Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu [Am] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 29.41 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: XXXIII/515/VII/2016, z dnia 2016-07-12
Uchwała zatwierdzająca: XLVII/860/VIII/2021, z dnia 2021-06-01
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Rocznik 2021, poz. 4693, z dnia 2021-06-11
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 47 1
infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo 1605 1
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 65453 30
mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana 5284 2
mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna 209784 24
tereny zielone zieleń leśna 1024 1
tereny zielone zieleń parkowa 757 1
usługi UH,U,UK,UN usługi 8288 1
usługi UT,US usługi w zieleni 1837 1
Suma
294079
62

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
E 47 infrastruktura techniczna elektroenergetyka D2 [MN] brak
K 1605 infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo D2 [MN] brak
10KD-D 786 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
11KD-D 4251 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], D2 [ZD] brak
12KD-D 2505 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], D2 [ZD] brak
13KD-D 429 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], D2 [ZD] brak
14KD-D 2515 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
1KD-D 2549 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], D2 [MN/MW] brak
1KD-Dxs 1232 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
1KDWxs 663 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
1kx 69 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], D2 [MN/MW] brak
2KD-D 2904 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
2KD-Dxs 500 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
2KDWxs 328 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
2kx 104 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
3KD-D 1740 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
3KDWxs 710 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
3kx 39 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
4KD-D 3809 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
4KDWxs 806 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
4kx 247 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
5KD-D 2547 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
5KDWxs 430 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] Z [kdZ]
6KD-D 1501 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
6KDWxs 444 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] Z [kdZ]
7KD-D 2597 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] Z [kdZ]
7kx 192 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
8KD-D 3441 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
9KD-D 5579 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
KD-L 12267 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN], D2 [MN/MW], D2 [ZD] brak
KDW 3799 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] brak
KD-Z 6472 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MN] Z [kdZ]
MN/U 1188 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana D2 [MN] brak
MW/U 4096 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana D2 [MN] brak
10MN 8327 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
11MN 3352 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
12MN 4137 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
13MN 6196 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
14MN 2027 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
15MN 18151 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
16MN 19512 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
17MN 15187 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
18MN 1199 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] Z [kdZ]
19MN 2396 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] Z [kdZ]
1MN 2103 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
20MN 1371 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] Z [kdZ]
21MN 13098 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] Z [kdZ]
22MN 12809 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
23MN 4816 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
24MN 8859 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN], D2 [ZD] brak
2MN 8352 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
3MN 4919 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
4MN 9637 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
5MN 18410 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
6MN 20057 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
7MN 9674 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN], ZE2 [ZO*] brak
8MN 7112 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
9MN 8085 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna D2 [MN] brak
ZO 1024 tereny zielone zieleń leśna D2 [MN] brak
ZP 757 tereny zielone zieleń parkowa D2 [MN] brak
UK 8288 usługi UH,U,UK,UN usługi D2 [MN] brak
US 1837 usługi UT,US usługi w zieleni D2 [MN] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...