Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo Radojewo Zachód część C w Poznaniu [Mak2] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 31.79 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: XXVII/203/IV/2003, z dnia 2003-09-09
Uchwała zatwierdzająca: LII/971/VIII/2021, z dnia 2021-09-28
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Rocznik 2021, poz. 7583, z dnia 2021-10-12
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 349 3
infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo 152 1
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 75272 24
mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna 209571 24
tereny zielone zieleń leśna 2180 2
tereny zielone zieleń parkowa 1382 1
usługi UH,U,UK,UN usługi 28945 3
Suma
317851
58

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
1E 28 infrastruktura techniczna elektroenergetyka B5 [MN] Z [kdZ]
2E 48 infrastruktura techniczna elektroenergetyka B5 [MN] brak
3E 273 infrastruktura techniczna elektroenergetyka B5 [ZO] G [kdG]
K 152 infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo B5 [MN], B5 [ZO*] brak
10KDW 1128 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
11KDW 2043 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO*] brak
12KDW 845 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
13KDW 3093 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
14KDW 3142 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] Z [kdZ]
15KDW 6579 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO], B5 [ZO*] G [kdG]
1KD-D 3681 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
1KD-L 2382 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] L [kdL], Z [kdZ]
1KDW 328 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO] brak
1KDWxs 2470 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO] G [kdG], Z [kdZ]
2KD-D 992 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
2KD-L 3310 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO] brak
2KDW 1869 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
2KDWxs 417 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
3KD-D 1839 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
3KDW 1983 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
4KD-D 1164 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
4KDW 1857 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
5KDW 1276 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO*] brak
6KDW 1482 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
7KDW 1600 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [ZO*] brak
8KDW 828 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
9KDW 783 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN] brak
KD-Z 30179 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa B5 [MN], B5 [MN*], B5 [ZO], B5 [ZO*] L [kdL], Z [kdZ]
10MN 6982 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
11MN 6154 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
12MN 8137 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
13MN 13384 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
14MN 1550 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
15MN 16882 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] Z [kdZ]
16MN 23701 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] G [kdG]
17MN 1952 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] G [kdG], Z [kdZ]
18MN 12468 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO] brak
19MN 2326 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
1MN 5729 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] Z [kdZ]
20MN 897 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
21MN 1291 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
22MN 4512 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
23MN 5932 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
24MN 2466 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO] brak
2MN 13328 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
3MN 13769 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
4MN 9290 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
5MN 9572 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
6MN 11099 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
7MN 16015 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
8MN 10546 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
9MN 11592 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna B5 [MN] brak
1ZO 120 tereny zielone zieleń leśna B5 [MN], B5 [ZO*] brak
2ZO 2060 tereny zielone zieleń leśna B5 [ZO] G [kdG]
ZP 1382 tereny zielone zieleń parkowa B5 [MN] brak
1U 7781 usługi UH,U,UK,UN usługi B5 [MN] brak
2U 2775 usługi UH,U,UK,UN usługi B5 [MN] Z [kdZ]
UO 18388 usługi UH,U,UK,UN usługi B5 [MN], B5 [ZO*] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...