428133.21,5811372.22],[6428177.73,5811366.43],[6428247.19,5811360.64],[6428280.58,5811357.75],[6428280.67,5811357.44],[6428303.73,5811357.41],[6428313.52,5811358.31],[6428317.73,5811342.69],[6428328,5811301.84],[6428347.84,5811226.99],[6428359.65,5811180.36],[6428378.92,5811105.04],[6428391.03,5811057.9],[6428383.16,5811085.57],[6428339.64,5811085.57],[6428311.33,5811093.36],[6428270.27,5811113.53],[6428258.59,5811112.82],[6428115.27,5811179.35],[6427986.1,5811238.82],[6427888.08,5811284.11],[6427846.67,5811301.45],[6427784.03,5811323.4],[6427729.53,5811337.91],[6427692.69,5811347.42],[6427688.85,5811347.98],[6427684.7,5811348.36],[6427678.39,5811348.64],[6427683.15,5811408.35]]}}, {"type":"Feature", "id":2136,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2136","DYMEK":"ul. Wenedów | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2136","LA":"ul. Wenedów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427525.02,5813560.27],[6427613.94,5813673.33]]}}, {"type":"Feature", "id":2137,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2137","DYMEK":"ul. Węglowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2137","LA":"ul. Węglowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423321.1,5806095.4],[6423328.38,5806088.41],[6423343.51,5806071.56],[6423363.7,5806048.24],[6423414.26,5805989.17],[6423538.27,5805846.49],[6423553.9,5805827.74],[6423559.56,5805822.37],[6423564.94,5805820.04],[6423568.72,5805819.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2138,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2138","DYMEK":"ul. Węgorzewska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2138","LA":"ul. Węgorzewska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423447.75,5814235.53],[6423515.24,5814176.32],[6423643.77,5814122.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2358,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2358","DYMEK":"os. Władysława Jagiełły | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1989-09-29
1978-03-29
1976-06-29 IX/57/89
II/11/78
XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2358","LA":"os. Władysława Jagiełły","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425697.94,5814456.46],[6425717.03,5814455.89],[6425718.65,5814397.65],[6425720.09,5814389.51],[6425721.88,5814318.43],[6425738.21,5814319.41],[6425738.94,5814296.86],[6425750.35,5814288.8],[6425767.39,5814288.76],[6425824.22,5814260.96],[6425875.54,5814260.43],[6425894.5,5814254.94],[6425901.81,5814212.36],[6425913.55,5814207.9],[6425921.72,5814180.17],[6425928.1,5814138.38],[6425946.28,5814060.55],[6425956.13,5813997.3],[6425903.57,5814002.93],[6425863.18,5814007.28],[6425857.26,5814003.86],[6425853.22,5813954.9],[6425849.32,5813924.03],[6425763.57,5813933.79],[6425664.17,5813943.51],[6425604.64,5813950.09],[6425603.76,5813966.26],[6425604.45,5813985.68],[6425611.26,5814020.12],[6425624.45,5814027.68],[6425607.95,5814056.48],[6425572.54,5814056.11],[6425570.55,5814052.17],[6425557.43,5814051.33],[6425557.27,5814053.74],[6425548.79,5814053.19],[6425537.42,5814052.1],[6425536.7,5814064.18],[6425531.48,5814172.36],[6425527.91,5814239.63],[6425529.13,5814299.21],[6425532.54,5814376.52],[6425534.12,5814408.08],[6425528.25,5814476.32],[6425527.51,5814493.23],[6425539.58,5814493.05],[6425545.57,5814493.34],[6425590.8,5814470.46],[6425632.75,5814472.42],[6425670.98,5814498.89],[6425681.83,5814499.12],[6425681.65,5814459.44],[6425697.94,5814456.46]]}}, {"type":"Feature", "id":2359,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2359","DYMEK":"os. Władysława Łokietka | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1976-06-29 XIII/31/76","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2359","LA":"os. Władysława Łokietka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427708.85,5813599.37],[6427763.55,5813673.8],[6427779.49,5813676.99],[6428188.18,5813678.31],[6428210.77,5813677.77],[6428252.22,5813589.02],[6428252.21,5813500.27],[6428252.15,5813239.13],[6428182.37,5813271.87],[6428145.59,5813288.7],[6428100.46,5813309.2],[6428042.19,5813337.33],[6427973.07,5813390.79],[6427934.1,5813421.26],[6427854.13,5813484.09],[6427810.91,5813519.23],[6427797.58,5813529.32],[6427708.85,5813599.37]]}}, {"type":"Feature", "id":2360,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2360","DYMEK":"os. Zodiak | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1980-02-21 XII/38/80","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2360","LA":"os. Zodiak","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430853.31,5806993.25],[6430906.71,5806982.44],[6430915.86,5806980.59],[6430928.35,5806978.04],[6430961.21,5806971.35],[6430986.3,5806966.23],[6431004.52,5806962.51],[6431047.48,5806953.75],[6431074.3,5806948.29],[6431086.57,5806945.79],[6431115.2,5806939.95],[6431135.77,5806935.76],[6431200.84,5806922.82],[6431265.4,5806909.99],[6431273.54,5806908.37],[6431287.96,5806904.35],[6431301.82,5806898.61],[6431315.92,5806890.6],[6431326.68,5806882.37],[6431337.45,5806872.04],[6431346.85,5806860.46],[6431354.74,5806847.79],[6431362,5806831.23],[6431383.71,5806829.5],[6431381.14,5806914.19],[6431380.85,5806923.82],[6431380.36,5806932.61],[6431378.95,5806957.82],[6431378.67,5806962.84],[6431378.64,5806963.35],[6431375.96,5806986.02],[6431370.94,5807008.92],[6431363.95,5807029.66],[6431360.24,5807037.94],[6431355.42,5807048.67],[6431350.57,5807057.64],[6431348.65,5807061.16],[6431346.04,5807065.97],[6431337.78,5807078.73],[6431334.11,5807084.4],[6431323.14,5807099.45],[6431285.29,5807141.65],[6431274.79,5807153.34],[6431269.01,5807160.49],[6431218.62,5807226.75],[6431214.82,5807227.46],[6431203.19,5807241.84],[6431179.09,5807263.94],[6431172.14,5807262.84],[6431163.19,5807265.84],[6431157.64,5807279.29],[6431029.72,5807330.53],[6430966.19,5807356.08],[6430897.21,5807383.84],[6430867.08,5807395.84],[6430866.41,5807394.3],[6430860.54,5807396.74],[6430854.89,5807399.29],[6430833.8,5807405.22],[6430804.31,5807420.19],[6430760.14,5807372.53],[6430745.03,5807341.44],[6430741.27,5807334.19],[6430730.82,5807312.66],[6430723.28,5807296.95],[6430716.09,5807282.04],[6430691.86,5807232.38],[6430673.32,5807195.37],[6430669.62,5807187.99],[6430687.22,5807179.07],[6430768.13,5807138.98],[6430840.85,5807101.72],[6430864.7,5807089.2],[6430863.51,5807078.47],[6430859.77,5807059.94],[6430855.81,5807040.53],[6430852.12,5807022.73],[6430850.39,5807014.35],[6430847.36,5806994.45],[6430853.31,5806993.25]]}}, {"type":"Feature", "id":3152,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3152","DYMEK":"ul. Sycylijska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3152","LA":"ul. Sycylijska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427461.76,5813087.86],[6427453.3,5813014.4]]}}, {"type":"Feature", "id":3153,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3153","DYMEK":"ul. Toskańska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-05-12 LIV/728/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3153","LA":"ul. Toskańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427384.55,5813095.42],[6427368.66,5812939.27]]}}, {"type":"Feature", "id":5871,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5871","DYMEK":"ul. Popularna | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-09-03
2013-09-03 LV/856/VI/2013
Uzasadnienie RMP","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5871","LA":"ul. Popularna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433739.29,5802023.87],[6434058.7,5801955.88]]}}, {"type":"Feature", "id":5872,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5872","DYMEK":"ul. Maltańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2013-09-03 Uzasadnienie Maltańska
LV/855/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5872","LA":"ul. Maltańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429364.71,5808079.06],[6429247.96,5808039.63],[6429092.96,5807989.91],[6429056.46,5807991.49],[6428936.8,5808015.08]]}}, {"type":"Feature", "id":5874,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5874","DYMEK":"skwer Janusza Ziółkowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-09-03 LV/858/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5874","LA":"skwer Janusza Ziółkowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423509.73,5808256.39],[6423547.89,5808260.1],[6423545.15,5808300.37],[6423530,5808299.1],[6423524.2,5808385.16],[6423507.78,5808383.93],[6423501.95,5808472.04],[6423488.82,5808471.43],[6423491.59,5808442.89],[6423492.06,5808438.03],[6423509.73,5808256.39]]}}, {"type":"Feature", "id":5970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5970","DYMEK":"ul. Żurawicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2013-09-24 LVI/874/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5970","LA":"ul. Żurawicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430516.65,5803265.45],[6430077.41,5803437.65]]}}, {"type":"Feature", "id":2419,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2419","DYMEK":"park Jana Pawła II | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1993-06-01 LXXXIII/447/93","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2419","LA":"park Jana Pawła II","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427180.55,5806537.92],[6427167,5806491.4],[6427037.91,5806515.1],[6426879.01,5806543.94],[6426773.25,5806562.82],[6426770.44,5806587.86],[6426793.01,5806676.24],[6426805.95,5806727.16],[6426812.35,5806753.47],[6426782.35,5806790.19],[6426791.28,5806791.72],[6426788.33,5806797.06],[6426787.63,5806806.58],[6426804.66,5806882.2],[6426808.49,5806901.95],[6426816.14,5806922.39],[6426820.24,5806943.28],[6426820.98,5806952.37],[6426820.58,5806964.15],[6426827.23,5806998.37],[6426856.38,5806994.8],[6426876.17,5806991.44],[6426895.68,5806986.97],[6426978.55,5806965.08],[6427046.26,5806947.28],[6427106.04,5806931.54],[6427183.3,5806910.75],[6427264.85,5806888.81],[6427267.79,5806881.66],[6427254.68,5806828.52],[6427222.14,5806696.68],[6427186.69,5806560.91],[6427183.65,5806549.28],[6427182.98,5806546.72],[6427180.55,5806537.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2420,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2420","DYMEK":"park im. Thomasa Woodrowa Wilsona | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-01-30 XIV/70/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2420","LA":"park im. Thomasa Woodrowa Wilsona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425297.89,5808221.71],[6425297.93,5808219.52],[6425310.26,5808219.58],[6425315.63,5808214.5],[6425317.23,5808190.29],[6425317.83,5808185.76],[6425318.85,5808177.98],[6425319,5808176.8],[6425321.02,5808161.49],[6425314.9,5808150.11],[6425312.89,5808146.36],[6425281.93,5808140.89],[6425285.22,5808114.46],[6425288.16,5808095.71],[6425291.96,5808072.71],[6425294.54,5808057.71],[6425295.12,5808054.71],[6425296.53,5808047.43],[6425298.04,5808039.69],[6425298.66,5808036.45],[6425301.97,5808019.4],[6425305.19,5808002.81],[6425306.95,5807993.72],[6425307,5807993.47],[6425308.34,5807986.63],[6425318.22,5807948.33],[6425325.53,5807925.02],[6425327.47,5807918.82],[6425327.36,5807918.78],[6425329.45,5807912.82],[6425329.67,5807912.89],[6425334.26,5807899.71],[6425339.06,5807884.86],[6425347.07,5807877.7],[6425349.28,5807876],[6425355.22,5807871.86],[6425357.21,5807870.43],[6425350.79,5807861.55],[6425349.89,5807860.31],[6425348.86,5807858.88],[6425344.62,5807853],[6425354.46,5807845.95],[6425352.68,5807843.47],[6425367.17,5807833.15],[6425366.38,5807832.06],[6425372.37,5807827.83],[6425370.74,5807825.87],[6425369.35,5807823.57],[6425350.36,5807801.6],[6425348.45,5807799.29],[6425341.94,5807790.86],[6425316.57,5807769.86],[6425315.36,5807769],[6425314.03,5807768.37],[6425312.51,5807768],[6425310.95,5807767.93],[6425309.67,5807768.07],[6425301.79,5807771.83],[6425291.65,5807776.68],[6425286.52,5807779.13],[6425198.04,5807821.37],[6425197.95,5807821.13],[6425197.6,5807821.28],[6425197.88,5807821.92],[6425191.57,5807829.96],[6425190.86,5807829.81],[6425190.77,5807830.2],[6425190.96,5807830.24],[6425188.92,5807843.28],[6425188.81,5807844.07],[6425185.71,5807843.51],[6425163.44,5807979.93],[6425162.68,5807984.79],[6425162.73,5807986.4],[6425163.52,5807988.1],[6425166.29,5807989.45],[6425165.18,5807995.95],[6425162.02,5807996.48],[6425160.93,5807997.53],[6425160.31,5807999.14],[6425146.09,5808085.88],[6425140.21,5808121.7],[6425137.84,5808136.61],[6425126.56,5808205.23],[6425126.51,5808210.46],[6425126.22,5808218.58],[6425146.38,5808218.97],[6425156.6,5808219.17],[6425166.74,5808219.37],[6425187.06,5808219.76],[6425207.39,5808220.15],[6425227.74,5808220.55],[6425248.16,5808220.94],[6425268.86,5808221.34],[6425283.02,5808221.61],[6425287.86,5808221.27],[6425297.89,5808221.71]]}}, {"type":"Feature", "id":2421,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2421","DYMEK":"park