[{"label":"-"},{"label":"- Inny rodzaj w\u0142adania,"},{"label":"- Inny rodzaj w\u0142adania, Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo\u015bci SP oraz gminnymi powiatowymi i wojew\u00f3dzkimi zasobami nieruchomo\u015bci,"},{"label":"- Rodz. upraw.: Gospodarowanie gruntami SP pokrytymi wodami powierzchniowymi,"},{"label":"- Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo\u015bci SP oraz gminnymi powiatowymi i wojew\u00f3dzkimi zasobami nieruchomo\u015bci,"},{"label":"- Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo\u015bci SP oraz gminnymi powiatowymi i wojew\u00f3dzkimi zasobami nieruchomo\u015bci, Rodz. upraw.: Wykonywanie praw w\u0142asno\u015bci Skarbu Pa\u0144stwa i innych praw rzeczowych,"},{"label":"- Rodz. upraw.: Wykonywanie praw w\u0142asno\u015bci Skarbu Pa\u0144stwa i innych praw rzeczowych,"},{"label":"- Rodz. upraw.: Wykonywanie zada\u0144 zarz\u0105dcy dr\u00f3g publicznych,"},{"label":"- Rodz. upraw.: Wykonywanie zada\u0144 zarz\u0105dcy dr\u00f3g publicznych, Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo\u015bci SP oraz gminnymi powiatowymi i wojew\u00f3dzkimi zasobami nieruchomo\u015bci,"},{"label":"- Trwa\u0142y zarz\u0105d,"},{"label":"- Trwa\u0142y zarz\u0105d, Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo\u015bci SP oraz gminnymi powiatowymi i wojew\u00f3dzkimi zasobami nieruchomo\u015bci,"},{"label":"- Trwa\u0142y zarz\u0105d, U\u017cytkowanie,"},{"label":"- U\u017cytkowanie,"},{"label":"- U\u017cytkowanie, Rodz. upraw.: Wykonywanie zada\u0144 zarz\u0105dcy dr\u00f3g publicznych,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste, Inny rodzaj w\u0142adania,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste, Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomo\u015bci SP oraz gminnymi powiatowymi i wojew\u00f3dzkimi zasobami nieruchomo\u015bci,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste, Rodz. upraw.: Wykonywanie praw w\u0142asno\u015bci Skarbu Pa\u0144stwa i innych praw rzeczowych,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste, Rodz. upraw.: Wykonywanie zada\u0144 zarz\u0105dcy dr\u00f3g publicznych,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste, Trwa\u0142y zarz\u0105d,"},{"label":"- U\u017cytkowanie wieczyste, Zarz\u0105d,"},{"label":"- Zarz\u0105d,"}]