Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp Zieliniec w Poznaniu [Az] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 129.82 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: XCIII/1043/IV/2006, z dnia 2006-05-16
Uchwała zatwierdzająca: LXXIII/1013/V/2010, z dnia 2010-06-08
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Nr 168, poz. 3184 , z dnia 2010-08-30
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 126 2
infrastruktura techniczna gazownictwo 458 1
infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo 1355 2
infrastruktura techniczna wodociągi 1323 1
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 146145 45
mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana 10892 3
mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana 7405 1
mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna 364081 31
tereny zamknięte tereny zamknięte 42889 2
tereny zielone cmentarz 14936 1
tereny zielone zieleń leśna 677955 21
usługi UH,U,UK,UN usługi 28345 4
wody wody 2302 2
Suma
1298212
116

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
1E 37 infrastruktura techniczna elektroenergetyka C3 [MN], C5 [ZO] brak
2E 89 infrastruktura techniczna elektroenergetyka C3 [MN] brak
G 458 infrastruktura techniczna gazownictwo C3 [MN] brak
C 791 infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo C3 [MN] brak
K 564 infrastruktura techniczna kanalizacja,ciepłownictwo C3 [MN], ZE2 [ZO*] brak
W 1323 infrastruktura techniczna wodociągi C3 [U] GP [kdGP], L [kdL]
10KD-L 3421 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [U], ZE2 [ZO] GP [kdGP], L [kdL]
11KD-L 4172 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] L [kdL]
12KD-L 9474 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], ZE2 [ZO*] L [kdL], [kk]
13KD-L 12992 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C3 [U], C5 [ZO], ZE2 [ZO], ZE2 [ZO*] L [kdL]
14KD-D 629 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
15KD-D 2572 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] [kk]
16KD-D 1093 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
17KD-D 1772 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] brak
18KD-D 2279 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] brak
19KD-D 868 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] [kk]
1KD-GP 3833 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], ZE2 [ZO*] GP [kdGP], [kk]
20KD-D 4448 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] brak
21KD-D 1369 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] [kk]
22KD-D 1391 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
23KD-D 1967 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
24KD-D 2129 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
25KD-D 1893 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
26KD-D 1642 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
27KD-D 1166 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
28KD-D 4880 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
29KD-D 1392 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
2KD-GP 12708 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE2 [ZO] GP [kdGP], L [kdL], [kk]
30KD-D 1985 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
31KD-D 1761 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
32KD-D 3565 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
33KD-D 2388 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
34KD-D 3047 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] [kk]
35KD-L 1406 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [U] L [kdL]
36KD-D 2030 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [U] L [kdL]
37KD-D 2782 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C5 [ZO] L [kdL]
38KD-D 544 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [U] brak
39KD-D 1284 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
3KD-L 7987 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] brak
40KD-D 2097 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
41KD-D 626 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
42KD-D 550 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
43KD-Dxr 291 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
44KD-Dxr 290 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] [kk]
4KD-L 21800 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C5 [ZC], C5 [ZO] brak
5KD-L 1771 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
6KD-L 2022 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] [kk]
7KD-L 2036 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] brak
8KD-L 4427 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] brak
9KD-L 3303 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C5 [ZO] L [kdL]
KDW 60 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN] brak
1MN/U 1891 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana C3 [MN] brak
2MN/U 7284 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana C3 [U] L [kdL]
3MN/U 1717 mieszkalnictwo M_U zabudowa jednorodzinna mieszana C3 [U] brak
U/MW 7405 mieszkalnictwo U_M zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa mieszana C3 [U], ZE2 [ZO] L [kdL]
10MN 13757 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
11MN 30827 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] L [kdL]
12MN 15351 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN], C3 [ZO], C5 [ZO] brak
13MN 11505 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] [kk]
14MN 10442 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] [kk]
15MN 20778 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
16MN 19335 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
17MN 17457 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
18MN 13492 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
19MN 7439 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
1MN 1533 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN], C5 [ZO] brak
20MN 7940 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
21MN 8630 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
22MN 5915 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
23MN 10294 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
24MN 8441 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
25MN 9470 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
26MN 4423 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
27MN 3656 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
28MN 27077 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] L [kdL]
29MN 28402 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN], ZE2 [ZO*] brak
2MN 9100 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN], C5 [ZO] brak
30MN 9025 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN], ZE2 [ZO*] brak
31MN 5220 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] GP [kdGP]
3MN 9514 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
4MN 18522 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
5MN 3490 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] [kk]
6MN 14836 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] [kk]
7MN 4136 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] [kk]
8MN 3491 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] [kk]
9MN 10582 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN] brak
Tz 783 tereny zamknięte tereny zamknięte brak GP [kdGP], [kk]
Tz 42106 tereny zamknięte tereny zamknięte C3 [MN], C3 [U/P], C3 [ZO], C5 [ZO] GP [kdGP], [kk]
ZC 14936 tereny zielone cmentarz C5 [ZC], C5 [ZO] GP [kdGP]
10ZO 1667 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] [kk]
11ZO 1495 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] brak
1ZL 252866 tereny zielone zieleń leśna C3 [U/P], C5 [ZO] brak
1ZO 10497 tereny zielone zieleń leśna C5 [ZO] [kk]
2ZL 88105 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN], C3 [ZO], C5 [ZO] brak
2ZO 36084 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN], C3 [U], ZE2 [ZO], ZE2 [ZO*] GP [kdGP], L [kdL]
3ZL 4395 tereny zielone zieleń leśna C5 [ZO] brak
3ZO 10549 tereny zielone zieleń leśna C3 [U] GP [kdGP], L [kdL]
4ZL 6201 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN], C5 [ZO] [kk]
4ZO 2557 tereny zielone zieleń leśna C5 [ZO] L [kdL]
5ZL 101772 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN], C5 [ZO] L [kdL]
5ZO 184 tereny zielone zieleń leśna C5 [ZO] L [kdL]
6ZL 12869 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN], C5 [ZO] brak
6ZO 1205 tereny zielone zieleń leśna C3 [U] brak
7ZL 118486 tereny zielone zieleń leśna C5 [ZO] L [kdL]
7ZO 519 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] [kk]
8ZL 7811 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] L [kdL]
8ZO 3591 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] brak
9ZL 6815 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] brak
9ZO 1316 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] brak
ZO/ZL 8969 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN] [kk]
1U 6722 usługi UH,U,UK,UN usługi C3 [MN] brak
2U 2566 usługi UH,U,UK,UN usługi C3 [MN] brak
3U 2020 usługi UH,U,UK,UN usługi C3 [MN] brak
4U 17038 usługi UH,U,UK,UN usługi C3 [U] L [kdL]
1WS 2075 wody wody ZE2 [ZO], ZE2 [ZO*] GP [kdGP]
2WS 227 wody wody ZE2 [ZO*] GP [kdGP]
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...