Jurija Gagarina | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2421","LA":"park Jurija Gagarina","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427858.81,5811756.68],[6427918.59,5811726.78],[6427997.61,5811682.79],[6428083.58,5811620.71],[6428086.36,5811594.49],[6428078.09,5811578.65],[6428074.14,5811571.08],[6428073.89,5811571.31],[6428059.83,5811556.53],[6428064.56,5811552.15],[6428082.81,5811534.71],[6428085.26,5811532.37],[6428076.75,5811522.22],[6428067.42,5811482.91],[6428056.18,5811473.67],[6428039.63,5811514.56],[6428034.6,5811521.45],[6428014.16,5811569.32],[6427953.33,5811612.65],[6427923.51,5811629.97],[6427916.86,5811631.53],[6427919.16,5811644.78],[6427922.95,5811667.13],[6427912.26,5811673.98],[6427901.98,5811678.12],[6427849.8,5811717.58],[6427830.08,5811732.54],[6427829.3,5811733.23],[6427826.64,5811734.02],[6427823.29,5811733.96],[6427821.07,5811733.01],[6427819.45,5811731.82],[6427818.18,5811730.47],[6427817.09,5811728.93],[6427815.46,5811726.24],[6427811.17,5811719.39],[6427808,5811721.79],[6427832.88,5811745.45],[6427838.35,5811756.99],[6427838.71,5811757.73],[6427856.3,5811756.81],[6427858.81,5811756.68]]}}, {"type":"Feature", "id":3216,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3216","DYMEK":"park Romana Maciejewskiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2010-11-09 LXXX/1245/V/2010","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3216","LA":"park Romana Maciejewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426330.9,5808698.66],[6426333.48,5808687.75],[6426338.95,5808670.07],[6426344.04,5808656.94],[6426355.8,5808634.66],[6426372.23,5808606.48],[6426306.26,5808603.59],[6426316.9,5808648.14],[6426322.54,5808679.59],[6426325.37,5808697.66],[6426330.9,5808698.66]]}}, {"type":"Feature", "id":3218,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3218","DYMEK":"ul. Leopolda Tyrmanda | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-01-27 VI/38/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3218","LA":"ul. Leopolda Tyrmanda","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423505.28,5813719.76],[6423636.64,5813525.1]]}}, {"type":"Feature", "id":2342,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2342","DYMEK":"os. Polan | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-12-18
1985-04-25 XVI/108/90
VII/38/85","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2342","LA":"os. Polan","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428929.64,5805919.13],[6428952.26,5805950.89],[6428981.86,5805994.44],[6429000.44,5806032.93],[6429113.33,5806178.37],[6429137.76,5806200.39],[6429155.56,5806214.35],[6429191.9,5806222.29],[6429318.7,5806317.09],[6429326.16,5806322.86],[6429360.32,5806271.13],[6429363.93,5806226.38],[6429362.49,5806201.11],[6429331.69,5806170.56],[6429248.92,5806101.98],[6429242.91,5806108.72],[6429222.94,5806092.36],[6429225.1,5806087.31],[6429205.86,5806070.46],[6429191.43,5806056.03],[6429170.72,5806037.26],[6429160.62,5806024.51],[6429080.26,5805956.18],[6429020.59,5805904.21],[6429008.56,5805896.99],[6428978.49,5805890.74],[6428929.64,5805919.13]]}}, {"type":"Feature", "id":2343,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2343","DYMEK":"os. ks. Jerzego Popiełuszki | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1991-11-12 XLII/216/91","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2343","LA":"os. ks. Jerzego Popiełuszki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422975.42,5808753.84],[6422979.05,5808753.24],[6422979.34,5808755.8],[6422980.97,5808770.49],[6422978.64,5808771.19],[6423001.03,5808911.83],[6423002.66,5808924.89],[6423069.13,5809180.76],[6423071.23,5809192.89],[6423101.11,5809307],[6423118.28,5809302.87],[6423125.38,5809331.16],[6423124,5809349.49],[6423125.35,5809349.16],[6423560.57,5809242.8],[6423559.87,5809239.3],[6423513.22,5809048.51],[6423475.67,5808897.14],[6423455.85,5808807.11],[6423445.58,5808718.48],[6423445.35,5808707.98],[6423443.95,5808656.44],[6423457.71,5808492.7],[6423303.77,5808485.94],[6423304.01,5808489.9],[6423231.47,5808486.87],[6423215.38,5808487.57],[6423215.38,5808484.54],[6423112.75,5808478.71],[6423066.8,5808475.91],[6423036.71,5808476.84],[6423002.2,5808480.11],[6422961.84,5808487.34],[6422961.09,5808490.61],[6422947.2,5808562.69],[6422974.59,5808753.92],[6422975.42,5808753.84]]}}, {"type":"Feature", "id":3164,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3164","DYMEK":"ul. Stanisława Królickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3164","LA":"ul. Stanisława Królickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422591.79,5812912.4],[6422663.53,5812824.52]]}}, {"type":"Feature", "id":3165,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3165","DYMEK":"ul. Stanisława Jakiela | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3165","LA":"ul. Stanisława Jakiela","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423040.82,5813064.01],[6423048.56,5813045.93],[6423074.21,5813003.24],[6423120.28,5812958.85]]}}, {"type":"Feature", "id":3166,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3166","DYMEK":"ul. Tadeusza Mikke | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3166","LA":"ul. Tadeusza Mikke","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422910.45,5813025.22],[6422920.65,5812997.31],[6422941.66,5812951.38],[6422988.19,5812893.75],[6423048.2,5812843.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2361,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2361","DYMEK":"os. Zwycięstwa | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2361","LA":"os. Zwycięstwa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426621.99,5812007.71],[6426621.89,5812007.72],[6426623.81,5811978.9],[6426621.99,5812007.71]],[[6426621.99,5812007.71],[6426619.32,5812050.02],[6426615.71,5812120],[6426611.51,5812269.28],[6426615.41,5812340.47],[6426611.52,5812541.71],[6426608.08,5812713.32],[6426727.71,5812715.26],[6426806.26,5812743.47],[6427073.85,5812754.62],[6427184.01,5812759.3],[6427219.4,5812615.56],[6427246.25,5812501.19],[6427268.11,5812404.21],[6427276.94,5812347.99],[6427287.29,5812287.91],[6427293.78,5812231.84],[6427295.84,5812182.4],[6427294.38,5812126.01],[6427275.56,5811919.6],[6427212.83,5811927.06],[6427112.57,5811938.13],[6427029.59,5811945],[6426945.71,5811951.57],[6426902.6,5811955.47],[6426817.39,5811968.06],[6426799.56,5811970.4],[6426745.48,5811983.25],[6426709.89,5811990.9],[6426691.07,5811995.35],[6426679.71,5811997.81],[6426670.68,5812002.49],[6426668.79,5812003.82],[6426659.88,5812004.71],[6426621.99,5812007.71]]]}}, {"type":"Feature", "id":3191,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3191","DYMEK":"ul. Hanny Malewskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2015-10-20
2009-08-25 tekst jednolity LIX/807/V/2009
NR XVIII/220/VII/2015
LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3191","LA":"ul. Hanny Malewskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422945.99,5814238.69],[6422761.28,5814013.79]]}}, {"type":"Feature", "id":3192,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3192","DYMEK":"ul. Narcyzy Żmichowskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3192","LA":"ul. Narcyzy Żmichowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423025.74,5814294.91],[6423104.57,5814178.52]]}}, {"type":"Feature", "id":3193,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3193","DYMEK":"ul. Mieczysława Jastruna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3193","LA":"ul. Mieczysława Jastruna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422973.96,5814234.84],[6423051.65,5814116.72]]}}, {"type":"Feature", "id":3194,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3194","DYMEK":"ul. Gabrieli Zapolskiej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2017-01-24
2015-10-20
2009-08-25 tekst jednolity LIX/807/V/2009
NR XVIII/220/VII/2015
LIX/807/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3194","LA":"ul. Gabrieli Zapolskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422879.73,5814022.11],[6423005.34,5814171.2]]}}, {"type":"Feature", "id":6270,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6270","DYMEK":"ul. Smoleńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2013-12-17
2013-12-17 LX/938/VI/2013 Projekt
LX/938/VI/2013 Uzasadnienie","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6270","LA":"ul. Smoleńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426288.36,5815244.02],[6426279.61,5815218.93],[6426291.58,5815194.02],[6426305.11,5815191],[6426363.5,5815113.29],[6426363.75,5814819.75],[6426291.65,5814754.2],[6426279.05,5814722.28],[6426278,5814673.6]]}}, {"type":"Feature", "id":6280,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6280","DYMEK":"ul. ks. Zdzisława Bernata | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2013-12-17 LX/939/VI/2013","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6280","LA":"ul. ks. Zdzisława Bernata","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429324.73,5810114.2],[6429273.7,5810155.28],[6429229.54,5810089.99],[6429202.46,5810052.57],[6429157.01,5809981.49],[6429113.26,5809907.44],[6429072.29,5809843.35],[6429042.02,5809801.77],[6429020.29,5809778.34],[6429008.42,5809766.89],[6428917.47,5809558.37],[6428887.31,5809488.63]]}}, {"type":"Feature", "id":2021,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2021","DYMEK":"ul. Swarożyca | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2021","LA":"ul. Swarożyca","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427753.68,5813054.59],[6427785.29,5813273.