Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp Osiedle Jana III Sobieskiego - część A w Poznaniu [Paa] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 59.87 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: XLIV/759/VII/2017, z dnia 2017-03-14
Uchwała zatwierdzająca: L/904/VIII/2021, z dnia 2021-07-06
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Rocznik 2021, poz. 5880, z dnia 2021-07-20
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 99 1
infrastruktura techniczna gazownictwo 697 1
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 222481 28
mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna 230769 19
tereny zielone zieleń parkowa 18974 3
usługi UH,U,UK,UN usługi 105926 18
usługi UT,US usługi w zieleni 19756 3
Suma
598702
73

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
E 99 infrastruktura techniczna elektroenergetyka B2 [MW] brak
G 697 infrastruktura techniczna gazownictwo B2 [MW] brak
10KDWpp 7300 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
11KDWpp 6494 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
12KDWpp 15515 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] G [kdG], Z [kdZ]
13KDWpp 8986 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] Z [kdZ]
1KDW 4634 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] Z [kdZ]
1KDWpp 1489 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa brak Z [kdZ], [kk]
1KDWx 1901 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
2KDW 2222 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
2KDWpp 2086 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] Z [kdZ]
2KDWx 2650 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
3KDW 4486 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
3KDWpp 5342 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa [ZO] Z [kdZ], [kk]
3KDWx 1665 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
4KDW 6991 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] Z [kdZ]
4KDWpp 5029 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] Z [kdZ]
5KDW 4933 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] - [kdd]
5KDWpp 1390 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
6KDW 3257 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] - [kdd]
6KDWpp 3458 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
7KDW 4182 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
7KDWpp 3660 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] brak
8KDWpp 10760 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] - [kdd]
9KDWpp 7330 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] - [kdd]
KD-G 39011 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] - [kdt], G [kdG], Z [kdZ]
KD-L 9625 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW] - [kdd], G [kdG], Z [kdZ]
KD-Z 30025 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B2 [MW], B3 [MW/MN], [ZO] Z [kdZ], [kk]
kk 23033 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO], [ZO] Z [kdZ], [kk]
ktp 5029 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa brak - [kdd], - [kdt], G [kdG]
10MW 33043 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
11MW 23011 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
12MW 8095 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
13MW 9473 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] Z [kdZ]
14MW 1777 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
15MW 6948 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
16MW 21027 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
17MW 9797 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
18MW 4773 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
19MW 67158 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] - [kdd], G [kdG]
1MW 3978 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
2MW 8366 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
3MW 6621 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
4MW 4528 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
5MW 2236 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
6MW 1874 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
7MW 7123 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
8MW 5483 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] brak
9MW 5457 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna B2 [MW] Z [kdZ]
1ZP 11690 tereny zielone zieleń parkowa B2 [MW] brak
2ZP 3004 tereny zielone zieleń parkowa B2 [MW] brak
3ZP 4280 tereny zielone zieleń parkowa B2 [MW] brak
10U 1327 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
11U 982 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
12U 4345 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
1U 732 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
1UO 21768 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] Z [kdZ]
2U 3932 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
2UO 5483 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
3U 3011 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
3UO 21048 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] - [kdd], Z [kdZ]
4U 1825 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] - [kdd]
4UO 4330 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
5U 269 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
5UO 4374 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
6U 10511 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
7U 12151 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
8U 304 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
9U 404 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
UK 9133 usługi UH,U,UK,UN usługi B2 [MW] brak
1US 4784 usługi UT,US usługi w zieleni B2 [MW] brak
2US 5156 usługi UT,US usługi w zieleni B2 [MW] brak
3US 9816 usługi UT,US usługi w zieleni B2 [MW] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...