Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp Osiedle Kwiatowe - część B w Poznaniu [Jkb] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 42.2 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: XLII/500/V/2008, z dnia 2008-09-16
Uchwała zatwierdzająca: LXIII/1166/VIII/2022, z dnia 2022-04-26
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Rocznik 2022, poz. 3900, z dnia 2022-05-18
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 113 2
infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo 928 2
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 71604 38
mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana 50247 9
mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna 282253 22
mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna 16870 3
Suma
422015
76

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
1E 64 infrastruktura techniczna elektroenergetyka E4 [MN/MW] brak
2E 49 infrastruktura techniczna elektroenergetyka E4 [MN/MW] brak
1K 880 infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo E4 [MN/MW] brak
2K 48 infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo E4 [MN/MW] brak
10KDWxs 231 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
11KDWxs 1078 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
12KDWxs 1406 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
13KDWxs 976 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
14KDWxs 1074 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
15KDWxs 1192 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
16KDWxs 1600 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
17KDWxs 1724 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
18KDWxs 782 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
19KDWxs 336 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
1KD-D 6408 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
1KD-Dxs 1815 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
1KDWxs 265 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
20KDWxs 1071 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
21KDWxs 442 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
22KDWxs 2065 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
23KDWxs 832 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
2KD-D 3380 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
2KD-Dxs 1652 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
2KDWxs 1452 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
3KD-D 1999 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
3KD-Dxs 1741 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
3KDWxs 566 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
4KD-D 1147 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/U] Z [kdZ]
4KD-Dxs 1154 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
4KDWxs 1022 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
5KD-Dxs 418 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
5KDWxs 1373 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
6KD-Dxs 472 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/U] brak
6KDWxs 1661 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
7KD-Dxs 1181 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/U] Z [kdZ]
7KDWxs 892 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
8KDWxs 992 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
9KDWxs 1439 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
KD-L 2032 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
KD-Lxs 3219 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] Z [kdZ]
KDWx 64 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] brak
KD-Z 20454 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa E4 [MN/MW] Z [kdZ]
1MN/U 6166 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
2MN/U 1897 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
3MN/U 2804 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
4MN/U 2733 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
5MN/U 11738 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
6MN/U 6995 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
7MN/U 10167 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/MW] brak
8MN/U 4416 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/U] Z [kdZ]
9MN/U 3332 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana E4 [MN/U] G [kdG], Z [kdZ]
10MN 1605 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
11MN 3964 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
12MN 3003 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
13MN 9310 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
14MN 12475 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
15MN 15402 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
16MN 8938 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
17MN 25646 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
18MN 8888 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
19MN 16777 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
1MN 3497 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
20MN 23557 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
21MN 4871 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/U] brak
22MN 5478 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/U] brak
2MN 4078 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
3MN 3925 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
4MN 4831 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
5MN 44825 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
6MN 7964 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
7MN 19800 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
8MN 33103 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
9MN 20317 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna E4 [MN/MW] brak
1MW 8310 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna E4 [MN/MW] brak
2MW 3105 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna E4 [MN/MW] brak
3MW 5455 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna E4 [MN/MW] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...