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2025,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2025","DYMEK":"ul. Sycowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2025","LA":"ul. Sycowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6420260.59,5802864.67],[6420432.49,5803184.55]],[[6420436.46,5803182.38],[6420453.93,5803213.5],[6420581.95,5803446.99],[6420686.33,5803635.76],[6420850.41,5803937.28],[6420893.76,5804020.56],[6420972.17,5804162.24],[6421081.05,5804360.47],[6421126.02,5804441.05],[6421201.63,5804576.3],[6421211.56,5804591.99],[6421225.4,5804602.06]]]}}, {"type":"Feature", "id":2027,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2027","DYMEK":"ul. Sypniewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2027","LA":"ul. Sypniewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431711.96,5796300.09],[6431707.33,5796308.93],[6431683.56,5796341.33],[6431653.26,5796377.41],[6431637.48,5796393.82],[6431607.61,5796436],[6431587.2,5796466.29],[6431574.37,5796487.12],[6431528.5,5796601.14],[6431513.34,5796633.86],[6431424.15,5796805.54],[6431366.7,5796882.11],[6431329.89,5796927.55],[6431275.6,5796992.03],[6431260.25,5797008.02],[6431158.22,5797110.05],[6430945.52,5797319.07],[6430813.19,5797448.88],[6430697.47,5797551.64],[6430644.1,5797597.47]]}}, {"type":"Feature", "id":2026,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2026","DYMEK":"ul. Sypniewo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2026","LA":"ul. Sypniewo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430644.1,5797597.47],[6430623.84,5797614.86],[6430590.38,5797646.21],[6430574.4,5797662.2],[6430566.61,5797668.93],[6430486.02,5797730.37],[6430439.53,5797769.08],[6430421.44,5797785.9],[6430391.57,5797825.03],[6430349.06,5797877],[6430329.27,5797894.67],[6430213.16,5797979.66],[6430187.9,5797991.28],[6430027.18,5798060.02]]}}, {"type":"Feature", "id":2035,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2035","DYMEK":"ul. Szczecińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2035","LA":"ul. Szczecińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420405.11,5809323.81],[6420449.26,5809305.46],[6420453.56,5809304.99],[6420488.41,5809291.96]]}}, {"type":"Feature", "id":3219,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3219","DYMEK":"ul. Haliny Poświatowskiej | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-01-27 VI/38/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3219","LA":"ul. Haliny Poświatowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423246.03,5813541.99],[6423385.25,5813637.49],[6423392.54,5813643.63],[6423505.3,5813719.95]]}}, {"type":"Feature", "id":3220,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3220","DYMEK":"al. Edwarda Stachury | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-01-27 VI/38/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3220","LA":"al. Edwarda Stachury","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423195.35,5813616.86],[6423328.5,5813706.74]]}}, {"type":"Feature", "id":3221,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3221","DYMEK":"ul. Marka Hłaski | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-01-27 VI/38/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3221","LA":"ul. Marka Hłaski","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423511.16,5813440.15],[6423328.58,5813707.38]]}}, {"type":"Feature", "id":3222,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3222","DYMEK":"ul. Tadeusza Gajcego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-01-27 VI/38/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3222","LA":"ul. Tadeusza Gajcego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423335.13,5813414.73],[6423593.91,5813588.56]]}}, {"type":"Feature", "id":3223,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3223","DYMEK":"skwer Romana Wilhelmiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-03-22 VIII/76/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3223","LA":"skwer Romana Wilhelmiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427355.59,5809069.62],[6427372.86,5809062.65],[6427366.4,5809010.33],[6427363.16,5809008.62],[6427341.55,5809016.9],[6427356.9,5809049.32],[6427349.63,5809063.45],[6427355.59,5809069.62]]}}, {"type":"Feature", "id":8720,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8720","DYMEK":"ul. Dyniowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-12
2016-01-12 XXIII/305/VII/2016
tekst jednolity XXIII/305/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8720","LA":"ul. Dyniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432258.77,5804568.01],[6432271.38,5804615.07]],[[6432277.2,5804634.24],[6432296.18,5804715.6]]]}}, {"type":"Feature", "id":3167,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3167","DYMEK":"ul. Mieczysława Rawicz-Mysłowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3167","LA":"ul. Mieczysława Rawicz-Mysłowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422904.73,5813191.08],[6422897.62,5813106.88],[6422911.31,5813026.62]]}}, {"type":"Feature", "id":3168,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3168","DYMEK":"ul. Kazimierza Nieżychowskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3168","LA":"ul. Kazimierza Nieżychowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422665.75,5813352.03],[6422694.86,5813333.99],[6422722.29,5813319.8],[6422793.5,5813294.29]]}}, {"type":"Feature", "id":3169,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3169","DYMEK":"ul. Jana Karskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3169","LA":"ul. Jana Karskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422762.76,5813218.27],[6422754.54,5813191.65],[6422743.97,5813129],[6422742.4,5813057.75],[6422758.06,5812981.01]]}}, {"type":"Feature", "id":6782,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6782","DYMEK":"rondo Cichowiczów | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1050/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6782","LA":"rondo Cichowiczów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424573.93,5813625.24],[6424571.15,5813624.08],[6424567.97,5813621.05],[6424566.71,5813618.3],[6424566.14,5813615.27],[6424566.35,5813611.56],[6424570.01,5813606.76],[6424574.38,5813605.53],[6424579.86,5813605.53],[6424583.04,5813608.83],[6424585.88,5813613.17],[6424585.61,5813618.8],[6424581.48,5813623.87],[6424577.32,5813625.03],[6424574.05,5813625.27]]}}, {"type":"Feature", "id":6783,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6783","DYMEK":"ul. Wolne Tory | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1048/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6783","LA":"ul. Wolne Tory","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6426111.14,5808013.9],[6426120.71,5808060.17],[6426128.37,5808097.21],[6426131.92,5808111.61],[6426139.87,5808128.5],[6426160.9,5808151.26]],[[6426172.26,5808188.08],[6426167.19,5808208.43],[6426163.72,5808221.38],[6426160.63,5808230.31],[6426155.7,5808235.59],[6426151.71,5808237.23]]]}}, {"type":"Feature", "id":6784,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6784","DYMEK":"rondo Szczęśliwej Podróży | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1048/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6784","LA":"rondo Szczęśliwej Podróży","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426176.09,5808189.02],[6426168.12,5808187.07],[6426163.03,5808184.02],[6426161.39,5808182.46],[6426159.11,5808179.98],[6426157.61,5808177.09],[6426156.18,5808173.8],[6426155.36,5808169.84],[6426155.05,5808166.5],[6426155.3,5808162.17],[6426155.56,5808158.96],[6426156.31,5808157.6],[6426157.54,5808155.2],[6426159.39,5808152.74],[6426160.83,5808151.33],[6426163.9,5808148.29],[6426166.5,5808146.17],[6426169.99,5808144.53],[6426174.82,5808144.03],[6426179.57,5808143.71],[6426184.56,5808144.81],[6426188.59,5808146.38],[6426191.98,5808148.91],[6426195.71,5808152.47],[6426199.06,5808158.48],[6426199.95,5808162.31],[6426200.31,5808167.82],[6426199.74,5808171.34],[6426198.68,5808174.63],[6426197.17,5808177.99],[6426195.3,5808180.71],[6426192.63,5808183.24],[6426189.62,5808185.64],[6426186.72,5808187.01],[6426184.5,5808188.08],[6426180.22,5808188.71],[6426176.09,5808189.02]]}}, {"type":"Feature", "id":3195,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3195","DYMEK":"ul. Daktylowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2009-08-25 LIX/805/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3195","LA":"ul. Daktylowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428500.88,5814917.99],[6428513.32,5814916.75],[6428610.96,5814897.47],[6428638.94,5814898.09],[6428743.41,5814877.56],[6428942.41,5814836.51],[6429046.89,5814812.25],[6429105.97,5814795.46]]}}, {"type":"Feature", "id":7101,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7101","DYMEK":"ul. George'a Byrona | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7101","LA":"ul. George'a Byrona","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422652.71,5814458.74],[6422628.45,5814483.95]]}}, {"type":"Feature", "id":7102,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7102","DYMEK":"ul. Fryderyka Schillera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7102","LA":"ul. Fryderyka Schillera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422621.07,5814298.21],[6422712.06,5814385.15]]}}, {"type":"Feature", "id":7103,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7103","DYMEK":"ul. Emila Zoli | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7103","LA":"ul. Emila Zoli","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6422513.83,5814158.88],[6422563.82,5814192.2]],[[6422588.37,5814209.48],[6422632.19,5814256.45]]]}}, {"type":"Feature", "id":7104,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7104","DYMEK":"ul. Honoriusza Balzaka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-07-08 LXXI/1106/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7104","LA":"ul. Honoriusza Balzaka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422465.23,5814203.26],[6422379.66,5814157.46]]}}, {"type":"Feature", "id":7190,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7190","DYMEK":"skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-09-30 LXXIII/1158/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7190","LA":"skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427523.08,5807867.75],[6427518.45,5807864.63],[6427459.12,5807876.79],[6427462.31,5807892.08],[6427469.18,5807924.98],[6427511.45,5807921.77],[6427535.82,5807915.8],[6427523.08,5807867.75]]}}, {"type":"Feature", "id":7290,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7290","DYMEK":"wiadukt ks. Władysława Skórnickiego | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-10-14 LXXIV/1184/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7290","LA":"wiadukt ks. Władysława Skórnickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422717.52,5805023.19],[6422729.51,5805019.46],[6422743.03,5805007.8],[6422758.34,5804996.19],[6422773.53,5804986.37],[6422786.71,5804979.17]]}}, {"type":"Feature", "id":2037,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2037","DYMEK":"ul. Szczepankowo | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2037","LA":"ul. Szczepankowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431369.85,5804876.63],[6431426.81,5804828.55],[6431538.82,5804738.55],[6431549.94,5804728.13],[6431612.28,5804678.8],[6431755.13,5804563.75],[6431844.21,5804489.99],[6431930.45,5804421.49],[6432043.07,5804330.09],[6432245.78,5804165.42],[6432345.62,5804084.57],[6432391.47,5804047.52],[6432563.75,5803907.31],[6432569.03,5803903.46],[6432734.4,5803768.72],[6432819.1,5803700.11],[6432905.4,5803630.42],[6433103.26,5803470.74],[6433215.65,5803379.21],[6433258.74,5803344.22],[6433304.33,5803307.97],[6433408.96,5803223.06],[6433606.83,5803063.25],[6433820.82,5802889.66],[6433969.07,5802767.81],[6434091.03,5802668.88],[6434297.13,5802502.47],[6434407.47,5802413.44],[6434424.56,5802402.27],[6434439.83,5802395.2],[6434472.2,5802384.95],[6434576.84,5802358.38],[6434695.63,5802328.41],[6434722.62,5802321.12],[6434911.73,5802271.87],[6435060.58,5802233.91],[6435132.17,5802221.15],[6435175.7,5802213.17],[6435207.16,5802206.1],[6435256.16,5802191.74],[6435519.05,5802097.34]]}}, {"type":"Feature", "id":2043,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2043","DYMEK":"ul. Szpaków | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-08-05 XVII/14/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2043","LA":"ul. Szpaków","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432652.66,5806969.1],[6432655.47,5806960.1],[6432666.99,5806884.85],[6432686.42,5806760.55]]}}, {"type":"Feature", "id":2045,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2045","DYMEK":"ul. Szwedzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1999-02-16 VIII/59/III/99","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2045","LA":"ul. Szwedzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431546.27,5806336.67],[6431451.78,5806286.1],[6431330.47,5806247.28],[6431135.36,5806166.07],[6430587.81,5805806.48]]}}, {"type":"Feature", "id":2335,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2335","DYMEK":"os. Lotników Wielkopolskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2335","LA":"os. Lotników Wielkopolskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422367.55,5809903.73],[6422510.14,5809881.34],[6422593.3,5809868.25],[6422640.09,5809861.32],[6422720.17,5809851.31],[6422765.79,5809845.53],[6422829.7,5809837.63],[6422837.41,5809905.78],[6422846.84,5809991.05],[6422854.73,5809997.21],[6422845.69,5810027.63],[6422745.2,5810028.8],[6422732.87,5810029.37],[6422705.72,5810033.42],[6422673,5810049.4],[6422647.79,5810065.19],[6422607.17,5810090.79],[6422546.72,5810128.72],[6422531.13,5810103.89],[6422482.24,5810085.79],[6422407.54,5810058.65],[6422386.75,5810037.28],[6422381.93,5810003.79],[6422371.52,5809931.22],[6422367.55,5809903.73]]}}, {"type":"Feature", "id":2336,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2336","DYMEK":"os. Marysieńki | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1979-09-28 X/32/79","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2336","LA":"os. Marysieńki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425476.87,5814714.25],[6425454.62,5814699.57],[6425454.17,5814692.55],[6425450.83,5814691.86],[6425437.58,5814690.6],[6425432.5,5814687.14],[6425433.43,5814685.75],[6425417.17,5814680.57],[6425412.78,5814666.91],[6425405,5814666.65],[6425399.19,5814664.66],[6425386.86,5814665.12],[6425361.58,5814664.08],[6425319.57,5814712.31],[6425319.7,5815053.84],[6425319.79,5815204.93],[6425338.45,5815214.62],[6425349.45,5815218.8],[6425363.86,5815221.57],[6425377.55,5815222.48],[6425465.32,5815222.26],[6425474.23,5815221.42],[6425484.01,5815219],[6425503.28,5815211.05],[6425512.68,5815204],[6425513.38,5815198.14],[6425506.86,5815188.57],[6425485.68,5815145.04],[6425480.12,5815124.66],[6425476.52,5815098.72],[6425476.04,5815026.88],[6425476.5,5814973.4],[6425477.46,5814970.24],[6425477.78,5814922.65],[6425476.08,5814900.62],[6425476.88,5814876.18],[6425473.31,5814872.38],[6425473.54,5814804.48],[6425477.23,5814799.87],[6425477.19,5814747.93],[6425476.87,5814714.25]]}}, {"type":"Feature", "id":2337,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2337","DYMEK":"os. Na Murawie | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1987-06-25 XXI/145/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2337","LA":"os. Na Murawie","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427617.7,5811182.3],[6427566.25,5811206.33],[6427563.52,5811177.05],[6427506.59,5811181.63],[6427513.93,5811135.93],[6427515.54,5811124.34],[6427530.77,5811026.32],[6427539.77,5810967.55],[6427559.89,5810965.96],[6427599.76,5810962.83],[6427607.19,5811050.85],[6427611.25,5811103.8],[6427611.95,5811115.44],[6427614.07,5811146.15],[6427617.7,5811182.3]]}}, {"type":"Feature", "id":8721,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8721","DYMEK":"ul. Brokułowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2017-04-04
2016-01-12
2016-01-12 XLVI/783/VII/2017
XXIII/305/VII/2016
tekst jednolity XXIII/305/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8721","LA":"ul. Brokułowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432359.44,5804599.31],[6432556.37,5804549.87],[6432607.43,5804555.22],[6432706.48,5804551.05],[6432717.23,5804538.07],[6432752.65,5804554.44],[6432753.02,5804557.27]],[[6432206.12,5804641.72],[6432345.86,5804607.03]]]}}, {"type":"Feature", "id":8722,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8722","DYMEK":"ul. Rzodkiewkowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-12
2016-01-12 XXIII/305/VII/2016
tekst jednolity XXIII/305/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8722","LA":"ul. Rzodkiewkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432385.21,5804790.23],[6432368.04,5804694.4],[6432338.42,5804533.72],[6432289.74,5804455.4]]}}, {"type":"Feature", "id":8723,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8723","DYMEK":"ul. Żeńców | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-12 XXIII/308/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8723","LA":"ul. Żeńców","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433906.1,5802627.05],[6433887.96,5802473.65]]}}, {"type":"Feature", "id":8726,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8726","DYMEK":"ul. Sianokosy | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-12 XXIII/309/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8726","LA":"ul. Sianokosy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433674.03,5802537.02],[6433731.48,5802522.13],[6433788.95,5802503.88],[6433885.25,5802467.38],[6433938.07,5802440.59],[6433987.83,5802420.79]]}}, {"type":"Feature", "id":8810,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"8810","DYMEK":"ul. Rudnicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2016-01-19 XXIII/306/VII/2016","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/8810","LA":"ul. Rudnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432891.74,5801401.79],[6433308.42,5801110.82]]}}, {"type":"Feature", "id":2242,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2242","DYMEK":"ul. Zieliniec | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2242","LA":"ul. Zieliniec","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434894.35,5809355.48],[6434927.4,5809327.7],[6434958.07,5809293.95],[6435010.14,5809223.36],[6435018.31,5809214.65],[6435045.16,5809192.87],[6435084.95,5809167.17],[6435124.82,5809146.51],[6435171.46,5809131.45],[6435204.48,5809121.28],[6435299.71,5809105.46]]}}, {"type":"Feature", "id":6785,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6785","DYMEK":"al. Króla Przemysła II | Funkcja: Publiczna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1048/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6785","LA":"al. Króla Przemysła II","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426269.27,5808255.82],[6426236.53,5808144.05],[6426192.06,5807981.18]]}}, {"type":"Feature", "id":6790,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6790","DYMEK":"ul. Piławska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1051/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6790","LA":"ul. Piławska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421459.77,5811948.24],[6421419.97,5811951.88],[6421404.48,5811960.14],[6421332.27,5811835.71]]}}, {"type":"Feature", "id":6800,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6800","DYMEK":"ul. Złocieniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1052/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6800","LA":"ul. Złocieniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428884.16,5817466.55],[6428908.86,5817681.2],[6428613.51,5817730.13]]}}, {"type":"Feature", "id":2068,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2068","DYMEK":"ul. Światopełka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2068","LA":"ul. Światopełka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6433179.7,5809070.14],[6433224.3,5809091.72],[6433276.59,5809127.56],[6433297.59,5809138.95],[6433315.95,5809144.09],[6433339.89,5809146.28],[6433368.53,5809142.17],[6433393.06,5809133.66],[6433455.03,5809104.28],[6433492.04,5809082.77],[6433520.54,5809053.54],[6433535.67,5809030.55],[6433546.05,5809006.1],[6433569.59,5808961.89],[6433598.09,5808894.92],[6433624.08,5808838.15],[6433653.9,5808777.13],[6433653.65,5808768.2]]}}, {"type":"Feature", "id":2069,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2069","DYMEK":"ul. Świątniczki | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2069","LA":"ul. Świątniczki","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6432432.43,5800828.91],[6432464.87,5801000.36],[6432475.45,5801050.74],[6432481.91,5801066.98],[6432494.93,5801095.1],[6432520.12,5801142.99],[6432523.4,5801151.99]],[[6432435.37,5801075.39],[6432445.65,5801080.52],[6432461.05,5801092.29],[6432482.25,5801110.05],[6432497.96,5801124.03],[6432513.66,5801140.52],[6432523.4,5801151.99]],[[6432523.4,5801151.99],[6432549,5801192.04],[6432557.96,5801200.05],[6432571.14,5801213.24],[6432581.5,5801219.84],[6432603.02,5801229.51],[6432617.16,5801235.79],[6432628.62,5801243.65],[6432644.95,5801258.24],[6432673.85,5801283.22]]]}}, {"type":"Feature", "id":2070,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2070","DYMEK":"ul. Świdnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2070","LA":"ul. Świdnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420565.75,5805767.06],[6420643.87,5805842.67],[6420717.72,5805913.92],[6420723.63,5805917.86],[6420728.27,5805919.9]]}}, {"type":"Feature", "id":2071,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2071","DYMEK":"ul. Świebodzińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2071","LA":"ul. Świebodzińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421812.71,5806797.83],[6421906.43,5806619.8],[6421909.45,5806614.1],[6421917.06,5806604.1],[6421980.02,5806519.09],[6421980.49,5806518.3],[6422055.69,5806417.21],[6422062.64,5806410.15],[6422132.1,5806336.02],[6422136.06,5806330.15],[6422138.44,5806324.13],[6422138.92,5806317.94],[6422138.59,5806266.24]]}}, {"type":"Feature", "id":2079,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2079","DYMEK":"ul. Świętowidzka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2079","LA":"ul. Świętowidzka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6434712.07,5808532.37],[6434721.57,5808587.86],[6434741.39,5808683.25],[6434760.74,5808734.9],[6434768.97,5808818.34],[6434819.9,5808928.83]],[[6434912.47,5808917.68],[6434906.53,5808927.22],[6434891.05,5808959.91],[6434862.7,5808997.84],[6434845.67,5809031.15],[6434874.69,5809135.23],[6434895.04,5809159.1]]]}}, {"type":"Feature", "id":7300,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"7300","DYMEK":"wiadukt Ryszarda Ganowicza | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-10-14 LXXIV/1185/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/7300","LA":"wiadukt Ryszarda Ganowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425097.75,5811101.96],[6425171.31,5811076.56]]}}, {"type":"Feature", "id":2139,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2139","DYMEK":"ul. Wiankowa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2139","LA":"ul. Wiankowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430232.86,5807737.88],[6430248.18,5807752.74],[6430288.43,5807779.56],[6430302.15,5807787.5],[6430333.33,5807805.71],[6430334.52,5807806.76],[6430345.74,5807832.77],[6430348.43,5807857.84],[6430348.78,5807862.66],[6430390.44,5807864.53],[6430406.37,5807867.59],[6430447.45,5807880.73],[6430509.76,5807900.01],[6430526.53,5807900.57],[6430576.84,5807895.54],[6430736.14,5807879.61],[6430747.04,5807881.01],[6430757.1,5807885.76],[6430766.88,5807890.79],[6430774.99,5807894.42],[6430781.13,5807894.7],[6430852.21,5807887.69],[6430960.44,5807877.79],[6430984.42,5807873.65],[6430999.31,5807869.51],[6431024.96,5807856.7],[6431034.47,5807848.83],[6431072.12,5807804.16],[6431161.46,5807870.33],[6431170.15,5807878.6],[6431173.46,5807888.12],[6431173.88,5807898.87],[6431164.37,5807939.41],[6431162.71,5807947.68],[6431162.3,5807958.44],[6431163.95,5807968.36],[6431207.4,5808166.89],[6431215.02,5808172.93]]}}, {"type":"Feature", "id":2141,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2141","DYMEK":"ul. Widawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2141","LA":"ul. Widawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431468.71,5804947.13],[6431505.71,5804918.14],[6431532.13,5804896.29],[6431559.13,5804873.58],[6431567.48,5804869.58],[6431594.91,5804861.27],[6431618.28,5804856.02],[6431627.31,5804854.76],[6431638.18,5804854.88],[6431706.48,5804862.09],[6431818.25,5804873.76]]}}, {"type":"Feature", "id":2147,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2147","DYMEK":"ul. Wieluńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2147","LA":"ul. Wieluńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424531.34,5803761.35],[6424683.99,5803793.09]]}}, {"type":"Feature", "id":2148,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2148","DYMEK":"ul. Wieprawska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2148","LA":"ul. Wieprawska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431930.45,5804421.49],[6431922.73,5804411.71],[6431835.06,5804304.85],[6431791.12,5804251.44],[6431756.63,5804208.