[{"label":"aleja"},{"label":"drzewo"},{"label":"g\u0142az narzutowy"},{"label":"grupa drzew"}]