Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Rejestr usług GEOPOZ_API

API techniczne
Bezpieczeństwo
Parafie i cmentarze
Ewidencja gruntów i budynków
Geodezja
Granice
Oświata
Planowanie przestrzenne
POI (punkty zainteresowania)
Postępowania administracyjne
System adresowy
Środowisko
Zabytki
Transport
Inwestycje i remonty
API techniczne
Bezpieczeństwo
Parafie i cmentarze
Ewidencja gruntów i budynków
Nazwa i opis usługi:

wlad - Lista sposobów władania działkami ewidencyjnymi (id_inwent=829)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) DYMEK_WLAD (label) VARCHAR2 Sposób władania działkami ewidencyjnymi /sip/api/g2?api_name=wlad&id_api=9&term=
Geodezja
Granice
Nazwa i opis usługi:

dzielnice - Dzielnice archiwalne Poznania (id_inwent=1853)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów NZW NVARCHAR2 Nazwa dzielnicy /sip/api/g2?api_name=dzielnice&id_api=141&geom=
OBJECTID NUMBER Identyfikator numeryczny
UCHW NVARCHAR2 Nr uchwały ustanawiającej dzielnicę
Nazwa i opis usługi:

gus_obwody_spisowe - GUS - Obwody spisowe (id_inwent=5453)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=gus_obwody_spisowe&id_api=263&geom=
OBWOD (la) NVARCHAR2 Obwód spisowy
Nazwa i opis usługi:

jp_osiedla - Jednostki pomocnicze - rejony rad osiedli (id_inwent=51)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER Primary key /sip/api/g2?api_name=jp_osiedla&id_api=135&geom=
Nazwa i opis usługi:

poczta - Kody pocztowe w Poznaniu (id_inwent=4656)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KOD (label) NVARCHAR2 Kod pocztowy /sip/api/g2?api_name=poczta&id_api=13&term=
Nazwa i opis usługi:

prg_komisariaty - PRG - Komistariaty policji (id_inwent=5455)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów JPT_NAZWA_ (la) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=prg_komisariaty&id_api=265&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

prg_nadlesnictwa - PRG - Nadleśnictwa (id_inwent=5456)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów JPT_NAZWA_ (la) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=prg_nadlesnictwa&id_api=269&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

prg_podstawowy_us - PRG - Podstawowy Urząd Skarbowy (id_inwent=5459)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów JPT_NAZWA_ (la) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=prg_podstawowy_us&id_api=266&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

prg_prokuratury_rej - PRG - Prokuratury rejonowe (id_inwent=5457)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów JPT_NAZWA_ (la) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=prg_prokuratury_rej&id_api=267&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

prg_sady_rejonowe - PRG - Sądy rejonowe (id_inwent=5458)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów JPT_NAZWA_ (la) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=prg_sady_rejonowe&id_api=268&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

rady_os - Jednostki pomocnicze (osiedla) (id_inwent=51)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NZW (label) NVARCHAR2 Nazwa /sip/api/g2?api_name=rady_os&id_api=11&term=
Nazwa i opis usługi:

wyb_obwody - Obwody wyborcze (id_inwent=4663)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f1Filtruj obiekty po atrybucie nr 1: OKREG OBWOD NUMBER Numer obwodu wyborczego /sip/api/g2?api_name=wyb_obwody&id_api=22&f1=
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OBWOD (label) NUMBER Numer obwodu wyborczego /sip/api/g2?api_name=wyb_obwody&id_api=22&term=
Nazwa i opis usługi:

wyb_okregi - Okręgi wyborcze (id_inwent=4662)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OKREG (label) VARCHAR2 Numer okręgu wyborczego /sip/api/g2?api_name=wyb_okregi&id_api=21&term=
Oświata
Planowanie przestrzenne
Nazwa i opis usługi:

mpzp_oprac - Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (id_inwent=1140)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów ID NUMBER Identyfikator planu /sip/api/g2?api_name=mpzp_oprac&id_api=111&geom=
ID_OPRAC NUMBER Identyfikator planu
Nazwa i opis usługi:

mpzp_uchw - Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (id_inwent=1139)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DATA_DZU DATE Data uchwały Dz.U.W.W. /sip/api/g2?api_name=mpzp_uchw&id_api=22&geom=
DATA_ZATW DATE Data uchwały zatwierdzającej
G_ID NUMBER Identyfikator planu
N_UCHW_KR VARCHAR2 Nazwa planu
PUB_DZ_URZ VARCHAR2 Uchwała Dz.U.W.W.
UCHW_PRZYST VARCHAR2 Uchwała o przystąpieniu do mpzp
UCHW_ZATW VARCHAR2 Uchwała zatwierdzająca
POI (punkty zainteresowania)
Postępowania administracyjne
System adresowy
Nazwa i opis usługi:

adr_g_2k - Punkty adresowe (id_inwent=4657)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów KOD VARCHAR2 Kod pocztowy /sip/api/g2?api_name=adr_g_2k&id_api=52&geom=
NR NVARCHAR2 Numer porządkowy adresu
OBJECTID NUMBER Identyfikator obiektu
TYP NVARCHAR2 Typ adresu
Nazwa i opis usługi:

msa_drogi - Sieć ulic (id_inwent=5117)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f2Filtruj obiekty po atrybucie nr 2: KATEGORIA_NAZWA KATEGORIA_NAZWA NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=msa_drogi&id_api=1&f2=
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów NAZWA_ULICY (la) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=msa_drogi&id_api=4&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
FUNKCJA_NAZWA NVARCHAR2 brak objaśnienia
NAZWA_ULICY NVARCHAR2 brak objaśnienia
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
NAZWA_ULICY (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia
Środowisko
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_rdz_pom - Lista rodzajów pomników przyrody (id_inwent=4925)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZ_PP (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=ochr_srod_rdz_pom&id_api=199&term=
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_zyw_nie - Słownik typów pomników przyrody (id_inwent=4925)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ZYW_NIE (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=ochr_srod_zyw_nie&id_api=200&term=
Nazwa i opis usługi:

sdg_pomnprzy_pft - Pomniki przyrody (id_inwent=5191)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=sdg_pomnprzy_pft&id_api=222&geom=
Zabytki
Transport
Nazwa i opis usługi:

api_przyst_obowiaz - Przystanki obowiązujące ZTM (id_inwent=5118)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=api_przyst_obowiaz&id_api=156&geom=
Nazwa i opis usługi:

api_rowery - Drogi i pasy rowerowe (id_inwent=5102)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DYMEK VARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=api_rowery&id_api=152&geom=
Nazwa i opis usługi:

api_rowery_szlaki - Szlaki rowerowe (id_inwent=5112)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DYMEK VARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=api_rowery_szlaki&id_api=155&geom=
GL VARCHAR2 brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

car_sharing - ZDM - Car Sharing (Miejsca postojowe) (id_inwent=5550)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DYMEK NVARCHAR2 brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=car_sharing&id_api=271&geom=
K CHAR brak objaśnienia
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

rowery_trasy_nieformalne - Nieformalne trasy rowerowe (id_inwent=5130)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów GL CHAR brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=rowery_trasy_nieformalne&id_api=164&geom=
K CHAR brak objaśnienia
KL CHAR brak objaśnienia
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

tempo_30 - Strefa "Tempo 30" (id_inwent=5164)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów K CHAR brak objaśnienia /sip/api/g2?api_name=tempo_30&id_api=161&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Inwestycje i remonty

Status dostępności: 0 - niedostępne, 1 - dostępne

Zestawienie dostępnych operacji w ramach API

OperacjaOpisDostępność

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...