9],[6431754.71,5804204.73],[6431754.39,5804201.75],[6431755.84,5804197.18],[6431794.26,5804078.25],[6431852.3,5803900.38],[6431891.06,5803782.73],[6431893.88,5803770.79],[6431894.56,5803765.38],[6431894.44,5803756.93],[6431891.34,5803728.04]]}}, {"type":"Feature", "id":2152,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2152","DYMEK":"ul. Więzowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2152","LA":"ul. Więzowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424574.65,5803966.83],[6424718.93,5803863.92]]}}, {"type":"Feature", "id":2162,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2162","DYMEK":"ul. Wirska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2162","LA":"ul. Wirska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418859.92,5812380.48],[6418913.34,5812382.86],[6418994.31,5812382.29]]}}, {"type":"Feature", "id":2165,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2165","DYMEK":"ul. Wiślicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2165","LA":"ul. Wiślicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428098.58,5802941.92],[6428113.96,5802986.66],[6428151.81,5803103.18],[6428173.14,5803166.78]]}}, {"type":"Feature", "id":986,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"986","DYMEK":"ul. Rawicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/986","LA":"ul. Rawicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423060.33,5805233.57],[6423079.65,5805222.31],[6423174.29,5805168.78],[6423234.63,5805136.05],[6423312.34,5805093.95],[6423322.47,5805087.63],[6423491.22,5804994.62]]}}, {"type":"Feature", "id":987,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"987","DYMEK":"ul. Śmiełowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/987","LA":"ul. Śmiełowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423523.03,5805072.52],[6423708.87,5804996.31],[6423749.79,5804978.81],[6423773.63,5804970.72],[6423811.05,5804961.62],[6423835.77,5804957.28],[6423877.22,5804957.72],[6423911.46,5804961.76],[6423932.41,5804965.66],[6423961.31,5804974.62],[6423987.46,5804985.46],[6424015.78,5805001.06],[6424066.2,5805037.75],[6424074.15,5805043.38],[6424079.2,5805044.25],[6424085.99,5805041.21],[6424134.09,5805000.19],[6424200.12,5804943.27]]}}, {"type":"Feature", "id":988,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"988","DYMEK":"ul. Szubińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/988","LA":"ul. Szubińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423561.08,5805148.06],[6423732.6,5805070.28],[6423834.62,5805024.2],[6423837.92,5805020.22],[6423837.23,5804990.42],[6423835.77,5804957.28],[6423834.76,5804919.03],[6423832.56,5804880.17],[6423829.68,5804809.87],[6423827.28,5804738.56],[6423826.93,5804732.29]]}}, {"type":"Feature", "id":989,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"989","DYMEK":"ul. Kępińska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/989","LA":"ul. Kępińska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423598.72,5805222.82],[6423681.41,5805179.92],[6423685.9,5805174.13],[6423732.6,5805070.28],[6423735.4,5805063.74],[6423708.87,5804996.31],[6423679.55,5804924.21],[6423650.59,5804851.73],[6423627.59,5804781.85]]}}, {"type":"Feature", "id":990,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"990","DYMEK":"ul. Tokarska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1955-06-03 IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/990","LA":"ul. Tokarska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425834.53,5805405.23],[6425922.22,5805581.04],[6426024.33,5805551.37]]}}, {"type":"Feature", "id":991,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"991","DYMEK":"ul. Nizinna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1960-02-16
1955-06-03 XIV/2/60
IV/14/55","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/991","LA":"ul. Nizinna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424556.46,5805333.17],[6424542.91,5805276.74],[6424515.88,5805152.04],[6424547.45,5805126],[6424504.47,5804994.35],[6424461.22,5804865.16],[6424442.31,5804810.3],[6424414.01,5804727.58]]}}, {"type":"Feature", "id":940,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"940","DYMEK":"ul. Antoniego Gołubiewa | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/940","LA":"ul. Antoniego Gołubiewa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422566.55,5813904.36],[6422582.6,5813920.65],[6422634.84,5813983]]}}, {"type":"Feature", "id":941,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"941","DYMEK":"ul. Karola Irzykowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/941","LA":"ul. Karola Irzykowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422373.34,5813836.16],[6422538.66,5813978.08],[6422534.48,5813983.66],[6422536.38,5813994.6],[6422587.52,5814036.59],[6422605.37,5814052.17],[6422651.21,5814072.95]]}}, {"type":"Feature", "id":2244,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2244","DYMEK":"ul. Ziemowita | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2244","LA":"ul. Ziemowita","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6433132.37,5808163.76],[6433268.24,5808160.23],[6433281.02,5808157.41]],[[6432249.33,5808582.77],[6432259.1,5808549.14],[6432265.69,5808522.76],[6432290.01,5808505.37],[6432317.18,5808495.12],[6432450.18,5808477.32],[6432564.28,5808463.74],[6432626.5,5808456.4],[6432651.09,5808457.21],[6432712.08,5808446.01],[6432727.03,5808441.65],[6432764.94,5808422.43],[6432778.25,5808407.62],[6432805.68,5808376.52],[6432855.27,5808322.52],[6432885.28,5808293.52],[6433044.88,5808202.15],[6433080.77,5808183.63],[6433091.65,5808178.89],[6433103.45,5808172.71],[6433109.53,5808167.92]]]}}, {"type":"Feature", "id":2246,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2246","DYMEK":"ul. Ziębicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2246","LA":"ul. Ziębicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6421199.99,5806470.11],[6421266.23,5806362],[6421312.84,5806285.59],[6421356.66,5806207.79],[6421365.47,5806196.2],[6421373.59,5806186.69],[6421383.33,5806177.19],[6421399.56,5806163.97],[6421502.05,5806083.16],[6421525.47,5806062.87],[6421531.73,5806054.75],[6421537.53,5806044.55],[6421544.95,5806028.55],[6421550.75,5806004.78],[6421555.62,5805982.53]]}}, {"type":"Feature", "id":2248,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2248","DYMEK":"ul. Zmartwychwstańców | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1991-03-26
1966-09-27 XXII/148/91
XI/17/66","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2248","LA":"ul. Zmartwychwstańców","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426534.33,5806292.97],[6426562.21,5806441.88],[6426567,5806452.88],[6426575.95,5806502.46],[6426598.12,5806588.15]]}}, {"type":"Feature", "id":2249,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2249","DYMEK":"ul. Związku Walki Zbrojnej | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1990-07-27 VII/41/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2249","LA":"ul. Związku Walki Zbrojnej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429163.1,5812225.22],[6429178.19,5812225.97],[6429216.45,5812229.86],[6429262.18,5812243.16],[6429298.35,5812247.64],[6429325.85,5812249.23]]}}, {"type":"Feature", "id":2250,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2250","DYMEK":"ul. Zwierzyniecka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2250","LA":"ul. Zwierzyniecka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425287.95,5808989.37],[6425319.63,5808983.1],[6425570.16,5808941.19],[6425620.2,5808933.19],[6425629.52,5808930.14],[6425661.08,5808911.51],[6425686.97,5808895.66],[6425694.39,5808892.46],[6425700.79,5808890.72],[6425783.72,5808873.83],[6425809.32,5808868.6],[6425890.8,5808852.16],[6425914.95,5808845.61],[6425936.77,5808839.21],[6425965.17,5808833.77]]}}, {"type":"Feature", "id":2257,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2257","DYMEK":"ul. Stefana Żeromskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2257","LA":"ul. Stefana Żeromskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424584.15,5809695.59],[6424600.54,5809749.25],[6424687.36,5809997.02],[6424756.07,5810208.52],[6424761.4,5810225.2]]}}, {"type":"Feature", "id":2422,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2422","DYMEK":"park Generała Henryka Dąbrowskiego | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2422","LA":"park Generała Henryka Dąbrowskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427073.77,5808175.88],[6427074.67,5808175.45],[6427087.8,5808169],[6427081.03,5808149.32],[6427039.53,5808163.12],[6427041.52,5808170.89],[6427012.93,5808179.83],[6426982.68,5808186.73],[6426984.03,5808188.91],[6426936.09,5808218.52],[6426903.67,5808238.86],[6426871.29,5808258.94],[6426850.26,5808284.99],[6426791.66,5808321.45],[6426774.26,5808332.3],[6426785.08,5808365.76],[6426790.26,5808381.76],[6426862.82,5808363.76],[6426877.07,5808360.21],[6426882.15,5808357.13],[6426928.16,5808345.68],[6426931.33,5808342.14],[6426942.11,5808339.54],[6426946.18,5808341.24],[6426966.43,5808336.33],[6426973.43,5808337.11],[6426994.91,5808334.69],[6427013.97,5808330.94],[6427056.91,5808327.81],[6427088.67,5808339.23],[6427102.43,5808298.04],[6427120.58,5808296.03],[6427127.03,5808294.76],[6427133.71,5808293.22],[6427130.16,5808281.86],[6427128.63,5808275.76],[6427129.35,5808275.43],[6427120.95,5808258.31],[6427120.05,5808258.76],[6427115.5,5808261],[6427113.7,5808261.89],[6427105.34,5808244.88],[6427097.49,5808228.2],[6427098.4,5808227.78],[6427090.01,5808210.65],[6427073.77,5808175.88]]}}, {"type":"Feature", "id":2086,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2086","DYMEK":"ul. Tarnowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2086","LA":"ul. Tarnowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431059.93,5801429.24],[6431070.26,5801417.24],[6431080.11,5801409.49],[6431092.07,5801401.47],[6431101.5,5801397.53],[6431112.9,5801394.29],[6431135.13,5801389.79],[6431169.89,5801379.09],[6431201.57,5801370.09],[6431209.87,5801366.29],[6431213.81,5801360.8],[6431252.79,5801357.56],[6431282.34,5801352.49],[6431313.58,5801345.18],[6431404.49,5801319],[6431660.62,5801247.08],[6431766.73,5801217.94],[6431812.05,5801207.53],[6431852.86,5801202.75],[6431916.19,5801195.43],[6431985.86,5801188.33],[6432045.95,5801180.78],[6432066.77,5801180.78],[6432088.73,5801184.99],[6432107.02,5801192.03],[6432125.06,5801200.18],[6432150.66,5801212.44],[6432308.82,5801293.79],[6432573.08,5801429.18]]}}, {"type":"Feature", "id":2088,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2088","DYMEK":"ul. Edwarda Taylora | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1986-09-25 XV/109/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2088","LA":"ul. Edwarda Taylora","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426392.43,5808598.63],[6426429.76,5808598.92],[6426450.73,5808595.81],[6426472.87,5808590.38],[6426493.64,5808585.91],[6426509.37,5808589.21],[6426520.28,5808597.11]]}}, {"type":"Feature", "id":2089,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2089","DYMEK":"ul. Terespolska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2089","LA":"ul. Terespolska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430865.6,5808875.79],[6430869.9,5808787.51],[6430872.12,5808742]]}}, {"type":"Feature", "id":2344,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2344","DYMEK":"os. Powstań Narodowych | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1970-04-28 X/13/70","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2344","LA":"os. Powstań