Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mpzp obszaru Malta w Poznaniu [Vm] (plan obowiązujący)

Powierzchnia: 480.47 [ha]
Uchwała o przystąpieniu: LXV/479/II/97, z dnia 1997-12-16
Uchwała zatwierdzająca: LXXXV/982/III/2002, z dnia 2002-04-23
Treść uchwały: Link do uchwały
Uchwała Dz.U.W.W.: Nr 87, poz. 2229 z dnia 19.06.2002, z dnia 2002-06-19
Wyrok sądu: Brak wyroku/orzeczenia
Rysunek planu:
Rysunek planu   Otwórz

Rozliczenie powierzchni funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Powierzchnia [m2]
Liczba funkcji w planie
infrastruktura techniczna elektroenergetyka 573 2
infrastruktura techniczna gazownictwo 1077 1
komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa 238506 31
komunikacja komunikacja szynowa 29475 2
mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna 11889 1
mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna 17195 1
tereny zielone UT,US usługi w zieleni 3856 1
tereny zielone zieleń izolacyjna 2890 1
tereny zielone zieleń leśna 1568923 4
tereny zielone zieleń parkowa 1512511 11
usługi UH,U,UK,UN usługi 25044 4
usługi UT,US usługi w zieleni 486028 20
wody wody 906792 3
Suma
4804759
82

Zestawienie funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcja w planie
Powierzchnia [m2]
Grupa funkcji
Podgrupa funkcji
Funkcje terenu w Studium 2014*
Tereny funkcjonalne
Tereny komunikacyjne
1EE 537 infrastruktura techniczna elektroenergetyka ZE1 [US2*] brak
2EE 36 infrastruktura techniczna elektroenergetyka ZE1 [ZO] brak
1EG 1077 infrastruktura techniczna gazownictwo ZE1 [ZO] brak
10kP 1027 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZO] brak
11kP 15743 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] Z [kdZ]
12kP 4680 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] brak
1kD 6845 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] Z [kdZ]
1kG 4761 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D1 [MW/U], D1 [ZO] G [kdG]
1kGP 6286 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
1kL 18611 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [U*], ZE1 [US2*], ZE1 [ZO], ZE1 [ZS] brak
1kP 2524 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
1kZ 4195 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C3 [MW/U], ZE1 [US2*] Z [kdZ]
2kD 639 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MW], ZE1 [ZO] Z [kdZ]
2kG 26393 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D1 [MW] G [kdG], Z [kdZ]
2kGP 1815 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MW/U], ZE1 [US2*] GP [kdtGP]
2kL 8096 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MW/U], ZE1 [US2*] Z [kdZ]
2kP 619 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZP] G [kdG]
2kZ 16081 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C3 [MW], ZE1 [ZO] Z [kdZ]
3kD 3308 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] brak
3kP 1224 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] G [kdG]
3kZ 29025 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa D2 [MW/U], ZE1 [ZO] G [kdG], GP [kdGP], L [kdL], Z [kdZ]
4kD 7419 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] G [kdG]
4kL 6269 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
4kP 1666 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] brak
5kD 4702 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] brak
5kL 1873 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZP] brak
5kP 1490 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*] brak
6kL 4760 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
7kL 14142 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] brak
7kP 720 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZO*] brak
8kL 1409 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] brak
8kP 10426 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], ZE1 [ZO], ZE1 [ZS] GP [kdGP]
9kL 14071 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa C3 [MN], C3 [ZO], ZE1 [ZO] brak
9kP 17689 komunikacja KE,KZ,KL,KD,KX komunikacja drogowa ZE1 [ZO], ZE1 [ZS] brak
1kk 12992 komunikacja komunikacja szynowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] brak
4kk 16483 komunikacja komunikacja szynowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
3MN 11889 mieszkalnictwo zabudowa jednorodzinna C3 [MN], ZE1 [ZS] brak
4MZ 17195 mieszkalnictwo zabudowa wielorodzinna C3 [MN], ZE1 [ZS] brak
2RL1 3856 tereny zielone UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZO*] brak
3ZL 2890 tereny zielone zieleń izolacyjna ZE1 [ZO] brak
1ZL 516305 tereny zielone zieleń leśna C3 [MN], C3 [MW], C3 [ZO], ZE1 [U*], ZE1 [US2*], ZE1 [ZO], ZE1 [ZS] brak
2ZL 564851 tereny zielone zieleń leśna ZE1 [US1*], ZE1 [US2*], ZE1 [ZO], ZE1 [ZO*], ZE1 [ZS] brak
4ZL 128466 tereny zielone zieleń leśna ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] G [kdG]
5ZL 359301 tereny zielone zieleń leśna ZE1 [US2*], ZE1 [ZO], ZE1 [ZO*] G [kdG], GP [kdGP], Z [kdZ]
10ZP2 115822 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZO], ZE1 [ZP] G [kdG], GP [kdtGP]
11ZP2 7219 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*] G [kdG]
12ZP2 10157 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
1ZO 943079 tereny zielone zieleń parkowa C3 [MN], ZE1 [UF], ZE1 [ZO], ZE1 [ZO*], ZE1 [ZS] brak
1ZP1 102378 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
2ZP1 229075 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
4ZP2 6936 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] brak
5ZP2 26432 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*] brak
7ZP2 29977 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*] brak
8ZP2 36513 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*] brak
9ZP2 4923 tereny zielone zieleń parkowa ZE1 [US2*] brak
13UN 4194 usługi UH,U,UK,UN usługi ZE1 [U*], ZE1 [US2*] brak
2UK 2179 usługi UH,U,UK,UN usługi ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] GP [kdtGP]
4U 2227 usługi UH,U,UK,UN usługi ZE1 [US2*] brak
7U 16444 usługi UH,U,UK,UN usługi C3 [MW/U], ZE1 [US2*] brak
14UT/US 38918 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [U*], ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
15UT/US 33670 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*] brak
16UT/US 60151 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
17UT 558 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [ZP] G [kdG]
18UT 15499 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*] G [kdG]
19US/UT 43920 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
1RL1 53563 usługi UT,US usługi w zieleni C3 [MN], C3 [ZO] brak
1RL2 10860 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [ZO] brak
1RLU 2730 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [ZO] brak
1UT 925 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [ZP] brak
20US 15377 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
21UT 823 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZO] brak
22UT 44512 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZO*] G [kdG], Z [kdZ]
23UT 702 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [ZO] brak
24UT 32951 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US1*], ZE1 [ZO*] brak
2RLU 6175 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [ZO] brak
3UK/UZ 9132 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*] brak
5UT 6045 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*] brak
6UT 69844 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*] brak
9UT 39674 usługi UT,US usługi w zieleni ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] brak
1W/US 653818 wody wody ZE1 [US2*], ZE1 [ZP] brak
2W/ZO 202578 wody wody ZE1 [ZO*], ZE1 [ZS] brak
3W 50395 wody wody ZE1 [US2*], ZE1 [ZO], ZE1 [ZO*] brak
*Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące od 23.09.2014 r.)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...