Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp Świerczewo - część D w Poznaniu [Ddd] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 48.75 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: LXXVI/1083/V/2010, z dnia 2010-08-31
Uchwała zatwierdzająca: LIII/988/VIII/2021, z dnia 2021-10-19
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Rocznik 2021, poz. 7961, z dnia 2021-10-29
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 164 2
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 51829 23
mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana 8812 2
mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna 58927 15
tereny zielone cmentarz 175431 3
tereny zielone ogrody działkowe 93422 3
tereny zielone zielen otwarta i wody sródlądowe 76250 2
tereny zielone zieleń parkowa 22678 3
Suma
487513
53

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
1E 99 infrastruktura techniczna elektroenergetyka E5 [MN] brak
2E 65 infrastruktura techniczna elektroenergetyka E5 [ZD] brak
10KD-D 1580 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [ZC], E5 [ZO] brak
1KD-D 1905 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZD] brak
1KDWpp 3021 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] G [kdG]
1KDWxs 448 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
1kx 169 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
1kxr 804 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [ZC] brak
2KD-D 145 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZD] brak
2KDWpp 4782 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [ZC] brak
2KDWxs 275 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
2kx 725 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
2kxr 746 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [ZC], E5 [ZR] [kk]
3KD-D 4398 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZD] G [kdG]
3KDWxs 314 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
3kx 165 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZO] brak
4KD-D 6178 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZO] brak
5KD-D 832 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
6KD-D 1432 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
7KD-D 801 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
8KD-D 1103 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
9KD-D 2873 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN] brak
KD-G 14591 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZD] G [kdG]
KD-L 2934 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [MN], E5 [ZD] G [kdG], L [kdL]
KDW 1610 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E5 [ZO] brak
1MN/U 6069 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E5 [MN] brak
2MN/U 2743 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E5 [MN], E5 [ZD] G [kdG]
10MN 1881 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
11MN 3964 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
12MN 5599 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN], E5 [ZO] brak
13MN 11938 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
14MN 10044 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN], E5 [ZO] brak
15MN 200 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
1MN 1553 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN], E5 [ZD] L [kdL]
2MN 2402 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
3MN 2810 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
4MN 2727 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
5MN 3350 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
6MN 3629 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
7MN 2707 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
8MN 3335 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
9MN 2788 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E5 [MN] brak
1ZC 30542 tereny zielone cmentarz E5 [ZC], E5 [ZR] brak
2ZC 27989 tereny zielone cmentarz E5 [ZC], E5 [ZO] brak
3ZD 116900 tereny zielone cmentarz E5 [MN], E5 [ZD], E5 [ZO] G [kdG]
1ZD 22378 tereny zielone ogrody działkowe E5 [MN], E5 [ZD] L [kdL]
2ZD 12223 tereny zielone ogrody działkowe E5 [MN], E5 [ZD] G [kdG], L [kdL]
4ZD 58820 tereny zielone ogrody działkowe E5 [MN], E5 [ZD], E5 [ZO] brak
1ZO/WS 1647 tereny zielone zielen otwarta i wody sródlądowe E5 [ZC], E5 [ZR] brak
2ZO/WS 74603 tereny zielone zielen otwarta i wody sródlądowe E5 [ZC], E5 [ZD], E5 [ZO] [kk]
1ZP 718 tereny zielone zieleń parkowa E5 [MN] G [kdG]
2ZP 1031 tereny zielone zieleń parkowa E5 [MN] brak
3ZP 20929 tereny zielone zieleń parkowa E5 [ZO] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...