Narodowych","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428808.39,5806979.28],[6428878.84,5806942.52],[6428909.55,5806924.97],[6428940.6,5806904.38],[6428964.21,5806886.5],[6428987.49,5806866.94],[6429004.7,5806851.75],[6429013.43,5806840.12],[6429041.58,5806806],[6429063.36,5806778.39],[6429105.4,5806714.87],[6429167.22,5806625.78],[6429144.41,5806612.2],[6429071.77,5806523.49],[6429060.6,5806509.65],[6428977.8,5806496.97],[6428961.32,5806583.5],[6428923.99,5806578.31],[6428781.95,5806503.64],[6428753.44,5806645.12],[6428734.94,5806754.18],[6428724.41,5806803.88],[6428752.49,5806810.06],[6428742.38,5806865.68],[6428771.31,5806871.85],[6428764,5806906.67],[6428770.61,5806908.12],[6428782.1,5806931.09],[6428808.39,5806979.28]]}}, {"type":"Feature", "id":2345,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2345","DYMEK":"os. Powstańców Śląskich | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2345","LA":"os. Powstańców Śląskich","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424380.1,5803387.45],[6424491.13,5803359.11],[6424581,5803337.37],[6424601.19,5803332.71],[6424632.82,5803326.5],[6424636.86,5803325.43],[6424629.82,5803295.37],[6424654.28,5803289.16],[6424647.72,5803262.32],[6424637.22,5803219.37],[6424631.37,5803203.03],[6424607.87,5803174.04],[6424600.71,5803165.92],[6424557.88,5803160.08],[6424525.32,5803168.07],[6424507.42,5803172.49],[6424454.69,5803185.61],[6424451.11,5803183.22],[6424421.88,5803190.38],[6424419.02,5803203.74],[6424410.19,5803206.13],[6424378.21,5803213.88],[6424347.43,5803226.29],[6424342.19,5803238.46],[6424351.13,5803253.97],[6424347.08,5803256.24],[6424341.83,5803253.49],[6424311.05,5803260.53],[6424315.82,5803276.4],[6424307.59,5803278.31],[6424288.5,5803282.01],[6424279.91,5803285.47],[6424275.38,5803290.71],[6424267.74,5803310.88],[6424262.49,5803310.88],[6424252.71,5803314.69],[6424239.23,5803325.79],[6424241.97,5803332.11],[6424232.55,5803336.17],[6424234.94,5803341.42],[6424214.54,5803375.42],[6424187.1,5803397.25],[6424186.26,5803403.81],[6424188.53,5803406.68],[6424189.6,5803407.39],[6424208.45,5803431.49],[6424218.47,5803423.38],[6424250.92,5803434.95],[6424269.53,5803420.27],[6424277.65,5803413.83],[6424271.2,5803405.96],[6424291.84,5803389.73],[6424300.91,5803383.41],[6424343.62,5803397.37],[6424380.1,5803387.45]]}}, {"type":"Feature", "id":2346,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2346","DYMEK":"os. Powstańców Warszawy | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2346","LA":"os. Powstańców Warszawy","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426414.26,5811933.98],[6426425.53,5811924.79],[6426454.74,5811924.97],[6426457.84,5811924.38],[6426489.66,5811918.3],[6426512.93,5811901.21],[6426511.43,5811887.57],[6426507.98,5811841.7],[6426507.44,5811834.52],[6426506.93,5811827.71],[6426505.24,5811805.27],[6426501.18,5811764.32],[6426499.66,5811747.12],[6426497.5,5811723.02],[6426495.1,5811707.67],[6426494.17,5811702.1],[6426491.9,5811688.45],[6426490.87,5811682.25],[6426489.83,5811676.06],[6426488.15,5811665.93],[6426487.45,5811661.77],[6426486.86,5811659.72],[6426485.08,5811653.49],[6426480.76,5811638.61],[6426472.02,5811639.03],[6426438.04,5811640.91],[6426430.47,5811641.19],[6426380.72,5811643.46],[6426223.05,5811651.17],[6426209.3,5811651.81],[6426209.31,5811652.78],[6426209.53,5811659.57],[6426211.93,5811700.27],[6426213.17,5811721.23],[6426213.64,5811729.13],[6426213.7,5811730.22],[6426216.8,5811781.8],[6426218.8,5811816.11],[6426220.94,5811852.8],[6426225.87,5811887.66],[6426227.36,5811898.27],[6426236.91,5811900.91],[6426286.17,5811914.52],[6426288.77,5811914.95],[6426384.84,5811930.61],[6426407.99,5811934.38],[6426412.8,5811935.16],[6426414.26,5811933.98]]}}, {"type":"Feature", "id":4560,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4560","DYMEK":"ul. Cyrkoniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/497/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4560","LA":"ul. Cyrkoniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429631.38,5815753.53],[6429631.49,5815626.41]]}}, {"type":"Feature", "id":4570,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4570","DYMEK":"ul. Stanisława Skalskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/502/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4570","LA":"ul. Stanisława Skalskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422492.77,5811052.47],[6422481.19,5811047],[6422467.31,5811023.73],[6422413.95,5810907.85],[6422366.14,5810791.31],[6422260.12,5810560.96],[6422205.81,5810424.42]]}}, {"type":"Feature", "id":4580,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4580","DYMEK":"skwer Ireny Bobowskiej | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/501/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4580","LA":"skwer Ireny Bobowskiej","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6424505.37,5809696.68],[6424518.94,5809691.94],[6424545.28,5809683],[6424551.67,5809676.47],[6424542.3,5809652.16],[6424509.01,5809665.05],[6424495.23,5809626.93],[6424481.81,5809632.07],[6424505.37,5809696.68]]}}, {"type":"Feature", "id":4590,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"4590","DYMEK":"ul. Redarowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-06-26 XXXIII/505/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/4590","LA":"ul. Redarowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429125.88,5805944.84],[6429139.74,5805928.84],[6429209.16,5805845.81],[6429219.78,5805842.02],[6429332.84,5805850.31],[6429392.02,5805778.61],[6429482.32,5805667.92]]}}, {"type":"Feature", "id":5170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5170","DYMEK":"ul. Cynamonowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5170","LA":"ul. Cynamonowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427441.89,5816336.94],[6427423.53,5816097.24]]}}, {"type":"Feature", "id":5171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5171","DYMEK":"ul. Czekoladowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5171","LA":"ul. Czekoladowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427386.61,5816398.54],[6427365.59,5816125.05]]}}, {"type":"Feature", "id":5172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"5172","DYMEK":"ul. Karmelowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2012-09-04 XXXVI/553/VI/2012","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/5172","LA":"ul. Karmelowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427307.22,5816346.34],[6427293.75,5816146.53]]}}, {"type":"Feature", "id":1970,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1970","DYMEK":"ul. Skwierzyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1970","LA":"ul. Skwierzyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427663.91,5813067.24],[6427680.51,5813283.87],[6427685.33,5813334.56],[6427689.41,5813356.54],[6427695.91,5813376.15],[6427705.28,5813398.61],[6427715.14,5813417.56],[6427730.18,5813441.85],[6427753.25,5813473.37],[6427797.58,5813529.32]]}}, {"type":"Feature", "id":942,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"942","DYMEK":"ul. Jana Kasprowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/942","LA":"ul. Jana Kasprowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422538.66,5813978.08],[6422546.94,5813967.03],[6422556.65,5813947.23],[6422563.61,5813924.33],[6422571.44,5813873.05],[6422577.98,5813830.25],[6422581.98,5813804.27],[6422596.39,5813760.65],[6422620.85,5813723.15],[6422674.12,5813676.7],[6422692.78,5813659.39]]}}, {"type":"Feature", "id":943,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"943","DYMEK":"ul. Leszka Proroka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/943","LA":"ul. Leszka Proroka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422587.52,5814036.59],[6422630.11,5813987.02],[6422692.48,5813933.92],[6422753.73,5813882.32],[6422828.92,5813818.98]]}}, {"type":"Feature", "id":944,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"944","DYMEK":"ul. Teodora Parnickiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/944","LA":"ul. Teodora Parnickiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422510.06,5813719.78],[6422581.98,5813804.27],[6422692.48,5813933.92],[6422743.94,5813994.1],[6422749.46,5814000.4]]}}, {"type":"Feature", "id":945,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"945","DYMEK":"ul. Karola Bunscha | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/945","LA":"ul. Karola Bunscha","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422620.85,5813723.15],[6422753.73,5813882.32]]}}, {"type":"Feature", "id":946,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"946","DYMEK":"ul. Ewy Szelburg-Zarembiny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/946","LA":"ul. Ewy Szelburg-Zarembiny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422452.91,5813768.48],[6422537.37,5813867.54],[6422571.44,5813873.05]]}}, {"type":"Feature", "id":947,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"947","DYMEK":"ul. Jana Rakowicza | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/947","LA":"ul. Jana Rakowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425067.32,5813839.38],[6425082.54,5813869.2],[6425118.75,5813943.32],[6425146.33,5813994.15],[6425087.76,5814026.2]]}}, {"type":"Feature", "id":948,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"948","DYMEK":"ul. Janiny i Jana Żniniewiczów | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1998-06-16 LXXIII/581/II/98","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/948","LA":"ul. Janiny i Jana Żniniewiczów","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6425048.53,5813885.99],[6425082.54,5813869.2]],[[6425048.53,5813885.99],[6425061.69,5813911.78]],[[6425031.12,5813894.58],[6425048.53,5813885.99]],[[6425061.69,5813911.78],[6425077.98,5813903.13]],[[6425061.69,5813911.78],[6425073.6,5813934.47]],[[6425044.93,5813920.39],[6425061.69,5813911.78]],[[6425073.6,5813934.47],[6425090.3,5813925.74]],[[6425073.6,5813934.47],[6425086.52,5813959.59]],[[6425057.1,5813943.33],[6425073.6,5813934.47]],[[6425086.52,5813959.59],[6425118.75,5813943.32]],[[6425070.41,5813968.47],[6425086.52,5813959.59]]]}}, {"type":"Feature", "id":949,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"949","DYMEK":"ul. Bożeny | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/949","LA":"ul. Bożeny","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6431901.54,5808803.95],[6431913.56,5808804.29],[6431988.42,5808815.63],[6432157.05,5808846.59],[6432219.09,5808857.52],[6432329.39,5808877.07],[6432431.52,5808896.91],[6432436.78,5808897.7],[6432623.57,5808933.53],[6432748,5808958.2],[6432887.97,5808985.39],[6432994.78,5809003.57],[6433158.82,5809033.17],[6433176.65,5809033],[6433188.06,5809029.61]]}}, {"type":"Feature", "id":2431,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2431","DYMEK":"rondo Rataje | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1986-02-13 XI/74/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2431","LA":"rondo Rataje","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428605.39,5807413.64],[6428601,5807405.75],[6428592.17,5807395.94],[6428579.96,5807388.53],[6428565.54,5807384.32],[6428553.93,5807384.52],[6428537.91,5807388.53],[6428526.88,5807394.89],[6428512.62,5807404.99],[6428506.48,5807417.81],[6428503.95,5807429.54],[6428503.05,5807445.42],[6428505.04,5807457.68],[6428508.16,5807464.96],[6428513.7,5807474.11],[6428522.9,5807483.13],[6428533.37,5807489.99],[6428549.07,5807493.06],[6428563.69,5807492.51],[6428576.15,5807489.27],[6428586.07,5807484.03],[6428595.28,5807476.81],[6428604.48,5807465.44],[6428609.54,5807453.53],[6428611.16,5807439.82],[6428609.72,5807426.11],[6428605.39,5807413.64]]}}, {"type":"Feature", "id":2432,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2432","DYMEK":"rondo Żegrze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1986-06-26 XIV/103/86","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2432","LA":"rondo Żegrze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428852.05,5805293.83],[6428859.81,5805306.73],[6428864.55,5805312.28],[6428874.02,5805315.9],[6428885.62,5805317.22],[6428896.51,5805314.19],[6428905.08,5805309.75],[6428913.95,5805299.67],[6428916.27,5805293.32],[6428914.45,5805281.02],[6428907.09,5805268.92],[6428900.24,5805260.66],[6428889.45,5805257.43],[6428873.42,5805259.45],[6428864.75,5805264.08],[6428856.28,5805271.04],[6428852.05,5805282.33],[6428852.05,5805293.83]]}}, {"type":"Feature", "id":2433,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2433","DYMEK":"rondo Śródka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1974-12-06 V/24/74","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2433","LA":"rondo Śródka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428981.5,5809043.91],[6428984.32,5809050.9],[6428992.71,5809059.13],[6429007.35,5809065.23],[6429024.42,5809065.83],[6429034.64,5809063.7],[6429046.22,5809058.82],[6429053.54,5809048.91],[6429054.91,5809038.24],[6429052.32,5809028.18],[6429047.9,5809018.12],[6429040.74,5809007.9],[6429028.4,5809003.02],[6429010.71,5809003.02],[6429000.04,5809005.46],[6428988.75,5809009.88],[6428980.97,5809020.1],[6428978.23,5809031.99],[6428981.5,5809043.91]]}}, {"type":"Feature", "id":2434,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2434","DYMEK":"rondo Kaponiera | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1992-11-17 LXVIII/354/92","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2434","LA":"rondo Kaponiera","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6425965.17,5808833.77],[6425971.7,5808847.81],[6425978.67,5808855.87],[6425988.47,5808860.44],[6425997.56,5808862.1],[6426003.67,5808862.25],[6426012.54,5808859.75],[6426018.97,5808854.24],[6426025.94,5808847.08],[6426029.68,5808836.55],[6426029.52,5808827.73],[6426028.49,5808821.9],[6426023.47,5808810.32],[6426016.68,5808801.47],[6426006.4,5808795.46],[6425994.45,5808793.71],[6425984,5808795.32],[6425973.69,5808799.78],[6425965.74,5808809.68],[6425964.07,5808820.28],[6425965.17,5808833.77]]}}, {"type":"Feature", "id":2435,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2435","DYMEK":"rondo Starołęka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Wojewódzka | Data i numer uchwały: 1984-11-29 IV/19/84","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2435","LA":"rondo Starołęka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"3","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428049.23,5805770.52],[6428059.35,5805766.29],[6428066.9,5805760.79],[6428073.68,5805753.36],[6428078.03,5805744.29],[6428080.46,5805734.56],[6428080.59,5805723.93],[6428078.67,5805714.59],[6428074.95,5805706.14],[6428068.3,5805693.47],[6428061.77,5805685.78],[6428051.4,5805680.54],[6428038.85,5805679.77],[6428026.82,5805682.71],[6428013,5805690.78],[6428004.8,5805698.2],[6427999.3,5805707.16],[6427997.64,5805718.81],[6427999.17,5805731.1],[6428002.24,5805743.9],[6428006.34,5805757.47],[6428013,5805766.43],[6428022.98,5805772.06],[6428034.89,5805773.6],[6428043.73,5805772.44],[6428049.23,5805770.52]]}}, {"type":"Feature", "id":3225,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3225","DYMEK":"ul. Pustkowska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-05-17 XI/123/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3225","LA":"ul. Pustkowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430614.95,5803966.54],[6430774.76,5803834.92]]}}, {"type":"Feature", "id":3226,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3226","DYMEK":"ul. Przeworska | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-05-17
1945-11-19 XI/123/VI/2011
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3226","LA":"ul. Przeworska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6430875.72,5802831.58],[6430897.21,5802889.14]],[[6430897.21,5802889.14],[6430789.42,5802928.82]],[[6430897.21,5802889.14],[6430916.34,5802940.39]]]}}, {"type":"Feature", "id":2347,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2347","DYMEK":"os. Przemysława | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1990-09-15 IX/56/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2347","LA":"os. Przemysława","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6432069.67,5806714.3],[6432072.22,5806723.1],[6432094.53,5806763.71],[6432125.05,5806822.12],[6432129.55,5806826.81],[6432135.23,5806828.18],[6432143.64,5806827.01],[6432244.99,5806785.92],[6432337.94,5806749.23],[6432351.29,5806742.86],[6432340.44,5806721.56],[6432327.99,5806705.89],[6432268.11,5806660.49],[6432193.78,5806604.43],[6432177.7,5806588.76],[6432164.05,5806571.89],[6432156.42,5806554.21],[6432144.03,5806574.2],[6432114.48,5806625.27],[6432073,5806696.88],[6432069.87,5806705.69],[6432069.67,5806714.3]]}}, {"type":"Feature", "id":2348,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2348","DYMEK":"os. Przyjaźni | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1967-10-27 XX/33/67","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2348","LA":"os. Przyjaźni","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426608.63,5811800.27],[6426970.75,5811742.26],[6426996.14,5811689.75],[6427038.95,5811686.75],[6427047.91,5811680.77],[6427081.27,5811615.06],[6427088.2,5811601.07],[6427187.43,5811593.41],[6427298.45,5811584.16],[6427375.1,5811580.2],[6427463.85,5811572.21],[6427468.74,5811560.74],[6427480.21,5811493.53],[6427476.25,5811381.29],[6427469.08,5811381.72],[6427462.99,5811382.04],[6427449.52,5811381.51],[6427384.39,5811372.36],[6427275.43,5811350.87],[6427236.83,5811343.65],[6427212.87,5811336.71],[6427180.79,5811324.52],[6427159.94,5811314.04],[6427131.5,5811296.67],[6427111.93,5811282.23],[6427076.75,5811250.21],[6426996.99,5811172.41],[6426936.78,5811120.07],[6426898.82,5811092.85],[6426847.07,5811057.41],[6426788.15,5811019.51],[6426757.03,5811000.05],[6426731.79,5810988.44],[6426712.32,5810982.29],[6426697.9,5810977.74],[6426684.21,5810974.53],[6426667.64,5810970.91],[6426652.02,5810969.62],[6426634.93,5810968.98],[6426621.88,5810969.84],[6426570.98,5810973.26],[6426556.07,5810976.36],[6426558.17,5810992.05],[6426560.72,5811075.03],[6426560.42,5811141.1],[6426557.1,5811272.52],[6426554.12,5811425.03],[6426551.7,5811483.91],[6426552.16,5811498.62],[6426553.97,5811518.37],[6426559.82,5811550.36],[6426572.58,5811614.12],[6426576.12,5811627.83],[6426594.98,5811703.32],[6426597.68,5811724.87],[6426596.33,5811746.8],[6426608.63,5811800.27]]}}, {"type":"Feature", "id":3170,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3170","DYMEK":"ul. Stanisława Broniewskiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3170","LA":"ul. Stanisława Broniewskiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422758.81,5812979.92],[6422762.84,5812967.83],[6422875.63,5812724.12],[6422951.11,5812678.59]]}}, {"type":"Feature", "id":3171,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3171","DYMEK":"ul. Jana Rodowicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3171","LA":"ul. Jana Rodowicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422470.71,5813112.96],[6422464.88,5813110.05],[6422366.43,5813108.7],[6422348.42,5813108.45]]}}, {"type":"Feature", "id":3172,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3172","DYMEK":"ul. Bolesława Kontryma | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3172","LA":"ul. Bolesława Kontryma","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422524.79,5813113.42],[6422471.19,5813113.8],[6422476.45,5813168.5],[6422490.82,5813212.68],[6422510.11,5813245.29],[6422534.65,5813278.25],[6422509.76,5813297.88]]}}, {"type":"Feature", "id":3173,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3173","DYMEK":"al. Jana Piwnika | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3173","LA":"al. Jana Piwnika","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422881.87,5813406.21],[6422794.68,5813297.71],[6422762.76,5813218.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1971,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1971","DYMEK":"ul. Słodyńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1960-02-16 XIV/2/60","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1971","LA":"ul. Słodyńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418621.06,5816955.5],[6418619.7,5816949.45],[6418619.9,5816939.83],[6418621.34,5816922.63],[6418621.13,5816907.37],[6418616.73,5816875.84],[6418600.26,5816777.77],[6418586.95,5816699.35],[6418574.04,5816624.21],[6418570.98,5816602.71],[6418570.98,5816592.37],[6418572.92,5816586.54],[6418576.3,5816582.65],[6418582.75,5816580.09],[6418596.16,5816579.68],[6418668.54,5816581.12],[6418713.98,5816581.93],[6418728.32,5816581.01],[6418738.55,5816579.06],[6418770.39,5816568.31],[6418810.03,5816549.28],[6418820.05,5816545.03],[6418906.14,5816509.14],[6418957.53,5816486.31],[6418989.37,5816475.15],[6419020.48,5816459.18],[6419025.7,5816455.48],[6419028.82,5816451],[6419030.21,5816448.3]]}}, {"type":"Feature", "id":1975,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1975","DYMEK":"ul. Słowiańska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1997-06-17 LIX/433/II/97","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1975","LA":"ul. Słowiańska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6426344.79,5810974.9],[6426402.13,5810974.86],[6426434.11,5810975.4],[6426451.32,5810976.68],[6426533.34,5810979.46],[6426544.46,5810978.82],[6426556.07,5810976.36],[6426570.98,5810973.26],[6426621.88,5810969.84],[6426634.93,5810968.98],[6426652.02,5810969.62],[6426667.64,5810970.91],[6426684.21,5810974.53],[6426697.9,5810977.74],[6426712.32,5810982.29],[6426731.79,5810988.44],[6426757.03,5811000.05],[6426788.15,5811019.51],[6426847.07,5811057.41],[6426898.82,5811092.85],[6426936.78,5811120.07],[6426996.99,5811172.41],[6427076.75,5811250.21],[6427111.93,5811282.23],[6427131.5,5811296.67],[6427159.94,5811314.04],[6427180.79,5811324.52],[6427212.87,5811336.71],[6427236.83,5811343.65],[6427275.43,5811350.87],[6427384.39,5811372.36],[6427449.52,5811381.51],[6427462.99,5811382.04],[6427469.08,5811381.72],[6427476.25,5811381.29],[6427487.05,5811380.55],[6427513.57,5811375.63],[6427586.28,5811355.31],[6427630.97,5811345.85],[6427655.43,5811342],[6427691.17,5811334.62],[6427734.05,5811323.01],[6427783.13,5811308.25],[6427846.22,5811285.1],[6427886.97,5811268.84],[6427984.9,5811222.77],[6428110.01,5811164.96],[6428244.55,5811102.49],[6428306.43,5811072.68],[6428405.39,5811025.63]]}}, {"type":"Feature", "id":1976,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1976","DYMEK":"ul. Słubicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1976","LA":"ul. Słubicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427569.73,5813078.75],[6427593.71,5813294.29]]}}, {"type":"Feature", "id":1978,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1978","DYMEK":"ul. Słupska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1978","LA":"ul. Słupska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418962.64,5811640.01],[6418992.62,5811779.14],[6418997.16,5811798.44],[6419002.05,5811831.46],[6419006.42,5811892.64],[6419006.43,5811913.65],[6419006.65,5811970.26],[6419005.41,5811991.11],[6419003.84,5812101.8],[6419003.44,5812133.79],[6419002.29,5812231.66],[6419000.92,5812353.79],[6418998.16,5812367.36],[6418994.31,5812382.29],[6418988.75,5812401.92],[6418940.43,5812577.25],[6418931.45,5812622.45],[6418923.18,5812695.47],[6418916.52,5812759.07],[6418905.01,5812809.32],[6418895.58,5812834.86],[6418882.47,5812855.79],[6418851.89,5812902.13],[6418840.62,5812923.98],[6418826.59,5812976.54],[6418794.39,5813109.6],[6418739.2,5813339.47],[6418683.31,5813578.22],[6418672.53,5813626.23],[6418655.02,5813704.03],[6418648.35,5813722.2],[6418612.7,5813807.65],[6418529.45,5814013.96],[6418485.97,5814124.36],[6418460.22,5814196],[6418451.93,5814227.86],[6418409.38,5814467.06],[6418394.21,5814553.54],[6418391.91,5814579.08],[6418394.44,5814611.51],[6418410.05,5814759.99],[6418429.76,5814928.75],[6418474.15,5815241.59],[6418535.66,5815672.16],[6418549.64,5815779.56]]}}, {"type":"Feature", "id":1980,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1980","DYMEK":"ul. Smołdzinowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 2019-09-24
1945-11-19 XVII/283/VIII/2019
19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1980","LA":"ul. Smołdzinowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6434399.18,5809102.2],[6434448.9,5809162.76],[6434505.2,5809233.93],[6434569.88,5809331.28],[6434625.65,5809416.3],[6434647.85,5809440.2],[6434783.12,5809576.88]]}}, {"type":"Feature", "id":2322,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"2322","DYMEK":"os. Bajkowe | Funkcja: brak | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 1977-05-25 XVI/45/77","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/2322","LA":"os. Bajkowe","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420694.55,5809449.3],[6420717.08,5809450.05],[6420790.57,5809443.75],[6421106.82,5809416.4],[6421305.62,5809399.12],[6421316.98,5809398.06],[6421258.44,5809251.96],[6421199.42,5809104.42],[6421145.33,5808968.4],[6421094.99,5808842.68],[6421032.99,5808686],[6421026.04,5808668.41],[6420911.55,5808608.42],[6420818.58,5808560.1],[6420748.57,5808589.66],[6420672.79,5808696.57],[6420656.51,5808719.3],[6420650.17,5808728.1],[6420644.94,5808738.56],[6420625.46,5808775.98],[6420595.92,5808842.79],[6420579.71,5808887.68],[6420573.56,5808904.19],[6420564.84,5808935.7],[6420555.46,5808970.07],[6420545.24,5809005.93],[6420532.42,5809088.52],[6420528.16,5809130.11],[6420525.05,5809169.11],[6420523.42,5809216.12],[6420522.96,5809229.02],[6420524.26,5809252.78],[6420526.11,5809289.35],[6420534.25,5809286.85],[6420602.89,5809266.29],[6420617.27,5809302.08],[6420635.36,5809346.86],[6420640.27,5809405.95],[6420643.32,5809405.68],[6420675.01,5809403.35],[6420692.27,5809426.93],[6420694.14,5809448.89],[6420694.55,5809449.3]]}}, {"type":"Feature", "id":950,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"950","DYMEK":"ul. Bożydara | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/950","LA":"ul. Bożydara","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428457.43,5814724.26],[6428476.22,5814712.87],[6428490.69,5814706.84],[6428509.71,5814701.6],[6428561.66,5814693.16],[6428579.99,5814690.08],[6428648.9,5814673.69],[6428701.07,5814660.36],[6428766.68,5814644.18],[6428783.88,5814639.96],[6428842.21,5814631.76],[6428913.67,5814623.02],[6429030.12,5814609.52],[6429148.33,5814594.7],[6429170.72,5814591.68],[6429343.72,5814562.79]]}}, {"type":"Feature", "id":951,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"951","DYMEK":"ul. Bożymira | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/951","LA":"ul. Bożymira","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428427.16,5814341.48],[6428577.51,5814337.22],[6428643.87,5814334.39],[6428680.87,5814338.7]]}}, {"type":"Feature", "id":952,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"952","DYMEK":"ul. Bożywoja | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/952","LA":"ul. Bożywoja","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429196.95,5814676.64],[6429328.66,5814648.83],[6429345.6,5814649.19],[6429522.98,5814700.85],[6429582.46,5814719.33],[6429667.03,5814783.38],[6429792.47,5814879.95],[6429795.75,5814883.34]]}}, {"type":"Feature", "id":954,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"954","DYMEK":"ul. Braniborska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/954","LA":"ul. Braniborska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420835.29,5807274.33],[6420930.12,5807347.07],[6421019.11,5807416.12],[6421063.95,5807450.57]]}}, {"type":"Feature", "id":955,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"955","DYMEK":"ul. Dusznicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/955","LA":"ul. Dusznicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423291.42,5814216.36],[6423315.26,5814235.98],[6423373.35,5814300.81],[6423400.8,5814339.27],[6423443.55,5814386.49]]}}, {"type":"Feature", "id":956,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"956","DYMEK":"ul. Kudowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1987-12-03 XXIII/154/87","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/956","LA":"ul. Kudowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423431.61,5814549.55],[6423496.32,5814489.62],[6423510.14,5814478.67],[6423519.66,5814472.67],[6423542.49,5814455.98],[6423575.09,5814425.33],[6423625.43,5814379.55],[6423649.3,5814358.56],[6423695.45,5814323.34],[6423702.89,5814318.65],[6423721.13,5814310.96]]}}, {"type":"Feature", "id":1015,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1015","DYMEK":"ul. Chartowo | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1015","LA":"ul. Chartowo","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429997.17,5806219.6],[6430040.48,5806248.81],[6430085.49,5806275.26],[6430146.55,5806302.2],[6430192.79,5806321.95],[6430233.65,5806342.17],[6430259.58,5806358.29],[6430287.75,5806380],[6430315.92,5806407.71],[6430339.94,5806434.5],[6430393.04,5806518.1],[6430470.68,5806643.3],[6430530.28,5806741.66],[6430552.33,5806785.78],[6430566.06,5806829],[6430573.52,5806872.52],[6430578.27,5806908.28],[6430585.42,5806994.71],[6430588.88,5807033.59],[6430590.91,5807045.66],[6430593.53,5807058.56],[6430599.14,5807078.18],[6430607.16,5807103.21],[6430615.01,5807121.89],[6430624.54,5807144.69],[6430629.58,5807154.59],[6430651.07,5807197.38],[6430708.16,5807309.06],[6430777.71,5807451.74]]}}, {"type":"Feature", "id":1016,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1016","DYMEK":"ul. Żegrze | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Powiatowa | Data i numer uchwały: 1990-12-18 XVI/108/90","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1016","LA":"ul. Żegrze","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"2","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6428905.08,5805309.75],[6428981.8,5805415.06],[6428996.47,5805432.85],[6429009.26,5805448.45],[6429025.18,5805463.12],[6429039.53,5805476.54],[6429062.94,5805494.95],[6429094.46,5805514.6],[6429128.16,5805531.15],[6429168.11,5805544.57],[6429218.03,5805557.04],[6429264.84,5805568.59],[6429306.66,5805581.39],[6429354.1,5805599.17],[6429418.7,5805629.76],[6429460.84,5805653.49],[6429474.57,5805661.91],[6429523.87,5805696.23],[6429574.41,5805735.55],[6429605.62,5805764.89],[6429650.57,5805812.32],[6429680.83,5805848.83],[6429726.08,5805912.49],[6429793.19,5806009.23],[6429839.37,5806075.38],[6429854.97,5806095.36],[6429871.01,5806114.61],[6429891.21,5806136.49],[6429906.86,5806150.87],[6429942.72,5806177.85],[6429997.17,5806219.6]]}}, {"type":"Feature", "id":3227,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3227","DYMEK":"ul. Termalna | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-08-30 XVII/194/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3227","LA":"ul. Termalna","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates": [[[6430383.21,5808490.52],[6430383.21,5808490.51],[6430383.83,5808479.67]],[[6430381.37,5808522.71],[6430383.21,5808490.52]],[[6430381.37,5808522.71],[6430332.72,5808541.29],[6430327.17,5808551.9],[6430319.06,5808562.51],[6430304.23,5808563.34],[6430292.02,5808555.04],[6430292.22,5808541.29],[6430299.71,5808529.4],[6430311.37,5808526.98],[6430323.56,5808526.2],[6430383.21,5808490.52]],[[6429410.68,5808845.99],[6429444.23,5808840.95],[6429512.07,5808882.89],[6429598.65,5808881.3],[6429703.26,5808886.81],[6430018,5808900.85],[6430058.09,5808881.28],[6430083.8,5808883.17],[6430196.84,5808900.65],[6430359.29,5808910.37],[6430381.37,5808522.71]]]}}, {"type":"Feature", "id":3228,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3228","DYMEK":"ul. Grodzieńska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2011-08-30 XVII/194/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3228","LA":"ul. Grodzieńska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430819.7,5808561.1],[6430380.72,5808535.35]]}}, {"type":"Feature", "id":3235,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3235","DYMEK":"ul. Polanicka | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-11-08 XX/269/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3235","LA":"ul. Polanicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6423790.52,5813634.06],[6423719.9,5813579.84]]}}, {"type":"Feature", "id":3236,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3236","DYMEK":"ul. Petuniowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-12-06 XXII/290/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3236","LA":"ul. Petuniowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6419124.18,5806203.68],[6418995.9,5806320.59]]}}, {"type":"Feature", "id":3237,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3237","DYMEK":"ul. Pierwiosnkowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2011-12-06 XXII/290/VI/2011","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3237","LA":"ul. Pierwiosnkowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6418856.51,5806279.79],[6418943.27,5806348.47]]}}, {"type":"Feature", "id":1925,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1925","DYMEK":"ul. Ruska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1958-05-30 III/16/58","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1925","LA":"ul. Ruska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6427484.09,5813406.66],[6427485.9,5813425.74],[6427494.09,5813453.9],[6427505.63,5813481.65],[6427525.94,5813516.92],[6427546.81,5813544.21]]}}, {"type":"Feature", "id":1927,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1927","DYMEK":"ul. Rybnicka | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1927","LA":"ul. Rybnicka","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6420867.37,5805618.96],[6420971.94,5805522.04],[6421086.53,5805416.79],[6421127.59,5805378.65],[6421235.82,5805293.95]]}}, {"type":"Feature", "id":1930,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"1930","DYMEK":"ul. Rymanowska | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 1945-11-19 19.XI.1945","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/1930","LA":"ul. Rymanowska","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6430833.5,5801684.22],[6430849.55,5801677.24],[6431017.68,5801603.05],[6431141.67,5801548.87],[6431149.18,5801545.39],[6431183.3,5801521.72],[6431222.41,5801497.96],[6431224.45,5801496.74]]}}, {"type":"Feature", "id":3174,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3174","DYMEK":"ul. Gustawa Macewicza | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3174","LA":"ul. Gustawa Macewicza","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422688.62,5813468.28],[6422832.2,5813344.2]]}}, {"type":"Feature", "id":3175,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"3175","DYMEK":"ul. Witolda Pileckiego | Funkcja: Publiczna | Kategoria: Gminna | Data i numer uchwały: 2009-06-09 LVI/748/V/2009","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/3175","LA":"ul. Witolda Pileckiego","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6422552.23,5813336.06],[6422613.8,5813287.57],[6422667.75,5813252.69],[6422722.79,5813230.35],[6422768.02,5813217.81],[6422909.69,5813190.02],[6423040.48,5813162.77]]}}, {"type":"Feature", "id":6801,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6801","DYMEK":"ul. Świetlikowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1052/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6801","LA":"ul. Świetlikowa","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429034.22,5817448.41],[6429052.44,5817611.25],[6429019.23,5817655.52],[6429035.73,5817816.34],[6428554.48,5817887.81]]}}, {"type":"Feature", "id":6802,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6802","DYMEK":"ul. Gryczana | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i numer uchwały: 2014-04-29 LXVI/1052/VI/2014","LI":"adr/adr_raport/id_rap/3/ahr/1/ul_id/6802","LA":"ul. Gryczana","K":"rgba(200,219,55,0.8)","GL":"1","KL":"rgba(142,142,142,1)","IK":"","G_TYPE":"","IKS":"","IK2":""},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[6429045.27,5817547.17],[6428895.04,5817561.05]]}}, {"type":"Feature", "id":6803,"properties":{"ID_API":"4", "OBJECTID":"6803","DYMEK":"ul. Nostrzykowa | Funkcja: Wewnętrzna | Kategoria: brak | Data i nu